Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług"

Transkrypt

1 Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów

2 Ceny usług RYNEK CENA USŁUGI KOSZTY

3 Kategorie kosztów operacyjnych w działalności operatorskiej Koszty operacyjne związane z materiałami oraz usługami obcymi Koszty operacyjne związane z zatrudnieniem Amortyzacja

4 Koszty zakupu hurtowych usług Koszty są zależne od: do sieci Internet Parametrów usługi dostępu do Internetu (szerokość pasma transmisyjnego dla obu kierunków); Poziom aktywności poszczególnych użytkowników (uwzględniający czas i intensywność korzystania z usługi); Overbooking (nadsubskrypcja); Liczby użytkowników sieci; Dostępność usługi hurtowej w lokalizacji sieci dostępowej; Jednostkowej ceny hurtowej za dostęp do sieci;

5 Koszty zakupu hurtowych usług do sieci Internet Przykładowe obliczenie kosztów: Liczba użytkowników 3000; Parametry usługi: 2Mb/s-down, 0,5 Mb/s-up; Poziom aktywności użytkowników 50%; Overbooking - 1:10; Usługa hurtowa jest dostępna w lokalizacji sieci dostępowej; Hurtowa cena jednostkowa za 1Mb/s wynosi 100 zł; Zapotrzebowanie na pasmo wyniesie: 300Mb/s Koszt usługi hurtowej netto: zł Koszt średnio na 1 abonenta: 10 zł

6 Koszty sprzedaży usług Wynagrodzenia handlowców (prowizyjne) Koszty przejazdów, delegacji Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu używanego przez handlowców Wydatki związane z działalnością marketingową powiązaną z usługąsprzedawanym produktem

7 Koszty materiałów i energii Koszty energii zasilanie aktywnych elementów sieci takich jak radiowe stacje bazowe, serwery, routery, urządzenia transmisyjne, sprzęt komputerowy, oświetlenie Koszty transportu - koszty paliwa, serwisu pojazdów, opłat parkingowych, ubezpieczenia Materiały eksploatacyjne koszty zakupu materiałów związanych z bieżącą eksploatacją takich jak kable, zużywający się osprzęt, materiały instalacyjne itp. Materiały biurowe papier, koperty, tusz do drukarek (drukowanie faktur)

8 Koszty usług obcych Koszty ubezpieczenia majątku ewentualne straty są raczej miejscowe i nieczęste, a ubezpieczenie dotyczy całej sieci Koszty zakupu hurtowego dostępu do krajowej sieci Internet są jedną z najwyższych pozycji kosztowych Koszty telekomunikacji telefony komórkowe, telefony stacjonarne, faks. Dla większych sieci należy przewidzieć dodatkowe koszty związane z utrzymaniem numeracji infolinii wykorzystywanej do obsługi klientów Obsługa księgowa księgowość może być prowadzona wewnątrz firmy lub zlecana podmiotom zewnętrznym Dzierżawy obiektów dla węzłów sieci Koszty usług pocztowych mogą być wysokie, jeśli operator zdecyduje się na dostarczanie faktur co miesiąc za pomocą poczty

9 Koszty zatrudnienia Wynagrodzenia wysokość kosztów wynika z wymaganych kwalifikacji pracowników (informatyków, instalatorów), Narzuty na wynagrodzenia to głównie ZUS i podatek od wynagrodzeń Szkolenia i BHP koszty generuje systematyczne dokształcanie pracowników obsługujących sieć, zwłaszcza informatyków, instalatorów pracujących na wysokości (szkolenia alpinistyczne) Wyposażenie pracowników odzież robocza, sprzęt alpinistyczny

10 Opłaty i podatki Podatki podatek od nieruchomości Opłaty telekomunikacyjne Związane z prowadzeniem działalności i wynikające z zapisów ustawy; Za wykorzystanie częstotliwości radiowych do świadczenia usług; Opłaty za zajęcie pasa drogowego

11 Koszty marketingu Koszty reklamy (media, reklama wizualna) Kosztów materiałów reklamowych (broszury, foldery, gadżety) Koszty akcji promocyjnych Koszty utrzymania strony internetowej

12 Przychody ze sprzedaży usług Miesięczne wpływy z opłat abonamentowych Dodatkowe usługi dla przyłączonych już abonentów, np. usługi telefonii pakietowej VOIP Usługi wynikające z możliwości transmisyjnych sieci (zdalne zarządzanie systemami pomiarowymi, monitoringu wideo wybranych obiektów itp.) Odpłatne udostępnienie posiadanej infrastruktury pasywnej (rurociągi kablowe, włókna światłowodowe itp.) Usługa kolokacji - udostępnienie miejsca we własnej serwerowni na instalację urządzeń innego podmiotu wraz z dostarczeniem gwarantowanego zasilania, klimatyzacji i fizyczną ochroną urządzeń Przychody jednorazowe związane z rozpoczęciem świadczenia usługi - opłaty instalacyjne, aktywacyjne, uruchomieniowe itp.

13 Przykładowy rachunek zysków i strat - sieć 3500 abonentów Lp. Kategoria/Okres projekcji Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży i A zrównane z nimi , , , ,40 B Koszty działalności operacyjnej , , , ,60 I Amortyzacja , , ,00 II Zużycie materiałów i energii , , , ,00 III Usługi obce , , , ,00 V Wynagrodzenia , , , ,00 Ubezpieczenia społeczne i inne VI świadczenia , , , ,00 VII Pozostałe koszty rodzajowe 4 358, , , ,60 C Zysk/strata ze sprzedaży , , , ,80 D Pozostałe przychody operacyjne 8 437, , , ,00 F Zysk/Strata na działalności operacyjnej , , , ,80 H Koszty finansowe , , , ,00 Zysk/Strata brutto na I działalności gospodarczej , , , ,80 J. Zysk/Strata brutto , , , ,80 K. Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,48 M. Zysk/Strata netto , , , ,32

14 Więcej informacji

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...2 Konspekt dokumentu...3 Słownik stosowanych terminów...4

Wprowadzenie...2 Konspekt dokumentu...3 Słownik stosowanych terminów...4 Projekt instrukcji kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej Grudzień 2011 Spis treści Wprowadzenie...2 Konspekt dokumentu...3 Słownik stosowanych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Op - Inne koszty operacyjne

Op - Inne koszty operacyjne Katalog kosztów kwalifikowanych fazy B+R Op - Inne koszty operacyjne Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

W - Koszty wynagrodzeń

W - Koszty wynagrodzeń Załącznik nr 1. Katalog kosztów kwalifikowalnych W - Koszty wynagrodzeń W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Udzielenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 14 maja 2015 roku Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E)

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E) Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie Wynagrodzenia (W) Podwykonawstwo (E) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: - koszty

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Nie taki WiMAX straszny

Nie taki WiMAX straszny Nie taki WiMAX straszny Mini poradnik dla samorządów Przygotował zespół TELE-COM sp. z o.o. Jawornicka 8 60-968 Poznań tel. 61 86 89 017 Słowniczek internet szerokopasmowy Komisja Europejska za usługę

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Serwisy www. Portfolio

WebDesign. Serwisy www. Portfolio WebDesign Serwisy www Profesjonalna witryna internetowa jest podstawą nowoczesnego systemu komunikacji rynkowej. W ujęciu globalnym występuje konsekwentna tendencja do koncentracji wszelkich działań marketingowych

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. dla Przedsiębiorstwa Usługowego DORA Travel

Biznes plan. dla Przedsiębiorstwa Usługowego DORA Travel Biznes plan dla Przedsiębiorstwa Usługowego DORA Travel Warszawa, grudzień 2004 I. Nazwa przedsiębiorstwa 1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowe Dora Travel 2. Uzasadnienie: Nazwa jest krótka, dość łatwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w domu. e-poradnik

Jak zarabiać w domu. e-poradnik e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Jak zarabiać w domu 25 pomysłów na zarabianie w domu Firma, praca na zlecenie czy chałupnictwo Jak płacić niższe podatki Jakie są zasady zwolnienia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo