Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo"

Transkrypt

1 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Literatura dydaktyczne Pomostowe ścieżka: C Wykłady-40 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego. Cel: Celem jest zaznajomienie studenta z podstawami anatomii człowieka w takim zakresie, jaki mu będzie niezbędny dla opanowania wiedzy dyscyplin klinicznych jak i przedmiotów przedklinicznych. Umiejętności: Nauczenie studenta całościowego, holistycznego ujmowania budowy ludzkiego ciała oraz umiejętności wykazywania powiązań między układami narządów i ich czynności. Pokaz foliogramów z nazewnictwem poszczególnych części narządów ( ze szczególnym uwzględnieniem ich budowy). Ćwiczenia na modelu szkieletu człowieka. Pokaz filmu dotyczącego anatomii rozrodu. Analiza plansz dotyczących następujących układów: -sercowo-naczyniowego -pokarmowego -oddechowego -mięsni poprzecznie prążkowanych -moczowego -chłonnego -gruczołów wydzielania wewnętrznego Podstawowa A. Krechowiecki, F. Czerwieński Zarys anatomii człowieka PZWL 2002 Sokołowska Pichutowa J. Anatomia człowieka PZWL 2002 Aleksandrowicz R. Mały atlas anatomiczny PZWL 2006 Atlas ludzkiego ciała. Poradnik rodzinny Multimedialny Atlas anatomii człowieka Uzupełniająca W. Łasiński Anatomia topograficzna i stosowana: tom 1 i 2 PZWL 1984 Pod red. W. Łacińskiego Anatomia człowieka tom 1. Kości, stawy i więzadła W-wa 1990 A. Michalin, W. Ramotowski Anatomia i fizjologia człowieka PZWL 2005

2 Wykłady Szkielet człowieka. Rodzaje kości i ich połączenia. Układ mięśniowy. Okolice ciała, ściany tułowia i jamy ciała. Anatomia układu nerwowego: ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego. Drogi nerwowe. Śródpiersie. Układ krążenia. Serce. Krążenie duże i małe. Drogi oddechowe. Płuca, opłucna. Układ pokarmowy. Wielkie gruczoły jamy brzusznej. Krążenie wrotne. Otrzewna. Przestrzeń zaotrzewnowa. Układ moczowy: nerki, moczowody, pęcherz moczowy. Narządy płciowe męskie i żeńskie. Narządy zmysłów. Układ chłonny.

3 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Ścieżka C: wykłady-45 godzin, Forma i warunki zaliczenia Miejsce realizacji praktyk zawodowych Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anestezjologia i pielęgniarstwo w Rok studiów: 1 zagrożeniu życia Semestr: 2 dr n. med. Maria Marciniak dr n. med. Maria Marciniak mgr Dorota Łęgowik mgr E. Arkuszewska praktyki zawodowe-40 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego PZ zgodnie z Regulaminem PZ i ZP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie studenta z postępowaniem w przypadku stanów zagrażających życiu, oraz zaznajomienie z czynnościami w zakresie anestezjologii. Umiejętności: W wyniku ukończonego kursu student potrafi rozpoznać stan zagrożenia życia, wykonać zabiegi ratujące i zapewnić opiekę choremu, obsłużyć sprzęt i aparaturę monitorującą, a także zinterpretować wyniki badań. Będzie umiał też przygotować chorego do znieczulenia i pielęgnować po nim. Literatura Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych dydaktyczne Praktyka zawodowa prowadzona zgodnie z przygotowanym programem zajęć. Podstawowa W. Gaszyński Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej. PZWL 2008 Samuel M. Keim Tłum. Medycyna ratunkowa na dyżurze PZWL W-wa 2006 M. Buchfeeder, A. Buchfeeder Podręcznik pierwszej pomocy PZWL 2005 Dawid Bass Tłum. P.Witkowski Pierwsza pomoc i opieka domowa Wyd. PR W-wa 2005 L. Wołowicka, D. Dyk Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo PZWL 2008 Uzupełniająca Berry A. J., Knos G. B. : Anestezjologia, Urban&Patrtner, Wrocław 1999 Brzeziński T.: Etyka lekarska, PZWL, Warszawa 2002 Duke J.: Sekrety anestezjologii, Elsevier Urban&Patrtner, Wrocław 2008 Marino P. L.: Intensywna terapia, Urban&Partner, Wrocław 2001 Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004

4 Wykłady Praktyka zawodowa Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: mechanizmy, wskazania, powikłania. Farmakoterapia, udział pielęgniarki. Procedury ratunkowe: choroba niedokrwienna i zawał. Stosowane leki, obrzęk płuc, wstrząs kardiologiczny, zaburzenia rytmu, pielęgnowanie pacjenta. Elektroterapia w stanach nagłego zagrożenia życia i udział w nim pielęgniarek: defibrylacja, kardiowersja, stymulacja. Wybrane stany zagrożenia życia: udar mózgu, zaburzenia świadomości, śpiączki, padaczka, astma i ostra niewydolność oddechowa, wentylacja oddechowa, wstrząs, zatorowość, hipotermia, oparzenia, utonięcia- postępowanie pielęgnacyjne. Postępowanie medyczne w miejscu zdarzenia i zadania pielęgniarskie. Rany, urazy, obrażenia i postępowanie pielęgniarskie. Zatrucia i sepsa: ogólne zasady postępowania i postępowanie w przypadkach wybranych, zadania dla lekarza i pielęgniarki. Zapoznanie pielęgniarek z farmakoterapią w miejscu zdarzenia. Zagrożenia obszaru kraju w czasie pokoju, katastrofy, działania w przypadku strat masowych, segregacja, zabezpieczenia imprez masowych-rola pielęgniarki. Ból i jego leczenie, rola pielęgniarki Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w anestezjologii. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach anestezjologicznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych.

5 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności dydaktyczne Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Badania fizykalne Rok studiów: 1 Semestr: 2 dr W.Korzekwa A,B-2gr prof. Korzekwa P. A,B prof. J.Knap A,B dr Leśnikowska AB prof. A. Rudnik C, dr Świderek C dr W.Korzekwa A,B-2gr prof. Korzekwa P. A,B prof. J.Knap A,B dr Leśnikowska AB prof. A. Rudnik C, dr Świderek C Pomostowe ścieżka: C ćwiczenia-30 godzin Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Cel: Celem kształcenia jest zapoznanie z podstawami badań fizykalnych w pielęgniarstwie, przedstawienie odrębności prowadzenia badań u człowieka dorosłego jak i u niemowląt i dzieci z wykorzystaniem metod i technik w badaniu podmiotowym i przedmiotowym. Kształtowanie postawy odpowiedzialności i poczucia intymności w czasie prowadzenia badań. Umiejętności: Po zakończonych zajęciach student pozna metody i techniki badania podmiotowego i przedmiotowego u dorosłych i dzieci. Potrafi rozpoznać i odróżnić odrębności występujące w tych badaniach, oraz zinterpretować ich wyniki w procesie rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjno opiekuńczych u chorych diagnozowanych. Potrafi też udokumentować przeprowadzone badania. Wykłady z użyciem środków multimedialnych Zajęcia przeprowadzane w formie ćwiczeń z wykorzystaniem modeli, fantomów i tablic poglądowych, oraz obserwacja badań zajęcia w szpitalu. Literatura Podstawowa W. Ciechaniewicz Red. Pielęgniarstwo. Ćwiczenia PZWL 2004 K. Zahradniczek Redakcja Pielęgniarstwo PZWL 2004 B. Ślusarska,D. Zarzycka, K. Zahradniczek Red Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2 Czelej 2002 Uzupełniająca M. Kózka L. Błaszewska-Żywko Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL 2007 A. Stychlerz Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki. PZWL 2009 J. Górajek-Jóźwik Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL 2007

6 Ćwiczenia Badania przedmiotowe i podmiotowe niemowląt i dzieci oraz osób dorosłych, stan psychiczny, stan ogólny (skóra - relewatory skórne, oczy, uszy, jama ustna, gardło i szyja, klatka piersiowa i płuca, gruczoły piersiowe, układ sercowo naczyniowy, brzuch, męskie narządy płciowe, żeńskie narządy płciowe, obwodowy układ krążenia, układ mięśniowo szkieletowy, układ nerwowy. Dokumentacja kliniczna pacjenta. Badania fizyczne w zdrowiu i chorobie. Ocena objawów w badaniu fizykalnym.

7 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Badania w pielęgniarstwie Rok studiów: 1 i 2 Semestr: 1,2,3 Dr n. med. Katarzyna Dymczyk- Ociepka Pomostowe ścieżka: C wykłady-60 godzin, Zaliczenie na podstawie obecności i przeprowadzonego kolokwium. Cel: Celem szkolenia jest zaznajomienie studentów pielęgniarstwa z metodologią, czyli nauką zajmującą się prawidłowościami i rządzącymi procesami poznawczymi w nauce, celem wykorzystania ich do badań i zastosowania w praktyce Umiejętności: Po zakończeniu szkoleniu oczekuje się od studenta znajomości wiedzy, umiejętności i ukształtowania postawy, które pozwolą mu określić w pielęgniarstwie problemy badawcze, poznać dobór właściwych metod i technik, uczestniczyć w gromadzeniu danych oraz wprowadzić w życie rezultaty tych badań. Literatura dydaktyczne Podstawowa Wykłady z użyciem środków multimedialnych. Wykłady teoretyczne, konsultacje w grupie studenckiej. H. Lenartowicz, M. Kózka, Metodologia badań w pielęgniarstwie, Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo PZWL, W-wa 2010 J. Podgórska Statystyka dla studiów licencjackich PWE W-wa 2001 W. Dudkiewicz Podstawy metodologii badań Wyd. Stachurski, Kielce 2001 M. Kózka Zastosowanie badań naukowych w praktyce zawodowej pielęgniarki. Procedury pielęgniarski, PZWL W-wa 2009 Uzupełniająca W. Ciechaniewicz, Pielęgniarstwo ćwiczenia, PZWL W-wa 2004

8 Wykłady Podstawowe pojęcia w badaniu naukowym: wiedza naukowa i jej cele, funkcje nauki, dziedziny, specjalności, paradygmaty. Rodzaje badań naukowych, badania ilościowe i jakościowe, retrospektywne i prospektywne, ciągłe, powtarzalne, przekrojowe, badanie w warunkach sztucznych i naturalnych, dedukcyjne i indukcyjne. Badania szczególnie użyteczne w pielęgniarstwie: badania w działaniu dojście do teorii poprzez działania praktyczne. Istota badań w pielęgniarstwie: związek badania z praktyką, powiązanie problemów badawczych z koncepcją, dostęp do badań. Etyczne aspekty badań i proces krytycznej oceny publikacji. Koncepcja badania: struktura, źródła informacji naukowej, cele, kryteria poprawności, hipotezy. Wybór i omówienie metod, technik i narzędzi badawczych. Opracowanie założonego teoretycznie materiału badawczego: porządkowanie danych, określenie zbiorowości statystycznej, dobór próby, opracowanie statystyczne, analiza i prezentacja, opracowanie wniosków, opracowanie pisemne.

9 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Biochemia z biofizyką Rok studiów: 1 Semestr: 1 Dr hab. Mirosław Tyrka- prof. AP Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Literatura Pomostowe ścieżka: C wykłady-15 godzin, Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z biochemicznymi i biofizycznymi mechanizmami funkcjonowania organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prowadzących do występowania chorób W wyniku realizacji kursu student powinien lepiej zrozumieć procesy fizjologiczne, patogenezę i przebieg chorób, poznać podstawowe procesy biochemiczne i biofizyczne zachodzące w żywym organizmie zwłaszcza w zakresie budowy i funkcjonowania makromolekuł. Wykłady z użyciem środków multimedialnych. dydaktyczne Podstawowa Kazimierz Pasternak-Biochemia- podręcznik dla studentów licencjackich Wyd. Czelej Lublin 2002 Hades D.B. Hooper N.M. Biochemia Krótkie wykłady Wyd. PWN W-wa 2002 Jaroszyk F. Biofizyka Podręcznik dla studentów PZWL W-wa 2008 Z. Jóźwiak, G. Bartosz Biofizyka- Wybrane zagadnienia z ćwiczeń. Wyd. Naukowe PWN W-wa 2007 Uzupełniająca Alberts B. i inni Podstawy biologii komórki. Wprowadzenie do biologii molekularnej. PWN W-wa 1999 L. Kłysejko Stefanowicz Cytobiochemia Wyd. Naukowe PWN 2002.Murray K.R., Granner D.R, Rodwell V.W. Biochemia Harpera PZWL W-wa 2006 A.Z. Hrynkiewicz, E. Rokity Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska Wyd. Naukowe PWN 1999

10 Wykłady Podział i działanie witamin, Grupy krwi i proces krzepnięcia krwi, Wybrane choroby przemiany węglowodanów, lipidów Fala akustyczna i inne oddziaływania mechaniczne Biofizyka procesu słyszenia i fizyczne aspekty funkcjonowania narządu słuchu Biofizyka słyszenia w różnych okresach życia człowieka. Skutki narażenia na uszkodzenia narządu słuchu. Oddziaływanie infradźwięków i ultradźwięków na organizm ludzki. Ciepło i jego wymiana z otoczeniem. Strumień ciepła. Sposoby dystrybucji. Energetyka cieplna organizmu człowieka w różnych warunkach termicznych i fizjologicznych - w przemianie podstawowej, przy ciężkiej pracy fizycznej, przy zanurzeniu w zimnej wodzie, suchym i ciepłym powietrzu itp. Działanie bodźców ciepłych i zimnych na układ krążenia, pracę serca i naczyń tętniczych oraz żylnych, proces przepływu krwi i ukrwienie narządów i tkanek ludzkich. Zjawiska elektryczne. Tkanka żywa jako odbiornik prądu elektrycznego Komórki, tkanki, narządy i całe organizmy jako generatory napięć, prądów elektrycznych i pól elektromagnetycznych o różnej charakterystyce. Charakterystyka elektryczna komórek, tkanek i narządów Działanie prądu stałego na organizm ludzki (elektrochemiczne, elektrokinetyczne, elektrotermiczne) Pojęcie punktów motorycznych nerwów i mięśni. Reobaza, chronaksja, chronaksymetria, krzywa i/t, prawo du Bois Reymonda, współczynnik akomodacji

11 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Ścieżka C: wykłady-45 godzin, Forma i warunki zaliczenia Miejsce realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Chirurgia i pielęgniarstwo Rok studiów: 1 i 2 chirurgiczne Semestr: 2 i 3 dr hab. med., prof. nadzw. Piotr Korzekwa dr hab. med., prof. nadzw. Piotr Korzekwa mgr Renata Sówka mgr Barbara Dubek zajęcia praktyczne-40 godzin, praktyki zawodowe-120 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego Zaliczenie ZP i PZ zgodnie z Regulaminem PZ i ZP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Poznanie zasad nowoczesnego pielęgniarstwa poprzez przystępne przekazanie wiedzy ogólnochirurgicznej oraz nauczenie samodzielności i logicznego myślenia przy pielęgnowaniu chorych chirurgicznych zarówno przed operacją, jak i po operacji. Celem jest zwiększenie roli i zakresu działań pielęgniarki w zespole leczącym. Literatura Umiejętności: Opanowanie niektórych technik wykonywania potrzebnych w chirurgii zabiegów pielęgniarskich i leczniczych, których studenci muszą się uczyć praktycznie pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli akademickich. Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych dydaktyczne ZP i PZ instruktor, praca pod kontrolą opiekuna. Podstawowa Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. 3. Makmed, Lublin Condon W.: Kompendium postępowania chirurgicznego. PZWL, Warszawa Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów w chirurgii, ginekologii i urologii. Makmed, Lublin Majewski E., Zaniewski M.: Pielęgniarstwo chirurgiczne. Ś.A.M, Katowice Sweetland H., Conway K.: Chirurgia. Urban & Partner, Wrocław Szewczyk M. T., Ślusarz R.: Pielęgniarstwo w chirurgii. Borgis, Warszawa Uzupełniająca Jan Fibak Chirurgia-repetytorium Wyd. PZWL W-wa 2006 r. Wojciech Noszczyk Chirurgia Tom 1 i 2 Wyd. PZWL W-wa 2005 r. Jerzy Czerniak Chirurgia dziecięca Wyd. PZWL W-wa 2005 r.

12 Jerzy Czernik Powikłania w Chirurgii Dziecięcej Wyd. PZWL W-wa 2005 r. Wykłady Zajęcia praktyczne Zaburzenia odporności. Transplantologia ( podstawy prawne, rodzaje przeszczepów, wskazania). Chirurgiczne zasady leczenia nowotworów. Stany zagrożenia życia. Urazy narządów ruchu ( przyczyny metody, postępowania diagnostyczno-terapeutycznego) Choroby ortopedyczne. Wybrane zagadnienia z chirurgii narządowej i naczyń. Odrębności w chirurgii dziecięcej. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego. Postępowanie po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia. Opieka pielęgniarska nad chorym z urazami. Opieka nad chorymi w wybranych ostrych stanach chirurgicznych. Udział pielęgniarki w przygotowaniu chorych do zabiegów operacyjnych. Dokumentowanie opieki pielęgniarskiej świadczonej w oddziałach chirurgicznych. Działania rehabilitacyjne podejmowane przez pielęgniarki w celu usprawniania chorych po urazach i zabiegach operacyjnych. Udział pielęgniarki w leczeniu bólu pooperacyjnego. Udział pielęgniarki w zabiegach diagnostyczno terapeutycznych- laparoskopia. Praktyki zawodowe Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w chirurgii. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach chirurgicznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych.

13 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki Rok studiów: 2 Semestr: 3 Dr Katarzyna Leszczyńska Dr Katarzyna Leszczyńska Mgr Jolanta Rożniewska Pomostowe ścieżka C wykłady-50godzin, Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Cel: Celem kształcenia jest wykorzystanie elementów filozoficznych w kształtowaniu postaw i zasad moralnych mających wpływ na postępowanie pielęgniarki. Umiejętności: Po zakończeniu szkoleniu oczekuje się od studenta ukształtowania prawidłowych postaw moralnych, uwrażliwienia na ich wartości i płynące z nich zasady decydujące o postępowaniu etycznym pielęgniarki wobec pacjenta, współpracowników i całego społeczeństwa. dydaktyczne Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych Wykład wspierany dyskusjami w grupie studenckiej na temat zagadnień i podanych przykładów. Literatura Podstawowa J. Górajek-Jóźwik Filozofia i teorie pielęgniarstwa Czelej 2007 I.Wrońska, J. Mariański Etyka w pracy pielęgniarstwa Czelej 2007 S. T. Fry, M. Jane Johnstone Etyka w praktyce pielęgniarskiej MAKMED Lublin 2008 W. Ciechaniewicz Pielęgniarstwo-ćwiczenia PZWL 2004 K. Zachradniczek Pielęgniarstwo-podrecznik dla studiów medycznych PZWL 2004 B.Ślusarska, D. żarzycka, K. Zachradniczek Podstawy pielęgniarstwa Tom 1 Czelej 2004 Uzupełniająca J. Tatoń Filozofia medycyny PZWL 2004 H. Jankowski Red. Etyka PWN I.Wrońska Podstawy etyki pielęgniarstwa PTP1993 I.Wrońska Wybrane zagadnienia z etyki pielęgniarstwa Centrum medyczne doskonalenia nauczycieli

14 Wykłady Wybrane zagadnienia filozofii w strukturze formalnej pielęgniarstwa: fenomenologia, egzystencjonalizm, filozofia dialogu i spotkania, filozofia życia, strukturalizm, personalizm, duchowość. Wprowadzenie do filozofii pielęgniarstwa. Historyczne uwarunkowania. Filozofia pielęgnowania, filozofia, a misja pielęgnowania. Zagadnienia etyczne w różnych systemach filozoficznych: chrześcijańskiej, marksistowskiej. Etyka jako nauka o moralności. Etyka zawodowa jako nauka stosowana. Etyka zawodowa pielęgniarstwa. Kodeks deontologiczny współczesnej pielęgniarki, pielęgniarstwo wobec współczesnych problemów etycznych służby zdrowia. Wzory osobowe polskiego pielęgniarstwa.

15 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Fizjologia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr. n. med. Małgorzata Klimza Dr A. Ociepa Pomostowe ścieżka: C wykłady-30 godzi, Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego. Cel: Celem kształcenia jest zaznajomienie z podstawami fizjologii niezbędnymi do opanowania wiedzy z zakresu dyscyplin klinicznych. Literatura dydaktyczne Umiejętności: Po ukończonych studiach student powinien zrozumieć zasady prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka, nabyć umiejętności wykazania czynnościowych powiązań między nimi, jak i interpretować zachodzące procesy fizjologiczne Wykłady będą realizowane przy pomocy prezentacji z wykorzystaniem foliogramów oraz innych technik audio-wizualnych i laboratoryjnych, fantomów, modeli anatomicznych, plansz i innych. Podstawowa W. Traczyk Fizjologia człowieka w zarysie PZWL 2005 r. W. Traczyk, A Trzepaki Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej PZWL 2007 Uzupełniająca Michajlik, W. Romotowski :Anatomia i fizjologia człowieka PZWL 2003 W.F. Ganong : Fizjologia, podstawy fizjologii lekarskiej. Warszawa Wykłady Podstawowe wiadomości z zakresu funkcji życiowych człowieka. Czynności ośrodkowego układu nerwowego, aktywacja mózgu, sen, czuwanie. Kontrola środowiska wewnętrznego: układ autonomiczny, czynność gruczołów dokrewnych, termoregulacja. Krążenie: krew i fizjologia układu krwiotwórczego, układ sercowo-naczyniowy, hemodynamika i autoregulacja przepływu krwi. Fizjologia układu oddechowego, mechanika i regulacja oddychania, krążenie płucne i wymiana gazowa. Płyny ustrojowe i czynność nerek: regulacja równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej, fizjologia nerek, filtracja nerkowa, produkcja moczu. Układ trawienny: czynności motoryczne i wydzielnicze, odżywianie, trawienie i wchłanianie, hormony jelitowe, podstawowa przemiana materii.

16 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Miejsce realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Literatura Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Rok studiów: 2 Semestr: 3 lek. med. Krzysztof Wolnik lek. med. Krzysztof Wolnik mgr Anna Dygudaj Ścieżka C wykłady-30 godzin, zajęcia praktyczne-40 godzin, praktyki zawodowe-80 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego Zaliczenie ZP i PZ zgodnie z Regulaminem PZ i ZP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Celem kształcenia jest przedstawienie studentowi procesu starzenia się w różnych aspektach, celem wykorzystania odrębności psychologicznych i fizjologicznych człowieka w wieku podeszłym do planowania nad nim opieki. Umiejętności: Po ukończonym szkoleniu oczekuje się od studenta znajomości rozpoznawania etiopatogenezy przebiegu chorób wieku podeszłego, ich leczenia oraz doboru metod i sposobów pielęgnowania w zależności od ocen stanu biologicznego, psychicznego i społecznego. Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych ZP i PZ instruktor, praca pod kontrolą opiekuna. dydaktyczne Podstawowa K.Wieczorkowa-Tobis, D. Talarska Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne PZWL 2010r. Schiefele, Staudt, Dach, Galus Pielęgniarstwo geriatryczne. Wyd. Urban & Partner Wrocław 2005 B. Ślusarska, d. Zarzycka, K. Zahradniczek Podstawy pielęgniarstwa Tom 1 Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwa i położnictwa Z. Kawczyńska- Butrym Rodzina-zdrowie-choroba. Koncepcja i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego. Wyd. Czelej Lublin 2001 Uzupełniająca L.Jabłoński, J. Wysokińska-Miszczuk Podstawy geriatologii i wybrane zagadnienia z geriatrii Czelej Lublin 2000 T. Grodzki, J. Kocemba, A. Skalska Geriatria z elementami gerontologii ogólnej PZWL 2006 Z. Chodorowska Wybrane zagadnienia medycyny geriatrycznej VM Group 2005

17 Wykłady Proces starzenia się w aspekcie psychologicznym i socjologicznym. Odrębności fizjologiczne i psychologiczne człowieka w wieku podeszłym. Całościowa ocena geriatryczna. Problemy zdrowotne i psychospołeczne osób w wieku starszym. Podstawy pielęgnowania osób w starszym wieku- obserwacja objawów, zasady postępowania w zależności od stanu i potrzeb. Postępowanie pielęgnacyjne w różnych schorzeniach wieku podeszłego: higiena osobista, odżywianie, rehabilitacja, profilaktyka powikłań. Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe Pielęgnowanie osób starszych z zaburzeniami podstawowych układów narządu zmysłu. Rozwiązywanie specyficznych problemów pielęgniarsko - opiekuńczych ludzi starszych. Postępowanie z chorymi niepełnosprawnymi, nieprzytomnymi i cierpiącymi, wykonywanie zabiegów pielęgniarskich ludzi starszych. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole terapeutycznym. Zdobywanie umiejętności planowania działań edukacyjnych w odniesieniu do pacjenta i jego rodziny. Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w geriatrii. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach geriatrycznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych.

18 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Genetyka Rok studiów: 1 Semestr: 1 dr hab. Mirosław Tyrka prof. AP Ścieżka C Wykłady - 15 godzin Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Literatura Cel i umiejętności Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z organizacją genomu człowieka i podstawami funkcjonowania informacji genetycznej w aspekcie genetycznie uwarunkowanych niektórych jednostek chorobowych i zachowań. Umiejętności: Po skończonym kursie student zna podstawy zagadnień genetycznych wyjaśniających występowanie najczęstszych zespołów chromosomowych i wad rozwojowych człowieka, powstawanie płci i identyfikowanie dziedziczne cech sprzężonych z płcią wykład z możliwościami prezentacji POWERPOINT dydaktyczne Podstawowa Bal J. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. PWN Warszawa Uzupełniająca Drewa G., Ferenc T.: Podstawy genetyki. dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000 Connor M., Ferguson-Smith M.: Podstawy genetyki medycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997 Bruce R. Korf genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych. Wyd. PWN 2003 Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. Genetyka. Krótkie wykłady Genetyka medyczna. Jorde L. B.: Lublin 2000 Genetyka molekularna. Węgleński P. (red.): Warszawa 2002

19 Wykłady Budowa komórki i natura materiału genetycznego Molekularne podstawy funkcjonowania komórki Mutacje genowe, chromosomowe i genomowe Cykl komórkowy. Mitoza i mejoza Prawa Mendla Dziedziczenie cech sprzężonych Genetyka populacyjna badań genomu Choroby kompleksowe Diagnostyka molekularna Farmakogenetyka Immunogenetyka Choroby nowotworowe Leczenie chorób genetycznych Poradnictwo genetyczne i profilaktyka chorób genetycznych Elementy genetyki rozwoju Diagnostyka chorób infekcyjnych i inwazyjnych Biotechnologia

20 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Interna i pielęgniarstwo internistyczne Rok studiów 1 Semestr: 1 dr hab. n. med. Józef Knap prof. AP dr hab. n. med. Józef Knap prof. AP Mgr Wioletta Skowron Liczba godzin Ścieżka C wykłady-45 godzin, zajęcia praktyczne-40 godzin, praktyki zawodowe-120 godzin Forma i warunki zaliczenia Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego Miejsce realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Cel i umiejętności Zaliczenie ZP i PZ zgodnie z Regulaminem PZ i ZP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie studenta z wiedzą kliniczną i wykorzystaniem jej do rozpoznania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych chorych ze schorzeniami internistycznymi Umiejętności: Po odbytym szkoleniu oczekuje się od student rozumienia etiologii, patogenezy i objawów wybranych chorób internistycznych ważnych ze względu na pielęgnacje. Student potrafi również wykorzystać zdobytą wiedzę do udziału w diagnostyce i terapii tych chorób. Literatura Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych dydaktyczne ZP i PZ instruktor, praca pod kontrolą opiekuna. Podstawowa J. Daniluk, G. Jurgowska -Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa Wyd. Czelej 2005 D. Tatarska, D. Zuzulińska-Źółkiewicz - Pielęgniarstwo internistyczne.-podręcznik dla studiów medycznych PZWL 2009 Uzupełniająca F. Kokot- Choroby wewnętrzne PZWL 2000

21 Wykłady Zajęcia praktyczne Choroby układu krążenia, diagnostyka, ablacja, elektroterapia, kardiogenne stany zagrażające życiu- problemy pielęgnacyjne. Choroby układu oddechowego, badania czynnościowe, bronchoskopia- pielęgnowanie pacjenta. Choroby i diagnostyka układu pokarmowego, gastroenterologia endeskopowa- rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjentów do badań. Pielęgnowanie chorych w wybranych schorzeniach gastroenterologicznych. Choroby wątroby i dróg żółciowych. Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów dotyczącej profilaktyki chorób wątroby i dróg żółciowych. Choroby układu krwiotwórczego i krwi. Diagnostyka, transplantacja komórek krwiotwórczych. Wybrane problemy pielęgnacyjne. Choroby układu moczowego i nerek, hemodializa i dializa otrzewnowa, farmakoterapia w chorobach nerek, transplantacja. Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych, pielęgnowanie chorych w wybranych schorzeniach układu moczowego. Choroby układu wewnątrzwydzielniczego i cukrzyca. Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta w zakresie samoopieki, samopielęgnacji i samoobserwacji. Choroby zakaźne, bakteryjne i wirusowe: HIV i zespół nabytego upośledzenia odporności. Rola pielęgniarki wobec pacjentów z AIDS- aspekt moralny, wsparcie emocjonalne. Choroby alergiczne, postacie kliniczne, wstrząs anafilaktyczny, zasady ogólnej diagnostyki-problemy pielęgnacyjne w chorobach alergicznych, udział pielęgniarki w diagnostyce tych chorób. Choroby układu narządu ruchu- układowe RZS, ZZSK, zwyrodnieniowe, kolagenozy choroby kości. Problemy opiekuńcze pacjentów w schorzeniach układu narządu ruchu. Organizacja pracy i zadania pielęgniarki w oddziale internistycznym. Udział w przygotowaniu pacjentów do badań, które mają zastosowanie w chorobach wewnętrznych, prowadzenie obserwacji pacjentów ze schorzeniami serca, układu krążenia, układu oddechowego, pokarmowego i moczowego. Udział farmakoterapii w wybranych jednostkach internistycznych. Pielęgnowanie chorych leczonych w oddziale internistycznym. Praktyki zawodowe Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w oddziale chorób wewnętrznych. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach internistycznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E Studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia trzyletnich medycznych szkół zawodowych I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Badanie fizykalne Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Badania fizykalne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

(11) Efekty kształcenia

(11) Efekty kształcenia (1) Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Patologia ogólna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Warunkiem podjęcia praktyki jest pozytywny wynik zaliczenia ( semestr 2) /egzaminu (semestr 3) z przedmiotu Interna i pielęgniarstwo internistyczne.

Warunkiem podjęcia praktyki jest pozytywny wynik zaliczenia ( semestr 2) /egzaminu (semestr 3) z przedmiotu Interna i pielęgniarstwo internistyczne. Program praktyki z Interny i pielęgniarstwa internistycznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I i II roku 2 i 3 sem. Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO -A

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO -A STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO -A Studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: GENETYKA. I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna

Przedmiot: GENETYKA. I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Przedmiot: GENETYKA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego lub drugiego

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Hematologia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Prof. dr hab. Filip Gołkowski

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Badania fizykalne. Rok studiów II rok 2016/2017

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Badania fizykalne. Rok studiów II rok 2016/2017 Kod modułu CBF Nazwa modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Badania fizykalne Obowiązkowy Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-ANAT-Sk-S14_pNadGen40AL6 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne 80 Zajęcia praktyczne 10 Praktyka zawodowa 80 Praktyka zawodowa A-70;C-110 D-90. zajęcia. Seminaria/ praktyczne

Zajęcia praktyczne 80 Zajęcia praktyczne 10 Praktyka zawodowa 80 Praktyka zawodowa A-70;C-110 D-90. zajęcia. Seminaria/ praktyczne SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach W - 25 C - 0 L - 0 ZP- 0 PZ- 8 0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach W - 25 C - 0 L - 0 ZP- 0 PZ- 8 0 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo neurologiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Zdrowie i opieka nad zdrowiem człowieka Rozdział 2. Pielęgniarka w opiece nad zdrowiem

Spis treści Rozdział 1. Zdrowie i opieka nad zdrowiem człowieka Rozdział 2. Pielęgniarka w opiece nad zdrowiem Spis treści Rozdział 1. Zdrowie i opieka nad zdrowiem człowieka 1.1. Cele operacyjne rozdziału........................... 15 1.2. Zdrowie człowieka.............................. 15 1.3. Złożone uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CBF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Badania fizykalne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk Program praktyki z Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I i II roku - 2 i 3 sem. Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ORiN modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Rehabilitacja i Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Patologia ogólna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizjoterapii Wydział

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu ANATOMIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CPOP-POZ Nazwa modułu Podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Anatomia Prawidłowa Człowieka Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE KATEDRY ZDROWIA KOBIETY Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach EFEKTY KSZTAŁCENIA Z PRZEDMIOTU GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA realizowane

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Poziom i

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2015/2016 Rok akademicki 2015/2016 (1) Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium ZARYS ANATOMII Outline the Anatomy Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ ) (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ ) (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (2015/2016-2017-2018) (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Anatomia z fizjologią Rok studiów: 1 Semestr:

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA (oddział wewnętrzny, oddział gastroenterologii) 1. Rola i zadania pielęgniarki w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Lp. Element Opis 1 Nazwa Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia stopnia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii kształcenia

Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F- P_24 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 016/017 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i teorie opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wykłady blok ogólnozawodowy. Wykład 1. Wykład 2. Wykład 1. Wykład 1

Wykłady blok ogólnozawodowy. Wykład 1. Wykład 2. Wykład 1. Wykład 1 Opiekuńczo- Lp. Nazwa modułu Jednostka modułowa Typ zajęć Liczba godzin Miejsce szkolenia Samokształcenie temat liczba godzin Wykłady blok ogólnozawodowy 1a. Komunikowanie się z jednostką i grupą Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

13. Typ modułu kształcenia. 1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień

13. Typ modułu kształcenia. 1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Położnictwo,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: JFM-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/01 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM LICZBA GODZIN -35 godz. ROK II SEMESTR III 35 godz.

OGÓŁEM LICZBA GODZIN -35 godz. ROK II SEMESTR III 35 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Student studiów pierwszego stopnia (licencjat)

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - D

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - D STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - D Studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAGISTERSKI kierunek POŁOŻNICTWO 2014/2015 OBSZAR WIEDZY HUMANISTYCZNEJ

EGZAMIN MAGISTERSKI kierunek POŁOŻNICTWO 2014/2015 OBSZAR WIEDZY HUMANISTYCZNEJ EGZAMIN MAGISTERSKI kierunek POŁOŻNICTWO 2014/2015 OBSZAR WIEDZY HUMANISTYCZNEJ 1. Filozofia zawodu położnej a misja opieki położniczej. 2. Wpływ wybranych koncepcji filozoficznych na kształtowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANATOMIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06 Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Wydział wychowania fizycznego Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej Specjalność Funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

W Ćw. Praca bez nadzoru nauczyciela J. angielski Zaliczenie z oceną

W Ćw. Praca bez nadzoru nauczyciela J. angielski Zaliczenie z oceną I rok studiów, kierunek Pielęgniarstwo, rok akademicki 0/0 XII nabór wg. standardu z 007 roku z liczbą 85 wg rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia.07.007 ( Dz. U. Nr 6, poz. 66) Lp.

Bardziej szczegółowo

Autorzy...5 Przedmowa...9. Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19

Autorzy...5 Przedmowa...9. Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19 Autorzy...5 Przedmowa...9 Część I Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19 Rozdział 1 Pielęgniarstwo...21,, Barbara Ślusarska, Małgorzata Marć, Ewa Wilczek-Rużyczka, Teresa Bernadetta Kulik, Irena Wrońska,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: zaliczenie z biologicznych podstaw człowieka

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: zaliczenie z biologicznych podstaw człowieka Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/III 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3.

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa () Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Anestezjologia i reanimacja Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiPoł Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

1. Pacjent jako podmiot opieki... 15

1. Pacjent jako podmiot opieki... 15 1. Pacjent jako podmiot opieki... 15 1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące opieki, zdrowia i choroby - Wiesława Ciechaniewicz... 15 1.1.1 Opieka i pomaganie 15 1.1.2 Zdrowie a choroba... 18 1.1.3 Podmiotowe

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo