Muzyka to nasz zawód rozmowa z Wojciechem Zającem, członkiem Grupy Goście (Sylwia Ścibak i Karol Milaniuk) 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Muzyka to nasz zawód rozmowa z Wojciechem Zającem, członkiem Grupy Goście (Sylwia Ścibak i Karol Milaniuk) 4"

Transkrypt

1

2

3 Wywad msąca Z życa uczln O powadan/ wrsz Warto wdzć Wokół nauk Karra Trochę kultury Sport Muzyka to nasz zawód rozmowa z Wojcchm Zającm, członkm Grupy Gośc (Sylwa Ścbak Karol Mlanuk) 4 Unwrsytt Przyrodnczy otwarty na współpracę (K. Mlanuk) 6 Inauguracja roku akadmckgo (K. Mlanuk) 6 Wydzał Nauk o Żywnośc Botchnolog katgora A (Natala Grasmuk) 7 Nowy systm dntyfkacj wzualnj Unwrsyttu Przyrodnczgo w Lubln (KM) 7 X Lublsk Fstwal Nauk (Joanna Ruscka) 8 Członkow ZMW z wzytą na Węgrzch (KM) 8 Nowy budynk Unwrsyttu Przyrodnczgo (Karol Mlanuk) 9 Innowacyjna wtrynara (Natala Grasmuk) 9 Czasopsmo Nauk Przyrodncz (Matusz Gortat) 9 Charytatywn na rockowo (K. Mlanuk) 10 Most (U. S.) 10 Przychodna akadmcka (A. K.) 10 Konfrncja Naukowa Doktorantów (KM) 10 Nogr czarny z najczarnjszych (Orlka) 12 Buro Karr (Oprac. KM) 11 Humans of Nw York po lublsku (KM) 11 Casto w 5 mnut na 5 sposobów (A. Kowalska) 11 Śmrć lsa u Drwala (Agnszka Dyczko) 15 Wszystko robmy dla kon (Agnszka Dyczko) 14 Polsk n gryz, czyl nco o poprawnośc językowj (Orlka) 16 Cudz chwalc, Warszawy n znac (Agnszka Kowalska) 16 Nasza wysokość (Ewa Zawadzka-Mazurk) 23 Moda na storczyk (Justyna Korczyńska) 17 Studnck Koło Naukow Botchnologów (Hubrt Szczrba) 17 Dołącz do KNAK-u (Magdalna Stróż) 18 Praktyk przykry obowązk czy potrzbn dośwadczn (A. Kowalska) 19 Stypndum mnstra (A. Kowalska) 19 Rcnzja ksążk (Agnszka Dyczko) 20 Rcnzja płyty (Orlka) 20 Rcnzja flmu (Orlka) 20 Chatka płna blusa (Agnszka Ltman) 21 Kalndarz wydarzń kulturalnych lstopad Młodość płna pasj rozmowa z Anną Romanowską (Agnszka Dyczko) 22 Gala Sportu Akadmckgo w Lubln (Agnszka Dyczko) 22 SŁOWO DO CZYTELNIKA WYDAWCA Unwrsytt Przyrodnczy w Lubln REDAKTOR NACZELNY Karol Mlanuk ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO Agnszka Dyczko SEKRETARZ REDAKCJI Sylwa Ścbak radar Wtam srdczn. Po roku płnna funkcj zastępcy rdaktora naczlngo zostałm wybrany na rdaktora naczlngo, za co pragnę srdczn podzękować kolżankom kolgom z rdakcj Radaru. Radar przszdł nmałą mtamorfozę. Mamy now logo, zmnł sę wydawca. W trwającj kadncj postaramy sę utrzymać pozom cągl doskonalć nasz magazyn. Dla studntów prwszgo roku akadmckgo przygotowalśmy klka praktycznych nformacj. W paźdzrnkowym numrz możc przczytać, jak rozwja sę nasza uczlna, o czym śwadczą now, pękn obkty dydaktyczn. Zachęcam do przczytana wywadu z zspołm Gośc z Lublna, jak równż rozmowy z tgorocznym zwycęzcą Hubrtusa. Do starana sę o jak najlpsz ocny zachęcamy w artykul na tmat stypndów mnstra dukacj narodowj. Możc tż przczytać o możlwośc studowana na dowolnj uczln w Polsc dzęk programow Most-AR. O rozwój swojj karry trzba dbać od samgo początku, dlatgo polcam artykuł na tmat praktyk zwązanych z krunkm studów. Dla spragnonych wrażń zwązanych z sportm walką poza salą ćwczń zamśclśmy rozmowę z członkną Akadmckgo Zwązku Sportowgo. Zadbalśmy o to, by znalazło sę coś dla duszy. W dzal Kultura znajdzc kalndarz wydarzń kulturalnych planowanych na lstopad, jak równż rlację z Chatka Blus Fstwal. Na dług jsnn wczory polcamy casto w pęć mnut. Warto równż sęgnąć po polcaną przz nas ksążkę. Wrzę, ż w bżącym numrz każdy znajdz coś dla sb. Karol Mlanuk 7(9) 2013 REDAKCJA: Agnszka Kowalska, Joanna Ruscka, Martyna Jarzyna, Ewlna Fls, Natala Grasmuk. WSPÓŁPRACA: Mchał Mazk, Macj Combrzyńsk, Knga Kropwc, Urszula Skoczylas, Hubrt Szczrba, Magdalna Stróż, Agnszka Ltman. RYSUNKI: Magda Wlczk. FOTOGRAFIE: Marta Wałachowska. GRAFIKA: Karol Mlanuk. PROJEKT WINIETY: Karol Mlanuk. ŁAMANIE: Karol Mlanuk. OPIEKA REDAKCYJNA: rd. Ewa Zawadzka-Mazurk. DZIAŁ PROMOCJI: Agnszka Dyczko. PROJEKT OKŁADKI: Karol Mlanuk. DZIAŁ HR: Paula Fłakowska. KOLPORTAŻ: Rdakcja. KONTAKT Z REDAKCJĄ: ul. Langwcza 6, Lubln, Dom Studnck Cbon pokój 213, tl , -mal: DRUK: Pracowna Polgrafczna Unwrsyttu Przyrodnczgo w Lubln, ul. Głęboka 31, Lubln Rdakcja zastrzga sob prawo do skrótów w tkstach, zman ch tytułów oraz n od po wa da za trść rklam ogłoszń. Opn zawart w ar ty ku łach nalżą do ch au to rów n zawsz muszą być utożsaman z poglądam rdakcj. Nasza strona: 3

4 W Y W I A D M I E S I Ą C A Muzyka to nasz zawód Rozmowa z Wojcchm Zającm, członkm Grupy Gośc paźdzrnk 2013 Członkow Grupy Gośc, od lwj: Artur Jasńsk, Konrad Baum, Wojcch Zając, Wojcch Rowck Radar: Skąd wzął sę pomysł na założn Grupy Gośc? Jak sę spotkalśc? Wojcch Zając: Poznalśmy sę w jdnj z lublskch agncj koncrtowych, z którą współpracowalśmy. Zspół powstał w 2001 roku, założył go Konrad z swoją sostrą Martą. Oboj pogral przz rok, dwa, po czym zawsl dzałalność, ponważ n ml za bardzo na to czasu, z względu mędzy nnym na studa. W agncj popracowalśmy razm, pojźdzlśmy, pogralśmy koncrty, tym samym zgralśmy sę. W 2010 wpadlśmy na pomysł, żby raktywować zspół ruszyć na lkk podbój Lublna. Na początku traktowalśmy to jako zabawę, ponważ wczśnj było to strct covrow gran. Konrad jdnak mał na myśl nny profl muzyczny, chcał ść w krunku blusa, rocka, al ja za taką muzyką n przpadam, węc przkonałm kolgów na modn gran. Zmnlśmy rprtuar starj Grupy Gośc przybralśmy charaktr zspołu grającgo rockow covry posnk z gatunku muzyk lktroncznj. Tak jak powdzałś, łączyc wl gatunków muzycznych. Czy uważac, ż rynk tgo potrzbuj? Rynk na pwno tgo potrzbuj, al n wm, czy akurat polsk rynk. Jst on jakby zastany w tym momnc na tak nownk chyba n jst jszcz gotowy. Mmo ż chcmy przmycać do naszych utworów dużo lktroncznych brzmń, przd wszystkm syntzatorowych, to producnc ukrunkowują nas na bardzj popow gran, dobr dla ucha każdgo Polaka. Tak naprawdę dużo od nch zalży. Wspomnałś, ż polsk rynk muzyczny n jst na to gotowy. Czy zamrzac zatm udać sę na podbój Europy? N, raczj n. Wydaj m sę, ż rynk zachodn jst tak przsycony, ż Gośc n potrzbuj. Sądzę, ż n byłoby nawt szans na przbc. A czy zamrzac w przyszłośc żyć tylko z muzyk? Żyjmy w tym momnc tylko z muzyk, nasza dzałalność polga na granu na koncrtach, różnych mprzach. Trzch z nas prowadz frmę, która zajmuj sę wyłączn tworznm granm muzyk. Konrad pracuj w swom zawodz, jst lkarzm. Czy planujc wprowadzć rprtuar w języku anglskm? N. Jstśmy w Polsc, tworzymy po polsku tgo będzmy sę trzymać. Jżl pojaw sę propozycja przłożna naszych tkstów na język anglsk, to wtdy będz można spróbować, al n po Fot. Archwum zspołu to, żby to wypychać na zachodn rynk. Po prostu ntrsuj nas Polska, jst tu naprawdę dużo do zrobna, węc na raz sę zatrzymujmy na rodzmym języku. Gralśc już wczśnj w różnych zspołach, n jstśc przcż śwżakam. Tak. Początkowo staralśmy sę n pośwęcać całkowc dzałalnośc w Grup Gośc, al pojawła sę propozycja od DrGr, żby sę do ngo przyłączyć. Znamy go już od klku lat, podoba nam sę jgo twórczość, węc pomyśllśmy: dlaczgo n? To prawda, każdy z nas gra już od klku lat. Ja zaczynałm z Krzyśkm Zalwskm, Wojtk Rowck, od kdy pamętam, zawsz grał gra w zspol Acut Mnd. Mark jst gtarzystą chórzystą, który udzla sę na dużych koncrtach plnrowych, jst takż wokalstą. Jank wczśnj grał w zspol D Lux, a Konrad, o l pamętam, zawsz grał w Goścach, węc tn zspół to jgo dzcko. Kdy uważac, ż artysta sę sprzdał? Wdług nas artysta sę n sprzdaj. On potrzbuj napędu do dzałana, czyl publcznośc, słuchaczy. Równ dobrz można powdzć, ż pkarz, który wypkł chlb, sprzdał go tym samym sam 4

5 sę sprzdał. Mus to zrobć, by zarobć na sb. Czy myśmy sę sprzdal? Na pwno chcmy sę sprzdać, tgo ngdy n ukrywalśmy. Chcmy być komrcyjn, grając pop-rocka, jżl ktoś pow, ż Gośc sę sprzdal, to nas to n zabol. My sę utrzymujmy z muzyk, chocaż stnj wlu ludz, którzy n uznają takgo zawodu jak muzyk. Wdług nch kmś takm jst tn, kto sdz w garażu sob gra na czymś. Wadomo, ż pnądz n są proryttm, al to jdnak pomocna rzcz. Chcmy pozyskać jak najwęcj słuchaczy, a to, ż ktoś kup blt na nasz koncrt, śwadczy o szacunku do nas. Jstśc luban w ntrnc do tgo stopna, ż mac bardzo mało antyfanów. Co o tym sądzc? Czy dobrz jst n mć w ogól hjtrów? Krytykujący czy hjtrzy znajdą sę zawsz. Głupo byśmy sę czul, gdybyśmy ch n ml. Krytyka sę przydaj, zdajmy sob z tgo sprawę, ż n jstśmy daln, węc jżl ktoś wyraz swoj npochlbn zdan na tmat naszych posnk, to wtdy j przyjmujmy staramy sę coś zmnć. To, ż nas ntrnauc polubl, bardzo cszy, zwłaszcza ż ntrnt jst traz najwększym mdum, wększym nawt od tlwzj, dzęk nmu możmy sę wypromować. Oprócz tgo chclśmy takż od początku zadbać o wzrunk, ponważ wygląd dla artysty mus być zaraz na drugm mjscu za tym, co zagra. To wynka z szacunku do publcznośc. Gdz będz można was traz posłuchać? Traz mamy dużo propozycj koncrtowych, al z względu na Konrada musmy nktór nstty odrzucać. Jźdzmy dosyć często po Polsc, nasza publka dopro sę tworzy. W Lubln będzmy grać w połow lstopada, dokładn nformacj na pwno pojawą sę na naszj stron ntrntowj. Konc grudna będz dla nas ntnsywny z względu na bfor y sylwstrow, a takż sam sylwstr, kdy będzmy grać bodajż 3 koncrty. Mamy nadzję, ż otworzy sę dla nas węcj oknk, gdz będzmy mogl sę pokazać, ż nasza wytwórna w nas zanwstuj. N mamy parca na szkło. Nawt jżl zdarzy sę tak, ż żadna wytwórna n będz nas chcała wydawać, to my będzmy grać dalj. Zapowadac równż wydan płyty. Tak, płyta jst zapowadana, al wypuszczn jj na rynk zalży od producntów. Matrał jst gotowy, krążk wcąż czka na wypaln. Kdy sę pojaw, n wmy, n jstśmy zwązan umową na wydawan płyty. A skąd pomysł na posnkę Mamy w sob ogń na tldysk? My sę utożsamamy z tą posnką, a tytuł tż n jst przypadkowy. Ja skomponowałm muzykę od razu małm pomysł na tn utwór, na motyw tkst. Wysłałm do chłopaków tzw. rybkę poprosłm, by napsal do nj jakś słowa. Tak właśn powstał Mamy w sob ogń. Rzczywśc, spotkalśmy sę z komntarzam, ż tkst n jst górnolotny, a tmat oklpany, al to jst kwsta gustu. Nam po prostu kompozycyjn tn tkst bardzo pasował. A ponważ to była najśwższa posnka, jaka trafła do studa, to postanowlśmy nakręcć równż tldysk. Wszystkm zajęlśmy sę sam. N chclśmy ść półśrodkam stwrdzlśmy, ż skoro mamy sponsora, a takż własny, dosyć spory budżt, to n pożałujmy fkt jst tak, jak jst. Gośc podczas otwarca galr Vnus w Śwdnku Tldysk ma właścw dużo pozytywnych ocn, n spotkałm sę jszcz z opną, ż n nadaj sę on do czgokolwk. Jst zralzowany przz fajną kpę ludz, którzy sam sę do nas zgłosl. Występują w nm aktorzy, w tym takż pan Jrzy Rogalsk wybtny, chocaż mało obcn promowany w polskm kn aktor. Jstśmy jgo wlkm fanam, z względu na przykład na rolę w Wslu, węc n wyobrażalśmy sob kogoś nngo w rol tzw. kapo. Rszta aktorów dobrana była przz przypadk, al wdzlśmy, ż daln sę nadają do swoch ról. Nagrywan tldysków to fajna przygoda, choć bardzo męcząca. Dzękujmy za rozmowę. Ja równż dzękuję. Rozmawal Sylwa Ścbak Karol Mlanuk Fot. Archwum zspołu W Y W I A D M I E S I Ą C A 5

6 Z Ż y c a U c z l n Unwrsytt Przyrodnczy otwarty na współpracę Tuż przd wakacyjną przrwą w ostatnch dnach czrwca podpsano dw umowy o współpracę Unwrsyttu Przyrodnczgo w Lubln z dwma jdnostkam naukowym: Unwrsyttm Rolnczym w Krakow Lwowskm Narodowym Unwrsyttm Mdycyny Wtrynaryjnj Botchnolog. Do podpsana umowy z UR w Krakow doszło 27 czrwca w sal Snatu UP w Lubln. Oba ośrodk naukow współpracowały z sobą już od wlu lat, lcz bz formalnj umowy. Stronę UR rprzntował dzkan Wydzału Inżynr Środowska Godzj, prof. Krzysztof Ostrowsk, natomast nasza uczlna była rprzntowana przz JM Rktora prof. Marana Wsołowskgo, dzkana Wydzału Inżynr Produkcj prof. Andrzja Marczuka Inauguracja roku akadmckgo oraz dzkana Wydzału Agrobonżynr prof. Krzysztofa Kowalczyka. Dotychczas współpraca dotyczyła m.n. wspólnych badań naukowych, w tym starana sę o granty fundusz, traz zostan poszrzona o dydaktykę na krunku godzja kartografa. Będz ona dotyczyć główn wydzałów Agrobonżynr Inżynr Produkcj. Podpsan umowy z Lwowskm Narodowym Unwrsyttm Mdycyny Wtrynaryjnj Botchnolog odbyło sę 28 czrwca. Współpracę rozpoczęła konfrncja naukowa. Założnam projktu jst utworzn nfrastruktury oraz kształcn pracownków do wdrożna programów badawczych dagnostycznych dla lkarzy wtrynar na pogranczu Polsk Ukrany. Planowan jst takż utworzn paźdzrnk 2013 Wtrynaryjnj Szkoły Zaawansowanych Tchnk Dagnostycznych. Krownkm projktu został prof. Stansław Wnarczyk z Katdry Epzootolog Klnk Chorób Zakaźnych. Projkt ostatczn ma objmować następując przdsęwzęca: utworzn spcjalstycznych laboratorów, systmu ntrntowgo powadamana o zagrożnach pdmologcznych, cyfrowj bblotk przypadków klncznych, systmów -larnngowych, scowych systmów rozwązywana problmów, wortalu nformacyjngo oraz szkolnowych stanowsk dagnostycznych. Projkt jst dofnansowany z środków Un Europjskj w ramach współpracy transgrancznj Polska Bałoruś Ukrana Rozpoczęc ralzacj projktu nastąpło 1 marca, a planowan zakończn to 30 lstopada br. K. Mlanuk 30 wrzśna br. odbyła sę nauguracja roku akadmckgo na Unwrsytc Przyrodnczym w Lubln. Naukę rozpoczęło ponad 2 tys. nowych studntów, o 11% węcj nż w mnonym roku. Obcn UP ofruj naukę na 7 wydzałach, 31 krunkach 60 spcjalnoścach. Najwększą popularnoścą wśród maturzystów cszył sę krunk godzja kartografa, zaraz za nm wtrynara, a następn dttyka, gospodarka przstrznna, botchnologa, jak równż nowo otwarty krunk, bhaworystyka zwrząt, na który o mjsc ubgało sę pęcu maturzystów. Uroczystośc nauguracyjn rozpoczęły sę mszą śwętą. Następn była część ofcjalna w Cntrum Kongrsowym UP, w którj wzęła udzał społczność akadmcka zaproszn gośc, m.n. rktorzy lublskch uczln, posłow snatorow, przdstawcl władz wojwódzkch mjskch, rprzntanc nstytucj towarzystw naukowych, organzacj społcznych gospodarczych. JM Rktor UP prof. Maran Wsołowsk dokonał podsumowana poprzdngo roku akadmckgo przdstawł plan dzałana dotyczący zarówno badań naukowych dydaktyk, jak nwstycj na najblższą przyszłość. N zabrakło podzękowań dla mrytowanych pracownków. Gośc w swoch przmównach szczgóln zwracal uwagę na nowoczsność Unwrsyttu, dobr zaplcz Fot. J. Pasck badawcz możlwość wykorzystana go przz studntów pracownków w osąganu sukcsów. W czas uroczystośc wręczono odznaczna państwow mdal Komsj Edukacj Narodowj oraz nagrody dla pracownków. Koljnym punktm była mmatrykulacja przdstawcl prwszorocznaków wszystkch krunków, złożn ślubowana oraz wręczn ndksów. Na zakończn prorktor prof. Stansław Baran odczytał lst gratulacyjny od przydnta RP Bronsława Komorowskgo oraz przkazał nformacj, od kogo napłynęły życzna lsty gratulacyjn. K. Mlanuk 6

7 Wydzał Nauk o Żywnośc Botchnolog katgora A Komtt Ewaluacj Jdnostk Naukowych (KEJN) organ opnodawczo-doradczy Mnstra Nauk Szkolnctwa Wyższgo podjął dcyzję o przyznanu katgor naukowj A Wydzałow Nauk o Żywnośc Botchnolog UP w Lubln. Ocn było poddanych ponad 960 jdnostk całgo kraju: nstytuty naukow PAN, nstytuty badawcz, jdnostk podstawow uczln oraz nn. Spośród wszystkch wyłonono cztry grupy w katgorach: A+ pozom wodący w skal kraju, A pozom bardzo dobry, B pozom akcptowalny z rkomndacją wzmocnna dzałalnośc naukowj oraz C pozom nzadowalający. Punkty za osągnęca były przyznawan wdług krytrów: osągnęca naukow twórcz, potncjał naukowy, matraln fkty dzałalnośc naukowj, pozostał fkty dzałalnośc naukowj. WNoŻB jako jdyny na naszj uczln uzyskał katgorę A. Ma to stotn znaczn dla pozomu fnansowana jdnostk. Im wyższy pozom uda sę uzyskać, tym wyższ dofnansowan na badana statutow oraz możlwośc w staranach o dotacj unjn. Natala Grasmuk Nowy systm dntyfkacj wzualnj UP w Lubln Wraz z rozpoczęcm roku akadmckgo 2013/2014 Unwrsytt Przyrodnczy w Lubln dokonał zmany systmu dntyfkacj wzualnj logo. Rbrandng UP jst uznawany przz ksprtów czasopsma branżow, jak Brandng Montor, magazyn BRIEF, za jdną z najlpj przprowadzonych zman w ostatnm czas. Potrzbę zman uzasadna prorktor ds. organzacj kadr prof. Andrzj Borowy: Jdnym z głównych założń prac nad uporządkowanm stosowanj wzualzacj uczln było wprowadzn rozróżnna mędzy godłm uczln, czyl symbolk zwązanj z wloltną tradycją prstżm unwrsytckm, a nowym znakm (logo) wykorzystywanym do clów promocyjnych. Zgodn z tą koncpcją od tj pory na broszurach rkrutacyjnych, ulotkach gadżtach, będzmy używać właśn nowgo logo. Połączn ltr U P, wkomponowanych w kształt kłosa, oraz kolorystyka nawązują do pękna polskj ws przyrody. Doclowo zmana systmu ma sę zakończyć w wrzśnu 2014 r. KM Z Ż y c a U c z l n 7

8 Z Ż y c a U c z l n X Lublsk Fstwal Nauk Lublsk Fstwal Nauk to najwększa mprza naukowa w Lubln, mająca na clu popularyzację wdzy wśród dzc, młodzży dorosłych przz przntację projktów badawczych ralzowanych na uczlnach w jdnostkach naukowych, promocję uczln oraz ntgrację lublskgo środowska naukowgo. Tgoroczna, już dzsąta, dycja fstwalu odbywała sę pod hasłm: Człowk, nauka, pasja. W ramach X Lublskgo Fstwalu Nauk przygotowano ponad 1,2 tys. projktów dla klkudzsęcu tysęcy osób. Wykłady, dyskusj, pokazy dośwadczń opracowan przz lublsk wyższ uczln, placówk naukow, muza bblotk odbywały sę n tylko w Lubln, al takż w Dębln, Zamoścu, Puławach, Kazmrzu Dolnym, Tomaszow Lublskm oraz Stalowj Wol. Fstwal rozpoczął sę 15 wrzśna br. Pknkm Naukowym na placu Ltwskm. Wzęły w nm udzał wszystk lublsk uczln: UP, UM, PL, KUL oraz UMCS. Pknk cszył sę bardzo dużym zantrsowanm mszkańców Lublna, którzy chętn odwdzal stoska poszczgólnych wydzałów kół naukowych. Pracowncy studnc UP przygotowal klkanaśc projktów. A oto ckawsz z nch: Baktrobójcz właścwośc przypraw kuchnnych to projkt przygotowany przz lk. wt. Jrzgo Zętka dr hab. Barbarę Majr-Dzdzc. Przntacja mała na clu zapoznan publcznośc z właścwoścam przcwbaktryjnym nktórych znanych przypraw kuchnnych (czosnk, pprz, mbr tp.). Smak koloru koloru zapach, czyl blsk spotkan z bochmą to projkt SKN Bochmków Żywnośc Żywna pod kr. dr nż. Anny Jakubczyk. Przdstawono szrg dośwadczń chmcznych, któr można przygotować sammu w kuchn, m.n. Czy sok z czrwonj kapusty moż być zlony? Zabawa w kolory!, Jak zrobć coś z nczgo? Czyl panowy potwór! oraz dośwadczn z magcznym wzoram na mlku. Strfa Dty Studnck Koło Naukow Dttyków studnc pod czujnym okm dr Małgorzaty Kostckj udzlal porad żywnowych mszkańcom Lublna. Mrzyl pozom cukru w krw, oblczal BMI nalżytą masę cała oraz dokonywal pomaru tkank tłuszczowj. Ckawa chma projkt dr. Danla Kamńskgo, mgr. Adama Skowrońskgo oraz mgr. Krzysztofa Sarny z Wydz. Nauk o Żywnośc Botchnolog, polgający na zaprzntowanu dośwadczń, któr pokazywały m.n. jak sę pal zntrowana bawłnana podkoszulka lub wack oraz jak można zrobć własny Członkow ZMW z wzytą na Węgrzch paźdzrnk 2013 Fot. Joanna Ruscka wulkan. Na konc autorzy projktu rozpall ognsko za pomocą wody. Jak różnorodn mogą być zboża projkt dr Anty Kramk mgr. nż. Marcna Wrmczuka z Wydzału Agrobonżynr. Jgo clm było przdstawn różnorodnośc zbóż, z szczgólnym uwzględnnm zasobów gnowych psznżyta pszncy twardj. Kwatowa pasja projkt Wydzału Ogrodnctwa Archtktury Krajobrazu, w ramach którgo przdstawono aranżacj kwatow wykonan przz pracownków Instytutu Rośln Ozdobnych Archtktury Krajobrazu pod opką dr hab. Elżbty Pogroszwskj. Joanna Ruscka Od 27 do 31 srpna br. odbywał sę wyjazd studyjny członków Zwązku Młodzży Wjskj na Węgry. Motywm przwodnm były odnawaln źródła nrg. 30 uczstnków z całj Polsk mało okazję poszrzyć swoją wdzę na tn tmat w ramach projktu Odnawaln źródła nrg przdsęborczość zrównoważony rozwój obszarów wjskch ralzowango przz Europjsk Fundusz Rolny, Mnstrstwo Rolnctwa Rozwoju Ws, Krajową Sć Obszarów Wjskch oraz Fundację Programów Pomocy dla Rolnctwa (FAPA). W program wyjazdu znalazła sę m.n. wzyta na farm watrowj, gdz można było przyjrzć sę z blska pracy urządzń ludz, wzyta w bogazown, na Unwrsytc św. Stfana, gdz można było dowdzć sę wszystkgo na tmat rośln nrgtycznych, a przy okazj przyjrzć sę poltkom dośwadczalnym prowadzonym na nch badanach, jak równż poznać strukturę uczln. W program n zabrakło czasu na zwdzan stolcy Węgr Budapsztu. KM 8

9 Nowy budynk Unwrsyttu Przyrodnczgo Od 1 paźdzrnka br. w nowo powstałym budynku przy ulcy Głębokj 28 odbywają sę zajęca, lcz dopro 18 paźdzrnka nastąpło ofcjaln otwarc pośwęcn. Cntrum Innowacyjno-Wdrożnow Nowych Tchnk Tchnolog w Inżynr Rolnczj mśc w swoch murach m.n. część Wydzału Inżynr Produkcj Katdrę Rośln Ozdobnych Archtktury Krajobrazu, Studum Praktycznj Nauk Języków Obcych oraz Zakład Tchnolog Kształcna. W uroczystym otwarcu, 18 paźdzrnka, uczstnczyl m.n. przydnt Lublna Krzysztof Żuk, marszałk wojwództwa lublskgo Krzysztof Htman, wcmnstr rozwoju rgonalngo Marcl Nzgoda oraz arcybskup Stansław Budzk, który dokonał pośwęcna budynku. Na ponad 12 tys. mtrów kwadratowych mśc sę 25 nowych laboratorów, sal wykładow sal ćwcznow. No- Fot. J. Pasck woczsn wyposażn pozwol na rozwjan badań z zakrsu odnawalnych źródł nrg, nrgtyk konwncjonalnj, mkrobolog, botchnolog ochrony środowska. Możlw będz takż wykonywan szczgółowych analz w własnym zakrs, co przyczyn sę do szybszgo prowadzna badań naukowych. Budynk powstał w znacznym stopnu dzęk funduszom Un Europjskj. Karol Mlanuk Z Ż y c a U c z l n Czasopsmo Nauk Przyrodncz Innowacyjna wtrynara Fot. Marta Wałachowska Stowarzyszn Studntów Nauk Przyrodnczych będąc wydawcą czasopsma naukowgo Nauk Przyrodncz ogłasza, ż można składać artykuły naukow do prwszgo druggo numru czasopsma. Nauk Przyrodncz skrowan są szczgóln do młodych naukowców doktorantów. W czasopśm publkowan będą artykuły z zakrsu szroko rozumanych nauk przyrodnczych. Każdy nadsłany artykuł będz zrcnzowany przz dwóch rcnzntów. Autorzy najckawszych publkacj mogą wygrać tablt. Wydawca czasopsma będz starał sę o wpsan go na lsty czasopsm punktowanych MNSW. Węcj nformacj znalźć można na stron: Prosmy o kontakt malowy: poczta.pl lub tl Matusz Gortat W ramach projktu, podpsango przz rktora Unwrsyttu Przyrodnczgo 25 paźdzrnka 2011 r., powstaj nowy budynk Cntrum Patolog Trap Zwrząt. Ma on spłnać kluczową funkcję ośrodka badawczo-rozwojowgo Polsk Wschodnj dla potrzb gospodark. Będz służyć n tylko rozwojow sktorów usług wtrynaryjnych, al takż poszrzanu dzałalnośc np. przmysłu farmacutyczngo oraz botchnologczngo. Cntrum Patolog Trap Zwrząt powstaj w sąsdztw Cntrum Innowacyjno-Wdrożnowgo Nowych Tchnk Tchnolog w Inżynr Rolnczj. W skład nowo powstającgo budynku mają wjść 4 katdry Wydzału Mdycyny Wtrynaryjnj: Katdra Epzootolog Klnka Chorób Zakaźnych, Katdra Klnka Rozrodu Zwrząt, Katdra Klnka Chrurg Zwrząt oraz Katdra Klnka Chorób Wwnętrznych Zwrząt. Przwdywan uruchomn sprzętu aparatury naukowo-badawczj dla poszczgólnych jdnostk planowan jst na IV kwartał 2014 r. Natala Grasmuk 9

10 Z Ż y c a U c z l n Charytatywn na rockowo 20 paźdzrnka br. w jdnym z klubów studnckch odbył sę koncrt charytatywny organzowany z ncjatywy studntk II roku archtktury krajobrazu UP w Lubln Katarzyny Hrby studnta UMCS Arkadusza Borysuka. Podczas koncrtu wystąpl artyśc tacy jak: Myly Ludz, Dwudzstu Sdmu Bzmnnych Workplac. Cały dochód z bltów oraz pnądz zbran do puszk zostały przznaczon dla dzc z Hospcjum m. Małgo Ksęca w Lubln. Koncrt cszył sę dużym powodznm, sala została wypłnona po brzg. To prwsza tgo typu ncjatywa na rzcz hospcjum dla dzc zorganzowana przz studntów, lcz jak sam zapwnają n ostatna. KM paźdzrnk 2013 MOST Program Moblnośc Studntów MOST to oprócz Erasmusa szansa odbywana studów smstralnych lub rocznych na nnj uczln w Polsc, dająca możlwość poznana n tylko nnych ośrodków naukowych studnckch, al takż nawązana nowych znajomośc. Istotą MOST-u jst ralzowan programu studów uczln macrzystj. Warunkm koncznym przyjęca studnta do nnj uczln jst zalczn smstru poprzdzającgo wyjazd oraz uzyskan zgody od prodzkana ds. studnckch wydzału macrzystgo. Aby wząć udzał w wyman, nalży udać sę do Bura Spraw Studnckch wypłnć kwstonarusz. Konczn jst okrśln programu studów, który chc sę ralzować. U. S. Przychodna akadmcka Jsń to początk życa studnckgo, al takż spadku odpornośc, dlatgo każdy, a szczgóln studnt I roku, pownn wdzć, gdz można skorzystać z konsultacj lkarskj. Przy ulcy Langwcza 6A mśc sę przychodna akadmcka. Można tam uzyskać pomoc mdyczną jdnorazowo, jżl zajdz taka potrzba, lub wypłnć dklarację korzystać z stałj opk mdycznj. Wystarczy mć z sobą dowód osobsty lgtymację studncką. Wzyty są bzpłatn, a w wększośc przypadków pomoc udzlana jst od ręk. Tylko wzyty u nktórych spcjalstów wymagają skrowana. Wszlk wątplwośc możc rozwać, udając sę do przychodn osobśc lub dzwonąc pod numr A. K. Konfrncja Naukowa Doktorantów Fot. K. Mlanuk PATRONAT 12 paźdzrnka br. na Unwrsytc Przyrodnczym w Lubln odbyła sę I Krajowa Konfrncja Naukowa Doktorantów pt. Nauk przyrodncz krują przyszłość, zorganzowana przz Radę Doktorantów. Obrady odbywały sę w nowym budynku Cntrum Innowacyjno-Wdrożnowgo Nowych Tchnk Tchnolog w Inżynr Rolnczj przy ulcy Głębokj. Konfrncja cszyła sę dużym zantrsowanm. Podzlona była na 6 ssj tmatycznych: nauk rolncz, ogrodncz kształtowan krajobrazu, nauk bologczn mdyczn, nauk o środowsku kolog, nżynra w rolnctw przmyśl, tchnologa prztwórstwo żywnośc oraz ssja plakatowa. Koljna dycja planowana jst na przyszły rok. K. M. 10

11 Buro Karr Zostało założon w 2003 r., by pomagać studntom absolwntom naszj uczln w odnalznu sę na rynku pracy. Mśc sę w budynku AGRO II przy ul. Akadmckj 15, w pokoju 209. Buro Karr dzała w trzch obszarach. Prwszy objmuj bzpośrdn kontakt z studntm/absolwntm. Polga na pomocy doradczj przy psanu CV, lstu motywacyjngo czy przygotowanu do rozmowy kwalfkacyjnj. Oprócz tgo można dowdzć sę o zmanach na rynku pracy, bżących trndach oraz o tym, jak wykorzystać stnjąc możlwośc w podnosznu swoch kwalfkacj. Drugm obszarm dzałana jst zdobywan nformacj na tmat ofrt pracy staży w Polsc za grancą. Oprócz tgo organzowan są spotkana z frmam, targ pracy, pozwalając nawązać bzpośrdn kontakt z pracodawcą. Dzęk tmu można dowdzć sę, jak wymagana nalży spłnać w danj branży. W trzcm obszarz dzałań Buro Karr współpracuj z nnym buram w kraju za grancą, wymna sę dośwadcznam, ofrtam pracy, jak równż stara sę wcąż podnosć komptncj pracownków. Strona ntrntowa: up.lubln.pl Krownk: mgr Lch Szafrańsk. Kontakt: tl oprac. KM Humans of Nw York po lublsku Ludz Lublna to projkt tworzony od kwtna bżącgo roku przz studntów absolwntów lublskch uczln. Inspracją do jgo stworzna był popularny w Stanach Zjdnoczonych portal ntrntowy Humans of Nw York, na którym zamszczano fotograf przypadkowo spotkanych na ulcy ludz, z krótkm opsm na ch tmat. Jak sam mówą autorzy projktu: Chcmy poznać daną osobę, a n tylko zrobć jj zdjęc. Postanowl on wykonać to po swojmu. W wolnym czas zgrana kpa, w Casto w 5 mnut na 5 sposobów wększośc złożona z osób z Grupy Fotografów Lublskch, przchadza sę ulcam z aparatm, wypatrując osób, któr wyróżnają sę z tłumu. Są to m.n. artyśc ulczn prformrzy. Strona facbookowa Humans of Lubln, a późnj Ludz Lublna bła rkordy popularnośc. W cągu zaldw msąca polubło ją 11 tysęcy osób. Pomysł okazał sę strzałm w dzsątkę, mtodą na kratywn ambtn spędzan czasu poza domm uczlną. KM W a r t o w d z ć Jśl ma sę ogromną ochotę na coś słodkgo akurat n ma żadnych łakoc pod ręką, a do sklpu tż n chc sę ść, można zrobć casto już w 5 mnut. Wystarczy mć w domu mkrofalówkę. Fot. Marta Wałachowska Składnk podstawow: 1 jajo 4 łyżk mąk 3 łyżk mlka 3 łyżk olju 2 łyżk cukru 0,5 łyżczk proszku do pczna szczypta sol Modyfkacj (5 wrsj): 1) Czkoladow marzn 2 łyżk kakao + 1 łyżka nutll 2) Owocowy ogród 2 łyżk dowolngo dżmu owocowgo lub powdł 3) Caf latt 2 łyżk kawy rozpuszczalnj 4) Szarlotka 1 łyżka cynamonu + 2 łyżk startgo jabłka 5) Bakalowc 1 łyżka poskanych orzchów + 1 łyżka rodzynk Sposób przygotowana: Oddzln zmszać składnk mokr sypk. Wybrać jdną z wrsj przygotować dodatk. Wszystk składnk dokładn wymszać w msczc cramcznj lub kubku odpowdnj wlkośc, ponważ casto podczas pczna podwaja swoją objętość. Przygotowan n zajm węcj nż 2 mnuty. Casto pc 3 mnuty w mkrofal ustawonj na najwyższą tmpraturę. Casto podawać można takż z lodam albo btą śmtaną, lcz bz dodatków tż jst przpyszn. Smaczngo! A. Kowalska 11

12 O p o w a d a n paźdzrnk 2013 Nogr czarny z najczarnjszych Orlka Droga sostrzyczko, Domyślam sę, ż czytasz tn lst z lkką rytacją, wszak n odzywałm sę już klka zachodów słońca. Chcę, żbyś wdzała, ż jst m bardzo dobrz w Doln Damntowgo Kła. Naprawdę dużo sę już nauczyłm. Zdołałm opanować Prwszy Alfabt Smoków, traz zacznę studować magę alchmę. Nawt za pozwolnm Starszgo Kapłana mogłm dotknąć prawdzwgo smoka. Nawt n wsz, jak to nsamowt uczuc! To nprawda, co mówą ludz na tmat tych wspanałych stworzń. Smok mają cpł łusk, chocaż wlgotn ślsk. N są tż nbzpczn. Co prawda, trzba na n uważać, al smok, który od małgo wychowuj sę z rozumnym, jst jak owczka hasająca po łąkach Rotgarthu. Przsyłam C ruchomą fgurkę małgo Nogra, czarngo z najczarnjszych, slngo z najslnjszych, którgo chcałbym zobaczyć kdyś na własn oczy. Lmalhu Lara zwnęła papr, po czym wcsnęła go w dłon posłańca, który od jakgoś czasu stał jak słup w kąc pokoju przwracał oczam to w prawo, to w lwo. Dzwczyna założyła kaptur wyszła z pomszczna zdcydowanym krokm. W holu rozlgł sę stukot jj obcasów. Posłanc pozwolł sob rozwnąć papr przczytać prwsz zdan lstu. Wstchnął powtórzył w myślach: N odzywałm sę klka zachodów słońca. Rzucł spojrzn na dębową komodę, na którj stała fgurka czarngo smoka, poruszającgo dlkatn skrzydłkam. Wyszdł. Nuthl, mąż Lary, stał na dzdzńcu przy bram wyjścowj. Tn przpękny młodznc o kobcj wręcz urodz zawsz patrzył na śwat przymrużonym oczyma, zawsz spod łba, jakby nnawstn. Trudno było sę z nm dogadać, tym bardzj ż uważał sę za stotę znaczn lpszą od ludz, krasnoludów, troll, nawt lfów. Ubrał sę na czarno, nosł czarn amulty czarną brodę. Ogoloną głowę często ukrywał w kapturz, który jszcz bardzj czynł go mrocznym. Napsał m, ż jst okropn zafascynowany smokam ch językm, ż pragn zobaczyć Nogra na własn oczy rzkła Lara cała rozdygotana z zdnrwowana, a Nuthl chwycł ją za ramona spojrzał jj głęboko w oczy. Elfka ujrzała ch nsamowty blask, n złowrog, jakby sę mogło wydawać, a dobrotlwy łagodny. Uspokój sę odpowdzał młodznc. Co jszcz napsał? Dodał, ż smok wcal n są tak, jak j przdstawają ludz. Ż mają cpł łusk, ż są łagodn... Na bogów! Co on mu wmówl, czym omaml?! Powdzałm c, uspokój sę. Kdy jstś zdnrwowana, n myślsz racjonaln. Lara wyrwała sę z rąk męża. Spuścła wzrok, wstchnęła głęboko, polczyła do dzsęcu. Zdołała ucszyć swą płomnną złość, co n zdarzało sę jj często. Wm odparła prztarła dłońm twarz. 12

13 Rozmawałaś z czarodzjm Wlcz Oko? Jszcz n. Chocaż... wolałabym już przstać o tym myślć położyć sę spać. Lara poczuła, jak slny, zmny watr rozwał jj dług pasma blond włosów. To był tn sam watr, który od klkunastu dn wprawał złot lśc w radosny tanc. Lato sę skończyło, a zaczęła sę długa, chłodna jsń, która zapowadała zmę porę, kdy maga dzałała mnj sprawn. Wsz, co? Mam ochotę na krasnoludzk, grzany mód powdzała, a na jj twarzy pojawł sę lkk uśmch. Chodźmy do karczmy. Kranę Sdmu Watrów okryła bzgwzdna, bzksężycowa noc. W domu Lary, całym z drwna, panowała błoga csza. W kąc sypaln błyszczały śwtlk, któr tarzały sę w pachnącj narzutc, uszytj z dzkch, lśnych kwatów. Na paraptach wszystkch okn sdzały mał jutrznk ptaszk, zwastując budząc sę słońc albo nbzpczństwo. Lara przkręcła sę na drug bok. Chcała zasnąć, lcz myśl o Lmalhu smokach n dawały jj spokoju. Kdy spojrzała na śpącgo obok nj Nuthla, pomyślała, ż dobrz jst tym, którzy mają na tyl slny charaktr, by n przjmować sę zmartwnam. Jj mąż właśn tak był. Zmny, surowy, zawsz opanowany, jakby złożony z samgo smoczgo pancrza, z srcm nby to uśponym, nby gorącym, bo mocno kochającym. Tak, Nuthl to jj totaln przcwństwo... Przypomnała sob o fgurc smoka, którą przysłał jj brat wraz z lstm. No tak, moż lpj by było, gdyby tn smoczk został w pałacu. T ruchom, czarn skrzydłka wprawałyby ją w jszcz gorszy nastrój. Nagl usłyszała cch popskwan jutrznk. Cóż to? Śwt? Czyżby n spała całą noc? Szybko podnosła sę z łóżka, podbgła do okna rozsunęła zasłony. Cmn nbo okrywały gęst chmury, a nad gruntm unosła sę jsnna mgła. Pomyślała, ż moż to tylko jakś omamy, al, dla pwnośc, postanowła sprawdzć, co sę dzj. Jutrznk bardzo rzadko sę mylły. Cchutko wślzgnęła sę do druggo pokoju, chwycła mcz oraz bały płaszcz z kapturm, obszyty krasnoludzkm kljnotam. Zarzucła go na sb, wsunęła stopy w skórzan trzwk otworzyła drzw wyjścow. Przczuwała nadchodząc nbzpczństwo. Dzwn myśl szybko przbgały jj po głow, a dotyczyły on smoków. Dzwn... Smok, smok... Wcąż t głup smok... Wybgła z domu, rozjrzała sę, wstchnęła. Nc, tylko ta lśna mgła, która jsną była nzwykl gęsta, zmna, nprzyjmna, al za to chłonęła nocny mrok, dzęk czmu otoczn n wydawało sę tak groźn. Nagl usłyszała cchy szlst lśc. Przstraszyła sę, al wdzała, co czynć. Powol wyjęła mcz z pochwy przyjęła postawę gotową do ataku. Jszcz raz rozjrzała sę, al przcż n mogła nczgo zauważyć, bo mgła zasłanała wszystko... Poczuła cpły oddch na ramnu. Odwrócła sę gwałtown. Przchadzk o tj porz po ls są nbzpczn, wsz o tym powdzała nskm, prznklwym głosm postać o kruczych, długch włosach, ubrana w czarną tunkę płaszcz, gdzngdz obszyty czrwonym cknam. Km jstś? Schowaj tn mcz, n będę z tobą walczył. Lara posłuszn włożyła do pochwy broń, odtchnęła nco. To na pwno n był żadn rozbójnk, złodzj an skrytobójca. N wyglądał tż na czarodzja. I chyba n mał wobc nj złych zamarów... N będę cę przpraszał za to, ż cę obudzłm, bo n obudzłm, prawda? kontynuował, uśmchnąwszy sę. Wm, ż ta noc n jst dla cb najprzyjmnjsza. Chcałm c tylko powdzć, ż jst m przykro, ż zapomnałaś o fgurc. Fgurc? Fgurc Nogra, którą dał c młodszy brat. Dzwczyna unosła brw z zdzwna. Skąd on wdzał o fgurc? Zrsztą, wyglądał dzwn był dzwny. Poruszał sę powol, jakby z gracją, mał łagodny wyraz twarzy był nzwykl cpły. To cpło otaczało go dookoła, rozmywało chłodną mgłę. Lara wcąż j czuła. Czyżby to było smocz cpło? zastanawała sę. Lmalhu m o tym psał... N... Smok n potrafą przybrać ludzkj postac. N... to n moż być prawda... Chcałbym, abyś wrócła po tę fgurkę. Myślę, ż dla twojgo brata to cnna rzcz byłby bardzo zawdzony, gdyby dowdzał sę, ż zostawłaś ją w komnac od tak. Lara zażądała wyjaśnń: Km jstś? Chcę to wdzć natychmast! Nazywam sę Nogr, jstm czarnym, slnym smokm, który czasm przybra ludzką postać, żby n wywoływać pank. Dzwczyna n uwrzyła w jgo słowa. N wdzała, co odpowdzć. Wm, ż to dzwn, al mussz m uwrzyć kontynuowała postać. Ludz mówą o mn różn rzczy, al ja tak naprawdę chronę ch przd nnym smokam, któr stworzon są do nszczna. Roznoszą plotk, wrzą, ż nszczę, a... sama wdzsz, n krzywdzę. Ty takż w to wrzysz, prawda? Lara wcąż mlczała, spuścła wzrok. Odczuła wstyd, chocaż przcż n mogła do końca ufać tmu mężczyźn. Moż on kłam, by wzbudzć w nj ltość, a potm... Muszę już ść rzkł, oddalając sę w głęb jsnnj mgły. Pamętaj, czrń n zawsz oznacza zło. Czasm jst słą, odwagą lgancją. Postać rozproszyła sę na dobr. Nastała csza. Głęboka, dławąca, nocna csza. Lara? Co ty tu robsz? odzwał sę Nuthl, który podbgł do żony zarzucł na ną swój płaszcz. Przczuwałm, ż n śpsz, dlatgo szdłm za tobą. Chodź, jutro m to wyjaśnsz. Dzwczyna była w lkkm szoku, wcąż mlczała. Unosła głowę, bo poczuła, ż mus to zrobć. Pommo gęstgo mroku ujrzała czarngo, ogromngo smoka, który zatopł sę w granatowych chmurach. Tak, to musał być Nogr, czarny z najczarnjszych... Drog Lmalhu, Podzlam Twoją radość z pobytu w szkol, cszę sę, ż pszsz. Mam zamar odwdzć Cę ndługo, al w głęb duszy lczę na to, ż Ty szybcj odwdzsz mn. Życzę C, abyś spotkał Nogra. Uwrz m, to bardzo łagodna dobra stota, chocaż ogromna slnjsza po stokroć nż my. Pozdrowna od Nuthla. Zawsz kochająca Lara 13

14 W a r t o w d z ć Śmrć lsa u Drwala paźdzrnk 2013 Fot. Archwum Stajn Drwal Hubrtus jst śwętm myślwych, lśnków jźdźców. Zamyka szon jźdźców, a otwra szon polowań jsnno -zmowych. Nazwa pochodz od śwętgo Hubrta, patrona jźdźców konnych, myślwych, strzlców. Nwlu studntów w, ż w Lubln można zobaczyć Hubrtusa na własn oczy. Odbywa sę on cyklczn za Zajazdm Ułańskm na ulcy Abramowckj, a organzowany jst przz Stajnę Drwal. Hubrtus 2013 odbył sę 5 paźdzrnka. W jgo ramach zorganzowano konkurs pt. Najpęknjsza Najpęknjszy, zaprzntowano kadryla, odbył sę pokaz łucznctwa konngo, gontwa za lsm oraz skok przz przszkody. W katgor Najpęknjsza prwsz mjsc zajęła Żanta Tarnowska z konm Lubczykm za doskonałą przncję spcjalnych umjętnośc. Wyróżnn za doskonałą postawę ckawy strój (koń jgo dżokjka nosl stroj z naszkcowanym bałą krdą szkltm) otrzymała Domnka Sok z Prymusm. Natomast Najpęknjszym został Przmysław Wójck wraz z Idolm, który odznaczał sę dalną gracją. Wyróżnn zaś dostał Andrzj Tokarsk jgo koń Daktyl. Jźdzc przbrał sę w strój szlachck, co spodobało sę jury. Następn wykonano kadryla, czyl końsk tanc. Brało w nm udzał klkanaśc kon dobranych w pary. Kadryl polgał na wykonanu układu chorografczngo w takt muzyk. Późnj odbył sę pokaz łucznctwa konngo przygotowany przz Grzgorza Gromadzkgo, który był przbrany w strój lsowczyka. Jźdzc atakował szablą, lancą strzałam pęczk słomy, mający mtować wroga. Dał on równż pokaz woltyżrk: przwszn przodm, tyłm, stan na głow. Głównym punktm programu była gontwa za lsm, czyl pogoń za jźdźcm, który mał przyczpony do lwgo ramna ls ogon. Tn, kto go chwycł, wygrywał za rok sam odgra rolę uckającgo. Tgorocznym zwycęzcą został Potr Hołownc, który odbrał nagrodę przy dźwękach hjnalstów, grających Śmrć lsa. Zwńcznm Hubrtusa 2013 były zawody Potęga skoku. Prwsz mjsc zajął Mark Dachno na Blwdrz. Koń skoczył przz przszkodę o wysokośc 120 cm jdnoczśn pobł ubgło- roczny rkord 115 cm. Drug mjsc wywalczył Andrzj Rymarz z Lupusm, natomast brąz otrzymał Jack Wójtowcz koń Roma. Nzwykłych wrażń dostarczyły skok małgo kucyka Walora, którgo ujżdżała Klauda Pank. Konk n był o wl wększy od przszkód, któr pokonywał. Uwagę zwracała oprawa muzyczna, którą tworzyl wspomnan wczśnj hjnalśc oraz motywy muzyczn z flmów hstorycznych, takch jak Potop czy Ognm mczm. Podczas trwana turnju można było odczuć rodznną atmosfrę. Agnszka Dyczko Fot. Archwum Stajn Drwal Fot. Archwum SOP 14

15 Wszystko robmy dla kon Rozmowa z Potrm Hołowńcm, zwycęzcą gontwy za lsm Agnszka Dyczko: Jak zrodzło sę twoj zamłowan do kon? Potr Hołownc: Mszkam na ws, węc od zawsz małm styczność z końm. Jako dzcko n jźdzłm na nch, al obyc zostało. Rkracyjn jżdżę od dzwęcu lat. Mój tato kupł kdyś klacz, która chodzła pod sodłm. Poza tym mam wujka, który był w Akadmckm Klub Jźdzckm. Przprowadzł z mną klka jazd, pokazał podstawy. Późnj korzystałm z ksążk Akadma jźdzctwa Pruchnwcza, a trzy lata tmu, na studach, zacząłm uczęszczać do Akadmckgo Klubu Jźdzckgo. Byłm tż w stadnn Bonanza pod Śwdnkm. Z jak dużym kosztam musałś sę lczyć? Lak, patrząc na konngo, wdz tylko przyjmność z jazdy. Nstty, jżl chc sę mć własngo kona trzymać go w pnsjonac, trzba sę lczyć z koncznoścą zanwstowana w to nmałych pnędzy. Cny w Lubln wahają sę mnj węcj od 300 do 800 zł msęczn. Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody m. 25. Pułku Ułanów, w którj dzałam, jst organzacją oprającą sę na zasadz wolontaratu. Wszystk rzczy od umundurowana po cały sprzęt kuplśmy sam. Jako organzacja pożytku publczngo możmy pozyskwać jdn procnt z podatku. Korzystamy równż z darowzn. Ponadto każdy klubowcz zostaj zobowązany do uszczna składk smstralnj, która wynos 60 zł. Sam opkujmy sę naszym końm na tzw. wachtach. Współpracujmy takż z Unwrsyttm Przyrodnczym. Studnc wtrynar wykonują rutynow badana naszych kon, dzęk czmu zyskujmy bzpłatną opkę. Wygrałś w tym roku gontwę za lsm podczas Hubrtusa u Drwala. Jak mocj towarzyszyły c podczas zawodów? To była moja trzca gontwa u Drwala. Jak co roku czułm lkk zdnrwowan. Gdy udało m sę złapać lsa, ogarnęła mn ufora. Myślałm, ż zskoczę z kona zacznę tańczyć wokół ngo (śmch). Już dawno żadn członk AKJ n złapał lsa na tj mprz, węc zadowoln naszj publcznośc klubowczów, którzy oglądal to spotkan, było ogromn. Czy kdykolwk podczas jazdy konno przydarzyła c sę jakaś nbzpczna sytuacja? Kdyś wywrócłm sę razm z konm w płnym galop, skręcłm wtdy Potr Hołownc podczas patrolu PATRONAT kostkę. Poślznęlśmy sę na ślskj nawrzchn. W prwszj chwl było to dosyć przrażając wydarzn, al bardzj martwłm sę o kona. Gdy zobaczyłm, ż wstał, uspokołm sę. Rana sę zagoła dwa tygodn późnj pojchałm na swojgo prwszgo Hubrtusa do Drwala. Wspomnałś, ż jstś członkm Roztoczańskj Straży Ochrony Przyrody. Czy mógłbyś przyblżyć dzałalność tj organzacj? Po prwsz naszym najważnjszym clm jst ochrona przyrody. W wakacj patrolujmy Park Roztoczańsk, w roku akadmckm las Dąbrowa. Czasam zapuszczamy sę do Stargo Gaju albo w okolc Zalwu Zmborzyckgo. Jszcz do ndawna mlśmy umowę z Urzędm Masta na patrol zgłaszan na przykład nlgalnych wysypsk. Po drug nosmy mę 25. Pułku Ułanów Wlkopolskch, czyl przyśwcają nam tradycj kawalryjsk. Brzmy udzał w dfladach pokazach. Mamy tż różn wyjśca do szkół podstawowych, gmnazjalnych, czasam lców. Wspóln z panm Grzgorzm Msztalm prowadzmy szkolna na tmat polskj kawalr. Cszą sę on nzmnn bardzo dużą popularnoścą. Czy trudno pogodzć studa na Poltchnc z tak czasochłonnym hobby? Czasm trudno, aczkolwk zawsz znajdz sę dzń lub dwa w tygodnu, by poprzbywać z konm. Co jst najpęknjszgo w współpracy kona z jźdźcm? Właśn sama współpraca kona z jźdźcm. Kon to bardzo wdzęczn zwrzęta, doskonal rozumją sę z człowkm. N ma nc pęknjszgo, nż pojchać sob w trn, do jakgoś lasu czy na jgo obrzża, patrzć sę na śwat z grzbtu kona. A jak wyglądają twoj rlacj z konm? Dogadujmy sę (śmch). Nadmnę, ż jstm opkunm kona, na którym złapałm lsa na Hubrtus, węc chyba zrozumlśmy sę w stu procntach. Dużo z nm współpracuję. T wszystk trnng, szkolna n tylko dla ludz, al dla kon to podstawa. Dzękuję za rozmowę. Równż dzękuję. Rozmawała Agnszka Dyczko Fot. Archwum SOP W a r t o w d z ć 15

16 W a r t o w d z ć Polsk n gryz, czyl nco o poprawnośc językowj Często słyszy sę opn o tym, ż Polacy pszą mówą npoprawn w ojczystym języku. Fakt, n wszystk zasady są powszchn znan, w dodatku ogólnopolskm językm często rządzą tzw. normy zwyczajow. Bywa, ż t normy zwyczajow, czyl tworzon przz przcętnych Kowalskch, wcal n są poprawn n zgadzają sę z zasadam gramatyk, która jst podstawą współczsnj polszczyzny, czy tż normam opracowanym przz naukowców. Dlaczgo tak sę dzj? Moż dlatgo, ż mamy tndncję do upraszczana, kopowana z nnych języków (przd wszystkm z anglskgo), a moż po prostu jst tak jak w tym powdzonku: często powtarzan kłamstwo staj sę prawdą? Z czym zatm Polacy mają problm? Najczęścj popłnanym błędam są np.: mówn włanczać zamast włączać, wząść zamast wząć tp. Kłopotlw staj sę takż użyc partykuły n oraz zamków tę tą. Co ckaw, wlu ludz n w, ż wyrażn wydaj sę być, tak często zrsztą używan, równż jst npoprawn. Tak użyc nazywa sę kalką językową; w tym wypadku z języka anglskgo, w którym mów sę t sms to b, a co w dosłownym tłumacznu oznacza przcż to wydaj sę być. Często tż ludz zastanawają sę nad tym, która forma jst poprawna: rękam czy rękoma, oczam czy oczyma? Okazuj sę, ż ob, a wynka to z hstor gramatyk polskj. Dzś znamy dw lczby: pojdynczą mnogą, a kdyś występowała równż lczba podwójna, dotycząca rzczownków parzystych, par. Ckawą kwstą jst równż zasada nazwnctwa mszkańca mszkank kraju o nazw: Zmbabw, Honduras czy Krbat. Pojawa sę pytan: jak to odmnć? I o l łatwj jst powdzć Ngryjczyk, Australjka czy Irakjczyk, o tyl z owym gzotycznym nazwam moż paźdzrnk 2013 być spory problm. Jszcz gorzj przdstawa sę sprawa z nazwą Kongo, która jst zakończona na o, a takch słów, jżl są pochodzna obcgo, n można odmnać (na upartgo można pobawć sę z nunczako, akdo, takwondo czy właśn Kongo). Jżl zatm mamy problm z nazwam mszkańców, warto jst, a moż nawt nalży posłużyć sę bzpczną formą mszkanc/mszkanka/mszkańcy Zmbabw/Hondurasu/Kongo, która, mmo ż jst dłuższa, pozwol unknąć błędu albo gorzj ośmszna... Wydaj sę, ż w obcnym czas lkarstwm na małą śwadomość językową mogą być fanpjdż na Facbooku, cyklczn flmk blog pośwęcon poprawnośc językowj. Chyba wlu zgodzłoby sę z stwrdznm, ż współczśn łatwj jst nam zajrzć do ntrntu nż do słownka. Orlka Cudz chwalc, Warszawy n znac Wakacj to czas podróży, zwdzana, pszych wycczk, al takż poznawana nowych ludz, kultury obyczajów nnych państw. Wszystko sę zgadza, jdnak zastanówmy sę, lu Polaków spacrowało ltnm popołudnm w cnu drzw warszawskch Łaznk? Kto podzwał archtkturę sztukę wku XVI XVII zamknętą w murach Zamku Królwskgo? Kto przchadzał sę ścżkam ogrodu pałacu w Wlanow? Wlu ludz pow: Warszawa to drożyzna, nc nadzwyczajngo, tłok, kork, pęd za karrą. Z częścą tych stwrdzń można sę zgodzć, al Warszawa to takż ogrom możlwośc, pęknych klmatycznych mjsc wartych odwdzna. Fot. A. Węglńsk Nasza stolca bogata jst w wl zabytków, muzów, parków. Jdnym słowm, dla każdgo znajdz sę coś ntrsującgo. Młośnkom hstor batalstyk polcć można Muzum Powstana Warszawskgo, któr rob nsamowt wrażn na zwdzających. Pozwala blżj poznać bg zdarzń powstana oraz zapoznać sę z broną używaną w tamtych czasach. Jst to swgo rodzaju cofnęc sę w czas. Osoby wrażlw na pękno archtktury konczn muszą wybrać sę do pałacu w Wlanow, Pałacu na Wodz, Zamku Królwskgo, czy przjść sę ulczkam Stargo Masta. Zantrsowan sztuką skrują sę do Muzum Narodowgo, Królkarn Muzum Rzźby czy Zachęty Narodowj Galr Sztuk. Amatorzy pękna przyrody spędzana czasu na śwżym powtrzu mogą pospacrować w parku wokół Łaznk, w Ogrodz Saskm lub po Polach Mokotowskch. Skrować sę mogą takż do lcznych parków, takch jak Park Skaryszwsk czy Moczydło. Jdnym z najbardzj zadzwających obktów jst Bblotka Unwrsyttu Warszawskgo, na dachu którj mśc sę jdn z najwększych ogrodów dachowych w Europ. Popularnoścą cszy sę takż Multmdalny Park Fontann z wkndowym, wczornym pokazam. C, którzy pragną lpj poznać śwat są cągl spragnn wdzy, muszą odwdzć Cntrum Nauk Koprnk. Dla tych, którzy lubą na śwat patrzć z góry, dalnym mjscm będz taras wdokowy na Pałacu Kultury Nauk, który dostarczy nsamowtych wdoków w słonczny dzń lub romantycznj scnr nocą. Wlu zapwn myśl, ż wzyta w wszystkch tych mjscach ns z sobą duż koszty. Co prawda w nktórych mjscach zakup bltu jst obowązkowy, al są tak, któr raz w tygodnu ofrują wstęp wolny. Wystarczy tylko dobrz zaplanować sob czas, a spędz sę nzapomnan chwl. Moż warto zarzrwować sob jakś wknd albo tydzń przyszłych wakacj na blższ poznan Warszawy? Można być naprawdę ml zaskoczonym spotkanm z ną. A. Kowalska 16

17 Moda na storczyk Storczyk od wków zachwycają człowka swym pęknm. Uprawa tych rośln (rodzaj Cymbdum) praktykowana była w Chnach już tysąc lat przd naszą rą. Storczyk to roślny tropkaln, węc wdza o nch n była początkowo tak bardzo rozpowszchnona jak dzś. Uprawal j najczęścj zapalńcy, ogrodncy, którzy lubl wyzwana. Jdnak sytuacja zmnła sę w ostatnch latach, ponważ roślny t stały sę jdnym z najczęścj kupowanych. Cntra ogrodncz kwacarn ofrują okazy donczkow oraz roślny na kwat cęty. Najwększą popularnoścą wśród Polaków cszy sę odmana Falnopss (Phalanopss), która zachwyca szroką gamą barw dsn płatków. Storczyk są symbolm zmysłowośc z uwag na charaktrystyczny wygląd kwatów, umar, dostojństwo. Jdnak funkcja storczyków n ograncza sę tylko do sttyk. Roślny t mają takż nn zastosowana, nkdy dużo bardzj praktyczn. Na wyspach Ocan zjada sę lśc jako warzywo, a z korzn Dndrobum wyplata koszyk. Nktór ludy zamszkał na Malajach uznają Cymbdum fnlaysonanum za talzman do odpędzana złych duchów. W Brazyl natomast do skljana gtar używa sę klju sporządzongo z storczyków z rodzaju Blta. Gdy zdcydujmy sę na uprawę tj roślny, pownnśmy zwrócć uwagę na Fot. E. Lscka mjsc, w którym chcmy ją trzymać. Storczyk lubą dużo słońca, al bz przsady parapty z ntnsywnym promnowanm słoncznym n są dla nch dobr (śwatło pownno być rozproszon). Zbyt duża lość śwatła moż spowodować poparzn lśc, a takż wysuszan korzn. Natomast ndobór śwatła ograncza znaczn kwtnn kondycję lśc. Tmpratura odpowdna dla storczyków pownna wynosć około o C, jdnak w nocy mus być nco chłodnj (tmpratura w grancach o C) Poczas podlwana rośln często popłna sę błędy, któr powodują całkowt zamarc roślny. Storczyka n możn podlwać tak jak wększość kwatów bzpośrdno do donczk. Najlpszym zabgm będz węc nalan wody do naczyna o śrdncy wększj nż śrdnca donczk moczn jj przz około mnut. Zabg tn powtarzamy co tydzń lub w raz potrzby co 4 5 dn. Wlgotność powtrza natomast pownna wynosć około 50 80%. Gdy wmy, ż wlgotność w pomszcznu, w którym znajduj sę storczyk, n jst dostatczn wysoka, możmy zastosować nawlżacz powtrza, skupć wl rośln blsko sb lub umścć podstawk z namoczonym kramzytm. Pownnśmy takż pamętać o nawożnu rośln. Na rynku obcn dostępn są różngo rodzaju nawozy do storczyków. Trzba jdnak pamętać o odpowdnj dawc nawozu, ponważ storczyk jst bardzo podatny na prznawożn. Gdy dostosujmy sę do wszystkch rguł, będzmy mć gwarancję udango kwtnna rośln. W korzystnych warunkach storczyk są w stan wytworzyć nawt 1 3 pędów kwatostanowych, któr kwtną co najmnj raz w roku. Wszystk t zasady n są zbyt trudn, dlatgo nc n sto na przszkodz, żby storczyk opanowały całkowc nasz parapty zdobły domy swom przpęknym kwatam. Justyna Korczyńska W o k ó ł N A U K Studnck Koło Naukow Botchnologów Studnck Koło Naukow Botchnologów BoM, dzałając przy Wydzal Nauk o Żywnośc Botchnolog, powstało w 2006 r. składa sę z 3 skcj: botchnolog rośln; zwrząt; żywnośc lków. Głównym założnm dzałalnośc koła jst umożlwan studntom pogłębna wdzy zdobytj na zajęcach rozwoju na płaszczyźn naukowj. Studnc, którzy aktywn uczstnczą w projktach ralzowanych przz koło, mają możlwość obcowana z nowoczsnym urządznam zdobywana umjętnośc w obsłudz zastosowanu tych aparatów, co zazwyczaj n jst możlw na zajęcach z względu na brak czasu. Praca w zspol rozwja różngo rodzaju umjętnośc, zarówno tchnczn, jak organzatorsk. Pozwala na zdobyc zdolnośc ntrprsonalnych, któr są nzbędn w fktywnj komunkacj mędzy członkam zspołu naukowgo. Oprócz tgo dzałalność dodatkowa uczy fktywngo zarządzana czasm, co będz nwątplwym atutm w przyszłj pracy, a takż ułatw codznn funkcjonowan. W ramach koła naukowgo co roku organzowan są kursy szkolna, m.n. zajęca w Cntralnym Laboratorum Agrokologcznym, któr mają na clu zapoznan studntów z nowoczsnym urządznam możlwoścam współczsnych tchnolog. SKN Botchnologów BoM, mmo swojj krótkj hstor, dzała prężn ma na swom konc duż sukcsy. Wraz z Katolckm Unwrsyttm Lublskm Akadmą Mdyczną jst twórcą Lublskj Konfrncj Młodych Naukowców. Ma ona zasęg ogólnopolsk umożlwa studntom z całgo kraju przdstawn swoch badań z zakrsu nauk przyrodnczych. Oprócz tgo koło co roku uczstnczy w nnych konfrncjach, któr pozwalają na zaprzntowan swoch osągnęć zapoznan sę z pracam nnych studntów. Nwątplw dużym sukcsm było zajęc 2. mjsca w ssj postrowj na XVII Mędzynarodowj Konfrncj Studnckch Kół Naukowych (XXIX Sjmk SKN) w Wrocławu. Praca członków BoM-u konkurowała wówczas z klkudzsęcoma pracam z Polsk, a takż spoza jj granc. Studnc aktywn dzałający w kol są współautoram skwncj opublkowanych w baz danych GnBank prowadzonj przz Natonal Cntr for Botchnology Informaton, dzęk czmu naukowcy z całgo śwata mogą j wykorzystywać do swoch badań. Prac studntów można zobaczyć n tylko w czasopsmach, al takż na portalu ont.pl. Młodz naukowcy są lauratam konkursów takch jak Studnck Nobl, Damntowy Grant, któr są szansą na dalszy rozwój naukowy. Wszyscy zantrsowan pracą w SKN Botchnologów BoM mogą uzyskać szczgółow nformacj na stron koła: lub drogą malową: Hubrt Szczrba 17

Wsiądź do Ciuchci Wybierz się w podróż z Przedszkolem Ciuchcia

Wsiądź do Ciuchci Wybierz się w podróż z Przedszkolem Ciuchcia Wybrz sę w podróż z Przdszkolm Cuchca s t u w j n a Z w uśmch dzcka Dla kogo? dla wszystkch gmn dla wszystkch gmn dla dla nwstorów prywatnych nwstorów prywatnych a przd wszystkm dla małych naukowców, sportowców,

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln czym sę zajmujmy? szkolna, symulacj Komunkacja, współpraca Cągł doskonaln Zarządzan zspołm Rozwój talntów motywacja

Bardziej szczegółowo

przegrody (W ) Łukasz Nowak, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, e-mail:lukasz.nowak@pwr.wroc.pl 1

przegrody (W ) Łukasz Nowak, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, e-mail:lukasz.nowak@pwr.wroc.pl 1 1.4. Srawdzn moŝlwośc kondnsacj ary wodnj wwnątrz ścany zwnętrznj dla orawngo oraz dla odwrócongo układu warstw. Oblczn zawlgocna wysychana wlgoc. Srawdzn wykonujmy na odstaw skrytu Matrały do ćwczń z

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln Osoba prowadząca badan zawodowo aktywator własna dzałalność gospodarcza Gtn Nobl Bank trnr wwnętrzny Konrad Dębkowsk

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Badanie Motywacji do osiągania celów

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Badanie Motywacji do osiągania celów Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Badan Motywacj do osągana clów Osoba prowadząca badan zawodowo aktywator konsultant bznsowy, własna dzałalność gospodarcza Pomagam mndżrom właścclom frm

Bardziej szczegółowo

Pienińskich Portali Turystycznych

Pienińskich Portali Turystycznych Ofrta Pńskch Portal Turstczch b s z tu P w z c r st la m uj m C S ku z c t r k www.p.com www.szczawca.com www.czorszt.com facbook.com/p c a h Krótko o Pńskch Portalach Turstczch Pńsk Portal Turstcz został

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy Idntyfikacja osób na podstawi zdjęć twarzy d r i n ż. Ja c k Na r u n i c m gr i n ż. Ma r k Kowa l s k i C i k a w p r o j k t y W y d z i a ł E l k t r o n i k i i T c h n i k I n f o r m a c y j n y

Bardziej szczegółowo

s t y c z Wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom i związkom, które pomogły nam przy realizacji kalendarza składamy serdeczne podziękowania MOK

s t y c z Wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom i związkom, które pomogły nam przy realizacji kalendarza składamy serdeczne podziękowania MOK Wszystkm nstytucjom, stowarzysznom zwązkom, któr pomogły nam przy ralzacj kalndarza składamy srdczn podzękowana MOK Wczór btljmsk Nasz wgl 5 styczna 2006r. s t y c z Stansław Krzak tl. 266 21 32 Imprza

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EKSPLOATACJI

PODSTAWY EKSPLOATACJI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA m. Jarosława Dąbrowskgo LESŁAW BĘDKOWSKI, TADEUSZ DĄBROWSKI PODSTAWY EKSPLOATACJI CZĘŚĆ PODSTAWY DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ WARSZAWA Skrypt przznaczony jst dla studntów Wydzału

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie bazujące na wielosensorowym filtrze Kalmana. Positioning based on the multi-sensor Kalman filter

Pozycjonowanie bazujące na wielosensorowym filtrze Kalmana. Positioning based on the multi-sensor Kalman filter Scntfc ournal Martm Unvrt of Szczcn Zzt Naukow Akadma Morka w Szczcn 8, 13(85) pp. 5 9 8, 13(85). 5 9 ozcjonowan bazując na wlonorowm fltrz Kalmana otonng bad on th mult-nor Kalman fltr otr Borkowk, anuz

Bardziej szczegółowo

Służą opisowi oraz przewidywaniu przyszłego kształtowania się zależności gospodarczych.

Służą opisowi oraz przewidywaniu przyszłego kształtowania się zależności gospodarczych. MODEL EOOMERYCZY MODEL EOOMERYCZY DEFIICJA Modl konomtrczn jst równanm matmatcznm (lub układm równao), któr przdstawa zasadncz powązana loścow pomędz rozpatrwanm zjawskam konomcznm., uwzględnającm tlko

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Samorząd Ucznowsk Szkoły Podstawowej m. Janusza Korczaka Bronewce 3 88-160 Jankowo e-mal: su.spbronewce@gmal.com http://www.spbronewce.republka.pl/su.html PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

1 n 0,1, exp n

1 n 0,1, exp n 8. Właścwośc trmczn cał stałych W trakc zajęć będzmy omawać podstawow własnośc trmczn cał stałych, a szczgóln skupmy sę na cpl właścwym. Klasyczna dfncja cpła właścwgo wygląda następująco: C w Q (8.) m

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOFINANSOWAŃ W KONKURSIE INICJATYW KULTURALNYCH KATOWIC W POSZCZEGÓLNYCH EDYCJACH W 2008 ROKU

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOFINANSOWAŃ W KONKURSIE INICJATYW KULTURALNYCH KATOWIC W POSZCZEGÓLNYCH EDYCJACH W 2008 ROKU OSOBA LUB NSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA 1 GÓRNOŚLĄSKE TOWARZYSTWO LTERACKE 2 ŚLĄSK Sp. z o. o. WYDAWNCTWO 3 ŚLĄSK Sp. z o. o. WYDAWNCTWO PRZEZNACZENE WNOSKOWANEGO DOFNANSOWANA: PROJEKT WYDAWNCZY PT. 15 LAT DZAŁALNOŚC

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA POROZUMIENIE w sprawe realzacj XXII Mędzynarodowego Festwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA w Polsce, w Rumun, na Węgrzech, na Słowacj na Ukrane zawarte 05. 02. 2011 roku pomędzy: Prezydentem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

SZKOLENIE Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku SZKOLENIE Śwadctwo charatrysty nrgtycznj SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PN-B-02403:982 Oblczan szonowgo zapotrzbowana na cpło do ogrzwana wg Polsch Norm Strfa lmatyczna I II

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej"

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3 "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w marcu 2012 r. do Plymouth w Wielkiej Brytanii, na praktyki zagraniczne pojedzie: 9 elektroników i 5 elektryków.

Bardziej szczegółowo

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wyznania Wyznania Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wolę być chwilą w Twoim życiu niż wiecznością w życiu innej!!! Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić,

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat:

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat: info DOK Raport o dokumntach IV 2010 r. Patronat honorowy: Patronat: Współpraca: Organizator: Uczstnicy Kampanii Informacyjnj Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Partnr główny: W Systm DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna Przedsiębiorczość

Odpowiedzialna Przedsiębiorczość Odpowiedzialna Przedsiębiorczość Czym są warsztaty: Odpowiedzialna Przedsiębiorczość To cykl spotkań, które skupione wokół zagadnień związanych z przedsiębiorstwem, pokazują młodym osobom, w jaki sposób

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Podmiot prowadzący placówkę. Typ placówki. ul. Chrobrego 16, Fundacja Rademenes Rzepnica. 77-100 Bytów ul.

Dane teleadresowe Podmiot prowadzący placówkę. Typ placówki. ul. Chrobrego 16, Fundacja Rademenes Rzepnica. 77-100 Bytów ul. rjstrz Typ placówk Lczba mjsc Dan tladrsow placówk Podmot placówkę Cntrum admnstracyjn do obsług konomcznoadmnstracyjnj organzacyjnj prowadzonych placówk Zzwoln zzwolna Bytowsk Dom dla Dzc w Rzpncy ul.

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Słońce nie zawsze jest Twoim sprzymierzeńcem przy robieniu zdjęć

Słońce nie zawsze jest Twoim sprzymierzeńcem przy robieniu zdjęć GSMONLINE.PL Słońce nie zawsze jest Twoim sprzymierzeńcem przy robieniu zdjęć 2017-07-23 Akcja partnerska Wakacje to doskonały okres na szlifowanie swoich umiejętności fotograficznych. Mamy więcej czasu

Bardziej szczegółowo

Problem częstotliwości drgań własnych w wirujących układach mechanicznych pojazdów szynowych

Problem częstotliwości drgań własnych w wirujących układach mechanicznych pojazdów szynowych prof. dr hab. nż. Stansław Dżuła Poltchnka Krakowska Problm częstotlwośc drań własnych w wruących układach mchancznych poazdów szynowych Na przykładz wruąco koła kolowo przdstawono wynk oblczń numrycznych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Nie tylko człowiek internetem żyje, miło mieć pod ręka ciekawą książkę. Od wydawnictwa Burda Książki otrzymaliśmy dwie ciekawe

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TEMPERATUR W HALI ZWIERZĄT WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE BILANSU CIEPŁA OBLICZONEGO RÓśNYMI METODAMI

PORÓWNANIE TEMPERATUR W HALI ZWIERZĄT WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE BILANSU CIEPŁA OBLICZONEGO RÓśNYMI METODAMI InŜynra Rolncza 6/005 Tadusz Głusk Katdra Mloracj Budownctwa Rolnczgo Akadma Rolncza w Lubln PORÓWNANIE TEMPERATUR W HALI ZWIERZĄT WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE BILANSU CIEPŁA OBLICZONEGO RÓśNYMI METODAMI

Bardziej szczegółowo

Wójt wręczył młodym muzykom z Gminy Ełk stypendia artystyczne

Wójt wręczył młodym muzykom z Gminy Ełk stypendia artystyczne Wójt wręczył młodym muzykom z Gminy Ełk stypendia artystyczne Piotr Olszewski, Karol Karolczuk, Jan Fromm i Zuzanna Fromm oto uczniowie z Gminy Ełk, którzy jako pierwsi z rąk wójta Tomasza Osewskiego odebrali

Bardziej szczegółowo

Opublikowany w Serwis Miasta i Gminy Trzcianka (http://www.trzcianka.pl)

Opublikowany w Serwis Miasta i Gminy Trzcianka (http://www.trzcianka.pl) Opublkoany Sers Masta Gmny Trzcanka (http://.trzcanka.pl) Strona głóna > Ludze kultury Andrzej Begosk Członek Zązku Polskch Artystó Fotografkó, absolent Wydzału Hstorycznego UAM Poznanu. Od 1980r. zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W OLINKOWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W OLINKOWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W OLINKOWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Plan został zatwerdzony przez Radę Pedagogczną w dnu.27. 08. 2014r. 1. Emla Skorska - dyrektor 2. Weronka Śwerk

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 (Redaktor) Witam państwa w audycji Blisko i daleko. Dziś o podróżach i wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i pana Adama, żeby opowiedzieli

Bardziej szczegółowo

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 INSTRUKCJA Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pewnych cech, zachowań, umiejętności i zdolności,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

N-LA N-l mówi: -Dziś powitamy się piosenka: Witam Cię, jak się masz, machnij prawą ręką, miło mi widzieć Cię, witam Cię piosenką x 2

N-LA N-l mówi: -Dziś powitamy się piosenka: Witam Cię, jak się masz, machnij prawą ręką, miło mi widzieć Cię, witam Cię piosenką x 2 I Część wstępna TOK ZAJĘĆ 1. Zabawa powitalna pt. Witam Cię CZYNNOŚCI N-LA N-l mówi: -Dziś powitamy się piosenka: Witam Cię, jak się masz, machnij prawą ręką, miło mi widzieć Cię, witam Cię piosenką x

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny projektu Poczuj, doświadcz - zrozum, zaakceptuj 2

Raport ewaluacyjny projektu Poczuj, doświadcz - zrozum, zaakceptuj 2 STOWARZYSZENIE SPOZA Raport ewaluacyjny projektu Poczuj, doświadcz - zrozum, zaakceptuj 2 Opracowanie: Ewelina Wildner Grudzień 2015 r. 1 Spis treści Cele ewaluacji... 3 Metodologia... 4 Wyniki ewaluacji...

Bardziej szczegółowo

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 2 Krystyna Wajda Horodko Opowieści spod złocistej tęczy Kraina Wodospadów Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 4 K o s z a l i n 2013 by Krystyna Wajda, Koszalin 2013 ISBN 978-83-64234-09-5

Bardziej szczegółowo

Jacobi Lanhaus Opis podróży

Jacobi Lanhaus Opis podróży Jacobi Lanhaus Opis podróży Wstęp, objaśniniai i dodati opatrzyli Bogdan Rok i Marian Chachaj Itinrariu (1768-1769) Vol I Prgrinations Sarataru Itinrariu (1768-1769) Wstęp, objaśniniai i dodati opatrzyli

Bardziej szczegółowo

Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych Analiza danych jakościowych Ccha ciągła a ccha dyskrtna! Ciągła kg Dyskrtna Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub bardzo utrudnion.

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Pod hiszpańskim niebem

Pod hiszpańskim niebem Pod hiszpańskim niebem 7 dni z Erasmusem ciężko jest z całego pobytu na stypendium opisać tylko siedem dni moja erasmusowa przygoda trwała ich dokładnie sto dziewięćdziesiąt sześć i każdy z tych dni był

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Nie

Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angelskm Obowązuje od roku akademckego 2015/2016 Z-ID-702 Semnarum praca dyplomowa Semnar and Dplom Thess A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2 T A R C Z A Z E G A R O W A ASTYGMATYZM 1.Pojęca ogólne a) astygmatyzm prosty (najbardzej zgodny z pozomem) - najbardzej płask połudnk tzn. o najmnejszej mocy jest pozomy b) astygmatyzm odwrotny (najbardzej

Bardziej szczegółowo

Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale:

Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale: lex.blog Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale: - nie masz czasu, - wiedzy i doświadczenia w promocji biznesu prawniczego, - nie masz czasu ani ochoty na naukę obsługi tego narzędzia,

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

Justyna Borowiecka. Wywiad-owo. - Część 2 - (Zbiór wywiadów prasowych. Wybrane wywiady.)

Justyna Borowiecka. Wywiad-owo. - Część 2 - (Zbiór wywiadów prasowych. Wybrane wywiady.) Justyna Borowiecka Wywiad-owo (Zbiór wywiadów prasowych. Wybrane wywiady.) - Część 2-1 Teksty i wywiady: Justyna Borowiecka Zdjęcia: Opis wszystkich osób pracujących przy zdjęciach w tej książce znajduje

Bardziej szczegółowo

ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA

ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 JOANNA ADAMSKA WSTĘP Cześć! Mam na imię Asia. Miałam przyjemność wziąć udział w programie Erasmus. Spędziłam 6 cudownych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie zależności między twardością Brinella a wytrzymałością stali konstrukcyjnych

Praktyczne wykorzystanie zależności między twardością Brinella a wytrzymałością stali konstrukcyjnych Wydzał Budownctwa Lądowego Wodnego Katedra Konstrukcj Metalowych Praktyczne wykorzystane zależnośc mędzy twardoścą Brnella a wytrzymałoścą stal konstrukcyjnych - korzyśc realzacj projektu GRANT PLUS -

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012 LifProtct Ubzpiczni w razi poważngo zachorowania. Maj 2012 Nasz plan ubzpiczniowy dotyczący poważnych zachorowań stanowi najbardzij komplksową ochronę tgo typu dostępną w Irlandii. Podniśliśmy jakość polisy

Bardziej szczegółowo

Sko czyłe wła nie szkoł . Przed Tob nowe wyzwania- chcesz wykorzysta zdobyt wiedz i znale wymarzon prac . Zastanawiasz si

Sko czyłe wła nie szkoł . Przed Tob nowe wyzwania- chcesz wykorzysta zdobyt wiedz i znale wymarzon prac . Zastanawiasz si Skończyłeś właśnie szkołę. Przed Tobą nowe wyzwania- chcesz wykorzystać zdobytą wiedzę i znaleźć wymarzoną pracę. Zastanawiasz się jak?? Dotychczas nie pracowałeś albo masz za sobą prace wakacyjne. Pierwszym

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz Web 2.0 tak określa sę serwsy nternetowe, których

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna dla przedszkola i domu. Art nr 11012 puzzle edukacyjne Mój dzień

Broszura informacyjna dla przedszkola i domu. Art nr 11012 puzzle edukacyjne Mój dzień Broszura informacyjna dla przedszkola i domu Art nr 11012 puzzle edukacyjne Mój dzień Nowe puzzle edukacyjne "Mój dzień" przedstawia dzieciom w obrazowy sposób przebieg całej doby na zegarze. Dzięki puzzle

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 1938 ROKU. Adres Redakcji i Administracji: Kielce, ul. Ks. B-pa Bandurskiego 2, tel. 11-31, skr. poczt. 185.

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 1938 ROKU. Adres Redakcji i Administracji: Kielce, ul. Ks. B-pa Bandurskiego 2, tel. 11-31, skr. poczt. 185. DNA 30 PAŹDZERNKA 1938 ROKU KELCE, Nr 44 [RO( X --- ~ POŚ\JĘCONA SPQAWO"\ RElGJN~ OSWATO'W~"'" SPOł: ECZN:Ł"Ą Adrs Rdakcj Admnstracj: Klc, ul Ks B-pa Bandurskgo 2, tl 11-31, skr poczt 185 Cna jdngo gzmplarza

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE PRASOWE - 6.edycja Fashion Designer Awards

SPOTKANIE PRASOWE - 6.edycja Fashion Designer Awards SPOTKANIE PRASOWE - 6.edycja Fashion Designer Awards jury 6. edycji Fashion Designer Awards.JPG [1] AKPA Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Strona 3 z 8 Strona 4 z 8 Strona 5 z 8 Strona 6 z 8 27 stycznia 2014 23

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW DLA KL. IV na rok szkolny 2015/2016

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW DLA KL. IV na rok szkolny 2015/2016 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW DLA KL. IV na rok szkolny 2015/2016 Nazwa przedmotu polsk angelsk Nazwa programu Tytuł podręcznka Autorzy Numer dopuszczena,,czytać, Myśleć, Uczestnczyć. Program

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

$y = XB KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ Z WIELOMA ZMIENNYMI NIEZALEŻNYMI

$y = XB KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ Z WIELOMA ZMIENNYMI NIEZALEŻNYMI KASYCZNY ODE REGRESJI INIOWEJ Z WIEOA ZIENNYI NIEZAEŻNYI. gdz: wtor obsrwacj a zmj Y, o wmarach ( macrz obsrwacj a zmch zalżch, o wmarach ( ( wtor paramtrów struturalch (wtor współczów, o wmarach (( wtor

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej

145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej ILE MAMY 145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej 10 8 6 4 2 0 JAKIEGO KOLORU MAMY OCZY Niebieskie Zielone Piwne 12 10 8 6 4 2 0 Niebieskie Zielone Piwne Kiedy się urodziliśmy???

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Nelson Mandela. Te słowa są idealnym poparciem mojej kandydatury na

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Nelson Mandela. Te słowa są idealnym poparciem mojej kandydatury na Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Nelson Mandela. Te słowa są idealnym poparciem mojej kandydatury na przewodniczącego naszej szkoły. Jestem zdeterminowany do

Bardziej szczegółowo

Zuźka D. Zołzik dobrze się bawi

Zuźka D. Zołzik dobrze się bawi BARBARA PARK Zuźka D. Zołzik dobrze się bawi Przełożyła Magdalena Koziej Ilustrowała Denise Brunkus Nasza Księgarnia Tytuły oryginałów angielskich Junie B. Jones Is a Party Animal Junie B. Jones Is a Beauty

Bardziej szczegółowo

Relacja z niezwykłego pokazu mody MODA BEZ GRANIC

Relacja z niezwykłego pokazu mody MODA BEZ GRANIC Relacja z niezwykłego pokazu mody MODA BEZ GRANIC 4 października 2011 r. w Clubie Mirage w PKiN w Warszawie firma Fason G z pomocą Zaperty Studio, Argraf, Joanna Maxham, Galeria Na Uboczu oraz Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez MDK im. K. I. Gałczyńskiego rok szkolny 2013/2014

Kalendarz imprez MDK im. K. I. Gałczyńskiego rok szkolny 2013/2014 Kalendarz mprez m. K. I. Gałczyńskego rok szkolny 2013/2014 KONKURSY Lp. TYTUŁ IMPREZY TERMIN ADRESAT ORGANIZATOR 1. Wedźmy wedźmnk konkurs kukełek, pacynek, lalek krakowske klasy I-III 2. Pamętajce o

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Praca dla fizjoterapeutów we Francji

Praca dla fizjoterapeutów we Francji Praca dla fizjoterapeutów we Francji W liczbach 300 Tylu fizjoterapeutów ukończyło kurs języka francuskiego w JJ communication. 250 To liczba fizjoterapeutów, którzy dostali pozwolenie na wykonywanie zawodu

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

Dom Ani Mój dom znajduje się w niewielkiej wsi 20km od Ostródy. Dla mnie jest miejscem niezwykłym, chyba najwspanialszym na świecie. To z nim wiążą się moje przeżycia z dzieciństwa, gdyż mieszkam tu od

Bardziej szczegółowo

W ten dzień prowadziłem lekcję w dwóch klasach pierwszych.

W ten dzień prowadziłem lekcję w dwóch klasach pierwszych. 1.Przygotowanie Wybierając temat lekcji LDL kierowałem się moimi zainteresowaniami. Wybór nie mógł być inny niż sport. Znalazłem w Internecie nazwy różnych popularnych dyscyplin sportowych po polsku i

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo!

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo! Pielgrzymka,18.01. 2013 Kochana Mamo! Na początku mego listu chciałbym Ci podziękować za wiedzę, którą mi przekazałaś. Wiedza ta jest niesamowita i wielka. Cudownie ją opanowałem i staram się ją dobrze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE Wymagania dukacyjn z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE KLASA II Tmat jdnostki mtodycznj Wstęp organizacja zajęć lkcyjnych. Obsługa

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO Łukasz MACH Strszczni: W artykul przdstawiono procs budowy modlu rgrsji logistycznj, którgo clm jst wspomagani

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES

EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES NASZE ŻYCIE NIE MAMY WPŁYWU NA TO, JAK SIĘ RODZIMY I JAK UMIERAMY (ZAZWYCZAJ) Dobry mąż, dobry ojciec, ale zły elektryk NASZE ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ. Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe

Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ. Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe Copyright by Paweł Kowalski & e-bookowo Projekt okładki: Paweł Kowalski ISBN 978-83-7859-269-3 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc.

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc. Stosowani znaków wakuacji i ochron przciwpożarowj crtfikowanch pr zz C N B O P www.znaki-tdc.com wdani 3 / listopad 2015 AA 001 Wjści wakuacjn AA 010 Drzwi wakuacjn AA 009 Drzwi wakuacjn AA E001 E001 AA

Bardziej szczegółowo

GŁOS DWÓJKI PROJEKTU. K. Fot. Archiwum

GŁOS DWÓJKI PROJEKTU. K. Fot. Archiwum Zespół Szkół nr 2 ul. Karola Barke 3 13-100, Nidzica Numer 2 03/14 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER Witajcie! Nie wiemy, czy zauważyliście, ale WIOSNA TUŻ,TUŻ... Redakcja "NOCKA" KARNAWAŁOWA Klasy 6 wraz z

Bardziej szczegółowo

Definicja: Wektor nazywamy uogólnionym wektorem własnym rzędu m macierzy A

Definicja: Wektor nazywamy uogólnionym wektorem własnym rzędu m macierzy A Uogólnion wktory własnw Dfinicja: Wktor nazywamy uogólnionym wktorm własnym rzędu m macirzy A m do wartości własnj λ jśli ( A - I) m m- λ al ( A - λ I) Przykład: Znajdź uogólniony wktor własny rzędu do

Bardziej szczegółowo

Propagowanie aktywności ruchowej wśród dzieci oraz dorosłych, jako źródła zdrowia i radości.

Propagowanie aktywności ruchowej wśród dzieci oraz dorosłych, jako źródła zdrowia i radości. Klub Sportowy Altom oraz Sklep firmowy Altom w Gnieźnie, ul. Roosevelta 116a ogłaszają Konkurs Plastyczny związany z gnieźnieńskim Biegiem Niepodległości dla Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych z Gniezna,

Bardziej szczegółowo

0 0,2 0, p 0,1 0,2 0,5 0, p 0,3 0,1 0,2 0,4

0 0,2 0, p 0,1 0,2 0,5 0, p 0,3 0,1 0,2 0,4 Zad. 1. Dana jest unkcja prawdopodobeństwa zmennej losowej X -5-1 3 8 p 1 1 c 1 Wyznaczyć: a. stałą c b. wykres unkcj prawdopodobeństwa jej hstogram c. dystrybuantę jej wykres d. prawdopodobeństwa: P (

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Talentów i Dobre Lekcje. zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na FERIE Z TALENTAMI

Centrum Rozwoju Talentów i Dobre Lekcje. zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na FERIE Z TALENTAMI Centrum Rozwoju Talentów i Dobre Lekcje zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na FERIE Z TALENTAMI otwarte warsztaty i prelekcje 16-20 stycznia 2017 Chcesz poznać swoje talenty i

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 1. Diagram 1. Diagram 3

LEKCJA 1. Diagram 1. Diagram 3 Diagram 1 LEKCJA 1 - zaawansowanie czarnych zdecydowanie lepsze, - szansa dojścia czarnych do damki, - przynajmniej jeden kamień białych ginie, ale od czego jest ostatnia deska ratunku - KOMBINACJA! Ale

Bardziej szczegółowo

10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW 1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI 2. DAJ DZIECIOM SWÓJ CZAS

10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW 1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI 2. DAJ DZIECIOM SWÓJ CZAS 10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW 1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI Jedną z najlepszych rzeczy, jaką ojciec może zrobić dla swoich dzieci, to okazywać szacunek dla ich mamy. Jeśli jesteś żonaty, dbaj

Bardziej szczegółowo