Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 308 i DVR 204

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 308 i DVR 204"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 308 i DVR 204 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość.

2 Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24)

3 Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń Panel przedni Panel tylny Pilot zdalnego sterowania Uruchamianie i wyłączanie urządzenia Włączanie Wyłączanie Logowanie do systemu Menu podręczne Menu główne Nagrywanie Odtwarzanie Kontrola PTZ Ustaw. Koloru Ustaw. Ekranu Menu główne Nagrywanie Konfiguracja nagrywania (Konfig. Nagryw.) Kodowanie Zarządzanie dyskiem twardym (Dysk) Sieć NetService (usługi sieciowe) Ustawienia PTZ (Ustaw. PTZ) Alarm Detekcja Maskowanie Utrata wideo Nietypowy System Ogólne Wyświetl GUI Konta Aktualizacja (Aktualiz.) Przywróć Archiwizacja Dodatkowe Automatyczna konserwacja systemu (Auto Podtrzy.)

4 1. Złącza i przyciski urządzeń 1.1 Panel przedni 1. W górę / zmień widok 2. W dół / zmień widok 3. W lewo / plus 4. W prawo / minus 5. Menu główne / zatwierdź 6. Wróć / anuluj 7. Dioda zasilania 8. Dioda alarmu 9. Dioda dysku twardego 10. Odbiornik IR 1.2 Panel tylny 1. Wejścia wideo 2. Wyjście wideo 3. Wejście audio 4. Wyjście audio 5. Wyjście VGA 6. Port LAN 7. Porty USB (myszki i nośnika danych) 8. Interfejs RS Zasilanie Tabela 1: Funkcje przycisków panela przedniego Nr Nazwa Symbol Funkcja 1 Przełącz SHIFT 2 Przyciski kierunkowe Przełącza pomiędzy trybami wprowadzania danych takimi jak: znaki, liczby i inne. Usuń kursor. Dodaj lub pomniejsz liczbę podczas edycji. Zmień ustawienia w menu. Wybierz 1 lub 4 kanał obserwacji

5 Menu główne/ Zatwierdź <> ENTER 3 Anuluj ESC 4 5 Odtwarzaj poprzedni plik Odtwarzaj następny plik I I 6 Odtwarzaj powoli 7 Odtwarzaj szybko 8 9 Odtwarzaj wstecz/ zatrzymaj Odtwarzaj/ zatrzymaj II/ /II Usuń kursor. Wybierz 2 lub 3 kanał obserwacji. Zatwierdź. Wejdź do głównego menu. Wróć do poprzedniego menu lub anuluj operację. Przejdź z trybu przeglądania nagrania do trybu obserwacji w czasie rzeczywistym. Odtwarzaj poprzedni plik. Wprowadź 1 w trybie edycji. Odtwarzaj następny plik. Wprowadź 2 w trybie edycji. Odtwarzaj powoli lub normalnie. Wprowadź 3 w trybie edycji. Odtwarzaj szybko lub normalnie. Wprowadź 4 w trybie edycji. Odtwarzaj nagranie wstecz lub zatrzymaj je. Wprowadź 5 w trybie edycji. Odtwarzaj lub zatrzymaj nagranie. Wprowadź 6 w trybie edycji. 10 Nagraj REC Rozpocznij/zatrzymaj nagrywanie. 1.3 Pilot zdalnego sterowania Rysunek 1: Pilot (widok z przodu) Nr Nazwa Funkcja 1 Przycisk wielu okien Przełącza pomiędzy widokiem jednego okna a widokiem wielu okien. 2 Klawiatura numeryczna Pozwala wprowadzić kod, numer i zmieniać kanały. 3 [Esc] Taka sama funkcja jak przycisku [Esc] na panelu przednim

6 4 Przyciski kierunku Taka sama funkcja jak przycisków kierunkowych na panelu przednim. 5 ADD Dodaj rejestrator. Wprowadź numer rejestratora by móc nim zarządzać. 6 FN Funkcje pomocnicze. 7 Kontrola nagrania Przyciski służące do kontrolowania nagrania. 8 Tryb nagrywania Przełącz w tryb nagrywania. 2. Uruchamianie i wyłączanie urządzenia 2.1 Włączanie Aby uruchomić urządzenie wystarczy podłączyć je do sieci elektrycznej o parametrach: 220V ± 10%/50Hz-60Hz, przy pomocy dołączonego zasilacza. Po podłączeniu urządzenia do sieci zapali się dioda sygnalizująca ten fakt. Po uruchomieniu się urządzenia usłyszysz kilka krótkich dźwięków oznacza to, że urządzenie jest gotowe do pracy. Jeśli ustawiono wcześniej okres w którym urządzenie ma nagrywać, a uruchomienie urządzenia odbywa się w tym właśnie okresie, to po uruchomieniu się urządzenia nagrywanie rozpocznie się automatycznie. Uwaga! Urządzenie nie działa bez zasilania z sieci. Brak prądu powoduje wyłącznie się urządzenia. Aby możliwe było nagrywanie zdarzeń w czasie braku dostawy energii elektrycznej, zaleca się stosowanie dodatkowego zasilacza awaryjnego typu UPS. 2.2 Wyłączanie Aby poprawnie wyłączyć urządzenie należy rozwinąć [Menu podręczne] (prawy klawisz myszy) i wybrać opcję [Wyloguj], a następnie [Wyłącz]. Po tej czynności można odłączyć urządzenie od prądu. 3. Logowanie do systemu Pierwsze uruchomienie menu głównego poprzedzone zostanie komunikatem z żądaniem podania poprawnego hasła dostępu dla danego konta użytkownika. Domyślnie ustawione są dwa konta użytkowników: admin i guest (z ang. gość). Dla obu kont ustawiono domyślnie: brak hasła. Pamiętaj! Trzykrotne wprowadzenie niepoprawnego hasła uruchomi alarm. Pięciokrotne wprowadzenie niepoprawnego hasła spowoduje zablokowanie konta użytkownika. Odblokowanie konta nastąpi automatycznie po 30 min lub po ponownym uruchomieniu rejestratora

7 Uwaga! Aby uniemożliwić dostęp do ustawień osobom nieupoważnionym zaleca się ustanowienie hasła dla każdego z kont użytkowników. Można to zrobić w Menu główne» Konta. 4. Menu podręczne Menu podręczne dostępne jest po naciśnięciu prawego klawisza myszy na głównym ekranie podglądu. 4.1 Menu główne Patrz rozdział: Nagrywanie Zaznacz wybrany tryb nagrywania dla wszystkich kanałów lub dla każdego osobno. Dostępne tryby nagrywania: Kalendarz oznacza nagrywanie obrazu wg ustawień dokonanych w ustawieniach nagrywania w Menu główne» Konfig. Nagryw. Rysunek 2: Widok menu podręcznego Ręczny oznacza, że nagrywanie obrazu z wybranych kanałów odbywać się będzie bez względu na ustawienia dokonane w konfiguracji nagrywania. Zatrzymaj oznacza, że obraz z wybranych kanałów nie będzie nagrywany bez względu na ustawienia dokonane w konfiguracji nagrywania. Rysunek 3: Widok interfejsu nagrywania - 7 -

8 4.3 Odtwarzanie Kliknięcie w tę opcję spowoduje otwarcie interfejsu odtwarzacza nagrań wideo. 1. Lista wyszukanych plików 2. Informacje o wybranym pliku 3. Dostęp do opcji archiwizacji pliku 4. Archiwizacja pliku 5. Wyszukiwarka plików 6. Zarządzanie odtwarzaniem 7. Podpowiedź Rysunek 4: Widok odtwarzacza wideo / - odtwarzaj/pauzuj - stop - odtwarzaj powoli - poprzednia klatka - poprzedni plik - powtórz odtwarzanie - odtwarzaj wstecz - głośność - szybkie odtwarzanie - następna klatka - następny plik - włącz pełny ekran 4.4 Kontrola PTZ Wyświetla interfejs kontroli kamer obrotowych PTZ. 4.5 Ustaw. Koloru Interfejs pozwala na ustawienie parametrów obrazu takich jak: jasność, kontrast, nasycenie, odcień, wzmocnienie, poziom ostrości, ostrość w pionie. Możliwe jest ustawienie okresowej zmiany wartości parametrów np. na okres nocny można ustawić nieco ciemniejszy obraz, aby nie męczyć wzroku. 4.6 Ustaw. Ekranu Interfejs umożliwia konfigurację ekranu poprzez ustawienie marginesów i dodatkowej regulacji pionowej i poziomej. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie wyświetlanego obrazu

9 5. Menu główne Rejestrator DVR 308 i DVR Instrukcja obsługi Rysunek 5: Widok menu głównego Menu główne Podmenu Funkcja Nagrywanie Konfig. Nagryw. Kodowanie Dysk Ustaw status nagrywania dla każdego kanału. Ustaw konfigurację nagrywania, typ nagrywania, przedział czasowy nagrywania. Ustaw główny (pomocniczy) parametr kodowania: tryb kodowania, ilość klatek, jakość obrazu i inne. Zarządzanie dyskiem twardym. Sieć Netservice Ustawienia podstawowych parametrów sieciowych. Ustaw. PTZ Alarm System Detekcja Maskowanie Utrata Video Nietypowy Ogólne Wyświetl GUI Konta Aktualiz. Przywróć Konfiguracja parametrów urządzenia PTZ. Ustawienia wykrywania ruchu. Ustawienia zdarzeń w przypadku zasłonięcia kamery. Ustawienia zdarzeń w przypadku utraty sygnału wideo. Ustawienia zdarzeń dla sytuacji nietypowych takich jak: błąd dysku, jego odłączenie lub brak miejsca na dysku, utrata połączenia z siecią, konflikt IP. Ustawienia ogólne takie jak: czas, data, język, standard wideo, co zrobić w przypadku zapełnienia się dysku, nr rejestratora, automatyczne wylogowania po określonym czasie. Ustawienia wyświetlania interfejsu graficznego: rozdzielczości, strefy prywatności dla poszczególnych kanałów wideo, nazwy kanałów wideo, wyświetlanie czasu. Ustawienie pozycji elementów graficznych na ekranie. Automatyczne przełączanie widoków. Ustawienia kont użytkowników. Aktualizacja oprogramowania rejestratora. Przywraca ustawienia fabryczne

10 Archiwizacja Dodatkowe Auto Podtrzy. Archiwizuje nagrania na dostępnych nośnikach danych. Zarządza funkcjami dodatkowymi. Ustawienia automatycznego restartu systemu. Ustawienia automatycznego usuwania starszych plików. 5.1 Nagrywanie Aby wejść wybierz: Menu główne» Nagrywanie lub skorzystaj z menu podręcznego. Patrz rozdział: Konfiguracja nagrywania (Konfig. Nagryw.) Aby wejść wybierz: Menu główne» Konfig. Nagryw. Domyślne ustawienia oznaczają 24 godzinne nagrywanie obrazu dla każdego kanału. Dostępne opcje: Kanał numer kanału, którego dotyczą ustawienia wyświetlane na ekranie. Długość (domyślnie 60 min). Długość pojedynczego pliku z nagraniem wideo. Tryb ustaw czy nagrywać obraz cały czas, w określonym czasie lub wyłącz nagrywanie. Kalendarz nagrywanie obrazu w określonym czasie. Ustaw do czterech okresów nagrywania oddzielnie dla każdego dnia tygodnia lub łącznie dla całego tygodnia. Ustaw typ nagrywania. Nagrywanie normalne (Norm oznaczenie pliku z nagraniem: R ) i/lub nagrywanie po detekcji ruchu, zakrycia kamery, utraty sygnału wideo (Ruch oznaczenie pliku z nagraniem: M ). Ręczny ciągłe nagrywanie obrazu z danego kanału. Zatrzymaj wyłącza nagrywanie obrazu z danego kanału. Kopia zapasowa Włączenie tej opcji spowoduje, że na dysku dodatkowym zapisywane będą kopie zapasowe plików wideo. Dysk dodatkowy musi być podłączony. PreRecord (domyślnie 5 sek.) nagrywaj obraz od 1-30 sek. przed zaistniałym zdarzeniem (funkcja ma zastosowanie przy ustawionej detekcji zdarzeń). 5.3 Kodowanie Aby wejść wybierz: Menu główne» Kodowanie. Parametry kodowania wideo i audio. Pierwsza kolumna dotyczy ustawień kodowania obrazu zapisywanego na dysku (podgląd bezpośredni). Druga kolumna dotyczy kodowania obrazu odbieranego poprzez sieć (podgląd przez sieć). Im wyższe wartości parametrów strumienia obrazu odbieranego poprzez sieć, tym większe obciążenie sieci. Kanał numer kanału dla którego ustawiane są parametry

11 Rejestrator DVR 308 i DVR Instrukcja obsługi Kompresja algorytm kompresji obrazu. Standardowy H.264. Rozdzielczość dostępne rozdzielczości dla podglądu bezpośredniego (od najwyższej): D1/HD1/CIF/QCIF oraz CIF/QCIF dla podglądu poprzez sieć. Ilość kl/s (FPS) - liczba klatek na sekundę. Domyślnie 25 kl/s (podgląd bezpośredni) i 12 kl/s (podgląd poprzez sieć). Rodzaj transmisji CBR oznacza stałą wartość strumienia kodowanych danych. VBR oznacza zmienną wartość. Jakość Opcja aktywna przy wyborze rodzaju transmisji o zmiennej wartości - VBR. Oznacza jakość kodowanego obrazu. Wartości od: Najsłabsza do Najlepsza. Im wyższa wartość tym wyższa jakość obrazu. W zależności od rozdzielczości transfer mieści się w przedziałach: D1 (1000~1500 kb/s), CIF (400~600 kb/s), QCIF (64~512 kb/s). Transfer (Kb/s) - Opcja aktywna przy wyborze rodzaju transmisji o stałej wartości - CBR. Oznacza jakość kodowanego obrazu. Wartości od: 512 kb/s do 2560 kb/s (podgląd bezpośredni), od 35 kb/s do 286 kb/s (podgląd przez sieć). Im wyższa wartość tym wyższa jakość obrazu. Klatka kluczowa Parametr ściśle powiązany z kodowaniem H.264. Oznacza co ile klatek zapisywana ma być klatka kluczowa. Im niższa wartość parametru tym lepsza jakość obrazu, ale i większe zapotrzebowania na moc obliczeniową i pamięć potrzebną do zapisu plików o większym rozmiarze. Dostępne wartości od 2 do 12. Video/Audio zaznaczenie pierwszego pola oznacza zapisywanie do pliku (lub wysyłanie do sieci) obrazu wideo. Zaznaczenie drugiego pola oznacza dołączenie do pliku ścieżki audio. 5.4 Zarządzanie dyskiem twardym (Dysk) Aby wejść wybierz: Menu główne» Dysk. Po uruchomieniu widoczna jest lista dostępnych dysków twardych. Menu umożliwia konfigurację i zarządzanie dyskami twardymi podłączonymi do urządzenia. Dostępne funkcje zarządzania pojedynczym dyskiem: Odczyt/Zapis ustawia zaznaczony dysk jako dysk do odczytu i zapisu danych. Tylko odczyt ustawia zaznaczony dysk jako dysk tylko do odczytu danych. Zapasowy (dysk kopii zapasowych) ustawia zaznaczony jako dysk przeznaczony do przechowywania kopii zapasowych plików zapisywanych na dysku oznaczonym jako: Odczyt/Zapis. Format formatuje zaznaczony dysk (usuwa wszystkie dane). Partycje ustanawia dowolną ilość partycji na zaznaczonym dysku (dowolną ilość dysków logicznych)

12 5.5 Sieć Aby wejść wybierz: Menu główne» Sieć. Rejestrator DVR 308 i DVR Instrukcja obsługi W panelu tym ustawić można parametry sieciowe urządzenia takie jak adres IP, maska podsieci, brama i inne. Do prawidłowej konfiguracji wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu sieci komputerowych. Transfer sieciowy (wielkość przesyłanych danych), do wyboru są cztery warianty: Adaptacyjny jakość obrazu oraz płynność będzie dostosowywana automatycznie. Wg Jakości jakość obrazu jest priorytetem. Płynność może ulegać wahaniom. Wg Płynności najważniejsza jest płynność obrazu. Jakość może się wahać. Priorytet sieci po włączeniu tej opcji system w pierwszej kolejności obsługuje sieciową transmisję danych NetService (usługi sieciowe) Aby wejść wybierz: Menu główne» Sieć» NetService. Z listy serwerów sieciowych wybierz jeden i naciśnij przycisk Ustaw. PPPoE połączenie przeznaczone jest do bezpośredniego łączenia się urządzenia z Internetem za pomocą modemu ADSL (np. przez Neostradę zmienny adres IP). Po wprowadzeniu wymaganych danych, należy zrestartować urządzenie. Po ponownym uruchomieniu urządzenie automatycznie wykona połączenie. NTP konfiguracja połączenia z serwerem czasu. konfiguracja połączenia z serwerem pocztowym SMTP. Ustanowienie połączenia pozwoli urządzeniu wysyłać wiadomości . Możliwe jest ustawienie do 3 odbiorców. Wpisz w pole Odbiorca do 3 adresów oddzielając je dwoma znakami: ; (średnik + spacja). Odbiorca i Nadawca może używać takiego samego adresu. W polu Nazwa można wpisać dowolny tytuł wiadomości. Filtr IP ogranicz dostęp sieciowy, stwórz listę dozwolonych (Biała lista) i niedozwolonych (Czarna lista) adresów IP. Wybierz odpowiednią listę z pola Ograniczony, wprowadź adres IP i naciśnij przycisk Dodaj. Aby usunąć wpis z wybranej listy, zaznacz go i naciśnij przycisk Usuń. DDNS konfiguracja połączenia z serwerem DDNS. Funkcja wykorzystywana jest w przypadku podłączenia urządzenia do sieci w której otrzymuje ono zmienny adres IP (np. neostrada). Aby rejestrator był dostępny w sieci pod stałym adresem IP lub domeną należy poprawnie skonfigurować ten parametr. FTP konfiguracja serwera FTP. Połączenie z serwerem FTP umożliwia urządzeniu wysyłanie plików na dowolny serwer zewnętrzny. Serwer Alarmu Monitor mobilny uaktywnia dostęp do rejestratora za pomocą urządzeń mobilnych

13 przez wybrany port. Rejestrator DVR 308 i DVR Instrukcja obsługi UPnP usługa automatycznego przekazywania portów do routera. Usługa musi być włączona na routerze. RTSP ustawienia portu dla protokołu RTSP. 5.6 Ustawienia PTZ (Ustaw. PTZ) Aby wejść wybierz: Menu główne» Ustaw. PTZ. Podmenu przeznaczone jest do konfiguracji protokołu komunikacyjnego do obsługi kamer PTZ. 5.7 Alarm Kanał numer konfigurowanego kanału. Protokół właściwy protokół dla podłączonej kamery PTZ. Adres adres kamery PTZ (taki sam jak ustawiony w kamerze). Szybkość szybkość transmisji RS485. Bity danych ilość bitów danych. Bity stopu ilość bitów stopu. Parzystość metoda sprawdzania parzystości danych. Aby wejść wybierz: Menu główne» Alarm. W tym menu znajdują się ustawienia dotyczące alarmu wywołanego w przypadku zajścia określonego zdarzenia np. wykrycie ruchu (Detekcja), zakrycie obiektywu kamery (Zamaskowanie), utrata sygnału wideo z kamery (Utrata wideo) Detekcja Aby wejść wybierz: Menu główne» Alarm» Detekcja. W momencie wykrycia ruchu (o ustawionym natężeniu) przez system następuje wywołanie alarmu i powiązanych ze zdarzeniem funkcji. Kanał numer kanału, którego dotyczą ustawienia. Czułość poziom czułości detekcji. Im wyższa tym łatwiej wywołać alarm. Region - możliwe jest ustawienie obszaru w obrębie którego rozpoznawany będzie ruch. Aby ustawić obszar naciśnij klawisz Ustaw parametru Region i zaznacz dowolny obszar, który ma podlegać detekcji

14 Rysunek 6: Ustawianie obszarów detekcji Okres ustaw w jakim okresie ma być aktywna detekcja. Interwał tylko jeden sygnał alarmowy włączany jest podczas wykrycia nawet kilku sygnałów ruchu w ustawionym czasie. Nagrywanie z kanału ustaw z których kanałów ma być nagrywany obraz po wykryciu ruchu. Sekwencja ustaw z których kanałów ma być wyświetlany obraz po wykryciu ruchu. Aktywacja PTZ uaktywnij PTZ dla danego kanał. Czas ustaw ile czasu ma jeszcze trwać nagranie po ustaniu alarmu (od 10 do 300 sek.). Wyświetl powiadomienie wyświetl komunikat w momencie wykrycia ruchu. Brzęczyk uaktywnij charakterystyczny sygnał dźwiękowy po wykryciu ruchu Wyślij wyślij wiadomość po wykryciu ruchu. (Opcja działa po prawidłowej konfiguracji połączenia z serwerem pocztowym). Wysył. na FTP wyślij nagranie na serwer FTP. (Opcja działa po prawidłowej konfiguracji połączenia z serwerem FTP) Maskowanie Aby wejść wybierz: Menu główne» Alarm» Maskowanie. W momencie zakrycia obiektywu kamery system zareaguje na to zdarzenie w ustawiony przez użytkownika sposób. Dostępne parametry jak w rozdziale: Utrata wideo Aby wejść wybierz: Menu główne» Alarm» Utrata Video. Ustaw parametry zachowania się systemu w momencie utraty sygnału wideo (przecięcie kabla, uszkodzenie kamery itd.) na określonym kanale. Dostępne parametry jak w rozdziale:

15 5.7.4 Nietypowy Rejestrator DVR 308 i DVR Instrukcja obsługi Aby wejść wybierz: Menu główne» Alarm» Nietypowy. Ustaw parametry zachowania się systemu w momencie pojawienia się zdarzeń nietypowych takich jak: brak dysku, błąd dysku, brak miejsca na dysku, brak połączenia z siecią, konflikt adresów IP. Dostępne parametry jak w rozdziale: System Aby wejść wybierz: Menu główne» System. Menu umożliwia konfigurację ustawień systemowych Ogólne Aby wejść wybierz: Menu główne» System» Ogólne. Interfejs umożliwia ustawienie poniższych parametrów: Czas Systemu pozwala ustawić aktualną datę i godzinę. Format Daty pozwala wybrać format daty wyświetlanej na ekranie. Separator daty pozwala wybrać znak oddzielający składowe daty. Format Czasu pozwala wybrać format czasu 24 godzinny lub 12 godzinny. Czas letni interfejs pozwala ustawić okres w którym obowiązuje zmiana czasu na letni. (opcja domyślnie wyłączona). Język pozwala wybrać jeden z dostępnych języków. Domyślnie: Polski. Dysk Pełny pozwala ustawić zachowanie urządzenia w momencie zapełnienia się dysku. Należy wybrać, czy w takiej sytuacji przerwać nagranie, czy nadpisywać stare pliki. Standard Video do wyboru PAL lub NTSC Auto wylogowanie ustaw po jakim czasie ma nastąpić automatyczne wylogowanie użytkownika. Maksymalna wartość to 60 min. Ustawienie 0 min oznacza wyłączenie automatyczne wylogowania Wyświetl GUI Aby wejść wybierz: Menu główne» System» Wyświetl GUI. Interfejs umożliwia ustawienie parametrów wyświetlania Graficznego Interfejsu Użytkownika (GUI). Dostępne parametry wspólne dla wszystkich kanałów: Nazwa kanału pozwala ustawić nazwę każdego kanału. Ścieżka pozwala ustawić sekwencję przełączania widoku i wybór kanałów dla danego

16 Rejestrator DVR 308 i DVR Instrukcja obsługi widoku oraz interwał pomiędzy przełączeniami. Wyświetl czas włącz/wyłącz wyświetlanie daty i godziny. Status nagrywania włącz/wyłącz informację o statusie nagrywania. Nazwa Kanału - włącz/wyłącz wyświetlanie nazwy kanału. Status alarmu - włącz/wyłącz informację o statusie alarmu. Informacje o transmisji - włącz/wyłącz informację o transmisji. Przeźroczystość ustaw poziom przeźroczystości interfejsu. Wartości od 128 do 255. Wartość 255 oznacza brak przeźroczystości. Rozdzielczość ustaw rozdzielczość ekranu (800x600, 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900). Parametry dla poszczególnych kanałów: Konta Strefy prywatności pozwala ustawić obszary obrazu, które powinny być zasłonięte (nie powinny znaleźć się na nagraniu). Możliwe jest ustanowienie do 4 stref prywatności. Wyświetl czas włącz/wyłącz wyświetlanie daty i godziny. Nazwa kanału włącz/wyłącz wyświetlanie nazwy kanału. Możliwe jest ustawienie pozycji na ekranie czasu i nazwy kanału. Aby to zrobić należy kliknąć przycisk ustaw obok opcji nazwa kanału, a następnie ustawić elementy w dowolnej pozycji i nacisnąć prawy klawisz myszy. Aby wejść wybierz: Menu główne» System» Konta. Interfejs pozwala na zarządzanie grupami i poszczególnymi kontami użytkowników. Pozwala na tworzenie nowych, edycję i usuwanie starych kont, przypisywanie kont do odpowiedniej grupy, nadawanie uprawnień danej grupie do konkretnych funkcjonalności systemu. Użytkownik może być przypisany tylko do jednej grupy. Możliwe jest utworzenie nieograniczonej liczby użytkowników. Dodawanie nowego użytkownika. Wykonaj poniższe kroki: 1. Dodaj nową (lub edytuj) grupę. Nadaj grupie nazwę, krótki opis oraz zaznacz właściwe uprawnienia. 2. Dodaj użytkownika ( Dodaj Użytk. ). Podaj nazwę użytkownika, hasło dostępu, krótki opis (opcjonalnie) oraz wybierz odpowiednią grupę. Możesz włączać i wyłączać uprawnienia danego użytkownika niezależnie od przydzielonej mu grupy. Zmiana hasła użytkownika. Aby zmienić hasło użytkownika wystarczy wybrać go listy użytkowników i nacisnąć przycisk:

17 Zmień Hasło. Następnie należy wprowadzić stare hasło, podać i powtórzyć nowe hasło i zatwierdzić zmiany klikając OK. Edycja użytkownika lub grupy. Edycja jest zbliżona do dodawania nowego użytkownika (lub nowej grupy). Aby edytować użytkownika zaznacz go na liście użytkowników i naciśnij Edytuj Użytk.. Aby edytować grupę naciśnij Edytuj Grupę następnie z rozwijanej listy wybierz którą grupę chcesz edytować. Usuń użytkownika lub grupę. Aby usunąć użytkownika należy zaznaczyć go na liście użytkowników, a następnie kliknąć w przycisk Usuń Użytk. i potwierdzić usunięcie. Aby usunąć grupę naciśnij Usuń Grupę. Następnie wybierz z rozwijanej listy, którą grupę chcesz usunąć, naciśnij Usuń i potwierdź klikając OK Aktualizacja (Aktualiz.) Aby wejść wybierz: Menu główne» System» Aktualiz. Interfejs pozwala na przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania urządzenia. Aktualizuj pozycję wybierz urządzenie podłączone do portu USB. Uaktualnij plik wybierz plik z aktualizacją. Pamiętaj! Upewnij się, że wybrany został właściwy plik zawierający aktualizację. Niepoprawny plik może spowodować nieodwracalne uszkodzenie systemu Przywróć Aby wejść wybierz: Menu główne» System» Przywróć. Przywracanie ustawień fabrycznych. Możliwe jest przywrócenie ustawień wszystkich kategorii systemu lub tylko wybranych Archiwizacja Aby wejść wybierz: Menu główne» System» Archiwizacja. Interfejs pozwala na przeprowadzenie archiwizacji nagrań na zewnętrznym nośniku danych. Przed archiwizacją nośnik musi zostać zainstalowany. Po ręcznym (lub wynikającym z innych przyczyn) przerwaniu archiwizacji, skopiowane dotąd pliki będą dostępne do odczytu. Dostępne opcje: Wykryj wykryj dostępne nośniki danych. Archiwizacja uruchom archiwizację wybranych plików. BackupLive uruchom automatyczną archiwizację w czasie rzeczywistym. Format formatowanie (usuwanie danych z) nośnika

18 Zatrzymaj przerywa proces archiwizacji Dodatkowe Aby wejść wybierz: Menu główne» System» Dodatkowe. Konfiguracja parametrów dodatkowych systemu Automatyczna konserwacja systemu (Auto Podtrzy.) Aby wejść wybierz: Menu główne» System» Auto Podtrzy. Ustaw kiedy ma być dokonywany automatyczny restart systemu oraz czy usuwać starsze pliki. Jeśli wybrano opcję usuwania starszych plików, to należy także podać jak bardzo stare pliki usuwać (od 1 do 255 dni)

19 Notatki

20 Po okresie użytkowania sprzęt należy oddać firmie zajmującej się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wolno wyrzucać go razem z innymi odpadami.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii HD-AHD-04,08,16

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii HD-AHD-04,08,16 INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii HD-AHD-04,08,16 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu rejestratora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMER

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMER INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMER IPOX ECO WWW.IPOX.PL Wersja: 1.1 Data: 05-05-2016 1. Wprowadzenie Niniejsza instrukcja opisuje kluczowe funkcjonalności kamer serii THD oraz DHD. Z uwagi na zmiany zachodzące w

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii AHD-04,08,16

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii AHD-04,08,16 INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii AHD-04,08,16 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-40B FLEX-40RJ POLAR-080 POLAR-160

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-40B FLEX-40RJ POLAR-080 POLAR-160 Instrukcja obsługi Rejestrator FLEX-40B FLEX-40RJ POLAR-080 POLAR-160 Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi vcms

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi vcms Instrukcja obsługi vcms Wersja 1.0.1.1 Spis treści Rozdział 1 Wstęp... 1 1.1 Wstęp... 1 1.2 Wymaganie PC... 1 1.3 Ustawienia fabryczne... 1 Rozdział 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 Logowanie... 2 2.2 Panel

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1 OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.2 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Jedno wyjście audio: podłącz głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 2. Jedno wejście audio: podłącz mikrofon

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d7204v i7-d7208v i7-d7216v i7-d72f16v

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d7204v i7-d7208v i7-d7216v i7-d72f16v Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d7204v i7-d7208v i7-d7216v Instrukcja obsługi Wersja 11.2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-80IP FLEX-160IP FLEX-162IP FLEX-320IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-80IP FLEX-160IP FLEX-162IP FLEX-320IP Instrukcja obsługi Rejestrator FLEX-80IP FLEX-160IP FLEX-162IP FLEX-320IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X2 2014.12 CECHY PRODUKTU... 2 PODSTAWOWE OPERACJE... 3 1 INSTALACJA DYSKU (URZĄDZENIE MUSI BYĆ ODŁĄCZONE OD NAPIĘCIA)... 3 2 URUCHAMIANIE... 3

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR16015ME : Ilość kanałów video : 16 Ilość dysków : 1 szt esata : BRAK Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5MPx, 3Mpx, 1080p,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnych elementów rejestratora na własną rękę. Środowisko pracy rejestratora Rejestrator powinien być umieszczony tylko w suchym otoczeniu o temperaturze pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy rejestrator obrazu

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy rejestrator obrazu INSTRUKCJA OBSŁUGI SWANN SW-R-DVR4NETPLUS Cyfrowy rejestrator obrazu O FIRMIE: Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom

Bardziej szczegółowo

Inteligentne wyszukiwanie nagrań w rejestratorach INTERNEC IP instrukcja konfiguracji

Inteligentne wyszukiwanie nagrań w rejestratorach INTERNEC IP instrukcja konfiguracji Inteligentne wyszukiwanie nagrań w rejestratorach INTERNEC IP instrukcja konfiguracji Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń IP. Instrukcja nie opisuje kroków konfiguracji

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: konfiguracja zdarzeń alarmowych w systemie monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: konfiguracja zdarzeń alarmowych w systemie monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: konfiguracja zdarzeń alarmowych w systemie monitoringu analogowego CCTV

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > rejestratory IP > 64 kanałowe > Model : - Producent : BCS Ilość kanałów video: do 64 Bitrate: wej. / wyj. 192 / 192 Mb/s Ilość dysków: 8 szt. (max. 32 TB), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, Obsługa routerów 3 G, Praca w CHMURZE, EV-8604

Rejestrator cyfrowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, Obsługa routerów 3 G, Praca w CHMURZE, EV-8604 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. REJESTRATORA CYFROWEGO 8 i 16-kanałowego

INSTRUKCJA INSTALACJI. REJESTRATORA CYFROWEGO 8 i 16-kanałowego INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO 8 i 16-kanałowego 1 1. Środki ostrożności OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Karta DVRX8audio Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-10-2016 Karta DVRX16audio Absolutna nowość

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA I OBSŁUGA KAMERY ZA POMOCĄ SMARTFONA / TABLETU Z SYSTEMEM ANDROID

KONFIGURACJA I OBSŁUGA KAMERY ZA POMOCĄ SMARTFONA / TABLETU Z SYSTEMEM ANDROID KONFIGURACJA I OBSŁUGA KAMERY ZA POMOCĄ SMARTFONA / TABLETU Z SYSTEMEM ANDROID UWAGA! Rekomendowana wersja systemu android to 4.2 lub wyższa. 1. Podłączenie kamery CAMSPOT 3.1 1.1. 1.2. 1.3. Podłącz do

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR KEYB v14 Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR-KEYB jest prostym urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnej klawiatury komputerowej (PS-2) do cyfrowych rejestratorów wideo Konstrukcja oparta

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE... 2 1.1. OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 1.4.1. PRACA Z BRAMOFONEM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy Instrukcja obsługi DVR AHD Spis treści 1. Ostrzeżenia...2 2. Zawartość opakowania...4 3. Budowa rejestratora...4 a) Przedni panel rejestratora...4 b) Tylny panel rejestratora...5

Bardziej szczegółowo

Instukcja obługi rejestratora AHD

Instukcja obługi rejestratora AHD Instukcja obługi rejestratora AHD AHR-4-1C AHR-4-2C AHR-8-2C AHR-16-2C Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi aby mieć pewność, że urządzenie będzie używane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORÓW ICATCH Serii: RAS

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORÓW ICATCH Serii: RAS INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORÓW ICATCH Serii: RAS Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj dokładnie całą instrukcję i zwróć uwagę na umieszczone w niej ostrzeżenia. Zachowaj tę instrukcję

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO EV-8604 Janex Int. 02.07.2013 1 Środki ostrożności OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo