Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38"

Transkrypt

1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE Audytor: mgr inż. Sebastian Górka Adres budynku: arszawa ulica Domaniewska 36/38 Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o Łódź, ul. Kwidzyńska 14 tel ; fax KRS 3812 NIP REGON KONTO

2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 2 1. Strona tytułowa 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy Inwestor Zakład Obsługi Ministerstwa Spraw ewnętrznych i Administracji 1.4 Adres budynku (nazwa lub imię i nazwisko, ulica Rakowiecka 2A adres do korespondencji, ulica Domaniewska 36/38 PESEL*) 2517 arszawa (*w przypadku cudzoziemca tel: fax: 2672 arszawa nazwa i numer dokumentu PESEL powiat: m. arszawa tożsamości) woj.: mazowieckie 2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii ulica Kwidzyńska 14; Łódź tel.: fax: REGON Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Sebastian Górka ulica Moniuszki 1/11; 878 łocławek; tel.: fax: audytor energetyczny ZAE nr 778, Podpis 4. spółautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac: Lp Miejscowość: Łódź Data wykonania opracowania: styczeń Spis treści: 1. Strona tytułowa 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. ykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. ykaz dokumentów oraz danych źródłowych z których korzystał audytor 3.2. ytyczne i uwagi inwestora 4. Inwentaryzacja technicznobudowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne 4.2. Dokumentacja techniczna, strony świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku 4.4. Charakterystyka energetyczna budynku, wysokość taryf i opłat 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 4.7. Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni 4.8. Charakterystyka systemu wentylacji 4.9. Charakterystyka innych instalacji 5. Ocena stanu technicznego budynku 5.1. Przegrody budowlane 5.2. Stolarka okienna i drzwiowa 5.3. Instalacja ciepłej wody użytkowej Imię i nazwisko 5.4. System grzewczy 6. Dokumentacja wykonania algorytmu oceny opłacalności 6.1. Krok 1 wskazanie rodzajów ulepszeń termomodernizacyjnych 6.2. Krok 2 wybór optymalnych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6.3. Krok 3 wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego 6.4. Krok 4 wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia 9. Załączniki 9.1. ydruki szczegółowych obliczeń dla wariantu optymalnego 9.2. ydruki podstawowych wyników obliczeń dla wariantów termomodernizacyjnych Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego

3 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 3 2. Karta audytu energetycznego budynku 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja/technologia budynku Prefabrykowana 2. Liczba kondygnacji 7 3. Kubatura części ogrzewanej [m 3 ], 4. Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 645,7 5. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej [m 2 ] 6. Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 4666, 7. Liczba lokali mieszkalnych 8. Liczba osób użytkujących budynek Sposób przygotowania ciepłej wody Centralnie 1. Rodzaj systemu grzewczego budynku Ogrzewanie centralne 11. spółczynnik kształtu A/V 12. Inne dane charakteryzujące budynek Budynek średnio osłonięty 2. spółczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [/(m 2 K)] 1. Ściany zewnętrzne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji,646;,842,237;, Dach/stropodach 1,8, Strop piwnicy 4. Okna 2,8 1,3 5. Drzwi/bramy 2,8 1,3 6. Inne 3. Sprawności składowe systemu grzewczego 1. Sprawność wytwarzania 2. Sprawność przesyłania 3. Sprawność regulacji i wykorzystania 4. Sprawność akumulacji 5. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie doby Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji,99,99,89,95,78,97 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4. Charakterystyka systemu wentylacji 1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) 2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza 3. Strumień powietrza wentylacyjnego [] 4. Liczba wymian [1/h] PNB 343 PNEN PNB 343 PNEN Stan przed termomodernizacją Naturalna (grawitacyjna) Stolarka / Kanały wentylacyjne Stan po termomodernizacji Naturalna (grawitacyjna) Stolarka / Kanały wentylacyjne 1, 1, 1, 1,

4 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 4 5. Charakterystyka energetyczna budynku 1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [k] Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 523,8 264,34 2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [k] 76,56 76,56 3. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 4. Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 3132, ,3 456,22 127,87 5. Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 295,62 295,62 6. Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 7. skaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kh/(m 2 rok)] 8. skaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kh/(m 2 rok)] 9. skaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kh/(m 3 rok)] 4822,63 186,51 69, 271,48 75,66 69,84 19,46 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 1. Cena za 1 GJ na ogrzewanie ** [zł] 2. Opłata za 1M mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł] 3. Opłata za pogrzanie 1m 3 wody użytkowej ** [zł] 4. Opłata za 1 M mocy zamówionej na podgrzanie wody użytkowej na miesiąc *** [zł] 5. Opłata za ogrzanie 1m 2 powierzchni użytkowej [zł] 6. Opłata abonamentowa [zł] 7. Inne [zł] Stan po termomodernizacji 31,8 31,8 Stan przed termomodernizacją 6994, , , ,95,, 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 67,74 Planowane koszty całkowite [zł] Premia termomodernizacyjna [zł] Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] *) dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku **) opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem energii ***) stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii

5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 5 3. ykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. ykaz dokumentów oraz danych źródłowych z których korzystał audytor Ustawy i rozporządzenia Ustawa z dnia 21 listopada 28 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dz. U. z 28r. Nr 223, poz. 1459; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dz. U. Nr. 43 z 29r. Poz. 346; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów. Dz. U. Nr 43 z 29r. Poz. 347; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 28r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dz. U. Nr 21 z 28r. Poz. 124; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 28r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 21 z 28r. Poz Normy PNEN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PNEN ISO łaściwości cieplne budynków. spółczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania. PNEN Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. PNEN 1379 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. PNEN ISO 1771 łaściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona. PNEN ISO Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. PNEN ISO 9836 łaściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych Inne dokumenty i dane źródłowe Dokumentacja techniczna budynku. Informacje przekazane przez inwestora. izja lokalna. Oprogramowanie komputerowe wspomagające obliczenia energetyczne i optymalizacyjne: Audytor OZC 4.8 PRO, TermoPROJEKT 212.

6 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Dane klimatyczne, temperatury pomieszczeń. Projektowa temperatura (Θ 1 ) pomieszczeń ogrzewanych: 2 o C (główna funkcja budynku) obliczeniach przyjęto projektowe temperatury pomieszczeń ogrzewanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dane klimatyczne dla stacji meteorologicznej: Stacja: arszawa Okęcie Strefa: III Θ e = 2 o C Sd= 3686, Obliczenia stopniodni Θ i = 2 o C L.p. Miesiąc Temperatura miesiąca Liczba dni Stopniodni Θ e Ld Sd ie2 1 Styczeń 1, ,2 2 Luty, ,2 3 Marzec 4, ,6 4 Kwiecień 6, , 5 Maj 12,2 5 39, 6 Czerwiec 17,1, 7 Lipiec 19,2, 8 Sierpień 16,6, 9 rzesień 12,8 5 36, 1 Październik 8, ,8 11 Listopad 2, , 12 Grudzień, ,2 Ogółem: , Temperatury zewnętrzne miesięcy przyjęte na podstawie bazy danych umieszczonej na stronie Ministerstwa Infrastruktury Liczba dni ogrzewanych w miesiącu przyjęta na podstawie Tabeli 1 Załącznik nr 1, część 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Temperatury wewnętrzne pomieszczeń nieogrzewanych wyznaczono na podstawie bilansu cieplnego za pomocą programu Audytor OZC 4.8 PRO

7 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona ytyczne i uwagi inwestora ytyczne i ograniczenia dotyczące zakresu możliwych ulepszeń ytyczne: Zmniejszenie zużycia energii ykorzystanie pomocy Państwa w celu uzyskania dotacji z NFOŚiG ymiana stolarki okienn i drzwiowej Ocieplenie przegród wymagających termomodernizacji Modernizacja systemu wentylacji Modernizacja systemu grzewczego Ograniczenia: Brak ograniczeń w stosunku do termomodernizacji przegród zewnętrznych Nie analizować termomodernizacji stropu nad piwnicą Określenie wielkości środków własnych Inwestor określa wielkość środków własnych przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego na kwotę: zł Określenie wielkości kredytu Inwestor określa wielkość kredytu możliwego do zaciągnięcia na kwotę: 3 14 zł

8 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 8 4. Inwentaryzacja technicznobudowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji i technologii, nazwa systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnia wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu Dane dotyczące konstrukcji Nazwa systemu Opis konstrukcji i technologii Lipsk Prefabrykowana Dane geometryczne Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej Powierzchnia netto budynku Powierzchnia użytkowa budynku spółczynnik kształtu 645,7 7, [ ] [ m 3 ] [ m 2 ] [ m 2 ] [ m 1 ] 4.2. Dokumentacja techniczna, strony świata Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załącznikach do audytu energetycznego budynku

9 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Opis techniczny podstawowych elementów budynku Opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi. Obliczenia współczynników przenikania ciepła zostały wykonane za pomocą programu Audytor OZC 4.8 Pro. Symbole i jednostki użyte w obliczeniach: d grubość [m]; λ obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [/(mk)]; R opór cieplny [m 2 K/]; U współczynnik przenikania ciepła [/(m 2 K)] Zestawienie elementów budynku Symbol Opis Rodzaj Ri Re R U m2. K/ m2. K/ m2. K/ /m2. K DZ Drzwi zewnętrzne Drzwi zewnętrzne 2,8 OK Okno (świetlik) zewnętrzne Okno (świetlik) zewnętrzne 2,8 PG Podłoga w piwnicy 3,3 cm Podłoga w piwnicy 2, 2,324,43 SD Dach 49,5 cm Dach,1,4,924 1,82 SZ_G Ściana zewn. w gruncie Ściana zewnętrzna przy gruncie 1,127 2,142,467 SZ_K Ściana zewn. z okładziną z klinkieru Ściana zewnętrzna,13,4 1,187,842 SZ_S Ściana zewnętrzna z okładziną szklaną Ściana zewnętrzna,13,4 1,548,646

10 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Obliczenia współczynników przenikania ciepła U elementów budynku yniki Przegrody Symbol d Opis materiału λ R m /(m K) m2 K/ PG Podłoga w piwnicy 3,3 cm Rodzaj przegrody: Podłoga w piwnicy, arunki wilgotności: Średnio wilgotne Ściana przy podłodze: SZ_G Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 4, m ysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 2, m LASTRIKO,2 Lastriko.,72,28 BETON19,3 Beton zwykły z kruszywa kamiennego gęs 1,,3 PAPAASF,3 Papa asfaltowa.,18,17 BETON19,1 Beton zwykły z kruszywa kamiennego gęs 1,,1 GRUZOBETON,15 Gruzobeton. 1,,15 Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 K/]: 2, Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/]: 2,324 spółczynnik przenikania ciepła U, [/(m2 K)]:,43 SD Dach 49,5 cm Rodzaj przegrody: Dach, arunki wilgotności: Średnio wilgotne PAPAASF,5 Papa asfaltowa.,18,28 BETON19,5 Beton zwykły z kruszywa kamiennego gęs 1,,5 BETONBBK8,2 Ściana z bloczków z betonu komórkowego o,38,526 STRŻER24,24 Strop z płyty żerańskiej o gr. 24 cm.,18 Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 K/]:,1 Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 K/]:,4 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/]:,924 spółczynnik przenikania ciepła U, [/(m2 K)]: 1,82 SZ_G Ściana zewn. w gruncie Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna przy gruncie, arunki wilgotności: Średnio wilgotne Podłoga przyległa do ściany: PG ysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 2, m MURBETKC5,24 Mur z betonu komórkowego na zaprawie cem,25,96 PAPAASF,1 Papa asfaltowa.,18,56 Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 K/]: 1,127 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/]: 2,142 spółczynnik przenikania ciepła U, [/(m2 K)]:,467 SZ_K Ściana zewn. z okładziną z klinkieru Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, arunki wilgotności: Średnio wilgotne MURBETKC5,24 Mur z betonu komórkowego na zaprawie cem,25,96 CEGŁAKLIN,6 Mur z cegły klinkierowej. 1,5,57 Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 K/]:,13 Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 K/]:,4 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/]: 1,187 spółczynnik przenikania ciepła U, [/(m2 K)]:,842 SZ_S Ściana zewnętrzna z okładziną szklaną Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, arunki wilgotności: Średnio wilgotne PŁ AZBEST,2 Płyta azbestowocementowa płaska,698,29 EŁNA,8 ełna mineralna,6 1,333 PŁ AZBEST,6 Płyta azbestowocementowa płaska,698,9 SZKŁOOK,6 Szkło okienne.,8,8 Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 K/]:,13 Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 K/]:,4 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/]: 1,548 spółczynnik przenikania ciepła U, [/(m2 K)]:,646

11 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Charakterystyka energetyczna budynku, wysokość taryf i opłat Charakterystyka energetyczna budynku, dane dotyczące takich parametrów jak ilość mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowanie na ciepło, zużycie energii, wysokości taryf i opłat ysokości taryf i opłat Taryfa i opłaty za ciepło i moc zamówioną Nazwa pomieszczeń Opłata za ciepło O z Opłata za moc zamówioną O m Opłata abonamentowa, inne opłaty A b Ogrzewanie Ciepła woda użytkowa "" "1" "" "1" zł/gj 31,8 31,8 31,8 31,8 zł/(m. mc) 6 994, , , ,95 zł/mc,,,,

12 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Zapotrzebowania na ciepło i moc w stanie istniejącym Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu Audytor OZC 4.6 Pro yniki ogólne: Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Miejscowość: Adres: Projektant: Audyt Energetyczny Budynku arszawa Domaniewska 36/38 mgr inż. Sebastian Górka Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: Norma na obliczanie E: PNEN ISO 6946 PNEN 12831:26 PNEN ISO 1379 miesięcznie Dane klimatyczne: Strefa klimatyczna: Projektowa temperatura zewnętrzna θe: Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: Stacja meteorologiczna: III 2 C 7,6 C arszawa Okęcie Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku Ah: Kubatura ogrzewana budynku Vh: Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: Całkowita projektowa strata ciepła Φ: Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4665, m 2 m 3 yniki obliczeń wentylacji: Powietrze infiltrujące Vinfv: Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: ymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: Powietrze nawiewane mech. Vsu: ymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: Powietrze usuwane mech. Vex: Średnia liczba wymian powietrza n: Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: Strumień powietrza wentylacyjnegoogrzewanie V v,h =: 194,4 1, 1/h yniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię E: Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q H,nd : Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q H,nd : skaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: skaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: skaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: skaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 3132,87 GJ/rok kh/rok 671,4 MJ/(m 2. rok) 186,5 kh/(m 2. rok) 172,7 MJ/(m 3. rok) 48 kh/(m 3. rok)

13 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 13 yniki Bilans zużycia energii cieplnej Miesiąc Q z Q iw Q g Q ve η H,gn Q sol Q int Q H,nd GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok rzesień 125,79,,16 115,36, ,53 66,52 83,14 Październik 213,3,,17 195,36, ,3 68,73 248,6 Listopad 298,76,,16 273,97,944 58,15 66,52 455,24 Grudzień 346,63,,17 317,87,96 47,19 68,73 553,4 Styczeń 382,73,,17 35,98,949 81,58 68,73 591,29 Luty 34,8,,15 312,53,939 87,66 62,8 512,85 Marzec 281,63,,17 258,27,86 155,92 68,73 346,91 Kwiecień 239,35,,16 219,5,78 21,32 66,52 243,16 Maj 14,82,,17 129,13,552 28,6 68,73 77,74 sezonie 2496,3, 1, ,96, ,23 89, ,87 Bilans energii cieplnej 4, 3132,87 3, 2496,3 2288,96 Energia cieplna [GJ] 2, 1,, 1,, 1,95 89,29 2, 3, 217,23 Qz Qw Qg Qa Qsw Qi Qh Straty: Zyski: Qve 48% Qz 52% Qint 28% Qsol 72% Qiw % Qg %

14 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Charakterystyka systemu grzewczego Charaktrystyka systemu grzewczego, w tym w szczególności sprawności składowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników, a dla budynków, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego opis tej modernizacji Charakterystyka systemu Typ źródła ęzeł cieplny wymiennikowy zlokalizowany w budynku obok Automatyka Tak Typ instalacji Instalacja z rozdziałem dolnym Parametry pracy / Rodzaje grzejników Grzejniki stalowe lub żeliwne Zawory termostatyczne Nie Podzielniki kosztów lub mieszkaniowe liczniki ciepła Nie Charakterystyka sprawności elementów systemu grzewczego Symbol Element systemu Charakterystyka elementu systemu artość ęzeł cieplny kompaktowy z obudową powyżej 1 k η g ytwarzanie,99 Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku, bez Transport η d izolacji cieplnej na przewodach, armaturze i,89 (dystrybucja) urządzeniach, które są zainstalowane w pomieszczeniach nieogrzewanych Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub Regulacja i η e płytowymi w przypadku regulacji centralnej, bez,78 wykorzystanie regulacji miejscowej η s Akumulacja Brak zasobnika buforowego 1, Średnia sezonowa sprawność systemu grzewczego η g η d η e η s =,687

15 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Charakterystyka przerw w ogrzewaniu Symbol Element systemu Charakterystyka elementu systemu artość Przerwy w w t ogrzewaniu w okresie Czas ogrzewania 7 dni budynek ciężki 1, tygodnia Przerwy w w d ogrzewaniu w okresie Bez przerw w ogrzewaniu 1, doby Iloczyn wartości współczynników przerw w ogrzewaniu w. d w t = 1, Charakterystyka modernizacji systemu grzewczego Opis przeprowadzonej modernizacji Rok ymagana wartość oszczędności energii %Q min = 25% 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolacja pionów. Opomiarowanie Tak Charakterystyka sprawności elementów systemu instalacji ciepłej wody Symbol Element systemu Charakterystyka elementu systemu artość η cw,g ytwarzanie ęzeł cieplny kompaktowy z obudową,88 Instalacje duże, powyżej 1 punktów poboru ciepłej wody ( instalacje z obiegami η cw,s Akumulacja cyrkulacyjnymi, piony instalacyjne nie,4 izolowane, przewody rozprowadzające izolowane ) Transport η cw,d Brak zasobnika buforowego 1, (dystrybucja) Regulacja i η cw,e 1, wykorzystanie Średnia sezonowa sprawność systemu przygotowania cwu η cw,tot = η cw,g.η cw,d.η cw,s.η cw,e =,352

16 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 16 Obliczenia zapotrzebowania ciepła i mocy dla systemu przygotowania cwu Opis Symbol Jednostka Dane Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody V cw dm 3 /(j.o.. doba) 7, Liczba jednostek odniesienia L i j.o. 24 Temperatura ciepłej wody Θ cw 55 Temperatura zimnej wody Θ o 1 Mnożnik korekcyjny k t 1, Czas użytkowania w ciągu roku 365dni 1% = t uz doby zredukowana np. ze względu na przerwy urlopowe o 1% 328,5 Czas użytkowania w ciągu doby t h godziny 8 spółczynnik jednoczesności rozbioru N h 2,45 Sprawność wytworzenia η cw,tot,352 o C o C Zużycie roczne ciepłej wody V cw,a = V cw. L i. t uz m 3 /rok 551,88 Zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Zapotrzebowania na moc cieplną do przygotowania cwu Q cw = V cw. L i. 4,19. (Θ cw Θ o ). k t. t uz. 1 6 /η cw,tot q cw = ,78. Nh. Q cw /(t uz. t h ) GJ M 295,62, Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku. ęzeł cieplny kompaktowy z obudową powyżej 1 k η g =,99 Informacje uzupełniające: ęzeł cieplny wymiennikowy zlokalizowany w budynku obok

17 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Charakterystyka systemu wentylacji Charakterystyka systemu wentylacji, w tym w szczególności rodzaj i typ wentylacji. Rodzaj i typ wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia Krotność wymiany powietrza wentylacyjnego powietrza 1/h Naturalna (grawitacyjna) Stolarka / Kanały wentylacyjne PNB 343 1, PNEN , Strumień powietrza wentylacji (wg PN343) Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchnię elektryczną (mieszkanie do 3 osób) Łazienka (z C lub bez) Rodzaj pomieszczenia Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchnię gazową lub węglową Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchnię elektryczną (mieszkanie dla więcej niż 3 osób) Kuchnia bez okna zewnętrznego lub wnęka kuchenna, wyposażona w kuchnię elektryczną Oddzielne C Pomocnicze pomieszczenie bezokienne Kawalerka Pokoje mieszkalne, sypialne, pomieszczenia zbiorowego przebywania w budynkach zbiorowego zamieszkania Osoby w pomieszczeniach w budynku użyteczności publicznej przeznaczone do przebywania ludzi (niedozwolone palenie tytoniu) Osoby w pomieszczeniach w budynku użyteczności publicznej przeznaczone do przebywania ludzi (dozwolone palenie tytoniu) Dzieci w pomieszczeniach w żłobkach i przedszkolach Ilość Strumień jednostkowy Strumień Inne: 1 Całkowity strumień powietrza wentylacyjnego Σ V Obecnie w budynek finkcjionuje z wentylacją grawitacyjną gdyż instalacja mechaniczna nie działa. Konieczna modernizacja systemu oraz wprowadzenie instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

18 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 18 Strumień powietrza wentylacji (wg PN12831) Rodzaj pomieszczenia Kubatura wewnętrzna Minimalna krotność Strumień V i n min Ψ m 3 1/h Pomieszczenia mieszkalne; kuchnie lub łazienki z oknem,5 Pokoje biurowe 1 Sale konferencyjne, sale lekcyjne 2 Inne: 1 Całkowity strumień powietrza wentylacyjnego Σ V 4.9. Charakterystyka innych instalacji Charakterystyka instalacji gazowej, przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, w przypadku gdy mają wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Inne instalacje nie mają wpływu na przedstawione w audycie działania termomodernizacyjne

19 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Ocena stanu technicznego budynku Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Uwaga: ymagania stawianie przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w większości przegród stawia bardziej wygórowane wymagania dotyczące izolacyjnosci cieplnej przegród bydowlanych niż Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie co może skutkować innymi grubościami ociepleń w przypadku projektów budowlanych przygotowanych na podstawie wymagań Rozporządzenia. Przykładowe różnice dla budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego: Rodzaj przegrody Ściany zewnętrzne Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad Stropy nad piwnicami przejazdami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie Temperatura pomieszczenia ti>16 o C ti 16 o C ti>16 o C 8 o C<ti 16 o C ymagania Audyt U max [/(m 2 K)] R min [(m 2 K/)] ymagania T U max [/(m 2 K)] R min [(m 2 K/)] (,25) 4,,3 (3,33) (,25) 5,,8 (1,25) (,22) 4,5,25 (4,) (,22) 4,5,5 (2,) (,5) 2,,45 (2,22) nawiasach podano wartości przeliczone z wymagań z danego dokumentu w celu możliwości porównania wymagań Zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Rozdział 1, Art. 2, Pkt. 8) audyt energetyczny jest opracowaniem stanowiącym założenia do projektu budowlanego.

20 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Przegrody budowlane Symbol Nazwa elementu budynku U U max Stropodach 1,82,222 Ściany z okładziną szklaną,646,25 Ściany z okładzina z klinkieru,842,25 Komentarz Przegroda nie spełnia wymagań ochrony cieplnej Przegroda nie spełnia wymagań ochrony cieplnej Przegroda nie spełnia wymagań ochrony cieplnej 5.2. Stolarka okienna i drzwiowa Symbol Nazwa elementu budynku U k U max Komentarz Okna zewnętrzne 2,8 1,9 Drzwi zewnętrzne 2,8 Brak wymagań Okna nie spełniają wymagań ochrony cieplnej Drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła 5.3. Instalacja ciepłej wody użytkowej Instalacja działa prawidłowo nie wymaga modernizacji 5.4. System grzewczy Symbol i nazwa elementu instalacji Ocena stanu technicznego η g η s η d η e w t w d ytwarzanie Akumulacja Transport (dystrybucja) Regulacja i wykorzystanie Przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby ęzeł działa prawidłowo zlokalizowany w sąsiednim budynku Brak zasobnika Przewody w złym stanie technicznym bez izolacji, grzejniki stare Brak zaworów termostatycznych Brak przerw Brak przerw wprowadzony indywidualny system rozliczeń.

21 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona Dokumentacja wykonania algorytmu oceny opłacalności 6.1. Krok 1 wskazanie rodzajów ulepszeń termomodernizacyjnych skazanie rodzajów usprawnień na pokrycie strat na przenikanie i ogrzanie powietrza wentylacyjnego Symbol Nazwa elementu budynku Stropodach Propozycja usprawnień Ocieplenie wełną mineralną lub styropapą Ściany z okładziną szklaną Ocieplenie wełną mineralną Ściany z okładzina z klinkieru Ocieplenie wełną mineralną Okna zewnętrzne ymiana okien na nowe szczelne Drzwi zewnętrzne ymiana drzwi na nowe entylacja Budowa instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła skazanie rodzajów usprawnień na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Symbol i nazwa elementu instalacji Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej Propozycja usprawnień Ze względu na dobry stan instalacji nie proponuje się żadnych usprawnień termomodernizacyjnych skazanie rodzajów usprawnień instalacji grzewczej Symbol i nazwa elementu instalacji Propozycja usprawnień η g η s η d ytwarzanie Akumulacja Transport (dystrybucja) Brak konieczności usprawnień Brak konieczności usprawnień Konieczna wymiana instalacji i grzejników η e w t w d Regulacja i wykorzystanie Przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Montaż zaworów termostatycznych Brak konieczności usprawnień Brak konieczności usprawnień

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Sucha Beskidzka Adres: ul. Szpitalna 22 Projektant: mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Ustawą z 21.11.1998 (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) Adres budynku: Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Krzyska 108 33 100 Tarnów

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Obliczenia zapotrzebowania ciepła dla modernizacji instalacji grzewczej Miejscowość: Wrocław Adres: ul. Horbaczewskiego 61 Projektant: Rafał Piernikarczyk

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Budynek dydaktyczny

Wyniki - Ogólne. Budynek dydaktyczny Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Zagroda garncarza Budynek dydaktyczny Miejscowość: Kłóbka Adres: dz. nr 162 Projektant: mgr inż. Janusz Mospinek Data obliczeń: Czwartek 12 Sierpnia 2010 9:42 Data

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek użytecznosci publicznej CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Józefa 11 LICZBA LOKALI 37 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe

Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe WFOŚiGW w Olsztynie ul. Jagiellońska dz. Nr 29/7 - budynek biurowy Str. 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowy 1.2 Rok budowy ok. 1900 1.3 1.4 ul. Jagiellońska nr 29/7 Inwestor

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń; Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Świętego Józefa 53/59

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Pomiary własne audytora Pomiary własne. Wizja lokalna. - Wytyczne Inwestora

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Użyteczności publicznej Przeznaczenie budynku 3) Biurowy Adres budynku 30-336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Tak ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Budownictwa ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Budownictwa ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Kraków, 10.11.2014 Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Budownictwa ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Dotyczy: Uwag do: Projektu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Audyt

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Audyt ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU Audyt 1 1 SPIS TREŚCI 2 1 Spis treści... 2 2 Poradnik krok po kroku... 5 2.1 Krok 1 obliczenia cieplne... 6 2.1.1 Wybór obliczeń... 6 2.1.2 Dane projektu...

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Firma istnieje od 99 r. ul. Świętokrzyska 0, 0000 Warszawa tel. (0) 50 5 66, fax (0) 85 86 70 www.nape.pl, nape@nape.pl OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku:

Audyt energetyczny budynku: AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny budynku: Budynek na cele edukacji publicznej oraz pomoc społeczną ul. Leśna 10, 62-300 Września Zamawiający: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Wymagania techniczne i możliwości wsparcia dla termomodernizowanych budynków Centrum Zielna Warszawa, 8 czerwca 2016 Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Szymon Firląg Buildings Performance

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.28r. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Łódzka 19-29 62-800 Kalisz powiat: Kalisz województwo:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku żłobka

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Klasztorna 11D 63-400 Ostrów Wlkp. powiat: ostrowski

Bardziej szczegółowo

Audyt remontowy. Budynek mieszkalny przy ul. Fredry 2 w Wałbrzychu

Audyt remontowy. Budynek mieszkalny przy ul. Fredry 2 w Wałbrzychu 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalno-usługowy 1.2 Rok budowy 1912 1.3 Właściciel lub zarządca budynku Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Fredry 2 58-301 Wałbrzych 1.4 Adres budynku Ul.

Bardziej szczegółowo

e n e r g e t y c z n y

e n e r g e t y c z n y A u d y t e n e r g e t y c z n y Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny - segment A ul. Szpitalna 22 34-200 Sucha Beskidzka Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną Ulkowy 19 83-032 Pszczółki Zamawiający: Data zakończenia pracy: Wykonawca: Gmina Pszczółki ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU POMORSKIE CENTRUM TERMOMODERNIZACJI T. Wróbel Sp. J. ul. Jaśkowa Dolina 31 80-286 Gdańsk tel/fax (058) 341 14 09 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Budynek A Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego ul. Ornitologów

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Adres budynku ul. Słoneczna 3 kod: 16-404 miejscowość Jeleniewo powiat: SUWALSKI województwo: PODLASKIE

AUDYT ENERGETYCZNY. Adres budynku ul. Słoneczna 3 kod: 16-404 miejscowość Jeleniewo powiat: SUWALSKI województwo: PODLASKIE , 1 AUDYT ENERGETYCZNY Adres budynku ul. Słoneczna 3 kod: 16-44 miejscowość Jeleniewo powiat: SUWALSKI województwo: PODLASKIE Wykonawca audytu Imię i nazwisko : KAROL BRODOWSKI Tytuł zawodowy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W KOSTRZYNIE N. ODRĄ

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W KOSTRZYNIE N. ODRĄ NOWA ENERGIA. DORADCY ENERGETYCZNI Bogacki, Osicki, Zieliński Spółka jawna ul. Armii Krajowej 67; 40-671 Katowice; tel. 32 209 55 46 REGON: 243066841; NIP: 954-273-98-93 biuro@nowa-energia.pl AUDYT ENERGETYCZNY

Bardziej szczegółowo