WYCHOWANIE FIZYCZNE Standardy wymagań. KLASA IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCHOWANIE FIZYCZNE Standardy wymagań. KLASA IV"

Transkrypt

1 LEKKOATLETYKA WYCHOWANIE FIZYCZNE Standardy wymagań. KLASA IV - przy wsparciu nauczyciela dąży do wytyczonego celu. - niepowodzenie przyjmuje jako motywację do zwiększonego wysiłku. - zadania wykonuje rzetelnie. - dokonuje oceny własnych wyników. - jest uczciwy w rywalizacji sportowej. - przy wsparciu nauczyciela przezwycięża własne słabości. - uzyskuje wyniki w zabawach i grach z elementami skoków, biegów i rzutów na miarę swoich predyspozycji i możliwości. - potrafi przy pomocy nauczyciela dokonać pomiaru czasu biegu, odległości rzutu, skoku. - na miarę swoich możliwości wykonuje poprawnie: skok wzwyż sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową z biegu. - wie, jak prawidłowo oddychać w czasie biegu. - przy pomocy nauczyciela odczytuje pomiar czasu z dokładnością do jednej sekundy. - wie, jak zorganizować bezpieczne miejsce do skoków i rzutów Zna symbole olimpijskie.. - stara się traktować osiągnięte wyniki jako motywację do podjęcia kolejnych wyzwań. - zadanie wykonuje z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. - dokonuje samooceny wyników i porównuje je z możliwościami. - zawsze w rywalizacji sportowej jest uczciwy. - podejmuje wysiłek, by przezwyciężyć własne słabości dla osiągnięcia wytyczonego celu. - uzyskuje postępy w wynikach biegu na 40m. i 60 m., oraz na 600m. i 1000 m. - wykonuje prawidłowo start z pozycji wysokiej. - samodzielnie posługuje się stoperem. - wykorzystuje nabyte umiejętności w sytuacjach nietypowych i typowych w terenie przy pokonywaniu przeszkód. - potrafi rzetelnie wykonać pomiaru rzutu piłeczką palantową. 4. wiadomości :

2 - zna dyscypliny lekkoatletyczne w biegach i zna zasady ich przeprowadzania. - wie, jakie jest znaczenie biegu dla kształtowania sprawności. - wie, jak uspokoić oddech po wysiłku. - odczytuje wynik pomiaru czasu z ułamkami z dokładnością do sekundy. MINI PIŁKA RĘCZNA, MINI PIŁKA KOSZYKOWA. - współpracuje w zespole dwuosobowym w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku. - podporządkowuje się przepisom i regułom działania. - właściwie zachowuje się w roli kibica. - stosuje zasadę fair play w czasie wszystkich gier i zabaw. - porusza się po boisku biegiem przodem, tyłem, z obrotami, ze zmianą szybkości i kierunku. - porusza się krokiem dostawnym. - wykonuje prawidłowo podanie i chwyt półgórny w miejscu, w ruchu oraz oburącz sprzed klatki piersiowej. - podaje piłkę w ruchu w przód, w tył, w prawo, w lewo. - podaje piłkę oburącz znad głowy. - kozłuje piłkę prawą i lewą ręką w miejscu i w marszu. - wykonuje rzut oburącz sprzed klatki piersiowej do kosza - zna zasady i przepisy gry rzucanka siatkarska - współpracuje z współćwiczącym, dostosowując się do jego możliwości. - stara się pomagać słabszym w swoim zespole. - zachowuje się kulturalnie w roli kibica. - potrafi stosować nabyte wiadomości i umiejętności techniki w czasie gier i zabaw. - potrafi przygotować przy pomocy nauczyciela zabawy i gry z wykorzystaniem elementów piłki siatkowej. - zna zasady bezpieczeństwa w czasie rozgrywek w mini grach sportowych. MINI PIŁKA NOŻNA

3 - podporządkowuje się decyzjom sędziego. - przestrzega przepisów gry. - zachowuje się poprawnie zarówno w przypadku zwycięstwa jak i porażki swoich faworytów. - ma opanowane w stopniu dobrym podstawowe elementy piłki nożnej: prowadzenie piłki wewn. częścią stopy, wyrzut piłki z linii bocznej z miejsca, uderzenie piłki nogą wewn. podbiciem. - zna podstawowe przepisy dotyczące gry. - współpracuje z współćwiczącym, dostosowując się do jego możliwości. - stara się pomagać słabszym w swoim zespole. - zachowuje się kulturalnie w roli kibica. - potrafi stosować nabyte wiadomości i umiejętności techniki w czasie gier i zabaw. - potrafi przygotować przy pomocy nauczyciela zabawy i gry z wykorzystaniem elementów piłki nożnej. - zna zasady bezpieczeństwa w czasie rozgrywek w mini grach sportowych. GIMNASTYKA PODSTAWOWA - aktywnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych, rzetelnie wykonuje wszelkie ćwiczenia. - stara się w czasie ćwiczeń stosować asekurację i samoochronę. - w miarę swoich możliwości wykonuje poprawnie podstawowe ćwiczenia gimnastyczne według słownej instrukcji nauczyciela. - prawidłowo wykonuje przewroty w przód i w tył z przysiadu do przysiadu, naskok kuczny na skrzynię (3 części), proste ćwiczenia równoważne. - zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń. - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie wykonywania ćwiczeń. - stara się zapewnić sobie i współćwiczącym bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

4 - stosuje w czasie ćwiczeń samoochronę i asekurację. - pomaga partnerowi w wykonywaniu ćwiczeń. - samodzielnie potrafi przygotować zestaw ćwiczeń do ogólnej rozgrzewki. - wykonuje dokładnie ćwiczenia według instrukcji słownej. - opanowane elementy skoków, przeskoków, przewrotów, ćwiczeń równoważnych stosuje do działań ruchowych w sytuacjach typowych i nietypowych. - wie, jak dobrać ćwiczenia kształtujące podstawowe zdolności ruchowe. - zna i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń gimnastycznych. - potrafi z pomocą nauczyciela asekurować współpartnera w czasie wykonywania ćwiczeń. OCENIAMY ROZWÓJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - próbuje ocenić rozwój własnej sprawności fizycznej. - potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać próby sprawności fizycznej z pełnym zaangażowaniem i na miarę swoich możliwości. - przy pomocy nauczyciela porównuje wyniki ostatnich prób. - wie, jak w grach i zabawach można określić poziom swoich umiejętności ruchowych. - dba o własną sprawność fizyczną., przy pomocy nauczyciela interpretuje wyniki prób sprawności fizycznej., oceniając własną sprawność fizyczną. - dokonuje porównania swojej sprawności w grupie. 1. umiejętności : - potrafi samodzielnie wykonywać ćwiczenia wspomagające rozwój sprawności fizycznej. - na podstawie porównania wyników dwóch pomiarów przy pomocy nauczyciela określa rozwój swoich umiejętności ruchowych. 2. wiadomości : - wie, w jaki sposób może sprawdzić swoją sprawność fizyczną.

5 - zna przykłady ćwiczeń kształtujących siłę, szybkość, moc i zwinność. BEZPIECZNIE W SZKOLE, W DOMU I NA DRODZE. - stara się stosować zasady bezpiecznego uczestnictwa w większości form aktywności ruchowej. - zachowuje się poprawnie na drodze w roli pieszego i rowerzysty. - ma przyswojone podstawowe nawyki higieniczne. - potrafi wybrać bezpieczne miejsce zabawy, potrafi właściwie przygotować się do zajęć. - umie bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako pieszy. - potrafi ustawić się w szeregu, dwuszeregu, rzędzie i w parach. - zna zasady bezpiecznego uczestnictwa w podstawowych formach aktywności ruchowej. - zna podstawowe przepisy ruchu drogowego. - zna numery telefonów alarmowych straży pożarnej, pogotowia i policji. - bezpiecznie korzysta z sprzętu i przyborów sportowych. - wdraża do samodyscypliny w czasie zajęć ruchowych. - przestrzega zasad higieny ciała. - potrafi dostrzec grożące niebezpieczeństwo w czasie zabaw ruchowych. - umie bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako pieszy i rowerzysta. - ma opanowaną szybką reakcję na sygnały świetlne i dźwiękowe. - wie, jak wezwać pomoc w sytuacjach niebezpiecznych. - zna przepisy ruchu drogowego umożliwiające zdobycie karty rowerowej. - zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przy stłuczeniach. OCENIAMY SWÓJ ROZWÓJ FIZYCZNY. - przy pomocy nauczyciela potrafi ocenić własną sylwetkę. - stara się troszczyć o prawidłową postawę ciała. - rozumie, że ludzie różnią się między sobą. - wykonuje prawidłowo ćwiczenia korekcyjne i kształtujące.

6 - potrafi symetrycznie chodzić i maszerować. - wykonuje ćwiczenia równoważne na ławeczce. - potrafi przy pomocy nauczyciela dokonać pomiaru wzrostu i ciężaru ciała. - wie, jakie cechy ma prawidłowa postawa ciała. - zna sposoby dbania o prawidłową postawę ciała. - wie, jak porównać wzrost uczniów w grupie bez pomiarów. - dokonuje samooceny własnej sylwetki. - troszczy się o prawidłową postawę ciała, akceptuje odmienność innych. - wie, że powinien kontrolować swoją masę ciała. - wykonuje starannie i prawidłowo ćwiczenia korekcyjne i kształtujące. - potrafi symetrycznie biegać. - wykonuje ćwiczenia równoważne na równoważni. - potrafi dokonać samodzielnie pomiaru wzrostu i ciężaru ciała. - wie, jak dokonać oceny postawy podczas siedzenia i stania. - zna, ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu. - wie, jak porównać wzrost i wagę swoich kolegów w grupie. - potrafi odczytać i zapisać wyniki pomiaru wzrostu i ciężaru ciała LEKKOATLETYKA. KLASA V. - stara się traktować osiągnięty wynik jako motywację do podjęcia kolejnych wyzwań. - zadania wykonuje z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. - dokonuje samooceny wyników i porównuje je z możliwościami. - w rywalizacji sportowej zawsze jest uczciwy. - podejmuje wysiłek, by przezwyciężyć własne słabości dla osiągnięcia wytyczonego celu. - uzyskuje postęp w biegach na 40 m. i 60 m. oraz na 600 m. i 1000 m. - wykonuje prawidłowo start z pozycji wysokiej. - wykonuje prawidłowo skok wzwyż sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową z rozbiegu. - samodzielnie posługuje się stoperem. - zna osiągnięcia polskich biegaczy.

7 - zna dyscypliny lekkoatletyczne w biegach i zna zasady ich przeprowadzania. - wie, jakie jest znaczenie biegu dla kształtowania sprawności. - wie, jak uspokoić oddech po wysiłku. - odczytuje wynik pomiaru czasu z dokładnością do sekundy. - zna podstawowe zasady bezpiecznego organizowania konkurencji sportowych z elementami skoków rzutów i biegów. - traktuje osiągnięty wynik jako motywację do dalszej pracy. - pokonuje własne zmęczenie, by wykonać zadanie. - dokonuje samokontroli i samooceny wyników. - w roli sędziego jest sprawiedliwy i rzetelny. - pomaga słabszym w wykonywaniu zadania. 1. umiejętności : - uzyskuje widoczny postęp w wynikach biegu, skoku i rzutu. - potrafi dostosować zadanie do swoich możliwości. - w czasie dłuższych biegów potrafi rozłożyć siły równomiernie. - ma opanowane podstawy techniki biegu na dłuższych dystansach. - potrafi rzetelnie wykonać pomiaru rzutu piłeczką palantową. 2. wiadomości : - zna historyczne osiągnięcia polskich biegaczy. - potrafi regulować oddech przy dłuższym wysiłku. - zna sposoby oceny szybkości i wytrzymałości. - odczytuje wynik pomiaru czasu z ułamkiem, z dokładnością do dziesiątej części sekundy, porównuje uzyskane wyniki. - wie, jakie są podstawowe różnice w rozbiegu do skoku w dal i wzwyż. MINI PIŁKA RĘCZNA, MINI PIŁKA KOSZYKOWA. - współpracuje z współćwiczącym, dostosowując się do jego możliwości. - współpracuje w zespole trzyosobowym w celu uzyskania określonego wyniku. - stara się pomagać słabszym w swoim zespole. - w czasie gier i zabaw zwraca uwagę na możliwości innych współćwiczących. - właściwie zachowuje się w roli zawodnika i kibica w sytuacji zwycięstwa swojego zespołu. - stosuje zasadę fair play w czasie wszystkich gier i zabaw. - porusza się biegiem w zmiennym tempie, zatrzymuje się z doskokiem. - prawidłowo wykonuje podania dolne i górne, oburącz i jednorącz na zróżnicowaną odległość.

8 - potrafi wykonać rzut z miejsca z przeskokiem i odchyleniem. - kozłuje w biegu ze zmianą tempa i kierunku. - wykonuje zwody ciałem bez piłki. - potrafi wykonać rzut do kosza oburącz i jednorącz znad głowy z miejsca. - zna podstawowe przepisy piłki ręcznej i koszykówki, tak by brać udział w tych grach jako zawodnik. - przy pomocy nauczyciela może pełnić rolę sędziego. - współpracuje w zespole czteroosobowym, ustalając reguły współpracy i podporządkowując się im. - dostosowuje się do wspólnych ustaleń zespołu dotyczących strategii postępowania. - zachowuje się właściwie w roli kibica i zawodnika, zarówno w sytuacji zwycięstwa jak i porażki swojego zespołu. - potrafi samodzielnie stosować nabyte wiadomości i umiejętności techniki i taktyki w czasie gry. - potrafi przygotować przy niewielkiej pomocy nauczyciela rozgrywki klasowe w mini grach zespołowych. - zna aktualnych mistrzów kraju. - zna przepisy gry i gestykulacji sędziego pozwalające na pełnienie, z pomocą nauczyciela, roli sędziego w klasowych rozgrywkach mini gier zespołowych. - zna zasady bezpieczeństwa w czasie rozgrywek w mini grach zespołowych. MINI PIŁKA SIATKOWA. - współdziała z partnerem, podporządkowując się regułom działania w zespole. - zachowuje się poprawnie jako kibic zarówno w przypadku zwycięstwa, jak i porażki swoich faworytów. - w czasie gry przestrzega zasady fair play. - ma wyćwiczone w stopniu dobrym podstawowe elementy piłki siatkowej pozycja siatkarska niska, przyjęcia i podania piłki sposobem oburącz dolnym, oburącz górnym, zagrywka dolna. - potrafi dokonać samokontroli poprawności wykonania ćwiczenia.

9 - zna aktualne osiągnięcia polskich siatkarzy. - zna podstawowe zasady gry w mini piłkę siatkową. - współpracuje w zespole czteroosobowym, ustalając reguły współpracy i podporządkowując się im. - dostosowuje się do wspólnych ustaleń zespołu dotyczących strategii postępowania. - zachowuje się właściwie w roli kibica i zawodnika, zarówno w sytuacji zwycięstwa jak i porażki swojego zespołu. - potrafi samodzielnie stosować nabyte wiadomości i umiejętności techniki i taktyki w czasie gry. - potrafi przygotować przy niewielkiej pomocy nauczyciela rozgrywki klasowe w mini grach zespołowych. - zna aktualnych mistrzów kraju. - zna przepisy gry w mini piłkę siatkową, umożliwiające mu grę w zespole. - zna zasady bezpieczeństwa w czasie rozgrywek w mini grach zespołowych. - zna formy rekreacji rodzinnej z elementami piłki siatkowej. MINI PIŁKA NOŻNA - współdziała z partnerem. - podporządkowuje się regułom działania w zespole. Zachowuje się poprawnie jako kibic zarówno w przypadku zwycięstwa, jak i porażki swoich faworytów. - w czasie gry przestrzega zasady fair play. Traktuje wynik sportowy jako efekt wysiłku i własnej pracy. - ma wyćwiczone w stopniu dobrym podstawowe elementy piłki nożnej: przyjęcia piłki wewn. podbiciem uderzenia piłki wewn. częścią stopy i prostym podbiciem, strzał do bramki z miejsca wewn. podbiciem prawą i lewą nogą, wyrzut piłki z linii bocznej z rozbiegu, zwody ciałem bez piłki. - zna aktualne osiągnięcia polskich piłkarzy. - wie, jak można wizualnie zaprezentować temat- zaproszenie na mecz.

10 - współpracuje w zespole czteroosobowym, ustalając reguły współpracy i podporządkowując się im. - dostosowuje się do wspólnych ustaleń zespołu dotyczących strategii postępowania. - zachowuje się właściwie w roli kibica i zawodnika, zarówno w sytuacji zwycięstwa jak i porażki swojego - potrafi samodzielnie stosować nabyte wiadomości i umiejętności techniki i taktyki w czasie gry. - potrafi przygotować przy niewielkiej pomocy nauczyciela rozgrywki klasowe w mini grach zespołowych. - zna aktualnych mistrzów kraju. - zna przepisy gry w mini piłkę nożną, umożliwiające mu grę w zespole. - zna zasady bezpieczeństwa w czasie rozgrywek w mini grach zespołowych. - zna formy rekreacji rodzinnej z elementami piłki nożnej. GIMNASTYKA PODSTAWOWA. - stosuje w czasie ćwiczeń samoochronę i asekurację. - jest zaangażowany w wykonywanie ćwiczeń, dokładnie spełnia polecenia nauczyciela. - przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie wykonywania ćwiczeń. - współpracuje z partnerem w celu wykonania ćwiczenia. - samodzielnie potrafi przygotować zestaw ćwiczeń do ogólnej rozgrzewki. - wykonuje ćwiczenia według instrukcji rysunkowej. - potrafi wykonać prawidłowo przewrót w przód z uniku podpartego odbiciem jednonóż do przysiadu podpartego i przewrót w tył z siadu prostego do przysiadu podpartego. - wykonuje naskok kuczny na skrzynię i zeskok w głąb z wyprostem. - wykonuje skok rozkroczny przez kozła. - wie, jak dobrać ćwiczenia kształtujące podstawowe zdolności ruchowe. - zna i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń gimnastycznych. - potrafi przy pomocy nauczyciela asekurować współpartnera w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. : - udziela pomocy partnerowi w czasie wykonywania ćwiczenia.

11 - współpracuje z nauczycielem w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swoim kolegom w czasie ćwiczeń gimnastycznych. - współpracuje w zespole dwójkowym w celu bezpiecznego wykonania ćwiczenia. - wykonuje dokładnie ćwiczenie według instrukcji rysunkowej, schematycznej, potrafi przekazać informację o ruchu w postaci schematu. - wykonuje z pomocą nauczyciela stanie na głowie z klęku podpartego i na rękach z uniku podpartego zamachem jednej nogi. - samodzielnie potrafi przygotować zestaw ćwiczeń gimnastyki porannej. - wyćwiczone elementy skoków, przeskoków, przewrotów stosuje do działań ruchowych w sytuacjach typowych i nietypowych. - zna zasady asekuracji i samoasekuracji w czasie ćwiczeń gimnastycznych. - wie, jakie są zasady doboru partnera do ćwiczeń dwójkowych. - wie, jakie są korzyści z codziennej gimnastyki porannej. OCENIAMY ROZWÓJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ. - dba o własną sprawność fizycznej. - przy pomocy nauczyciela interpretuje wyniki prób sprawności fizycznej, oceniając rozwój własnej sprawności fizycznej. - dokonuje porównania swojej sprawności w grupie na podstawie wyników uzyskanych w grach i zabawach. - określa wybranymi przez nauczyciela próbami poziom własnych umiejętności ruchowych. - wie, jak uniknąć wad postawy. - wie, w jaki sposób sprawdzić swoją sprawność fizyczną. - zna przykłady ćwiczeń kształtujących siłę, moc i zwinność. - rozumie potrzebę dbania o poziom sprawności fizycznej. - jest świadomy znaczenia ćwiczeń fizycznych w kształtowaniu określonych sprawności ruchowych. - z poświęceniem i zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia. 1. umiejętności : - samodzielnie potrafi opracować zestaw ćwiczeń kształtujących określone

12 zdolności ruchowe. - zna podstawowe sposoby badania postawy ciała, wie, jak nie dopuścić do powstania wad postawy. - zna przykłady prób badających określone cechy motoryczne. - wie, jak zbadać tętno. - zna szkodliwy wpływ nikotyny na organizm. BEZPIECZNIE W SZKOLE, DOMU I NA DRODZE. - korzysta bezpiecznie ze sprzętów i przyborów sportowych. - rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu. - przestrzega zasad higieny ciała. - potrafi dostrzec niebezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych. - umie bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako pieszy i rowerzysta. - ma opanowaną technikę jazdy na rowerze w stopniu pozwalającym na zdobycie karty rowerowej. - wie, jak wezwać pomoc w sytuacjach niebezpiecznych. - zna przepisy ruchu drogowego w stopniu umożliwiającym zdobycie karty rowerowej. - troszczy się o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących. - przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą. - potrafi dostrzec niebezpieczeństwo i właściwie zareagować na nie. - potrafi udzielić pierwszej pomocy w przypadku stłuczenia lub zwichnięcia, prawidłowo wykonać opatrunek, zabezpieczyć ranę przed zakażeniem. - zna przepisy ruchu drogowego w stopniu pozwalającym na samodzielne i bezpieczne uczestniczenie w nim w roli pieszego i rowerzysty. OCENIAMY SWÓJ ROZWÓJ FIZYCZNY.

13 - dokonuje samooceny własnej sylwetki, troszczy się o prawidłową postawę ciała, stara się pozbyć złych nawyków ruchowych. - stara się prawidłowo odżywiać. - akceptuje odmienność innych. - wie, że powinien kontrolować masę ciała. - zwraca uwagę na swój wygląd zewnętrzny. - wykonuje starannie i prawidłowo ćwiczenia korekcyjne i kształtujące. - potrafi symetrycznie biegać. - potrafi ocenić postawę w czasie siedzenia i stania. - potrafi dokonać samodzielnie pomiaru wzrostu i ciężaru ciała. - wykonuje ćwiczenia równoważne na równoważni z przyborami w ręce i na głowie. - wie, jak prawidłowo powinna być wysklepiona stopa i co to jest płaskostopie. - zna ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu. - wie, jak porównać wzrost i wagę swoich kolegów w grupie. - wie, jakie zmiany występują w wyglądzie zewn. organizmu w okresie dojrzewania. - dokonuje samooceny własnej sylwetki i potrafi porównać ją z wzorem, dostrzegając wszelkie nieprawidłowości. - koryguje swoją postawę ciała. - ćwiczy systematycznie w trosce o prawidłową postawę. - dba o swój wygląd zewnętrzny. - wykonuje starannie i prawidłowo ćwiczenia korekcyjne, wyrównawcze i wspomagające rozwój prawidłowej sylwetki. - przy pomocy nauczyciela potrafi dobrać zestaw ćwiczeń kształtujących postawę ciała. - potrafi dokonać samodzielnie pomiaru ciężaru i wzrostu kolegów, odczytać i porównać wyniki. - wie, jak ocenić postawę w czasie stania, siedzenia i w marszu. - zna ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała i określone partie mięśni. - wie, jakie zmiany w funkcjonowaniu organizmu występują w okresie dojrzewania. - zna zasady prawidłowego odżywiania się w okresie dojrzewania. REKREACJA WYPOCZYWAMY POPRZEZ RUCH I ZABAWĘ.

14 - uczestniczy chętnie we wszystkich formach rekreacji i zajęć na świeżym powietrzu - przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa w sporcie i rekreacji. - w rywalizacji sportowej postępuje zawsze fair. - potrafi wykorzystać warunki terenowe do doskonalenia swojej sprawności ruchowej. - pokonuje przeszkody terenowe. - potrafi wspólnie z nauczycielem zorg. współzawodnictwo sportowe w wybranej dyscyplinie sportowej. - wie, jak może odpocząć po pracy umysłowej. - zna zasady i przepisy drużynowych gier rekreacyjnych. - zna przepisy bezpieczeństwa dotyczącego zajęć w terenie. - wie, jakie są zasady org. rozgrywek sportowych. - jest inicjatorem zabaw i innych form rekreacji dla swoich rówieśników. - potrafi przedstawić argumentację swojej decyzji. - zwycięstwo traktuje jako nagrodę za pokonanie własnej słabości i ograniczeń. - potrafi zorganizować dla siebie i swoich rówieśników wycieczkę pieszą. - potrafi poruszać się w terenie według mapy turystycznej. - potrafi pełnić samodzielnie rolę zawodnika, kibica i przy wsparciu nauczyciela rolę sędziego w rozgrywkach. - zna zasady organizacji wycieczki pieszej. - zna walory wypoczynku na świeżym powietrzu. - wie, jak zorganizować i przeprowadzić między klasowe rozgrywki sportowe. LEKKOATLETYKA. KLASA VI. - traktuje osiągnięty wynik jako motywację do dalszej pracy. - pokonuje własne zmęczenie, by wykonać zadanie. - dokonuje samooceny i samokontroli wyników. - w roli sędziego jest sprawiedliwy i rzetelny. - pomaga słabszym w wykonywaniu zadania.

15 - wie, że nagrodą i miarą sukcesu jest pokonanie własnej słabości i zmęczenia. - uzyskuje postęp w biegach, rzutach i skokach. - potrafi biec ze zmianą tempa i rytmu biegu. - potrafi przekazać i odebrać pałeczkę w dowolny sposób w truchcie. - potrafi dostosować zadanie do swoich możliwości. - w czasie dłuższych biegów potrafi rozłożyć siły równomiernie. - ma opanowane podstawy techniki biegu na dłuższych dystansach. - wykonuje poprawnie skok wzwyż sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową z rozbiegu. - zna historyczne osiągnięcia polskich olimpijczyków w konkurencjach lekkoatletycznych. - wie, jakie są podstawowe różnice w rozbiegu do skoku w dal i wzwyż. - potrafi regulować oddech przy dłuższym wysiłku. - zna sposoby oceny szybkości i wytrzymałości. - odczytuje wynik pomiaru czasu z dokładnością do dziesiętnej części sekundy, porównuje uzyskane wyniki. - jest ambitny, wykazuje chęć walki, z pełnym zaangażowaniem bierze udział w sportowej rywalizacji. - pomaga innym i mobilizuje do wysiłku, by przezwyciężać własne zmęczenie. - jest sprawiedliwym, obiektywnym i rzetelnym sędzią. - podporządkowuje się decyzjom sędziego nawet w sytuacjach spornych. - uzyskuje widoczny postęp w wynikach biegu, rzutu i skoku. - potrafi biec z szybkimi zmianami tempa i rytmu biegu. - poprawnie wykonuje start niski. - potrafi przekazać i odebrać pałeczkę w dowolny sposób w biegu. - dostosowuje zadania do możliwości współćwiczącego. - umie rozłożyć siły w trakcie dłuższego wysiłku. - wykorzystuje w praktyce techniczne umiejętności biegu na dłuższych dystansach. - zna historyczne osiągnięcia polskich lekkoatletów. - potrafi dobrać odpowiednie dla siebie ćwiczenia biegowe. - zna sposoby kontroli natężenia wysiłku fizycznego. - odczytuje wynik pomiaru czasu biegu z dokładnością do setnej części sekundy. - potrafi obliczyć i porównać czas biegu, ustalić kolejność miejsc zawodników. MINI PIŁKA RĘCZNA, MINI PIŁKA KOSZYKOWA.

16 - współpracuje w zespole czteroosobowym, ustalając reguły współpracy i podporządkowując się im. - dostosowuje się do wspólnych ustaleń zespołu dotyczących strategii postępowania. - zachowuje się właściwie w roli kibica i zawodnika zarówno w przypadku zwycięstwa jak i porażki własnego zespołu. - stosuje zasadę fair play w czasie wszystkich gier i zabaw. - Prawidłowo wykonuje chwyty piłki dolne z podłoża i powietrza, podania sytuacyjne, oburącz dołem i kozłem, jednorącz hakiem, rzut do kosza z miejsca i po kozłowaniu jednorącz i oburącz z wyskoku, kozłowanie ze zmianą tempa, rytmu i kierunku biegu, zatrzymanie po kozłowaniu, zwody pojedyncze z naskokiem na obie nogi, krycie każdy swego. - zna aktualnych mistrzów kraju w koszykówce i piłce ręcznej. - zna przepisy gry i gestykulacje sędziego, tak że przy pomocy nauczyciela może pełnić rolę sędziego w klasowych rozgrywkach mini gier zespołowych. - zna zasady bezpieczeństwa w mini grach zespołowych. - pełni różne funkcje w zespole, współdziała z wszystkimi członkami zespołu. - wykorzystuje swoje fizyczne predyspozycje do wykonywania określonych zadań. - podporządkowuje się decyzjom kapitana zespołu. - potrafi się zachować w roli sędziego, wydaje sprawiedliwe, obiektywne i rzetelne werdykty. - zachowuje się właściwie i kulturalnie zarówno jako zawodnik i sędzia, jak i jako kibic. - potrafi samodzielnie stosować nabyte wiadomości i umiejętności techniki w czasie gry. - potrafi samodzielnie przygotować rozgrywki klasowe w mini grach zespołowych. - potrafi prowadzić negocjacje. - zna przepisy gry i gestykulacje sędziego, tak że przy pomocy nauczyciela może pełnić rolę sędziego w klasowych rozgrywkach mini gier sportowych.

17 - zna zasady bezpieczeństwa w czasie rozgrywek w mini grach zespołowych organizowanych w szkole i poza nią. - wie, jak rozładować konflikt w zespole. MINI PIŁKA SIATKOWA. - potrafi dokonać kontroli i bezstronnej oceny zadania wykonywanego przez kolegów. - współdziała w zespole trójkowym w celu wykonania zadania. - podporządkowuje się decyzjom kapitana zespołu. - podporządkowuje się decyzjom sędziego. - potrafi zachować się w roli sędziego, wydaje sprawiedliwe, obiektywne i rzetelne werdykty. - ma opanowane w stopniu dobrym podstawowe elementy piłki siatkowej: przyjmowanie pozycji siatkarskiej wysokiej i niskiej, odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym, zagrywkę górną. - zna historyczne osiągnięcia polskich siatkarzy. - potrafi przedstawić swoje racje i bronić ich. - zna podstawy przepisów siatkówki w stopniu umożliwiającym pełnienie roli zawodnika. - pełni różne funkcje w zespole, współdziała z wszystkimi członkami zespołu. - wykorzystuje swoje fizyczne predyspozycje do wykonywania określonych zadań. - potrafi podjąć decyzję w spornej sytuacji i obronić swoje zdanie. - zachowuje się właściwie i kulturalnie zarówno jako zawodnik i sędzia, jak i jako kibic. - potrafi samodzielnie stosować nabyte wiadomości i umiejętności techniki w czasie gry. - potrafi samodzielnie przygotować rozgrywki klasowe w mini grach zespołowych. - potrafi prowadzić negocjacje. - zna przepisy gry i gestykulacje sędziego, tak że przy pomocy nauczyciela może pełnić rolę sędziego w klasowych rozgrywkach mini gier sportowych. - zna zasady bezpieczeństwa w czasie rozgrywek w mini grach zespołowych organizowanych w szkole i poza nią.

18 - wie, jak rozładować konflikt w zespole. MINI PIŁKA NOŻNA. - potrafi dokonać kontroli i bezstronnej oceny zadania wykonywanego przez kolegów. - współdziała w zespole trójkowym w celu wykonania zadania. - podporządkowuje się decyzjom kapitana zespołu. - podporządkowuje się decyzjom sędziego. - potrafi zachować się w roli sędziego, wydaje sprawiedliwe, obiektywne i rzetelne werdykty. - zachowuje się właściwie w roli zawodnika i kibica. - opanował w stopniu dobrym podstawowe elementy piłki nożnej: prowadzenie piłki w dwójkach, trójkach prostym podbiciem, uderzenia sytuacyjne, strzał na bramkę z biegu, uderzenie piłki z woleja, przyjęcie piłki z powietrza. - zna historyczne osiągnięcia polskich piłkarzy. - potrafi przedstawić swoje racje i obronić je. - zna zasady współpracy w zespole. - pełni różne funkcje w zespole, współdziała z wszystkimi członkami zespołu. - potrafi podjąć decyzję w spornej sytuacji i obronić swoje zdanie. - zachowuje się właściwie i kulturalnie zarówno jako zawodnik i sędzia, jak i jako kibic. - traktuje widowisko sportowe jako źródło pozytywnych emocji. - potrafi samodzielnie stosować nabyte wiadomości i umiejętności techniki w czasie gry. - potrafi samodzielnie przygotować rozgrywki klasowe w mini grach zespołowych. - potrafi prowadzić negocjacje. - zna przepisy gry i gestykulacje sędziego, tak że przy pomocy nauczyciela może pełnić rolę sędziego w klasowych rozgrywkach mini gier sportowych. - zna zasady bezpieczeństwa w czasie rozgrywek w mini grach zespołowych organizowanych w szkole i poza nią. - wie, jak rozładować konflikt w zespole. - zna zasady negocjacji.

19 GIMNASTYKA PODSTAWOWA. - udziela pomocy partnerowi w wykonywaniu ćwiczeń. - współpracuje z nauczycielem w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa sobie i swoim kolegom w czasie ćwiczeń gimnastycznych, jest wytrwały w pokonywaniu przeszkód i zdobywaniu nowych umiejętności ruchowych. - współpracuje w zespole trójkowym w celu bezpiecznego wykonania ćwiczenia. - w czasie ćwiczeń gimnastycznych stara się stosować samoochronę i asekurację. - wykonuje dokładnie ćwiczenie według instrukcji tekstowej. - potrafi przekazać informacje o ruchu w postaci tekstu. - wykonuje prawidłowo przewrót w przód z marszu i w tył z postawy przez siad. - wykonuje stanie na głowie z uniku podpartego przy pomocy nauczyciela i stanie na rękach z uniku z zamachem przy drabinkach. - potrafi przygotować zestaw ćwiczeń gimnastyki śródlekcyjnej. - zna zasady opisu ćwiczeń w wybrany przez siebie sposób. - zna zasady asekuracji i samoasekuracji podczas ćwiczeń gimnastycznych. - wie, jakie są zasady doboru partnera do ćwiczeń dwójkowych i trójkowych. - cechuje go samozaparcie i wytrwałość w nauce nowych, trudnych elementów gimnastycznych. - wykonuje dokładnie, starannie i rzetelnie wszystkie polecenia nauczyciela. - dąży do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i współćwiczącym. - przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych. - wykonuje ćwiczenia według różnych instrukcji. - przy pomocy nauczyciela wykonuje piramidy dwójkowe i trójkowe. - opanowane elementy skoków, przeskoków, przewrotów stosuje do działań ruchowych w sytuacjach typowych i nietypowych. - zna sposoby opisu ćwiczeń gimnastycznych i innych form ruchu. - zna zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach gimnastycznych i przestrzega ich.

20 - rozumie znaczenie ćwiczeń śródlekcyjnych. OCENIAMY ROZWÓJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ. - rozumie potrzebę dbania o poziom sprawności fizycznej, troszczy się o rozwój swojej ogólnej sprawności ruchowej. - wykonuje próby z pełnym zaangażowaniem i na miarę swoich maksymalnych możliwości. 2. umiejętności - potrafi przygotować określone próby sprawności fizycznej. - potrafi samodzielnie dla siebie dobrać zestaw ćwiczeń kształtujących określone sprawności fizyczne. - zna przykłady prób badających określone cechy motoryczne. - wie, jak porównać wyniki prób z kolejnych lat i dokonać ich interpretacji. - zna przykłady ćwiczeń kształtujących określone cechy motoryczne. - dokonuje samooceny i samokontroli poziomu własnej sprawności fizycznej - rzetelnie, uczciwie i z pełnym zaangażowaniem wykonuje próby sprawności fizycznej - podejmuje przemyślane i odpowiedzialne decyzje związane z rozwojem swojej sprawności fizycznej. - potrafi samodzielnie dobrać dla swoich rówieśników zestaw ćwiczeń kształtujących określone sprawności fizyczne. - potrafi zinterpretować wyniki prób sprawności z ostatnich trzech lat. - zna sposoby i warunki przeprowadzania Indeksu Sprawności Fizycznej K. Zuchory i wie, jak oceniać i interpretować wyniki z ostatnich trzech lat. BEZPIECZNIE W DOMU, SZKOLE I NA DRODZE. - troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych. - przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny w szkole i poza szkołą. - dostrzega psychofizyczne zmiany związane z okresem dojrzewania. - potrafi dostrzec grożące niebezpieczeństwo i właściwie zareagować na nie.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV Poziom podstawowy. Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Poziom rozszerzony. Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie wychowania umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy IV

Standardy wymagań dla klasy IV Standardy wymagań dla klasy IV 1. DBAM O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH Uczeń stara się stosować zasady bezpiecznego uczestnictwa w większości form aktywności ruchowej Potrafi wybrać bezpieczne miejsce

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania w klasie czwartej

Zasady oceniania w klasie czwartej Zasady oceniania w klasie czwartej Przedmiotowe oceniania z wychowania fizycznego ( zgodnie ze szkolnym systemem oceniania) 1.Skala ocen Zarówno w ocenianiu cząsteczkowym, jak i semestralnym oraz rocznym

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy V

Standardy wymagań dla klasy V Standardy wymagań dla klasy V Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów sportowych. Rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu. Przestrzega zasad higieny ciała.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Obszar 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

- uczestniczy w marszobiegu terenowym. - wykonuje odbicia piłki sposobem górnym i dolnym - prowadzi piłkę nogą - kozłuje piłkę dowolną ręką

- uczestniczy w marszobiegu terenowym. - wykonuje odbicia piłki sposobem górnym i dolnym - prowadzi piłkę nogą - kozłuje piłkę dowolną ręką WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA I Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: - dostrzega związek ogólnego stanu zdrowia z aktywnością fizyczną - stara się przestrzegać ustalonych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE w r. szk. 2013/2014 1. O jakości wystawionej oceny decyduje poziom, jaki reprezentuje uczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ Adam Krawczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ KLASA V Rok szkolny 2014/2015 Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI Zasady oceniania 1. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy III gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA V.-

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA V.- ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA V.- I Lekkoatletyka. kształtowanie ambicji, wytrwałości w dążeniu do celu, rozbudzanie i pogłębianie wiary we własne siły poprzez dyscypliny lekkoatletyczne.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania oraz wymagania. edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania oraz wymagania. edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV-VI Przedmiotowe zasady oceniania oraz wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV-VI 1. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1.1. Skala ocen Zarówno w ocenianiu cząstkowym,

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych.

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych. Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: 1. Utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Hartowanie organizmu. Dbałość o własne zdrowie i innych. Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych 1. Nauczyciel ma obowiązek na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014 Temat lekcji: Wymagania podstawowe Lekkoatletyka Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA III

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA III WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA III Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna (obejmuje wiedzę i umiejętności z I i II półrocza) 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE Uczeń bierze udział w części ćwiczeń fizycznych Wykazuje minimalne postępy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego Dział Organizacja i prowadzenie wybranej części zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D - zna regulamin: sal gimnastycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - opracowany na podstawie autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego w klasie 5-6 szkoły podstawowej autorstwa Alicji Romanowskiej Nr dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI ( 114 godzin ) Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe Ścieżki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu I Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO KLASA I

STANDARDY WYMAGAO KLASA I STANDARDY WYMAGAO KLASA I Cykl 1. Jaki jestem? Jak się rozwijam? Dostrzega związek ogólnego stanu zdrowia z aktywnością fizyczną. Stara się przestrzegać ustalonych zasad postępowania. Dostrzega konieczność

Bardziej szczegółowo

przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji

przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji Wymagania osiągnięć edukacyjnych na poszczególne oceny śródroczne i roczne z wychowania fizycznego dla uczniów klasy I, II, III gimnazjum dostosowane do programu wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA: Opanował

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka podstawowa

Gimnastyka podstawowa PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) II etap - klasy IV-VI LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA MINIPIŁKA NOŻNA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie Szkoła Podstawowa w Warcinie Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI Autor: Joanna Rabenda Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe Ścieżki edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 UWAGA- ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE /UZALEŻNIENIE TERMINU

Bardziej szczegółowo

Koncepcja edukacji fizycznej

Koncepcja edukacji fizycznej Urszula Kierczak Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie Sport Rekreacja Szkoła podstawowa klasy IV VI Program nauczania Plany pracy Przedmiotowy system oceniania Poradnik metodyczny Copyright by O cyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej Przedmiotowy system oceniania Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznegow klasach IV - VI

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznegow klasach IV - VI Wymagania edukacyjne i zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznegow klasach IV - VI 1. Przedmiotem oceny ucznia zostaną poddane jego: a) Zaangażowanie b) Postawa c) Wiadomości d) Umiejętności e) Sprawność

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT

PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Skala ocen celującą uczeń, bardzo dobrą uczeń, dobrą uczeń, dostateczną uczeń, dopuszczającą uczeń, niedostateczną uczeń, Wymagania programowe i kryteria oceniania (załącznik nr 1). OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom )

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) II etap - klasy IV-VI LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA MINIPIŁKA NOŻNA

Bardziej szczegółowo

przestrzega zasad higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym

przestrzega zasad higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIERWSZĄ: 1. W zakresie kształtowania sprawności fizycznej: a) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; b) współpracuje z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM I.LEKKA ATLETYKA. OCENA NIEDOSTATECZN Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną jeżeli nie spełnia podstawowych OCENA DOPUSZCZAJĄC A. -wykonuje podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I 1 OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM KLASA I OGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Dyscyplina Liczba godzin Lekkoatletyka / 16h/ Gimnastyka /18h/ Piłka siatkowa /11h/ Piłka koszykowa /11h/ Piłka nożna /4h/ R-M-T /4h/ Gry i zabawy /63h/ EP /10h/ Inne /3h/ Nr TEMAT 1 (PP) Omawianie przepisów

Bardziej szczegółowo

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji 5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji DZIAŁ/TEMAT LEKCJI ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA LEKKA ATLETYKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Poznajemy zasady BHP przed, w czasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. noszenie odpowiedniego stroju

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Kornatce klasy IV-VI KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Ocena Celująca Bardzo dobra Wymagania Uczeń: - bardzo dobrze zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania

Bardziej szczegółowo

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciała

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciała PROGRAM NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla III etapu edukacyjnego Program został opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu wychowania fizycznego dla gimnazjum na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI Wychowanie fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Ocenę dobrą Ocenę dostateczną 1. Wykazuje bardzo dużą aktywność

Bardziej szczegółowo

LEKKA ATLETYKA 25 godz.

LEKKA ATLETYKA 25 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWNIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM SPORT-ZABAWA-REKREACJA W/G PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DKW- 4014-88/01 NAUCZYCIEL Jadwiga Dybczyńska LEKKA ATLETYKA 25 godz. Lekcje organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT -PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

I Jaki jestem? Jak si ę rozwijam?

I Jaki jestem? Jak si ę rozwijam? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA II GIMNAZJUM OCENĘ CELUJĄCĄ- otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz ma osiągnięcia w zawodach szkolnych i międzyszkolnych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dobiera obuwie i strój w zależności od miejsca i warunków atmosferycznych korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych omawia zasady zachowania się

Bardziej szczegółowo

WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012

WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012 Małgor zata Tobi asz Mi r osła w Ma zurki ewi cz, To ma sz Koz ło wski WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012 KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY Gimnastyka podstawowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III.

ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III. ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III. Podstawą oceny jest przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. wysiłek włożony

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r dotyczącym zmiany sposobu oceniania na zajęciach wychowania fizycznego, przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego należy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Wymagania Programowe

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Wymagania Programowe PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Lekk oatle tyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Biegi w szybkim tempie ze startu niskiego. Bieg sprawdzający na dystansie 60 m.

Bardziej szczegółowo

I. Program: Autorski program wychowania fizycznego Alicji Romanowskiej dla klas IV-VI Wychowanie fizyczne bliższe wartościom

I. Program: Autorski program wychowania fizycznego Alicji Romanowskiej dla klas IV-VI Wychowanie fizyczne bliższe wartościom PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Szydłowie dla klas IVVI na rok 2014/2015 I. Program: Autorski program wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum I CELE System oceniania z wychowania fizycznego jest elementem szczegółowych warunków i sposobu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa IV POSTAWY UMIEJĘTNOŚCI WIADOMOŚCI 1 2 3 - ma pozytywny stosunek do ćwiczeń ruchowych w czasie wolnym od zajęć, interesuje się aktywnością ruchową, -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy V, przedmiotowy system oceniania. Przedmiot: Wychowanie Fizyczne Rok szkolny 2014/2015

Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy V, przedmiotowy system oceniania. Przedmiot: Wychowanie Fizyczne Rok szkolny 2014/2015 Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy V, przedmiotowy system oceniania. Przedmiot: Wychowanie Fizyczne Rok szkolny 2014/2015 Opracowała: mgr Agnieszka Kłósek Ogólne cele kształcenia dla klasy V: 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku klasy IV-VI I. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA

Bardziej szczegółowo

OCENA JEST WYPADKOWĄ CZTERECH SKŁADOWYCH:

OCENA JEST WYPADKOWĄ CZTERECH SKŁADOWYCH: Informacje wstępne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej im

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Miejskie Gimnazjum nr 4 Im. Zofii Kossak w Oświęcimiu WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Poziom umiejętności i sprawności fizycznej podlega ocenie w skali sześciostopniowej

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Centrum Sportu i Rekreacji (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo