INSTRUKCJA INSTALACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO EV-8604 Janex Int

2 Środki ostrożności OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA. PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM PERSONELEM OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ TEGO URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB WILGOĆ. UWAGA: NINIEJSZE URZĄDZENIE ZOSTAŁO PRZETESTOWANE I SPEŁNIA OGRANICZENIA DLA KLASY A URZĄDZEŃ CYFROWYCH, ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ 15 PRZEPISÓW FCC. OGRANICZENIA TE MAJĄ NA CELU ZAPEWNIENIE WYSTARCZAJĄCEJ OCHRONY PRZED SZKODLIWYMI ZAKŁÓCENIAMI, GDY URZĄDZENIE DZIAŁA W ŚRODOWISKU KOMERCYJNYM. URZĄDZENIE TO WYTWARZA, WYKORZYSTUJE I MOŻE EMITOWAĆ ENERGIĘ O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ, A JEŚLI NIE JEST ZAINSTALOWANE I UŻYWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, MOŻE POWODOWAĆ SZKODLIWE ZAKŁÓCENIA W KOMUNIKACJI RADIOWEJ. KORZYSTANIE Z TEGO URZĄDZENIA W OBSZARZE ZAMIESZKANYM MOŻE POWODOWAĆ SZKODLIWE ZAKŁÓCENIA, DO WYELIMINOWANIA, KTÓRYCH UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY NA WŁASNY KOSZT. PRZESTROGA FCC: W CELU ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY UŻYWAĆ TYLKO EKRANOWANYCH PRZEWODÓW PO PODŁĄCZENIU DO INTERFEJSU KOMPUTERA LUB URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH. WSZELKIE ZMIANY LUB MODYFIKACJE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE ZATWIERDZONE PRZEZ STRONĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA ZGODNOŚĆ, MOGĄ UNIEWAŻNIĆ PRAWO UŻYTKOWNIKA DO KORZYSTANIA Z TEGO URZĄDZENIA. 2

3 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMA JANEX INTERNATIONAL SP. Z O.O. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA WYNIKŁE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z BŁĘDÓW LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DOKUMENTEM A OPISYWANYM PRODUKTEM. NINIEJSZA PUBLIKACJA MOŻE ZAWIERAĆ TECHNICZNE NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. ZMIANY, KTÓRE ZOSTAŁY DODANE DO DOKUMENTU SĄ W CELU POPRAWY TEJ PUBLIKACJI I / LUB ODPOWIEDNIEGO PRODUKTU (S). 3

4 Sprawdź wszystkie prace związane z instalacją tego produktu z wykwalifikowanym personelem serwisu lub instalatorem systemu. Nie należy korzystać z urządzenia poza wskazanym zakresem temperatury, wilgotności lub napięciem zasilania. Temperatura pracy urządzenia: 0 o C o C Wilgotność: poniżej 85% Zasilanie: VAC, 47-63Hz Wydajność i żywotność dysków twardych zależy od wpływu ciepła (stosowany w wysokiej temperaturze). Zaleca się stosowanie tego urządzenia w temperaturze pomiędzy +20 o C do +30 o C Sposób postępowania z dyskami twardymi Możliwe jest uszkodzenie dysku, jeżeli jest przenoszony w trakcie pracy napędu. Nie przenoś dysku zaraz po włączeniu zasilania lub wyłączeniu (do około 30 sekund). Chroń dyski twarde od elektryczności statycznej Nie należy kłaść dysku lub przechowywać jeden na drugim. Nie używać żadnych elektrycznych narzędzi do naprawy dysku. Czyść tylko suchą szmatką Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych dysku Nie używaj dysku przy źródłach ciepła, grzejnikach lub innych urządzeniach wytwarzających ciepło. Chroń kabel zasilający przed nadepnięciem zbiorników załamaniem zwłaszcza przy punktach, gdzie kabel wychodzi z urządzenia. Nie kładź metalowych części na odsłoniętych elementach elektronicznych. Uderzenia i wstrząsy mogą uszkodzić urządzenie. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody lub wilgoci. Nie używaj silnych detergentów do czyszczenia obudowy. Gdy zabrudzenie jest trudne do usunięcia użyj łagodnego detergentu i przetrzyj delikatnie. 4

5 1. Panel czołowy i zdalne sterowanie Panel czołowy 2 Panel tylny Rejestrator 4 kanałowy 2. Przycisk MENU Wciśnięcie powoduje wyświetlenie MENU lub zatwierdzenie wyboru 3. Przycisk ESC Wyjście z otwartego okna 4. Przyciski strzałek Służą do poruszania się po menu urządzenia 5. Dioda POWER 6. Dioda REC 7. Okienko IR Sieć Wejścia wideo WyjściaZłącza audio USB Zasilanie Wyjście VGA 5

6 Instalacja urządzenia 3.1 Proste połączenie Kamera Podłącz wyjście video kamery do wejścia video rejestratora znajdującego się na tylnej obudowie. Wejście Audio standardzie BNC 1Vp-p 75Ω. Złącze Audio Standard wejścia RCA (Chinch), 2Vp-p 600Ω Rezystancja wejścia jest wysoka, więc należy korzystać z aktywnych źródeł dźwięku lub aktywnych mikrofonów. Okablowanie audio powinno być prowadzone z dala od silnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Monitor Podłącz główne wyjście monitorowe rejestratora do wejścia monitora. Zasilanie Podłącz zasilacz do wejścia rejestratora. (12VDC) Sieć LAN Podłącz kabel sieciowy do złącza RJ45 rejestratora, jeśli przewiduje się obsługę urządzenia przez sieć LAN Wejścia USB 2.0 Złącze USB wspiera następujące urządzenia: mysz USB, USB Flash Drive, zewnętrzne dyski twarde USB. 3.2 Instalacja dysku twardego Dysk twardy musi być sformatowany przez rejestrator zanim zostanie uruchomiony na nim zapis. Nie formatuj dysku w komputerach PC. 6

7 Pierwsze uruchomienie Po włączeniu zasilania należy poczekać aż system załaduje program. Trwa to minimum 20s. Pierwsze okno służy do określenia, czy będziemy korzystać z funkcjonalności darmowej Chmury. Funkcja Chmury w rejestratorze EV-8604 daje nam możliwość zdalnego dostępu do rejestratora przez: router ze zmiennym adresem IP, serwery Proxy operatorów 3G/LTE, firewalle. Nie będzie potrzeby przekierowywania portów TCP na routerze. Logowanie będzie odbywało się poprzez podanie numeru seryjnego rejestratora, nazwy użytkownika oraz hasła. Dostęp do rejestratora możliwy będzie przez stronę WWW oraz program CMS. Strony WWW: Program CMS: 8604_Oprogramowanie.zip Nr seryjny rejestratora odczytujemy w oknie: Menu -> Info -> Wersja -> Serial No. Należy zwrócić uwagę na poprawność ustawień sieciowych w rejestratorze. Szczególnie na adres IP: bramy oraz serwerów DNS. Domyślne użytkownik: admin Domyślne hasło: brak Cloud Enable Włączenie chmury (zalecamy zaznaczyć) Will no longer be prompted zaznaczenie powoduje wyłączenie okna z zapytaniem przy ponownych uruchomieniach rejestratora (zalecamy zaznaczyć) Dokładna konfiguracja w kolejnych działach 7

8 Zmiana języka na POLSKI Po wciśnięciu prawego przycisku myszy na ekranie należy wybrać MAIN Menu Wybrać w oknie User Name Admin Okno Password pozostawić puste (Fabrycznie brak hasła) Nacisnąć OK Po ponownym wciśnięciu prawego przycisku myszy na ekranie należy wybrać MAIN Menu -> System -> General Zmieniamy w oknie Language z ENGLISH na POLAND Wybrać OK w celu ponownego uruchomienia 8

9 Formatowanie dysku twardego HDD Po wciśnięciu prawego przycisku myszy na ekranie należy wybrać kolejno: - Menu - Zaawans. - Dysk - Format Dysku - Wybieramy OK. w celu akceptacji Formatowania. Odczyt Zapis Tylko odczyt Zapasowy Format Dysku Przywróć Partycje Możliwość zapisu na dysku HDD. Domyślne ustawienie. Brak możliwości zapisu na dysku. Tej opcji nie należy ustawiać. Opcja niewykorzystywana. Przycisk formatowania dysku HDD. Należy zawsze wykonać na nowym dysku Opcja niewykorzystywana. Opcja niewykorzystywana. 9

10 Ustawienie daty i czasu w rejestratorze Po wciśnięciu prawego przycisku myszy na ekranie należy wybrać kolejno: - Menu - System - Ogólne Należy wykonać włączenie czasu letniego oraz ustawić początek i koniec czasu letniego wg poniższego przykładu. Jeżeli rejestrator posiada dostęp do Internetu (podłączenie do sieci lokalnej, routera) można ustawić aktualizację daty i czasu wg serwera czasu NTP dostępnego w Internecie. W tym celu należy. Po wciśnięciu prawego przycisku myszy na ekranie należy wybrać kolejno: - Menu 10

11 - System - NetService - NTP - Naciskamy przycisk OK. Zezwól Serwer IP Aktywacja automatycznej synchronizacji czasu z serwerem NTP Adres IP serwera NTP Przykładowe serwery NTP: Port Domyślny port serwera NTP: 123 Strefa czasowa Uaktualnij okres Dla polski trzeba ustawić GMT +1 Należy pamiętać o zaznaczeniu opcji czas letni w Menu->System->Ogólne Okres między aktualizacjami czasu z serwera NTP 11

12 MENU główne Status wyświetlany na ekranie monitora Na ekranie wyświetlane są informacje o wykryciu ruchu, nagrywaniu, nagrywaniu alarmowym. 1 Rejestracja 3 Brak sygnału wideo 2 Detekcja ruchu 4 Kamera zablokowana Po wciśnięciu prawego przycisku myszy pojawia się poniższe menu, z którego można wybrać: Menu Tryb nagrywania Odtwarzanie Kontrola PTZ Szybkoobr. PTZ Ustaw. Koloru Wejście do menu ustawień rejestratora Sposób rejestracji wg Harmonogramu / Ręczny / Zatrzymaj Zalecane ustawienie (wg Harmonogramu) Odtwarzanie materiału archiwalnego z lokalnego dysku HDD. Opcja nieaktywna. Brak portu RS485 w rejestratorze Opcja nieaktywna. Brak portu RS485 w rejestratorze Ustawienia korekcji parametrów dla obrazu z kamery aktualnie zaznaczonej lub kamery w pełnym ekranie. 12

13 Wyj. TV Wyloguj Widok 1 Widok 4 Ustawienia wyświetlania dla wyjścia TV (BNC) Wylogowanie z Menu konfiguracyjnego rejestratora Widok z jednej kamery Widok w podziale z 4 kamer Tryb nagrywania Można wybrać sposób nagrywania kamer przez rejestrator Harmonogram: Nagrywanie odbywa się według zaprogramowanego harmonogramu. Ręczny: Nagrywanie ciągłe następuje rozpoczęcie nagrywania, które trwa aż do jej wyłączenia. Zatrzymaj: Nagrywanie na wybranych kanałach jest zatrzymane. 13

14 Odtwarzanie nagrań archiwalnych Lista plików zapisanych na dysku HDD 2 Szczegółowa informacja o pliku 3 Archiwizacja nagrań na zewnętrzny nośnik danych np. USB 4 Wyszukiwanie nagrań archiwalnych na dyskach HDD 5 Przyciski obsługi odtwarzania Po wejściu w tryb odtwarzania naciśnij lupę [4], aby wyszukać nagrania. Rodzaj pliku Wyszukiwanie wg trybu nagrywania i miejsca zapisu. 14

15 Kanał Początek Koniec Tryb Odtwarzania Tryb Synchro Odtwarzanie Szukaj Numer kamery Zakres czasu do przeszukania. Data początkowa. Zakres czasu do przeszukania. Data końcowa. Wybór, jakości materiału wideo. Zalecamy ustawienie Pełne kodowanie. Synchronizacja kanałów. Zalecamy ustawienie tej opcji. Odtwarzanie wybranego zakresu bez zapisu na nośnik, USB. Listowanie plików z wybranego zakresu z późniejszym zapisem na nośnik USB. Po ustawieniu filtru wyszukiwania i źródła pliku należy też ustawić tryb i synchronizację. Tryb odtwarzania ma duży wpływ na jakość obrazu bądź wyświetlane klatki. Najlepszą jakośc uzyskamy wybierająć Pełne kodowanie. Rezultaty wyszukiwania wyświetlane są w formie listy z zaznaczonymi różnymi rodzajami nagrań. Wciśnij [Archiwizacja] [3] by uruchomić okno archiwizacji. System sam wykryje wszystkie dostępne nośniki danych umożliwiające archiwizację i wyświetli je w formie listy. Obsługiwane urządzenia to Flash Drive USB, zewnętrzny dysk twardy USB oraz nagrywarka USB DVD. System obsługuje format zapisu FAT32 Rodzaje zapisu: H

16 Wykryj Backup Palić Wykasuj Zatrzymaj Wykrywanie urządzenia USB Archiwizacja wcześniej wybranych plików z zakresu. Podstawowy przycisk do archiwizacji na USB Opcja niewykorzystywana Formatowanie nośnika USB do FAT32 Opcja niewykorzystywana Kopia zapasowa w formacie Rozpocznij Do wyboru mamy format pliku H264, AVI. H264 Wymagany dedykowany program dostępny za darmo na stronie WWW oraz płycie CD. AVI Plik można otworzyć z dowolnego odtwarzacza Video np. VLC, Media Player. Brak zapisu ścieżki AUDIO. Rozpoczęcie nagrywania na USB 16

17 Menu główne Nagrywanie Alarm System Zaawans. Info Wyloguj Konfiguracja nagrywania materiału na dysk HDD - Konfiguracja nagrywania Konfiguracja reakcji na Alarm np. detekcja ruchu - Detekcja - Maskowanie (maski prywatności) - Detekcja utraty sygnału Video z kamery - Detekcja uszkodzenia dysku HDD, sieci LAN Ustawienia systemowe - Data, czas, język - Jakość zapisu, jakość kompresji video, - Konfiguracji sieci Ethernet/LAN - Konfiguracja interfejsu użytkownika - Konfiguracja chmury, NTP, DDNS, RTSP, porty TCP Ustawienia zaawansowane - Formatowanie dysku HDD - Zarządzanie kontami użytkowników - Aktualizacja firmware Informacje o HDD, podgląd nr seryjnego Wylogowanie z menu rejestratora 17

18 Menu główne -> Nagrywanie W menu konfiguracji nagrywania programujemy tryb działania dla poszczególnych kanałów oraz czasy trwania pliku na dysku twardym. 18

19 Kanał Nadmiar Konfiguracja kanału video od 1 do 4. Zalecana jest oddzielna konfiguracja każdego kanału. Równoległy zapis do dwóch plików na tym samym dysku HDD. Opcja niezalecana. Powoduje skrócenie czasu archiwizacji o połowę. W razie uszkodzenia pliku z nagraniem mamy kopię pliku pod tą samą nazwą. Jest to bardzo uproszczona funkcja typowego systemu RAID. Długość Długość plików zapisywanych na dysku HDD rejestratora. Zalecana długość to 60min. Maksymalna wartość 120min. PreRecord Tryb Czas nagrywania przed alarmem z detekcji ruchu. Czas nagrywania po detekcji ruchu Harmonogram Nagrywanie w harmonogramu Ręczny Nagrywanie ciągłe wymuszone 24/24 h Zatrzymaj wyłączenie nagrywania Tydzień Na każdy dzień można wybrać inny przedział godzinowy. Wybranie WSZYSTKIE nadpisuje harmonogramy dla poszczególnych dni. Normal Nagrywanie ciągłe 24/24h Nagrywanie z detekcji ruchu na dysk HDD. Ruch Włączenie tej opcji może nie aktywować nagrywania z detekcji ruchu, ponieważ należy dodatkowo wykonać konfigurację Detekcji ruchu. Parametry detekcji ruchu należy skonfigurować w Menu -> Alarm - >Detekcja Harmonogram 1. Okres 1 Okres czasowy dla poszczególnych dni tygodnia wybieranych z rozwijanego pola [TYDZIEŃ]. Dla Detekcji Ruchu [RUCH] harmonogram definiuje tylko włączenie nagrywania po otrzymaniu sygnału/alarmu z 19

20 detekcji ruchu. Alarm/Sygnał z detekcji ruchu posiada dodatkowy harmonogram, o którym należy pamięć. W celu zaprogramowania harmonogramu dla nagrywania z detekcji ruchu należy pamiętać, że rejestrator będzie uwzględniał iloczyn harmonogramu dla nagrywania oraz harmonogramu dla detekcji ruchu Dodatkowe harmonogramy Okres czasowy dla poszczególnych dni tygodnia wybieranych z rozwijanego pola [TYDZIEŃ]. Okres 2,3,4 Dla Detekcji Ruchu [RUCH] harmonogram definiuje tylko włączenie nagrywania po otrzymaniu sygnału/alarmu z detekcji ruchu. Alarm/Sygnał z detekcji ruchu posiada dodatkowy harmonogram, o którym należy pamięć. W celu zaprogramowania harmonogramu dla nagrywania z detekcji ruchu należy pamiętać, że rejestrator będzie uwzględniał iloczyn harmonogramu dla nagrywania oraz harmonogramu dla detekcji ruchu 20

21 Konfiguracja nagrywania z detekcji ruchu. W tym punkcie można ustawić reakcje rejestratora na sytuacje alarmowe takie jak: detekcja ruchu, maskowanie kamery, utrata sygnału czy alarm związany z usterką dysku twardego. Kanał Udostępnij Czułość Region [Ustaw] Numer wejścia/kanału Video. Zaleca się konfigurowanie kamer pojedynczo. Włączenie detekcji ruchu dla wybranej kamery Czułość detekcji ruchu Obszar detekcji ruchu. Kolor przezroczysty czerwony oznacza aktywne pole. Okres [Ustaw] Nagrywanie z kanału Harmonogram działania funkcji detekcji ruchu. Kolor zielony w kalendarzu oznacza nagrywanie okres działania detekcji ruchu. Należy wybrać nr wejścia/kanału Video gdzie ma nastąpić nagrywanie z detekcji ruchu. Brak zaznaczenia kanału 1,2,3 lub 4 oznacza brak nagrywania z detekcji ruchu. Należy zaznaczyć przynajmniej jedno wejście. 21

22 Można wybrać np. Detekcja ruchu wykryta na wejściu/kanale nr 1 powoduje nagrywanie obrazu Video z jednocześnie z wejść 1,2,3,4. Więc domyślnym ustawieniem powinno być przypisanie do wejścia/kanału nr 1 nagrywania z wejścia/kanału nr 1. Interwał. Ścieżka Aktywacja PTZ Zwłoka Wyświetla Komunikat Wyślij Okres zwłoki/opóźnienia do aktywacji kolejnej detekcji ruchu od ostatniej detekcji ruchu. Funkcja zmniejsza znacząco czułość detekcji ruchu/ Zalecamy ustawienie 1s. Sekwencja kamer po wystąpieniu alarmu z detekcji ruchu. Tzw. Funkcja SPOT na ekranie głównym Opcja nieaktywna Czas nagrywania po Detekcji Ruchu. Włączenie komunikatu informującego o wykryciu: - Zaniku sygnału Video - Detekcji Ruchu - Wykryciu maskowania kamery (zakrycie kamery) Wysyłanie wiadomości w przypadku alarmu. Należy dodatkowo wykonać konfigurację w: Menu -> System -> Sieć Menu -> System -> NetService Brzęczyk Aktywacja wbudowanego głośnika w przypadku alarmu. Wysyłanie zdjęcia na serwer FTP w przypadku alarmu. Wyślij na FTP Należy dodatkowo wykonać konfigurację w: Menu -> System -> Sieć Menu -> System -> NetService W pierwszej części wybieramy kanał, który aktywujemy [przycisk Udostępnij] i ustawiamy obszar detekcji [Maskowanie] wraz z czułością. Następnie określamy 22

23 okres aktywności detekcji ruchu [Okres -> Ustaw] oraz czas trawania alarmu [Zwłoka]. Dodatkowo można ustawić które kamery mają rozpocząć nagrywanie przy detekcji ruchu oraz sekwencje tych kamer. Ostatni część dotyczy reakcji na alarm, który może być w postaci powiadomienia, sygnału dźwiękowego, wiadomości czy pliku wysłanego na serwer FTP. Zamaskowanie kamery oraz utrata sygnału wideo również powoduje sytuację alarmową. Konfigurujemy ją podobnie jak detekcję ruchu. Dodatkowo możemy również określić reakcję na usterki związane z dyskiem twardym. Użytkownik może być powiadomiony o alarmie poprzez powiadomieni wyswietlone na ekranie monitora lub sygnał dźwiękowy. 23

24 System Ustawienia systemowe dotyczą: 24

25 Konfiguracja parametrów sieci IP Karta sieciowa DHCP dostępny Ethernet karta sieciowa przewodowa LAN Nie zalecamy używania serwera DHCP. Zalecamy ręczne ustawienie adresów IP Włączenie tej opcji powoduje automatyczną adresację numerów IP w rejestratorze przez router z włączonym serwerem DHCP. Główny adres IP rejestratora. Adres IP rejestratora musi być z tej samej sieci. Np. Adres routera: Maska podsieci routera: Adres IP Adres IP rejestratora: Maska podsieci rejestratora: Brama rejestratora: (jest to adres routera) Główny DNS: Adres IP dostarczony przez operatora łącza internetowego TPSA, NETIA (jeśli adresy DNS w routerze są poprawnie skonfigurowane to można wpisać jako Główny DNS adres routera czyli: ) Drugi DNS: Alternatywny adres IP dostarczony przez operatora łącza internetowego TPSA, NETIA (Można tu wpisać uniwersalny adres serwera DNS:

26 Maska podsieci Brama Należy wpisać identyczną jaka jest w naszym komputerze i routerze pracującym w sieci LAN./ Najczęściej jest to to adres routera Główny DNS Adres dostarczony przez dostawcę Internetu: TPSA, NETIA (Jeśli router jest poprawnie skonfigurowany można wpisać adres routera) Drugi DNS Media Port Port http Szybkie pobieranie Transfer sieciowy Alternatywny adres dostarczony przez dostawcę Internetu: TPSA, NETIA (Alternatywny adres serwera DNS można też wyszukać w Internecie. Np. IP: ) Główny port danych wykorzystywany do transmisji obrazu. Przy dostępie zdalnym należy wykonać przekierowanie tego portu TCP. Domyślnie Główny port danych http wykorzystywany do transmisji interfejsu http przy dostępie z przeglądarki IE. Przy dostępie zdalnym należy wykonać przekierowanie tego portu TCP. Domyślnie 80 Szybie pobieranie / Szybki transfer Automatyczne regulacja pasma w zależności od szybkości łącza internetowego 26

27 Zaawansowane ustawienia sieciowe Parametry związane z zaawansowanymi funkcjami sieciowymi, PPPoE NTP Opcja wykorzystywana przy modemach Neostrady. Okno konfiguracyjne w celu włączenia aktualizacji czas Więcej informacji w Dziale: Ustawienie Daty i Czasu (tej instrukcji) Okno konfiguracji serwera . FILTR IP DDNS Należy podać dane konfiguracyjne konta pocztowego. Usługa została przetestowana na: poczta.o2.pl Rejestrator na skonfigurowany adres może wysyłać wiadomości o detekcji ruchu, zasłonięcie kamery, utrata obrazu Video. Wiadomości nie zawierają zdjęcia/załącznika. Filtr IP dostępu do Rejestratora (prosty firewall) Zalecamy nie aktywować opcji. Włączenie oraz konfiguracja współpracy z serwerami DynDNS. Z usługi DDNS możemy korzystać w celu zdalnego dostępu do rejestratora jeśli posiadamy zmienny publiczny adres IP. Alternatywną metodą dostępu jest wykorzystanie funkcji chmury w celu zdalnego dostępu. W tym przypadku nie jest wymagany publiczny adres IP. Dostęp zrealizowany może być 27

28 na FTP - ARSP - Serwer Alarmu Monitor mobilny - - UPnP - RTSP - Możliwość włączenia funkcjonalności chmury. Domyślne MTU 1280 Byte. Chmura Funkcja Chmury w rejestratorze EV-8604 daje nam możliwość zdalnego dostępu do rejestratora przez: router ze zmiennym adresem IP, serwery Proxy operatorów 3G/LTE, firewalle. Nie będzie potrzeby przekierowywania portów TCP na routerze. Logowanie będzie odbywało się poprzez podanie numeru seryjnego rejestratora, nazwy użytkownika oraz hasła. Dostęp do rejestratora możliwy będzie przez stronę WWW oraz program CMS. Nr seryjny rejestratora odczytujemy w oknie: Menu -> Info -> Wersja -> Serial No. Strony WWW do logowania: Program CMS: e/ev-8604_oprogramowanie.zip 28

29 Konfiguracja serwera FTP Zezwól Serwer IP Włączenie możliwości zapisu nagrań alarmowych (z detekcji ruchu) na serwer FTP. Stały adres publiczny IP serwera FTP Port Port serwera FTP. Domyślny port FTP: 21 Nazwa operatora Hasło Max. Długość pliku Lokalizacja zdaln. Podgól. Nazwa użytkownika na serwerze FTP Hasło dostępowe na serwerze FTP Maksymalna wielkość pliku wysyłanego na serwer FTP Katalog do zapisu na serwerze FTP. Zapis do katalogu głównego, znak: / 29

30 Wyświetlanie GUI [ Wyświetlanie GUI ] Sposób wyświetlania obrazów z kamer oraz informacji dodatkowych dołączonych do poszczególnych kanałów wraz z maskami prywatności, Ścieżka Sekwencji kamer i podziału oraz sekwencji alarmowej na ekranie głównym. 30

31 Zaawansowane W zakładce zaawansowane konfigurujemy: dysk możliwość formatowania, podziału na partycje i określenie typu poszczególnych przestrzeni, konta dodajemy konta użytkowników obsługujących rejestrator lub łączących się przez sieć, użytkownicy wyświetlana jest lista aktualnie połączonych użytkowników, wyjście TV reguluje pozycję obrazu na ekranie monitora, auto restart możliwość automatycznego restartu rejestratora o określonej godzinie, przywróć możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych, aktualizacja aktualizowanie rejestratora, dodatkowe określa głoowne możliwości rejestratora 31

32 Informacje Zakładka info zawiera szczegóły dotyczace dysków, zajętości poszczególnych kanałów, pamięć zdarzeń i wersji. Wyloguj Zakładka ta umożliwia wylogowanie użytkownika lub ponowne uruchomienie rejestratora. 32

33 Sp. z o.o. ul. Płomyka Warszawa tel

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup naszego rejestratora HDCVI!

Dziękujemy za zakup naszego rejestratora HDCVI! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora HDCVI! Niniejszy podręcznik użytkownika stworzono, by stanowił pomoc w instalacji urządzenia. Proszę zachować ten podręcznik na wypadek przyszłych potrzeb. Proszę

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Podręcznik instalacji i obsługi Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Spis treści 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Właściwości produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator cyfrowy wizji 8 kanałów VEDVR2308 ul. Jutrzenki 94, 02-230 i Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo