Wstęp do Programowania 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp do Programowania 2"

Transkrypt

1 Wstęp do Programowania 2 dr Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jana Długosza Wykład 2

2 Stałe całkowite inne niż dziesiętne Stałe ósemkowe Stałe szesnastkowe Aby wskazać czy dane maj a być wyświetlane w systemie dziesietnym, szesnastkowym, czy też ósemkowym, należy posłużyć się manipulatorami strumienia dec, hex, oct.

3 manip.cpp #include <iostream> int main() { using namespace std; cout << "Podaj liczbe calkowita: "; int n; cin >> n; cout << "n n*n\n"; cout << n << " " << n * n << " (dziesietnie)\n"; // ustaw tryb szesnastkowy cout << hex; cout << n << " " << n * n << " (szesnastkowo)\n"; // ustaw tryb osemkowy cout << oct << n << " " << n * n << " (osemkowo)\n"; //alternatywny sposob wywolania manipulatora cout << "Podaj liczbe calkowita: "; dec(cout); cin >> n; cout << n << " " << n * n << " (dziesietnie)\n"; cout << "Podaj liczbe calkowita w formacie szesnastkowym: "; hex(cin); cin >> n; cout << n << " " << n * n << " (szesnastkowo)\n"; return 0;

4 manip.cpp Podaj liczbe calkowita: 5 n n*n 5 25 (dziesietnie) 5 19 (szesnastkowo) 5 31 (osemkowo) Podaj liczbe calkowita: (dziesietnie) Podaj liczbe w formacie szesnastkowym: ff (szesnastkowo)

5 hexoct.cpp #include <iostream> using namespace std; int main() { using namespace std; int pas = 42, reka = 42, noga = 42; cout << "Obwod pasa = " << pas << " (dziesietnie)" << endl; cout << hex; cout << "Dlugosc reki = " << reka << " szesnastkowo" << endl; cout << oct; cout << "Dlugosc nogi = " << noga << " (osemkowo)" << endl; cout << dec; pas = 42, reka = 0x42, noga = 042; cout << "Obwod pasa = " << pas << " (dziesietnie)" << endl; cout << "Dlugosc reki = " << reka << "(szesnastkowo)" << endl; cout << "Dlugosc nogi = " << noga << " (osemkowo)" << endl; return 0;

6 hexoct.cpp Obwod pasa = 42 (dziesietnie) Dlugosc reki = 2a szesnastkowo Dlugosc nogi = 52 (osemkowo) Obwod pasa = 42 (dziesietnie) Dlugosc reki = 66(szesnastkowo) Dlugosc nogi = 34 (osemkowo)

7 Funkcja składowa cout.put() - morechar.cpp #include <iostream> int main() { using namespace std; char ch = M ; int i = ch; cout << "Kod ASCII znaku " << ch << " to " << i << endl; cout << "Dodajemy do kodu znaku jedynke:" << endl; ch = ch + 1; i = ch; cout << "Kod ASCII znaku " << ch << " to " << i << endl; // uzycie metody cout.put() do pokazania znaku cout << "Wyswietlenie char ch za pomoca cout.put(ch): "; cout.put(ch); cout.put(i); // uzycie metody cout.put() do pokazania stalej znakowej cout.put(! ); cout << endl; return 0;

8 morechar.cpp - wynik Kod ASCII znaku M to 77 Dodajemy do kodu znaku jedynke: Kod ASCII znaku N to 78 Wyswietlenie char ch za pomoca cout.put(ch): NN!

9 Systemowe ograniczenia typów danych C++ dostarcza następuj acych narzędzi do programowego badania rozmiarów typów: operator sizeof zbiór climits (w starszych imoplementacjach limits.h). Plik zawiera systemowe ograniczenia dla różnych typów calkowitych. zbiór cfloat (w starszych imoplementacjach float.h). Plik zawiera systemowe ograniczenia dla różnych typów zmiennoprzecinkowych.

10 Typy całkowite -climits Stała Co wyraża Wartość CHAR_BIT Liczba bitów w 1 bajcie 8 SCHAR_MIN Wartość minimmalna dla typu signed char -127 SCHAR_MAX Wartość maksymalna dla typu signed char 127 UCHAR_MAX Wartość maksymalna dla typu unsigned char 255 CHAR_MIN Wartość minimmalna dla typu char SCHAR_MIN lub 0 CHAR_MAX Wartość maksymalna dla typu char SCHAR_MAX lub UCHAR_MAX MB_LEN_MAX Maksymalna liczba bajtów w wielobajtowym znaku 1 SHRT_MIN Wartość minimmalna dla typu short int SHRT_MAX Wartość maksymalna dla typu short int USHRT_MAX Wartość maksymalna. dla typu unsigned short int INT_MIN Wartość minimmalna dla typu int INT_MAX Wartość maksymalna dla typu int UINT_MAX Wartość maksymalna dla typu unsigned int LONG_MIN Wartość minimmalna dla typu long int LONG_MAX Wartość maksymalna dla typu long int ULONG_MAX Wartość maksymalna dla typu unsigned long int

11 limits.cpp #include <iostream> #include <climits> int main() { using namespace std; int n_int = INT_MAX; short n_short = SHRT_MAX; long n_long = LONG_MAX; cout << "int ma " << sizeof (int) << " bajty." << endl; cout << "short ma " << sizeof n_short << " bajty." << endl; cout << "long ma " << sizeof n_long << " bajty." << endl; cout << "Wartosci maksymalne:" << endl; cout << "int: " << n_int << endl; cout << "short: " << n_short << endl; cout << "long: " << n_long << endl << endl; cout << "Minimalna wartosc typu int = " << INT_MIN << endl; cout << "Bitow na bajt = " << CHAR_BIT << endl; return 0;

12 limits.cpp - wynik int ma 4 bajty. short ma 2 bajty. long ma 8 bajty. Wartosci maksymalne: int: short: long: Minimalna wartosc typu int = Bitow na bajt = 8

13 Uwaga o inicjalizacji zmiennych w C++ #include <iostream> #include <climits> int main() { using namespace std; // składnia zaczerpnięte z C int x = CHAR_MAX; cout << "Maksymalna wartosc typu char = " << x << endl; // nowa typowa składnia w C++ int y(char_max); cout << "Maksymalna wartosc typu char = " << y << endl; return 0;

14 Przepełnienia - exceed.cpp #include <iostream> #include <climits> int main() { using namespace std; short jan = SHRT_MAX; unsigned short ewa = jan; cout << "Jan ma " << jan << " dolarów, a Ewa ma "; cout << ewa << " dolarow." << endl; cout<< "Do obu kont dodaj 1$." << endl << "Teraz "; jan = jan + 1; ewa = ewa + 1; cout << "Jan ma " << jan << " dolarów, a Ewa ma "; cout << ewa << " dolarów.\n Biedny Jan!" << endl; jan = ewa = 0; cout << "Jan ma " << jan << " dolarów, a Ewa ma " << ewa; cout << " dolarów." << endl; cout << "Zabierzmy z obu kont 1$." << endl << "Teraz "; jan = jan - 1; ewa = ewa - 1; cout << "Jan ma " << jan << " dolarów, a Ewa ma " << ewa; cout << " dolarów." << endl << "Szczęściara Ewa!" << endl; return 0;

15 Wynik wykonania exceed.cpp Jan ma dolarów, a Ewa ma dolarow. Do obu kont dodaj 1$. Teraz Jan ma dolarów, a Ewa ma dolarów. Biedny Jan! Jan ma 0 dolarów, a Ewa ma 0 dolarów. Zabierzmy z obu kont 1$. Teraz Jan ma -1 dolarów, a Ewa ma dolarów. Szczęściara Ewa!

16 Typy zmiennoprzecinkowe - cfloat #include <iostream> #include <cfloat> int main(){ using namespace std; cout <<"Definicje minimalnej liczby cyfr znaczących " << endl; cout <<"long double: "<< LDBL_DIG << endl; cout <<"double: "<< DBL_DIG << endl; cout <<"float: "<< FLT_DIG << endl; cout <<"Definicje liczby bitów reprezentujących mantysę" << endl; cout <<"long double: "<< LDBL_MANT_DIG << endl; cout <<"double: "<< DBL_MANT_DIG << endl; cout <<"float: "<< FLT_MANT_DIG << endl; cout <<"Definicje maksymalnych wartości wykładnika: " << endl; cout <<"long double: "<< LDBL_MAX_10_EXP << endl; cout <<"double: "<< DBL_MAX_10_EXP << endl; cout <<"float: "<< FLT_MAX_10_EXP << endl; cout <<"Definicje minimalnych wartości wykładnika: " << endl; cout <<"long double: "<< LDBL_MIN_10_EXP << endl; cout <<"double: "<< DBL_MIN_10_EXP << endl; cout <<"float: "<< FLT_MIN_10_EXP << endl; return 0;

17 gcc version (Ubuntu/Linaro ubuntu3) Definicje minimalnej liczby cyfr znaczących long double: 18 double: 15 float: 6 Definicje liczby bitów reprezentujących mantysę long double: 64 double: 53 float: 24 Definicje maksymalnych wartości wykładnika: long double: 4932 double: 308 float: 38 Definicje minimalnych wartości wykładnika: long double: double: -307 float: -37

18 Metoda setf() Metoda setf() (ang. set flag) pozwala na kontrolowanie różnych aspektów formatowania danych wyjściowych, np. ios_base::showpoint - Wyświetlanie końcowego znaku dziesietnego ios_base::showbase - Wyświetlanie prefiksów systemow liczbowych ios_base::showpos - Wyświetlanie znaku + przed liczbami dodatnimi ios_base::fixed - Wyświetlanie liczb wnotacji stałoprzecinkowej ios_base::scientific - Wyświetlanie liczb w notacji naukowej

19 #include <iostream> int main(){ using std::cout; using std::ios_base; double price1 = 20.40; double price2 = / 9.0; cout << "\"Futrzaki\" kosztuja " << price1 << " PLN!\n"; cout << "\"Smoki\" kosztuja " << price2 << " PLN!\n"; cout.setf(ios_base::showpoint); cout << "\"Futrzaki\" kosztuja " << price1 << " PLN!\n"; cout << "\"Smoki\" kosztuja " << price2 << " PLN!\n"; cout.precision(2); cout << "\"Futrzaki\" kosztuja " << price1 << " PLN!\n"; cout << "\"Smoki\" kosztuja " << price2 << " PLN!\n"; return 0;

20 "Futrzaki" kosztuja 20.4 PLN! "Smoki" kosztuja PLN! "Futrzaki" kosztuja PLN! "Smoki" kosztuja PLN! "Futrzaki" kosztuja 20. PLN! "Smoki" kosztuja 2.8 PLN!

21 #include <iostream> int main() { using namespace std; int pas = 42, reka = 0x42, noga = 042; cout.setf(ios_base::showbase); cout << "Obwod pasa = " << pas << endl; cout << "Dlugosc reki = " << hex << reka cout << "Dlugosc nogi = " << oct << noga return 0; << endl; << endl; Wynik Obwod pasa = 42 Dlugosc reki = 0x42 Dlugosc nogi = 042

22 #include <iostream> int main(){ using namespace std; float a, b; cout << "Podaj liczbe: "; cin >> a; cout << "Podaj druge liczbe: "; cin >> b; //rownowazne wyswietlaniu z cout.setf(ios_base::floatfield); cout << "a = " << a << "; b = " << b << endl; cout << "a + b = " << a + b << endl; cout << "a - b = " << a - b << endl; cout << "a * b = " << a * b << endl; cout << "a / b = " << a / b << endl; cout.setf(ios_base::fixed, ios_base::floatfield); cout << "a = " << a << "; b = " << b << endl; cout << "a + b = " << a + b << endl; cout << "a - b = " << a - b << endl; cout << "a * b = " << a * b << endl; cout << "a / b = " << a / b << endl; cout.setf(ios_base::scientific, ios_base::floatfield); cout << "a = " << a << "; b = " << b << endl; cout << "a + b = " << a + b << endl; cout << "a - b = " << a - b << endl; cout << "a * b = " << a * b << endl; cout << "a / b = " << a / b << endl; return 0;

23 Podaj liczbe: 2 Podaj druge liczbe: 3 a = 2; b = 3 a + b = 5 a - b = -1 a * b = 6 a / b = a = ; b = a + b = a - b = a * b = a / b = a = e+00; b = e+00 a + b = e+00 a - b = e+00 a * b = e+00 a / b = e-01

24 #include <iostream> int main() { using namespace std; int auks, bats, coots; // ponizsza instrukcja dodaje wartosci jako typ double, // nastepnie konwertuje wynik na int auks = ; // te instrukcje dodaja wartosci jako typ int bats = (int) (int) 11.99; // stara skladnia C coots = int (19.99) + int (11.99); // nowa skladnia C++ cout << "auks = " << auks << ", bats = " << bats; cout << ", coots = " << coots << endl; char ch = Z ; // pokaz jako char cout << "Kod odowiadajacy znakowi " << ch << " to "; // pokaz jako int cout << int(ch) << endl; return 0;

25 auks = 31, bats = 30, coots = 30 Kod odowiadajacy znakowi Z to 90

26 #include <iostream> using namespace std; void fo() { static int a =5; a++; cout << a << endl; void go() { int a =5; a++; cout << a << endl; int main() { fo(); fo(); go(); go(); return 0; fo(); go(); Wynik

27 getline() #include <iostream> int main() { using namespace std; const int ArSize = 20; char name[arsize]; char dessert[arsize]; cout << "Podaj swoje imie:\n"; // wczytuje dane do znaku nowego wiersza cin.getline(name, ArSize); cout << "Podaj swoj ulubiony deser:\n"; cin.getline(dessert, ArSize); cout << "Mam dla ciebie " << dessert; cout << ", " << name << ".\n"; return 0;

28 getline() Podaj swoje imie: Bozena Wozna Szczesniak Podaj swoj ulubiony deser: Tort Czekoladowy Mam dla ciebie Tort Czekoladowy, Bozena Wozna Szczesniak. Metoda cin.getline() wczytuje znaki oraz zank nowego wiersza wygenerowany przez naciśnięcie klawisza ENTER, zastępujac go znakime pustym.

29 getline() #include <iostream> int main() { using namespace std; const int ArSize = 20; char name[arsize]; char dessert[arsize]; cout << "Podaj swoje imie:\n"; // wczytuje dane bez znaku nowego wiersza cin.get(name, ArSize); cout << "Podaj swoj ulubiony deser:\n"; //wczytujemy znak nowego wiersza cin.get(); cin.get(dessert, ArSize); cout << "Mam dla ciebie " << dessert; cout << ", " << name << ".\n"; return 0;

30 get() Podaj swoje imie: Bozena Wozna Szczesniak Podaj swoj ulubiony deser: Tort Czekoladowy Mam dla ciebie Tort Czekoladowy, Bozena Wozna Szczesniak. Metoda cin.get() wczytuje znaki, ale nie wczytuje zanku nowego wiersza wygenerowanego przez naciśnięcie klawisza Eneter. Metoda cin.get() pozostawia Enter w kolejce. Aby go przeczytać należy wywołać następujac a instrukcję: cin.get();

31 get() #include <iostream> int main() { using namespace std; const int ArSize = 20; char name[arsize]; char dessert[arsize]; cout << "Podaj swoje imie:\n"; // wczytuje dane bez znaku nowego wiersza cin.get(name, ArSize).get(); cout << "Podaj swoj ulubiony deser:\n"; cin.get(dessert, ArSize); cout << "Mam dla ciebie " << dessert; cout << ", " << name << ".\n"; return 0;

32 Odczytywanie danych składajacych się z liczb i łańcuchów #include <iostream> int main() { using namespace std; cout << "W ktorym roku zbudowano twoj dom?\n"; int rok; cin >> rok; cout << "Przy jakiej ulicy mieszkasz?\n"; char adres[80]; cin.getline(adres, 80); cout << "Rok budowy: " << rok << endl; cout << "Adres: " << adres << endl; return 0;

33 Odczytywanie danych składajacych się z liczb i łańcuchów W ktorym roku zbudowano twoj dom? 1200 Przy jakiej ulicy mieszkasz? Rok budowy: 1200 Adres: Kiedy cin odczytuje rok w strumieniu pozostaje znak enter. Znak ten jest czytane przez kolejne wywołanie cin.getline(). Dlatego też do zmiennej tablica przypisany zostaje pusty łańcuch.

34 Odczytywanie danych składajacych się z liczb i łańcuchów #include <iostream> int main() { using namespace std; cout << "W ktorym roku zbudowano twoj dom?\n"; int rok; cin >> rok; cin.get(); // wybranie entera z kolejki cout << "Przy jakiej ulicy mieszkasz?\n"; char adres[80]; cin.getline(adres, 80); cout << "Rok budowy: " << rok << endl; cout << "Adres: " << adres << endl; return 0;

35 Odczytywanie danych składajacych się z liczb i łańcuchów W ktorym roku zbudowano twoj dom? 2000 Przy jakiej ulicy mieszkasz? Armii Krajowej Rok budowy: 2000 Adres: Armii Krajowej

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76 . p. 1 Algorytmem nazywa się poddający się interpretacji skończony zbiór instrukcji wykonania zadania mającego określony stan końcowy dla każdego zestawu danych wejściowych W algorytmach mogą występować

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Programowanie Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia praca ze środowiskiem, tworzenie i uruchomienie programu, struktura programu, deklaracje i definicje typy standardowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012 Programowanie obiektowe EiT 2011/2012 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE

J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE Przykład (program zamieniaj cy temperatur podan w skali Fahrenheita na temperatur w skali Celsjusza) Jak ma działa program? 1.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Metody i języki programowania I

Metody i języki programowania I Metody i języki programowania I dr inż. Grzegorz Szwarc mgr inż. Andrzej Grosser andrzej.grosser@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Ramowy program zajęć Zasięg deklaracji i czas

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Algorytmy przetwarzania obrazów

Algorytmy przetwarzania obrazów Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy z bibliotek a OpenCV Pod redakcj a: Ewarysta Rafajłowicza Wojciecha Rafajłowicza Andrzeja Rusieckiego Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Ilość cyfr liczby naturalnej

Ilość cyfr liczby naturalnej Ilość cyfr liczby naturalnej Użytkownik wprowadza liczbę naturalną n. Podaj algorytm znajdowania ilości cyfr liczby n. (Np.: po wprowadzeniu liczby 2453, jako wynik powinna zostać podana liczba 4). Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C dla środowiska Windows

Podstawy programowania w języku C dla środowiska Windows Podstawy programowania w języku C dla środowiska Windows Część pierwsza Windows API wprowadzenie Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej

Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej 1. Pozycyjne systemy liczbowe 2. Zasady zapisu liczb w pozycyjnych systemach liczbowych 3. Podstawowe działania na liczbach binarnych 4. Liczby

Bardziej szczegółowo

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery Protokół DNS Domain Name System Aplikacja dnsquery dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół DNS DNS, (ang.) Domain Name System.

Bardziej szczegółowo

Efekty uboczne błędów

Efekty uboczne błędów Obsługa wyjątków Efekty uboczne błędów Fragment kodu programu jest bezpieczny (ang. exception-safe) jeżeli błędy, które wystąpią w trakcie przetwarzania tego kodu nie będą powodowały niepożądanych efektów

Bardziej szczegółowo

2006-03-07 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych)

2006-03-07 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych) Metody statytystyczne w naukach biologicznych 1 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych) SAS System Analiz Statystycznych SAS jest systemem służącym dostarczaniu informacji potrzebnej

Bardziej szczegółowo

1. System pozycyjny zapisu liczb

1. System pozycyjny zapisu liczb W.K.: Kody i liczby 1. System pozycyjny zapisu liczb Oznaczenia: R - podstawa pozycyjnego systemu liczenia (liczba naturalna) L - wartość liczby a i - cyfra ; a i {0,1,.., R-1} Zapis liczby (łańcuch cyfr):

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1 Gniazda dr inż. Sławomir Samolej Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Program przedmiotu oparto w części na materiałach opublikowanych na: http://wazniak.mimuw.edu.pl/ oraz na materiałach

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SH-300 PL SPIS TREŚCI I WPROWADZENIE II PRZYGOTOWANIE SH-300 DO PRACY

INSTRUKCJA SH-300 PL SPIS TREŚCI I WPROWADZENIE II PRZYGOTOWANIE SH-300 DO PRACY www.telmatik.pl INSTRUKCJA SH-300 PL SPIS TREŚCI I WPROWADZENIE II PRZYGOTOWANIE SH-300 DO PRACY 1. Tworzenie nowego projektu 2. Wybór właściwego typu sterownika 3. Wybór i umieszczenie w polu ekranu elementów

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Plan wykładu 2 TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Wykład 2: Wprowadzenie do PL/SQL: bloki anonimowe, zmienne, kursory Wprowadzenie do PL/SQL Bloki Podstawowe składowe języka Zmienne i stałe Kursory Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy Styczeń 2013 Instrukcja dla zdającego Zapoznaj się z nią przed rozpoczęciem pracy: CZĘŚĆ TEORETYCZNA CZAS PRACY 60 MINUT 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo