System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.2 Wersja dokumentacji 1.0 Warszawa, maj 2014 Beneficjent: Projekt: POIG /09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa 1, Warszawa tel. (+48 22) , faks (+48 22)

2 Spis treści 1 Wstęp Wymagania po stronie użytkownika Rejestracja podmiotu oraz logowanie i wylogowanie z systemu Zakres przekazywanych danych Okno podsumowanie Zakładka Formularze Podmiot przekazujący informacje Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę Kolokacje Uwagi ogólne dotyczące formularza Kolokacja Grupa Infrastruktura i usługi Węzły własne lub współdzielone Uwagi ogólne dotyczące formularza Węzły własne lub współdzielone Węzły obce Łączenia kabli Uwagi ogólne dotyczące formularza Łączenia kabli Punkty styku Linie kablowe Linie bezprzewodowe Uwagi ogólne dotyczące formularza Linie kablowe i Linie bezprzewodowe Połączenia Uwagi ogólne dotyczące formularza Połączenie Zakończenia sieci i usługi Uwagi ogólne dotyczące formularza Zakończenia sieci i usługi Grupa Inwestycje Inwestycje w linie światłowodowe Inwestycje w sieci dostępowe Uwagi ogólne dotyczące formularza Inwestycje Formularz Oświadczenia Zakładka Dane Import Eksport Poprawność danych Komentarze do danych Beneficjent: Projekt: POIG /09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa 1, Warszawa tel. (+48 22) , faks (+48 22)

3 8 Zakładka Dokumenty Zakładka Użytkownicy Zakładka Mapa Zakładka Pomoc Zakładka Kontakt Instrukcja użytkownika 3 / 128

4 1 Wstęp Dokument opisuje zasady stosowania formularzy dla przeprowadzenia inwentaryzacji pokrycia infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację, a także informacji o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu. Informacje o inwestycjach zbierane są w dedykowanych formularzach: Inwestycje w linie światłowodowe i Inwestycje w sieci dostępowenie. Formularze Inwestycje wypełnia się przy rocznej sprawozdawczość do 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W formularzach podawane są właściwe wartość nakładów inwestycyjnych brutto dla każdego rodzaju sieci dostępowej (w kategorii wolumen podana jest odpowiednia liczba dla każdego rodzaju) oraz długości i środki finansowe dla budowanych linii światłowodowych (środki własne i środki unijne). Obowiązek przekazywania danych inwentaryzacyjnych spoczywa na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych (PT), jednostkach samorządu terytorialnego (JST) oraz na podmiotach wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej (PUP) dysponujących publiczną infrastrukturą telekomunikacyjną przeznaczoną do świadczenia usług dostępu szerokopasmowego, a także na operatorach wirtualnych. Zakres informacji jak i funkcjonalności są dynamicznie dostosowane do użytkownika przekazującego dane (administrator podmiotu lub użytkownik podmiotu). Menu udostępniane administratorowi podmiotu jest następujące: Formularze (Podmiot przekazujący informacje, Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę, Kolokacje, Infrastruktura i usługi, Inwestycje, Oświadczenia); Dane (Import, Eksport, Poprawność danych, Komentarze do danych); Dokumenty; Użytkownicy; Mapa; Pomoc; Kontakt. Menu użytkownika podmiotu jest następujące: Formularze (Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę, Kolokacje, Infrastruktura i usługi, Inwestycje); Dane (Import, Poprawność danych, Komentarze do danych); Dokumenty; Mapa; Instrukcja użytkownika 4 / 128

5 Pomoc; Kontakt. 2 Wymagania po stronie użytkownika Użytkownik formularzy powinien być wyposażony w komputer z systemem operacyjnym Windows XP/7/8/Vista lub Linux, z monitorem o rozdzielczości ekranu, co najmniej 1024 x 768 pikseli, z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową. Użytkownik powinien posiadać podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem. Do obsługi formularzy należy stosować następujące najnowsze wersje przeglądarek z zainstalowaną obsługą Javascript: Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Google Chrome. W przeglądarce musi być ustawiona obsługa cookies. Wymagane jest, aby komputer był wyposażony w oprogramowanie antywirusowe. Instrukcja użytkownika 5 / 128

6 3 Rejestracja podmiotu oraz logowanie i wylogowanie z systemu Rejestracja i logowanie do systemu następuje po połączeniu z portalem SIIS na stronie: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl Rys. 1. Okno główne portalu SIIS Na stronie umieszczone są informacji o systemie SIIS, Ogłoszenia i komunikaty. Po wybraniu przycisku Zaloguj się użytkownik przechodzi do okna logowania. Instrukcja użytkownika 6 / 128

7 Rys. 2. Okno logowania do systemu Strona Logowanie pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi dostęp do systemu SIIS w celu przekazania danych o posiadanej infrastrukturze i świadczonych usługach oraz realizowanych inwestycjach. Po zalogowaniu można również złożyć wymagane oświadczenia o nie posiadaniu infrastruktury, usług i nie realizowaniu inwestycji telekomunikacyjnych. Użytkownik, który pamięta swoje dane logowania z poprzedniej inwentaryzacji może zalogować się do systemu na stare hasło, ale zostanie poproszony o zmianę hasła (zmiana hasła w systemie następuje, co 30 dni). Jeżeli użytkownik nie pamięta hasła lub Nazwy użytkownika (login) musi ustanowić nowe hasło (Nie pamiętam hasła) lub ponownie się zarejestrować (Rejestracja podmiotu). Użytkownik, który pamięta swoje dane logowania z poprzedniej inwentaryzacji może zalogować się do systemu, ale zostanie poproszony przez system o zmianę hasła. W przypadku utraty listy haseł jednorazowych, po nową listę haseł należy zwrócić się do właściwej Delegatury UKE. Po poprawnym zalogowaniu się do systemu Administrator może zmienić swoje hasło wchodząc w zakładkę Użytkownicy następnie klikając przy swojej nazwie w przycisk Edytuj a następnie klikając w nowym oknie w przycisk Zmień hasło (Rys. 3) lub prościej klikają na belce menu w nazwę użytkownika (Rys. 4) a potem naciskając na przycisk Zmień hasło. Instrukcja użytkownika 7 / 128

8 Rys. 3. Okno zmiany hasła Rys. 4. Okno informacji o użytkowniku W przypadku, gdy użytkownik pierwszy raz połączył się z portalem powinien się zarejestrować. W tym celu należy nacisnąć przycisk Rejestracja podmiotu znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Uzyskuje się wówczas okno przedstawione na Rys. 5. Okno rejestracji podmiotu ukazuje się również po naciśnięciu przycisku Zaloguj się i a następnie kliknięciu na przycisk w oknie logowania. Jeżeli nie są znane Nazwa użytkownika i Hasło konieczna jest ponowna Rejestracja podmiotu w systemie i ustanowienie nowej Nazwa użytkownika i Hasła z użyciem hasła jednorazowego z listy haseł. Hasła jednorazowe z listy haseł mogą być użyte tylko raz: do zmiany hasła lub rejestracji podmiotu. Instrukcja użytkownika 8 / 128

9 Rys. 5. Rejestracja podmiotu Powyższy ekran zawiera trzy grupy informacji: Dane podmiotu, Dane administratora i Hasło jednorazowe. Nowy użytkownik powinien się zarejestrować. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Instrukcja użytkownika 9 / 128

10 Należy podać właściwe hasło jednorazowe z listy haseł. Lista haseł przekazana została użytkownikowi przez UKE w piśmie Prezesa UKE o przekazanie danych inwentaryzacyjnych. Numer listy haseł jednorazowych i numer hasła pojawią się po uzupełnieniu NIP/REGON/RPT/KRS/RJST. Podczas rejestracji w pole Podaj hasło jednorazowe nr z listy nr. należy wpisać unikalny kod jednorazowy z listy haseł jednorazowych przekazanych razem z pismem Prezesa UKE o przekazanie danych inwentaryzacyjnych. Każde hasło jednorazowe ma swój numer na liście (1-20). Podczas rejestracji i przy zmianie hasła użytkownik SIIS jest proszony o podanie hasła o numerze X z listy Y. Po pięciu próbach wpisania hasła jednorazowego zostaje ono unieważnione i trzeba podać następne hasło. Każde hasło jednorazowe można wykorzystać tylko raz. Jeżeli lista haseł jednorazowych zostanie utracona, po nowa listę należy zwrócić się do najbliższej Delegatury UKE. Po wygenerowaniu nowej listy haseł jednorazowych, hasła ze starej list stają się nieaktywne. Numery haseł i numer listy haseł jednorazowych jest rejestrowany w module UKE. Po wypełnieniu pól należy nacisnąć przycisk Zapisz. Wprowadzone pola Nazwa użytkownika i Hasło (dla administratora podmiotu) pozwolą zalogować się administratorowi podmiotu w systemie po wyborze przycisku Zaloguj się, który znajduje się po prawej stronie ekranu. Po jego wybraniu użytkownik przechodzi do okna logowania. W przypadku, gdy użytkownik zapomniał hasła po naciśnięciu na link w oknie logowania uzyskuje dostęp do okna Nie pamiętam hasła gdzie może wprowadzić nowe hasło. Najpierw należy wpisać Nazwę użytkownika potem nacisnąć przycisk. Następnie uzyskuje się okno gdzie trzeba wprowadzić nowe hasło oraz odpowiednie hasło jednorazowe (Rys. 6) oraz nacisnąć przycisk Zmień hasło. Jeśli po podaniu Nazwy użytkownika pojawia się prośba o podanie hasła jednorazowego z innej listy haseł niż posiadana świadczy to o tym, że podana została błędna nazwa użytkownika (np. należąca do innej osoby). W takim przypadku należy bądź to wpisać poprawną nazwę, bądź przejść do rejestracji podmiotu. Instrukcja użytkownika 10 / 128

11 Rys. 6. Okno zakładki Nie pamiętam hasła Informacje o poszczególnych polach formularza Rejestracja podmiotu zostały przedstawione w Tabl. 1. Tabl. 1. Pola formularza Rejestracja podmiotu Nazwa Typ/długość pola Uwagi Przykład Rejestracja Nazwa podmiotu Tekst / 100 Nazwa podmiotu Telefony Spółka Akcyjna Numery identyfikacyjne podmiotu NIP Tekst / 10 Tylko cyfry REGON Tekst / 14 Tylko cyfry: 9 lub 14 znaków RPT Tekst/ 10 KRS Tekst / 10 RJST Tekst/ 10 Adres Miejscowość Tekst / 100 Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS, RJST Tylko cyfry. Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS, RJST Zgodnie z rejestrem UKE. Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS, RJST Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie Kod pocztowy Kod pocztowy / 6 format [dd-ddd] gdzie d to cyfra Ulica Tekst / 250 Wybór z listy autopodpowiedzi. Nazwa zgodna z bazą TERYT. Format pola: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Dopuszczalne pole puste dla miejscowości bez ulic. Przy podawaniu ulicy spoza Sokołów Podlaski (miasto, ), woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Sokołów Podlaski ( ) ul. Wolności Instrukcja użytkownika 11 / 128

12 podpowiedzi pamiętaj o prawidłowym formacie: typ nazwa_ulicy. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Kod ULIC dopisywany automatycznie. Numer porządkowy Tekst / Dane administratora Tylko litery (bez polskich znaków), cyfry i ADMIN_789 Nazwa użytkownika Tekst / 30 Imię Tekst / 30 Tylko litery Jan Nazwisko Tekst / 30 Tylko litery Kowalski Adres Tekst / 75 Tekst, zgodnie z formatem adresu Numer telefonu Tekst / Numer faksu Tekst / Hasło Potwierdzenie hasła Hasło jednorazowe Podaj hasło jednorazowe nr.z listy nr. Tekst / 128 Tekst / 16 Min.8 znaków bez polskich liter, co najmniej jedna mała litera, jedna wielka litera oraz jedna cyfra lub znak specjalny spośród []\; :,/<>?. Unikalny kod jednorazowy uprawniający podmiot do rejestracji w SIIS Wprowadzone pola Nazwa użytkownika i Hasło (dla administratora podmiotu) pozwolą zalogować się administratorowi podmiotu w systemie po wyborze przycisku Zaloguj się. W przypadku problemów z logowaniem należy skontaktować się z pomocą techniczną, dostępną pod adresem podanym w zakładce Kontakt lub skorzystać z informacji zawartych w zakładce Pomoc. 4 Zakres przekazywanych danych Inwentaryzacji podlega m.in.: Monitoring (miejski, wodociągowy, itp. w przypadku posiadania wydzielonej sieci światłowodowej); Sieci na zamkniętym terenie, na którym znajduje się kilka firm i sieci te są udostępniane innym podmiotom; Sieci należące do podległych spółek jeśli nie są sprawozdawane przez firmy je świadczące; Sieci na uczelniach światłowody na użytek własny, jeśli łączą wiele budynków; Sieć łącząca budynek gminy i szkoły/ biblioteki itp. (różne adresy budynków); Hot spoty i stacje bazowe WiFi gminne wymagające zarejestrowania użytkownika darmowy lub płatny dostęp świadczenie długoterminowych usług; Hot spoty i stacje bazowe WiFi posiadane lub zarządzane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub stanowiące element oferty telekomunikacyjnej przedsiębiorcy te- Instrukcja użytkownika 12 / 128

13 lekomunikacyjnego; Kioski internetowe. Inwentaryzacji nie podlegają m.in.: Monitoring: rejestratory ruchu, czujki, kamery, monitoring w budynku; Sieci wewnątrz terenów zamkniętych (np. fabryki, elektrociepłownie, jednostki wojskowe itp. kilka budynków połączonych światłowodem brak innych firm) pod warunkiem, że sieci te nie są udostępniane innym podmiotom; Sieci wewnątrzbudynkowe np. sieci LAN, komputery, kable, modemy kablowe, zakończenia gniazdkowe - w szkołach, budynkach gmin itp.; Hot spoty użytkowników końcowych lub firm wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne, jako element sieci domowej lub firmowej; Pojedyncze darmowe hot spoty na użytek klientów, zlokalizowane w kawiarniach, punktach gastronomicznych, zamkniętych przestrzeniach (np. wewnątrz budynków gmin), w których przebywa zróżnicowana liczba użytkowników (często przypadkowa); Infokioski dla przypadkowych klientów darmowe; Sieci wewnętrzne na własne potrzeby (sieci prywatne); Usługi oparte na urządzeniach typu smsbox będące urządzeniem terminalowym wraz z aplikacją; Interfejsy do systemów zarządzania, systemów alarmowych i monitoringu; Informacje ogólne Formularz Infrastruktura Model sieci opisywany w SIIS składa się z: węzłów sieci szkieletowej; węzłów sieci dystrybucyjnej; węzłów sieci dostępowej. Instrukcja użytkownika 13 / 128

14 Rys. 7. Ogólny model sieci realizowany SIIS Węzły połączone są liniami kablowymi (np. światłowód, miedziana linia kablowa) lub liniami bezprzewodowymi (np. radiowe). Łącza dzierżawione określane są przez relacje (połączenia). Pokrycie sieci dostępowej należy przedstawić przez podanie adresów budynków, które mogą być zasilone z poszczególnych węzłów dostępowych. (FORMULARZ : Zakończenia sieci i usługi). Model sieci jest zgodny z hierarchicznym modelem sieci projektowania sieci: Sieć szkieletowa (rdzeniowa) - górna/główna warstwa publicznej sieci telekomunikacyjnej, agregująca ruch z niższych warstw sieci. Ma za zadanie zapewnienie optymalnej transmisji danych między lokalizacjami. Najczęściej jest budowana, jako bardzo szybka sieć przełączana. Warstwa szkieletowa (przełączenia) realizująca funkcje przełączania i komutacji, zapewniająca szybkie połączenia między punktami dystrybucji. Najczęściej sieci szkieletowe są sieciami rozległymi łączącymi duże miasta. Takie sieci posiadają głównie najwięksi operatorzy. Sieć dystrybucyjna - publiczna warstwa sieci telekomunikacyjnej, łącząca węzły sieci szkieletowej z punktami agregującymi ruch od użytkowników końcowych z wykorzystaniem sieci dostępowej. W warstwie dystrybucji zagregowane są węzły Instrukcja użytkownika 14 / 128

15 dystrybucyjne, wykorzystujące przełączniki do oddzielenia grup roboczych i izolowania problemów sieciowych w środowisku sieci dostępowej. Warstwa dystrybucyjna (agregacji) realizuje funkcje dystrybucji usług sieciowych ta warstwa znajduje się pomiędzy warstwą dostępu do sieci a warstwą szkieletową. Sieć dostępowa - najniższa warstwa publicznej sieci telekomunikacyjnej łącząca punkty agregacji ruchu telekomunikacyjnego z urządzeniami użytkownika końcowego. Punktem agregacji może być przełącznik Ethernet, DSLAM, ONU lub baza zbiorcza ruchu z przyłączy. Ma za zadanie zapewnienie użytkownikom dostępu do usług i sieci. Głównym zadaniem urządzeń segmentu sieci dostępowej jest dołączenie do sieci użytkowników końcowych. Warstwa dostępowa realizuje funkcje dostarczania usług użytkownikom końcowym. W węźle dostępowym nie można podłączyć usług hurtowych. Rys. 8. Hierarchiczny model projektowania sieci Na kolejnych stronach znajdują się rysunki, które są materiałem pomocniczym w identyfikowaniu podziału sieci, dla różnych technologii. Rysunki zostały przygotowane w oparciu o materiały znajdujące się Poradnikach dla samorządowców: Budowa sieci szerokopasmowych Planowanie i przygotowanie koncepcji i Ostatnia mila Budowa i eksploatacja teleinformatycznej sieci dostępowej. Instrukcja użytkownika 15 / 128

16 Rys. 9. Architektura sieci FTTC Rys. 10. Przykładowa architektura sieci Ethernet Instrukcja użytkownika 16 / 128

17 Rys. 11. Architektura sieci telewizji kablowej (1) Instrukcja użytkownika 17 / 128

18 Rys. 12. Architektura sieci telewizji kablowej (2) Instrukcja użytkownika 18 / 128

19 Rys. 13. Tablica prędkości Rys. 14. Architektura sieci radiowej Instrukcja użytkownika 19 / 128

20 5 Okno podsumowanie Po zalogowaniu się do systemu automatycznie otwiera się okno podsumowania przekazywanych danych (Rys. 15). Strona podsumowania systemu SIIS zawiera graficzne zobrazowanie stanu przekazywania danych oraz zestawienie formularzy z liczbą przekazanych obiektów w porównaniu z rokiem poprzednim. W oknie podsumowania administrator i użytkownik podmiotu ma dostęp do następujących informacji: liczba rekordów (liczba wszystkich rekordów oraz wskaźnik zmiany wyrażający procentowy wzrost lub spadek tej liczby rekordów), poprawność formalna (wynik w procentach i formie graficznej), poprawność logiczna: ostrzeżenia i błędy (wartość liczbowa). Liczba rekordów to liczba wprowadzonych rekordów w bazie. W sposób procentowy podawany jest też przyrost danych. Kolor zielony liczby procentowej oznacza wzrost danych (strzałka w górę), kolor czerwony spadek (strzałka w dół). Poprawność formalna to procentowy wskaźnik zgodności wprowadzonych danych z regułami walidacji systemu. Gdy poprawność wynosi do 90% wycinek koła jest czerwony, pomarańczowy poniżej 100%, zielony gdy 100% Poprawność logiczna obejmuje Ostrzeżenia i Błędy. Ostrzeżenia to wynik sprawdzenia regułami poprawności danych. Liczba różna od zera jest w kolorze czerwonym. Jeżeli ostrzeżenie nie jest związane z występującym błędem danych, należy opisać ten przypadek w zakładce: Dane\Komentarze do danych. Błędy to wynik sprawdzenia regułami poprawności danych, który wykazał błędy wymagające poprawienia. Liczba różna od zera jest w kolorze czerwonym. Raport poprawności danych dostępny jest w zakładce: Dane\Poprawność danych. Użytkownik może bezpośrednio wybrać formularz do wprowadzenia informacji. Przy każdym formularzu pokazana jest statystyka ilości przekazanych danych w roku bieżącym i w roku poprzednim. Administrator podmiotu może pobrać w formacie PDF Podsumowanie przekazywanych danych lub Potwierdzenie przekazania danych. Potwierdzenie przekazania danych będzie dostępne po zakończeniu przekazywania danych i wypełnieniu oświadczenia. Przed użyciem przycisku Usuń należy upewnić się, że dane można usunąć z bazy. Zalecane jest wykonanie wcześniej eksportu danych do pliku CSV i zapisanie na dysku. Instrukcja użytkownika 20 / 128

21 Rys. 15. Okno podsumowania 6 Zakładka Formularze Formularzami do przekazania danych przez użytkownika są: Instrukcja użytkownika 21 / 128

22 Podmiot przekazujący informacje, Dostawcy usług i podmioty udostępniający lub współdzielący infrastrukturę, Kolokacje, Infrastruktura i usługi, o Węzły własne i współdzielone, o Węzły obce, o Łączenia kabli, o Punkty styku, o Linie kablowe, o Linie bezprzewodowe, o Połączenia, o Zakończenia sieci i usługi, Inwestycje, o Inwestycje w linie światłowodowe, o Inwestycje w sieci dostępowe, Oświadczenia. W przypadku gdy uruchomiony został proces importu danych XML lub CSV nie jest możliwe wprowadzanie danych do formularzy aż do momentu zakończenia tego procesu. Stan taki sygnalizowany jest następującym komunikatem: 6.1 Podmiot przekazujący informacje W formularzu Podmiot przekazujący informacje (Rys. 16) wyświetlane są dane podmiotu przekazującego informacje. Dane można modyfikować i zapisać w bazie SIIS. Dane podmiotu są widoczne tylko dla administratora podmiotu. W tym formularzu podmiot proszony jest o wyrażenie zgody na upublicznienie swojej nazwy dla oznaczenia przekazywanych danych inwentaryzacyjnych. Zalecane jest wyrażenie zgody przez wybranie wartości TAK w polu wyboru. Pole to jest trójwartościowe tzn, że przy pierwszym wejściu do formularza oba pola każdego przełącznika nie są wybrane. Wybór następuje w momenecie najechania kursorem na wybrane pole i klikniecie na podświetlony element. Te pola wyboru są wymagane i nie można zapisać formularza bez ich wybrania. Opis poszczególnych pól formularza został przedstawiony w Tabl. 2. Instrukcja użytkownika 22 / 128

23 Rys. 16. Przykładowy Formularz Podmiot przekazujący informacje Instrukcja użytkownika 23 / 128

24 Tabl. 2. Pola formularza Podmiot przekazujący informacje Nazwa Typ/długość pola Uwagi Nazwa podmiotu Tekst / 250 Numery identyfikacyjne podmiotu NIP Tekst / 10 REGON Tekst / 14 RPT Tekst / 10 KRS Tekst/ 14 RJST Adres Tekst/10 Miejscowość Tekst / 100 Ulica Tekst / 250 Nr porządkowy Tekst / 50 Kod pocztowy - PNA Kod pocztowy / 6 Dane kontaktowe podmiotu Strona WWW Tekst / 100 Zgodny z NIP, bez kresek. Format [DDDDDDDDDD] gdzie D to wymagana cyfra. Tylko cyfry: 9 lub 14 znaków wraz z zerami wiodącymi. Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS, RJST. Aktualnie pole nieedytowalne. Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS, RJST Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS, RJST. Aktualnie pole nieedytowalne. Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie. Wybór z listy autopodpowiedzi. Nazwa zgodna z bazą TERYT. Format pola: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Dopuszczalne pole puste dla miejscowości bez ulic. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi pamiętaj o prawidłowym formacie: typ nazwa_ulicy. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Kod ULIC dopisywany automatycznie. Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli, podany z dokładnością do punktu adresowego Format [DD-DDD] gdzie D to wymaganacyfra Zgodnie z formatem adresu WWW. Domyślne dane z wezwania Adres Tekst / 100 Zgodnie z formatem adresu Wyrażenie zgodny na upublicznienie nazwy podmiotu dla Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla węzłów własnych Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury telekomuni- Pole logiczne Pole logiczne Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: Tak Nie Przykład Telefony Podlaskie Spółka Akcyjna Skierniewice (miasto, ), woj. łódzkie, pow. Skierniewice, gm. Skierniewice ( ) ul. Bratkowa a.pl a.pl TAK TAK Instrukcja użytkownika 24 / 128

25 kacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących linie kablowe lub bezprzewodowe Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla połączeń pomiędzy węzłami sieci Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla adresów budynków objętych zasięgiem sieci, w których możliwe jest świadczenie usług Pole logiczne Pole logiczne Pole logiczne Pole logiczne Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: TAK NIE TAK TAK TAK TAK 6.2 Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę Okno listy formularzy Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę przedstawiono na Rys. 17. Okno zawiera informację, o poszczególnych obiektach w postaci tabelarycznej, takie jak: W jaki sposób obiekt zostało wprowadzony do systemu. Przykładowo symbol oznacza, że obiekt został zaimportowany do systemu, jako plik CSV. Wykrzyknik na czerwonym kole oznacza błędy w danych. Identyfikator obiektu. Nazwę podmiotu. Miejscowość. Data ostatniej modyfikacji obiektu. Naciskając opisy pól w nagłówku tabeli można obiekty posortować wg wybranej kolumny rosnąco lub malejąco. Proces ten jest sygnalizowany poprzez pojawiającą się strzałkę przy nazwie pola (zorientowaną odpowiednio do góry lub dołu ). Analogicznie zasady obowiązują dla obiektów w innych zakładkach. Użytkownik może sam zmienić liczbę wyświetlanych obiektów na stronie poprzez kliknięcie na wybraną wartość wówczas wyświetlane cyfry zmienią się z czarnych na białe. Wprowadzone obiekty można edytować lub usuwać służą do tego celu odpowiednio przyciski Edytuj i Usuń. Instrukcja użytkownika 25 / 128

26 Rys. 17. Okno główne zakładki Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę Naciskając na ikonę umieszczoną w lewym górnym rogu uzyskuje się możliwość filtrowania obiektów wg. kryteriów pokazanych na Rys. 18. Analogicznie filtruje się obiekty w pozostałych formularzach. Po wpisaniu np. Nazwy podmiotu naciskamy przycisk Filtruj. W ten sposób zostaje zawężona lista wyświetlanych obiektów. Rys. 18. Okno Parametrów filtrowania obiektów Naciskając na przycisku Dodaj nowy obiekt wyświetlany jest formularz pokazany na Rys. 19. W formularzu Dostawca usług i podmiot udostępniający lub współdzielący infrastrukturę należy wprowadzić dane podmiotu, czyli dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę. Jest to podmiot inny niż podmiot przekazujący informacje. Posiada on lub zarządza wymienionymi w informacjach elementami sieci, które nie należą do podmiotu przekazującego informacje. Pola w systemie oznaczone symbolem to pola z autopodpowiedzią. Jeżeli wprowadzona Nazwa podmiotu jest wybierana z listy to dane w sekcjach: Numery identyfikacyjne podmiotu Instrukcja użytkownika 26 / 128

27 i Adres zostaną wypełniane automatycznie. Jeżeli nazwa zostanie wprowadzone ręcznie pola te należy wpisać. Wymagane jest podanie co najmniej jednego numeru identyfikacyjnego dostawcy oraz adres siedziby dostawcy usług lub podmiotu zarządzającego elementami sieci, które są wymienione w formularzach. Nazwa tego podmiotu jest podpowiadana dla pola Nazwa podmiotu. Identyfikator tego podmiotu musi być unikalny dla wszystkich formularzy Dostawca usług i podmiot udostępniający lub współdzielący infrastrukturę. Dane dla każdego dostawcy usług i podmiotu udostępniający lub współdzielącego infrastrukturę należy zapisać w oddzielnym formularzu. Rys. 19. Formularz Dostawcy usług i podmiot udostępniający lub współdzielący infrastrukturę Opis poszczególnych pół formularza znajduje się w Tabl. 3. Instrukcja użytkownika 27 / 128

28 Tabl. 3. Pola formularza Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę Nazwa Typ/długość Uwagi Przykład pola Identyfikator Tekst/100 Pole unikalne. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: Tel wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćę- ŁŃÓŚŻŹ, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. W identyfikatorze nie można używać spacji. Nr projektu Tekst/30 Pole nie wymagane. Wartość wybierana z listy rozwijanej zgodnie z numerem projektów przypsianych do danego przedsiębiorcy. Zgodne z nazwą podmiotu obcego zarządzającego elementem sieci. Dane podmiotu innego niż podmiot przekazujący Nazwa podmiotu Tekst / 250 informacje, a zarządzającego wymie- nionymi w danych elementami sieci nienależącymi do podmiotu przekazującego informacje Numery identyfikacyjne podmiotu NIP Tekst / 10 REGON Tekst / 14 RPT Tekst / 10 Pole obowiązkowe, gdy nie podano RE- GON lub RPT. Tylko cyfry. Zgodny z NIP, bez kresek. Jeśli podmiot nie występuje w bazie podmiotów należy dodatkowo podać dane adresowe. Pole obowiązkowe, gdy nie podano RE- GON lub RPT. Tylko cyfry: 9 lub 14 znaków. Zgodny z REGON wraz z zerami wiodącymi. Jeśli podmiot nie występuje w bazie podmiotów należy dodatkowo podać dane adresowe. Pole wymagane, gdy nie podano REGON lub RPT. Numer zgodny z RPT. Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS. Jeśli podmiot nie występuje w bazie podmiotów należy dodatkowo podać dane adresowe. Telefonia komórkowa Instrukcja użytkownika 28 / 128

29 Adres Miejscowość Tekst / 100 Kod pocztowy - PNA Tekst / 6 Ulica Tekst / 250 Numer porządkowy Tekst / Kolokacje Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie. Format [DD-DDD] gdzie D to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku. Wybór z listy autopodpowiedzi. Nazwa zgodna z bazą TERYT. Format pola: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Dopuszczalne pole puste dla miejscowości bez ulic. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi pamiętaj o prawidłowym formacie: typ nazwa_ulicy. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Kod ULIC dopisywany automatycznie. Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli, podany z dokładnością do punktu adresowego Sokołów Podlaski (miasto, ), woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Sokołów Podlaski ( ) ul. Bajkowa Okno zakładki Kolokacje zostało przedstawione na Rys. 20. Rys. 20. Okno zakładki Kolokacje Przycisk Dodaj nowy obiekt pozwala wprowadzać do systemu informacje o budynkach umożliwiających kolokację poprzez formularz pokazany na Rys. 21. Formularz Kolokacja należy wypełnić, jako pierwszy formularz dotyczący przekazywanych danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej i usługach. Formularz pozwala wprowadzać do systemu informacje o budynkach umożliwiających kolokację. Przycisk Zapisz i dodaj kolejny pozwala zapisać dane do systemu z bieżącego formularz i jednocześnie umożliwa wprowadzenie kolejnego rekordu do systemu, w którym pewne wartości pól zostały przeniesione z poprzedniego formularza (np. Miejscowość, Ulica, Typ budynku). Analogiczne zasady obowiązują dla pozostałych formularzy. Instrukcja użytkownika 29 / 128

30 Pola Miejscowość i Ulica oznaczone symbolem to pola z autopodpowiedzią. Miejscowość i ulicę można wprowadzić po wybraniu nazwy miejscowości i ulicy z wyświetlonej listy. Lista pojawi się po wpisaniu w pole pierwszych liter nazwy. Pod polem z wprowadzona nazwą miejscowości pojawi się oznaczenie miejscowości zgodne z bazą TERYT (kod TERC), województwo, powiat gmina (kod SIMC). Pod polem z wprowadzona nazwą ulicy pojawi się właściwy kod ULIC. W przypadku, gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodnie ze stanem wiedzy osoby wypełniającej. Nazwę należy poprzedzić cechą np.: ul.. Pod polem z wprowadzona nazwą ulicy pojawi się kod Jeżeli w miejscowości nie ma ulic podajemy tylko numer porządkowy. Zalecane jest podanie współrzędnych lokalizacji budynku. Podanie nazwy ulicy i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego a dla których podano współrzędne. W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość w obrębie lub pobliżu, której mieści się budynek bez numeru porządkowego. Wymagane wówczas jest podanie współrzędnych lokalizacji budynku. Należy podać współrzędne Ф i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np N i E). W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości do budynków lub nieruchomości z numerem porządkowym można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości. W przypadku, gdy pola są wymagane pojawia się komunikat: To pole jest wymagane. Instrukcja użytkownika 30 / 128

31 Rys. 21. Formularz Kolokacja Opis poszczególnych pól formularza Kolokacja zawiera Tabl. 4. Tabl. 4. Pola formularza Kolokacja Nazwa Typ/długość pola Identyfikator Tekst / 100 Uwagi Oznaczenie budynku. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, Kolokacja 1 Przykład Instrukcja użytkownika 31 / 128

32 małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćę- ŁŃÓŚŻŹ, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Identyfikator musi być unikalny i nie może zawierać spacji. Nr projektu Tekst/ 30 Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane jeśli podano Nr projektu. Status realizacji Tekst/ 30 Adres budynku umożliwiającego kolokację Miejscowość Województwo Powiat Gmina Kod TERC Kod SIMC Tekst/100 Tekst/100 Tekst/100 Tekst/100 Tekst/7 Tekst/7 Pole ukazuje się gdy wybrano Nr projektu. Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa województwa zgodna z TERYT. Pole wymagane. Nazwa powiatu zgodna z TERYT. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa gminy zgodna z TERYT. Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Zgodny z TERYT. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą. Białobrzegi Kod pocztowy Tekst / 6 Format [dd-ddd] gdzie d to cyfra Ulica Tekst / 250 (miasto, ), woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Białobrzegi ( ) Nazwa ulicy zgodna z TERYT. Nazwa zgodna z bazą TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi. Dopuszczalne pole puste dla miejscowości bez ulic. Wymagane, jeżeli nie wypełniono Szer. geogr. i Dł. geogr. Zestaw danych podawanych razem. Wymagane dla wszystkich buul. 11 Listopada Instrukcja użytkownika 32 / 128

33 Numer porządkowy Tekst / 50 Współrzędne geograficzne Szerokość geograficzna Długość geograficzna Typ budynku Typ budynku, w którym umieszczony jest element Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Tekst/ 100 dynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi pamiętaj o prawidłowym formacie: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Kod ULIC dopisywany automatycznie. Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli podany z dokładnością do punktu adresowego. Zestaw danych podawanych razem. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. 2 cyfry. Kropka 4 cyfry (ułamek dziesiętny stopnia). Zakres: Wymagane, jeżeli nie wypełniono pól adresu. Pola: Szerokość geograficzna, Długość geograficzna należą do jednego kompletu danych i należy je podawać razem. 2 cyfry. Kropka 4 cyfry (ułamek dziesiętny stopnia). Zakres: Wymagane, jeżeli nie wypełniono pól adresu. Pola: Szerokość geograficzna, Długość geograficzna należą do jednego kompletu danych i należy je podawać razem. Pole wymagane. Jedna z wartości: budynek biurowy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalny inny jaki? Tekst /100 Wypełnić gdy wybrano powyżej inny Możliwość umieszczania anten Możliwość instalacji anten dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii Wysokość zawieszenia anten nad poziomem gruntu w [m] Możliwość masztu Powierzchnia postawienia Powierzchnia pomieszczenia kolokacyjnego całkowita w [m. kw]. Powierzchnia pomieszczenia kolokacyjnego wolna w [m. kw.] Informacje techniczne Pole logiczne Liczba całkowita nieujemna / 10 Pole logiczne Liczba /5 całkowita Liczba całkowita nieujemna /5 Pole wymagane dla projektów zakończonch dla pozostałych NIE. Pole wymagane. Jedna z wartości: TAK NIE Pole nie wymagane. Wartość podana w metrach Pole wymagane dla projektów zakończonch dla pozostałych NIE. Jedna z wartości: TAK NIE Pole wymagane dla projektów zakończonch dla pozostałych NIE. Liczba całkowita dodatnia. Wartość podana w metrach kwadratowych Pole wymagane dla projektów zakończonch dla pozostałych NIE. Liczba całkowita nieujemna. Wartość podana w metrach kwadratowych 123a budynek biurowy TAK 25 NIE Instrukcja użytkownika 33 / 128

34 Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w podłogę techniczną. Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w sufit technicznym Wyposażenie pomieszczeń udostępnionych do kolokacji w klimatyzację Wyposażenie w gwarantowane zasilanie DC 48 V Wyposażenie w gwarantowane zasilanie AC 230 V Możliwość udostępnienia przyłącza światłowodowego Liczba podmiotów obcych w budynku Liczba podmiotów posiadających zakończenie światłowodowe w budynku Pole jednokrotnego wyboru Pole jednokrotnego wyboru Pole jednokrotnego wyboru Pole jednokrotnego wyboru Pole jednokrotnego wyboru Pole jednokrotnego wyboru Nieujemna liczba całkowita / 5 Nieujemna liczba całkowita / 5 Pole wymagane dla projektów zakończonch dla pozostałych NIE. Jeden wybór z: Tak; Nie; Częściowo. Pole wymagane dla projektów zakończonch dla pozostałych NIE. Jeden wybór z: Tak; Nie; Częściowo. Pole wymagane dla projektów zakończonch dla pozostałych NIE. Jeden wybór z: Tak; Nie; Częściowo. Pole wymagane dla projektów zakończonch dla pozostałych NIE. Jeden wybór z: Tak; Nie, Brak danych Pole wymagane dla projektów zakończonch dla pozostałych NIE. Jeden wybór z: Tak; Nie, Brak danych Pole wymagane dla projektów zakończonch dla pozostałych NIE. Jeden wybór z: Tak; Nie, Brak danych Nieujemna liczba całkowita. Nieujemna liczba całkowita. Tak Nie Częściowo Tak Uwagi ogólne dotyczące formularza Kolokacja Kolokacja - udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej. Kolokacja fizyczna, wirtualna - pomieszczenia, szafy (miejsca), części urządzenia (z dostępem do Internetu lub bez dostępu do niego). Uwzględnić należy budynki, w których operator przewiduje miejsce na kolokację. Mogą to być budynki własne, w zarządzie oraz budynki dzierżawione lub wynajmowane od innych podmiotów. Instrukcja użytkownika 34 / 128

35 6.4 Grupa Infrastruktura i usługi W skład grupy Infrastruktura i usługi wchodzą formularze: Węzły własne i współdzielone, Węzły obce, Łączenie kabli, Punkty styku, Linie kablowe, Linie bezprzewodowe, Połączenia, Zakończenia sieci i usługi Węzły własne lub współdzielone Okno listy formularzy Węzły własne lub współdzielone przedstawia Rys. 22. Instrukcja użytkownika 35 / 128

36 Rys. 22. Okno listy Węzły własne i współdzielone Klikając na przycisk Dodaj nowy obiekt uzyskuje się formularz dotyczący wprowadzania informacji o węzłach własnych lub współdzielonych. Na dole formularza Węzeł własny lub współdzielony znajduje się przycisk Zapisz, który uruchamia proces walidacji i zapisuje poprawnie wprowadzone dane. W przypadku poprawnej walidacji, dane są zapisywane w obszarze widocznym dla wszystkich użytkowników tego samego podmiotu wprowadzającego dane. W przeciwnym przypadku pojawi się komunikat o błędach. Przycisk Anuluj, powoduje powrót do poprzedniego okna menu. Przycisk strony. umożliwia cofnięcie się do początku Formularz Węzeł własny lub współdzielony został przedstawiony na Rys. 23. Instrukcja użytkownika 36 / 128

37 Rys. 23. Formularz Węzeł własny lub współdzielony Formularz Węzeł własny lub współdzielony (wspólny z innym podmiotem) umożliwia wprowadzenie do systemu takich informacji o węzłach jak: nazwa (identyfikator), identyfikatory powiązane (kolokacja), położenie węzła, możliwość udostępniania, finansowanie ze środków UE, informacje o interfejsach w warstwach szkieletowej, dystrybucyjnej i dostępowej, zasięgach radiowych. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli Instrukcja użytkownika 37 / 128

38 użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Formularz Węzeł własny lub współdzielony jest podzielony na następujące sekcje: Węzeł - informacje identyfikujące węzeł Interfejsy - informacje o interfejsach węzła sieci szkieletowej, dystrybucyjnej i dostępowej infrastruktury telekomunikacyjnej Zasięgi radiowe - Informacje o zasięgu radiowym interfejsu dla medium radiowego Pola identyfikatorów powiązanych oznaczone symbolem lupy to pola z autopodpowiedzią w formie listy, która jest rozwijana po wpisaniu pierwszych liter identyfikatora. Identyfikator można wpisać w pole tylko przez jego wybór z listy. Symbol listy wywołuje listę już wprowadzonych obiektów, gdzie można sprawdzić występujące identyfikatory. Lista jest wywoływana w nowej karcie przeglądarki. Pola Miejscowość i Ulica oznaczone symbolem to pola z autopodpowiedzią. Miejscowość i ulicę można wprowadzić po wybraniu nazwy miejscowości i nazwy ulicy z wyświetlonej listy. Lista pojawi się po wpisaniu w pole pierwszych liter nazwy. Pod polem z wprowadzona nazwą miejscowości pojawi się oznaczenie miejscowości zgodne z bazą TERYT (kod TERC), województwo, powiat gmina (kod SIMC). Pod polem z wprowadzona nazwą ulicy pojawi się właściwy kod ULIC. W przypadku, gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodnie ze stanem wiedzy osoby wypełniającej. Nazwę należy poprzedzić cechą np.: ul.. Pod polem z wprowadzona nazwą ulicy pojawi się kod Jeżeli w miejscowości nie ma ulic podajemy tylko numer porządkowy. Zalecane jest podanie współrzędnych lokalizacji węzła. Podanie nazwy ulicy i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, a dla których podano współrzędne. W przypadku budynków, budowli, w którym umieszczony jest węzeł własny lub współdzielony nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość w obrębie lub pobliżu, której mieści się budynek bez numeru porządkowego. Wymagane wówczas jest podanie współrzędnych lokalizacji budynku. Należy podać współrzędne Ф i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np N i E). W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości do budynków lub nieruchomości z numerem porządkowym można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości. Dla węzłów wymagane jest podanie informacji czy węzeł jest współfinansowany ze środków unijnych. Instrukcja użytkownika 38 / 128

39 W przypadku poprawnej walidacji dane są zapisywane w obszarze widocznym dla wszystkich użytkowników tego samego podmiotu wprowadzającego dane. W przeciwnym przypadku pojawi się komunikat o błędach. Przycisk Anuluj, powoduje powrót do poprzedniego okna menu. Przycisk do góry umożliwia cofnięcie się do początku strony. Po naciśnięciu przycisku Dodaj wybierany jest formularz Interfejs do przekazania informacji o interfejsach węzła własnego lub współdzielonego z innym podmiotem i ich wykorzystaniu. Podczas wpisywania nazwy miejscowości i ulicy system po wprowadzeniu pierwszych liter nazwy wyświetla listę nazw, których nazwy zaczynają się od wprowadzonych liter. Są to nazwy z rejestru TERYT. Stan taki obrazuje Rys. 24. Analogicznie system podpowiada dla pola Identyfikator budynku umożliwiającego kolokację. Z kolei naciśnięcie ikony umieszczonej przy tym polu użytkownik przechodzi do zakładki Kolokacje gdzie może zobaczyć listę identyfikatorów budynków umożliwiających kolokację. Analogiczna zasada obowiązuje dla pozostałych formularzy. Rys. 24. Przykład podpowiedzi podczas wprowadzania danych Nazwa miejscowości jest polem zawsze wymaganym. Jeżeli obiekt inwentaryzowany (węzeł, budynek kolokacji) znajduje się poza obszarem miejscowości lub występuje problem z lokalizacją miejscowości należy podać najbliższą znaną miejscowość lub największą miejscowość w gminie, w której zlokalizowany jest obiekt inwentaryzowany. W przypadku niewypełnienia pól obligatoryjnych lub wprowadzenia błędnych danych podczas próby zapisu uzyskamy komunikaty o błędach wyświetlone czerwoną czcionką. Stan taki przedstawia Rys. 25. Instrukcja użytkownika 39 / 128

40 Rys. 25. Przykładowe oznaczenia błędów Opis pól formularza Węzeł własny lub współdzielony przedstawia Tabl. 5. Tabl. 5. Pola formularza Węzeł własny lub współdzielony Nazwa Typ/długość pola Uwagi Identyfikator węzła Tekst / 100 Pole wymagane. Oznaczenie węzła. Pole unikalne. W identyfikatorze dopuszczalne Przykład WEZ_WSP_01 Instrukcja użytkownika 40 / 128

41 są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćę- ŁŃÓŚŻŹ, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Nr projektu Tekst/ 30 W identyfikatorze nie może być spacji. Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się gdy wybrano Nr projektu. Status realizacji Tekst/ 30 Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Własność infrastruktury Tekst / 100 Jedna z wartości: Węzeł własny, Węzeł współdzielony z innym podmiotem Identyfikatory powiązane Identyfikator podmiotu współdzielącego element infrastrutury Identyfikator budynku umożliwiającego kolokację Tekst / 100 Tekst / 100 Pole unikalne. Pole wymagane dla elementu współdzielonego z innym podmiotem. Nazwa nie może zawierać spacji. Autopodpowiedź. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćę- ŁŃÓŚŻŹ, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Pole unikalne. Autopodpowiedź. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: Węzeł współdzielony z innym podmiotem TK Region Kolokacja 0 Instrukcja użytkownika 41 / 128

42 Adres i współrzędne geograficzne wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćę- ŁŃÓŚŻŹ, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Miejscowość Tekst / 100 Pole wymagane. Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT Wybór z listy autopodpowiedzi w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. współrzędne geograficzne. W formularzu obok miejscowości wyświetla się: województwo, powiat, gmina. Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie. Ulica Tekst/250 Dla planowanych nie wymagane dla pozostałych TAK. Nazwa ulicy zgodna z TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi pamiętaj o prawidłowym formacie: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Niewymagane dla budowli bez adresu. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Kod ULIC dopisywany automatycznie. Numer porządkowy Tekst / 50 Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli, podany z dokładnością do punktu adresowego. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Kod pocztowy - PNA Kod pocztowy / 6 Format [DD-DDD] gdzie D to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub Szerokość geograficzna Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra budowli. Dla planowanych nie wymagane dla pozostałych TAK. Zestaw danych podawanych razem: Szerokość geograficzna i Długość geograficzna. Gdy nie podano żadnego zestawu danych lokalizacyjnych wyświetli się komunikat: Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę, Skierniewice (miasto, ), woj. łódzkie, pow. Skierniewice, gm. Skierniewice ( ) ul. Bajkowa Instrukcja użytkownika 42 / 128

43 (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. współrzędne geograficzne. Długość geograficzna Liczba rzeczywista Dla planowanych nie wymagane dla format pozostałych TAK. Zestaw danych poda- DD.DDDD, gdzie wanych razem: Szerokość geograficzna i D wymagana Długość geograficzna. Gdy nie podano cyfra żadnego zestawu danych lokalizacyjnych wyświetli się komunikat: Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę, (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. współrzędne geograficzne. Typ budynku lub budowli, w którym umieszczony jest węzeł Typ obiektu Tekst / 100 Jedna z wartości: budynek biurowy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalny, obiekt sakralny, maszt, wieża, kontener, szafa uliczna, skrzynka, studnia kablowa, komin, inny jaki? Tekst / 100 Pole pojawia się gdy powyżej wybrano inny Możliwość udostępnienia Możliwość udostępnienia innym podmiotom powierzchni w obiekcie, w którym znajduje się węzeł Możliwość instalacji anten dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii w obiekcie, w którym znajduje się węzeł Finansowanie ze środków UE Węzeł współfinansowany ze środków unijnych Wartość logiczna Wartość logiczna Pole wyboru Wartość wymagana dla zakończonych. Wartość wymagana dla przypadków, w których węzeł nie znajduje się w budynku kolokacyjnym, dla pozostałych NIE. Jedna z wartości: TAK NIE Wartość wymagana dla zakończonych, w przypadku których węzeł nie znajduje się w budynku kolokacyjnym, NIE dla pozostałych. Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: Tak Nie Brak danych budynek przemysłowy Tak Sekcja: Interfejsy - Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i ich wykorzystaniu (widoczna po naciśnięciu przycisku Dodaj) została przedstawiona na Rys. 26 i Rys. 27 odpowiednio dla medium transmisyjnego światłowodowego i radiowego. Formularz Interfejs służy do przekazania informacji o interfejsach węzła własnego lub współdzielonego z innym podmiotem i ich wykorzystaniu. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli Instrukcja użytkownika 43 / 128

44 użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Rys. 26. Sekcja Interfejsy - formularz dla medium transmisyjnego światłowodowego Instrukcja użytkownika 44 / 128

45 Rys. 27. Sekcja Interfejsy formularz dla medium transmisyjnego radiowego Po naciśnięciu przycisku Dodaj zasięg uzyskuje się formularz pokazany na Rys. 28. Instrukcja użytkownika 45 / 128

46 Rys. 28. Formularz Zasięgi radiowe Opis pól formularza Interfejsy - Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i ich wykorzystaniu przedstawia Tabl. 6. Instrukcja użytkownika 46 / 128

47 Tabl. 6. Pola formularza Interfejsy - Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i ich wykorzystaniu Nazwa Typ/długość Uwagi Przykład pola Węzeł własny lub współdzielony Identyfikator grupy interfejsów Tekst / 100 Pole wymagane. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćę- ŁŃÓŚŻŹ, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. INT_WSP_WEZ Pole unikalne. Identyfikator nie może zawierać spacji. Warstwa szkieletowa Pole logiczne Wymagane wybranie, co najmniej jednej Warstwa dystrybucyjna Pole logiczne warstwy. Warstwa dostępowa Medium transmisyjne (środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów) Pole logiczne Tekst/100 Należy wybrać jedną z wartości: światłowodowe, kablowe współosiowe miedziane, kablowe parowe miedziane, radiowe, inne Jakie? Tekst / 100 Pole pojawia się gdy powyżej wybrano inne Pasmo radiowe w [GHz] Liczba dziesiętna 3d5 Od 1 do 3 cyfr, kropka i od dwóch do 5 cyfr (ułamek dziesiętny) kablowe miedziane współosiowe Instrukcja użytkownika 47 / 128

48 Technologia (System Tekst / 100 CWDM, transmisyjny dla medium światłowodowego) DWDM, SDH, 10 Mb/s Ethernet, 100 Mb/s Fast Ethernet, 1 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, EPON, GPON, Inna Jaka? Tekst / 100 Pole pojawia się gdy powyżej wybrano Technologia (System transmisyjny dla medium kablowego współosiowego miedzianego) Inna Jedna z wartości: EURO)DOCSIS 1.x, (EURO)DOCSIS 2.x, (EURO)DOCSIS 3.x, Inna Jaka? Tekst / 100 Pole pojawia się gdy powyżej wybrano Inna Technologia (System Tekst / 100 Jedna z wartości: transmisyjny dla medium ADSL, kablowego parowego ADSL2, miedzianego) ADSL2+, VDSL, VDSL2, 10 Mb/s Ethernet, 100 Mb/s Fast Ethernet, 1 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Inna Jaka? Tekst / 100 Pole pojawia się gdy powyżej wybrano Inna Technologia (System Tekst / 100 transmisyjny dla medium radiowego) Jedna z wartości: WiFi -2,4 GHz, WiFi 5 GHz, WiMAX, LMDS, radiolinia, CDMA, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, MC-HSPA+, LTE, inna Jaka? Tekst / 100 Pole wymagane gdy powyżej wybrano inna Maksymalna przepustowość Liczba całkowita Pole wymagane dla zakończonego profejsu dla jednego inter- dodatnia / 7 jektu, NIE dla pozostałych. (w Mb/s) Maksymalna przepustowość Liczba całkowita Pole wymagane dla zakończonego projektu, dla jednego inter- fejsu od użytkownika do sieci w [w Mb/s] dodatnia / 7 NIE dla pozostałych. Dla technologii dostępowej o asymetrycznej przepustowość, tj.: ADSL, VDSL, VDSL2, EURO)DOCSIS 1.x, (EURO)DOCSIS 2.x, (EURO)DOCSIS 3.x, (EURO)DOCSIS 2.x ADSL2 WiFi 100 Instrukcja użytkownika 48 / 128

49 Liczba interfejsów łącznie Liczba całkowita nieujemna / 5 Liczba interfejsów wykorzystywanych Liczba całkowita do świad- nieujemna / 5 czenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu Liczba interfejsów niewykorzystanych Liczba całkowita nieujemna / 5 Możliwość udostępniania Pole logiczne interfejsów WiFi, WiMAX, HSDPA, CDMA, LTE, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ Pole wymagane dla zakończonego projektu, NIE dla pozostałych. Pole wymagane dla zakończonego projektu, NIE dla pozostałych. Pole wymagane dla zakończonego projektu, NIE dla pozostałych. Pole wymagane dla zakończonego projektu, NIE dla pozostałych. Jedna z wartości: TAK NIE TAK Jeśli dla węzła własnego lub współdzielonego w polu Medium transmisyjne (środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów) zostanie wybrana wartość radiowe i gdy zaznaczona jest warstwa dostępowa to wymagane jest podanie co najmniej jednego zasięgu radiowego. Służy do tego sekcja Zasięgi radiowe (Rys. 28), gdzie należy wprowadzić informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej. Azymut sektora - środek sektora, kierunek sektora (jeśli sektor dookólny należy wpisać wartość 0). Szerokość kątowa sektora - ile sektor widzi (wyrażone w stopniach). Promień zasięgu sektora - zasięg, w jakim klienci mogą odbierać sygnał ze stacji bazowej gdyby chcieli (zasięg, w jakim z prawdopodobieństwem 95% PT jest w stanie dostarczyć usługę). Klikając w Dodaj zasięg uzyskujemy możliwość wprowadzenia informacji o zasięgu węzła w radiowej technologii dostępu. Przycisk Usuń zasięg usuwa wprowadzone informacje. Przycisk Zapisz uruchamia podstawowy moduł walidacji danych. W przypadku poprawnej walidacji, dane są zapisywane w obszarze widocznym dla wszystkich użytkowników tego samego podmiotu wprowadzającego dane. W przeciwnym przypadku pojawi się komunikat o błędach. Opisy poszczególnych pól zawiera Tabl. 7. Instrukcja użytkownika 49 / 128

50 Tabl. 7. Pola formularza Zasięgi radiowe Nazwa Typ/długość pola Identyfikator sektora radiowego Tekst / 100 Uwagi Pole wymagane. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćę- ŁŃÓŚŻŹ, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Przykład ZAS\12334 Sektor działa w paśmie licencjonowanym Numer pozwolenia radiowego Azymut sektora [º] Szerokość kątowa sektora [º] Wysokość zawieszenia anten nad poziom gruntu [m] Promień zasięgu sektora dla pokrycia na zewnątrz budynków dla terminali abonenckich instalowanych u użytkowników końcowych [m] Największa możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika na końcu promienia zasięgu sektora [Mb/s] Pole logiczne Tekst / 100 Liczba całkowita nieujemna / 3 Liczba całkowita dodatnia / 3 Liczba całkowita dodatnia / 3 Liczba całkowita / 6 Liczba całkowita dodatnia / 7 Identyfikator musi być unikalny i nie może zawierać spacji. Jedna z wartości: Tak Nie Pole wymagane dla zakończonego projektu, NIE dla pozostałych. Wartość wybierana z listy autopodpowiedzi. Pole wymagane dla zakończonego projektu, w przypadku jedynie, jeśli nie podano numeru pozwolenia radiowego. NIE dal pozostałych. Wartość podana w stopniach. Liczby całkowite z zakresu Pole wymagane dla zakończonego projektu w przypadku gdy jeśli nie podano numeru pozwolenia radiowego. Wartość podana w stopniach. NIE dla pozostałych przypadków. Liczby całkowite z zakresu Pole nie wymagane. Wartość podana w metrach. TAK dla zakończonych. NIE dla pozostałych. Wartość podana w metrach. Liczby całkowite > 0. TAK dla zakończonych. NIE dla pozostałych. Wartość podana w Mb/s. Tak Uwagi ogólne dotyczące formularza Węzły własne lub współdzielone Informacje identyfikujące węzeł Instrukcja użytkownika 50 / 128

51 1. Węzeł telekomunikacyjny - rozumie się przez to urządzenie telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych lub przyłączenie użytkowników końcowych. 2. Jeden węzeł nie może znajdować się w dwóch różnych budynkach wynosy/punkty wyniesione to różne węzły/rozdzielne węzły. 3. Węzeł to miejsce gdzie dochodzi do zmiany medium np. światłowód-miedź 4. Wszystkie urządzenia aktywne - pobierające prąd (w danej lokalizacji). 5. W przypadku budynku z wieloma urządzeniami węzłem może być każde z tych urządzeń osobno lub grupa tych urządzeń. 6. Węzłem jest np. główna stacja czołowa. 7. Węzłem dostępowym w sieciach WiFi jest AP stacja bazowa. Przykłady własności: węzły własne, współdzielone Przykład 1 Przedsiębiorca A wykazuje własny węzeł X, zakończenia sieci (adresy budynków) i usługi z węzła X oraz może wykazać miejsce kolokacyjne Przedsiębiorca B wykazuje własny węzeł Y, zakończenia sieci (adresy budynków) i usługi z węzła Y Instrukcja użytkownika 51 / 128

52 Przykład 2 Przedsiębiorca A wykazuje własny węzeł X, zakończenia sieci (adresy budynków) i usługi z węzła X oraz może wykazać miejsce kolokacyjne Przedsiębiorca B wykazuje węzeł obcy Y, zakończenia sieci (adresy budynków) i usługi z węzła Y oraz informacje o Przedsiębiorcy C - właścicielu węzła Y (Id podmiotu obcego w węźle obcym) Przedsiębiorca C wykazuje własny węzeł Y Przykład 3 Przedsiębiorca A wykazuje własny węzeł X, zakończenia sieci (adresy budynków) i usługi z węzła X oraz może wykazać miejsce kolokacyjne Przedsiębiorca B wykazuje węzeł współdzielony Y oraz informacje o Przedsiębiorcy A - właścicielu węzła Y (Id podmiotu udostępniającego infrastrukturę w węźle obcym) Instrukcja użytkownika 52 / 128

53 Przykład 4 Przedsiębiorca A może wykazać miejsce kolokacyjne Przedsiębiorca B wykazuje węzeł obcy Y, punkt styku w węźle obcym Y, oraz informacje o Przedsiębiorcy C - właścicielu węzła Y (Id podmiotu obcego w węźle obcym) Przedsiębiorca C wykazuje własny węzeł X, zakończenia sieci (adresy budynków) i usługi z węzła X oraz kolokację Interfejsy: 1. Układ elektryczny, elektroniczny lub optyczny, z oprogramowaniem lub bez oprogramowania, umożliwiający łączenie, współpracę i wymianę sygnałów o określonej postaci pomiędzy urządzeniami połączonymi za jego pośrednictwem zgodnie z odpowiednią specyfikacją techniczną. 2. W technice interfejs oznacza urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez niego nie mogą ze sobą współpracować. Czasami, jako interfejs określa się elementy wystające z urządzenia na zewnątrz, w które można włączyć inne urządzenia lub wtyczki. Urządzenia mogą działać razem, pod warunkiem, że posiadają zgodne (kompatybilne) interfejsy. Interfejsem może być kabel łączący dwa urządzenia, ale zarówno wtyczki na tym kablu, jak i pasujące do nich gniazda są również interfejsami. Poza interfejsem w znaczeniu fizycznego połączenia, można także wyróżnić logiczny interfejs pomiędzy programami. 3. Na potrzeby inwentaryzacji potrzebne są dane dotyczące tylko interfejsów fizycznych. 4. Nie podlegają inwentaryzacji interfejsy do systemów zarządzania, systemów alarmowych i monitoringu. 5. Dla jednego urządzenia ilość interfejsów to ilość wtyczek. 6. Dla kilku połączonych urządzeń ilość interfejsów to ilość wtyczek na zewnątrz pudełka. 7. W przypadku sieci kablowej (TV) dla jednego interfejsu może być przypisana dowolna ilość klientów. Interfejsy radiowe: 1. Interfejs umożliwiający połączenie drogą radiową, współpracę i wymianę informacji pomiędzy urządzeniami radiowymi. 2. Interfejsy radiowe określają sposób przesyłania informacji pomiędzy urządzeniami, które Instrukcja użytkownika 53 / 128

54 transmitują sygnały za pomocą fal radiowych, m.in., co do zakresu częstotliwości, na których odbywa się przesyłanie danych, szerokości wykorzystywanego pasma, szybkości przesyłania danych, rodzaju tych danych. Inwentaryzacja obejmuje interfejsy radiowe funkcjonujące, jako zakończenia sieci współpracujące z urządzeniami abonenckimi. W przypadku anteny wielosektorowej wykazuje się, że obsługiwana jest przez jeden interfejs. Liczba interfejsów: 1. Należy podawać informacje na podstawie zainstalowanego wyposażenia. Interfejsy niewykorzystane także podlegają inwentaryzacji. 2. Liczba interfejsów - Łącznie to suma wszystkich portów. Zasięg radiowy (Rys. 29): 1. Azymut sektora - środek sektora, kierunek sektora, (jeśli sektor dookólny należy wpisać wartość 0). 2. Szerokość kątowa sektora - ile sektor widzi (wyrażone w stopniach). 3. Promień zasięgu sektora - zasięg, w jakim klienci mogą odbierać sygnał ze stacji bazowej gdyby chcieli (zasięg, w jakim z prawdopodobieństwem 95% PT jest w stanie dostarczyć usługę). 4. Każdy operator mobilny dokonuje oceny jak szybki Internet mobilny może zaoferować w funkcji poziomu sygnału. W tym celu wykonuje symulacje komputerowe. Należy, więc podać nominalny promień zasięgu sektora w na krańcu, którego operator przy założonej przepustowości oferuje swoją usługę. 5. Oferowana przepustowość jest maksymalną przepustowością na krańcu sektora. 6. Każdy operator telefonii mobilnej wyznacza orientacyjny obszar, w którym dostarcza usługę dostępu do Internetu w ustalonej technologii. Należy podać przepustowości oferty dostępu do Internetu w szacowanym zasięgu (tak jak poniżej - wizualizacja zasięgu sieci jednego z Operatorów mobilnych), jako maksymalna na granicy sektora Instrukcja użytkownika 54 / 128

55 Rys. 29. Zasięg radiowy Węzły obce Formularz Węzeł obcy służy do przekazania informacji o węzła sieci telekomunikacyjnej innego podmiotu dla potrzeb przekazania informacji o punkcie styku między sieciami lub punktu świadczenia usługi przez dostawcę. Okno listy formularzy Węzły obce pokazano na Rys. 30. Zawiera ono zestawienie już wprowadzonych węzłów do systemu. Identyfikatory węzłów obcych należy przekazywać, zgodnie z nazewnictwem stosowanym we własnej ewidencji. Nie ma potrzeby nazywania węzłów obcych zgodnie z nomenklaturą właścicieli węzłów. Rys. 30. Okno zakładki Węzły obce Naciskając na przycisk Dodaj nowy obiekt uzyskuje się formularz pokazany na Rys. 31. Instrukcja użytkownika 55 / 128

56 Rys. 31. Formularz Węzeł obcy Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Identyfikator w formularzu Węzeł obcy musi być unikalny i nie może się powtarzać w formularzach Węzły własne lub współdzielone i Łączenia kabli. Dla pola Podstawa i forma korzystania z infrastruktury innego podmiotu wybór Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu dotyczy podmiotów, które są tylko pośrednikami w sprzedaży usług i nie posiadają umów WLR czy BSA. Inne usługi w modelu VNO oznacza, że podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć usługi telefoniczne w oparciu o inną infrastrukturę niż usługi dostępu szerokopasmowego. Podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć usługi w modelu VNO (mobilne MVNO lub stacjonarne FVNO). Pola Miejscowość i Ulica oznaczone symbolem to pola z autopodpowiedzią. Miejscowość i ulicę można wprowadzić po wybraniu nazwy miejscowości i nazwy ulicy z wyświetlonej listy. Lista pojawi się po wpisaniu w pole pierwszych liter nazwy. Pod polem z wprowadzona nazwą miejscowości pojawi się oznaczenie miejscowości zgodne z bazą TERYT (kod TERC), województwo, powiat gmina (kod SIMC). Pod polem z wprowadzona nazwą ulicy Instrukcja użytkownika 56 / 128

57 pojawi się właściwy kod ULIC. W przypadku, gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodnie ze stanem wiedzy osoby wypełniającej. Nazwę należy poprzedzić cechą np.: ul.. Pod polem z wprowadzona nazwą ulicy pojawi się kod Jeżeli w miejscowości nie ma ulic podajemy tylko numer porządkowy. Zalecane jest podanie współrzędnych lokalizacji węzła. Podanie nazwy ulicy i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego a dla których podano współrzędne. W przypadku budynków, budowli, w którym umieszczony jest węzeł własny lub współdzielony nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość w obrębie lub pobliżu, której mieści się budynek bez numeru porządkowego. Wymagane wówczas jest podanie współrzędnych lokalizacji budynku. Należy podać współrzędne Ф i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np N i E). W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości do budynków lub nieruchomości z numerem porządkowym można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości. Opis pól formularza znajduje się w Tabl. 8. Tabl. 8. Pola formularza Węzeł obcy Nazwa Typ/długość pola Uwagi Identyfikator Tekst / 100 Pole wymagane. Oznaczenie węzła. Pole unikalne w ramach tabeli węzłów obcych. Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są, jako ciągi różne. Nazwa nie może zawierać spacji. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćę- ŁŃÓŚŻŹ, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Nr projektu Tekst/ 30 Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. WEZ_WAR Przykład Instrukcja użytkownika 57 / 128

58 Status realizacji Tekst/ 30 Forma własności infrastruktury Podstawa i forma korzystania z infrastruktury innego podmiotu Tekst / 100 Pole wymagane jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się gdy wybrano Nr projektu. Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Pole wymagane. Jedna z wartości: Umowa o dostęp do sieci telekomunikacyjnej, Umowa BSA na sieci innego podmiotu, Umowa LLU na sieci innego podmiotu, Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu, Usługa dostępu szerokopasmowego w modelu NVO, Inne usługi w modelu NVO, Inne. Jakie? Tekst / 100 Pole pojawia się, gdy wyżej wybrano INNY Inne Identyfikator podmiotu Tekst / 100 Autopodpowiedź Telecom współdzielącego lub obcego Adres Miejscowość Tekst / 100 Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie. Ulica Tekst / 250 Nazwa ulicy zgodna z TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi należy zachować następujący format: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Należy podać, co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. współrzędne geograficzne. Kod ULIC dopisywany automatycznie. Numer porządkowy Tekst / 50 Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli, podany z dokładnością do punktu adresowego; Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu Wybór z listy autopodpowiedzi. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi należy zachować następujący format: typ Inne Warka (miasto, ), woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Warka ( ) ul. Baśniowa Instrukcja użytkownika 58 / 128

59 nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Należy podać, co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. współrzędne geograficzne Kod pocztowy - PNA Tekst / 6 Format [DD-DDD] gdzie D to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli. Współrzędne geograficzne Szerokość geograficzna Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Długość geograficzna Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Typ budynku lub budowli Zakres: Zestaw danych podawanych razem: Szerokość geograficzna i Długość geograficzna. Gdy niepodatno żadnego zestawu danych lokalizacyjnych wyświetlić komunikat: Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. współrzędne geograficzne. Zakres: Zestaw danych podawanych razem: Szerokość geograficzna i Długość geograficzna. Gdy niepodatno żadnego zestawu danych lokalizacyjnych wyświetlić komunikat: Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. współrzędne geograficzne. Typ obiektu Tekst / 100 Jedna z wartości: budynek biurowy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalny, obiekt sakralny, kontener, maszt, wieża, studnia kablowa, szafa uliczna, skrzynka, komin, inny Jaki? Tekst / 100 Pole pojawia się gdy wybrano powyżej inny Łączenia kabli Okno listy formularzy Łączenia kabli zostało przedstawione na Rys. 32. Instrukcja użytkownika 59 / 128

60 Rys. 32. Okno zakładki Łączenia kabli Naciskając na przycisk Dodaj nowy obiekt uzyskuje się formularz przedstawiony na Rys. 33. Rys. 33. Formularz Łączenie kabli Poszczególne pola formularza zostały opisane w Tabl. 9. Tabl. 9. Pola formularza Łączenie kabli Nazwa Typ/długość pola Identyfikator elementu łączenia kabli Tekst / 100 Uwagi Pole wymagane. Oznaczenie elementu infrastruktury łączącego kable telekomunikacyjnej. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćę- ŁŃÓŚŻŹ, myślnik: -, podkreślenie: _, Przykład LACZENIE_K01 Instrukcja użytkownika 60 / 128

61 Nr projektu Tekst/ 30 Status realizacji Tekst/ 30 Adres lub współrzędne geograficzne Miejscowość Tekst / 100 Ulica Tekst / 250 Numer porządkowy Tekst / 50 Kod pocztowy - PNA Kod pocztowy / 6 plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Identyfikator musi być unikalny i bez spacji. Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się gdy wybrano Nr projektu. Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Wymagane jest podanie albo adresu albo współrzędnych geograficznych. Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Podanie ulicy nie jest wymagane dla planowanych projektów. Nazwa ulicy zgodna z TERYT wybiera z listy autopodpowiedzi. W przypadku, gdy w miejscowości istnieje ulica, niewystępująca w TERYT należy wpisać nazwę zwyczajową ulicy. Format pola: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Kod ULIC dopisywany automatycznie. Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli, podany z dokładnością do punktu adresowego. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Format [DD-DDD] gdzie D to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli. Psie Główki (część miasta, ), woj. świętokrzyskie, pow. Kielce, gm. Kielce ( ) ul. Baśniowa Współrzędne geograficzne Liczba rzeczywista Wymagane jest podanie albo adresu albo format współrzędnych. Format 2 cyfry. Kropka. 4 Szerokość DD.DDDD, gdzie cyfry (ułamek dziesiętny). Zakres: D wymagana Zestaw danych podawanych cyfra razem: Szerokość geograficz- na i Długość geograficzna. Długość Liczba rzeczywi- Wymagane jest podanie albo adresu albo Instrukcja użytkownika 61 / 128

62 Typ obiektu, w którym umieszczony jest element sta format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Pole jednokrotnego wyboru Jaki? Tekst / 100 współrzędnych. Format 2 cyfry. Kropka. 4 cyfry (ułamek dziesiętny). Zakres: Zestaw danych podawanych razem: Szerokość geograficzna i Długość geograficzna Jedna z wartości: budynek biurowy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalny, obiekt sakralny, maszt, wieża, kontener, szafa uliczna, skrzynka, studnia kablowa, komin, inny Pole pokazuje się, gdy wybrano w polu wyżej inny. budynek mieszkalny Pola Miejscowość i Ulica oznaczone symbolem to pola z autopodpowiedzią. Miejscowość i ulicę można wprowadzić po wybraniu nazwy miejscowości i nazwy ulicy z wyświetlonej listy. Lista pojawi się po wpisaniu w pole pierwszych liter nazwy. Pod polem z wprowadzona nazwą miejscowości pojawi się oznaczenie miejscowości zgodne z bazą TERYT (kod TERC), województwo, powiat gmina (kod SIMC). Pod polem z wprowadzona nazwą ulicy pojawi się właściwy kod ULIC. W przypadku, gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodnie ze stanem wiedzy osoby wypełniającej. Nazwę należy poprzedzić cechą np.: ul.. Pod polem z wprowadzona nazwą ulicy pojawi się kod Jeżeli w miejscowości nie ma ulic podajemy tylko numer porządkowy. Zalecane jest podanie współrzędnych lokalizacji węzła. Podanie miejscowości, nazwy ulicy i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości dla których podano współrzędne. Należy podać współrzędne Ф i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np N i E). W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości do budynków lub nieruchomości z numerem porządkowym można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Instrukcja użytkownika 62 / 128

63 Uwagi ogólne dotyczące formularza Łączenia kabli 1. Pod pojęciem elementu infrastruktury telekomunikacyjnej łączącego kable telekomunikacyjne rozumie się elementy umożliwiające połączenie kabli telekomunikacyjnych o różnych profilach lub umożliwiające rozgałęzienie kabli. Inwentaryzacji podlegają elementy łączące w sieciach światłowodowych. 2. Miejsce gdzie nie ma urządzeń aktywnych, a kable są fizycznie ze sobą łączone. 3. Raportowaniu podlegają m.in. mufy rozgałęźne, ODF, MDF, DDF, szafki, skrzynki, głowice kablowe, puszki. 4. To miejsca gdzie są tylko łączenia pasywne. 5. Inwentaryzacji podlegają złącza rozgałęźne, a wiec takie miejsca w sieci gdzie kabel rozchodzi się w różne strony. 6. Nie jest wymagana informacja o trasach sieci dostępowych, krosownicach w punktach dystrybucyjnych, puszkach czy szafkach ulicznych na sieci miedzianej. 7. Nie jest wymagane inwentaryzowanie każdego złącza przelotowego. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w złączu przelotowym następuje zmiana profilu kabla Punkty styku Okno listy formularzy Punkty styku zostało przedstawione na Rys. 34. Umożliwia on wprowadzenie informacji o punktach styku sieci podmiotu z innymi sieciami. Rys. 34. Okno zakładki Punkty styku Instrukcja użytkownika 63 / 128

64 Przycisk Dodaj nowy obiekt otwiera formularz przedstawiony na (Rys. 35). Rys. 35. Formularz Punkt styku Pola identyfikatorów oznaczone symbolem lupy to pola z autopodpowiedzią w formie listy, która jest rozwijana po wpisaniu pierwszych liter identyfikatora. Identyfikator można wpisać w pole tylko przez jego wybór z listy. Symbol listy wywołuje listę już wprowadzonych obiektów. Lista jest wywoływana w nowej karcie przeglądarki. Pola dla wykorzystania punktu styku to pole, które wymagają dokonania wyboru. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Pola formularza Punkt styku zawiera informacje opisane Tabl. 10. Tabl. 10. Pola formularza Punkt styku Nazwa Typ/długość pola Identyfikator Tekst / 100 Uwagi Pole wymagane. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: Przykład Styk/3221/n Instrukcja użytkownika 64 / 128

65 wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćę- ŁŃÓŚŻŹ, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Nr projektu Tekst/ 30 Status realizacji Tekst/ 30 Identyfikator węzła własnego Identyfikator węzła obcego Identyfikator interfejsu węzła własnego Tekst/ 100 Wykorzystanie punktu styku Dla wymiany ruchu pomiędzy sieciami szerokopasmowymi Dla wymiany ruchu głosowego Pole jednokrotnego wyboru Tekst / 100 Pole logiczne Pole logiczne Inne przeznaczenie Tekst / 100 Przepustowość Łączna [Mb/s] Nieujemna liczba całkowita / 7 Identyfikator musi być unikalny i nie może zawierać spacji. Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Węzły własne lub współdzielone. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się gdy wybrano Nr projektu. Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Węzły własne lub współdzielone Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Węzły obce Pole wymagane. Autopodpowiedź wybór z listy identyfikatorów interfejsów zdefiniowanych dla wcześniej wybranego węzła. Pole wymagane, w co najmniej w jednym z dwóch pól wyboru lub określenie innego wykorzystania punktu styku. Jedna z wartości: TAK NIE Pole wymagane, w co najmniej w jednym z dwóch pól wyboru lub określenie innego wykorzystania punktu styku. Jedna z wartości: TAK NIE Pole wymagane, w co najmniej w jednym z dwóch pól wyboru lub określenie innego wykorzystania punktu styku. Pole wymagane dla projektów zakończonych. Nie dla pozostałych. W1 O1 TAK TAK Instrukcja użytkownika 65 / 128

66 W tym na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych [Mb/s] Nieujemna liczba całkowita / 7 Pole wymagane dla projektów zakończonych. Nie dla pozostałych. Wartość nie większa niż przepustowość łączna Linie kablowe Okno listy formularzy Linie kablowe została przedstawiona na Rys. 36. Zawiera ona zestawienie już wprowadzonych do systemu Linii kablowych oraz umożliwia wprowadzenie informacji o liniach kablowych do systemu SIIS. Rys. 36. Okno zakładki Linie kablowe Przycisk Dodaj nowy obiekt umożliwia dodanie elementu infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącego linię kablową (Rys. 37). Instrukcja użytkownika 66 / 128

67 Rys. 37. Formularz Linia kablowa Formularz Linia kablowa umożliwia wprowadzenie informacji o miedzianych liniach kablowych, światłowodowych liniach kablowych lub ciemnych włóknach. Inwentaryzujemy fizyczne odcinki przekazujące informacje między punktem początkowym A i końcowym B (odcinki transmisyjne). Po wybraniu Rodzaju punktu początkowego A i końcowego B wartości wybiera się z list rozwjanych. Identyfikator w formularzu Linia kablowa musi być unikalny i nie może się powtarzać w formularzu Linia bezprzewodowa. Linia określona jest, jako Własna - w przypadku, gdy linia kablowa jest własnością podmiotu przekazującego informacje, a Udostępniona przez inny podmiot - w przypadku dzierżawy od innego podmiotu lub udostępnienia przez inny podmiot podmiotowi przekazującemu in- Instrukcja użytkownika 67 / 128

68 formacje np. dzierżawa ciemnych włókien. Dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej to dostępność wolnych duktów, kanalizacji, otworów, rurociągu, podbudowy słupowej dla innego podmiotu - dotyczy wyłącznie linii własnych. Wymagane jest podanie informacji czy budowa linia była finansowana ze środków UE. W przypadku, gdy wybrano Dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej należy podać rodzaj infrastruktury pasywnej możliwej do udostępnienia. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Poszczególne pola formularza Linia kablowa zostały Tabl. 11. Tabl. 11. Pola formularza Linia kablowa Nazwa Typ/długość pola Identyfikator Tekst / 100 Uwagi Pole wymagane. Identyfikator linii przewodowej lub ciemnych włókien. Oznaczenie linii kablowej lub bezprzewodowej. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćę- ŁŃÓŚŻŹ, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. LINIA_555 Przykład Nr projektu Tekst / 30 Status realizacji Tekst/ 30 Identyfikator musi być unikalny i nie może zawierać spacji. Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się gdy wybrano Nr projektu. Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Instrukcja użytkownika 68 / 128

69 Określenie własności elementu infrastruktury Identyfikator podmiotu obcego Rodzaj punktu początkowego A Tekst/ 50 Tekst / 100 Tekst / 50 Pole wymagane. Jedna z wartości: Własna Udostępniona przez inny podmiot Wybór z listy autopodpowiedzi Pole wymagane. Jedna z wartości: Węzeł własny, Węzeł obcy, Element infrastruktury zapewniający łączenie kabli. Rodzaj punktu końcowego B Identyfikator punktu początkowego A Identyfikator punktu końcowego B Medium Medium Tekst/100 Tekst/100 Tekst/100 Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Łączenia kabli lub Węzły. Jedna z wartości: Węzeł własny, Węzeł obcy, Element infrastruktury zapewniający łączenie kabli. Pole wymagane. Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Łączenia kabli lub Węzły. Pole wymagane. Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Łączenia kabli lub Węzły. Jedna z wartości: Tekst/100 światłowodowe, kable współosiowe miedziane kablowe parowe miedziane inne Jakie? Typ włókna Jaki? Liczba elementów Liczba włókien łącznie Tekst/100 Tekst/100 Tekst/100 Liczba całkowita dodatnia / 5 Pole wymagane gdy powyżej wybrano inne. Pole wymagane dla medium światłowodowego. Jedna z wartości: G.652, G.653, G.654, G.655, G.656, G.657, G.651, inny Pole pojawia się, gdy wyżej wybrano inny Pole wymagane dla medium światłowodowego. Instrukcja użytkownika 69 / 128

70 Liczba włókien wykorzystanych Finansowanie ze środków UE Linia współfinansowana ze środków unijnych Możliwość udostępniania Dostępność pasywnej infrastruktury technicznej Liczba całkowita nieujemna / 5 Pole logiczna Nieujemna liczba całkowita. Pole wymagane dla projektów zakończonych w przypadku medium światłowodowego. NIE dla pozostałych. Liczba nie większa niż w polu Liczba włókien łącznie. Jedna z wartości: TAK NIE Pole wymagane dla projektów zakończonych. NIE dla pozostałych. TAK Pole wyboru Wybór jednej z wartości: Tak Nie Brak danych Tak Rodzaj infrastruktury pasywnej możliwej do udostępnienia Tekst/100 Pole wymagane gdy wyżej wybrano Tak. Pole wymagane dla projektów zakończonych, w przypadku gdy wybrano Dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej ; NIE dla pozostałych. Możliwość udostępniania włókien Liczba włókien możliwych do udostępnienia Możliwość udostępnienia przepustowości Informacje techniczne Pole logiczne Liczba całkowita nieujemna / 5 Pole logiczne Należy wpisać dostępność wolnych duktów, kanalizacji, otworów, rurociągu, podbudowy słupowej dla innego podmiotu - dotyczy wyłącznie linii własnych. Pole wymagane dla projektu zakończonego, w przypadkach gdy wybrano medium transmisyjne światłowodowe; NIE dla pozostalych. Jedna z wartości: TAK NIE Pole wymagane dla projektu zakończonego, w przypadku zadeklarowania możliwości udostępnienia włókien; NIE dla pozostałych. Liczba nie większa niż różnica wartości pól: Liczba włókien łącznie i Liczba włókien wykorzystanych. Pole wymagane dla projektu zakończonego, w przypadku zadeklarowania możliwości udostępnienia włókien; NIE dla pozostałych. Jedna z wartości: TAK NIE TAK TAK Rodzaj traktu dla linii przewodowej Pole niewymagane dla planowanego projektu, wymagane dla pozostałych. Tekst / 100 Jedna z wartości: podziemny, podziemny w kanalizacji, podziemny w kanale technicznym drogi, napowietrzny, napowietrzny na dedykowanej pod- Instrukcja użytkownika 70 / 128

71 Jaki? Tekst/100 Długość kabla (w km] Liczba rzeczywista dddd.d. Gdzie d cyfra opcjonalna, natomiast D wymagana cyfra budowie słupowej, napowietrzny na linii energetycznej, inny Pole pojawia się, gdy powyżej wybrano inny Dodatnia liczba rzeczywista. Pole nie jest wymagane dla projektu planowanego, a wymagane dla pozostałych, w przypadku medium transmisyjnego światłowodowego Linie bezprzewodowe Okno listy formularzy Linie bezprzewodowe pokazuje Rys. 38. Zawiera on zestawienie już wprowadzonych linii do systemu. Rys. 38. Okno zakładki Linie bezprzewodowe Naciskając na przycisk Dodaj nowy obiekt uzyskuje się formularz przedstawiony na Rys. 39. Rys. 39. Formularz Linia bezprzewodowa Formularz Linia bezprzewodowa umożliwia wprowadzenie informacji o radioliniach. Identyfikator w formularzu Linia bezprzewodowa musi być unikalny i nie może się powtarzać w formularzu Linia kablowa. Inwentaryzujemy fizyczne odcinki przekazujące informacje między punktem początkowym A Instrukcja użytkownika 71 / 128

72 i końcowym B (odcinki transmisyjne). Pola identyfikatorów węzła oznaczone symbolem lupy to pola z autopodpowiedzią w formie listy węzłów własnych i obcych, która jest rozwijana po wpisaniu pierwszych liter identyfikatora. Identyfikator można wpisać w pole tylko przez jego wybór z listy. Symbole list wywołują listy już wprowadzonych węzłów własnych i obcych. Listy są wywoływane w nowych kartach przeglądarki. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Opis poszczególnych pól formularza przedstawia Tabl. 12. Tabl. 12. Pola formularza Linia bezprzewodowa Identyfikator Nazwa Typ/długość pola Tekst / 100 Uwagi Pole wymagane. Oznaczenie linii kablowej lub bezprzewodowej. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćę- ŁŃÓŚŻŹ, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Przykład L_BEZPRZEW_01 Nr projektu Tekst / 30 Status realizacji Tekst/ 30 Identyfikator węzła początkowego A Identyfikator węzła końcowego B Medium transmisyjne (środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów) Identyfikator musi być unikalny i nie może zawierać spacji. Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się gdy wybrano Nr projektu. Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Tekst / 100 Wybór z listy autopodpowiedzi WEZEL_OBC_01 Tekst / 100 Wybór z listy autopodpowiedzi WEZEL_WLA_01 Tekst/100 Pole wymagane. Jedna z wartości: radiowe na częstotliwości wymagającej uzyskanie pozwolenia radiooptyczne w wolnej przestrzeni Instrukcja użytkownika 72 / 128

73 Numer pozwolenia radiowego Pasmo radiowe [GHz] System transmisyjny dla medium radiowego Tekst/100 rzeczywi- Liczba sta 8 wego, radiowego na częstotliwości ogólno dostępnej, optyczne w wolnej przestrzeni. Pole wymagane dla projektów zakończonych, w przypadku linii radiowej wykorzystującej urządzenia radiowe, których używanie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego; NIE dla pozostalych. Wybór z listy autopodpowiedzi. Pole wymagane dla projektówzakończonych, w przypadku linii radiowej wykorzystującej urządzenia radiowe, których używanie nie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego; NIE dla pozostałych. Od 1do 3 cyfr, kropka i od dwóch do 5 cyfr (ułamek dziesiętny). Format liczy ddd.ddddd gdzie D to wymagana cyfra a d to cyfra opcjonalna. Pole wymagane dla medium radiowego. Jedna z wartości: Tekst/100 radiolinia WiFi, WiMAX, LMDS, inne Jakie? Tekst/100 Pole wymagane, gdy wybrano wyżej inne Przepustowość [Mb/s] Możliwość udostępniania przepustowości Liczba całkowita nieujemna / 7 Pole logiczne Pole wymagane dla projektów zakończonych, NIE dla pozostałych. Liczba dodatnia. Pole wymagane dla zakończonego projektu, NIE dla pozostałych. Jedna z wartości: TAK NIE 1 7 TAK Uwagi ogólne dotyczące formularza Linie kablowe i Linie bezprzewodowe 1. Najdłuższe odcinki sieci (między węzłami) są zwykle o długości od 30 do 100 km (a odcinki około 100 km zdarzają się bardzo rzadko). Najczęściej długość radiolinii nie przekracza 30 km. Najprawdopodobniej błędy w poprzednich inwentaryzacjach wynikają z faktu, iż operatorzy dzierżawiący odcinki kablowe, zadeklarowali je, jako linie, tymczasem powinni je zadeklarować w sekcji Połączenia. 2. Inwentaryzujemy fizyczne odcinki przekazujące informacje między punktem A i B (odcinki transmisyjne). 3. Raportowaniu podlegają wszystkie połączenia między węzłami będące własnością operatora, jeśli łącze między węzłami zestawione jest przez innego operatora to wówczas należy je sprawozdać, jako połączenie. 4. Dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej oznacza dostępność wolnych duktów, kanalizacji, otworów, rurociągu, podbudowy słupowej dla innego podmiotu i dotyczy wyłącznie linii własnych. Instrukcja użytkownika 73 / 128

74 6.4.7 Połączenia Połączenia opisują logiczne parametry połączeń pomiędzy węzłami sieci. Okno listy formularzy Połączenia zostało przedstawione na Rys. 40. Zawiera ono zestawienie już wprowadzonych danych do systemu. Rys. 40. Okno zakładki Połączenia Przycisk Dodaj nowy obiekt pozwala na dodanie obiektu Połączenie pomiędzy węzłami sieci poprzez formularz przedstawiony na Rys. 41. Rys. 41. Formularz Połączenie Formularz Połączenie opisuje charakterystykę logicznych połączeń pomiędzy węzłami sieci pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych. Instrukcja użytkownika 74 / 128

75 Należy przekazywać informacje również o odcinkach dzierżawionych, a nie o liniach. Pola identyfikatorów podmiotu obcego i węzła początkowego A i końcowego B oznaczone symbolem lupy to pola z autopodpowiedzią w formie listy, która jest rozwijana po wpisaniu pierwszych liter identyfikatora. Identyfikator można wpisać w pole tylko przez jego wybór z listy. Symbol listy wywołuje listę już wprowadzonych obiektów. Lista jest wywoływana w nowej karcie przeglądarki. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Opis poszczególnych pól formularza Połączenie został przedstawiony Tabl. 13. Tabl. 13. Pola formularza Połączenie Nazwa Typ/długość pola Identyfikator Tekst / 100 Uwagi Pole wymagane. Oznaczenie połączenia. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćę- ŁŃÓŚŻŹ, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Przykład POL_WEZ_01 Nr projektu Tekst/ 30 Status realizacji Tekst/ 30 Własność infrastruktury Identyfikator podmiotu obcego Tekst/100 Tekst /100 Identyfikator musi być unikalny i nie może zawierać spacji. Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się gdy wybrano Nr projektu. Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Pole wymagane. Jedna z wartości: Własna Udostępniona przez inny podmiot Wymagane dla elementu udostępnianego przez inny podmiot. Własna Instrukcja użytkownika 75 / 128

76 Identyfikator węzła początkowego A Identyfikator węzła końcowego B Warstwa Tekst / 100 Tekst / 100 Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Węzły własne lub współdzielone Pole jednokrotnego wyboru. Wskazany identyfikator musi istnieć w tabeli powiązanej. Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Węzły własne lub współdzielone Pole jednokrotnego wyboru. Wskazany identyfikator musi istnieć w tabeli powiązanej. Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Węzły własne lub współdzielone WEZEL_WSP_01 WEZEL_WLA_01 Warstwa szkieletowa Warstwa dystrybucyjna Warstwa dostępowa Pole logiczne Pole logiczne Pole logiczne Należy zaznaczyć, co najmniej jedną warstwę. Przepustowość Wykorzystywanie na potrzeby usług szerokopasmowych Wykorzystywanie na potrzeby usług głosowych Pole logiczne Pole logiczne Pole wymagane dla projektów zakończonych, NIE dla pozostałych. Jedna z wartości: TAK NIE Pole wymagane dla projektów zakończonych, NIE dla pozostałych. Jedna z wartości: TAK NIE Pole wymagane w przypadku innego wykorzystania niż powyżej. TAK TAK Inne przeznaczenie Przepustowość całkowita [Mb/s] W tym na potrzeby usług szerokopasmowych [Mb/s] Tekst/100 Liczba całkowita nieujemna / 7 Liczba całkowita nieujemna / 7 Pole wymagane dla projektów zakończonych, w przypadku innego wykorzystania niż powyżej; NIE dla pozostałych. Pole wymagane dla projektów zakończonych, w przypadku innego wykorzystania niż powyżej; NIE dla pozostałych. Pole wymagane dla projektów zakończonych, w przypadku innego wykorzystania niż powyżej; NIE dla pozostałych. Nie większa niż przepustowość całkowita Uwagi ogólne dotyczące formularza Połączenie Połączenie to logiczne połączenie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych. Należy przekazywać informacje o odcinkach dzierżawionych, a nie o liniach. Instrukcja użytkownika 76 / 128

77 6.4.8 Zakończenia sieci i usługi Formularze Zakończenia sieci i usługi służą do wprowadzenia danych o adresach i parametrach usług dla wszystkich budynków gdzie możliwe jest świadczenie usług przez operatora. Okno listy formularzy Zakończenia sieci i usługi zostało przedstawione na Rys. 42. Zawiera ono zestawienie zakończeń sieci i usług już wprowadzonych do systemu. Rys. 42. Okno zakładki Zakończenia sieci i usługi Klikając na przycisk Dodaj nowy obiekt uzyskuje się formularz przedstawiony na Rys. 43. Instrukcja użytkownika 77 / 128

78 Rys. 43. Formularz Zakończenie sieci Formularz Zakończenie sieci służy do przekazywania informacji o adresach stanowiących zakończenia sieci Identyfikator budynku w formularzu Zakończenie sieci musi być unikalny (najprościej jest nadać kolejne numery od 1 do N. Po określeniu własności identyfikujemy węzeł dostępowy, który dostarcza usługi do obszaru definiowanego przez adres budynku. Instrukcja użytkownika 78 / 128

79 Pola identyfikatorów węzła, z którego podmiot ma zasięg sieci oznaczone symbolem lupy to pola z autopodpowiedzią w formie listy, która jest rozwijana po wpisaniu pierwszych liter identyfikatora. Identyfikator można wpisać w pole tylko przez jego wybór z listy. Symbol listy wywołuje listę już wprowadzonych obiektów. Lista jest wywoływana w nowej karcie przeglądarki. W polu Numer porządkowy należy podać pojedynczy numer budynku. Podawanie zakresów numerów budynków (np. od 1-23) jak również ich wymienianie np. 1, 2, 3 w polu Numer porządkowy jest niepoprawnym wypełnieniem tego pola. Dla usług wyłącznie stacjonarnych w sekcji Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu należy dla mobilnego wybrać inna i podać w dodatkowym polu 0. Dane dotyczące liczby klientów usług szerokopasmowych powinny być spójne w zestawieniu ze sprawozdawczością przekazywaną do UKE w celu realizacji innych zadań i uprawnień Prezesa UKE. Dla usług świadczonych w budynku objętym zasięgiem sieci należy sprawozdać zarówno konsumentów - KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH jak i niebędących konsumentami - KLIEN- TÓW BIZNESOWYCH. Klient biznesowy - klient identyfikowany poprzez prowadzenie działalności gospodarczej a więc posiadający numer identyfikacyjny REGON. Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość na użytkownika końcowego [Mb/s] jest to maksymalna prędkość usługi dostępu do Internetu, jaką operator może zaoferować swojemu klientowi, w podanym adresie budynku na podstawie wpisanej technologii dostępowej oraz własności sieci. Szerokopasmowe usługi mobilne należy sprawozdać klientów usług post-paid, realizowanych za pomocą dedykowanych urządzeń, modemów. Operatorzy telefonii ruchomej szerokopasmowe usługi mobilne, powinny zostać powiązane do odpowiedniego BTS a (jako węzła), w którego zasięgu znajduje się dany budynek. TYLKO w przypadku braku możliwości takiego połączenia, operatorzy powinni powiązać adresy świadczenia usług do HLR. W przypadku prowadzenia dzielności na sieci mobilnej należącej do innego podmiotu operator może tworzyć węzły wirtualne w danej miejscowości (bez podania numeru domu). Usługi możliwe do zaoferowania W przypadku, kiedy ustalony węzeł dostępowy świadczy usługi w różnych technikach dostępowych należy zidentyfikować adresy zasilane z wybranej techniki dostępowej. Podając adres określamy miejscowość (działa funkcja podpowiedzi), nazwę ulicy oraz numer porządkowy budynku. W sytuacji, kiedy nie znamy adresu a posiadamy współrzędne należy Instrukcja użytkownika 79 / 128

80 je wpisać w odpowiednie pola. W przypadku miejscowości, w których nie ma ulic podajemy tylko numer porządkowy budynku. Mając ustalony adres zasięgu sieci wybieramy medium transmisyjne. Po wybraniu medium należy wybrać jedną z wielu usług lub ich kombinację, jakie operator ma do zaoferowania pod ustalonym adresem. Pola wyboru są obowiązkowe. W przypadku wyboru opcji Inne usługi należy wpisać nazwę innej usługi pamiętając, że pola wyboru powyżej muszą mieć ustalone wartości. Ostatnim etapem jest określenie maksymalnej przepustowości. Do wyboru są dwa pola jedno dla telefonii stacjonarnej drugie dla mobilnej. Należy pamiętać, że oba pola są obligatoryjne, a to oznacza konieczność ustalenia wartości dla każdego z nich. Ustawienia dla sieci analogowa telewizji kablowej Zalecamy, aby w przypadku sieci analogowej telewizji kablowej również przekazać obszar zakończeń sieci. Wówczas wybieramy medium kable współosiowe miedziane a w Inne usługi w pozycji Usługi możliwe do zaoferowania wpisujemy TV analogowa pamiętając, aby pozycje powyżej miały ustalone wartości. W pozycji maksymalna przepustowość oferowana wybieramy pole stacjonarnego w pozycji inne wpisujemy 0 Pamiętamy, że drugie pole wyboru dotyczące sieci mobilnej musi mieć ustaloną wartość na inna i wpisane 0. Ustawienia dla sieci POTS/ISDN W przypadku, gdy podmiot posiada węzły oferujące tylko POTS/ISDN za pomocą medium miedzianego zalecamy, aby również podać zakończenia sieci. Wówczas w pozycji maksymalna oferowana przepustowość podajemy 1Mb/s. Tak jak w przypadku powyżej pamiętamy o ustaleniu wartości wszystkich pół wyboru. Rozporządzenie nie nakłada na wezwany podmiot obowiązku przekazywania danych o zakończeniach sieci telewizji analogowej ani danych o zakończeniach sieci oferującej tylko POTS, ale podanie tej informacji da pełny obraz rynku zakończeń sieci dostępowej i pozwoli w sposób niezakłócający zasad konkurencji skierować środki publiczne. Brak tej informacji może być zakwalifikowany, jako obszar pozbawiony infrastruktury telekomunikacyjnej. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Usługi świadczone Jeżeli operator świadczy w budynku usługi należy za pomocą przyciski Dodaj wybrać sekcję Usługi świadczone budynku objętym zasięgiem sieci (Rys. 44). Na pakiet usług świad- Instrukcja użytkownika 80 / 128

81 czonych w budynku nie mogą składać się usługi nie wskazane w formularzu Zakończenia sieci i usługi jako usługi możliwe do zaoferowania. Instrukcja użytkownika 81 / 128

82 Rys. 44. Formularz usługi świadczone Instrukcja użytkownika 82 / 128

83 Opis pól formularza Zakończenie sieci w budynku objętym zasięgiem sieci przedstawia Tabl. 14. Tabl. 14. Pola formularza Zakończenie sieci w budynku objętym zasięgiem sieci Nazwa Typ/długość pola Uwagi Pole wymagane. Pole unikalne. Nazwa nie może zawierać spacji. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, Identyfikator budynku Tekst / 100 Nr projektu Tekst/ 30 cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Pole nie wymagane. Zgodne z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Przykład ZAKONCZE- NIE_SIECI_01 Status realizacji Tekst / 30 Własność Własność infrastruktury Forma korzystania z infrastruktury obcej Jakie? Tekst/50 Tekst/100 Tekst/100 Identyfikator podmiotu Tekst/100 obcego Identyfikator węzła, z którego podmiot ma Tekst /100 zasięg sieci Adres lub współrzędne geograficzne Miejscowość Tekst/100 Pole wymagane gdy podano numer projektu. Jedna z wartości: planowane, w realizacji, zakończone. Pole wymagane. Jedna z wartości: Własna. Udostępniona przez inny podmiot Jedna z wartości: Współwłasność z innym podmiotem, Usługa LLU na sieci innego podmiotu, Usługa BSA na sieci innego podmiotu, Usługa WLR na sieci innego podmiotu, Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu, Usługa dostępu szerokopasmowego w modelu MVNO, Inne usługi w modelu MVNO, inne Pole wymagane, gdy wybrano powyżej wartości inne. Wskazany identyfikator musi istnieć w tabeli powiązanej. Wybór z listy autopodpowiedzi Wskazany identyfikator musi istnieć w tabeli powiązanej. Wybór z listy autopodpowiedzi. Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowo- Własna WEZEL_WSP_01 Warszawa miasto, ), woj. mazowieckie, Instrukcja użytkownika 83 / 128

84 ści (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie. Pole nie wymagane dla planowanych projektów; TAK dla pozostałych. pow. Warszawa, gm. Warszawa ( Ulica Tekst / 250 Kod ULIC Tekst/5 Numer porządkowy Tekst / 50 Wybór z listy autopodpowiedzi. Nazwa zgodna z bazą TERYT. Format pola: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Dopuszczalne pole puste dla miejscowości bez ulic. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi pamiętaj o prawidłowym formacie: typ nazwa_ulicy. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Pole nie wymagane dla planowanych projektów; TAK dla pozostałych. Kod ULIC zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy. Pole automatycznie dopisywane po wybraniu Ulica. Pole nie wymagane dla planowanych projektów; TAK dla pozostałych. Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli podany z dokładnością do punktu adresowego. Ul. Abecadło Kod pocztowy - PNA Kod pocztowy / 6 Format [dd-ddd] gdzie d to cyfra Współrzędne geograficzne Współrzędne geograficzne- szerokość Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Pole nie wymagane dla planowanych projektów; TAK dla pozostałych. Zakres: a Współrzędne geograficzne - długość Technologia Medium transmisyjne Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Tekst/100 Zestaw danych podawanych razem. Pole nie wymagane dla planowanych projektów; TAK dla pozostałych. Zakres: Zestaw danych podawanych razem. Pole wymagane. Jedna z wartości: światłowodowe, kablowe współosiowe miedziane, kablowe parowe miedziane, radiowe, inne Jakie? Tekst/100 Pole wymagane, gdy wybrano powyżej inne Sieć dostępowa dla medium światłowodowego Tekst/100 Wymagane dla medium światłowodowego Jedna z wartości: CWDM, DWDM, SDH, 10 Mb/s Ethernet, 100 Mb/s Fast Ethernet, 1 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, EPON, GPON, inna Jaka? Tekst / 100 Pole wymagane, gdy wybrano powyżej inna Kablowe współosiowe miedziane Instrukcja użytkownika 84 / 128

85 Sieć dostępowa dla medium kablowego współosiowego miedzianego Tekst / 100 Wymagane dla medium kablowego współosiowego miedzianego. Jedna z wartości: (EURO)DOCSIS 1.x, (EURO)DOCSIS 2.x, (EURO)DOCSIS 3.x, inna Jaka? Tekst / 100 Wymagane, gdy wybrano powyżej inna. Sieć dostępowa dla medium kablowego parowego miedzianego Tekst / 100 Lista rozwijana, jednokrotnego wyboru Wymagane dla medium kablowego parowego miedzianego. Jedna z wartości: ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2, 10 Mb/s Ethernet, 100 Mb/s Ethernet, 1 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, inna Jaka? Tekst / 100 Wymagane, gdy wybrano powyżej inna. Sieć dostępowa dla medium radiowego Tekst / 100 Wymagane dla medium radiowego. Jedna z wartości: WiFi 2, 4GHz, WiFi 5 GHz, WiMAX, LMDS, radiolinia, CDMA, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, MC-HSPA+, LTE, inna Jaka? Tekst / 100 Wymagane, gdy wybrano powyżej inna. Usługi możliwe do zaoferowania Telefonia stacjonarna POTS i ISDN Telefonia VoIP Telefonia mobilna stacjonarna Stacjonarny dostęp do Internetu Mobilny dostęp do Internetu IPTV i DTV Inne usługi Pole logiczne Pole logiczne Pole logiczne Pole logiczne Pole logiczne Pole logiczne Tekst/100 Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: TAK NIE (EURO)DOCSIS 2.x ADSL2 WiMAX Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby NIE TAK NIE TAK TAK NIE Instrukcja użytkownika 85 / 128

86 szerokopasmowego dostępu do Internetu: Lista wyboru Pole wymagane dla zakończonych projektów; NIE dla pozostałych. Pole wymagane. Wybór jednej z wartości: Stacjonarnego [Mb/s] 0, 1, 2, 4, 8, 10, 20, 30, 100 inna 30 Inna Lista wyboru Gdy wybrano powyżej inna Pole wymagane dla zakończonych projektów; NIE dla pozostałych. Pole wymagane, Wybór jednej z wartości: Mobilnego [MB/s] 0, 1, 2, 4, 8, 10, 20, 30, 100 inna 10 inna Gdy wybrano powyżej inna Opis pól formularza Usługi świadczone w budynku objętym zasięgiem sieci przedstawia Tabl. 15. Tabl. 15. Pola formularza Usługi świadczone w budynku objętym zasięgiem sieci Tekst/100 Pole wymagane. Pole unikalne w ramach tabeli. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: Identyfikator usług wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, USLUGA_01 Instrukcja użytkownika 86 / 128

87 Pakiet usług świadczonych w budynku Telefonia stacjonarna POTS i ISDN Telefonia stacjonarna VoIP Pole logiczne Pole logiczne kreska pionowa:. Wymagane podanie przynajmniej jednego TAK lub wypełnienie pola Inne usługi. Jedna z wartości: Telefonia mobilna Pole logiczne NIE Stacjonarny dostęp do Internetu Mobilny dostęp do Internetu Pole logiczne Pole logiczne TAK NIE IPTV i DTV Pole logiczne TAK Inne usługi Tekst/100 Opisać inne usługi NIE Użytkownicy o przepustowości Liczba Konsumentów Bez dostępu do Internetu Liczbowe / 4 Konsumenci o przepustowości poniżej lub równej 1 Mb/s Konsumenci o przepustowości powyżej 1 Mbit/s i poniżej 2 Mb/s Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Konsumenci o przepustowości równej 2Mb/s Liczbowe / 4 Konsumenci o przepustowości powyżej 2 Mb/s Liczbowe / 4 i poniżej lub równej 10 Mb/s Konsumenci o przepustowości powyżej 10 Liczbowe / 4 Mb/s i poniżej lub równej 20 Mb/s Konsumenci o przepustowości powyżej Liczbowe / 4 20Mbit/s i poniżej 30 Mbit/s Konsumenci o przepustowości równej 30 Mbit/s Liczbowe / 4 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Konsumenci o przepustowości powyżej 30 Nieujemna liczba całkowita. Liczbowe / 4 Mbit/s i poniżej 100 Mbit/s Domyślnie wpisana liczba 0 Konsumenci o przepustowości Nieujemna liczba całkowita. równej 100 Liczbowe / 4 Mbit/s Domyślnie wpisana liczba 0 Konsumenci o przepustowości Nieujemna liczba całkowita. powyżej100 Liczbowe / 4 Mbit/s Domyślnie wpisana liczba 0 Liczba całkowita Pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania RAZEM liczba Konsumentów nieujemna / 5 liczby użytkowników indywidualnych dla wyżej wymienionych przedziałów przepu- stowości Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami Użytkownicy końcowi nie Liczbowe / 4 Nieujemna liczba całkowita. TAK NIE NIE TAK 5 5 Instrukcja użytkownika 87 / 128

88 będący konsumentami bez dostępu do Internetu Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami przepustowości poniżej lub równej1 Mb/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości powyżej 1 Mbit/s i poniżej 2 Mb/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości powyżej 2 Mb/s i poniżej lub równej 10 Mb/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości powyżej 10 Mb/s i poniżej lub równej 20 Mb/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości powyżej 20Mbit/s poniżej 30 Mbit/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości równej 30 Mbit/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości powyżej 30 Mbit/s poniżej 100 Mbit/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości równej 100 Mbit/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości powyżej100 Mbit/s RAZEM liczba użytkownicy końcowi nie będący konsumentami Liczba użytkowników łącznie Użytkownicy łącznie bez dostępu do Internetu Użytkownicy łącznie o przepustowości poniżej lub równej1 Mb/s Użytkownicy łącznie o przepustowości powyżej 1 Mbit/s i poniżej 2 Mb/s Użytkownicy łącznie o przepustowości powyżej 2 Mb/s i poniżej lub równej10 Mb/s Użytkownicy łącznie o przepustowości powyżej Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczba całkowita nieujemna / 5 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników biznesowych dla wyżej wymienionych przedziałów przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywi Instrukcja użytkownika 88 / 128

89 10 Mb/s i poniżej lub równej 20 Mb/s Użytkownicy łącznie o przepustowości powyżej 20Mbit/s poniżej 30 Mbit/s Użytkownicy łącznie o przepustowości równej 30 Mbit/s Użytkownicy łącznie o przepustowości powyżej 30 Mbit/s poniżej 100 Mbit/s Użytkownicy łącznie o przepustowości równej 100 Mbit/s Użytkownicy łącznie o przepustowości powyżej 100 Mbit/s RAZEM liczba użytkowników łącznie Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczba całkowita nieujemna / 5 dualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla wyżej wymienionych przedziałów przepustowości Uwagi ogólne dotyczące formularza Zakończenia sieci i usługi 1. USŁUGI SZEROKOPASMOWE należy wypełnić wszystkie świadczone lub możliwe do uruchomienia na danym zasięgu (adresie) usługi szerokopasmowe (usługi telefoniczne, usługi transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługi rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych) zarówno występujące w postaci pojedynczych usług jak i usług wiązanych w pakietach. 2. Usługi szerokopasmowe obejmują dwa rodzaje usług: Usługi możliwe do zaoferowania oraz Usługi świadczone w budynku objętym zasięgiem sieci 3. Możliwe Usługi DO ZAOFEROWANIA w budynku objętym zasięgiem sieci - adresy budynków, w których operator może w każdej chwili rozpocząć świadczenie usług, a w których nie posiada klientów. W tym przypadku należy wypełnić również pola: technologii, w jakiej może być świadczona usługa, własności sieci za pomocą, której ta usługa może być świadczona oraz pakietu możliwych do świadczenia usług. 4. Możliwe Usługi DO ZAOFEROWANIA w budynku objętym zasięgiem sieci - (adresy budynków) można wykazać, gdy: istnieje słupek dostępowy przy posesji; istnieje skrzynka rozdzielcza wewnątrz budynku; istnieje skrzynka na budynku; 5. Nie należy wykazywać USŁUG DO ZAOFEROWANIA w budynku objętym zasięgiem sieci, jeśli nie istnieje bezpośrednie dojście do budynku, np. adresy budynków, które znajdują się w buforze węzła dostępowego, a nie ma do nich bezpośredniego dojścia z infrastrukturą dostępów 6. Zasięgi sieci radiowych (adresy budynków, w których możliwe jest świadczenie usług) należy wykazać poprzez określenie parametrów węzłów radiowych (promień sektora, Instrukcja użytkownika 89 / 128

90 azymut sektora). Nie jest konieczne wskazywanie każdego adresu objętego działaniem sektora gdzie nie są zainstalowane urządzenia klienckie CPE. Konieczne jest natomiast wskazanie wszystkich adresów, w których jest świadczona usługa i znajdują się urządzenia klienckie CPE zarówno dla technologii przewodowych jak i bezprzewodowych. 7. Usługi świadczone w budynku objętym zasięgiem sieci - adresy budynków, w których operator świadczy usługę szerokopasmową i posiada klientów. Należy podać liczbę klientów dla poszczególnych przedziałów prędkości. 8. Usługi świadczone w budynku objętym zasięgiem sieci w przypadku sprzedawania usług dla danego budynku poprzez więcej niż: jeden typ technologii, jeden typ pakietów usług, jeden typ własności infrastruktury dostępowej Należy podać każdą z kombinacji w oddzielnej linii. Oznacza to, że dany budynek będzie wymieniony tyle razy ile wystąpi kombinacji technologii dostępowych, pakietów usług, własności infrastruktury np. w budynku na Kwiatowej 10, sprzedawane są usługi dla 17 klientów w oparciu o 6 rożnych technologii dostępowych i w 4 konfiguracjach pakietów usług i 4 typach własności infrastruktury. Każda z tych kombinacji będzie zapisana w oddzielnym wierszu. Sytuacja powyższa, w której w danym budynku będzie występować wiele równolegle używanych technologii i własności infrastruktury będzie spotykana rzadko. W większości sytuacji należy się spodziewać wykorzystania w jednym budynku jednej technologii dostępowej oraz kilku typów pakietów i jednego typu własności infrastruktury. Należy zaznaczyć, że jeden klient powinien być liczony tylko raz w kombinacji technologii, pakietów, własności. Jeśli klient kupuje usługę POTS oraz Internet na xdsl to powinien być wymieniony dla technologii xdsl i nie być oddzielnie liczony dla pakietów usług telefonicznych i usług internetowych a wymieniony jednokrotnie dla pakietu składającego się z usługi telefonicznej i internetowej. 9. Zalecamy, aby w przypadku sieci analogowej telewizji kablowej również przekazać obszar zakończeń sieci. Należy wybrać, jako sieć dostępową medium miedziane a w dopuszczalnych wartościach w pozycji inne wpisujemy TV analogowa. W pozycji usługi możliwe do zaoferowania w polu inne wpisujemy TV analogowa. W pozycji maksymalna przepustowość oferowana wybieramy pole inne i wpisujemy Zbieramy informację o wszystkich usługach dostępu do Internetu. Jeśli dostęp do Internetu jest świadczony w połączeniu (w pakiecie lub na jednej umowie) z innymi usługami np. IPTV to są one wykazywane. Jeśli klient sam kupił taką usługę bez pośrednictwa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego to przedsiębiorca telekomunikacyjny nie wykazuje takich usług, o których nie ma wiedzy lub których nie świadczy. 11. Dane dotyczące liczby klientów usług szerokopasmowych powinny być spójne w zestawieniu ze sprawozdawczością przekazywaną do UKE w celu realizacji innych zadań i uprawnień Prezesa UKE. 12. W polu Numer porządkowy budynku należy podać pojedynczy numer budynku. Podawanie zakresów numerów budynków (np. od 1-23) jak również ich wymienianie np. 1, 2, 3 w polu Numer porządkowy budynku jest niepoprawnym wypełnieniem tego pola. 13. Dla usług szerokopasmowych należy sprawozdać zarówno KLIENTÓW INDYWIDUAL- NYCH jak i KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Instrukcja użytkownika 90 / 128

91 14. Klienci biznesowy w rozporządzeniu zostali określony, jako Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami zgodnie z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego. 15. Klient biznesowy - klient identyfikowany poprzez prowadzenie działalności gospodarczej a więc posiadający numer identyfikacyjny REGON. 16. Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość na użytkownika końcowego [Mb/s] jest to maksymalna prędkość usługi dostępu do Internetu, jaką operator może zaoferować swojemu klientowi, w podanym adresie budynku na podstawie wpisanej technologii dostępowej oraz własności sieci. 17. Przepustowość dla której operator sprawozdaje posiadaną liczbę klientów powinna odpowiadać maksymalnej prędkości wynikającej z warunków umowy na usługę dostępu do Internetu, którą użytkownik zawiera z operatorem. Jeśli brak jest takich zapisów, należy wybrać przepustowość uznaniowo, odpowiadającą maksymalnym prędkościom, możliwym do osiągnięcia przez klienta. 18. Szerokopasmowe usługi mobilne wykazywane są wyłącznie karty SIM zarejestrowane (postpaid, mix oraz zarejestrowany prepaid). Jako miejsce świadczenia usługi podawany jest adres korespondencyjny a w przypadku jego braku adres zameldowania osoby fizycznej z umowy lub adres siedziby podmiotu. Nie są zbierane informacje o pojedynczych usługach telefonicznych czy telewizyjnych na sieciach mobilnych o ile na tej samej karcie SIM nie są świadczone usługi transmisji danych (pakiety dostępu do Internetu a nie samo oferowanie takich usług poprzez możliwość korzystania z Internetu). 19. Operatorzy telefonii ruchomej szerokopasmowe usługi mobilne, powinny zostać powiązane do odpowiedniego BTS a (jako węzła), w którego zasięgu znajduje się dany budynek. TYLKO w przypadku braku możliwości takiego połączenia, operatorzy powinni powiązać adresy świadczenia usług do HLR lub sztucznego węzła utworzonego dla danej miejscowości, w której są świadczone usługi. 20. Własność infrastruktury - Własna - w przypadku, gdy zakończenie sieci jest zrealizowane w oparciu o własną sieć dostępową. Udostępniona przez inny podmiot - w przypadku dzierżawy od innego podmiotu lub udostępnienia przez inny podmiot podmiotowi przekazującemu informacje np. BSA, WLR, LLU, inne 21. Zbieramy informację również o pojedynczych o usługach telefonicznych lub telewizyjnych (wyjątek telewizja analogowa, ale z uwzględnieniem rekomendacji nr 9) ale tylko na sieciach niebędących sieciami mobilnymi. Informacja o świadczeniu nawet samej usługi TEL lub samej TV na sieci stacjonarnej ma znaczenie dla wyznaczania obszarów interwencji oraz obszarów, dla których możliwe jest świadczenie usług szerokopasmowych przy zakładanej rozbudowie/przebudowie sieci. Instrukcja użytkownika 91 / 128

92 6.5 Grupa Inwestycje W skład grupy Inwestycje wchodzą formularze: Inwestycje w linie światłowodowe; Inwestycje w sieci dostępowe Inwestycje w linie światłowodowe Okno listy formularzy Inwestycje w linie światłowodowe przedstawiono ma Rys. 45. Zwiera ona zestawienie już wprowadzonych do systemu inwestycji. Rys. 45. Okno główne zakładki Inwestycje w linie światłowodowe Z kolei przycisk Dodaj nowy obiekt pozwala na dodanie informacji o nowej linii światłowodowej. Taką sytuację przedstawia ekran formularz do wprowadzania danych (Rys. 46). Instrukcja użytkownika 92 / 128

93 Rys. 46. Formularz Linia światłowodowa Formularz Linia światłowodowa służy do przekazywania informacji o zatwierdzonych planach inwestycyjnych, czyli takich planach, co, do których przedsiębiorca jest przekonany, że będzie je realizował. "Wolne włókna udostępniane innym podmiotom" - liczba całkowita włókien, które mają być udostępniane innym PT na zasadzie dzierżawy, IRU, dzierżawy długoterminowej lub innej. W pola Środki własne i Środki unijne wpisujemy wartości brutto w zł. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Opis poszczególnych pól formularza Linia światłowodowa zawiera Tabl. 16. Instrukcja użytkownika 93 / 128

94 Tabl. 16. Pola formularza Linia światłowodowa Nazwa Typ/długość pola Uwagi Przykład Identyfikator Tekst / 100 Oznaczenie inwestycji linii. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćę- ŁŃÓŚŻŹ, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. INWESTYCJA_L01 Długość linii kablowej Liczbowe/ 5. Liczba światłowodowej [km] dziesiętna 4d1 Liczba włókien w kablu Liczba całkowita [szt.] dodatnia / 4 Wolne włókna do udostępnienia Liczba całkowita innym podmio- dodatnia / 4 tom [szt.] Środki własne [zł] Liczba całkowita dodatnia / 9 Środki unijne [zł] Liczba całkowita dodatnia / 9 Planowany rok zakończenia Liczba całkowita inwestycji dodatnia / 4 Miejscowość dla zakończenie A Szerokość geograficzna dla zakończenia A Długość geograficzna dla zakończenia A Miejscowość dla zakończenia B Tekst / 100 Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymaga cyfra Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymaga cyfra Tekst / 100 Nazwa musi być unikalna i nie może zawierać spacji. Liczba dziesiętna> 0 w km 11.0 Liczba całkowita > 0 40 Liczba całkowita > 0. Liczba nie większa niż w polu Liczba włókien w kablu. Wartość brutto. Nieujemna liczba całkowita, > 0 gdy środki unijne = 0 Wartość brutto. Nieujemna liczba całkowita, >0 gdy środki własne = 0 Wybór jednej wartości spośród czterech: Pole wymagane. Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi. 2 cyfry kropka 4 cyfry. Format DD.DDDD Zakres: cyfry kropka 4 cyfry. Format DD.DDDD Zakres: Pole wymagane. Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi Skierniewice (miasto, ), woj. łódzkie, pow. Skierniewice, gm. Skierniewice ( ) Warszawa (miasto, ), woj. mazowieckie, pow. Warszawa, gm. Warszawa ( ) Szerokość geograficzna dla zakończenia B Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymaga cyfra 2 cyfry. 4 cyfry (ułamek dziesiętny). Zakres: Instrukcja użytkownika 94 / 128

95 Długość geograficzna dla zakończenia B Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymaga cyfra 2 cyfry. Kropka. 4 cyfry (ułamek dziesiętny). Zakres: Inwestycje w sieci dostępowe Okno listy formularzy Inwestycje w sieci dostępowe przedstawiono na Rys. 47. Zawiera ona zestawienie inwestycji w sieci dostępowe już wprowadzone do systemu. Rys. 47. Okno zakładki Inwestycje w sieci dostępowe Naciśniecie przycisku Dodaj nowy obiekt powoduje przejście do formularza Sieć dostępowa (Rys. 48). Instrukcja użytkownika 95 / 128

96 Rys. 48. Formularz Sieć dostępowa Formularz Sieć dostępowa służy do przekazywania informacji o wartości nakładów inwestycyjnych brutto dla planowanych inwestycji budowy sieci. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Opis poszczególnych pól formularza Sieć dostępowa zawiera Tabl. 17. Umieszczając kursor Instrukcja użytkownika 96 / 128

97 w polu przy wybranej technologii uzyskuje się podpowiedź odnośnie jego wypełnienia (Rys. 49). Rys. 49. Przykładowa podpowiedź w systemie Tabl. 17. Pola formularza Sieć dostępowa Nazwa Typ/długość pola Identyfikator Tekst / 100 Uwagi Oznaczenie inwestycji sieci. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćę- ŁŃÓŚŻŹ, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Przykład INWESTYCJA_S01 Identyfikator musi być unikalny i nie może zawierać spacji. Miejscowość Tekst / 100 Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie. Planowany rok zakończenia Liczbowe / 4 Wybór jeden spośród 4 wartości: inwestycji POST: wolumen Liczba całkowita dodatnia / Dozwolone tylko cyfry. Liczba nowych linii analogowych (wyposażeni) Karczew (miasto, ), woj. mazowieckie, pow. otwocki, gm. Karczew ( ) 2015 Liczba nowych linii analogowych (wyposażeń) 200 POST: Wartość nakładów Liczba całkowita Dozwolone tylko cyfry inwestycyjnych dodatnia / 9 brutto (zł) ISDN (BRA i PRA): wo- Liczba całkowita Dozwolone tylko cyfry. Liczba nowych Liczba nowych linii cy- Instrukcja użytkownika 97 / 128

98 lumen dodatnia / 9 linii cyfrowych (wyposażeni) frowych (wyposażeń) ISDN (BRA i PRA): Wartość Liczba całkowita nakładów inwesty- dodatnia / 9 cyjnych brutto (zł) XDSL: wolumen Liczba całkowita dodatnia / 9 XDSL: Wartość nakładów Liczba całkowita inwestycyjnych brutto (zł) dodatnia / 9 TVK modem: wolumen Liczba całkowita dodatnia / 9 TVK modem: Wartość Liczba całkowita nakładów inwestycyjnych dodatnia / 9 brutto (zł) Ethernet: wolumen Liczba całkowita dodatnia / 9 Ethernet: Wartość nakładów Liczba całkowita inwestycyjnych dodatnia / 9 brutto (zł) FWA: wolumen Liczba całkowita dodatnia / 9 FWA: Wartość nakładów Liczba całkowita inwestycyjnych brutto dodatnia / 9 (zł)) WLAN: wolumen Liczba całkowita dodatnia / Dozwolone tylko cyfry Dozwolone tylko cyfry. Liczba użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączonych. 120 xdsl usługa świadczona poprzez cyfrowe łącza abonenckie xdsl (m.in. ADSL, CDSL, HDSL, IDSL, RADSL, SDSL, VDSL) Dozwolone tylko cyfry Dozwolone tylko cyfry. Liczba użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączonych. TVK modem - telewizja kablowa, której operator nie świadczy usług szerokopasmowej transmisji danych oraz usług głosowych z powodu braku zaimplementowanej odpowiedniej technologii wspierającej ten zakres usług Dozwolone tylko cyfry Dozwolone tylko cyfry. Liczba użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączonych. Ethernet usługa świadczona przez lokalne sieci przewodowe LAN (ang. Local Area Network), także standard wykorzystywany w budowie lokalnych sieci komputerowych Dozwolone tylko cyfry Dozwolone tylko cyfry. Liczba nowych terminali końcowych. FWA (ang. Fixed Wireless Access) stacjonarny dostęp bezprzewodowy, także usługa świadczona w technologii bezprzewodowego dostępu do sieci stacjonarnej Dozwolone tylko cyfry Liczba nowych stacji bazowych (hot spot)/liczba terminali abonenckich. WLAN (ang. Wireless LAN) usługa świadczona przez bezprzewodowe sieci WLAN WiFi w taki sposób, że dostęp świadczony jest drogą radiową do urządzenia abonenckiego. Uwaga. Nie dotyczy abonenckich sieci domowych WiFi zarządzanych przez użytkowników końcowych Instrukcja użytkownika 98 / 128

99 WLAN: Wartość nakładów Liczba całkowita inwestycyjnych dodatnia / 9 brutto (zł) WiMAX: wolumen Liczba całkowita dodatnia / 9 WiMAX: Wartość nakładów inwestycyjnych brutto (zł) Liczba całkowita dodatnia / 9 CDMA: wolumen Liczba całkowita dodatnia / 9 CDMA: Wartość nakładów Liczba całkowita inwestycyjnych dodatnia / 9 brutto (zł) 2G/3G: wolumen Liczba całkowita dodatnia / 9 Dozwolone tylko cyfry Dozwolone tylko cyfry. Liczba nowych stacji/liczba nowych sektorów WiMAX (ang. Worldwide Interoperability for Microwave Access) - technologia sieci bezprzewodowej w standardzie , także usługa świadczona w technologii bezprzewodowej opartej na tym standardzie Liczba nowych stacji/liczba nowych sektorów. WiMAX (ang. Worldwide Interoperability for Microwave Access) - technologia sieci bezprzewodowej w standardzie , także usługa świadczona w technologii bezprzewodowej opartej na tym standardzie. Dozwolone tylko cyfry. Liczba nowych stacji. CDMA (ang. Code Division Multiple Access) usługa świadczona w technologii CDMA Dozwolone tylko cyfry Dozwolone tylko cyfry. Liczba nowych stacji/liczba nowych sektorów. 2G/3G: Wartość nakładów inwestycyjnych brutto (zł) Liczba całkowita dodatnia / 9 LTE: wolumen Liczba całkowita dodatnia / 9 LTE: Wartość nakładów Liczba całkowita inwestycyjnych brutto (zł) dodatnia / 9 SAT: wolumen Liczba całkowita dodatnia / 9 SAT: Wartość nakładów Liczba całkowita inwestycyjnych brutto (zł) dodatnia / 9 FTTH: wolumen Liczba całkowita dodatnia / 9 FTTH: Wartość nakładów inwestycyjnych brutto (zł) Inna technologia dostępowa Liczba całkowita dodatnia / 9 Tekst / 100 2G/3G usługa świadczona w technologii 2G/3G (m.in. GPRS, EDGE) Dozwolone tylko cyfry. Liczba nowych stacji/liczba nowych sektorów. 2G/3G usługa świadczona w technologii 2G/3G (m.in. GPRS, EDGE) Dozwolone tylko cyfry. Liczba nowych stacji/liczba nowych sektorów. LTE (ang. Long Term Evolution) usługa świadczona w technologii 4G LTE. Dozwolone tylko cyfry Dozwolone tylko cyfry. Liczba terminali odbiorczych. SAT usługa świadczona przez łącza satelitarne. Dozwolone tylko cyfry Dozwolone tylko cyfry. Liczba użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączonych. FTTH (ang. Fiber To The Home) usługa świadczona przez światłowód doprowadzony do gniazdka abonenta. Dozwolone tylko cyfry Inna technologia nieuwzględniona powyżej. W przypadku wypełnienie tego pola należy wypełnić pola Inne: wolumen i Inne: wydatki [zł] Inne: wolumen Liczba całkowita Liczba użytkowników planowanych do Instrukcja użytkownika 99 / 128

100 Inne: Wartość nakładów inwestycyjnych brutto (zł) SUMA wartości nakładów inwestycyjnych brutto dodatnia / 9 Liczba całkowita dodatnia / 9 Liczba całkowita dodatnia / 9 podłączenia/podłączonych Dozwolone tylko cyfry. Pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania wartości nakładów inwestycyjnych brutto dla wszystkich wyżej wymienionych technologii z inną technologią dostępową włącznie Tabela poniżej zawiera opis wykorzystywanych technologii. Tabl. 18. Parametry wolumen dla technologii Technologia Opis Wolumen POTS Linia POTS Liczba nowych linii analogowych (wyposażeń) ISDN Linia ISDN (BRA/PRA) Liczba nowych linii cyfrowych (wyposażeń) xdsl Usługa świadczona poprzez cyfrowe łącza abonenckie xdsl Liczba użytkowników końcowych planowa- TVK modem Ethernet FWA WLAN WiMax CDMA (m.in.: ADSL, CDSL, HDSL, IDSL, RADSL, SDSL, VDSL). Telewizja kablowa, której operator nie świadczy usług szerokopasmowej transmisji danych oraz usług głosowych z powodu braku zaimplementowanej odpowiedniej technologii wspierającej ten zakres usług. Ethernet: Usługa świadczona przez sieci przewodowe LAN (LAN - ang. Local Area Network, Ethernet - standard wykorzystywany w budowie lokalnych sieci komputerowych). Stacjonarny dostęp bezprzewodowy FWA: Usługa świadczona w technologii bezprzewodowego dostępu do sieci stacjonarnej (ang. Fixed Wireless Access). Bezprzewodowe sieci WLAN: Usługa świadczona przez bezprzewodowe sieci WLAN - Wirless LAN (WiFi) w taki sposób, że dostęp świadczony jest wyłącznie drogą radiową do urządzenia abonenckiego. UWAGA: nie dotyczy abonenckich sieci domowych WiFi zarządzanych przez użytkowników końcowych. WiMax: Usługa świadczona w technologii bezprzewodowej opartej na standardzie , tzw. WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access). CDMA: Usługa świadczona w technologii CDMA (Code Division Multiple Acces - dostęp wielokrotny z kodowym rozdziałem sygnału). nych do podłączenia/podłączonych Liczba użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączonych Liczba użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączonych Liczba nowych terminali końcowych Liczba nowych stacji bazowych (hot spot)/liczba terminali abonenckich Liczba nowych stacji/liczba nowych sektorów Liczba nowych stacji 2G/3G 2G/3G: Usługa świadczona w technologii 2G/3G (m. in.: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA). Liczba nowych stacji/liczba nowych sektorów LTE Usługa świadczona w technologii 4G LTE Liczba nowych stacji/liczba nowych sektorów SAT Łącza satelitarne: Usługa świadczona przez łącza satelitarne. Liczba terminali odbiorczych FTTH FTTH: Światłowód do gniazdka abonenta. Liczba użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączonych Inne Inne technologie nieuwzględnione powyżej Liczba użytkowników końcowych planowanych do podłączenia/podłączonych Uwagi ogólne dotyczące formularza Inwestycje Należy wskazać zatwierdzone plany inwestycyjne, takie plany, co, do których przedsiębiorca jest przekonany, że będzie je realizował. Przykładowe pytania: Instrukcja użytkownika 100 / 128

101 Czy wykaz nowych obszarów objętych zasięgiem ma dotyczyć tylko węzłów, w których świadczy się lub ma się możliwość świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz kolokacji? Nie, dotyczy również węzłów, w których nie są świadczone usługi Buduję FO pomiędzy moim węzłem a klientem - prace odbywają się na terenie pewnego miasta. W wyniku prac uzyskuję podłączenie klienta do mojego portu dostępowego w węźle. W wyniku prac nie powstają żadne dodatkowe porty. Taką planowaną inwestycję powinienem zawrzeć, jako inwestycję w światłowód czy inwestycję w sieć dostępową? Jako inwestycję w światłowód jest to, bowiem inwestycja liniowa łącząca pkt-pkt. Instrukcja użytkownika 101 / 128

102 6.6 Formularz Oświadczenia Po wybraniu zakładki Oświadczenia uzyskujemy dostęp do formularza oświadczeń (Rys. 50). Rys. 50. Formularz Oświadczenia Instrukcja użytkownika 102 / 128

103 Oświadczenia są widoczne jedynie dla administratora podmiotu. Oświadczenia w imieniu podmiotu przekazuje administrator podmiotu. Po zaznaczeniu właściwych opcji należy nacisnąć przycisk Zapisz. Po naciśnięciu przycisku Zapisz pojawia się komunikat: Jeżeli w oświadczeniu zostanie zaznaczone TAK, że zakończono proces przekazywania danych to po zapisaniu pojawi się okno pokazane na Rys. 51. Rys. 51. Formularz Zakończenie przekazywania danych W przypadku, gdy w procesie weryfikacji danych wystąpią nieprawidłowości to na górze formularza oświadczenia pojawi się komunikat ostrzegawczy. Przykładowy komunikat przedstawiono na Rys. 52. Rys. 52. Przykładowy komunikat ostrzegawczy w Oświadczeniach Złożenie oświadczenia o zakończeniu procesu przekazywania danych skutkuje tym, że opcja Dane podmiotu w zakładce formularze jak również opcja Import z zakładki Dane Instrukcja użytkownika 103 / 128

104 są niewidoczne dla użytkowników. Nie jest możliwy import, edycja i usuwanie danych. Możliwe jest tylko wyświetlanie danych. Z chwilą zakończenia przekazywania danych należy bezwzględnie zaznaczyć opcję oświadczenia: zakończono proces przekazywania danych oraz nacisnąć przycisk Zapisz. Wówczas w podsumowaniu (pierwsza strona systemu po zalogowaniu, dostępna po kliknięciu na SIIS) zamiast przycisku pojawi się przycisk. Administrator naciskając na niego może pobrać potwierdzenie w postaci pliku PDF, który może wyświetlić, wydrukować czy też zapisać na dysku. Przykład potwierdzenia pokazano na Rys. 53 do Rys. 56. Instrukcja użytkownika 104 / 128

105 Rys. 53. Przykładowe potwierdzenie przekazania danych (strona 1) Instrukcja użytkownika 105 / 128

106 Rys. 54. Przykładowe potwierdzenie przekazania danych (strona 2) Instrukcja użytkownika 106 / 128

107 Rys. 55. Przykładowe potwierdzenie przekazania danych (strona 3) Instrukcja użytkownika 107 / 128

108 Rys. 56. Przykładowe potwierdzenie przekazania danych (strona 4) Instrukcja użytkownika 108 / 128

109 7 Zakładka Dane Zakłada Dane zawiera następujące menu: Import; Eksport; Poprawność danych; Komentarze do danych. Menu Import, Eksport, Poprawność danych są widoczne dla administratora podmiotu. Z kolei użytkownik podmiotu widzi jednie menu Import. 7.1 Import Zakładka Import umożliwia wybranie i załadowanie pliku z danymi w formacie CSV lub XML do systemu SIIS. Zaleca się wgrywanie plików w formacie CSV. Przykładowe okno zakładki Import przedstawia Rys. 57. Import danych będzie niedostępny, jeżeli wprowadzono lub zmieniono dane za pomocą formularzy. Przed załadowaniem danych należy wykonać eksport danych, ponieważ wszystkie dane zostaną w bazie skasowane. Przy imporcie danych o infrastrukturze nie jest wybierane pole Projekt. Przed załadowaniem danych do systemu należy wgrać pliki do SIIS za pomocą przycisku Wgraj pliki do SIIS. Jednocześnie można wgrać kilka plików, które będą stanowić całość wprowadzanych danych inwentaryzacyjnych (paczka danych). Na początki określamy typ wgrywanego pliku CSV lub XML. Następnie naciskamy przycisk Przeglądaj i wybieramy plik do załadowania. Po wybraniu pliku naciskamy przycisk Wgraj plik do SIIS. Plik w tym momencie jest umieszczany w kolejce do przetwarzania. Po wgraniu wszystkich plików z danymi do systemu SIIS należy nacisnąć przycisk Załaduj dane ze plików. Tylko po naciśnięciu tego przycisku dane zostaną załadowane w bazie SIIS i nastąpi ich sprawdzenie (walidacja). Do bazy zostaną wczytane tylko te dane, które są poprawne. Wszystkie dane błędne nie są importowane do bazy. Instrukcja użytkownika 109 / 128

110 Rys. 57. Przykładowe okno zakładki Import Dane w bazie nie są nadpisywane, a każdy nowy import kasuje w bazie wszystkie dane. Status importu informuje o błędach w importowanych plikach z danymi. Raport z importu można pobrać z systemu. Efekt importu można zaobserwować po odświeżeniu ekranu komputera (przycisk F5) w tabeli Status importu. W przypadku pomyślnego zakończenia importy w tabeli przy importowanym pliku w kolumnie Raport pojawi się komunikat Import danych zakończony pomyślnie. W przypadku wykrycia błędu formalnego pliku CSV lub XML pojawią się stosowny komunikat w kolumnie Status np. Zakończono przetwarzanie. Wykryto błędy. Należy wówczas nacisnąć na przycisk Pokaż raport i uzyskamy wówczas szczegółowe informacje o błędach (Rys. 58). Jeśli chcemy zapisać raport i później go analizować wówczas należy nacisnąć na przycisk Pobierz raport. Instrukcja użytkownika 110 / 128

111 Rys. 58. Przykładowy ekran z błędami W Raporcie z przetwarzania importu XML przekazywana jest informacja o błędach w postaci pliku CSV o następującej strukturze: W pierwszym wierszu raportu komentarz zawierający nazwę podmiotu, którego dotyczy raport. W drugim wierszu - komentarz zawierający identyfikator podmiotu w systemie SIIS. W trzecim wierszu - komentarz zawierający nazwę pliku XML, którego dotyczy raport. W czwartym wierszu - komentarz zawierający datę i czas zakończenia przetwarzania w formacie określonym przez normę ISO Kolejne wiersze w formacie: AA, "BB", CC, "DD" AA numer linii, w której wystąpił błąd BB nazwa znacznika, przy którym wystąpił błąd CC trzycyfrowy kod błędu DD komunikat błędu W przypadku błędów dot. struktury XML część BB pozostaje pusta. W Raporcie z przetwarzania importu CSV przekazywana jest informacja o błędach w postaci pliku CSV o następującej strukturze: W pierwszym wierszu raportu komentarz zawierający nazwę podmiotu, którego dotyczy raport. W drugim wierszu - komentarz zawierający identyfikator podmiotu w systemie SIIS. W trzecim wierszu - komentarz zawierający nazwę pliku CSV, którego dotyczy raport. W czwartym wierszu - komentarz zawierający datę i czas zakończenia przetwarzania w formacie określonym przez normę ISO Kolejne wiersze w formacie: AA, BB, CC, "DD" AA numer linii, w której wystąpił błąd BB numer kolumny, w której wystąpił błąd CC trzycyfrowy kod błędu DD komunikat błędu Instrukcja użytkownika 111 / 128

112 W przypadku błędów struktury CSV części AA i BB pozostają puste; przykłady takich błędów to: Niepoprawne kodowanie pliku lub/i znaleziono niedozwolone znaki Plik musi mieć dokładnie jeden poprawny wiersz określający dane podmiotu W przypadku, gdy błędu nie można odnieść do konkretnej kolumny pole BB pozostaje puste. Lista błędów wraz z opisem znajduje się w załączniku nr 1 do Instrukcji Użytkownika SIIS 5.x. Naciśnięcie przycisku Załaduj dane z plików (po zakończeniu procedury wysyłania) uruchamia procedurę przetwarzania przesłanych plików. Kliknięcie tego przycisku rozpoczyna proces: kasowania bazy, ładowania danych ze wszystkich plików równolegle, usuwania sztucznych obiektów oraz obiektów dla nich podrzędnych (jeśli powstały). Ponadto w momencie naciśnięcia przycisku Załaduj dane z plików do administratora PT zostanie przesyłany następującej treści: Szanowni Państwo, następujące dane zostały umieszczone na serwerze SIIS: <lista plików> Trwa oczekiwanie na rozpoczęcie procesu przetwarzania danych. Po jego zakończeniu na stronie importu dostępny będzie raport z przetwarzania. W przypadku informacji o błędach konieczne będzie poprawienie danych, ponieważ zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, przekazywane dane powinny być aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, kompletne oraz adekwatne do potrzeb wykonania przedmiotowego obowiązku. Zespół SIIS W Raporcie z przetwarzania informacji inwentaryzacyjnej na etapie weryfikacji spójności danych przekazywana jest informacja o błędach w postaci pliku CSV o następującej strukturze: W pierwszym wierszu raportu komentarz zawierający nazwę podmiotu, którego dotyczy raport. W drugim wierszu - komentarz zawierający identyfikator podmiotu w systemie SIIS. W trzecim wierszu - komentarz zawierający datę i czas zakończenia przetwarzania w formacie określonym przez normę ISO Kolejne wiersze w formacie: AA", "BB", "CC", "DD", EE, "FF" AA typ obiektu (podrzędnego), którego dotyczy błąd Instrukcja użytkownika 112 / 128

113 BB identyfikator obiektu (podrzędnego), w którym wystąpił błąd CC typ obiektu (nadrzędnego), który był źródłem błędu DD identyfikator obiektu (nadrzędnego), który był źródłem błędu EE trzycyfrowy kod błędu FF komunikat o błędzie/ostrzeżeniu Możliwe komunikaty o błędach: Brak definicji obiektu nadrzędnego <DD>. Obiekt podrzędny <BB> został usunięty. Brak definicji obiektu nadrzędnego <DD>. Definicja obiektu <BB> jest niekompletna. Na czas wszystkich etapów ładowania danych blokowana jest możliwość wgrywania/kasowania plików i załadowania danych. Po załadowaniu danych następuje odblokowanie wgrywania i ładowania kolejnych danych. Użytkownik, który wejdzie ponownie na stronę importu znajdzie tam listę ostatnio przetworzonych plików. Przesłane pliki pozostają w systemie plików w celu uniknięcie wielokrotnego przesyłania tych samych plików. W celu zachowania przejrzystości w statusach importu i raportach, użytkownik wgrywający koleje pliki (do paczki) powinien nadawać plikom unikalne nazwy. Próba wgrania pliku o tej samej nazwie kończy się niepowodzeniem. Na górze ekranu wyświetlana jest lista już przekazanych plików z możliwością usunięcia pojedynczego pliku poprzez kliknięcie na przycisk Usuń plik. 7.2 Eksport Wybierając zakładkę Eksport uzyskujemy możliwość eksportu danych archiwalnych i danych podmiotu zapisanych w bazie danych systemu SIIS do pliku XML lub CSV. Użytkownik ma możliwość pobrania tylko ostatniego pliku z danymi. Naciskając przycisk Dane archiwalne otwierana jest nowa zakładka w przeglądarce z systemem SIIS 2013, gdzie po zalogowaniu można wykonać Eksport danych przekazanych w poprzednim cyklu wprowadzania danych. Dane archiwalne są do pobrania tylko w systemie archiwalnym SIIS Naciskając na przycisk Pobierz CSV lub Pobierz XML użytkownik może przygotować do eksportu z systemu pliki danych w wybranym formacie. Aby wykonać eksport danych należy wybrać operację Pobierz dla określonej nazwy pliku wygenerowanej przez system. Okno zakładki Eksport zostało przedstawione na Rys. 59. Zalecamy pobieranie danych w formacie CSV. Instrukcja użytkownika 113 / 128

114 Rys. 59. Przykładowe okno zakładki Eksport 7.3 Poprawność danych W zakładce tej przedstawiane są wyniki analizy poprawności danych przeprowadzonych według reguł biznesowych. Okno główne zostało przedstawione na Rys. 60. Okno wyświetla się po wybraniu w menu Dane funkcji Poprawność danych. W tym oknie prezentowany jest aktualny Raport poprawności danych, zawierający wyniki weryfikacji danych podmiotu pod względem zachowania reguł biznesowych, dotyczących logicznej spójności zapisanych informacji (lista reguł patrz Tabl. 19). Oprócz błędów raport zawiera również ostrzeżenia, czyli informacje o możliwości wystąpienia błędu. Jeżeli pomimo ostrzeżenia dane są prawidłowe ostrzeżenie można pominąć. W takim przypadku należy opisać przyczynę wystąpienia ostrzeżenia w oknie Komentarze do danych dostępnym z zakładce Dane. Dla każdej kolejnej weryfikacji pojawia się dodatkowo informacja o dacie ostatniej weryfikacji np. sekwencja Data ostatniej weryfikacji: 28 marca :05:51. W przypadku weryfikacji negatywnej w oknie formularza Oświadczenia pojawia się komunikat:. Weryfikacja przekazanych danych wykazała nieprawidłowości w części przekazanych informacji. Prosimy o ich sprawdzenie na stronie: Raport poprawności danych. Przekazane przez użytkownika dane inwentaryzacyjne są walidowane w SIIS zgodnie z podanymi niżej regułami biznesowymi, raz na dobę w godzinach nocnych. W czasie między przekazaniem danych, a pierwszą walidacją w oknie Raport poprawności danych pojawia się komunikat Weryfikacja danych jeszcze się nie odbyła. Instrukcja użytkownika 114 / 128

115 Rys. 60. Ekran zakładki Raport poprawności danych Naciśnięcie przycisku pobierz Pobierz raport pozwala na zapisanie raportu na dysku lub odczytanie go za pomocą wybranej aplikacji. W systemie zaimplementowano reguły biznesowe przedstawione w Tabl. 19. Tabl. 19. Reguły poprawności danych Nr Nazwa Opis reguły 1 Współrzędne poza Polską Zadeklarowane współrzędne obiektu znajdują się poza prostokątem określającym obszar Polski 2 Współrzędne poza obszarem Zadeklarowane współrzędne obiektu znajdują się ok. X km od środka wskazanej przyległym do miejscowości miejscowości a więc poza obszarem miejscowości i terenów przyległych. 3 Brak wykazanej liczby świadczonych usług na zasięgach budynkowych sieci Podmiot sprawozdał dużo budynków w zasięgu swojej sieci dostępowej, w których nie są świadczone żadne usługi. Taki stan może być niezgodny z rzeczywistością i wymagać uzupełnienia danych. 4 Brak wykazania świadczonych usług na węzłach dostępowych sieci stacjonarnych 5 Niski udział potencjalnych zasięgów budynkowych na własnych i współdzielonych węzłach sieci przewodowych 6 Brak wykazania zasięgów budynkowych na własnych i współdzielonych węzłach sieci przewodowych 7 Brak adresu własnego lub współdzielonego węzła dostępowego, jako jego zasięgu Podmiot sprawozdał własny lub współdzielony węzeł dostępowy z technologiami stacjonarnymi (przewodowe i bezprzewodowe) bez świadczonych usług na jego zasięgach tj. żaden z budynków z aktywnymi usługami w zasięgu sieci nie wskazuje na dany węzeł dostępowy Dla węzłów własnych lub współdzielonych przewodowych sieci dostępowych zidentyfikowano niski udział punktów adresowych bez aktywnych usług. Istnieje ryzyko, że Podmiot sprawozdał wyłącznie punkty adresowe, na których obecnie świadczone są usługi, a nie sprawozdał wszystkich punktów adresowych objętych zasięgiem stacjonarnej sieci przewodowej. Podmiot sprawozdał własny lub współdzielony węzeł dostępowy z technologiami stacjonarnymi (przewodowe lub bezprzewodowe) bez zasięgu jego działania tj. żaden z budynków w zasięgu sieci nie wskazuje na dany węzeł dostępowy. Podmiot sprawozdał własny lub współdzielony węzeł dostępowy z przypisanym numerem porządkowym punktu adresowego budynku, w którym mieści się węzeł oraz technologiami stacjonarnymi (przewodowe lub bezprzewodowe) w zasięgach lub interfejsach bez wskazania własnego adresu budynku węzła, jako adresu zasięgu jego działania. 8 Duża liczba usług we własnym lub Liczba usług podłączonych do własnego lub współdzielonego pojedynczego węzła Instrukcja użytkownika 115 / 128

116 współdzielonym węźle dostępowym sieci stacjonarnej 9 Niski udział usług dla klientów niebędących konsumentami 10 Nieprawidłowa klasyfikacja usług dla konsumentów 11 Duża liczba usług dla konsumentów w punkcie adresowym 12 Liczba usług stacjonarnych dla konsumentów w danej miejscowości większa od liczby lokali mieszkalnych 13 Wysokie wysycenie usługami stacjonarnymi dla konsumentów w danej miejscowości 14 Duża zmiana liczby usług danego typu w zestawieniu z poprzednią inwentaryzacją 15 Duża zmiana liczby klientów w zestawieniu z zeszłoroczną sprawozdawczością 16 Taka sama liczba pakietów usług dla konsumentów i użytkowników niebędących konsumentami sieci stacjonarnej przekracza dla którejkolwiek z technologii: CWDM" DWDM" ATM" SDH" Mb/s Ethernet" Mb/s Fast Ethernet" Gigabit Ethernet" Gigabit Ethernet" Gigabit Ethernet" Gigabit Ethernet" BPON" EPON" GPON" G PON" G EPON" ADSL" ADSL2" ADSL2+" VDSL" VDSL2" (EURO)DOCSIS 1.x" (EURO)DOCSIS 2.x" (EURO)DOCSIS 3.x" Mb/s Ethernet" Mb/s Fast Ethernet" Gigabit Ethernet" Gigabit Ethernet" WiFi 2,4 GHz" - 50 WiFi 5 GHz" - 50 WiMAX" LMDS" radiolinia" - 10 CDMA" pozostałe Podmiot sprawozdaje wyłącznie konsumentów (klientów indywidualnych) i nie sprawozdaje klientów niebędących konsumentami (klientów biznesowych, podmioty posiadające REGON) jest mniejsza niż 1% całości liczby klientów. Może to wskazywać na sprawozdanie klientów biznesowych, jako klientów indywidualnych. Podmiot sprawozdał usługi dla konsumentów z usługami typu "Inne". Istnieje wysokie prawdopodobieństwo błędnego przypisania usług lub kategorii klientów. Podmiot sprawozdał liczbę usług stacjonarnych dla konsumentów (Int, Tel, TV) większą niż liczba lokali mieszkalnych w danym punkcie adresowym Podmiot sprawozdał liczbę usług stacjonarnych dla konsumentów (Int, Tel, TV) większą niż łączna liczba lokali mieszkalnych w danej miejscowości. Podmiot sprawozdał liczbę usług stacjonarnych dla konsumentów (Int, Tel, TV) wskazującą na wysokie wysycenie usługami w stosunku do liczby lokali mieszkalnych Podmiot sprawozdał liczbę usług danego typu (wg typów usług z rozporządzenia) różniącą się o 25% lub więcej (dla Podmiotów z liczbą usług>=1000) lub o 50% lub więcej (dla Podmiotów z liczbą usług >=100) od liczby usług sprawozdanej w poprzednim roku. Tak znacząca różnica może to być spowodowane błędem przy wprowadzaniu danych. Podmiot sprawozdaje odmienną liczbę usług danego typu w zestawieniu ze sprawozdawczością z zeszłego roku. Zgodna liczba pakietów we wszystkich przedziałach prędkości dla klientów indywidualnych i biznesowych (przynajmniej 3 wartości są różne od 0). Zachodzi ryzyko, że dane zostały omyłkowo przekopiowane lub powielone i jest to błąd. Instrukcja użytkownika 116 / 128

117 w rekordzie 17 Niedozwolone scalenie adresów wielu budynków 18 Numer porządkowy zawiera numer lokalu mieszkalnego Podany adres nie znajduje się w połączonej bazie budynkowej (GUS, GUGIK, PESEL) oraz: - posiada w numerze znaki interpunkcyjne "," lub "-" np.. 1,2,3,,5 1-32, lub - numer składa się z więcej niż 3 liczb np.. 123/ \129 Może to świadczyć o podaniu przez Podmiot listy budynków, zamiast adresu pojedynczego budynku. Podany adres budynku nie ma odpowiednika w bazie słownikowej oraz jedno z: 1. Numer budynku zawiera następujące ciągi znaków (bez względu na wielkość liter) - L - M - P i podany jest przed nimi i po nich ciąg znaków numerycznych 2. Numer budynku zawiera następujące ciągi znaków (bez względu na wielkość liter): - LOK - POK 3. Numer budynku podany przez Podmiot do ostatniego znaku "/" jest zgodny z numerem budynku z bazy słownikowej np. Podmiot podał adres Warszawa, Smocza 24/32 a w bazie adresowej istnieje adres Warszawa, Smocza Tekst w numerze porządkowym Podany adres budynku nie ma odpowiednika w bazie słownikowej oraz: 1. W numerze budynku występuje ciąg liter dłuższy niż wartość parametru "Liczba znaków literowych" 20 Brak cyfr arabskich w numerze porządkowym Podany adres budynku nie ma odpowiednika w bazie słownikowej oraz: 1. W numerze budynku nie występują cyfry arabskie 21 Niedozwolone znaki w numerze porządkowym 1. W numerze domu podane zostały znaki inne niże cyfry arabskie, litery lub znaki "- ","/". 22 Wiele punktów adresowych zasięgów sieci niezgodnych z bazą budynkową 23 Wiele punktów adresowych węzłów niezgodnych z bazą budynkową 24 Niespójność SIMC i kodu pocztowego PNA 25 Sprzeczność SIMC i kodu pocztowego PNA Znaczna część adresów zasięgów sieci, dla których podano numery porządkowe nie znajduje się w referencyjnej bazie budynkowej. Znaczna część adresów węzłów podanych przez Podmiot, dla których podano numer porządkowy budynku/budowli nie znajduje się w referencyjnej bazie adresowej. Kod pocztowy niezgodny z bazą kodów pocztowych dla danej miejscowości Kod pocztowy niezgodny z bazą kodów pocztowych dla danej miejscowości a jednocześnie podany kod pocztowy wskazuje na inną miejscowość lub ich części o identycznej lub zbliżonej nazwie. 26 Zbyt duży promień sektora Podana wartość promienia przekracza przyjęte progi Ostrzeżeń w kontekście maksymalnego promienia dla zaraportowanej technologii. 27 Zbyt mały promień sektora Podana wartość promienia przekracza przyjęte progi Ostrzeżeń w kontekście minimalnego promienia dla zaraportowanej technologii. 28 Błędne zakończenia linii kablowych i bezprzewodowych w tym samym punkcie 29 Linia kablowa nie jest elementem połączenia pomiędzy dwoma węzłami 30 Brak wykazania elementów łączenia kabli lub węzłów na trasie przebiegu linii kablowej 31 Potencjalny brak wykazania elementów łączenia kabli lub węzłów na trasie przebiegu linii kablowej 32 Potencjalny brak wykazania węzłów na trasie przebiegu linii radiowej Błędne przypisanie identyfikatorów początku i końca w linii kablowej lub bezprzewodowej Każde zakończenie linii kablowej na elemencie łączenia kabli musi poprzez ten element łączenia kabli a następnie inne linie z nią połączone za pośrednictwem tego elementu łączeni kabli lub kolejnych elementów łączenia kabli i linii musi być połączona do choćby jednego węzła. Długość odcinka linii kablowej jest zbyt duża. Istnieje prawdopodobieństwo, że na trasie linii kablowej znajdują się niewykazane elementy łączenia kabli lub węzły Długość odcinka linii kablowej jest prawdopodobnie zbyt duża. Istnieje prawdopodobieństwo, że na trasie linii kablowej znajdują się niewykazane elementy łączenia kabli lub węzły Długość odcinka linii radiowej jest prawdopodobnie zbyt duża. Istnieje prawdopodobieństwo, że na trasie linii radiowej znajdują się niewykazane węzły teletransmisyjne 33 Brak agregacji budynków Podmiot sprawozdaje wielokrotnie te same adresy budynków z tymi samymi technologiami dostępowymi Instrukcja użytkownika 117 / 128

118 34 Brak agregacji usług do pakietów usług 35 Powtarzające się kombinacje usług i ich liczby na tym samym adresie 36 Pakiety stacjonarne na technologiach mobilnych 37 Usługi świadczone spoza listy usług oferowanych w budynku 38 Kombinacje usług z zerową liczbą świadczonych usług 39 Podano ulicy oraz nazwę ulicy zgodną ze słownikiem TERYT (nazwa1) w obrębie podaj miejscowości 40 Podano ulicy oraz nazwę ulicy zgodną ze słownikiem TERYT (cecha +nazwa1) w obrębie podaj miejscowości 41 Podano ulicy oraz nazwę ulicy zgodną ze słownikiem TERYT (cecha +nazwa2+nazwa+1) w obrębie podaj miejscowości 42 Kod ulicy i nazwa ulicy zgodna z nazwą miejscowości 43 Kod ulicy i nazwa ulicy zgodna z nazwą miejscowości w obrębie tej samej gminy/powiatu 44 Kod ulicy i nazwa ulicy wskazująca na brak nazwy ulicy 45 Kod ulicy i niedozwolone znaki interpunkcyjne 46 Wartość w polu Technologia Inne i opis zgodny wartościami słownikowymi Zachodzi ryzyko, że z powodu pomyłki Podmiot sprawozdał wielokrotnie ten sam budynek np. na skutek możliwości podłączenia klientów z tego budynku przez wiele węzłów dostępowych w tej samej technologii przy jednoczesnym wielokrotnym podaniu tej samej informacji o liczbie klientów w budynku. Zachodzi ryzyko, że podmiot podał ten sam budynek wielokrotnie dla każdego z klientów z osobna Podmiot sprawozdaje wielokrotnie te same kombinacje usług w ramach jednego zasięgu sieci. Zachodzi ryzyko, że z powodu pomyłki Podmiot sprawozdał wielokrotnie te same dane o liczbie usług. Błąd szczególnie często pojawia się w danych przygotowywanych wstępnie w arkuszach kalkulacyjnych w wyniku kopiowania i wklejania kolejnych rekordów. Podmiot sprawozdaje wielokrotnie te same adresy budynków, do których przypisane są powtarzające się kombinacje usług oraz ich liczby. Zachodzi ryzyko, że z powodu pomyłki Podmiot sprawozdał wielokrotnie te same budynki np. na skutek możliwości podłączenia klientów z tego budynku przez dwa różne węzły dostępowe lub braku agregacji danych o klientach do poziomu budynku. Sprawozdawanie pakietów stacjonarnych (Internet stacjonarny, telefon stacjonarny, TV, IPTV) na technologiach mobilnych Podmiot sprawozdaje w budynku predefiniowane świadczone usługi spoza listy predefiniowanych usług, którą wcześniej wskazał, jako oferowane w danym budynku. Podmiot sprawozdaje w danym wierszu usług zerową liczbę usług na wszystkich prędkościach. Podmiot przekazuje dane adresowe nadużywając kodu umożliwiającej podanie ulicy spoza zakresu TERYT i kodu Podmiot podaje, jako pełną nazwę, która jest zgodna z nazwą 1 występującą w słowniku TERYT dla wskazanej przez Podmiot miejscowości oraz kod zamiast właściwego kodu ULIC Kod ulicy Teryt = Nazwa ulicy = Nazwa1 Ulicy [w TERYT] Podmiot przekazuje dane adresowe nadużywając kodu umożliwiającej podanie ulicy spoza zakresu TERYT i kodu Podmiot podaje, jako pełną nazwę, która jest zgodna z nazwą 1 występującą w słowniku TERYT dla wskazanej przez Podmiot miejscowości oraz kod zamiast właściwego kodu ULIC Kod ulicy Teryt = Nazwa ulicy = Cecha + Nazwa1 Ulicy [w TERYT] Podmiot przekazuje dane adresowe nadużywając kodu umożliwiającej podanie ulicy spoza zakresu TERYT i kodu Podmiot podaje, jako pełną nazwę, która jest zgodna z nazwą 1 występującą w słowniku TERYT dla wskazanej przez Podmiot miejscowości oraz kod zamiast właściwego kodu ULIC Kod ulicy Teryt = Nazwa ulicy = Cecha + Nazwa2 + Nazwa1 Ulicy [w TERYT] Podmiot przekazuje dane adresowe niezgodne z formatem Teryt nadużywając funkcjonalności SIIS umożliwiającej podanie ulicy spoza zakresu Teryt o kodzie i zamiast podać kod wraz z podaniem jej pełnej nazwy ulicy niewystępującej w Teryt (cecha +nazwa2+nazwa+1) podał Kod ulicy Teryt = i Nazwa ulicy = Nazwa Miejscowości Podmiot przekazał dane niezgodne z TERYT - ulica z kodem oraz nazwa ulicy zgadza się z nazwą miejscowości, która znajduje się w tej samej gminie/powiecie. Prawdopodobnie Podmiot przekazał adresy w standardzie pocztowym (urząd pocztowy, jako miejscowość, świadczenia usługi w ulicy) zamiast w standardzie TERYT. Podmiot przekazuje niezgodne z Teryt dane adresowe. Ulice o kodzie i nazwie zawierającej tekst ( BRAK, BRAK, BEZ NAZWY, BD, BD ) lub gdy nazwa zawiera tylko cechę oraz znaki interpunkcyjne lub same znaki interpunkcyjne Ulice o kodzie zawierają w nazwie niedozwolone znaki tj. znaki niebędące literami, cyframi lub wymienionymi znakami interpunkcyjnymi ". ": :" "-" ":" ":" "," Wartości podane w polu Opisowym dla technologii są zgodne z wartościami słownikowymi. Instrukcja użytkownika 118 / 128

119 47 Brak połączenia do punktu styku z Internetem 48 Brak połączenia do punktu styku z PSTN Węzeł, z którego świadczone są usługi dostępu do Internetu nie posiada widoczności poprzez linie przewodowe, linie bezprzewodowe i łącza do punktu styku dla wymiany ruchu IP Węzeł, z którego świadczone są usługi telefoniczne nie posiada widoczności poprzez linie przewodowe, linie bezprzewodowe i łącza do punktu styku dla wymiany ruchu głosowego 7.4 Komentarze do danych Okno zakładki przedstawiono na Rys. 61. Umożliwia ono wyszukiwanie komentarzy wg ich zawartości, edycję i usuwanie istniejących komentarzy oraz dodawanie nowych. Przyciski i umożliwiają odpowiednio wyświetlenie i ukrycie treści komentarza. Rys. 61. Okno zakładki Komentarze do danych Naciskając na przycisk Dodaj nowy komentarz uzyskuje się dostęp do edytora w którym można przygotować treść a następnie po naciśnięciu na przycisk Zapisz zapisać ją w systemie. W polu tym należy umieścić wyjaśnienie dotyczące raportu poprawności danych, jeżeli występują w nim błędy i ostrzeżenia. Błędy należy w systemie usunąć a jeżeli ostrzeżenie nie jest związane z błędem opisać powód występowania ostrzeżenia. Instrukcja użytkownika 119 / 128

120 8 Zakładka Dokumenty Rys. 62. Okno zakładki Nowy komentarz do danych Zakładka Dokumenty (Rys. 63) zapewnia możliwość ładowania do systemu innych dokumentów niż XML lub CSV. Dopuszczane formaty danych to: pdf, tiff, gif, jpg, jpeg, doc, docx. Okno zawiera dwie sekcje: Ładowanie dokumentów; Wykaz załadowanych dokumentów. Wybierając w sekcji Ładowanie dokumentów uzyskujemy możliwość załadowania do systemu stosownego dokumentu. Naciskając przycisk Przeglądaj możemy wybrać lokalnie odpowiedni plik a następnie naciskając przycisk Załaduj spowodujemy jego zapisanie w systemie SIIS. Instrukcja użytkownika 120 / 128

121 Rys. 63. Okno Ładowanie dokumentów Sekcja Wykaz załadowanych dokumentów zawiera wykaz załadowanych przez użytkownika plików, nazwę użytkownika wraz z datami ich dodania do systemu. Instrukcja użytkownika 121 / 128

122 9 Zakładka Użytkownicy Okno główne zakładki Użytkownicy przedstawia Rys. 64. Menu Użytkownicy umożliwia administratorowi podmiotu zarządzanie użytkownikami podmiotu (dodawanie nowych użytkowników podmiotu). Administrator podmiotu może zablokować lub odblokować konta użytkownikom, edytować dane użytkownika, zmienić status konta użytkownika na: Aktywne, Zablokowane, Administracyjne. Dany podmiot może mieć tylko jednego administratora (jedno konto administracyjne). W przypadku, gdy administrator nada uprawnienia administracyjne innemu użytkownikowi to natychmiast przestaje pełnić rolę administratora. Rys. 64. Menu główne zakładki Użytkownicy Naciskając przycisk Dodaj nowego użytkownika możemy dodać nowego użytkownika podmiotu (Rys. 65). Instrukcja użytkownika 122 / 128

123 Rys. 65. Ekran nowego użytkownika Naciskając przycisk Edytuj przy danym użytkowniku w menu głównym zakładki Użytkownicy otrzymujemy możliwość edycji jego danych. Status Konta może przyjmować wartości: Aktywne, Zablokowane, Administracyjne. Instrukcja użytkownika 123 / 128

124 Rys. 66. Ekran edycji danych użytkownika Z kolei naciskając przycisk Zmień hasło umieszczony w prawym górnym rogu ekranu możemy zmienić hasło wybranemu użytkownikowi. Uzyskuje się wtedy ekran pokazany na Rys. 67. Rys. 67. Ekran zmiany hasła Aby wszystkie zmiany były skuteczne należy nacisnąć przycisk Zmień hasło. Instrukcja użytkownika 124 / 128

125 10 Zakładka Mapa Wybierając zakładkę Mapa podmiot może przeglądać na mapie podkładowej wprowadzone przez siebie obiekty telekomunikacyjne. Na mapie widoczne są wszystkie wprowadzone do bazy obiekty. Aby zobaczyć dane na mapie należy wybrać warstwy mapy na panelu po lewej stronie ekranu. Jeżeli nie podano współrzędnych obiekty będą lokalizowane do środka miejscowości, w której są zlokalizowane. Współrzędne należy podawać w układzie współrzędnych WGS 84. Podwójne kliknięcie na element przedstawiony na mapie powoduje wyświetlenie identyfikatorów obiektów występujących w bazie i związanych z tym elementem. Można wybrać obiekt w bazie klikając na identyfikator obiektu wyświetlony przy elemencie na mapie. Mapę można skalować do odpowiedniej skali i wydrukować w formacie PDF. Wprowadzone obiekty będą widoczne po naciśnięciu przycisku Odśwież. Okno główne zakładki przedstawia Rys. 68. Rys. 68. Okno główne zakładki Mapa znajdujące się w lewym górnym rogu mapy służą do powiększania i zmniejsza- Przyciski nia mapy. Naciskając na przycisk Drukuj można zapisać mapę w formacie PDF lub ją wydrukować (Rys. 69). Instrukcja użytkownika 125 / 128

126 Rys. 69. Przykładowy wydruk mapy Instrukcja użytkownika 126 / 128

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.56 Wersja dokumentacji 1.0 Warszawa, marzec 2016 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

I. Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa

I. Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa Elektroniczny format przekazywania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, budynkach umożliwiających kolokację, o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x Spis kodów błędów Stan na 9-02-2015 Numer GRUPA 100 Błędy ogólnego przetwarzania plików 101 Brak pliku do przetworzenia! 102 Wystąpiła awaria

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.2 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Projekty Wersja oprogramowania 5.1 Wersja dokumentacji 1.2 Warszawa, lipiec 2014 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 46 2989 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.03.03 19:26:41 +01'00' Poz. 238.go v.p l 238 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI 1 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ ZAKOŃCZENIA SIECI 1.1 Czy trzeba podawać adres zakończenia sieci z dokładnością do lokalu? Nie. Należy podać adres zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji

Instrukcja obsługi aplikacji Formularz koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady pracy z aplikacją...

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/02/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia: usługi doradcze dotyczące narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Backoffice instrukcja użytkowania. Metryka dokumentu Wersja Data Zmiany Wersja inicjalna dokumentu

Backoffice instrukcja użytkowania. Metryka dokumentu Wersja Data Zmiany Wersja inicjalna dokumentu Backoffice instrukcja użytkowania Metryka dokumentu Wersja Data Zmiany 1.0 2017-03-27 Wersja inicjalna dokumentu 1 Wstęp Backoffice jest aplikacją zarządzającą Platformą Walutową, aplikacją internetową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika Narzędzia Dla Dużych Operatorów. (NDDO) w SIIS 5.54.

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika Narzędzia Dla Dużych Operatorów. (NDDO) w SIIS 5.54. System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Narzędzia Dla Dużych Operatorów (NDDO) w SIIS 5.54.5 Wersja dokumentacji 2.0 Warszawa, luty 2016 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

REJESTR PRAW KIEROWANIA

REJESTR PRAW KIEROWANIA PORADNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI Urząd Transportu Kolejowego 2014 str. 1 Rejestr praw kierowania pojazdem kolejowym Sporządzanie i przedkładanie do Urzędu Transportu Kolejowego oraz systematyczne aktualizowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

System SIIS instrukcja użytkownika - formularze Serwisu Wprowadzania Danych

System SIIS instrukcja użytkownika - formularze Serwisu Wprowadzania Danych System SIIS instrukcja użytkownika - formularze Serwisu Wprowadzania Danych Wersja instrukcji 1.05 Wersja oprogramowana 1.0.5 Warszawa, kwiecień 2011 Beneficjent: Instytut Łączności PIB ul. Szachowa 1,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ dla szkół i placówek oświatowych Moduł: DANE ZBIORCZE czerwiec 2013 2

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany formularz do badań rolniczych (R-ZW-B, R-ZW-S) Spis Treści GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Instrukcja obsługi aplikacji

Zintegrowany formularz do badań rolniczych (R-ZW-B, R-ZW-S) Spis Treści GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Instrukcja obsługi aplikacji Zintegrowany formularz do badań rolniczych (R-ZW-B, R-ZW-S) Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia... 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo,

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny lub zgłoszenie do

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 2A

WZÓR FORMULARZA NR 2A Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 2 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny, następnie go wydrukować, podpisać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1

Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1 Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1 Gimnazjalisto, w elektronicznym systemie pod adresem: ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl możesz

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 3B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

WZÓR FORMULARZA NR 3B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 3 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Ochrona środowiska - sprawy Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-21 Sygnity S.A Utworzenie

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przygotowania się do Rozmowy Oceniającej Logowanie 1. Link do portalu: https://e-talent.umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo