Specyfikacja formatu CSV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja formatu CSV"

Transkrypt

1 Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, Warszawa tel. (+48 22) , faks (+48 22) Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa Nr Projektu: POIG /09, Umowa nr: POIG /09-01 z dn r. Instytut Łączności PIB SIISv5 - Specyfikacja formatu CSV Wersja dokumentu 2.4 Data System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej wersja 5 Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, grudzień 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 Spis treści Informacje ogólne 3 Dane o infrastrukturze 4 I. [DP] Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa 4 II. [PO] Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę5 III. Informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych 6 III.1 [WW] Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej 6 III.2 [WO] Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów dla potrzeb przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców 7 III.3 [I] Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i ich wykorzystaniu 8 III.4 [Z] Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej 10 III.5 [PL] Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych 10 III.6 [PS] Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami 11 III.7 [LK] Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących miedziane linie kablowe, światłowodowe linie kablowe lub ciemne włókna z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku 12 III.8 [LB] Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących linie bezprzewodowe z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku 13 III.9 [P] Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci 14 III.10 [ZS] Charakterystyka adresów budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej 15 III.11 [U] Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych zasięgiem sieci telekomunikacyjnej 18 IV. [K] Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację 19 V. Inwestycje 21 V.1 [IL] Inwestycje w linie światłowodowe 21 V.2 [IS] Inwestycje w sieci dostępowe 22 2

3 Informacje ogólne Dane w formacie CSV należy przekazać w formie pliku tekstowego z kodowaniem znaków UTF-8. Poszczególne wiersze pliku są zapisywane zgodnie ze standardem CSV (RFC 4180). Każdy z wierszy pliku jest oddzielnym rekordem, którego typ jest określany na podstawie pierwszej kolumny, zgodnie z poniższą tabelą. Należy zwrócić uwagę na to, że w zależności od typu rekordu ma on inną liczbę kolumn. Oznaczenie Rodzaj danych kolumn DP Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa 30 PO Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę 17 WW Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej 23 WO Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów dla potrzeb przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez 18 dostawców I Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i ich wykorzystaniu 17 Z Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników 13 końcowych w radiowej technologii dostępowej PL Charakterystyka elementu infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych 17 PS Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami 12 LK Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących miedziane linie kablowe, światłowodowe 22 linie kablowe lub ciemne włókna LB Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących linie bezprzewodowe 12 P Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci 16 ZS Charakterystyka adresów budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej 31 sieci dostępowej U Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych zasięgiem sieci 34 K Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację 30 IL Inwestycje w linie światłowodowe 24 IS Inwestycje w sieci dostępowe 38 W pliku możliwe jest zamieszczanie komentarzy: jeśli pierwszym znakiem danej linii będzie # (znak hash) to cała zawartość linii będzie traktowana jako komentarz i pomijana przy wczytywaniu. Puste linie są pomijane. 3

4 Dane o infrastrukturze Znaczenie poszczególnych kolumn i reguły walidacji zostały opisane w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację, a także informacji o usługach świadczonych za ich pomocą. Format danych został uzupełniony o dodatkowe kolumny służące do oznaczenia danych określających infrastrukturę powstającą w ramach projektów. W przypadku, gdy kolumny te są puste można je pominąć. Grupa Wartość wymagana Typ Dopuszczalne Realizacja w ramach projektu Nr projektu NIE /30 Status realizacji TAK jeśli podano numer projektu. /30 Zgodne z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Jedna z : planowane, w realizacji, zakończone. I. [DP] Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa Rekord typu DP określający podmiot i osobę przekazującą dane musi się pojawić w pliku csv i może wystąpić tylko raz. Nr kolumny Oznaczenie Nazwa NIP REGON RPT RJST KRS Województwo (2) (10) (250) (14) (10) (10) (14) Zgodna Zgodna z Zgodna z na z na z Zgod- Zgod- z wart. wart. w w bazie bazie wart. w wart. w wart. w podmiotów. podmiotów. podm. podm. podm. bazie bazie bazie DP Wg. Wg. algorytmu algorytmu Nr kolumny Powiana TERC scowość Gmi- Kod Miej- Kod SIMC Ulica (7) (7) (250) Zgod nie z TE- RYT Zgod nie z TE- RYT z TE- RYT. z TE- RYT. 4 Nazwa ulicy w formacie: <typ> <nazwa> Jeśli Kod ULIC jest równy wartość specjalna: BRAK ULICY, ul. BRAK ULICY Nr kolumny Kod ULIC Numer porządkowy Kod pocztowy - PNA (14) (50) (6).. format: pp-qqq, pp - liczba <00,99) qqq liczba <001,999> Strona WWW format Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy dla węzłów własnych (3),

5 Nr kolumny Wyrażenie zgody Wyrażenie zgody na upublicz- Wyrażenie zgody na Wyrażenie Wyrażenie zgody na upublicznienie upublicznienie nazwy zgody na na upublicznienie nazwy dla nienie nazwy dla elementów infrastruktury nazwy pod- obszarów i adresów upublicznienie nazwy dla elementów infrastruktury telekomu- elementów dla telekomunikacyjnej miotu dla budynków objętych nikacyjnej zapewniających łączenie stanowiących infrastruktury stanowiących linie połączeń pomiędzy wę- których możliwe jest zasięgiem sieci, w kablowe lub bezprzewodowzłami sieci świadczenie usług kabli telekomunikacyjnych innymi sieciami punkty styku z (3) (3) (3) (3) (3) Nr kolumny Imiona Nazwisko Numer telefonu Numer faksu format II. [PO] Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę Nr kolumny Nazwa Oznaczenie GON wództwo RE- Woje- pomiotu NIP RPT Powiat obcego obcego (2) PO Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród - _+/#()[],.;:\ (10) Wg. algorytmu (14) (10) Wg. algorytmu z TE- RYT Nr kolumny Numer Kod Miej- Kod Kod po- pocztowy - sco- wość Kod SIMC Ulica TERC TERC rząd- kowy PNA Nr projektu (7) z TE- RYT. z TE- RYT (7) (250) (7). Nazwa ulicy w formacie: <typ> <nazwa> Jeśli Kod ULIC jest równy wartość specjalna BRAK ULICY, ul. BRAK ULICY z TE- RYT. (50) (6) format: pp-qqq, pp - liczba <00,99) qqq liczba <001,99 9> Gmina z TE- RYT (30) Wybór ograniczony tylko do projektów 5

6 III. Informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych III.1 [WW] Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej (2) Nr kolumny Oznaczenie węzła infrastruktury kolokacji Własność obcego WW Województwo Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród -_+/#()[],.;:\ Wartości: Węzeł własny Węzeł współdzielony z innym podmiotem Musi być poprawnie zbiorze danych Kolokacja musi istnieć w bazie lub być poprawnie zdefiniowana zbiorze danych Nr kolumny Powiat Gmina Kod TERC Miejscowość Kod SIMC Ulica (7) (7) (250) z z. TE- RYT. Nazwa ulicy w formacie: <typ> <nazwa> TE- TE- Jeśli Kod ULIC jest równy wartość spe- RYT RYT cjalna BRAK ULICY, ul. BRAK ULICY Nr kolumny Numer Kod pocztowy - geograficz- geograficz- Szerokość Długość Kod porządkowy PNA na ULIC na (7) z TE- RYT. (6) format: pp-qqq, pp - liczba <00,99) qqq liczba <001,999 > Dziesiętny (2d4) Musi należeć do przedziału <49.002, > 6 Dziesiętny (2d4) Musi należeć do przedziału < , > Typ obiektu budynek biurowy budynek mieszkalny budynek przemysłowy budynek usługowy budynek użyteczności publicznej obiekt sakralny obiekt sieci elektroenergetycznej wieża maszt komin kontener szafa uliczna słup skrzynka studnia kablowa

7 Nr kolumny Możliwość udostępnienia Możliwość instalacji innym anten dla radiowej Węzeł współ- podmiotom powierzchni w obiek- anten dla radiolinii w ze środków sieci dostępowej lub finansowany Nr projektu cie, w którym znajduje obiekcie, w którym unijnych się węzeł znajduje się węzeł Status realizacji (3) (3) (3) (30) Wybór ograniczony tylko do projektów planowane w realizacji zakończone III.2 [WO] Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów dla potrzeb przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców Nr kolumny Węzła stania z infrastruktury Powiat Podstawa i forma korzy- Oznaczeniwództwo Woje- obcego innego obcego (100 (2) WO Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród _+/#()[ ],.;:\ - Umowa o dostęp do sieci telekomunikacyjnej Umowa BSA na sieci innego Umowa LLU na sieci innego Prosta odsprzedaż usług na sieci innego Usługa dostępu szerokopasmowego w modelu VNO Inne usługi w modelu VNO Świadczenie lub zakup usług IP Tranzyt i IP Peering Świadczenie lub zakup usług transmisji danych Umowa o połączeniu sieci PSTN Kolokacja i najem Dzierżawa Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród - _+/#()[],.;:\ 7

8 Nr kolumny Gmina Kod TERC Miejscowość Kod SIMC Ulica Kod ULIC (100 (7) (7) (250) (7).. Nazwa ulicy w formacie: <typ> <nazwa> Jeśli Kod ULIC jest równy wartość specjalna BRAK ULICY, ul. BRAK ULICY TE- RYT. Nr kolumny Numer porządkowy Kod pocztowy - Szerokość geograficz- Długość geograficz- Typ obiektu Nr projektu PNA na na Dziesiętny Dziesiętny (50) (6) (2d4) (2d4) (30) format: pp-qqq, pp - liczba <00,99) qqq liczba <001,999 > Musi należeć do przedziału <49.002, > Musi należeć do przedziału < , > budynek biurowy budynek mieszkalny budynek przemysłowy budynek usługowy budynek użyteczności publicznej obiekt sakralny obiekt sieci elektroenergetycznej wieża maszt komin kontener szafa uliczna słup skrzynka studnia kablowa III.3 [I] Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i ich wykorzystaniu Wybór ograniczony tylko do projektów Nr kolumny Warstwa Oznaczenie szkieletowa Warstwa Grupy interfejsów własnego węzła dystrybucyjna Warstwa dostępowa (2) (3) (3) (3) I Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród - _+/#()[],.;:\ Węzeł własny musi istnieć w bazie lub być poprawnie zdefiniowana zbiorze danych 8

9 Nr kolumny Medium transmisyjne (środowisko Pasmo wykorzystywane do radiowe dla medium światłowodowego transmisji sygnałów) światłowodowe kablowe współosiowe miedziane radiowe dla medium radiowego Dziesiętna (3d5) kablowe parowe miedziane Wartość >= 0 10 Mb/s Ethernet, 100 Mb/s Fast Ethernet, 1 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet GPON, EPON, DWDM, CWDM, SDH, ATM, PDH, (EURO)DOCSIS 3.x, (EURO)DOCSIS 2.x, (EURO)DOCSIS 1.x. Technologia dla medium miedzianego Kabl. współosiowe miedz.- tylko : (EURO)DOCSIS 3.x, (EURO)DOCSIS 2.x, (EURO)DOCSIS 1.x, 10 Mb/s Ethernet Kabl. parowe miedz.- tylko : 10 Mb/s Ethernet, 100 Mb/s Fast Ethernet, 1 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, VDSL2, VDSL, ADSL2+, ADSL2, ADSL, HDSL, PDH, POTS/ISDN. radiolinia, WiFi 2,4 i 5 GHz, WiFi - 5 GHz, WiFi - 2,4 GHz, LTE, MC-HSPA+, DC-HSPA+, HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE, GPRS, CDMA, WiMAX, LMDS, DMS. Nr kolumny Maksymalna przepustowość Maksymalna przepu- interfejsów wyko- dla jedstowość dla jednego rzystanych dla świadcze- interfejsów nego interfejsu w interfejsu w kierunku nia usług szerokopasmowego dostępu do Interne- łącznie kierunku od sieci do od użytkownika do użytkownika sieci tu (7) (7) (5) (5) Wartość >=0 Wartość >=0 Wartość >=0 Wartość >=0 Nr kolumny interfejsów niewykorzystanycnia Możliwość udostępnie- Nr projektu Status realizacji interfejsów (5) (3) (30) Wartość >=0 Wybór ograniczony tylko do projektów planowane w realizacji zakończone 9

10 Uwaga: w kolumnie 9 podawane są nazwy technologii w zależności od wybranego medium transmisyjnego (kol. 7) podane w rozporządzeniu w polach III III.4 [Z] Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej Nr kolumny Oznaczenie radiowego własnego interfejsów sektora węzła grupy (2) Z Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród - _+/#()[],.;:\ Węzeł własny musi być poprawnie zbiorze danych Grupa interfejsów musi być poprawnie zdefiniowana zbiorze danych Nr kolumny Czy sektor działa na paśmie wymagającym uzyskazwoleninia anten nad poziom Numer po- Wysokość zawiesze- Azymut Szerokość kątowa sektora sektora nie pozwolenia radiowego gruntu radiowego (3) całk.(3) (3) (3) Wartość>=0 Wartość>=0 Wartość>0 Nr kolumny Promień zasięgu sektora Największa możliwa do zaoferowania przepustowość do dla pokrycia na zewnątrz budynków dla terminali Nr projektu Status realizacji użytkownika, na końcu promienia zasięgu sektora abonenckich instalowanych u użytkowników końcowych (6) (6) (30) Wartość>0 Wartość>0 Wybór ograniczony tylko do projektów planowane w realizacji zakończone III.5 [PL] Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych Nr kolumny Oznaczenie łączenia kabli elementu Województwo Powiat Gmina Kod TERC (2) (7) PL Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród - _+/#()[],.;:\. 10

11 Nr kolumny Miejscowośrządkowy - PNA Numer po- Kod pocztowy Kod SIMC Ulica Kod ULIC (7) (250) (7) (50) (6) z. Nazwa ulicy w formacie: <typ> <nazwa> Jeśli Kod ULIC jest równy wartość specjalna BRAK ULICY, ul. BRAK ULICY 11. format: pp-qqq, pp - liczba <00,99) qqq liczba <001,999> Nr kolumny Szerokość Długość Typ obiektu Nr projektu Status realizacji geograficzna geograficzna Dziesiętny (2d4) Musi należeć do przedziału <49.002, > Dziesiętny (2d4) Musi należeć do przedziału < , > (30) budynek biurowy budynek mieszkalny budynek przemysłowy budynek usługowy budynek użyteczności publicznej obiekt sakralny obiekt sieci elektroenergetycznej wieża maszt komin kontener szafa uliczna słup skrzynka studnia kablowa zasobnik kablowy słupek telekomunikacyjny Wybór ograniczony tylko do projektów planowane w realizacji zakończone III.6 [PS] Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami Nr kolumny węzła Oznaczenie punktu styku zła obcego interfejsów wę- grupy własnego (2) PS Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród - _+/#()[],.;:\ Węzeł własny musi być poprawnie zbiorze danych Węzeł obcy musi być poprawnie w ładowanym zbiorze danych Grupa interfejsów musi być poprawnie zdefiniowana zbiorze danych

12 Nr kolumny Wykorzystanie punktu styku dla wymiany ruchu po- Wykorzystanie punktu styku między sieciami szerokopasmowymi dla wymiany ruchu głosowego Inne przeznaczenie (3) (3) Nr kolumny Przepustowość W tym przepustowości na potrzeby Nr projektu Status realizacji łączna szerokopasmowej transmisji danych (7) (7) (30) Wartość>=0 Wartość>=0 Wybór ograniczony tylko do projektów planowane w realizacji zakończone III.7 [LK] Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących miedziane linie kablowe, światłowodowe linie kablowe lub ciemne włókna z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku Nr kolumny Określenie Rodzaj punktu początko- Oznaczenie elementu własności linii przewodowecegwego A ob- infrastruktury punktu A (2) LK Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród - _+/#()[],.;:\ Własna Udostępniona przez inny podmiot Musi być poprawnie w ładowanym zbiorze danych Węzeł własny Węzeł obcy Element infrastruktury zapewniający łączenie kabli Musi być poprawnie zbiorze danych Nr kolumny Rodzaj punktu końcowego B punktu B Medium transmisyjne 12 Typ włókna Węzeł własny Węzeł obcy Element infrastruktury zapewniający łączenie kabli Musi być poprawnie zbiorze danych światłowodowe kablowe parowe miedziane kablowe współosiowe miedziane G.652 G.657 G.651 G.656 G.653 G.654 G.655 włókien łącznie włókien wykorzystanych całk.(5) (5) Wartość > 0 Wartość > 0

13 Nr kolumny Linia Rodzaj infrastruktury Dostępność włókien możli- Możliwość udo- współfi- pasywnej Możliwość nanso- wana ze możliwej do pasywnej infrastruktury udostępnienia wych do stępnienia przepustowości teletechnicznenia włókien udostępnie- środków udostępnienia unijnych (3) (3) (250) (3) (3) całk.(5) : Wartość >= 0 Nr kolumny Rodzaj traktu dla linii przewodowej Długość kabla Nr projektu Status realizacji Dziesiętny(4d1) (30) podziemny w kanalizacji podziemny w rurociągu podziemny w kanale technicznym drogi podziemny napowietrzny na dedykowanej podbudowie słupowej napowietrzny na linii energetycznej napowietrzny Wybór ograniczony tylko do projektów planowane w realizacji zakończone III.8 [LB] Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących linie bezprzewodowe z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku Nr kolumny Oznaczenie węzła A węzła B syjne Medium transmi- linii bezprzewodowej Numer pozwolenia radiowego (2) LB Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród - _+/#()[],.;:\ Musi być poprawnie zbiorze danych Musi być poprawnie w ładowanym zbiorze danych radiowe na częstotliwości wymagającej uzyskanie pozwolenia radiowego radiowe na częstotliwości ogólnodostępnej optyczne w wolnej przestrzeni 13

14 Nr kolumny System transmisyjny dla mestępnienia prze- Nr projektu Możliwość udo- Pasmo Przepustowość radiowe dium radiowego pustowości Status realizacji Dziesiętne (3d5) radiolinia WiFi WiMAX LMDS całk.(7) Wartość>0 (3) (30) III.9 [P] Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci Wybór ograniczony tylko do projektów planowane w realizacji zakończone Nr kolumny Oznaczenie połączenia infrastruktury węzła A Własność obcego węzła B (2) P Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród - _+/#()[],.;:\ Własna Udostępniona przez inny podmiot Musi być poprawnie zbiorze danych Musi być poprawnie zbiorze danych Musi być poprawnie zbiorze danych Nr kolumny Wykorzystanie Wykorzystanie na po- Warstwa Warstwa Warstwa na potrzeby szkieletowa dystrybucyjna dostępowa usług szerokopasmowyctrzeby usług głosowych Inne przeznaczenie (3) (3) (3) (3) (3) : Nr kolumny W tym przepustowość na potrzeby Przepustowość całkowita usług szerokopasmowego dostępu Nr projektu do Internetu Status realizacji (7) (7) (30) Wartość>=0 Wartość>=0 Wybór ograniczony tylko do projektów planowane w realizacji zakończone 14

15 III.10[ZS] Charakterystyka adresów budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej Nr kolumny Określenie podmio- Oznaczenitor budynku elementu frastruktury obcej tor węzła Identyfika- własności Forma korzystania z in- Identyfikatu obcego infrastruktury (2) ZS Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród - _+/#()[],.;:\ Własna Udostępniona przez inny podmiot Współwłasność z innym podmiotem Usługa LLU na sieci innego Usługa BSA na sieci innego Usługa WLR na sieci innego Prosta odsprzedaż usług na sieci innego Usługa dostępu szerokopasmowego w modelu MVNO Inne usługi w modelu MVNO Dzierżawa włókna światłowodowego Usługi transmisji danych na sieci innego Usługi IP Transit na sieci innego Numer Dostępu do Sieci Musi być poprawnie zbiorze danych Musi być poprawnie zbiorze danych Nr kolumny Województwo Powiat Gmina Kod TERC Miejscowość Kod SIMC (7) (7) TE- z. RYT. Nr kolumny Numer Kod Kod pocztowy Szerokość Długość Ulica porządkowy ULIC - PNA geograficzna geograficzna Dziesiętny (250) (50) (6) Dziesiętny (2d4) (7) (2d4) Nazwa ulicy w formacie: <typ> <nazwa> Jeśli Kod ULIC jest równy wartość specjalna BRAK ULICY, ul. BRAK ULICY z TE- RYT. 15 format: pp-qqq, pp - liczba <00,99) qqq liczba <001,999> Musi należeć do przedziału <49.002, > Musi należeć do przedziału < , >

16 Nr kolumny Sieć dostępowa Medium transmisyjne dla medium światłowodowego dla medium miedzianego : światłowodowe kablowe parowe miedziane kablowe współosiowe miedziane radiowe 10 Mb/s Ethernet, 100 Mb/s Fast Ethernet, 1 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet GPON, EPON, DWDM, CWDM, SDH, ATM, PDH, (EURO)DOCSIS 3.x, (EURO)DOCSIS 2.x, (EURO)DOCSIS 1.x. Kabl. współosiowe miedz.- tylko : (EURO)DOCSIS 3.x, (EURO)DOCSIS 2.x, (EURO)DOCSIS 1.x, 10 Mb/s Ethernet ATV Kabl. parowe miedz.- tylko : 10 Mb/s Ethernet, 100 Mb/s Fast Ethernet, 1 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, VDSL2, VDSL, ADSL2+, ADSL2, ADSL, HDSL, PDH, POTS/ISDN. dla medium radiowego radiolinia, WiFi 2,4 i 5 GHz, WiFi - 5 GHz, WiFi - 2,4 GHz, LTE, MC-HSPA+, DC-HSPA+, HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE, GPRS, CDMA, WiMAX, LMDS, DMS. Nr kolumny Telefonia Telefonia Stacjonarny Mobilny dostęp do Inter- IPTV lub DTV Telefonia stacjonarna stacjonarna dostęp do mobilna POTS i ISDN VoIP Internetu netu (3) (3) (3) (3) (3) (3) 16

17 Nr kolumny Inne usługi. Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu (6) Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu (7) Nr kolumny Nr projektu Status realizacji (30) Wybór ograniczony tylko do projektów planowane w realizacji zakończone Uwaga: w kolumnie 20 podawane są nazwy sieci dostępowych w zależności od wybranego medium transmisyjnego (kol. 19) podane w rozporządzeniu w polach III

18 III.11 [U] Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych zasięgiem sieci telekomunikacyjnej Nr kolumny Telefonia stacjonarna Oznaczenie grupy usług budynku cjonarna VoIP Telefonia sta- POTS i ISDN Telefonia mobilna (2) (3) (3) (3) U Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród - _+/#()[],.;:\ Musi być poprawnie w ładowanym zbiorze danych Nr kolumny Stacjonarny dostęp do Internetu Mobilny dostęp do Internetu IPTV lub DTV Inne usługi. Konsumenci bez dostępu do Internetu (3) (3) (3) (4) Wartość >= 0 Nr kolumny Konsumenci Konsumenci Konsumenci Konsumenci Konsumenci wykorzystujący łącze o Konsumenci wykorzystujący łącze o cy łącze o wykorzystują- wykorzystujący łącze o cy łącze o przepustowo- wykorzystują- wykorzystujący łącze o przepustowo- przepustowo- przepustowości poniżej ści powyżej 1 10 [Mb/s] i przepustowości powyżej przepustowości równej 2 [Mb/s] i poni- 20 [Mb/s] i ści powyżej 2 ści powyżej lub równej 1 [Mb/s] i poniżej 2 [Mb/s] równej 20 poniżej lub [Mb/s] żej lub równej poniżej 30 [Mb/s] 10 [Mb/s] [Mb/s] [Mb/s] całk.(4) całk.(4) całk.(4) całk.(4) całk.(4) całk.(4) Wartość >= 0 Wartość >= 0 Wartość >= 0 Wartość >= 0 Wartość >= 0 Wartość >= 0 Nr kolumny Konsumenci wykorzystujący łącze o prze- Konsumenci wykorzystujący łącze o przestujący łącze o prze- Konsumenci wykorzy- Konsumenci wykorzystujący przepustowopustowości powyżej pustowości równej pustowości powyżej ści równej 30 [Mb/s] 30 [Mb/s] i poniżej 100 [Mb/s] 100 [Mb/s] 100 [Mb/s] (4) (4) (4) (4) Wartość >= 0 Wartość >= 0 Wartość >= 0 Wartość >= 0 18

19 Nr kolumny Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami bez dostępu do Internetu Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości poniżej lub równej 1 [Mb/s] Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 1 [Mb/s] i poniżej 2 [Mb/s] Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości równej 2 [Mb/s] Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 2 [Mb/s] i poniżej lub równej 10 [Mb/s] Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 10 [Mb/s] i poniżej lub równej 20 [Mb/s] całk.(4) całk.(4) całk.(4) całk.(4) całk.(4) całk.(4) Wartość >= 0 Wartość >= 0 Wartość >= 0 Wartość >= 0 Wartość >= 0 Wartość >= 0 Nr kolumny Użytkownicy Użytkownicy Użytkownicy Użytkownicy końcowi niebędący konsumen- końcowi niebędący konsumen- Użytkownicy końcowi niebę- końcowi niebędący konsumendący konsumen- końcowi niebętami wykorzystujący łącze o tami wykorzystujący łącze o dący konsumentami wykorzystu- tami wykorzystujący łącze o jący łącze o tami wykorzystu- przepustowości jący łącze o przepustowości przepustowości przepustowości powyżej 20 przepustowości powyżej 30 równej 100 powyżej 100 [Mb/s] i poniżej równej 30 [Mb/s] [Mb/s] i poniżej [Mb/s] [Mb/s] 30 [Mb/s] 100 [Mb/s] (4) (4) (4) (4) (4) Wartość >= 0 Wartość >= 0 Wartość >= 0 Wartość >= 0 Wartość >= 0 Nr kolumny Nr projektu Status realizacji (30) Wybór ograniczony tylko do projektów planowane w realizacji zakończone IV. [K] Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację Nr kolumny Oznaczenie kolokacji Województwo Powiat Gmina Kod TERC Miejscowość (2) K Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród - _+/#()[],.;:\ (100 z TE- RYT z TE- RYT (7). 19

20 Nr kolumny Kod Numer porządkowwy - PNA geograficzna Kod poczto- Szerokość Ulica Kod ULIC SIMC Dziesiętny (7) (250) (7) (50) (6) (2d4) Musi należeć do z.. przedziału <49.002, > Nazwa ulicy w formacie: <typ> <nazw a> Jeśli Kod ULIC jest równy wartość specjalna BRAK ULI- CY, ul. BRAK ULICY format: pp-qqq, pp - liczba <00,99) qqq liczba <001,999> Nr kolumny Możliwość instalacji anten dla rado- zawieszenia Możliwość pomieszcze- Wysokość Powierzchnia Typ budynku, Długość w którym geograficznstępowej lub poziomem masztu nego - całkowej sieci do- anten nad postawienia nia kolokacyj- umieszczony jest element anten dla gruntu wita radiolinii Dziesiętny 15 (3) (3) (2d4) całk.(10) całk.(5) Musi należeć do przedziału < , > budynek biurowy budynek mieszkalny budynek przemysłowy budynek usługowy budynek użyteczności publicznej obiekt sakralny obiekt sieci elektroenergetycznej wieża maszt komin kontener szafa uliczna słup skrzynka Wartość >= 0 Wartość >= 0 20

21 Nr kolumny Powierzchnia po- Wyposażenie Wyposażenie Wyposażenie Wyposażenie Wyposażenie w gwa- pomieszczeń pomieszczeń mieszcze- nia koloka- kolokacji w wane zasilanie pomieszczeń w gwaranto- kolokacji w kolokacji w rantowane podłogę technicznąniczny AC230V sufit tech- zasilanie cyjnego - klimatyzację DC48V wolna (3) (3) (3) (3) (3) całk.(5) Wartość >= 0 Nr kolumny podmiotów Możliwość udostępnienia przy- podmiotów posiadających obcych w budynku światłowodowe w zakończenia Nr projektu łącza światłowodowego budynku Status realizacji (3) (5) (5) (30) V. Inwestycje V.1 [IL] Inwestycje w linie światłowodowe Wartość >= 0 Wartość >= 0 Wybór ograniczony tylko do projektów planowane w realizacji zakończone Nr kolumny Długość Wolne włókna Oznaczeniwej świa- włókien nienia innym własne linii kablo- do udostęp- Środki tłowodowej podmiotom Środki unijne (2) IL Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród -_+/#()[],.;:\ Dziesiętny (4d1) Wartość > 0 w km całk. (4) Wartość > 0 (4) Wartość > 0, niewiększa niż włókien całk. Wartość >= 0 >0 gdy środki unijne = 0 Wartość >= 0 >0 gdy środki własne = 0 21

22 Nr kolumny Planowany rok zakończenia inwestycji całk. (4) : Województwo dla zakończenia A Powiat dla zakończenia A (100 z TE- RYT Gmina dla zakończenia A Kod TERC dla zakończenia A Miejscowość dla zakończenia A Kod miejscowość (SIMC) dla zakończenia A (7).. Nr kolumny Szerokość Długość Województwo Powiat dla Gmina dla Kod TERC geograficzna geograficzna dla zakończenia B B B czenia B zakończenia zakończenia dla zakoń- dla zakończenia A czenia A dla zakoń- Dziesiętny Dziesiętny (100 (7) (2d4) (2d4) Musi należeć do przedziału <49.002, > Musi należeć do przedziału < , >. Nr kolumny Kod miejscowość Szerokość Długość Miejscowość dla (SIMC) dla zakończenia B zakończenia A zakończenia A geograficzna dla geograficzna dla zakończenia B Dziesiętny Dziesiętny (2d4) (2d4) TE- RYT. V.2 [IS] Inwestycje w sieci dostępowe Musi należeć do przedziału <49.002, > Musi należeć do przedziału < , > Nr kolumny Oznaczenitwo TERC Wojewódz- Kod Miejscowość Powiat Gmina (2) IS Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), oraz znaki specjalne spośród -_+/#()[],.;:\ (100 (7). 22

23 Nr kolumny Kod miejscowość (SIMC) POTS: wo- PRA): wartość ISDN (BRA i Planowany rok POTS: wartość ISDN (BRA i zakończenia nakładów inwestycyjnych men PRA): wolu- dla zakończenia A stycyjnych lumen nakładów inwe- inwestycji Opis. (4) nowych no- linii wych linii analogowych cyfrowych (wyposażeń) (wyposażeń) Wartość >= 0 Wartości > 0 w co najmniej 1 parze pól: Technologia: wolumen, Technologia: wartość Nr kolumny TVK modem: Ethernet: wartość nakładów XDSL: wartość XDSL: wolumen wolumen inwestycyjnych wolumen inwestycyjnych TVK modem: wartość nakładów Ethernet: nakładów inwestycyjnych Opis użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączo nych użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączo nych użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączon ych Wartość >= 0 Wartości > 0 w co najmniej 1 parze pól: Technologia: wolumen, Technologia: wartość nakładów inwestycyjnych Nr kolumny Opis FWA: wolumen nowych terminali końcowych FWA: wartość nakładów inwestycyjnych WLAN: wolumen nowych stacji bazowych (hot spot) / liczba terminali abonenckich WLAN: wartość nakładów inwestycyjnych WiMax: wolumen nowych stacji / liczba nowych sektorów Wartość >= 0 Wartości > 0 w co najmniej 1 parze pól: Technologia: wolumen, Technologia: wartość nakładów inwestycyjnych WiMax: wartość nakładów inwestycyjnych 23

24 Nr kolumny Opis CDMA: wolumen nowych stacji CDMA: wartość nakładów inwestycyjnych 2G/3G: wolumen nowych stacji / liczba nowych sektorów 2G/3G: wartość nakładów inwestycyjnych LTE: wolumen nowych stacji / liczba nowych sektorów Wartość >= 0 Wartości > 0 w co najmniej 1 parze pól: Technologia: wolumen, Technologia: wartość nakładów inwestycyjnych LTE: wartość nakładów inwestycyjnych Nr kolumny Opis SAT: wolumen całk. terminali odbiorczych SAT: wartość nakładów inwestycyjnych FTTH: wolumen użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączo nych FTTH: wartość nakładów inwestycyjnych Inne: wolumen całk. użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłącz onych Inne: wartość nakładów inwestycyjnych Wartość >= 0 Wartości > 0 w co najmniej 1 parze pól: Technologia: wolumen, Technologia: wartość nakładów inwestycyjnych Inna technologia. Wypełnić, gdy wypełnione Inne: wolumen i Inne: wartość 24

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

I. Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa

I. Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa Elektroniczny format przekazywania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, budynkach umożliwiających kolokację, o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x Spis kodów błędów Stan na 9-02-2015 Numer GRUPA 100 Błędy ogólnego przetwarzania plików 101 Brak pliku do przetworzenia! 102 Wystąpiła awaria

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/02/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia: usługi doradcze dotyczące narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji Użytkownika SIIS 5.x. SIIS 5.x spis kodów błędów

Załącznik nr 1 do Instrukcji Użytkownika SIIS 5.x. SIIS 5.x spis kodów błędów Załącznik nr 1 do Instrukcji Użytkownika SIIS 5.x SIIS 5.x spis kodów błędów Numer Komunikat błędu błędu 101 Brak pliku do przetworzenia! 102 Wystąpiła awaria w systemie przetwarzania danych, informacja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI 1 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ ZAKOŃCZENIA SIECI 1.1 Czy trzeba podawać adres zakończenia sieci z dokładnością do lokalu? Nie. Należy podać adres zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez państwowe i samorządowe jednostki

WZÓR FORMULARZA NR 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez państwowe i samorządowe jednostki Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 1 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 2A

WZÓR FORMULARZA NR 2A Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 2 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 3B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

WZÓR FORMULARZA NR 3B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 3 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 46 2989 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.03.03 19:26:41 +01'00' Poz. 238.go v.p l 238 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Weryfikacja listy białych obszarów Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, maj 2016 Spis treści 1 Podstawowe informacje...3 2 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22)

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) 1. Tytuł ulotki: Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektu SIPS 2. Treść ulotki: Czym jest Projekt SIPS? Projekt SIPS to realizowane przez trzech Partnerów (Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Formularz planowania zasięgów i sieci NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.0 Wersja oprogramowania 1.0 Warszawa, 30 wrzesień 2016 Spis treści 1. Opis aplikacji... 3 2. Instrukcja wprowadzania

Bardziej szczegółowo

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych Omówienie zrealizowanych projektów, z uwzględnieniem technologii, zakresu i zasięgu sieci. Bobrowa Dolina,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Panel UKE Piotr Gawryluk

Panel UKE Piotr Gawryluk Panel UKE hurtowe dotyczące budowanych sieci: nadmiarowość sieci zakres świadczonych usług Piotr Gawryluk Dep. Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej p.gawryluk@uke.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

System SIIS instrukcja użytkownika - formularze Serwisu Wprowadzania Danych

System SIIS instrukcja użytkownika - formularze Serwisu Wprowadzania Danych System SIIS instrukcja użytkownika - formularze Serwisu Wprowadzania Danych Wersja instrukcji 1.05 Wersja oprogramowana 1.0.5 Warszawa, kwiecień 2011 Beneficjent: Instytut Łączności PIB ul. Szachowa 1,

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Medium transmisyjne Kabel miedziany Światłowód Fale radiowe Kabel miedziany 8 żyłowa skrętka telefoniczna Może być w wersji nieekranowanej (UTP Unshielded

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich

Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich Kraków, 11.01.2013 r. 1/31 Szerokopasmowy Internet, wsparcie EU 2013 r.

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prąjekt z dnia 15 października 2013 r. zdnia 2013r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci

Prąjekt z dnia 15 października 2013 r. zdnia 2013r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację, a także informacji o usługach świadczonych za ich pomocą w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci zdnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Cyfrowa Infrastruktura z Orange Orange Polska na rynku telekomunikacyjnym Jesteśmy wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce i jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Operatorów Krajowych

Oferta dla Operatorów Krajowych Oferta dla Operatorów Krajowych 2 3 Spis Treści O ORANGE I. INFRASTRUKTURA Kanalizacja kablowa, słupy, ciemne włókna Wieże, maszty, Telehousing Projekty techniczne II. TRANSMISJA DANYCH III. INTERNET TPNET

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY SZEROKOPASMOWYCH SIECI DOSTĘPU DO INTERNETU. Katowice, 11 stycznia 2012 r. Wiesław Baług

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY SZEROKOPASMOWYCH SIECI DOSTĘPU DO INTERNETU. Katowice, 11 stycznia 2012 r. Wiesław Baług TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY SZEROKOPASMOWYCH SIECI DOSTĘPU DO INTERNETU Katowice, 11 stycznia 2012 r. Etapy realizacji projektów budowa sieci szerokopasmowych Tryb rozdzielny lub łączny zaprojektuj

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika Narzędzia Dla Dużych Operatorów. (NDDO) w SIIS 5.54.

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika Narzędzia Dla Dużych Operatorów. (NDDO) w SIIS 5.54. System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Narzędzia Dla Dużych Operatorów (NDDO) w SIIS 5.54.5 Wersja dokumentacji 2.0 Warszawa, luty 2016 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Centra Danych rozwiązania, standardy, optymalizacja kosztów. Warszawa, wrzesień 2012r.

Nowoczesne Centra Danych rozwiązania, standardy, optymalizacja kosztów. Warszawa, wrzesień 2012r. Nowoczesne Centra Danych rozwiązania, standardy, optymalizacja kosztów Warszawa, wrzesień 2012r. Agenda spotkania Kim jesteśmy? Marki ATMAN i Thinx Poland Rynek data center w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890. Rozporządzenie. z dnia 10 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890. Rozporządzenie. z dnia 10 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.2 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

WiMAX w Gminie Przesmyki

WiMAX w Gminie Przesmyki WiMAX w Gminie Przesmyki zrealizowany w ramach projektu E-Sołectwa w Gminie Przesmyki 1 Gmina Przesmyki Położenie północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów Ceny usług RYNEK CENA USŁUGI KOSZTY Kategorie kosztów operacyjnych w działalności operatorskiej Koszty operacyjne związane z materiałami oraz usługami

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890. Rozporządzenie. z dnia 10 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890. Rozporządzenie. z dnia 10 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących

Bardziej szczegółowo

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS)

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Budowa DSS i wybór Operatora Infrastruktury http://dss.dolnyslask.pl Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Puławy w Sieci budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej. Urząd Miasta Puławy II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW Janów Lubelski 2013

Puławy w Sieci budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej. Urząd Miasta Puławy II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW Janów Lubelski 2013 Puławy w Sieci budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej Urząd Miasta Puławy II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW Janów Lubelski 2013 Informacje o projekcie Puławy w Sieci I (2005-2007) realizacja zakończyła

Bardziej szczegółowo

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Oferta ramowa Kanalizacja Kolokacja Ciemne włókna Lambda Transmisja Ethernet Internet Konstrukcja Oferty Ramowej Oferta ramowa Umowa ramowa Harmonogram

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.2 Wersja dokumentacji 1.0 Warszawa, maj 2014 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań

Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań 1 ZBIGNIEW KĄDZIELSKI 2 3 512 KB danych 4 Rozmiar 1440 na 14 000 punktów! 10 obiektów flash 14 MB danych 5 Ewolucja telewizji 6 icore 2 Duo, 2 GB

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla Sieci NGA - POPC. Toruń, 18 listopada 2015 r.

Wymagania dla Sieci NGA - POPC. Toruń, 18 listopada 2015 r. Wymagania dla Sieci NGA - POPC Toruń, 18 listopada 2015 r. 1 Dokumenty źródłowe Wytyczne UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych (2013/C

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej Cennik Usług

Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej Cennik Usług Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej Cennik Usług 1 Opłaty i warunki wspólne dla wszystkich usług: 1. Opłaty za Nadzór OI: LP. NAZWA JEDNOSTKA 1. Nadzór OI (ryczałt : dojazd oraz 1,5h nadzoru OI) jednorazowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH XV Konferencja KIKE Serock 18-19.11.2014 OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH AGENDA PROJEKT Cel projektu Podmioty projektu SIED ŚWAITŁOWODOWA

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa 1 Spotkanie na temat projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Adam Okniński Roman Pawelski Piotr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług

Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług 1 Opłaty i warunki wspólne dla wszystkich usług: 1. Opłaty za Nadzór OI: LP. NAZWA JEDNOSTKA 1. Nadzór OI (ryczałt : dojazd oraz 1,5h nadzoru OI) jednorazowa

Bardziej szczegółowo

OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA ASPEKTY TECHNICZNE

OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA ASPEKTY TECHNICZNE OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA ASPEKTY TECHNICZNE Robert Tymiński Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Społeczeństwa Informacyjnego Referat Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej Białystok,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.56 Wersja dokumentacji 1.0 Warszawa, marzec 2016 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Sławków,.06. 14 SPI-NET Norbert Nowicki ul. Rynek 26 41-260 Sławków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/14 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer POIG.08.04.00-12-007/13-00, realizując projekt

Bardziej szczegółowo

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 BUDOWA OSTATNIEJ MILI BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 Siedziba spółki Leszno, ul. Lipowa 26 Oddział w Lubinie przy ul. Skłodowskiej 70 Oddział w Koninie przy ul. Popiełuszki 2 Oddział w Zgorzelcu przy

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK 1

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK 1 CENNIK OPERATORA Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK 1 Opłaty wspólne dla wszystkich usług 1. Opłaty za Nadzór OI Tabela 1. Nazwa Jednostka 1 Nadzór OI (ryczałt do 2h) opłata jednorazowa 180 2 Nadzór

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. (obowiązuje od dnia )

CENNIK USŁUG. (obowiązuje od dnia ) CENNIK USŁUG (obowiązuje od dnia ) Spis treści 1. Polityka wyliczania ceny końcowej... 2 a) Poziomy SLA... 2 b) Kategorie Opustów... 2 2. Opłaty wspólne dla wszystkich Usług... 4 a) Opłaty za Nadzór OI...

Bardziej szczegółowo

Inwestycje ostatniej mili. projektów. Artur Więcek Łódź, Intertelecom, 19 kwietnia 2012 r.

Inwestycje ostatniej mili. projektów. Artur Więcek Łódź, Intertelecom, 19 kwietnia 2012 r. Inwestycje ostatniej mili ocena wykonanych projektów Artur Więcek Łódź, Intertelecom, 19 kwietnia 2012 r. Specyfika POIG 8.4 infrastruktura sieci dostępowej o przepływności minimalnej 2 Mb/s do Internetu;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej Cennik Usług

Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej Cennik Usług Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej Cennik Usług 1 Opłaty i warunki wspólne dla wszystkich usług: 1. Opłaty za Nadzór OI: LP. NAZWA JEDNOSTKA OPŁATA 1. Nadzór OI (ryczałt : dojazd oraz 1,5h nadzoru OI) jednorazowa

Bardziej szczegółowo

Priorytet: 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Działanie: 3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Priorytet: 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Działanie: 3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt STARGARDZKI INTERNET SZEROKOPASMOWY planowany do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci Internet na terenach białych plam z perspektywy dostawcy Internetu operatorskiego

Budowa sieci Internet na terenach białych plam z perspektywy dostawcy Internetu operatorskiego Budowa sieci Internet na terenach białych plam z perspektywy dostawcy Internetu operatorskiego Joanna Stefańczyk Kielce, 6 listopad 2009 Agenda Co umożliwia działanie 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Małopolska Sieć Szerokopasmowa Agenda - czyli o czym będzie mowa Projekt MSS w skrócie Wykonawcy Studium Wykonalności Sieci szerokopasmowe czym są i czemu służą Cele projektu MSS Harmonogram Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

SIECI FTTA, LTE. Światłowód w sieciach radiowych Przełącznica światłowodowa zewnętrzna psh-4 Patchcordy systemu ftta

SIECI FTTA, LTE. Światłowód w sieciach radiowych Przełącznica światłowodowa zewnętrzna psh-4 Patchcordy systemu ftta STR. 160 SIECI FTTA, LTE 08 SIECI FTTA, LTE Światłowód w sieciach radiowych Przełącznica światłowodowa zewnętrzna psh-4 Patchcordy systemu ftta 08 rozdz_optomer katalog.indd 160 162 164 165 2013-11-19

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowe Pomorskie w powiecie lęborskim

Szerokopasmowe Pomorskie w powiecie lęborskim Szerokopasmowe Pomorskie w powiecie lęborskim Szerokopasmowe Pomorskie założenia SP Sieć szkieletowo-dystrybucyjna Sieć dostępowa prywatnych operatorów 2 Szerokopasmowe Pomorskie kluczowe liczby Wartość

Bardziej szczegółowo

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna Agenda Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net (obowiązuje od 8.02.2016 roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net zwany dalej Regulaminem promocji określa

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu

Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w Regulaminach usług: Biznesowy VPN, Miejski Ethernet, Ethernet VPN, IP VPN, Dostęp do Internetu Frame Relay, Transmisji Danych Frame Relay/ATM. Wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W opracowaniu projektu technicznego należy uwzględnić wszystkie koszty w celu prawidłowego opracowania projektu tzn:

ZAPYTANIE OFERTOWE. W opracowaniu projektu technicznego należy uwzględnić wszystkie koszty w celu prawidłowego opracowania projektu tzn: Jasło, 10 marca 2014 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. Ul. Mickiewicza 154 38-200 Jasło ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt: Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

PARTER OPERATORÓW I WŁADZ LOKALNYCH W BUDOWIE SIECI SZEROKOPASMOWYCH I DOSTĘPOWYCH. 6 maja 2015

PARTER OPERATORÓW I WŁADZ LOKALNYCH W BUDOWIE SIECI SZEROKOPASMOWYCH I DOSTĘPOWYCH. 6 maja 2015 PARTER OPERATORÓW I WŁADZ LOKALNYCH W BUDOWIE SIECI SZEROKOPASMOWYCH I DOSTĘPOWYCH 6 maja 2015 1 VINCI ENERGIES I AXIANS ENERGETYKA PRZEMYSŁ SEKTOR USŁUG ROZWIĄZANIA ICT 2,2B 2,8B 2,8B 1,6B 2 AXIANS W

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA WiMAX STARTER

OFERTA SPECJALNA WiMAX STARTER OFERTA SPECJALNA WiMAX STARTER Jak szybko i tanio dostarczyć Internet dla swoich mieszkańców Dlaczego inwestować w Internet? Nikt już dzisiaj nie ma wątpliwości, że współczesna ekonomia oraz rozwój cywilizacyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2016/280,zaproszenie-do-udzialu-w-dialogu-technicznym.ht ml Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 16:40 Zaproszenie do udziału

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

1.1. Opłaty wspólne dla wszystkich Usług 1. Opłaty za Nadzór OI Tabela 1. NADZÓR OI LP. NAZWA JEDNOSTKA OPŁATA [PLN] 1

1.1. Opłaty wspólne dla wszystkich Usług 1. Opłaty za Nadzór OI Tabela 1. NADZÓR OI LP. NAZWA JEDNOSTKA OPŁATA [PLN] 1 Cennik Usług 1.1. Opłaty wspólne dla wszystkich Usług 1. Opłaty za Nadzór OI Tabela 1. NADZÓR OI LP. NAZWA JEDNOSTKA OPŁATA 1 Nadzór OI (ryczałt: dojazd oraz 1,5h nadzoru OI) opłata jednorazowa 200 2 Nadzór

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowe Pomorskie

Szerokopasmowe Pomorskie Szerokopasmowe Pomorskie Gdańsk 4 listopada 2011 Agenda 2 Realizacja projektu przez Telekomunikację Polską Zakres i sposób prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w województwie pomorskim Współpraca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUG TELEFONII RUCHOMEJ

SPECYFIKACJA USŁUG TELEFONII RUCHOMEJ ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bezpieczeństwo Regulacyjne Wydział Ustaleń Telekomunikacyjnych SPECYFIKACJA USŁUG TELEFONII RUCHOMEJ świadczonych przez ORANGE POLSKA S.A. w ramach wykonywania obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego ZIOM Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców Propozycja środowiska naukowego ZIOM - Agenda Uwarunkowania Cele Koncepcja środowiska naukowego Finansowanie Warianty Wnioski ZIOM - Uwarunkowania Cele

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Technologie dostępu do sieci Internet w Polsce Grudzień 2009 Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1. Wstęp Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest jednym z kluczowych czynników wpływających na

Bardziej szczegółowo

FTTA Fiber To The Antenna

FTTA Fiber To The Antenna mgr inż. Paweł Cisło dobrodziejstw transmisji danych w ruchu mobilnie. Możliwość ściągnięcia albumu muzycznego lub programu telewizyjnego i to w rozdzielczości HD w kilkanaście sekund i to na urządzenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci dla potrzeb konkursów POPC 2015 Uzupełnienie załącznika nr 4. Warsztaty POPC. Mariusz Wójcik, Advanced Business Services sp. z o.o.

Planowanie sieci dla potrzeb konkursów POPC 2015 Uzupełnienie załącznika nr 4. Warsztaty POPC. Mariusz Wójcik, Advanced Business Services sp. z o.o. Planowanie sieci dla potrzeb konkursów POPC 2015 Uzupełnienie załącznika nr 4 Mariusz Wójcik, Advanced Business Services sp. z o.o. Warsztaty POPC listopad 2015 r. Agenda Przeznaczenie Formularza NGA Proces

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH Rafał Sobiczewski Dyr. Do Spraw Dostępu Szerokopasmowego 2012-04-26 1 AGENDA 1. Czym różnią się inwestycja w sieci otwarte od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo