PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość!"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ PAŹDZIERNIK 2014 Numer 10 (59) ISSN S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Nowość! DYŻUR TELEFONICZNY STANDARDY JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA 23 października, godz , tel Temat numeru Pakiety kolejkowy i onkologiczny wprowadzają wiele kontrowersyjnych zapisów, które budzą sprzeciw środowisk medycznych. Czy wprowadzenie Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego uprzywilejuje jedną z grup pacjentów i czy jest to zgodne z konstytucją? str. 10

2

3 Partner magazynu Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI Spis treści AKTUALNOŚCI Łatwiejszy i szybszy dostęp do onkologów... 3 Sejm poparł transgraniczną opiekę zdrowotną... 3 Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych... 4 Trwa nabór wniosków do programu IMI Nowe konkursy w programie Horyzont WYWIAD Stop dyskryminacji prywatnych placówek wywiad z ANDRZEJEM SOKOŁOWSKIM, prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych... 6 TEMAT NUMERU Pakiet onkologiczny może dyskryminować pacjentów... 8 FINANSE Korekta faktury bez zwolnienia z VAT Optymalizacja kosztów musi być rozsądna ZARZĄDZANIE Lekarz kontraktowy odpowie nie tylko za błędy w sztuce Jak ustalić limit godzin nadliczbowych KONTROLE NIK krytycznie o realizacji programu walki z rakiem Jakie uprawnienia kontrolne ma organ prowadzący PACJENT Sekretarka może prowadzić dokumentację medyczną Czy można gromadzić dane bez zgody pacjenta NORMY I SANEPID Jak przygotować placówkę na zagrożenie epidemią Jak informować o obowiązku szczepienia DOBRE PRAKTYKI Nowy system gospodarki lekowej Redaktor prowadzący: Anna Rubinkowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Menedżer produktu: Alina Sulgostowska Koordynator produkcji: Katarzyna Kopeć ISSN: Drukarnia: MDruk Nakład: 1500 egz. Projekt graficzny: Dominika Raczkowska Skład: Raster studio, Norbert Bogajczyk Prenumerata: Zarządzanie placówką medyczną Centrum Obsługi Klienta tel.: z Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, Warszawa NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Biuro reklamy Menedżer projektu: Agnieszka Zduńczyk tel.: , Zarządzanie placówką medyczną chronione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. W związku z powyższym redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w Zarządzaniu placówką medyczną wskazówek, przykładów informacji itp. do konkretnych przypadków.

4 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ l i s t o d r e d a k c j i ANNA RUBINKOWSKA redaktor prowadzący Drogi Czytelniku! Jedną z licznych kontrowersji tzw. pakietu kolejkowego jest zapis określający, że pacjenci, u których lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, będą mieć prawo do diagnostyki onkologicznej na podstawie Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego bez skierowania. Również pacjenci, u których w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy lub u których lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził taki nowotwór, będą mogli leczyć się onkologicznie na podstawie Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego bez skierowania. O ile w przypadku tej drugiej grupy lekarzy wydanie takiej karty nie będzie skomplikowane stwierdzony złośliwy nowotwór będzie upoważniał danego lekarza do wydania takiej karty o tyle lekarz POZ będzie musiał ocenić, czy u danego pacjenta zachodzi podejrzenie nowotworu. Kwestia ta może być skomplikowana, bo trudno będzie ocenić, kiedy zachodzi podejrzenie nowotworu, a kiedy nie, zwłaszcza w sytuacji, w której wydanie wymienionej karty będzie przyznawało przywileje niektórym pacjentom. O tym, co zmiany wprowadzone przez tzw. pakiet kolejkowy oznaczają dla placówek i jakie niosą za sobą zagrożenia, piszemy w Temacie numeru pt. Pakiet onkologiczny może dyskryminować pacjentów zamieszczonym na str. 8. Może się wydawać, że system szafy lekowej jest drogi, nieopłacalny, a jej zakup przy dzisiejszych realiach finansowych mija się z celem. Czy to prawda? Czy każdy z zarządzających ma konkretną wiedzę na temat kosztów instalacji takiego systemu? Co takie rozwiązanie oznacza dla zarządzającego podmiotem leczniczym, personelu, kierownika apteki i pacjenta? Na ten temat na przykładzie SPZOZ w Gostyniu, który przeprowadził takie wdrożenie piszemy w Dobrych praktykach pt. Nowy system gospodarki lekowej na str. 39. Przy okazji zachęcam do skorzystania z nowej, bezpłatnej usługi dla naszych prenumeratorów dyżuru telefonicznego. Kolejny odbędzie się już 23 października w godz Tematyka to Standardy jakości w ochronie zdrowia. Na pytania pod nr. tel będzie odpowiadać Arkadiusz Trela, ekspert oraz trener systemów zarządzania, menedżer jakości. Życzę udanej lektury KONSULTACJA MERYTORYCZNA RENATA MARIA JAŻDŻ-ZALESKA, ekspert w zakresie przekształceń w ochronie zdrowia, pomysłodawczyni, inicjatorka i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych NASI EKSPERCI Janusz Atłachowicz wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ Dobrawa Biadun radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan Małgorzata i Maciej Capikowie eksperci z zakresu ubezpieczeń Michał Culepa prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy Agnieszka Pietrzak adwokat, specjalizuje się w doradzwie w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ Jarosław Rosłon dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Arkadiusz Trela pełnomocnik oraz trener systemów zarządzania wg ISO w ochronie zdrowia Anna Zubkowska adwokat, specjalista z zakresu prawa procesowego Pełna lista ekspertów dostępna na

5 Aktualności ŁATWIEJSZY I SZYBSZY DOSTĘP DO ONKOLOGÓW Wyższe standardy opieki nad pacjentami onkologicznymi oraz lepsze zarządzanie listami oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej to oczekiwane efekty nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, jednej z tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego. Od 1 stycznia 2015 r. pacjenci onkologiczni będą mogli zgłaszać się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który określi, czy wizyta u specjalisty jest konieczna. Lekarz POZ, po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu oraz ocenie dolegliwości pacjenta, zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeśli u pacjenta zostanie stwierdzone podejrzenie wystąpienia nowotworu złośliwego, pacjent otrzyma Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego i zostanie skierowany do onkologa bądź innego specjalisty. Karta będzie własnością pacjenta i da mu możliwość zapisu na odrębną listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Ustawa rozszerza zakaz dotyczący wpisywania się na więcej niż jedną listę na podstawie skierowania bądź na listę dotyczącą świadczeń udzielanych bez skierowania. Świadczeniobiorcy mają być informowani o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wizytę w ustalonym terminie w celu uzyskania świadczenia, zostanie skreślony z listy oczekujących. Dodatkowo, lekarz znając stan pacjenta, będzie mógł bez przeprowadzenia osobistego badania wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia. Zgodnie ze zmianami prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz członkowie Rady Funduszu będą powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Ustawa z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem kilku przepisów, które mają wejść w kolejnych latach. PODSTAWA PRAWNA: XXustawa z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1138). W bieżącym numerze polecamy również temat numeru pt. Pakiet onkologiczny może dyskryminować pacjentów zamieszczony na str. 8. SEJM POPARŁ TRANSGRANICZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ Pacjenci korzystający z odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów tych świadczeń. Przyjęta przez Sejm 29 sierpnia nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE, która odnosi się do praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Nowelizacja reguluje między innymi zwrot kosztów leczenia za granicą. Podstawą do uzyskania zwrotu od NFZ będzie rachunek wystawiony przez zagraniczną placówkę opieki medycznej. Ponadto pacjenci będą mogli uzyskać zwrot kosztów leków i/lub wyrobów medycznych kupionych w innym państwie członkowskim UE na podstawie polskiej recepty lub recepty wystawionej za granicą, a także kupionych w polskich aptekach na podstawie recept wystawionych przez lekarzy innych państw. Gdy pacjenci będą musieli uzyskać świadczenia, które wymagają zastosowania specjalistycznej i kosztownej infrastruktury medycznej lub stwarzają szczególne ryzyko, będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów. W takiej sytuacji zaistnieje konieczność wydania zgody przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Nie będą one mogły być wydane w przypadku świadczeń niewymienionych w koszyku świadczeń gwarantowanych. październik

6 Aktualności z a r z ą d z a n i e p l a c ó w k ą m e d y c z n ą NOWE UPRAWNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Pielęgniarki będą mogły ordynować niektóre leki oraz badać pacjentów. Umożliwia to nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która wchodzi w życie 11 września, w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna mające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a także pielęgniarka i położna z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa mogą samodzielnie: zordynować leki, które zawierają określone substancje czynne, z wyłączeniem jednak leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, a także ordynować środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym również wystawiać na nie recepty; zordynować określone wyroby medyczne, w tym również wystawiać na nie recepty. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest ukończenie specjalistycznego kursu. Pielęgniarki i położne z dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zyskały prawo do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuowania leczenia. Również w tym przypadku wymagane jest ukończenie specjalnego kursu. Pielęgniarki i położne będą mogły również ordynować leczenie na podstawie wyników badań lub dokumentacji medycznej i po uprzednim wykonaniu badania fizykalnego. To, jakie leki i wyroby medyczne będą mogły przepisywać pielęgniarki i położne, a także, do wykonania jakich badań diagnostycznych będą uprawnione, określi minister zdrowia w porozumieniu z prezesem NFZ, w drodze rozporządzenia. Będzie ono również zawierało druki recept. PODSTAWA PRAWNA: XXustawa z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1136). TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU IMI 2 Do 12 listopada można składać wnioski o dofinansowanie z pierwszej transzy programu IMI 2. Tematem pierwszej edycji naboru są cukrzyca i choroby oczu. Wartość pierwszej transzy programu IMI 2 wynosi 49 milionów euro, a cały budżet IMI (Innovative Medicine Initiative) na lata ,3 mld euro. IMI jest partnerstwem publiczno-prywatnym między Komisją Europejską a Europejską Federacją Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). IMI działa na rzecz poprawy zdrowia poprzez przyspieszanie rozwoju i dostępu pacjentów do innowacyjnych leków. Swoje cele realizuje poprzez ułatwianie współpracy między kluczowymi podmiotami zajmującymi się badaniami w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym uniwersytetami, przedstawicielami branży farmaceutycznej, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, organizacjami pacjentów oraz regulatorami rynków leków. Na całym świecie na cukrzycę typu 1 choruje 17 milionów ludzi. Wiedza i narzędzia powstałe w ramach projektu pomogą badaczom zoptymalizować proces projektowania badań klinicznych poświęconych sposobom zapobiegania i leczenia tej wyniszczającej choroby. Choroby siatkówki, drugi temat pierwszego zaproszenia do składania ofert, są główną przyczyną utraty wzroku na całym świecie. Projekt jest przeznaczony na opracowanie nowych metod i narzędzi, które dokładnie odzwierciedlą wpływ wymienionych chorób na zdolność pacjentów do wykonywania codziennych zadań. Wypracowane rozwiązania można będzie wykorzystać w badaniach klinicznych do oceny efektywności potencjalnych terapii. Szczegóły na stronie europa.eu. 4 październik 2014

7 Aktualności NOWE KONKURSY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 W ramach nowego programu ramowego Komisji Europejskiej na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 na lata trwają konkursy, w których brać mogą udział m.in. placówki medyczne z naszego kraju. W programie szczegółowym pt. Zrozumienie chorób: systemy medyczne (oznaczenie konkursu: PHC ) można składać projekty z uwzględnieniem medycyny, nauk biologicznych, matematycznych, obliczeniowych, które pozwolą na stosowanie w praktyce systemów biomedycznych. KE oczekuje m.in. przedstawienia nowych kierunków diagnostyki chorób, prognoz oraz rozwoju terapii. Z kolei program szczegółowy pt. Zrozumienie wspólnych mechanizmów chorób i ich znaczenia we wzajemnym współistnieniu (PHC ) za cel stawia lepsze zrozumienie mechanizmów wspólnych dla wielu chorób oraz wytyczenie nowych kierunków badań na rzecz lepszego zapobiegania chorobom, promocji zdrowia, rozwoju terapii oraz zarządzania chorobami współistniejącymi. Celem programu pt. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna: udoskonalona międzysektorowa współpraca na rzecz interwencji opartych na aspektach środowiska i zdrowia (PHC ) jest zachęcanie różnych środowisk, medycznych i pozamedycznych do edukacji obywateli w zakresie profilaktyki zdrowotnej i znaczenia zdrowia we współczesnym świecie. Finansowane będą wszelkiego rodzaju akcje informacyjne i promocyjne. W programie szczegółowym pt. Rozwój nowych narzędzi i technologii diagnostycznych: technologie in vivo (PHC ) chodzi głównie o rozwój innowacyjnych technologii in vivo, które mają na celu ulepszenie m.in. diagnostyki i monitoringu stanu pacjenta. Z kolei konkurs pt. Nowe terapie dla chorób rzadkich (PHC ) adresowany jest do placówek medycznych i instytucji badawczych, które zajmują się pacjentami z chorobami rzadkimi. Głównym celem konkursu jest rozwój nowych opcji terapii dla pacjentów cierpiących na choroby, które nie są do końca zdiagnozowane i nieznane jest źródło ich pochodzenia. W programie pt. Narzędzia i technologie dla terapii zaawansowanych (PHC ) konieczne jest zastosowanie nowoczesnych technologii, będących kompilacją propozycji z różnych sektorów Terminy i wysokość dofinansowania Wstępne propozycje pomysłów należy składać do 14 października 2014 r. Po zakwalifikowaniu do drugiego etapu do 21 kwietnia 2015 r. trzeba będzie złożyć kompletny wniosek o dofinansowanie. Projekty otrzymają 100% finansowania, co oznacza, że beneficjenci nie muszą wnosić tzw. wkładu własnego. KE zamierza finansować najlepsze projekty w kwotach od 4 do 6 mln euro. medycyny i przemysłu, w celu stworzenia lepszych, bezpieczniejszych i przyjaznych pacjentom produktów medycznych. Ciekawą propozycją dla placówek, których działalność koncentruje się wokół pomocy małym pacjentom, jest konkurs pt. Stworzenie efektywnych interwencji w zakresie opieki zdrowotnej w populacji pediatrycznej (PHC ). Projekty powinny zawierać najlepsze rozwiązania, które muszą być dostosowane do potrzeb małych pacjentów, lekarzy, ale także wymogów stawianych przez europejski system ochrony zdrowia przed placówkami. Do placówek specjalizujących się w opiece psychiatrycznej i profilaktyce chorób psychiatrycznych skierowany jest konkurs pt. Promocja psychicznego dobrostanu w starzejącej się populacji (PHC ). Propozycje projektów powinny koncentrować się m.in. na prowadzeniu wielodyscyplinarnych badań w celu poprawy zapobiegania chorobom psychicznym. Praktycznie do wszystkich instytucji i placówek ochrony zdrowia adresowana jest propozycja konkursu pt. Pilotażowa, spersonalizowana medycyna w systemach opieki zdrowotnej (PHC ). Oczekiwane są wnioski, w których opisane będą nowe, innowacyjne modele opieki, oparte na indywidualnym podejściu do pacjenta, ale także prezentujące podejście wielodyscyplinarne, łączące m.in. zagadnienia medyczne, psychologiczne i socjologiczne. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: participants/portal/desktop/en/ opportunities/h2020/calls/h2020- phc-2015-two-stage.html. Magdalena Pokrzycka-Walczak październik

8 Wywiad z a r z ą d z a n i e p l a c ó w k ą m e d y c z n ą Stop dyskryminacji prywatnych placówek Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to szansa dla regionów i placówek ochrony zdrowia, które mają realizować inwestycje wspólnie. Jednak znowu mamy do czynienia z dyskryminacją, bo w niemal połowie kraju w ZIT nie uwzględniono prywatnych placówek medycznych. Wywiad z ANDRZEJEM SOKOŁOWSKIM, prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych Chociaż nie zostały jeszcze ogłoszone pierwsze nabory wniosków do konkursów w nowej perspektywie finansowej , coraz częściej pojawiają się informacje, że w regionalnych programach operacyjnych poszczególnych województw prywatne placówki ochrony zdrowia w przeciwieństwie do publicznych przychodni i szpitali nie będą mogły być beneficjentami tych programów. Czy faktycznie istnieje takie niebezpieczeństwo? Niestety, jest to bardzo realny scenariusz, dlatego jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych podejmujemy wiele ważnych inicjatyw. Ich zadaniem jest przede wszystkim nawiązanie kontaktu z ekspertami Komisji Europejskiej, odpowiedzialnymi za negocjacje programów z zakresu ochrony zdrowia. Zależy nam na tym, aby pokazać, że propozycje, przedstawione przez polski rząd i polskie regiony ANDRZEJ SOKOŁOWSKI Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych. W 1979 roku ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku. Założyciel i pierwszy prezes zarządu utworzonego w 2002 roku w Gdyni Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych, członek, założyciel i członek prezydium Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych (EUHP) z siedzibą w Brukseli, prezes zarządu Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej sp. z o.o. W III kadencji Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej. 6 październik 2014

9 Wywiad w zakresie finansowania projektów w perspektywie , są nie do przyjęcia i mogą rodzić wiele nieprzyjemnych konsekwencji. Ale dziś jeszcze za wcześnie o tym mówić na razie podejmujemy działania i będziemy czekać na odpowiedź z Komisji Europejskiej. Obawiamy się, że zbyt szczegółowe informacje w mediach mogą zaszkodzić naszym staraniom i czego byśmy nie chcieli spowodować, że lobbing regionów i polskiego rządu skutecznie zablokuje nasze działania. Problem braku konkursów adresowanych do prywatnych placówek ochrony zdrowia był już znany w minionej perspektywie finansowej i dotyczył np. województwa lubelskiego. Placówki te traktowane były jak grupa małych i średnich przedsiębiorstw i tylko w ramach tej grupy mogły ubiegać się o dofinansowanie. Istotnie, nie sposób oceniać innowacji produktowej w firmie usługowej i placówce ochrony zdrowia, ale takie były realia, przynajmniej jeżeli chodzi o Lubelszczyznę. O fundusze unijne ubiegały się NZOZ-y, praktyki stomatologiczne i np. piekarze czy salony kosmetyczne. Niestety, wiele wskazuje na to, że ten przykry dla ochrony zdrowia scenariusz powtórzy się w kolejnym rozdaniu unijnych funduszy. Dlatego jeszcze przed pierwszymi konkursami w nowej perspektywie finansowej postanowiliśmy, jako stowarzyszenie, zaprotestować także przeciwko takim jak na Lubelszczyźnie praktykom, które poniekąd aprobuje Komisja Europejska, zatwierdzając regionalne programy operacyjne. Dostęp do funduszy unijnych powinien być równy co oznacza, że placówki publiczne i prywatne, działające w obszarze ochrony zdrowia powinny mieć równe szanse w dostępie do zewnętrznego finansowania. Przecież placówki prywatne świadczą także usługi medyczne w ramach kontraktów z NFZ, który nie dyskryminuje szpitali i przychodni, tak jak obecnie w przypadku pośrednio Komisji Europejskiej. Jakie działania planuje podjąć OSPP, by stanowisko polskich szpitali prywatnych zostało usłyszane? Nawiązaliśmy przede wszystkim kontakt z pracownikami Komisji Europejskiej, odpowiedzialnymi za negocjacje Regionalnych Programów Operacyjnych. O problemie poinformowane zostało już także Ministerstwo Zdrowia, które przekazało stosowne pisma do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Choć stosowne rekomendacje zostały przesłane regionom, nie wszystkie zarządy województw zdecydowały się na dokonanie zmian w regionalnych programach operacyjnych. Dlatego np. placówki ochrony zdrowia na Lubelszczyźnie nie dostaną dotacji na inwestycje infrastrukturalne. I wiele wskazuje na to, że powtórzy się w tym przypadku scenariusz z poprzedniej perspektywy, czyli prywatne placówki medyczne będą traktowane jak przedsiębiorcy i stawiane na równi z piekarniami, wypożyczalniami rowerów czy siłowniami. Takie podejście jest krzywdzące dla nas, dlatego zrobimy wszystko, co tylko możliwe, aby udało się zwrócić uwagę Komisji Europejskiej na ten problem. Czy jest jeszcze szansa na to, aby odwrócić te wyjątkowo niekorzystne dla sektora prywatnego procedury przyznawania środków finansowych? Przede wszystkim o to chcemy zabiegać w Komisji Europejskiej. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to z jednej strony wielka szansa dla regionów i placówek ochrony zdrowia, które mają realizować inwestycje wspólnie i w celu osiągnięcia konkretnych efektów społeczno-ekonomicznych. Co istotne szpitale i przychodnie spełniające określone kryteria, zawarte w dokumentacji ZIT otrzymają fundusze bez konieczności ubiegania się o dotacje w procedurze konkursowej. To znaczne Placówki działające w obszarze ochrony zdrowia powinny mieć równe szanse w dostępie do zewnętrznego finansowania. uproszczenie procedur, ale znowu mamy tu do czynienia z dyskryminacją, bo w niemal połowie kraju w ZIT nie uwzględniono prywatnych placówek medycznych. Także w tym przypadku przywołane wcześniej województwo lubelskie znajduje się na straconej pozycji szpitale i przychodnie prywatne nie będą uwzględnione w ZIT. To kolejna strata, już w kolejnej perspektywie, dla Lubelszczyzny. Rozmawiała: Magdalena Pokrzycka-Walczak październik

10 Temat numeru z a r z ą d z a n i e p l a c ó w k ą m e d y c z n ą Pakiet onkologiczny może Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jedna z ustaw z tzw. pakietów onkologicznego i kolejkowego) wprowadza wiele kontrowersyjnych zapisów, które budzą sprzeciw środowisk medycznych. Zwraca się przede wszystkim uwagę na niekonstytucyjność niektórych rozwiązań. Większość zmian przewidzianych w pakiecie kolejkowym ma wejść w życie od 1 stycznia 2015 r., czyli już za niespełna pół roku. Jedną z licznych kontrowersji jest zapis określający, że pacjenci, u których lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, będą mieć prawo do diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego bez skierowania (art. 1 pkt 25 nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw). Natomiast pacjenci, u których w wyniku diagnostyki KAROLINA KORNBLIT aplikant radcowski w Kancelarii GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER adwokaci i radcowie prawni sp. p. Lekarz POZ będzie musiał ocenić, czy u danego pacjenta zachodzi podejrzenie nowotworu. onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy lub u których lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził taki nowotwór, będą mogli leczyć się onkologicznie na podstawie Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego bez skierowania. Te przepisy nie będą mieć zastosowania do nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem czerniaka. Czy będzie stygmatyzacja pacjentów Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego będzie wydawał lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy. O ile w przypadku tej drugiej grupy lekarzy wydanie takiej karty nie będzie skomplikowane stwierdzony złośliwy nowotwór będzie upoważniał danego lekarza do wydania takiej karty o tyle lekarz POZ będzie musiał ocenić, czy u danego pacjenta zachodzi jedynie podejrzenie nowotworu. Kwestia ta może być o tyle skomplikowana, że trudno będzie ocenić, kiedy istotnie zachodzi podejrzenie nowotworu, a kiedy nie, zwłaszcza w sytuacji, w której wydanie wymienionej karty będzie przyznawało przywileje niektórym pacjentom. I to przywileje nie byle jakie pierwszeństwo przy udzielaniu świadczeń diagnostycznych. Nietrudno wyobrazić sobie ewentualne rozgoryczenia pacjentów, którzy takiej karty nie otrzymają, a przecież ich stan zdrowia może być 8 październik 2014

11 Temat numeru dyskryminować pacjentów objawem nowotworu. Z czasem zaś pacjent nieonkologiczny oczekujący w kolejce na świadczenie medyczne może stać się pacjentem onkologicznym, zanim to świadczenie uzyska. Wprowadzenie wymienionej karty będzie dzieliło pacjentów na tych onkologicznych i pozostałych. Pacjent, który będzie chciał skorzystać ze swoich onkologicznych uprawnień, będzie musiał przekazać świadczeniodawcy swoją kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Tym samym pozostali pacjenci rejestrujący się równocześnie z nim będą już wiedzieli, że pacjent ten ma podejrzenie lub jest wręcz chory na nowotwór. Może zatem dojść tutaj do pewnej stygmatyzacji pacjentów. Trzeba pamiętać, że nie każdy pacjent jest skory do KOMENTARZ EKSPERTA ujawniania swojego stanu zdrowia pozostałym pacjentom, przepisy ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewidują zaś prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych (art. 20 ust. 1). Dyskryminacja pacjentów Nowelizacja ustawy przewiduje, że tzw. pacjenci onkologiczni będą przyjmowani bez skierowań na badania i zabiegi. W przeciwieństwie do pozostałych pacjentów, którzy przede wszystkim zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisów, tj. art. 32 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, LEK. BOŻENA JANICKA prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego powinna być przywilejem w systemie, ponieważ to jest dobre rozwiązanie. Nie powinna natomiast znakować pacjentów. Przypominam, że nie tak dawno likwidowaliśmy różowe recepty, żeby pacjent nie czuł się oznaczony w systemie, a teraz, gdziekolwiek idąc, będzie znakowany książeczką. To jest dokładnie to samo. Podkreślam, że to nie jest mój głos, tylko pacjentów. Oni by woleli, żeby szybsze leczenie onkologiczne odbywało na zasadzie faktycznej dostępności, a nie znakowania pacjenta. WAŻNE Nowe przepisy nałożą zatem na lekarzy POZ większą odpowiedzialność w zakresie rozpoznawania przypadków onkologicznych oraz postawią ich w niekomfortowej roli dokonujących selekcji pacjentów na tych z pierwszeństwem w diagnozie i tych, którzy będą czekać w kolejce na badania diagnostyczne i zabiegi. mają prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych na podstawie skierowania. W dodatku zmiana przepisów przewiduje wydawanie skierowań do lekarza okulisty i dermatologa, do których dotychczas skierowania nie były potrzebne. Ponadto dla pacjentów onkologicznych będzie prowadzona oddzielna kolejka oczekujących. Będą zatem dwie kolejki: dla zwykłych pacjentów i tych z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu złośliwego. Pacjenci onkologiczni będą przyjmowani w pierwszej kolejności przed pacjentami cierpiącymi na inne choroby i schorzenia, które wszak także mogą nieść za sobą ryzyko śmierci, lub przed pacjentami, u których nie zachodziło podejrzenie nowotworu złośliwego. Wydaje się zatem, że pacjenci tak jak czekali w kolejkach, w dalszym październik

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. wydanie specjalne

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. wydanie specjalne ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ wydanie specjalne Numer specjalny 14 maj lipiec 2014 ISSN 2353-2580 OPIEKA TRANSGRANICZNA, ŚWIADCZENIA W RAMACH EKUZ, KONTRAKTY NFZ Turystyka medyczna Polscy świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 3 (64) ISSN 2353-2580

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 3 (64) ISSN 2353-2580 Archiwum online: zpm.wip.pl ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ MARZEC 2015 Numer 3 (64) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J TEMAT NUMERU

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w prawie

Informacja o zmianach w prawie Radom, dnia 2 listopada 2015 roku Informacja o zmianach w prawie Rozporządzenie w sprawie nowych uprawnień pielęgniarek i poŀożnych Minister Zdrowia podpisaŀ rozporządzenie umożliwiające realizację nowych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Warszawa, dnia 27 sierpnia 2014 r. Poz. 1136 USTAWA z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 9 (70) ISSN 2353-2580

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 9 (70) ISSN 2353-2580 Archiwum online: zpm.wip.pl ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ WRZESIEŃ 2015 Numer 9 (70) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J TEMAT NUMERU

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty;

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty; INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBY MEDYCZNE REFUNDOWANE PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ ZARZĄDZANIE

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ ZARZĄDZANIE Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ CZERWIEC 2015 Numer 6 (67) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Do końca maja 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 1 (62) ISSN 2353-2580

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 1 (62) ISSN 2353-2580 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ STYCZEŃ 2015 Numer 1 (62) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J FINANSE To, czy placówki medyczne będą

Bardziej szczegółowo

Kontrole placówek medycznych przez sanepid

Kontrole placówek medycznych przez sanepid Ochrona zdrowia Kontrole placówek medycznych przez sanepid Profilaktyka zakażeń i zranień, gospodarka odpadami, ochrona radiologiczna 1BV14 AUTOR: Karolina Kornblit aplikant radcowski w Kancelarii GACH,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wystawienie recept 5 Skierowania na badania 6 KONSEKWENCJE ZMIAN 9 KOMENTARZ EKSPERTA 13

Spis treści. Wystawienie recept 5 Skierowania na badania 6 KONSEKWENCJE ZMIAN 9 KOMENTARZ EKSPERTA 13 Spis treści Wystawienie recept 5 Skierowania na badania 6 KONSEKWENCJE ZMIAN 9 KOMENTARZ EKSPERTA 13 Pielęgniarki wypiszą recepty Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty

Bardziej szczegółowo

Pakiet kolejkowy Ministra Arłukowicza

Pakiet kolejkowy Ministra Arłukowicza Pakiet kolejkowy Ministra Arłukowicza Ewa Borek, Fundacja MY Pacjenci PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 4 (65) ISSN 2353-2580

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 4 (65) ISSN 2353-2580 Archiwum online: zpm.wip.pl ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ KWIECIEŃ 2015 Numer 4 (65) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Co nas czeka w 2015 roku? MediComp Leszek Zając, grudzień 2014 r.

Co nas czeka w 2015 roku? MediComp Leszek Zając, grudzień 2014 r. Co nas czeka w 2015 roku? MediComp Leszek Zając, grudzień 2014 r. Rok 2015 rok zmian 2 2015 rok rewolucji Dużo zmian Rok 2015 rok zmian 3 Wejście w życie tzw. Pakietu kolejkowego Rok 2015 rok zmian 4 Wejście

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 13.04.2015 r.

Data sporządzenia 13.04.2015 r. Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. MAJ 2014 Numer 5 (54) ISSN 2353-2580

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. MAJ 2014 Numer 5 (54) ISSN 2353-2580 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ MAJ 2014 Numer 5 (54) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Temat numeru Odmowa wykonania zabiegu planowego,

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 4 (53) ISSN 2353-2580

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 4 (53) ISSN 2353-2580 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ KWIECIEŃ 2014 Numer 4 (53) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Temat numeru Nowa perspektywa unijna

Bardziej szczegółowo

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 8 (69) ISSN 2353-2580

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 8 (69) ISSN 2353-2580 Archiwum online: zpm.wip.pl ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ SIERPIEŃ 2015 Numer 8 (69) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J TEMAT NUMERU

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka sarnacka.emilia@gmail.com PRAWA PACJENTA Do świadczeń zdrowotnych Do informacji Do tajemnicy informacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. Druk nr 1029 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

za leczenie nieubezpieczonych pacjentów

za leczenie nieubezpieczonych pacjentów Odzyskaj pieniądze za leczenie Odzyskaj nieubezpieczonych pacjentów pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów Praktyczne wskazówki Jak zakłady opieki zdrowotnej mogą uzyskać zwrot środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r.

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Analiza prawna Pakietu Onkologicznego Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Podstawy ustawowe to 3 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o: konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 15 września 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Styczeń 2015 issn 2391-5781 nr 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Aktualności, Orzecznictwo, Studia przypadków, Opracowania Organizacja ochrony danych po nowelizacji Nowe zadania i pozycja ABI w organizacji Ułatwienia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 14.12.2015 U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Konkurs Ministerstwa Zdrowia Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PO ZMIANACH Z KOMENTARZEM BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Po zmianach

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 r. PROJEKT z dnia 21.11.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PAKIET REFORM główne zmiany

PAKIET REFORM główne zmiany PAKIET REFORM główne zmiany Federacja Porozumienie Zielonogórskie Opracowanie: Marek Sobolewski, Tomasz Zieliński Skład pakietu - ustawy Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PO ZMIANACH Z KOMENTARZEM WYDANIE TRZECIE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. CZERWIEC 2014 Numer 6 (55) ISSN 2353-2580

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. CZERWIEC 2014 Numer 6 (55) ISSN 2353-2580 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ CZERWIEC 2014 Numer 6 (55) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Temat numeru Podmiot leczniczy powinien

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Małgorzata Niezgoda-Kamińska Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok Wytyczne nowego rozporządzenia o sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych wraz z treścią

Bardziej szczegółowo

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r.

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r. Projekt, 07.03.2014 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Służba cywilna po nowelizacji

Służba cywilna po nowelizacji Michał Culepa Służba cywilna po nowelizacji Kompendium służb zatrudnienia Zmiany 2016. Wzory dokumentów. Praktyka Służba cywilna po nowelizacji. Kompendium służb zatrudnienia Copyright by Wydawnictwo Wiedza

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Ordynacja podatkowa. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Ordynacja podatkowa 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Ordynacja podatkowa 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ INFORMATYZACJA PLACÓWEK MEDYCZNYCH PRAWO I PRAKTYKA. wydanie specjalne

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ INFORMATYZACJA PLACÓWEK MEDYCZNYCH PRAWO I PRAKTYKA. wydanie specjalne ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ wydanie specjalne Numer specjalny 19 sierpień październik 2015 ISSN 2353-923 INFORMATYZACJA PLACÓWEK MEDYCZNYCH PRAWO I PRAKTYKA INFORMATYZACJA Uruchomienie trzech rodzajów

Bardziej szczegółowo

ZAGUBIENIE PACJENTA W SYSTEMIE. ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE A RZECZYWISTOŚĆ.

ZAGUBIENIE PACJENTA W SYSTEMIE. ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE A RZECZYWISTOŚĆ. ZAGUBIENIE PACJENTA W SYSTEMIE. ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE A RZECZYWISTOŚĆ. Krystyna Wechmann Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki Wiceprezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych Gigantyczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEWODNIK DLA PACJENTA

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEWODNIK DLA PACJENTA SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEWODNIK DLA PACJENTA Warszawa 2017 1 2 Wydawca: Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski ul. Patriotów 181, 04-881 Warszawa www.kancelariajaniszewski.pl

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 18 października 2016 roku na szkolenie na temat: ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z 9 LISTOPADA 2015 R. I PRZEPISY USTAW.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA Załącznik nr 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami

Bardziej szczegółowo

O Szybkiej Terapii Onkologicznej

O Szybkiej Terapii Onkologicznej O Szybkiej Terapii Onkologicznej Pacjenci onkologiczni ze względu na rodzaj schorzenia muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie. To, czy pacjent chory na nowotwór

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń pacjent podaje w rejestracji CDL Barska swój numer PESEL oraz potwierdza swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego?

Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego? ŚCIEŻKA PACJENTA Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego? Fundacja Onkologia 2025 Sierpień 2016 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie. KTO PŁACI?

Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie. KTO PŁACI? Abc pacjenta Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie. KTO PŁACI? - NFZ w przypadku osób ubezpieczonych: osoby, za które

Bardziej szczegółowo

Od 15 lipca 2016 r. ważne zmiany w ustawie o działalności leczniczej 1

Od 15 lipca 2016 r. ważne zmiany w ustawie o działalności leczniczej 1 Rezygnacja z przekształceń SPZOZ... 3 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki... 3 Współpraca z policją... 4 Zniesienie ubezpieczeń od zdarzeń medycznych... 5 Od 15 lipca 2016 r. ważne zmiany

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość!

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość! ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ LISTOPAD 2014 Numer 11 (60) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Nowość! DYŻUR TELEFONICZNY ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r.

Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r. Technologie IT w ochronie zdrowia Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r. Niezbędnik menedżera 1BV05 AUTORZY: Krzysztof Macha - ekspert Pracodawców RP, dyrektor Kliniki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Luty 2014 issn 2391-5781 nr 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Ochrona danych dotyczy także informacji publicznych Tajemnica bankowa w świecie Big data Ochrona

Bardziej szczegółowo

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Cedzyński

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Cedzyński Warszawa, 05 czerwiec 2012 roku Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Cedzyński Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Na podstawie artykułu 191 i 192 uchwały Sejmu z dnia 30 lipca 1992 roku Regulamin

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Dokumentacja medyczna w praktyce. 15 najczęstszych problemów

Ochrona zdrowia. Dokumentacja medyczna w praktyce. 15 najczęstszych problemów Ochrona zdrowia Dokumentacja medyczna w praktyce 15 najczęstszych problemów AUTORZY: Piotr Glen - administrator bezpieczeństwa informacji Dorota Kaczmarczyk - aplikantka radcowska Agnieszka Sieńko - radca

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA

dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA NOWE USTAWODAWSTWO I. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej II. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

udzielał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 3 lat świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, posiadający umowę o udzielanie

udzielał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 3 lat świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, posiadający umowę o udzielanie UZASADNIENIE Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) odgrywa kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia. Od jej sprawności i skuteczności w ogromnym stopniu zależy efektywność całego systemu opieki medycznej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

Kontrole NFZ, Ministra Zdrowia i organów tworzących podmioty lecznicze

Kontrole NFZ, Ministra Zdrowia i organów tworzących podmioty lecznicze Michał Waszkiewicz Kontrole NFZ, Ministra Zdrowia i organów tworzących podmioty lecznicze Stan prawny na wrzesień 2011 Kontrole NFZ w trybie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. PAŹDZIERNIK 2015 Numer 10 (71) ISSN

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. PAŹDZIERNIK 2015 Numer 10 (71) ISSN Archiwum online: zpm.wip.pl ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ PAŹDZIERNIK 2015 Numer 10 (71) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J TEMAT

Bardziej szczegółowo

LECZENIE RAKA BEZ LIMITU

LECZENIE RAKA BEZ LIMITU Warszawa, 21 marca 2014 r. LECZENIE RAKA BEZ LIMITU PAKIET ONKOLOGICZNY Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany i rozpocząć leczenie. Na szybką terapię

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

339 zł przy zgłoszeniu do 3 października. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Cele szkolenia: Korzyści ze szkolenia:

339 zł przy zgłoszeniu do 3 października. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Cele szkolenia: Korzyści ze szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z 9 LISTOPADA 2015 R. I PRZEPISY USTAW. PROGRAM UWZGLĘDNIA

Bardziej szczegółowo

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Światło poranka https://pl.wikipedia.org/wiki/światło

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Marzec 2015 issn 2391-5781 nr 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Wywiad z Andrzejem Lewińskim p.o. GIODO Współpraca ABI z GIODO po nowelizacji Nie wszystkie zbiory

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W KURSIE SPECJALISTYCZNYM Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W KURSIE SPECJALISTYCZNYM Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 1. Rekrutacja: maj 2016 sierpień 2017 listopad 2016 grudzień 2017 (w okresie

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE biblioteczka zamówień publicznych Damian Michalak PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE NOWOCZESNA FORMA REALIZACJI INWESTYCJI Damian Michalak Partnerstwo publiczno-prywatne nowoczesna forma realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

NOWA FORMUŁA BEZPŁATNYCH SPOTKAŃ DLA CZYTELNIKÓW W 2016 ROKU W CAŁEJ POLSCE!

NOWA FORMUŁA BEZPŁATNYCH SPOTKAŃ DLA CZYTELNIKÓW W 2016 ROKU W CAŁEJ POLSCE! Archiwum online: zpm.wip.pl ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ KWIECIEŃ 2016 Numer 4 (78) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J TEMAT NUMERU

Bardziej szczegółowo

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej 14 kwietnia 2011 Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Prawo krajowe: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051 mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

Negocjacje KLRwP w Ministerstwie Zdrowia. Szanowni Lekarze Rodzinni,

Negocjacje KLRwP w Ministerstwie Zdrowia. Szanowni Lekarze Rodzinni, Negocjacje KLRwP w Ministerstwie Zdrowia. Szanowni Lekarze Rodzinni, Koleżanki, Koledzy, Minister Zdrowia zapowiedział w marcu zmiany, ale do jesieni nie były znane żadne szczegóły przyszłości, w której

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 10/2014 z r.

Biuletyn Nr 10/2014 z r. redaktor naczelny: wydawca: radca prawny Andrzej Fortuna Andrzej Fortuna prowadzący redakcja: działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA ul. Zawiszy

Bardziej szczegółowo

Kursy dla pielęgniarek i położnych

Kursy dla pielęgniarek i położnych Kursy dla pielęgniarek i położnych Rodzaj kursu Nazwa kursu Czas trwania Cena Pielęgniarstwo geriatryczne 305 godzin, w tym: zajęcia teoretyczne 180 godzin zajęcia praktyczne 125 godzin 1 250 zł Kursy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ Maciej Lulka Polecamy nasze pozostałe publikacje: Kontraktowanie świadczeń przez NFZ Dostępne pod adresem: fabrykawiedzy.com Kontraktowanie świadczeń przez NFZ Nowe zasady od 2015 roku Wydanie 3 ISBN 978-83-269-3560-2

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta (wyciąg)

Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Bardziej szczegółowo

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje.

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Co się dzieje ze skierowaniem?

Co się dzieje ze skierowaniem? Leczenie uzdrowiskowe to coś i dla ducha i dla ciała. Może mieć ono formę terapii w szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium lub przychodni uzdrowiskowej (leczenie ambulatoryjne). A wszystko to w najatrakcyjniejszych

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny poradnik pacjenta

Wakacyjny poradnik pacjenta Wakacyjny poradnik pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Pamiętaj jako pacjent masz prawo do: świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną; informacji o swoim stanie zdrowia; zgłaszania działań

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE Podstawy prawne funkcjonowania 1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki Medycznej,,Autyzm

Bardziej szczegółowo

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zmarnowana szansa Ministra Radziwiłła kolejny etap walki ze szpitalami prywatnymi.

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY 2015. Przepisy z praktycznym komentarzem. Stan prawny: Marzec 2015 r.

CZAS PRACY 2015. Przepisy z praktycznym komentarzem. Stan prawny: Marzec 2015 r. CZAS PRACY 2015 Przepisy z praktycznym komentarzem Stan prawny: Marzec 2015 r. CZAS PRACY 2015 STAN PRAWNY: MARZEC 2015 ROKU Publikacja Czas pracy 2015 to starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje,

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Beata Cholewka. Warszawa, 29 października 2014 r.

Beata Cholewka. Warszawa, 29 października 2014 r. Studia pomostowe współfinansowane z EFS i ich rola w procesie doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia Beata Cholewka Warszawa, 29

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r.

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Raport Uczelni Łazarskiego styczeń 2013 r. ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo