Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej"

Transkrypt

1 Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

2 Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie... 3 Uwolnij Team-spirit... 3 Zarządzaj bogactwem grupy... 3 Menedżer od pierwszego dnia... 4 Wykorzystaj swój zespół!... 4 Porozumiewanie się na co dzień... 5 Z szacunkiem i skutecznie... 5 Obudź ich zaangażowanie... 6 Oceniaj bez obwiniania... 6 Konstruktywna krytyka, inspirująca pochwała... 7 Nasz zespół jest coraz lepszy... 7 Menedżer coachem... 8 To spotkanie było ważne i potrzebne... 9 Pewny siebie szef... 9 Mój szef mnie rozwija Chwytam byka za rogi Wykorzystaj moc pytań Idziemy do przodu Organizuj czas pracy Lidership Expieriences, inspirations, awarness Efektywność osobista menedżera Wywieraj pożądane wrażenie! Mistrzowska prezentacja Bądź wytrwały Zdyscyplinuj swoje myślenie Ogarnij się! Zarządzaj strumieniem zadań Negocjuj po partnersku Podejmuje mądre decyzje Przełam schemat, bądź kreatywny Głos jak dzwon! Jestem opanowany i skoncentrowany Zachowaj zdrowy balans! Uwolnij siłę wewnętrznych motywatorów Metody szkoleniowe Trenerzy Referencje Kosztorys Nasi Klienci

3 Proponowane etapy współpracy Diagnoza i przygotowanie Realizacja szkolenia (warsztatu) 2. Realizacja szkolenia (warsztatu) Proponujemy formę warsztatową, w której nad teorią dominuje praktyka oraz ćwiczenia rozwijające umiejętności i kształtujące pożądane postawy. Więcej w metodach, opisanych pod programami szkoleń. Czas trwania: standardowo dwa dni 16 godzin. 3. Ewaluacja procesu szkoleniowego Szczegółowy przebieg etapów współpracy 1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych i przygotowanie Ewaluacja Raport i rekomendacje Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe wśród uczestników. Wywiady telefoniczne z reprezentatywną grupą uczestników oraz przełożonych uczestników definiujące cele szkolenia z ich perspektywy oraz weryfikujące zidentyfikowane w ankietach wyzwania w pracy. Przygotowanie scenariusza szkolenia, ćwiczeń, arkuszy. Po szkoleniu badamy reakcje uczestników za pomocą ankiety ewaluacyjnej. Aby wesprzeć zmiany rozwojowe trener ProOptima pozostaje do dyspozycji uczestników przez cały czas trwania projektu oraz trzy miesiące od daty zakończenia ich realizacji. Po upływie 1-2 miesięcy, w czasie których uczestnicy szkolenia mają możliwość wprowadzić w życie nowe umiejętności, weryfikujemy realizację Action Planów (monitoring wdrożenia). Czas trwania: do trzech miesięcy od daty szkolenia. 4. Raport i rekomendacje Raport opracowany na podstawie wyników ankiet poszkoleniowych oraz obserwacji trenerów, a w nim wskazówki dla działu personalnego dotyczące zakresu i formy wspierania dalszego rozwoju umiejętności wśród uczestników. Raport zawiera także wskazówki do przełożonych, którzy mogą wesprzeć rozwój umiejętności uczestników szkolenia, dotyczące zakresu i formy ich zaangażowania. Czas trwania: miesiąc od daty zakończenia szkolenia. Czas trwania: 2 tygodnie - 1 miesiąc. 2

4 Kompetencje menedżerskie Uwolnij Team-spirit. Budowanie zespołu i praca zespołowa. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, współpraca, budowanie zespołów Wzrost efektywności pracy zespołu Zwiększenie świadomości procesów związanych z życiem zespołowym Wypracowanie jasnych norm pracy zespołowej, komunikacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych Diagnoza wartości wnoszonych do zespołu Wypracowanie sposobów radzenia sobie z dysfunkcjami pracy zespołowej Performance management i jego narzędzia Charakterystyka dobrze funkcjonującego zespołu Cykl życia zespołu i rola menedżera na poszczególnych etapach rozwoju 5 dysfunkcji pracy zespołowej i co robić, by ich uniknąć Kształtowanie pożądanej kultury współpracy/komunikacji w zespole Rozwijanie odpowiedzialności i samodzielności zespołu Struktury prowadzenia rozmów z pracownikami Dostosowywanie stylu współpracy z podwładnymi do ich potrzeb emocjonalnych Rozwiazywanie sytuacji problemowych w zespole - Solution Focused Approach Zarządzaj bogactwem grupy. Zarządzanie zespołem w oparciu o diagnozę ról zespołowych wg. M. Belbina. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, zarządzanie różnorodnością, współpraca współpraca, budowanie zespołów Umocnienie dobrych relacji w zespole Kształtowanie postawy menedżerskiej doceniającej różnorodność personelu Wzrost umiejętności zarządzania osobami o różnych osobowościach Zwiększenie efektywnego zagospodarowania mocnych stron pracowników Budowanie zespołu reguły współpracy Przepływ informacji w zespole zasady komunikacji Role zespołowe wg. M. Belbina Delegowanie zadań w zależności od preferencji pracownika Obszary rozwoju menedżera i jego zespołu 3

5 Menedżer od pierwszego dnia. Jak nie ponieść porażki zaraz po tym jak zostałeś szefem? Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, komunikacja, delegowanie Dookreślenie zakresu nowej roli kierowniczej i relacji z podwładnymi Zwiększenie efektywności kierowników poprzez rozwój ich kompetencji menedżerskich w pracy z zespołami i pojedynczymi osobami Zbudowanie świadomości swoich silnych stron Zwiększenie poczucia własnej skuteczności w pełnieniu roli kierowniczej u uczestników szkolenia. Po co zespołowi szef? Cele zarządzania i mapa kompetencji menedżera. Style kierowania i ich konsekwencje dla efektywności zespołu pracowniczego. Jakim jestem kierownikiem? Określenie indywidualnego stylu kierowania diagnoza deklaracji i weryfikacja umiejętności. Problemy komunikacyjne w różnych stylach kierowania. Pochwała pokory. Kierowanie. Jak komunikować, monitorować i egzekwować wykonanie poleceń? Symulacje praktycznych sytuacji na podstawie case'ów z praktyki Firmy. Delegowanie jako narzędzie aktywizacji pracowników i budowania współodpowiedzialności za jakość pracy. Wykorzystaj swój zespół! Jak delegować, by zapewnić realizację i zyskać czas? Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, komunikacja, delegowanie Wzmocnienie kompetencji do budowania produktywnych relacji z pracownikami. Doskonalenie umiejętności komunikowania się z pracownikami w trakcie: przekazywania poleceń, delegowania zadań, motywowania, oceny i kontroli pracy. Opracowanie praktycznych rozwiązań metod do wykorzystania w realiach pracy menedżerów. Od wydania polecenia przez realizację do efektów. Analiza procesu delegowania. Jak pozyskiwać pracowników do realizacji celu? Autorytet - czy można budować autorytet bez władzy? Powierzanie zadań wobec niepodlegających formalnie pracowników. Delegowanie zadań, przekazywanie poleceń. Jak formułować polecenia? Jak sprawdzać zrozumienie polecenia? Radzenie sobie z zachowaniami, rezultatami wykonania zadania (etap egzekwowania wykonania). Informacja zwrotna. Kiedy i za co chwalić? Egzekwowanie, korygowanie - jak prowadzić rozmowę oceniającą niewystarczające efekty? 4

6 Porozumiewanie się na co dzień. Jak rozmawiać ze współpracownikami, by praca była efektywna? Rozwijane kompetencje: komunikacja, współpraca, radzenie sobie z konfliktami Z szacunkiem i skutecznie. Jak inaczej komunikując się osiągać cele z zachowaniem klimatu współpracy? Rozwijane kompetencje: asertywność, komunikacja, współpraca, radzenie sobie z konfliktami Zwiększenie świadomość swoich predyspozycji, mocnych i wymagających wzmocnienia stron w komunikacji. Rozwój kluczowych kompetencji komunikacyjnych: słuchania, wyrażania się, posługiwania się informacją zwrotną. Zainicjowanie zmiany nieefektywnych sposobów porozumiewania się na bardziej komfortowe i skuteczne. Wypracowanie firmowych, użytecznych zasad komunikowania się umożliwiającego efektywną współpracę. Nieporozumiewanie się punkt wyjścia a nie tylko uboczny błąd. Komunikacja nie jest prosta. W jaki sposób uproszczenia nie pomagają w porozumiewaniu się i co z tym można zrobić? Nie można się nie komunikować założenia dotyczące procesu komunikacji, o których zawsze warto pamiętać. Wielopoziomowość komunikacji interpersonalnej. Kluczowe pojęcia i ich znaczenie w praktyce: relacja i treść. Słuchać i być pewnym, że się dobrze usłyszało ćwiczenia w aktywnym słuchaniu. Zrozumiałe przekazywanie informacji ćwiczenia w precyzyjnym i zrozumiałym wyrażaniu się. Dialog w praktyce jak prowadzić rozmowy, by porozumiewać się? Rozwój umiejętności asertywnej komunikacji. Dostarczenie doświadczeń w praktykowaniu asertywności. Poszerzenie sposobów osiągania celów współpracy. Podniesienie skuteczności w realizacji zadań wymagających współpracy. Mapa asertywności - autodiagnoza własnego poziomu asertywności. Osiąganie celów z poszanowaniem praw, godności współpracowników, klientów, czyli: o co w asertywności chodzi? Praktyczne ćwiczenia postawy asertywnej, czyli: jak asertywnie wyrażać i egzekwować polecenia, jak wyrażać własną opinie i emocje, jak udzielać konstruktywnej asertywnej krytyki i jak ją przyjmować? Asertywność w mowie ciała, na ile nasze ciało i głos wspomaga asertywność? Analiza nagrań wideo, indywidualne wskazówki od trenerów. Postawa asertywna integracja komunikacji i myślenia, która daje skuteczność. 5

7 Obudź ich zaangażowanie. Jak pozafinansowo motywować ludzi do realizacji celów? Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, motywowanie, komunikacja, wywieranie wpływu Poznanie własnych nawyków w sposobie motywowania. Rozwój umiejętności stawiania pracownikom motywujących celów. Zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy motywującej i udzielania informacji zwrotnej. Zbudowanie świadomości swoich silnych stron oraz zwiększenie poczucia własnej skuteczności w pełnieniu roli szefa u uczestników szkolenia. Motywujemy cały czas. Motywowanie jako integralny proces kierowania. Menedżer jako osoba wspierająca pracownika w podnoszeniu efektywności na stanowisku pracy. Modele motywowania i ich praktyczne zastosowanie w warunkach pracy - czego potrzebują ludzie, by efektywnie pracować? Jak mówić by motywować? Rozpoznanie indywidualnych czynników motywujących (w roli menedżera i podwładnego) narzędzia motywowania. O przykładzie, który idzie z góry o ważnej roli menedżera jako wzorca, który naśladują pracownicy. Motywowanie w praktyce. Jak przyglądać się nie tylko wynikom pracy, ale także sposobowi wykonywania zadań? Jak formułować i przekazywać ocenę pracy, aby była motywująca? Pochwała i krytyka cele i zasady skutecznej praktyki wzmacniania pożądanych zachowań. Oceniaj bez obwiniania. Jak sprawiedliwie oceniać pracę podwładnych, by ich motywować? Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, motywowanie, komunikowanie, ocena Poznanie korzyści i zagrożeń związanych z oceną pracowniczą. Nauczenie się, jak obiektywnie oceniać pracownika, nie ulegając naturalnym pułapkom. Poznanie narzędzi pomocnych w procesie oceniania. Przygotowanie uczestników do formułowania i przekazywania oceny w sposób motywujący. Czym jest a czym może być ocena dla pracownika o korzyściach i zagrożeniach związanych z oceną. Kultura komunikacji jak budować atmosferę zaufania i otwartości? Organizacyjne czynniki sprzyjające i utrudniające ocenę. Cele lub model kompetencji jako punkt wyjścia do obiektywizacji oceny. Narzędzia wspomagające proces oceny: karty oceny, arkusze oceny jak sprawić by pracownik był na pierwszym miejscu. Proces oceniania: fakty, opinie, emocje, interpretacje. Psychologia oceniania ludzi i wnioski dla praktyki oceniania. Jak nie ulec własnym iluzjom. Pułapki i trudności, które czyhają na oceniającego. Oceniłem i co dalej formułowanie oceny. Jak ująć ocenę w słowa, by zakomunikować ją ocenianemu? 6

8 Konstruktywna krytyka, inspirująca pochwała. Jak udzielać informacji zwrotnej po ocenie? Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, motywowanie, udzielanie informacji zwrotnej, komunikacja Nasz zespół jest coraz lepszy. Team Performance Coaching. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, doskonalenie wykonywania, współpraca Cele usługi Poznanie zasad skutecznego i bezpiecznego udzielania informacji zwrotnej: pozytywnej i negatywnej. Ćwiczenie prowadzenia konstruktywnych rozmów oceniających. Przygotowanie do posługiwania się informacją zwrotną w trudnych i nietypowych sytuacjach. Rozwój zespołów w obszarach wcześniej zdiagnozowanych. Osiąganie większej wydajności zespołowej. Budowanie konstruktywnej komunikacji w zespole. Zbudowanie większej świadomości indywidualnej i zespołowej czynników wpływających na osiąganie rezultatów. Przebieg Cele, zasady i umiejętności rozmowy oceniającej. Co powinienem wiedzieć przed udzieleniem feedbacku - przygotowanie do rozmowy. Aby rozmowa była sprawna - jak pomóc pracownikowi w przygotowaniu się do oceny. Krok po kroku - struktura rozmowy oceniającej. Konstruktywna krytyka, inspirująca pochwała. Zasady udzielania informacji zwrotnych i ćwiczenie w budowaniu poprawnych informacji zwrotnych. Symulacje prowadzenia rozmów połączonych z videotreningiem. Od rozmowy oceniającej do rozmowy coachingowej - czyli jak wzbudzić motywację do rozwoju. Każdorazowo program coachingu zespołowego ustalany jest indywidualnie w zależności od tego, z jakim wyzwaniem/problemem boryka się konkretny zespół. Podstawowy program zajęć obejmuje 4-6 spotkań jednodniowych w odstępie 1-miesięcznym: I spotkanie ustalenie celów rozwojowych dla danego zespołu, mierników osiągnięcia celów i uzgodnienie kontraktu na rozwój II-V spotkanie praca nad realizacją celów IV spotkanie podsumowanie osiągniętych rezultatów oraz stworzenie planu rozwoju na przyszłość Czas trwania: 1 dzień, raz na miesiąc, przez 4-6 miesięcy/grupa. 7

9 Menedżer coachem. Jak pracować z ludźmi, by wzbudzać ich zaangażowanie i eliminować zbędne koszty? Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, coaching, motywowanie, komunikacja Dobre praktyki w stosowaniu coachingu jak postępować w sytuacjach: trudni pracownicy, konflikty brak współpracy w zespole wdrażanie nowych pracowników kształtowanie relacji ze współpracownikami po awansie problemy z dyscypliną i przestrzeganiem zasad zarządzanie niezastąpionymi ekspertami Zwiększenie świadomości tego jak zachowanie menedżera wpływa na emocje i postawy pracowników. Lepsze poznanie siebie i swoich tendencji w roli menedżerskiej. Poznanie praktycznych sposobów radzenia sobie z problemami i wyzwaniami w pracy z ludźmi. Wzmocnienie odpowiedzialności i samodzielności zespołu zmniejszenie poziomu stresu i obciążenia mikrozarządzaniem więcej czasu dla menedżera. Czas trwania: Łącznie 4 dni (2+2) Między sesjami szkoleniowymi przewidziano praktyczne zadania wdrożeniowe obejmujące problematykę prowadzenia coachingu w miejscu pracy. Wykorzystanie coachingu w kształtowaniu postawy przywódczej (liderskiej). Coachingowy styl zarządzania czym jest? Bazowe umiejętności coacha aktywne słuchanie i mocne pytania. Zasady prowadzenia rozmów coachingowych. Struktury rozmów coachingowych, m. in.: GROW, COACH, STAGES. Zasady skutecznego przekazywania informacji zwrotnych. Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych. Kształtowanie konstruktywnych relacji z pracownikami? - Rola zaufania. Praca z celami wyznaczanie, priorytety, kroki do realizacji celu. Przełamywanie schematów myślenia i zachowania. Kiedy ludzie się zmieniają praca nad zmianą postaw i zmianą kultury organizacyjnej. Budowanie motywacji do zmiany, przełamywanie inercji zmiany. Czego się może menedżer obawiać i jak przełamywać obawy? Budowanie obrazu siebie jako menedżera. Zespołowość funkcje i dysfunkcje. 8

10 To spotkanie było ważne i potrzebne. Prowadzenie efektywnych spotkań zespołowych. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, organizacja, wywieranie wpływu, komunikacja Pewny siebie szef. Asertywność menedżerska i przekonywanie do własnych racji. Rozwijane kompetencje: wywieranie wpływu, komunikacja, zarządzanie ludźmi Rozwój umiejętności efektywnego w prowadzeniu zebrań. Zwiększenie biegłości w posługiwania się dyscyplinującymi elementami, takimi jak porządek dzienny, protokół, elementy formalnej kontroli. Nabycie umiejętności rozumienia i opanowania emocji, układów stosunków międzyludzkich wewnątrz grupy. Nabycie umiejętności komunikowania się w trakcie spotkania umożliwiającego efektywne rozwiązywanie problemów. Rozwijanie asertywności, wzmocnienie pozytywnego stosunku do własnej osoby oraz innych ludzi. Poszerzenie umiejętności jednoznacznego wyrażania swoich opinii, oczekiwań, odczuć i myśli. Doskonalenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania trudnych sytuacji w relacjach z ludźmi. Zwiększenie umiejętności przekonywania do własnych racji. Zebrania i spotkania zespołowe - od znaczenia do celu. Przygotowanie do zebrania - zasady skuteczności zebrań. Wystąpienia szefa na zebraniu: od Exposé po robocze wystąpienia. Techniki i środki oratorskie komunikacja i wywieranie wpływu oraz radzenie sobie ze stresem. Psychologia uczestnika zebrania. Najczęstsze problemy w trakcie prowadzenia zebrań i dobre praktyki. Asertywność - konstruktywna alternatywa dla zachowań agresywnych i uległych. Autodiagnoza poziomu asertywności. Analiza Transakcyjna w relacjach - przekonania i ich wpływ na zachowania. Dlaczego jestem taki, a nie inny?, czyli przyczyny niektórych zachowań. Asertywne wywieranie wpływu - jak przekonywać innych do własnych racji? Sposoby i narzędzia rozwijania własnej asertywności: zmiana postrzegania samego siebie, przyjmowanie i przekazywanie pozytywnych komunikatów, konstruktywna otwarta komunikacja. Ćwiczenie umiejętności asertywnych (wyrażanie własnej opinii, wyrażanie sprzeciwu, wyrażanie uczuć, radzenie sobie z presją i manipulacją, udzielanie i przyjmowanie krytyki). 9

11 Mój szef mnie rozwija. Prowadzenie rozmów, które prowadzą do rozwoju pracownika. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, rozwój innych, motywowanie, komunikowanie, coaching Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat sposobów prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami i współpracownikami. Zidentyfikowanie warunków sprzyjających prowadzeniu rozmów rozwojowych z pracownikami/współpracownikami. Wypracowanie i przećwiczenie umiejętności budowania warunków, w których możliwe będzie przeprowadzanie efektywnych rozmów rozwojowych. Rozwój umiejętności prowadzenia konstruktywnych rozmów indywidualnych w zależności od postawionego celu. Doświadczenie efektywności/siły rozmowy rozwojowej. Ewolucja lub... śmierć znaczenie rozwoju człowieka w firmie. 10 przykazań, czyli o co zadbać prowadząc rozmowy rozwojowe. Po co zarządzanie przez cele? SMART, SMARTER, SMARTEST? Półmetek, czyli jak przekazywać informacje zwrotne i oceniać osiągnięcia za pomocą modelu STAGES. Wyciąganie wniosków z doświadczeń: model GOLD. Coachingowy styl zarządzania moda czy konieczność XXI w. Od problemu do rozwiązania, czyli o tym jak rozmawiać by rozwiązywać problemy (DROPS). Chwytam byka za rogi. Jak radzić sobie z niedotrzymanymi obietnicami i niewłaściwym zachowaniem współpracowników? Rozwijane kompetencje: zarządzanie relacjami, wywieranie wpływu, komunikacja, radzenie sobie z konfliktami Zapoznanie uczestników ze sprawdzonym procesem skutecznego radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami pracowników. Nauczenie uczestników metod wypracowywania zasad kierujących zachowaniem pracowników i konsekwentnego ich przestrzegania. Dostarczenie uczestnikom wiedzy i praktyki komunikowania pracownikowi trudnych dla niego informacji w sposób akceptowany społecznie. Z jakiego powodu warto uczyć się rozmawiać na trudne tematy? Co robić przed rozmowami konfrontacyjnymi - jak przygotowywać się do rozmów. Co zrobić, by najpierw myśleć a potem otwierać usta. Jak rozpocząć trudną rozmowę? Jak pomóc rozmówcy podjąć działanie zmianę postępowania? Jak sprawić, by dotrzymywanie obietnic było bezbolesne? Co robić w trakcie trudnej rozmowy: jak radzić sobie z emocjami i stresem swoim i drugiej osoby. Co robić, gdy druga osoba: toczy dygresje, złości się, czuje się niepewnie, nie dotrzymuje postanowień, przytacza jeszcze większy problem? Najtrudniejsze sytuacje w życiu zawodowym i jak sobie z nimi radzić? 10

12 Wykorzystaj moc pytań. Jak w zrządzaniu ludźmi posługiwać się pytaniami, by inspirować do zmiany zespoły i pracowników? Rozwijane kompetencje: komunikacja, zarządzanie ludźmi, motywowanie, wywieranie wpływu Zapoznanie uczestników z rodzajami pytań usprawniającymi pracę menedżerską w podstawowych obszarach ich pracy. Dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu komunikacji jak i zarządzania ludźmi. Wypracowanie zestawu złotych pytań, z których uczestnik będzie mógł korzystać w praktyce menedżerskiej. Rozwój kompetencji menedżerskich poprzez przećwiczenie poszczególnych umiejętności komunikacyjnych (zadawanie pytań, aktywne słuchanie, podsumowywanie, sprawdzanie rozumienia, parafrazowanie i klaryfikowanie). Autodiagnoza biegłości w zadawaniu pytań w zarządzaniu ludźmi. Po co zadawać pytania? - Wpływ własnych przekonań na efektywność pracy z ludźmi. Nie tylko otwarte i zamknięte - rodzaje pytań i ich znaczenie. Struktura pytań i ćwiczenia w tworzeniu mocnych pytań. Pytam i... słucham i obserwuję zasady umożliwiające wykorzystanie uruchomionych odpowiedzi. Pomocne techniki i narzędzia: przeformułowania, monolog wewnętrzny, zmiana oceny na opinię i komunikatu negatywnego na pozytywny. Ćwiczenia i rady jak zachować rozwagę w gorących sytuacjach. Idziemy do przodu. Przełamywanie oporu wobec zmian. Rozwijane kompetencje: zarządzanie zmianą, zarządzanie ludźmi, motywowanie, wywieranie wpływu Dostarczenie menedżerom wiedzy i doświadczeń, które umożliwią skuteczne i sprawne zarządzanie ludźmi w sytuacjach związanych ze zmianami. Poprawa efektywności pracy własnej i pracy zespołu. Większa świadomość sposobów kierowania ludźmi w sytuacjach zmian. Lepsze radzenie sobie z obiekcjami i oporem wobec zmiany. Efektywne radzenie sobie z własnymi emocjami w procesie zmian. Zasady wpierania innych uczestników procesu zmian. Zmiany w organizacji: psychologiczny wymiar zmian - krzywa reakcji, wachlarz postaw, wartości. Pożądane zachowania meendżerów w sytuacji zmiany postawa i komunikacja. Jak pracować z obawami i przekonaniami ludzi w sytuacji zmiany. 3 reguły dokonywania zmian Wskaż kierunek jeźdźcowi, Zmotywuj słonia, Wyrównaj ścieżkę - praktyczne rady i ćwiczenia stosowania reguł. Generowanie proaktywnej postawy w sytuacjach zmiany. Konflikty i ich rozwiązywanie w sytuacji zmiany - Model Gordona. Radzenie sobie z emocjami ludzi w sytuacjach zmiany. Jak wykorzystać wiedzę w naszym przypadku? - analiza case study uczestników. 11

13 Organizuj czas pracy. Trening zarządzania czasem i organizacji czasu pracy podległych pracowników. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, organizacja pracy, zarządzanie czasem Uświadomienie uczestnikom, iż do efektywności można dojść przez organizację czasu pracy. Wdrożenie do codziennych nawyków podstawowych zasad planowania. Udrażnianie kanałów komunikacyjnych. Praktyka komunikacji asertywnej. Wzrost umiejętności wyznaczania celów i delegowania. Różne rodzaje aktywności. Najważniejsze pułapki czasowe. Rola menedżera w organizowaniu czasu pracowników. Techniki pomocne w lepszym gospodarowaniu czasem. Planowanie. Określanie i wyznaczanie celów. Delegowanie. Zasady dotrzymywania terminów. Narzędzia pomocne w planowaniu. Plan organizacji pracy zespołu. Czas trwania: 2-3 dni szkoleniowe Lidership Expieriences, inspirations, awarness. Warsztaty dla TOP managerów. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, lidership, przywództwo Unikalna metoda Wyjątkowe szkolenie oparte jest o indywidualne zadania-ćwiczenia z końmi, późniejsze dyskusje grupowe oraz sesje feedbackowe. Dzięki takiej sekwencji każdy z uczestników buduje na nowo świadomość siebie samego i innych, a także uczy się jak zastosować tę nową wiedzę w sytuacjach biznesowych i osobistych. Jakim jesteś przywódcą naprawdę? Doświadcz tego jak Inni Cię odbierają jako szefa! Refleksja nad możliwością wykorzystywania innych stylów zarządzania i funkcjonowania. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z zarządzaniem. Jak lepiej rozumieć siebie i wpływ, jaki wywieramy na pracowników? Posiądź głęboki wgląd w swoje mocne i słabe strony i wykorzystaj je lepiej niż do tej pory. Budowanie relacji w oparciu o szacunek i zaufanie jak to robić na co dzień? Następny etap to... Jak zamienić swoje reakcje w pro-akcje sposoby na przywództwo Twoich marzeń Dlaczego konie? Ponieważ są wyjątkowo wrażliwe, świadome tego, co dzieje się w otoczeniu i szybko reagują. Ważne dla nich jest zaufanie i szacunek. Natura wyposażyła je w instynkty i zmysły, które są bardzo czułe. Są w stanie zaobserwować najlżejszy ruch i zauważyć postawę ciała, która zapowiada zagrożenie. Czas trwania: 1,5-2 dni szkoleniowe 12

14 Efektywność osobista menedżera Wywieraj pożądane wrażenie! Jak lepiej się autoprezentować nie będąc przy tym sztucznym? Rozwijane kompetencje: wywieranie wpływu, komunikacja, dbałość o wizerunek Rozwój umiejętności kreowania pożądanego wizerunku opartego o mocne strony a nie naśladownictwo. Doskonalenie umiejętności sterowania wywieranym wrażeniem na innych. Rozwój umiejętności panowania nad głosem, mową ciała. Zwiększenie pewności siebie. Rola pierwszego wrażenia, prawidłowości jego tworzenia i możliwości kierowania nim. Świadomość własnych mocnych stron i umiejętne ich wykorzystanie w autoprezentacji. Co dzieje się między słowami, o znaczeniu komunikacji niewerbalnej w budowaniu wrażenia. Pogłębienie świadomości wywieranego przez siebie wpływu Reguły obowiązujące w doborze ubioru, zachowania się w zależności od kontekstu. Jak Cię słyszą tak Cię piszą głos czynnikiem budującym wrażenie. Praktyczne ćwiczenia w wywieraniu pożądanego wrażenia - autoprezentacji w wybranych sytuacjach. Zmieniać i pozostać sobą - tworzenie własnego stylu prezentowania siebie. Czas trwania: 1,5-2 dni szkoleniowe Mistrzowska prezentacja. Jak dotrzeć do odbiorców ze swym przesłaniem? Poziom bazowy. Rozwijane kompetencje: komunikacja, wywieranie wpływu, autoprezentacja, prezentacja Poznanie zasad przygotowania wystąpienia i tworzenia realizujących cel prezentacji. Rozwój umiejętności komunikacji wywierającej wpływ. Doskonalenie umiejętności prezentowania własnego przesłania i przekonywania do niego innych. Zmniejszenie poziomu stresu i zyskanie pewności siebie poprzez oparcie sposobu prezentacji o swoje mocne strony. Wszystko to, co powinniśmy wiedzieć zanim zaczniemy prezentować pytania, dzięki którym zrobimy skuteczną prezentację. Struktura mistrzowskiej prezentacji, czyli co i jak prezentować. Miedzy scenariuszem a elastycznym realizowaniem celu prezentacji, czyli o prowadzeniu prezentacji w praktyce. Psychologia odbiorcy pozamerytoryczne aspekty prowadzenia prezentacji. Prezenter - najważniejsze narzędzie wywierania wpływu. Operowanie głosem w kontakcie z odbiorcą praca nad emisją i artykulacją ćwiczenia praktyczne. Angażowanie odbiorców jak budować kontakt bezpośredni z odbiorcą, by realizować swój cel? Stres, trema, lęk: różne oblicza emocji związanych z ekspozycją społeczną jak sobie z nimi radzić? Trudne zachowania odbiorców i sposoby radzenia sobie z nimi., 4-6 dni szkoleniowych (w przypadku cyklu). 13

15 Bądź wytrwały. Jak będąc przekonanym o braku talentu wzmocnić w sobie orientację na cel? Rozwijane kompetencje: orientacja na cel, wytrwałość, automotywacja Zdyscyplinuj swoje myślenie. Jak doskonalić umiejętność myślenia analitycznego. Rozwijane kompetencje: myślenie analityczne, podejmowanie decyzji, kompetencje poznawcze Lepsze rozumienie uwarunkowań własnej efektywności. Wzmocnienie orientacji na cel, wytrwałości w dążeniu do realizacji odległych celów. Poznanie sekretów psychologii sukcesów i porażek. Odkrycie pokładów motywacji do wytężonego wysiłku. Lepsze rozumienie natury procesów myślenia analitycznego. Praktyczne zademonstrowanie możliwości doskonalenia myślenia analitycznego. Dostarczenie narzędzi do wykorzystania w analizie informacji (zastawiania, selekcji i oceny danych). Poznanie zasad i metod rozwijania umiejętności analizowania informacji do samodzielnego stosowania po szkoleniu. Efektywność jako miara skuteczności w osiąganiu złożonych rezultatów. Od Kryterium efektywności do zasady "ostrzenia piły". Psychologia osiągania sukcesu. Talent jest przeceniany, wykorzystaj więc wskazówki dot. jak osiągnąć doskonałość w wybranej dziedzinie. Jak utrzymać motywację do działania i do własnego rozwoju? Od zaskakujących wyników badań nt. tego, co nas motywuje do sposobów na wzmacnianie motywacji własnej i pielęgnowania mentalności zwycięzcy. Harmonia życia zawodowego i prywatnego. Dlaczego równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym jest tak ważna i co zrobić, byskutecznie zarządzać swoją energią? Autodiagnoza kompetencji analitycznych Autorski test. Myślenie. Co to jest myślenie? Koncepcje, rodzaje i składowe. Zaskakująca natura myślenia analitycznego. Możliwości rozwijania kompetencji poznawczych - model uczenia się na doświadczeniu. Od problemu do rozwiązania główne operacje i fazy procesu analizy informacji. Najczęstsze pułapki i przyczyny błędów w myśleniu. Kategorie i przykłady błędów - odniesienie do testu. Wybrane techniki i narzędzia analitycznego rozwiązywania problemów. Czynniki zwiększania efektywności w złożonych zadaniach analitycznych. Psychologiczne czynniki warunkujące efektywność pracy umysłowej. Praktyczne wykorzystanie wybranych metod myślenia analitycznego. 14

16 Ogarnij się! Zarządzaj strumieniem zadań. Jak zwiększyć własną produktywność przy braku czasu? Rozwijane kompetencje: organizacja, zarządzanie zasobami, planowanie pracy, zarządzanie czasem Negocjuj po partnersku. Jak wywierać wpływ nie niszcząc relacji ze współpracownikiem? Rozwijane kompetencje: wywieranie wpływu, negocjowanie, asertywność, komunikacja Zwiększenie produktywności uczestników osobistej oraz zespołu, jeśli uczestnicy kierują pracą innych. Wykształcenie nawyków efektywnego zarządzania czasem. Zwiększenie zdolności do osiągania zaplanowanych rezultatów. Większa satysfakcja i komfort emocjonalny w pracy. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Rozwój kompetencji negocjacyjnych menedżerów takich jak: przygotowanie do negocjacji budowanie relacji z partnerem w trakcie negocjacji komunikacja i wywieranie wpływu opieranie strategii o własne mocne strony Efektywność osobista uwarunkowania. Kiedy nie osiągam celu? W jaki sposób ludzie tracą czas? Jakie są tego skutki a jakie przyczyny? Zarządzanie czasem w praktyce. Niedostatki tradycyjnego podejścia, czyli cel, priorytety, decyzje, metody a podświadomość, która może przeszkadzać. Metoda D. Allena. Od istoty koncepcji, przez pięcioetapowy proces zarządzania zadaniami, kryteria i model oceny po algorytm postępowania. Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku jak to wszystko wdrożyć? Jak optymalizować wykorzystanie czasu? Zarządzanie = podejmowanie decyzji. Droga do optymalnego wykorzystania czasu. Emocje i nawyki psychologiczne bariery adaptacji do zmian i Action Plan. Dynamika procesu negocjacji. Jak przebiegają zazwyczaj negocjacje w firmie i co aktualnie jest wyzwaniem? Partnerskie negocjacje dlaczego liczy się i rezultat i relacja? Negocjacje rzeczowe. Wskazówki i zasady prowadzenia skuteczniejszych negocjacji partnerskich na poszczególnych etapach. Przygotowanie do negocjacji: BATNA moja i BATNA partnera. Określenie celów, pola negocjacji i wybór strategii. Diagnoza preferowanego stylu negocjacji: unikanie, konfrontacja, uleganie, kompromis, współpraca. Indywidualne predyspozycje i ich konsekwencje dla prowadzenia i efektów negocjacji. Symulacje negocjacji w oparciu o profesjonalne ćwiczenia negocjacyjne oraz casey opracowane na etapie przygotowania. Analiza wzorców zachowań, stosowanych taktyk ich zalet i ograniczeń. Inspiracje do zmiany zachowań. Wywieranie wpływu w trakcie interakcji negocjacyjnych: komunikacja werbalna i pozawerbalna. 15

17 Podejmuje mądre decyzje. Trening efektywnego podejmowania decyzji. Rozwijane kompetencje: produktywność, kompetencje poznawcze, radzenie sobie z niepewnością, zarządzanie ryzykiem Rozwijanie poszczególnych umiejętności składowych, na których opiera się proces podejmowania decyzji, m.in.: analizy, syntezy, oceny. Pobudzenie kreatywności jednostkowej, by efektywniej podejmować decyzje indywidualne. Kształtowanie postawy menedżerskiej zachęcającej pracowników do partycypacji w podejmowaniu decyzji. Zwiększenie umiejętności w sterowaniu grupowym podejmowaniem decyzji. Przełam schemat, bądź kreatywny. Trening twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Rozwijane kompetencje: kreatywność, rozwiązywanie problemów, współpraca, innowacje Rozwój składowych umiejętności kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów. Dostarczenie narzędzi i technik wspomagających indywidualną i zespołową pracę twórczą. Wzmocnienie motywacji do przełamywania ograniczeń, myślenia out the box. Decyzja i jej rodzaje. Podejmowanie decyzji w kontekście zarządzania. Myślenie analityczne. Myślenie holistyczne (synteza). Twórcze myślenie w praktyce. Zdolność oceny. Intuicja i decyzje. Podejmowanie decyzji autorytarne i grupowe. Grupowe metody podejmowania decyzji. Czas trwania: 1-2 dni szkoleniowe Zespół kreatywny, czyli tu rodzi się innowacja. Warunki organizacyjne i zespołowe dla twórczości. Umiejętności interpersonalne - zasady konstruktywnego dialogu w grupie kreatywnej. Twórczość skrystalizowana i potencjalna rozróżnienie między nimi oraz określenie poziomu kreatywności. Motywacja do twórczego myślenia i zachowania. Etapy procesu twórczego myślenia. Od analizy do realizacji. Zdolności twórczego myślenia techniki kreatywności. Uruchamianie grupowego myślenia twórczego. Rola i wykorzystanie intuicji w procesie twórczego rozwiązywania problemów i kreatywności. Etapy wdrażania innowacji, czyli jak twórcze rozwiązanie przekuć w sukces. Jak promować postawę kreatywności wewnątrz organizacji. 16

18 Głos jak dzwon! Wykorzystaj siłę swego głosu, by osiągać cele? Rozwijane kompetencje: wywieranie wpływu, radzenie sobie ze stresem, komunikacja Jestem opanowany i skoncentrowany. Jak radzić sobie ze stresem menedżerskim i nadmiarem obowiązków. Rozwijane kompetencje: radzenie sobie ze stresem, wywieranie wpływu, automotywacja, produktywność Doskonalenie emisji głosu poprzez ćwiczenie składowych głosu. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku i poprawa prezentacji podczas spotkań handlowych, konferencji, targów, spotkań biznesowych, kontaktu telefonicznego. Podniesienie poziomu zaufania do siebie i przeżywanie mniejszego stresu. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: sposobów radzenia sobie ze stresem radzenia sobie z trudnym pracownikiem zwiększenia efektywności własnych działań Praca nad emisją dźwięku, dynamiką, elastycznością i komfortem mówienia, oraz podniesieniem jego skuteczności i bezpieczeństwa potrzebnych podczas długiego używania głosu (wystąpienia, prelekcje, prezentacje, praca przez telefon). Doskonalenie jakości mówienia. Uzyskanie wyrazistości mówienia poprzez indywidualnie dobrane ćwiczenia praktyczne. Praca nad estetyką głosu głębokością barwy, melodią samogłosek i intonacją. Zwiększenie własnego wpływu poprzez wzmocnienie sugestywności mówienia. Poznanie technik oddechowych ułatwiających panowanie nad głosem w sytuacjach stresu i emocji. Ćwiczenia z zakresu higieny głosu. Autodiagnoza własnych umiejętności w radzenia sobie ze stresem. Źródła, objawy, mechanizmy tworzenia się stresu. Wpływ własnych przekonań na tworzenie się napięć fizycznych i psychicznych. Jak odzyskać równowagę i kontrolę w sytuacjach dużego obciążenia pracą? Identyfikacja przekonań osobistych, które zwiększają skuteczność i efektywność pracy. Techniki i narzędzia poznawcze: przeformułowania, praca z monologiem wewnętrznym - zamiana i stopowanie myśli, zmiana komunikatu negatywnego na pozytywny. Jak osiągać relaks - techniki antystresowe (Ćwiczenia praktyczne). Dekalog radzenia sobie ze stresem. Czas trwania: 2-3 dni szkoleniowe 17

19 Zachowaj zdrowy balans! - Work-Life balance (WLB). Rozwijane kompetencje: automotywacja, radzenie sobie ze stresem, efektywność osobista Weryfikacja własnego podejścia do pracy w kontekście życia. Rozwój umiejętności priorytetyzowania. Dostarczenie doświadczeń w odnajdywaniu zdrowego balansu. Podniesienie komfortu pracy i inspiracja do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Równowaga czym jest? Obszary życia obszary równowagi: Gdzie jestem gdzie chcę być? Życie czyli projekt: Obszary projektu i wzajemne powiązania między nimi. Cele w różnych obszarach życia. Nastawienie wobec wyzwań i zmian a rezultaty. Pozytywny język i proaktywna postawa. Wartości osobiste i zarządzanie sobą w czasie. Równowaga w perspektywie czasowej: balans teraz/balans na stałe. Sztuka pozytywnego myślenia. Skupienie na rozwiązaniach strategia radzenia sobie z trudnościami. Filary odporności psychicznej. Nadaj swemu życiu sens czyli kształtuj swoją przyszłość. Uwolnij siłę wewnętrznych motywatorów. Zarządzanie przez wartości. Rozwijane kompetencje: zarządzanie ludźmi, motywowanie, rozwój kultury organizacyjnej Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Uzupełnienie stosowanych sposobów zarządzania o komponent motywacyjny. Powiązanie konkretnych działań menedżerów z misją i strategią przedsiębiorstwa. Wzrost umiejętności menedżerów w zakresie prowadzenia rozmów z pracownikami prowadzących do zwiększenia motywacji. Misja, wartości i cele firmy. Wartości indywidualne a wartości organizacyjne. Po co rozmawiać z pracownikami o wartościach? Rola menedżera w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy poprzez zwiększenie zaangażowania pracowników na bazie wartości. Jak rozmawiać z pracownikami o wartościach. Czas trwania: 1-2 dni szkoleniowe Czas trwania: 2-3 dni szkoleniowe 18

20 Metody szkoleniowe By doskonalić umiejętności i kształtować postawy stosujemy: ĆWICZENIA Szkolenia są zgodne z metodyką "warsztatową" (80% czasu). Ćwiczenia diagnozują i rozwijają umiejętności, a także dostarczają wiedzy z doświadczenia. DYSKUSJE Doświadczenie z ćwiczeń jest omawiane podczas dyskusji grupowej. Uczestnicy integrują wnioski z gry lub zadania z posiadaną wiedzą z pracy. Stosowanie tych wniosków weryfikujemy w kolejnych ćwiczeniach, co przyspiesza proces uczenia się. SCENKI/ SYMULACJE Bazując na firmowych przypadkach z pracy uczestników zapewniamy szybkie wdrożenie wiedzy z ćwiczeń. Dzięki nim inspirujemy uczestników do odkrywania zupełnie nowych dla siebie sposobów postępowania w problemowych sytuacjach. Materiały szkoleniowe Każdy z uczestników otrzyma wydrukowane materiały szkoleniowe zawierające poruszane na szkoleniu zagadnienia, a także rozszerzające wiedzę o temacie szkolenia. Materiały mogą być także dostarczone w formie elektronicznej (PDF). Materiały zawierają także: tabelę umożliwiającą ocenę mocnych i wymagających wzmocnienia stron uczestników, stronę, gdzie każdy uczestnik zapisuje indywidualny kontrakt na rozwój swoich umiejętności, przestrzeń na notatki własne, literaturę, do której warto sięgnąć po zakończeniu szkolenia. VIDEOTRENING Mamy już kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem kamery i dobrze wiemy jak, pomimo lęków uczestników, wykorzystać ją do intensyfikacji procesu rozwoju umiejętności/zmiany nawyków. TESTY i ARKUSZE Proponujemy je jako pomocniczy materiał w ćwiczeniach lub osobne testy, które skłaniają do refleksji i autorefleksji. Materiały te po wypełnieniu zostają do dyspozycji uczestników. ACTIN PLAN. Uczestnicy na podstawie autoanalizy, a także informacji zwrotnej od trenerów oraz grupy, wyznaczają indywidualne cele rozwojowe i plany działania wdrożenia umiejętności w praktykę. 19

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Katalog. Wszystkie Państwa potrzeby szkoleniowe mają jedno rozwiązanie: Akademię Szybkiej Nauki

Katalog. Wszystkie Państwa potrzeby szkoleniowe mają jedno rozwiązanie: Akademię Szybkiej Nauki Katalog Wszystkie Państwa potrzeby szkoleniowe mają jedno rozwiązanie: Akademię Szybkiej Nauki Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz ul. Nowogrodzka 49 00-695 Warszawa + 48 22 522 84 32 szkolenia@akn.pl

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozwijamy specjalistów

Rozwijamy specjalistów Rozwijamy specjalistów ASERTYWNOŚĆ Szkolenia inżynierskie SEW-Eurodrive Szkolenia Menadżerskie Szkolenia Microsoft Office 1 SEW-Eurodrive Napędzamy świat - od ponad 80 lat SEW projektuje i tworzy systemy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137.

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137. Publikacja wydawana przez Project Management Institute www.pmi.org.pl marzec 2015 nr 8 ISSN 2353-3137 s. 6 7 Sponsorzy - niedoceniana rola Grzegorz Szałajko s. 16 19 Megaprojects should focus on sustainability

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy KOBIECA LIDERKA Program rozwoju dla kobiet aspirujących lub będących na stanowiskach kierowniczych Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy Naszą misją jest ewolucja człowieka przez coaching. Wspieramy kobiety

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo