Protokół z XII Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z XII Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim"

Transkrypt

1 Protokół z XII Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim 24 października 2011 r. Ratusz w Tarnowie OBECNI NA POSIEDZENIU: Imię i Nazwisko Roman Ciepiela Joanna Urbanowicz Anna Mlost Alina Paluchowska Wioletta Wilimska Rafał Barański Jerzy Kasprzyk prof. dr hab. Adam Juszkiewicz Rafał Solecki Piotr Tengowski Jerzy Wałęga Jerzy Wrzecionek Waldemar Piwowarczyk Artur Pasek Piotr Wojtas Wojciech Grzeszek Jerzy Smoła Janusz Olesiński Aleksandra Dmitruk Maria Neumann Monika Mas Franciszek Uszko Instytucja Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Naczelnik Wydziału POKL, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie p.o. Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie Uniwersytet Jagielloński Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Wójt Gminy Moszczenica Małopolski Związek Pracodawców Kierownik Regionalnego Ośrodka EFS w Tarnowie Małopolskie Kuratorium Oświaty Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym NSZZ "Solidarność" NSZZ "Solidarność" Dyrektor Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki Izba Rzemieślnicza w Tarnowie 1

2 Dariusz Styrna Agnieszka Borzęcka Alina Bagińska Marta Gawlik Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Agenda w Tarnowie Zespół Programowania, Monitoringu i Ewaluacji POKL, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego PORZĄDEK OBRAD: 11:00 11:30 Rejestracja uczestników 11:30 13:30 1. Otwarcie posiedzenia, prezentacja porządku obrad PKM POKL Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący PKM POKL 2. Przedstawienie nowych członków PKM POKL. Prezentacja projektu uchwały dotyczącej aktualizacji składu Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa małopolskiego. Przyjęcie uchwały Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący PKM POKL 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia PKM POKL z dnia 27 lipca 2011 r. 4. POKL 2011 co zrobiliśmy, a co jeszcze zamierzamy zrobić Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący PKM POKL 5. Prezentacja projektu uchwały dotyczącej Planów Działania na rok Przyjęcie uchwały Joanna Urbanowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 6. Dyskusja 13:30 13:45 Przerwa kawowa 13:45 15:30 Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce wizyta studyjna w Centrum Kształcenia Praktycznego 15:30 16:00 Obiad 16:00 16:30 Tajemnice tarnowskiego Ratusza zwiedzanie oddziału Muzeum Okręgowego w Tarnowie 2

3 PRZEBIEG XII POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PO KL: Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego: otwarcie posiedzenia, prezentacja porządku obrad, prezentacja zmian w składzie osobowym PKM POKL oraz wręczenie powołań dla nowych osób zasiadających w PKM PO KL: - Alina Paluchowska, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Artur Pasek, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji, Małopolskie Kuratorium Oświaty - Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów - Rafał Solecki, Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury - Jakub Piecuch, Wiceprezes Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU - Janusz Olesiński, Dyrektor Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji przyjęcie protokołu z posiedzenia PKM POKL z dnia 27 lipca 2011 r. [bez uwag, przez aklamację]. Prezentacja stanu wdrażania POKL w 2011 r. POKL 2011 co zrobiliśmy, a co jeszcze zamierzamy zrobić (zał. 1). Prezentacja projektów Planów Działań na 2012 (zał. 2). [w trakcie prezentacji dyskusja dotycząca założeń PD dla każdego priorytetu] Priorytet VI dyskusja w trakcie prezentacji Waldemar Piwowarczyk, ROEFS w Tarnowie: Czy zakłada się powstanie dodatkowych wytycznych do wprowadzania wkładu własnego? Wytyczne zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą stosunkowo późno. Zostały zawarte w Szczegółowym Opisie Priorytetów, nie zostaną zamieszczone w Planie Działań. Przed ogłaszaniem konkursu będą prowadzone konsultacje. Co więcej zmienione zostały zasady finansowania, które będą wkrótce konsultowane, a planowo wejdą w życie 1 stycznia 2012 r., w których szczegółowo zawarta jest informacja na temat możliwych form wnoszenia wkładu własnego. 3

4 Prof. Adam Juszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński: Czy planowane są zmiany dotyczące kosztów pośrednich? Problem pojawia się bowiem w momencie, gdy duże instytucje mają dodać wkład własny do projektu te instytucje patrzą z niechęcią na tego rodzaju projekty. Instytucja Zarządzająca nie planuje zmian dotyczących kosztów pośrednich. Niemniej jednak, wkład własny będzie mógł być wnoszony również w ramach kosztów pośrednich. Jerzy Kasprzyk, Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie: Czy w konkursach w działaniu 6.2 w roku 2012 będą mogły brać udział Powiatowe Urzędy Pracy? Jeśli tak, to problem polega na tym, że PUP jest ograniczany w tym względzie ustawowo nie może korzystać ze wsparcia pomostowego. W przyszłym roku to działanie będzie otwarte dla wszystkich beneficjentów, nie będzie ograniczeń. Powiatowe Urzędy Pracy muszą jednak stosować się do właściwych ustaw dlatego też z kryterium dostępu w Planach Działań mówiącym o wsparciu pomostowym wyłączone zostaną PUP-y. Porozumienie wskazujące alokację Funduszu Pracy w ramach Priorytetu VI zostanie zmienione po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na zmiany wprowadzone w ramach przeglądu środokresowego. Przesunięcia alokacji będą obowiązywały najprawdopodobniej od stycznia. W poddziałaniu zauważalny jest brak kryterium dotyczącego wprowadzenia indywidualnego Planu Działań dla osób niepełnosprawnych, który pojawia się w Z czego wynikają różne terminy zakończenia projektów w różnych poddziałaniach? Dlaczego w Planach Działania nie uwzględniono mikropożyczek? W w drugim kryterium jest wprowadzony zapis dot. indywidualnego planu dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie projektów z końcem 2014 to optymalny termin zakończenia realizacji wielu projektów. Nowy okres programowania rozpoczyna się już w 2014 roku 4

5 nakłada się wtedy realizacja dwóch programów. Rozliczenie POKL będzie miało więc miejsce w 2015 r. IP nie chce, by projekty były sztucznie rozciągane, jak to obecnie ma miejsce. Dziś mija termin konsultacji dokumentu dot. mikropożyczek IP w Małopolsce zgłosi szereg uwag do tego dokumentu. Zapisy dotyczące mikropożyczek wprowadzone zostaną po zakończeniu konsultacji w momencie, gdy znana będzie ostateczna wersja dokumentu. IP stwierdziło, że nie chce wprowadzać kryteriów, co do których się nie zgadza. Z dotychczasowego doświadczenia widać, że przygotowanie konkursów w programie trwało około rok nie należy więc spodziewać się realizacji projektów w nowym programie już w 2014 r. Rafał Solecki, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości: Termin realizacji kilku projektów systemowych kończy się r. Wydaje się być to logiczne zważając na fakt, że kraj członkowski ma czas na złożenie wniosku o płatność końcową do r. Czy taki termin ( ) jest akceptowalny przez IZ? Aleksandra Dmitruk, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego IZ zakłada, że zasadniczo projekty powinny się skończyć w czerwcu 2015 r., tak by beneficjent zdążył rozliczyć się do końca 2015 r. Nie ma jeszcze dokładnych wytycznych KE co do zamknięcia programu, dlatego IZ nie przedstawiło jeszcze Instytucjom Pośredniczącym informacji w tym zakresie. Prof. Adam Juszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński: W działaniu 6.2 zakłada się wsparcie bezzwrotne czy jest ono przeznaczone również dla przedsiębiorczości akademickiej? Kto będzie prowadził przyznawanie dotacji? Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego: Przedsiębiorcy akademiccy będą mieli możliwość aplikowania o dotację. Ich przyznawaniem zajmie się instytucja wyłoniona w konkursie. 5

6 Priorytet VII dyskusja w trakcie prezentacji Jakie jest podejście IP do wsparcia instytucji wspierających ekonomię społeczną w ramach poddziałania 7.2.2? Wioletta Wilimska, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej: Aktualnie realizowanych jest pięć projektów konkursowych oraz projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Wszystkie one tworzą małopolski system wsparcia ekonomii społecznej świadcząc kompleksowe usługi na rzecz Beneficjentów. Cztery na pięć projektów konkursowych będzie realizowanych do końca bieżącego roku, jeden potrwa do końca I kwartału roku 2012, zaś projekt systemowy do końca 2014 r. Ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu z początkiem roku 2012 powinno umożliwić zachowanie ciągłości wsparcia. Na płaszczyźnie Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej funkcjonuje grupa robocza ds. ekonomii społecznej, która na bieżąco monitoruje przebieg projektów. W związku ze zmianą wskaźników w ramach przeglądu środokresowego, nastąpi zmiana monitorowania ww. projektów. Zakładamy, że dany podmiot wspierający ekonomię społeczną powinien funkcjonować przez dwa lata po zakończeniu finansowania ze środków POKL. Piotr Wojtas, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym: Biorąc pod uwagę zapisy poddziałania ma się wrażenie, że dyskryminowane są podmioty, które nie mają doświadczenia w realizacji projektów. Z kolei w poddziałaniu należy zwrócić uwagę na precyzyjność zapisu dotyczącego partnerstwa. Czy przewidywane jest zwiększenie alokacji na poddziałania i 7.4? Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego: Odpowiadając na ostatnie pytanie: nie planujemy nadkontraktacji, chyba że zmieni się kurs euro. Odpowiadając na pytanie dotyczące poddziałania 7.2.2: dotychczas było to poddziałanie mało popularne, zgłaszano na konkursy bardzo mało projektów. 6

7 Ponieważ wystąpił problem z projektami IP postanowiła skierować działania na projektodawców, którzy mają doświadczenie w tym względzie, tak by na koniec programu nie pojawiały się słabe projekty. IP zakłada, że nowe projekty będą niejako kontynuacją projektów już realizowanych. Potencjał projektodawcy ma kluczowe znaczenie w przypadku tego poddziałania. IP chce, by projekty w tym poddziałaniu były realizowane w partnerstwie część instytucji obecnie realizujących projekty już realizuje je w taki sposób. Co więcej, ekonomia społeczna jest dziedziną, która wymaga dużego doświadczenia i wspólnego działania. Odpowiadając na pytanie dotyczące 7.2.1: IP chce dać możliwość startu w konkursie różnym organizacjom. Wymagamy jednak partnerstwa z Ośrodkami Pomocy Społecznej lub Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Priorytet VIII dyskusja w trakcie prezentacji W konkursie w poddziałaniu dotyczącym wsparcia dla osób o niskich kwalifikacjach pojawia się pięć punktów w kryterium strategicznym należy rozważyć skierowanie większej uwagi na tą grupę docelową. W wsparcie kierowane jest na pracowników konkretnych przedsiębiorstw dlatego IP nie może z góry bardzo dokładnie dookreślać kryteriów, gdyż sami przedsiębiorcy najlepiej wiedzą którzy pracownicy ich firmy najbardziej potrzebują wsparcia. Prof. Adam Juszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński: W poddziałaniu zakłada się wsparcie przedsiębiorstw przez pracowników naukowych ukierunkowane na przedsięwzięcia innowacyjne. Dlaczego wybrano ten typ wsparcia? Ten typ operacji wybraliśmy biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia. W ostatnim czasie wspieraliśmy dwa kierunki: powstanie firm spin-off i spin-out (IP jest zdania, że do tej pory przeszkolono wystarczającą ilość osób w tej kwestii) oraz staże. Priorytet IX dyskusja w trakcie prezentacji Jerzy Wałęga, Wójt Gminy Moszczenica: W poddziałaniu wyselekcjonowano 54 gminy mamy więc do czynienia z zamkniętym katalogiem podmiotów, które mogą aplikować o środki w ramach konkursu. Sposób wyboru gmin wydaje się być dość kontrowersyjny wzięto pod uwagę jedynie wskaźnik 7

8 upowszechnienia edukacji przedszkolnej bez kontekstu poziomu rozwoju gospodarczego gminy. W ten sposób w zestawieniu znalazły się gminy, które są dość dobrze sytuowane gospodarczo, a z pewnych powodów nie otwierają na swym terenie przedszkoli. W związku z tym w wykazie nie figurują inne gminy które pomimo złej sytuacji gospodarczej postanowiły utrzymywać przedszkola. By wybór gmin był bardziej adekwatny do ich sytuacji najlepiej byłoby połączyć wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej z poziomem dochodów na jednego mieszkańca. Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego: Pomysł, by tak sklasyfikować gminy nie należy do IP. W zestawieniu widnieją gminy, które sąsiadują z dużymi miastami może mieć miejsce sytuacja, gdy rodzice zawożą dzieci do przedszkola do miasta, więc ich gmina nie tworzy swoich miejsc w przedszkolach, lecz płaci gminie do której uczęszczają dzieci. Artur Pasek, Małopolskie Kuratorium Oświaty: Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej dość szybko się zmienia już wkrótce zakończą funkcjonowanie przedszkola tworzone w ramach projektów POKL, przez co zmniejszy się liczba dzieci uczęszczających na zajęcia. Piotr Wojtas, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym: Czy można utworzyć przedszkole na terenie gminy, która nie figuruje w wykazie jednak przeznaczone dla dzieci pochodzącej z gminy z listy? Nie ma takiej możliwości. Janusz Olesiński, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji: Najlepiej byłoby wziąć pod uwagę ilość dzieci z gminy, które faktycznie uczęszczają do przedszkola, niezależnie od miejsca jego położenia. Problem polega na dostępności danych takie informacje nie są zbierane. Wybranie najodpowiedniejszego wskaźnika do określenia problemu z edukacją przedszkolną jest bardzo trudne wzięcie pod uwagę wielu zmiennych znacznie komplikuje analizę. 8

9 Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej zaproponowany przez IZ jest kompromisem. Dane do jego opracowania są powszechnie dostępne w bazie GUS. Wątpliwości budzi kryterium określające sposób liczenia maksymalnej wartości projektu. Zaproponowane kryterium będzie trudne do zrozumienia przez beneficjentów. Może to sprawiać problemy przy procedurze odwoławczej. Z obliczeń wynika, że przy wsparciu rocznym dla 20 dzieci koszt to ok. 48 tys. zł. Wioletta Wilimska, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej: Należy pamiętać, że przedszkola lub punkty przedszkolne mogą być zakładane i prowadzone w formie spółdzielni socjalnych. Osoby fizyczne lub prawne chcące założyć taki podmiot mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków EFS w ramach projektu systemowego ROPS w wysokości do 200 tys. zł. Z doświadczeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wynika, że jest zainteresowanie tego typu działalnością w formie przedsiębiorstwa społecznego. Oferta wsparcia jest tym bardziej atrakcyjna, że wiąże się ze wsparciem pomostowym w wysokości 800 zł miesięcznie na każdą z osób zakładających lub zatrudnianych w spółdzielni, które są z kręgu wykluczenia społecznego, przez okres do 6 miesięcy. Głosowanie nad uchwałami PKM PO KL (wymagane kworum 11 osób): 1. Głosowanie nad uchwałą dotyczącą rekomendacji Planów Działania na rok 2012 (głosują wszyscy członkowie PKM, bądź ich zastępcy łącznie 14 osób): przyjęcie uchwały za przeciw wstrzymanie się od głosu W przyjętej uchwale dodano zastrzeżenie, dotyczące kart konkursów: A2 dla Działania 6.2 i A1 dla Poddziałania 9.6.3, które zostaną przedłożone do akceptacji PKM PO KL w trybie obiegowym. 9

10 2. Głosowanie nad uchwałą dotyczącą zmiany uchwały dot. członkostwa w Regionalnej Sieci Tematycznej (głosują wszyscy członkowie PKM, bądź ich zastępcy łącznie 14 osób): przyjęcie uchwały za przeciw wstrzymanie się od głosu Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego: Zamknięcie posiedzenia, podziękowanie za udział i zaproszenie na kolejne spotkanie. Protokołowała: Marta Gawlik Roman Ciepiela Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 10

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

16 17 lipca 2012 r. Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu. 16 lipca Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego + -

16 17 lipca 2012 r. Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu. 16 lipca Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego + - Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz VII posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa małopolskiego 16 17 lipca 2012 r. Miasteczko Galicyjskie

Bardziej szczegółowo

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Protokół z pierwszego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki W dniu 9 listopada 2007 roku w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej

Bardziej szczegółowo

14 marca 2012 r. Zamek Królewski na Wawelu. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

14 marca 2012 r. Zamek Królewski na Wawelu. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Protokół z XIII Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz VI posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa małopolskiego 14 marca 2012 r. Zamek Królewski

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego.

Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego. Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego. Czas i miejsce posiedzenia 29 sierpnia 2013 r. godz. 9:00, Sala Marmurowa

Bardziej szczegółowo

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Przewodniczący PKM PO KL

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Przewodniczący PKM PO KL Protokół z piątego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki W dniach 3-4 września 2009 roku na zamku królewskim w Niepołomicach, odbyło się piąte posiedzenie Podkomitetu

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego POKL oraz V Posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej. 27 lipca 2011 r.

Protokół z XI Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego POKL oraz V Posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej. 27 lipca 2011 r. Protokół z XI Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego POKL oraz V Posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej 27 lipca 2011 r. Zamek w Dębnie OBECNI NA POSIEDZENIU: Imię i Nazwisko Roman Ciepiela Joanna Urbanowicz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z XXI POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PO KL ORAZ XIV POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROTOKÓŁ Z XXI POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PO KL ORAZ XIV POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROTOKÓŁ Z XXI POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PO KL ORAZ XIV POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sala Sejmikowa Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Monitorowanie programu operacyjnego służy zapewnieniu jego sprawnego zarządzania i realizacji. Jest ono

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT Kraków 13 marca 2015 r. 1. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią ZIT. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu EFS

Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu EFS Stan wdrażania Priorytetów VI-IX PO KL w województwie lubelskim na dzień 31.07.2008 r. Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu EFS Lublin, 11 sierpnia 2008 r. Stan wdraŝania PO KL 2007-20132013 w województwie

Bardziej szczegółowo

Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość alokacji na lata 2007-2013 190 461 739 euro = 792 854 127,11 zł* (na podstawie

Bardziej szczegółowo

4 czerwca 2013 r. Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK - Kraków

4 czerwca 2013 r. Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK - Kraków Protokół z XVII Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz X posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa małopolskiego 4 czerwca 2013 r. Muzeum Sztuki Współczesnej

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu jednogłośnie przyjęli porządek obrad (zał. nr 2).

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu jednogłośnie przyjęli porządek obrad (zał. nr 2). PROTOKÓŁ nr 4/2014 z posiedzenia Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 21 maja 2014 r. Na posiedzeniu obecni byli: Strona administracji: P. Marta Mordarska Radna Województwa Małopolskiego;

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Protokół z X Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego.

Protokół z X Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego. Protokół z X Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego. Czas i miejsce posiedzenia 18 listopada 2011 r. godz. 10.00, Gmach Sejmu

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu IX 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu IX 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sprawozdanie z realizacji Priorytetu I 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe x B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów.

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów. Kielce, dn.16.11.2007 r. PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PIERWSZEGO POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJACEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (PKM PO KL WŚ) 16 listopada 2007 r. 1. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Wartość podpisanych umów (zł) stan

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Planowany (w dn. identyfikacji) okres realizacji (kwartał/miesiąc oraz rok)

Planowany (w dn. identyfikacji) okres realizacji (kwartał/miesiąc oraz rok) Załącznik 4 Wykaz zidentyfikowanych 1 projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 214 22 A. Wykaz Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 214-22 l.p. Tytuł Beneficjent/ i podmiot realizujący

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z VII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY W LATACH 2007 2013 9 10 lutego 2009 r.

PROTOKÓŁ Z VII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY W LATACH 2007 2013 9 10 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ Z VII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY W LATACH 2007 2013 9 10 lutego 2009 r. Posiedzenie odbyło się z inicjatywy pełniącego funkcję Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Przebieg posiedzenia:

Przebieg posiedzenia: Protokół z przebiegu XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 w dniu 21 grudnia 2012 roku w Poznaniu Uczestnicy posiedzenia: 1. Leszek Wojtasiak

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie strategiczne w obszarze szkolnictwa zawodowego odpowiedzią na potrzeby gospodarcze

Przedsięwzięcie strategiczne w obszarze szkolnictwa zawodowego odpowiedzią na potrzeby gospodarcze Przedsięwzięcie strategiczne w obszarze szkolnictwa zawodowego odpowiedzią na potrzeby gospodarcze Adam Krawiec Dyrektor Departament Edukacji i Sportu UMWP POMORSKIE PERSPEKTYWY ZAWODOWE Gdańsk, 13 lutego

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku Dolnośląski Wojewódzki Urząd d Pracy Nowa Ruda Słupiec, 18 maja 2012 r. System wdrażania PO KL w regionie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego Małgorzata Baran - Sanocka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z XX POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PO KL ORAZ XIII POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROTOKÓŁ Z XX POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PO KL ORAZ XIII POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROTOKÓŁ Z XX POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PO KL ORAZ XIII POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. Generała Emila Fieldorfa

Bardziej szczegółowo

ORAZ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ORAZ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NAJISTOTNIEJSZE ZASADY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ORAZ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PO KL W 2011 R.

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT. Kraków 16 marca 2015 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT. Kraków 16 marca 2015 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT Kraków 16 marca 2015 r. 1. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią ZIT w obszarze szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej

Projekt: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Projekt: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Dwuletni projekt systemowy szkoleniowo doradczy, finansowany ze środków EFS w ramach PO KL 2007 2013 Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU DRUGIEGO POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU DRUGIEGO POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 15 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU DRUGIEGO POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 15 kwietnia 2008 roku 1. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Cel udzielanego wsparcia wraz z uzasadnieniem. Sposób realizacji

Cel udzielanego wsparcia wraz z uzasadnieniem. Sposób realizacji Zakres merytoryczny PD na 2011 r. wskazujący priorytetowe w ramach danego Priorytetu PO KL kierunki wsparcia 1 IX IX Priorytet Cel udzielanego wsparcia wraz z uzasadnieniem (określony na podstawie dostępnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r. ń Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRA ANIA W WOJEWÓDZTWIE L SKIM Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Ustro, 7 grudnia 2007 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sze ciu programów

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne szkolenia w Regionalnym Ośrodku EFS w Bydgoszczy

Bezpłatne szkolenia w Regionalnym Ośrodku EFS w Bydgoszczy Bezpłatne szkolenia w Regionalnym Ośrodku EFS w Bydgoszczy Autor: Administrator środa, 23 październik 2013 Zmieniony środa, 23 październik 2013 Cech Rzemiosł Drzewnych Bezpłatne szkolenia w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO POWIATOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmiany zapisów poszczególnych elementów kryterium. Proponowana waga/punktacja wraz z opisem metodologii punktacji.

Propozycja zmiany zapisów poszczególnych elementów kryterium. Proponowana waga/punktacja wraz z opisem metodologii punktacji. Lp. Podmiot Zgłaszający Typ kryterium Obecna nazwa kryterium/ propozycja zmiany nazwy/nazwa nowego kryterium Propozycja zmiany zapisów poszczególnych elementów kryterium Charakter kryterium Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach komponentu regionalnego PO KL Liczba naborów 29 STATYSTYKA NABORY 2007 2008 wg kontraktacji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII. Promocja Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu jest prowadzony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu i funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego r. Katowice

TYTUŁ PREZENTACJI. III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego r. Katowice TYTUŁ PREZENTACJI III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 12.12.2013 r. Katowice Harmonogram prac opracowanie 3 wersji RPO WSL Wrzesieo/ październik 2013r.

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU WYSTĄPIENIE PANA dr GRZEGORZA ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU w dniu 25 listopada 2013 r. dot. sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Regionalnej Platformy Współpracy. Kraków, 15 grudnia 2014 r.

Posiedzenie Rady Regionalnej Platformy Współpracy. Kraków, 15 grudnia 2014 r. Posiedzenie Rady Regionalnej Platformy Współpracy Kraków, 15 grudnia 2014 r. Agenda posiedzenia Standardy Pracy Socjalnej WRZOS na przykładzie MOPS Kraków Geneza i działalności Konwentu Dyrektorów PCPR

Bardziej szczegółowo

- Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL wersja obowiązująca od dn r.

- Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL wersja obowiązująca od dn r. Dokumenty programowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 5 grudnia 2011 r. (po przeglądzie śródokresowym) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja z 15

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA FORUM SUBREGIONU SĄDECKIEGO

PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA FORUM SUBREGIONU SĄDECKIEGO PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA FORUM SUBREGIONU SĄDECKIEGO Nowy Sącz, 15 maja 2013 r. Posiedzenie Forum Subregionu Sądeckiego odbyło się z inicjatywy Przewodniczącego Forum P. Stanisława Sorysa, Członka Zarządu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych.

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Seminarium Promocja i upowszechnienie projektów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI, Działanie 6.1 Warszawa, 8 maja 2009 r. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU U WDRAŻANIA

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo