16 17 lipca 2012 r. Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu. 16 lipca Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego + -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "16 17 lipca 2012 r. Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu. 16 lipca Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego + -"

Transkrypt

1 Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz VII posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa małopolskiego lipca 2012 r. Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu OBECNI NA POSIEDZENIU: Imię i Nazwisko Instytucja 16 lipca Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego + - Joanna Urbanowicz Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa + + Małopolskiego Anna Mlost Naczelnik Wydziału POKL, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa + + Małopolskiego Andrzej Martynuska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy + + Alina Paluchowska Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy + + Wioletta Wilimska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie + + Rafał Barański p.o. Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie + + Jerzy Wałęga Wójt Gminy Moszczenica + - Aleksandra Dmitruk Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo + - Rozwoju Regionalnego Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, Małopolski Urząd Wojewódzki + + Piotr Tengowski Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu + + Jan Błaszkiewicz Izba Rzemieślnicza w Tarnowie - + Jerzy Wrzecionek Małopolski Związek Pracodawców + + Artur Pasek Małopolskie Kuratorium Oświaty lipca adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków 1

2 Piotr Wojtas Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym + + Rafał Plaminiak Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym + + Maria Neumann Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej + + Jerzy Smoła NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionu Małopolska + + Waldemar Piwowarczyk Kierownik Regionalnego Ośrodka EFS w Tarnowie + + dr hab. Marek Frankowicz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie + + Janusz Olesiński Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji + + Jakub Piecuch Wicedyrektor Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU, Przedstawiciel projektu Innowacyjne wykorzystanie coachingu do + + wspierania równowagi praca rodzina Jarosław Chodźko Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Przedstawiciel projektu DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, x + Talenty Jakub Józefiak Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp.z o.o., Przedstawiciel projektu Innowacyjne programy x + nauczania szansą na awans edukacyjny Maria Józefiak Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp.z o.o. x + Adam Stromidło Polski Związek Głuchych x + Katarzyna Wardęga-Wiewóra Joanna Brzoskowska Józef Augustyn Marta Gawlik Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ekspert opiniujący produkt finalny projektu Innowacyjne programy nauczania szansą na awans edukacyjny Agenda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Nowym Sączu Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego x + x adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków 2

3 PORZĄDEK OBRAD: Dzień I 16 lipca 12:00 12:30 Rejestracja uczestników, zakwaterowanie w hotelu. 12:30 14:00 1. Otwarcie posiedzenia, omówienie porządku obrad PKM POKL Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący PKM POKL 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia PKM POKL z dnia 14 marca 2012 r. 3. Prezentacja stanu wdrażania POKL w województwie małopolskim w 2012 r. Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący PKM POKL 4. Prezentacja wstępnej wersji Planów działania na 2013 r. Joanna Urbanowicz Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 5. Dyskusja 14:00 15:00 Obiad 15:00 19:00 6. Przyszły okres programowania Nowe wyzwania Nowe możliwości. Prezentacja założeń dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Ptak przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans, Komisja Europejska Prezentacja projektu Programu strategicznego Kapitał intelektualny i rynek pracy - Andrzej Martynuska Dyrektor WUP w Krakowie Prezentacja projektu Programu strategicznego Włączenie społeczne Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS w Krakowie 20:00 22:00 Kolacja adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków 3

4 Dzień II 17 lipca 8:00 9:00 Śniadanie 9:00 12:00 1. Przyszły okres programowania Nowe wyzwania Nowe możliwości ciąg dalszy Prezentacja założeń dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Ptak przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans, Komisja Europejska Prezentacja projektu Programu strategicznego Kapitał intelektualny i rynek pracy - Andrzej Martynuska Dyrektor WUP w Krakowie Prezentacja projektu Programu strategicznego Włączenie społeczne Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS w Krakowie 2. Przedstawienie porządku obrad RST Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący RST 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RST z dnia 14 marca 2012 r. 4. Prezentacja produktu finalnego projektu innowacyjnego Innowacyjne programy nauczania szansą na awans edukacyjny przedstawiciel projektodawcy, Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych 5. Prezentacja opinii eksperta powołanego do oceny produktu finalnego projektu Pani Joanna Aniela Brzoskowska 6. Dyskusja 7. Przyjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia opinii o produkcie finalnym 12:00 14:30 Prezentacja projektu Konserwator program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia połączona ze zwiedzaniem skansenu regionalnego Zakończenie Posiedzenia PKM i RST Obiad adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków 4

5 PRZEBIEG XIV POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PO KL: Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego: otwarcie posiedzenia, prezentacja porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia PKM POKL z dnia 14 marca 2012 r. [bez uwag, przez aklamację], prezentacja stanu wdrażania POKL w województwie małopolskim w 2012 r. (zał. 1). Anna Mlost, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: Prezentacja wstępnej wersji Planów działania na 2013 r. (zał. 2). Dyskusja: Jakub Piecuch, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU: Na ostatni rok wdrażania programu zostało niewiele środków do rozdysponowania, dziwi więc zamiar skoncentrowania sporej sumy na projekty systemowe. Z powodzeniem podobne projekty mogłyby być realizowane w trybie konkursowym. Joanna Urbanowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: Realizowane będą trzy projekty systemowe, z których dwa będą projektami innowacyjnymi. W województwie małopolskim jest poważny problem z dobrymi projektami innowacyjnymi realizowanymi w trybie konkursowym. Jest widoczny problem z pomysłami na projekty innowacyjne. Samorząd województwa widzi potrzeby, które w tej chwili nie mają dobrego sposobu rozwiązania. Chcemy poszukać metod postępowania, a taką możliwość dają nam właśnie projekty innowacyjne. Na tę chwilę jedyną możliwością uruchomienia takich projektów są projekty systemowe, stąd propozycja ich rozpoczęcia. Janusz Olesiński, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji: Niska jakość projektów innowacyjnych może być dużym problemem w nowym okresie programowania. Biorąc pod uwagę wysokość środków pozostałych do rozdysponowania na okres należy skoncentrować się na przygotowaniu beneficjentów do realizacji projektów innowacyjnych na wysokim poziomie. Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego: Zauważane są dwa poważne problemy: jakość projektów innowacyjnych, jak i ich ilość. Należy zastanowić się dlaczego w Małopolsce pojawia się tak mało projektów innowacyjnych i jakie są przeszkody generowania innowacji. W perspektywie przyszłego okresu programowania może warto poszukać nowych dróg realizacji tego typu projektów. adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków 5

6 Joanna Urbanowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: Przyszły okres programowania Nowe wyzwania Nowe możliwości: Prezentacja założeń dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego (zał. 3). Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego: Małopolska nie czeka za zakończenie procesów legislacyjnych w UE już przygotowuje plany na nowy okres programowania tak, by w momencie powstania programu wiedzieć, co uda się w nim zrealizować, a na co trzeba będzie szukać innych źródeł finansowania. Andrzej Martynuska, Wojewódzki Urząd Pracy: Prezentacja projektu Programu strategicznego Kapitał intelektualny i rynek pracy (zał. 4). Wioletta Wilimska i Rafał Barański, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie: Prezentacja projektu Programu strategicznego Włączenie społeczne (zał. 5). Dyskusja: Piotr Tengowski, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu: Zastanawiający jest fakt, że przy obecnych systemach i programach zapobiegania problemom społecznym i wychowawczym postępuje eskalacja przemocy. Pomimo oferowanej pomocy i wsparcia młodzież coraz częściej sprawia problemy wychowawcze. Janusz Olesiński, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji: Dwudziestoletnia praktyka pracy z młodzieżą w Domu Dziecka pozwala stwierdzić, że młody człowiek potrzebuje wyraźnych wskazówek dotyczących wychowania. Należy stawiać wyraźne granice prawidłowego, normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Podobnie rzecz się ma w przypadku rodziny jeśli dochodzi do patologii, rodzina jest dysfunkcjonalna to należy reagować. Jednak nie należy zbytnio ingerować, by nie stworzyć systemu sztucznego wspomagania gdy tak naprawdę pomoc nie jest potrzebna. Wioletta Wilimska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie: Włączenie społeczne ma stanowić strategię wojewódzką dotyczącą zapobiegania problemom społecznym w Małopolsce. Jako Województwo nie możemy pozwolić sobie na brak dobrej strategii i dobrych programów pomocy społecznej, gdyż zapobieganie i przeciwdziałanie problemom jest o zdecydowanie mniej kosztowne, niż ich rozwiązywanie. adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków 6

7 Jerzy Wrzecionek, Małopolski Związek Pracodawców: Jaki jest budżet przeznaczony na działania z zakresu pomocy i integracji społecznej w Małopolsce w ramach POKL? Anna Mlost, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: W okresie programowania ze środków EFS na pomoc społeczną przeznaczono ok. 150 mln euro. Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego: Należy zadać sobie pytanie na ile obecnie funkcjonujący system pomocy społecznej jest adekwatny do potrzeb całego społeczeństwa, nie tylko do potrzeb osób wykluczonych. Janusz Olesiński, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji: Mocno rozbudowany system wsparcia dla osób i rodzin potrzebujących sprawia, że kolejne pokolenia powielają schemat korzystania ze wsparcia opieki społecznej. We Francji obserwowane jest zjawisko dziedziczenia bezrobocia, gdyż państwo dba o to, by obywatelowi dobrze się żyło. Dobrze funkcjonujące państwo powinno wspierać w sposób zachęcający do wychodzenia z bezrobocia i zaprzestania korzystania z opieki społecznej. Wioletta Wilimska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie: Problematyczne jest wykorzystywanie przez beneficjentów pomocy społecznej wszystkich istniejących zapisów z przepisów prawnych tak, by zmaksymalizować otrzymywane zasiłki. Często zdarza się celowe sztuczne łączenie gospodarstw domowych (np. zameldowanie się bezrobotnego syna u ojca emeryta), by zwiększyć wymiar przyznanych środków. Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego: Największym problemem Małopolski, jak i całej Polski, jest pozorna potrzeba korzystania z pomocy społecznej większość z osób korzystających z zasiłków pracuje na czarno. Oficjalnie mamy wysokie bezrobocie, jednak gdy pracodawca zgłasza zapotrzebowanie na pracowników ma duże trudności z rekrutacją. Podziękowanie za obrady i zakończenie pierwszego dnia posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie RST następnego dnia. adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków 7

8 PRZEBIEG VI POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ: Joanna Urbanowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: otwarcie posiedzenia, prezentacja porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia RST POKL z dnia 14 marca 2012 r. [bez uwag, przez aklamację]. Jakub Józefiak, Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych oraz Adam Stromidło, Polski Związek Głuchych: Prezentacja produktu finalnego projektu innowacyjnego Innowacyjne programy nauczania szansą na awans edukacyjny (zał. 6). Joanna Brzoskowska, ekspert powołany do oceny produktu finalnego: Prezentacja opinii na temat produktu finalnego projektu. Produkt finalny Program nauczania pisma migowego Sign Writing (SW) z podręcznikami dla nauczyciela i ucznia wraz z zeszytem ćwiczeń jest zgodny ze strategią w zakresie celu i grupy docelowej. Zakłada wzbogacanie umiejętności porozumiewania się osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: niesłyszących i niedosłyszących. Problemy tej grupy były przez wiele lat marginalizowane. Dziwi fakt, że nikt wcześniej nie zainteresował się wdrażaniem podobnego projektu język pisany stanowi bowiem najwyższą formę komunikacji i jest niezbędny do prawidłowego rozwoju intelektualnego. Niedostępność pewnych źródeł kultury powodowana brakiem zapisu uwidacznia się w późniejszym okresie zwiększającymi się różnicami rozwoju. Powstałe w ramach projektu materiały podręcznik dla nauczyciela i ucznia wraz z zeszytem ćwiczeń zostały napisane w przejrzysty, zrozumiały dla użytkowników sposób. Większość nauczycieli jest w stanie samodzielnie nauczyć się metody SW za pomocą oferowanego podręcznika. Produkt spełnia kryterium skuteczności, gdyż jego wprowadzenie może przyczynić się do poprawy sytuacji osób niesłyszących, wobec których tradycyjne metody nauki języka oralnego i pisanego są nieskuteczne. Metoda SW może stanowić jedną z alternatywnych metod porozumiewania się wtedy, gdy jest potrzebna. Nie może być wdrażana na siłę zależy od stopnia niepełnosprawności. Metoda jest innowacyjna, a przy tym odnosi się do silnie rozwiniętego u osób niesłyszących wzroku dzięki czemu skuteczność nauczania jest wysoka. adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków 8

9 Produkt posiada szerokie spektrum odbiorców: osoby niesłyszące i niedosłyszące, nauczycieli, szkoły i ośrodki kształcące osoby niesłyszące i niedosłyszące, uczelnie pedagogiczne w także organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem i integracją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością słuchową, a także urzędy. Co ważne metoda może być pomocna w aktywizacji osób niesłyszących, które pozostawały w systemie edukacji w latach 70-tych i 80-tych, gdy na siłę uczono te osoby polskiego języka mówionego. Istotnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi komunikacji osób niesłyszących jest obowiązująca od 1 kwietnia 2012 r. Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r. Pewnym ograniczeniem stosowania metody mogą być możliwości intelektualne osób niesłyszących, gdyż na pewno kształcenie umiejętności posługiwania się SW wymaga dobrej sprawności intelektualnej i wykształconego myślenia przestrzenno-obrazowego. Niedosłuch nie zawsze występuje jako jednorodna niepełnosprawność, lecz bywa sprzężony z innymi niepełnosprawnościami. O stosowaniu metody powinien decydować nauczyciel. Koszt nakładów w stosunku do rezultatów wskazuje na możliwość powszechnego zastosowania produktu. Ponadto zaproponowany produkt metoda kształcenia, jest łatwy do wykorzystania w systemie edukacyjnym już istniejącym, zwłaszcza na zajęciach rewalidacyjnych, na których zgodnie z zasadami udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej Zespół specjalistów opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny. Odsetek osób niesłyszących, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w społeczeństwie wzrasta, dlatego proponowanie rozwiązań zwiększających integrację społeczną tej grupy osób jest bardzo potrzebne. Realizacja projektu w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych zdecydowanie zwiększa jego efektywność. Dyskusja: Stanisław Pajor, Małopolski Urząd Wojewódzki: Wypracowane w ramach projektu materiały powinny zostać udostępnione w wersji elektronicznej np. na stronie internetowej, w formie interaktywnej. Jest bowiem bardzo ważne, by projekt wypracowany w Małopolsce był dostępny dla osób w całym kraju. adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków 9

10 Jakub Józefiak, Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych: Podręcznik w wersji elektronicznej będzie dostępny dla wszystkich. W województwie mazowieckim prowadzimy także drugi projekt, będący kontynuacją projektu z Małopolski wypracowany podręcznik notacji SW wykorzystujemy do tworzenia podręcznika słownictwa. Alina Paluchowska, Wojewódzki Urząd Pracy: Czy można uznać, że wypracowana metoda pozwoli części osób niesłyszących na zniwelowanie problemów w edukacji i zwiększenie integracji społecznej tej grupy? Jaki odsetek osób niesłyszących może stosować wypracowaną metodę? Czy istnieje możliwość napisania takiego programu komputerowego, by nauka SW mogła odbywać się w sposób zdalny? Joanna Brzoskowska, ekspert powołany do oceny produktu finalnego: Szacuje się, że mniej więcej połowa grupy osób (wg ankiet 48%) może stosować wypracowaną metodę. Jakub Józefiak, Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych: W latach 80-tych, dzięki rozwojowi technik komputerowych, stworzono w USA oprogramowanie pozwalające osobom niesłyszącym pisać maile. Istnieje więc możliwość stworzenia programu komputerowego, za pomocą którego odbywać się będzie nauka SW. Co więcej obecnie funkcjonują dwa programy umożliwiające zapisanie każdego gestu w dowolnym języku migowym świata. Bardzo ciekawym zastosowaniem SW jest nauka obcego języka migowego znając notację SW można odtworzyć gest w danym języku migowym. Adam Stromidło, Polski Związek Głuchych: Mamy nadzieję, że nasz projekt dzięki upowszechnianiu będzie stosowany w całym kraju. Poszczególne oddziały Polskiego Związku Głuchych nie rywalizują ze sobą, a wręcz przeciwnie, są otwarte i chętne na współpracę. Liczy się bowiem dobro osób niesłyszących. Celem małopolskiego oddziału Polskiego Związku Głuchych jest propagowanie SW oraz pomoc we wdrażaniu jego nauczania. Piotr Tengowski, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu: Z proponowanego projektu płyną ogromne korzyści zarówno dla osób głuchych, które zyskują narzędzie do zapisu swojego języka, jak i dla osób słyszących, które z kolei zyskują nowe narzędzie do komunikowania się z osobami głuchymi. Dzięki temu wzrasta integracja społeczna. adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków 10

11 Stanisław Pajor, Małopolski Urząd Wojewódzki: Czy w projekcie uwzględniono ustawowy obowiązek dotyczący zatrudniania w instytucjach państwowych i samorządowych osób znających język migowy? Jakub Józefiak, Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych: W naborze na projekty innowacyjne upowszechniające złożyliśmy projekt, w którym zakładaliśmy upowszechnianie naszego wypracowanego produktu finalnego wraz z wprowadzaniem narzędzia wirtualny tłumacz. Projekt ten w założeniu miał wpisywać się w niniejszy obowiązek ustawowy. Niestety projekt nie uzyskał pozytywnej oceny Komisji Oceny Projektów. Po konsultacjach złożyliśmy poprawiony projekt do ponownej oceny. Artur Pasek, Małopolskie Kuratorium Oświaty: Czy robiono badanie zainteresowania nauczycieli stosowaniem wypracowanego produktu? Adam Stromidło, Polski Związek Głuchych: Polski Związek Głuchych współpracuje z Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi, dlatego też spotkania z nauczycielami są bardzo częste. 78% badanych nauczycieli było zainteresowanych nauczeniem się SW. Oprócz tego spotkaliśmy się również z pedagogami i logopedami. Otrzymaliśmy pozytywny odbiór naszego projektu. Co więcej, SW jest dużym ułatwieniem dla nauczycieli łatwiej im przekazać wiedzę, gdy mają narzędzie do zapisu przekazywanej wiedzy. Bardzo miłym zaskoczeniem był fakt dużego zainteresowania uczeniem się SW wśród niesłyszących osób starszych, które w młodości były zmuszane do nauki języka polskiego oralnego nie można wtedy było stosować i uczyć się języka migowego. Joanna Urbanowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: Podziękowanie za dyskusję. Podanie pod głosowanie uchwały dotyczącej walidacji produktu finalnego. Głosują wszyscy członkowie RST, bądź ich upoważnieni zastępcy, z wyjątkiem przedstawiciela projektu Innowacyjne (...) łącznie 13 osób. Zapewnienie kworum: RST liczy 25 członków. Wyłączenie Pana Jakuba Józefiaka z głosowania daje 24 uprawnione osoby do głosowania. Zwykła większość, czyli 50% + 1, to w tym wypadku 13 osób. Kworum zostało więc zapewnione. Produkt finalny został zwalidowany przyjęto go przez aklamację. Zamknięcie posiedzenia, podziękowanie za udział i zaproszenie na kolejne spotkanie. adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków 11

12 Protokołowała: Marta Gawlik Roman Ciepiela Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków 12

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XII Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Protokół z XII Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Protokół z XII Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim 24 października 2011 r. Ratusz w Tarnowie OBECNI NA POSIEDZENIU: Imię i Nazwisko Roman

Bardziej szczegółowo

14 marca 2012 r. Zamek Królewski na Wawelu. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

14 marca 2012 r. Zamek Królewski na Wawelu. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Protokół z XIII Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz VI posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa małopolskiego 14 marca 2012 r. Zamek Królewski

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego POKL oraz V Posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej. 27 lipca 2011 r.

Protokół z XI Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego POKL oraz V Posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej. 27 lipca 2011 r. Protokół z XI Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego POKL oraz V Posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej 27 lipca 2011 r. Zamek w Dębnie OBECNI NA POSIEDZENIU: Imię i Nazwisko Roman Ciepiela Joanna Urbanowicz

Bardziej szczegółowo

4 czerwca 2013 r. Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK - Kraków

4 czerwca 2013 r. Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK - Kraków Protokół z XVII Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz X posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa małopolskiego 4 czerwca 2013 r. Muzeum Sztuki Współczesnej

Bardziej szczegółowo

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Protokół z pierwszego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki W dniu 9 listopada 2007 roku w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z XX POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PO KL ORAZ XIII POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROTOKÓŁ Z XX POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PO KL ORAZ XIII POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROTOKÓŁ Z XX POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PO KL ORAZ XIII POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. Generała Emila Fieldorfa

Bardziej szczegółowo

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Monitorowanie programu operacyjnego służy zapewnieniu jego sprawnego zarządzania i realizacji. Jest ono

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012 Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu Czerwiec 2012 Projekt innowacyjny jego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z XXI POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PO KL ORAZ XIV POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROTOKÓŁ Z XXI POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PO KL ORAZ XIV POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROTOKÓŁ Z XXI POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PO KL ORAZ XIV POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sala Sejmikowa Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Po co Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie Obserwatorium? Wykorzystanie informacji pozyskanych w badaniach

Po co Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie Obserwatorium? Wykorzystanie informacji pozyskanych w badaniach Po co Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie Obserwatorium? Wykorzystanie informacji pozyskanych w badaniach Andrzej Martynuska Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji WUP w Krakowie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PIERWSZEGO POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2-3 sierpnia 2010 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PIERWSZEGO POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2-3 sierpnia 2010 r. PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PIERWSZEGO POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2-3 sierpnia 2010 r. W pierwszym dniu spotkania (2 sierpnia) uczestniczyło 18 osób: 13 członków,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego.

Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego. Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego. Czas i miejsce posiedzenia 29 sierpnia 2013 r. godz. 9:00, Sala Marmurowa

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Przewodniczący PKM PO KL

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Przewodniczący PKM PO KL Protokół z piątego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki W dniach 3-4 września 2009 roku na zamku królewskim w Niepołomicach, odbyło się piąte posiedzenie Podkomitetu

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14 marca 2012 rok PLAN PREZENTACJI Godzenie życia rodzinnego i zawodowego co to za problem? Jak powstał nasz projekt? Na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wprowadzenie do EFS Europejski Fundusz Społeczny (EFS): jest instrumentem Unii Europejskiej, powołanym do życia w 1957 roku mającym na celu

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku.

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku. Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Beata Białowąs Gdańsk, 25 listopada 2009 roku Geneza projektu: Wiosna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁANIA NA ROK 2013

STRATEGIA DZIAŁANIA NA ROK 2013 STRATEGIA DZIAŁANIA NA ROK 2013 REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW, 2012 ROK Strona1 Nazwa Regionalnej Sieci Tematycznej Przewodniczący Regionalnej Sieci Tematycznej Telefon

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do Uchwały nr./xxvii//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia lipca 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA 2014-2020 Kraków 2014 1 AGENDA SPOTKANIA Wprowadzenie Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU CZWARTEGO POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO (RST WW)

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU CZWARTEGO POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO (RST WW) PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU CZWARTEGO POSIEDZENIA REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO (RST WW) 19 września 2011 r., Poznań Informacje ogólne W spotkaniu, które odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Załącznik do Uchwały nr./xxvii//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia lipca 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. Or.BRP.0012.3.6.2012 Lublin, dnia 28 marca 2012 r. Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. W dniu 28 marca 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Lubuska Strategia Zatrudnienia na lata Zielona Góra, luty 2011 roku

Lubuska Strategia Zatrudnienia na lata Zielona Góra, luty 2011 roku Lubuska Strategia Zatrudnienia na lata 2011-2020 Zielona Góra, luty 2011 roku Przesłanki przygotowania Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020 SYTUACJA GOSPODARCZA - Wzrost liczby miejsc pracy,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Protokół z IV Posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej. 24 maja 2011 r. Ośrodek Recepcyjno Szkoleniowy Zielony Dół

Protokół z IV Posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej. 24 maja 2011 r. Ośrodek Recepcyjno Szkoleniowy Zielony Dół Protokół z IV Posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej 24 maja 2011 r. Ośrodek Recepcyjno Szkoleniowy Zielony Dół OBECNI NA POSIEDZENIU: Imię i Nazwisko Roman Ciepiela Joanna Urbanowicz Andrzej Martynuska

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Joanna Wrona Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

NA PROJEKTY INNOWACYJNE TESTUJĄCE REALIZOWANE W RAMACH PRIORYTETU VI. w ramach Tematów:

NA PROJEKTY INNOWACYJNE TESTUJĄCE REALIZOWANE W RAMACH PRIORYTETU VI. w ramach Tematów: Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/6.1.1/II/10 ogłoszony 23 września 2010 r. z terminem składania wniosków do 30 listopada 2010 r. NA PROJEKTY INNOWACYJNE TESTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 stycznia 2015 Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Wartość podpisanych umów (zł) stan

Bardziej szczegółowo

Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania

Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Projekt realizowany w partnerstwie: Lider Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów Marek Wójcik Skuteczna interwencja ZPP! Udane negocjacje z resortem Udane negocjacje ZPP z resortem pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu systemowego województwa małopolskiego. Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu systemowego województwa małopolskiego. Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu systemowego województwa małopolskiego Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne programy nauczania szansą na awans edukacyjny

Innowacyjne programy nauczania szansą na awans edukacyjny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA SignWriting Broszura informacyjna na temat projektu: Innowacyjne programy nauczania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 Uchwała Nr XVIII/304/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia działań projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 realizowanego ze środków: Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Dzień 1 Tytuł dnia: Jakie wymagania warto postawić systemowi zarządzania w JST

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku.

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Beata Białowąs Gdańsk, 25 listopada 2009 roku Geneza projektu: Wiosna

Bardziej szczegółowo

Seminarium upowszechniające

Seminarium upowszechniające Seminarium upowszechniające Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych Kraków, 23 września 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu jest prowadzony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu i funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY dla ZIT

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY dla ZIT Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny biuro@lom.lodz.pl www.lom.lodz.pl EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY dla ZIT www.lom.lodz.pl EFS EFRR Uzupełnieniem działań społecznych w ramach Strategii ZIT będą

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Instytucja Wspomagajàca

Krajowa Instytucja Wspomagajàca Program Operacyjny Operacyjny Kapita Ludzki Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Instytucja Wspomagajàca Centrum Wspomagajàca Projektów Europejskich Centrum Projektów Europejskich EMPOWERMENT W PROJEKTACH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Województwa Zachodniopomorskiego

Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz efekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Szczecin, 22.09.2015 r. Alokacja dla województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 czerwca 2015 r. DZSE-WSPE.054.19.2015.BM. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Pani Marszałku,

Warszawa, 17 czerwca 2015 r. DZSE-WSPE.054.19.2015.BM. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Pani Marszałku, DZSE-WSPE.054.19.2015.BM Warszawa, 17 czerwca 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Pani Marszałku, odpowiadając na interpelację 1 złożoną przez Pana Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH 2010-2015 PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY CEL Fundusz ten najczęściej kojarzony jest z organizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Interpelacja w sprawie stosowania określenia szkolnictwo specjalne i odpowiedź na nią MEN

Interpelacja w sprawie stosowania określenia szkolnictwo specjalne i odpowiedź na nią MEN Poniżej interpelacja posła Józefa Lassoty na temat stosowania określenia szkolnictwo specjalne" oraz odpowiedź na nią, przedłożona przez Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Protokół z XIII Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) Województwa Śląskiego.

Protokół z XIII Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) Województwa Śląskiego. Protokół z XIII Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego. Czas i miejsce posiedzenia 14 marca 2013 r. godz. 10:00, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE - 1 - Załącznik Nr 1 do Statutu OREW Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Program konferencji I dzień 27.06.2012 środa 10.00 12.00 Rejestracja uczestników (serwis kawowy) Otwarcie konferencji 12.00 Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

3. Dane kontaktowe proponowanego kandydata na członka Podkomitetu

3. Dane kontaktowe proponowanego kandydata na członka Podkomitetu ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz zgłoszeniowy dla gmin z terenu województwa opolskiego do Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (PKM PO KL) 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Kielce, luty 2016 r.

Kielce, luty 2016 r. Kielce, luty 2016 r. POROZUMIENIE Kielecki Obszar Funkcjonalny podpisane 11 maja 2015 r. określa zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego

Bardziej szczegółowo

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów.

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów. Kielce, dn.16.11.2007 r. PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PIERWSZEGO POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJACEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (PKM PO KL WŚ) 16 listopada 2007 r. 1. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO POWIATOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo