Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r."

Transkrypt

1 Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację.

2 Podstawy prawne (1) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) - art. 29 ust. 1 nakłada na Prezesa UKE obowiązek sporządzenia dla terytorium RP, w formie elektronicznej, inwentaryzacji przedstawiającej pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, z odrębnym zaznaczeniem pokrycia łączami światłowodowymi oraz sieciami bezprzewodowymi, oraz budynkami umożliwiającymi kolokację. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację (Dz. U. Nr 46, poz. 238) z delegacji art. 29 ust 7określające: rodzaj infrastruktury podlegającej inwentaryzacji i skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, elektroniczny format przekazywania danych, szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji, wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE informacji, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania.

3 Podstawy prawne (2) Raport został uzupełniony o dodatkowe dane zebrane z delegacji art. 6b Pt, który upoważnia Prezesa UKE do inwentaryzacji obszarów, które w poprzednim roku zostały objęte zasięgiem publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz nowych obszarów, które w bieżącym roku zostaną objęte zasięgiem dostarczanej publicznej sieci telekomunikacyjnej.

4 Zakres informacji podlegającej inwentaryzacji z art. 29. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej : technologia i parametry infrastruktury lokalizacja W zakresie publicznych sieci telekomunikacyjnych: technologia i parametry węzłów sieci publicznej lokalizacja technologia i parametry systemów transmisyjnych technologia i parametry punktów styku sieci publicznych telekomunikacyjnych Parametry budynków umożliwiających kolokację

5 Zakres informacji podlegającej inwentaryzacji z art. 6b Pt: Zasięg inwestycji Nakłady finansowe w rozbiciu na technologie Parametr właściwy dla danej technologii (np. nowych liczba portów XDSL w sieci kablowej, liczba stacji bazowych itp.) Zasięg sieci światłowodowych

6 Model struktury sieci wynikający z rozporządzenia Węzły sieci Lokalizacje punktów przyłączeniowych Połączenia kablowe (głównie światłowodowe)

7 Typ węzła: Szkieletowy Dystrybucyjny Dostępowy Lokalizacja: Adres Współrzędne Węzeł Technologia transmisyjna Wykorzystanie n2 STM64 n4 Liczba interfejsów SDH FREE USED STM1 SM4 n1 STM16 n3 ATM Ethernet Wykorzystanie Przykładowe parametry węzłów i relacji pomiędzy nimi Others Relacja - Logiczne połączenie węzłów N1 Mb/s N2 Mb/s N3 Mb/s Przynależy Przepustowość Dostęp Dystrybucja Szkielet

8 Sieci światłowodowe Junction e.g. splice for FO) (geographical coordination) Number of pairs Utilization Node A Node B Node C

9 Punkty styku Network 2 Network 1 Interconnect Node: Location ( address ) Transmission Medium ( FO, RL, Cable...) Transmission technology ( ATM, SDH, PDH, Ethernet ) Throughput Network N

10 Kanały przekazywania danych i systemy PT mogli przekazywać dane poprzez: SIIS (indywidualne loginy i hasła jednorazowe zostały przesłane w wezwaniach) ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza UKE (kanał awaryjnego przekazania danych poprzez Internet w przypadku niedostępności SIIS) CD/DVD - kanał nieogłaszany, lecz część z PT całkowicie zignorowała treść wezwania i instrukcji Systemy, jakie wspierały zbiórkę i przetwarzanie danych to: SIIS (interfejs do manualnego i wsadowego wprowadzania danych) Weryfikator (aplikacja pomocnicza dla samodzielnego przygotowania danych) SDQ (system pomocniczy do czyszczenia przekazanych danych) Baza Wysyłkowa (baza do śledzenia komunikacji z PT)

11 Schemat blokowy przepływu danych i systemy Uzupełnianie manualne SIIS formularz e SIIS Baza Zrzuty SIIS do czyszczenia w SDQ Import XML Przedsiębiorca Telekomunikacyjny i JST Oświad czenie Weryfikator Oświad czenie XML INF R XLS RL XLS INW SIIS katalog ESP Poczta CD i papier Agregacja offline SD Q RL i Inwes tycje RAPORT Oświad czenie Baza wysy łka

12 Etapy realizacji Iden tyfik ator Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakończenie gru 2010 sty 2011 lut 2011 mar 2011 kwi 2011 maj cze 2011 lip Decyzja KS o przyśpieszeniu prac nad SIIS 2 Oddanie SIIS do testów Publikacja rozporządzenia do art Data wezwania do przekazania informacji Praktyczny czas na przesłanie danych do UKE wezwania dla JST, PT( G1PT, G2JST) 6 Spotkania z Izbami i operatorami Telekonferencja z TPSA,, P4 i PTC Warsztaty z Operatorami komórkowymi i TPSA Spotkanie z Multimedia Warsztaty z KIKE Warsztaty z PIKE i operatorami TVK 12 Spotkanie z Exatel Czat Czat Czat 300 użytkowników- 373 odpowiedzi Wyjaśnienia telefoniczne ponad 700 Odpowiedzi na ponad 500 Odpowiedzi zostały zamieszczone na forum KFS w dedykowanej zakładce 2570 wezwania dla PT nie zidentyfikowanych w pierwszym wezwaniu ( G2PT) 15 Czat Czyszczenie danych Opracowanie danych Pierwszy raport UKE Zawansowane analizy danycch

13 Statystyka procesu gromadzenia danych (1) Liczba wezwań Oświadczenia

14 Statystyka procesu gromadzenia danych (2) Dane lub stosowane oświadczenia dostarczyło 4576 podmiotów, w tym: 1089 podmiotów przekazało dane z wykorzystaniem systemu SIIS, 191 podmiotów przesłało płyty CD z danymi, 3296 podmiotów przesłało oświadczenia dostępnymi sposobami (pisemnie, SIIS, ESP).

15 Zakres informacyjny raportu zakończenia sieci światłowodowych, węzły sieci telekomunikacyjnej, węzły dostępowe, zasięgi działania sieci kablowych i bezprzewodowych, penetracja przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w budynkach, występowanie przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w budynkach z lokalami mieszkalnymi, obecność budynków umożliwiających kolokację, Inwestycje w sieć telekomunikacyjną. Szczegółowe informacje przedstawione są w formie tabel, wykresów oraz map na poziomie województw Polski (niektóre informacje przedstawione są na poziomie gmin).

16 Podsumowanie raportu Węzły sieci światłowodowych, Na miejscowości w 8233 miejscowościach występuje co najmniej jeden węzeł światłowodowy czyli jest to tylko 15% miejscowości. Węzły sieci telekomunikacyjnej, Liczba miejscowości w których PT zadeklarował węzeł telekomunikacyjny (szkieletowy, dystrybucyjny lub dostępowy) to (23%). Tylko w miejscowościach są węzły dostępowe (21%) Zasięgi działania sieci kablowych i bezprzewodowych, W miejscowościach PT zadeklarowali dostęp do Internetu. Tak dobry wynik jest spowodowany głównie przez sieci bezprzewodowe. (81%). W ponad 10 tys. miejscowości nie ma nic Penetracja przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w budynkach, Penetracja budynkowa zadeklarowana przez PT (praktyczna możliwość dotarcia z usługą) wynosi w Polsce 64,18 %. Występowanie przyłączy kablowych lub terminali bezprzewodowych w budynkach z lokalami mieszkalnymi, Potencjalna penetracja usługą dostępu do Internetu na poziomie mieszkań wynosi 78,43%. Inwestycje w sieć telekomunikacyjną.

17 Planowane przedsięwzięcia do końca 2011 Udoskonalona wersja aplikacji SIIS wydanie 2.0 : Ulepszona struktura bazy danych Ulepszona obsługa procesu zbierania danych aplikacja dla każdego podmiotu do przygotowania danych (Weryfikator) nowy system help desk Rozbudowana funkcjonalność do tworzenia i prezentacji raportów Kolejna inwentaryzacja zostanie przeprowadzona na nowej wersji aplikacji. Warsztaty z Izbami i Pt w celu omówienie wyników inwentaryzacji. Udostępnienie wersji testowej aplikacji umożliwiającej oglądanie wyników inwentaryzacji na mapach.

18 Planowane przedsięwzięcia do końca 2011 Zostało wytypowanych 4500 podmiotów w stosunku do których UKE przeprowadzi kontrole których celem będzie: Weryfikacja statusu podmiotu, Wyjaśnienie powodów dla których PT nie wywiązali się z obowiązku ustawowego, W sytuacji ewidentnego naruszenia przez podmiot ustawy Prawo Telekomunikacyjne wnioskowanie do Prezesa UKE o ukaranie Wypracowanie propozycji zmiana do PT i Megaustawy

19 Wykorzystanie zebranych danych Podstawy prawne i przykłady

20 Art. 29 punkt 6: Podstawy prawne Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 1, jest jawna i każdy ma prawo do wglądu do tej inwentaryzacji oraz otrzyma z niej wypisów i wyrysów, o ile nie narusza to tajemnic prawnie chronionych lub nie zagraża obronności lub bezpieczeństwa państwa Rozporządzenie do Art. 29, określa system SIIS jako system w,którym będą prezentowane dane.

21 Wydawanie opinii przez Prezesa UKE Kwalifikowanie miejscowości dla działania 8.4 Ocena projektów w ramach działania 8.4 Śląska Regionalna Sieć Szerokopasmowa Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa Wydawanie opinii z delegacji art. 4 Megaustawy w sprawie podjęcia działalności JST w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych.

22 Działanie 8.4 nowe zasady kwalifikacji obszarów

23 Woj. Dolnośląskie Pokrycie województwa zakończeniami sieci światłowodowych przez co najmniej jednego operatora

24 Woj. Dolnośląskie Pokrycie województwa zakończeniami sieci światłowodowych przez co najmniej jednego operatora oraz obszary z co najmniej dwoma operatorami światłowodowymi.

25 Woj. Dolnośląskie Miejscowość z dwoma operatorami FIBER Węzeł DSS w miejscowości bez dwóch operatorów Węzeł DSS w miejscowości z dwoma operatorami

26 Woj. Śląskie Pokrycie województwa zakończeniami sieci światłowodowych przez co najmniej jednego operatora

27 Woj. Śląskie Pokrycie województwa zakończeniami sieci światłowodowych przez co najmniej jednego operatora oraz obszary z co najmniej dwoma operatorami światłowodowymi.

28 Woj. Śląskie Węzły ŚRŚS w obszarach szarych i białych Węzeł ŚRŚS w miejscowości z dwoma operatorami Dwóch operatorów FIBER

29 Dziękuję za uwagę Marek Ostanek Departament Rozwoju Infrastruktury UKE

Inwentaryzacja infrastruktury i co dalej? Don t let the noise of others opinions drown out your own inner voice. Stay hungry.

Inwentaryzacja infrastruktury i co dalej? Don t let the noise of others opinions drown out your own inner voice. Stay hungry. Inwentaryzacja infrastruktury i co dalej? Don t let the noise of others opinions drown out your own inner voice. Stay hungry. Stay foolish Steve Jobs Trochę historii na początek zamiast agendy Nasze obietnice!

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie.

Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie. Inwentaryzacja infrastruktury prowadzona przez UKE oraz dostępność danych i ich wykorzystanie. Informacja nie przekłada się bezpośrednio na wiedzę. Musimy ją najpierw przetworzyć - dotrzeć do niej, przyswoić,

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan 1 Możliwości inwestycyjne jst w sieci szerokopasmowe 2 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej oraz

Wyniki inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej oraz Wyniki inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej oraz nowelizacja Megaustawy You have to find something that you love enough to be able to take risks, jump over the hurdles and break through the brick

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej GTS Poland Obowiązuje od 1 stycznia 2014 GTS

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej GTS Poland Obowiązuje od 1 stycznia 2013 GTS

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany

Bardziej szczegółowo

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI Telekomunikacja Polska WSTĘP Dokument ten (zwany dalej Ofertą ) określa

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I ANALIZA

IDENTYFIKACJA I ANALIZA Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Projekty Wersja oprogramowania 5.1 Wersja dokumentacji 1.2 Warszawa, lipiec 2014 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W OPRACOWANIACH PLANISTYCZNYCH

INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W OPRACOWANIACH PLANISTYCZNYCH INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W OPRACOWANIACH PLANISTYCZNYCH INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W USTAWIE O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM Art. 1 ust. 2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014

XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014 XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014 Eugeniusz Gaca - KIGEiT Przewodniczący Grupy Roboczej ds. procesów i barier inwestycyjnych Memorandum MAiC 1) Omówienie zakresu

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OPERATORÓW

INFORMACJA DLA OPERATORÓW INFORMACJA DLA OPERATORÓW dotycząca dostępu telekomunikacyjnego do ruchomej publicznej sieci telefonicznej P4 Sp. z o.o. Wersja z dnia 2 styczeń 2013 r. 1 WSTĘP Niniejszy dokument ( Informacja ) określa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego W stronę Cyfrowej Polski Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 1 Podmiotem

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza stanu obecnego oraz barier w wykorzystaniu dostępnych środków

Bardziej szczegółowo