PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość!"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ LISTOPAD 2014 Numer 11 (60) ISSN S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Nowość! DYŻUR TELEFONICZNY ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, KARNA I KORPORACYJNA ZA BŁĘDY MEDYCZNE 17 listopada, godz , tel Temat numeru Od 1 stycznia 2016 r. określona grupa pielęgniarek i położnych będzie mogła wystawiać recepty, wydawać zlecenia i recepty na wyroby medyczne oraz skierowania na badania diagnostyczne. Jak mają się do tego przygotować? str. 8

2

3 Partner magazynu Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI archiwum online: zpm.wip.pl Spis treści AKTUALNOŚCI Nowe rozporządzenie w sprawie recept... 3 NFZ: Błędy w ordynowaniu leków mld zł ze środków publicznych na zdrowie... 4 Zmiany w obszarze badań statystycznych... 5 WYWIAD Certyfikat ISO to jakość i prestiż dla placówki rozmowa z BARTOSZEM STEMPLEWSKIM, dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej i Szpitala Powiatowego w Pińczowie... 6 TEMAT NUMERU Pielęgniarki od 2016 roku będą wypisywać recepty... 8 FINANSE Nowe stawki za badania kierowców KONTRAKTY Z NFZ Czy NFZ zapłaci za świadczenia po godz Kiedy można udzielać świadczeń odpłatnie ZARZĄDZANIE Jak badać poziom jakości w placówce medycznej PACJENT Leki psychotropowe na dłużej Co grozi za zgubienie dokumentacji medycznej Upoważnienie może dotyczyć tylko części dokumentacji Czy można wydać oryginał wyniku badań NORMY I SANEPID Co się zmieni w systemie zarządzania środowiskiem DOBRE PRAKTYKI Restrukturyzacja wymaga samodyscypliny Redaktor prowadzący: Anna Rubinkowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Menedżer produktu: Alina Sulgostowska Koordynator produkcji: Katarzyna Kopeć ISSN: Drukarnia: MDruk Nakład: 1300 egz. Projekt graficzny: Dominika Raczkowska Skład: Raster studio, Norbert Bogajczyk Prenumerata: Zarządzanie placówką medyczną Centrum Obsługi Klienta tel.: z Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, Warszawa NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Biuro reklamy Menedżer projektu: Agnieszka Zduńczyk tel.: , Zarządzanie placówką medyczną chronione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. W związku z powyższym redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w Zarządzaniu placówką medyczną wskazówek, przykładów informacji itp. do konkretnych przypadków.

4 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ l i s t o d r e d a k c j i Drogi Czytelniku! Od 1 stycznia 2016 r. określona grupa pielęgniarek i położnych będzie mogła wystawiać recepty, wydawać zlecenia i recepty na wyroby medyczne oraz skierowania na badania diagnostyczne. Wprowadzone w wyniku nowelizacji z 22 lipca 2014 r. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zmiany obejmą jedynie pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, które ukończyły stosowny kurs specjalistyczny. Więcej na temat zmian związanych z wdrożeniem tzw. pakietu kolejkowego piszemy w Temacie numeru pt. Pielęgniarki od 2016 roku będą wypisywać recepty zamieszczonym na str. 8. ANNA RUBINKOWSKA redaktor prowadzący Dokumentacja medyczna powinna być szczególnie chroniona przez świadczeniodawcę, gdyż skutki jej zagubienia mogą narazić placówki medyczne na dotkliwe szkody. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, może to prowadzić do konieczności zwrotu środków do NFZ. Więcej na ten temat piszemy w artykule pt. Co grozi za zgubienie dokumentacji medycznej na str. 27. Comiesięczne analizy kosztów w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M.Kopernika w Toruniu pomagają przygotowywać programy naprawcze przyczyniające się do poprawy kondycji finansowej placówki. Ale to dopiero połowa drogi do ograniczenia wydatków i zmniejszenia zadłużenia. Jak więc z sukcesem prowadzić politykę finansową w sytuacji, gdy środki na działalność są ograniczone? Na ten temat na przykładzie toruńskiej placówki piszemy w Dobrych praktykach pt. Restrukturyzacja wymaga samodyscypliny na str. 38. Przy okazji zachęcam do skorzystania z nowej, bezpłatnej usługi dla naszych prenumeratorów dyżuru telefonicznego. Kolejny odbędzie się już 17 listopada w godz Tematyka to Odpowiedzialność cywilna, karna i korporacyjna za błędy medyczne. Na pytania pod nr. tel będzie odpowiadać Agnieszka Sieńko, radca prawny, członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z ramienia KPP Lewiatan. Życzę udanej lektury KONSULTACJA MERYTORYCZNA RENATA MARIA JAŻDŻ-ZALESKA, ekspert w zakresie przekształceń w ochronie zdrowia, pomysłodawczyni, inicjatorka i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych NASI EKSPERCI Janusz Atłachowicz wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ Dobrawa Biadun radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan Małgorzata i Maciej Capikowie eksperci z zakresu ubezpieczeń Michał Culepa prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy Agnieszka Pietrzak adwokat, specjalizuje się w doradzwie w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ Jarosław Rosłon dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Arkadiusz Trela pełnomocnik oraz trener systemów zarządzania wg ISO w ochronie zdrowia Anna Zubkowska adwokat, specjalista z zakresu prawa procesowego Pełna lista ekspertów dostępna na

5 NFZ stwierdził wystawianie recept niezgodnie z przepisami, w tym wystawienie recept z błędnym poziomem odpłatności, ordynację leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi, ordynację leków refundowanych poza wskazaniami określonymi w ChPL (w przypadku gdy wskazania do refundacji odnoszą się do wskazań rejestracyjnych leku), a także wystawianie recept na leki refundowane w ilościach przekraczających 3-miesięczne stosowanie i brak oznaczenia na recepcie poziomu odpłatności, co skutkowało realizacją recepty ze zniżką, pomimo braku wskazań do refundacji. Nieprawidłowości dotyczyły 137 na 157 skontrolowanych przypadków. Stwierdzono także błędy w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, np. brak wpisów dotyczących porady ambulatoryjnej, wywiadu lekarskiego, wyników badań diagnostycznych, zaordynowanych leków oraz wystawionych recept, brak diagnozy, rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego, urazu, których lek dotyczy. Zdarzały się także przypadki braku adnotacji o ilości przepisanych leków, sposobie dawkowania, braki formalne w dokumentacji medycznej (np. brak numeracji stron oraz danych identyfikujących pacjenta, Aktualności archiwum online: zpm.wip.pl NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RECEPT Zwiększono ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, jaki można przepisać pacjentowi z 90 do 120 dni. Głównym zadaniem zmian jest umożliwienie zmniejszenia częstotliwości wizyt u lekarza w celu uzyskania jedynie recept niezbędnych do kontynuowania leczenia. Rozporządzenie ministra zdrowia z 11 września 2014 r. zmieniające WAŻNE Wydłużenie okresu preskrypcji do roku ma przyczynić się do zmniejszenia kolejek i odciążyć pacjentów od zbyt częstych wizyt u lekarza. rozporządzenie w sprawie recept lekarskich wydłuża również czas, na jaki może być dokonana preskrypcja z 90 do 360 dni. Ma to pozwolić na zmniejszenie kolejek, a także odciążyć pacjentów od zbyt częstych wizyt u lekarza. Z kolei lekarze będą mogli poświęcić więcej czasu tym pacjentom, którzy oprócz wystawienia recepty wymagają również badania fizykalnego. NFZ: BŁĘDY W ORDYNOWANIU LEKÓW NFZ zakwestionował sposób wystawiania recept i stwierdził braki w dokumentacji medycznej tak wynika z kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonej w II kwartale 2014 roku. Nowe przepisy zwiększają także liczbę recept, na których można zlecić farmakoterapię z 3 do maksymalnie 12 oraz zwiększają ilość wypisywanych leków recepturowych ze szczególnym uwzględnieniem recept zawierających maści, kremy, mazidła, pasty lub żele. Rozporządzenie weszło w życie 4 października 2014 r. PODSTAWA PRAWNA: XXrozporządzenie ministra zdrowia z 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1239). brak autoryzacji poprawek, brak oznaczenia podmiotu leczniczego, daty porady itp.), niezgodności danych na receptach z dokumentacją medyczną (np. brak porady w dniu wystawienia recepty lub recepta wystawiona w innym dniu niż data porady, inne dawkowanie itp.) oraz brak dokumentacji NFZ stwierdził m.in. brak potwierdzenia zasadności ordynacji leków. medycznej czy też wystawianie recept na drukach z numerami przyznanymi innym lekarzom. Do najczęstych błędów wykrytych podczas kontroli NFZ należą nieprawidłowości dotyczące: zwystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli, znieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. listopad

6 Aktualności z a r z ą d z a n i e p l a c ó w k ą m e d y c z n ą 120 MLD ZŁ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZDROWIE Przewidywane wydatki publiczne na ochronę zdrowia wyniosą w 2020 roku 120,2 mld zł. Tak wynika z dokumentu Policy paper dla ochrony zdrowia na lata Krajowe ramy strategiczne przyjętego przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju. Więcej wydatków przewidziano między innymi na prace badawczo-rozwojowe. Wydatki publiczne obejmują środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, budżetu państwa oraz samorządu. Szacunki nie uwzględniają wydatków prywatnych ponoszonych przez gospodarstwa domowe oraz związanych z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Szacuje się, że w 2015 roku wydatki te będą miały wartość 87,8 mld zł, w roku ,9 mld zł, w roku ,3 mld zł, w roku ,9 mld zł, a w roku ,6 mld zł. Wraz z planowanym wzrostem środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, nastąpi zmiana związana z reorientacją wydatków w tym obszarze. Przewiduje się wzrost wydatków na usługi w zakresie zdrowia publicznego o 1,2%, na B+R (prace badawczo-rozwojowe) w zdrowiu o 0,1% oraz na produkty, urządzenia i sprzęt medyczny o 0,2%. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach rozwojowych wzrośnie z 30,2% w 2011 roku do 33,9% w 2020 roku. Wieloletni plan finansowy Oprócz szacunków dotyczących wysokości przyszłych wydatków publicznych na zdrowie, ramy gwarantujące odpowiednie środki budżetowe na zadania z zakresu ochrony zdrowia zapewni także ujęcie tych wydatków jako wydatków rozwojowych w Wieloletnim planie finansowym państwa (WPFP), w części dotyczącej działań rozwojowych dokument ten stanowi odzwierciedlenie priorytetów i głównych kierunków interwencji SRK oraz realizujących je strategii zintegrowanych w perspektywie wieloletniej. WAŻNE W wieloletnim planie finansowym państwa na realizację zadań w ramach funkcji 20 Zdrowie, planuje się przeznaczyć z budżetu państwa łącznie w latach kwotę 33,4 mld zł. Zapewnienie środków w ramach budżetu państwa na realizację zadań w ramach ochrony zdrowia stanowią programy wieloletnie ustanowione uchwałami Rady Ministrów. W latach kontynuowane będą następujące programy wieloletnie: znarodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej, zprzebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zwieloletni Program medyczny rozbudowy i przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, znowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim, zprzebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, zszpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W 2014 roku przewiduje się realizację 15 programów zdrowotnych, których kontynuacja będzie prowadzona w latach następnych. Do roku 2020 na ten cel zostanie przeznaczone tys. zł. Środki unijne Ważną rolę w finansowaniu strategicznych działań w ochronie zdrowia do roku 2020 odgrywać będą również środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z EFRR zaplanowano ponad 468 mln euro, a w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z EFS około 400 mln euro na finansowanie priorytetowych działań w ochronie zdrowia. Środki europejskie na realizację priorytetowych dla danego regionu działań w ochronie zdrowia będą alokowane w poszczególnych RPO. Ponadto projekty związane z e-zdrowiem oraz projekty dotyczące działalności B+R w sektorze zdrowie (rozdział 6 narzędzia 25 29) realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz RPO. 4 listopad 2014

7 Aktualności archiwum online: zpm.wip.pl ZMIANY W OBSZARZE BADAŃ STATYSTYCZNYCH W przyszłym roku Instytut Matki i Dziecka nie będzie przekazywał danych dotyczących sprawozdania z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach. Tak stanowi nowe rozporządzenie określające program badań statystycznych statystki publicznej na rok Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 dookreśla dane dotyczące działalności systemu ratownictwa medycznego, które są przekazywane przez wojewodów. Dotyczą one m.in. zespołów ratownictwa medycznego. Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w roku 2015 będzie przekazywało do Głównego Urzędu Statystycznego dane dotyczące sprawozdań z działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej MSW w formie elektronicznej raz w roku do 31 maja 2016 r. W porównaniu do roku 2014, w przyszłym roku nie będą gromadzone dane dotyczące sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazywane przez zarządy województw do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2015 nie będzie prowadzone również Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia, którego celem jest ocena kondycji zdrowej ludności Polski, uwzględniająca subiektywną ogólną ocenę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, np. częstości występowania najpoważniejszych, długotrwałych problemów zdrowotnych, poziomu sprawności oraz ograniczeń w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych czy samopoczucia emocjonalnego. WAŻNE W 2015 roku nie będzie prowadzone Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia, którego celem jest ocena kondycji zdrowej ludności Polski. Rozporządzenie weszło w życie 18 października 2014 r. PODSTAWA PRAWNA: XXrozporządzenie Rady Ministrów z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz.U. z 2014 r. poz BEZPŁATNY DYŻUR TELEFONICZNY DLA PRENUMERATORÓW! 17 listopada godz Odpowiedzialność cywilna, karna i korporacyjna za błędy medyczne Agnieszka Sieńko radca prawny, członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z ramienia KPP Lewiatan tel W SKRÓCIE Bez opłat uzdrowiskowych w szpitalach Osoby przebywające w szpitalach uzdrowiskowych, niezależnie od celu pobytu i rodzaju pobieranych przez te osoby świadczeń, nie będą musiały płacić opłaty uzdrowiskowej. Taką interpretację ogólną wydało Ministerstwo Finansów 3 października 2014 r. w sprawie stosowania art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). Na podstawie tego przepisu od osób przebywających w szpitalach nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej. Z kolei rozporządzenie ministra zdrowia z 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 1245) wprowadza podwyższenie dopłat do wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym o 0,9% w stosunku do roku CSIOZ: platforma e-learningowa już dostępna Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło platformę e-learningową, umożliwiającą przeprowadzenie kursów interaktywnych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Znajduje się pod adresem kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl Platforma umożliwia przedstawicielom kadry medycznej oraz zarządzającej sektorem ochrony zdrowia odbycie szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zakres tematyczny szkoleń przedstawionych na platformie to między innymi elektroniczna karta pacjenta, terminarz, grafik dyżurów czy systemy telemedyczne. listopad

8 Wywiad z a r z ą d z a n i e p l a c ó w k ą m e d y c z n ą Certyfikat ISO to jakość i prestiż dla placówki Uzyskanie ISO ułatwia, ale i potwierdza właściwe zarządzanie szpitalem, powoduje poprawę jakości usług medycznych, sprawne funkcjonowanie palcówki, przestrzeganie przepisów bhp, lepszą opiekę nad pacjentami. Rozmowa z BARTOSZEM STEMPLEWSKIM, dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej i Szpitala Powiatowego w Pińczowie Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital w Pińczowie w sierpniu otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu ISO. W województwie świętokrzyskim to pierwszy szpital, który może poszczycić się ISO w pięciu kategoriach. Po co szpitalowi taki certyfikat? Wprowadzenie systemu ISO jest istotne dla szpitala praktycznie w każdej dziedzinie, w jakiej działa. Jest to kwestia optymalnego zarządzania i opieki medycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony danych osobowych pacjentów. Cieszymy się, że się udało. A po co nam certyfikat ISO? Odpowiedź jest prosta. Uzyskanie ISO ułatwia, ale i potwierdza właściwe zarządzanie szpitalem, powoduje poprawę jakości usług medycznych, sprawne funkcjonowanie palcówki, przestrzeganie przepisów bhp, lepszą opiekę nad pacjentami. Proszę powiedzieć, co było ważniejsze w podjęciu decyzji o starania o certyfikat kryteria rankingowe i rynkowe czy podniesienie jakości usług medycznych dla pacjentów, lepsze zarządzanie? Dla nas istotne było potwierdzenie tego, że większość procedur stosujemy właściwie. Ponadto, w związku z tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył nowe wymogi i oczekiwania w zakresie uzyskania pozycji w rankingu związane z uzyskaniem i utrzymaniem ISO, chcieliśmy sformalizować nasze osiągnięcia. Zdobycie certyfikatu nie było dla nas po to, żeby go po prostu mieć, ale było prestiżowym i miłym potwierdzeniem tego, że szpital spełnia normy w pięciu istotnych kategoriach w działalności placówki. Natomiast, czy to się przekłada na poprawę opieki nad pacjentami? Myślę, że w pewnym zakresie owszem. Skoro mówimy o bezpieczeństwie pacjentów, a mamy potwierdzone przestrzeganie zasad wynikających z przepisów i międzynarodowych standardów ISO, to oczywiście wpływ jest ewidentny. To są korzyści dla pacjentów. A pracownicy? Czy oni też mają jakieś profity z uzyskania ISO? Korzyść dla pracowników jest taka, że wiedzą, jakie zadania do nich należą. Lepiej mieć jasno określone zadania, niż działać w chaosie. Tu chodzi o uporządkowanie funkcjonowania, wyznaczenie jasnych ścieżek, kto, do czego jest zobowiązany, za co odpowiada, co ma robić. Znaczenie ma też i doprowadzenie do pewnych nawyków w przypadku ochrony danych osobowych, na przykład takich, jak stosowanie zabezpieczeń w komputerach. 6 listopad 2014

9 Wywiad archiwum online: zpm.wip.pl Nie wolno dokumentów kopiować, zostawiać komputerów bez zabezpieczenia hasłem, a pomieszczenia muszą być odpowiednio zamykane. Czy uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008 daje preferencje w staraniach o kontrakt z NFZ, czy wpłynie na jego wysokość? Nie, bowiem Fundusz w tej chwili absolutnie nie przewiduje żadnych profitów dla szpitali z ISO, ani w liczbie, ani w cenie usług. Nie ma co liczyć na żadne korzyści z tytułu żadnego certyfikatu, choć to może dać ewentualnie przewagę nad konkurencją podczas konkursu. Szczerze mówiąc, nie przewidujemy konkurencji w zakresie leczenia szpitalnego, bo myślę, że pozytywną sprawą jest to, że Fundusz zakreśla precyzyjnie poszczególne rejony konkursu, tym bardziej że rywalizuje się przede wszystkim przy udziale ceny i posiadanego sprzętu oraz personelu. Jednak certyfikat ISO może być, jak sądzę, istotny przy ocenie specjalistycznego leczenia czy rehabilitacji. Czy proces, który doprowadził do prestiżowego sukcesu szpitala w Pińczowie, był łatwy? Jeśli były trudności, to jakie? Czy to był łatwy proces? Mogę powiedzieć, że trwał od dwóch lat, w czasie których systematycznie wprowadzaliśmy stosowne procedury postępowania, a ostatnie miesiące, kiedy już była decyzja, że przechodzimy certyfikację, to był proces doprecyzowywania i formalizowania procedur, a potem przez szpital i przez firmę zewnętrzną sprawdzenie stanu przygotowania i ocenienie, czy działania były właściwe. Same zaś starania o finał, czyli BARTOSZ STEMPLEWSKI dyrektor ZOZ i Szpitala w Pińczowie. Prawnik, specjalista w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. Dyrektorem ZOZ i Szpitala w Pińczowie został 30 grudnia 2010 r. Wcześniej był m.in. dyrektorem Szpitala Górka w Busku-Zdroju i Opatowie. Przez pięć lat kierował biurem prawnym w świętokrzyskim oddziale wojewódzkim NFZ o certyfikat, to właściwie sympatyczne uwieńczenie pracy. Co działania na rzecz uzyskania ISO wymogły na szpitalu? Jakie dziedziny uległy poprawie? Na przykład certyfikat w zakresie bezpieczeństwa żywności, czyli potocznie rzecz ujmując kuchni, określa to, że posiłki mają być przygotowane w taki sposób, by za pomocą stosownych procedur móc sprawdzić, czy spełniają wymogi związane z gramaturą, temperaturą, transportem. A w zakresie wykorzystania aparatury, diagnostyki? Też oczywiście z tym się ISO wiąże, ale nie podkreślałbym związku z aparaturą, bo ta była i jest serwisowana bez względu na certyfikat. Certyfikat tylko potwierdza, że te działania są robione właściwie, więc nie zauważam żadnej różnicy. Jeśli chodzi o wykorzystanie sprzętu, diagnostykę, to legitymizowanie się ISO jest swoistą gwarancją wysokich standardów w pińczowskim szpitalu. A gdyby jakiś szpital zwrócił się do Pana jako dyrektora z doświadczeniem w zdobyciu certyfikatu o radę, jak to osiągnąć, co by Pan poradził? Przede wszystkim zachęcałbym do przystąpienia do starań o ISO, bo to pozwala lepiej funkcjonować placówce w codziennym życiu. Sama procedura wymaga systematyczności i determinacji w spełnianiu wymogów, także cierpliwości, bo niezbędny jest czas. Jednak osiąganie w czasie tego procesu coraz lepszej jakości świadczonych usług dla pacjentów, a także jakości zarządzania wynagradza trud. Certyfikat ISO przyznawany jest na trzy lata, a co roku przeprowadzany jest audyt. Jeśli uzyska się ISO, nie można spocząć na laurach. Myślę, że nie będziemy mieć większych problemów z utrzymaniem certyfikatu. Przynajmniej taką mam nadzieję. Wynika ona z tego, że cały nasz personel ambitnie dążył do osiągnięcia celu i zrobi wszystko, aby to wypracowane, prestiżowe, a jednocześnie poprawiające warunki i jakość pracy i usług wyróżnienie nie zostało zaprzepaszczone. Rozmawiała: Elżbieta Borek listopad

10 Temat numeru z a r z ą d z a n i e p l a c ó w k ą m e d y c z n ą Pielęgniarki od 2016 roku Od 1 stycznia 2016 r. określona grupa pielęgniarek i położnych będzie mogła wystawiać recepty na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydawać zlecenia i recepty na wyroby medyczne oraz skierowania na badania diagnostyczne. Wprowadzone w wyniku nowelizacji z 22 lipca 2014 r. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (dalej: ustawy) zmiany obejmą jedynie pielęgniarki i położne mające wyższe wykształcenie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, które ukończyły stosowny kurs specjalistyczny. Czynności te muszą być dodatkowo poprzedzone osobistym badaniem fizykalnym pacjenta (art. 19b ust. 1 ustawy). WAŻNE Obowiązek ukończenia kursu nie dotyczy pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim kursem. MICHAŁ WASZKIEWICZ prawnik, legislator, kieruje Działem Organizacyjno- -Prawnym w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Ustawodawca ograniczył możliwość skorzystania z nowych uprawnień wyłącznie do jednego elementu wchodzącego do szerokiego katalogu czynności wyczerpujących wykonywanie zawodu przez pielęgniarki i położne, określonych odpowiednio w art. 4 i 5 ustawy. Uprawnienie to dotyczy jedynie okoliczności samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (odpowiednio art. 4 ust. 1 pkt 4 oraz art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy). Rodzaje i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych określa natomiast szczegółowo rozporządzenie ministra zdrowia z 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy poszerzeniu ulegają zatem dotychczasowe uprawnienia zawodowe wyłącznie pielęgniarek i położnych spełniających kryteria określone w ustawie i realizowane wyłącznie w warunkach określonych w wymienionym rozporządzeniu. Wystawienie recept Realizując zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, pielęgniarki i położne spełniające wymienione kryteria i które ukończyły kurs specjalistyczny w określonym zakresie mają prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 8 listopad 2014

11 Temat numeru archiwum online: zpm.wip.pl będą wypisywać recepty niezbędne do kontynuacji leczenia (art. 15a ust. 2 ustawy). W tym przypadku możliwość wystawienia recepty na określone leki jest uzależniona od uprzedniego uzyskania przez pielęgniarkę lub położną zlecenia lekarza, a ponadto od konieczności zastosowania leku w związku z kontynuacją leczenia pacjenta. Podobnie jak w przypadku określonym art. 15a ust. 1 (patrz ramka), możliwość wystawienia recepty uzależniona jest od ukończenia kursu specjalistycznego w tym zakresie. Obowiązek ukończenia takiego kursu nie dotyczy jedynie pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim kursem (art. 15a ust. 7 ustawy). Skierowania na badania W myśl nowych przepisów (art. 15a ust. 6 ustawy) pielęgniarki i położne mające tytuł specjalisty w dziedzinie WAŻNE Samodzielne ordynowanie i kontynuowanie leczenia oraz wydawanie recepty albo zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez pielęgniarkę i położną będą uzależnione od osobistego przeprowadzenia przez nią badania fizykalnego pacjenta. Nowe uprawnienia pielęgniarek Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy, w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarki i położne mające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, które ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie, mają prawo samodzielnie: ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty, ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty. pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo zyskują prawo do wydawania skierowań na określone badania diagnostyczne, w tym badania medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta. Bez przeprowadzenia osobistego badania pielęgniarka lub położna może wystawić tylko receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jedynie jeżeli spełnia to warunek kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne i tylko jeżeli jest uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej (art. 15b ust. 2 ustawy). W takim przypadku recepty lub zlecenia będą mogły być przekazane osobie upoważnionej przez pacjenta, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie trzeciej, jeżeli pacjent złoży stosowne oświadczenie podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych (art. 15b ust. 3 ustawy). Upoważnienie lub oświadczenie pacjenta odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta lub do niej dołącza. Ponadto w dokumentacji medycznej umieszcza się informację o wystawieniu recepty lub zlecenia, które są przekazane osobie innej niż pacjent oraz informację o tej osobie (art. 15b ust. 4 i 5). Dokształcanie pielęgniarek Jak wynika z uzasadnienia wprowadzonych zmian, pielęgniarki i położne wykonujące zawód i mające stosowne wykształcenie wyższe będą mogły uzupełnić swoją wiedzę w celu uzyskania nowych uprawnień w ramach kształcenia listopad

12 Temat numeru z a r z ą d z a n i e p l a c ó w k ą m e d y c z n ą WAŻNE Użycie w art. 15b sformułowań mają prawo czy uprawnienia wskazuje jednoznacznie, że nowa regulacja nie nakłada na pielęgniarkę i położną obowiązku uzyskania uprawnień określonych w przepisach ustawy, pozostawiając decyzję, czy będą chciały uzyskać lub skorzystać z przyznanych im uprawnień, samym zainteresowanym. podyplomowego realizowanego w formie kursu specjalistycznego. Ponadto zakres wiedzy i umiejętności wynikający z kursu specjalistycznego będzie częścią programu kształcenia specjalizacyjnego. Oznacza to, że pielęgniarki i położne, które ukończą szkolenie specjalizacyjne, automatycznie uzyskają kompetencje do wykonywania zadań uwzględnionych w znowelizowanych przepisach ustawy. Natomiast studenci na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie ordynacji leków w ramach kształcenia zawodowego. Artykuł 15a ust. 8 ustawy zawiera upoważnienie dla ministra zdrowia do wydania przepisów wykonawczych, które będą regulowały, w zakresie wynikającym z ustawy, między innymi wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także wykaz badań diagnostycznych, jak również wzór, sposób i tryb wystawiania recept oraz sposób zaopatrywania się w ich druki, sposób realizacji recept oraz sposób kontroli ich wystawiania i realizacji. Konsekwencje zmian Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadza będące następstwem zmian nowe regulacje w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisy art. 32 w nowym brzmieniu włączają pielęgniarkę i położną ubezpieczenia zdrowotnego do grona osób uprawnionych do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Znowelizowany art. 40 rozszerza wykaz osób uprawionych do wydawania zleceń lub recept na zaopatrzenie w wyroby medyczne o pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego i położną ubezpieczenia zdrowotnego. Pielęgniarce i położnej ubezpieczenia zdrowotnego przyznano również uprawnienie do wystawiania recept osobom uprawnionym, o których mowa w art ustawy (tj. osobom o szczególnych uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej). Ponadto w art. 188 dodano pielęgniarkę i położną do grupy podmiotów, których dane osobowe będzie mógł przetwarzać Narodowy Fundusz Zdrowia. Dodatkowo w ustawie z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych rozszerzony został katalog osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne o pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego i położną ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarkę i położną, z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania albo umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Nowe przepisy umożliwiają również wystawianie recept pro auctore i pro familia pielęgniarkom i położnym analogiczne jak w przypadku lekarzy i felczerów. W uzasadnieniu do wprowadzonych zmian podkreślono, że ich głównym celem jest ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych, w tym możliwości ordynacji lub kontynuacji terapii lekiem, środkiem spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także uzyskania wyrobu medycznego lub skierowania na badania diagnostyczne bez konieczności odbycia wizyty lekarskiej. Na przykładzie cukrzycy i chorób układu krążenia (łącznie) szacuje się, że rocznie udzielanych jest ok. 32 mln porad lekarskich podstawowej opieki zdrowotnej, udzielonych w miejscu udzielania Przyznanie nowych uprawnień będzie dotyczyć szacunkowo ok. 120 tys. pielęgniarek i położnych. świadczeń pacjentom w związku z leczeniem cukrzycy i/lub chorób układu krążenia, oraz ok. 500 tys. porad udzielonych w domach pacjentów w związku z leczeniem 10 listopad 2014

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Warszawa, dnia 27 sierpnia 2014 r. Poz. 1136 USTAWA z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wystawienie recept 5 Skierowania na badania 6 KONSEKWENCJE ZMIAN 9 KOMENTARZ EKSPERTA 13

Spis treści. Wystawienie recept 5 Skierowania na badania 6 KONSEKWENCJE ZMIAN 9 KOMENTARZ EKSPERTA 13 Spis treści Wystawienie recept 5 Skierowania na badania 6 KONSEKWENCJE ZMIAN 9 KOMENTARZ EKSPERTA 13 Pielęgniarki wypiszą recepty Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w prawie

Informacja o zmianach w prawie Radom, dnia 2 listopada 2015 roku Informacja o zmianach w prawie Rozporządzenie w sprawie nowych uprawnień pielęgniarek i poŀożnych Minister Zdrowia podpisaŀ rozporządzenie umożliwiające realizację nowych

Bardziej szczegółowo

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty;

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty; INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBY MEDYCZNE REFUNDOWANE PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. wydanie specjalne

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. wydanie specjalne ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ wydanie specjalne Numer specjalny 14 maj lipiec 2014 ISSN 2353-2580 OPIEKA TRANSGRANICZNA, ŚWIADCZENIA W RAMACH EKUZ, KONTRAKTY NFZ Turystyka medyczna Polscy świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 3 (64) ISSN 2353-2580

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 3 (64) ISSN 2353-2580 Archiwum online: zpm.wip.pl ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ MARZEC 2015 Numer 3 (64) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J TEMAT NUMERU

Bardziej szczegółowo

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 9 (70) ISSN 2353-2580

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 9 (70) ISSN 2353-2580 Archiwum online: zpm.wip.pl ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ WRZESIEŃ 2015 Numer 9 (70) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J TEMAT NUMERU

Bardziej szczegółowo

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 8 (69) ISSN 2353-2580

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 8 (69) ISSN 2353-2580 Archiwum online: zpm.wip.pl ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ SIERPIEŃ 2015 Numer 8 (69) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J TEMAT NUMERU

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ ZARZĄDZANIE

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ ZARZĄDZANIE Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ CZERWIEC 2015 Numer 6 (67) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Do końca maja 2015 roku

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie i e-recepta oczekiwania lekarzy. Kamila Samczuk-Sieteska, Naczelna Izba Lekarska

E-zdrowie i e-recepta oczekiwania lekarzy. Kamila Samczuk-Sieteska, Naczelna Izba Lekarska E-zdrowie i e-recepta oczekiwania lekarzy Kamila Samczuk-Sieteska, Naczelna Izba Lekarska 15.05.2017 Co należy rozumieć pod pojęciem e-zdrowie? - brak normatywnej definicji tego pojęcia Przez e-zdrowie

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podsumowanie

I spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podsumowanie I spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Podsumowanie Wiedza i postawy studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wobec rozszerzenia uprawień

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Dokumentacja medyczna w praktyce. 15 najczęstszych problemów

Ochrona zdrowia. Dokumentacja medyczna w praktyce. 15 najczęstszych problemów Ochrona zdrowia Dokumentacja medyczna w praktyce 15 najczęstszych problemów AUTORZY: Piotr Glen - administrator bezpieczeństwa informacji Dorota Kaczmarczyk - aplikantka radcowska Agnieszka Sieńko - radca

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka sarnacka.emilia@gmail.com PRAWA PACJENTA Do świadczeń zdrowotnych Do informacji Do tajemnicy informacji

Bardziej szczegółowo

Pozostawienie ciał. operacyjnym

Pozostawienie ciał. operacyjnym Wyzwania prawne Pozostawienie ciał Odpowiedzialność dla za szkody lekarzy wyrządzone w 2015 roku za wykonanie przy użyciu Odmowa wykonania Tajemnica obcych w lekarska polu zabiegu niesprawnego zabiegu

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 1 (62) ISSN 2353-2580

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 1 (62) ISSN 2353-2580 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ STYCZEŃ 2015 Numer 1 (62) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J FINANSE To, czy placówki medyczne będą

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 4 (53) ISSN 2353-2580

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 4 (53) ISSN 2353-2580 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ KWIECIEŃ 2014 Numer 4 (53) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Temat numeru Nowa perspektywa unijna

Bardziej szczegółowo

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 4 (65) ISSN 2353-2580

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 4 (65) ISSN 2353-2580 Archiwum online: zpm.wip.pl ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ KWIECIEŃ 2015 Numer 4 (65) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689)

do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty.

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. W ostatnim okresie, w związku z wejściem w życie pod koniec grudnia 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz konieczności

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 14.12.2015 U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

za leczenie nieubezpieczonych pacjentów

za leczenie nieubezpieczonych pacjentów Odzyskaj pieniądze za leczenie Odzyskaj nieubezpieczonych pacjentów pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów Praktyczne wskazówki Jak zakłady opieki zdrowotnej mogą uzyskać zwrot środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 13.04.2015 r.

Data sporządzenia 13.04.2015 r. Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań

Bardziej szczegółowo

Beata Cholewka. Warszawa, 29 października 2014 r.

Beata Cholewka. Warszawa, 29 października 2014 r. Studia pomostowe współfinansowane z EFS i ich rola w procesie doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia Beata Cholewka Warszawa, 29

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. TRYB PILNY

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. TRYB PILNY TRYB PILNY Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. Opinia prawna do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy nr 261) I. Tezy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna recepta - korzyści dla pacjentów i zawodów medycznych. Piotr Starzyk Kierownik Projektu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Elektroniczna recepta - korzyści dla pacjentów i zawodów medycznych. Piotr Starzyk Kierownik Projektu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Elektroniczna recepta - korzyści dla pacjentów i zawodów medycznych Piotr Starzyk Kierownik Projektu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2504 Warszawa, 18 czerwca 2014 r.

Druk nr 2504 Warszawa, 18 czerwca 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-59-14 Druk nr 2504 Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje.

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi

Bardziej szczegółowo

udzielał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 3 lat świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, posiadający umowę o udzielanie

udzielał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 3 lat świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, posiadający umowę o udzielanie UZASADNIENIE Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) odgrywa kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia. Od jej sprawności i skuteczności w ogromnym stopniu zależy efektywność całego systemu opieki medycznej.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Konkurs Ministerstwa Zdrowia Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. MAJ 2014 Numer 5 (54) ISSN 2353-2580

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. MAJ 2014 Numer 5 (54) ISSN 2353-2580 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ MAJ 2014 Numer 5 (54) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Temat numeru Odmowa wykonania zabiegu planowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich Naczelna Izba Aptekarska L.Dz.. /2012 Warszawa, 9 marca 2012 r. Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich W dniu 8 marca 2012 r. minister zdrowia podpisał nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Załączniki do zarządzenia Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 1 WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Nazwa właściwego Oddziału

Bardziej szczegółowo

Kontrole NFZ, Ministra Zdrowia i organów tworzących podmioty lecznicze

Kontrole NFZ, Ministra Zdrowia i organów tworzących podmioty lecznicze Michał Waszkiewicz Kontrole NFZ, Ministra Zdrowia i organów tworzących podmioty lecznicze Stan prawny na wrzesień 2011 Kontrole NFZ w trybie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Co nas czeka w 2015 roku? MediComp Leszek Zając, grudzień 2014 r.

Co nas czeka w 2015 roku? MediComp Leszek Zając, grudzień 2014 r. Co nas czeka w 2015 roku? MediComp Leszek Zając, grudzień 2014 r. Rok 2015 rok zmian 2 2015 rok rewolucji Dużo zmian Rok 2015 rok zmian 3 Wejście w życie tzw. Pakietu kolejkowego Rok 2015 rok zmian 4 Wejście

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW

LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW Zespół Opiniowania Aktów Prawnych Nadzór: Teresa Dobrzańska - Pielichowska RECEPTY 2013 Przygotował Tomasz Zieliński we współpracy z Markiem Sobolewskim LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Pakiet kolejkowy Ministra Arłukowicza

Pakiet kolejkowy Ministra Arłukowicza Pakiet kolejkowy Ministra Arłukowicza Ewa Borek, Fundacja MY Pacjenci PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PAKIET REFORM główne zmiany

PAKIET REFORM główne zmiany PAKIET REFORM główne zmiany Federacja Porozumienie Zielonogórskie Opracowanie: Marek Sobolewski, Tomasz Zieliński Skład pakietu - ustawy Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 14.05.2015 WYKŁAD NR 10 LEKARZ A SYSTEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH FUNDAMENTY SYSTEMU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ŚWIADCZENIA GWARANTOWA NE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. CZERWIEC 2014 Numer 6 (55) ISSN 2353-2580

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. CZERWIEC 2014 Numer 6 (55) ISSN 2353-2580 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ CZERWIEC 2014 Numer 6 (55) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Temat numeru Podmiot leczniczy powinien

Bardziej szczegółowo

1) numer kolejny wpisu, 2) datę wystawienia recepty,

1) numer kolejny wpisu, 2) datę wystawienia recepty, Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2012 r., poz. 583),

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. Druk nr 1029 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

3 kluczowe zmiany dla podmiotów leczniczych od 1 stycznia 2016 r. 1

3 kluczowe zmiany dla podmiotów leczniczych od 1 stycznia 2016 r. 1 3 kluczowe zmiany dla podmiotów leczniczych od 1 stycznia 2016 r. 1 Pielęgniarki wystawią recepty i skierowania... 3 Prawo samodzielnego ordynowania leków oraz wyrobów medycznych... 3 Prawo wystawiania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń pacjent podaje w rejestracji CDL Barska swój numer PESEL oraz potwierdza swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym;

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia... 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1.W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Kontrole placówek medycznych przez sanepid

Kontrole placówek medycznych przez sanepid Ochrona zdrowia Kontrole placówek medycznych przez sanepid Profilaktyka zakażeń i zranień, gospodarka odpadami, ochrona radiologiczna 1BV14 AUTOR: Karolina Kornblit aplikant radcowski w Kancelarii GACH,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja medyczna najtrudniejsze problemy związane z jej prowadzeniem

Dokumentacja medyczna najtrudniejsze problemy związane z jej prowadzeniem Spis treści Wstęp... 2 Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie ze stanem faktycznym... 2 Kontrola przeprowadzona przez świadczeniodawcę... 3 Kontrola NFZ i jej skutki... 3 Środki ostrożności... 4

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PO ZMIANACH Z KOMENTARZEM BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Po zmianach

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Warszawa, 5 października

Bardziej szczegółowo

NOWA FORMUŁA BEZPŁATNYCH SPOTKAŃ DLA CZYTELNIKÓW W 2016 ROKU W CAŁEJ POLSCE!

NOWA FORMUŁA BEZPŁATNYCH SPOTKAŃ DLA CZYTELNIKÓW W 2016 ROKU W CAŁEJ POLSCE! Archiwum online: zpm.wip.pl ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ KWIECIEŃ 2016 Numer 4 (78) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J TEMAT NUMERU

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PO ZMIANACH Z KOMENTARZEM WYDANIE TRZECIE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r.

Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r. Technologie IT w ochronie zdrowia Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r. Niezbędnik menedżera 1BV05 AUTORZY: Krzysztof Macha - ekspert Pracodawców RP, dyrektor Kliniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U. 2013 poz.217 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1420/06. z dnia 22 marca 2006

UCHWAŁA Nr 1420/06. z dnia 22 marca 2006 UCHWAŁA Nr 1420/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 marca 2006 W sprawie zatwierdzenia planu zadań rzeczowo-finansowych realizowanych w 2006 r. przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Bardziej szczegółowo

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r.

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Analiza prawna Pakietu Onkologicznego Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Podstawy ustawowe to 3 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o: konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wystawianie RECEPT i zleceń na wyroby medyczne. Marta Rorat

Wystawianie RECEPT i zleceń na wyroby medyczne. Marta Rorat Wystawianie RECEPT i zleceń na wyroby medyczne Marta Rorat R E C E P T Y L E K A R S K I E USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 3. ( ) 1. Ilekroć w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego W dn. 25.03.2011 Sejm uchwalił Ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie. KTO PŁACI?

Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie. KTO PŁACI? Abc pacjenta Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie. KTO PŁACI? - NFZ w przypadku osób ubezpieczonych: osoby, za które

Bardziej szczegółowo

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI 58. 1. Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ INFORMATYZACJA PLACÓWEK MEDYCZNYCH PRAWO I PRAKTYKA. wydanie specjalne

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ INFORMATYZACJA PLACÓWEK MEDYCZNYCH PRAWO I PRAKTYKA. wydanie specjalne ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ wydanie specjalne Numer specjalny 19 sierpień październik 2015 ISSN 2353-923 INFORMATYZACJA PLACÓWEK MEDYCZNYCH PRAWO I PRAKTYKA INFORMATYZACJA Uruchomienie trzech rodzajów

Bardziej szczegółowo

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt.

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. 1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017/2019 (2017/ /2019)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017/2019 (2017/ /2019) Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 03.03.2017 r. SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017/2019 (2017/2018-2018/2019) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

PAKIET KOLEJKOWY 1. LEKARZ RODZINNY - ZMIANY

PAKIET KOLEJKOWY 1. LEKARZ RODZINNY - ZMIANY Warszawa, 21 marca 2014 r. PAKIET KOLEJKOWY 1. LEKARZ RODZINNY - ZMIANY poszerzenie listy badań diagnostycznych m.in.: o FT3, FT4, Holter EKG, EKG wysiłkowe, Holter ciśnieniowy (ABPM), gastroskopię, kolonoskopię,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej pacjentów z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w ZOZ

Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej pacjentów z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w ZOZ www.serwiszoz.pl Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej pacjentów z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w ZOZ Udostępnianie dokumentacji i danych pacjentów W jaki sposób przechowywać i archiwizować

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31)

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pakiet zmian w systemie KS-AOW związany z realizacją recept 75+ ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pakiet zmian w systemie KS-AOW związany z realizacją recept 75+ ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Pakiet zmian w systemie KS- Pakiet zmian w systemie związany z realizacją recept 75+ I. Wstęp Zgodnie z wejściem w życie 1 września 2016r. ustawy z dnia 18 marca 2016 r., o zmianie ustawy o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Nazwa właściwego Oddziału Funduszu: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA

dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA NOWE USTAWODAWSTWO I. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej II. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-09-24 1 1 Istotne dokumenty i strategie dla rozwoju e-zdrowia w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Ustawodawcza

Inicjatywa Ustawodawcza Inicjatywa Ustawodawcza Ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 18 października 2016 roku na szkolenie na temat: ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z 9 LISTOPADA 2015 R. I PRZEPISY USTAW.

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny poradnik pacjenta

Wakacyjny poradnik pacjenta Wakacyjny poradnik pacjenta Pamiętaj jako pacjent masz prawo do: świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i udzielanych z należytą starannością; uzyskiwania wszelkich informacji o swoim

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA

NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA Ministerstwo Zdrowia MZ Dotyczą przede wszystkim nowej organizacji podmiotów w udzielających świadczeń,, polityki lekowej, informatyzacji, kształcenia kadr

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : ISO 9001: 2008, AKREDYTACJA CMJ. Procedura. Stanowisko: Imię i Nazwisko Data Podpis. Opracował: Położna Anna Zimny

Dotyczy : ISO 9001: 2008, AKREDYTACJA CMJ. Procedura. Stanowisko: Imię i Nazwisko Data Podpis. Opracował: Położna Anna Zimny PROCEDURA: Postępowanie z Pacjentem na wypadek braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w postaci terminacji ciąży z uwagi na skorzystanie przez lekarzy z klauzuli sumienia Stanowisko: Imię

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej LexPolonica nr 8316436. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2014.473 (R) Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania:

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: Kraków, 20 lutego 2012 r. Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: 1. Czy przy każdym leku przepisanym na Rp. dla IB ma być

Bardziej szczegółowo