Specyfikacja formatu CSV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja formatu CSV"

Transkrypt

1 Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, Warszawa tel. (+48 22) , faks (+48 22) Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa Nr Projektu: POIG /09, Umowa nr: POIG /09-01 z dn r. Instytut Łączności PIB SIISv5 - Specyfikacja formatu CSV Wersja dokumentu 2.0 Data System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej wersja 5 Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, maj 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 Metryka dokumentu jednostki rganizacyjnej Tytuł dokumentu Opis Plik Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Specyfikacja formatu CSV Dokument zawiera specyfikację formatu CSV pozwalającego na przekazanie danych do SIIS5 SIIS5-specyfikacja_CSV_2_0 Status Roboczy Liczba stron 15 2

3 Spis treści Informacje ogólne 4 Dane o infrastrukturze 5 I. [DP] Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa 5 II. [PO] Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę6 III. Informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych 6 III.1 [WW] Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej 6 III.2 [WO] Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów dla potrzeb przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców 6 III.3 [I] Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i ich wykorzystaniu 7 III.4 [Z] Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej 7 III.5 [PL] Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych 8 III.6 [PS] Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami 8 III.7 [LK] Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących miedziane linie kablowe, światłowodowe linie kablowe lub ciemne włókna z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku 9 III.8 [LB] Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących linie bezprzewodowe z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku 9 III.9 [P] Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci 9 III.10 [ZS] Charakterystyka adresów budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej 10 III.11 [U] Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych zasięgiem sieci telekomunikacyjnej 11 IV. [K] Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację 12 V. Inwestycje 13 V.1 [IL] Inwestycje w linie światłowodowe 13 V.2 [IS] Inwestycje w sieci dostępowe 14 3

4 Informacje ogólne Dane w formacie CSV należy przekazać w formie pliku tekstowego z kodowaniem znaków UTF-8. Poszczególne wiersze pliku są zapisywane zgodnie ze standardem CSV (RFC 4180). Każdy z wierszy pliku jest oddzielnym rekordem, którego typ jest określany na podstawie pierwszej kolumny, zgodnie z poniższą tabelą. Należy zwrócić uwagę na to, że w zależności od typu rekordu ma on inną liczbę kolumn. Rodzaj danych Liczba kolumn DP Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa 30 PO Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę 17 WW Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej 23 WO Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów dla potrzeb przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez 18 dostawców I Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i ich wykorzystaniu 17 Z Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników 13 końcowych w radiowej technologii dostępowej PL Charakterystyka elementu infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych 17 PS Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami 12 LK Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących miedziane linie kablowe, światłowodowe 22 linie kablowe lub ciemne włókna LB Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących linie bezprzewodowe 12 P Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci ZS Charakterystyka adresów budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej 31 sieci dostępowej U Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych zasięgiem sieci 34 K Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację 30 IL Inwestycje w linie światłowodowe 24 IS Inwestycje w sieci dostępowe 38 W pliku możliwe jest zamieszczanie komentarzy: jeśli pierwszym znakiem danej linii będzie # (znak hash) to cała zawartość linii będzie traktowana jako komentarz i pomijana przy wczytywaniu. Puste linie są pomijane. 4 16

5 Dane o infrastrukturze Znaczenie poszczególnych kolumn i reguły walidacji zostały opisane w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację, a także informacji o usługach świadczonych za ich pomocą. Format danych został uzupełniony o dodatkowe kolumny służące do oznaczenia danych określających infrastrukturę powstającą w ramach projektów. W przypadku, gdy kolumny te są puste można je pominąć. Grupa Wartość wymagana Typ Dopuszczalne wartości Realizacja w ramach projektu NIE Tekst/30 Status realizacji TAK jeśli podano numer projektu. Tekst/30 Zgodne z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. I. [DP] Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa Rekord typu DP określający podmiot i osobę przekazującą dane musi się pojawić w danych dokładnie jeden raz, jako pierwszy wiersz przekazywanego pliku. podmiotu 7 8 TE NIP REGON RPT RJST KRS Województwo Numer porząd- pocztowy - PNA Jedna z wartości: planowane, w realizacji, zakończone. Powianscowość ULIC Gmi- Miej- SIMC Ulica RC kowy Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmio- Wyrażenie zgody na Wyrażenie zgody upublicznienie nazwy na upublicznienie tu dla elementów infrastruktury telekomunika- Strona podmiotu dla elementów nazwy podmiotu WWW infrastruktury stanowiących punkty styku z dla węzłów własnych łączenie kabli telekomunicyjnej zapewniających innymi sieciami kacyjnych Wyrażenie zgody na Wyrażenie zgody na upublicz- upublicznienie nazwy Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktunienie nazwy podmiotu dla obszarów i podmiotu dla adresów budynków objętych zasięgiem sieci, w Imiona Nazwisko ry telekomunikacyjnej stanowiących połączeń pomiędzy węzłami których możliwe jest linie kablowe lub sieci świadczenie usług bezprzewodowe Numer telefonu Numer faksu

6 II. [PO] Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę TERC podmiotu obcego pomiotu obcego NIP REGON RPT Województwo Powiat Gmina Miejscowość SIMC Ulica ULIC Numer porządkowy pocztowy - PNA III. Informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych III.1 [WW] Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej węzła Własność infrastruktury podmiotu obcego kolokacji Województwo 7 Powiat Gmina TERC Miejscowość SIMC Ulica ULIC Numer porządkowy pocztowy - PNA Szerokość Długość Typ obiektu Możliwość udostępnienia innym podmiotom powierzchni w obiekcie, w którym znajduje się węzeł Możliwość instalacji anten dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii w obiekcie, w którym znajduje się węzeł Węzeł współfinansowany ze środków unijnych Status realizacji III.2 [WO] Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów dla potrzeb przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców węzła obcego Podstawa i forma korzystania z infrastruktury innego podmiotu podmiotu obcego Województwo Powiat Gmina 7 6

7 TERC Miejscowość SIMC Ulica ULIC Numer porządkowy pocztowy - PNA Szerokość Długość Typ obiektu III.3 [I] Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i ich wykorzystaniu grupy interfejsów węzła własnego Warstwa szkieletowa Warstwa dystrybucyjna Warstwa dostępowa Medium transmisyjne (środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów) Pasmo radiowe Technologia dla medium światłowodowego/ miedzianego/ radiowego Maksymalna przepustowość dla jednego interfejsu w kierunku od sieci do użytkownika Maksymalna przepustowość dla jednego interfejsu w kierunku od użytkownika do sieci Liczba interfejsów łącznie Liczba interfejsów wykorzystanych dla świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu Liczba interfejsów niewykorzystanych Możliwość udostępnienia interfejsów Status realizacji Uwaga: w kolumnie 9 podawane są nazwy technologii w zależności od wybranego medium transmisyjnego (kol. 8) podane w rozporządzeniu w ch III III.4 [Z] Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej sektora radiowego węzła własnego grupy interfejsów Czy sektor działa na paśmie wymagającym uzyskanie pozwolenia radiowego Numer pozwolenia radiowego 7

8 Azymut sektora Szerokość kątowa sektora Wysokość zawieszenia anten nad poziom gruntu Promień zasięgu sektora dla pokrycia na zewnątrz budynków dla terminali abonenckich instalowanych u użytkowników końcowych Największa możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika, na końcu promienia zasięgu sektora Status realizacji III.5 [PL] Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych elementu łączenia kabli Województwo Powiat Gmina TERC Miejscowość SIMC Ulica ULIC Numer porządkowy pocztowy - PNA Szerokość Długość Typ obiektu Status realizacji III.6 [PS] Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami punktu styku węzła własnego węzła obcego grupy interfejsów Wykorzystanie punktu styku dla wymiany ruchu pomiędzy sieciami szerokopasmowymi Wykorzystanie punktu styku dla wymiany ruchu głosowego Inne przeznaczenie Przepustowość łączna W tym na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych Status realizacji

9 III.7 [LK] Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących miedziane linie kablowe, światłowodowe linie kablowe lub ciemne włókna z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku linii przewodowej Określenie własności elementu infrastruktury podmiotu obcego Rodzaj punktu początkowego A punktu A Rodzaj punktu końcowego B punktu B Medium transmisyjne Typ włókna Liczba włókien łącznie Liczba włókien wykorzystanych Linia współfinansowana ze środków unijnych Dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej Rodzaj infrastruktury pasywnej możliwej do udostępnienia Możliwość udostępnienia włókien Liczba włókien możliwych do udostępnienia Możliwość udostępnienia Rodzaj traktu dla linii przewodowej Długość kabla Status realizacji III.8 [LB] Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących linie bezprzewodowe z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku linii bezprzewodowej węzła A węzła B Medium transmisyjne Numer pozwolenia radiowego System transmisyjny dla medium radiowego Pasmo radiowe Przepustowość Możliwość udostępnienia Status realizacji III.9 [P] Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci połączenia Własność infrastruktury podmiotu obcego węzła A węzła B Warstwa szkieletowa Warstwa dystrybucyjna Warstwa dostępowa Wykorzystanie na potrzeby usług szerokopasmowych Wykorzystanie na potrzeby usług głosowych Inne przeznaczenie

10 Przepustowość całkowita W tym przepustowość na potrzeby usług szerokopasmowego dostępu do Internetu Status realizacji III.10[ZS] Charakterystyka adresów budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej budynku Określenie własności elementu infrastruktury Forma korzystania z infrastruktury obcej podmiotu obcego węzła Województwo Powiat Gmina TERC Miejscowość SIMC Ulica ULIC Numer porządkowy pocztowy - PNA Szerokość Długość Medium transmisyjne Sieć dostępowa dla medium światłowodowego/miedzianego/radiowego Telefonia stacjonarna POTS i ISDN Telefonia stacjonarna VoIP Telefonia mobilna Stacjonarny dostęp do Internetu Mobilny dostęp do Internetu IPTV lub DTV Inne usługi Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu Status realizacji Uwaga: w kolumnie 20 podawane są nazwy sieci dostępowych w zależności od wybranego medium transmisyjnego (kol. 19) podane w rozporządzeniu w ch III

11 III.11[U] Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych zasięgiem sieci telekomunikacyjnej grupy usług budynku Telefonia stacjonarna PO- TS i ISDN Telefonia stacjonarna VoIP Telefonia mobilna Stacjonarny dostęp do Internetu Mobilny dostęp do Internetu IPTV lub DTV Inne usługi. bez dostępu do Internetu i poniżej lub równej 1 powyżej 1 i poniżej 2 równej 2 powyżej 2 i poniżej lub równej 10 powyżej 10 i poniżej lub równej 20 powyżej 20 i poniżej lub równej równej 30 powyżej 30 i poniżej 100 równej 100 powyżej bez dostępu do Internetu poniżej lub równej 1 powyżej 1 i poniżej 2 równej 2 powyżej 2 i poniżej lub równej 10 powyżej 10 i poniżej lub równej

12 powyżej 20 i poniżej 30 równej 30 powyżej 30 i poniżej 100 równej 100 powyżej Status realizacji IV. [K] Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację kolokacji Województwo Powiat Gmina TERC Miejscowość 7 SIMC Ulica ULIC Numer porządkowy pocztowy - PNA Szerokość Długość Typ budynku, w którym umieszczony jest element Możliwość instalacji anten dla radowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii Wysokość zawieszenia anten nad poziomem gruntu Możliwość postawienia masztu Powierzchnia pomieszczenia kolokacyjnego - całkowita Powierzchnia pomieszczenia kolokacyjnego - wolna Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w podłogę techniczną. Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w sufit techniczny Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w klimatyzację Wyposażenie w gwarantowane zasilanie DC48V Wyposażenie w gwarantowane zasilanie AC230V Możliwość udostępnienia przyłącza światłowodowego Liczba podmiotów obcych w budynku Liczba podmiotów posiadających zakończenia światłowodowe w budynku Status realizacji

13 V. Inwestycje V.1 [IL] Inwestycje w linie światłowodowe Kolumna Znaczenie Wartość wymagana 1 Typ rekordu TAK Tekst / 2 Wartość: IL Typ Walidacja Uwagi 2 TAK Tekst / Długość linii kablowej światłowodowej TAK Liczbowe / 5 Liczba rzeczywista > 0 w km typ 4d1 Liczba włókien TAK Liczbowe / 4 Liczba całkowita > 0 Wolne włókna do TAK Liczbowe / 4 Liczba całkowita nie większa niż w udostępnienia innym polu Liczba włókien podmiotom [szt] Środki własne [zł] TAK Liczbowe / 9 Nieujemna liczba całkowita >0 gdy środki unijne = 0 Środki unijne [zł] TAK Liczbowe / 9 Nieujemna liczba całkowita >0 gdy środki własne = 0 Planowany rok zakończenia TAK Liczbowe / 4 Jedna wartość spośród czterech: inwestycji rok sprawozdawczy oraz trzy kolej- ne lata Województwo dla zakończenia A TAK Tekst / 100 województwa Powiat dla zakończenia A Gmina dla zakończenia A TERC gminy dla zakończenia A Miejscowość dla zakończenia A miejscowości dla zakończenia A Szerokość dla zakończenia A Długość dla zakończenia A Województwo dla zakończenia B Powiat dla zakończenia B Gmina dla zakończenia B TERC gminy dla zakończenia B Miejscowość dla zakończenia B miejscowości dla zakończenia B Szerokość dla zakończenia B Długość dla zakończenia B TAK Tekst / 100 powiatu TAK Tekst / 100 gminy TAK Liczbowe TERC gminy (TERYT) TAK Tekst / 100 miejscowości TAK Liczbowe SIMC miejscowości (TERYT). TAK TAK Liczba rzeczywista / 6 Liczba rzeczywista / 6 2 cyfry. Kropka lub przecinek. 4 cyfry (ułamek dziesiętny stopnia). Zakres: cyfry. Kropka lub przecinek. 4 cyfry (ułamek dziesiętny stopnia). Zakres: TAK Tekst / 100 województwa TAK Tekst / 100 powiatu TAK Tekst / 100 gminy TAK Liczbowe TERC gminy (TERYT) TAK Tekst / 100 miejscowości TAK Liczbowe SIMC miejscowości (TERYT). TAK TAK Liczba rzeczywista / 6 Liczba rzeczywista / 6 2 cyfry. Kropka lub przecinek. 4 cyfry (ułamek dziesiętny stopnia). Zakres: cyfry. Kropka lub przecinek. 4 cyfry (ułamek dziesiętny stopnia). Zakres: System zamieni na przecinek. System zamieni na przecinek. 13

14 V.2 [IS] Inwestycje w sieci dostępowe Kolumna Znaczenie Wartość wymagana 1 Typ rekordu TAK Tekst / 2 Wartość: IS Typ Walidacja Uwagi 2 TAK Tekst / Województwo TAK Tekst / 100 województwa 4 Powiat TAK Tekst / 100 powiatu 5 Gmina TAK Tekst / 100 gminy 6 TERC gminy TAK Liczbowe TERC gminy (TERYT) 7 Miejscowość TAK Tekst / 100 miejscowości 8 miejscowości TAK Liczbowe SIMC miejscowości (TERYT) Rok zakończenia inwestycji POTS: wolumen POTS: wartość ISDN (BRA i PRA): wolumen TAK Liczbowe / 4 Wybór jeden spośród 4 wartości: rok sprawozdawczy oraz trzy kolejne lata TAK, Liczbowe / 9 (co najmniej 1 para pól dot. danej technologii) Liczba całkowita dodatnia w co najmniej 1 parze pól (planowana liczba lokali mieszkalnych w zasięgu sieci dostępowej, wartość brutto) dot. danej technologii. Liczba nowych linii analogowych (wyposażeń) Liczba nowych linii cyfrowych (wyposażeń) ISDN (BRA i PRA): wartość nakładów inwestycyjnych XDSL: wolumen XDSL: wartość TVK modem: wolumen TVK modem: wartość Ethernetwolumen Ethernet: wartość FWA: wolumen FWA: wartość nakładów inwestycyjnych WLAN: wolumen Liczba użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączonych Liczba użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączonych Liczba użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączonych Liczba nowych terminali końcowych Liczba nowych stacji bazowych (hot spot)/liczba terminali abonenckich 14

15 Kolumna Znaczenie WLAN: wartość WiMax: wolumen WiMax: wartość CDMA: wolumen Wartość wymagana Typ Walidacja Uwagi Liczba nowych stacji/liczba nowych sektorów Liczba nowych stacji CDMA: wartość 2G/3G: wolumen 2G/3G: wartość LTE: wolumen LTE: wartość nakładów inwestycyjnych SAT: wolumen SAT: wartość nakładów inwestycyjnych FTTH: wolumen FTTH: wartość nakładów inwestycyjnych Inne: wolumen Inne: wartość nakładów inwestycyjnych Inne: Warunkowo Tekst / 100 Wymagane, gdy wypełniona para pól Inne: wolumen i Inne: wartość nakładów inwestycyjnych Liczba nowych stacji/liczba nowych sektorów Liczba nowych stacji/liczba nowych sektorów Liczba terminali odbiorczych Liczba użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączonych Liczba użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączonych W przypadku wypełnienie INNE należy wypełnić Inne: planowana liczba lokali mieszkalnych w zasięgu sieci dostępowej i Inne: wartość nakładów inwestycyjnych brutto [zł] 15

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x Spis kodów błędów Stan na 9-02-2015 Numer GRUPA 100 Błędy ogólnego przetwarzania plików 101 Brak pliku do przetworzenia! 102 Wystąpiła awaria

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

I. Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa

I. Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa Elektroniczny format przekazywania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, budynkach umożliwiających kolokację, o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/02/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia: usługi doradcze dotyczące narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI 1 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ ZAKOŃCZENIA SIECI 1.1 Czy trzeba podawać adres zakończenia sieci z dokładnością do lokalu? Nie. Należy podać adres zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji Użytkownika SIIS 5.x. SIIS 5.x spis kodów błędów

Załącznik nr 1 do Instrukcji Użytkownika SIIS 5.x. SIIS 5.x spis kodów błędów Załącznik nr 1 do Instrukcji Użytkownika SIIS 5.x SIIS 5.x spis kodów błędów Numer Komunikat błędu błędu 101 Brak pliku do przetworzenia! 102 Wystąpiła awaria w systemie przetwarzania danych, informacja

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez państwowe i samorządowe jednostki

WZÓR FORMULARZA NR 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez państwowe i samorządowe jednostki Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 1 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22)

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) 1. Tytuł ulotki: Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektu SIPS 2. Treść ulotki: Czym jest Projekt SIPS? Projekt SIPS to realizowane przez trzech Partnerów (Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 2A

WZÓR FORMULARZA NR 2A Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 2 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 3B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

WZÓR FORMULARZA NR 3B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 3 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 46 2989 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.03.03 19:26:41 +01'00' Poz. 238.go v.p l 238 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika Narzędzia Dla Dużych Operatorów. (NDDO) w SIIS 5.54.

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika Narzędzia Dla Dużych Operatorów. (NDDO) w SIIS 5.54. System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Narzędzia Dla Dużych Operatorów (NDDO) w SIIS 5.54.5 Wersja dokumentacji 2.0 Warszawa, luty 2016 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

Prąjekt z dnia 15 października 2013 r. zdnia 2013r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci

Prąjekt z dnia 15 października 2013 r. zdnia 2013r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację, a także informacji o usługach świadczonych za ich pomocą w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci zdnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.2 Wersja dokumentacji 1.0 Warszawa, maj 2014 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Formularz planowania zasięgów i sieci NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.0 Wersja oprogramowania 1.0 Warszawa, 30 wrzesień 2016 Spis treści 1. Opis aplikacji... 3 2. Instrukcja wprowadzania

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.56 Wersja dokumentacji 1.0 Warszawa, marzec 2016 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych Omówienie zrealizowanych projektów, z uwzględnieniem technologii, zakresu i zasięgu sieci. Bobrowa Dolina,

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Weryfikacja listy białych obszarów Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, maj 2016 Spis treści 1 Podstawowe informacje...3 2 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów Ceny usług RYNEK CENA USŁUGI KOSZTY Kategorie kosztów operacyjnych w działalności operatorskiej Koszty operacyjne związane z materiałami oraz usługami

Bardziej szczegółowo

System SIIS instrukcja użytkownika - formularze Serwisu Wprowadzania Danych

System SIIS instrukcja użytkownika - formularze Serwisu Wprowadzania Danych System SIIS instrukcja użytkownika - formularze Serwisu Wprowadzania Danych Wersja instrukcji 1.05 Wersja oprogramowana 1.0.5 Warszawa, kwiecień 2011 Beneficjent: Instytut Łączności PIB ul. Szachowa 1,

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich

Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich Kraków, 11.01.2013 r. 1/31 Szerokopasmowy Internet, wsparcie EU 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej oferty*:

Formularz kalkulacji cenowej oferty*: Załącznik nr do Formularza ofertowego Formularz kalkulacji cenowej oferty*: *Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że rozliczenie następowało będzie za pośrednictwem cen ryczałtowych za wykonanie poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Małopolska Sieć Szerokopasmowa Agenda - czyli o czym będzie mowa Projekt MSS w skrócie Wykonawcy Studium Wykonalności Sieci szerokopasmowe czym są i czemu służą Cele projektu MSS Harmonogram Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUG TELEFONII RUCHOMEJ

SPECYFIKACJA USŁUG TELEFONII RUCHOMEJ ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bezpieczeństwo Regulacyjne Wydział Ustaleń Telekomunikacyjnych SPECYFIKACJA USŁUG TELEFONII RUCHOMEJ świadczonych przez ORANGE POLSKA S.A. w ramach wykonywania obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

WiMAX w Gminie Przesmyki

WiMAX w Gminie Przesmyki WiMAX w Gminie Przesmyki zrealizowany w ramach projektu E-Sołectwa w Gminie Przesmyki 1 Gmina Przesmyki Położenie północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*:

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: Załącznik nr do Formularza ofertowego Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: *Niniejszy wykaz cen nie ma charakteru wiążącego dla Zamawiającego Wykonawca winien wziąć

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8.

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8. Wstęp Agenda 1. POPC 1.1 vs POIG 8.4 2. POPC 1.1 - aspekty formalne 3. POPC 1.1 - aspekty techniczne 4. Doświadczenia z projektów 8.4 5. Gdzie szukać informacji? POPC 1.1 vs POIG 8.4 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowe Pomorskie w powiecie lęborskim

Szerokopasmowe Pomorskie w powiecie lęborskim Szerokopasmowe Pomorskie w powiecie lęborskim Szerokopasmowe Pomorskie założenia SP Sieć szkieletowo-dystrybucyjna Sieć dostępowa prywatnych operatorów 2 Szerokopasmowe Pomorskie kluczowe liczby Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Poznań, 06 października 2011 Plan prezentacji Ogólne omówienie procesu inwentaryzacji Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Medium transmisyjne Kabel miedziany Światłowód Fale radiowe Kabel miedziany 8 żyłowa skrętka telefoniczna Może być w wersji nieekranowanej (UTP Unshielded

Bardziej szczegółowo

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj.

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Pomorskiego) Realizacja inwestycji teleinformatycznych wyzwania i moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa 1 Spotkanie na temat projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Adam Okniński Roman Pawelski Piotr

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu

Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009-2015 Krzysztof Bogusławski Krzysztof Kozakowski

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK 1

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK 1 CENNIK OPERATORA Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK 1 Opłaty wspólne dla wszystkich usług 1. Opłaty za Nadzór OI Tabela 1. Nazwa Jednostka 1 Nadzór OI (ryczałt do 2h) opłata jednorazowa 180 2 Nadzór

Bardziej szczegółowo

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Mapowanie infrastruktury Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Raport Zakres informacyjny raportu opublikowanego na stronie UKE po zakończeniu inwentaryzacji Zakończenia sieci światłowodowych, Obecność

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r. Instytut Łączności Ośrodek Informacji Naukowej ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel./faks: (0-prefiks-22) 512 84 00, tel. 512 84 02 e-mail: redakcja@itl.waw.pl WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną oraz budynkami umożliwiającymi kolokację + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną oraz budynkami umożliwiającymi kolokację Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Odolanów 05-09-2013 I. INORMACJE OGÓLNE 1. W związku z realizacją projektu pt.: Szerokie Pasmo w Każdym Domu 2011 - etap czwarty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Puławy w Sieci budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej. Urząd Miasta Puławy II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW Janów Lubelski 2013

Puławy w Sieci budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej. Urząd Miasta Puławy II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW Janów Lubelski 2013 Puławy w Sieci budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej Urząd Miasta Puławy II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW Janów Lubelski 2013 Informacje o projekcie Puławy w Sieci I (2005-2007) realizacja zakończyła

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci Internet na terenach białych plam z perspektywy dostawcy Internetu operatorskiego

Budowa sieci Internet na terenach białych plam z perspektywy dostawcy Internetu operatorskiego Budowa sieci Internet na terenach białych plam z perspektywy dostawcy Internetu operatorskiego Joanna Stefańczyk Kielce, 6 listopad 2009 Agenda Co umożliwia działanie 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający podaje spis adresów z numerami telefonów:

Odpowiedź: Zamawiający podaje spis adresów z numerami telefonów: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr J. Babińskiego 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 tel. / fax. 652-96-39, 652-86-20 REGON 000297187 NIP 947-16-67-139 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r.

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. 1 CEL GŁÓWNY: realizacja wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej i Narodowego Planu Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Zbigniew Dziarnowski Dyrektor Działu Sprzedaży Usług EXATEL SA Członek Rady PIIT Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wytyczne Strategia

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Artur Więcek

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Artur Więcek Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Artur Więcek Możliwości inwestycyjne JST w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Artur Więcek Spała, 20 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Sławków,.06. 14 SPI-NET Norbert Nowicki ul. Rynek 26 41-260 Sławków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/14 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer POIG.08.04.00-12-007/13-00, realizując projekt

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r.

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r. Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w., dnia... 2012 roku pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w., dnia... 2012 roku pomiędzy: UMOWA nr zawarta w., dnia... 2012 roku pomiędzy: Konsorcjum Spółek Infratel Operator Infrastrukturalny Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Górniczej 12/14, 91-765 Łódź zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS)

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Budowa DSS i wybór Operatora Infrastruktury http://dss.dolnyslask.pl Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Budowa sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Eliminacja wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890. Rozporządzenie. z dnia 10 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890. Rozporządzenie. z dnia 10 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Dzierżawy Ciemnych Włókien o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Lokalizacja: Województwo: Kujawsko- Pomorskie Powiat: Toruń Miasto: Toruń. 2. Uzasadnienie realizacji projektu:

Załącznik Lokalizacja: Województwo: Kujawsko- Pomorskie Powiat: Toruń Miasto: Toruń. 2. Uzasadnienie realizacji projektu: Załącznik 4 Zakres zadań programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 16 września 2015 r. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te przyjęto:

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA. Dostawców usług - ISP

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA. Dostawców usług - ISP OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA Dostawców usług - ISP Bielsko-Biała - 27 stycznia 2008r. Dziękujemy za możliwość przedstawienia oferty usług telekomunikacyjnych SferaNET. Swoje kompetencje i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Projekty Wersja oprogramowania 5.1 Wersja dokumentacji 1.2 Warszawa, lipiec 2014 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net (obowiązuje od 8.02.2016 roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net zwany dalej Regulaminem promocji określa

Bardziej szczegółowo

2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych, jak i opis jego struktury powinny mieć format csv:

2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych, jak i opis jego struktury powinny mieć format csv: Zbiór danych ilościowych: 1 Na każdą "bazę danych" składa się zanonimizowany zbiór danych ilościowych zebranych w badaniu oraz opis jego struktury (codebook). 2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych,

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku do importu danych sprawozdania Z-12 za 2014 rok

Specyfikacja pliku do importu danych sprawozdania Z-12 za 2014 rok Specyfikacja pliku do importu danych sprawozdania Z-12 za 2014 rok Dokument opisuje strukturę pliku CSV zawierającego dane formularza Z-12 za 2014 rok. Dane zawarte w tym pliku można importować do programu

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Panel UKE Piotr Gawryluk

Panel UKE Piotr Gawryluk Panel UKE hurtowe dotyczące budowanych sieci: nadmiarowość sieci zakres świadczonych usług Piotr Gawryluk Dep. Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej p.gawryluk@uke.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Systemy telekomunikacyjne Prezentacja specjalności Łódź, 27 maja 2009 Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu teorii telekomunikacji, a także poznają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890. Rozporządzenie. z dnia 10 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890. Rozporządzenie. z dnia 10 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących

Bardziej szczegółowo

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1 O PIS PLIKU W F O R M A C I E CSV Z D A N Y M I PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH L U B E K S PRESÓW PIENIĘŻNYCH D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A W E R S J A 4.0 L I P I E C 2 0 1 4 Spis treści 1. Struktura

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Załącznik nr 2a do SIWZ ( pieczęć adresowa Wykonawcy) KALKULACJA UPROSZCZONA CENY OFERTY obejmująca elementy i prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 1 2 3 4 5 6 1.A 1.B 1.C 1.D radiolinia 100

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Technologie dostępu do sieci Internet w Polsce Grudzień 2009 Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1. Wstęp Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest jednym z kluczowych czynników wpływających na

Bardziej szczegółowo

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Oferta ramowa Kanalizacja Kolokacja Ciemne włókna Lambda Transmisja Ethernet Internet Konstrukcja Oferty Ramowej Oferta ramowa Umowa ramowa Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.2 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo