System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG /09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa 1, Warszawa tel. (+48 22) , faks (+48 22)

2 Spis treści 1 Wstęp Wymagania po stronie użytkownika Logowanie w systemie oraz rejestracja podmiotu Zakres przekazywanych danych Okno podsumowanie Zakładka Formularze Podmiot przekazujący informacje Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę Kolokacje Uwagi ogólne dotyczące formularza Kolokacja Grupa Infrastruktura i usługi Węzły własne lub współdzielone Uwagi ogólne dotyczące formularza Węzły własne lub współdzielone Węzły obce Łączenia kabli Uwagi ogólne dotyczące formularza Łączenia kabli Punkty styku Linie kablowe Linie bezprzewodowe Uwagi ogólne dotyczące formularza Linie kablowe i Linie bezprzewodowe Połączenia Uwagi ogólne dotyczące formularza Połączenie Zakończenia sieci i usługi Uwagi ogólne dotyczące formularza Zakończenia sieci i usługi Formularz Oświadczenia - Inwentaryzacja Zakładka Dane Import Eksport Poprawność danych Komentarze do danych Zakładka Dokumenty Zakładka Użytkownicy Beneficjent: Projekt: POIG /09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa 1, Warszawa tel. (+48 22) , faks (+48 22)

3 10 Zakładka Mapa Zakładka Pomoc Zakładka Kontakt Instrukcja użytkownika 3 / 130

4 1 Wstęp Dokument opisuje zasady stosowania formularzy dla przeprowadzenia inwentaryzacji pokrycia infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację, a także informacji o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu. Obowiązek przekazywania danych inwentaryzacyjnych spoczywa na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych (PT), jednostkach samorządu terytorialnego (JST) oraz na podmiotach wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej (PUP) dysponujących publiczną infrastrukturą telekomunikacyjną przeznaczoną do świadczenia usług dostępu szerokopasmowego, a także na operatorach wirtualnych. Od 16 marca 2015 r. zbierane są również informacje dotyczące planów inwestycyjnych w ramach konsultacji. Dla tego celu została opracowana oddzielna instrukcja użytkownika. Zakres informacji jak i funkcjonalności są dynamicznie dostosowane do użytkownika przekazującego dane (administrator podmiotu lub użytkownik podmiotu). Menu udostępniane administratorowi podmiotu jest następujące: Formularze (Podmiot przekazujący informacje, Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę, Kolokacje, Infrastruktura i usługi, Inwestycje 1, Oświadczenia - Inwentaryzacja); Dane (Import, Eksport, Poprawność danych, Komentarze do danych); Projekty; Dokumenty; Użytkownicy; Mapa; Pomoc; Kontakt. Menu użytkownika podmiotu jest następujące: Formularze (Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę, Kolokacje, Infrastruktura i usługi, Inwestycje); Dane (Import, Poprawność danych, Komentarze do danych); Projekty; Dokumenty; Mapa; 1 Podczas tegorocznej inwentaryzacji w formularzach Inwestycje nie są zbierane dane o planowanych inwestycjach w linie i sieci dostępowe. Podmiot w ramach Konsultacji, w 2014 roku, może złożyć plany inwestycyjne w formularzach Plany inwestycyjne i Punkty adresowe. Instrukcja użytkownika 4 / 130

5 Pomoc; Kontakt. Dla tych przedsiębiorców, którzy mają przypisane projekty, na górze strony formularzy wyświetlamy pasek umożliwiający wybór projektu. Pasek zawiera etykietę 'Projekt' oraz listę rozwijaną z realizowanymi projektami. Projekty są oznaczone, jako: "<nr projektu> <tytuł projektu>".wybranie projektu (nie kreseczek) powoduje następujące zmiany na stronach: na stronie głównej nie są wyświetlane przyciski 'Usuń' i 'Podsumowanie'; w formularzach włącza się automatycznie filtrację dla wybranego nr projektu, przy tworzeniu nowego obiektu. Również automatycznie zostaje wstawiany odpowiedni. nr projektu (i tej wartości nie można zmienić); w menu 'Formularze' nie są widoczne pozycje Inwestycje i 'Oświadczenia'. Pasek wyboru jest także na stronach "Dodaj nowy obiekt" formularz i "edytuj" formularz. Na tych stronach opcja wyboru projektu jest niedostępna (do odczytu). Jeśli użytkownik wybierze w formularzu numer projektu, to pole sekcji Finansowanie ze środków UE zostaje automatycznie ustawione na TAK i wtedy nie jest dopuszczalna zmiana tej wartości. 2 Wymagania po stronie użytkownika Użytkownik formularzy powinien być wyposażony w komputer z systemem operacyjnym Windows XP/7/8/Vista lub Linux, z monitorem o rozdzielczości ekranu, co najmniej 1024 x 768 pikseli, z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową. Użytkownik powinien posiadać podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem. Do obsługi formularzy należy stosować następujące najnowsze wersje przeglądarek z zainstalowaną obsługą Javascript: Mozilla Firefox wersja 36 lub nowsza; Microsoft Internet Explorer wersja 9 lub nowsza; Google Chrome wersja 40 lub nowsza. W przeglądarce musi być ustawiona obsługa cookies. Wymagane jest, aby komputer był wyposażony w oprogramowanie antywirusowe. Instrukcja użytkownika 5 / 130

6 3 Logowanie w systemie oraz rejestracja podmiotu Logowanie do systemu oraz rejestracja podmiotu następuje po połączeniu z portalem SIIS na stronie: Rys. 1. Okno główne portalu SIIS Na stronie umieszczone są informacje o systemie SIIS oraz Ogłoszenia i komunikaty. Po wybraniu przycisku Zaloguj się użytkownik przechodzi do okna logowania. Instrukcja użytkownika 6 / 130

7 Rys. 2. Okno logowania do systemu Strona Logowanie umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi na dostęp do systemu SIIS w celu przekazania danych o posiadanej infrastrukturze i świadczonych usługach. Po zalogowaniu można również złożyć oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu infrastruktury, usług. Użytkownik, który pamięta swoje dane logowania z poprzedniej inwentaryzacji może zalogować się do systemu na stare hasło, ale zostanie poproszony o zmianę hasła (zmiana hasła w systemie następuje, co 30 dni). Jeżeli użytkownik nie pamięta hasła lub Nazwy użytkownika (login) musi ustanowić nowe hasło (Nie pamiętam hasła) lub ponownie się zarejestrować (Rejestracja podmiotu). W przypadku utraty listy haseł jednorazowych, po nową listę haseł należy zwrócić się do właściwej Delegatury UKE. Wnioskować o wydanie listy haseł jednorazowych do SIIS może osoba uprawniona do reprezentowania danego podmiotu. Wnioskujący powinien podać dane podmiotu pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację. W przypadku odbioru osobistego lista haseł można zostać wydana wnioskującemu lub osobie upoważnionej do odebrania listy haseł jednorazowych na podstawie przedstawionego oryginału dokumentu lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Osoba odbierająca musi także przedstawić dokument potwierdzający tożsamość. Po poprawnym zalogowaniu się do systemu Administrator podmiotu może zmienić swoje hasło wchodząc w zakładkę Użytkownicy następnie klikając przy swojej nazwie w przycisk Edytuj a następnie klikając w nowym oknie w przycisk Zmień hasło (Rys. 3) lub prościej klikając na belce menu w nazwę użytkownika (Rys. 4) a potem naciskając na przycisk Zmień hasło. Instrukcja użytkownika 7 / 130

8 Rys. 3. Okno zmiany hasła Rys. 4. Okno informacji o użytkowniku W przypadku, gdy użytkownik pierwszy raz połączył się z portalem powinien się zarejestrować. W tym celu należy nacisnąć przycisk Rejestracja podmiotu znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Uzyskuje się wówczas okno przedstawione na Rys. 5. Okno rejestracji podmiotu ukazuje się również po naciśnięciu przycisku Zaloguj się i kliknięciu na przycisk. Jeżeli nie są znane Nazwa użytkownika i Hasło konieczna jest ponowna Rejestracja podmiotu w systemie i ustanowienie nowej Nazwy użytkownika i Hasła z użyciem hasła jednorazowego z listy haseł. Hasła jednorazowe z listy haseł mogą być użyte tylko raz: do zmiany hasła lub rejestracji podmiotu. Instrukcja użytkownika 8 / 130

9 Rys. 5. Rejestracja podmiotu Powyższy ekran zawiera trzy grupy informacji: Dane podmiotu, Dane administratora i Hasło jednorazowe. Pola wymagane oznaczone kolorem pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli Instrukcja użytkownika 9 / 130

10 użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Podczas rejestracji w pole Podaj hasło jednorazowe nr z listy nr. należy wpisać unikalny kod jednorazowy z listy haseł jednorazowych przekazanych razem z pismem Prezesa UKE o przekazanie danych inwentaryzacyjnych. Każde hasło jednorazowe ma swój numer na liście (1-20). Numer listy haseł jednorazowych i numer hasła pojawią się po uzupełnieniu NIP/RE- GON/RPT/KRS/RJST. Podczas rejestracji i przy zmianie hasła użytkownik SIIS jest proszony o podanie hasła o numerze X z listy Y. Po pięciu próbach wpisania hasła jednorazowego zostaje ono unieważnione i trzeba podać następne hasło. Każde hasło jednorazowe można wykorzystać tylko raz. Jeżeli lista haseł jednorazowych zostanie utracona, po nową listę należy zwrócić się do najbliższej Delegatury UKE (szczegóły powyżej). Po wygenerowaniu nowej listy haseł jednorazowych, hasła ze starej list stają się nieaktywne. Numery haseł i numer listy haseł jednorazowych jest rejestrowany w module administracyjnym UKE. Po wypełnieniu pól należy nacisnąć przycisk Zapisz. Wprowadzone pola Nazwa użytkownika i Hasło (dla administratora podmiotu) pozwolą zalogować się administratorowi podmiotu w systemie po wyborze przycisku Zaloguj się, który znajduje się po prawej stronie ekranu. Po jego wybraniu użytkownik przechodzi do okna logowania. W przypadku, gdy użytkownik zapomniał hasła po naciśnięciu na link w oknie logowania uzyskuje dostęp do okna Nie pamiętam hasła gdzie może wprowadzić nowe hasło. Najpierw należy wpisać Nazwę użytkownika potem nacisnąć przycisk. Następnie uzyskuje się okno gdzie trzeba wprowadzić nowe hasło oraz odpowiednie hasło jednorazowe (Rys. 6) oraz nacisnąć przycisk Zmień hasło. Jeśli po podaniu Nazwy użytkownika pojawia się prośba o podanie hasła jednorazowego z innej listy haseł niż posiadana świadczy to o tym, że podana została błędna nazwa użytkownika (np. należąca do innej osoby). W takim przypadku należy bądź to wpisać poprawną nazwę, bądź przejść do rejestracji podmiotu. Instrukcja użytkownika 10 / 130

11 Rys. 6. Okno zakładki Nie pamiętam hasła Informacje o poszczególnych polach formularza Rejestracja podmiotu zostały przedstawione w Tabl. 1. Tabl. 1. Pola formularza Rejestracja podmiotu Nazwa Typ/długość pola Uwagi Przykład Rejestracja Nazwa podmiotu Tekst / 250 Nazwa podmiotu Telefony Spółka Akcyjna Numery identyfikacyjne podmiotu NIP Tekst / 10 Tylko cyfry REGON Tekst / 14 Tylko cyfry: 9 lub 14 znaków RPT Tekst/ 10 KRS Tekst / 14 RJST Tekst/ 10 Adres Miejscowość Tekst / 100 Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS, RJST Tylko cyfry. Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS, RJST Zgodnie z rejestrem UKE. Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS, RJST Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie Kod pocztowy Kod pocztowy / 6 format [dd-ddd] gdzie d to cyfra Sokołów Podlaski (miasto, ), woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Sokołów Podlaski ( ) Instrukcja użytkownika 11 / 130

12 Ulica Tekst / 250 Numer porządkowy Tekst / Dane administratora ul. Wolności Tylko litery (bez polskich znaków), cyfry i ADMIN_789 Nazwa użytkownika Tekst / 30 Imię Tekst / 30 Tylko litery Jan Nazwisko Tekst / 30 Tylko litery Kowalski Wybór z listy autopodpowiedzi. Nazwa zgodna z bazą TERYT. Format pola: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Dopuszczalne pole puste dla miejscowości bez ulic. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi pamiętaj o prawidłowym formacie: typ nazwa_ulicy. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Kod ULIC dopisywany automatycznie. Adres Tekst / 100 Tekst, zgodnie z formatem adresu Numer telefonu Tekst / 100 Pole niewymagane Numer faksu Tekst / 100 Pole niewymagane Hasło Potwierdzenie hasła Hasło jednorazowe Podaj hasło jednorazowe nr.z listy nr. Tekst / 128 Tekst / 16 Min.8 znaków bez polskich liter, co najmniej jedna mała litera, jedna wielka litera oraz jedna cyfra lub znak specjalny spośród []\; :,/<>?. Unikalny kod jednorazowy uprawniający podmiot do rejestracji w SIIS Wprowadzone pola Nazwa użytkownika i Hasło (dla administratora podmiotu) pozwolą zalogować się administratorowi podmiotu w systemie po wyborze przycisku Zaloguj się. W przypadku problemów z logowaniem należy skontaktować się z pomocą techniczną, dostępną pod adresem podanym w zakładce Kontakt lub skorzystać z informacji zawartych w zakładce Pomoc. 4 Zakres przekazywanych danych Inwentaryzacji podlega m.in.: Monitoring (miejski, wodociągowy, itp. w przypadku posiadania wydzielonej sieci światłowodowej); Sieci na zamkniętym terenie, na którym znajduje się kilka firm i sieci te są udostępniane innym podmiotom; Sieci należące do podległych spółek, jeśli nie są sprawozdawane przez firmy je posiadające; Sieci na uczelniach światłowody na użytek własny, jeśli łączą wiele budynków; Sieć łącząca budynek gminy i szkoły/ biblioteki itp. (różne adresy budynków); Hot spoty i stacje bazowe WiFi gminne wymagające zarejestrowania użytkownika darmowy lub płatny dostęp świadczenie długoterminowych usług; Instrukcja użytkownika 12 / 130

13 Hot spoty i stacje bazowe WiFi posiadane lub zarządzane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub stanowiące element oferty telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego; Kioski internetowe. Inwentaryzacji nie podlegają m.in.: Monitoring: rejestratory ruchu, czujki, kamery, monitoring w budynku; Sieci wewnątrz terenów zamkniętych (np. fabryki, elektrociepłownie, jednostki wojskowe itp. kilka budynków połączonych światłowodem brak innych firm) pod warunkiem, że sieci te nie są udostępniane innym podmiotom; Sieci wewnątrzbudynkowe np. sieci LAN, komputery, kable, modemy kablowe, zakończenia gniazdkowe - w szkołach, budynkach gmin itp.; Hot spoty użytkowników końcowych lub firm wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne, jako element sieci domowej lub firmowej; Pojedyncze darmowe hot spoty na użytek klientów, zlokalizowane w kawiarniach, punktach gastronomicznych, zamkniętych przestrzeniach (np. wewnątrz budynków gmin), w których przebywa zróżnicowana liczba użytkowników (często przypadkowa); Infokioski dla przypadkowych klientów darmowe; Sieci wewnętrzne na własne potrzeby (sieci prywatne); Usługi oparte na urządzeniach typu smsbox będące urządzeniem terminalowym wraz z aplikacją; Interfejsy do systemów zarządzania, systemów alarmowych i monitoringu. Informacje ogólne dla formularzy Infrastruktury Model sieci opisywany w SIIS składa się z: węzłów sieci szkieletowej; węzłów sieci dystrybucyjnej; węzłów sieci dostępowej. Instrukcja użytkownika 13 / 130

14 Rys. 7. Ogólny model sieci realizowany SIIS Węzły połączone są liniami kablowymi (np. światłowód, miedziana linia kablowa) lub liniami bezprzewodowymi (np. radiowe). Łącza dzierżawione określane są przez relacje (połączenia). Pokrycie sieci dostępowej należy przedstawić przez podanie adresów budynków, które mogą być zasilone z poszczególnych węzłów dostępowych. (FORMULARZ: Zakończenia sieci i usługi). Model sieci jest zgodny z hierarchicznym modelem projektowania sieci: Sieć szkieletowa (rdzeniowa) - górna/główna warstwa publicznej sieci telekomunikacyjnej, agregująca ruch z niższych warstw sieci. Ma za zadanie zapewnienie optymalnej transmisji danych między lokalizacjami. Najczęściej jest budowana, jako bardzo szybka sieć przełączana. Warstwa szkieletowa (przełączenia) realizująca funkcje przełączania i komutacji, zapewniająca szybkie połączenia między punktami dystrybucji. Najczęściej sieci szkieletowe są sieciami rozległymi łączącymi duże miasta. Takie sieci posiadają głównie najwięksi operatorzy. Sieć dystrybucyjna - publiczna warstwa sieci telekomunikacyjnej, łącząca węzły sieci szkieletowej z punktami agregującymi ruch od użytkowników końcowych Instrukcja użytkownika 14 / 130

15 z wykorzystaniem sieci dostępowej. W warstwie dystrybucji zagregowane są węzły dystrybucyjne, wykorzystujące przełączniki do oddzielenia grup roboczych i izolowania problemów sieciowych w środowisku sieci dostępowej. Warstwa dystrybucyjna (agregacji) realizuje funkcje dystrybucji usług sieciowych ta warstwa znajduje się pomiędzy warstwą dostępu do sieci a warstwą szkieletową. Sieć dostępowa - najniższa warstwa publicznej sieci telekomunikacyjnej łącząca punkty agregacji ruchu telekomunikacyjnego z urządzeniami użytkownika końcowego. Punktem agregacji może być przełącznik Ethernet, DSLAM, ONU lub baza zbiorcza ruchu z przyłączy. Ma za zadanie zapewnienie użytkownikom dostępu do usług i sieci. Głównym zadaniem urządzeń segmentu sieci dostępowej jest dołączenie do sieci użytkowników końcowych. Warstwa dostępowa realizuje funkcje dostarczania usług użytkownikom końcowym. W węźle dostępowym nie można podłączyć usług hurtowych. Rys. 8. Hierarchiczny model projektowania sieci Na kolejnych stronach znajdują się rysunki, które są materiałem pomocniczym w identyfikowaniu podziału sieci, dla różnych technologii. Rysunki zostały przygotowane w oparciu o materiały znajdujące się Poradnikach dla samorządowców: Budowa sieci szerokopasmowych Planowanie i przygotowanie koncepcji i Ostatnia mila Budowa i eksploatacja teleinformatycznej sieci dostępowej. Instrukcja użytkownika 15 / 130

16 Rys. 9. Architektura sieci FTTC Rys. 10. Przykładowa architektura sieci Ethernet Instrukcja użytkownika 16 / 130

17 Rys. 11. Architektura sieci telewizji kablowej (1) Instrukcja użytkownika 17 / 130

18 Rys. 12. Architektura sieci telewizji kablowej (2) Instrukcja użytkownika 18 / 130

19 Rys. 13. Tablica prędkości Rys. 14. Architektura sieci radiowej Instrukcja użytkownika 19 / 130

20 5 Okno podsumowanie Po zalogowaniu się do systemu automatycznie otwiera się okno podsumowania przekazywanych danych (Rys. 15). Strona podsumowania systemu SIIS zawiera graficzne zobrazowanie stanu przekazywania danych oraz zestawienie formularzy z liczbą przekazanych obiektów w porównaniu z rokiem poprzednim. W oknie podsumowania administrator i użytkownik podmiotu ma dostęp do następujących informacji: liczba rekordów (liczba wszystkich rekordów oraz wskaźnik zmiany wyrażający procentowy wzrost lub spadek tej liczby rekordów), poprawność formalna (wynik w procentach i formie graficznej), poprawność logiczna: ostrzeżenia i błędy (wartość liczbowa). Liczba rekordów to liczba wprowadzonych rekordów w bazie. W sposób procentowy podawany jest też przyrost danych. Kolor zielony liczby procentowej oznacza wzrost danych (strzałka w górę), kolor czerwony spadek (strzałka w dół). Poprawność formalna to procentowy wskaźnik zgodności wprowadzonych danych z regułami walidacji systemu. Gdy poprawność wynosi do 90% wycinek koła jest czerwony, pomarańczowy poniżej 100%, zielony, gdy 100%. Poprawność logiczna obejmuje Ostrzeżenia i Błędy. Ostrzeżenia to wynik sprawdzenia wprowadzonych danych regułami poprawności danych. Liczba ostrzeżeń różna od zera przedstawiona jest kolorem czerwonym. Jeżeli ostrzeżenie nie jest związane z występującym błędem danych, należy opisać ten przypadek w zakładce: Dane\Komentarze do danych. Błędy to wynik sprawdzenia regułami poprawności danych, który wykazał błędy wymagające poprawienia. Liczba błędów różna od zera przedstawiona jest kolorem czerwonym. Raport poprawności danych dostępny jest w zakładce: Dane\Poprawność danych. Użytkownik może bezpośrednio wybrać formularz do wprowadzenia informacji. Przy każdym formularzu pokazana jest statystyka ilości przekazanych danych w roku bieżącym i w roku poprzednim. Administrator podmiotu może pobrać w formacie PDF Podsumowanie przekazywanych danych lub Potwierdzenie przekazania danych. Potwierdzenie przekazania danych będzie dostępne po zakończeniu przekazywania danych i wypełnieniu oświadczenia. Przed użyciem przycisku Usuń należy upewnić się, że dane można usunąć z bazy. Zalecane jest wykonanie wcześniej eksportu danych do pliku CSV i zapisanie na dysku. Instrukcja użytkownika 20 / 130

21 Rys. 15. Okno podsumowania 6 Zakładka Formularze Formularzami do przekazania danych przez użytkownika są: Podmiot przekazujący informacje, Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę, Kolokacje, Infrastruktura i usługi, Instrukcja użytkownika 21 / 130

22 o Węzły własne lub współdzielone, o Węzły obce, o Łączenia kabli, o Punkty styku, o Linie kablowe, o Linie bezprzewodowe, o Połączenia, o Zakończenia sieci i usługi, Oświadczenia - Inwentaryzacja. W przypadku, gdy uruchomiony został proces importu danych XML lub CSV nie jest możliwe wprowadzanie danych do formularzy aż do momentu zakończenia tego procesu. Stan taki sygnalizowany jest następującym komunikatem: 6.1 Podmiot przekazujący informacje W formularzu Podmiot przekazujący informacje (Rys. 16) wyświetlane są dane podmiotu przekazującego informacje. Dane można modyfikować i zapisać w bazie SIIS. Dane podmiotu są widoczne tylko dla administratora podmiotu. W tym formularzu podmiot proszony jest o wyrażenie zgody na upublicznienie swojej nazwy dla oznaczenia przekazywanych danych inwentaryzacyjnych. Zalecane jest wyrażenie zgody przez wybranie wartości TAK w polu wyboru. Pole to jest trójwartościowe tzn., że przy pierwszym wejściu do formularza oba pola każdego przełącznika nie są wybrane. Wybór następuje w momencie wybrania pola i kliknięcia na podświetlony element. Te pola wyboru są wymagane i nie można zapisać formularza bez ich wybrania. Opis poszczególnych pól formularza został przedstawiony w Tabl. 2. Udostępnienie informacji o nazwie podmiotu posiadającego infrastrukturę telekomunikacyjną, umożliwi UKE przekazywanie tych danych innym podmiotom, zainteresowanym odpłatnym wykorzystaniem elementów sieci. Sam fakt ujawnienia informacji o właścicielu elementów infrastruktury telekomunikacyjnej nie oznacza obowiązku udostępnienia sieci zainteresowanym podmiotom. Instrukcja użytkownika 22 / 130

23 Rys. 16. Przykładowy formularz Podmiot przekazujący informacje Dla podmiotów JST sekcja wyrażam zgodę na upublicznienie nazwy podmiotu dla jest niewidoczna. Instrukcja użytkownika 23 / 130

24 Tabl. 2. Pola formularza Podmiot przekazujący informacje Nazwa Typ/długość pola Uwagi Nazwa podmiotu Tekst / 250 Numery identyfikacyjne podmiotu NIP Tekst / 10 REGON Tekst / 14 RPT Tekst / 10 KRS Tekst/ 14 RJST Adres Tekst/10 Miejscowość Tekst / 100 Kod pocztowy - PNA Kod pocztowy / 6 Ulica Tekst / 250 Numer porządkowy Tekst / 50 Dane kontaktowe podmiotu Strona WWW Tekst / 100 Zgodny z NIP, bez kresek. Format [DDDDDDDDDD] gdzie D to wymagana cyfra. Tylko cyfry: 9 lub 14 znaków wraz z zerami wiodącymi. Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS, RJST. Aktualnie pole nieedytowalne. Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS, RJST Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS, RJST. Aktualnie pole nieedytowalne. Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie. Format [DD-DDD] gdzie D to wymagana cyfra. Kod pocztowy nie może przyjmować wartości Wybór z listy autopodpowiedzi. Nazwa zgodna z bazą TERYT. Format pola: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Dopuszczalne pole puste dla miejscowości bez ulic. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi pamiętaj o prawidłowym formacie: typ nazwa_ulicy. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Kod ULIC dopisywany automatycznie. Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli, podany z dokładnością do punktu adresowego Zgodnie z formatem adresu WWW. Domyślne dane z wezwania Adres Tekst / 100 Zgodnie z formatem adresu Wyrażenie zgodny na upublicznienie nazwy podmiotu dla Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla węzłów własnych Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy pod- Pole logiczne Pole logiczne Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: Tak Nie Przykład Telefony Podlaskie Spółka Akcyjna Skierniewice (miasto, ), woj. łódzkie, pow. Skierniewice, gm. Skierniewice ( ) ul. Bratkowa TAK TAK Instrukcja użytkownika 24 / 130

25 miotu dla elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących linie kablowe lub bezprzewodowe Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla połączeń pomiędzy węzłami sieci Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla adresów budynków objętych zasięgiem sieci, w których możliwe jest świadczenie usług Pole logiczne Pole logiczne Pole logiczne Pole logiczne Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: TAK NIE TAK TAK TAK TAK 6.2 Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę Okno listy formularzy Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę przedstawiono na Rys. 17. Okno zawiera informację, o poszczególnych obiektach w postaci tabelarycznej, takie jak: W jaki sposób obiekt zostało wprowadzony do systemu. Przykładowo symbol oznacza, że obiekt został zaimportowany do systemu, jako plik CSV. Wykrzyknik na czerwonym kole oznacza błędy w danych. Identyfikator obiektu. Nazwę podmiotu. Miejscowość. Data ostatniej modyfikacji obiektu. Naciskając opisy pól w nagłówku tabeli można obiekty posortować wg wybranej kolumny rosnąco lub malejąco. Proces ten jest sygnalizowany poprzez pojawiającą się strzałkę przy nazwie pola (zorientowaną odpowiednio do góry lub dołu ). Analogicznie zasady obowiązują dla obiektów w innych zakładkach. Użytkownik może sam zmienić liczbę wyświetlanych obiektów na stronie poprzez kliknięcie na wybraną wartość wówczas wyświetlane cyfry zmienią się z czarnych na białe. Wprowadzone obiekty można edytować lub usuwać, służą do tego celu odpowiednio przyciski Edytuj i Usuń. Instrukcja użytkownika 25 / 130

26 Rys. 17. Okno główne zakładki Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę Naciskając na ikonę umieszczoną w lewym górnym rogu uzyskuje się możliwość filtrowania obiektów wg. kryteriów pokazanych na Rys. 18. W przypadku pól: Identyfikator, Nr projektu, Nazwa dostawcy, Miejscowość filtr identyfikuje fragmenty wpisanych znaków bez rozróżniania małych i dużych liter. W przypadku NIP, REGON, RPT wartość musi być podana dokładnie. Data modyfikacji od do wybierana jest z kalendarza. Ukazuje się on po kliknięciu w dane pole. Analogicznie filtruje się obiekty w pozostałych formularzach. Po wpisaniu np. Nazwy dostawcy naciskamy przycisk Filtruj. W ten sposób zostaje zawężona lista wyświetlanych obiektów. Rys. 18. Okno Parametrów filtrowania obiektów Naciskając na przycisk Dodaj nowy obiekt wyświetlany jest formularz pokazany na Rys. 19. W formularzu Dostawca usług i podmiot udostępniający lub współdzielący infrastrukturę należy wprowadzić dane podmiotu, czyli dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub Instrukcja użytkownika 26 / 130

27 współdzielącego infrastrukturę. Jest to podmiot inny niż podmiot przekazujący informacje. Posiada on lub zarządza wymienionymi w informacjach elementami sieci, które nie należą do podmiotu przekazującego dane. Pola w systemie oznaczone symbolem to pola z autopodpowiedzią. Jeżeli wprowadzona Nazwa podmiotu jest wybierana z listy to dane w sekcjach: Numery identyfikacyjne podmiotu i Adres zostaną wypełniane automatycznie. Jeżeli nazwa zostanie wprowadzona ręcznie pola te należy uzupełnić. Wymagane jest podanie, co najmniej jednego numeru identyfikacyjnego dostawcy oraz adres siedziby dostawcy usług lub podmiotu zarządzającego elementami sieci, które są wymienione w formularzach. Nazwa tego podmiotu jest podpowiadana dla pola Nazwa podmiotu. Identyfikator tego podmiotu musi być unikalny dla wszystkich formularzy Dostawca usług i podmiot udostępniający lub współdzielący infrastrukturę. Dane dla każdego dostawcy usług i podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę należy zapisać w oddzielnym formularzu. Rys. 19. Formularz Dostawcy usług i podmiot udostępniający lub współdzielący infrastrukturę Opis poszczególnych pól formularza znajduje się w Tabl. 3. Instrukcja użytkownika 27 / 130

28 Tabl. 3. Pola formularza Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę Nazwa Typ/długość Uwagi Przykład pola Identyfikator Tekst/100 Pole unikalne. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: Tel wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. W identyfikatorze nie można używać spacji. Nr projektu Tekst/30 Pole nie wymagane. Wartość wybierana z listy rozwijanej zgodnie z numerem projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Zgodne z nazwą podmiotu obcego zarządzającego elementem sieci. Dane podmiotu innego niż podmiot przekazujący informacje, Nazwa podmiotu Tekst / 250 a zarządzającego wymienio- nymi w danych elementami sieci nienależącymi do podmiotu przekazującego informacje Numery identyfikacyjne podmiotu NIP Tekst / 10 REGON Tekst / 14 RPT Tekst / 10 Pole obowiązkowe, gdy nie podano RE- GON lub RPT. Tylko cyfry. Zgodny z NIP, bez kresek. Jeśli podmiot nie występuje w bazie podmiotów należy dodatkowo podać dane adresowe. Pole obowiązkowe, gdy nie podano RE- GON lub RPT. Tylko cyfry: 9 lub 14 znaków. Zgodny z REGON wraz z zerami wiodącymi. Jeśli podmiot nie występuje w bazie podmiotów należy dodatkowo podać dane adresowe. Pole wymagane, gdy nie podano REGON lub RPT. Numer zgodny z RPT. Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS. Jeśli podmiot nie występuje w bazie podmiotów należy dodatkowo podać dane adresowe. Telefonia komórkowa Instrukcja użytkownika 28 / 130

29 Adres Miejscowość Tekst / 100 Kod pocztowy - PNA Tekst / 6 Ulica Tekst / 250 Numer porządkowy Tekst / Kolokacje Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie. Format [DD-DDD] gdzie D to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku. Kod pocztowy nie może przyjmować wartości Wybór z listy autopodpowiedzi. Nazwa zgodna z bazą TERYT. Format pola: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Dopuszczalne pole puste dla miejscowości bez ulic. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi pamiętaj o prawidłowym formacie: typ nazwa_ulicy. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Kod ULIC dopisywany automatycznie. Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli, podany z dokładnością do punktu adresowego Sokołów Podlaski (miasto, ), woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Sokołów Podlaski ( ) ul. Bajkowa Okno zakładki Kolokacje zostało przedstawione na Rys. 20. Rys. 20. Okno zakładki Kolokacje Przycisk Dodaj nowy obiekt pozwala wprowadzać do systemu informacje o budynkach umożliwiających kolokację poprzez formularz pokazany na Rys. 21. Formularz Kolokacja należy wypełnić, jako pierwszy formularz dotyczący przekazywanych danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej i usługach. Formularz pozwala wprowadzać do systemu informacje o budynkach umożliwiających kolokację. Przycisk Zapisz i dodaj kolejny pozwala zapisać dane do systemu Instrukcja użytkownika 29 / 130

30 z bieżącego formularza i jednocześnie umożliwia wprowadzenie kolejnego rekordu do systemu, w którym pewne wartości pól zostały przeniesione z poprzedniego formularza (np. Miejscowość, Ulica, Typ budynku). Analogiczne zasady obowiązują dla pozostałych formularzy. Pola Miejscowość i Ulica oznaczone symbolem to pola z autopodpowiedzią. Miejscowość i ulicę można wprowadzić po wybraniu nazwy miejscowości i ulicy z wyświetlonej listy. Lista pojawi się po wpisaniu w pole pierwszych liter nazwy. Pod polem z wprowadzoną nazwą miejscowości pojawi się oznaczenie miejscowości zgodne z bazą TERYT (kod TERC), województwo, powiat gmina (kod SIMC). Pod polem z wprowadzoną nazwą ulicy pojawi się właściwy kod ULIC. W przypadku, gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodnie ze stanem wiedzy osoby wypełniającej. Nazwę należy poprzedzić cechą np.: ul.. Pod polem z wprowadzoną nazwą ulicy pojawi się kod Jeżeli w miejscowości nie ma ulic podajemy tylko numer porządkowy. Zalecane jest podanie współrzędnych lokalizacji budynku. Znaki dozwolone w nazwie ulicy to: litery (z uwzględnieniem polskich znaków), cyfry, znaki: ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (również małe litery), spacja, przecinek, ukośnik, kropka, apostrof, cudzysłów, myślnik i średnik. Podanie nazwy ulicy i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego a dla których podano współrzędne. W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość w obrębie lub pobliżu, której mieści się budynek bez numeru porządkowego. Wymagane wówczas jest podanie współrzędnych lokalizacji budynku. Należy podać współrzędne Ф i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np N i E). W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków lub nieruchomości z numerem porządkowym można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości. W przypadku, gdy pola są wymagane pojawia się komunikat: To pole jest wymagane. Instrukcja użytkownika 30 / 130

31 Rys. 21. Formularz Kolokacja Opis poszczególnych pól formularza Kolokacja zawiera Tabl. 4. Tabl. 4. Pola formularza Kolokacja Nazwa Typ/długość pola Identyfikator Tekst / 100 Uwagi Oznaczenie budynku. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, Przykład Kolokacja 1 Instrukcja użytkownika 31 / 130

32 Nr projektu Tekst/ 30 Status realizacji Tekst/ 30 Adres budynku umożliwiającego kolokację Miejscowość Województwo Powiat Gmina Kod TERC Kod SIMC Tekst/100 Tekst/100 Tekst/100 Tekst/100 Tekst/7 Tekst/7 cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Identyfikator musi być unikalny i nie może zawierać spacji. Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się, gdy wybrano Nr projektu. Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa województwa zgodna z TERYT. Pole wymagane. Nazwa powiatu zgodna z TERYT. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa gminy zgodna z TERYT. Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Zgodny z TERYT. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą. Białobrzegi Kod pocztowy Tekst / 6 Format [dd-ddd] gdzie d to cyfra Ulica Tekst / 250 Numer porządkowy Tekst / 50 Nazwa ulicy zgodna z TERYT. Nazwa zgodna z bazą TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi. Dopuszczalne pole puste dla miejscowości bez ulic. Wymagane, jeżeli nie wypełniono Szer. geogr. i Dł. geogr. Zestaw danych podawanych razem. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi pamiętaj o prawidłowym formacie: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Kod ULIC dopisywany automatycznie. Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli podany z dokładnością do punktu (miasto, ), woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Białobrzegi ( ) ul. 11 Listopada a Instrukcja użytkownika 32 / 130

33 Współrzędne geograficzne Szerokość geograficzna Długość geograficzna Typ budynku Typ budynku, w którym umieszczony jest element Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Tekst/ 100 Możliwość umieszczania anten Wysokość zawieszenia anten nad poziomem gruntu w [m] Możliwość masztu Powierzchnia postawienia Możliwość instalacji anten dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii Powierzchnia pomieszczenia kolokacyjnego całkowita w [m. kw]. Pole logiczne Liczba całkowita nieujemna / 10 Pole logiczne Liczba /5 całkowita adresowego. Zestaw danych podawanych razem. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. 2 cyfry. Kropka 4 cyfry (ułamek dziesiętny stopnia). Zakres: Wymagane, jeżeli nie wypełniono pól adresu. Pola: Szerokość geograficzna, Długość geograficzna należą do jednego kompletu danych i należy je podawać razem. 2 cyfry. Kropka 4 cyfry (ułamek dziesiętny stopnia). Zakres: Wymagane, jeżeli nie wypełniono pól adresu. Pola: Szerokość geograficzna, Długość geograficzna należą do jednego kompletu danych i należy je podawać razem. Pole wymagane. Jedna z wartości: budynek biurowy, budynek mieszkalny, budynek przemysłowy, budynek usługowy, budynek użyteczności publicznej, obiekt sakralny, obiekt sieci elektroenergetycznej, wieża, maszt, komin kontener, szafa uliczna, słup, skrzynka. Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Jedna z wartości: TAK NIE Pole nie wymagane. Wartość podana w metrach Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Jedna z wartości: TAK NIE Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Liczba całkowita dodatnia. Wartość podana w metrach kwadratowych budynek biurowy TAK 25 NIE 20 Instrukcja użytkownika 33 / 130

34 Powierzchnia pomieszczenia kolokacyjnego wolna w [m. kw.] Informacje techniczne Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w podłogę techniczną. Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w sufit technicznym Wyposażenie pomieszczeń udostępnionych do kolokacji w klimatyzację Wyposażenie w gwarantowane zasilanie DC 48 V Wyposażenie w gwarantowane zasilanie AC 230 V Możliwość udostępnienia przyłącza światłowodowego Liczba podmiotów obcych w budynku Liczba podmiotów posiadających zakończenie światłowodowe w budynku Liczba całkowita nieujemna /5 Pole jednokrotnego wyboru Pole jednokrotnego wyboru Pole jednokrotnego wyboru Pole jednokrotnego wyboru Pole jednokrotnego wyboru Pole jednokrotnego wyboru Nieujemna liczba całkowita / 5 Nieujemna liczba całkowita / 5 Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Liczba całkowita nieujemna. Wartość podana w metrach kwadratowych Pole wymagane dla projektów zakończonych dla pozostałych NIE. Jeden wybór z: Tak; Nie; Częściowo. Pole wymagane dla projektów zakończonych dla pozostałych NIE. Jeden wybór z: Tak; Nie; Częściowo. Pole wymagane dla projektów zakończonych dla pozostałych NIE. Jeden wybór z: Tak; Nie; Częściowo. Pole wymagane dla projektów zakończonych dla pozostałych NIE. Jeden wybór z: Tak; Nie, Brak danych Pole wymagane dla projektów zakończonych dla pozostałych NIE. Jeden wybór z: Tak; Nie, Brak danych Pole wymagane dla projektów zakończonych dla pozostałych NIE. Jeden wybór z: Tak; Nie, Brak danych Pole opcjonalne. Pole opcjonalne. 15 Tak Nie Częściowo Tak Uwagi ogólne dotyczące formularza Kolokacja Kolokacja - udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej. Kolokacja fizyczna, wirtualna - pomieszczenia, szafy (miejsca), części urządzenia (z dostępem do Internetu lub bez dostępu do niego). Uwzględnić należy budynki, w których operator przewiduje miejsce na kolokację. Mogą to być budynki własne, w zarządzie oraz budynki dzierżawione lub wynajmowane od innych podmiotów. Instrukcja użytkownika 34 / 130

35 6.4 Grupa Infrastruktura i usługi W skład grupy Infrastruktura i usługi wchodzą formularze: Węzły własne i współdzielone, Węzły obce, Łączenia kabli, Punkty styku, Linie kablowe, Linie bezprzewodowe, Połączenia, Zakończenia sieci i usługi Węzły własne lub współdzielone Okno listy formularzy Węzły własne lub współdzielone przedstawia Rys. 22. Rys. 22. Okno listy Węzły własne i współdzielone Klikając na przycisk Dodaj nowy obiekt uzyskuje się formularz dotyczący wprowadzania informacji o węzłach własnych lub współdzielonych. Na dole formularza Węzeł własny lub współdzielony znajduje się przycisk Zapisz, który uruchamia proces walidacji i zapisuje poprawnie wprowadzone dane. W przypadku poprawnej walidacji, dane są zapisywane w obszarze widocznym dla wszystkich użytkowników tego samego podmiotu wprowadzającego dane. W przeciwnym przypadku pojawi się komunikat o błędach. Przycisk Anuluj, powoduje powrót do poprzedniego okna menu. Przycisk umożliwia cofnięcie się do początku strony. Formularz Węzeł własny lub współdzielony został przedstawiony na Rys. 23. Instrukcja użytkownika 35 / 130

36 Rys. 23. Formularz Węzeł własny lub współdzielony Formularz Węzeł własny lub współdzielony (wspólny z innym podmiotem) umożliwia wprowadzenie do systemu takich informacji o węzłach jak: nazwa (identyfikator), identyfikatory powiązane (kolokacja), położenie węzła, możliwość udostępniania, finansowanie ze środków UE, informacje o interfejsach w warstwach szkieletowej, dystrybucyjnej i dostępowej, zasięgach radiowych. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Formularz Węzeł własny lub współdzielony jest podzielony na następujące sekcje: Węzeł - informacje identyfikujące węzeł Instrukcja użytkownika 36 / 130

37 Interfejsy - informacje o interfejsach węzła sieci szkieletowej, dystrybucyjnej i dostępowej infrastruktury telekomunikacyjnej Zasięgi radiowe - Informacje o zasięgu radiowym interfejsu dla medium radiowego warstwy dostępowej Pola identyfikatorów powiązanych oznaczone symbolem lupy to pola z autopodpowiedzią w formie listy, która jest rozwijana po wpisaniu pierwszych liter identyfikatora. Identyfikator można wpisać w pole tylko przez jego wybór z listy. Symbol listy wywołuje listę już wprowadzonych obiektów, gdzie można sprawdzić występujące identyfikatory. Lista jest wywoływana w nowej karcie przeglądarki. Pola Miejscowość i Ulica oznaczone symbolem to pola z autopodpowiedzią. Miejscowość i ulicę można wprowadzić po wybraniu nazwy miejscowości i nazwy ulicy z wyświetlonej listy. Lista pojawi się po wpisaniu w pole pierwszych liter nazwy. Pod polem z wprowadzoną nazwą miejscowości pojawi się oznaczenie miejscowości zgodne z bazą TERYT (kod TERC), województwo, powiat gmina (kod SIMC). Pod polem z wprowadzoną nazwą ulicy pojawi się właściwy kod ULIC. W przypadku, gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodnie ze stanem wiedzy osoby wypełniającej. Nazwę należy poprzedzić cechą np.: ul.. Pod polem z wprowadzoną nazwą ulicy pojawi się kod Jeżeli w miejscowości nie ma ulic podajemy tylko numer porządkowy. Zalecane jest podanie współrzędnych lokalizacji węzła. Znaki dozwolone w nazwie ulicy to: litery (z uwzględnieniem polskich znaków), cyfry, znaki: ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (również małe litery), spacja, przecinek, ukośnik, kropka, apostrof, cudzysłów, myślnik i średnik. Podanie nazwy ulicy i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, dla których podano współrzędne. W przypadku budynków, budowli, w którym umieszczony jest węzeł własny lub współdzielony nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość w obrębie lub pobliżu, której mieści się budynek bez numeru porządkowego. Wymagane wówczas jest podanie współrzędnych lokalizacji budynku. Należy podać współrzędne Ф i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np N i E). W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości do budynków lub nieruchomości z numerem porządkowym można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości. Dla węzłów wymagane jest podanie informacji czy węzeł jest współfinansowany ze środków unijnych. W przypadku poprawnej walidacji dane są zapisywane w obszarze widocznym dla wszystkich Instrukcja użytkownika 37 / 130

38 użytkowników tego samego podmiotu wprowadzającego dane. W przeciwnym przypadku pojawi się komunikat o błędach. Przycisk Anuluj, powoduje powrót do poprzedniego okna menu. Przycisk do góry umożliwia cofnięcie się do początku strony. Po naciśnięciu przycisku Dodaj wybierany jest formularz Interfejs do przekazania informacji o interfejsach węzła własnego lub współdzielonego z innym podmiotem i ich wykorzystaniu. Podczas wpisywania nazwy miejscowości i ulicy system po wprowadzeniu pierwszych liter nazwy wyświetla listę nazw, których nazwy zaczynają się od wprowadzonych liter. Są to nazwy z rejestru TERYT. Stan taki obrazuje Rys. 24. Analogicznie system podpowiada dla pola Identyfikator budynku umożliwiającego kolokację. Z kolei poprzez naciśnięcie ikony umieszczonej przy tym polu użytkownik przechodzi do zakładki Kolokacje gdzie może zobaczyć listę identyfikatorów budynków umożliwiających kolokację. Analogiczna zasada obowiązuje dla pozostałych formularzy. Rys. 24. Przykład podpowiedzi podczas wprowadzania danych Nazwa miejscowości jest polem zawsze wymaganym. Jeżeli obiekt inwentaryzowany (węzeł, budynek kolokacji) znajduje się poza obszarem miejscowości lub występuje problem z lokalizacją miejscowości należy podać najbliższą znaną miejscowość lub największą miejscowość w gminie, w której zlokalizowany jest obiekt inwentaryzowany. W przypadku niewypełnienia pól obligatoryjnych lub wprowadzenia błędnych danych podczas próby zapisu uzyskamy komunikaty o błędach wyświetlone czerwoną czcionką. Stan taki przedstawia Rys. 25. Instrukcja użytkownika 38 / 130

39 Rys. 25. Przykładowe oznaczenia błędów Opis pól formularza Węzeł własny lub współdzielony przedstawia Tabl. 5. Instrukcja użytkownika 39 / 130

40 Tabl. 5. Pola formularza Węzeł własny lub współdzielony Nazwa Typ/długość pola Uwagi Identyfikator węzła Tekst / 100 Pole wymagane. Oznaczenie węzła. Pole unikalne. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Przykład WEZ_WSP_01 Nr projektu Tekst/ 30 W identyfikatorze nie może być spacji. Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się, gdy wybrano Nr projektu. Status realizacji Tekst/ 30 Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Własność infrastruktury Tekst / 100 Jedna z wartości: Węzeł własny, Węzeł współdzielony z innym podmiotem Identyfikatory powiązane Identyfikator podmiotu współdzielącego element infrastruktury Identyfikator budynku umożliwiającego kolokację Tekst / 100 Tekst / 100 Pole unikalne. Pole wymagane dla elementu współdzielonego z innym podmiotem. Nazwa nie może zawierać spacji. Autopodpowiedź. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Pole unikalne. Autopodpowiedź. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, Węzeł współdzielony z innym podmiotem TK Region Kolokacja 0 Instrukcja użytkownika 40 / 130

41 Adres i współrzędne geograficzne małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Miejscowość Tekst / 100 Pole wymagane. Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT Wybór z listy autopodpowiedzi w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. współrzędne geograficzne. W formularzu obok miejscowości wyświetla się: województwo, powiat, gmina. Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie. Kod pocztowy - PNA Kod pocztowy / 6 Format [DD-DDD] gdzie D to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli. Kod pocztowy nie może przyjmować wartości Ulica Tekst/ 250 Dla planowanych nie wymagane dla pozostałych TAK. Nazwa ulicy zgodna z TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi pamiętaj o prawidłowym formacie: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Niewymagane dla budowli bez adresu. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Kod ULIC dopisywany automatycznie. Numer porządkowy Tekst / 50 Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli, podany z dokładnością do punktu adresowego. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budyn- Szerokość geograficzna Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Długość geograficzna Liczba rzeczywista format ków i budowli posiadających adres. Dla planowanych nie wymagane dla pozostałych TAK. Zestaw danych podawanych razem: Szerokość geograficzna i Długość geograficzna. Gdy nie podano żadnego zestawu danych lokalizacyjnych wyświetli się komunikat: Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę, (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. współrzędne geograficzne. Skierniewice (miasto, ), woj. łódzkie, pow. Skierniewice, gm. Skierniewice ( ) ul. Bajkowa Dla planowanych nie wymagane dla pozosta Instrukcja użytkownika 41 / 130

42 DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Typ budynku lub budowli, w którym umieszczony jest węzeł łych TAK. Zestaw danych podawanych razem: Szerokość geograficzna i Długość geograficzna. Gdy nie podano żadnego zestawu danych lokalizacyjnych wyświetli się komunikat: Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę, (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. współrzędne geograficzne. Typ obiektu Tekst / 100 Jedna z wartości: budynek biurowy, budynek mieszkalny, budynek przemysłowy, budynek usługowy, budynek użyteczności publicznej, obiekt sakralny, obiekt sieci elektroenergetycznej, wieża, maszt, komin, kontener, szafa uliczna, słup, skrzynka, studnia kablowa. Możliwość udostępnienia Możliwość udostępnienia innym podmiotom powierzchni w obiekcie, w którym znajduje się węzeł Możliwość instalacji anten dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii w obiekcie, w którym znajduje się węzeł Finansowanie ze środków UE Węzeł współfinansowany ze środków unijnych Wartość logiczna Wartość logiczna Pole wyboru Wartość wymagana dla zakończonych. Wartość wymagana dla przypadków, w których węzeł nie znajduje się w budynku kolokacyjnym, dla pozostałych NIE. Jedna z wartości: TAK NIE Wartość wymagana dla zakończonych, w przypadku których węzeł nie znajduje się w budynku kolokacyjnym, NIE dla pozostałych. Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: Tak Nie Brak danych przemy- budynek słowy Tak Sekcja: Interfejsy - Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i ich wykorzystaniu (widoczna po naciśnięciu przycisku Dodaj) została przedstawiona na Rys. 26 i Rys. 27 odpowiednio dla medium transmisyjnego światłowodowego i radiowego. Formularz Interfejs służy do przekazania informacji o interfejsach węzła własnego lub współdzielonego z innym podmiotem i ich wykorzystaniu. Musi być podany przynajmniej jeden interfejs dla węzła, a w przypadku interfejsu radiowego w warstwie dostępowej musi być podany przynajmniej jeden zasięg radiowy. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Instrukcja użytkownika 42 / 130

43 Rys. 26. Sekcja Interfejsy - formularz dla medium transmisyjnego światłowodowego Instrukcja użytkownika 43 / 130

44 Rys. 27. Sekcja Interfejsy formularz dla medium transmisyjnego radiowego Po naciśnięciu przycisku Dodaj zasięg uzyskuje się formularz pokazany na Rys. 28. Instrukcja użytkownika 44 / 130

45 Rys. 28. Formularz Zasięgi radiowe Opis pól formularza Interfejsy - Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i ich wykorzystaniu przedstawia Tabl. 6. Tabl. 6. Pola formularza Interfejsy - Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i ich wykorzystaniu Nazwa Typ/długość Uwagi Przykład pola Węzeł własny lub współdzielony Identyfikator grupy interfejsów Tekst / 100 Pole wymagane. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. INT_WSP_WEZ Nr projektu Tekst/ 30 Status realizacji Tekst/ 30 Pole unikalne. Identyfikator nie może zawierać spacji. Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się, gdy wybrano Nr projektu. Instrukcja użytkownika 45 / 130

46 Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Warstwa szkieletowa Pole logiczne Wymagane wybranie, co najmniej jednej warstwy. Warstwa dystrybucyjna Pole logiczne Warstwa dostępowa Pasmo radiowe w [GHz] Technologia (System transmisyjny dla medium światłowodowego) Medium transmisyjne (środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów) Technologia (System transmisyjny dla medium kablowego współosiowego miedzianego) Technologia (System transmisyjny dla medium kablowego parowego miedzianego) Technologia (System transmisyjny dla medium radiowego) Pole logiczne Tekst/ 100 Liczba dziesiętna 3d5 Tekst / 100 Tekst / 100 Tekst / 100 Należy wybrać jedną z wartości: światłowodowe, kablowe współosiowe miedziane, kablowe parowe miedziane, radiowe. Od 1 do 3 cyfr, kropka i od dwóch do 5 cyfr (ułamek dziesiętny) Jedna z wartości: 10 Mb/s Ethernet, 100 Mb/s Fast Ethernet, 1 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, EPON, GPON, DWDM, CWDM, SDH, ATM, PDH, (EURO)DOCSIS 3.x, (EURO)DOCSIS 2.x, (EURO)DOCSIS 1.x, ATV. Jedna z wartości: (EURO)DOCSIS 3.x, (EURO)DOCSIS 2.x, (EURO)DOCSIS 1.x, 10 Mb/s Ethernet. ATV. Jedna z wartości: 10 Mb/s Ethernet, 100 Mb/s Fast Ethernet, 1 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet VDSL2, VDSL, ADSL2+, ADSL2, ADSL, HDSL, PDH, POTS/ISDN. Jedna z wartości: radiolinia, WiFi 2,4 i 5 GHz, WiFi - 5 GHz, WiFi - 2,4 GHz, LTE, MC-HSPA+, DC-HSPA+, HSPA+, HSPA, kablowe współosiowe miedziane (EURO)DOCSIS 2.x ADSL2 WiFi 2,4 GHz Instrukcja użytkownika 46 / 130

47 Maksymalna przepustowość dla jednego interfejsu (w Mb/s) Liczba całkowita dodatnia / 7 UMTS, EDGE, GPRS, CDMA, WiMAX, LMDS, DMS FWA. Wartość wymagana: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Wartość pola opcjonalna. 100 Maksymalna przepustowość Liczba całkowita dla jednego inter- dodatnia / 7 fejsu od użytkownika do sieci w [w Mb/s] Liczba interfejsów łącznie Liczba całkowita nieujemna / 5 Liczba interfejsów wykorzystywanych do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu Liczba interfejsów niewykorzystanych Możliwość udostępniania interfejsów Liczba całkowita nieujemna / 5 Liczba całkowita nieujemna / 5 Pole logiczne Pole wymagane dla zakończonego projektu. Wartość wymagana: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Wartość nie może być mniejsza niż suma pól Liczba interfejsów wykorzystanych do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu i Liczba interfejsów niewykorzystanych.. Wartość wymagana: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Wartość wymagana: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Wartość wymagana: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Jedna z wartości: TAK NIE TAK Jeśli dla węzła własnego lub współdzielonego w polu Medium transmisyjne (środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów) zostanie wybrana wartość radiowe i gdy zaznaczona jest warstwa dostępowa to wymagane jest podanie, co najmniej jednego zasięgu radiowego. Służy do tego sekcja Zasięgi radiowe (Rys. 28), gdzie należy wprowadzić informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej. Klikając w Dodaj zasięg uzyskujemy możliwość wprowadzenia informacji o zasięgu węzła w radiowej technologii dostępu. Przycisk Usuń zasięg usuwa wprowadzone informacje. Przycisk Zapisz uruchamia podstawowy moduł walidacji danych. W przypadku poprawnej walidacji, dane są zapisywane w obszarze widocznym dla wszystkich użytkowników tego samego podmiotu wprowadzającego dane. W przeciwnym przypadku pojawi się komunikat o błędach. Instrukcja użytkownika 47 / 130

48 Opisy poszczególnych pól zawiera Tabl. 7. Tabl. 7. Pola formularza Zasięgi radiowe Nazwa Typ/długość pola Identyfikator sektora radiowego Tekst / 100 Uwagi Pole wymagane. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Przykład ZAS\12334 Nr projektu Tekst/ 30 Status realizacji Tekst/ 30 Czy na używane urządzenia radiowego obsługującego sektor zostało wydane pozwolenie radiowe Numer pozwolenia radiowego Azymut sektora [º] Szerokość kątowa sektora [º] Wysokość zawieszenia anten nad poziom gruntu [m] Promień zasięgu sektora dla pokrycia na zewnątrz budynków dla terminali abonenckich instalowanych u użytkowników końcowych [m] Największa możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika na końcu Pole logiczne Tekst / 100 Liczba całkowita nieujemna / 3 Liczba całkowita dodatnia / 3 Liczba całkowita dodatnia / 3 Liczba całkowita / 6 Liczba całkowita dodatnia / 7 Identyfikator musi być unikalny i nie może zawierać spacji. Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się, gdy wybrano Nr projektu. Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Pole wymagane. Jedna z wartości: Tak Nie Pole wymagane dla zakończonego projektu oraz jeśli w poprzednim polu wybierze się Tak.. Wartość wybierana z listy autopodpowiedzi. Pole wymagane dla zakończonego projektu, w przypadku jedynie, jeśli nie podano numeru pozwolenia radiowego. NIE dla pozostałych. Wartość podana w stopniach. Liczby całkowite z zakresu Pole wymagane dla zakończonego projektu w przypadku gdy jeśli nie podano numeru pozwolenia radiowego. Wartość podana w stopniach. NIE dla pozostałych przypadków. Liczby całkowite z zakresu Pole nie wymagane. Wartość podana w metrach. Wymagane dla projektów zakończonych i wszystkich nieprojektowych jest również wymagane. Wartość podana w metrach. Liczby całkowite > 0. Wymagane dla projektów zakończonych i wszystkich nieprojektowych jest również wymagane. Wartość podana w Mb/s. Tak Instrukcja użytkownika 48 / 130

49 promienia zasięgu sektora [Mb/s] Uwagi ogólne dotyczące formularza Węzły własne lub współdzielone Informacje identyfikujące węzeł: 1. Węzeł telekomunikacyjny - rozumie się przez to urządzenie telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych lub przyłączenie użytkowników końcowych. 2. Jeden węzeł nie może znajdować się w dwóch różnych budynkach wynosy/punkty wyniesione to różne węzły/rozdzielne węzły. 3. Węzeł to miejsce gdzie dochodzi do zmiany medium np. światłowód-miedź. 4. Wszystkie urządzenia aktywne - pobierające prąd (w danej lokalizacji). 5. W przypadku budynku z wieloma urządzeniami węzłem może być każde z tych urządzeń osobno lub grupa tych urządzeń. 6. Węzłem jest np. główna stacja czołowa. 7. Węzłem dostępowym w sieciach WiFi jest AP stacja bazowa. 8. Węzeł musi posiadać co najmniej jeden interfejs. Przykłady własności: węzły własne, współdzielone Przykład 1 Przedsiębiorca A wykazuje własny węzeł X, zakończenia sieci (adresy budynków) i usługi z węzła X oraz może wykazać miejsce kolokacyjne. Przedsiębiorca B wykazuje własny węzeł Y, zakończenia sieci (adresy budynków) i usługi z węzła Y. Instrukcja użytkownika 49 / 130

50 Przykład 2 Przedsiębiorca A wykazuje własny węzeł X, zakończenia sieci (adresy budynków) i usługi z węzła X oraz może wykazać miejsce kolokacyjne. Przedsiębiorca B wykazuje węzeł obcy Y, zakończenia sieci (adresy budynków) i usługi z węzła Y oraz informacje o Przedsiębiorcy C - właścicielu węzła Y (Id podmiotu obcego w węźle obcym). Przedsiębiorca C wykazuje własny węzeł Y. Przykład 3 Przedsiębiorca A wykazuje własny węzeł X, zakończenia sieci (adresy budynków) i usługi z węzła X oraz może wykazać miejsce kolokacyjne. Przedsiębiorca B wykazuje węzeł współdzielony Y oraz informacje o Przedsiębiorcy A - właścicielu węzła Y (Id podmiotu udostępniającego infrastrukturę w węźle obcym). Instrukcja użytkownika 50 / 130

51 Przykład 4 Przedsiębiorca A może wykazać miejsce kolokacyjne. Przedsiębiorca B wykazuje węzeł obcy Y, punkt styku w węźle obcym Y, oraz informacje o Przedsiębiorcy C - właścicielu węzła Y (Id podmiotu obcego w węźle obcym). Przedsiębiorca C wykazuje własny węzeł X, zakończenia sieci (adresy budynków) i usługi z węzła X oraz kolokację. Interfejsy: 1. Układ elektryczny, elektroniczny lub optyczny, z oprogramowaniem lub bez oprogramowania, umożliwiający łączenie, współpracę i wymianę sygnałów o określonej postaci pomiędzy urządzeniami połączonymi za jego pośrednictwem zgodnie z odpowiednią specyfikacją techniczną. 2. W technice interfejs oznacza urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez niego nie mogą ze sobą współpracować. Czasami, jako interfejs określa się elementy wystające z urządzenia na zewnątrz, w które można włączyć inne urządzenia lub wtyczki. Urządzenia mogą działać razem, pod warunkiem, że posiadają zgodne (kompatybilne) interfejsy. Interfejsem może być kabel łączący dwa urządzenia, ale zarówno wtyczki na tym kablu, jak i pasujące do nich gniazda są również interfejsami. Poza interfejsem w znaczeniu fizycznego połączenia, można także wyróżnić logiczny interfejs pomiędzy programami. 3. Na potrzeby inwentaryzacji potrzebne są dane dotyczące tylko interfejsów fizycznych. 4. Nie podlegają inwentaryzacji interfejsy do systemów zarządzania, systemów alarmowych i monitoringu. 5. Dla jednego urządzenia ilość interfejsów to ilość wtyczek. 6. Dla kilku połączonych urządzeń ilość interfejsów to ilość wtyczek na zewnątrz pudełka. 7. W przypadku sieci kablowej (TV) dla jednego interfejsu może być przypisana dowolna ilość klientów. Interfejsy radiowe: 1. Interfejs umożliwiający połączenie drogą radiową, współpracę i wymianę informacji pomiędzy urządzeniami radiowymi. Instrukcja użytkownika 51 / 130

52 2. Interfejsy radiowe określają sposób przesyłania informacji pomiędzy urządzeniami, które transmitują sygnały za pomocą fal radiowych, m.in., co do zakresu częstotliwości, na których odbywa się przesyłanie danych, szerokości wykorzystywanego pasma, szybkości przesyłania danych, rodzaju tych danych. Inwentaryzacja obejmuje interfejsy radiowe funkcjonujące, jako zakończenia sieci współpracujące z urządzeniami abonenckimi. W przypadku anteny wielosektorowej wykazuje się, że obsługiwana jest przez jeden interfejs. 3. Należy wykazać co najmniej jeden zasięg radiowy dla dostępowego interfejsu radiowego. Liczba interfejsów: 1. Należy podawać informacje na podstawie zainstalowanego wyposażenia. Interfejsy niewykorzystane także podlegają inwentaryzacji. 2. Liczba interfejsów - Łącznie to suma wszystkich portów. Zasięg radiowy (Rys. 29): 1. Azymut sektora - środek sektora, kierunek sektora, (jeśli sektor dookólny należy wpisać wartość 0). 2. Szerokość kątowa sektora - ile sektor widzi (wyrażone w stopniach). 3. Promień zasięgu sektora - zasięg, w jakim klienci mogą odbierać sygnał ze stacji bazowej gdyby chcieli (zasięg, w jakim z prawdopodobieństwem 95% PT jest w stanie dostarczyć usługę). 4. Każdy operator mobilny dokonuje oceny jak szybki Internet mobilny może zaoferować w funkcji poziomu sygnału. W tym celu wykonuje symulacje komputerowe. Należy, więc podać nominalny promień zasięgu sektora na krańcu, którego operator, przy założonej przepustowości, oferuje swoją usługę. 5. Oferowana przepustowość jest maksymalną przepustowością na krańcu sektora. 6. Każdy operator telefonii mobilnej wyznacza orientacyjny obszar, w którym dostarcza usługę dostępu do Internetu w ustalonej technologii. Należy podać przepustowości oferty dostępu do Internetu w szacowanym zasięgu (tak jak poniżej - wizualizacja zasięgu sieci jednego z Operatorów mobilnych), jako maksymalna na granicy sektora. Instrukcja użytkownika 52 / 130

53 Rys. 29. Zasięg radiowy Węzły obce Formularz Węzeł obcy służy do przekazania informacji o węzłach sieci telekomunikacyjnej innego podmiotu dla potrzeb przekazania informacji o punkcie styku między sieciami lub punktu świadczenia usługi przez dostawcę. Okno listy formularzy Węzły obce pokazano na Rys. 30. Zawiera ono zestawienie już wprowadzonych węzłów do systemu. Identyfikatory węzłów obcych należy przekazywać, zgodnie z nazewnictwem stosowanym we własnej ewidencji. Nie ma potrzeby nazywania węzłów obcych zgodnie z nomenklaturą właścicieli węzłów. Rys. 30. Okno zakładki Węzły obce Naciskając na przycisk Dodaj nowy obiekt uzyskuje się formularz pokazany na Rys. 31. Instrukcja użytkownika 53 / 130

54 Rys. 31. Formularz Węzeł obcy Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Identyfikator w formularzu Węzeł obcy musi być unikalny w ramach danych dotyczących węzłów własnych i węzłów obcych pojedynczego podmiotu i nie może się powtarzać w formularzach Węzły własne lub współdzielone i Łączenia kabli. Dla pola Podstawa i forma korzystania z infrastruktury innego podmiotu wybór Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu dotyczy podmiotów, które są tylko pośrednikami w sprzedaży usług i nie posiadają umów WLR czy BSA. Inne usługi w modelu VNO oznacza, że podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć usługi telefoniczne w oparciu o inną infrastrukturę niż usługi dostępu szerokopasmowego. Podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć usługi w modelu VNO (mobilne MVNO lub stacjonarne FVNO). Pola Miejscowość i Ulica oznaczone symbolem to pola z autopodpowiedzią. Miejscowość i ulicę można wprowadzić po wybraniu nazwy miejscowości i nazwy ulicy z wyświetlonej Instrukcja użytkownika 54 / 130

55 listy. Lista pojawi się po wpisaniu w pole pierwszych liter nazwy. Pod polem z wprowadzoną nazwą miejscowości pojawi się oznaczenie miejscowości zgodne z bazą TERYT (kod TERC), województwo, powiat gmina (kod SIMC). Pod polem z wprowadzoną nazwą ulicy pojawi się właściwy kod ULIC. W przypadku, gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodnie ze stanem wiedzy osoby wypełniającej. Nazwę należy poprzedzić cechą np.: ul.. Pod polem z wprowadzoną nazwą ulicy pojawi się kod Jeżeli w miejscowości nie ma ulic podajemy tylko numer porządkowy. Zalecane jest podanie współrzędnych lokalizacji węzła. Znaki dozwolone w nazwie ulicy to: litery (z uwzględnieniem polskich znaków), cyfry, znaki: ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (również małe litery), spacja, przecinek, ukośnik, kropka, apostrof, cudzysłów, myślnik i średnik. Podanie nazwy ulicy i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, a dla których podano współrzędne. W przypadku budynków, budowli, w którym umieszczony jest węzeł własny lub współdzielony nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość w obrębie lub pobliżu, której mieści się budynek bez numeru porządkowego. Wymagane wówczas jest podanie współrzędnych lokalizacji budynku. Należy podać współrzędne Ф i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np N i E). W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości do budynków lub nieruchomości z numerem porządkowym można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości. Opis pól formularza znajduje się w Tabl. 8. Tabl. 8. Pola formularza Węzeł obcy Nazwa Typ/długość pola Uwagi Identyfikator Tekst / 100 Pole wymagane. Oznaczenie węzła. Pole unikalne w ramach tabeli węzłów obcych. Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są, jako ciągi różne. Nazwa nie może zawierać spacji. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, Przykład WEZ_WAR Instrukcja użytkownika 55 / 130

56 Nr projektu Tekst/ 30 Forma własności infrastruktury Podstawa i forma korzystania z infrastruktury innego podmiotu Identyfikator podmiotu współdzielącego lub obcego Adres kreska pionowa:. Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Tekst / 100 Pole wymagane. Jedna z wartości: Umowa o dostęp do sieci telekomunikacyjnej, Umowa BSA na sieci innego podmiotu, Umowa LLU na sieci innego podmiotu, Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu, Usługa dostępu szerokopasmowego w modelu VNO, Inne usługi w modelu VNO, Świadczenie lub zakup usług IP Tranzyt i IP Peering, Świadczenie lub zakup usług transmisji danych, Umowa połączeniu sieci PSTN, Kolokacja i najem, Dzierżawa. Inne Tekst / 100 Autopodpowiedź Telecom Miejscowość Tekst / 100 Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie. Ulica Tekst / 250 Nazwa ulicy zgodna z TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi należy zachować następujący format: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Należy podać, co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę, (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. współrzędne geograficzne. Kod ULIC dopisywany automatycznie. Kod pocztowy - PNA Tekst / 6 Format [DD-DDD] gdzie D to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli. Kod pocztowy nie może przyjmować wartości Numer porządkowy Tekst / 50 Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli, podany z dokładnością do punktu adresowego; Warka (miasto, ), woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Warka ( ) ul. Baśniowa Instrukcja użytkownika 56 / 130

57 Współrzędne geograficzne Szerokość geograficzna Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Długość geograficzna Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Typ budynku lub budowli Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu Wybór z listy autopodpowiedzi. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi należy zachować następujący format: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl.. Należy podać, co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. współrzędne geograficzne Zakres: Zestaw danych podawanych razem: Szerokość geograficzna i Długość geograficzna. Gdy niepodatno żadnego zestawu danych lokalizacyjnych wyświetli się komunikat: Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę, (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. współrzędne geograficzne. Zakres: Zestaw danych podawanych razem: Szerokość geograficzna i Długość geograficzna. Gdy niepodatno żadnego zestawu danych lokalizacyjnych wyświetli się komunikat: Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę, (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. współrzędne geograficzne. Typ obiektu Tekst / 100 Jedna z wartości: budynek biurowy, budynek mieszkalny, budynek przemysłowy, budynek usługowy, budynek użyteczności publicznej, obiekt sakralny, obiekt sieci elektroenergetycznej, wieża, maszt, komin, kontener, szafa uliczna, słup, skrzynka, studnia kablowa Łączenia kabli Okno listy formularzy Łączenia kabli zostało przedstawione na Rys. 32. Instrukcja użytkownika 57 / 130

58 Rys. 32. Okno zakładki Łączenia kabli Naciskając na przycisk Dodaj nowy obiekt uzyskuje się formularz przedstawiony na Rys. 33. Rys. 33. Formularz Łączenie kabli Poszczególne pola formularza zostały opisane w Tabl. 9. Tabl. 9. Pola formularza Łączenie kabli Nazwa Typ/długość pola Identyfikator elementu łączenia kabli Tekst / 100 Uwagi Pole wymagane. Oznaczenie elementu infrastruktury łączącego kable telekomunikacyjnej. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, Przykład LACZENIE_K01 Instrukcja użytkownika 58 / 130

59 Nr projektu Tekst/ 30 Status realizacji Tekst/ 30 Adres lub współrzędne geograficzne Miejscowość Tekst / 100 Kod pocztowy - PNA Kod pocztowy / 6 Ulica Tekst / 250 Numer porządkowy Współrzędne geograficzne Szerokość Tekst / 50 Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Identyfikator musi być unikalny i bez spacji. Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się, gdy wybrano Nr projektu. Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Wymagane jest podanie albo adresu albo współrzędnych geograficznych. Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Format [DD-DDD] gdzie D to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli. Kod pocztowy nie może przyjmować wartości Podanie ulicy nie jest wymagane dla planowanych projektów. Nazwa ulicy zgodna z TERYT wybiera z listy autopodpowiedzi. W przypadku, gdy w miejscowości istnieje ulica, niewystępująca w TERYT należy wpisać nazwę zwyczajową ulicy. Format pola: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl.. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Kod ULIC dopisywany automatycznie. Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli, podany z dokładnością do punktu adresowego. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Wymagane jest podanie albo adresu albo współrzędnych. Format 2 cyfry. Kropka. 4 cyfry (ułamek dziesiętny). Zakres: Zestaw danych podawanych razem: Szerokość geograficzna i Długość geograficzna. Psie Główki (część miasta, ), woj. świętokrzyskie, pow. Kielce, gm. Kielce ( ) ul. Baśniowa Instrukcja użytkownika 59 / 130

60 Długość Typ obiektu, w którym umieszczony jest element Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Pole jednokrotnego wyboru Wymagane jest podanie albo adresu albo współrzędnych. Format 2 cyfry. Kropka. 4 cyfry (ułamek dziesiętny). Zakres: Zestaw danych podawanych razem: Szerokość geograficzna i Długość geograficzna Jedna z wartości: budynek biurowy, budynek mieszkalny, budynek przemysłowy, budynek usługowy, budynek użyteczności publicznej, obiekt sakralny, obiekt sieci elektroenergetycznej, wieża, maszt, komin, kontener, szafa uliczna, słup, skrzynka, studnia kablowa, zasobnik kablowy, słupek telekomunikacyjny miesz- budynek kalny Pola Miejscowość i Ulica oznaczone symbolem to pola z autopodpowiedzią. Miejscowość i ulicę można wprowadzić po wybraniu nazwy miejscowości i nazwy ulicy z wyświetlonej listy. Lista pojawi się po wpisaniu w pole pierwszych liter nazwy. Pod polem z wprowadzoną nazwą miejscowości pojawi się oznaczenie miejscowości zgodne z bazą TERYT (kod TERC), województwo, powiat gmina (kod SIMC). Pod polem z wprowadzoną nazwą ulicy pojawi się właściwy kod ULIC. W przypadku, gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodnie ze stanem wiedzy osoby wypełniającej. Nazwę należy poprzedzić cechą np.: ul.. Pod polem z wprowadzoną nazwą ulicy pojawi się kod Jeżeli w miejscowości nie ma ulic podajemy tylko numer porządkowy. Zalecane jest podanie współrzędnych lokalizacji węzła. Znaki dozwolone w nazwie ulicy to: litery (z uwzględnieniem polskich znaków), cyfry, znaki: ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (również małe litery), spacja, przecinek, ukośnik, kropka, apostrof, cudzysłów, myślnik i średnik. Podanie miejscowości, nazwy ulicy i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości, dla których podano współrzędne. Należy podać współrzędne Ф i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np N i E). W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości do budynków lub nieruchomości z numerem porządkowym można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli Instrukcja użytkownika 60 / 130

61 użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane Uwagi ogólne dotyczące formularza Łączenia kabli 1. Pod pojęciem elementu infrastruktury telekomunikacyjnej łączącego kable telekomunikacyjne rozumie się elementy umożliwiające połączenie kabli telekomunikacyjnych o różnych profilach lub umożliwiające rozgałęzienie kabli. Inwentaryzacji podlegają elementy łączące w sieciach światłowodowych. 2. Miejsce gdzie nie ma urządzeń aktywnych, a kable są fizycznie ze sobą łączone. 3. Raportowaniu podlegają m.in. mufy rozgałęźne, ODF, MDF, DDF, szafki, skrzynki, głowice kablowe, puszki. 4. To miejsca gdzie są tylko łączenia pasywne. 5. Inwentaryzacji podlegają złącza rozgałęźne, a wiec takie miejsca w sieci gdzie kabel rozchodzi się w różne strony. 6. Nie jest wymagana informacja o trasach sieci dostępowych, krosownicach w punktach dystrybucyjnych, puszkach czy szafkach ulicznych na sieci miedzianej. 7. Nie jest wymagane inwentaryzowanie każdego złącza przelotowego. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w złączu przelotowym następuje zmiana profilu kabla Punkty styku Okno listy formularzy Punkty styku zostało przedstawione na Rys. 34. Umożliwia on wprowadzenie informacji o punktach styku sieci podmiotu z innymi sieciami. Rys. 34. Okno zakładki Punkty styku Instrukcja użytkownika 61 / 130

62 Przycisk Dodaj nowy obiekt otwiera formularz przedstawiony na (Rys. 35). Rys. 35. Formularz Punkt styku Pola identyfikatorów oznaczone symbolem lupy to pola z autopodpowiedzią w formie listy, która jest rozwijana po wpisaniu pierwszych liter identyfikatora. Identyfikator można wpisać w pole tylko przez jego wybór z listy. Symbol listy wywołuje listę już wprowadzonych obiektów. Lista jest wywoływana w nowej karcie przeglądarki. Pola dla wykorzystania punktu styku to pole, które wymagają dokonania wyboru. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Instrukcja użytkownika 62 / 130

63 Pola formularza Punkt styku zawiera informacje opisane Tabl. 10. Tabl. 10. Pola formularza Punkt styku Nazwa Typ/długość pola Identyfikator Tekst / 100 Uwagi Pole wymagane. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Przykład Styk/3221/n Nr projektu Tekst/ 30 Status realizacji Tekst/ 30 Identyfikator węzła własnego Identyfikator węzła obcego Identyfikator interfejsu węzła własnego Tekst/ 100 Wykorzystanie punktu styku Dla wymiany ruchu pomiędzy sieciami szerokopasmowymi Pole jednokrotnego wyboru Tekst / 100 Pole logiczne Identyfikator musi być unikalny i nie może zawierać spacji. Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Węzły własne lub współdzielone. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się, gdy wybrano Nr projektu. Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Węzły własne lub współdzielone Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Węzły obce Pole wymagane. Autopodpowiedź wybór z listy identyfikatorów interfejsów zdefiniowanych dla wcześniej wybranego węzła. Pole wymagane. Jedna z wartości: TAK NIE Walidacja wartości: Nie można ustawić brak wyboru, W1 O1 TAK Dla wymiany ruchu głosowego Pole logiczne Należy wybrać Tak jeśli w polu Wykorzystanie punktu styku dla wymiany ruchu głosowego wybrano wartość Nie i nie wypełniono pola Inne przeznaczenie Pole wymagane. Jedna z wartości: TAK NIE TAK Instrukcja użytkownika 63 / 130

64 Walidacja wartości: Nie można ustawić brak wyboru, Inne przeznaczenie Tekst / 100 Przepustowość Łączna [Mb/s] W tym na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych [Mb/s] Nieujemna liczba całkowita / 7 Nieujemna liczba całkowita / 7 Należy wybrać Tak jeśli w polu Wykorzystanie punktu styku dla wymiany ruchu pomiędzy sieciami szerokopasmowymi wybrano wartość Nie i nie wypełniono pola Inne przeznaczenie Pole wymagane, jeżeli w polach Wykorzystanie punktu styku dla wymiany ruchu głosowego oraz Wykorzystanie punktu styku dla wymiany ruchu pomiędzy sieciami szerokopasmowymi wybrano wartość Nie. Wartość wymagana: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Wartość wymagana: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Wartość nie większa niż przepustowość łączna Linie kablowe Okno listy formularzy Linie kablowe została przedstawiona na Rys. 36. Zawiera ona zestawienie już wprowadzonych do systemu Linii kablowych oraz umożliwia wprowadzenie informacji o liniach kablowych do systemu SIIS. Rys. 36. Okno zakładki Linie kablowe Przycisk Dodaj nowy obiekt umożliwia dodanie elementu infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącego linię kablową (Rys. 37). Instrukcja użytkownika 64 / 130

65 Rys. 37. Formularz Linia kablowa Formularz Linia kablowa umożliwia wprowadzenie informacji o miedzianych liniach kablowych, światłowodowych liniach kablowych lub ciemnych włóknach. Inwentaryzujemy fizyczne odcinki przekazujące informacje między punktem początkowym A i końcowym B (odcinki transmisyjne). Po wybraniu Rodzaju punktu początkowego A i końcowego B wartości wybiera się z list rozwijanych. Identyfikator w formularzu Linia kablowa musi być unikalny i nie może się powtarzać w formularzu Linia bezprzewodowa. Linia określona jest, jako Własna - w przypadku, gdy linia kablowa jest własnością podmiotu przekazującego informacje, a Udostępniona przez inny podmiot - w przypadku dzierżawy od Instrukcja użytkownika 65 / 130

66 innego podmiotu lub udostępnienia przez inny podmiot podmiotowi przekazującemu informacje np. dzierżawa ciemnych włókien. Dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej to dostępność wolnych duktów, kanalizacji, otworów, rurociągu, podbudowy słupowej dla innego podmiotu - dotyczy wyłącznie linii własnych. Wymagane jest podanie informacji czy linia była finansowana ze środków UE. W przypadku, gdy wybrano Dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej należy podać rodzaj infrastruktury pasywnej możliwej do udostępnienia. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Poszczególne pola formularza Linia kablowa zostały przedstawione w Tabl. 11. Tabl. 11. Pola formularza Linia kablowa Nazwa Typ/długość pola Identyfikator Tekst / 100 Uwagi Pole wymagane. Identyfikator linii przewodowej lub ciemnych włókien. Oznaczenie linii kablowej lub bezprzewodowej. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Przykład LINIA_555 Nr projektu Tekst / 30 Status realizacji Tekst/ 30 Określenie własności elementu infrastruktury Tekst/ 50 Identyfikator musi być unikalny i nie może zawierać spacji. Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się, gdy wybrano Nr projektu. Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Pole wymagane. Jedna z wartości: Własna Udostępniona przez inny podmiot Identyfikator podmiotu Tekst / 100 Wybór z listy autopodpowiedzi Instrukcja użytkownika 66 / 130

67 obcego Rodzaj punktu początkowego A Tekst / 50 Pole wymagane. Jedna z wartości: Węzeł własny, Węzeł obcy, Element infrastruktury zapewniający łączenie kabli. Rodzaj punktu końcowego B Identyfikator punktu początkowego A Identyfikator punktu końcowego B Medium Medium Tekst/ 100 Tekst/ 100 Tekst/100 Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Łączenia kabli lub Węzły. Pole wymagane. Jedna z wartości: Węzeł własny, Węzeł obcy, Element infrastruktury zapewniający łączenie kabli. Pole wymagane. Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Łączenia kabli lub Węzły. Wartość musi być różna od Identyfikatora punktu końcowego B. Pole wymagane. Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Łączenia kabli lub Węzły. Wartość musi być różna od Identyfikatora punktu początkowego A. Pole wymagane. Jedna z wartości: Tekst/ 100 światłowodowe, kable współosiowe miedziane kablowe parowe miedziane Typ włókna Liczba elementów Tekst/ 100 Liczba włókien łącznie Liczba całkowita dodatnia / 5 Liczba włókien wykorzystanych Liczba całkowita nieujemna / 5 Pole wymagane dla medium światłowodowego. Jedna z wartości: G.651, G.652, G.653, G.654, G.655, G.656, G.657. Pole wymagane dla medium światłowodowego. Pole wymagane Jeśli w polu Medium wybrano wartość światłowodowe oraz Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone. Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Finansowanie ze środków UE Linia współfinansowana Pole logiczna ze środków unijnych Liczba nie większa niż w polu Liczba włókien łącznie. Jedna z wartości: TAK TAK Instrukcja użytkownika 67 / 130

68 Możliwość udostępniania Dostępność pasywnej infrastruktury technicznej Pole wyboru NIE Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone. Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Tak Rodzaj infrastruktury pasywnej możliwej do udostępnienia Tekst/ 100 Wybór jednej z wartości: Tak Nie Brak danych Pole wymagane Jeśli w polu Dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej wybrano wartość Tak oraz Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone. Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Możliwość udostępniania włókien Pole logiczne Należy wpisać dostępność wolnych duktów, kanalizacji, otworów, rurociągu, podbudowy słupowej dla innego podmiotu - dotyczy wyłącznie linii własnych. Pole wymagane jeśli w polu Medium wybrano wartość światłowodowe oraz Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone. Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. TAK Liczba włókien możliwych do udostępnienia Możliwość udostępnienia przepustowości Informacje techniczne Liczba całkowita nieujemna / 5 Pole logiczne Jedna z wartości: TAK NIE Pole wymagane jeśli w polu Możliwość udostępniania włókien wybrano wartość TAK oraz Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone. Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Liczba nie większa niż różnica wartości pól: Liczba włókien łącznie i Liczba włókien wykorzystanych. Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano war- tość zakończone. Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Jedna z wartości: TAK NIE TAK Rodzaj traktu dla linii przewodowej Tekst / 100 Pole jest wymagane, jeśli w polu Medium wybrano wartość światłowodowe oraz Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość inną niż planowane. Instrukcja użytkownika 68 / 130

69 Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Długość kabla (w km] Liczba rzeczywista dddd.d. Gdzie d cyfra opcjonalna, natomiast D wymagana cyfra Jedna z wartości: podziemny w kanalizacji, podziemny w rurociągu, podziemny, podziemny w kanale technicznym drogi, napowietrzny, napowietrzny na dedykowanej podbudowie słupowej, napowietrzny na linii energetycznej. Dodatnia liczba rzeczywista. Pole jest wymagane, jeśli w polu Medium wybrano wartość światłowodowe oraz Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość inną niż planowane. Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Wartość musi być większa bądź równa Linie bezprzewodowe Okno listy formularzy Linie bezprzewodowe pokazuje Rys. 38. Zawiera ona zestawienie już wprowadzonych linii do systemu. Rys. 38. Okno zakładki Linie bezprzewodowe Naciskając na przycisk Dodaj nowy obiekt uzyskuje się formularz przedstawiony na Rys. 39. Instrukcja użytkownika 69 / 130

70 Rys. 39. Formularz Linia bezprzewodowa Formularz Linia bezprzewodowa umożliwia wprowadzenie informacji o radioliniach. Identyfikator w formularzu Linia bezprzewodowa musi być unikalny i nie może się powtarzać w formularzu Linia kablowa. Inwentaryzujemy fizyczne odcinki przekazujące informacje między punktem początkowym A i końcowym B (odcinki transmisyjne). Pola identyfikatorów węzła oznaczone symbolem lupy to pola z autopodpowiedzią w formie listy węzłów własnych i obcych, która jest rozwijana po wpisaniu pierwszych liter identyfikatora. Identyfikator można wpisać w pole tylko przez jego wybór z listy. Symbole list wywołują listy już wprowadzonych węzłów własnych i obcych. Listy są wywoływane w nowych kartach przeglądarki. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Opis poszczególnych pól formularza przedstawia Tabl. 12. Tabl. 12. Pola formularza Linia bezprzewodowa Identyfikator Nazwa Typ/długość pola Tekst / 100 Uwagi Pole wymagane. Oznaczenie linii kablowej lub bezprzewodowej. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, Przykład L_BEZPRZEW_01 Instrukcja użytkownika 70 / 130

71 podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Nr projektu Tekst / 30 Status realizacji Tekst/ 30 Identyfikator węzła początkowego A Tekst / 100 Identyfikator węzła końcowego B Tekst / 100 Medium transmisyjne (środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów) Tekst/ 100 Numer pozwolenia radiowego Pasmo radiowe [GHz] Tekst/ 100 rzeczywi- Liczba sta 8 Identyfikator musi być unikalny i nie może zawierać spacji. Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się, gdy wybrano Nr projektu. Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Wybór z listy autopodpowiedzi. Wartość musi być różna od Identyfikatora węzła końcowego B. Wybór z listy autopodpowiedzi. Wartość musi być różna od Identyfikatora węzła początkowego A. Pole wymagane. Jedna z wartości: radiowe na częstotliwości wymagającej uzyskanie pozwolenia radiowego, radiowego na częstotliwości ogólno dostępnej, optyczne w wolnej przestrzeni. Pole wymagane dla projektów zakończonych, w przypadku linii radiowej wykorzystującej urządzenia radiowe, których używanie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego; Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Wybór z listy autopodpowiedzi. Pole wymagane dla projektów zakończonych, w przypadku linii radiowej wykorzystującej urządzenia radiowe, których używanie nie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego; Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. WEZEL_OBC_01 WEZEL_WLA_01 optyczne w wolnej przestrzeni 1 System transmisyjny dla medium radiowego Tekst/ 100 Od 1do 3 cyfr, kropka i od dwóch do 5 cyfr (ułamek dziesiętny). Format liczy ddd.ddddd gdzie D to wymagana cyfra a d to cyfra opcjonalna. Pole wymagane dla medium radiowego. Jedna z wartości: radiolinia Instrukcja użytkownika 71 / 130

72 Przepustowość [Mb/s] WiFi, WiMAX, LMDS. Pole wymagane: Liczba całkowita nieujemna / 7 Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. 7 Możliwość udostępniania przepustowości Pole logiczne Liczba dodatnia. Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Jedna z wartości: TAK NIE TAK Uwagi ogólne dotyczące formularza Linie kablowe i Linie bezprzewodowe 1. Najdłuższe odcinki sieci (między węzłami) są zwykle o długości od 30 do 100 km (a odcinki około 100 km zdarzają się bardzo rzadko). Najczęściej długość radiolinii nie przekracza 30 km. Najprawdopodobniej błędy w poprzednich inwentaryzacjach wynikają z faktu, iż operatorzy dzierżawiący odcinki kablowe, zadeklarowali je, jako linie, tymczasem powinni je zadeklarować w sekcji Połączenia. 2. Inwentaryzujemy fizyczne odcinki przekazujące informacje między punktem A i B (odcinki transmisyjne). 3. Raportowaniu podlegają wszystkie połączenia między węzłami będące własnością operatora, jeśli łącze między węzłami zestawione jest przez innego operatora to wówczas należy je sprawozdać, jako połączenie. 4. Dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej oznacza dostępność wolnych duktów, kanalizacji, otworów, rurociągu, podbudowy słupowej dla innego podmiotu i dotyczy wyłącznie linii własnych. 5. Numery pozwoleń radiowych dla linii bezprzewodowej powinny zostać przekazane w formacie wg wskazanego przykładu: 12345/13 (2). Należy przekazać dane o wszystkich liniach, na które zostało wydane pozwolenie. W przypadku kiedy określone pozwolenie ulegało aktualizacji, w związku z czym wydane zostały decyzje o numerach odpowiednio np /13 (2), 12345/13 (4), 12345/13 (6) należy w inwentaryzacji wykazać pozwolenie o najwyższym numerze, w tym przypadku 12345/13 (6). Instrukcja użytkownika 72 / 130

73 6.4.7 Połączenia Połączenia opisują logiczne parametry połączeń pomiędzy węzłami sieci. Okno listy formularzy Połączenia zostało przedstawione na Rys. 40. Zawiera ono zestawienie już wprowadzonych danych do systemu. Rys. 40. Okno zakładki Połączenia Przycisk Dodaj nowy obiekt pozwala na dodanie obiektu Połączenie pomiędzy węzłami sieci poprzez formularz przedstawiony na Rys. 41. Rys. 41. Formularz Połączenie Instrukcja użytkownika 73 / 130

74 Formularz Połączenie opisuje charakterystykę logicznych połączeń pomiędzy węzłami sieci pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych. Należy przekazywać informacje o odcinkach dzierżawionych, a nie o liniach. Pola identyfikatorów podmiotu obcego i węzła początkowego A i końcowego B oznaczone symbolem lupy to pola z autopodpowiedzią w formie listy, która jest rozwijana po wpisaniu pierwszych liter identyfikatora. Identyfikator można wpisać w pole tylko przez jego wybór z listy. Symbol listy wywołuje listę już wprowadzonych obiektów. Lista jest wywoływana w nowej karcie przeglądarki. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Opis poszczególnych pól formularza Połączenie został przedstawiony w Tabl. 13. Tabl. 13. Pola formularza Połączenie Nazwa Typ/długość pola Identyfikator Tekst / 100 Uwagi Pole wymagane. Oznaczenie połączenia. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Przykład POL_WEZ_01 Nr projektu Tekst/ 30 Status realizacji Tekst/ 30 Własność infrastruktury Identyfikator podmiotu obcego Tekst/100 Tekst /100 Identyfikator musi być unikalny i nie może zawierać spacji. Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu. Pole ukazuje się, gdy wybrano Nr projektu. Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości: planowane w realizacji zakończone Pole wymagane. Jedna z wartości: Własna Udostępniona przez inny podmiot Wymagane dla elementu udostępnianego przez inny podmiot. Własna Instrukcja użytkownika 74 / 130

75 Identyfikator węzła początkowego A Identyfikator węzła końcowego B Warstwa Tekst / 100 Tekst / 100 Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Węzły własne lub współdzielone Pole jednokrotnego wyboru. Wskazany identyfikator musi istnieć w tabeli powiązanej. Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Węzły własne lub współdzielone Pole jednokrotnego wyboru. Wskazany identyfikator musi istnieć w tabeli powiązanej. Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Węzły własne lub współdzielone WEZEL_WSP_01 WEZEL_WLA_01 Warstwa szkieletowa Warstwa dystrybucyjna Warstwa dostępowa Pole logiczne Pole logiczne Pole logiczne Należy zaznaczyć, co najmniej jedną warstwę. Przepustowość Wykorzystywanie na potrzeby usług szerokopasmowych Wykorzystywanie na potrzeby usług głosowych Pole logiczne Pole logiczne Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Jedna z wartości: TAK NIE Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Jedna z wartości: TAK NIE Pole wymagane w przypadku innego wykorzystania niż powyżej. TAK TAK Inne przeznaczenie Tekst/ 100 Przepustowość całkowita [Mb/s] W tym na potrzeby usług szerokopasmowych [Mb/s] Liczba całkowita nieujemna / 7 Liczba całkowita nieujemna / 7 Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Pole wymagane dla projektów zakończonych, w przypadku innego wykorzystania niż powyżej; Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Pole wymagane dla projektów zakończonych, w przypadku innego wykorzystania niż powyżej; Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu, Jeśli wpisano wartość w polu Przepustowość całkowita Nie większa niż przepustowość całkowita. Instrukcja użytkownika 75 / 130

76 Uwagi ogólne dotyczące formularza Połączenie Połączenie to logiczne połączenie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych. Należy przekazywać informacje o odcinkach dzierżawionych, a nie o liniach Zakończenia sieci i usługi Formularze Zakończenia sieci i usługi służą do wprowadzenia danych o adresach i parametrach usług dla wszystkich budynków gdzie możliwe jest świadczenie usług przez operatora. Okno listy formularzy Zakończenia sieci i usługi zostało przedstawione na Rys. 42. Zawiera ono zestawienie zakończeń sieci i usług już wprowadzonych do systemu. Rys. 42. Okno zakładki Zakończenia sieci i usługi Klikając na przycisk Dodaj nowy obiekt uzyskuje się formularz przedstawiony na Rys. 43. Instrukcja użytkownika 76 / 130

77 Rys. 43. Formularz Zakończenie sieci Formularz Zakończenie sieci służy do przekazywania informacji o adresach stanowiących zakończenia sieci. Identyfikator budynku w formularzu Zakończenie sieci musi być unikalny (najprościej jest nadać kolejne numery od 1 do N. Po określeniu własności identyfikujemy węzeł dostępowy, który Instrukcja użytkownika 77 / 130

78 dostarcza usługi do obszaru definiowanego przez adres budynku. Pola identyfikatorów węzła, z którego podmiot ma zasięg sieci oznaczone symbolem lupy to pola z autopodpowiedzią w formie listy, która jest rozwijana po wpisaniu pierwszych liter identyfikatora. Identyfikator można wpisać w pole tylko przez jego wybór z listy. Symbol listy wywołuje listę już wprowadzonych obiektów. Lista jest wywoływana w nowej karcie przeglądarki. W polu Numer porządkowy należy podać pojedynczy numer budynku. Podawanie zakresów numerów budynków (np.1-23) jak również ich wymienianie np. 1, 2, 3 w polu Numer porządkowy jest niepoprawnym wypełnieniem tego pola. W sekcjach Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu należy podać przepustowość, z jaką operator jest w stanie świadczyć usługę w danym punkcie adresowym. Jeżeli ta przepustowość nie znajduje się w słowniku, należy postąpić w następujący sposób: jeżeli prędkość znajduje się pomiędzy dwoma wartościami występującymi w słowniku np. 28 Mb/s (w słowniku znajdują się wartości 20 Mb/s i 30 Mb/s) należy podać mniejszą z wartości ze słownika tzn 20 Mb/s. Dla usług wyłącznie stacjonarnych w sekcji Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu należy podać wartość 0. Dane dotyczące liczby klientów usług szerokopasmowych powinny być spójne w zestawieniu ze sprawozdawczością przekazywaną do UKE w celu realizacji innych zadań i uprawnień Prezesa UKE. Dla usług świadczonych w budynku objętym zasięgiem sieci należy sprawozdać zarówno konsumentów - KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH jak i niebędących konsumentami - KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Klient biznesowy - klient identyfikowany poprzez prowadzenie działalności gospodarczej a więc posiadający numer identyfikacyjny REGON. Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość na użytkownika końcowego [Mb/s] jest to maksymalna prędkość usługi dostępu do Internetu, jaką operator może zaoferować swojemu klientowi, w podanym adresie budynku na podstawie wpisanej technologii dostępowej oraz własności sieci. Szerokopasmowe usługi mobilne należy sprawozdać klientów usług post-paid, realizowanych za pomocą dedykowanych urządzeń, modemów. Operatorzy telefonii ruchomej szerokopasmowe usługi mobilne, powinny zostać powiązane do odpowiedniego BTS a (jako węzła), w którego zasięgu znajduje się dany budynek. TYLKO w przypadku braku możliwości takiego połączenia, operatorzy powinni powiązać adresy świadczenia usług do HLR. Instrukcja użytkownika 78 / 130

79 W przypadku prowadzenia działalności na sieci mobilnej należącej do innego podmiotu i braku możliwości ustalenia BTS najbliższego abonentów, operator raportujący dane do SIIS może utworzyć jeden węzeł wirtualny w danej miejscowości (bez podania ulicy, numeru domu ani współrzędnych). Usługi możliwe do zaoferowania W przypadku, kiedy ustalony węzeł dostępowy świadczy usługi w różnych technikach dostępowych należy zidentyfikować adresy zasilane z wybranej techniki dostępowej. Podając adres określamy miejscowość (działa funkcja podpowiedzi), nazwę ulicy oraz numer porządkowy budynku. W sytuacji, kiedy nie znamy adresu a posiadamy współrzędne należy je wpisać w odpowiednie pola. W przypadku miejscowości, w których nie ma ulic podajemy tylko numer porządkowy budynku. Mając ustalony adres zasięgu sieci wybieramy medium transmisyjne. Po wybraniu medium należy wybrać jedną z wielu usług lub ich kombinację, jakie operator ma do zaoferowania pod ustalonym adresem. Pola wyboru są obowiązkowe. W przypadku wyboru opcji Inne usługi należy wybrać z listy nazwę innej usługi pamiętając, że pola wyboru powyżej muszą mieć ustalone wartości. Lista pozwala na wielokrotny wybór usług. Ostatnim etapem jest określenie maksymalnej przepustowości. Do wyboru są dwa pola jedno dla telefonii stacjonarnej drugie dla mobilnej. Należy pamiętać, że oba pola są obligatoryjne, a to oznacza konieczność ustalenia wartości dla każdego z nich. Ustawienia dla sieci analogowej telewizji kablowej W przypadku świadczenia wyłącznie usługi sieci analogowej telewizji kablowej należy sprawozdawać tą usługę poprzez wybranie w słowniku dla Usług świadczonych pakiet ATV (TV analogowa). W pozycji maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu wpisujemy 0 i dla mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu wpisujemy też 0. Wówczas wybieramy medium kable współosiowe miedziane a w Inne usługi w pozycji Usługi możliwe do zaoferowania wybieramy z listy ATV pamiętając, aby pozycje powyżej miały ustalone wartości. Ustawienia dla sieci POTS/ISDN Jeżeli w danych zakończeniach oferowane są wyłącznie usługi POTS/ISDN należy sprawozdać w pozycji maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu wartość 0 Mb/s i mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu wartość 0 Mb/s. Zalecane jest aby również sprawozdawać zakończenia sieci, nawet jeśli możliwe jest świadczenie w nich tylko usług POTS/ISDN. Tak jak w przypadku powyżej pamiętamy o ustaleniu wartości wszystkich pól wyboru. Instrukcja użytkownika 79 / 130

80 Rozporządzenie nie nakłada na wezwany podmiot obowiązku przekazywania danych o zakończeniach sieci telewizji analogowej ani danych o zakończeniach sieci oferującej tylko POTS/ISDN, ale podanie tej informacji da pełny obraz rynku zakończeń sieci dostępowej i pozwoli w sposób niezakłócający zasad konkurencji skierować środki publiczne oraz zapewnić zgodność zdanymi przekazywanymi w ramach sprawozdawczości rocznej. Brak tej informacji może być zakwalifikowany, jako obszar pozbawiony infrastruktury telekomunikacyjnej. Pola wymagane oznaczone w kolorze pomarańczowym należy obowiązkowo wypełnić. Jeżeli użytkownik nie wypełni wszystkich pól wymaganych (po naciśnięciu przycisku Zapisz) zostaną one oznaczone kolorem czerwonym i opisane To pole jest wymagane. Usługi świadczone Jeżeli operator świadczy w budynku usługi należy za pomocą przyciski Dodaj wybrać sekcję Usługi świadczone budynku objętym zasięgiem sieci (Rys. 44). Na pakiet usług świadczonych w budynku nie mogą składać się usługi nie wskazane w formularzu Zakończenia sieci i usługi, jako usługi możliwe do zaoferowania. Instrukcja użytkownika 80 / 130

81 Rys. 44. Formularz usługi świadczone Opis pól formularza Zakończenie sieci w budynku objętym zasięgiem sieci przedstawia Tabl. 14. Instrukcja użytkownika 81 / 130

82 Tabl. 14. Pola formularza Zakończenie sieci w budynku objętym zasięgiem sieci Nazwa Typ/długość pola Uwagi Pole wymagane. Pole unikalne. Nazwa nie może zawierać spacji. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, Identyfikator budynku Tekst / 100 Nr projektu Tekst/ 30 cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Pole nie wymagane. Zgodne z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy. Przykład ZAKONCZE- NIE_SIECI_01 Status realizacji Tekst / 30 Własność Własność infrastruktury Forma korzystania z infrastruktury obcej Tekst/50 Tekst/100 Identyfikator podmiotu Tekst/100 obcego Identyfikator węzła, z którego podmiot ma zasięg Tekst /100 sieci Adres lub współrzędne geograficzne Miejscowość Tekst/100 Pole wymagane gdy podano numer projektu. Jedna z wartości: planowane, w realizacji, zakończone. Pole wymagane. Jedna z wartości: Własna. Udostępniona przez inny podmiot Jedna z wartości: Współwłasność z innym podmiotem, Usługa LLU na sieci innego podmiotu, Usługa BSA na sieci innego podmiotu, Usługa WLR na sieci innego podmiotu, Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu, Usługa dostępu szerokopasmowego w modelu MVNO, Inne usługi w modelu MVNO, Dzierżawa włókna światłowodowego, Usługi transmisji danych na sieci innego podmiotu, Usługa IP Transit na sieci innego podmiotu, Numer Dostępu do Sieci. Wskazany identyfikator musi istnieć w tabeli powiązanej. Wybór z listy autopodpowiedzi Wskazany identyfikator musi istnieć w tabeli powiązanej. Wybór z listy autopodpowiedzi. Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina. Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie. Własna WEZEL_WSP_01 Warszawa miasto, ), woj. mazowieckie, pow. Warszawa, gm. Warszawa ( Instrukcja użytkownika 82 / 130

83 Kod pocztowy - PNA Kod pocztowy / 6 Format [dd-ddd] gdzie d to cyfra. Kod pocztowy nie może przyjmować wartości Pole nie wymagane dla planowanych projektów; TAK dla pozostałych Ulica Tekst / 250 Kod ULIC Tekst/5 Numer porządkowy Tekst / 50 Współrzędne geograficzne Współrzędne geograficzne- szerokość Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Wybór z listy autopodpowiedzi. Nazwa zgodna z bazą TERYT. Format pola: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl.. Dopuszczalne pole puste dla miejscowości bez ulic. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi pamiętaj o prawidłowym formacie: typ nazwa_ulicy. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Pole nie wymagane dla planowanych projektów; TAK dla pozostałych. Kod ULIC zgodny z TE- RYT dla danej nazwy ulicy. Pole automatycznie dopisywane po wybraniu Ulica. Pole nie wymagane dla planowanych projektów; TAK dla pozostałych. Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli podany z dokładnością do punktu adresowego. Pole nie wymagane dla planowanych projektów; TAK dla pozostałych. Zakres: Ul. Abecadło a geogra- Współrzędne ficzne - długość Technologia Medium transmisyjne Sieć dostępowa dla medium światłowodowego Liczba rzeczywista format DD.DDDD, gdzie D wymagana cyfra Tekst/100 Tekst/100 Zestaw danych podawanych razem. Pole nie wymagane dla planowanych projektów; TAK dla pozostałych. Zakres: Zestaw danych podawanych razem. Pole wymagane. Jedna z wartości: światłowodowe, kablowe współosiowe miedziane, kablowe parowe miedziane, radiowe. Jeżeli w polu Medium transmisyjne wybrano wartość radiowe, a w polu Sieć dostępowa wybrano wartość inną niż WiMAX, LMDS, radiolinia, CDMA, wówczas pakiet usług nie może zawierać usług stacjonarnych (tzn. pola: Telefonia stacjonarna POTS i ISDN, Telefonia stacjonarna VoIP, Stacjonarny dostęp do Internetu, IPTV i DTV muszą mieć wartość NIE). Wymagane dla medium światłowodowego Jedna z wartości: CWDM, DWDM, SDH, ATM, PDH, 10 Mb/s Ethernet, 100 Mb/s Fast Ethernet, 1 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, Kablowe współosiowe miedziane Instrukcja użytkownika 83 / 130

84 Sieć dostępowa dla medium kablowego współosiowego miedzianego Sieć dostępowa dla medium kablowego parowego miedzianego Sieć dostępowa dla medium radiowego Tekst / 100 Tekst / 100 Lista rozwijana, jednokrotnego wyboru Tekst / 100 Usługi możliwe do zaoferowania Telefonia stacjonarna POTS i ISDN Telefonia VoIP Telefonia mobilna stacjonarna Pole logiczne Pole logiczne Pole logiczne 100 Gigabit Ethernet, EPON, GPON, (EURO)DOCSIS 1.x, (EURO)DOCSIS 2.x, (EURO)DOCSIS 3.x. Wymagane dla medium kablowego współosiowego miedzianego. Jedna z wartości: (EURO)DOCSIS 1.x, (EURO)DOCSIS 2.x, (EURO)DOCSIS 3.x, 10 Mb/s Ethernet. ATV Wymagane dla medium kablowego parowego miedzianego. Jedna z wartości: ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2, HDSL, PDH, POTS/ISDN, 10 Mb/s Ethernet, 100 Mb/s Ethernet, 1 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Wymagane dla medium radiowego. Jedna z wartości: radiolinia, WiFi 2,4 i 5 GHz, WiFi - 2,4 GHz, WiFi - 5 GHz, LTE, WiMAX, CDMA, GPRS, EDGE, HSPA, UMTS, HSPA+, DC-HSPA+, MC-HSPA+, LMDS, DMS, FWA. Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: TAK NIE Jeśli w pakiecie usług wybrano wartość Tak wyłącznie dla pola Telefonia mobilna lub Mobilny dostęp do Internetu, to w polu Medium transmisyjne należy wybrać wartość: radiowe, a w polu (EURO)DOCSIS 2.x ADSL2 WiMAX NIE TAK NIE Instrukcja użytkownika 84 / 130

85 Stacjonarny dostęp do Internetu Mobilny dostęp do Internetu IPTV lub DTV Pole logiczne Pole logiczne Pole logiczne Sieć dostępowa należy wskazać opcję inną niż WiMAX, LMDS, radiolinia, CDMA Jedna z wartości: TAK NIE Jedna z wartości: TAK NIE Jeśli w pakiecie usług wybrano wartość Tak wyłącznie dla pola Telefonia mobilna lub Mobilny dostęp do Internetu, to w polu Medium transmisyjne należy wybrać wartość: radiowe, a w polu Sieć dostępowa należy wskazać opcję inną niż WiMAX, LMDS, radiolinia, CDMA Jedna z wartości: TAK NIE TAK TAK NIE Lista rozwijana, wielokrotnego wyboru przy wciśniętym CTRL Inne usługi Tekst/255 ATV, dzierżawa włókna, dzierżawa lambdy, dzierżawa łącza, VPN-MetroETH, VPN MPLS, VPN FR, VPN pozostałe, IP Tranzyt, IP Peering, IP Transport ATV Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu: Lista wyboru Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Wybór jednej z wartości: Stacjonarnego [Mb/s] 0, 1, 2, 4, 8, 10, 20, 30, 40, 60, , 120, 150, 250, 500, 1000, 2500, 10000, 30 Instrukcja użytkownika 85 / 130

86 40000, Lista wyboru Pole wymagane: Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone, Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu. Wybór jednej z wartości: Mobilnego [MB/s] 0, 1, 2, 4, 8, 10, 20, 30, 40, 60, , 120, 150, 250, 500, Opis pól formularza Usługi świadczone w budynku objętym zasięgiem sieci przedstawia Tabl. 15. Tabl. 15. Pola formularza Usługi świadczone w budynku objętym zasięgiem sieci Tekst/100 Pole wymagane. Pole unikalne w ramach tabeli. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej: Identyfikator usług Pakiet usług świadczonych w budynku Telefonia stacjonarna POTS i ISDN Telefonia stacjonarna VoIP Pole logiczne Pole logiczne wielkie litery: A-Z, małe litery: a-z, cyfry: 0-9, polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżąćęłńóśżź, myślnik: -, podkreślenie: _, plus: +, ukośnik prawy i lewy: /\, nawiasy okrągłe: (), nawiasy kwadratowe [], znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek:.,;:, kreska pionowa:. Wymagane podanie przynajmniej jednego TAK lub wypełnienie pola Inne usługi. Jedna z wartości: Telefonia mobilna Pole logiczne TAK NIE USLUGA_01 TAK NIE Instrukcja użytkownika 86 / 130

87 Stacjonarny dostęp do Internetu Mobilny dostęp do Internetu Pole logiczne NIE Pole logiczne IPTV lub DTV Pole logiczne TAK Tekst/100 Jedna z wartości: NIE TAK Inne usługi ATV, dzierżawa włókna, dzierżawa lambdy, dzierżawa łącza, VPN-MetroETH, VPN MPLS, VPN FR, VPN pozostałe, IP Tranzyt, IP Peering, IP Transport. ATV Użytkownicy o przepustowości Liczba Konsumentów Bez dostępu do Internetu Liczbowe / 4 Konsumenci o przepustowości poniżej lub równej 1 Mb/s Konsumenci o przepustowości powyżej 1 Mb/s i poniżej 2 Mb/s Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Konsumenci o przepustowości równej 2Mb/s Liczbowe / 4 Konsumenci o przepustowości powyżej 2 Mb/s i poniżej lub równej 10 Mb/s Konsumenci o przepustowości powyżej 10 Mb/s i poniżej lub równej 20 Mb/s Konsumenci o przepustowości powyżej 20Mb/s i poniżej 30 Mb/s Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Konsumenci o przepustowości równej 30 Mb/s Liczbowe / 4 Konsumenci o przepustowości powyżej 30 Mb/s i poniżej 100 Mb/s Liczbowe / 4 Konsumenci o przepustowości równej 100 Mb/s Liczbowe / 4 Konsumenci o przepustowości powyżej100 Mb/s RAZEM liczba Konsumentów Liczbowe / 4 Liczba całkowita nieujemna / 5 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych dla wyżej wymienionych przedziałów przepustowości 5 5 Instrukcja użytkownika 87 / 130

88 Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami Liczbowe / 4 bez dostępu do Internetu Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami przepustowości poniżej Liczbowe / 4 lub równej1 Mb/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości powyżej Liczbowe / 4 1 Mb/s i poniżej 2 Mb/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości powyżej Liczbowe / 4 2 Mb/s i poniżej lub równej 10 Mb/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości powyżej Liczbowe / 4 10 Mb/s i poniżej lub równej 20 Mb/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości powyżej Liczbowe / 4 20Mb/s poniżej 30 Mb/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości równej Liczbowe / 4 30 Mb/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości powyżej Liczbowe / 4 30 Mb/s poniżej 100 Mb/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości równej Liczbowe / Mb/s Użytkownicy końcowi nie będący konsumentami o przepustowości powyżej100 Liczbowe / 4 Mb/s RAZEM liczba użytkowników Liczba całkowita końcowych nie będą- nieujemna / 5 cych konsumentami Liczba użytkowników łącznie Użytkownicy łącznie bez dostępu do Internetu Użytkownicy łącznie o przepustowości poniżej lub równej1 Mb/s Użytkownicy łącznie o przepustowości powyżej 1 Mb/s i poniżej 2 Mb/s Użytkownicy łącznie o przepustowości powyżej 2 Mb/s i poniżej lub równej10 Mb/s Użytkownicy łącznie o przepustowości powyżej Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Nieujemna liczba całkowita. Domyślnie wpisana liczba 0 Pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników biznesowych dla wyżej wymienionych przedziałów przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wy Instrukcja użytkownika 88 / 130

89 10 Mb/s i poniżej lub równej 20 Mb/s Użytkownicy łącznie o przepustowości powyżej 20Mb/s poniżej 30 Mb/s Użytkownicy łącznie o przepustowości równej 30 Mb/s Użytkownicy łącznie o przepustowości powyżej 30 Mb/s poniżej 100 Mb/s Użytkownicy łącznie o przepustowości równej 100 Mb/s Użytkownicy łącznie o przepustowości powyżej 100 Mb/s RAZEM liczba użytkowników łącznie Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczbowe / 4 Liczba całkowita nieujemna / 5 niku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Odrębne pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla każdego przedziału przepustowości Pole wypełniane automatycznie w wyniku sumowania liczby użytkowników indywidualnych i biznesowych dla wyżej wymienionych przedziałów przepustowości Uwagi ogólne dotyczące formularza Zakończenia sieci i usługi 1. USŁUGI SZEROKOPASMOWE należy wypełnić wszystkie świadczone lub możliwe do uruchomienia na danym zasięgu (adresie budynku) usługi szerokopasmowe (usługi transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu ), usługi telefoniczne, usługi rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych zarówno występujące w postaci pojedynczych usług jak i usług wiązanych w pakietach. 2. Dla zasięgów (adresów budynków) należy sprawozdać: usługi możliwe do zaoferowania oraz usługi świadczone w budynku objętym zasięgiem sieci. 3. Możliwe Usługi DO ZAOFEROWANIA w budynku objętym zasięgiem sieci - adresy budynków, w których operator może w każdej chwili rozpocząć świadczenie usług, a w których nie posiada klientów. W tym przypadku należy wypełnić również pola: technologii, w jakiej może być świadczona usługa, własności sieci za pomocą, której ta usługa może być świadczona, pakietu możliwych do świadczenia usług oraz maksymalnej możliwej do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu dla dostępu stacjonarnego i mobilnego. 4. Możliwe Usługi DO ZAOFEROWANIA w budynku objętym zasięgiem sieci (adresy budynków) można wykazać, gdy: istnieje słupek dostępowy przy posesji; istnieje skrzynka rozdzielcza wewnątrz budynku; istnieje skrzynka na budynku; 5. Nie należy wykazywać USŁUG DO ZAOFEROWANIA w budynku objętym zasięgiem sieci, jeśli nie istnieje bezpośrednie dojście do budynku, np. adresy budynków, które znajdują się w zasięgu węzła dostępowego, a nie ma do nich bezpośredniego dojścia z infrastrukturą dostępową. Instrukcja użytkownika 89 / 130

90 6. Zasięgi sieci radiowych należy wykazać poprzez określenie parametrów węzłów radiowych (promień sektora, azymut sektora). Nie jest konieczne wskazywanie każdego adresu objętego działaniem sektora, jeśli operator nie posiada zawartych z klientami umów o świadczenie usług pod tym adresem. Konieczne jest natomiast wskazanie wszystkich adresów budynków, w których zawarte są z klientami umowy o świadczenie usług. 7. Dla zasięgów sieci (adresów budynków), w których operator ma możliwość świadczenia usługi (nie posiada jeszcze klientów) wykazuje technologię umożliwiającą osiągnięcie największej przepustowości w ramach tej samej grupy technologii (grupy technologii zostały określone w tabeli III.10 w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych oraz w formularzu Zakończenia sieci i usługi w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej). Dla zasięgów (adresów budynków), w których operator świadczy usługi (posiada już klientów) wykazuje dany adres budynku tyle razy ile różnych technologii wykorzystuje obecnie do świadczenia usług. Grupy technologii wynikają z zastosowanego medium transmisyjnego. Grupy technologii zostały określone w tabeli III.10 w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych oraz w formularzu Zakończenia sieci i usługi w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej Dla medium światłowodowego są to przykładowo technologie 10 Mb/s Ethernet, 100 Mb/s Fast Ethernet, CWDM. Dla medium kablowego parowego miedzianego są to przykładowo technologie 10 Mb/s Ethernet, POTS/ISDN. Dla medium kablowego współosiowego miedzianego są to przykładowo technologie (EURO) DOCSIS 1.x, 10 Mb/s Ethernet. 8. Jeżeli w danym zakończeniu sieci (zasięgu) operator posiada klientów usług Internetowych to należy sprawozdać odpowiednią liczbę klientów w polach przeznaczonych dla poszczególnych przedziałów prędkości. 9. Usługi sprzedawane w pakietach i świadczone za pomocą różnych technologii dostępowych i/lub różnych form własności należy sprawozdać zgodnie z następującymi wytycznymi: a) Priorytetem jest sprawozdawanie usług w pakietach oraz agregacja technologii do technologii stacjonarnej, jeżeli jest ona używana do świadczenia, co najmniej jednej z usług stanowiących składnik pakietu. b) W przypadku, gdy w danym zasięgu dostępne są technologie należące do różnych grup technologii, wówczas w danym zasięgu należy sprawozdać wszystkie możliwe technologie w różnych rekordach (za wyjątkiem technologii wykorzystujących medium radiowe i odnoszących się do zasięgów, w których jest możliwość świadczenia usługi). Jeśli operator nie posiada klientów, którym świadczy usługi za pomocą technologii wykorzystujących medium radiowe to wykazywanie adresów tych budynków nie jest konieczne. c) Gdy w danym zasięgu dostępne są różne technologie z tej samej grupy technologii (w ramach tego samego medium transmisyjnego) to należy sprawozdać technologię oferującą najwyższą możliwą prędkość dostępu do Internetu. Instrukcja użytkownika 90 / 130

91 d) Jeżeli dany budynek jest podłączony za pomocą różnych mediów transmisyjnych, umożliwiających różne parametry transmisyjne (np. skrętka telefoniczna i skrętka ethernetowa), należy wówczas sprawozdać ten budynek jako zasięg w osobnych rekordach podając odpowiednie medium. Przykładowo: Internet stacjonarny realizowany w technologii ADSL, sprzedawany razem z Internetem mobilnym realizowanym w technologii DC-HSPA+, należy sprawozdać jako pakiet Internet stacjonarny i Internet mobilny realizowany w technologii ADSL. Podobnie Internet stacjonarny realizowany w technologii DOCSIS 2.x sprzedawany razem z Internetem mobilnym realizowanym w technologii LTE, należy sprawozdać jako pakiet Internet stacjonarny i Internet mobilny realizowany w technologii DOCSIS 2.x. Instrukcja użytkownika 91 / 130

92 Tabl. 16. Przykłady poprawnych sprawozdań technologii dla rozpatrywanych przypadków. 10. Przy wyborze typu własności infrastruktury w przypadku usług świadczonych przy użyciu różnych typów własności infrastruktury (np. usługa Internetu stacjonarnego, świadczona poprzez BSA (Bit Stream Access) i Internetu mobilnego świadczona poprzez infrastrukturę własną należy wybrać typ własności infrastruktury przewodowej. W opisanym powyżej przypadku pakiet Internet mobilny i Internet stacjonarny powinien zostać sprawozdany poprzez wybór formy własności infrastruktury Usługa BSA na sieci innego podmiotu. Instrukcja użytkownika 92 / 130

93 Sytuacja powyższa, w której w danym budynku będzie występować wiele równolegle używanych technologii i własności infrastruktury będzie spotykana rzadko. W większości sytuacji należy się spodziewać wykorzystania w jednym budynku jednej technologii dostępowej oraz kilku typów pakietów i jednego typu własności infrastruktury. Należy zaznaczyć, że jeden klient powinien być liczony tylko raz w kombinacji technologii, pakietów, własności. Jeśli klient kupuje usługę POTS oraz Internet np. na ADSL to powinien być wymieniony dla technologii ADSL i nie być oddzielnie liczony dla pakietów usług telefonicznych i usług internetowych a wymieniony jednokrotnie dla pakietu składającego się z usługi telefonicznej i internetowej. 11. W zakresie usług VoIP sprawozdawaniu podlegają wyłącznie klienci, którzy zakupili tą usługę wraz z usługą dostępu do Internetu. 12. Jeśli operator świadczy usługę IPTV to powinien sprawozdać klientów korzystających z tej usługi wybierając pakiet IPTV i DTV nawet jeśli nie świadczy usługi DTV dla tych klientów. 13. Liczbę użytkowników korzystających wyłącznie z usługi telefonii stacjonarnej POTS i ISDN i nie korzystających z usług internetowych wpisujemy do pola przeznaczonego dla użytkowników bez dostępu do Internetu. 14. Zalecamy, aby w przypadku sieci analogowej telewizji kablowej (ATV) również przekazać obszar zakończeń sieci. Należy wybrać odpowiednie medium a w dopuszczalnych wartościach wybieramy ATV. W pozycji usługi możliwe do zaoferowania w polu inne wybieramy ATV. W pozycji maksymalna przepustowość oferowana wybieramy wartość 0. Liczbę klientów pojedynczej usługi ATV lub POTS/ISDN należy podać w polu przeznaczonym dla użytkowników bez dostępu do Internetu. 15. Zbieramy informację o wszystkich usługach dostępu do Internetu. Jeśli dostęp do Internetu jest świadczony w połączeniu (w pakiecie lub na jednej umowie) z innymi usługami np. IPTV to są one również wykazywane. Jeśli klient sam kupił taką usługę bez pośrednictwa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego to przedsiębiorca telekomunikacyjny nie wykazuje takich usług, o których nie ma wiedzy lub których nie świadczy. 16. Dane dotyczące liczby klientów usług szerokopasmowych powinny być spójne w zestawieniu z inną sprawozdawczością przekazywaną do UKE w celu realizacji innych zadań i uprawnień Prezesa UKE. 17. W polu Numer porządkowy budynku należy podać pojedynczy numer budynku. Podawanie zakresów numerów budynków (np. 1-23) jak również ich wymienianie np. 1, 2, 3 w polu Numer porządkowy budynku jest niepoprawnym wypełnieniem tego pola. Nie należy również podawać numerów lokali mieszkalnych. Usługi sprawozdawane są do poziomu punktu adresowego (adres budynku). 18. Dla usług szerokopasmowych należy sprawozdać zarówno KLIENTÓW INDYWIDUAL- NYCH (KONSUMENTÓW) jak i KLIENTÓW BIZNESOWYCH. 19. Klienci biznesowi w rozporządzeniu zostali określeni, jako Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami zgodnie z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego. 20. Klient biznesowy - klient identyfikowany poprzez prowadzenie działalności gospodarczej a więc posiadający numer identyfikacyjny REGON. 21. Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość na użytkownika końcowego [Mb/s] jest to maksymalna prędkość usługi dostępu do Internetu, jaką operator może zaoferować Instrukcja użytkownika 93 / 130

94 swojemu klientowi, w podanym adresie budynku na podstawie wpisanej technologii dostępowej. 22. Maksymalną możliwą do zaoferowania przepustowość należy wybrać spośród wartości dostępnych w SIIS. W przypadku jeśli operator może zaoferować użytkownikowi końcowemu przepustowość, która nie jest dostępna z list wyboru to należy sprawozdać największą przekroczoną wartość maksymalnej możliwej do zaoferowania przepustowości, czyli maksymalną możliwą do zaoferowania przepustowość należy zaokrąglić w dół. Przykładowo, jeśli operator jest w stanie zaoferować przepustowość 56 Mb/s, to z listy wyboru należy wybrać wartość 40 Mb/s. 23. Maksymalną możliwą do zaoferowania przepustowość na użytkownika końcowego dla abonentów posiadających wykupioną usługę Internetu stacjonarnego świadczoną wyłącznie za pośrednictwem sieci WiFi/WiMAX/LMDS/DMS należy podać tylko w polu przeznaczonym dla stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dostęp tylko za pośrednictwem sieci w tych technologiach traktowany jest bowiem jako dostęp stacjonarny. Natomiast dla pola maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość dla mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu wybieramy w tym przypadku wartość Przepustowość, dla której operator sprawozdaje posiadaną liczbę klientów powinna odpowiadać maksymalnej prędkości wynikającej z warunków umowy na usługę dostępu do Internetu, którą użytkownik zawiera z operatorem. Jeśli brak jest takich zapisów, należy wybrać przepustowość uznaniowo, odpowiadającą maksymalnym prędkościom, możliwym do osiągnięcia przez klienta. 25. Szerokopasmowe usługi mobilne wykazywane są wyłącznie karty SIM zarejestrowane (postpaid, mix oraz zarejestrowany prepaid). Jako miejsce świadczenia usługi podawany jest adres korespondencyjny a w przypadku jego braku adres zameldowania osoby fizycznej z umowy lub adres siedziby podmiotu. Nie są zbierane informacje o pojedynczych usługach telefonicznych czy telewizyjnych na sieciach mobilnych o ile na tej samej karcie SIM nie są świadczone usługi transmisji danych (pakiety dostępu do Internetu a nie samo oferowanie takich usług poprzez możliwość korzystania z Internetu). 26. Operatorzy telefonii ruchomej szerokopasmowe usługi mobilne, powinny zostać powiązane do odpowiedniego BTS a (jako węzła), w którego zasięgu znajduje się dany budynek. TYLKO w przypadku braku możliwości takiego połączenia, operatorzy powinni powiązać adresy świadczenia usług do HLR lub sztucznego węzła utworzonego dla danej miejscowości, w której są świadczone usługi. 27. Własność infrastruktury - Własna - w przypadku, gdy zakończenie sieci jest zrealizowane w oparciu o własną sieć dostępową. Udostępniona przez inny podmiot - w przypadku dzierżawy od innego podmiotu lub udostępnienia przez inny podmiot podmiotowi przekazującemu informacje. 28. Zbieramy informację również o pojedynczych usługach telefonicznych lub telewizyjnych, (ale tylko na sieciach niebędących sieciami mobilnymi. Informacja o świadczeniu nawet samej usługi telefonii stacjonarnej lub samej IPTV i DTV/ATV na sieci stacjonarnej ma znaczenie dla wyznaczania obszarów interwencji oraz obszarów, dla których możliwe jest świadczenie usług szerokopasmowych przy zakładanej rozbudowie/przebudowie sieci. 29. W wyjątkowym przypadku, kiedy przedsiębiorca nie wytwarza własnych usług, a jedynie odsprzedaje usługi detaliczne innych operatorów bez ich modyfikacji, a ponadto ma pewność, że informacje o tych usługach zaraportuje do SIIS podmiot faktycznie je świadczący, nie ma obowiązku przekazywania danych o tych usługach. Wówczas, w kwestii tego rodzaju usług, należy w zakładce Oświadczenia przekazać oświadczenia: Instrukcja użytkownika 94 / 130

95 w punkcie pierwszym oświadczenie o tym, że świadczy się przynajmniej jeden z wymienionych typów usług w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, w punkcie szóstym, dotyczącym nie przekazania danych - wskazać przyczynę poprzez uzupełnienie pola tekstowego, podając jednocześnie nazwę przedsiębiorcy, który dane o usługach przekaże. Instrukcja użytkownika 95 / 130

96 6.5 Formularz Oświadczenia - Inwentaryzacja Po wybraniu w zakładce Oświadczenia pozycji Inwentaryzacja uzyskujemy dostęp do formularza Oświadczenia - Inwentaryzacja (Rys. 45). Oświadczenia należy złożyć zarówno w przypadku kiedy zostają przekazane dane wymagane podczas inwentaryzacji jak i w przypadku braku możliwości przekazania danych. Zawsze należy oświadczyć czy świadczy się usługi czy nie, czy posiada się infrastrukturę czy nie itd. Instrukcja użytkownika 96 / 130

97 Rys. 45. Formularz Oświadczenia Oświadczenia - Inwentaryzacja są widoczne jedynie dla administratora podmiotu. Oświadczenia w imieniu podmiotu przekazuje administrator podmiotu. Po zaznaczeniu właściwych opcji należy nacisnąć przycisk Zapisz. Po naciśnięciu przycisku Zapisz pojawia się komunikat: Instrukcja użytkownika 97 / 130

98 Jeżeli w oświadczeniu nr 7 zostanie zaznaczone TAK, że zakończono proces przekazywania danych to po zapisaniu pojawi się okno pokazane na Rys. 46. Rys. 46. Formularz Zakończenie przekazywania danych W przypadku, gdy w procesie weryfikacji danych wystąpią nieprawidłowości to na górze formularza oświadczenia pojawi się komunikat ostrzegawczy. Przykładowy komunikat przedstawiono na Rys. 47. Rys. 47. Przykładowy komunikat ostrzegawczy w Oświadczeniach Złożenie oświadczenia o zakończeniu procesu przekazywania danych skutkuje tym, że opcja Podmiot przekazujący dane w zakładce formularze jak również opcja Import z zakładki Dane są niewidoczne dla użytkowników poza administratorem podmiotu. Nie jest możliwy import, edycja i usuwanie danych przez wszystkich użytkowników włącznie z administratorem podmiotu. Możliwe jest tylko wyświetlanie danych. UWAGA: Z chwilą zakończenia przekazywania danych należy bezwzględnie zaznaczyć opcję oświadczenia: zakończono proces przekazywania danych oraz nacisnąć przycisk Zapisz. Wówczas w podsumowaniu (pierwsza strona systemu po zalogowaniu, dostępna po kliknięciu na SIIS) zamiast przycisku pojawi się przycisk Instrukcja użytkownika 98 / 130

99 . Administrator naciskając na niego może pobrać potwierdzenie w postaci pliku PDF, który może wyświetlić, wydrukować czy też zapisać na dysku. Przykład potwierdzenia pokazano na Rys. 48 do Rys. 53. Instrukcja użytkownika 99 / 130

100 Rys. 48. Przykładowe potwierdzenie przekazania danych (strona 1) Instrukcja użytkownika 100 / 130

101 Rys. 49. Przykładowe potwierdzenie przekazania danych (strona 2) Instrukcja użytkownika 101 / 130

102 Rys. 50. Przykładowe potwierdzenie przekazania danych (strona 3) Instrukcja użytkownika 102 / 130

103 Rys. 51. Przykładowe potwierdzenie przekazania danych (strona 4) Instrukcja użytkownika 103 / 130

104 Rys. 52. Przykładowe potwierdzenie przekazania danych (strona 5) Instrukcja użytkownika 104 / 130

105 Rys. 53. Przykładowe potwierdzenie przekazania danych (strona 6) Instrukcja użytkownika 105 / 130

106 7 Zakładka Dane Zakładka Dane zawiera następujące menu: Import; Eksport; Poprawność danych; Komentarze do danych. Menu Import, Eksport, Poprawność danych są widoczne dla administratora podmiotu. Z kolei użytkownik podmiotu widzi jednie menu Import. 7.1 Import Zakładka Import umożliwia wybranie i załadowanie pliku z danymi w formacie CSV lub XML do systemu SIIS. Zaleca się wgrywanie plików w formacie CSV. Przykładowe okno zakładki Import przedstawia Rys. 54. Import danych będzie niedostępny, jeżeli wprowadzono lub zmieniono dane za pomocą formularzy od czasu ostatniego eksportu. Przed załadowaniem danych należy wykonać eksport danych, ponieważ wszystkie stare dane zostaną w bazie skasowane przed załadowaniem nowych. Przy imporcie danych o infrastrukturze nie jest wybierane pole Projekt. Przed załadowaniem danych do systemu należy wgrać pliki do SIIS za pomocą przycisku Wgraj pliki do SIIS. Jednocześnie można wgrać kilka plików, które będą stanowić całość wprowadzanych danych inwentaryzacyjnych (paczka danych). Na początku określamy typ wgrywanego pliku CSV lub XML. Następnie naciskamy przycisk Przeglądaj i wybieramy plik do załadowania. Po wybraniu pliku naciskamy przycisk. Plik w tym momencie plik jest umieszczany w kolejce do przetwarzania, ale nie został jeszcze załadowany do bazy SIIS. Należy pamiętać, aby z listy usunąć te pliki, których nie chcemy załadować do bazy. Po wgraniu wszystkich plików z danymi do systemu SIIS należy nacisnąć przycisk Tylko po naciśnięciu tego przycisku dane zostaną załadowane w bazie SIIS i nastąpi ich sprawdzenie (walidacja). Do bazy zostaną wczytane tylko te dane, które są poprawne. Wszystkie dane błędne nie są importowane do bazy. W szczególności, jeżeli nie zostanie podany, żaden interfejs dla węzła lub co najmniej jeden zasięg radiowy dla radiowego interfejsu węzła w warstwie dostępowej do bazy nie zostanie wczytany węzeł wraz z zasięgami i liniami z nim związanymi. Instrukcja użytkownika 106 / 130

107 Rys. 54. Przykładowe okno zakładki Import Dane w bazie nie są nadpisywane, a każdy nowy import kasuje w bazie wszystkie dane. Status importu informuje o błędach w importowanych plikach z danymi. Raport z importu można pobrać z systemu. Należy zauważyć, że reguły poprawności inicjowane są razem z procesem ładowania danych do bazy, jako ostatni etap tego procesu. Wyświetlany jest pasek postępu w trakcie wykonywania reguł. Jeśli reguły poprawności wygenerowały alerty to na górze strony wyświetlany jest komunikat z odnośnikiem do strony raportu poprawności. Przycisk Odśwież na stronie Raport poprawności danych (zakładka Poprawność danych) wyświetlany jest tylko wtedy, gdy od ostatniego sprawdzenia reguł, dane PT zostały zmienione przy użyciu formularzy. Rys. 55. Przykładowe okno zakładki Import Status importu Efekt importu można zaobserwować po odświeżeniu ekranu komputera (przycisk F5) w tabeli Instrukcja użytkownika 107 / 130

108 Status importu. W przypadku pomyślnego zakończenia importu w tabeli przy importowanym pliku w kolumnie Raport pojawi się komunikat Import danych zakończony pomyślnie. W przypadku wykrycia błędu formalnego pliku CSV lub XML pojawia się stosowny komunikat w kolumnie Status np. Zakończono przetwarzanie. Wykryto błędy. Należy wówczas nacisnąć na przycisk Pokaż raport i uzyskamy szczegółowe informacje o błędach (Rys. 56). Rys. 56. Przykładowy ekran z błędami Jeśli chcemy zapisać raport i później go analizować wówczas należy nacisnąć na przycisk Pobierz raport. W Raporcie z przetwarzania importu XML przekazywana jest informacja o błędach w postaci pliku o następującej strukturze: W pierwszym wierszu raportu komentarz zawierający nazwę podmiotu, którego dotyczy raport. W drugim wierszu - komentarz zawierający identyfikator podmiotu w systemie SIIS. W trzecim wierszu - komentarz zawierający nazwę pliku XML, którego dotyczy raport. W czwartym wierszu - komentarz zawierający datę i czas zakończenia przetwarzania w formacie określonym przez normę ISO Kolejne wiersze w formacie: AA, "BB", CC, "DD" AA numer linii, w której wystąpił błąd BB nazwa znacznika, przy którym wystąpił błąd CC trzycyfrowy kod błędu DD komunikat błędu W przypadku błędów dot. struktury XML część BB pozostaje pusta. W Raporcie z przetwarzania importu CSV przekazywana jest informacja o błędach w postaci pliku CSV o następującej strukturze: W pierwszym wierszu raportu komentarz zawierający nazwę podmiotu, którego dotyczy raport. W drugim wierszu - komentarz zawierający identyfikator podmiotu w systemie SIIS. W trzecim wierszu - komentarz zawierający nazwę pliku CSV, którego dotyczy raport. Instrukcja użytkownika 108 / 130

109 W czwartym wierszu - komentarz zawierający datę i czas zakończenia przetwarzania w formacie określonym przez normę ISO Kolejne wiersze w formacie: AA, BB, CC, "DD" AA numer linii, w której wystąpił błąd BB numer kolumny, w której wystąpił błąd CC trzycyfrowy kod błędu DD komunikat błędu W przypadku błędów struktury CSV części AA i BB pozostają puste; przykłady takich błędów to: Niepoprawne kodowanie pliku lub/i znaleziono niedozwolone znaki Plik musi mieć dokładnie jeden poprawny wiersz określający dane podmiotu W przypadku, gdy błędu nie można odnieść do konkretnej kolumny pole BB pozostaje puste. Lista błędów wraz z opisem znajduje się w załączniku nr 1 do Instrukcji Użytkownika SIIS 5.x. Naciśnięcie przycisku Załaduj dane z plików (po zakończeniu procedury wysyłania) uruchamia procedurę przetwarzania przesłanych plików. Kliknięcie tego przycisku rozpoczyna proces: kasowania bazy, ładowania danych ze wszystkich plików równolegle, usuwania sztucznych obiektów oraz obiektów dla nich podrzędnych (jeśli powstały). Ponadto w momencie naciśnięcia przycisku Załaduj dane z plików do administratora PT zostanie przesyłany następującej treści: Szanowni Państwo, następujące dane zostały umieszczone na serwerze SIIS: <lista plików> Trwa oczekiwanie na rozpoczęcie procesu przetwarzania danych. Po jego zakończeniu na stronie importu dostępny będzie raport z przetwarzania. W przypadku informacji o błędach konieczne będzie poprawienie danych, ponieważ zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, przekazywane dane powinny być aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, kompletne oraz adekwatne do potrzeb wykonania przedmiotowego obowiązku. Zespół SIIS W Raporcie z przetwarzania informacji inwentaryzacyjnej na etapie weryfikacji spójności danych przekazywana jest informacja o błędach w postaci pliku CSV o następującej strukturze: W pierwszym wierszu raportu komentarz zawierający nazwę podmiotu, którego dotyczy Instrukcja użytkownika 109 / 130

110 raport. W drugim wierszu - komentarz zawierający identyfikator podmiotu w systemie SIIS. W trzecim wierszu - komentarz zawierający datę i czas zakończenia przetwarzania w formacie określonym przez normę ISO Kolejne wiersze w formacie: AA", "BB", "CC", "DD", EE, "FF" Możliwe komunikaty o błędach: AA typ obiektu (podrzędnego), którego dotyczy błąd BB identyfikator obiektu (podrzędnego), w którym wystąpił błąd CC typ obiektu (nadrzędnego), który był źródłem błędu DD identyfikator obiektu (nadrzędnego), który był źródłem błędu EE trzycyfrowy kod błędu FF komunikat o błędzie/ostrzeżeniu Brak definicji obiektu nadrzędnego <DD>. Obiekt podrzędny <BB> został usunięty. Brak definicji obiektu nadrzędnego <DD>. Definicja obiektu <BB> jest niekompletna. Na czas wszystkich etapów ładowania danych blokowana jest możliwość wgrywania/kasowania plików i załadowania danych. Po załadowaniu danych następuje odblokowanie wgrywania i ładowania kolejnych danych. Użytkownik, który wejdzie ponownie na stronę importu znajdzie tam listę ostatnio przetworzonych plików. Przesłane pliki pozostają w systemie plików w celu uniknięcie wielokrotnego przesyłania tych samych plików. W celu zachowania przejrzystości w statusach importu i raportach, użytkownik wgrywający koleje pliki (do paczki) powinien nadawać plikom unikalne nazwy. Próba wgrania pliku o tej samej nazwie kończy się niepowodzeniem. Na górze ekranu wyświetlana jest lista już przekazanych plików z możliwością usunięcia pojedynczego pliku poprzez kliknięcie na przycisk Usuń plik. Należy zauważyć, że klikając na nazwę pliku w Statucie importu można wybrany plik otworzyć lub zapisać. 7.2 Eksport Wybierając zakładkę Eksport uzyskujemy możliwość eksportu danych archiwalnych i danych podmiotu zapisanych w bazie danych systemu SIIS do pliku XML lub CSV. Użytkownik ma możliwość pobrania tylko ostatniego pliku z danymi. Naciskając przycisk otwierana jest nowa zakładka w przeglądarce z systemem SIIS 2013, gdzie po zalogowaniu można wykonać Eksport danych przekazanych w poprzednim cyklu wprowadzania danych. Dane archiwalne są do pobrania tylko w systemie archiwalnym SIIS Aby wyeksportować dane podmiotu administrator podmiotu wybiera z listy rozwijanej zakres eksportowanych danych: Wszystko (eksport wszystkich danych); Instrukcja użytkownika 110 / 130

111 Tylko projekty (eksport danych tylko dla realizowanych projektów); Bez projektów (eksport danych tylko dla 'infrastruktury własnej' (w formacie SIIS); Projekt <numer projektu> (eksport danych tylko dla danego projektu; tyle razy ile jest projektów). Następnie użytkownik wybiera format eksportowanego pliku CSV lub XML poprzez naciśnięcie odpowiednio na przycisk lub. Aby wykonać eksport danych należy wybrać operację dla określonej nazwy pliku wygenerowanej przez system. Okno zakładki Eksport zostało przedstawione na Rys. 57. Zalecamy pobieranie danych w formacie CSV. Rys. 57. Przykładowe okno zakładki Eksport 7.3 Poprawność danych W zakładce tej przedstawiane są wyniki analizy poprawności danych przeprowadzonych według reguł biznesowych. Okno główne zostało przedstawione na Rys. 58. Okno wyświetla się po wybraniu w menu Dane funkcji Poprawność danych. W tym oknie prezentowany jest aktualny Raport poprawności danych, zawierający wyniki weryfikacji danych podmiotu pod względem zachowania reguł biznesowych, dotyczących logicznej spójności zapisanych informacji (lista reguł znajduje się w Załączniku nr 2). Oprócz błędów raport zawiera również ostrzeżenia, czyli informacje o możliwości wystąpienia błędu. Jeżeli pomimo ostrzeżenia dane są prawidłowe ostrzeżenie można pominąć. W takim przypadku należy opisać przyczynę wystąpienia ostrzeżenia w oknie Komentarze do danych dostępnym z zakładce Dane. Dla każdej kolejnej weryfikacji pojawia się dodatkowo informacja o dacie ostatniej weryfikacji Instrukcja użytkownika 111 / 130

112 np. sekwencja Data ostatniej weryfikacji: :05:51. W przypadku weryfikacji negatywnej w oknie formularza Oświadczenia pojawia się komunikat:. Weryfikacja przekazanych danych wykazała nieprawidłowości w części przekazanych informacji. Prosimy o ich sprawdzenie na stronie: Raport poprawności danych. Rys. 58. Przykładowy ekran zakładki Raport poprawności danych Naciśnięcie przycisku Pobierz raport pozwala na zapisanie raportu na dysku lub odczytanie go za pomocą wybranej aplikacji. Zaimplementowane w systemie reguły poprawności danych przedstawiono w Załączniku nr 2 do Instrukcji. W tabeli poniżej opisano zastosowane reguły poprawności danych oraz wskazano sposoby poprawienia błędów: Instrukcja użytkownika 112 / 130

113 Tabl. 17. Opis reguł poprawności danych Nr reguły Nazwa Opis Porada Rodzaj 1 Brak numeru telefonu osoby kontaktowej: administratora podmiotu 2 Nazwa ulicy o kodzie zawiera nazwę miejscowości w obrębie tej samej gminy 3 Nazwa ulicy o kodzie wskazuje na brak nazwy ulicy 6 W zakończeniach sieci wykryto zbyt wysoki udział punktów adresowych o kodzie ulicy Nie podano numeru telefonu osoby kontaktowej: administratora podmiotu. Podano kod dla ulicy w nazwie, której zidentyfikowano nazwę miejscowości znajdującej się w tej samej gminie. Prawdopodobnie Podmiot przekazał adresy w standardzie pocztowym (urząd pocztowy jako miejscowość, a miejscowość i ulicę świadczenia usługi w polu dla ulicy) lub podano nazwę miejscowości jako ulicę dla punktów adresowych bez przypisanych ulic. Podmiot przekazuje niezgodne z instrukcją nazwy ulic o kodzie Nazwa wskazuje na brak podania ulicy, gdyż zawiera specyficzny ciąg znaków np.: "% BRAK%", "%BRAK %", "%BRAK", "%BEZ ULICY%", "%BEZ NA- ZWY%", "%INNE %", " INNE%", "% SPOZA%", "%ULICY", "%NIE- OKRE%", "%USTALEN%", "%BD", "%ADRES%", "%URZĄD%", "%SKRYTKA%", "%999%". W zakończeniach sieci wykryto zbyt wysoki udział punktów adresowych z kodem przeznaczonym dla ulic spoza słownika, tj. ponad 1% punktów adresowych ma kod i istnieje ponad 5 takich przypadków. Kod jest przeznaczony wyłącznie dla ulic niewystępujących w słowniku TERYT. Należy podać numer telefonu osoby kontaktowej. 1. Należy podać adres zgodny z zapisem TERYT, a nie standardem pocztowym, np. w polu miejscowość należy podać nazwę miejscowości punktu adresowego, a nie miejscowości gdzie znajduje się urząd pocztowy. 2. Jeżeli w miejscowości istnieje ulica o nazwie zgodnej z nazwą innej miejscowości w obrębie gminy/powiatu prosimy o podanie jej właściwego kodu ULIC ze słownika TERYT. 3. Jeżeli w miejscowości istnieje ulica o nazwie zgodnej z nazwą innej miejscowości w obrębie gminy/powiatu i nie występuje ona w TERYT, prosimy napisać wyjaśnienie, zbiorczo dla wszystkich przypadków tego typu, w formularzu potwierdzenia przekazania danych. Informacje zostaną przekazane do GUS celem weryfikacji poprawności zbioru. 1. Jeżeli ulica nie posiada nazwy (np. szosa przebiegająca przez wieś), należy podać kod i jako nazwę podać "BRAK ULICY". 2. Jeżeli ulica nie posiada nazwy i obiekt nie posiada numeru porządkowego, należy podać dane adresowe do miejscowości oraz współrzędne obiektu. Należy dopasować nazwy i kody ulic do słownika TERYT i kodów ULIC. Błąd Błąd Błąd krytyczny Błąd zbiorczy Instrukcja użytkownika 113 / 130

114 Nr reguły Nazwa Opis Porada Rodzaj 7 Niedozwolone scalenie adresów wielu zasięgów 8 Numer porządkowy punktu adresowego zawiera numer lokalu lub numer działki 10 Nieprawidłowy numer porządkowy Podany punkt adresowy zasięgu nie znajduje się w referencyjnej bazie punktów adresowych oraz: 1. W numerze porządkowym używane są znaki interpunkcyjne wskazujące na wymienienie kolejnych numerów porządkowych np.: ",", "cała". 2. W numerze porządkowym znajdują się co najmniej trzy liczby różniące się wartością o więcej niż 4. Może to świadczyć o podaniu przez Podmiot listy budynków, zamiast adresu pojedynczego budynku. Podany punkt adresowy nie znajduje się w referencyjnej bazie punktów adresowych. Struktura numeru porządkowego wskazuje na możliwą jego niepoprawność, np. numer porządkowy zawiera następujące ciągi znaków (bez względu na wielkość liter): L, M, P, LOK, POK, DZ, za którą znajduje się liczba. Podany punkt adresowy nie znajduje się w referencyjnej bazie punktów adresowych. Struktura numeru porządkowego wskazuje na możliwą jego niepoprawność, np.: 1. W numerze porządkowym nie występują cyfry arabskie. 2. Numery porządkowe o schemacie Ddd/Ddd, gdzie kolejne liczby są różne od siebie o wartość inną niż 2,4,6,8,10, Numery porządkowe o schemacie Ddd/Ddd/Ddd, gdzie kolejne liczby są różne od siebie o wartość inną niż 1 lub W numerze porządkowym występuje 2 lub więcej znaków niebędących cyframi arabskimi. 5. W numerze porządkowym podane zostały znaki inne niż cyfry arabskie, litery lub znaki "- ","/". 1. Nie jest dozwolone przekazywanie poszczególnych numerów porządkowych, jako jednego wpisu, np. 1,2,3,4,5,6 lub "cała ulica", "Od 1 do 20". 2. Poszczególne punkty adresowe należy wykazać, jako oddzielne pozycje, z własnymi unikalnymi numerami porządkowymi". 1. Nie jest dozwolone przekazywanie poszczególnych numerów porządkowych, jako jednego wpisu np. 1,2,3,4,5,6 lub "cała ulica", "Od 1 do 20". 2. Poszczególne punkty adresowe należy wykazać, jako oddzielne pozycje, z własnymi unikalnymi numerami porządkowymi. 1. Należy zweryfikować podane numery porządkowe lub punkty adresowe. 2. Jeżeli dane są zgodne ze stanem rzeczywistym (np. Podmiot działa na terenie, gdzie założono nowe osiedle z numerami porządkowymi, które są niezgodne z rozporządzeniem w sprawie numeracji porządkowej i nie ma tych adresów w bazie budynkowej), należy podać dodatkowo współrzędne punktów adresowych. Błąd krytyczny Błąd Błąd Instrukcja użytkownika 114 / 130

115 Nr reguły Nazwa Opis Porada Rodzaj 11 Punkt adresowy poza bazą referencyjną 17 Sprzeczność podanego kodu miejscowości SIMC i kodu pocztowego (PNA) wskazuje na błędny SIMC lub PNA 18 Podany kod pocztowy (PNA) nie został zidentyfikowany dla danej miejscowości 19 Brak agregacji zasięgów sieci dla węzła i technologii 20 Promień sektora poza wskazanym zakresem dla radiowej technologii dostępowej Punkt adresowy nie został zidentyfikowany w referencyjnej bazie punktów adresowych. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo błędnego wskazania SIMC miejscowości. Należy zweryfikować poprawność wskazania numeru SIMC miejscowości lub poprawność kodu pocztowego. Kod pocztowy PNA nie został zidentyfikowany w zestawieniu PNA dla miejscowości o SIMC wskazanym przez Podmiot oraz innych miejscowości znajdujących się w danym powiecie. Istnieje ryzyko błędnego przypisania kodu SIMC miejscowości. Podmiot sprawozdaje wielokrotnie te same punkty adresowe zasięgów z tymi samymi technologiami dostępowymi z tego samego węzła. Zachodzi ryzyko, że podmiot podał ten sam budynek wielokrotnie dla każdego z klientów z osobna. Podana wartość promienia przekracza przyjęte progi ostrzeżeń w kontekście maksymalnego promienia dla zaraportowanej technologii. 1. Należy zweryfikować podane adresy. 2. Jeżeli dane są zgodne ze stanem rzeczywistym (np. Podmiot działa na terenie, gdzie założono nowe osiedle, nie nadano nazw ulic i nie ma tych adresów w bazie budynkowej), prosimy o podanie dodatkowo współrzędnych punktów adresowych. Należy zweryfikować poprawność wskazania numeru SIMC miejscowości lub poprawność kodu pocztowego. Istnieje wiele miejscowości o takich samych i zbliżonych nazwach. Prawdopodobnie podano błędny kod SIMC miejscowości. Należy zweryfikować poprawność wskazania numeru SIMC miejscowości lub poprawność kodu pocztowego. Należy zweryfikować, czy dane dotyczące usług i budynków zostały odpowiednio zagregowane do poziomu budynku. 1. Należy zweryfikować podane wartości promieni, które powinny być podane w metrach. 2. Jeżeli zgodnie z wiedzą Podmiotu oraz dostępną dokumentacją przyjęte progi Ostrzeżenia dla danej technologii są zbyt rygorystyczne, prosimy o otwarcie zgłoszenia i przekazanie informacji, na podstawie, której będziemy mogli zweryfikować, czy podniesienie poziomu Ostrzeżenia jest zasadne. W przypadku zasadnego zgłoszenia progi mogą zostać zmodyfikowane. Ostrzeżenie Błąd krytyczny Ostrzeżenie Błąd Ostrzeżenie Instrukcja użytkownika 115 / 130

116 Nr reguły Nazwa Opis Porada Rodzaj 23 Punkty adresowe w zasięgu sieci stacjonarnej znajdują się dalej od węzła niż maksymalny promień działania węzła dla danej technologii 33 Brak wykazania świadczonych usług na węzłach dostępowych sieci stacjonarnych 35 Zbyt duża liczba usług we własnym lub współdzielonym węźle dostępowym sieci stacjonarnej Zbyt duża odległość pomiędzy węzłem dostępowym, a współrzędnymi punku adresowego, w którym występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej stacjonarnej sieci dostępowej. Podmiot sprawozdał własny lub współdzielony węzeł dostępowy z technologiami stacjonarnymi (przewodowe i bezprzewodowe) bez świadczonych usług na jego zasięgach, tj. żaden z budynków z aktywnymi usługami w zasięgu sieci nie wskazuje na dany węzeł dostępowy. Liczba usług podłączonych do własnego lub współdzielonego pojedynczego węzła sieci stacjonarnej przekracza (dla którejkolwiek z technologii): - CWDM/DWDM - 500, - ATM - 500, - SDH - 500, - PDH /100 Mb/s Ethernet - 500, - 1/10/40/100 Gigabit Ethernet - 500, - BPON/EPON/GPON , - 10G PON , - 10G EPON , - ADSL/ADSL2/ADSL , - VDSL/VDSL2-1500, - (EURO)DOCSIS 1.x/2.x/3.x , - WiFi 2,4/5 GHz - 50, - WiMAX - 100, - LMDS - 100, - radiolinia - 10, - CDMA , - pozostałe Należy zweryfikować poprawność punktu adresowego i współrzędnych terminala użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej. 2. Należy zweryfikować poprawność punktu adresowego i współrzędnych węzła. 3. Należy zweryfikować poprawność przypisanej technologii dostępowej. 1. Należy sprawozdać usługi świadczone na danym węźle. 2. W przypadku występowania wielu węzłów w jednym punkcie adresowym, proponujemy scalenie ich do jednego węzła z odpowiednimi interfejsami, zasięgami i usługami świadczonymi. 3. Jeżeli dane są zgodne ze stanem rzeczywistym, należy napisać wyjaśnienie, zbiorczo dla wszystkich przypadków tego typu, w formularzu Dane Komentarze do danych (dodaj komentarz). 1. NIE NALEŻY agregować stacji bazowych WiFi w różnych budynkach i ich zasięgów do węzła centralnego. Każda ze stacji bazowych WiFi stanowi oddzielny węzeł, do którego należy przyłączyć zasięgi sieci, w których świadczone są usługi szerokopasmowe. 2. Należy zweryfikować liczbę klientów sprawozdanych w budynkach podłączonych do danego węzła. 3. Należy zweryfikować, czy wszystkie budynki sprawozdane w zasięgu działania danego węzła rzeczywiście znajdują się w zasięgu jego działania. 4. Jeżeli dane są zgodne ze stanem rzeczywistym, należy napisać wyjaśnienie, zbiorczo dla wszystkich przypadków tego typu, w formularzu Dane Komentarze do danych (dodaj komentarz). Błąd Ostrzeżenie Błąd Instrukcja użytkownika 116 / 130

117 Nr reguły Nazwa Opis Porada Rodzaj 36 Zbyt duża liczba klientów na zakończeniu sieci 38 Wysokie wysycenie pakietów usług stacjonarnych dla konsumentów w danej miejscowości Podmiot sprawozdał liczbę klientów dla poszczególnych pakietów usług stacjonarnych większą niż liczba lokali mieszkalnych w danym punkcie adresowym zarejestrowanym jako budynek mieszkalny. Podmiot sprawozdał liczbę usług stacjonarnych dla konsumentów (Int, Tel, TV) wskazującą na wysokie wysycenie usługami w stosunku do liczby lokali mieszkalnych. 1. Należy zweryfikować liczbę usług dla klientów sprawozdawanych w danym zasięgu. 2. Jeżeli Podmiot sprawozdał łączną liczbę usług świadczonych przez cały węzeł w budynku, w którym znajduje się węzeł, to należy poprawić sprawozdanie tak, aby usługi były wskazane w budynkach, w których są rzeczywiście świadczone, a nie w budynku, w którym znajduje się węzeł dostępowy lub węzeł centralny, czy serwerownia przedsiębiorcy. 3. Jeżeli dane są zgodne ze stanem rzeczywistym i zachodzi podejrzenie nieaktualnych lub niepełnych danych o liczbie lokali mieszkalnych w danym budynku w referencyjnej bazie budynkowej, należy napisać wyjaśnienie w formularzu potwierdzenia przekazania danych. 1. Należy zweryfikować poprawność przypisanie kodu SIMC dla punktów adresowych budynków w zasięgu sieci lub zweryfikować liczbę usług sprawozdawanych w budynkach/punktach adresowych w danej miejscowości. 2. Jeżeli Podmiot sprawozdał łączną liczbę usług świadczonych przez cały węzeł w budynku, w którym znajduje się węzeł to należy poprawić sprawozdanie tak, aby usługi były wskazane w budynkach, w których są rzeczywiście świadczone, a nie w budynku, w którym znajduje się węzeł dostępowy. 3. Jeżeli dane są zgodne ze stanem rzeczywistym i zachodzi podejrzenie nieaktualnych danych o liczbie lokali mieszkalnych w danym budynku w bazie budynkowej, należy napisać wyjaśnienie w formularzu Dane Komentarze do danych (dodaj komentarz). Ostrzeżenie Ostrzeżenie zbiorcze Instrukcja użytkownika 117 / 130

118 Nr reguły Nazwa Opis Porada Rodzaj 40 Usługi świadczone spoza listy usług oferowanych w zasięgu 41 Wysoki udział zasięgów bez aktywnych usług 42 Niski udział potencjalnych zasięgów na własnych i współdzielonych węzłach sieci przewodowych 43 Brak wykazania zasięgu sieci dla własnego lub współdzielonego węzła dostępowego 44 Adres węzła dostępowego dla technologii przewodowych niewykazany, jako punkt zakończenia sieci Podmiot sprawozdaje w budynku świadczone usługi spoza listy predefiniowanych usług, którą wcześniej wskazał, jako oferowane w danym budynku. Podmiot sprawozdał ponad 100 budynków w zasięgu swojej sieci dostępowej, z których w ponad 70% nie są świadczone żadne usługi. Taki stan może być niezgodny z rzeczywistością i wymagać uzupełnienia danych. Dla węzłów własnych lub współdzielonych przewodowych zidentyfikowano niski udział punktów adresowych bez aktywnych usług. Istnieje ryzyko, że Podmiot sprawozdał wyłącznie punkty adresowe, na których obecnie świadczone są usługi, a nie sprawozdał wszystkich punktów adresowych objętych zasięgiem stacjonarnej sieci przewodowej. Podmiot sprawozdał własny lub współdzielony węzeł dostępowy z technologiami stacjonarnymi (przewodowe lub bezprzewodowe) bez zasięgu jego działania, tj. żadne z zakończeń sieci nie wskazuje na dany węzeł dostępowy. Podmiot sprawozdał własny lub współdzielony węzeł dostępowy z przypisanym numerem porządkowym punktu adresowego budynku, w którym mieści się węzeł z interfejsem technologii stacjonarnych, bez wskazania własnego adresu budynku węzła, jako adresu zasięgu jego działania. 1. Jeżeli Podmiot faktycznie świadczy usługi danego typu w danym budynku, należy zaznaczyć te typy usług również na poziomie budynku, jako usługi oferowane. 2. Należy zweryfikować typy usług świadczonych. 1. Należy zweryfikować, czy we wszystkich budynkach, w których faktycznie Podmiot świadczy usługi te zostały sprawozdane. 2. Jeżeli faktycznie Podmiot nie świadczy usług w większości budynków, do których ma doprowadzoną infrastrukturę, należy przekazać taką informację w formularzu Dane Komentarze do danych (dodaj komentarz). 1. Należy podać wszelkie punkty adresowe w pobliże, których doprowadzona jest infrastruktura przewodowa. 2. Jeżeli zostały sprawozdane wszystkie zasięgi potencjalne działania sieci, a Ostrzeżenie nadal jest aktywne, należy przekazać taką informację w formularzu Dane Komentarze do danych (dodaj komentarz). 1. Należy podać zasięgi budynkowe węzła. Minimalnym zasięgiem budynkowym węzła dostępowego sieci jest adres jego instalacji (np. w przypadku sieci ETH). 2. W przypadku występowania wielu urządzeń jednej technologii w jednym budynku, należy przeprowadzić agregację logiczną węzłów znajdujących się w tym samym punkcie adresowym i określić ich wspólny obszar działania. Dla węzłów stacjonarnych posiadających numer porządkowy należy dopisać adres węzła do zakończeń sieci z niego obsługiwanych. Błąd Ostrzeżenie Ostrzeżenie zbiorcze Błąd Błąd Instrukcja użytkownika 118 / 130

119 Nr reguły Nazwa Opis Porada Rodzaj 45 Prawdopodobny błędny brak wskazania możliwości świadczenia Internetu stacjonarnego w budynku 50 W węźle nie zdefiniowano interfejsów umożliwiających jego podłączenie do sieci 51 Nie przekazano danych o zasięgu radiowym 72 Potencjalny brak wykazania węzłów na trasie przebiegu linii radiowej 73 Niezgodność danych adresowych węzła i kolokacji 74 Niezgodność danych dla radiolinii w paśmie licencjonowanym z wykazem pozwoleń radiowych 75 Nie wykazano radiolinii wskazanej w wykazie pozwoleń radiowych 82 Brak wskazania punktów pośrednich na trasie linii kablowej Podmiot sprawozdaje zasięgi budynkowe z Internetem stacjonarnym i bez Internetu stacjonarnego zasilane z tego samego węzła i na tym samym medium kablowym. Zachodzi podejrzenie, że podmiot popełnił błąd i nie wybrał możliwości świadczenia Internetu stacjonarnego w części zasięgów budynkowych. W węźle nie zdefiniowano interfejsów umożliwiających jego podłączenie do sieci. Węzeł posiada interfejsy radiowe w warstwie dostępowej, dla których nie podano danych o zasięgu radiowym. Dla radiowego systemu dostępowego wymagane jest podanie, co najmniej jednego zasięgu radiowego. Długość odcinka linii radiowej przekracza 50 km. Istnieje prawdopodobieństwo, że na trasie linii radiowej znajdują się niewykazane węzły teletransmisyjne. Wykryto niezgodność danych adresowych węzła i powiązanej z nim kolokacji. Wykazano radiolinię w paśmie licencjonowanym, dla której niemożliwe jest dopasowanie pozwolenia z wykazu pozwoleń radiowych. Nie wszystkie radiolinie w wykazie pozwoleń radiowych zostały wykazane w danych przekazanych przez Podmiot. Długość linii przekracza 100 km. Istnieje prawdopodobieństwo, że na trasie linii kablowej znajdują się niewykazane elementy łączenia kabli lub węzły. Zweryfikować możliwość świadczenia Internetu stacjonarnego w każdym ze sprawozdanych zasięgów budynkowych. Należy zdefiniować interfejsy węzła. Prosimy o zdefiniowanie zasięgu radiowego dla każdego interfejsu radiowego pracującego w warstwie dostępowej. Należy zweryfikować poprawność przebiegu podanego odcinka linii radiowej. W przypadku występowania węzłów na trasie linii, należy wykazać poszczególne odcinki linii radiowej pomiędzy poszczególnymi węzłami. Prosimy o weryfikację poprawności danych adresowych węzła i powiązanej kolokacji. 1. Należy zweryfikować poprawność numeru pozwolenia radiowego. 2. Należy zweryfikować poprawność wskazanych punktów adresowych i współrzędnych dla zakończeń radiolinii. Należy zweryfikować kompletność przekazanych danych. Należy zweryfikować poprawność przebiegu podanego odcinka linii kablowej. W przypadku występowania elementów łączenia kabli lub węzłów na trasie odcinka, należy wykazać poszczególne odcinki linii kablowej pomiędzy poszczególnymi węzłami lub elementami łączenia kabli. Ostrzeżenie Ostrzeżenie Ostrzeżenie Ostrzeżenie Błąd Błąd Błąd Błąd Instrukcja użytkownika 119 / 130

120 Nr reguły Nazwa Opis Porada Rodzaj 83 Brak wskazania punktów pośrednich na trasie linii kablowej 84 Liczba włókien w wykazanych liniach kablowych niezgodna ze standardami 85 Zbyt duża odległość między elementami Długość linii przekracza 30 km. Istnieje prawdopodobieństwo, że na trasie linii kablowej znajdują się niewykazane elementy łączenia kabli lub węzły. Dla łączy światłowodowych podana została nieparzysta liczba włókien lub występują kable 2 parowe o znacznej długości (powyżej 100 m). Długość linii kablowej jest co najmniej 1,7 razy większa niż odległość na wprost pomiędzy punktami krańcowymi linii. Należy zweryfikować poprawność przebiegu podanego odcinka linii kablowej. W przypadku występowania elementów łączenia kabli lub węzłów na trasie odcinka, należy wykazać poszczególne odcinki linii kablowej pomiędzy poszczególnymi węzłami lub elementami łączenia kabli. 1. Liczba włókien w kablu musi być parzysta i większa od zera. 2. Patchcord (kabel o dwóch włóknach) może mieć maksymalnie 100 m. Prosimy o weryfikację poprawności zadeklarowanej długości kabla. Ostrzeżenie Ostrzeżenie Ostrzeżenie Reguły poprawności mogą zwracać następujące rodzaje przestróg/uwag (etykiety błędów w kolorze czerwonym, etykiety ostrzeżeń pomarańczowym): Błąd krytyczny Błąd Błąd zbiorczy Ostrzeżenie Ostrzeżenie zbiorcze Po kliknięciu na identyfikator obiektu w raporcie poprawności danych, użytkownik przechodzi do formularza edycji danego obiektu (Rys. 59). Na górze formularza jest wyświetlany pasek z komunikatem reguły poprawności. Przy polu, do których odnosi się dana reguła wyświetlana jest ikona. Po poprawieniu i zapisaniu formularza wracamy do raportu reguł poprawności - do tego miejsca skąd przeszliśmy do formularza. Po modyfikacji danych w formularzu, identyfikatory obiektów zmienionych w raporcie poprawności oznaczane są gwiazdką (Rys. 60). Powtórna weryfikacja poprawności dla wszystkich rekordów (w tym zmienionych*) odbywa się po naciśnięciu przycisku Odśwież. Instrukcja użytkownika 120 / 130

121 Rys. 59. Formularz z danymi węzła własnego z zaznaczonymi błędnymi polami Instrukcja użytkownika 121 / 130

122 Rys. 60. Raport poprawności danych - obiekty zmienione oznaczone gwiazdką 7.4 Komentarze do danych Okno zakładki przedstawiono na Rys. 61. Umożliwia ono wyszukiwanie komentarzy wg ich zawartości, edycję i usuwanie istniejących komentarzy oraz dodawanie nowych. Przyciski i umożliwiają odpowiednio wyświetlenie i ukrycie treści komentarza. Rys. 61. Okno zakładki Komentarze do danych Naciskając na przycisk Dodaj nowy komentarz uzyskuje się dostęp do edytora, w którym można przygotować treść a następnie po naciśnięciu na przycisk Zapisz zapisać ją w systemie. W polu tym należy umieścić wyjaśnienie dotyczące raportu poprawności danych, jeżeli występują w nim błędy i ostrzeżenia. Błędy należy w systemie usunąć a jeżeli ostrzeżenie nie jest związane z błędem opisać powód występowania ostrzeżenia. Instrukcja użytkownika 122 / 130

123 8 Zakładka Dokumenty Rys. 62. Okno zakładki Nowy komentarz do danych Zakładka Dokumenty (Rys. 63) zapewnia możliwość ładowania do systemu innych dokumentów niż XML lub CSV. Dopuszczane formaty danych to: pdf, tiff, gif, jpg, jpeg, doc, docx. Okno zawiera dwie sekcje: Ładowanie dokumentów; Wykaz załadowanych dokumentów. Wybierając w sekcji Ładowanie dokumentów uzyskujemy możliwość załadowania do systemu stosownego dokumentu. Naciskając przycisk Przeglądaj możemy wybrać lokalnie odpowiedni plik a następnie naciskając przycisk Załaduj spowodujemy jego zapisanie w systemie SIIS. Instrukcja użytkownika 123 / 130

124 Rys. 63. Okno Ładowanie dokumentów Sekcja Wykaz załadowanych dokumentów zawiera wykaz załadowanych przez użytkownika plików, nazwę użytkownika wraz z datami ich dodania do systemu. Klikając na nazwę pliku można go pobrać lub otworzyć. 9 Zakładka Użytkownicy Okno główne zakładki Użytkownicy przedstawia Rys. 64. Menu Użytkownicy umożliwia administratorowi podmiotu zarządzanie użytkownikami podmiotu (dodawanie nowych użytkowników podmiotu). Administrator podmiotu może zablokować lub odblokować konta użytkownikom, edytować dane użytkownika, zmienić status konta użytkownika na: Aktywne, Zablokowane, Administracyjne. Dany podmiot może mieć tylko jednego administratora (jedno konto administracyjne). W przypadku, gdy administrator nada uprawnienia administracyjne innemu użytkownikowi to natychmiast przestaje pełnić rolę administratora. Rys. 64. Menu główne zakładki Użytkownicy Instrukcja użytkownika 124 / 130

125 Naciskając przycisk Dodaj nowego użytkownika możemy dodać nowego użytkownika podmiotu (Rys. 65). Rys. 65. Ekran nowego użytkownika Naciskając przycisk Edytuj przy danym użytkowniku w menu głównym zakładki Użytkownicy otrzymujemy możliwość edycji jego danych. Status Konta może przyjmować wartości: Aktywne, Zablokowane, Administracyjne. Instrukcja użytkownika 125 / 130

126 Rys. 66. Ekran edycji danych użytkownika Z kolei naciskając przycisk Zmień hasło umieszczony w prawym górnym rogu ekranu możemy zmienić hasło wybranemu użytkownikowi. Uzyskuje się wtedy ekran pokazany na Rys. 67. Rys. 67. Ekran zmiany hasła Aby wszystkie zmiany były skuteczne należy nacisnąć przycisk Zmień hasło. Instrukcja użytkownika 126 / 130

127 10 Zakładka Mapa Wybierając zakładkę Mapa podmiot może przeglądać na mapie podkładowej wprowadzone przez siebie obiekty telekomunikacyjne. Na mapie widoczne są wszystkie wprowadzone do bazy obiekty. Aby zobaczyć dane na mapie należy wybrać warstwy mapy na panelu po lewej stronie ekranu. Jeżeli nie podano współrzędnych obiekty będą lokalizowane do środka miejscowości, w której są zlokalizowane. Współrzędne należy podawać w układzie współrzędnych WGS 84. Dla PT, które realizuje projekty dostępna jest lista rozwijana Zakres: Wszystko Bez projektów -- 'Infrastruktura własna (bez projektów finansowanych ze środków UE); Tylko projekty -- 'Infrastruktura realizowana w ramach projektów finansowanych ze środków UE; Projekt <nr projektu> -- <nr projektu> <tytuł projektu>. Wybór stosownej wartości z tej listy umożliwia ograniczenie obiektów, będą rysowane na mapie. Podwójne kliknięcie na element przedstawiony na mapie powoduje wyświetlenie identyfikatorów obiektów występujących w bazie i związanych z tym elementem. Można wybrać obiekt w bazie klikając na identyfikator obiektu wyświetlony przy elemencie na mapie. Mapę można skalować do odpowiedniej skali i wydrukować w formacie PDF. Wprowadzone obiekty będą widoczne po naciśnięciu przycisku Odśwież. Okno główne zakładki przedstawia Rys. 68. Rys. 68. Okno główne zakładki Mapa Instrukcja użytkownika 127 / 130

128 Przyciski mapy. znajdujące się w lewym górnym rogu mapy służą do powiększania i zmniejszania Naciskając na przycisk Drukuj można zapisać mapę w formacie PDF lub ją wydrukować (Rys. 69). Rys. 69. Przykładowy wydruk mapy Instrukcja użytkownika 128 / 130

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.2 Wersja dokumentacji 1.0 Warszawa, maj 2014 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Inwentaryzacja Wersja oprogramowania 5.56 Wersja dokumentacji 1.0 Warszawa, marzec 2016 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

I. Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa

I. Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa Elektroniczny format przekazywania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, budynkach umożliwiających kolokację, o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x Spis kodów błędów Stan na 9-02-2015 Numer GRUPA 100 Błędy ogólnego przetwarzania plików 101 Brak pliku do przetworzenia! 102 Wystąpiła awaria

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.2 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Projekty Wersja oprogramowania 5.1 Wersja dokumentacji 1.2 Warszawa, lipiec 2014 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 46 2989 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.03.03 19:26:41 +01'00' Poz. 238.go v.p l 238 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika Narzędzia Dla Dużych Operatorów. (NDDO) w SIIS 5.54.

System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Instrukcja użytkownika Narzędzia Dla Dużych Operatorów. (NDDO) w SIIS 5.54. System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Instrukcja użytkownika Narzędzia Dla Dużych Operatorów (NDDO) w SIIS 5.54.5 Wersja dokumentacji 2.0 Warszawa, luty 2016 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI 1 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ ZAKOŃCZENIA SIECI 1.1 Czy trzeba podawać adres zakończenia sieci z dokładnością do lokalu? Nie. Należy podać adres zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 2A

WZÓR FORMULARZA NR 2A Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 2 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji

Instrukcja obsługi aplikacji Formularz koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady pracy z aplikacją...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 3B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

WZÓR FORMULARZA NR 3B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 3 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/02/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia: usługi doradcze dotyczące narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ dla szkół i placówek oświatowych Moduł: DANE ZBIORCZE czerwiec 2013 2

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

REJESTR PRAW KIEROWANIA

REJESTR PRAW KIEROWANIA PORADNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI Urząd Transportu Kolejowego 2014 str. 1 Rejestr praw kierowania pojazdem kolejowym Sporządzanie i przedkładanie do Urzędu Transportu Kolejowego oraz systematyczne aktualizowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić elektroniczny wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej

Jak wypełnić elektroniczny wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej Jak wypełnić elektroniczny wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej UWAGA! Dzieci/uczniowie uczęszczający do placówek publicznych prowadzonych przez Miasto Wrocław: Login i hasło uzyskują, w odpowiednim terminie,

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany formularz do badań rolniczych (R-ZW-B, R-ZW-S) Spis Treści GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Instrukcja obsługi aplikacji

Zintegrowany formularz do badań rolniczych (R-ZW-B, R-ZW-S) Spis Treści GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Instrukcja obsługi aplikacji Zintegrowany formularz do badań rolniczych (R-ZW-B, R-ZW-S) Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo,

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny lub zgłoszenie do

Bardziej szczegółowo

System SIIS instrukcja użytkownika - formularze Serwisu Wprowadzania Danych

System SIIS instrukcja użytkownika - formularze Serwisu Wprowadzania Danych System SIIS instrukcja użytkownika - formularze Serwisu Wprowadzania Danych Wersja instrukcji 1.05 Wersja oprogramowana 1.0.5 Warszawa, kwiecień 2011 Beneficjent: Instytut Łączności PIB ul. Szachowa 1,

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1

Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1 Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1 Gimnazjalisto, w elektronicznym systemie pod adresem: ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl możesz

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie wypełnić podanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez państwowe i samorządowe jednostki

WZÓR FORMULARZA NR 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez państwowe i samorządowe jednostki Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 1 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo