Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB"

Transkrypt

1 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Anatomia z fizjologią Rok studiów: 1 Semestr: 1 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Literatura dydaktyczne Pomostowe ścieżka: AB Wykłady-20 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego. Cel: Celem jest zaznajomienie studenta z podstawami anatomii i fizjologii człowieka w takim zakresie, jaki mu będzie niezbędny dla opanowania wiedzy dyscyplin klinicznych jak i przedmiotów przedklinicznych. Umiejętności: Nauczenie studenta całościowego, holistycznego ujmowania budowy ludzkiego ciała oraz umiejętności wykazywania powiązań między układami narządów i ich czynności. Pokaz foliogramów z nazewnictwem poszczególnych części narządów ( ze szczególnym uwzględnieniem ich budowy). Ćwiczenia na modelu szkieletu człowieka. Pokaz filmu dotyczącego anatomii rozrodu. Analiza plansz dotyczących następujących układów: -sercowo-naczyniowego -pokarmowego -oddechowego -mięsni poprzecznie prążkowanych -moczowego -chłonnego -gruczołów wydzielania wewnętrznego Podstawowa A. Krechowiecki, F. Czerwieński Zarys anatomii człowieka PZWL 2002 Sokołowska Pichutowa J. Anatomia człowieka PZWL 2002 Aleksandrowicz R. Mały atlas anatomiczny PZWL 2006 Atlas ludzkiego ciała. Poradnik rodzinny Multimedialny Atlas anatomii człowieka W. Traczyk Fizjologia człowieka w zarysie PZWL 2005 r. W. Traczyk, A Trzepaki Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej PZWL 2007 Uzupełniająca W. Łasiński Anatomia topograficzna i stosowana: tom 1 i 2 PZWL 1984 Pod red. W. Łacińskiego Anatomia człowieka tom 1. Kości, stawy i więzadła W-wa 1990

2 Michalin, W. Ramotowski Anatomia i fizjologia człowieka PZWL 2005 Michajlik, W. Romotowski :Anatomia i fizjologia człowieka PZWL 2003 W.F. Ganong : Fizjologia, podstawy fizjologii lekarskiej. Warszawa Wykłady Układ kostno mięśniowy. Anatomia układu nerwowego: ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego. Układ krążenia. Serce. Krążenie duże i małe. Układ oddechowy. Płuca, opłucna. Układ pokarmowy. Układ moczowy. Narządy płciowe męskie i żeńskie. Narządy zmysłów. Układ chłonny. Podstawowe wiadomości z zakresu funkcji życiowych człowieka. Fizjologia ośrodkowego układu nerwowego, aktywacja mózgu, sen, czuwanie. Homeostaza: układ autonomiczny, czynność gruczołów dokrewnych, termoregulacja. Fizjologia układu krążenia i układu krwiotwórczego. Fizjologia układu oddechowego. Fizjologia układu moczowego. Regulacja kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa. Układ trawienny. Fizjologia procesu trawienia. Fizjologia układu rozrodczego. Fizjologia narządów zmysłu.

3 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Miejsce realizacji praktyk zawodowych Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Anestezjologia i pielęgniarstwo w Rok studiów: 1 zagrożeniu życia Semestr: 2 dr n. med. Maria Marciniak dr n. med. Maria Marciniak mgr Dorota Łęgowik mgr E. Arkuszewska Ścieżka AB: wykłady-20 godzin, praktyki zawodowe-50 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego PZ zgodnie z Regulaminem PZ i ZP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie studenta z postępowaniem w przypadku stanów zagrażających życiu, oraz zaznajomienie z czynnościami w zakresie anestezjologii. Umiejętności: W wyniku ukończonego kursu student potrafi rozpoznać stan zagrożenia życia, wykonać zabiegi ratujące i zapewnić opiekę choremu, obsłużyć sprzęt i aparaturę monitorującą, a także zinterpretować wyniki badań. Będzie umiał też przygotować chorego do znieczulenia i pielęgnować po nim. dydaktyczne Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych Praktyka zawodowa prowadzona zgodnie z przygotowanym programem zajęć. Literatura Podstawowa W. Gaszyński Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej. PZWL 2008 Samuel M. Keim Tłum. Medycyna ratunkowa na dyżurze PZWL W-wa 2006 M. Buchfeeder, A. Buchfeeder Podręcznik pierwszej pomocy PZWL 2005 Dawid Bass Tłum. P.Witkowski Pierwsza pomoc i opieka domowa Wyd. PR W-wa 2005 L. Wołowicka, D. Dyk Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo PZWL 2008 Uzupełniająca Berry A. J., Knos G. B.: Anestezjologia, Urban&Patrtner, Wrocław 1999 Brzeziński T.: Etyka lekarska, PZWL, Warszawa 2002 Duke J.: Sekrety anestezjologii, Elsevier Urban&Patrtner, Wrocław 2008 Marino P. L.: Intensywna terapia, Urban&Partner, Wrocław 2001

