CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0"

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRODUKCIE CA Mainframe Chorus for Security and Compliance CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami i zgodnością, zwiększenie produktywności personelu oraz ułatwienie współpracy i wymiany wiedzy. Obszar roboczy o przełomowym znaczeniu oraz możliwości współpracy znacznie poprawiają efektywność doświadczonych i początkujących pracowników oraz ułatwiają zwiększanie kompetencji, wydajności i efektywności zespołów. Pozwala to na korzystanie z całego personelu działu IT przy bardziej efektywnym przejmowaniu obowiązków związanych z komputerami mainframe oraz na zmniejszenie kosztów i złożoności zarządzania zabezpieczeniami w systemie z/os występującymi przy realizowaniu zadań o znaczeniu krytycznym zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. Omówienie Produkt CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management oferuje niepowtarzalną wygodę obsługi pozwalającą na podniesienie wydajności pracowników. Przyspiesza również przejmowanie przez personel niemający doświadczenia w pracy z komputerami mainframe obowiązków związanych z zabezpieczaniem, przeprowadzaniem inspekcji i zapewnianiem zgodności tych komputerów. Skrócenie czasu i ograniczenie nakładów pracy wymaganych do bezpiecznego zarządzania środowiskiem komputerów mainframe oraz możliwość szybszego rozwiązywania problemów prowadzą do podniesienia poziomu usług i większej satysfakcji klientów. Integracja narzędzi na poziomie platformy w połączeniu z zasobami dokumentacji zwiększają produktywność. Produkt Chorus umożliwia współpracę analityków zabezpieczeń oraz pozwala na transfer wiedzy przy użyciu stabilnych funkcji utrwalania i udostępniania działań, z których można korzystać, doradzając mniej doświadczonym pracownikom.

2 Wartość biznesowa Produkt CA Mainframe Chorus for Security and Compliance, opracowany na podstawie skutecznej strategii firmy CA Technologies w dziedzinie komputerów mainframe, stanowi kontynuację idei ułatwiania klientom obniżenia kosztów, upraszczania zarządzania i podnoszenia ogólnej wydajności operacyjnej. Dzięki integracji z produktem CA Mainframe Chorus udostępnia platformę zaprojektowaną z myślą o ułatwieniu użytkownikom systemów mainframe uzyskania większej kontroli nad ich obecnym oraz przyszłym środowiskiem w zakresie obsługi coraz bardziej różnorodnych zadań stawianych przed komputerami mainframe w XXI wieku. CA Mainframe Chorus: zwiększanie efektywności i rozwijanie umiejętności nowego pokolenia użytkowników komputerów mainframe Rozwiązanie CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management jest zintegrowane z produktem CA Mainframe Chorus. Oferuje nowy model zarządzania komputerami mainframe następnej generacji, w którym usługi zorientowane na produkty są zastępowane usługami zorientowanymi na rozwiązania. W przyszłości firma CA Technologies planuje dostarczanie kolejnych produktów przeznaczonych do obsługi innych ważnych zagadnień w dziedzinie zarządzania komputerami mainframe. Produkt CA Mainframe Chorus opracowano na podstawie kompleksowych badań nad sposobami wykonywania zadań przez klientów. Cel projektu wykracza daleko poza korzyści wynikające z użycia graficznych interfejsów użytkownika. Rozwiązanie to integruje produkty zaplecza oraz udostępnia bogaty zbiór funkcji i możliwości ułatwiających harmonijne korzystanie z różnych narzędzi i procesów, które składają się na codzienne zadania wykonywane przez zespół. Przyczynia się to do utworzenia wydajnego i doskonale dopasowanego środowiska zapewniającego znaczący wzrost wydajności. Oferowane możliwości: Oparte na wielu rolach możliwości w zakresie zarządzania bazami danych DB2, zarządzania zabezpieczeniami i zgodnością oraz zarządzania pamięcią masową. Bogata prezentacja wizualna danych zarządzania ułatwiająca nowej generacji pracowników dostęp do wiedzy specjalistycznej [rysunek 1]. Integracja z rozwiązaniami innych firm w zakresie dokumentacji i wiedzy specjalistycznej dotyczących danej dziedziny na potrzeby kontekstowego wspomagania pracy. Inteligentny interfejs Smart Objects umożliwiający wyświetlanie informacji w zależności od roli analityka i jego bieżących działań. Funkcja kreatorów utrwalania procesów ułatwiających doświadczonemu personelowi pracującemu z komputerami mainframe tworzenie niestandardowych przepływów pracy ze wskazówkami dla następców. Narzędzia współpracy ułatwiające zespołowe rozwiązywanie problemów oraz transfer wiedzy. 2

3 Funkcje Co nowego w produkcie CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management w wersji 2.0 Produkt CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management jest rewolucyjnym i innowacyjnym rozwiązaniem nowej generacji przeznaczonym dla komputerów mainframe. Został zaprojektowanym z myślą o przyspieszeniu wykorzystania i ujawnieniu ukrytych możliwości związanych ze składnikami zapewniającymi zabezpieczenie i zgodność komputerów mainframe. Produkt ten może się stać strategicznym zasobem biznesowym udostępniającym usługi w zakresie podejmowania decyzji, zarządzania i planowania. Dzięki integracji zarządzania zgodnością z zarządzaniem tożsamościami i dostępem udoskonalony obszar roboczy produktu CA Mainframe Chorus zapewnia następujące główne innowacje: Dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o stanie i zdarzeniu: analitycy zabezpieczeń mają zawsze pełne, aktualne i dokładne informacje na temat zabezpieczeń, co ułatwia szybsze reagowanie na anomalie [rysunek 2]. Zaawansowane możliwości raportowania: umożliwia analitykom zabezpieczeń lepsze zrozumienie zasad bezpieczeństwa oraz kontekstu, w jakim występują zdarzenia związane z zabezpieczeniami, jak również szybsze reagowanie na żądania dotyczące niestandardowych raportów. Rozszerzanie modelu danych zabezpieczeń: możliwość dodawania deskryptorów elementów zabezpieczeń pozwalających analitykom zabezpieczeń na tworzenie raportów zorientowanych na działalność biznesową, które są łatwiejsze w odbiorze dla właścicieli danych oraz użytkowników końcowych. Nowa i usprawniona obsługa zdarzeń w systemie z/os: ułatwia organizacjom zachowanie zgodności z przepisami prawa i branżowymi, udostępniając funkcję powiadamiania w czasie rzeczywistym umożliwiającą szybsze rozwiązywanie problemów* [rysunek 3]. 3

4 RYSUNEK 1. Obszar roboczy produktu CA Mainframe Chorus Obsługa platformy Mainframe 2.0 W produkcie CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management uwzględniono kluczowe funkcje platformy Mainframe 2.0 zaprojektowane z myślą o uproszczeniu użycia produktu oraz umożliwiające personelowi skuteczniejszą i szybszą jego instalację, konfigurację oraz konserwację. CA Mainframe Software Manager : program CA Mainframe Software Manager (CA MSM) automatyzuje procesy uzyskiwania, instalowania, wdrażania, konfigurowania i konserwowania produktu CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management, a także eliminuje problem złożoności narzędzia SMP/E. W porównaniu z ręcznym trybem wykonywania tych zadań program CA MSM pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i zasoby. Programy Installation Verification Program (IVP) i Execution Verification Program (EVP): w ramach kwalifikacji do zestawu produktów firmy CA dla platformy mainframe, który trafia na rynek w maju każdego roku, produkt CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management przeszedł rygorystyczne testy przeprowadzone przy użyciu programów IVP i EVP. Testy te które pozwoliły zidentyfikować i rozwiązać wszystkie problemy związane ze zgodnością produktu przed jego wydaniem. Programy te stanowią rozszerzenie aktualnego projektu certyfikowania zgodności, który został zapoczątkowany w maju 2009 roku. Ulepszony obszar roboczy umożliwia zmianę sposobu zarządzania komputerami mainframe przez klientów. W tym celu udostępniono innowacyjny, łatwy w użyciu i atrakcyjny wizualnie interfejs przeznaczony dla administratorów baz danych DB2, administratorów zabezpieczeń i zgodności oraz menedżerów pamięci masowej. Początkujący i doświadczeni pracownicy działu IT mogą współpracować na rzecz skuteczniejszego i bardziej produktywnego zarządzania komputerami mainframe w innowacyjnym i zintegrowanym obszarze roboczym. 4

5 RYSUNEK 2. Dostęp w czasie rzeczywistym do stanu i zdarzenia Stały dostęp do pełnych, bieżących i dokładnych informacji o stanie zabezpieczeń i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem umożliwia analitykom zabezpieczeń szybsze reagowanie na potencjalne problemy mogące mieć wpływ na użytkowników końcowych lub wydajność systemu. RYSUNEK 3. Nowa i usprawniona obsługa zdarzeń w systemie z/os Analitycy zabezpieczeń mogą wybrać opcję dostępu do zdarzeń systemowych w czasie rzeczywistym oraz generowania alertów na ich temat, zawierających szczegółowe informacje umożliwiające szybsze wykrywanie i rozwiązywanie problemów. 5

6 Podejście do dostawy Dział CA Services świadczy szeroką gamę usług w zakresie komputerów mainframe. Usługi te są wykonywane przez personel wewnętrzny firmy CA Technologies oraz sieć ustalonych partnerów wybranych z myślą o zapewnieniu klientom pomyślnego wdrożenia i jak najszybszego osiągnięcia pożądanych wyników biznesowych. Nasze standardowe usługi opracowano z myślą o szybkim wdrożeniu i skróceniu czasu szkolenia personelu. Sprawdzone w praktyce procedury i szkolenia w zakresie komputerów mainframe firmy CA Technologies pozwalają obniżyć poziom ryzyka, przygotowują do adaptacji i użytkowania produktu, a także ułatwiają dostosowanie jego konfiguracji do wymagań biznesowych. Korzyści Dzięki tym niepowtarzalnym funkcjom możliwe jest zwiększenie wydajności i produktywności całego zespołu IT. Ponadto produkt ten ułatwia osiągnięcie większej dokładności i uzyskanie wyższej jakości usług w całym przedsiębiorstwie. Jest to ważne, ponieważ pozwala poświęcić więcej czasu na doskonalenie infrastruktury oraz umożliwia lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów informatycznych w celu zaspokajania potrzeb biznesowych, co z kolei umożliwia zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych klientom. Przewaga rozwiązań firmy CA Technologies Firma CA Technologies ma trzydziestoletnie udokumentowane doświadczenie w dziedzinie stabilnego, niezawodnego, skalowalnego i bezpiecznego oprogramowania klasy korporacyjnej do zarządzania infrastrukturą informatyczną. Produkt CA Mainframe Chorus jest najważniejszym elementem naszej strategii w dziedzinie komputerów mainframe, której celem jest ułatwienie klientom uzyskania maksymalnych korzyści z tej platformy z zastosowaniem rozwiązań nowej generacji służących do zarządzania. Copyright 2011 CA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe, nazwy towarowe, znaki usługowe oraz logo wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własność odpowiednich firm. Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych. Firma CA nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność ani kompletność przedstawionych tu informacji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma CA udostępnia niniejszy dokument w stanie, w jakim się on znajduje, oraz nie udziela gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym żadnych dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, użyteczności do określonego celu ani nienaruszania praw osób trzecich. W żadnym przypadku na firmie CA nie ciąży odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego dokumentu, w tym za utratę zysków, przerwy w prowadzeniu działalności, uszczerbek na dobrym imieniu ani za utratę danych, nawet jeśli firma CA została z wyprzedzeniem wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód. * Firma CA nie udziela żadnych porad prawnych. Ani ten dokument, ani żadne oprogramowanie firmy CA w nim przedstawione nie zwalniają z obowiązku przestrzegania jakichkolwiek przepisów prawa (w tym dowolnych aktów, ustaw, regulacji, zasad, dyrektyw, strategii, norm, poleceń administracyjnych, dekretów prezydenckich itd. nazywanych zbiorczo Przepisami prawa ) wspomnianych w tym dokumencie. W sprawach związanych z wszelkimi takimi Przepisami prawa należy konsultować się z kompetentnym radcą prawnym. CS1806_1011 6

CA Automation Suite for Data Centers

CA Automation Suite for Data Centers BROSZURA PRODUKTOWA: CA Automation Suite for Data Centers agility made possible CA Automation Suite for Data Centers Ręczne zarządzanie technologią we wszystkich dużych i wielu mniejszych przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Przejdź na wyższy poziom.

Przejdź na wyższy poziom. Przejdź na wyższy poziom. Przekraczaj granice. Przyszłość należy do firm, które są przygotowane na nadchodzące zmiany. Rozwój firmy wymaga wdrożenia środowiska informatycznego, które jest w stanie sprostać

Bardziej szczegółowo

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision)

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) ANALIZY BIZNESOWE Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE Dokument oficjalny * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM Siemens PLM Software Wprowadzenie do zarządzania danymi produktu (PDM) Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM www.siemens.com/teamcenter Artykuł techniczny dla kadry zarządzającej Implementacja systemów

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ KORZYŚCI. Microsoft Dynamics NAV 2009. Prosty, inteligentny, nowatorski

WIĘCEJ KORZYŚCI. Microsoft Dynamics NAV 2009. Prosty, inteligentny, nowatorski WIĘCEJ KORZYŚCI Microsoft Dynamics NAV 2009 Prosty, inteligentny, nowatorski Dzięki Microsoft Dynamics NAV 2009 znacznie zwiększyliśmy wydajność usprawniliśmy przepływ procesów i otworzyliśmy pracownikom

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ BRANŻOWYM LIDEREM!

BĄDŹ BRANŻOWYM LIDEREM! 2011 WYDANIE 15 ROZWIĄZANIA DLA LIDERÓW BIZNESU W TYM NUMERZE BIULETYNU ONE NAJWAŻNIEJSZE SĄ KORZYŚCI Co robić, gdy firma się rozwija, a jej oprogramowanie okazuje się niewystarczające ABY SZYBCIEJ OSIĄGNĄĆ

Bardziej szczegółowo

JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW

JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW STRATEGIA OTWARTEGO WYBORU JBOSS W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu zdolność szybkiej

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 I Broszura informacyjna

Sage ERP X3 I Broszura informacyjna Sage ERP X3 I Broszura informacyjna Zwiększanie użyteczności rozwiązań ERP: W jaki sposób intuicyjne rozwiązanie ERP zwiększa produktywność, poprawia zwrot z inwestycji (ROI) oraz pobudza współpracę 1

Bardziej szczegółowo

SAP CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

SAP CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT Opis rozwiązania SAP Customer Relationship Zdecydowana większość dzisiejszych klientów jest doskonale poinformowana. Mają dużą wiedzę o fi rmie, jeszcze zanim skontaktują się z nimi jej przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

IBM Software. IBM Cognos Express

IBM Software. IBM Cognos Express Przełomowe rozwiązanie Business Intelligence (BI) i Performance Management (PM) dla grup roboczych i organizacji średniej wielkości Najważniejsze informacje - - - IBM Cognos Express jest pierwszym i jedynym

Bardziej szczegółowo

IBM Maximo Asset Management for IT

IBM Maximo Asset Management for IT Ekonomiczne zarządzanie cyklem życia zasobów informatycznych IBM IT Najważniejsze informacje Uniwersalne rozwiązanie wspomagające kontrolę kosztów i wpływ zasobów informatycznych na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Oprogramowanie Enterprise Vault to jedno z najlepszych w branży rozwiązań do archiwizacji poczty e-mail i treści, używane

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo