Lear Corporation Kodeks postępowania i zasad etyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lear Corporation Kodeks postępowania i zasad etyki"

Transkrypt

1 Lear Corporation Kodeks postępowania i zasad etyki

2 Spis treści Kilka słów od Matta Simonciniego O firmie Wizja i misja Wprowadzenie do Kodeksu Przestrzeganie przepisów prawa Zgłaszanie naruszeń Zakaz reperkusji Konflikt interesów Prezenty i rozrywka Darowizny na cele polityczne Wykorzystywanie możliwości wspierania interesów Spółki Insider Trading Konkurencja i przepisy antymonopolowe Eksport i transakcje zabronione Informacje poufne i zastrzeżone Ochrona i odpowiednie korzystanie z mienia Firmy Dokładna dokumentacja biznesowo-finansowa BHP i ochrona środowiska Zrównoważony rozwój Różnorodność, równe szanse i szacunek Zwolnienie z przestrzegania zasad Kodeksu Monitorowanie programu zapewnienia zgodności z przepisami Zobowiązanie pracowników

3 Kilka słów od Matta Simonciniego W firmie Lear zależy nam na prowadzeniu działalności w sposób uczciwy i zgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Uczciwość jest niezwykle ważnym aspektem naszej działalności i ma kluczowe znaczenie dla naszej wyjątkowej reputacji wśród społeczności, w których prowadzimy działalność. Każdy pracownik powinien dobrze znać i rozumieć zakres swoich obowiązków oraz mieć pewność, że je realizuje. Zapraszam wszystkich do przyłączenia się do mnie w przestrzeganiu naszego Kodeksu postępowania i zasad etyki oraz do nieustannego wykazywania najwyższych standardów uczciwości i postępowania w sposób etyczny we wszelkich działaniach biznesowych. Standardy te wyraźnie określono w Kodeksie postępowania i zasad etyki opracowanym przez Lear Corporation. Obowiązki pracowników wynikające z Kodeksu obejmują: - znajomość norm zawartych w Kodeksie, - przestrzeganie wszystkich norm zawartych w Kodeksie, - zgłaszanie odpowiednim działom firmy Lear naruszeń przepisów prawa lub norm Mam nadzieję, że wdrożenie Kodeksu spowoduje wzrost znaczenia kwestii dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami oraz kwestii etycznych, a także będzie stanowić zbiór wytycznych, które na co dzień będą pomagać pracownikom w podejmowaniu decyzji zgodnych z zasadami etyki. Wszyscy pracownicy zobowiązani są ściśle przestrzegać Kodeksu. Osoby naruszające zasady zawarte w Kodeksie narażone są na sankcje dyscyplinarne, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. Working Together & Winning Together... as One Lear Z pozdrowieniami, Matt Simoncini Prezes i CEO 3

4 O firmie Firma Lear została założona w 1917 roku w Detroit pod nazwą American Metal Products i zajmowała się wówczas produkcją foteli i innych komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. W 1994 roku firma Lear zrealizowała pierwszą ofertę publiczną i poprzez stały wzrost oraz serię przejęć urosła do rangi dostawcy globalnego. Zakład przetwórstwa metalowego, Wuhan, Chiny Firma Lear jest wiodącym dostawcą dwóch podstawowych elementów na potrzeby międzynarodowego przemysłu motoryzacyjnego foteli oraz elektrycznych układów zarządzania zasilaniem. Z naszych produktów korzystają niemal wszyscy najwięksi producenci samochodów na świecie. Produkty firmy Lear znaleźć można w ponad 300 markach samochodów. Metodą firmy Lear na sukces jest nieprzerwane zorientowanie na potrzeby klienta oraz utrzymywanie wysokich standardów w swojej działalności na całym świecie. Siedziba główna, Stany Zjednoczone Zakład produkcji komponentów elektrycznych, Navegantes, Brazylia 4

5 Wizja i misja firmy WIZJA Pragniemy być postrzegani jako: Dostawca z wyboru Pracodawca z wyboru Inwestycja z wyboru oraz Firma wspierająca społeczności, w których prowadzi działalność MISJA Przekraczanie oczekiwań i potrzeb naszych klientów poprzez: dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług zapewnianie tanich i wartościowych rozwiązań stałe doskonalenie wydajności operacyjnej prowadzenie działalności w sposób uczciwy Stworzenie pracownikom, którzy są najcenniejszymi zasobami naszej firmy, środowiska, które: z godnością i szacunkiem traktuje każdego człowieka umożliwia każdemu pełną realizację posiadanego potencjału zachęca do zaangażowania i aktywnego uczestnictwa promuje pozytywne nastawienie wśród pracowników firmy Lear Maksymalizacja wartości dla naszych akcjonariuszy Traktowanie klientów i dostawców z szacunkiem i rozwijanie obustronnie korzystnych relacji Wspieranie społeczności, wśród których funkcjonujemy oraz ochrona środowiska. 5

6 Wprowadzenie do Kodeksu W JAKIM CELU OPRACOWALIŚMY KODEKS? Kodeks postępowania i zasad etyki firmy Lear ( Kodeks ) stanowi podstawę naszego zobowiązania do działania w sposób uczciwy i zgodny z przepisami prawa mającymi zastosowanie do naszej działalności na całym świecie. Ma on za zadanie wspierać pracowników w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z etyką oraz wskazywać właściwy sposób postępowania. Kodeks nakreśla ogólne wytyczne w zakresie działań i procedur biznesowych, jednakże nie omawia wszystkich obowiązujących nas przepisów. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za znajomość przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność, za znajomość podstawowych zasad określonych w Kodeksie oraz za ich przestrzeganie. KTO MUSI PRZESTRZEGAĆ KODEKSU? Wszyscy pracownicy, dyrektorzy i przedstawiciele Lear Corporation ( Lear ) i jej podmiotów zależnych lub kontrolowanych przez nią podmiotów powiązanych (zwanych oddzielnie Firmą lub łącznie Firmami ), a także wszelkie osoby lub podmioty działające w imieniu firmy Lear lub Firm (w niniejszym Kodeksie zwani łącznie pracownikami ), muszą znać wszystkie zasady obowiązujące w Firmie i wymogi prawne dotyczące wykonywanej przez nich pracy oraz muszą przestrzegać tych zasad i wymogów prawnych. Jako przedsiębiorstwo globalne podlegamy przepisom we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność i każdy z nas odpowiada za znajomość i przestrzeganie lokalnie obowiązujących przepisów. W przypadku gdy przepisy lokalne różnią się od zasad zawartych w Kodeksie prosimy o zwrócenie się do działu Corporate Compliance (dział ds. zgodności) lub do działu Legal Department (dział prawny). CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU NARUSZENIA LUB PODEJRZENIA NARUSZENIA ZASAD KODEKSU? Wszyscy pracownicy zobowiązani są zgłaszać wszelkie potencjalne lub domniemane przypadki naruszenia zasad Kodeksu. Wytyczne w zakresie zgłaszania tego typu problemów zawarte są w Polityce w zakresie zgłaszania skarg firmy Lear. Firma Lear nie toleruje stosowania reperkusji wobec pracowników zgłaszających naruszenia w dobrej wierze. Każdy pracownik stosujący reperkusje wobec osoby, która w dobrej wierze dokonała zgłoszenia lub zeznawała w dobrej wierze w trakcie dochodzenia, poniesie sankcje dyscyplinarne, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. Osoby, które uważają, że wobec nich stosowano reperkusje, powinny zapoznać się z Zakazem reperkusji w celu uzyskania wytycznych odnośnie postępowania. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW Wszyscy pracownicy powinni: Działać w sposób uczciwy i szczery Zgłaszać wszelkie naruszenia lub domniemane naruszenia zasad Kodeksu bez obaw o reperkusje Zapobiegać naruszeniom i chronić reputację firmy Lear, postępując w sposób zgodny z zasadami etyki Przestrzegać wszelkich przepisów prawa i zasad obowiązujących na mocy Kodeksu oraz w miejscach, w których prowadzimy działalność 6

7 Przestrzeganie przepisów prawa Jako firma międzynarodowa z powiązaniami w wielu krajach całego świata, Lear pragnie zachować najwyższe standardy postępowania w biznesie we wszystkich regionach, w których prowadzi działalność. Od wszystkich pracowników oczekujemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem zasad etyki. Przestrzeganie prawa, zarówno w aspekcie jego litery, jak i ducha, stanowi podstawę, na której zbudowane są nasze standardy etyczne. Należy przestrzegać przepisów krajowych i lokalnych obowiązujących w regionach, w których Firmy prowadzą działalność. Nie wymagamy, aby wszyscy pracownicy szczegółowo znali wszystkie obowiązujące przepisy, wymagamy natomiast, aby znajomość przepisów była wystarczająca do oceny, czy dana sprawa wymaga konsultacji z przełożonym, przedstawicielem działu Human Resources (dział kadr) lub innego działu. Wszelkie transakcje realizowane pomiędzy firmą Lear i jej podmiotami zależnymi lub pomiędzy jej podmiotami zależnymi muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi. Naruszenie przepisów prawa może skutkować nałożeniem wysokich kar pieniężnych, karą więzienia oraz dużymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności przez firmę. U.S. Foreign Corrupt Practices Act (amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych FCPA) zakazuje wręczania wartościowych podarunków, w sposób bezpośredni i pośredni, przedstawicielom rządów obcych krajów oraz zagranicznym kandydatom na stanowiska polityczne w celu uzyskania korzyści biznesowych. Firma Lear zabrania przekazywania nielegalnych korzyści majątkowych przedstawicielom rządów. Przepisy ustawy FCPA mają zastosowanie do wszelkich organizacji w USA, zarówno publicznych, jak i prywatnych, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, a także wszystkich podmiotów, w tym zagranicznych osób i firm naruszających ustawę FCPA na terenie Stanów Zjednoczonych. Każdy podmiot może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie ustawy FCPA za niezgodną z prawem działalność swoich zagranicznych podmiotów zależnych lub kontrolowanych podmiotów powiązanych, jeśli niezgodne z prawem postępowanie odbywało się za jego zgodą lub z jego udziałem. Ponadto rządy krajów, w których Firmy prowadzą działalność, wdrożyły dodatkowe przepisy i zasady dotyczące wręczania gratyfikacji biznesowych personelowi rządu Stanów Zjednoczonych. Obiecywanie, oferowanie oraz przekazywanie urzędnikom i pracownikom rządu USA podarunków, przysług i innych gratyfikacji z naruszeniem tych zasad, nie tylko narusza zasady firmy Lear, ale również może zostać uznane za przestępstwo. Wiele lokalnych i zagranicznych organów administracji publicznej stosuje podobne przepisy w tym zakresie. W przypadku gdy przepisy prawa są sprzeczne z zasadami zawartymi w niniejszym Kodeksie należy postępować zgodnie z prawem. Jeśli jednak lokalnie obowiązujące zwyczaje lub zasady są sprzeczne z zasadami Kodeksu, Kodeks ma charakter nadrzędny. W przypadku pytań dotyczących potencjalnych konfliktów należy zwrócić się do przełożonego lub innego odpowiedniego przedstawiciela firmy Lear. Wszelkie pytania dotyczące obowiązujących wymogów prawnych należy kierować do działu Legal Department (dział prawny). The United Kingdom Bribery Act, UK Bribery Act (brytyjska ustawa antykorupcyjna) zakazuje przekazywania korzyści majątkowych komukolwiek, nie tylko przedstawicielom zagranicznych rządów, w celu nakłonienia takiej osoby do postępowania w sposób niewłaściwy. Ustawa zabrania również przekazywania płatności przyśpieszających tok spraw. Płatności przyśpieszające tok spraw określa się jako płatności przekazywane pracownikom rządowym w celu uzyskania akceptacji określonej transakcji biznesowej lub działania. Brytyjska ustawa antykorupcyjna ma zastosowanie w stosunku do obywateli krajów Wielkiej Brytanii, rezydentów i podmiotów założonych zgodnie z prawem brytyjskim. Ponadto firmy spoza Wielkiej Brytanii mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za brak działań zapobiegających wręczaniu korzyści majątkowych w przypadku prowadzenia działalności na terenie Wielkiej Brytanii. 7

8 Zgłaszanie naruszeń Uczciwość jest jednym z podstawowych elementów wizerunku i reputacji firmy Lear. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za uczciwość naszych działań. Odpowiadamy również za zgłaszanie zagrożeń dla Firmy najlepiej zanim zagrożenia te zmaterializują się. W ramach podjętego przez firmę Lear zobowiązania do zapewnienia uczciwości działań i ich zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami uruchomiono linię telefoniczną ds. etyki, umożliwiającą anonimowe przekazywanie zgłoszeń. Ten bezpłatny, lokalny numer telefonu umożliwia każdemu pracownikowi kontakt przez całą dobę, w każdy dzień tygodnia z osobą trzecią w celu zgłoszenia uwag w swoim ojczystym języku. Celem istnienia linii telefonicznej ds. etyki jest zgłaszanie domniemanych naruszeń Kodeksu postępowania i zasad etyki i/lub domniemanych naruszeń obowiązujących przepisów prawa. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką w zakresie zgłaszania skarg i niezwłocznego zgłaszania wszelkich wątpliwości w tym zakresie. Firma Lear umożliwia zgłaszanie naruszeń przepisów na kilka sposobów. Mamy nadzieję, że pracownicy nie mają oporów przed omawianiem dowolnych problemów ze swoimi przełożonymi, jednakże czasami może pojawić się potrzeba skorzystania z alternatywnych sposobów rozwiązania problemów dotyczących przestrzegania przepisów i zasad etyki. W takich przypadkach pracownik może w następujący sposób zgłosić swoje wątpliwości: Zakaz reperkusji Wobec osób zgłaszających w dobrej wierze problemy dotyczące naruszenia przepisów i zasad etyki nie będą stosowane szykany ani reperkusje ani osoby takie nie poniosą żadnych negatywnych konsekwencji pracowniczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia. Ponadto, zabrania się działań mających na celu odwiedzenie pracownika od zgłoszenia swoich wątpliwości lub uczestniczenia w dochodzeniu. Firma Lear nie toleruje stosowania reperkusji wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają swoje wątpliwości, informują o niewłaściwych zachowaniach lub uczestniczą w dochodzeniach. Wymagamy ścisłego przestrzegania Zakazu reperkusji, zachęcając do: Zgłaszania wszelkich zachowań, co do których istnieje podejrzenie, iż są niezgodne z prawem lub zasadami etyki Pełnej współpracy i uczestnictwa w dochodzeniach związanych ze zgłoszonymi naruszeniami Ścisłego przestrzegania Kodeksu oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa Linia telefoniczna ds. etyki bezpłatna linia do anonimowego dokonywania zgłoszeń w lokalnym języku Internetowy formularz zgłoszeniowy Lear formularz umożliwiający anonimowe przesłanie zgłoszenia drogą internetową w lokalnym języku Poczta przesłanie zgłoszenia pocztą do Chief Compliance Officer (dyrektor ds. zgodności) na adres Lear Corporation: Telegraph Rd, Southfield, MI 48033, USA kontakt z działem Lear Compliance (dział ds. zgodności) na adres Telefon zgłoszenie telefoniczne do Chief Compliance Officer (dyrektor ds. zgodności) lub General Counsel (główny radca prawny) firmy Lear na numer

9 Konflikt interesów Wszyscy pracownicy powinni unikać angażowania się w działalność sprzeczną lub potencjalnie sprzeczną z najlepszym interesem firmy i jej akcjonariuszy. Sytuacja konfliktowa może wystąpić w przypadku, gdy pracownik podejmie działania lub zaangażuje się w inicjatywy utrudniające mu wykonywanie pracy na rzecz firmy w sposób obiektywny i efektywny. Przykłady potencjalnych konfliktów interesów: Pracownik lub członek bliskiej rodziny pracownika, na przykład małżonek (nawet jeśli nie mieszka z pracownikiem), rodzic lub rodzic przybrany, dziecko lub dziecko przysposobione, brat lub siostra, teść lub teściowa, zięć lub synowa, bratowa, szwagierka lub szwagier, albo jakakolwiek inna osoba (inna niż najemca czy pracownik), z którą pracownik prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, uzyskuje niewłaściwe korzyści osobiste w związku z piastowanym przez pracownika stanowiskiem w Firmie lub jego powiązaniami z Firmą Udzielanie pożyczek przez dostawców lub klientów Firmy na rzecz pracowników i/lub członków ich bliskiej rodziny Pracownik równocześnie wykonuje pracę na rzecz firmy konkurencyjnej wobec Lear lub na rzecz jej klienta lub dostawcy. Pracownik pracuje dla podmiotu konkurencyjnego w charakterze konsultanta lub członka zarządu (bądź na równoważnym stanowisku) Pracownik usiłuje wpłynąć na wybór określonego dostawcy, w którym członek jego rodziny posiada udziały finansowe Konflikty interesów nie zawsze są oczywiste. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń odnośnie zaistnienia konfliktu interesów należy skontaktować się z przełożonym, lokalnym przedstawicielem działu Human Resources (dział kadr), działem Corporate Compliance (dział ds. zgodności) lub działem Legal Department (dział prawny). Szybkie i pełne ujawnienie posiadanych informacji jest zawsze najlepszym pierwszym krokiem w kierunku identyfikacji i rozwiązania potencjalnego konfliktu interesów. Każdy, kto dowie się o istniejącym lub domniemanym konflikcie interesów, powinien skontaktować się z przełożonym oraz z działem Corporate Compliance (dział ds. zgodności) lub z działem Legal Department (dział prawny). PYTANIA I ODPOWIEDZI P: Żona pracuje w dziale sprzedaży jednego z dostawców firmy Lear. Czy powinienem zgłosić to swojemu przełożonemu? O: Tak, jeśli zajmujesz stanowisko, które może mieć wpływ na stosunki firmy Lear z danym dostawcą. W większości przypadków ani pracownik, ani firma nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań w celu uniknięcia konfliktu. 9

10 Prezenty i rozrywka Prezenty i rozrywka w otoczeniu biznesowym czasami są odpowiednim narzędziem w budowaniu owocnych relacji. Jednakże zabronione jest oferowanie i przyjmowanie prezentów, pożyczek, pieniędzy, usług, korzyści w postaci przesadnej rozrywki i innych wartościowych rzeczy od istniejącego lub potencjalnego konkurenta, dostawcy czy klienta, chyba że prezent taki jest zgodny z Polityką w zakresie prezentów i rozrywek obowiązującą w firmie Lear. W przypadku pytań odnośnie wręczanych lub otrzymywanych prezentów zachęcamy do zapoznania się z Polityką w zakresie prezentów i rozrywek, która szczegółowo opisuje wytyczne i procedury firmy Lear dotyczące wręczania, przyjmowania i zgłaszania prezentów i korzyści w postaci rozrywki. Ponadto przekazywane i przyjmowane prezenty oraz przyjmowane korzyści w postaci rozrywki należy wpisywać do Rejestru prezentów i rozrywki. Główne zasady określone w Polityce w zakresie prezentów i rozrywki to: Zakaz wręczania i przyjmowania prezentów w postaci gotówki Wartość prezentu nie może przekraczać 50 USD lub równowartości tej kwoty w walucie lokalnej, na osobę przy jednej okazji Stosowność zaoferowania lub przyjęcia korzyści w postaci rozrywki musi zostać uprzednio potwierdzona przez kierownictwo pionu lub działu W żadnym wypadku nie można oferować ani przyjmować prezentów lub korzyści w postaci rozrywki z naruszeniem postanowień niniejszego Kodeksu lub obowiązujących przepisów prawa Wszelkie prezenty i korzyści w postaci rozrywki oferowane przedstawicielom rządu podlegają uprzedniej akceptacji działu Legal Department (dział prawny) Polityka w zakresie prezentów i rozrywki zawiera wytyczne dotyczące przekazywania, przyjmowania i zgłaszania prezentów i korzyści w postaci rozrywki, jednak nie opisuje ona szczegółowo wszelkich możliwych sytuacji. Podejmując decyzję odnośnie stosowności i zasadności danej sytuacji, należy zawsze uwzględnić kontekst, charakter i cel prezentu czy korzyści w postaci rozrywki. 10

11 Darowizny na cele polityczne Zabronione jest przekazywanie darowizn na cele polityczne przez pracowników w imieniu firmy lub przy użyciu jej środków, mienia, usług czy infrastruktury. Ponadto nie można wymagać od dostawców firmy Lear, aby wspierali, ani prosić ich o wpieranie w jakikolwiek sposób działalności politycznej w ramach warunków współpracy z firmą Lear. Pracownicy firmy mogą przekazywać darowizny na cele polityczne we własnym imieniu oraz angażować się w działalność polityczną, pod warunkiem że jest ona zgodna z prawem, nie ma wpływu na realizację obowiązków pracowniczych ani nie nosi znamion konfliktu interesów. Wykorzystywanie możliwości wspierania interesów Spółki Pracownicy firmy Lear nie mogą wykorzystywać mienia lub własności Firmy, informacji o Firmie czy stanowiska w Firmie w celu uzyskania korzyści osobistych, w tym również korzyści dla członków rodziny i znajomych. Wszyscy pracownicy zobowiązani są promować interesy Firmy, gdy pojawi się taka możliwość. PYTANIA I ODPOWIEDZI P: Wiem o okazji biznesowej, z której Firma nie skorzystała. Czy mogę z niej skorzystać we własnym interesie? O: Nie, nie jest to dozwolone, ponieważ o tej okazji dowiedziałeś/-łaś się w trakcie zatrudnienia w Firmie, korzystając z mienia, informacji lub pozycji firmy. 11

12 Insider Trading Insider trading lub insider dealing (transakcje oparte na poufnych informacjach) oraz ujawnianie informacji o firmie w celu umożliwienia osobom trzecim nabycia jej akcji jest przestępstwem zgodnie z przepisami obowiązującymi w większości krajów, w których Firma prowadzi działalność. Insider trading lub insider dealing (transakcje oparte na poufnych informacjach) oznacza osobisty zakup lub sprzedaż papierów wartościowych dowolnej firmy z wykorzystaniem istotnych niejawnych informacji na jej temat. Ujawnianie informacji obejmuje przekazywanie poufnych danych dotyczących firmy członkowi rodziny lub znajomemu, aby umożliwić tej osobie zakup lub sprzedaż papierów wartościowych firmy na ich podstawie. W przypadku wejścia w posiadanie istotnych informacji dotyczących firmy Lear lub innej firmy, znanych publicznie przez okres krótszy niż dwa (2) pełne dni robocze (okres ten może różnić się w zależności od jurysdykcji), na mocy prawa oraz zasad obowiązujących w firmie Lear zabronione jest (a) wykorzystywanie takich informacji do transakcji giełdowych lub w innych celach, poza celami związanymi ze zwykłą działalnością firmy Lear, (b) bezpośrednie lub pośrednie ujawnianie takich informacji innym osobom (w tym również członkom rodziny i znajomym), umożliwiające wykorzystanie ich do realizacji transakcji giełdowych lub do innych celów lub (c) zalecanie bądź sugerowanie innym osobom zakupu, sprzedaży lub zatrzymania papierów wartościowych firmy Lear lub innego podmiotu. Każdy pracownik firmy Lear powinien przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Nieznajomość przepisów nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania. Trudno jest w wyczerpujący sposób opisać, jakie informacje uznawane są za istotne, jednakże należy założyć, że istotne są wszelkie informacje, zarówno pozytywne, jak i negatywne, które mogą być ważne dla inwestora przy podejmowaniu decyzji dotyczącej zakupu, sprzedaży czy zatrzymania papierów wartościowych. Informacje mogą być ważne dla tego celu, nawet jeśli same w sobie nie mogłyby zaważyć na decyzji inwestora. W przypadku pytań należy skontaktować się z Legal Department (dział prawny). Podkreślamy, że poniższa lista jest jedynie przykładowa. Przykłady istotnych informacji obejmują: Zarobki firmy Znaczące zyski lub straty Potencjalne przejęcia, fuzje lub zbycia Wewnętrzne informacje finansowe Zawarcie lub utrata dużego kontraktu Innowacje produktowe PYTANIA I ODPOWIEDZI P: Wiem o transakcji, której realizacja wkrótce zostanie ogłoszona przez firmę Lear. Mówię o niej znajomemu, który na podstawie tej informacji dokonuje zakupu akcji firmy. Czy to można uznać za przypadek działań insider trading (transakcji opartej na poufnych informacjach)? O: Tak, zasady dotyczące informacji wewnętrznych mają zastosowanie w przypadku zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych przez pracownika bądź przekazania informacji osobie, która dokona tego typu transakcji na ich podstawie. Stanowi to naruszenie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych i obie strony mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. 12

13 Konkurencja i przepisy antymonopolowe Przepisy antymonopolowe i dotyczące konkurencji chronią wolność przedsiębiorstw i zachęcają do uczciwej konkurencji. Firma Lear stara się uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez najwyższej jakości pracę, nie korzystając z nieetycznych i niezgodnych z prawem praktyk. Kradzież i nielegalne pozyskiwanie prawnie zastrzeżonych informacji lub namawianie do ujawnienia informacji przez byłych lub obecnych pracowników innych firm jest zabronione. W przypadku niezgodnego z zasadami pozyskania prawnie zastrzeżonych informacji od konkurencji, dostawców i innych osób trzecich należy potraktować takie informacje jako poufne i nie wykorzystywać ich dla niewłaściwych celów biznesowych. Ponadto wszelkie tego rodzaju zdarzenia należy niezwłocznie zgłaszać do Legal Department (dział prawny). Oczekujemy przestrzegania obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów antymonopolowych i dotyczących konkurencji. Zabronione może być uczestniczenie w następujących działaniach, zmawianie się w celu ich podjęcia lub uzgadnianie następujących działań: Ustalanie cen - umawianie się z konkurencją odnośnie cen, zasad i warunków sprzedaży, produktów lub procesów produkcyjnych Ustawianie przetargów - porozumiewanie się z konkurencją odnośnie ofert Bojkot zbiorowy - umawianie się z konkurencją odnośnie odmowy współpracy ze sprzedawcami lub dystrybutorami, innymi podmiotami konkurencyjnymi bądź klientami Podział terytorium lub klientów - umawianie się z konkurencją odnośnie podziału terytorium lub klientów Łapówki i nielegalne prowizje - oferowanie łapówek lub nielegalnych prowizji w ramach realizacji któregokolwiek z powyższych Powyższa lista nie obejmuje wszystkich możliwości, a jedynie przedstawia przykłady niezgodnych z prawem zachowań noszących znamiona nieuczciwej konkurencji lub dążenia do uzyskania monopolu. PYTANIA I ODPOWIEDZI P: Co dzieje się w przypadku, gdy podczas konferencji spotkam przedstawiciela konkurencji i omówimy uczciwe naszym zdaniem ceny rynkowe części dostarczanych przez firmy, które reprezentujemy. Żaden z nas nie zapisuje niczego. Czy takie zachowanie stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji? O: Tak, takie zachowanie stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i należy niezwłocznie poinformować o nim Legal Department (dział prawny). Uzgadnianie obejmuje porozumienia wyraźne i domniemane, oficjalne i nieoficjalne, ustne i pisemne. 13

14 Kodeks postępowania i etyki w biznesie Lear Corporation Eksport i transakcje zabronione Wszelka działalność obejmująca eksport towarów lub transfer danych technicznych bądź oprogramowania do innego kraju może wymagać wystawienia licencji eksportowej. Eksport" definiowany jest jako dowolny sposób przekazywania produktów lub danych osobom lub podmiotom zagranicznym, ustnie lub na piśmie, w tym poprzez sprzedaż, szkolenia i działalność doradczą oraz promocję produktów. Niezależnie od kraju zatrudnienia, amerykańskie przepisy dotyczące kontroli eksportu regulują: Bezpośredni eksport ze Stanów Zjednoczonych Reeksport określonych towarów i danych technicznych pochodzących z USA z krajów innych niż USA do krajów trzecich Części i komponenty pochodzące z USA wykorzystywane do produkcji wyrobów końcowych w innym kraju pochodzenia przeznaczonych na eksport lub reeksport Produkty wytwarzane poza USA z wykorzystaniem danych technicznych pochodzących z USA Przepisy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej mają różnorodny zakres, a ich obowiązywanie w stosunku do zagranicznych podmiotów zależnych różni się w zależności od podmiotów uczestniczących w transakcji oraz rodzaju transakcji. Ich zastosowanie nie ogranicza się do handlu nowoczesnymi technologiami i może obejmować wszelkiego rodzaju transakcje z wymienionymi krajami, podmiotami i osobami. W przypadku uzyskania informacji na temat ewentualnego naruszenia obowiązujących przepisów eksportowych lub dotyczących embarga, bądź wątpliwości co do wybranego kraju, osoby czy organizacji, z którą firma Lear prowadzi interesy, należy skontaktować się z Legal Department (dział prawny). Wystawienie licencji eksportowej może być wymagane, nawet jeśli dany produkt jest swobodnie dostępny na terenie USA, bądź jeśli dane techniczne lub oprogramowanie nie są prawnie zastrzeżone. Wiele krajów na całym świecie, w tym również kraje członkowskie Unii Europejskiej, utrzymuje rygorystyczne embarga oraz stosuje mniej rygorystyczne przepisy ograniczające prowadzenie wymiany handlowej z określonymi krajami, podmiotami, organizacjami i osobami. Istnieją różnorodne przepisy dotyczące embarga, ograniczające wymianę handlową z określonymi krajami. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za upewnianie się, że nasza działalność nie narusza obowiązujących przepisów i ograniczeń. 14

15 Informacje poufne i zastrzeżone W trakcie zatrudnienia w firmie Lear pracownicy mogą otrzymywać informacje poufne i/lub zastrzeżone dotyczące firmy, jej klientów lub dostawców. Informacje poufne obejmują między innymi wszelkie informacje niejawne, takie jak: Wyniki finansowe Prognozy dotyczące cen towarów Perspektywy Potencjalne transakcje korporacyjne Umowy Zasady i warunki handlowe Informacje prawnie zastrzeżone, obejmujące know-how i inną własność intelektualną, plany biznesowe, sprzedażowe, marketingowe i serwisowe, pomysły projektowe i produkcyjne oraz praktyki, projekty, bazy danych, dokumenty, dane dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń, a także wszelkie niepublikowane dane i raporty finansowe podlegają ochronie przed niedozwolonym wykorzystywaniem i ujawnianiem. Niedozwolone wykorzystywanie lub ujawnianie prawnie zastrzeżonych informacji należących do firmy Lear może być niezgodne z prawem i skutkować nałożeniem sankcji cywilnych lub karnych. Każdy pracownik zobowiązany jest, zarówno w okresie zatrudnienia, jak i po jego zakończeniu, chronić informacje poufne i nie ujawniać ich, chyba że odbywa się to za zgodą Firmy lub jest wymagane na mocy przepisów prawa. Nie należy omawiać wewnętrznych spraw Firmy ani jej planów z osobami trzecimi, chyba że jest to wymagane w ramach realizacji obowiązków pracowniczych lub na mocy obowiązujących przepisów prawa. Zachęcamy pracowników do zapoznania się z Zasadami ujawniania informacji, w których znaleźć można więcej szczegółów na temat ochrony informacji Firmy. Zakaz ten dotyczy w szczególności (ale nie tylko) zapytań dotyczących firmy, pochodzących od: mediów, inwestorów, potencjalnych inwestorów, analityków finansowych. Musimy zawsze szanować i chronić informacje dotyczące naszych klientów, dostawców i współpracowników, dbając o nie w taki sam sposób, w jaki Firma dba o poufność własnych informacji zastrzeżonych. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować surowymi karami zarówno dla samego pracownika, jak i dla firmy Lear. Poza przypadkami wyraźnego udzielenia zgody na wydanie oświadczenia, wszelkie tego typu zapytania należy przekierowywać do działu Investor Relations and Communications (dział relacji z inwestorami i komunikacji) na adres Lear Corporation, Telegraph Road, Southfield, Michigan 48033, USA lub numer telefonu PYTANIA I ODPOWIEDZI P: Współpracuję z jednym z partnerów handlowych Firmy który chciałby, abyśmy udostępnili mu niektóre z naszych nowych projektów, dotyczących produktów, które zostaną wprowadzone do oferty w przyszłości. Czy mogę udzielić takich informacji? O: Nie. Nigdy nie należy ujawniać żadnych prawnie zastrzeżonych informacji bez uprzedniej zgody kierownictwa i zawarcia pisemnej umowy o zachowanie poufności. 15

16 Ochrona i odpowiednie korzystanie z mienia Firmy Pracownicy mają obowiązek chronić mienie Firmy i zapewnić jego wydajne wykorzystanie. Mienie Firmy należy wykorzystywać do uzasadnionych celów związanych z pracą, jednakże dozwolone może być również korzystanie z mienia do celów prywatnych w granicach rozsądku. Mienie Firmy obejmuje zarówno składniki materialne, takie jak wyposażenie biura, telefony, kopiarki itp., jak i niematerialne, takie jak własność intelektualna, znaki towarowe, patenty i tajemnice handlowe. Pracownicy otrzymują komputery, zasoby elektroniczne i inny sprzęt wymagany do wykonywania pracy. Urządzenia elektroniczne i komputerowe w firmie Lear stanowią własność firmy Lear i powinny być wykorzystywane przede wszystkim dla jej celów. Zabrania się wykorzystywania komputerów i innych nośników elektronicznych do celów niezgodnych z prawem oraz do oglądania bądź dystrybucji materiałów pornograficznych lub nielegalnych, a także innych materiałów mogących tworzyć nieprzyjazne środowisko pracy. Więcej informacji na temat zasad korzystania z komputerów i sprzętu elektronicznego znaleźć można w Zasadach korzystania z komputerów w firmie Lear. Wszelkie podejrzenia dotyczące oszustw, kradzieży, marnotrawstwa czy nieodpowiedniego użytkowania mienia Firmy należy niezwłocznie zgłaszać, zgodnie z Polityką w zakresie zgłaszania skarg obowiązującą w firmie Lear. 16

17 Dokładna dokumentacja biznesowo-finansowa Dokładna dokumentacja biznesowo-finansowa ma kluczowe znaczenie dla realizacji zobowiązań finansowych, prawnych i biznesowych przez firmę Lear. Dokumenty księgowe, rejestry, księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe Firmy należy przygotowywać w terminie i z zachowaniem należytego stopnia szczegółowości. Muszą one całkowicie i dokładnie odzwierciedlać stan aktywów, zobowiązań i transakcji Firmy, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, zasadami księgowości i procedurami związanymi z wewnętrznymi systemami kontroli w Firmie i ogólnie przyjętą praktyką z zakresu księgowości. Dokumentacja biznesowo-finansowa powinna obejmować zarówno sprawozdania i zestawienia finansowe, jak i inne dokumenty, takie jak ewidencja czasu pracy, raporty wydatków i formularze zgłoszeniowe. Wszyscy pracownicy, a nie tylko personel działu księgowości i finansów firmy Lear, ponoszą odpowiedzialność za utrzymywanie pełnej i dokładnej dokumentacji. Zabroniona jest realizacja transakcji, jeśli nie zostaną one rzetelnie i odpowiednio udokumentowane. Przykłady niedokładności: Zawyżanie transakcji finansowych Opieranie się na spekulacjach Nieprawidłowe opisywanie ludzi, zdarzeń i firm Zakaz ten dotyczy, między innymi, wiadomości , nośników elektronicznych, komunikatów wewnętrznych, oficjalnych raportów, a także pism biznesowych. Poczta elektroniczna i systemy informatyczne funkcjonujące w firmie Lear należy wykorzystywać wyłącznie do uzasadnionych celów biznesowych Firmy. Przechowywanie i niszczenie dokumentów powinno zawsze odbywać się zgodnie z Zasadami zarządzania dokumentami obowiązującymi w Firmie. Zabronione jest niszczenie dokumentacji dotyczącej sporów lub dochodzeń w toku, chyba że jest to wykonywane na wniosek Legal Department (dział prawny). Jesteśmy odpowiedzialni za dokładność dokumentacji Firmy. Zabronione jest przekazywanie któremukolwiek działowi informacji wprowadzających w błąd lub nieprawdziwych. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii księgowych lub audytowych, związanych z niedokładnymi, błędnymi lub wprowadzającymi w błąd informacjami, pracownicy powinni niezwłocznie dokonywać zgłoszeń zgodnie z Polityką w zakresie zgłaszania skarg obowiązującą w Firmie. 17

18 BHP i ochrona środowiska Firma Lear dąży do przestrzegania wszelkich obowiązujących wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska i jest zaangażowana w jego ochronę. Oczekujemy, że pracownicy będą przestrzegać wszelkich obowiązujących wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz że będą zgłaszać przypadki i warunki mogące skutkować naruszeniem przepisów lub zasad obowiązujących w Firmie. Zachęcamy również do propagowania programów ochrony środowiska w społecznościach, w których prowadzimy działalność. Firma stara się zapewnić każdemu pracownikowi bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy dla wszystkich poprzez przestrzeganie zasad i procedur dotyczących BHP oraz zgłaszanie wypadków, obrażeń oraz sprzętu, zasad i warunków, które stwarzają zagrożenie, zgodnie z Zasadami BHP i ochrony środowiska obowiązującymi w Firmie. Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój jest szeroko definiowany jako realizacja teraźniejszych potrzeb bez ograniczania możliwości przyszłych pokoleń w zakresie realizacji ich potrzeb. W przypadku firmy Lear oznacza to uwzględnienie faktu, że nasze decyzje na temat tego, co konsumujemy, wytwarzamy i wyrzucamy mają wpływ środowiskowo-społeczny nie tylko na obecną społeczność, lecz także na przyszłe pokolenia. Dążenie firmy Lear do zrównoważonego rozwoju koncentruje się na poszukiwaniu lepszych i bardziej wydajnych sposobów prowadzenia działań przy jednoczesnym zapewnieniu zdrowia i żywotności lokalnych społeczności. Przemoc lub zachowania stanowiące zagrożenie w miejscu pracy są zabronione bez względu na okoliczności. Pracownicy powinni zgłaszać się do pracy w stanie umożliwiającym wykonywanie swoich obowiązków i nie mogą znajdować się pod wpływem niedozwolonych substancji odurzających czy alkoholu. Używanie niedozwolonych substancji odurzających oraz nadużywanie alkoholu bądź leków w miejscu pracy nie będzie tolerowane. Ponadto pracownicy zobowiązani są przestrzegać wszystkich innych zasad dotyczących BHP, w tym zakazu wnoszenia broni na teren firmy Lear. Treść zasad BHP obowiązujących w firmie Lear znaleźć można w firmowej sieci intranet oraz u lokalnego przedstawiciela działu Human Resources (dział kadr). 18

19 Różnorodność, równe szanse i szacunek W firmie Lear naszym celem jest stworzenie i utrzymanie środowiska sprzyjającego współpracy, interakcji i tolerancji oraz propagującego wzajemny szacunek. Uważamy, że najlepszym sposobem na dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług jest stworzenie silnego, zróżnicowanego zespołu składającego się z najlepszych pracowników. Cenimy różnorodność doświadczeń, pochodzenia, grup etnicznych, orientacji kulturalnej i przekonań oraz promujemy pełne wzajemnego szacunku i obustronnie korzystne relacje z wszystkimi klientami, dostawcami, pracownikami i innymi osobami. Firma Lear przyjęła Globalne zasady dotyczące warunków pracy, zabraniające korzystania z pracy przymusowej i pracy dzieci oraz stosowania praktyk sprzyjających nadużyciom i korupcji. Ponadto Globalne zasady i warunki zaopatrzenia obowiązujące w firmie Lear zabraniają wszystkim dostawcom firmy Lear oraz ich podwykonawcom korzystania z pracy przymusowej oraz pracy dzieci, a także stosowania praktyk sprzyjających nadużyciom i korupcji. Zasadą obowiązującą w Firmie jest zapewnienie pracownikom swobody zrzeszania się. Ponadto, z uwagi na poszanowanie stosunków pracy, zasadą obowiązującą w firmie Lear jest prawo pracowników do dobrowolnego członkostwa w prawnie usankcjonowanych organizacjach, bez niezgodnych z prawem ingerencji. Tam, gdzie działają związki zawodowe, zasadą obowiązującą w Firmie jest uczciwe ich traktowanie i prowadzenie negocjacji w sposób rzeczowy i nieagresywny. Dążymy do zapewnienia każdemu pracownikowi równych szans we wszystkich aspektach zatrudnienia i nie tolerujemy żadnych przejawów dyskryminacji czy prześladowania, zgodnie z obowiązującymi w Firmie Zasadami miejsca pracy wolnego od prześladowania. PRZYKŁADY DYSKRYMINACJI I PRZEŚLADOWANIA Uwłaczające uwagi dotyczące rasy, płci lub pochodzenia etnicznego Niemile widziane propozycje seksualne Niepożądany kontakt fizyczny Pokazywanie zdjęć lub gestów o charakterze obraźliwym bądź seksualnym Zastraszające lub poniżające uwagi i żarty 19

20 Zwolnienie z przestrzegania zasad Kodeksu Zwolnienia z obowiązku przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Kodeksie w stosunku do kadry kierowniczej i dyrektorów Firmy może dokonać wyłącznie zarząd lub komisja zarządu działająca w imieniu zarządu. Wszelkie tego typu decyzje zostaną niezwłocznie ujawnione w stopniu wymaganym przez prawo oraz zasady obowiązujące podmioty notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zwolnienia z przestrzegania zasad Kodeksu w stosunku do pozostałych pracowników może dokonać wyłącznie Legal Department (dział prawny) Firmy. Monitorowanie programu zapewnienia zgodności z przepisami Firma monitoruje i egzekwuje przestrzeganie Kodeksu oraz innych zasad wpływających na prawa człowieka w miejscu pracy za pośrednictwem programu zapewnienia zgodności z przepisami, obejmującego nadzór Komitetu ds. zapewnienia zgodności z przepisami, który podlega bezpośrednio Komitetowi ds. audytu utworzonemu w ramach zarządu Firmy. Prowadzimy również regularną ocenę skuteczności programu zapewnienia zgodności z przepisami. 20

21 Zobowiązanie do właściwego postępowania Kodeks firmy Lear stanowi zobowiązanie do właściwego postępowania. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich pracowników i przedstawicieli firmy Lear, którzy powinni znać normy i wytyczne mające zastosowanie do wykonywanej przez nich pracy i zawsze ich przestrzegać. Pracownicy, którzy nie przestrzegają obowiązujących norm, lub którzy naruszają obowiązujące przepisy prawa i zasady obowiązujące we wszystkich regionach, w których firma Lear prowadzi działalność, narażają na ryzyko zarówno siebie, jak i firmę Lear. W przypadku pytań na temat przepisów dotyczących określonych działań należy skontaktować się z przełożonym, przedstawicielem lokalnego działu Human Resources (dział kadr), Legal Department (dział prawny) lub działem Corporate Compliance (dział ds. zgodności). Data wejścia w życie: 14 listopada 2012 r. 21

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności...

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... Kodeks postępowania Spis treści Wstęp... Pracownicy Bezpieczeństwo w miejscu pracy... 2 Podstawowe prawa pracownicze... 2 Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... 3 Poufność i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW 1 FIRMA DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NA CAŁYM ŚWIECIE (RAZEM ZWANE DIEBOLD NIXDORF ) ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA NAJWYŻSZYCH NORM ETYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics Kodeks postępowania DACHSER 1. Wstęp Wszystkie działania podejmowane przez firmę Dachser są zgodne z wiążącymi prawnie regulacjami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady)

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) I. Wprowadzenie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Spółka) w swojej działalności unika działań mogących

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Grupa LUBAWA Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Spis treści I ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA II OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW 1. Zgodność

Bardziej szczegółowo

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY Zasada ogólna Zgodnie z przepisami wewnętrznymi spółki Globe Specialty Metals, Inc. oraz przedsiębiorstw zależnych Globe Specialty Metals, Inc. ( Spółka ) biznes

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej dla dostawców Driving Integrity Know it. Speak it. Live it.

Kodeks Etyki Zawodowej dla dostawców Driving Integrity Know it. Speak it. Live it. Kodeks Etyki Zawodowej dla dostawców Driving Integrity Know it. Speak it. Live it. Magna International Wiadomość od Zespołu ds. łańcucha dostaw Bardzo ważnym elementem sukcesu firmy Magna są silni dostawcy.

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH COLGATE-PALMOLIVE COMPANY KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH Colgate-Palmolive Company, podmioty od niej zależne oraz filie na całym świecie są niezmierne

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH Wprowadzenie Niniejszy Kodeks postępowania ( Kodeks ) reguluje szeroki zakres praktyk i procedur dotyczących prowadzenia działalności biznesowej. Nie obejmuje każdego

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

W. L. GORE & ASSOCIATES

W. L. GORE & ASSOCIATES 1 Zobowiązanie Gore do działania w charakterze odpowiedzialnego przedsiębiorcy: Gore jest niezwykle kreatywnym Przedsiębiorstwem technologicznym skupiającym się na odkryciach i innowacyjności produktów.

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna CDM Smith

Polityka antykorupcyjna CDM Smith CDM Smith Inc., jej podmioty powiązane oraz zależne ( CDM Smith ) są zobowiązane prowadzić działalność zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach Dla firmy Naspers rzetelność w prowadzeniu działalności ma ogromne znaczenie. W związku z tym Naspers zachęca wszystkich Pracowników, którzy mają powody by uważać,

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach POLITYKA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 1. Najważniejsze informacje Amcor z zaangażowaniem dąży do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, uczciwości

Bardziej szczegółowo

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie NR 5/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 2013.06.12 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ZASADY OGÓLNE a) Kodeks reguluje zasady świadczenia usług oraz współpracy agencji zatrudnienia Nieprzestrzeganie reguł Kodeksu może wykluczyć członka z organizacji do której przynależy

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa Informacje ogólne Firma United Technologies Corporation, w tym wszystkie jej oddziały, jednostki organizacyjne oraz podmioty zależne (zwane łącznie UTC ), stosuje najwyższe standardy etyki i postępowania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH MAGNA INTERNATIONAL INC. WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH Magna musi dochować wiary swemu oddaniu na rzecz prawego i uczciwego działania w każdej

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Wstęp S4E S.A. jest wiodącym podmiotem w branży IT w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań sprzętowych dla różnorodnych klientów.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania.

Kodeks postępowania. Kodeks postępowania www.gw-world.com Status 11/16 DO_01_01_003_ZEN PL Wprowadzenie Przedsiębiorstwo rodzinne Gebrüder Weiss (GW) od pokoleń ma świadomość swojej odpowiedzialności w zakresie rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY Międzynarodowe wytyczne prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia (ang. Health Care Business Integrity, HCBI) dotyczące pośredników zewnętrznych Obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów i

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wstęp i cel Programu 4 2. Opis Dokumentów Ramowych Programu Compliance 4 3. Podsumowanie obszarów Compliance 5 4. Organizacja Compliance

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Compliance. Kodeks Postępowania firmy TRUMPF

Compliance. Kodeks Postępowania firmy TRUMPF Compliance Kodeks Postępowania firmy TRUMPF Szanowni Pracownicy, w firmie TRUMPF dążymy do uzyskania wzorowej jakości produktów i usług a także naszego postępowania. Podstawą są tu wartości, których przestrzegamy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Partnerzy biznesowi KODEKS POSTĘPOWANIA

Partnerzy biznesowi KODEKS POSTĘPOWANIA Partnerzy biznesowi KODEKS POSTĘPOWANIA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 FRESENIUS KABI _ 3 A. TŁO 3 DZIAŁALNOŚĆ FRESENIUS KABI: W TROSCE O ŻYCIE 3 PODSTAWOWE WARTOŚCI FRESENIUS KABI 3 B. WSTĘP 4 C. ZASADY 4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Nasz łańcuch dostaw Zasady etyki i postępowania w biznesie podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Październik 2011 Zasady oparte na treści

Bardziej szczegółowo

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks: POLITYKA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONFLIKTU INTERESÓW RELIANTCO INVESTMENTS LTD Kwiecień 2017 r. Spis treści 1. Legal Basis... 3 2. Scope... 3 3. Identification of Conflicts of Interest... 4 7. Prevention

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi.

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi. KODEKS ETYKI Podstawą działania firmy Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem. Firma Hertz Systems stosuje uniwersalny dla całej firmy kanon zasad

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU Wrocław, 14.08.2017 r. SPIS TREŚCI 2 1 2 4 5 7 DEKLARACJA DEFINICJE PROCEDURA W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Celem kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Wprowadzenie: Niniejszy Kodeks będzie stosowany w Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i w spółkach

Bardziej szczegółowo