4 Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. : Podstawy pielęgniarstwa, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004 Wykłady Praktyka zawodowa Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: mechanizmy, wskazania, powikłania. Farmakoterapia, udział pielęgniarki. Procedury ratunkowe: choroba niedokrwienna i zawał. Stosowane leki, obrzęk płuc, wstrząs kardiologiczny, zaburzenia rytmu, pielęgnowanie pacjenta. Elektroterapia w stanach nagłego zagrożenia życia i udział w nim pielęgniarek: defibrylacja, kardiowersja, stymulacja. Wybrane stany zagrożenia życia: udar mózgu, zaburzenia świadomości, śpiączki, padaczka, astma i ostra niewydolność oddechowa, wentylacja oddechowa, wstrząs, zatorowość, hipotermia, oparzenia, utonięcia- postępowanie pielęgnacyjne. Postępowanie medyczne w miejscu zdarzenia i zadania pielęgniarskie. Rany, urazy, obrażenia i postępowanie pielęgniarskie. Zatrucia i sepsa: ogólne zasady postępowania i postępowanie w przypadkach wybranych, zadania dla lekarza i pielęgniarki. Ból i jego leczenie, rola pielęgniarki Przygotowanie stanowiska anestezjologicznego. Sposób prowadzenia dokumentacji znieczulenia. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem na stole operacyjnym w zależności od zabiegu i ułożenia chorego. Standardy postępowania i organizacja opieki pooperacyjnej na oddziale wybudzeniowym. Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w anestezjologii. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach anestezjologicznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych.

5 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Badania fizykalne Rok studiów: 1 Semestr: 2 Dr n. med. Waldemar Tyrek Dr n. med. Waldemar Tyrek Pomostowe ścieżka: AB ćwiczenia-25 godzin Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Cel: Celem kształcenia jest zapoznanie z podstawami badań fizykalnych w pielęgniarstwie, przedstawienie odrębności prowadzenia badań u człowieka dorosłego jak i u niemowląt i dzieci z wykorzystaniem metod i technik w badaniu podmiotowym i przedmiotowym. Kształtowanie postawy odpowiedzialności i poczucia intymności w czasie prowadzenia badań. Umiejętności: Po zakończonych zajęciach student pozna metody i techniki badania podmiotowego i przedmiotowego u dorosłych i dzieci. Potrafi rozpoznać i odróżnić odrębności występujące w tych badaniach, oraz zinterpretować ich wyniki w procesie rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjno opiekuńczych u chorych diagnozowanych. Potrafi też udokumentować przeprowadzone badania. Literatura Wykłady z użyciem środków multimedialnych. dydaktyczne Podstawowa W. Ciechaniewicz Red. Pielęgniarstwo. Ćwiczenia PZWL 2004 K. Zahradniczek Redakcja Pielęgniarstwo PZWL 2004 B. Ślusarska,D. Zarzycka, K. Zahradniczek Red Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2 Czelej 2002 Uzupełniająca M. Kózka L. Błaszewska-Żywko Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL 2007 A. Stychlerz Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki. PZWL 2009 J. Górajek-Jóźwik Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL 2007

6 Ćwiczenia Badania przedmiotowe i podmiotowe niemowląt i dzieci oraz osób dorosłych, stan psychiczny, stan ogólny (skóra - relewatory skórne, oczy, uszy, jama ustna, gardło i szyja, klatka piersiowa i płuca, gruczoły piersiowe, układ sercowo naczyniowy, brzuch, męskie narządy płciowe, żeńskie narządy płciowe, obwodowy układ krążenia, układ mięśniowo szkieletowy, układ nerwowy. Dokumentacja kliniczna pacjenta. Badania fizyczne w zdrowiu i chorobie. Ocena objawów w badaniu fizykalnym.

7 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Badania w pielęgniarstwie Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Katarzyna Dymczyk-Ociepka Pomostowe ścieżka AB wykłady-10 godzin, seminarium- 10 godzin Zaliczenie na podstawie obecności i przeprowadzonego kolokwium Literatura Cel i umiejętności dydaktyczne Podstawowa Cel: Celem szkolenia jest zaznajomienie studentów pielęgniarstwa z metodologią, czyli nauką zajmującą się prawidłowościami i rządzącymi procesami poznawczymi w nauce, celem wykorzystania ich do badań i zastosowania w praktyce Umiejętności: Po zakończeniu szkoleniu oczekuje się od studenta znajomości wiedzy, umiejętności i ukształtowania postawy, które pozwolą mu określić w pielęgniarstwie problemy badawcze, poznać dobór właściwych metod i technik, uczestniczyć w gromadzeniu danych oraz wprowadzić w życie rezultaty tych badań. Wykłady teoretyczne, konsultacje w grupie studenckiej. H. Lenartowicz, M. Kózka, Metodologia badań w pielęgniarstwie, Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo PZWL, W-wa 2010 J. Podgórska Statystyka dla studiów licencjackich PWE W-wa 2001 W. Dudkiewicz Podstawy metodologii badań Wyd. Stachurski, Kielce 2001 M. Kózka Zastosowanie badań naukowych w praktyce zawodowej pielęgniarki. Procedury pielęgniarski, PZWL W-wa 2009 Uzupełniająca W. Ciechaniewicz, Pielęgniarstwo ćwiczenia, PZWL W-wa 2004

8 Wykłady Podstawowe pojęcia w badaniu naukowym. Rodzaje badań naukowych. Badania szczególnie użyteczne w pielęgniarstwie. Istota badań w pielęgniarstwie. Etyczne aspekty badań i proces krytycznej oceny publikacji. Koncepcja badania. Wybór i omówienie metod, technik i narzędzi badawczych. Opracowanie założonego teoretycznie materiału badawczego.

9 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Biochemia z biofizyką Rok studiów: 1 Semestr: 1 Dr hab. Mirosław Tyrka- prof. AP Pomostowe ścieżka: AB wykłady-10 godzin, Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Cel: Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z biochemicznymi i biofizycznymi mechanizmami funkcjonowania organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prowadzących do występowania chorób. Literatura Umiejętności: W wyniku realizacji kursu student powinien lepiej zrozumieć procesy fizjologiczne, patogenezę i przebieg chorób, poznać podstawowe procesy biochemiczne i biofizyczne zachodzące w żywym organizmie zwłaszcza w zakresie budowy i funkcjonowania makromolekuł. Wykłady z użyciem środków multimedialnych. dydaktyczne Podstawowa Kazimierz Pasternak-Biochemia- podręcznik dla studentów licencjackich Wyd. Czelej Lublin 2002 Hades D.B. Hooper N.M. Biochemia Krótkie wykłady Wyd. PWN W-wa 2002 Jaroszyk F. Biofizyka Podręcznik dla studentów PZWL W-wa 2008 Z. Jóźwiak, G. Bartosz Biofizyka- Wybrane zagadnienia z ćwiczeń. Wyd. Naukowe PWN W-wa 2007 Uzupełniająca Alberts B. i inni Podstawy biologii komórki. Wprowadzenie do biologii molekularnej. PWN W-wa 1999 L. Kłysejko Stefanowicz Cytobiochemia Wyd. Naukowe PWN 2002.Murray K.R., Granner D.R, Rodwell V.W. Biochemia Harpera PZWL W-wa 2006 A.Z. Hrynkiewicz, E. Rokity Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska Wyd. Naukowe PWN 1999

10 Wykłady Podział i działanie witamin, Grupy krwi i proces krzepnięcia krwi, Wybrane choroby przemiany węglowodanów, lipidów Fala akustyczna i inne oddziaływania mechaniczne Biofizyka procesu słyszenia i fizyczne aspekty funkcjonowania narządu słuchu Biofizyka słyszenia w różnych okresach życia człowieka. Skutki narażenia na uszkodzenia narządu słuchu. Oddziaływanie infradźwięków i ultradźwięków na organizm ludzki. Ciepło i jego wymiana z otoczeniem. Strumień ciepła. Sposoby dystrybucji. Energetyka cieplna organizmu człowieka w różnych warunkach termicznych i fizjologicznych - w przemianie podstawowej, przy ciężkiej pracy fizycznej, przy zanurzeniu w zimnej wodzie, suchym i ciepłym powietrzu itp. Działanie bodźców ciepłych i zimnych na układ krążenia, pracę serca i naczyń tętniczych oraz żylnych, proces przepływu krwi i ukrwienie narządów i tkanek ludzkich. Zjawiska elektryczne. Tkanka żywa jako odbiornik prądu elektrycznego Komórki, tkanki, narządy i całe organizmy jako generatory napięć, prądów elektrycznych i pól elektromagnetycznych o różnej charakterystyce. Charakterystyka elektryczna komórek, tkanek i narządów Działanie prądu stałego na organizm ludzki (elektrochemiczne, elektrokinetyczne, elektrotermiczne) Pojęcie punktów motorycznych nerwów i mięśni. Reobaza, chronaksja, chronaksymetria, krzywa i/t, prawo du Bois Reymonda, współczynnik akomodacji

11 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Miejsce realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Chirurgia i pielęgniarstwo Rok studiów: 1 chirurgiczne Semestr: 2 dr hab. med., prof. nadzw. Piotr Korzekwa dr hab. med., prof. nadzw. Piotr Korzekwa mgr Renata Sówka mgr Barbara Dubek Ścieżka AB: wykłady-20 godzin, zajęcia praktyczne-40 godzin, praktyki zawodowe-40 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego Zaliczenie ZP i PZ zgodnie z Regulaminem PZ i ZP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Poznanie zasad nowoczesnego pielęgniarstwa poprzez przystępne przekazanie wiedzy ogólnochirurgicznej oraz nauczenie samodzielności i logicznego myślenia przy pielęgnowaniu chorych chirurgicznych zarówno przed operacją, jak i po operacji. Celem jest zwiększenie roli i zakresu działań pielęgniarki w zespole leczącym. Literatura Umiejętności: Opanowanie niektórych technik wykonywania potrzebnych w chirurgii zabiegów pielęgniarskich i leczniczych, których studenci muszą się uczyć praktycznie pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli akademickich. Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych dydaktyczne ZP i PZ instruktor, praca pod kontrolą opiekuna. Podstawowa Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. 3. Makmed, Lublin Condon W.: Kompendium postępowania chirurgicznego. PZWL, Warszawa Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów w chirurgii, ginekologii i urologii. Makmed, Lublin Majewski E., Zaniewski M.: Pielęgniarstwo chirurgiczne. Ś.A.M, Katowice Sweetland H., Conway K.: Chirurgia. Urban & Partner, Wrocław Szewczyk M. T., Ślusarz R.: Pielęgniarstwo w chirurgii. Borgis, Warszawa Uzupełniająca Jan Fibak Chirurgia-repetytorium Wyd. PZWL W-wa 2006 r. Wojciech Noszczyk Chirurgia Tom 1 i 2 Wyd. PZWL W-wa 2005 r. Jerzy Czerniak Chirurgia dziecięca Wyd. PZWL W-wa 2005 r.

12 Jerzy Czernik Powikłania w Chirurgii Dziecięcej Wyd. PZWL W-wa 2005 r. Wykłady Zajęcia praktyczne Zaburzenia odporności. Transplantologia ( podstawy prawne, rodzaje przeszczepów, wskazania). Chirurgiczne zasady leczenia nowotworów. Urazy narządów ruchu ( przyczyny metody, postępowania diagnostyczno-terapeutycznego) Choroby ortopedyczne. Wybrane zagadnienia z chirurgii narządowej i naczyń. Odrębności w chirurgii dziecięcej. Opieka pielęgniarska nad chorym z urazami. Opieka nad chorymi w wybranych ostrych stanach chirurgicznych. Udział pielęgniarki w przygotowaniu chorych do zabiegów operacyjnych. Dokumentowanie opieki pielęgniarskiej świadczonej w oddziałach chirurgicznych. Działania rehabilitacyjne podejmowane przez pielęgniarki w celu usprawniania chorych po urazach i zabiegach operacyjnych. Udział pielęgniarki w leczeniu bólu pooperacyjnego. Udział pielęgniarki w zabiegach diagnostyczno terapeutycznych- laparoskopia. Praktyki zawodowe Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w chirurgii. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach chirurgicznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych.

13 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Dietetyka Rok studiów: 1 Semestr: 2 mgr Magdalena Weber Pomostowe: AB, wykłady-10 godzin, Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Cel: Celem kształcenia jest przedstawienie wiedzy związanej z udziałem pielęgniarki w leczeniu żywieniowym w różnych stanach chorobowych. Literatura Umiejętności: Po skończonych zajęciach student potrafi dokonać oceny odżywiania z wykorzystaniem metod antropometrycznych i biochemicznych. Wyjaśni rodzaje i następstwa niedożywienia, dostosuje żywienie do potrzeb i wymagań chorych i wyedukuje chorego w zakresie wiedzy o żywieniu. Potrafi też monitorować chorego żywionego w formie dojelitowej i pozajelitowej. Wykłady z użyciem urządzeń multimedialnych dydaktyczne Podstawowa T. Będkowska, K. Różnowska Diety w różnych chorobach Wyd. Agencja wydawniczo usługowa Emilia Kraków 2005 Z.Wieczorek-Chełmińska Dieta oczyszczająca i regeneracyjna PZWN 2009 K. Zahradniczek Pielęgniarstwo PZWN 2004 Uzupełniająca Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998; Hasik J., Gawęcki J.: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000; Włodarek D.: Dietetyka; Format AB, Warszawa Wykłady Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia. Niedożywienie i jego następstwa - makroskładniki. Elementy żywienia dietetycznego rodzaje diet. Żywienie człowieka w różnych stanach chorobowych. Żywienie chorych ze zwiększonym katabolizmem: energia, żywienie dietetyczne w wychudzeniu, anoreksja, bulimia. Zróżnicowanie diet dzieci i dorosłych: żywienie sztuczne niemowląt i małych dzieci, żywienie osób w podeszłym wieku, żywienie dojelitowe i pozajelitowe. Udział pielęgniarki w leczeniu żywieniowym

14

15 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Farmakologia Rok studiów: 1 Semestr:1 Dr n. med. Kazimierz Dąbrowski Dr n. med. Kazimierz Dąbrowski Ścieżka AB Wykład- 10 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego. Cel: Celem zajęć jest przekazanie wiedzy w zakresie farmakologii klinicznej, krwi i preparatach krwiozastępczych oraz środkach dezynfekcyjnych Literatura Umiejętności: Po zakończonych zajęciach student zapozna się z podstawowymi mechanizmami działania leków, krwi i płynów krwiozastępczych i ich działaniami ubocznymi. Pozna zasady bezpiecznego ich podawania, przechowywania i reagowania w sytuacjach niepożądanych. Będzie też umiał korzystać ze źródeł informacji o lekach i posługiwać się zasadami stosowania środków dezynfekcyjnych. Wykłady z użyciem środków multimedialnych. dydaktyczne Podstawowa Z. Herman Podstawy farmakologii ogólnej PZWL 2006 r. M. Nepal Farmakologia w zarysie PZWL 2005 r. E. Krajeńska-Kułak Udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym PWSIiP 2006 r. E. Kostka-Trąbka Interakcje leków w praktyce klinicznej PZWL 2006r. Uzupełniająca Kompendium farmakologii i farmakoterapii dla lekarzy, farmaceutów, studentów A. Danysz Wyd UiP Wrocław 2007 Farmakologia. Podręcznik dla studentów i absolwentów Akademii Medycznych pod red. G. Rajter-Cynke Lublin 2002r. Farmakologia G. Rajtar-Cynke Wyd. Czelaj

16 Wykłady Farmakologia ogólna: przedmiot i zadania farmakologii. Lek, rodzaje, losy leków w organizmie- drogi podawania leków. Niepożądane działania leków. Środki antyseptyczne i odkażające. Leki chemioterapeutyczne- antybiotyki. Chemioterapia nowotworów- leki immunotropowe. Leki przeciwbólowe: nienarkotyczne i narkotyczne. Leki przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne.. Leki działające na układ nerwowy. Farmakologia układu krążenia. Leki stosowane w chorobach dróg oddechowych. Farmakologia leki stosowanych w chorobach przewodu pokarmowego. Leki stosowane w chorobach układu moczowo płciowego. Leczenie krwią i środkami krwiozastępczymi Witaminy i hormony.

17 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki Rok studiów: 1 Semestr: 1 Dr Katarzyna Leszczyńska Dr Katarzyna Leszczyńska Pomostowe ścieżka AB wykłady-15godzin, Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Cel: Celem kształcenia jest wykorzystanie elementów filozoficznych w kształtowaniu postaw i zasad moralnych mających wpływ na postępowanie pielęgniarki. Umiejętności: Po zakończeniu szkoleniu oczekuje się od studenta ukształtowania prawidłowych postaw moralnych, uwrażliwienia na ich wartości i płynące z nich zasady decydujące o postępowaniu etycznym pielęgniarki wobec pacjenta, współpracowników i całego społeczeństwa. dydaktyczne Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych Literatura Podstawowa J. Górajek-Jóźwik Filozofia i teorie pielęgniarstwa Czelej 2007 I.Wrońska, J. Mariański Etyka w pracy pielęgniarstwa Czelej 2007 S. T. Fry, M. Jane Johnstone Etyka w praktyce pielęgniarskiej MAKMED Lublin 2008 W. Ciechaniewicz Pielęgniarstwo-ćwiczenia PZWL 2004 K. Zachradniczek Pielęgniarstwo-podrecznik dla studiów medycznych PZWL 2004 B.Ślusarska, D. Żarzycka, K. Zachradniczek Podstawy pielęgniarstwa Tom 1 Czelej 2004 Uzupełniająca J. Tatoń Filozofia medycyny PZWL 2004 H. Jankowski Red. Etyka PWN I.Wrońska Podstawy etyki pielęgniarstwa PTP1993 I.Wrońska Wybrane zagadnienia z etyki pielęgniarstwa Centrum medyczne doskonalenia nauczycieli

18 Wykłady Wprowadzenie do filozofii pielęgniarstwa. Historyczne uwarunkowania. Filozofia pielęgnowania, filozofia, a misja pielęgnowania. Etyka: jako nauka o moralności, jako nauka stosowana i zawodowa pielęgniarstwa. Kodeks deontologiczny współczesnej pielęgniarki. Pielęgniarstwo wobec współczesnych problemów etycznych służby zdrowia. Współczesne problemy etyczne zawodu

19 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Miejsce realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Literatura Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Rok studiów: 1 Semestr: 2 lek. med. Krzysztof Wolnik lek. med. Krzysztof Wolnik mgr Anna Dygudaj Ścieżka AB wykłady-20 godzin, zajęcia praktyczne-40 godzin, praktyki zawodowe-45 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego Zaliczenie ZP i PZ zgodnie z Regulaminem PZ i ZP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Celem kształcenia jest przedstawienie studentowi procesu starzenia się w różnych aspektach, celem wykorzystania odrębności psychologicznych i fizjologicznych człowieka w wieku podeszłym do planowania nad nim opieki. Umiejętności: Po ukończonym szkoleniu oczekuje się od studenta znajomości rozpoznawania etiopatogenezy przebiegu chorób wieku podeszłego, ich leczenia oraz doboru metod i sposobów pielęgnowania w zależności od ocen stanu biologicznego, psychicznego i społecznego. Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych ZP i PZ instruktor, praca pod kontrolą opiekuna. dydaktyczne Podstawowa K.Wieczorkowa-Tobis, D. Talarska Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne PZWL 2010r. Schiefele, Staudt, Dach, Galus Pielęgniarstwo geriatryczne. Wyd. Urban & Partner Wrocław 2005 B. Ślusarska, d. Zarzycka, K. Zahradniczek Podstawy pielęgniarstwa Tom 1 Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwa i położnictwa Z. Kawczyńska- Butrym Rodzina-zdrowie-choroba. Koncepcja i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego. Wyd. Czelej Lublin 2001 Uzupełniająca L.Jabłoński, J. Wysokińska-Miszczuk Podstawy geriatologii i wybrane zagadnienia z geriatrii Czelej Lublin 2000 T. Grodzki, J. Kocemba, A. Skalska Geriatria z elementami gerontologii ogólnej PZWL 2006 Z. Chodorowska Wybrane zagadnienia medycyny geriatrycznej VM Group 2005

20 Wykłady Proces starzenia się w aspekcie psychologicznym i socjologicznym. Odrębności fizjologiczne i psychologiczne człowieka w wieku podeszłym. Całościowa ocena geriatryczna. Problemy zdrowotne i psychospołeczne osób w wieku starszym. Podstawy pielęgnowania osób w starszym wieku- obserwacja objawów, zasady postępowania w zależności od stanu i potrzeb. Zajęcia praktyczne Pielęgnowanie osób starszych z zaburzeniami podstawowych układów narządu zmysłu. Rozwiązywanie specyficznych problemów pielęgniarsko - opiekuńczych ludzi starszych. Postępowanie z chorymi niepełnosprawnymi, nieprzytomnymi i cierpiącymi, wykonywanie zabiegów pielęgniarskich ludzi starszych. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole terapeutycznym. Zdobywanie umiejętności planowania działań edukacyjnych w odniesieniu do pacjenta i jego rodziny. Praktyki zawodowe Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w geriatrii. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach geriatrycznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych.

21 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Interna i pielęgniarstwo internistyczne Rok studiów: 1 Semestr: 1 dr hab. n. med. Józef Knap prof. AP dr hab. n. med. Józef Knap prof. AP Mgr Wioletta Skowron Liczba godzin Ścieżka AB wykłady-20 godzin, zajęcia praktyczne-40 godzin, praktyki zawodowe-40 godzin Forma i warunki zaliczenia Egzamin Miejsce realizacji praktyk zawodowych Cel i umiejętności dydaktyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie studenta z wiedzą kliniczną i wykorzystaniem jej do rozpoznania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych chorych ze schorzeniami internistycznymi Umiejętności: Po odbytym szkoleniu oczekuje się od student rozumienia etiologii, patogenezy i objawów wybranych chorób internistycznych ważnych ze względu na pielęgnacje. Student potrafi również wykorzystać zdobytą wiedzę do udziału w diagnostyce i terapii tych chorób. Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa prowadzone zgodnie z przygotowanym programem zajęć. Literatura Podstawowa J. Daniluk, G. Jurgowska -Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa Wyd. Czelej 2005 D. Tatarska, D. Zuzulińska-Źółkiewicz - Pielęgniarstwo internistyczne.-podręcznik dla studiów medycznych PZWL 2009 Uzupełniająca F. Kokot- Choroby wewnętrzne PZWL 2000

22 Wykłady Zajęcia praktyczne Choroby układu krążenia, diagnostyka, ablacja, elektroterapia, kardiogenne stany zagrażające życiu- problemy pielęgnacyjne. Choroby układu oddechowego, badania czynnościowe, bronchoskopia- pielęgnowanie pacjenta. Choroby i diagnostyka układu pokarmowego, gastroenterologia endeskopowa- rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjentów do badań. Pielęgnowanie chorych w wybranych schorzeniach gastroenterologicznych. Choroby wątroby i dróg żółciowych. Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów dotyczącej profilaktyki chorób wątroby i dróg żółciowych. Choroby układu krwiotwórczego i krwi. Diagnostyka, transplantacja komórek krwiotwórczych. Wybrane problemy pielęgnacyjne. Choroby układu moczowego i nerek. Pielęgnowanie chorych w wybranych schorzeniach układu moczowego. Choroby alergiczne, postacie kliniczne, wstrząs anafilaktyczny, zasady ogólnej diagnostyki-problemy pielęgnacyjne w chorobach alergicznych, udział pielęgniarki w diagnostyce tych chorób. Choroby układu narządu ruchu- układowe RZS, ZZSK, zwyrodnieniowe, kolagenozy choroby kości. Problemy opiekuńcze pacjentów w schorzeniach układu narządu ruchu. Organizacja pracy i zadania pielęgniarki w oddziale internistycznym. Udział w przygotowaniu pacjentów do badań, które mają zastosowanie w chorobach wewnętrznych, prowadzenie obserwacji pacjentów ze schorzeniami serca, układu krążenia, układu oddechowego, pokarmowego i moczowego. Udział farmakoterapii w wybranych jednostkach internistycznych. Pielęgnowanie chorych leczonych w oddziale internistycznym. Praktyki zawodowe Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w oddziale chorób wewnętrznych. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach internistycznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych

23 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Język angielski tok AB Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 mgr Katarzyna Bachniak mgr Katarzyna Bachniak Liczba godzin 30 godzin ( semestr I 15h, semestr II 15h) Forma i warunki zaliczenia Na ocenę końcową składa się udział studenta w zajęciach i testy Cel i umiejętności - rozumienie tekstu pisanego, mówionego i słuchanego; - umiejętność zastosowania różnych form i struktur natury leksykalno gramatycznej; - rozwijanie pamięci poprzez różnorodne tematycznie ćwiczenia utrwalające oraz wybrane słownictwo; - ćwiczenie poprawności językowej ( struktury gramatyczne, intonacja, wymowa); - umiejętność logicznego rozumowania i wnioskowania na podstawie realizowanych zagadnień; - pogłębienie umiejętności współdziałania w grupie oraz pracy samodzielnej. Literatura dydaktyczne - metody aktywizujące słuchaczy do pracy: dialogi, scenki sytuacyjne, słuchowiska multimedialne, ćwiczenia stymulujące, prace kontrolne; - formy pracy: indywidualnej, zespołowej, zbiorowej, grupowej, z nauczycielem. Podstawowa 1. English by the Ceran method, Wydawnictwo Educator, Częstochowa; 2. Matasek M. Ćwiczenia oraz repetytorium gramatyczne, Handybooks, Poznań 2002; 3. Cieślak M. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Wydawnictwo Wagros, Poznań Uzupełniająca 1. Taille M. A History of the English Language for Polish Students, Wydawnictwo Educator, Częstochowa 1999; 2. Karolak S. Gramatyka kontrastywna przedimka (rodzajnika) francuskiego i angielskiego, Wydawnictwo Educator, Częstochowa. 3. Słownik wyrazów religijnych- Wydawnictwo Educator, Częstochowa; Praca zbiorowa

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E Studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia trzyletnich medycznych szkół zawodowych I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Badanie fizykalne Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Warunkiem podjęcia praktyki jest pozytywny wynik zaliczenia ( semestr 2) /egzaminu (semestr 3) z przedmiotu Interna i pielęgniarstwo internistyczne.

Warunkiem podjęcia praktyki jest pozytywny wynik zaliczenia ( semestr 2) /egzaminu (semestr 3) z przedmiotu Interna i pielęgniarstwo internistyczne. Program praktyki z Interny i pielęgniarstwa internistycznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I i II roku 2 i 3 sem. Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Badania fizykalne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CPOP-POZ Nazwa modułu Podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne 80 Zajęcia praktyczne 10 Praktyka zawodowa 80 Praktyka zawodowa A-70;C-110 D-90. zajęcia. Seminaria/ praktyczne

Zajęcia praktyczne 80 Zajęcia praktyczne 10 Praktyka zawodowa 80 Praktyka zawodowa A-70;C-110 D-90. zajęcia. Seminaria/ praktyczne SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia,

Bardziej szczegółowo

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk Program praktyki z Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I i II roku - 2 i 3 sem. Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek - Pielęgniarstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek - Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu: Kierunek: Specjalność: Dietetyka Pielęgniarstwo Wymiar godzin: 45godzin Wykłady: 15godzin, Samokształcenie: 30godzin, Europejski System Transferu Punktów Karta opisu przedmiotu Kod: Rok

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Hematologia

Bardziej szczegółowo

(11) Efekty kształcenia

(11) Efekty kształcenia (1) Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-ANAT-Sk-S14_pNadGen40AL6 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Farmakologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Farmakologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod AF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Farmakologia Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CBF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Badania fizykalne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Prof. dr hab. Filip Gołkowski

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Wykłady blok ogólnozawodowy. Wykład 1. Wykład 2. Wykład 1. Wykład 1

Wykłady blok ogólnozawodowy. Wykład 1. Wykład 2. Wykład 1. Wykład 1 Opiekuńczo- Lp. Nazwa modułu Jednostka modułowa Typ zajęć Liczba godzin Miejsce szkolenia Samokształcenie temat liczba godzin Wykłady blok ogólnozawodowy 1a. Komunikowanie się z jednostką i grupą Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach W - 25 C - 0 L - 0 ZP- 0 PZ- 8 0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach W - 25 C - 0 L - 0 ZP- 0 PZ- 8 0 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo neurologiczne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Poziom i

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO -A

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO -A STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO -A Studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Zdrowie i opieka nad zdrowiem człowieka Rozdział 2. Pielęgniarka w opiece nad zdrowiem

Spis treści Rozdział 1. Zdrowie i opieka nad zdrowiem człowieka Rozdział 2. Pielęgniarka w opiece nad zdrowiem Spis treści Rozdział 1. Zdrowie i opieka nad zdrowiem człowieka 1.1. Cele operacyjne rozdziału........................... 15 1.2. Zdrowie człowieka.............................. 15 1.3. Złożone uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM LICZBA GODZIN -35 godz. ROK II SEMESTR III 35 godz.

OGÓŁEM LICZBA GODZIN -35 godz. ROK II SEMESTR III 35 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-P-APZŻ- studia stacjonarne w/zp. Zajęcia zorganizowane: 45h/40h - 3,5 Praca własna studenta: 30 h+40hpz 1,5

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-P-APZŻ- studia stacjonarne w/zp. Zajęcia zorganizowane: 45h/40h - 3,5 Praca własna studenta: 30 h+40hpz 1,5 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ ) (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ ) (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (2015/2016-2017-2018) (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium ZARYS ANATOMII Outline the Anatomy Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Patologia ogólna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Anatomia Prawidłowa Człowieka Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

W Ćw. Praca bez nadzoru nauczyciela J. angielski Zaliczenie z oceną

W Ćw. Praca bez nadzoru nauczyciela J. angielski Zaliczenie z oceną I rok studiów, kierunek Pielęgniarstwo, rok akademicki 0/0 XII nabór wg. standardu z 007 roku z liczbą 85 wg rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia.07.007 ( Dz. U. Nr 6, poz. 66) Lp.

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil praktyczny profil kształcenia 4 Forma

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Autorzy...5 Przedmowa...9. Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19

Autorzy...5 Przedmowa...9. Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19 Autorzy...5 Przedmowa...9 Część I Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19 Rozdział 1 Pielęgniarstwo...21,, Barbara Ślusarska, Małgorzata Marć, Ewa Wilczek-Rużyczka, Teresa Bernadetta Kulik, Irena Wrońska,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Wydział Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie stacjonarne polski SYLABUS Farmakologia Kliniczna

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ORiN modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Rehabilitacja i Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata (6 semestrów) forma stacjonarna

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata (6 semestrów) forma stacjonarna PLAN STUDIÓ Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, lata ( semestrów) forma stacjonarna SEMESTR I Filozofia i etyka zawodu 1 pielęgniarki B 90 0 1 E 2 Anatomia A 1 10 Z 2 Fizjologia A 1 10

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Stany nagłe w chorobach zakaźnych 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM--39 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i teorie opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu FARMAKOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Anestezjologia i reanimacja Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp Element Opis. 1 Nazwa Opieka paliatywna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2015/2016 Rok akademicki 2015/2016 (1) Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 30 godz. ROK II SEMESTR III 30 godz.

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 30 godz. ROK II SEMESTR III 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Anatomia

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Anatomia Nazwa przedmiotu Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Punkty ECTS Forma i warunki zaliczenia Opis Cel i umiejętności przedmiotu Literatura Metody dydaktyczne Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w onkologii ginekologicznej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu stacjonarny

Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu stacjonarny Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu stacjonarny CEL KSZTAŁCENIA Kurs Sanitariusz szpitalny przeznaczony jest dla osób, chcących podnieść swoje

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo -POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PROPEDEUTYKA NAUK MEDYCZNYCH Propedeutica Medical Sciences Forma

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Dietetyka absolwent:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Dietetyka absolwent: Załącznik 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Dietetyka (1 st.) EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA (K) K_W01 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Żywienie osób starszych Kod

Bardziej szczegółowo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06 Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Wydział wychowania fizycznego Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej Specjalność Funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANATOMIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo