INSTRUKCJA INSTALACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO EV-8604 Janex Int

2 Środki ostrożności OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA. PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM PERSONELEM OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ TEGO URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB WILGOĆ. UWAGA: NINIEJSZE URZĄDZENIE ZOSTAŁO PRZETESTOWANE I SPEŁNIA OGRANICZENIA DLA KLASY A URZĄDZEŃ CYFROWYCH, ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ 15 PRZEPISÓW FCC. OGRANICZENIA TE MAJĄ NA CELU ZAPEWNIENIE WYSTARCZAJĄCEJ OCHRONY PRZED SZKODLIWYMI ZAKŁÓCENIAMI, GDY URZĄDZENIE DZIAŁA W ŚRODOWISKU KOMERCYJNYM. URZĄDZENIE TO WYTWARZA, WYKORZYSTUJE I MOŻE EMITOWAĆ ENERGIĘ O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ, A JEŚLI NIE JEST ZAINSTALOWANE I UŻYWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, MOŻE POWODOWAĆ SZKODLIWE ZAKŁÓCENIA W KOMUNIKACJI RADIOWEJ. KORZYSTANIE Z TEGO URZĄDZENIA W OBSZARZE ZAMIESZKANYM MOŻE POWODOWAĆ SZKODLIWE ZAKŁÓCENIA, DO WYELIMINOWANIA, KTÓRYCH UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY NA WŁASNY KOSZT. PRZESTROGA FCC: W CELU ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY UŻYWAĆ TYLKO EKRANOWANYCH PRZEWODÓW PO PODŁĄCZENIU DO INTERFEJSU KOMPUTERA LUB URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH. WSZELKIE ZMIANY LUB MODYFIKACJE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE ZATWIERDZONE PRZEZ STRONĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA ZGODNOŚĆ, MOGĄ UNIEWAŻNIĆ PRAWO UŻYTKOWNIKA DO KORZYSTANIA Z TEGO URZĄDZENIA. 2

3 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMA JANEX INTERNATIONAL SP. Z O.O. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA WYNIKŁE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z BŁĘDÓW LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DOKUMENTEM A OPISYWANYM PRODUKTEM. NINIEJSZA PUBLIKACJA MOŻE ZAWIERAĆ TECHNICZNE NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. ZMIANY, KTÓRE ZOSTAŁY DODANE DO DOKUMENTU SĄ W CELU POPRAWY TEJ PUBLIKACJI I / LUB ODPOWIEDNIEGO PRODUKTU (S). 3

4 Sprawdź wszystkie prace związane z instalacją tego produktu z wykwalifikowanym personelem serwisu lub instalatorem systemu. Nie należy korzystać z urządzenia poza wskazanym zakresem temperatury, wilgotności lub napięciem zasilania. Temperatura pracy urządzenia: 0 o C o C Wilgotność: poniżej 85% Zasilanie: VAC, 47-63Hz Wydajność i żywotność dysków twardych zależy od wpływu ciepła (stosowany w wysokiej temperaturze). Zaleca się stosowanie tego urządzenia w temperaturze pomiędzy +20 o C do +30 o C Sposób postępowania z dyskami twardymi Możliwe jest uszkodzenie dysku, jeżeli jest przenoszony w trakcie pracy napędu. Nie przenoś dysku zaraz po włączeniu zasilania lub wyłączeniu (do około 30 sekund). Chroń dyski twarde od elektryczności statycznej Nie należy kłaść dysku lub przechowywać jeden na drugim. Nie używać żadnych elektrycznych narzędzi do naprawy dysku. Czyść tylko suchą szmatką Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych dysku Nie używaj dysku przy źródłach ciepła, grzejnikach lub innych urządzeniach wytwarzających ciepło. Chroń kabel zasilający przed nadepnięciem zbiorników załamaniem zwłaszcza przy punktach, gdzie kabel wychodzi z urządzenia. Nie kładź metalowych części na odsłoniętych elementach elektronicznych. Uderzenia i wstrząsy mogą uszkodzić urządzenie. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody lub wilgoci. Nie używaj silnych detergentów do czyszczenia obudowy. Gdy zabrudzenie jest trudne do usunięcia użyj łagodnego detergentu i przetrzyj delikatnie. 4

5 1. Panel czołowy i zdalne sterowanie Panel czołowy 2 Panel tylny Rejestrator 4 kanałowy 2. Przycisk MENU Wciśnięcie powoduje wyświetlenie MENU lub zatwierdzenie wyboru 3. Przycisk ESC Wyjście z otwartego okna 4. Przyciski strzałek Służą do poruszania się po menu urządzenia 5. Dioda POWER 6. Dioda REC 7. Okienko IR Sieć Wejścia wideo WyjściaZłącza audio USB Zasilanie Wyjście VGA 5

6 Instalacja urządzenia 3.1 Proste połączenie Kamera Podłącz wyjście video kamery do wejścia video rejestratora znajdującego się na tylnej obudowie. Wejście Audio standardzie BNC 1Vp-p 75Ω. Złącze Audio Standard wejścia RCA (Chinch), 2Vp-p 600Ω Rezystancja wejścia jest wysoka, więc należy korzystać z aktywnych źródeł dźwięku lub aktywnych mikrofonów. Okablowanie audio powinno być prowadzone z dala od silnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Monitor Podłącz główne wyjście monitorowe rejestratora do wejścia monitora. Zasilanie Podłącz zasilacz do wejścia rejestratora. (12VDC) Sieć LAN Podłącz kabel sieciowy do złącza RJ45 rejestratora, jeśli przewiduje się obsługę urządzenia przez sieć LAN Wejścia USB 2.0 Złącze USB wspiera następujące urządzenia: mysz USB, USB Flash Drive, zewnętrzne dyski twarde USB. 3.2 Instalacja dysku twardego Dysk twardy musi być sformatowany przez rejestrator zanim zostanie uruchomiony na nim zapis. Nie formatuj dysku w komputerach PC. 6

7 Pierwsze uruchomienie Po włączeniu zasilania należy poczekać aż system załaduje program. Trwa to minimum 20s. Pierwsze okno służy do określenia, czy będziemy korzystać z funkcjonalności darmowej Chmury. Funkcja Chmury w rejestratorze EV-8604 daje nam możliwość zdalnego dostępu do rejestratora przez: router ze zmiennym adresem IP, serwery Proxy operatorów 3G/LTE, firewalle. Nie będzie potrzeby przekierowywania portów TCP na routerze. Logowanie będzie odbywało się poprzez podanie numeru seryjnego rejestratora, nazwy użytkownika oraz hasła. Dostęp do rejestratora możliwy będzie przez stronę WWW oraz program CMS. Strony WWW: Program CMS: 8604_Oprogramowanie.zip Nr seryjny rejestratora odczytujemy w oknie: Menu -> Info -> Wersja -> Serial No. Należy zwrócić uwagę na poprawność ustawień sieciowych w rejestratorze. Szczególnie na adres IP: bramy oraz serwerów DNS. Domyślne użytkownik: admin Domyślne hasło: brak Cloud Enable Włączenie chmury (zalecamy zaznaczyć) Will no longer be prompted zaznaczenie powoduje wyłączenie okna z zapytaniem przy ponownych uruchomieniach rejestratora (zalecamy zaznaczyć) Dokładna konfiguracja w kolejnych działach 7

8 Zmiana języka na POLSKI Po wciśnięciu prawego przycisku myszy na ekranie należy wybrać MAIN Menu Wybrać w oknie User Name Admin Okno Password pozostawić puste (Fabrycznie brak hasła) Nacisnąć OK Po ponownym wciśnięciu prawego przycisku myszy na ekranie należy wybrać MAIN Menu -> System -> General Zmieniamy w oknie Language z ENGLISH na POLAND Wybrać OK w celu ponownego uruchomienia 8

9 Formatowanie dysku twardego HDD Po wciśnięciu prawego przycisku myszy na ekranie należy wybrać kolejno: - Menu - Zaawans. - Dysk - Format Dysku - Wybieramy OK. w celu akceptacji Formatowania. Odczyt Zapis Tylko odczyt Zapasowy Format Dysku Przywróć Partycje Możliwość zapisu na dysku HDD. Domyślne ustawienie. Brak możliwości zapisu na dysku. Tej opcji nie należy ustawiać. Opcja niewykorzystywana. Przycisk formatowania dysku HDD. Należy zawsze wykonać na nowym dysku Opcja niewykorzystywana. Opcja niewykorzystywana. 9

10 Ustawienie daty i czasu w rejestratorze Po wciśnięciu prawego przycisku myszy na ekranie należy wybrać kolejno: - Menu - System - Ogólne Należy wykonać włączenie czasu letniego oraz ustawić początek i koniec czasu letniego wg poniższego przykładu. Jeżeli rejestrator posiada dostęp do Internetu (podłączenie do sieci lokalnej, routera) można ustawić aktualizację daty i czasu wg serwera czasu NTP dostępnego w Internecie. W tym celu należy. Po wciśnięciu prawego przycisku myszy na ekranie należy wybrać kolejno: - Menu 10

11 - System - NetService - NTP - Naciskamy przycisk OK. Zezwól Serwer IP Aktywacja automatycznej synchronizacji czasu z serwerem NTP Adres IP serwera NTP Przykładowe serwery NTP: Port Domyślny port serwera NTP: 123 Strefa czasowa Uaktualnij okres Dla polski trzeba ustawić GMT +1 Należy pamiętać o zaznaczeniu opcji czas letni w Menu->System->Ogólne Okres między aktualizacjami czasu z serwera NTP 11

12 MENU główne Status wyświetlany na ekranie monitora Na ekranie wyświetlane są informacje o wykryciu ruchu, nagrywaniu, nagrywaniu alarmowym. 1 Rejestracja 3 Brak sygnału wideo 2 Detekcja ruchu 4 Kamera zablokowana Po wciśnięciu prawego przycisku myszy pojawia się poniższe menu, z którego można wybrać: Menu Tryb nagrywania Odtwarzanie Kontrola PTZ Szybkoobr. PTZ Ustaw. Koloru Wejście do menu ustawień rejestratora Sposób rejestracji wg Harmonogramu / Ręczny / Zatrzymaj Zalecane ustawienie (wg Harmonogramu) Odtwarzanie materiału archiwalnego z lokalnego dysku HDD. Opcja nieaktywna. Brak portu RS485 w rejestratorze Opcja nieaktywna. Brak portu RS485 w rejestratorze Ustawienia korekcji parametrów dla obrazu z kamery aktualnie zaznaczonej lub kamery w pełnym ekranie. 12

13 Wyj. TV Wyloguj Widok 1 Widok 4 Ustawienia wyświetlania dla wyjścia TV (BNC) Wylogowanie z Menu konfiguracyjnego rejestratora Widok z jednej kamery Widok w podziale z 4 kamer Tryb nagrywania Można wybrać sposób nagrywania kamer przez rejestrator Harmonogram: Nagrywanie odbywa się według zaprogramowanego harmonogramu. Ręczny: Nagrywanie ciągłe następuje rozpoczęcie nagrywania, które trwa aż do jej wyłączenia. Zatrzymaj: Nagrywanie na wybranych kanałach jest zatrzymane. 13

14 Odtwarzanie nagrań archiwalnych Lista plików zapisanych na dysku HDD 2 Szczegółowa informacja o pliku 3 Archiwizacja nagrań na zewnętrzny nośnik danych np. USB 4 Wyszukiwanie nagrań archiwalnych na dyskach HDD 5 Przyciski obsługi odtwarzania Po wejściu w tryb odtwarzania naciśnij lupę [4], aby wyszukać nagrania. Rodzaj pliku Wyszukiwanie wg trybu nagrywania i miejsca zapisu. 14

15 Kanał Początek Koniec Tryb Odtwarzania Tryb Synchro Odtwarzanie Szukaj Numer kamery Zakres czasu do przeszukania. Data początkowa. Zakres czasu do przeszukania. Data końcowa. Wybór, jakości materiału wideo. Zalecamy ustawienie Pełne kodowanie. Synchronizacja kanałów. Zalecamy ustawienie tej opcji. Odtwarzanie wybranego zakresu bez zapisu na nośnik, USB. Listowanie plików z wybranego zakresu z późniejszym zapisem na nośnik USB. Po ustawieniu filtru wyszukiwania i źródła pliku należy też ustawić tryb i synchronizację. Tryb odtwarzania ma duży wpływ na jakość obrazu bądź wyświetlane klatki. Najlepszą jakośc uzyskamy wybierająć Pełne kodowanie. Rezultaty wyszukiwania wyświetlane są w formie listy z zaznaczonymi różnymi rodzajami nagrań. Wciśnij [Archiwizacja] [3] by uruchomić okno archiwizacji. System sam wykryje wszystkie dostępne nośniki danych umożliwiające archiwizację i wyświetli je w formie listy. Obsługiwane urządzenia to Flash Drive USB, zewnętrzny dysk twardy USB oraz nagrywarka USB DVD. System obsługuje format zapisu FAT32 Rodzaje zapisu: H

16 Wykryj Backup Palić Wykasuj Zatrzymaj Wykrywanie urządzenia USB Archiwizacja wcześniej wybranych plików z zakresu. Podstawowy przycisk do archiwizacji na USB Opcja niewykorzystywana Formatowanie nośnika USB do FAT32 Opcja niewykorzystywana Kopia zapasowa w formacie Rozpocznij Do wyboru mamy format pliku H264, AVI. H264 Wymagany dedykowany program dostępny za darmo na stronie WWW oraz płycie CD. AVI Plik można otworzyć z dowolnego odtwarzacza Video np. VLC, Media Player. Brak zapisu ścieżki AUDIO. Rozpoczęcie nagrywania na USB 16

17 Menu główne Nagrywanie Alarm System Zaawans. Info Wyloguj Konfiguracja nagrywania materiału na dysk HDD - Konfiguracja nagrywania Konfiguracja reakcji na Alarm np. detekcja ruchu - Detekcja - Maskowanie (maski prywatności) - Detekcja utraty sygnału Video z kamery - Detekcja uszkodzenia dysku HDD, sieci LAN Ustawienia systemowe - Data, czas, język - Jakość zapisu, jakość kompresji video, - Konfiguracji sieci Ethernet/LAN - Konfiguracja interfejsu użytkownika - Konfiguracja chmury, NTP, DDNS, RTSP, porty TCP Ustawienia zaawansowane - Formatowanie dysku HDD - Zarządzanie kontami użytkowników - Aktualizacja firmware Informacje o HDD, podgląd nr seryjnego Wylogowanie z menu rejestratora 17

18 Menu główne -> Nagrywanie W menu konfiguracji nagrywania programujemy tryb działania dla poszczególnych kanałów oraz czasy trwania pliku na dysku twardym. 18

19 Kanał Nadmiar Konfiguracja kanału video od 1 do 4. Zalecana jest oddzielna konfiguracja każdego kanału. Równoległy zapis do dwóch plików na tym samym dysku HDD. Opcja niezalecana. Powoduje skrócenie czasu archiwizacji o połowę. W razie uszkodzenia pliku z nagraniem mamy kopię pliku pod tą samą nazwą. Jest to bardzo uproszczona funkcja typowego systemu RAID. Długość Długość plików zapisywanych na dysku HDD rejestratora. Zalecana długość to 60min. Maksymalna wartość 120min. PreRecord Tryb Czas nagrywania przed alarmem z detekcji ruchu. Czas nagrywania po detekcji ruchu Harmonogram Nagrywanie w harmonogramu Ręczny Nagrywanie ciągłe wymuszone 24/24 h Zatrzymaj wyłączenie nagrywania Tydzień Na każdy dzień można wybrać inny przedział godzinowy. Wybranie WSZYSTKIE nadpisuje harmonogramy dla poszczególnych dni. Normal Nagrywanie ciągłe 24/24h Nagrywanie z detekcji ruchu na dysk HDD. Ruch Włączenie tej opcji może nie aktywować nagrywania z detekcji ruchu, ponieważ należy dodatkowo wykonać konfigurację Detekcji ruchu. Parametry detekcji ruchu należy skonfigurować w Menu -> Alarm - >Detekcja Harmonogram 1. Okres 1 Okres czasowy dla poszczególnych dni tygodnia wybieranych z rozwijanego pola [TYDZIEŃ]. Dla Detekcji Ruchu [RUCH] harmonogram definiuje tylko włączenie nagrywania po otrzymaniu sygnału/alarmu z 19

20 detekcji ruchu. Alarm/Sygnał z detekcji ruchu posiada dodatkowy harmonogram, o którym należy pamięć. W celu zaprogramowania harmonogramu dla nagrywania z detekcji ruchu należy pamiętać, że rejestrator będzie uwzględniał iloczyn harmonogramu dla nagrywania oraz harmonogramu dla detekcji ruchu Dodatkowe harmonogramy Okres czasowy dla poszczególnych dni tygodnia wybieranych z rozwijanego pola [TYDZIEŃ]. Okres 2,3,4 Dla Detekcji Ruchu [RUCH] harmonogram definiuje tylko włączenie nagrywania po otrzymaniu sygnału/alarmu z detekcji ruchu. Alarm/Sygnał z detekcji ruchu posiada dodatkowy harmonogram, o którym należy pamięć. W celu zaprogramowania harmonogramu dla nagrywania z detekcji ruchu należy pamiętać, że rejestrator będzie uwzględniał iloczyn harmonogramu dla nagrywania oraz harmonogramu dla detekcji ruchu 20

21 Konfiguracja nagrywania z detekcji ruchu. W tym punkcie można ustawić reakcje rejestratora na sytuacje alarmowe takie jak: detekcja ruchu, maskowanie kamery, utrata sygnału czy alarm związany z usterką dysku twardego. Kanał Udostępnij Czułość Region [Ustaw] Numer wejścia/kanału Video. Zaleca się konfigurowanie kamer pojedynczo. Włączenie detekcji ruchu dla wybranej kamery Czułość detekcji ruchu Obszar detekcji ruchu. Kolor przezroczysty czerwony oznacza aktywne pole. Okres [Ustaw] Nagrywanie z kanału Harmonogram działania funkcji detekcji ruchu. Kolor zielony w kalendarzu oznacza nagrywanie okres działania detekcji ruchu. Należy wybrać nr wejścia/kanału Video gdzie ma nastąpić nagrywanie z detekcji ruchu. Brak zaznaczenia kanału 1,2,3 lub 4 oznacza brak nagrywania z detekcji ruchu. Należy zaznaczyć przynajmniej jedno wejście. 21

22 Można wybrać np. Detekcja ruchu wykryta na wejściu/kanale nr 1 powoduje nagrywanie obrazu Video z jednocześnie z wejść 1,2,3,4. Więc domyślnym ustawieniem powinno być przypisanie do wejścia/kanału nr 1 nagrywania z wejścia/kanału nr 1. Interwał. Ścieżka Aktywacja PTZ Zwłoka Wyświetla Komunikat Wyślij Okres zwłoki/opóźnienia do aktywacji kolejnej detekcji ruchu od ostatniej detekcji ruchu. Funkcja zmniejsza znacząco czułość detekcji ruchu/ Zalecamy ustawienie 1s. Sekwencja kamer po wystąpieniu alarmu z detekcji ruchu. Tzw. Funkcja SPOT na ekranie głównym Opcja nieaktywna Czas nagrywania po Detekcji Ruchu. Włączenie komunikatu informującego o wykryciu: - Zaniku sygnału Video - Detekcji Ruchu - Wykryciu maskowania kamery (zakrycie kamery) Wysyłanie wiadomości w przypadku alarmu. Należy dodatkowo wykonać konfigurację w: Menu -> System -> Sieć Menu -> System -> NetService Brzęczyk Aktywacja wbudowanego głośnika w przypadku alarmu. Wysyłanie zdjęcia na serwer FTP w przypadku alarmu. Wyślij na FTP Należy dodatkowo wykonać konfigurację w: Menu -> System -> Sieć Menu -> System -> NetService W pierwszej części wybieramy kanał, który aktywujemy [przycisk Udostępnij] i ustawiamy obszar detekcji [Maskowanie] wraz z czułością. Następnie określamy 22

23 okres aktywności detekcji ruchu [Okres -> Ustaw] oraz czas trawania alarmu [Zwłoka]. Dodatkowo można ustawić które kamery mają rozpocząć nagrywanie przy detekcji ruchu oraz sekwencje tych kamer. Ostatni część dotyczy reakcji na alarm, który może być w postaci powiadomienia, sygnału dźwiękowego, wiadomości czy pliku wysłanego na serwer FTP. Zamaskowanie kamery oraz utrata sygnału wideo również powoduje sytuację alarmową. Konfigurujemy ją podobnie jak detekcję ruchu. Dodatkowo możemy również określić reakcję na usterki związane z dyskiem twardym. Użytkownik może być powiadomiony o alarmie poprzez powiadomieni wyswietlone na ekranie monitora lub sygnał dźwiękowy. 23

24 System Ustawienia systemowe dotyczą: 24

25 Konfiguracja parametrów sieci IP Karta sieciowa DHCP dostępny Ethernet karta sieciowa przewodowa LAN Nie zalecamy używania serwera DHCP. Zalecamy ręczne ustawienie adresów IP Włączenie tej opcji powoduje automatyczną adresację numerów IP w rejestratorze przez router z włączonym serwerem DHCP. Główny adres IP rejestratora. Adres IP rejestratora musi być z tej samej sieci. Np. Adres routera: Maska podsieci routera: Adres IP Adres IP rejestratora: Maska podsieci rejestratora: Brama rejestratora: (jest to adres routera) Główny DNS: Adres IP dostarczony przez operatora łącza internetowego TPSA, NETIA (jeśli adresy DNS w routerze są poprawnie skonfigurowane to można wpisać jako Główny DNS adres routera czyli: ) Drugi DNS: Alternatywny adres IP dostarczony przez operatora łącza internetowego TPSA, NETIA (Można tu wpisać uniwersalny adres serwera DNS:

26 Maska podsieci Brama Należy wpisać identyczną jaka jest w naszym komputerze i routerze pracującym w sieci LAN./ Najczęściej jest to to adres routera Główny DNS Adres dostarczony przez dostawcę Internetu: TPSA, NETIA (Jeśli router jest poprawnie skonfigurowany można wpisać adres routera) Drugi DNS Media Port Port http Szybkie pobieranie Transfer sieciowy Alternatywny adres dostarczony przez dostawcę Internetu: TPSA, NETIA (Alternatywny adres serwera DNS można też wyszukać w Internecie. Np. IP: ) Główny port danych wykorzystywany do transmisji obrazu. Przy dostępie zdalnym należy wykonać przekierowanie tego portu TCP. Domyślnie Główny port danych http wykorzystywany do transmisji interfejsu http przy dostępie z przeglądarki IE. Przy dostępie zdalnym należy wykonać przekierowanie tego portu TCP. Domyślnie 80 Szybie pobieranie / Szybki transfer Automatyczne regulacja pasma w zależności od szybkości łącza internetowego 26

27 Zaawansowane ustawienia sieciowe Parametry związane z zaawansowanymi funkcjami sieciowymi, PPPoE NTP Opcja wykorzystywana przy modemach Neostrady. Okno konfiguracyjne w celu włączenia aktualizacji czas Więcej informacji w Dziale: Ustawienie Daty i Czasu (tej instrukcji) Okno konfiguracji serwera . FILTR IP DDNS Należy podać dane konfiguracyjne konta pocztowego. Usługa została przetestowana na: poczta.o2.pl Rejestrator na skonfigurowany adres może wysyłać wiadomości o detekcji ruchu, zasłonięcie kamery, utrata obrazu Video. Wiadomości nie zawierają zdjęcia/załącznika. Filtr IP dostępu do Rejestratora (prosty firewall) Zalecamy nie aktywować opcji. Włączenie oraz konfiguracja współpracy z serwerami DynDNS. Z usługi DDNS możemy korzystać w celu zdalnego dostępu do rejestratora jeśli posiadamy zmienny publiczny adres IP. Alternatywną metodą dostępu jest wykorzystanie funkcji chmury w celu zdalnego dostępu. W tym przypadku nie jest wymagany publiczny adres IP. Dostęp zrealizowany może być 27

28 na FTP - ARSP - Serwer Alarmu Monitor mobilny - - UPnP - RTSP - Możliwość włączenia funkcjonalności chmury. Domyślne MTU 1280 Byte. Chmura Funkcja Chmury w rejestratorze EV-8604 daje nam możliwość zdalnego dostępu do rejestratora przez: router ze zmiennym adresem IP, serwery Proxy operatorów 3G/LTE, firewalle. Nie będzie potrzeby przekierowywania portów TCP na routerze. Logowanie będzie odbywało się poprzez podanie numeru seryjnego rejestratora, nazwy użytkownika oraz hasła. Dostęp do rejestratora możliwy będzie przez stronę WWW oraz program CMS. Nr seryjny rejestratora odczytujemy w oknie: Menu -> Info -> Wersja -> Serial No. Strony WWW do logowania: Program CMS: e/ev-8604_oprogramowanie.zip 28

29 Konfiguracja serwera FTP Zezwól Serwer IP Włączenie możliwości zapisu nagrań alarmowych (z detekcji ruchu) na serwer FTP. Stały adres publiczny IP serwera FTP Port Port serwera FTP. Domyślny port FTP: 21 Nazwa operatora Hasło Max. Długość pliku Lokalizacja zdaln. Podgól. Nazwa użytkownika na serwerze FTP Hasło dostępowe na serwerze FTP Maksymalna wielkość pliku wysyłanego na serwer FTP Katalog do zapisu na serwerze FTP. Zapis do katalogu głównego, znak: / 29

30 Wyświetlanie GUI [ Wyświetlanie GUI ] Sposób wyświetlania obrazów z kamer oraz informacji dodatkowych dołączonych do poszczególnych kanałów wraz z maskami prywatności, Ścieżka Sekwencji kamer i podziału oraz sekwencji alarmowej na ekranie głównym. 30

31 Zaawansowane W zakładce zaawansowane konfigurujemy: dysk możliwość formatowania, podziału na partycje i określenie typu poszczególnych przestrzeni, konta dodajemy konta użytkowników obsługujących rejestrator lub łączących się przez sieć, użytkownicy wyświetlana jest lista aktualnie połączonych użytkowników, wyjście TV reguluje pozycję obrazu na ekranie monitora, auto restart możliwość automatycznego restartu rejestratora o określonej godzinie, przywróć możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych, aktualizacja aktualizowanie rejestratora, dodatkowe określa głoowne możliwości rejestratora 31

32 Informacje Zakładka info zawiera szczegóły dotyczace dysków, zajętości poszczególnych kanałów, pamięć zdarzeń i wersji. Wyloguj Zakładka ta umożliwia wylogowanie użytkownika lub ponowne uruchomienie rejestratora. 32

33 Sp. z o.o. ul. Płomyka Warszawa tel

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Zestawu monitoringu IP VidiLine Vidi-T213P i Vidi-T220P

INSTRUKCJA INSTALACJI. Zestawu monitoringu IP VidiLine Vidi-T213P i Vidi-T220P INSTRUKCJA INSTALACJI Zestawu monitoringu IP VidiLine Vidi-T213P i Vidi-T220P 1 Środki ostrożności OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. REJESTRATORA CYFROWEGO 8 i 16-kanałowego

INSTRUKCJA INSTALACJI. REJESTRATORA CYFROWEGO 8 i 16-kanałowego INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO 8 i 16-kanałowego 1 1. Środki ostrożności OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji sieciowych rejestratorów marki EVOS. (wersja z dn. 20.08.2014r)

Instrukcja konfiguracji sieciowych rejestratorów marki EVOS. (wersja z dn. 20.08.2014r) Instrukcja konfiguracji sieciowych rejestratorów marki EVOS (wersja z dn. 20.08.2014r) 1 1. Do przełącznika (switch-a) należy podłączyć: Wszystkie kamery IP EVOS Można podłączyć wszystkie kamery IP jednocześnie

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy Instrukcja obsługi DVR AHD Spis treści 1. Ostrzeżenia...2 2. Zawartość opakowania...4 3. Budowa rejestratora...4 a) Przedni panel rejestratora...4 b) Tylny panel rejestratora...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii HD-AHD-04,08,16

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii HD-AHD-04,08,16 INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii HD-AHD-04,08,16 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Inteligentne wyszukiwanie nagrań w rejestratorach INTERNEC IP instrukcja konfiguracji

Inteligentne wyszukiwanie nagrań w rejestratorach INTERNEC IP instrukcja konfiguracji Inteligentne wyszukiwanie nagrań w rejestratorach INTERNEC IP instrukcja konfiguracji Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń IP. Instrukcja nie opisuje kroków konfiguracji

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 308 i DVR 204

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 308 i DVR 204 Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 308 i DVR 204 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii AHD-04,08,16

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii AHD-04,08,16 INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii AHD-04,08,16 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instukcja obługi rejestratora AHD

Instukcja obługi rejestratora AHD Instukcja obługi rejestratora AHD AHR-4-1C AHR-4-2C AHR-8-2C AHR-16-2C Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi aby mieć pewność, że urządzenie będzie używane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR16015ME : Ilość kanałów video : 16 Ilość dysków : 1 szt esata : BRAK Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5MPx, 3Mpx, 1080p,

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-80IP FLEX-160IP FLEX-162IP FLEX-320IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-80IP FLEX-160IP FLEX-162IP FLEX-320IP Instrukcja obsługi Rejestrator FLEX-80IP FLEX-160IP FLEX-162IP FLEX-320IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx Kamery: i7-cx3xx (firmware v4, PL)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM Utworzono 22-12-2016 Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD Cena : 2.201,70 zł Nr katalogowy : M75216 Producent : Hikvision Dostępność

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP Opracował mgr inż. Artur Kłosek

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI P-X18 PTZ-CVI P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI P-X18 PTZ-CVI P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI120-1080P-X18 PTZ-CVI60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016 MONITORING HD-CVI > rejestratory HD-CVI > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 16x trybrydowych (HDCVI, IP, ANALOG) + 16xIP wyjścia wideo: 1x VGA, 2x

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA,

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8004AHD 4-kanałowy HSDVR8008AHD 8-kanałowy

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8004AHD 4-kanałowy HSDVR8008AHD 8-kanałowy model: HSDVR8004AHD 4-kanałowy HSDVR8008AHD 8-kanałowy Instrukcja obsługi DVR AHD Spis treści 1. Ostrzeżenia... 2 2. Zawartość opakowania... 4 3. Budowa rejestratora... 4 a) Przedni panel rejestratora...

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Aktywacja urządzeń i reguły haseł

Aktywacja urządzeń i reguły haseł Aktywacja urządzeń i reguły haseł Instrukcja opisuje sposób aktywacji urządzeń Internec nadając im hasło o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa. Urządzenie w ustawieniach fabrycznych jest nieaktywne, tzn.

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo