TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia 2015r.

2 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni S.A. za czynności bankowe dla ludności - instrumenty pieniądza elektronicznego i inne SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE... 3 ROZDZIAŁ II INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE PROWADZONE W WALUCIE OBCEJ

3 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni S.A. za czynności bankowe dla ludności - instrumenty pieniądza elektronicznego i inne ROZDZIAŁ I INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Wyszczególnienie czynności Karta Upominkowa Karta Upominkowa bez PIN-u Premium Karty z Premium z wyższym limitem jednorazowego zasilenia Kresy- Syberia Karta internetowa plastikowa Karta internetowa bez plastiku Karta MasterCard PayPass Visa paywave bliżeniowa prepaid MasterCard PAYBACK Biiper (zbliżeniowy instrument dostępu do pieniądza elektronicznego) Usługa Przelewy SMS i Karta Karta prepaid internetowa MasterCard PAYBACK Wydanie karty 1) z paskiem magnetycznym oraz mikroprocesorem *UWAGA: Opłatę za kartę "Kresy-Syberia" stanowi 15,00 zł opłaty za kartę i 50,00 zł wartość karty 2) bez paska magnetycznego i bez mikroprocesora (w przypadku karty 10,00 zł 15,00 zł 65,00 zł* - 20,00 zł 1) - internetowej plastikowej) 3) bez paska magnetycznego i bez mikroprocesora (w przypadku Karty ,99 zł - - internetowej bez plastiku) 2. Wpłata gotówkowa na poczet nabycia / zasilenia karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 3. Przelew z rachunku prowadzonego w BZ na poczet nabycia / zasilenia karty przelew na 4. Dokonanie transakcji bezgotówkowej Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 5. Wypłata gotówki w bankomatach sieci BZ24-5,00 zł 5,00 zł - 5,00 zł/3,00 zł 2) - 6. Wypłata gotówki w bankomatach poza siecią BZ24 i terminalach - 5,00 zł 5,00 zł - 5,00 zł/3,00 zł 2) - POS w kraju 7. Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach POS za granicą - 10,00 zł 10,00 zł - 10,00 zł - 8. Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż EUR (tylko dla kart Visa) (opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji) 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 5) - 9. Opłata miesięczna za Kartę z usługą Przelewy SMS UWAGA: Opłata pobierana jest 15 dnia każdego miesiąca ,00 zł 4) Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach sieci BZ24 1,00 zł / - 3) 2,00 zł 2,00 zł - 2,00 zł Generowanie w bankomatach sieci BZ24 listy 10 ostatnich 2,00 zł / - 3) 3,00 zł 3,00 zł - 3,00 zł - transakcji 12. Przesłanie w formie komunikatu SMS informacji o dostępnych środkach - Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat oraz saldzie 13. Przesłanie w formie komunikatu SMS informacji o 5 ostatnich transakcjach - Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 3

4 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni S.A. za czynności bankowe dla ludności - instrumenty pieniądza elektronicznego i inne 14. Przesłanie w formie komunikatu SMS informacji o transakcjach w ramach usługi Przelewy SMS 15. Przesłanie w formie komunikatu SMS informacji o usłudze Przelewy SMS oraz treści Pomocy dla usługi Przelewy SMS 16. Dokonanie transakcji przekazania środków poprzez SMS dla innego użytkownika usługi Przelewy SMS 17. Dokonanie transakcji przekazania środków na rachunek predefiniowany ,50 zł - - poprzez SMS 18. Dokonanie wypłaty z bankomatu sieci BZ24 poprzez SMS ,00 zł Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat - Bez opłat - / - 3) 20. Zastrzeżenie karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 21. Wykup pieniądza elektronicznego 8) 12,90 zł 12,90 zł 12,90 zł 15,00 zł 12,90 zł 12,90 zł 22. Wydanie nowego numeru PIN do Karty w Oddziale Banku 9,00 zł 6) 9,00 zł 9,00 zł - 9,00 zł 9,00 zł 23. Wydruk historii transakcji Karty 7) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 24. Wycofanie zgody na wykonanie transakcji powtarzalnych 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 25. Opłata za używanie karty 9) 0,99 zł a) 0,99 zł b) Bez opłat 0,99 zł c) 0,99 zł d) 0,99 zł 1) Opłata nie dotyczy kart miejskich (Urbancard, PEKA). 2) Opłata 3,00 zł dotyczy kart partnerskich MasterCard PayPass wydanych dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych. 3) Usługa niedostępna dla kart Upominkowych bez PIN-u. 4) Opłata dotyczy Usługa Przelewy SMS i Karta internetowa. Bank rozpocznie pobieranie opłaty po 3 miesiącach od rejestracji Karty. Po tym okresie opłata pobierana będzie 15 dnia każdego miesiąca (za dany miesiąc). 5) Opłata dotyczy tylko kart Visa. 6) Usługa niedostępna dla Karty Upominkowej bez PIN-u. 7) Opłata dotyczy zdarzeń wydania historii transakcji częściej oraz za okres dłuższy aniżeli opisany poniżej: Bank będzie udostępniał Posiadaczowi informacje o transakcjach, umożliwiające ich zidentyfikowanie wraz z kwotami opłat i prowizji, należnych zgodnie z Taryfą, zastosowanych kursach walutowych oraz datą waluty zastosowanej przy obciążeniu lub uznaniu Rachunku lub datą otrzymania zlecenia płatniczego, w Oddziale Banku na żądanie Posiadacza, za okazaniem Karty i Card-carriera bądź w serwisie internetowym Klient może w każdym miesiącu żądać bezpłatnego jednorazowego wydania historii transakcji za miesiąc bieżący oraz miesiąc poprzedni. Sprawdzanie historii transakcji w serwisie jest bezpłatne. 8) Opłaty za wykup pieniądza elektronicznego pobierane są wyłącznie w przypadku: a) rozwiązania umowy przez Posiadacza. b) wykupu pieniądza elektronicznego w całości przed wygaśnięciem umowy lub po upływie roku od jej wygaśnięcia. 9) Opłata za używanie karty - pierwsza opłata może zostać naliczona po upływie 180 dni od dnia aktywacji karty i pobrana wyłącznie w przypadku nierozliczenia przez Bank w ww. okresie co najmniej jednej Transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu Karty. Kolejne opłaty mogą być naliczane i pobierane każdego 1-go dnia miesiąca, pod warunkiem nierozliczenia przez Bank w okresie 180 dni poprzedzających 1 dzień każdego miesiąca, co najmniej jednej Transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu Karty. a) Opłata nie dotyczy KARTY VISA WEBCARD b) Opłata nie dotyczy KARTY SZKOLNEJ, KARTY MIEJSKIEJ(tzw. Urbancard, PEKA, MIGAWKA), c) Opłata nie dotyczy KARTY INTERNETOWEJ ALLEGRO. d) Opłata nie dotyczy KARTY FESTIWALOWEJ (tzw. ALTER KART). 4

5 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni S.A. za czynności bankowe dla ludności - instrumenty pieniądza elektronicznego i inne ROZDZIAŁ II INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE PROWADZONE W WALUCIE OBCEJ Wyszczególnienie czynności walutowa EUR walutowa GBP walutowa USD Wydanie karty 1) z paskiem magnetycznym oraz mikroprocesorem 15 PLN 15 PLN 15 PLN 2. Wpłata gotówkowa na poczet nabycia / zasilenia karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat 3. Przelew z rachunku prowadzonego w BZ na poczet nabycia / zasilenia karty 4. Dokonanie transakcji bezgotówkowej Bez opłat Bez opłat Bez opłat 5. Wypłata gotówki w bankomatach sieci BZ24 1,5 EUR 1 GBP 2 USD 6. Wypłata gotówki w bankomatach poza siecią BZ24 i terminalach w 1,5 EUR 1 GBP 2 USD kraju 7. Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą 2,5 EUR 2 GBP 3 USD 8. Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż 2,8% 2,8% 2,8% waluta karty (tylko dla kart Visa). Prowizja nie jest pobierana w przypadku transakcji w EUR. Podane stawki opłat i prowizji maja zastosowanie odpowiednio do Kart w danej walucie (opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji) 9. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach sieci BZ24 0,5 EUR 0,5 GBP 1 USD 10. Generowanie w bankomatach sieci BZ24 listy 10 ostatnich 0,5 EUR 0,5 GBP 1 USD transakcji 11. Przesłanie w formie komunikatu SMS informacji o dostępnych środkach Bez opłat Bez opłat Bez opłat oraz saldzie 12. Przesłanie w formie komunikatu SMS informacji o 5 ostatnich Bez opłat Bez opłat Bez opłat transakcjach 13. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat 14. Zastrzeżenie karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat 15. Wykup pieniądza elektronicznego 1) 3,5 EUR 3 GBP 4 USD 16. Wydanie nowego numeru PIN do Karty w Oddziale Banku 9,00 PLN 9,00 PLN 9,00 PLN 17. Wydruk historii transakcji Karty 1,5 EUR 1 GBP 2 USD 18. Wycofanie zgody na wykonanie transakcji powtarzalnych 35,00 PLN 35,00 PLN 35,00 PLN 19. Opłata za używanie karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat 1) Opłaty za wykup pieniądza elektronicznego pobierane są wyłącznie w przypadku: a) rozwiązania umowy przez Posiadacza b) wykupu pieniądza elektronicznego w całości przed wygaśnięciem umowy lub po upływie roku od jej wygaśnięcia. 5

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/02/2014 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Pakiet konta I KONTO 1 PREMIUM Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH Postanowienia ogólne 1) Taryfa Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. . TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych spis treści:

Bardziej szczegółowo