Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS"

Transkrypt

1 Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Poznań, 06 października 2011

2 Plan prezentacji Ogólne omówienie procesu inwentaryzacji Przedstawienie statystyk Podsumowanie inwentaryzacji i prezentacja doświadczeń Prezentacja wyników inwentaryzacji na mapach cyfrowych Wykorzystanie SIIS do wsparcia działań związanych z budową infrastruktury szerokopasmowej w regionach Dalszy rozwój SIIS

3 Art. 29 Megaustawy 1. Prezes UKE sporządza dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie elektronicznej, inwentaryzację przedstawiającą pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, z odrębnym zaznaczeniem pokrycia łączami światłowodowymi oraz sieciami bezprzewodowymi, oraz budynkami umożliwiającymi kolokację. Inwentaryzacja jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana, nie rzadziej niż raz na rok.

4 Art. 29 Megaustawy (cd.) 7. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 1) rodzaj infrastruktury podlegającej inwentaryzacji i skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, 2) elektroniczny format przekazywania danych, 3) szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji, 4) wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE informacji, o których mowa w ust. 2, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania Rozporządzenie weszło w życie 18 marca 2011r.

5 Megaustawa, art b) W UPT art. 192 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną lub realizujących inwestycje w tym zakresie Prezes UKE, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za rok ubiegły, uwzględniający pokrycie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasięgiem stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci telefonicznych, oraz przedstawia prognozy inwestycyjne dotyczące rozwoju tych sieci. Raport publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej. ;

6 Wyniki inwentaryzacji W raportach Prezesa UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego za rok poprzedni - do dnia 30 czerwca W Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) W formie zestawień tabelarycznych Wizualizacji kartograficznych

7 System Informacyjny Polska Szerokopasmowa OTOCZENIE FORMALNO PRAWNE DZIAŁANIA MI USŁUGI (PRODUKTY SIPS) INTERFEJSY UŻYTKOWNIKÓW INTERNET PORTAL POLSKA SZEROKOPASMOWA SIIS DZIAŁANIA IŁ DZIAŁANIA UKE PROCEDURY BAZY DANYCH REJESTRY UŻYTKOWNICY PROJEKTY ZWIĄZANE (ZAPEWNIENIE INTEROPERACYJNOŚCI)

8 Ogólne omówienie procesu inwentaryzacji Prace nad SIIS równolegle z pracami nad Rozporządzeniem do art. 29 Megaustawy Testy akceptacyjne SIIS i pilot z udziałem wybranych PT Złożone działania przygotowujące podmioty (Beneficjentów) do inwentaryzacji Rozpoczęcie procesu inwentaryzacji w dniu wejścia w życie Rozporządzenia (18 marca 2011r). Wprowadzanie poprawek do systemu i nowych niezbędnych funkcjonalności w SIIS w trakcie realizacji procesu inwentaryzacji wersja 1.16

9 Proces gromadzenia danych Wezwania obejmowały przekazanie danych dla: Infrastruktury Rynków lokalnych Inwestycji Przedsiębiorcy mogli przesłać oświadczenia w przypadku nieposiadania infrastruktury, nieprowadzenia inwestycji, nieprowadzenia działalności na rynkach lokalnych Wysłano 9488 wezwań (w tym 2504 wezwań do JST)

10 Kanały komunikacji Przekazywanie danych: on-line - SIIS, (indywidualne loginy i hasła jednorazowe przesłane w wezwaniach) formularze elektroniczne, XML, pliki; off-line - ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza UKE (CD/DVD) - XML, oświadczenia, Weryfikator (RL, Inwestycje)

11 Systemy wspierające proces inwentaryzacji Systemy wspierające proces inwentaryzacji: SIIS (interfejs do manualnego i wsadowego wprowadzania danych) system help desk Weryfikator (aplikacja pomocnicza dla samodzielnego przygotowania danych) SDQ (system pomocniczy do czyszczenia przekazanych danych) Baza Wysyłkowa (baza do śledzenia komunikacji z Beneficjentami)

12 Inwentaryzacja Rynki lokalne Inwestycje Przedsiębiorca Telekomunikacyjny i JST Weryfikator Agregacja offline Partnerzy: Kanały komunikacji i systemy Uzupełnianie manualne SIIS formularze SIIS Baza Zrzuty SIIS do czyszczenia w SDQ Import XML Oświad czenie XML INFR SIIS katalog SDQ ESP Oświad czenie XLS RL Poczta CD i papier RL i Inwes tycje RAPORT XLS INW Oświad czenie Baza wysy łka

13 Wsparcie dla Beneficjentów Przeprowadzono spotkania informacyjne z Izbami. Przeprowadzono 3 chaty online oraz udzielono odpowiedzi po chatach na wszystkie pytania na które nie zdążono udzielić odpowiedzi w czasie chatu. Przedstawiono szczegółowe instrukcje na stronie SIIS i Prowadzono FAQ na stronie SIIS i Odpowiedzi na pytania przesłane na Zespół projektowy odpowiedział na ok zapytań przesłanych i zadanych podczas chatów. Pierwszą linię wsparcia stanowiło UKE. Drugą linię dla obsługi problemów technicznych stanowił Instytut Łączności. Zrezygnowano ze wsparcia w postaci linii telefonicznej z uwagi na negatywne doświadczenia z lat poprzednich.

14 Przedstawienie statystyk Statystyki

15 Prezentacja wyników - SIIS v 1.x województwa, węzły telekom.

16 Prezentacja wyników - SIIS v 1.x województwo łódzkie, węzły szkieletowe w powiatach

17 Prezentacja wyników - SIIS v 1.x wyrysy, powiaty

18 Prezentacja wyników - SIIS v 1.x wyrysy, gminy

19 System SIIS v. 1.x 30 czerwca 2011r. - zakończenie procesu inwentaryzacji i działania systemu w wersji 1.16 Rozpoczęcie prac nad modułem analiz i prezentacji wyników na mapach cyfrowych (SIIS Geoportal) Rozpoczęcie prac przygotowawczych do wdrożenia wersji 2.0

20 Wykorzystanie SIIS do wsparcia działań związanych z budową infrastruktury szerokopasmowej w regionach Umożliwienie aktualizacji dokumentów dotyczących projektów szerokopasmowych realizowanych w regionach (w ramach PO IG, PO RPW i RPO) na podstawie wyników z inwentaryzacji: Na podstawie wystąpienia UM do Prezesa UKE o udostępnienie wyników inwentaryzacji dla danego regionu. W formie zestawień tabelarycznych prezentowanych w SIIS Wizualizacji kartograficznych prezentowanych w SIIS Nowy konkurs 8.4 POIG 16 październik lista obszarów wyznaczonych do interwencji na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej przez UKE w SIIS

21 Dalszy rozwój systemu SIIS Wersja grudnia 2011r gotowość do przeprowadzenia ponownego procesu inwentaryzacji nowe struktury baz badanych, lepiej dostosowane do przechowywania i przetwarzania dużej ilości danych (Rynki lokalne i Plany inwestycyjne); zmieniona obsługa XML - dostarczenie podmiotom oprogramowania klienckiego pozwalającego na samodzielne tworzenie i zarządzanie XML; rozbudowany moduł wsparcia użytkownika; rozbudowany moduł monitorowania przebiegu procesu inwentaryzacji i prezentowania statystyk; nowy moduł analizy danych i automatycznego tworzenia raportów.

22 Dalszy rozwój systemu SIIS (cd.) Wersja 3.x 2012r. - dalszy rozwój systemu, w tym: zaawansowane wykorzystanie funkcji GIS do wprowadzania informacji o infrastrukturze; rozbudowany moduł analiz danych; fizyczne przebiegi linii kablowych; integracja z produktami wytworzonymi w innych projektach 7 Osi PO IG; i nie tylko

23 Dziękuję za uwagę Dariusz Gacoń

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury i co dalej? Don t let the noise of others opinions drown out your own inner voice. Stay hungry.

Inwentaryzacja infrastruktury i co dalej? Don t let the noise of others opinions drown out your own inner voice. Stay hungry. Inwentaryzacja infrastruktury i co dalej? Don t let the noise of others opinions drown out your own inner voice. Stay hungry. Stay foolish Steve Jobs Trochę historii na początek zamiast agendy Nasze obietnice!

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan 1 Możliwości inwestycyjne jst w sieci szerokopasmowe 2 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie.

Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie. Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie. Informacja nie przekłada się bezpośrednio na wiedzę. Musimy ją najpierw przetworzyć - dotrzeć do niej, przyswoić,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego W stronę Cyfrowej Polski Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 1 Podmiotem

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Projekty Wersja oprogramowania 5.1 Wersja dokumentacji 1.2 Warszawa, lipiec 2014 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza stanu obecnego oraz barier w wykorzystaniu dostępnych środków

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1.

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/221 Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm.

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.02.09 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.07.24 zm. Dz.U.2006.104.708

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-012-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-012-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-012-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany

Bardziej szczegółowo