INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma};

2 INSTRUKCJA CASE case wyrażenie of lista_stałych : instrukcja_1; lista_stałych : instrukcja_2;... lista_stałych : instrukcja_n; else instrukcja; end; Wykonaj tę instrukcję, przed którą na liście_stałych występuje wartość wyrażenia lub instrukcję po else, jeśli żadna stała nie pasuje (przed else powinien/może być średnik)

3 INSTRUCJA CASE c.d. program miesiace; uses crt; var wybrany : integer; write ('Wpisz numer miesiąca: '); readln (wybrany); case wybrany of 2 : writeln ('Ten miesiąc ma 28 dni.'); 1,3,5,7,8,10,12 :writeln ('Ten miesiąc ma 31 dni'); 4,6,9,11 : writeln ('Ten miesiąc ma 30 dni.'); else writeln ('Wybrałeś złą liczbę!'); end; readln; end.

4 INSTRUKCJA CASE c.d. program jaki_znak; var znak : char; repeat write ('Podaj znak, (! kończy): '); readln (znak); case znak of '0'.. '9' : writeln (znak, ' jest cyfrą'); 'a'.. 'z' : writeln (znak, ' jest małą literą'); 'A'.. 'Z' : writeln (znak, ' jest wielką literą'); '!' : writeln ('Do widzenia'); else writeln ('Niestety nie wiem co to za znak'); end; until znak = '!'; end.

5 INSTRUKCJA GOTO goto etykieta; Przejdź do instrukcji poprzedzonej etykietą. Każda użyta w programie etykieta musi zostać wcześniej zadeklarowana, podobnie jak zmienne. label etykieta1, et2, 3; Instrukcja, do której będziemy chcieli wykonywać przejście, powinna być poprzedzona etykietą w następujący sposób et2: instrukcja

6 INSTRUKCJA GOTO c.d. program przeskocz; uses crt; label et3; var a : integer; clrscr; a := 0; writeln ('Początek, a = ', a); goto et3; a := 1; writeln ('Ten tekst się nie wyświetli'); et3: writeln ('Tylko ten tekst się wyświetli, a = ', a); readln; end.

7 IDENTYFIKATORY Identyfikatory służą do oznaczania zmiennych, stałych, typów, procedur, funkcji, modułów, programów, etykiet. Identyfikator: składa się z liter (także znak podkreślenia) i cyfr zaczyna się od litery długość dowolna, ale tylko 63 znaki są znaczące wielkość liter nie jest brana pod uwagę

8 SEPARATORY komentarze { komentarz1 } (* komentarz2 *) odstępy (spacje) przejścia do nowego wiersza Dowolne dwa identyfikatory, słowa kluczowe i liczby muszą być rozdzielone co najmniej jednym separatorem. Słowa kluczowe są to zastrzeżone słowa/nazwy, będące integralną częścią języka Turbo Pascal. Są to np. słowa tworzące instrukcje (repeat, until)

9 TABLICE array [indeks_dolny.. indeks_gorny] of typ_skła array [indeksy_1,..., indeksy_n] of typ_skladowy Tablice (ang. array) służą do przechowywania wielu zmiennych tego samego typu (typ_skladowy). Indeksy określają wielkość tablicy w poszczególnych wymiarach. Indeksy muszą być opisem typu porządkowego. Odwołanie do elementu tablicy tab o indeksie n: tab [n]

10 TABLICE c.d. Przykłady: var tab1 : array [1.. 10] of integer; tab2 : array [1.. 10, ] of integer; tab3 : array ['a'.. 'z'] of integer; tab4 : array ['a'.. 'z', , boolean] of char; tab5 : array ['1'.. '9', 'a'.. 'z', 'A'.. 'Z'] of char; tab6 : array [5.. 9] of string; tab7 : array [1.. 5] of array [1.. 5] of real; tab8 : array [1.. 5, 1.. 5] of real;

11 TABLICE c.d. program liczby; var tablica_liczb : array [1.. 10, ] of integer; i, j, suma : integer; for i := 1 to 10 do for j := 1 to 10 do readln (tablica_liczb [i, j]); suma := 0; for i := 1 to 10 do for j := 1 to 10 do suma := suma + tablica_liczb [i, j]; writeln ('suma wynosi: ', suma); end.

12 TABLICE c.d. program odwroc; var znaki : array [1.. 20] of char; i : integer; writeln ('Wprowadź 20 znaków:'); for i := 1 to 20 do readln (znaki [i]); writeln ('Oto te znaki w odwróconej kolejności'); for i := 20 downto 1 do write (znaki [i]); readln; end.

13 TABLICE c.d. program odwroc_napis; var znaki : array [1.. 20] of char; i : integer; writeln ('Wprowadź napis 20 znaków:'); for i := 1 to 20 do read (znaki [i]); readln; writeln ('Oto ten napis w odwróconej kolejności'); for i := 20 downto 1 do write (znaki [i]); readln; end.

14 TABLICE c.d. program ile_mniejszych; var odp : char; liczby : array [ ] of integer; i, ile_m, liczba_por : integer; writeln ('Program sprawdza, ile liczb w podanym ciągu ' + 'jest mniejszych od podanej liczby.'); writeln ('Podaj ciąg 16 liczb całkowitych'); for i := 10 to 25 do readln (liczby[i]);

15 repeat ile_m := 0; write ('Podaj liczbe całkowitą do porównania: '); readln (liczba_por); for i := 10 to 25 do if liczby[i] < liczba_por then ile_m:=ile_m+1; writeln ('W ciągu jest ', ile_m,' mniejszych liczb.'); repeat write ('Sprawdzamy dalej?(t/n) '); readln (odp); until (odp='t') or (odp='n') or (odp='t') or (odp='n'); until (odp='n') or (odp='n'); end.

16 program imiona; var tab_imion : array ['A'.. 'Z'] of string; litera, lit_wyb : char; writeln ('Podaj imiona dla poszczególnych liter:'); for litera := 'A' to 'Z' do write (litera, ': '); readln (tab_imion[litera]); end; write ('Podaj litere: '); readln (lit_wyb); while (lit_wyb >= 'A') and (lit_wyb <= 'Z') do writeln (lit_wyb, '- imię: ', tab_imion[lit_wyb]); write ('Podaj litere: '); readln (lit_wyb); end; end.

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Pascal. 1. Pliki tekstowe. Przykład 1.1. Zapis do pliku tekstowego

Pascal. 1. Pliki tekstowe. Przykład 1.1. Zapis do pliku tekstowego Pascal 1. Pliki tekstowe Przykład 1.1. Zapis do pliku tekstowego {deklaracja zmiennej tekstowej 'plik'} plik: text; {skojarzenie zmiennej plikowej 'plik' z plikiem na dysku (podajemy lokalizacje)} {tworzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Plan wykładu 2 TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Wykład 2: Wprowadzenie do PL/SQL: bloki anonimowe, zmienne, kursory Wprowadzenie do PL/SQL Bloki Podstawowe składowe języka Zmienne i stałe Kursory Małgorzata

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations X3 Copyright 2003-2012 by Andrzej Marciniak PP-10(1 z 66) Na poprzednim wykładzie...

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Języki programowania Haskell

Języki programowania Haskell Języki programowania Haskell zadanie projektowe nr. 4 2014/15 K. Turowski, T. Goluch 1. Kompilacja, uruchamianie i Hello world Kompilacja i uruchamianie: ghc --make hello.hs./hello Interaktywny interpreter:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika

Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika Aleksander Buczyński 8 lutego 2004 roku Spis treści 1 Streszczenie 2 2 Definicje 3 3 Ogólna budowa programu 3 4 Crawler 4 4.1 Krótki opis działania.........................

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Języki programowania Notatki do wykładu Programowanie dla studentów I roku dziennych studiów magisterskich kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim Języki programowania ToMasz Wierzbicki Instytut

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Egzaminy i inne zadania. Semestr II.

Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Poniższe zadania są wyborem zadań ze Wstępu do Informatyki z egzaminów jakie przeprowadziłem w ciągu ostatnich lat. Ponadto dołączyłem szereg zadań, które pojawiały

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

Ilość cyfr liczby naturalnej

Ilość cyfr liczby naturalnej Ilość cyfr liczby naturalnej Użytkownik wprowadza liczbę naturalną n. Podaj algorytm znajdowania ilości cyfr liczby n. (Np.: po wprowadzeniu liczby 2453, jako wynik powinna zostać podana liczba 4). Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a.

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. M. Wiewiórko 05/2014 Plan Uwagi wstępne Przykład Rozwiązanie Tabela testowa Plan prezentacji: Kilka uwag wstępnych. Operacje na typach tekstowych. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Funkcje są prawdopodobnie najważniejszą częścią każdego poważnego programu (w każdym języku programowania).

Funkcje są prawdopodobnie najważniejszą częścią każdego poważnego programu (w każdym języku programowania). Funkcje w Pythonie Funkcje to części programu wielokrotnego użytku. Pozwalają nam nadad nazwę blokowi wyrażeo, a następnie uruchamiad ten blok używając tej nazwy gdziekolwiek w programie, dowolną ilośd

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze n liczb całkowitych

Znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze n liczb całkowitych 1/12 Opracowała Kozłowska Ewa ekozbelferek@poczta.onet.pl nauczyciel przedmiotów informatycznych Zespół Szkół Technicznych Mielec, ul. Jagiellończyka 3 Znajdowanie największego i najmniejszego elementu

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo