Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38"

Transkrypt

1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE Audytor: mgr inż. Sebastian Górka Adres budynku: arszawa ulica Domaniewska 36/38 Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o Łódź, ul. Kwidzyńska 14 tel ; fax KRS 3812 NIP REGON KONTO

2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 2 1. Strona tytułowa 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy Inwestor Zakład Obsługi Ministerstwa Spraw ewnętrznych i Administracji 1.4 Adres budynku (nazwa lub imię i nazwisko, ulica Rakowiecka 2A adres do korespondencji, ulica Domaniewska 36/38 PESEL*) 2517 arszawa (*w przypadku cudzoziemca tel: fax: 2672 arszawa nazwa i numer dokumentu PESEL powiat: m. arszawa tożsamości) woj.: mazowieckie 2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii ulica Kwidzyńska 14; Łódź tel.: fax: REGON Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Sebastian Górka ulica Moniuszki 1/11; 878 łocławek; tel.: fax: audytor energetyczny ZAE nr 778, Podpis 4. spółautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac: Lp Miejscowość: Łódź Data wykonania opracowania: styczeń Spis treści: 1. Strona tytułowa 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. ykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. ykaz dokumentów oraz danych źródłowych z których korzystał audytor 3.2. ytyczne i uwagi inwestora 4. Inwentaryzacja technicznobudowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne 4.2. Dokumentacja techniczna, strony świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku 4.4. Charakterystyka energetyczna budynku, wysokość taryf i opłat 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 4.7. Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni 4.8. Charakterystyka systemu wentylacji 4.9. Charakterystyka innych instalacji 5. Ocena stanu technicznego budynku 5.1. Przegrody budowlane 5.2. Stolarka okienna i drzwiowa 5.3. Instalacja ciepłej wody użytkowej Imię i nazwisko 5.4. System grzewczy 6. Dokumentacja wykonania algorytmu oceny opłacalności 6.1. Krok 1 wskazanie rodzajów ulepszeń termomodernizacyjnych 6.2. Krok 2 wybór optymalnych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6.3. Krok 3 wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego 6.4. Krok 4 wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia 9. Załączniki 9.1. ydruki szczegółowych obliczeń dla wariantu optymalnego 9.2. ydruki podstawowych wyników obliczeń dla wariantów termomodernizacyjnych Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego

3 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 3 2. Karta audytu energetycznego budynku 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja/technologia budynku Prefabrykowana 2. Liczba kondygnacji 7 3. Kubatura części ogrzewanej [m 3 ], 4. Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 645,7 5. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej [m 2 ] 6. Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 4666, 7. Liczba lokali mieszkalnych 8. Liczba osób użytkujących budynek Sposób przygotowania ciepłej wody Centralnie 1. Rodzaj systemu grzewczego budynku Ogrzewanie centralne 11. spółczynnik kształtu A/V 12. Inne dane charakteryzujące budynek Budynek średnio osłonięty 2. spółczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [/(m 2 K)] 1. Ściany zewnętrzne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji,646;,842,237;, Dach/stropodach 1,8, Strop piwnicy 4. Okna 2,8 1,3 5. Drzwi/bramy 2,8 1,3 6. Inne 3. Sprawności składowe systemu grzewczego 1. Sprawność wytwarzania 2. Sprawność przesyłania 3. Sprawność regulacji i wykorzystania 4. Sprawność akumulacji 5. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie doby Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji,99,99,89,95,78,97 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4. Charakterystyka systemu wentylacji 1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) 2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza 3. Strumień powietrza wentylacyjnego [] 4. Liczba wymian [1/h] PNB 343 PNEN PNB 343 PNEN Stan przed termomodernizacją Naturalna (grawitacyjna) Stolarka / Kanały wentylacyjne Stan po termomodernizacji Naturalna (grawitacyjna) Stolarka / Kanały wentylacyjne 1, 1, 1, 1,

4 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 4 5. Charakterystyka energetyczna budynku 1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [k] Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 523,8 264,34 2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [k] 76,56 76,56 3. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 4. Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 3132, ,3 456,22 127,87 5. Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 295,62 295,62 6. Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 7. skaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kh/(m 2 rok)] 8. skaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kh/(m 2 rok)] 9. skaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kh/(m 3 rok)] 4822,63 186,51 69, 271,48 75,66 69,84 19,46 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 1. Cena za 1 GJ na ogrzewanie ** [zł] 2. Opłata za 1M mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł] 3. Opłata za pogrzanie 1m 3 wody użytkowej ** [zł] 4. Opłata za 1 M mocy zamówionej na podgrzanie wody użytkowej na miesiąc *** [zł] 5. Opłata za ogrzanie 1m 2 powierzchni użytkowej [zł] 6. Opłata abonamentowa [zł] 7. Inne [zł] Stan po termomodernizacji 31,8 31,8 Stan przed termomodernizacją 6994, , , ,95,, 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 67,74 Planowane koszty całkowite [zł] Premia termomodernizacyjna [zł] Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] *) dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku **) opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem energii ***) stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii

5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 5 3. ykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. ykaz dokumentów oraz danych źródłowych z których korzystał audytor Ustawy i rozporządzenia Ustawa z dnia 21 listopada 28 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dz. U. z 28r. Nr 223, poz. 1459; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dz. U. Nr. 43 z 29r. Poz. 346; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów. Dz. U. Nr 43 z 29r. Poz. 347; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 28r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dz. U. Nr 21 z 28r. Poz. 124; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 28r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 21 z 28r. Poz Normy PNEN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PNEN ISO łaściwości cieplne budynków. spółczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania. PNEN Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. PNEN 1379 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. PNEN ISO 1771 łaściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona. PNEN ISO Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. PNEN ISO 9836 łaściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych Inne dokumenty i dane źródłowe Dokumentacja techniczna budynku. Informacje przekazane przez inwestora. izja lokalna. Oprogramowanie komputerowe wspomagające obliczenia energetyczne i optymalizacyjne: Audytor OZC 4.8 PRO, TermoPROJEKT 212.

6 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Dane klimatyczne, temperatury pomieszczeń. Projektowa temperatura (Θ 1 ) pomieszczeń ogrzewanych: 2 o C (główna funkcja budynku) obliczeniach przyjęto projektowe temperatury pomieszczeń ogrzewanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dane klimatyczne dla stacji meteorologicznej: Stacja: arszawa Okęcie Strefa: III Θ e = 2 o C Sd= 3686, Obliczenia stopniodni Θ i = 2 o C L.p. Miesiąc Temperatura miesiąca Liczba dni Stopniodni Θ e Ld Sd ie2 1 Styczeń 1, ,2 2 Luty, ,2 3 Marzec 4, ,6 4 Kwiecień 6, , 5 Maj 12,2 5 39, 6 Czerwiec 17,1, 7 Lipiec 19,2, 8 Sierpień 16,6, 9 rzesień 12,8 5 36, 1 Październik 8, ,8 11 Listopad 2, , 12 Grudzień, ,2 Ogółem: , Temperatury zewnętrzne miesięcy przyjęte na podstawie bazy danych umieszczonej na stronie Ministerstwa Infrastruktury Liczba dni ogrzewanych w miesiącu przyjęta na podstawie Tabeli 1 Załącznik nr 1, część 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Temperatury wewnętrzne pomieszczeń nieogrzewanych wyznaczono na podstawie bilansu cieplnego za pomocą programu Audytor OZC 4.8 PRO

7 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona ytyczne i uwagi inwestora ytyczne i ograniczenia dotyczące zakresu możliwych ulepszeń ytyczne: Zmniejszenie zużycia energii ykorzystanie pomocy Państwa w celu uzyskania dotacji z NFOŚiG ymiana stolarki okienn i drzwiowej Ocieplenie przegród wymagających termomodernizacji Modernizacja systemu wentylacji Modernizacja systemu grzewczego Ograniczenia: Brak ograniczeń w stosunku do termomodernizacji przegród zewnętrznych Nie analizować termomodernizacji stropu nad piwnicą Określenie wielkości środków własnych Inwestor określa wielkość środków własnych przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego na kwotę: zł Określenie wielkości kredytu Inwestor określa wielkość kredytu możliwego do zaciągnięcia na kwotę: 3 14 zł

8 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 8 4. Inwentaryzacja technicznobudowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji i technologii, nazwa systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnia wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu Dane dotyczące konstrukcji Nazwa systemu Opis konstrukcji i technologii Lipsk Prefabrykowana Dane geometryczne Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej Powierzchnia netto budynku Powierzchnia użytkowa budynku spółczynnik kształtu 645,7 7, [ ] [ m 3 ] [ m 2 ] [ m 2 ] [ m 1 ] 4.2. Dokumentacja techniczna, strony świata Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załącznikach do audytu energetycznego budynku

9 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Opis techniczny podstawowych elementów budynku Opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi. Obliczenia współczynników przenikania ciepła zostały wykonane za pomocą programu Audytor OZC 4.8 Pro. Symbole i jednostki użyte w obliczeniach: d grubość [m]; λ obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [/(mk)]; R opór cieplny [m 2 K/]; U współczynnik przenikania ciepła [/(m 2 K)] Zestawienie elementów budynku Symbol Opis Rodzaj Ri Re R U m2. K/ m2. K/ m2. K/ /m2. K DZ Drzwi zewnętrzne Drzwi zewnętrzne 2,8 OK Okno (świetlik) zewnętrzne Okno (świetlik) zewnętrzne 2,8 PG Podłoga w piwnicy 3,3 cm Podłoga w piwnicy 2, 2,324,43 SD Dach 49,5 cm Dach,1,4,924 1,82 SZ_G Ściana zewn. w gruncie Ściana zewnętrzna przy gruncie 1,127 2,142,467 SZ_K Ściana zewn. z okładziną z klinkieru Ściana zewnętrzna,13,4 1,187,842 SZ_S Ściana zewnętrzna z okładziną szklaną Ściana zewnętrzna,13,4 1,548,646

10 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Obliczenia współczynników przenikania ciepła U elementów budynku yniki Przegrody Symbol d Opis materiału λ R m /(m K) m2 K/ PG Podłoga w piwnicy 3,3 cm Rodzaj przegrody: Podłoga w piwnicy, arunki wilgotności: Średnio wilgotne Ściana przy podłodze: SZ_G Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 4, m ysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 2, m LASTRIKO,2 Lastriko.,72,28 BETON19,3 Beton zwykły z kruszywa kamiennego gęs 1,,3 PAPAASF,3 Papa asfaltowa.,18,17 BETON19,1 Beton zwykły z kruszywa kamiennego gęs 1,,1 GRUZOBETON,15 Gruzobeton. 1,,15 Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 K/]: 2, Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/]: 2,324 spółczynnik przenikania ciepła U, [/(m2 K)]:,43 SD Dach 49,5 cm Rodzaj przegrody: Dach, arunki wilgotności: Średnio wilgotne PAPAASF,5 Papa asfaltowa.,18,28 BETON19,5 Beton zwykły z kruszywa kamiennego gęs 1,,5 BETONBBK8,2 Ściana z bloczków z betonu komórkowego o,38,526 STRŻER24,24 Strop z płyty żerańskiej o gr. 24 cm.,18 Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 K/]:,1 Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 K/]:,4 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/]:,924 spółczynnik przenikania ciepła U, [/(m2 K)]: 1,82 SZ_G Ściana zewn. w gruncie Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna przy gruncie, arunki wilgotności: Średnio wilgotne Podłoga przyległa do ściany: PG ysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 2, m MURBETKC5,24 Mur z betonu komórkowego na zaprawie cem,25,96 PAPAASF,1 Papa asfaltowa.,18,56 Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 K/]: 1,127 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/]: 2,142 spółczynnik przenikania ciepła U, [/(m2 K)]:,467 SZ_K Ściana zewn. z okładziną z klinkieru Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, arunki wilgotności: Średnio wilgotne MURBETKC5,24 Mur z betonu komórkowego na zaprawie cem,25,96 CEGŁAKLIN,6 Mur z cegły klinkierowej. 1,5,57 Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 K/]:,13 Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 K/]:,4 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/]: 1,187 spółczynnik przenikania ciepła U, [/(m2 K)]:,842 SZ_S Ściana zewnętrzna z okładziną szklaną Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, arunki wilgotności: Średnio wilgotne PŁ AZBEST,2 Płyta azbestowocementowa płaska,698,29 EŁNA,8 ełna mineralna,6 1,333 PŁ AZBEST,6 Płyta azbestowocementowa płaska,698,9 SZKŁOOK,6 Szkło okienne.,8,8 Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 K/]:,13 Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 K/]:,4 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/]: 1,548 spółczynnik przenikania ciepła U, [/(m2 K)]:,646

11 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Charakterystyka energetyczna budynku, wysokość taryf i opłat Charakterystyka energetyczna budynku, dane dotyczące takich parametrów jak ilość mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowanie na ciepło, zużycie energii, wysokości taryf i opłat ysokości taryf i opłat Taryfa i opłaty za ciepło i moc zamówioną Nazwa pomieszczeń Opłata za ciepło O z Opłata za moc zamówioną O m Opłata abonamentowa, inne opłaty A b Ogrzewanie Ciepła woda użytkowa "" "1" "" "1" zł/gj 31,8 31,8 31,8 31,8 zł/(m. mc) 6 994, , , ,95 zł/mc,,,,

12 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Zapotrzebowania na ciepło i moc w stanie istniejącym Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu Audytor OZC 4.6 Pro yniki ogólne: Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Miejscowość: Adres: Projektant: Audyt Energetyczny Budynku arszawa Domaniewska 36/38 mgr inż. Sebastian Górka Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: Norma na obliczanie E: PNEN ISO 6946 PNEN 12831:26 PNEN ISO 1379 miesięcznie Dane klimatyczne: Strefa klimatyczna: Projektowa temperatura zewnętrzna θe: Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: Stacja meteorologiczna: III 2 C 7,6 C arszawa Okęcie Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku Ah: Kubatura ogrzewana budynku Vh: Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: Całkowita projektowa strata ciepła Φ: Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4665, m 2 m 3 yniki obliczeń wentylacji: Powietrze infiltrujące Vinfv: Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: ymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: Powietrze nawiewane mech. Vsu: ymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: Powietrze usuwane mech. Vex: Średnia liczba wymian powietrza n: Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: Strumień powietrza wentylacyjnegoogrzewanie V v,h =: 194,4 1, 1/h yniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię E: Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q H,nd : Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q H,nd : skaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: skaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: skaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: skaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 3132,87 GJ/rok kh/rok 671,4 MJ/(m 2. rok) 186,5 kh/(m 2. rok) 172,7 MJ/(m 3. rok) 48 kh/(m 3. rok)

13 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 13 yniki Bilans zużycia energii cieplnej Miesiąc Q z Q iw Q g Q ve η H,gn Q sol Q int Q H,nd GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok rzesień 125,79,,16 115,36, ,53 66,52 83,14 Październik 213,3,,17 195,36, ,3 68,73 248,6 Listopad 298,76,,16 273,97,944 58,15 66,52 455,24 Grudzień 346,63,,17 317,87,96 47,19 68,73 553,4 Styczeń 382,73,,17 35,98,949 81,58 68,73 591,29 Luty 34,8,,15 312,53,939 87,66 62,8 512,85 Marzec 281,63,,17 258,27,86 155,92 68,73 346,91 Kwiecień 239,35,,16 219,5,78 21,32 66,52 243,16 Maj 14,82,,17 129,13,552 28,6 68,73 77,74 sezonie 2496,3, 1, ,96, ,23 89, ,87 Bilans energii cieplnej 4, 3132,87 3, 2496,3 2288,96 Energia cieplna [GJ] 2, 1,, 1,, 1,95 89,29 2, 3, 217,23 Qz Qw Qg Qa Qsw Qi Qh Straty: Zyski: Qve 48% Qz 52% Qint 28% Qsol 72% Qiw % Qg %

14 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Charakterystyka systemu grzewczego Charaktrystyka systemu grzewczego, w tym w szczególności sprawności składowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników, a dla budynków, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego opis tej modernizacji Charakterystyka systemu Typ źródła ęzeł cieplny wymiennikowy zlokalizowany w budynku obok Automatyka Tak Typ instalacji Instalacja z rozdziałem dolnym Parametry pracy / Rodzaje grzejników Grzejniki stalowe lub żeliwne Zawory termostatyczne Nie Podzielniki kosztów lub mieszkaniowe liczniki ciepła Nie Charakterystyka sprawności elementów systemu grzewczego Symbol Element systemu Charakterystyka elementu systemu artość ęzeł cieplny kompaktowy z obudową powyżej 1 k η g ytwarzanie,99 Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku, bez Transport η d izolacji cieplnej na przewodach, armaturze i,89 (dystrybucja) urządzeniach, które są zainstalowane w pomieszczeniach nieogrzewanych Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub Regulacja i η e płytowymi w przypadku regulacji centralnej, bez,78 wykorzystanie regulacji miejscowej η s Akumulacja Brak zasobnika buforowego 1, Średnia sezonowa sprawność systemu grzewczego η g η d η e η s =,687

15 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Charakterystyka przerw w ogrzewaniu Symbol Element systemu Charakterystyka elementu systemu artość Przerwy w w t ogrzewaniu w okresie Czas ogrzewania 7 dni budynek ciężki 1, tygodnia Przerwy w w d ogrzewaniu w okresie Bez przerw w ogrzewaniu 1, doby Iloczyn wartości współczynników przerw w ogrzewaniu w. d w t = 1, Charakterystyka modernizacji systemu grzewczego Opis przeprowadzonej modernizacji Rok ymagana wartość oszczędności energii %Q min = 25% 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolacja pionów. Opomiarowanie Tak Charakterystyka sprawności elementów systemu instalacji ciepłej wody Symbol Element systemu Charakterystyka elementu systemu artość η cw,g ytwarzanie ęzeł cieplny kompaktowy z obudową,88 Instalacje duże, powyżej 1 punktów poboru ciepłej wody ( instalacje z obiegami η cw,s Akumulacja cyrkulacyjnymi, piony instalacyjne nie,4 izolowane, przewody rozprowadzające izolowane ) Transport η cw,d Brak zasobnika buforowego 1, (dystrybucja) Regulacja i η cw,e 1, wykorzystanie Średnia sezonowa sprawność systemu przygotowania cwu η cw,tot = η cw,g.η cw,d.η cw,s.η cw,e =,352

16 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 16 Obliczenia zapotrzebowania ciepła i mocy dla systemu przygotowania cwu Opis Symbol Jednostka Dane Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody V cw dm 3 /(j.o.. doba) 7, Liczba jednostek odniesienia L i j.o. 24 Temperatura ciepłej wody Θ cw 55 Temperatura zimnej wody Θ o 1 Mnożnik korekcyjny k t 1, Czas użytkowania w ciągu roku 365dni 1% = t uz doby zredukowana np. ze względu na przerwy urlopowe o 1% 328,5 Czas użytkowania w ciągu doby t h godziny 8 spółczynnik jednoczesności rozbioru N h 2,45 Sprawność wytworzenia η cw,tot,352 o C o C Zużycie roczne ciepłej wody V cw,a = V cw. L i. t uz m 3 /rok 551,88 Zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Zapotrzebowania na moc cieplną do przygotowania cwu Q cw = V cw. L i. 4,19. (Θ cw Θ o ). k t. t uz. 1 6 /η cw,tot q cw = ,78. Nh. Q cw /(t uz. t h ) GJ M 295,62, Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku. ęzeł cieplny kompaktowy z obudową powyżej 1 k η g =,99 Informacje uzupełniające: ęzeł cieplny wymiennikowy zlokalizowany w budynku obok

17 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Charakterystyka systemu wentylacji Charakterystyka systemu wentylacji, w tym w szczególności rodzaj i typ wentylacji. Rodzaj i typ wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia Krotność wymiany powietrza wentylacyjnego powietrza 1/h Naturalna (grawitacyjna) Stolarka / Kanały wentylacyjne PNB 343 1, PNEN , Strumień powietrza wentylacji (wg PN343) Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchnię elektryczną (mieszkanie do 3 osób) Łazienka (z C lub bez) Rodzaj pomieszczenia Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchnię gazową lub węglową Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchnię elektryczną (mieszkanie dla więcej niż 3 osób) Kuchnia bez okna zewnętrznego lub wnęka kuchenna, wyposażona w kuchnię elektryczną Oddzielne C Pomocnicze pomieszczenie bezokienne Kawalerka Pokoje mieszkalne, sypialne, pomieszczenia zbiorowego przebywania w budynkach zbiorowego zamieszkania Osoby w pomieszczeniach w budynku użyteczności publicznej przeznaczone do przebywania ludzi (niedozwolone palenie tytoniu) Osoby w pomieszczeniach w budynku użyteczności publicznej przeznaczone do przebywania ludzi (dozwolone palenie tytoniu) Dzieci w pomieszczeniach w żłobkach i przedszkolach Ilość Strumień jednostkowy Strumień Inne: 1 Całkowity strumień powietrza wentylacyjnego Σ V Obecnie w budynek finkcjionuje z wentylacją grawitacyjną gdyż instalacja mechaniczna nie działa. Konieczna modernizacja systemu oraz wprowadzenie instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

18 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 18 Strumień powietrza wentylacji (wg PN12831) Rodzaj pomieszczenia Kubatura wewnętrzna Minimalna krotność Strumień V i n min Ψ m 3 1/h Pomieszczenia mieszkalne; kuchnie lub łazienki z oknem,5 Pokoje biurowe 1 Sale konferencyjne, sale lekcyjne 2 Inne: 1 Całkowity strumień powietrza wentylacyjnego Σ V 4.9. Charakterystyka innych instalacji Charakterystyka instalacji gazowej, przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, w przypadku gdy mają wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Inne instalacje nie mają wpływu na przedstawione w audycie działania termomodernizacyjne

19 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Ocena stanu technicznego budynku Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Uwaga: ymagania stawianie przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w większości przegród stawia bardziej wygórowane wymagania dotyczące izolacyjnosci cieplnej przegród bydowlanych niż Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie co może skutkować innymi grubościami ociepleń w przypadku projektów budowlanych przygotowanych na podstawie wymagań Rozporządzenia. Przykładowe różnice dla budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego: Rodzaj przegrody Ściany zewnętrzne Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad Stropy nad piwnicami przejazdami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie Temperatura pomieszczenia ti>16 o C ti 16 o C ti>16 o C 8 o C<ti 16 o C ymagania Audyt U max [/(m 2 K)] R min [(m 2 K/)] ymagania T U max [/(m 2 K)] R min [(m 2 K/)] (,25) 4,,3 (3,33) (,25) 5,,8 (1,25) (,22) 4,5,25 (4,) (,22) 4,5,5 (2,) (,5) 2,,45 (2,22) nawiasach podano wartości przeliczone z wymagań z danego dokumentu w celu możliwości porównania wymagań Zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Rozdział 1, Art. 2, Pkt. 8) audyt energetyczny jest opracowaniem stanowiącym założenia do projektu budowlanego.

20 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Przegrody budowlane Symbol Nazwa elementu budynku U U max Stropodach 1,82,222 Ściany z okładziną szklaną,646,25 Ściany z okładzina z klinkieru,842,25 Komentarz Przegroda nie spełnia wymagań ochrony cieplnej Przegroda nie spełnia wymagań ochrony cieplnej Przegroda nie spełnia wymagań ochrony cieplnej 5.2. Stolarka okienna i drzwiowa Symbol Nazwa elementu budynku U k U max Komentarz Okna zewnętrzne 2,8 1,9 Drzwi zewnętrzne 2,8 Brak wymagań Okna nie spełniają wymagań ochrony cieplnej Drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła 5.3. Instalacja ciepłej wody użytkowej Instalacja działa prawidłowo nie wymaga modernizacji 5.4. System grzewczy Symbol i nazwa elementu instalacji Ocena stanu technicznego η g η s η d η e w t w d ytwarzanie Akumulacja Transport (dystrybucja) Regulacja i wykorzystanie Przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby ęzeł działa prawidłowo zlokalizowany w sąsiednim budynku Brak zasobnika Przewody w złym stanie technicznym bez izolacji, grzejniki stare Brak zaworów termostatycznych Brak przerw Brak przerw wprowadzony indywidualny system rozliczeń.

21 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Dokumentacja wykonania algorytmu oceny opłacalności 6.1. Krok 1 wskazanie rodzajów ulepszeń termomodernizacyjnych skazanie rodzajów usprawnień na pokrycie strat na przenikanie i ogrzanie powietrza wentylacyjnego Symbol Nazwa elementu budynku Stropodach Propozycja usprawnień Ocieplenie wełną mineralną lub styropapą Ściany z okładziną szklaną Ocieplenie wełną mineralną Ściany z okładzina z klinkieru Ocieplenie wełną mineralną Okna zewnętrzne ymiana okien na nowe szczelne Drzwi zewnętrzne ymiana drzwi na nowe entylacja Budowa instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła skazanie rodzajów usprawnień na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Symbol i nazwa elementu instalacji Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej Propozycja usprawnień Ze względu na dobry stan instalacji nie proponuje się żadnych usprawnień termomodernizacyjnych skazanie rodzajów usprawnień instalacji grzewczej Symbol i nazwa elementu instalacji Propozycja usprawnień η g η s η d ytwarzanie Akumulacja Transport (dystrybucja) Brak konieczności usprawnień Brak konieczności usprawnień Konieczna wymiana instalacji i grzejników η e w t w d Regulacja i wykorzystanie Przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Montaż zaworów termostatycznych Brak konieczności usprawnień Brak konieczności usprawnień

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)?

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Jerzy Żurawski* ) W 2002 r. w krajach UE przyjęta została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD DANE TECHNICZNE O BUDYNKU: Rok budowy Budynek istniejący Opis technologii Budynek dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej z elementami wznoszenia uprzemysłowionymi.

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Certyfikat

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Certyfikat ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU Certyfikat 1 1 SPIS TREŚCI 2 1 Spis treści... 2 2 Poradnik krok po kroku... 5 2.1 Krok 1 Obliczenia cieplne... 6 2.1.1 Wybór obliczeń... 6 2.1.2 Dane projektu...

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski Jakość energetyczna a wartość rynkowa nieruchomości Jerzy Żurawski Plan wystąpienia 1. Pierwsze doświadczenia wpływu jakości energetycznej budynku na decyzje przy zakupie 2. Aktualne wymagania prawne 3.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku, HALA MAGAZYNOWA z częścią socjalną, Warszawa - Targówek Ważne do: 2021-11-28 Numer: 02/11/2011 Budynek oceniany Rodzaj budynku: Adres budynku: Hala

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA EKOBUD Pierwsza realizacja

TECHNOLOGIA EKOBUD Pierwsza realizacja TECHNOLOGIA EKOBUD Realizowany budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Grudziądzu przy ulicy Miłosza. Obiekt został zbudowany na podstawie adaptacji projektu gotowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki,

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo