Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo"

Transkrypt

1 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Literatura dydaktyczne Pomostowe ścieżka: C Wykłady-40 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego. Cel: Celem jest zaznajomienie studenta z podstawami anatomii człowieka w takim zakresie, jaki mu będzie niezbędny dla opanowania wiedzy dyscyplin klinicznych jak i przedmiotów przedklinicznych. Umiejętności: Nauczenie studenta całościowego, holistycznego ujmowania budowy ludzkiego ciała oraz umiejętności wykazywania powiązań między układami narządów i ich czynności. Pokaz foliogramów z nazewnictwem poszczególnych części narządów ( ze szczególnym uwzględnieniem ich budowy). Ćwiczenia na modelu szkieletu człowieka. Pokaz filmu dotyczącego anatomii rozrodu. Analiza plansz dotyczących następujących układów: -sercowo-naczyniowego -pokarmowego -oddechowego -mięsni poprzecznie prążkowanych -moczowego -chłonnego -gruczołów wydzielania wewnętrznego Podstawowa A. Krechowiecki, F. Czerwieński Zarys anatomii człowieka PZWL 2002 Sokołowska Pichutowa J. Anatomia człowieka PZWL 2002 Aleksandrowicz R. Mały atlas anatomiczny PZWL 2006 Atlas ludzkiego ciała. Poradnik rodzinny Multimedialny Atlas anatomii człowieka Uzupełniająca W. Łasiński Anatomia topograficzna i stosowana: tom 1 i 2 PZWL 1984 Pod red. W. Łacińskiego Anatomia człowieka tom 1. Kości, stawy i więzadła W-wa 1990 A. Michalin, W. Ramotowski Anatomia i fizjologia człowieka PZWL 2005

2 Wykłady Szkielet człowieka. Rodzaje kości i ich połączenia. Układ mięśniowy. Okolice ciała, ściany tułowia i jamy ciała. Anatomia układu nerwowego: ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego. Drogi nerwowe. Śródpiersie. Układ krążenia. Serce. Krążenie duże i małe. Drogi oddechowe. Płuca, opłucna. Układ pokarmowy. Wielkie gruczoły jamy brzusznej. Krążenie wrotne. Otrzewna. Przestrzeń zaotrzewnowa. Układ moczowy: nerki, moczowody, pęcherz moczowy. Narządy płciowe męskie i żeńskie. Narządy zmysłów. Układ chłonny.

3 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Ścieżka C: wykłady-45 godzin, Forma i warunki zaliczenia Miejsce realizacji praktyk zawodowych Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anestezjologia i pielęgniarstwo w Rok studiów: 1 zagrożeniu życia Semestr: 2 dr n. med. Maria Marciniak dr n. med. Maria Marciniak mgr Dorota Łęgowik mgr E. Arkuszewska praktyki zawodowe-40 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego PZ zgodnie z Regulaminem PZ i ZP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie studenta z postępowaniem w przypadku stanów zagrażających życiu, oraz zaznajomienie z czynnościami w zakresie anestezjologii. Umiejętności: W wyniku ukończonego kursu student potrafi rozpoznać stan zagrożenia życia, wykonać zabiegi ratujące i zapewnić opiekę choremu, obsłużyć sprzęt i aparaturę monitorującą, a także zinterpretować wyniki badań. Będzie umiał też przygotować chorego do znieczulenia i pielęgnować po nim. Literatura Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych dydaktyczne Praktyka zawodowa prowadzona zgodnie z przygotowanym programem zajęć. Podstawowa W. Gaszyński Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej. PZWL 2008 Samuel M. Keim Tłum. Medycyna ratunkowa na dyżurze PZWL W-wa 2006 M. Buchfeeder, A. Buchfeeder Podręcznik pierwszej pomocy PZWL 2005 Dawid Bass Tłum. P.Witkowski Pierwsza pomoc i opieka domowa Wyd. PR W-wa 2005 L. Wołowicka, D. Dyk Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo PZWL 2008 Uzupełniająca Berry A. J., Knos G. B. : Anestezjologia, Urban&Patrtner, Wrocław 1999 Brzeziński T.: Etyka lekarska, PZWL, Warszawa 2002 Duke J.: Sekrety anestezjologii, Elsevier Urban&Patrtner, Wrocław 2008 Marino P. L.: Intensywna terapia, Urban&Partner, Wrocław 2001 Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004

4 Wykłady Praktyka zawodowa Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: mechanizmy, wskazania, powikłania. Farmakoterapia, udział pielęgniarki. Procedury ratunkowe: choroba niedokrwienna i zawał. Stosowane leki, obrzęk płuc, wstrząs kardiologiczny, zaburzenia rytmu, pielęgnowanie pacjenta. Elektroterapia w stanach nagłego zagrożenia życia i udział w nim pielęgniarek: defibrylacja, kardiowersja, stymulacja. Wybrane stany zagrożenia życia: udar mózgu, zaburzenia świadomości, śpiączki, padaczka, astma i ostra niewydolność oddechowa, wentylacja oddechowa, wstrząs, zatorowość, hipotermia, oparzenia, utonięcia- postępowanie pielęgnacyjne. Postępowanie medyczne w miejscu zdarzenia i zadania pielęgniarskie. Rany, urazy, obrażenia i postępowanie pielęgniarskie. Zatrucia i sepsa: ogólne zasady postępowania i postępowanie w przypadkach wybranych, zadania dla lekarza i pielęgniarki. Zapoznanie pielęgniarek z farmakoterapią w miejscu zdarzenia. Zagrożenia obszaru kraju w czasie pokoju, katastrofy, działania w przypadku strat masowych, segregacja, zabezpieczenia imprez masowych-rola pielęgniarki. Ból i jego leczenie, rola pielęgniarki Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w anestezjologii. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach anestezjologicznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych.

5 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności dydaktyczne Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Badania fizykalne Rok studiów: 1 Semestr: 2 dr W.Korzekwa A,B-2gr prof. Korzekwa P. A,B prof. J.Knap A,B dr Leśnikowska AB prof. A. Rudnik C, dr Świderek C dr W.Korzekwa A,B-2gr prof. Korzekwa P. A,B prof. J.Knap A,B dr Leśnikowska AB prof. A. Rudnik C, dr Świderek C Pomostowe ścieżka: C ćwiczenia-30 godzin Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Cel: Celem kształcenia jest zapoznanie z podstawami badań fizykalnych w pielęgniarstwie, przedstawienie odrębności prowadzenia badań u człowieka dorosłego jak i u niemowląt i dzieci z wykorzystaniem metod i technik w badaniu podmiotowym i przedmiotowym. Kształtowanie postawy odpowiedzialności i poczucia intymności w czasie prowadzenia badań. Umiejętności: Po zakończonych zajęciach student pozna metody i techniki badania podmiotowego i przedmiotowego u dorosłych i dzieci. Potrafi rozpoznać i odróżnić odrębności występujące w tych badaniach, oraz zinterpretować ich wyniki w procesie rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjno opiekuńczych u chorych diagnozowanych. Potrafi też udokumentować przeprowadzone badania. Wykłady z użyciem środków multimedialnych Zajęcia przeprowadzane w formie ćwiczeń z wykorzystaniem modeli, fantomów i tablic poglądowych, oraz obserwacja badań zajęcia w szpitalu. Literatura Podstawowa W. Ciechaniewicz Red. Pielęgniarstwo. Ćwiczenia PZWL 2004 K. Zahradniczek Redakcja Pielęgniarstwo PZWL 2004 B. Ślusarska,D. Zarzycka, K. Zahradniczek Red Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2 Czelej 2002 Uzupełniająca M. Kózka L. Błaszewska-Żywko Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL 2007 A. Stychlerz Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki. PZWL 2009 J. Górajek-Jóźwik Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL 2007

6 Ćwiczenia Badania przedmiotowe i podmiotowe niemowląt i dzieci oraz osób dorosłych, stan psychiczny, stan ogólny (skóra - relewatory skórne, oczy, uszy, jama ustna, gardło i szyja, klatka piersiowa i płuca, gruczoły piersiowe, układ sercowo naczyniowy, brzuch, męskie narządy płciowe, żeńskie narządy płciowe, obwodowy układ krążenia, układ mięśniowo szkieletowy, układ nerwowy. Dokumentacja kliniczna pacjenta. Badania fizyczne w zdrowiu i chorobie. Ocena objawów w badaniu fizykalnym.

7 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Badania w pielęgniarstwie Rok studiów: 1 i 2 Semestr: 1,2,3 Dr n. med. Katarzyna Dymczyk- Ociepka Pomostowe ścieżka: C wykłady-60 godzin, Zaliczenie na podstawie obecności i przeprowadzonego kolokwium. Cel: Celem szkolenia jest zaznajomienie studentów pielęgniarstwa z metodologią, czyli nauką zajmującą się prawidłowościami i rządzącymi procesami poznawczymi w nauce, celem wykorzystania ich do badań i zastosowania w praktyce Umiejętności: Po zakończeniu szkoleniu oczekuje się od studenta znajomości wiedzy, umiejętności i ukształtowania postawy, które pozwolą mu określić w pielęgniarstwie problemy badawcze, poznać dobór właściwych metod i technik, uczestniczyć w gromadzeniu danych oraz wprowadzić w życie rezultaty tych badań. Literatura dydaktyczne Podstawowa Wykłady z użyciem środków multimedialnych. Wykłady teoretyczne, konsultacje w grupie studenckiej. H. Lenartowicz, M. Kózka, Metodologia badań w pielęgniarstwie, Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo PZWL, W-wa 2010 J. Podgórska Statystyka dla studiów licencjackich PWE W-wa 2001 W. Dudkiewicz Podstawy metodologii badań Wyd. Stachurski, Kielce 2001 M. Kózka Zastosowanie badań naukowych w praktyce zawodowej pielęgniarki. Procedury pielęgniarski, PZWL W-wa 2009 Uzupełniająca W. Ciechaniewicz, Pielęgniarstwo ćwiczenia, PZWL W-wa 2004

8 Wykłady Podstawowe pojęcia w badaniu naukowym: wiedza naukowa i jej cele, funkcje nauki, dziedziny, specjalności, paradygmaty. Rodzaje badań naukowych, badania ilościowe i jakościowe, retrospektywne i prospektywne, ciągłe, powtarzalne, przekrojowe, badanie w warunkach sztucznych i naturalnych, dedukcyjne i indukcyjne. Badania szczególnie użyteczne w pielęgniarstwie: badania w działaniu dojście do teorii poprzez działania praktyczne. Istota badań w pielęgniarstwie: związek badania z praktyką, powiązanie problemów badawczych z koncepcją, dostęp do badań. Etyczne aspekty badań i proces krytycznej oceny publikacji. Koncepcja badania: struktura, źródła informacji naukowej, cele, kryteria poprawności, hipotezy. Wybór i omówienie metod, technik i narzędzi badawczych. Opracowanie założonego teoretycznie materiału badawczego: porządkowanie danych, określenie zbiorowości statystycznej, dobór próby, opracowanie statystyczne, analiza i prezentacja, opracowanie wniosków, opracowanie pisemne.

9 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Biochemia z biofizyką Rok studiów: 1 Semestr: 1 Dr hab. Mirosław Tyrka- prof. AP Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Literatura Pomostowe ścieżka: C wykłady-15 godzin, Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z biochemicznymi i biofizycznymi mechanizmami funkcjonowania organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prowadzących do występowania chorób W wyniku realizacji kursu student powinien lepiej zrozumieć procesy fizjologiczne, patogenezę i przebieg chorób, poznać podstawowe procesy biochemiczne i biofizyczne zachodzące w żywym organizmie zwłaszcza w zakresie budowy i funkcjonowania makromolekuł. Wykłady z użyciem środków multimedialnych. dydaktyczne Podstawowa Kazimierz Pasternak-Biochemia- podręcznik dla studentów licencjackich Wyd. Czelej Lublin 2002 Hades D.B. Hooper N.M. Biochemia Krótkie wykłady Wyd. PWN W-wa 2002 Jaroszyk F. Biofizyka Podręcznik dla studentów PZWL W-wa 2008 Z. Jóźwiak, G. Bartosz Biofizyka- Wybrane zagadnienia z ćwiczeń. Wyd. Naukowe PWN W-wa 2007 Uzupełniająca Alberts B. i inni Podstawy biologii komórki. Wprowadzenie do biologii molekularnej. PWN W-wa 1999 L. Kłysejko Stefanowicz Cytobiochemia Wyd. Naukowe PWN 2002.Murray K.R., Granner D.R, Rodwell V.W. Biochemia Harpera PZWL W-wa 2006 A.Z. Hrynkiewicz, E. Rokity Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska Wyd. Naukowe PWN 1999

10 Wykłady Podział i działanie witamin, Grupy krwi i proces krzepnięcia krwi, Wybrane choroby przemiany węglowodanów, lipidów Fala akustyczna i inne oddziaływania mechaniczne Biofizyka procesu słyszenia i fizyczne aspekty funkcjonowania narządu słuchu Biofizyka słyszenia w różnych okresach życia człowieka. Skutki narażenia na uszkodzenia narządu słuchu. Oddziaływanie infradźwięków i ultradźwięków na organizm ludzki. Ciepło i jego wymiana z otoczeniem. Strumień ciepła. Sposoby dystrybucji. Energetyka cieplna organizmu człowieka w różnych warunkach termicznych i fizjologicznych - w przemianie podstawowej, przy ciężkiej pracy fizycznej, przy zanurzeniu w zimnej wodzie, suchym i ciepłym powietrzu itp. Działanie bodźców ciepłych i zimnych na układ krążenia, pracę serca i naczyń tętniczych oraz żylnych, proces przepływu krwi i ukrwienie narządów i tkanek ludzkich. Zjawiska elektryczne. Tkanka żywa jako odbiornik prądu elektrycznego Komórki, tkanki, narządy i całe organizmy jako generatory napięć, prądów elektrycznych i pól elektromagnetycznych o różnej charakterystyce. Charakterystyka elektryczna komórek, tkanek i narządów Działanie prądu stałego na organizm ludzki (elektrochemiczne, elektrokinetyczne, elektrotermiczne) Pojęcie punktów motorycznych nerwów i mięśni. Reobaza, chronaksja, chronaksymetria, krzywa i/t, prawo du Bois Reymonda, współczynnik akomodacji

11 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Ścieżka C: wykłady-45 godzin, Forma i warunki zaliczenia Miejsce realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Chirurgia i pielęgniarstwo Rok studiów: 1 i 2 chirurgiczne Semestr: 2 i 3 dr hab. med., prof. nadzw. Piotr Korzekwa dr hab. med., prof. nadzw. Piotr Korzekwa mgr Renata Sówka mgr Barbara Dubek zajęcia praktyczne-40 godzin, praktyki zawodowe-120 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego Zaliczenie ZP i PZ zgodnie z Regulaminem PZ i ZP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Poznanie zasad nowoczesnego pielęgniarstwa poprzez przystępne przekazanie wiedzy ogólnochirurgicznej oraz nauczenie samodzielności i logicznego myślenia przy pielęgnowaniu chorych chirurgicznych zarówno przed operacją, jak i po operacji. Celem jest zwiększenie roli i zakresu działań pielęgniarki w zespole leczącym. Literatura Umiejętności: Opanowanie niektórych technik wykonywania potrzebnych w chirurgii zabiegów pielęgniarskich i leczniczych, których studenci muszą się uczyć praktycznie pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli akademickich. Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych dydaktyczne ZP i PZ instruktor, praca pod kontrolą opiekuna. Podstawowa Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. 3. Makmed, Lublin Condon W.: Kompendium postępowania chirurgicznego. PZWL, Warszawa Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów w chirurgii, ginekologii i urologii. Makmed, Lublin Majewski E., Zaniewski M.: Pielęgniarstwo chirurgiczne. Ś.A.M, Katowice Sweetland H., Conway K.: Chirurgia. Urban & Partner, Wrocław Szewczyk M. T., Ślusarz R.: Pielęgniarstwo w chirurgii. Borgis, Warszawa Uzupełniająca Jan Fibak Chirurgia-repetytorium Wyd. PZWL W-wa 2006 r. Wojciech Noszczyk Chirurgia Tom 1 i 2 Wyd. PZWL W-wa 2005 r. Jerzy Czerniak Chirurgia dziecięca Wyd. PZWL W-wa 2005 r.

12 Jerzy Czernik Powikłania w Chirurgii Dziecięcej Wyd. PZWL W-wa 2005 r. Wykłady Zajęcia praktyczne Zaburzenia odporności. Transplantologia ( podstawy prawne, rodzaje przeszczepów, wskazania). Chirurgiczne zasady leczenia nowotworów. Stany zagrożenia życia. Urazy narządów ruchu ( przyczyny metody, postępowania diagnostyczno-terapeutycznego) Choroby ortopedyczne. Wybrane zagadnienia z chirurgii narządowej i naczyń. Odrębności w chirurgii dziecięcej. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego. Postępowanie po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia. Opieka pielęgniarska nad chorym z urazami. Opieka nad chorymi w wybranych ostrych stanach chirurgicznych. Udział pielęgniarki w przygotowaniu chorych do zabiegów operacyjnych. Dokumentowanie opieki pielęgniarskiej świadczonej w oddziałach chirurgicznych. Działania rehabilitacyjne podejmowane przez pielęgniarki w celu usprawniania chorych po urazach i zabiegach operacyjnych. Udział pielęgniarki w leczeniu bólu pooperacyjnego. Udział pielęgniarki w zabiegach diagnostyczno terapeutycznych- laparoskopia. Praktyki zawodowe Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w chirurgii. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach chirurgicznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych.

13 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki Rok studiów: 2 Semestr: 3 Dr Katarzyna Leszczyńska Dr Katarzyna Leszczyńska Mgr Jolanta Rożniewska Pomostowe ścieżka C wykłady-50godzin, Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Cel: Celem kształcenia jest wykorzystanie elementów filozoficznych w kształtowaniu postaw i zasad moralnych mających wpływ na postępowanie pielęgniarki. Umiejętności: Po zakończeniu szkoleniu oczekuje się od studenta ukształtowania prawidłowych postaw moralnych, uwrażliwienia na ich wartości i płynące z nich zasady decydujące o postępowaniu etycznym pielęgniarki wobec pacjenta, współpracowników i całego społeczeństwa. dydaktyczne Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych Wykład wspierany dyskusjami w grupie studenckiej na temat zagadnień i podanych przykładów. Literatura Podstawowa J. Górajek-Jóźwik Filozofia i teorie pielęgniarstwa Czelej 2007 I.Wrońska, J. Mariański Etyka w pracy pielęgniarstwa Czelej 2007 S. T. Fry, M. Jane Johnstone Etyka w praktyce pielęgniarskiej MAKMED Lublin 2008 W. Ciechaniewicz Pielęgniarstwo-ćwiczenia PZWL 2004 K. Zachradniczek Pielęgniarstwo-podrecznik dla studiów medycznych PZWL 2004 B.Ślusarska, D. żarzycka, K. Zachradniczek Podstawy pielęgniarstwa Tom 1 Czelej 2004 Uzupełniająca J. Tatoń Filozofia medycyny PZWL 2004 H. Jankowski Red. Etyka PWN I.Wrońska Podstawy etyki pielęgniarstwa PTP1993 I.Wrońska Wybrane zagadnienia z etyki pielęgniarstwa Centrum medyczne doskonalenia nauczycieli

14 Wykłady Wybrane zagadnienia filozofii w strukturze formalnej pielęgniarstwa: fenomenologia, egzystencjonalizm, filozofia dialogu i spotkania, filozofia życia, strukturalizm, personalizm, duchowość. Wprowadzenie do filozofii pielęgniarstwa. Historyczne uwarunkowania. Filozofia pielęgnowania, filozofia, a misja pielęgnowania. Zagadnienia etyczne w różnych systemach filozoficznych: chrześcijańskiej, marksistowskiej. Etyka jako nauka o moralności. Etyka zawodowa jako nauka stosowana. Etyka zawodowa pielęgniarstwa. Kodeks deontologiczny współczesnej pielęgniarki, pielęgniarstwo wobec współczesnych problemów etycznych służby zdrowia. Wzory osobowe polskiego pielęgniarstwa.

15 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Fizjologia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr. n. med. Małgorzata Klimza Dr A. Ociepa Pomostowe ścieżka: C wykłady-30 godzi, Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego. Cel: Celem kształcenia jest zaznajomienie z podstawami fizjologii niezbędnymi do opanowania wiedzy z zakresu dyscyplin klinicznych. Literatura dydaktyczne Umiejętności: Po ukończonych studiach student powinien zrozumieć zasady prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka, nabyć umiejętności wykazania czynnościowych powiązań między nimi, jak i interpretować zachodzące procesy fizjologiczne Wykłady będą realizowane przy pomocy prezentacji z wykorzystaniem foliogramów oraz innych technik audio-wizualnych i laboratoryjnych, fantomów, modeli anatomicznych, plansz i innych. Podstawowa W. Traczyk Fizjologia człowieka w zarysie PZWL 2005 r. W. Traczyk, A Trzepaki Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej PZWL 2007 Uzupełniająca Michajlik, W. Romotowski :Anatomia i fizjologia człowieka PZWL 2003 W.F. Ganong : Fizjologia, podstawy fizjologii lekarskiej. Warszawa Wykłady Podstawowe wiadomości z zakresu funkcji życiowych człowieka. Czynności ośrodkowego układu nerwowego, aktywacja mózgu, sen, czuwanie. Kontrola środowiska wewnętrznego: układ autonomiczny, czynność gruczołów dokrewnych, termoregulacja. Krążenie: krew i fizjologia układu krwiotwórczego, układ sercowo-naczyniowy, hemodynamika i autoregulacja przepływu krwi. Fizjologia układu oddechowego, mechanika i regulacja oddychania, krążenie płucne i wymiana gazowa. Płyny ustrojowe i czynność nerek: regulacja równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej, fizjologia nerek, filtracja nerkowa, produkcja moczu. Układ trawienny: czynności motoryczne i wydzielnicze, odżywianie, trawienie i wchłanianie, hormony jelitowe, podstawowa przemiana materii.

16 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Miejsce realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Literatura Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Rok studiów: 2 Semestr: 3 lek. med. Krzysztof Wolnik lek. med. Krzysztof Wolnik mgr Anna Dygudaj Ścieżka C wykłady-30 godzin, zajęcia praktyczne-40 godzin, praktyki zawodowe-80 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego Zaliczenie ZP i PZ zgodnie z Regulaminem PZ i ZP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Celem kształcenia jest przedstawienie studentowi procesu starzenia się w różnych aspektach, celem wykorzystania odrębności psychologicznych i fizjologicznych człowieka w wieku podeszłym do planowania nad nim opieki. Umiejętności: Po ukończonym szkoleniu oczekuje się od studenta znajomości rozpoznawania etiopatogenezy przebiegu chorób wieku podeszłego, ich leczenia oraz doboru metod i sposobów pielęgnowania w zależności od ocen stanu biologicznego, psychicznego i społecznego. Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych ZP i PZ instruktor, praca pod kontrolą opiekuna. dydaktyczne Podstawowa K.Wieczorkowa-Tobis, D. Talarska Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne PZWL 2010r. Schiefele, Staudt, Dach, Galus Pielęgniarstwo geriatryczne. Wyd. Urban & Partner Wrocław 2005 B. Ślusarska, d. Zarzycka, K. Zahradniczek Podstawy pielęgniarstwa Tom 1 Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwa i położnictwa Z. Kawczyńska- Butrym Rodzina-zdrowie-choroba. Koncepcja i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego. Wyd. Czelej Lublin 2001 Uzupełniająca L.Jabłoński, J. Wysokińska-Miszczuk Podstawy geriatologii i wybrane zagadnienia z geriatrii Czelej Lublin 2000 T. Grodzki, J. Kocemba, A. Skalska Geriatria z elementami gerontologii ogólnej PZWL 2006 Z. Chodorowska Wybrane zagadnienia medycyny geriatrycznej VM Group 2005

17 Wykłady Proces starzenia się w aspekcie psychologicznym i socjologicznym. Odrębności fizjologiczne i psychologiczne człowieka w wieku podeszłym. Całościowa ocena geriatryczna. Problemy zdrowotne i psychospołeczne osób w wieku starszym. Podstawy pielęgnowania osób w starszym wieku- obserwacja objawów, zasady postępowania w zależności od stanu i potrzeb. Postępowanie pielęgnacyjne w różnych schorzeniach wieku podeszłego: higiena osobista, odżywianie, rehabilitacja, profilaktyka powikłań. Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe Pielęgnowanie osób starszych z zaburzeniami podstawowych układów narządu zmysłu. Rozwiązywanie specyficznych problemów pielęgniarsko - opiekuńczych ludzi starszych. Postępowanie z chorymi niepełnosprawnymi, nieprzytomnymi i cierpiącymi, wykonywanie zabiegów pielęgniarskich ludzi starszych. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole terapeutycznym. Zdobywanie umiejętności planowania działań edukacyjnych w odniesieniu do pacjenta i jego rodziny. Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w geriatrii. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach geriatrycznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych.

18 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Genetyka Rok studiów: 1 Semestr: 1 dr hab. Mirosław Tyrka prof. AP Ścieżka C Wykłady - 15 godzin Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Literatura Cel i umiejętności Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z organizacją genomu człowieka i podstawami funkcjonowania informacji genetycznej w aspekcie genetycznie uwarunkowanych niektórych jednostek chorobowych i zachowań. Umiejętności: Po skończonym kursie student zna podstawy zagadnień genetycznych wyjaśniających występowanie najczęstszych zespołów chromosomowych i wad rozwojowych człowieka, powstawanie płci i identyfikowanie dziedziczne cech sprzężonych z płcią wykład z możliwościami prezentacji POWERPOINT dydaktyczne Podstawowa Bal J. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. PWN Warszawa Uzupełniająca Drewa G., Ferenc T.: Podstawy genetyki. dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000 Connor M., Ferguson-Smith M.: Podstawy genetyki medycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997 Bruce R. Korf genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych. Wyd. PWN 2003 Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. Genetyka. Krótkie wykłady Genetyka medyczna. Jorde L. B.: Lublin 2000 Genetyka molekularna. Węgleński P. (red.): Warszawa 2002

19 Wykłady Budowa komórki i natura materiału genetycznego Molekularne podstawy funkcjonowania komórki Mutacje genowe, chromosomowe i genomowe Cykl komórkowy. Mitoza i mejoza Prawa Mendla Dziedziczenie cech sprzężonych Genetyka populacyjna badań genomu Choroby kompleksowe Diagnostyka molekularna Farmakogenetyka Immunogenetyka Choroby nowotworowe Leczenie chorób genetycznych Poradnictwo genetyczne i profilaktyka chorób genetycznych Elementy genetyki rozwoju Diagnostyka chorób infekcyjnych i inwazyjnych Biotechnologia

20 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Interna i pielęgniarstwo internistyczne Rok studiów 1 Semestr: 1 dr hab. n. med. Józef Knap prof. AP dr hab. n. med. Józef Knap prof. AP Mgr Wioletta Skowron Liczba godzin Ścieżka C wykłady-45 godzin, zajęcia praktyczne-40 godzin, praktyki zawodowe-120 godzin Forma i warunki zaliczenia Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego Miejsce realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Cel i umiejętności Zaliczenie ZP i PZ zgodnie z Regulaminem PZ i ZP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie studenta z wiedzą kliniczną i wykorzystaniem jej do rozpoznania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych chorych ze schorzeniami internistycznymi Umiejętności: Po odbytym szkoleniu oczekuje się od student rozumienia etiologii, patogenezy i objawów wybranych chorób internistycznych ważnych ze względu na pielęgnacje. Student potrafi również wykorzystać zdobytą wiedzę do udziału w diagnostyce i terapii tych chorób. Literatura Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych dydaktyczne ZP i PZ instruktor, praca pod kontrolą opiekuna. Podstawowa J. Daniluk, G. Jurgowska -Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa Wyd. Czelej 2005 D. Tatarska, D. Zuzulińska-Źółkiewicz - Pielęgniarstwo internistyczne.-podręcznik dla studiów medycznych PZWL 2009 Uzupełniająca F. Kokot- Choroby wewnętrzne PZWL 2000

21 Wykłady Zajęcia praktyczne Choroby układu krążenia, diagnostyka, ablacja, elektroterapia, kardiogenne stany zagrażające życiu- problemy pielęgnacyjne. Choroby układu oddechowego, badania czynnościowe, bronchoskopia- pielęgnowanie pacjenta. Choroby i diagnostyka układu pokarmowego, gastroenterologia endeskopowa- rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjentów do badań. Pielęgnowanie chorych w wybranych schorzeniach gastroenterologicznych. Choroby wątroby i dróg żółciowych. Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów dotyczącej profilaktyki chorób wątroby i dróg żółciowych. Choroby układu krwiotwórczego i krwi. Diagnostyka, transplantacja komórek krwiotwórczych. Wybrane problemy pielęgnacyjne. Choroby układu moczowego i nerek, hemodializa i dializa otrzewnowa, farmakoterapia w chorobach nerek, transplantacja. Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych, pielęgnowanie chorych w wybranych schorzeniach układu moczowego. Choroby układu wewnątrzwydzielniczego i cukrzyca. Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta w zakresie samoopieki, samopielęgnacji i samoobserwacji. Choroby zakaźne, bakteryjne i wirusowe: HIV i zespół nabytego upośledzenia odporności. Rola pielęgniarki wobec pacjentów z AIDS- aspekt moralny, wsparcie emocjonalne. Choroby alergiczne, postacie kliniczne, wstrząs anafilaktyczny, zasady ogólnej diagnostyki-problemy pielęgnacyjne w chorobach alergicznych, udział pielęgniarki w diagnostyce tych chorób. Choroby układu narządu ruchu- układowe RZS, ZZSK, zwyrodnieniowe, kolagenozy choroby kości. Problemy opiekuńcze pacjentów w schorzeniach układu narządu ruchu. Organizacja pracy i zadania pielęgniarki w oddziale internistycznym. Udział w przygotowaniu pacjentów do badań, które mają zastosowanie w chorobach wewnętrznych, prowadzenie obserwacji pacjentów ze schorzeniami serca, układu krążenia, układu oddechowego, pokarmowego i moczowego. Udział farmakoterapii w wybranych jednostkach internistycznych. Pielęgnowanie chorych leczonych w oddziale internistycznym. Praktyki zawodowe Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w oddziale chorób wewnętrznych. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach internistycznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu edukacyjnego Wybierz Życie Pierwszy Krok Autorzy: Magdalena Ankiersztejn Bartczak Agnieszka Górecka Konsultacja medyczna: Dr n. med. Piotr Bobkiewicz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Proces pielęgnowania element jakości świadczeń pielęgniarskich

Proces pielęgnowania element jakości świadczeń pielęgniarskich Monika Tomaszewska* Proces pielęgnowania element jakości świadczeń pielęgniarskich Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona Albert Einstein Początek ogromnego postępu, jaki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo