System SIIS instrukcja użytkownika - formularze Serwisu Wprowadzania Danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System SIIS instrukcja użytkownika - formularze Serwisu Wprowadzania Danych"

Transkrypt

1 System SIIS instrukcja użytkownika - formularze Serwisu Wprowadzania Danych Wersja instrukcji 1.05 Wersja oprogramowana Warszawa, kwiecień 2011 Beneficjent: Instytut Łączności PIB ul. Szachowa 1, Warszawa tel. (+48 22) , faks (+48 22) Projekt: POIG /09 1 / 37

2 Spis treści 1 Wstęp Wymagania po stronie użytkownika Autoryzacja użytkownika oraz logowanie i wylogowanie z systemu Podmiot przekazujący informację operator telekomunikacyjny lub JST Zakładka Dla przedsiębiorców Formularze Formularz do przekazania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu Segment I.1 Węzły Segment I.2 Punkty styku Segment I.3 Łączenie kabli Segment I.4 Linie kablowe lub bezprzewodowe Segment I.5 Połączenia Segment II Podmiot Formularz do przekazania informacji o budynkach zapewniających kolokację Segment I Budynki Segment II Podmiot Zakładka Kontakt Procedury Procedura zgłaszania naruszenia bezpieczeństwa systemu SIIS Procedura zgłaszania problemów w systemie SIIS Procedura wprowadzania zmian w systemie / 37

3 1 Wstęp Dokument opisuje zasady stosowania formularzy dla przeprowadzenia inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację. Zasady wykorzystania formularzy zawarte zostały w załączniku do Rozporządzenia do ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675). 2 Wymagania po stronie użytkownika Użytkownik formularzy powinien posiadać komputer z systemem operacyjnym Windows XP/Vista lub Linux, z monitorem o rozdzielczości ekranu, co najmniej 1024 x 768 pikseli, z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową. Użytkownik powinien mieć podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem. Do obsługi formularzy należy stosować następujące rodzaje przeglądarek z zainstalowaną obsługą Javascript i Java: Mozilla Firefox wersja lub wyższa; Microsoft Internet Explorer wersja 8 lub wyższa; Google Chrome wersja lub wyższa. W przeglądarce musi być ustawiona obsługa cookies. Wymagane jest, aby komputer był wyposażony w oprogramowanie antywirusowe. 3 Autoryzacja użytkownika oraz logowanie i wylogowanie z systemu Po wejściu na serwer autoryzacji i podaniu hasła jednorazowego (adres serwera autoryzacji i hasło jednorazowe dostarczono listem poleconym od Prezes UKE) podmiot przekazujący informację (przedsiębiorca, JST) podaje swoje dane, adres oraz ustanawia indywidualną dla siebie nazwę użytkownika i hasło. Administrator systemu SIIS, po weryfikacji zgodności podanych danych, odblokowuje konto użytkownika, umożliwiając tym samym dostęp do systemu autoryzacji. Informacja o odblokowaniu dostępu przekazywana jest drogą mailową na podany przez podmiot przekazujący informację adres. Tylko jeden z użytkowników danego podmiotu ma możliwość zakładania, blokowania i usuwania kont oraz zatwierdzania w systemie SIIS danych do przekazania (konto administracyjne). 3 / 37

4 Po jednokrotnym wykorzystaniu, hasło jednorazowe traci ważność 1. Jeśli w tym czasie nie zostanie ustanowione konto administracyjne, konieczne jest pisemne zwrócenie się do Prezesa UKE o przesłanie kolejnego hasła jednorazowego. Hasło użytkownika musi składać się z min. 8 znaków, w tym co najmniej jednej małej litery, jednej wielkiej litery i jednej cyfry lub znaku specjalnego: ={} []\; :,/<>?. Podmiot przekazujący informację może wygenerować tyle kont użytkowników systemu ile potrzebuje. Nie jest dopuszczalne, aby na tym samym koncie w systemie SIIS pracowało kilku użytkowników jednocześnie. Proces autoryzacji i ustanawiania kont użytkowników opisuje instrukcja: System SIIS instrukcja użytkownika moduł autoryzacji. Logowanie do systemu z wykorzystaniem kont użytkowników ustawionych indywidualnie w panelu administracyjnym systemu autoryzacji następuje po połączeniu z portalem SIIS na stronie: Rys. 1. Okno główne portalu SIIS Po lewej stronie ekranu znajduje się napis Zaloguj się. Po jego wybraniu użytkownik przechodzi do okna logowania. Rys. 2. Okno logowania się do systemu W pole nazwa użytkownika należy wpisać poprawną nazwę użytkownika. W pole hasło należy wpisać poprawnie hasło. Następnie kliknąć przycisk Zaloguj się. W przypadku problemów z logowaniem należy skontaktować się z pomocą techniczną, kierując drogą elektroniczną na adres podany w zakładce Kontakt. Po poprawnym zalogowaniu się do systemu w zakładce Start pojawiają się Informacje dla użytkownika systemu oraz odnośniki do elektronicznych wersji instrukcji. 1 Hasło jednorazowe traci ważność po upływie 90 dni od jego wydania. 4 / 37

5 Jeśli użytkownik odchodzi od stanowiska pracy to powinien zapisać wprowadzone dane i wylogować się z systemu. Wylogowanie z systemu następuje po wciśnięciu przycisku Wyloguj się. W przypadku wykrycia przez system SIIS braku aktywności użytkownika przez 15 min, użytkownik zostanie automatycznie wylogowany, a wpisane przez użytkownika dane mogą być utracone. 4 Podmiot przekazujący informację operator telekomunikacyjny lub JST Podmiot przekazujący informację (przedsiębiorca, JST) określany jest, jako użytkownik systemu stosowanego do gromadzenia danych inwentaryzacyjnych. Dane do systemu wprowadzane są za pomocą formularzy elektronicznych lub za pomocą plików XML (dla wprowadzania dużej liczby danych). Zalecana kolejność wprowadzania danych: 1. Węzły; 2. Punkty styku; 3. Łączenia kabli; 4. Linie kablowe lub bezprzewodowe; 5. Połączenia; 6. Budynki; 7. Podmiot Użytkownicy mają dostęp tylko do swoich danych. Użytkownicy mogą dane aktualizować (zmieniać, dodawać, usuwać) i przeglądać aż do uzyskania finalnej poprawnej wersji rejestrowanej w systemie. Dane poprzez formularz elektroniczny będą poddawane kontroli (walidacji). Procedura walidacji podstawowej jest uruchamiana po wydaniu polecenia Zapisz. Po przejściu przez procedurę walidacji podstawowej system przeprowadzi zaawansowaną analizę danych. Po poprawnym przejściu przez wszystkie procedury walidacji system zapisuje dane i podaje komunikat Wprowadzane dane są poprawne. Po tym komunikacie dane są widoczne dla wszystkich użytkowników tego samego podmiotu przekazującego informację. 5 / 37

6 5 Zakładka Dla przedsiębiorców W zakładce Dla przedsiębiorców możemy wybrać: Formularze; Raporty ład. XML; Pobierz XSD; Przykłady XML: Załaduj dokumenty. Ta część instrukcji dedykowana jest dla podmiotów wprowadzających dane do systemu SIIS za pomocą formularzy. 5.1 Formularze W menu Formularze uzyskujemy dostęp do dwóch formularzy: Formularz do przekazania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu; Formularz do przekazania informacji o budynkach zapewniających kolokację Formularz do przekazania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu Wybierając ten formularz w oknie przeglądarki można zobaczyć następujące segmenty: I.1 Węzły; I.2 Punkty styku; I.3 Łączenie kabli; I.4 Linie kablowe lub bezprzewodowe; I.5 Połączenia; II. Podmiot. 6 / 37

7 Segment I.1 Węzły System automatycznie wybiera pierwszy segment I.1. Węzły. Rys. 3. Segment I.1 Węzły i element Węzeł "..." Na początku segmentu znajduje się moduł umożliwiający wyszukanie już wprowadzonych węzłów wg wyspecyfikowanych kryteriów. Po ich wybraniu przyciskiem Filtruj można wyświetlić listę węzłów spełniających warunki wyboru. Przycisk Dodaj węzeł uruchamia część formularza (element) dotyczącą wprowadzania informacji o węzłach sieci. Segment I.1 Węzły jest podzielony na następujące sekcje: I.1.a. Identyfikacja węzła; I.1.b. Informacje o interfejsach węzła sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej; I.1.c. Informacje o interfejsach węzła sieci dostępowej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej; I.1.d. Informacje o udostępnianiu interfejsów węzła sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej; I.1.e. Informacje o udostępnianiu interfejsów węzła sieci dostępowej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej; I.1.f. Zasięg węzła. Przed sekcją I.1.a. Identyfikacja węzła, znajduje się przycisk Zapisz, który uruchamia proces walidacji i zapisuje poprawnie wprowadzone dane. W przypadku poprawnej walidacji, dane są zapisywane w obszarze widocznym dla wszystkich użytkowników tego samego podmiotu wprowadzającego dane. W przeciwnym przypadku pojawi się informacja o błędach. Przycisk Usuń węzeł, powoduje usunięcie całej części formularza I.1 Węzły. Przycisk Powrót umożliwia cofnięcie się do poprzedniego menu i dodanie nowej części formularza (elementu) dotyczącego wprowadzania informacji o węzłach sieci. 7 / 37

8 Sekcja I.1.a Identyfikacja węzła przedstawiona została na rysunku poniżej. Rys. 4. Sekcja I.1.a Identyfikacja węzła W systemie zaimplementowano mechanizm podpowiedzi dla użytkownika. Po umieszczeniu kursora na wybranym polu (W naszym przypadku pole 6. Identyfikator gminy TERC) otwiera się okienko zaznaczone na żółto zawierające dodatkowe wyjaśnienia (Rys. 5). Rys. 5. Przykładowe okno z dodatkową informacją dotyczącą danego pola Poniżej przedstawiono informacje o poszczególnych polach elementu: Węzeł "...". Tab. 1. Pola sekcji I.1.a Identyfikacja węzła D oznacza długość pola w znakach. Nr Nazwa D Typ Uwagi Przykład pola 1 Oznaczenie węzła 2 60 Alfanumeryczne Małe i duże litery, cyfry znaki oraz \ Łódź/02/221/n /. 2 Typ obiektu, w Radio-buton Wybór jeden z wielu. Gdy wybierzemy słupek telekomuni- którym umieszczony i pole tekstowe inny w polu wyświetlonym ponikacyjny jest węzeł (dla inny) żej należy go opisad. 3 Nazwa województwa Tekstowe Wybór z listy rozwijanej. Wybierana z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TE- RYT. mazowieckie 2 W polu 1 należy podać identyfikator węzła stosowany w systemie paszportyzacji podmiotu inwentaryzowanego. 8 / 37

9 4 Nazwa powiatu Tekstowe Wybór z listy rozwijanej. Wybierana z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TE- RYT. 5 Nazwa gminy Tekstowe Wybór z listy rozwijanej. Wybierana z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TE- RYT. 6 Identyfikator gminy TERC 7 Nazwa miejscowości 8 Identyfikator miejscowości SIMC 10 Identyfikator ulicy ULIC 11 Numer porządkowy budynku 12 Kod pocztowy 6 Liczbowo- białobrzeski Białobrzegi 7 Liczbowe Wybierany z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. Zostanie dopisany automatycznie Tekstowe Wybór z listy rozwijanej Białobrzegi 9 Nazwa ulicy Tekstowo- 7 Liczbowa Wybierany z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. Zostanie dopisany automatycznie Nazwa zgodnej z bazą TERYT. 11 Listopada liczbowe 5 Liczbowe Wybierany z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. Zostanie dopisany automatycznie 15 Tekstowoliczbowe Bez polskich liter 123a Tylko cyfry i znak znakowe Liczby oraz znak / 9999/999 liczbowe Liczbowe Zgodnie z układem WGS84 (GPS). Szerokości i długości geograficzna muszą znajdowad się na terytorium Polski. 20 Tekstowo- 13 Numer działki ewidencyjnej 3 14 Współrzędne geograficzne lokalizacji węzła (szerokośd geograficzna, długośd geograficzna) 4 14 Współrzędne geograficzne 2 Liczbowe Tylko cyfry 52 lokalizacji węzła (szerokośd geograficzna) częśd całkowita 14 Współrzędne geograficzne 6 Liczbowe Tylko cyfry lokalizacji węzła (szerokośd geograficzna) częśd ułamka dziesiętnego 14 Współrzędne geo- 2 Liczbowe Tylko cyfry 20 3 W polu 13 w przypadku braku numeru porządkowego budynku należy wskazać numer działki ewidencyjnej, a w przypadku braku numeru działki ewidencyjnej w dostarczonym katalogu numerów działek ewidencyjnych należy wypełnić to pole ręcznie zgodnie z ewidencją gruntów i budynków (EGiB), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku braku numeru porządkowego budynku w EGiB należy wskazać numer działki ewidencyjnej zgodny ze stanem wiedzy osoby wypełniającej. Analogicznie należy wypełnić kolumnę Numer działki ewidencyjnej w polu W polu 14 - należy podać współrzędne geograficzne Ф i λ lokalizacji węzła sieci w obowiązującej realizacji układu ETRF89 (European Terrestrial Reference Frame 1989) zgodnym z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i częściach stopni (np. 52, ,3864). 9 / 37

10 graficzne lokalizacji węzła (długośd geograficzna) częśd całkowita 14 Współrzędne geograficzne lokalizacji węzła (długośd geograficzna) częśd ułamka dziesiętnego 15 Przynależnośd do warstw sieci 6 Liczbowe Tylko cyfry Check box Wybór kilku z wielu. Należy wybrad przynależnośd do właściwej warstwy szkieletowej Sekcja I.1.b Informacje o interfejsach węzła sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej - została przedstawiona poniżej. Rys. 6. Sekcja I.1.b Informacje o interfejsach węzła sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej Po naciśnięciu przycisku Dodaj kolejny dodawany jest kolejny wiersz, który umożliwia wprowadzenie danych dotyczących kolejnych interfejsów wprowadzanego węzła. Rys. 7. Sekcja I.1.b Stan po naciśnięciu przycisku Dodaj wiersz W przypadku, gdy chcemy usunąć dodany wiersz, można to wykonać klikając na przycisk ze znakiem x, umieszczony obok numeru wiersza. Pojawi się wówczas komunikat o 10 / 37

11 potwierdzeniu usunięcia wiersza (rysunek poniżej). Rys. 8. Stan po naciśnięciu przycisku x Naciśnięcie przycisku OK. powoduje usunięcie wiersza. Mechanizm ten jest wykorzystany we wszystkich rodzajach formularzy. Tab. 2. Pola Sekcji I.1.b Informacje o interfejsach węzła sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej D oznacza długość pola w znakach. Nr Nazwa D Typ Uwagi Przykład pola 16 Informacje o interfejsach węzła sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej 16 Medium transmisyjne 6 Radio-button Przycisk radiowy: wybór jeden z kabel energetyczny i pole tekstowe (dla opcji inne) wielu. Gdy zaznaczymy inne należy wypełnid pole tekstowe 30 znakowe. 16 Technologia transmisyjna DPL (Digital Power Line) Radio-button i pole tekstowe (dla opcji inna) Przycisk radiowy wybór jeden z wielu. Gdy zaznaczymy inna należy wypełnid pole tekstowe 16 znakowe. 16 Wielkośd przepustowości 7 8 Liczbowe Należy wpisad liczbową wartośd oznaczającą całkowitą wielkośd 2488,32 5 W polu 16 informacje o interfejsach węzła sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej - Wielkość przepustowości - podaje się wielkości, wybierając w katalogu wartości dostępnych w poszczególnych kolumnach tabeli. W przypadku wybrania wartości inna, należy wprowadzić dane dotyczące wpisanej technologii transmisyjnej. 6 W przypadku wskazania, jako Rodzaj medium transmisyjnego, światłowodowe zwielokrotnione należy podać wartość zwielokrotnienia. 7 W przypadku braku możliwości podania przepustowości z rozbiciem na warstwy sieci szkieletową i dystrybucyjną należy podać przepustowość w warstwie wyższej. Jeżeli w grupie interfejsów transportowych nie stosuje się mechanizmów przydziału (alokacji) wyodrębnionych części dostępnej przepustowości osobno dla sieci podmiotu inwentaryzowanego i osobno dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, lub jeżeli cała dostępna przepustowość interfejsu jest przeznaczona dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, wartość podanej łącznej przepustowości całkowitej dostępnej dla sieci podmiotu inwentaryzowanego powinna być równa wartości łącznej przepustowości całkowitej zaalokowanej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych. Analogicznie wartość przepustowości dostępnej dla warstwy szkieletowej, powinna być równa wartości przepustowości zaalokowanej dla warstwy szkieletowej publicznych sieci telekomunikacyjnych. Analogicznie wartość przepustowości dostępnej dla warstwy dostępowej powinna być równa wartości przepustowości zaalokowanej dla warstwy dostępowej. Wartość wolnej przepustowości dostępnej dla sieci podmiotu inwentaryzowanego powinna być równa wartości wol- 11 / 37

12 przepustowości dla wcześniej wybranej technologii. Wpisywane wartości pochodzą z tabeli nr 3 Wartości przepustowości dla technologii transmisyjnych. 16 całkowita 8 Liczbowe Należy wpisad liczbową wartośd oznaczającą wielkośd przepustowości dla wcześniej wybranej przynależności do warstwy sieci pkt w warstwie szkieletowej 8 Liczbowe Należy wpisad liczbową wartośd oznaczającą wielkośd przepustowości w warstwie szkieletowej. 16 w warstwie dystrybucyjnej 8 Liczbowe Należy wpisad liczbową wartośd oznaczającą wielkośd przepustowości w warstwie dystrybucyjnej. 16 wolna 8 Liczbowe Należy wpisad liczbową wartośd oznaczającą wielkośd wolnej przepustowości. 16 Informacje o interfejsach 6 Liczbowe Tylko cyfry. 100 węzła sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej (liczba interfejsów - łącznie) 16 Informacje o interfejsach 6 Liczbowe Tylko cyfry. 90 węzła sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej (liczba interfejsów - w tym zaalokowanych na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej) 16 Informacje o interfejsach węzła sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej (liczba interfejsów - niezaalokowanych). 6 Liczbowe Tylko cyfry ,52 nej przepustowości dostępnej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych. W przypadku zastosowania technologii radiowej, w której zastosowano urządzenia nadawczo-odbiorcze i anteny obsługujące poszczególne sektory propagacyjne, dla których można wyodrębnić oddzielne interfejsy, każdy interfejs należący do wyspecyfikowanej grupy interfejsów transportowych należy liczyć oddzielnie. W przypadku, gdy przez każdy interfejs należący do wyspecyfikowanej grupy interfejsów przepływa ruch należący do publicznych sieci telekomunikacyjnych, wartość podanej liczby interfejsów zaalokowanych na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej powinna być równa łącznej liczbie interfejsów należących do wyspecyfikowanej grupy interfejsów. Powyższe zasady stosuje się również w przypadku pola / 37

13 Tab. 3. Wartości przepustowości dla technologii transmisyjnych PDH Mb/s SDH Mb/s ATM Mb/s Ethernet Mb/s DWDM Gb/s E1 2,048 E1 2,048 ATM 25 Ethernet 10 DWDM 2,5 E2 8,448 STM-1 155,52 ATM 100 Ethernet 100 DWDM 10 E3 34,368 STM-4 622,08 ATM 155 Ethernet 1000 DWDM 40 E4 139,264 STM ,32 ATM 622 STM ,28 Sekcja I.1.c Informacje o interfejsach węzła sieci dostępowej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej przedstawia rysunek poniżej. Rys. 9. Sekcja I.1.c Informacje o interfejsach węzła sieci dostępowej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej Tab. 4. Pola Sekcji I.1.c Informacje o interfejsach węzła sieci dostępowej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej D oznacza długość pola w znakach. Nr Nazwa D Typ Uwagi Przykład pola 17 Informacje o interfejsach węzła sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej 17 Technologia Radio-button i pole tekstowe Przycisk radiowy: wybór jeden z wielu. Gdy zaznaczymy inna należy DPL (Digital Power Line) (dla inna) wypełnid pole tekstowe 16 znakowe 17 Przepustowośd 8 Liczbowe Należy wpisad liczbową wartośd 139,264 oznaczającą wielkośd przepustowości dla wcześniej wybranej technologii wg załączonej tabeli 17 Liczba interfejsów - 6 Liczbowe Tylko cyfry. 100 Łącznie Wszystkie pola należy wypełnid. Wartośd Łącznie powinna odpowiadad sumie wartości składowych. 17 Liczba interfejsów - 6 Liczbowe Tylko cyfry 90 zaalokowane na potrzeby publicznej sieci tele- 13 / 37

14 komunikacyjnej) 17 Liczba interfejsów - niezaalokowane) 6 Liczbowe Tylko cyfry 10 Sekcja I.1.d - Informacje o udostępnianiu interfejsów węzła sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej - przedstawiono na rysunku poniżej. Rys. 10. Sekcja I.1.d Informacje o udostępnianiu interfejsów węzła sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej Tab. 5. Pola sekcji I.1.d Informacje o udostępnianiu interfejsów węzła sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej D oznacza długość pola w znakach. Nr Nazwa D Typ Uwagi Przykład pola 18 Udostępnianie interfejsów Radio- Należy wybrad: tak, nie. węzła sieci szkielebutton towej i dystrybucyjnej 19 Występujące udostępniania interfejsów węzła sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej 19 Medium transmisyjne Radio-button W przypadku wyboru inne kabel energetyczny i pole tekstowe wpisad medium transmisyjne w (dla inne) pole 30 znakowe. 19 Technologia transmisyjna Radio-button, W przypadku wyboru inna DPL (Digital Po- i pole tekstowe wpisad technologię transmisji w wer Line) (dla inne) pole 16 znakowe. 19 Wielkośd przepustowości 8 Liczbowe Należy wpisad liczbową wartośd całkowita oznaczającą łączną wielkośd przepustowości dla wcześniej wybranej technologii. 19 w warstwie szkieletowej 8 Liczbowe Należy wpisad liczbową wartośd oznaczającą łączną wielkośd przepustowości w warstwie szkieletowej. 14 / 37

15 19 w warstwie dystrybucyjnej 8 Liczbowe Należy wpisad liczbową wartośd oznaczającą łączną wielkośd przepustowości w warstwie dystrybucyjnej. 19 wolna 8 Liczbowe Należy wpisad liczbową wartośd oznaczającą łączną wielkośd wolnej przepustowości. 19 Liczba udostępnionych interfejsów - Łączna 19 Liczba udostępnionych interfejsów - zaalokowanych na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej) 6 Liczbowe Tylko cyfry Liczbowe Tylko cyfry Sekcja I.1.e - Informacje o udostępnianiu interfejsów węzła sieci dostępowej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej - została przedstawiona na rysunku poniżej. Rys. 11. Sekcja I.1.e Informacje o udostępnianiu interfejsów węzła sieci dostępowej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej Tab. 6. Pola Sekcji I.1.e - Informacje o udostępnianiu interfejsów węzła sieci dostępowej infrastruktury telekomunikacyjnej i ich alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej D oznacza długość pola w znakach. Nr Nazwa D Typ Uwagi Przykład pola 20 Udostępnianie interfejsów Radio-button Należy wybrad: tak, nie. tak węzła sieci dostę- powej 21 Występujące udostępnienia interfejsów węzła sieci dostępowej 21 Technologia udostępnianych 16 Radio-button, urządzeo i pole tekstowe (dla inna) W przypadku wyboru inna należy wpisad technologię transmisji w polu tekstowym 16 znakowym. 21 Przepustowośd 8 Liczbowe Należy wpisad liczbową wartośd oznaczającą wielkośd przepustowości dla wcześniej wybranej technologii. DPL (Digital Power Line) 2 15 / 37

16 21 Liczba interfejsów udostępnianych - Łącznie 6 Liczbowe Tylko cyfry Liczba interfejsów udostępnianych - zaalokowanych na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej 6 Liczbowe Tylko cyfry. 90 Sekcja I.1.f - Zasięg węzła - został przedstawiony na rysunku poniżej. Rys. 12. Sekcja I.1.f Zasięg węzła Tab. 7. Pola sekcji I.1.f Zasięg węzła D oznacza długość pola w znakach. Nr Nazwa D Typ Uwagi Przykład pola 22 Nazwa województwa Tekstowe Wybierana z bazy danych SIIS zgodnej mazowieckie z bazą TERYT. Wybór z listy rozwijanej. 23 Nazwa powiatu Tekstowe Wybierana z bazy danych SIIS zgodnej białobrzeski z bazą TERYT. Wybór z listy rozwijanej. 24 Nazwa gminy Tekstowe Wybierana z bazy danych SIIS zgodnej Białobrzegi z bazą TERYT. Wybór z listy rozwijanej. 25 Identyfikator gminy - TERC 7 Liczbowe Wybierany automatycznie z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. 26 Nazwa miejscowości Tekstowe Wybierana z bazy danych SIIS zgodnej Białobrzegi z bazą TERYT. Wybór z listy rozwi- janej. 27 Identyfikator miejscowości 7 Liczbowe Wybierany automatycznie z bazy SYM danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. 28 Lokalizacja urządzeo umożliwiających Tekstowe Wybierana z bazy danych SIIS zgod- 11 Listopada przyłączenie nej z bazą TERYT. Wybór z listy rozwi- 16 / 37

17 użytkowników koocowych (nazwa ulicy) 28 Lokalizacja urządzeo umożliwiających przyłączenie użytkowników koocowych (identyfikator ulicy ULIC) 28 Lokalizacja urządzeo umożliwiających przyłączenie użytkowników koocowych (numer porządkowy budynku) 28 Lokalizacja urządzeo umożliwiających przyłączenie użytkowników koocowych (numer działki ewidencyjnej) 29 Zasięg urządzeo umożliwiających przyłączenie użytkowników koocowych w radiowej technologii dostępowej (azymut sektora) 29 Zasięg urządzeo umożliwiających przyłączenie użytkowników koocowych w radiowej technologii dostępowej (szerokośd kątowa sektora) 29 Zasięg urządzeo umożliwiających przyłączenie użytkowników koocowych w radiowej technologii dostępowej (Teoretyczny promieo sektora) 30 Użytkownicy Indywidualni 30 O przepustowości do 2Mb/s włącznie 30 O przepustowości powyżej 2Mbis do 8Mb/s włącznie 30 O przepustowości powyżej 8Mb/s do 30 Mb/s włącznie 30 O przepustowości powyżej 30 Mb/s 30 Użytkownicy Przedsiębiorcy 30 O przepustowości do 2Mb/s włącznie 30 O przepustowości powyżej 2Mbis do 8Mbit/s włącznie O przepustowości powyżej 8Mb/s do 30 Mb/s włącznie 30 O przepustowości powyżej 30 Mb/s janej. 5 Liczbowe Wybierany automatycznie z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT 15 Tekstowoliczbowe 20 Tekstowoliczbowe Bez polskich lite a Liczby oraz znak 9999/999 6 Liczbowe Tylko cyfry. Azymut podawany jest w stopniach kątowych. 6 Liczbowe Tylko cyfry. Szerokośd podawana jest w stopniach kątowych Liczbowe Promieo podawany jest w metrach Liczbowe Tylko cyfry Liczbowe Tylko cyfry Liczbowe Tylko cyfry Liczbowe Tylko cyfry Liczbowe Tylko cyfry Liczbowe Tylko cyfry Liczbowe Tylko cyfry Liczbowe Tylko cyfry / 37

18 Przycisk Zapisz uruchamia podstawowy moduł walidacji danych. W przypadku poprawnej walidacji, dane są zapisywane w obszarze widocznym dla wszystkich użytkowników tego samego podmiotu wprowadzającego dane. W przeciwnym przypadku pojawi się informacja o błędach. Poniżej przedstawiono przykład komunikatu walidacji. Rys. 13. Przykład komunikatu dot. błędów przy wprowadzaniu danych węzła Segment I.2 Punkty styku Segment I.2 Punkty styku został przedstawiony na rysunku poniżej. Rys. 14. Segment I.2 Punkty styku Na początku segmentu znajduje się moduł umożliwiający wyszukanie już wprowadzonych punktów styku wg wyspecyfikowanych kryteriów. Po ich wybraniu naciskamy przycisk Filtruj, który powoduje wyświetlenie się listy punktów styku spełniających warunki wyboru. Przycisk Dodaj punkt styku uruchamia element: Punkt styku "..." - część formularza dotyczącą wprowadzania informacji o punktach styku. 18 / 37

19 Rys. 15. Element Punkt styku "..." Segment I.2 Punkty styku zawiera następujące sekcje: I.2.a. Identyfikacja punktu styku; o o I.2.a.1. Identyfikacja węzła własnego; I.2.a.2 Identyfikacja węzła obcego; I.2.b. Informacje o punkcie styku z innymi sieciami i jego alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej. 19 / 37

20 Sekcja I.2.a Identyfikacja punktu styku Tab. 8. Pola Sekcji I.2.a Identyfikacja punktu styku D oznacza długość pola w znakach. Nr Nazwa D Typ Uwagi Przykład pola 31 Oznaczenie punktu styku 60 Alfanumeryczne Małe i duże litery, cyfry znaki Styk/3221/n 8 oraz \ /. 32 Rodzaj węzła, w którym Radio-button. Pole wyboru jeden z wielu. własny/obcy zlokalizowany jest punkt styku Należy wybrad rodzaj węzła, w którym zlokalizowany jest punkt styku. 33 Oznaczenie węzła Lista rozwijana Należy wybrad oznaczenie węzła, w którym istnieje punkt styku. Wybór z listy rozwijanej. 34 Nazwa województwa Tekstowe Wybierana z bazy danych SIIS mazowieckie zgodnej z bazą TERYT. Wybór z listy rozwijanej. 35 Nazwa powiatu Tekstowe Wybierana z bazy danych SIIS białobrzeski zgodnej z bazą TERYT. Wybór z listy rozwijanej. 36 Nazwa gminy Tekstowe Wybierana z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. Wybór z listy rozwijanej. Białobrzegi 37 Identyfikator gminy TERC 7 Liczbowe Wybierany z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. Zostanie dopisany automatycznie. 38 Nazwa miejscowości Tekstowe Wybierana z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. Wybór z listy rozwijanej. 39 Identyfikator miejscowości SIMC 7 Liczbowe Wybierany z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. Zostanie dopisany automatycznie Białobrzegi Nazwa ulicy Tekstowe Wybierana z bazy danych SIIS 11 Listopada zgodnej z bazą TERYT. Wybór z listy rozwijanej. 41 Identyfikator ulicy ULIC 5 Liczbowe Wybierany z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. Zostanie dopisany automatycznie. 42 Numer porządkowy 15 Tekstowoliczbowe Bez polskich liter. 123a budynku 43 Kod pocztowy 6 Liczbowoznakowe Tylko cyfry i znak Numer działki ewidencyjnej 20 Tekstowoliczbowe Liczby oraz znak /. 9999/999 8 W polu. 31 należy podać identyfikator punktu styku stosowany w systemie paszportyzacji. 20 / 37

21 Sekcja I.2.b Informacje o punkcie styku z innymi sieciami i jego alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej Tab. 9. Pola sekcji I.2.b. Informacje o punkcie styku z innymi sieciami i jego alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej D oznacza długość pola w znakach. Nr Nazwa D Typ Uwagi Przykład pola 45 Informacje o punkcie Check box Należy wybrad przynależnośd do szkieletowej styku z innymi sieciami - (przynależnośd punktu styku do warstw sieci) właściwej warstwy. Pole wyboru kilka z wielu. 45 Informacje o punkcie 30 Radiobutton W przypadku wyboru inne wpisad kabel energetyczny styku z innymi sieciami - (medium transmisyjne) inne medium transmisyjne w polu tekstowym 30 znakowym. 45 Informacje o punkcie styku z innymi sieciami - (technologia transmisyjna) 45 Informacje o punkcie styku z innymi sieciami - (przepustowośd łączna) 45 Informacje o punkcie styku z innymi sieciami - (w tym przepustowośd zaalokowana na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej) 16 Radiobutton W przypadku wyboru "inna" wpisad technologię transmisji w polu tekstowym 16 znakowym. 8 Liczbowe Należy wpisad liczbową wartośd oznaczającą łączną wielkośd przepustowości dla wcześniej wybranej technologii. 8 Liczbowe Należy wpisad liczbową wartośd oznaczającą wielkośd przepustowości dla wcześniej wybranej przynależności do warstwy sieci. Przepustowośd zaalokowana dla potrzeb publicznej sieci telekomunikacyjnej musi byd mniejsza lub równa od przepustowości łącznej. DPL (Digital Power Line) 2488,32 155,52 Po naciśniemy przycisku Dodaj kolejny uzyskamy możliwość wprowadzenia danych dotyczących kolejnych punktów styku w sekcji I.2.b. Po wypełnieniu naciskamy przycisk Zapisz. W przypadku, kiedy chcemy usunąć wprowadzone dane należy nacisnąć przycisk Usuń punkt styku. Z kolei przycisk Powrót umożliwia cofnięcie się do poprzedniego menu. 21 / 37

22 Segment I.3 Łączenie kabli Segment I.3 Łączenie kabli został przedstawiony na rysunku poniżej. Rys. 16. Segment I.3 Łączenie kabli Na początku segmentu znajduje się moduł umożliwiający wyszukanie już wprowadzonych łączeń kabli wg wyspecyfikowanych kryteriów. Po ich wybraniu naciskamy przycisk Filtruj, który powoduje wyświetlenie się listy łączeń kabli spełniających warunki wyboru. Przycisk Dodaj obiekt łączenia kabli tele. uruchamia element: Obiekt łączenia kabli tele. "..." - umożliwiający wprowadzanie informacji o obiektach infrastruktury łączących kable telekomunikacyjne i ich lokalizacji. Rys. 17. Element Obiekt łączenia kabli tele. "..." Na początku sekcji I.3 znajduje się przycisk Zapisz pozwalający zapisać wprowadzone dane w systemie. Przycisk Usuń obiekt usuwa element: Obiekt łączenia kabli tele. "...", zawierający informacje o obiekcie łączenia kabli telekomunikacyjnych. Z kolei przycisk Powrót umożliwia cofnięcie się do poprzedniego menu. 22 / 37

23 Tab. 10. Pola elementu: Obiekt łączenia kabli tele. "..." D oznacza długość pola w znakach. Nr Nazwa D Typ Uwagi Przykład pola 46 Oznaczenie elementu 60 Alfanumeryczne Małe i duże litery, cyfry znaki Połącz/1234/221/n infrastruktury łączącego oraz \ /. kable telekomunikacyjne 9 47 Typ obiektu, w którym 25 Radio-button Z polskimi literami dla pola słupek telekomunikacyjny umieszczony jest element inny. Pole 25 znakowe. infrastruktury łączący kable telekomunikacyjne 48 Współrzędne geograficzne lokalizacji węzła (szerokośd geograficzna) częśd całkowita 48 Współrzędne geograficzne lokalizacji węzła (szerokośd geograficzna) częśd ułamka dziesiętnego 48 Współrzędne geograficzne lokalizacji węzła (długośd geograficzna) częśd całkowita 48 Współrzędne geograficzne lokalizacji węzła (długośd geograficzna) częśd ułamka dziesiętnego 2 Liczbowe Tylko cyfry Liczbowe Tylko cyfry Liczbowe Tylko cyfry Liczbowe Tylko cyfry W polu 46 pod pojęciem elementu infrastruktury telekomunikacyjnej łączącego kable telekomunikacyjne rozumie się elementy umożliwiające połączenie kabli telekomunikacyjnych o różnych profilach lub umożliwiające rozgałęzienie kabli. Inwentaryzacji podlegają również elementy łączące kable światłowodowe w sieciach optycznych. 23 / 37

24 Segment I.4 Linie kablowe lub bezprzewodowe Segment I.4 Linie kablowe lub bezprzewodowe został przedstawiony na rysunku poniżej. Rys. 18.Segment I.4 Linie kablowe lub bezprzewodowe Na początku segmentu znajduje się moduł umożliwiający wyszukanie już wprowadzonych linii kablowych i bezprzewodowych wg wyspecyfikowanych kryteriów. Po ich wybraniu naciskamy przycisk Filtruj, który powoduje wyświetlenie się listy linii kablowych i bezprzewodowych spełniających warunki wyboru. Z kolei przycisk Dodaj element uruchamia element: Obiekt stanowiący linie kablowe lub bezprzewodowe " ", dotyczący wprowadzania informacji o liniach kablowych lub bezprzewodowych. 24 / 37

25 Rys. 19. Element Obiekt stanowiący linie kablowe lub bezprzewodowe " " Segment I.4. Linie kablowe lub bezprzewodowe zawiera następujące sekcje: I.4.a. Identyfikacja linii kablowych lub bezprzewodowych; o I.4.a.1. Identyfikacja punktu początkowego linii kablowej lub bezprzewodowej (punkt A); o I.4.a.2. Identyfikacja punktu końcowego linii kablowej lub bezprzewodowej (punkt B); I.4.b. Ogólne parametry linii kablowej lub bezprzewodowej; I.4.c. Informacje o technicznej realizacji linii kablowej lub bezprzewodowej; I.4.d. Informacje o udostępnieniu linii kablowej lub bezprzewodowej. 25 / 37

26 Tab. 11. Pola elementu: Obiekt stanowiący linie kablowe lub bezprzewodowe " " D oznacza długość pola w znakach. Nr Nazwa D Typ Uwagi Przykład pola 49 Rodzaj punktu początkowego A (z Radiobutton Należy wybrad rodzaj węzeł sieci/element którego wychodzi linia kablowa lub bezprzewodowa do punktu B) punktu początkowego "A". Wybór jeden z wielu. infrastruktury łączący kable telekomunikacyjne 50 Oznaczenie punktu początkowego A 60 Alfanumerycznnej Wybór z listy rozwija- Łódź/02/221/n 51 Rodzaj punktu koocowego B (do którego Radio- Należy wybrad rodzaj węzeł sieci/element przychodzi linia kablowa lub bezbutton punktu koocowego infrastruktury łączący przewodowa z punktu A) "B". Wybór jeden z wielu. kable telekomunikacyjne 52 Oznaczenie punktu B (punkt, do którego 60 Alfanumerycznnej. Wybór z listy rozwija- Łódź/02/222/n dochodzi linia kablowa lub bez- przewodowa z węzła A) 53 Transportuje ruch w warstwie sieci Check box Należy wybrad warstwę szkieletowej sieci telekomuni- kacyjnej, w której jest transportowany ruch. 54 Typ Radiobutton Należy wybrad typ linii telekomunikacyjnej. kablowa/bezprzewodowa 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub bezprzewodowej (Technologia) 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub bezprzewodowej (Typ włókna / kabla / technologia transmisji) 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub bezprzewodowej (Parametry specyficzne/liczba włókien/łącznie) "technologia światłowodowa" 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub bezprzewodowej (Parametry specyficzne/liczba włókien/zajętych/ W sumie) "technologia światłowodowa" 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub bezprzewodowej (Parametry specyficzne/liczba włókien/w tym zaalokowanych dla sieci publicznej) "technologia światłowodowa" 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub bezprzewodowej (Typ włók- 55 Rodzaj traktu Radiobutton Radiobutton Wybór jeden z wielu lub pole tekstowe 30 znakowe (dla inny) W przypadku wyboru inna wpisad inną technologię w pole tekstowe. W przypadku wyboru inny należy wypełnid pole tekstowe poniżej. Radiobutton 3 Liczbowe Dozwolone tylko cyfry Liczbowe Dozwolone tylko cyfry Pole liczbowe 10 Pole tekstowo Dozwolone tylko cyfry. 10 Typ kabla. kabel podwieszany DPL (Digital Power Line) 10 W polu. 55 należy podać przykładowe specyfikacje traktu podziemnego w kanalizacji, które opisują normy branżowe. W polu 55 poszczególne pola kolumn należy wypełnić zgodnie z zakresem parametrów charakteryzujących technologie linii kablowych lub bezprzewodowych. 26 / 37

27 na/kabla/technologia transmisji) liczbowe "technologia kablowa" 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub 4 Pole liczbowe Dozwolone tylko cyfry bezprzewodowej (Parametry specyficzne/liczba linii w kablu/łącznie) "technologia kablowa" 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub 4 Pole liczbowe Dozwolone tylko cyfry bezprzewodowej (Parametry specyficzne/liczba linii w kablu/zajętych w sumie) "technologia kablowa" 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub 4 Pole liczbowe Dozwolone tylko cyfry bezprzewodowej (Parametry specyficzne/liczba linii w kablu/w tym zaalokowanych dla sieci publicznej) "technologia kablowa" 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub bezprzewodowej (Typ włókna / kabla / technologia transmisji) technologia radiowa Radiobutton W przypadku wyboru inna wpisad inną technologię w pole tekstowe. 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub 10 Tekstowoliczbowe Bez polskich liter. 3.5GHz bezprzewodowej (parametry specyficzne/pasmo) "technologia radiowa" 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub 8 Tekstowoliczbowe Bez polskich liter bezprzewodowej (parametry specyficzne/przepustowośd) "technologia radiowa" 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub 4 Liczbowe Dozwolone tylko cyfry bezprzewodowej (parametry specyficzne/liczba kanałów łącznie) "technologia radiowa" 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub 4 Liczbowe Dozwolone tylko cyfry bezprzewodowej (parametry specyficzne/liczba kanałów zajętych W sumie) "technologia radiowa" 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub 4 Liczbowe Dozwolone tylko cyfry bezprzewodowej (parametry specyficzne/liczba kanałów w tym zaalokowanych dla sieci publicznej) "technologia radiowa" 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub 10 Tekstowoliczbowe bezprzewodowej (typ włókna) optycznego łącza w wolnej przestrzeni (technologia transmisji) 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub 6 Liczbowe 139 bezprzewodowej (przepustowośd) "optycznego łącza w wolnej przestrzeni" 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub 10 bezprzewodowej (technologia) inna 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub 8 Tekstowoliczbowe kabel podwieszany bezprzewodowej (typ włókna/kabla/technologia transmisji) "inna" 56 Techniczna realizacja linii kablowej lub 8 Tekstowo- 27 / 37

28 bezprzewodowej (parametry specyficzne inna" 57 Występujące udostępnienie linii kablowej lub bezprzewodowej - zakres udostępniania 58 Możliwośd udostępnienia linii kablowej lub bezprzewodowej - liczba liczbowe Radiobutton W przypadku wyboru "inne" wpisad zakres udostępnienia w pole tekstowe. 4 Liczbowe Dozwolone tylko cyfry Występujące udostępnienie linii kablowej lub bezprzewodowej - liczba 58 Możliwośd udostępnienia linii kablowej lub bezprzewodowej - zakres udostępniania Radiobutton W przypadku wyboru "inne" wpisad zakres udostępnienia w pole tekstowe. 4 Liczbowe Dozwolone tylko cyfry DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) Naciskając przycisk Zapisz zapisujemy dane w obszarze wspólnym użytkowników podmiotu wprowadzającego dane inwentaryzacyjne. Przycisk Usuń obiekt usuwa element zawierający informacje o liniach z systemu. Z kolei przycisk Powrót umożliwia cofnięcie się do poprzedniego menu Segment I.5 Połączenia Segment I.5 Połączenia został przedstawiony na rysunku poniżej. Rys. 20. Segment I.5 Połączenia Na początku segmentu znajduje moduł umożliwiający wyszukanie już wprowadzonych połączeń wg wyspecyfikowanych kryteriów. Po ich wybraniu naciskamy przycisk Filtruj, który powoduje wyświetlenie się listy połączeń spełniających warunki wyboru. Przycisk Dodaj połączenie uruchamia element - Obiekt stanowiący połączenie pomiędzy węzłami sieci " " - część formularza dotycząca wprowadzania informacji o połączeniach. 28 / 37

29 Rys. 21. Element Obiekt stanowiący połączenie pomiędzy węzłami sieci " " Segment I.5 Połączenia opisuje charakterystykę połączeń pomiędzy węzłami sieci. Składa się on z następujących sekcji: I.5.a. Identyfikacja połączenia; o I.5.a.1. Identyfikacja węzła początkowego połączenia (węzeł A); o I.5.a.2. Identyfikacja węzła końcowego połączenia (węzeł B); I.5.b. Ogólne parametry połączenia; I.5.c. Informacje o przepustowości łącza i jej alokacji do publicznej sieci telekomunikacyjnej. Tab. 12. Pola elementu Obiekt stanowiący połączenie pomiędzy węzłami sieci " " D oznacza długość pola w znakach. Nr Nazwa D Typ Uwagi Przykład pola 59 Oznaczenie węzła początkowego A 60 Alfanumeryczne Wybór z listy rozwijanej, Łódź/02/221/n która jest aktywowana przy- ciskiem Pobierz 60 Oznaczenie węzła B (węzeł do którego 60 Alfanumeryczne Wybór z listy rozwijanej, Łódź/02/222/n dochodzi połączenie z węzła A) która jest aktywowana przy- ciskiem Pobierz 61 Transportuje ruch w warstwie sieci Check box Należy wybrad warstwę sieci telekomunikacyjnej, w której Szkieletowej jest transportowany ruch. 62 Aktualna przepustowośd infrastruktury telekomunikacyjnej połączenia - łączna zaalokowana dla warstwy szkieletowej 62 Aktualna przepustowośd infrastruktury telekomunikacyjnej połączenia - łączna 8 Liczbowe Należy wpisad aktualną wartośd przepustowości łącza zaalokowaną dla danej warstwy sieci telekomunikacyjnej. 8 Liczbowe Należy wpisad aktualną wartośd przepustowości / 37

30 zaalokowana dla warstwy dystrybucyjnej 62 Aktualna przepustowośd infrastruktury telekomunikacyjnej połączenia - łączna zaalokowana dla warstwy dostępowej 62 Aktualna przepustowośd infrastruktury telekomunikacyjnej połączenia - niewykorzystana 62 Aktualna przepustowośd infrastruktury telekomunikacyjnej połączenia - zaalokowana na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej w warstwie szkieletowej 62 Aktualna przepustowośd infrastruktury telekomunikacyjnej połączenia - zaalokowana na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej w warstwie dystrybucyjnej 62 Aktualna przepustowośd infrastruktury telekomunikacyjnej połączenia - zaalokowana na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej w warstwie dostępowej 62 Aktualna przepustowośd infrastruktury telekomunikacyjnej połączenia - zaalokowana na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej niewykorzystana łącza zaalokowaną dla danej warstwy sieci telekomunikacyjnej. 8 Liczbowe Należy wpisad aktualną wartośd przepustowości łącza zaalokowaną dla danej warstwy sieci telekomunikacyjnej. 8 Liczbowe Należy wpisad aktualną wartośd przepustowości łącza zaalokowaną dla danej warstwy sieci telekomunikacyjnej. 8 Liczbowe Należy wpisad aktualną wartośd przepustowości łącza zaalokowaną na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej w danej warstwie sieci telekomunikacyjnej. 8 Liczbowe Należy wpisad aktualną wartośd przepustowości łącza zaalokowaną na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej w danej warstwie sieci telekomunikacyjnej. 8 Liczbowe Należy wpisad aktualną wartośd przepustowości łącza zaalokowaną na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej w danej warstwie sieci telekomunikacyjnej. 8 Liczbowe Należy wpisad aktualną wartośd przepustowości łącza zaalokowaną na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej w danej warstwie sieci telekomunikacyjnej Po wypełnieniu naciskamy przycisk Zapisz. W przypadku, kiedy chcemy usunąć wprowadzone dane należy nacisnąć przycisk Usuń połączenie. Z kolei przycisk Powrót umożliwia cofnięcie się do poprzedniego menu. 30 / 37

31 Segment II Podmiot Segment II Podmiot został przedstawiony na rysunku poniżej. Segment składa się z dwóch sekcji: II. Podmiot przekazujący informacje; III. Osoba przekazująca informacje. Rys. 22. Segment II Podmiot Tab. 13. Pola Segmentu II Podmiot D oznacza długość pola w znakach. Nr pola Nazwa D Typ Uwagi Przykład II. Podmiot przekazujący informacje 63 Nazwa podmiotu 100 Tekstowoliczbowe 64 Adres siedziby 100 Tekstowoliczbowe 65. Strona WWW 50 Tekstowoliczbowe 66 Adres poczty elektronicznej 50 Tekstowoliczbowe Z polskimi literami. Telekomunikacja Z polskimi literami. Za rogiem 19 Bez polskich liter. Bez polskich liter. munikacja.pl KRS Numer podmiotu w RPT/JST/KRS 4 50 Tekstowoliczbowe Zgodnie z wymaganiami rejestru. 68 Numer NIP 50 Tekstowoliczbowmi Zgodnie z wymagania rejestru. 69 Numer REGON 20 Tekstowoliczbowmi Zgodnie z wymagania rejestru. 70 Rodzaj prowadzonej działalności Check box Z polskimi literami. operator sieci szkieletowej lub dystrybucyjnej/operator 31 / 37

32 III. Osoba przekazująca informacje sieci dostępowej 71 Imię/ Imiona 50 Tekstowe Z polskimi literami. Jan 72 Nazwisko 50 Tekstowe Z polskimi literami. Kowalski 73 Adres kontaktowy 80 Tekstowoliczbowe Z polskimi literami. ul. Smolna 13, Warszawa 74 Numer telefonu 9 Liczbowe Cyfry format ccccccccc Numer faksu 9 Liczbowe Cyfry format ccccccccc Tekstowoliczbowe Bez polskich liter. Po wypełnieniu danymi wszystkich wymaganych pól segmentu naciskamy przycisk Zapisz Formularz do przekazania informacji o budynkach zapewniających kolokację Formularz do przekazania informacji o budynkach zapewniających kolokację został podzielony na następujące segmenty: I Budynki; II Podmiot Segment I Budynki Segment i Budynki został przedstawiony na rysunku poniżej. Rys. 23. Segment I Budynki Na początku segmentu znajduje się moduł umożliwiający wyszukanie już wprowadzonych budynków wg wyspecyfikowanych kryteriów. Po ich wybraniu naciskamy przycisk Filtruj, który powoduje wyświetlenie się listy budynków spełniających warunki wyboru. Przycisk Dodaj element uruchamia element - Budynek umożliwiający kolokację "...", dotyczący wprowadzania informacji o budynkach. 32 / 37

33 Rys. 24. Element Budynek umożliwiający kolokację "...". Tab. 14. Pola elementu Budynek umożliwiający kolokację "...". D oznacza długość pola w znakach. Nr Nazwa D Typ Uwagi Przykład pola 1 Oznaczenie budynku Alfanumeryczne Małe i duże litery, cyfry znaki oraz \ /. Łódź/221/ntb 2 Nazwa województwa Tekstowe Wybierana z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. Wybór z listy rozwijanej. 3 Nazwa powiatu Tekstowe Wybierana z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. Wybór z listy rozwijanej. 4 Nazwa gminy Tekstowe Wybierana z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. Wybór z listy rozwijanej. 5 Identyfikator gminy - TERC 7 Liczbowe Wybierany z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. Zostanie dopisany automatycznie. 6 Nazwa miejscowości Tekstowe Wybierana z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. Wybór z mazowieckie białobrzeski Białobrzegi Białobrzegi 11 W polu 1 należy podad identyfikator budynku stosowany w systemie paszportyzacji lub innym systemie ewidencji. 33 / 37

34 7 Identyfikator miejscowości - SIMC listy rozwijanej. 7 Liczbowe Wybierany z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. Zostanie dopisany automatycznie Nazwa ulicy 12 Tekstowe Wybierana z bazy danych SIIS 11 Listopada zgodnej z bazą TERYT. Wybór z listy rozwijanej. 9 Identyfikator ulicy - ULIC 5 Liczbowe Wybierany z bazy danych SIIS zgodnej z bazą TERYT. Zostanie dopisany automatycznie. 10 Numer porządkowy budynku 15 Tekstowo- Bez polskich liter. 123a 13 liczbowe 11 Kod pocztowy 6 Liczbowoznakowe Tylko cyfry i znak Numer działki ewidencyjnej 20 Tekstowoliczbowe Liczby oraz znak /. 9999/ Współrzędne geograficzne 2 Liczbowe Dozwolone tylko cyfry. 51 budynku (szerokośd geograficzna) częśd całkowita 13 Współrzędne geograficzne 6 Liczbowe Dozwolone tylko cyfry budynku (szerokośd geograficzna) częśd ułamka dziesiętnego 13 Współrzędne geograficzne 2 Liczbowe Dozwolone tylko cyfry. 20 budynku (długośd geograficzna) częśd całkowita 13 Współrzędne geograficzne 6 Liczbowe Dozwolone tylko cyfry budynku (długośd geograficzna) częśd ułamka dziesiętnego 14 Własne węzły znajdujące się 60 Tekstowoliczbowe w budynku 15 Wybierany z bazy danych SIIS. Wybór z listy rozwijanej, która Łódź/02/221/n 12 W polu 8 w przypadku braku nazwy ulicy w dostarczonym katalogu ulic, należy wpisad ją ręcznie. W takim przypadku nazwę ulicy należy podad zgodnie z aktualnym stanem katalogu ULIC, a w przypadku jej braku w tym katalogu, należy podad ją zgodnie z paostwowym rejestrem nazw geograficznych (PRNG), o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku braku nazwy ulicy w PRNG, należy wpisad nazwę ulicy zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej. W każdym z tych przypadków pole 9 Identyfikator ulicy - ULIC pozostaje niewypełnione. 13 W polu 10 w przypadku braku numeru porządkowego budynku w dostarczonym katalogu numerów porządkowych budynku należy wpisad numer ręcznie, zgodnie z paostwowym rejestrem granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych (PRG), o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 17 maja W przypadku braku numeru porządkowego budynku w PRG, należy wpisad numer porządkowy budynku zgodny ze stanem wiedzy osoby wypełniającej. 14 W polu 12, wypełnianym w przypadki braku numeru porządkowego budynku, należy wskazad numer działki ewidencyjnej, a w przypadku braku numeru działki ewidencyjnej w dostarczonym katalogu numerów działek ewidencyjnych, należy wypełnid to pole ręcznie zgodnie z ewidencją gruntów i budynków (EGiB), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku braku numeru porządkowego budynku w EGiB, należy wskazad numer działki ewidencyjnej zgodny ze stanem wiedzy osoby wypełniającej. 15 W polu 14 w kolumnie Oznaczenie węzła należy podad identyfikator węzła stosowany w systemie paszportyzacji podmiotu inwentaryzowanego. 34 / 37

35 jest aktywowana przyciskiem Pobierz. 15 Liczba węzłów obcych znajdujących 6 Liczbowe Dozwolone tylko cyfry 40 się w budynku 16 Liczba kolokacji w budynku 6 Liczbowe Dozwolone tylko cyfry 8 17 Powierzchnia pomieszczeo udostępnionych do kolokacji Wyposażenie pomieszczeo udostępnionych do kolokacji podłogą techniczną 19 Wyposażenie pomieszczeo udostępnionych do kolokacji sufitem technicznym 20 Wyposażenie pomieszczeo udostępnionych do kolokacji w klimatyzację 21 Dostępnośd przyłącza telekomunikacyjnego do budynku 8 Liczbowe Dozwolone tylko cyfry 20 9 Tekstowoliczbowe 9 Tekstowoliczbowe 9 Tekstowoliczbowe 3 Tekstowoliczbowe Należy wybrad sposób udostępniania pomieszczenia do kolokacji. Należy wybrad sposób udostępniania pomieszczenia do kolokacji. Należy wybrad sposób udostępniania pomieszczenia do kolokacji. Należy wybrad dostępnośd połączenia telekomunikacyjnego w budynku. Tak/Nie/Częściowo Tak/Nie/Częściowo Tak/Nie/Częściowo Tak/Nie Po wypełnieniu naciskamy przycisk Zapisz. W przypadku, kiedy chcemy usunąć wprowadzone dane należy nacisnąć przycisk Usuń element. Z kolei przycisk Powrót umożliwia cofnięcie się do poprzedniego menu Segment II Podmiot Segment II Podmiot został przedstawiony na rysunku poniżej. Rys. 25. Segment II Podmiot 16 W polu 17 należy podad powierzchnię pomieszczeo o wysokości od podłogi (technicznej, o ile występuje) do sufitu (technicznego, o ile występuje) nie mniejszej niż 2,5 m. 35 / 37

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 46 2989 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.03.03 19:26:41 +01'00' Poz. 238.go v.p l 238 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 2A

WZÓR FORMULARZA NR 2A Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 2 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 3B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

WZÓR FORMULARZA NR 3B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 3 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez państwowe i samorządowe jednostki

WZÓR FORMULARZA NR 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez państwowe i samorządowe jednostki Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 1 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x Spis kodów błędów Stan na 9-02-2015 Numer GRUPA 100 Błędy ogólnego przetwarzania plików 101 Brak pliku do przetworzenia! 102 Wystąpiła awaria

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Projekty Wersja oprogramowania 5.1 Wersja dokumentacji 1.2 Warszawa, lipiec 2014 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Logowanie PANEL INTERNETOWY został przetestowanych na przeglądarkach Microsoft Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/02/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia: usługi doradcze dotyczące narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.56 Wersja dokumentacji 1.0 Warszawa, marzec 2016 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE konfiguracja dla systemu Windows VISTA

1 INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE konfiguracja dla systemu Windows VISTA 1 INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE konfiguracja dla systemu Windows VISTA 1. Wchodzimy do Menu Start i otwieramy Panel Sterowania. 2. W panelu sterowania odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

I. Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa

I. Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa Elektroniczny format przekazywania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, budynkach umożliwiających kolokację, o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

edistro.pl Spis treści

edistro.pl Spis treści Spis treści 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Obsługa systemu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Uzyskiwanie dostępu do edistro... 3 2.3 Sprawdzenie czy mam włączony JavaScript... 4 2.3.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odzyskiwania dostępu do e-dziennika oraz pozostałych modułów portalu

Instrukcja odzyskiwania dostępu do e-dziennika oraz pozostałych modułów portalu Instrukcja odzyskiwania dostępu do e-dziennika oraz pozostałych modułów portalu Przeglądarka internetowa zalecana do pracy w systemie e-szkoły, to Internet Explorer. Odzyskiwanie dostępu do systemu może

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak. Instrukcja obsługi systemu SERWISOWO Autor: Piotr Koblak Wersja 2.0 Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.pl P.P.U.H. HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43, 05-070

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego 1. Informacje ogólne. Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego umożliwia mieszkańcom: zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi powiatu,

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika Narzędzia Dla Dużych Operatorów. (NDDO) w SIIS 5.54.

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika Narzędzia Dla Dużych Operatorów. (NDDO) w SIIS 5.54. System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Narzędzia Dla Dużych Operatorów (NDDO) w SIIS 5.54.5 Wersja dokumentacji 2.0 Warszawa, luty 2016 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Zarządzanie zespołem w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zespołem w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Zarządzanie zespołem w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.2 Wersja dokumentacji 1.0 Warszawa, maj 2014 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Departament Gospodarki Elektronicznej Warszawa, 2013-07-25

Departament Gospodarki Elektronicznej Warszawa, 2013-07-25 Tytuł dokumentu: Instrukcja przenoszenia zaległych wpisów z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (EDG) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od dnia 9 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PLATFORMY NABOR.VULCAN.NET.PL REKRUTACJA ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

PREZENTACJA PLATFORMY NABOR.VULCAN.NET.PL REKRUTACJA ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PREZENTACJA PLATFORMY NABOR.VULCAN.NET.PL REKRUTACJA ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA https://naborp-k.vulcan.net.pl/bialapodlaska https://naborsp-k.vulcan.net.pl/bialapodlaska Prezentuje: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 02 http://www.bslosice.pl I. Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu Słownik pojęć: Aplikacja npodpis

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SYSTEMU PSF DLA INSTYTU UCJI ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ FORMULAR RZ ROZLICZENIA USŁUGI ROZWO OJOWEJ

INSTRUKCJA SYSTEMU PSF DLA INSTYTU UCJI ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ FORMULAR RZ ROZLICZENIA USŁUGI ROZWO OJOWEJ Projekt Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim realizowany w ramach Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP INSTRUKCJA SYSTEMU PSF DLA INSTYTU UCJI ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ FORMULAR RZ

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KONTA POCZTOWE

SZKOLNE KONTA POCZTOWE SZKOLNE KONTA POCZTOWE INSTRUKCJA ADMINISTRATORA 1 SPIS TREŚCI Logowanie się do systemu zarządzania kontami pocztowymi... 3 Wyjaśnienie pojęd: użytkownik, alias... 3 Interfejs aplikacji EXIM po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU SZKOŁY W OLIMPIADZIE WIEDZY EKONOMICZNEJ. PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA W CENTRALNEJ APLIKACJI STATYSTYCZNEJ W ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, udostępniony został mechanizm pozwalający na zarejestrowanie nowej jednostki

Bardziej szczegółowo

Uwaga WAŻNE!!!!! Do prawidłowego działania systemu na komputerze użytkowników potrzebna jest obecność maszyny wirtualnej java (JRE).

Uwaga WAŻNE!!!!! Do prawidłowego działania systemu na komputerze użytkowników potrzebna jest obecność maszyny wirtualnej java (JRE). Uwaga WAŻNE!!!!! Do prawidłowego działania systemu na komputerze użytkowników potrzebna jest obecność maszyny wirtualnej java (JRE). 1. Jak sprawdzić czy mam zainstalowaną wirtualną maszynę javy? Należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA PRCODAWCÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU PRCODAWCY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu:

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu: Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek Logowanie do portalu: Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki

Bardziej szczegółowo

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ]

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] G [ internet.partner ] HOTSPOT [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] 1.Konfiguracja połączenia bezprzewodowego W pierwszej kolejności należy upewnić się, iż komputer jest poprawnie skonfigurowany,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Rozdział 1: Rejestracja i logowanie do Portalu Serwisowego... 2 Rozdział 2: Informacje ogólne... 4 Rozdział 3: Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Weryfikacja listy białych obszarów Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, maj 2016 Spis treści 1 Podstawowe informacje...3 2 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZA etpp 1 WPROWADZENIE Elektroniczny formularz etpp utworzony został w ramach projektu Ogólnodostępna Platforma Informacji Tereny Poprzemysłowe (OPI-TPP) i stanowić będzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo