Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej"

Transkrypt

1 Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

2 Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie... 3 Uwolnij Team-spirit... 3 Zarządzaj bogactwem grupy... 3 Menedżer od pierwszego dnia... 4 Wykorzystaj swój zespół!... 4 Porozumiewanie się na co dzień... 5 Z szacunkiem i skutecznie... 5 Obudź ich zaangażowanie... 6 Oceniaj bez obwiniania... 6 Konstruktywna krytyka, inspirująca pochwała... 7 Nasz zespół jest coraz lepszy... 7 Menedżer coachem... 8 To spotkanie było ważne i potrzebne... 9 Pewny siebie szef... 9 Mój szef mnie rozwija Chwytam byka za rogi Wykorzystaj moc pytań Idziemy do przodu Organizuj czas pracy Lidership Expieriences, inspirations, awarness Efektywność osobista menedżera Wywieraj pożądane wrażenie! Mistrzowska prezentacja Bądź wytrwały Zdyscyplinuj swoje myślenie Ogarnij się! Zarządzaj strumieniem zadań Negocjuj po partnersku Podejmuje mądre decyzje Przełam schemat, bądź kreatywny Głos jak dzwon! Jestem opanowany i skoncentrowany Zachowaj zdrowy balans! Uwolnij siłę wewnętrznych motywatorów Metody szkoleniowe Trenerzy Referencje Kosztorys Nasi Klienci

3 Proponowane etapy współpracy Diagnoza i przygotowanie Realizacja szkolenia (warsztatu) 2. Realizacja szkolenia (warsztatu) Proponujemy formę warsztatową, w której nad teorią dominuje praktyka oraz ćwiczenia rozwijające umiejętności i kształtujące pożądane postawy. Więcej w metodach, opisanych pod programami szkoleń. Czas trwania: standardowo dwa dni 16 godzin. 3. Ewaluacja procesu szkoleniowego Szczegółowy przebieg etapów współpracy 1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych i przygotowanie Ewaluacja Raport i rekomendacje Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe wśród uczestników. Wywiady telefoniczne z reprezentatywną grupą uczestników oraz przełożonych uczestników definiujące cele szkolenia z ich perspektywy oraz weryfikujące zidentyfikowane w ankietach wyzwania w pracy. Przygotowanie scenariusza szkolenia, ćwiczeń, arkuszy. Po szkoleniu badamy reakcje uczestników za pomocą ankiety ewaluacyjnej. Aby wesprzeć zmiany rozwojowe trener ProOptima pozostaje do dyspozycji uczestników przez cały czas trwania projektu oraz trzy miesiące od daty zakończenia ich realizacji. Po upływie 1-2 miesięcy, w czasie których uczestnicy szkolenia mają możliwość wprowadzić w życie nowe umiejętności, weryfikujemy realizację Action Planów (monitoring wdrożenia). Czas trwania: do trzech miesięcy od daty szkolenia. 4. Raport i rekomendacje Raport opracowany na podstawie wyników ankiet poszkoleniowych oraz obserwacji trenerów, a w nim wskazówki dla działu personalnego dotyczące zakresu i formy wspierania dalszego rozwoju umiejętności wśród uczestników. Raport zawiera także wskazówki do przełożonych, którzy mogą wesprzeć rozwój umiejętności uczestników szkolenia, dotyczące zakresu i formy ich zaangażowania. Czas trwania: miesiąc od daty zakończenia szkolenia. Czas trwania: 2 tygodnie - 1 miesiąc. 2

4 Kompetencje menedżerskie Uwolnij Team-spirit. Budowanie zespołu i praca zespołowa. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, współpraca, budowanie zespołów Wzrost efektywności pracy zespołu Zwiększenie świadomości procesów związanych z życiem zespołowym Wypracowanie jasnych norm pracy zespołowej, komunikacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych Diagnoza wartości wnoszonych do zespołu Wypracowanie sposobów radzenia sobie z dysfunkcjami pracy zespołowej Performance management i jego narzędzia Charakterystyka dobrze funkcjonującego zespołu Cykl życia zespołu i rola menedżera na poszczególnych etapach rozwoju 5 dysfunkcji pracy zespołowej i co robić, by ich uniknąć Kształtowanie pożądanej kultury współpracy/komunikacji w zespole Rozwijanie odpowiedzialności i samodzielności zespołu Struktury prowadzenia rozmów z pracownikami Dostosowywanie stylu współpracy z podwładnymi do ich potrzeb emocjonalnych Rozwiazywanie sytuacji problemowych w zespole - Solution Focused Approach Zarządzaj bogactwem grupy. Zarządzanie zespołem w oparciu o diagnozę ról zespołowych wg. M. Belbina. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, zarządzanie różnorodnością, współpraca współpraca, budowanie zespołów Umocnienie dobrych relacji w zespole Kształtowanie postawy menedżerskiej doceniającej różnorodność personelu Wzrost umiejętności zarządzania osobami o różnych osobowościach Zwiększenie efektywnego zagospodarowania mocnych stron pracowników Budowanie zespołu reguły współpracy Przepływ informacji w zespole zasady komunikacji Role zespołowe wg. M. Belbina Delegowanie zadań w zależności od preferencji pracownika Obszary rozwoju menedżera i jego zespołu 3

5 Menedżer od pierwszego dnia. Jak nie ponieść porażki zaraz po tym jak zostałeś szefem? Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, komunikacja, delegowanie Dookreślenie zakresu nowej roli kierowniczej i relacji z podwładnymi Zwiększenie efektywności kierowników poprzez rozwój ich kompetencji menedżerskich w pracy z zespołami i pojedynczymi osobami Zbudowanie świadomości swoich silnych stron Zwiększenie poczucia własnej skuteczności w pełnieniu roli kierowniczej u uczestników szkolenia. Po co zespołowi szef? Cele zarządzania i mapa kompetencji menedżera. Style kierowania i ich konsekwencje dla efektywności zespołu pracowniczego. Jakim jestem kierownikiem? Określenie indywidualnego stylu kierowania diagnoza deklaracji i weryfikacja umiejętności. Problemy komunikacyjne w różnych stylach kierowania. Pochwała pokory. Kierowanie. Jak komunikować, monitorować i egzekwować wykonanie poleceń? Symulacje praktycznych sytuacji na podstawie case'ów z praktyki Firmy. Delegowanie jako narzędzie aktywizacji pracowników i budowania współodpowiedzialności za jakość pracy. Wykorzystaj swój zespół! Jak delegować, by zapewnić realizację i zyskać czas? Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, komunikacja, delegowanie Wzmocnienie kompetencji do budowania produktywnych relacji z pracownikami. Doskonalenie umiejętności komunikowania się z pracownikami w trakcie: przekazywania poleceń, delegowania zadań, motywowania, oceny i kontroli pracy. Opracowanie praktycznych rozwiązań metod do wykorzystania w realiach pracy menedżerów. Od wydania polecenia przez realizację do efektów. Analiza procesu delegowania. Jak pozyskiwać pracowników do realizacji celu? Autorytet - czy można budować autorytet bez władzy? Powierzanie zadań wobec niepodlegających formalnie pracowników. Delegowanie zadań, przekazywanie poleceń. Jak formułować polecenia? Jak sprawdzać zrozumienie polecenia? Radzenie sobie z zachowaniami, rezultatami wykonania zadania (etap egzekwowania wykonania). Informacja zwrotna. Kiedy i za co chwalić? Egzekwowanie, korygowanie - jak prowadzić rozmowę oceniającą niewystarczające efekty? 4

6 Porozumiewanie się na co dzień. Jak rozmawiać ze współpracownikami, by praca była efektywna? Rozwijane kompetencje: komunikacja, współpraca, radzenie sobie z konfliktami Z szacunkiem i skutecznie. Jak inaczej komunikując się osiągać cele z zachowaniem klimatu współpracy? Rozwijane kompetencje: asertywność, komunikacja, współpraca, radzenie sobie z konfliktami Zwiększenie świadomość swoich predyspozycji, mocnych i wymagających wzmocnienia stron w komunikacji. Rozwój kluczowych kompetencji komunikacyjnych: słuchania, wyrażania się, posługiwania się informacją zwrotną. Zainicjowanie zmiany nieefektywnych sposobów porozumiewania się na bardziej komfortowe i skuteczne. Wypracowanie firmowych, użytecznych zasad komunikowania się umożliwiającego efektywną współpracę. Nieporozumiewanie się punkt wyjścia a nie tylko uboczny błąd. Komunikacja nie jest prosta. W jaki sposób uproszczenia nie pomagają w porozumiewaniu się i co z tym można zrobić? Nie można się nie komunikować założenia dotyczące procesu komunikacji, o których zawsze warto pamiętać. Wielopoziomowość komunikacji interpersonalnej. Kluczowe pojęcia i ich znaczenie w praktyce: relacja i treść. Słuchać i być pewnym, że się dobrze usłyszało ćwiczenia w aktywnym słuchaniu. Zrozumiałe przekazywanie informacji ćwiczenia w precyzyjnym i zrozumiałym wyrażaniu się. Dialog w praktyce jak prowadzić rozmowy, by porozumiewać się? Rozwój umiejętności asertywnej komunikacji. Dostarczenie doświadczeń w praktykowaniu asertywności. Poszerzenie sposobów osiągania celów współpracy. Podniesienie skuteczności w realizacji zadań wymagających współpracy. Mapa asertywności - autodiagnoza własnego poziomu asertywności. Osiąganie celów z poszanowaniem praw, godności współpracowników, klientów, czyli: o co w asertywności chodzi? Praktyczne ćwiczenia postawy asertywnej, czyli: jak asertywnie wyrażać i egzekwować polecenia, jak wyrażać własną opinie i emocje, jak udzielać konstruktywnej asertywnej krytyki i jak ją przyjmować? Asertywność w mowie ciała, na ile nasze ciało i głos wspomaga asertywność? Analiza nagrań wideo, indywidualne wskazówki od trenerów. Postawa asertywna integracja komunikacji i myślenia, która daje skuteczność. 5

7 Obudź ich zaangażowanie. Jak pozafinansowo motywować ludzi do realizacji celów? Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, motywowanie, komunikacja, wywieranie wpływu Poznanie własnych nawyków w sposobie motywowania. Rozwój umiejętności stawiania pracownikom motywujących celów. Zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy motywującej i udzielania informacji zwrotnej. Zbudowanie świadomości swoich silnych stron oraz zwiększenie poczucia własnej skuteczności w pełnieniu roli szefa u uczestników szkolenia. Motywujemy cały czas. Motywowanie jako integralny proces kierowania. Menedżer jako osoba wspierająca pracownika w podnoszeniu efektywności na stanowisku pracy. Modele motywowania i ich praktyczne zastosowanie w warunkach pracy - czego potrzebują ludzie, by efektywnie pracować? Jak mówić by motywować? Rozpoznanie indywidualnych czynników motywujących (w roli menedżera i podwładnego) narzędzia motywowania. O przykładzie, który idzie z góry o ważnej roli menedżera jako wzorca, który naśladują pracownicy. Motywowanie w praktyce. Jak przyglądać się nie tylko wynikom pracy, ale także sposobowi wykonywania zadań? Jak formułować i przekazywać ocenę pracy, aby była motywująca? Pochwała i krytyka cele i zasady skutecznej praktyki wzmacniania pożądanych zachowań. Oceniaj bez obwiniania. Jak sprawiedliwie oceniać pracę podwładnych, by ich motywować? Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, motywowanie, komunikowanie, ocena Poznanie korzyści i zagrożeń związanych z oceną pracowniczą. Nauczenie się, jak obiektywnie oceniać pracownika, nie ulegając naturalnym pułapkom. Poznanie narzędzi pomocnych w procesie oceniania. Przygotowanie uczestników do formułowania i przekazywania oceny w sposób motywujący. Czym jest a czym może być ocena dla pracownika o korzyściach i zagrożeniach związanych z oceną. Kultura komunikacji jak budować atmosferę zaufania i otwartości? Organizacyjne czynniki sprzyjające i utrudniające ocenę. Cele lub model kompetencji jako punkt wyjścia do obiektywizacji oceny. Narzędzia wspomagające proces oceny: karty oceny, arkusze oceny jak sprawić by pracownik był na pierwszym miejscu. Proces oceniania: fakty, opinie, emocje, interpretacje. Psychologia oceniania ludzi i wnioski dla praktyki oceniania. Jak nie ulec własnym iluzjom. Pułapki i trudności, które czyhają na oceniającego. Oceniłem i co dalej formułowanie oceny. Jak ująć ocenę w słowa, by zakomunikować ją ocenianemu? 6

8 Konstruktywna krytyka, inspirująca pochwała. Jak udzielać informacji zwrotnej po ocenie? Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, motywowanie, udzielanie informacji zwrotnej, komunikacja Nasz zespół jest coraz lepszy. Team Performance Coaching. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, doskonalenie wykonywania, współpraca Cele usługi Poznanie zasad skutecznego i bezpiecznego udzielania informacji zwrotnej: pozytywnej i negatywnej. Ćwiczenie prowadzenia konstruktywnych rozmów oceniających. Przygotowanie do posługiwania się informacją zwrotną w trudnych i nietypowych sytuacjach. Rozwój zespołów w obszarach wcześniej zdiagnozowanych. Osiąganie większej wydajności zespołowej. Budowanie konstruktywnej komunikacji w zespole. Zbudowanie większej świadomości indywidualnej i zespołowej czynników wpływających na osiąganie rezultatów. Przebieg Cele, zasady i umiejętności rozmowy oceniającej. Co powinienem wiedzieć przed udzieleniem feedbacku - przygotowanie do rozmowy. Aby rozmowa była sprawna - jak pomóc pracownikowi w przygotowaniu się do oceny. Krok po kroku - struktura rozmowy oceniającej. Konstruktywna krytyka, inspirująca pochwała. Zasady udzielania informacji zwrotnych i ćwiczenie w budowaniu poprawnych informacji zwrotnych. Symulacje prowadzenia rozmów połączonych z videotreningiem. Od rozmowy oceniającej do rozmowy coachingowej - czyli jak wzbudzić motywację do rozwoju. Każdorazowo program coachingu zespołowego ustalany jest indywidualnie w zależności od tego, z jakim wyzwaniem/problemem boryka się konkretny zespół. Podstawowy program zajęć obejmuje 4-6 spotkań jednodniowych w odstępie 1-miesięcznym: I spotkanie ustalenie celów rozwojowych dla danego zespołu, mierników osiągnięcia celów i uzgodnienie kontraktu na rozwój II-V spotkanie praca nad realizacją celów IV spotkanie podsumowanie osiągniętych rezultatów oraz stworzenie planu rozwoju na przyszłość Czas trwania: 1 dzień, raz na miesiąc, przez 4-6 miesięcy/grupa. 7

9 Menedżer coachem. Jak pracować z ludźmi, by wzbudzać ich zaangażowanie i eliminować zbędne koszty? Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, coaching, motywowanie, komunikacja Dobre praktyki w stosowaniu coachingu jak postępować w sytuacjach: trudni pracownicy, konflikty brak współpracy w zespole wdrażanie nowych pracowników kształtowanie relacji ze współpracownikami po awansie problemy z dyscypliną i przestrzeganiem zasad zarządzanie niezastąpionymi ekspertami Zwiększenie świadomości tego jak zachowanie menedżera wpływa na emocje i postawy pracowników. Lepsze poznanie siebie i swoich tendencji w roli menedżerskiej. Poznanie praktycznych sposobów radzenia sobie z problemami i wyzwaniami w pracy z ludźmi. Wzmocnienie odpowiedzialności i samodzielności zespołu zmniejszenie poziomu stresu i obciążenia mikrozarządzaniem więcej czasu dla menedżera. Czas trwania: Łącznie 4 dni (2+2) Między sesjami szkoleniowymi przewidziano praktyczne zadania wdrożeniowe obejmujące problematykę prowadzenia coachingu w miejscu pracy. Wykorzystanie coachingu w kształtowaniu postawy przywódczej (liderskiej). Coachingowy styl zarządzania czym jest? Bazowe umiejętności coacha aktywne słuchanie i mocne pytania. Zasady prowadzenia rozmów coachingowych. Struktury rozmów coachingowych, m. in.: GROW, COACH, STAGES. Zasady skutecznego przekazywania informacji zwrotnych. Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych. Kształtowanie konstruktywnych relacji z pracownikami? - Rola zaufania. Praca z celami wyznaczanie, priorytety, kroki do realizacji celu. Przełamywanie schematów myślenia i zachowania. Kiedy ludzie się zmieniają praca nad zmianą postaw i zmianą kultury organizacyjnej. Budowanie motywacji do zmiany, przełamywanie inercji zmiany. Czego się może menedżer obawiać i jak przełamywać obawy? Budowanie obrazu siebie jako menedżera. Zespołowość funkcje i dysfunkcje. 8

10 To spotkanie było ważne i potrzebne. Prowadzenie efektywnych spotkań zespołowych. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, organizacja, wywieranie wpływu, komunikacja Pewny siebie szef. Asertywność menedżerska i przekonywanie do własnych racji. Rozwijane kompetencje: wywieranie wpływu, komunikacja, zarządzanie ludźmi Rozwój umiejętności efektywnego w prowadzeniu zebrań. Zwiększenie biegłości w posługiwania się dyscyplinującymi elementami, takimi jak porządek dzienny, protokół, elementy formalnej kontroli. Nabycie umiejętności rozumienia i opanowania emocji, układów stosunków międzyludzkich wewnątrz grupy. Nabycie umiejętności komunikowania się w trakcie spotkania umożliwiającego efektywne rozwiązywanie problemów. Rozwijanie asertywności, wzmocnienie pozytywnego stosunku do własnej osoby oraz innych ludzi. Poszerzenie umiejętności jednoznacznego wyrażania swoich opinii, oczekiwań, odczuć i myśli. Doskonalenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania trudnych sytuacji w relacjach z ludźmi. Zwiększenie umiejętności przekonywania do własnych racji. Zebrania i spotkania zespołowe - od znaczenia do celu. Przygotowanie do zebrania - zasady skuteczności zebrań. Wystąpienia szefa na zebraniu: od Exposé po robocze wystąpienia. Techniki i środki oratorskie komunikacja i wywieranie wpływu oraz radzenie sobie ze stresem. Psychologia uczestnika zebrania. Najczęstsze problemy w trakcie prowadzenia zebrań i dobre praktyki. Asertywność - konstruktywna alternatywa dla zachowań agresywnych i uległych. Autodiagnoza poziomu asertywności. Analiza Transakcyjna w relacjach - przekonania i ich wpływ na zachowania. Dlaczego jestem taki, a nie inny?, czyli przyczyny niektórych zachowań. Asertywne wywieranie wpływu - jak przekonywać innych do własnych racji? Sposoby i narzędzia rozwijania własnej asertywności: zmiana postrzegania samego siebie, przyjmowanie i przekazywanie pozytywnych komunikatów, konstruktywna otwarta komunikacja. Ćwiczenie umiejętności asertywnych (wyrażanie własnej opinii, wyrażanie sprzeciwu, wyrażanie uczuć, radzenie sobie z presją i manipulacją, udzielanie i przyjmowanie krytyki). 9

11 Mój szef mnie rozwija. Prowadzenie rozmów, które prowadzą do rozwoju pracownika. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, rozwój innych, motywowanie, komunikowanie, coaching Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat sposobów prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami i współpracownikami. Zidentyfikowanie warunków sprzyjających prowadzeniu rozmów rozwojowych z pracownikami/współpracownikami. Wypracowanie i przećwiczenie umiejętności budowania warunków, w których możliwe będzie przeprowadzanie efektywnych rozmów rozwojowych. Rozwój umiejętności prowadzenia konstruktywnych rozmów indywidualnych w zależności od postawionego celu. Doświadczenie efektywności/siły rozmowy rozwojowej. Ewolucja lub... śmierć znaczenie rozwoju człowieka w firmie. 10 przykazań, czyli o co zadbać prowadząc rozmowy rozwojowe. Po co zarządzanie przez cele? SMART, SMARTER, SMARTEST? Półmetek, czyli jak przekazywać informacje zwrotne i oceniać osiągnięcia za pomocą modelu STAGES. Wyciąganie wniosków z doświadczeń: model GOLD. Coachingowy styl zarządzania moda czy konieczność XXI w. Od problemu do rozwiązania, czyli o tym jak rozmawiać by rozwiązywać problemy (DROPS). Chwytam byka za rogi. Jak radzić sobie z niedotrzymanymi obietnicami i niewłaściwym zachowaniem współpracowników? Rozwijane kompetencje: zarządzanie relacjami, wywieranie wpływu, komunikacja, radzenie sobie z konfliktami Zapoznanie uczestników ze sprawdzonym procesem skutecznego radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami pracowników. Nauczenie uczestników metod wypracowywania zasad kierujących zachowaniem pracowników i konsekwentnego ich przestrzegania. Dostarczenie uczestnikom wiedzy i praktyki komunikowania pracownikowi trudnych dla niego informacji w sposób akceptowany społecznie. Z jakiego powodu warto uczyć się rozmawiać na trudne tematy? Co robić przed rozmowami konfrontacyjnymi - jak przygotowywać się do rozmów. Co zrobić, by najpierw myśleć a potem otwierać usta. Jak rozpocząć trudną rozmowę? Jak pomóc rozmówcy podjąć działanie zmianę postępowania? Jak sprawić, by dotrzymywanie obietnic było bezbolesne? Co robić w trakcie trudnej rozmowy: jak radzić sobie z emocjami i stresem swoim i drugiej osoby. Co robić, gdy druga osoba: toczy dygresje, złości się, czuje się niepewnie, nie dotrzymuje postanowień, przytacza jeszcze większy problem? Najtrudniejsze sytuacje w życiu zawodowym i jak sobie z nimi radzić? 10

12 Wykorzystaj moc pytań. Jak w zrządzaniu ludźmi posługiwać się pytaniami, by inspirować do zmiany zespoły i pracowników? Rozwijane kompetencje: komunikacja, zarządzanie ludźmi, motywowanie, wywieranie wpływu Zapoznanie uczestników z rodzajami pytań usprawniającymi pracę menedżerską w podstawowych obszarach ich pracy. Dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu komunikacji jak i zarządzania ludźmi. Wypracowanie zestawu złotych pytań, z których uczestnik będzie mógł korzystać w praktyce menedżerskiej. Rozwój kompetencji menedżerskich poprzez przećwiczenie poszczególnych umiejętności komunikacyjnych (zadawanie pytań, aktywne słuchanie, podsumowywanie, sprawdzanie rozumienia, parafrazowanie i klaryfikowanie). Autodiagnoza biegłości w zadawaniu pytań w zarządzaniu ludźmi. Po co zadawać pytania? - Wpływ własnych przekonań na efektywność pracy z ludźmi. Nie tylko otwarte i zamknięte - rodzaje pytań i ich znaczenie. Struktura pytań i ćwiczenia w tworzeniu mocnych pytań. Pytam i... słucham i obserwuję zasady umożliwiające wykorzystanie uruchomionych odpowiedzi. Pomocne techniki i narzędzia: przeformułowania, monolog wewnętrzny, zmiana oceny na opinię i komunikatu negatywnego na pozytywny. Ćwiczenia i rady jak zachować rozwagę w gorących sytuacjach. Idziemy do przodu. Przełamywanie oporu wobec zmian. Rozwijane kompetencje: zarządzanie zmianą, zarządzanie ludźmi, motywowanie, wywieranie wpływu Dostarczenie menedżerom wiedzy i doświadczeń, które umożliwią skuteczne i sprawne zarządzanie ludźmi w sytuacjach związanych ze zmianami. Poprawa efektywności pracy własnej i pracy zespołu. Większa świadomość sposobów kierowania ludźmi w sytuacjach zmian. Lepsze radzenie sobie z obiekcjami i oporem wobec zmiany. Efektywne radzenie sobie z własnymi emocjami w procesie zmian. Zasady wpierania innych uczestników procesu zmian. Zmiany w organizacji: psychologiczny wymiar zmian - krzywa reakcji, wachlarz postaw, wartości. Pożądane zachowania meendżerów w sytuacji zmiany postawa i komunikacja. Jak pracować z obawami i przekonaniami ludzi w sytuacji zmiany. 3 reguły dokonywania zmian Wskaż kierunek jeźdźcowi, Zmotywuj słonia, Wyrównaj ścieżkę - praktyczne rady i ćwiczenia stosowania reguł. Generowanie proaktywnej postawy w sytuacjach zmiany. Konflikty i ich rozwiązywanie w sytuacji zmiany - Model Gordona. Radzenie sobie z emocjami ludzi w sytuacjach zmiany. Jak wykorzystać wiedzę w naszym przypadku? - analiza case study uczestników. 11

13 Organizuj czas pracy. Trening zarządzania czasem i organizacji czasu pracy podległych pracowników. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, organizacja pracy, zarządzanie czasem Uświadomienie uczestnikom, iż do efektywności można dojść przez organizację czasu pracy. Wdrożenie do codziennych nawyków podstawowych zasad planowania. Udrażnianie kanałów komunikacyjnych. Praktyka komunikacji asertywnej. Wzrost umiejętności wyznaczania celów i delegowania. Różne rodzaje aktywności. Najważniejsze pułapki czasowe. Rola menedżera w organizowaniu czasu pracowników. Techniki pomocne w lepszym gospodarowaniu czasem. Planowanie. Określanie i wyznaczanie celów. Delegowanie. Zasady dotrzymywania terminów. Narzędzia pomocne w planowaniu. Plan organizacji pracy zespołu. Czas trwania: 2-3 dni szkoleniowe Lidership Expieriences, inspirations, awarness. Warsztaty dla TOP managerów. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, lidership, przywództwo Unikalna metoda Wyjątkowe szkolenie oparte jest o indywidualne zadania-ćwiczenia z końmi, późniejsze dyskusje grupowe oraz sesje feedbackowe. Dzięki takiej sekwencji każdy z uczestników buduje na nowo świadomość siebie samego i innych, a także uczy się jak zastosować tę nową wiedzę w sytuacjach biznesowych i osobistych. Jakim jesteś przywódcą naprawdę? Doświadcz tego jak Inni Cię odbierają jako szefa! Refleksja nad możliwością wykorzystywania innych stylów zarządzania i funkcjonowania. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z zarządzaniem. Jak lepiej rozumieć siebie i wpływ, jaki wywieramy na pracowników? Posiądź głęboki wgląd w swoje mocne i słabe strony i wykorzystaj je lepiej niż do tej pory. Budowanie relacji w oparciu o szacunek i zaufanie jak to robić na co dzień? Następny etap to... Jak zamienić swoje reakcje w pro-akcje sposoby na przywództwo Twoich marzeń Dlaczego konie? Ponieważ są wyjątkowo wrażliwe, świadome tego, co dzieje się w otoczeniu i szybko reagują. Ważne dla nich jest zaufanie i szacunek. Natura wyposażyła je w instynkty i zmysły, które są bardzo czułe. Są w stanie zaobserwować najlżejszy ruch i zauważyć postawę ciała, która zapowiada zagrożenie. Czas trwania: 1,5-2 dni szkoleniowe 12

14 Efektywność osobista menedżera Wywieraj pożądane wrażenie! Jak lepiej się autoprezentować nie będąc przy tym sztucznym? Rozwijane kompetencje: wywieranie wpływu, komunikacja, dbałość o wizerunek Rozwój umiejętności kreowania pożądanego wizerunku opartego o mocne strony a nie naśladownictwo. Doskonalenie umiejętności sterowania wywieranym wrażeniem na innych. Rozwój umiejętności panowania nad głosem, mową ciała. Zwiększenie pewności siebie. Rola pierwszego wrażenia, prawidłowości jego tworzenia i możliwości kierowania nim. Świadomość własnych mocnych stron i umiejętne ich wykorzystanie w autoprezentacji. Co dzieje się między słowami, o znaczeniu komunikacji niewerbalnej w budowaniu wrażenia. Pogłębienie świadomości wywieranego przez siebie wpływu Reguły obowiązujące w doborze ubioru, zachowania się w zależności od kontekstu. Jak Cię słyszą tak Cię piszą głos czynnikiem budującym wrażenie. Praktyczne ćwiczenia w wywieraniu pożądanego wrażenia - autoprezentacji w wybranych sytuacjach. Zmieniać i pozostać sobą - tworzenie własnego stylu prezentowania siebie. Czas trwania: 1,5-2 dni szkoleniowe Mistrzowska prezentacja. Jak dotrzeć do odbiorców ze swym przesłaniem? Poziom bazowy. Rozwijane kompetencje: komunikacja, wywieranie wpływu, autoprezentacja, prezentacja Poznanie zasad przygotowania wystąpienia i tworzenia realizujących cel prezentacji. Rozwój umiejętności komunikacji wywierającej wpływ. Doskonalenie umiejętności prezentowania własnego przesłania i przekonywania do niego innych. Zmniejszenie poziomu stresu i zyskanie pewności siebie poprzez oparcie sposobu prezentacji o swoje mocne strony. Wszystko to, co powinniśmy wiedzieć zanim zaczniemy prezentować pytania, dzięki którym zrobimy skuteczną prezentację. Struktura mistrzowskiej prezentacji, czyli co i jak prezentować. Miedzy scenariuszem a elastycznym realizowaniem celu prezentacji, czyli o prowadzeniu prezentacji w praktyce. Psychologia odbiorcy pozamerytoryczne aspekty prowadzenia prezentacji. Prezenter - najważniejsze narzędzie wywierania wpływu. Operowanie głosem w kontakcie z odbiorcą praca nad emisją i artykulacją ćwiczenia praktyczne. Angażowanie odbiorców jak budować kontakt bezpośredni z odbiorcą, by realizować swój cel? Stres, trema, lęk: różne oblicza emocji związanych z ekspozycją społeczną jak sobie z nimi radzić? Trudne zachowania odbiorców i sposoby radzenia sobie z nimi., 4-6 dni szkoleniowych (w przypadku cyklu). 13

15 Bądź wytrwały. Jak będąc przekonanym o braku talentu wzmocnić w sobie orientację na cel? Rozwijane kompetencje: orientacja na cel, wytrwałość, automotywacja Zdyscyplinuj swoje myślenie. Jak doskonalić umiejętność myślenia analitycznego. Rozwijane kompetencje: myślenie analityczne, podejmowanie decyzji, kompetencje poznawcze Lepsze rozumienie uwarunkowań własnej efektywności. Wzmocnienie orientacji na cel, wytrwałości w dążeniu do realizacji odległych celów. Poznanie sekretów psychologii sukcesów i porażek. Odkrycie pokładów motywacji do wytężonego wysiłku. Lepsze rozumienie natury procesów myślenia analitycznego. Praktyczne zademonstrowanie możliwości doskonalenia myślenia analitycznego. Dostarczenie narzędzi do wykorzystania w analizie informacji (zastawiania, selekcji i oceny danych). Poznanie zasad i metod rozwijania umiejętności analizowania informacji do samodzielnego stosowania po szkoleniu. Efektywność jako miara skuteczności w osiąganiu złożonych rezultatów. Od Kryterium efektywności do zasady "ostrzenia piły". Psychologia osiągania sukcesu. Talent jest przeceniany, wykorzystaj więc wskazówki dot. jak osiągnąć doskonałość w wybranej dziedzinie. Jak utrzymać motywację do działania i do własnego rozwoju? Od zaskakujących wyników badań nt. tego, co nas motywuje do sposobów na wzmacnianie motywacji własnej i pielęgnowania mentalności zwycięzcy. Harmonia życia zawodowego i prywatnego. Dlaczego równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym jest tak ważna i co zrobić, byskutecznie zarządzać swoją energią? Autodiagnoza kompetencji analitycznych Autorski test. Myślenie. Co to jest myślenie? Koncepcje, rodzaje i składowe. Zaskakująca natura myślenia analitycznego. Możliwości rozwijania kompetencji poznawczych - model uczenia się na doświadczeniu. Od problemu do rozwiązania główne operacje i fazy procesu analizy informacji. Najczęstsze pułapki i przyczyny błędów w myśleniu. Kategorie i przykłady błędów - odniesienie do testu. Wybrane techniki i narzędzia analitycznego rozwiązywania problemów. Czynniki zwiększania efektywności w złożonych zadaniach analitycznych. Psychologiczne czynniki warunkujące efektywność pracy umysłowej. Praktyczne wykorzystanie wybranych metod myślenia analitycznego. 14

16 Ogarnij się! Zarządzaj strumieniem zadań. Jak zwiększyć własną produktywność przy braku czasu? Rozwijane kompetencje: organizacja, zarządzanie zasobami, planowanie pracy, zarządzanie czasem Negocjuj po partnersku. Jak wywierać wpływ nie niszcząc relacji ze współpracownikiem? Rozwijane kompetencje: wywieranie wpływu, negocjowanie, asertywność, komunikacja Zwiększenie produktywności uczestników osobistej oraz zespołu, jeśli uczestnicy kierują pracą innych. Wykształcenie nawyków efektywnego zarządzania czasem. Zwiększenie zdolności do osiągania zaplanowanych rezultatów. Większa satysfakcja i komfort emocjonalny w pracy. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Rozwój kompetencji negocjacyjnych menedżerów takich jak: przygotowanie do negocjacji budowanie relacji z partnerem w trakcie negocjacji komunikacja i wywieranie wpływu opieranie strategii o własne mocne strony Efektywność osobista uwarunkowania. Kiedy nie osiągam celu? W jaki sposób ludzie tracą czas? Jakie są tego skutki a jakie przyczyny? Zarządzanie czasem w praktyce. Niedostatki tradycyjnego podejścia, czyli cel, priorytety, decyzje, metody a podświadomość, która może przeszkadzać. Metoda D. Allena. Od istoty koncepcji, przez pięcioetapowy proces zarządzania zadaniami, kryteria i model oceny po algorytm postępowania. Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku jak to wszystko wdrożyć? Jak optymalizować wykorzystanie czasu? Zarządzanie = podejmowanie decyzji. Droga do optymalnego wykorzystania czasu. Emocje i nawyki psychologiczne bariery adaptacji do zmian i Action Plan. Dynamika procesu negocjacji. Jak przebiegają zazwyczaj negocjacje w firmie i co aktualnie jest wyzwaniem? Partnerskie negocjacje dlaczego liczy się i rezultat i relacja? Negocjacje rzeczowe. Wskazówki i zasady prowadzenia skuteczniejszych negocjacji partnerskich na poszczególnych etapach. Przygotowanie do negocjacji: BATNA moja i BATNA partnera. Określenie celów, pola negocjacji i wybór strategii. Diagnoza preferowanego stylu negocjacji: unikanie, konfrontacja, uleganie, kompromis, współpraca. Indywidualne predyspozycje i ich konsekwencje dla prowadzenia i efektów negocjacji. Symulacje negocjacji w oparciu o profesjonalne ćwiczenia negocjacyjne oraz casey opracowane na etapie przygotowania. Analiza wzorców zachowań, stosowanych taktyk ich zalet i ograniczeń. Inspiracje do zmiany zachowań. Wywieranie wpływu w trakcie interakcji negocjacyjnych: komunikacja werbalna i pozawerbalna. 15

17 Podejmuje mądre decyzje. Trening efektywnego podejmowania decyzji. Rozwijane kompetencje: produktywność, kompetencje poznawcze, radzenie sobie z niepewnością, zarządzanie ryzykiem Rozwijanie poszczególnych umiejętności składowych, na których opiera się proces podejmowania decyzji, m.in.: analizy, syntezy, oceny. Pobudzenie kreatywności jednostkowej, by efektywniej podejmować decyzje indywidualne. Kształtowanie postawy menedżerskiej zachęcającej pracowników do partycypacji w podejmowaniu decyzji. Zwiększenie umiejętności w sterowaniu grupowym podejmowaniem decyzji. Przełam schemat, bądź kreatywny. Trening twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Rozwijane kompetencje: kreatywność, rozwiązywanie problemów, współpraca, innowacje Rozwój składowych umiejętności kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów. Dostarczenie narzędzi i technik wspomagających indywidualną i zespołową pracę twórczą. Wzmocnienie motywacji do przełamywania ograniczeń, myślenia out the box. Decyzja i jej rodzaje. Podejmowanie decyzji w kontekście zarządzania. Myślenie analityczne. Myślenie holistyczne (synteza). Twórcze myślenie w praktyce. Zdolność oceny. Intuicja i decyzje. Podejmowanie decyzji autorytarne i grupowe. Grupowe metody podejmowania decyzji. Czas trwania: 1-2 dni szkoleniowe Zespół kreatywny, czyli tu rodzi się innowacja. Warunki organizacyjne i zespołowe dla twórczości. Umiejętności interpersonalne - zasady konstruktywnego dialogu w grupie kreatywnej. Twórczość skrystalizowana i potencjalna rozróżnienie między nimi oraz określenie poziomu kreatywności. Motywacja do twórczego myślenia i zachowania. Etapy procesu twórczego myślenia. Od analizy do realizacji. Zdolności twórczego myślenia techniki kreatywności. Uruchamianie grupowego myślenia twórczego. Rola i wykorzystanie intuicji w procesie twórczego rozwiązywania problemów i kreatywności. Etapy wdrażania innowacji, czyli jak twórcze rozwiązanie przekuć w sukces. Jak promować postawę kreatywności wewnątrz organizacji. 16

18 Głos jak dzwon! Wykorzystaj siłę swego głosu, by osiągać cele? Rozwijane kompetencje: wywieranie wpływu, radzenie sobie ze stresem, komunikacja Jestem opanowany i skoncentrowany. Jak radzić sobie ze stresem menedżerskim i nadmiarem obowiązków. Rozwijane kompetencje: radzenie sobie ze stresem, wywieranie wpływu, automotywacja, produktywność Doskonalenie emisji głosu poprzez ćwiczenie składowych głosu. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku i poprawa prezentacji podczas spotkań handlowych, konferencji, targów, spotkań biznesowych, kontaktu telefonicznego. Podniesienie poziomu zaufania do siebie i przeżywanie mniejszego stresu. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: sposobów radzenia sobie ze stresem radzenia sobie z trudnym pracownikiem zwiększenia efektywności własnych działań Praca nad emisją dźwięku, dynamiką, elastycznością i komfortem mówienia, oraz podniesieniem jego skuteczności i bezpieczeństwa potrzebnych podczas długiego używania głosu (wystąpienia, prelekcje, prezentacje, praca przez telefon). Doskonalenie jakości mówienia. Uzyskanie wyrazistości mówienia poprzez indywidualnie dobrane ćwiczenia praktyczne. Praca nad estetyką głosu głębokością barwy, melodią samogłosek i intonacją. Zwiększenie własnego wpływu poprzez wzmocnienie sugestywności mówienia. Poznanie technik oddechowych ułatwiających panowanie nad głosem w sytuacjach stresu i emocji. Ćwiczenia z zakresu higieny głosu. Autodiagnoza własnych umiejętności w radzenia sobie ze stresem. Źródła, objawy, mechanizmy tworzenia się stresu. Wpływ własnych przekonań na tworzenie się napięć fizycznych i psychicznych. Jak odzyskać równowagę i kontrolę w sytuacjach dużego obciążenia pracą? Identyfikacja przekonań osobistych, które zwiększają skuteczność i efektywność pracy. Techniki i narzędzia poznawcze: przeformułowania, praca z monologiem wewnętrznym - zamiana i stopowanie myśli, zmiana komunikatu negatywnego na pozytywny. Jak osiągać relaks - techniki antystresowe (Ćwiczenia praktyczne). Dekalog radzenia sobie ze stresem. Czas trwania: 2-3 dni szkoleniowe 17

19 Zachowaj zdrowy balans! - Work-Life balance (WLB). Rozwijane kompetencje: automotywacja, radzenie sobie ze stresem, efektywność osobista Weryfikacja własnego podejścia do pracy w kontekście życia. Rozwój umiejętności priorytetyzowania. Dostarczenie doświadczeń w odnajdywaniu zdrowego balansu. Podniesienie komfortu pracy i inspiracja do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Równowaga czym jest? Obszary życia obszary równowagi: Gdzie jestem gdzie chcę być? Życie czyli projekt: Obszary projektu i wzajemne powiązania między nimi. Cele w różnych obszarach życia. Nastawienie wobec wyzwań i zmian a rezultaty. Pozytywny język i proaktywna postawa. Wartości osobiste i zarządzanie sobą w czasie. Równowaga w perspektywie czasowej: balans teraz/balans na stałe. Sztuka pozytywnego myślenia. Skupienie na rozwiązaniach strategia radzenia sobie z trudnościami. Filary odporności psychicznej. Nadaj swemu życiu sens czyli kształtuj swoją przyszłość. Uwolnij siłę wewnętrznych motywatorów. Zarządzanie przez wartości. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, motywowanie, rozwój kultury organizacyjnej Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Uzupełnienie stosowanych sposobów zarządzania o komponent motywacyjny. Powiązanie konkretnych działań menedżerów z misją i strategią przedsiębiorstwa. Wzrost umiejętności menedżerów w zakresie prowadzenia rozmów z pracownikami prowadzących do zwiększenia motywacji. Misja, wartości i cele firmy. Wartości indywidualne a wartości organizacyjne. Po co rozmawiać z pracownikami o wartościach? Rola menedżera w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy poprzez zwiększenie zaangażowania pracowników na bazie wartości. Jak rozmawiać z pracownikami o wartościach. Czas trwania: 1-2 dni szkoleniowe Czas trwania: 2-3 dni szkoleniowe 18

20 Metody szkoleniowe By doskonalić umiejętności i kształtować postawy stosujemy: ĆWICZENIA Szkolenia są zgodne z metodyką "warsztatową" (80% czasu). Ćwiczenia diagnozują i rozwijają umiejętności, a także dostarczają wiedzy z doświadczenia. DYSKUSJE Doświadczenie z ćwiczeń jest omawiane podczas dyskusji grupowej. Uczestnicy integrują wnioski z gry lub zadania z posiadaną wiedzą z pracy. Stosowanie tych wniosków weryfikujemy w kolejnych ćwiczeniach, co przyspiesza proces uczenia się. SCENKI/ SYMULACJE Bazując na firmowych przypadkach z pracy uczestników zapewniamy szybkie wdrożenie wiedzy z ćwiczeń. Dzięki nim inspirujemy uczestników do odkrywania zupełnie nowych dla siebie sposobów postępowania w problemowych sytuacjach. Materiały szkoleniowe Każdy z uczestników otrzyma wydrukowane materiały szkoleniowe zawierające poruszane na szkoleniu zagadnienia, a także rozszerzające wiedzę o temacie szkolenia. Materiały mogą być także dostarczone w formie elektronicznej (PDF). Materiały zawierają także: tabelę umożliwiającą ocenę mocnych i wymagających wzmocnienia stron uczestników, stronę, gdzie każdy uczestnik zapisuje indywidualny kontrakt na rozwój swoich umiejętności, przestrzeń na notatki własne, literaturę, do której warto sięgnąć po zakończeniu szkolenia. VIDEOTRENING Mamy już kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem kamery i dobrze wiemy jak, pomimo lęków uczestników, wykorzystać ją do intensyfikacji procesu rozwoju umiejętności/zmiany nawyków. TESTY i ARKUSZE Proponujemy je jako pomocniczy materiał w ćwiczeniach lub osobne testy, które skłaniają do refleksji i autorefleksji. Materiały te po wypełnieniu zostają do dyspozycji uczestników. ACTIN PLAN. Uczestnicy na podstawie autoanalizy, a także informacji zwrotnej od trenerów oraz grupy, wyznaczają indywidualne cele rozwojowe i plany działania wdrożenia umiejętności w praktykę. 19

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Nowo awansowany menedżer - Jak stanąć na mocnym gruncie po awansie?

Nowo awansowany menedżer - Jak stanąć na mocnym gruncie po awansie? Nowo awansowany menedżer - Jak stanąć na mocnym gruncie po awansie? Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/20/5041/1742 Cena netto 500,00 zł Cena brutto 615,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 02.07.2014, godz. 10.00-15.00 s. 415, AIP ul. Bankowa 14, Lipiec 2014 r. Zasady pracy zespołowej Capgemini, p. Anna Pałka

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera Zasady tworzenia efektywnych zespołów aby nie popełniać błędów związanych z kierowaniem ludźmi Zawartość szkolenia Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera będąc szefem nie musisz robić wszystkiego.

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 Chcesz podnieść swoją konkurencyjność i wyróżnić się na rynku? Certyfikat D3 368 C 355 C C-0 M-0 Y-0 K-60 368 C 355 C PANTON 424 C 292 C 285 C K-100

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu zarządzania zespołem technicznym prowadzanego przez dr Annę Adamus - Matuszyńską. Zapraszamy do zapoznania się z innymi propozycjami

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MENEDŻERA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/09/5060/5716 Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Cena netto za godzinę 109,37 zł Cena brutto za godzinę 134,53 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/17/6568/23874 Cena netto 0,00 zł Cena brutto 0,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Usługa

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda. OFERTA 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.pl AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Akademia Trenera Personalnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb niestacjonarny. Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb niestacjonarny. Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera Zgodnie z wymogami SWPS Moduł

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny

Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny TEMAT MODUŁU Coaching zespołu (część 1 i 2) 2 x 1. Standardy i komptencje roli trenera wymagania kompetencyjne w roli trenera etapy rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna Cele szkolenia Poznanie zasad sprzyjających dobrej komunikacji Wzrost świadomości uczestników w zakresie ich własnego wpływu na zachowania innych podczas codziennych kontaktów

Bardziej szczegółowo

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO CELE SZKOLENIA Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera; Podniesienie poziomu automotywacji oraz umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych Materiały Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego POZIOM 1 ASYSTENT TRENERA Opis poziomu Osoba zapoznająca się z rolą trenera i sytuacją szkoleniową, wspierająca

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Filozofia naszych działań Odwołując się do naukowych nowości i rzeczywistych interakcji międzyludzkich w organizacjach - dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Grażyna Strózik, menedżer zarządzania relacjami, Departament CRM i Wsparcia Sprzedaży, Bank Zachodni WBK SA Agnieszka Jóźwik, Dyrektor Programowy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Cel warsztatów: Doskonalenie wizerunku Profesjonalnej Sekretarki / Asystentki Doskonalenie efektywności komunikowania się, budowanie trwałych relacji z klientem, tworzenia

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Motywowanie i ocena pracy pracowników

Motywowanie i ocena pracy pracowników Motywowanie i ocena pracy pracowników Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/5728/1536 Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 832,70 zł Cena netto za godzinę 93,13 zł Cena brutto za godzinę 114,54

Bardziej szczegółowo

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Podsumowanie wyników Inicjatywa Wszechnicy UJ Poniższy raport stanowi podsumowanie Badań Losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Wszechnicy

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Techniki Obrony Ceny i Negocjacji

Techniki Obrony Ceny i Negocjacji Techniki Obrony Ceny i Negocjacji Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/21/5030/8381 Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 2 078,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe szkolenie...

Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo skuteczne zarządzanie w dobie kryzysu Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo to świadomy wybór, a nie zajmowane stanowisko Stephen R. Covey Korzyści z udziału w szkoleniu Rozpoznanie własnego stylu

Bardziej szczegółowo

Kurs HR Business Partner

Kurs HR Business Partner Kurs HR Business Partner Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/08/7543/887 Cena netto 4 900,00 zł Cena brutto 6 027,00 zł Cena netto za godzinę 87,50 zł Cena brutto za godzinę 107,63 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny HR Biznes Partner

Profesjonalny HR Biznes Partner Warszawa 26 27 czerwca SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Profesjonalny managerów HR ów konsultantów HR sp. ds. rekrutacji KLUCZOWE zagadnienia Rola a w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie Warsztaty otwarte Program styczeo czerwiec 2011 sprzedaż obsługa zarządzanie 1 Maciej Buś Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu, Prezes Instytutu Contact Center. Akademia Telemarketingu to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

PRODUKTYWNOŚĆ Cel szkolenia: Program szkolenia DZIEŃ 1

PRODUKTYWNOŚĆ Cel szkolenia: Program szkolenia DZIEŃ 1 PRODUKTYWNOŚĆ Cel szkolenia: Rozwój zestawu umiejętności menedżerskich niezbędnych dla każdego kierownika, menedżera, właściciela firmy do zwiększania efektywności swoich pracowników. Podnoszenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Etap I - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (160 godzin) 1. Trening interpersonalny (40 godzin) 2. Podstawy Komunikacji opartej na Empatii (24

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających sprzedażą w handlu detalicznym oraz Handlowców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego Akademia Zarządzania Publicznego dla kadry kierowniczej Archiwów Państwowych Celem Akademii jest doskonalenie umiejętności kierowniczych jej uczestników, a tym samym rozwój ich organizacji. Do celów szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Skuteczne ścieżki w sprzedaży

Skuteczne ścieżki w sprzedaży EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie Skuteczne ścieżki w sprzedaży Czy masz czasem uczucie, że możesz osiągnąć więcej niż do tej pory? I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? Sukces w sprzedaży może być budowany

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji Propozycja przeprowadzenia autorskiego warsztatu: Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji dedykowana Dla Pani Magdaleny Łagun Autorki: dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników.

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/29/5911/9896 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00 zł Cena netto za godzinę 61,88 zł

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.04.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI COACHA ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.... 2 NASZA PRZEWAGA....... 3 PROGRAM SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo