Pozycjonowanie bazujące na wielosensorowym filtrze Kalmana. Positioning based on the multi-sensor Kalman filter

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozycjonowanie bazujące na wielosensorowym filtrze Kalmana. Positioning based on the multi-sensor Kalman filter"

Transkrypt

1 Scntfc ournal Martm Unvrt of Szczcn Zzt Naukow Akadma Morka w Szczcn 8, 13(85) pp , 13(85). 5 9 ozcjonowan bazując na wlonorowm fltrz Kalmana otonng bad on th mult-nor Kalman fltr otr Borkowk, anuz Magaj, Marcn Mąka* Akadma Morka w Szczcn, Inttut Nawgacj Morkj 7-5 Szczcn, ul. Wał Chrobrgo 1, *tl , *-mal: Słowa kluczow: wlonorow fltr Kalmana, fuzja danch nawgacjnch Abtrakt W artkul przdtawono algortm fuzj danch nawgacjnch. Algortm zotał zwrfkowan poprzz zamplmntowan go w potac aplkacj dzałającj w cza rzczwtm. rzdtawono wnk kprmntu polgającgo na ntgracj równolgłch pomarów pozcj, pochodzącch z dwóch różnch odbornków GS. K word: mult-nor Kalman fltr, navgatonal data fuon Abtract h artcl dcu an algorthm of navgatonal data fuon. h algorthm ha bn vrfd through t mplmntaton n a ral tm applcaton. aralll maurmnt of poton obtand from two dffrnt GS rcvr hav bn ntgratd n th prmnt. h prmnt rult ar prntd. Wtęp odtawą dobrj praktk morkj jt bzpczn prowadzn nawgacj, czl bzpczn bzkolzjn przprowadzn jdnotk płwającj z jdngo mjca do druggo. Zagadnn to prowadza ę do rozwązana dwóch zadań: okrślna pozcj wtczna właścwgo kuru trowango obktu. Konc dwudztgo wku to okr zbkgo rozwoju atltarnch tmów pozcjonowana. W dob nawgacj atltarnj praktczn każd tatk jt wpoażon w odbornk tmu GS, wkazując wpółrzędn pozcj oraz zlczając przbtą drogę. dnakż oprając ę tlko włączn na nformacj nawgacjnj otrzmwanj z pojdnczch, autonomcznch odbornków, narażam ę na rzko wtąpna znacznch błędów lub trat nformacj. Wnka to z wad tch tmów, jaką jt możlwość tounkowo łatwgo zakłócana ch prac. Spoobm na znaczn zrdukowan tgo rzka jt zantalowan tmu okrślana pozcj wkorztującgo klka nzalżnch źródł nformacj o położnu trowango obktu. Stm tak, chocaż cągl udokonalan, takż wkazują pozcję z okrśloną dokładnoścą, al obarczoną błędm. dną z mtod rdukcj tgo błędu jt zatoowan tmu nawgacjngo, w którm do wznaczna dokładnj pozcj wkorztuj ę dan uzkwan z wlu źródł oraz poddaj j obróbc: ntgracj fltracj w clu dalzgo ogranczna błędów pomarowch. Główn zalt tmu okrślana pozcj wkorztującgo fltrację oraz ntgrację danch nawgacjnch z wlu źródł to: zwękzn nzawodnośc dzałana tmu, zmnjzn błędów pomarów, zapwnn cągłośc prac, zwękzn czętotlwośc uzkwana danch. dnm z możlwch rozwązań jt zatoowan tmu dzałającgo w oparcu o algortm wlonorowj fuzj danch z wkorztanm fltru Kalmana. Algortm zotał zwrfkowan poprzz zamplmntowan go w potac aplkacj Zzt Naukow 13(85) 5

2 otr Borkowk, anuz Magaj, Marcn Mąka dzałającj w cza rzczwtm. rzdtawono wnk kprmntu polgającgo na ntgracj równolgłch pomarów pozcj, pochodzącch z dwóch różnch odbornków GS. Op algortmu Rozważanu poddano dkrtn tm tochatczn z klkoma noram (czujnkam): gdz: (t) R n ( t + 1) Φ + w H + v 1, l,... (1) wktor tanu, m t R wktor pomarów -tgo nora () (1 m n), Φ, H tał macrz o odpowdnch wmarach, w(t), v (t) wktor zakłócń o charaktrtc bałch zumów gauowkch z zrowm wartoścam oczkwanm oraz macrzam kowarancj odpowdno Q R. Fuzję zboru danch l norów wraża ę śrdną ważoną [1]: ~ A1 ˆ 1 + A ˆ A l ˆ l () gdz: A (t) macrz wag, ~ () t wktor fuzj tmat tanu, ˆ tmat wktora tanu. Etmat wktora tanu ˆ dla -tgo podtmu (okrślongo danm norm) uzkuj ę prz zatoowanu fltru Kalmana []: ˆ E Φ ˆ ( t 1\ t 1) H ˆ Φ ( t 1\ t 1) Φ + Q H H H ( t \ t) K H ( t \ t) ˆ + K E [ + R ] 1 K ˆ (3) gdz: ˆ tmata wktora tanu wznaczona bz znajomośc pomarów w chwl t, E (t) wktor nnowacj w chwl t, (t \ t 1) macrz kowarancj błędów fltracj wznaczona bz znajomośc wzmocnna fltru w chwl t, K (t) macrz wzmocnna fltru w chwl t, (t \ t) uaktualnona macrz kowarancj błędów fltracj, ˆ ( t \ t) uaktualnona tmata wktora tanu. Macrz wag wznacza ę z wzoru [3, 4, 5]: l 1 1 A jj j 1 (4) gdz: j (t) macrz krzżowj kowarancj błędów fltracj pomędz -tm, a j-tm podtmm tmu okrślongo równanm (1). Macrz krzżowj kowarancj błędów fltracj wznacza ę z wzoru [4, 5, 6]: j 1 [ Φ + Q] [ ] [ I n K H ] Φ j ( t 1) I K H n j j (5) gdz: I n macrz jdnotkowa o wmarach n n. Zdfnowan za pomocą równań () (5) algortm jt optmaln, gdż mnmalzuj ślad macrz warancj błędu tmatora fuzj [4, 5]. Badana Algortm fuzj danch nawgacjnch zotał zwrfkowan poprzz zamplmntowan go w potac aplkacj dzałającj w cza rzczwtm (onln). Ekprmnt badawcz polgał na ntgracj (fuzj) równolgłch pomarów pozcj, pochodzącch z dwóch różnch nruchomch odbornków GS (prz czm do clów ntgracj pomar jdngo z odbornków GS bł przuwan o znan wktor tranlacj). Wpółrzędn gografczn bł przkztałcan na wpółrzędn kartzjańk [6]. W clu ozacowana (ocn) jakośc tmacj wpółrzędnch pozcj zdfnowano błęd tmacj: ~ t t ~ (6) t () () () oraz błęd pomarow: ( ( 1 l GS (7) gdz: l lczba odbornków GS. GS 6 Scntfc ournal 13(85)

3 ozcjonowan bazując na wlonorowm fltrz Kalmana R. 1. Wpółrzędn kartzjańk ( 3) Fg. 1. Cartan coordnat ( 3), 1, [m], 1, [m] [m] [m] R.. Błęd tmacj błęd pomarow wpółrzędnch kartzjańkch ( 3) Fg.. Etmaton rror and maurmnt rror of Cartan coordnat ( 3) Zzt Naukow 13(85) 7

4 otr Borkowk, anuz Magaj, Marcn Mąka R. 3. Wkaźnk jakośc tmacj wkaźnk jakośc pomarów wpółrzędnch kartzjańkch ( 3) Fg. 3. Etmaton qualt ndcator and Cartan coordnat maurmnt qualt ndcator ( 3) [m] +, [m ], 1, [m ], 1, [m ] R. 4. rajktora ruchu oraz wkaźnk jakośc tmacj pomarów trajktor ruchu ( 3) Fg. 4. Movmnt trajctor and th ndcator of tmaton qualt and of track maurmnt ( 3) 8 Scntfc ournal 13(85)

5 ozcjonowan bazując na wlonorowm fltrz Kalmana +, [m ] R. 5. Wkaźnk jakośc tmacj pomarów trajktor ruchu ( 7) Fg. 5. h ndcator of tmaton qualt and of track maurmnt ( 7) Za wkaźnk jakośc tmacj wpółrzędnch kartzjańkch wbrano krtra kwadratow (czm mnjza wartość wkaźnka, tm lpza jakość tmacj): (8) gdz: lość ckl tmacj. odobn zdfnowano wkaźnk jakośc pomarów wpółrzędnch kartzjańkch: 1 l GS (9) Ocnę jakośc tmacj trajktor ruchu można dokonać, porównując wkaźnk: (1) Na runkach 1 5 przdtawono przkładow wnk przprowadzonch badań. Uzkan wnk badań jdnoznaczn potwrdzają woką jakość tmacj mrzonch gnałów. Warto podkrślć, ż od pwngo cklu ( 3) wartość wkaźnka jakośc tmacj trajktor tablzuj ę, w przcwńtw do wartośc wkaźnków jakośc pomarów (r. 5). Można równż wnokować, ż wękza lczba odbornków GS będz mplkowała dokładnjzą tmację oraz zbzą tablzację wartośc wkaźnka jakośc tmacj trajktor. odumowan Otrzman wnk badań potwrdzają kutczność przdtawongo w artkul algortmu ntgracj danch nawgacjnch. Zaproponowana mtoda ntgracj fltracj danch umożlwa połączn w pojdncz gnał nformacj pozkanch z klku autonomcznch urządzń pomarowch oraz zmnjzn błędu pomaru pozcj trowango obktu. Zapwna takż zwękzn nzawodnośc dzałana tmu poprzz uzkwan danch z wlu norów, co pozwala na lmnację błędnch danch wjścowch powtałch np. wkutk uzkodzna układu pomarowgo. rzdtawon w nnjzm artkul analz ą punktm wjśca do dalzch badań mającch na clu m.n. okrśln wpłwu lośc norów na dokładność okrślana pozcj z wkorztanm zaproponowango algortmu oraz jgo przdatnośc do wznaczana pozcj obktów poruzającch ę. Bblografa 1. SAECZNY A.: AIS and Radar Data Fuon n Martm Navgaton. Matrał Mędznarodowj Konfrncj Eplo-Shp, Zzt Naukow AM, 4, (74), KACZOREK.: ora trowana tmów. WN, Warzawa SAECZNY A., LISA A., MOHAMMAD C.: Fuzja danch nawgacjnch w prztrzn fltru Kalmana. Matrał Mędznarodowj Konfrncj Eplo-Shp, Zzt Naukow AM, 6, 11(83), SUN S.: Mult-nor Optmal Informaton Fuon Kalman Fltr wth Applcaton. Aropac Scnc and chnolog, 4, 8, 1, 4, SUN S., DENG Z.: Mult-nor Optmal Informaton Fuon Kalman Fltr. Automatca, 4, 4, HLIBOWICKI R.: Godzja wżza atronoma godzjna. WN, Warzawa Rcnznt: prof. dr hab. nż. Andrzj Statczn Akadma Morka w Szczcn Zzt Naukow 13(85) 9

RESULTATIVE PRODUCT INNOVATIVENESS AND SALES PROFITABILITY BASED ON THE EXAMPLE OF IT COMPANIES QUOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

RESULTATIVE PRODUCT INNOVATIVENESS AND SALES PROFITABILITY BASED ON THE EXAMPLE OF IT COMPANIES QUOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE Tomaz NAWROCK oltechnka Śląka Wdzał Organzacj Zarządzana nttut Ekonom nformatk Wżza Szkoła Bankoośc Fnanó Belku-Bałej REZULTATYWNA NNOWACYJNOŚĆ RODUKTOWA A RENTOWNOŚĆ SRZEDAŻY NA RZYKŁADZE SÓŁEK NFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Pienińskich Portali Turystycznych

Pienińskich Portali Turystycznych Ofrta Pńskch Portal Turstczch b s z tu P w z c r st la m uj m C S ku z c t r k www.p.com www.szczawca.com www.czorszt.com facbook.com/p c a h Krótko o Pńskch Portalach Turstczch Pńsk Portal Turstcz został

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 00/03 cz. I 77 Marcn Pawlak Poltechnka Wrocławska PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH PORTABLE

Bardziej szczegółowo

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych Zasad budowania prognoz ekonometrcznch Klasczne założenia teorii predkcji 1. Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej Znajomość postaci analitcznej wstępującch zależności międz zmiennmi

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterowania. Kompilacja wykładów i książki Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych dr hab. inż. Witolda Byrskiego, prof. nadzw.

Podstawy sterowania. Kompilacja wykładów i książki Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych dr hab. inż. Witolda Byrskiego, prof. nadzw. Podstaw sterowania Kompilacja wkładów i książki Obserwacja i sterowanie w sstemach dnamicznch dr hab. inż. Witolda Brskiego, prof. nadzw. AGH Spis treści Sprzężenie zwrotne. Zadania kład reglacji...3.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa DIAGNOSTYKA 7 Rada rogramowa Przewodnczący: rof. dr hab. Czesław Cemel Poltechnka Poznańska Redaktor Naczelny: rof. dr hab. nż. Ryszard Mchalsk UWM w Olsztyne rof. dr hab. nż. Jan Adamczyk AGH w Krakowe

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatki Metod Informatki Stosowanej Nr 1/008 (Tom 13) Szczecin 008 Metod Informatki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatki Polskiej Akademii Nauk Oddział

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM DGPS GENEZA: 1991 1993 POLISH DGPS SYSTEM ORIGIN: 1991 1993

POLSKI SYSTEM DGPS GENEZA: 1991 1993 POLISH DGPS SYSTEM ORIGIN: 1991 1993 ZESZYTY NUKOWE KDEMII MRYNRKI WOJENNEJ SCIENTIFIC JOURNL OF POLISH NVL CDEMY 214 (LV) 2 (197) Zdzsław Kopacz 1), Cezary Specht 2) POLSKI SYSTEM DGPS GENEZ: 1991 1993 POLISH DGPS SYSTEM ORIGIN: 1991 1993

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A.

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A. KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 5

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 5 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zeszt Nakowe Wdział Elektroniki i Informatki Nr 5 KOSZALIN 03 Zeszt Nakowe Wdział Elektroniki i Informatki Nr 5 ISSN 897-74 Przewodnicząc Uczelnianej Rad Wdawniczej Mirosław Maliński

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

biuletyn informacyjny Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży blyn nforacyjny PolskoNckj Współpracy Młodzży 1 2 0 1 2 zdj. Swryn Chlbńsk Ta nr: Trójsronna współpraca z Ukraną rlacj prakyków z Polsk Nc TrM harck dla Eropy płkarsk projk PNWM z okazj EURO 2012 dkacja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona

Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona Bank i Kredt 44 (4, 03, 375 40 www.bankikredt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Wkorzstanie gotówki i kart płatniczej w punktac andlowo-usługowc w Polsce: zastosowanie dwuwmiarowego modelu Poissona Jerz

Bardziej szczegółowo

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej.

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej. Śrdni waŝony koszt kapitału (WACC) Spółki mogą korzystać z wilu dostępnych na rynku źródł finansowania: akcj zwykł, kapitał uprzywiljowany, krdyty bankow, obligacj, obligacj zaminn itd. W warunkach polskich

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE Marcn Zawada Kaedra Ekonomer Saysyk, Wydzał Zarządzana, Polechnka Częsochowska, Częsochowa 1 WSTĘP Proces ransformacj

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Zbigniew Kamiński

Dr hab. inż. Zbigniew Kamiński Dr hab. nż. Zbgnew Kamńsk Katedra Budowy Eksploatacj Maszyn Poltechnka Bałostocka Ul. Wejska nr 5C, 5-35 Bałystok, Polska E-mal: z.kamnsk@pb.edu.pl Modelowane matematyczne zaworu sterującego hamulcam przyczepy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników pomiarów

Opracowanie wyników pomiarów Opracowae wków pomarów Praca w laboratorum fzczm polega a wkoau pomarów, ch terpretacj wcagęcem wosków. Ab dojść do właścwch wosków aleŝ szczególą uwagę zwrócć a poprawość wkoaa pomarów mmalzacj błędów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 ZSZYTY AUKOW UIWRSYTTU SZCZCIŃSKIGO R 768 FIAS, RYKI FIASOW, UBZPICZIA R 63 03 JA PURCZYŃSKI Uniwerytet Szczecińki OCA JAKOŚCI STYMATORÓW PARAMTRÓW ROZKŁADU GD DLA WYBRAYCH MTOD STYMACJI Strezczenie W

Bardziej szczegółowo

BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU

BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU POLITECHNIKA GDAŃSKA LESZEK JARZĘBOWICZ BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU GDAŃSK 2012 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WSKAŹNIK OCENY SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Dagmara KARBOWNICZEK 1, Kazmerz LEJDA, Ruch cała człoweka w samochodze podczas wypadku drogowego zależy od sztywnośc nadwoza

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwczene 8 BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane studentów z dzałanem modelu pompown zaslanej przez ną sec wodocągowej. Podczas ćwczena przeprowadzane jest

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorca

Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorca an Kdt 4 3 9 93 8 wwwbandtnbpp wwwbananddtnbpp Kztwna wfaja ja mnt aj ban-dtba Andzj Pań Nadłan: 3 tpada 8 Zaaptwan: maja 9 Stzzn W at dnan pób wjaśnna pzzn tg ż tandadwa mwa dtwa jt ta pwzn ptanm ntatm

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza silników dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG

Ocena porównawcza silników dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG NAFTA-GAZ styczń 2012 RO LXVIII Andrzj Adamkiwicz, Czary Bhrndt Akadmia Morska w Szczcini Ocna porównawcza silników dwupaliwowych o zapłoni samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG Wprowadzni

Bardziej szczegółowo