WZÓR FORMULARZA NR 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez państwowe i samorządowe jednostki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR FORMULARZA NR 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez państwowe i samorządowe jednostki"

Transkrypt

1 Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 1 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i telekomunikacyjnych WZÓR FORMULARZA NR 1A do wpisu lub zmiany wpisu o osobach upoważnionych do przekazywania danych inwentaryzacyjnych pochodzących od państwowych i samorządowych jednostki organizacyjne z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. I. Informacje identyfikujące podmiot 1. Nazwa podmiotu 2. Adres siedziby 3. Strona WWW 4. Adres poczty elektronicznej 5. Numer podmiotu w RJST 1 II. Informacje identyfikujące osobę wypełniającą formularz 1. Imię/ Imiona 2. Nazwisko 3. Adres kontaktowy 4. Numer telefonu 5. Numer faksu 6. III. Informacje identyfikujące osobę upoważnioną 1. Imię/ Imiona 2. Nazwisko 3. Adres kontaktowy 4. Numer telefonu 5. Numer faksu Upoważnienie do przekazywania danych tak nie WZÓR FORMULARZA NR 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. I. Informacje identyfikujące podmiot 1. Nazwa podmiotu 2. Adres siedziby 3. Strona WWW 4. Adres poczty elektronicznej 5. Numer podmiotu w RJST 2 1 Rejestr RJST Rejestr jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej - 1 -

2 II. Informacje identyfikujące osobę przekazującej dane inwentaryzacyjne podmiotu 1. Osoba wypełniająca Imię/ Imiona Nazwisko. formularz. Adres kontaktowy Numer telefonu.. Numer faksu ... III. Informacje o posiadanej własnej infrastrukturze i publicznych ach telekomunikacyjnych III.1. Charakterystyka elementów stanowiących węzły operatora i publicznej III.1.a. Identyfikacja węzła 1. Oznaczenie węzła 2. Nazwa województwa 3. Nazwa powiatu 4. Nazwa gminy 5. Identyfikator gminy - TERC 3 6. Nazwa miejscowości 7. Identyfikator miejscowości - SYM 4 8. Nazwa ulicy 9. Identyfikator ulicy - SYM_UL Numer porządkowy budynku 11. Kod pocztowy 12. Numer ewidencyjny działki 13. Współrzędne geograficzne lokalizacji węzła 14. Przynależność do warstw szkieletowej 15. liczba urządzeń tworzących węzeł III.1.b. Informacje o przepływności węzła zapewnianej przez infrastrukturę telekomunikacyjną i jej alokacji do publicznej warstwy szkieletowej 1. Aktualna przepływność w węźle 2. Docelowa przepływność w węźle potrzeb publicznej potrzeb publicznej warstwy dystrybucyjnej III.1.c. Informacje o interfejsach transportowych w węźle i ich alokacji do publicznej L.P. Technologia Przepływność Liczba interfejsów o podanej charakterystyce 2 Rejestr RJST Rejestr jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej 3 TERC Rejestr identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny 4 SYM Rejestr identyfikatorów i nazw miejscowości prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. 5 SYM_UL Rejestr identyfikatorów i nazw ulic prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny - 2 -

3 1. o światłowodowa 2. o światłowodowa n. o światłowodowa o całkowita... w warstwie szkieletowej.. w warstwie dystrybucyjnej.. wolna.. o całkowita... w warstwie szkieletowej.. w warstwie dystrybucyjnej.. wolna.. o całkowita... w warstwie szkieletowej.. w warstwie dystrybucyjnej.. wolna.. W tym zaalokowana dla potrzeb publicznej III.1.d. Informacje o niewykorzystanych interfejsach transportowych w węźle i ich alokacji do publicznej L.P. Technologia Przepływność Liczba interfejsów o podanej charakterystyce 1. o światłowodowa 2. o światłowodowa n. o światłowodowa III.1.e. Informacje o kolokacji transportowej w węźle 1. Występujące kolokacje w węźle L.P. Nazwa podmiotu Numer podmiotu w RJST/RP T/KRS Technologia kolokowanych urządzeń 1. o światłowodowa o optycznego łącza w wolnej Przynależność do warstwy szkieletowej W tym zaalokowana dla potrzeb publicznej Liczba kolokowanych urządzeń o podanej charakterysty ce Liczba kolokowanych interfejsów w kolokowanyc urządzeniach o podanej charakterysty ce - 3 -

4 2. Możliwość kolokacji w węźle przestrzeni 2. o światłowodowa o optycznego łącza w wolnej przestrzeni n. o światłowodowa o optycznego łącza w wolnej przestrzeni tak nie szkieletowej szkieletowej III.1.f. Informacje o kolokacji dostępowej w węźle 1. Występujące L.P. Nazwa Numer podmiotu Technologia kolokacje w węźle podmiotu w RJST/RPT/KRS kolokowanych urządzeń 1. o SDSL o ADSL o VDSL o TVK o Ethernet o WiFi o WiMax o UMTS/HSPA o LTE o LMDS o FSOL o DPL o FTTH. Liczba kolokowanych urządzeń o podanej technologii Liczba kolokowanych interfejsów w kolokowanyc urządzeniach o podanej charakterystyce - 4 -

5 2. Możliwość kolokacji w węźle 2. o SDSL o ADSL o VDSL o TVK o Ethernet o WiFi o WiMax o UMTS/HSPA o LTE o LMDS o FSOL o DPL o FTTH. n. o SDSL o ADSL o VDSL o TVK o Ethernet o WiFi o WiMax o UMTS/HSPA o LTE o LMDS o FSOL o DPL o FTTH. o tak o nie III.1.g. Istniejące w węźle punkty styku z innymi operatorami L.P. Nazwa operatora Numer operatora w RPT/RJST/KRS Przynależność punktu styku do warstw 1 szkieletowej dostępowej 2 szkieletowej dostępowej n. szkieletowej dostępowej III.2. Charakterystyka budynków i innych lokalizacje stanowią elementy podlegającej inwentaryzacji 1. Oznaczenie budynku lub innej lokalizacji 2. Nazwa województwa 3. Nazwa powiatu 4. Nazwa gminy 5. Identyfikator gminy TERC 6 6. Nazwa miejscowości 7. Identyfikator miejscowości SYM 7 6 TERC Rejestr identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny - 5 -

6 8. Nazwa ulicy 9. Identyfikator ulicy SYM_UL Numer porządkowy budynku 11. Kod pocztowy 12. Numer ewidencyjny działki 13. Współrzędne geograficzne lokalizacji budynku lub lokacji 14. Typ lokalizacji o budynek o maszt o wieża o studzienka o kontener o skrzynka 15. Węzły znajdujące się w opisywanym budynku lub lokalizacji 16. Kolokacje mające miejsce w budynku lub lokalizacji. L.P. Oznaczenie węzła n. L.P. Nazwa podmiotu Numer podmiotu w RJST/RPT/KRS n. 17. Kubatura do kolokacji III.3. Charakterystyka elementów stanowiących połączenia III.3.a. Identyfikacja połączenia III.3.a Oznaczenie węzła A (węzeł z którego wychodzi połączenie do węzła B) 2. Oznaczenie węzła B (węzeł do którego dochodzi połączenie z węzła A) Połączenie pomiędzy dwoma węzłami operatora i publicznej III.3.a Oznaczenie budynku / lokalizacji A (budynek / lokalizacja z którego wychodzi połączenie do budynku / lokalizacji B) 2. Oznaczenie budynku / lokalizacji A (budynek / lokalizacja z którego wychodzi połączenie do budynku / lokalizacji B) III.3.b. Ogólne parametry połączenia Połączenie pomiędzy dwoma budynkami lub lokalizacjami 1 Transportuje ruch w warstwie szkieletowej dostępowej 2. Typ połączenia o przewodowe 3. Występujące udostępnienie wspólnej teletechnicznej połączenia o bezprzewodowe L.P. Nazwa podmiotu Numer podmiotu Zakres udostępnienia w RJST/RPT/KRS 1. kanalizacja teletechniczna 2. kanalizacja teletechniczna n. kanalizacja teletechniczna 7 SYM Rejestr identyfikatorów i nazw miejscowości prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. 8 SYM_UL Rejestr identyfikatorów i nazw ulic prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny - 6 -

7 2. Możliwość udostępnienia wspólnej teletechnicznej połączenia kanalizacja teletechniczna III.3.c. Parametry specyficzne dla połączeń przewodowych 1. Rodzaj traktu o napowietrzny o doziemny o doziemny z kanalizacją o doziemny z rurociągiem o inny 2. Włókna ciemne o tak o nie III.3.d. Informacje o poszczególnych łączach będących elementami połączenia 1. Łącze o stałej przepływności o tak III.3.d Aktualna przepływność połączenia 2. Docelowa przepływność połączenia III.3.d.2. Technologia o nie Informacje o przepływności łącza i jej alokacji do publicznej Zaalokowana Zaalokowana Zaalokowana Niewykorzystana dla warstwy dla warstwy dla warstwy szkieletowej dystrybucyjnej dostępowej potrzeb publicznej potrzeb publicznej Informacje o technicznej realizacji łącza Typ włókna / kabla / technologia transmisji Parametry specyficzne o światłowodowa o SMF Liczba włókien: o DSF o NZDSF o G.656 o G.657 o inny Liczba linii: o WiFi Liczba kanałów: o WiMax Maksymalna liczba o LMDS użytkowników: o LTE w wolnej przestrzeni III.3.d.3. Informacje o udostępnieniu teletechnicznej łącza 1. Występujące L.P. Nazwa podmiotu Numer podmiotu Zakres udostępnienia udostępnienie teletechnicznej łącza w RJST/RPT/KRS 1. włókno ciemne połączenie o stałej przepływności 2. włókno ciemne połączenie o stałej przepływności n. włókno ciemne - 7 -

8 2. Możliwość udostępnienia łącza włókno ciemne połączenie o stałej przepływności połączenie o stałej przepływności INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY NR 1A i 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych Niniejsza instrukcja została opracowana na potrzeby gromadzenia danych w projekcie SIPS (System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej oraz Portal Polska Szerokopasmowa). Formularz do przekazywania danych dla podmiotów opracowano w ramach załącznika do rozporządzania Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (poz.). Instrukcja została skonstruowana w formie tabeli odzwierciedlającej układ formularza do przekazywania danych. Dodatkowo każdy punkt formularza został opisany nazwą pola, który odpowiada nazwie zapytania kierowanego do podmiotu oraz opisem pola w którym został scharakteryzowany rodzaj informacji jakie należy umieścić w polu

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x Spis kodów błędów Stan na 9-02-2015 Numer GRUPA 100 Błędy ogólnego przetwarzania plików 101 Brak pliku do przetworzenia! 102 Wystąpiła awaria

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

STAROSTA DRAWSKI PLAC ELIZY ORZESZKOWEJ 3 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

STAROSTA DRAWSKI PLAC ELIZY ORZESZKOWEJ 3 78-500 DRAWSKO POMORSKIE WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia Formularz P 6. Adresat wniosku - nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 113 6925 Poz. 661 661 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan 1 Możliwości inwestycyjne jst w sieci szerokopasmowe 2 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI I. Informacje ogólne 1. Pobierana jest opłata skarbowa uiszczana, gotówką lub bezgotówkowo, za: - wydanie na wniosek administratora

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Notatka na temat różnic między informacjami o podmiotach gospodarki narodowej z rejestru urzędowego REGON oraz o przedsiębiorstwach z badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... Załącznik do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok)

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok) 1. PESEL: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6. XI 2012 r. 2. NIP: DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY. WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przesyłowej

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY. WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przesyłowej Pełna nazwa WNIOSKODAWCY WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przesyłowej 1. Informacje dotyczące WNIOSKU Określanie warunków przyłączenia, w tym wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo