System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System konsultacji społecznych białych obszarów NGA"

Transkrypt

1 System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG /09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa 1, Warszawa tel. (+48 22) , faks (+48 22)

2 Spis treści 1 Podstawowe informacje Podstawa prawna i definicje System konsultacji społecznych punktów adresowych Rejestracja i logowanie Konsultacje punktów adresowych Mapa punktów adresowych Instrukcja użytkownika 2 / 12

3 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar do interwencji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC). Obszary interwencji zostaną wyznaczone do 31 sierpnia 2015 r. Konsultacje społeczne odbywać się będą poprzez: weryfikację białych obszarów NGA do poziomu adresów budynków, zebranie trzyletnich planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szerokopasmowej NGA przy użyciu Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) Weryfikacja białych obszarów NGA do poziomu adresów budynków odbywa się na stronie systemu konsultacji społecznych: Zbieranie planów inwestycyjnych na 3 lata przy użyciu systemu SIIS odbywa się na stronie: Konsultacje trwają od 16 marca 2015 roku do 15 maja 2015 roku. W otwartych konsultacjach społecznych białych obszarów NGA do poziomu poszczególnych adresów budynków mogą wziąć udział osoby fizyczne (obywatele) i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa). Konsultacje społeczne białych obszarów NGA prowadzone są przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W drodze konsultacji weryfikowana jest klasyfikacja adresów białych obszarów NGA. Baza adresów białych obszarów NGA została opracowana na podstawie danych zawartych w systemie SIIS o infrastrukturze telekomunikacyjnej i usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu. Uwzględnione zostały również dane w zakresie obszarów, w których realizowane są inwestycje w sieci dostępowe NGA, o przepływności co najmniej 30 Mb/s, w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych perspektywy finansowej Zgłoszone plany inwestycyjne będą podlegać analizie w terminie do końca czerwca 2015 r. Analizę przeprowadzi zespół międzyinstytucjonalny, w którego skład wejdą przedstawiciele MAiC, UKE, WWPE i IŁ. Plany inwestycyjne będą oceniane w oparciu o przekazane dane i dokumenty. Zespół oceniający plany inwestycyjne będzie mógł zwrócić się do podmiotu zgłaszającego plany o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty dotyczące planowanej inwestycji. Konsultacje obejmują inwestycje planowane na lata Instrukcja użytkownika 3 / 12

4 Wiarygodne plany inwestycyjne powodują wykluczenie obszaru z możliwości otrzymania dofinansowania w ramach PO PC. 2 PODSTAWA PRAWNA I DEFINICJE Podstawą prawną konsultacji jest art. 52 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zgodnie z którym: Inwestycje współfinansowane ze środków publicznych mogą być zlokalizowane tylko w obszarach, gdzie infrastruktura danego rodzaju (podstawowe sieci szerokopasmowe lub sieci NGA) nie istnieje i nie są planowane komercyjne inwestycje w tym zakresie w ciągu trzech lat od daty opublikowania planowanego środka pomocy. Białe obszary NGA - punkty adresowe, w których na podstawie najbardziej aktualnych dostępnych danych (z inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej za rok 2013) nie występują sieci NGA umożliwiające świadczenie usługi dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbit/s. Sieci NGA - zaawansowane sieci, które posiadają co najmniej następujące cechy: a) dostarczają w sposób niezawodny usługi o bardzo dużej szybkości przypadającej na abonenta, za pomocą światłowodowego łącza dosyłowego (lub z wykorzystaniem równoważnej technologii), które znajduje się na tyle blisko lokalu użytkownika, aby gwarantować rzeczywistą bardzo wysoką szybkość transmisji, b) umożliwiają świadczenie szeregu zaawansowanych usług cyfrowych, w tym usług konwergentnych opartych wyłącznie na protokole IP, c) zapewniają znacznie wyższe szybkości wysyłania w porównaniu z podstawowymi sieciami szerokopasmowymi. Na obecnym etapie rozwoju sieci telekomunikacyjnych są to: 1. światłowodowe sieci dostępowe (FTTx), 2. zaawansowane - unowocześnione sieci kablowe, 3. niektóre zaawansowane bezprzewodowe sieci dostępowe, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia zagęszczenia i/lub z zaawansowanymi konfiguracjami (takimi jak dedykowane anteny lub systemy wieloantenowe). W zaawansowanej sieci bezprzewodowej dostęp następnej generacji oparty na dostosowanej do warunków mobilnej technologii szerokopasmowej musi także zapewniać wymaganą jakość usług dla użytkowników w określonej lokalizacji jednocześnie obsługując innych abonentów mobilnych znajdujących się na danym obszarze, zapewniające, użytkownikowi końcowemu w sposób niezawodny, dostęp do Internetu z prędkością co najmniej 30 Mbit/s. Do listy białych obszarów NGA nie zostały zaliczone adresy budynków, w których podczas inwentaryzacji Prezesa UKE: Instrukcja użytkownika 4 / 12

5 Wykazano zasięgi światłowodowe w technologiach dostępowych (bez określania przepustowości): o Fast Ethernet o Gigabit Ethernet o GPON o EPON o DWDM o CWDM o FTTx Wykazano zasięgi przewodowe w technologiach dostępowych (z przepustowością powyżej 30 Mbit/s): o Fast Ethernet o Gigabit Ethernet o VDSL2 o VDSL o (EURO)DOCSIS 3.x o Fast Ethernet Wykazano radiolinie typu punkt punkt o przepustowości powyżej 30 Mbit/s. Wykazano, że zakończona jest realizacja projektów unijnych w ramach: PO IG 8.3, PO IG 8.4, POPW 2.1, RPDS 2.1, RPKP 4.1, RPLD 4.1, RPLU 4.1, RPMA 2.1, RPOP 2.1, RPPD 4.1, RPPK 3.1, RPPM 2.2, RPSL 2.1, RPSW 2.2, RPWM 7.1, RPWP 2.8, RPZP 3.1. Do listy białych obszarów NGA nie zaliczono także miejscowości odnośnie, których podmioty przekazały w SIIS dane o realizowanych (nie zakończonych) lub planowanych inwestycjach w sieci dostępowe NGA w ramach wyżej wymienionych projektów unijnych na podstawie podpisanych przez beneficjentów umów o dofinansowaniu. Instrukcja użytkownika 5 / 12

6 3 SYSTEM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PUNKTÓW ADRESOWYCH 3.1 REJESTRACJA I LOGOWANIE Logowanie do systemu oraz rejestracja podmiotu następuje na stronie konsultacje.itl.waw.pl. Rys. 1. Okno główne konsultacji społecznych Każdy uczestnik konsultacji musi zarejestrować się w systemie. Podczas rejestracji należy podać: osoba fizyczna (obywatel) Rys. 2. Okno rejestracji w systemie konsultacji Imię Nazwisko Adres Instrukcja użytkownika 6 / 12

7 Rys. 3. Okno rejestracji osoby fizycznej osoba prawna (np. przedsiębiorstwo): Nazwa Instrukcja użytkownika 7 / 12

8 Adres: o Miejscowość o Ulica o Numer budynku o Kod pocztowy Imię Nazwisko Adres Rys. 4. Okno rejestracji osoby prawnej Podczas rejestracji uczestnik konsultacji podaje swój login i hasło, wymagane do logowania w systemie. Rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i wymaga aktywacji konta. Instrukcja użytkownika 8 / 12

9 Rys. 5. Potwierdzenie rejestracji w systemie Po wybraniu zakładki Logowanie uczestnik konsultacji przechodzi do logowania. Okno Logowanie umożliwia zarejestrowanemu uczestnikowi wzięcie udziału w konsultacjach. Rys. 6. Okno logowania do systemu 3.2 KONSULTACJE PUNKTÓW ADRESOWYCH Listę konsultowanych punktów adresowych Punkty adresowe podlegające konsultacji pokazano na Rys. 7. Lista zawiera zestawienie konsultowanych punktów adresowych. Instrukcja użytkownika 9 / 12

10 Rys. 7. Okno listy Punkty adresowe Naciśnięcie przycisku Dodaj punkt adresowy powoduje przejście do formularzy konsultacji społecznych - Konsultacja punktu adresowego. Formularze konsultacji społecznych przeznaczone są do weryfikacji punktów adresowych w bazie białych obszarów NGA. Uczestnik konsultacji podaje w formularzu: Miejscowość, Ulicę i Numer budynku dla konsultowanego punktu. Opcjonalnie może podać kod pocztowy i współrzędne geograficzne. Rys. 8. Okno wprowadzania adresu. Instrukcja użytkownika 10 / 12

11 Jeżeli podany adres znajduje się w bazie białych obszarów NGA system odnajdzie ten punkt i zapyta uczestnika konsultacji o potwierdzenie klasyfikacji tego punktu. Uczestnik konsultacji może, na podstawie swojej wiedzy zaznaczyć zgodę z klasyfikacją punktu adresowego lub z nią się nie zgodzić. Rys. 9. Formularz konsultacji społecznych białych punktów adresowych Zaznaczenie opcji Nie zgadzam się z podaną klasyfikacją punktu adresowego oznacza, że według wiedzy uczestnika konsultacji, w tej lokalizacji występuje Internet o przepustowości co najmniej 30 Mbit/s i adres należy wykreślić z bazy białych obszarów punktów adresowych. Wynik konsultacji jest zapisany w bazie i zostanie poddany analizie przez powołany w tym celu zespół międzyinstytucjonalny. Jeżeli kolejny, konsultowany punkt adresowy nie zostanie znaleziony w bazie to oznacza, że w tej lokalizacji może występować Internet o przepustowości, co najmniej 30 Mbit/s. Rys. 10. Formularz konsultacji społecznych innych punktów adresowych. Instrukcja użytkownika 11 / 12

12 Uczestnik konsultacji może potwierdzić występowanie Internetu o przepustowości, co najmniej 30 Mbit/s w tej lokalizacji zaznaczając Zgadzam się z podaną klasyfikacją punktu adresowego lub zaznaczyć Nie zgadzam się z podaną klasyfikacją punktu adresowego. Zaznaczenie opcji Nie zgadzam się z podaną klasyfikacją punktu adresowego oznacza, że według wiedzy uczestnika konsultacji, w tej lokalizacji nie występuje Internet o przepustowości, co najmniej 30 Mbit/s i adres należy dodać do bazy białych obszarów punktów adresowych. 3.3 MAPA PUNKTÓW ADRESOWYCH Na mapie prezentowane są punkty adresowe obszarów białych NGA. Na mapie zaznaczone są tylko te punkty, które posiadają współrzędne geograficzne. Mapa pozwala na rozwijanie zagregowanej liczby budynków od poziomu kraju przez poziom województwa, powiatu, gminy, miejscowości do poziomu zabudowy. Rys. 11. Mapa punktów adresowych w aplikacji konsultacji społecznych Instrukcja użytkownika 12 / 12

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna a inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym

Pomoc publiczna a inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym Pomoc publiczna a inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym Dlaczego warto mówić o Pomocy Publicznej? Zadania samorządów Wspólnota działań sektora prywatnego i publicznego (PPP) Projekt ustawy o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo