PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość!"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ LISTOPAD 2014 Numer 11 (60) ISSN S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Nowość! DYŻUR TELEFONICZNY ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, KARNA I KORPORACYJNA ZA BŁĘDY MEDYCZNE 17 listopada, godz , tel Temat numeru Od 1 stycznia 2016 r. określona grupa pielęgniarek i położnych będzie mogła wystawiać recepty, wydawać zlecenia i recepty na wyroby medyczne oraz skierowania na badania diagnostyczne. Jak mają się do tego przygotować? str. 8

2

3 Partner magazynu Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI archiwum online: zpm.wip.pl Spis treści AKTUALNOŚCI Nowe rozporządzenie w sprawie recept... 3 NFZ: Błędy w ordynowaniu leków mld zł ze środków publicznych na zdrowie... 4 Zmiany w obszarze badań statystycznych... 5 WYWIAD Certyfikat ISO to jakość i prestiż dla placówki rozmowa z BARTOSZEM STEMPLEWSKIM, dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej i Szpitala Powiatowego w Pińczowie... 6 TEMAT NUMERU Pielęgniarki od 2016 roku będą wypisywać recepty... 8 FINANSE Nowe stawki za badania kierowców KONTRAKTY Z NFZ Czy NFZ zapłaci za świadczenia po godz Kiedy można udzielać świadczeń odpłatnie ZARZĄDZANIE Jak badać poziom jakości w placówce medycznej PACJENT Leki psychotropowe na dłużej Co grozi za zgubienie dokumentacji medycznej Upoważnienie może dotyczyć tylko części dokumentacji Czy można wydać oryginał wyniku badań NORMY I SANEPID Co się zmieni w systemie zarządzania środowiskiem DOBRE PRAKTYKI Restrukturyzacja wymaga samodyscypliny Redaktor prowadzący: Anna Rubinkowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Menedżer produktu: Alina Sulgostowska Koordynator produkcji: Katarzyna Kopeć ISSN: Drukarnia: MDruk Nakład: 1300 egz. Projekt graficzny: Dominika Raczkowska Skład: Raster studio, Norbert Bogajczyk Prenumerata: Zarządzanie placówką medyczną Centrum Obsługi Klienta tel.: z Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, Warszawa NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Biuro reklamy Menedżer projektu: Agnieszka Zduńczyk tel.: , Zarządzanie placówką medyczną chronione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. W związku z powyższym redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w Zarządzaniu placówką medyczną wskazówek, przykładów informacji itp. do konkretnych przypadków.

4 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ l i s t o d r e d a k c j i Drogi Czytelniku! Od 1 stycznia 2016 r. określona grupa pielęgniarek i położnych będzie mogła wystawiać recepty, wydawać zlecenia i recepty na wyroby medyczne oraz skierowania na badania diagnostyczne. Wprowadzone w wyniku nowelizacji z 22 lipca 2014 r. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zmiany obejmą jedynie pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, które ukończyły stosowny kurs specjalistyczny. Więcej na temat zmian związanych z wdrożeniem tzw. pakietu kolejkowego piszemy w Temacie numeru pt. Pielęgniarki od 2016 roku będą wypisywać recepty zamieszczonym na str. 8. ANNA RUBINKOWSKA redaktor prowadzący Dokumentacja medyczna powinna być szczególnie chroniona przez świadczeniodawcę, gdyż skutki jej zagubienia mogą narazić placówki medyczne na dotkliwe szkody. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, może to prowadzić do konieczności zwrotu środków do NFZ. Więcej na ten temat piszemy w artykule pt. Co grozi za zgubienie dokumentacji medycznej na str. 27. Comiesięczne analizy kosztów w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M.Kopernika w Toruniu pomagają przygotowywać programy naprawcze przyczyniające się do poprawy kondycji finansowej placówki. Ale to dopiero połowa drogi do ograniczenia wydatków i zmniejszenia zadłużenia. Jak więc z sukcesem prowadzić politykę finansową w sytuacji, gdy środki na działalność są ograniczone? Na ten temat na przykładzie toruńskiej placówki piszemy w Dobrych praktykach pt. Restrukturyzacja wymaga samodyscypliny na str. 38. Przy okazji zachęcam do skorzystania z nowej, bezpłatnej usługi dla naszych prenumeratorów dyżuru telefonicznego. Kolejny odbędzie się już 17 listopada w godz Tematyka to Odpowiedzialność cywilna, karna i korporacyjna za błędy medyczne. Na pytania pod nr. tel będzie odpowiadać Agnieszka Sieńko, radca prawny, członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z ramienia KPP Lewiatan. Życzę udanej lektury KONSULTACJA MERYTORYCZNA RENATA MARIA JAŻDŻ-ZALESKA, ekspert w zakresie przekształceń w ochronie zdrowia, pomysłodawczyni, inicjatorka i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych NASI EKSPERCI Janusz Atłachowicz wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ Dobrawa Biadun radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan Małgorzata i Maciej Capikowie eksperci z zakresu ubezpieczeń Michał Culepa prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy Agnieszka Pietrzak adwokat, specjalizuje się w doradzwie w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ Jarosław Rosłon dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Arkadiusz Trela pełnomocnik oraz trener systemów zarządzania wg ISO w ochronie zdrowia Anna Zubkowska adwokat, specjalista z zakresu prawa procesowego Pełna lista ekspertów dostępna na

5 NFZ stwierdził wystawianie recept niezgodnie z przepisami, w tym wystawienie recept z błędnym poziomem odpłatności, ordynację leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi, ordynację leków refundowanych poza wskazaniami określonymi w ChPL (w przypadku gdy wskazania do refundacji odnoszą się do wskazań rejestracyjnych leku), a także wystawianie recept na leki refundowane w ilościach przekraczających 3-miesięczne stosowanie i brak oznaczenia na recepcie poziomu odpłatności, co skutkowało realizacją recepty ze zniżką, pomimo braku wskazań do refundacji. Nieprawidłowości dotyczyły 137 na 157 skontrolowanych przypadków. Stwierdzono także błędy w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, np. brak wpisów dotyczących porady ambulatoryjnej, wywiadu lekarskiego, wyników badań diagnostycznych, zaordynowanych leków oraz wystawionych recept, brak diagnozy, rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego, urazu, których lek dotyczy. Zdarzały się także przypadki braku adnotacji o ilości przepisanych leków, sposobie dawkowania, braki formalne w dokumentacji medycznej (np. brak numeracji stron oraz danych identyfikujących pacjenta, Aktualności archiwum online: zpm.wip.pl NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RECEPT Zwiększono ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, jaki można przepisać pacjentowi z 90 do 120 dni. Głównym zadaniem zmian jest umożliwienie zmniejszenia częstotliwości wizyt u lekarza w celu uzyskania jedynie recept niezbędnych do kontynuowania leczenia. Rozporządzenie ministra zdrowia z 11 września 2014 r. zmieniające WAŻNE Wydłużenie okresu preskrypcji do roku ma przyczynić się do zmniejszenia kolejek i odciążyć pacjentów od zbyt częstych wizyt u lekarza. rozporządzenie w sprawie recept lekarskich wydłuża również czas, na jaki może być dokonana preskrypcja z 90 do 360 dni. Ma to pozwolić na zmniejszenie kolejek, a także odciążyć pacjentów od zbyt częstych wizyt u lekarza. Z kolei lekarze będą mogli poświęcić więcej czasu tym pacjentom, którzy oprócz wystawienia recepty wymagają również badania fizykalnego. NFZ: BŁĘDY W ORDYNOWANIU LEKÓW NFZ zakwestionował sposób wystawiania recept i stwierdził braki w dokumentacji medycznej tak wynika z kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonej w II kwartale 2014 roku. Nowe przepisy zwiększają także liczbę recept, na których można zlecić farmakoterapię z 3 do maksymalnie 12 oraz zwiększają ilość wypisywanych leków recepturowych ze szczególnym uwzględnieniem recept zawierających maści, kremy, mazidła, pasty lub żele. Rozporządzenie weszło w życie 4 października 2014 r. PODSTAWA PRAWNA: XXrozporządzenie ministra zdrowia z 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1239). brak autoryzacji poprawek, brak oznaczenia podmiotu leczniczego, daty porady itp.), niezgodności danych na receptach z dokumentacją medyczną (np. brak porady w dniu wystawienia recepty lub recepta wystawiona w innym dniu niż data porady, inne dawkowanie itp.) oraz brak dokumentacji NFZ stwierdził m.in. brak potwierdzenia zasadności ordynacji leków. medycznej czy też wystawianie recept na drukach z numerami przyznanymi innym lekarzom. Do najczęstych błędów wykrytych podczas kontroli NFZ należą nieprawidłowości dotyczące: zwystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli, znieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. listopad

6 Aktualności z a r z ą d z a n i e p l a c ó w k ą m e d y c z n ą 120 MLD ZŁ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZDROWIE Przewidywane wydatki publiczne na ochronę zdrowia wyniosą w 2020 roku 120,2 mld zł. Tak wynika z dokumentu Policy paper dla ochrony zdrowia na lata Krajowe ramy strategiczne przyjętego przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju. Więcej wydatków przewidziano między innymi na prace badawczo-rozwojowe. Wydatki publiczne obejmują środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, budżetu państwa oraz samorządu. Szacunki nie uwzględniają wydatków prywatnych ponoszonych przez gospodarstwa domowe oraz związanych z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Szacuje się, że w 2015 roku wydatki te będą miały wartość 87,8 mld zł, w roku ,9 mld zł, w roku ,3 mld zł, w roku ,9 mld zł, a w roku ,6 mld zł. Wraz z planowanym wzrostem środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, nastąpi zmiana związana z reorientacją wydatków w tym obszarze. Przewiduje się wzrost wydatków na usługi w zakresie zdrowia publicznego o 1,2%, na B+R (prace badawczo-rozwojowe) w zdrowiu o 0,1% oraz na produkty, urządzenia i sprzęt medyczny o 0,2%. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach rozwojowych wzrośnie z 30,2% w 2011 roku do 33,9% w 2020 roku. Wieloletni plan finansowy Oprócz szacunków dotyczących wysokości przyszłych wydatków publicznych na zdrowie, ramy gwarantujące odpowiednie środki budżetowe na zadania z zakresu ochrony zdrowia zapewni także ujęcie tych wydatków jako wydatków rozwojowych w Wieloletnim planie finansowym państwa (WPFP), w części dotyczącej działań rozwojowych dokument ten stanowi odzwierciedlenie priorytetów i głównych kierunków interwencji SRK oraz realizujących je strategii zintegrowanych w perspektywie wieloletniej. WAŻNE W wieloletnim planie finansowym państwa na realizację zadań w ramach funkcji 20 Zdrowie, planuje się przeznaczyć z budżetu państwa łącznie w latach kwotę 33,4 mld zł. Zapewnienie środków w ramach budżetu państwa na realizację zadań w ramach ochrony zdrowia stanowią programy wieloletnie ustanowione uchwałami Rady Ministrów. W latach kontynuowane będą następujące programy wieloletnie: znarodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej, zprzebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zwieloletni Program medyczny rozbudowy i przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, znowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim, zprzebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, zszpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W 2014 roku przewiduje się realizację 15 programów zdrowotnych, których kontynuacja będzie prowadzona w latach następnych. Do roku 2020 na ten cel zostanie przeznaczone tys. zł. Środki unijne Ważną rolę w finansowaniu strategicznych działań w ochronie zdrowia do roku 2020 odgrywać będą również środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z EFRR zaplanowano ponad 468 mln euro, a w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z EFS około 400 mln euro na finansowanie priorytetowych działań w ochronie zdrowia. Środki europejskie na realizację priorytetowych dla danego regionu działań w ochronie zdrowia będą alokowane w poszczególnych RPO. Ponadto projekty związane z e-zdrowiem oraz projekty dotyczące działalności B+R w sektorze zdrowie (rozdział 6 narzędzia 25 29) realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz RPO. 4 listopad 2014

7 Aktualności archiwum online: zpm.wip.pl ZMIANY W OBSZARZE BADAŃ STATYSTYCZNYCH W przyszłym roku Instytut Matki i Dziecka nie będzie przekazywał danych dotyczących sprawozdania z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach. Tak stanowi nowe rozporządzenie określające program badań statystycznych statystki publicznej na rok Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 dookreśla dane dotyczące działalności systemu ratownictwa medycznego, które są przekazywane przez wojewodów. Dotyczą one m.in. zespołów ratownictwa medycznego. Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w roku 2015 będzie przekazywało do Głównego Urzędu Statystycznego dane dotyczące sprawozdań z działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej MSW w formie elektronicznej raz w roku do 31 maja 2016 r. W porównaniu do roku 2014, w przyszłym roku nie będą gromadzone dane dotyczące sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazywane przez zarządy województw do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2015 nie będzie prowadzone również Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia, którego celem jest ocena kondycji zdrowej ludności Polski, uwzględniająca subiektywną ogólną ocenę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, np. częstości występowania najpoważniejszych, długotrwałych problemów zdrowotnych, poziomu sprawności oraz ograniczeń w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych czy samopoczucia emocjonalnego. WAŻNE W 2015 roku nie będzie prowadzone Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia, którego celem jest ocena kondycji zdrowej ludności Polski. Rozporządzenie weszło w życie 18 października 2014 r. PODSTAWA PRAWNA: XXrozporządzenie Rady Ministrów z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz.U. z 2014 r. poz BEZPŁATNY DYŻUR TELEFONICZNY DLA PRENUMERATORÓW! 17 listopada godz Odpowiedzialność cywilna, karna i korporacyjna za błędy medyczne Agnieszka Sieńko radca prawny, członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z ramienia KPP Lewiatan tel W SKRÓCIE Bez opłat uzdrowiskowych w szpitalach Osoby przebywające w szpitalach uzdrowiskowych, niezależnie od celu pobytu i rodzaju pobieranych przez te osoby świadczeń, nie będą musiały płacić opłaty uzdrowiskowej. Taką interpretację ogólną wydało Ministerstwo Finansów 3 października 2014 r. w sprawie stosowania art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). Na podstawie tego przepisu od osób przebywających w szpitalach nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej. Z kolei rozporządzenie ministra zdrowia z 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 1245) wprowadza podwyższenie dopłat do wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym o 0,9% w stosunku do roku CSIOZ: platforma e-learningowa już dostępna Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło platformę e-learningową, umożliwiającą przeprowadzenie kursów interaktywnych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Znajduje się pod adresem kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl Platforma umożliwia przedstawicielom kadry medycznej oraz zarządzającej sektorem ochrony zdrowia odbycie szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zakres tematyczny szkoleń przedstawionych na platformie to między innymi elektroniczna karta pacjenta, terminarz, grafik dyżurów czy systemy telemedyczne. listopad

8 Wywiad z a r z ą d z a n i e p l a c ó w k ą m e d y c z n ą Certyfikat ISO to jakość i prestiż dla placówki Uzyskanie ISO ułatwia, ale i potwierdza właściwe zarządzanie szpitalem, powoduje poprawę jakości usług medycznych, sprawne funkcjonowanie palcówki, przestrzeganie przepisów bhp, lepszą opiekę nad pacjentami. Rozmowa z BARTOSZEM STEMPLEWSKIM, dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej i Szpitala Powiatowego w Pińczowie Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital w Pińczowie w sierpniu otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu ISO. W województwie świętokrzyskim to pierwszy szpital, który może poszczycić się ISO w pięciu kategoriach. Po co szpitalowi taki certyfikat? Wprowadzenie systemu ISO jest istotne dla szpitala praktycznie w każdej dziedzinie, w jakiej działa. Jest to kwestia optymalnego zarządzania i opieki medycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony danych osobowych pacjentów. Cieszymy się, że się udało. A po co nam certyfikat ISO? Odpowiedź jest prosta. Uzyskanie ISO ułatwia, ale i potwierdza właściwe zarządzanie szpitalem, powoduje poprawę jakości usług medycznych, sprawne funkcjonowanie palcówki, przestrzeganie przepisów bhp, lepszą opiekę nad pacjentami. Proszę powiedzieć, co było ważniejsze w podjęciu decyzji o starania o certyfikat kryteria rankingowe i rynkowe czy podniesienie jakości usług medycznych dla pacjentów, lepsze zarządzanie? Dla nas istotne było potwierdzenie tego, że większość procedur stosujemy właściwie. Ponadto, w związku z tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył nowe wymogi i oczekiwania w zakresie uzyskania pozycji w rankingu związane z uzyskaniem i utrzymaniem ISO, chcieliśmy sformalizować nasze osiągnięcia. Zdobycie certyfikatu nie było dla nas po to, żeby go po prostu mieć, ale było prestiżowym i miłym potwierdzeniem tego, że szpital spełnia normy w pięciu istotnych kategoriach w działalności placówki. Natomiast, czy to się przekłada na poprawę opieki nad pacjentami? Myślę, że w pewnym zakresie owszem. Skoro mówimy o bezpieczeństwie pacjentów, a mamy potwierdzone przestrzeganie zasad wynikających z przepisów i międzynarodowych standardów ISO, to oczywiście wpływ jest ewidentny. To są korzyści dla pacjentów. A pracownicy? Czy oni też mają jakieś profity z uzyskania ISO? Korzyść dla pracowników jest taka, że wiedzą, jakie zadania do nich należą. Lepiej mieć jasno określone zadania, niż działać w chaosie. Tu chodzi o uporządkowanie funkcjonowania, wyznaczenie jasnych ścieżek, kto, do czego jest zobowiązany, za co odpowiada, co ma robić. Znaczenie ma też i doprowadzenie do pewnych nawyków w przypadku ochrony danych osobowych, na przykład takich, jak stosowanie zabezpieczeń w komputerach. 6 listopad 2014

9 Wywiad archiwum online: zpm.wip.pl Nie wolno dokumentów kopiować, zostawiać komputerów bez zabezpieczenia hasłem, a pomieszczenia muszą być odpowiednio zamykane. Czy uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008 daje preferencje w staraniach o kontrakt z NFZ, czy wpłynie na jego wysokość? Nie, bowiem Fundusz w tej chwili absolutnie nie przewiduje żadnych profitów dla szpitali z ISO, ani w liczbie, ani w cenie usług. Nie ma co liczyć na żadne korzyści z tytułu żadnego certyfikatu, choć to może dać ewentualnie przewagę nad konkurencją podczas konkursu. Szczerze mówiąc, nie przewidujemy konkurencji w zakresie leczenia szpitalnego, bo myślę, że pozytywną sprawą jest to, że Fundusz zakreśla precyzyjnie poszczególne rejony konkursu, tym bardziej że rywalizuje się przede wszystkim przy udziale ceny i posiadanego sprzętu oraz personelu. Jednak certyfikat ISO może być, jak sądzę, istotny przy ocenie specjalistycznego leczenia czy rehabilitacji. Czy proces, który doprowadził do prestiżowego sukcesu szpitala w Pińczowie, był łatwy? Jeśli były trudności, to jakie? Czy to był łatwy proces? Mogę powiedzieć, że trwał od dwóch lat, w czasie których systematycznie wprowadzaliśmy stosowne procedury postępowania, a ostatnie miesiące, kiedy już była decyzja, że przechodzimy certyfikację, to był proces doprecyzowywania i formalizowania procedur, a potem przez szpital i przez firmę zewnętrzną sprawdzenie stanu przygotowania i ocenienie, czy działania były właściwe. Same zaś starania o finał, czyli BARTOSZ STEMPLEWSKI dyrektor ZOZ i Szpitala w Pińczowie. Prawnik, specjalista w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. Dyrektorem ZOZ i Szpitala w Pińczowie został 30 grudnia 2010 r. Wcześniej był m.in. dyrektorem Szpitala Górka w Busku-Zdroju i Opatowie. Przez pięć lat kierował biurem prawnym w świętokrzyskim oddziale wojewódzkim NFZ o certyfikat, to właściwie sympatyczne uwieńczenie pracy. Co działania na rzecz uzyskania ISO wymogły na szpitalu? Jakie dziedziny uległy poprawie? Na przykład certyfikat w zakresie bezpieczeństwa żywności, czyli potocznie rzecz ujmując kuchni, określa to, że posiłki mają być przygotowane w taki sposób, by za pomocą stosownych procedur móc sprawdzić, czy spełniają wymogi związane z gramaturą, temperaturą, transportem. A w zakresie wykorzystania aparatury, diagnostyki? Też oczywiście z tym się ISO wiąże, ale nie podkreślałbym związku z aparaturą, bo ta była i jest serwisowana bez względu na certyfikat. Certyfikat tylko potwierdza, że te działania są robione właściwie, więc nie zauważam żadnej różnicy. Jeśli chodzi o wykorzystanie sprzętu, diagnostykę, to legitymizowanie się ISO jest swoistą gwarancją wysokich standardów w pińczowskim szpitalu. A gdyby jakiś szpital zwrócił się do Pana jako dyrektora z doświadczeniem w zdobyciu certyfikatu o radę, jak to osiągnąć, co by Pan poradził? Przede wszystkim zachęcałbym do przystąpienia do starań o ISO, bo to pozwala lepiej funkcjonować placówce w codziennym życiu. Sama procedura wymaga systematyczności i determinacji w spełnianiu wymogów, także cierpliwości, bo niezbędny jest czas. Jednak osiąganie w czasie tego procesu coraz lepszej jakości świadczonych usług dla pacjentów, a także jakości zarządzania wynagradza trud. Certyfikat ISO przyznawany jest na trzy lata, a co roku przeprowadzany jest audyt. Jeśli uzyska się ISO, nie można spocząć na laurach. Myślę, że nie będziemy mieć większych problemów z utrzymaniem certyfikatu. Przynajmniej taką mam nadzieję. Wynika ona z tego, że cały nasz personel ambitnie dążył do osiągnięcia celu i zrobi wszystko, aby to wypracowane, prestiżowe, a jednocześnie poprawiające warunki i jakość pracy i usług wyróżnienie nie zostało zaprzepaszczone. Rozmawiała: Elżbieta Borek listopad

10 Temat numeru z a r z ą d z a n i e p l a c ó w k ą m e d y c z n ą Pielęgniarki od 2016 roku Od 1 stycznia 2016 r. określona grupa pielęgniarek i położnych będzie mogła wystawiać recepty na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydawać zlecenia i recepty na wyroby medyczne oraz skierowania na badania diagnostyczne. Wprowadzone w wyniku nowelizacji z 22 lipca 2014 r. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (dalej: ustawy) zmiany obejmą jedynie pielęgniarki i położne mające wyższe wykształcenie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, które ukończyły stosowny kurs specjalistyczny. Czynności te muszą być dodatkowo poprzedzone osobistym badaniem fizykalnym pacjenta (art. 19b ust. 1 ustawy). WAŻNE Obowiązek ukończenia kursu nie dotyczy pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim kursem. MICHAŁ WASZKIEWICZ prawnik, legislator, kieruje Działem Organizacyjno- -Prawnym w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Ustawodawca ograniczył możliwość skorzystania z nowych uprawnień wyłącznie do jednego elementu wchodzącego do szerokiego katalogu czynności wyczerpujących wykonywanie zawodu przez pielęgniarki i położne, określonych odpowiednio w art. 4 i 5 ustawy. Uprawnienie to dotyczy jedynie okoliczności samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (odpowiednio art. 4 ust. 1 pkt 4 oraz art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy). Rodzaje i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych określa natomiast szczegółowo rozporządzenie ministra zdrowia z 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy poszerzeniu ulegają zatem dotychczasowe uprawnienia zawodowe wyłącznie pielęgniarek i położnych spełniających kryteria określone w ustawie i realizowane wyłącznie w warunkach określonych w wymienionym rozporządzeniu. Wystawienie recept Realizując zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, pielęgniarki i położne spełniające wymienione kryteria i które ukończyły kurs specjalistyczny w określonym zakresie mają prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 8 listopad 2014

11 Temat numeru archiwum online: zpm.wip.pl będą wypisywać recepty niezbędne do kontynuacji leczenia (art. 15a ust. 2 ustawy). W tym przypadku możliwość wystawienia recepty na określone leki jest uzależniona od uprzedniego uzyskania przez pielęgniarkę lub położną zlecenia lekarza, a ponadto od konieczności zastosowania leku w związku z kontynuacją leczenia pacjenta. Podobnie jak w przypadku określonym art. 15a ust. 1 (patrz ramka), możliwość wystawienia recepty uzależniona jest od ukończenia kursu specjalistycznego w tym zakresie. Obowiązek ukończenia takiego kursu nie dotyczy jedynie pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim kursem (art. 15a ust. 7 ustawy). Skierowania na badania W myśl nowych przepisów (art. 15a ust. 6 ustawy) pielęgniarki i położne mające tytuł specjalisty w dziedzinie WAŻNE Samodzielne ordynowanie i kontynuowanie leczenia oraz wydawanie recepty albo zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez pielęgniarkę i położną będą uzależnione od osobistego przeprowadzenia przez nią badania fizykalnego pacjenta. Nowe uprawnienia pielęgniarek Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy, w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarki i położne mające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, które ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie, mają prawo samodzielnie: ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty, ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty. pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo zyskują prawo do wydawania skierowań na określone badania diagnostyczne, w tym badania medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta. Bez przeprowadzenia osobistego badania pielęgniarka lub położna może wystawić tylko receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jedynie jeżeli spełnia to warunek kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne i tylko jeżeli jest uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej (art. 15b ust. 2 ustawy). W takim przypadku recepty lub zlecenia będą mogły być przekazane osobie upoważnionej przez pacjenta, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie trzeciej, jeżeli pacjent złoży stosowne oświadczenie podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych (art. 15b ust. 3 ustawy). Upoważnienie lub oświadczenie pacjenta odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta lub do niej dołącza. Ponadto w dokumentacji medycznej umieszcza się informację o wystawieniu recepty lub zlecenia, które są przekazane osobie innej niż pacjent oraz informację o tej osobie (art. 15b ust. 4 i 5). Dokształcanie pielęgniarek Jak wynika z uzasadnienia wprowadzonych zmian, pielęgniarki i położne wykonujące zawód i mające stosowne wykształcenie wyższe będą mogły uzupełnić swoją wiedzę w celu uzyskania nowych uprawnień w ramach kształcenia listopad

12 Temat numeru z a r z ą d z a n i e p l a c ó w k ą m e d y c z n ą WAŻNE Użycie w art. 15b sformułowań mają prawo czy uprawnienia wskazuje jednoznacznie, że nowa regulacja nie nakłada na pielęgniarkę i położną obowiązku uzyskania uprawnień określonych w przepisach ustawy, pozostawiając decyzję, czy będą chciały uzyskać lub skorzystać z przyznanych im uprawnień, samym zainteresowanym. podyplomowego realizowanego w formie kursu specjalistycznego. Ponadto zakres wiedzy i umiejętności wynikający z kursu specjalistycznego będzie częścią programu kształcenia specjalizacyjnego. Oznacza to, że pielęgniarki i położne, które ukończą szkolenie specjalizacyjne, automatycznie uzyskają kompetencje do wykonywania zadań uwzględnionych w znowelizowanych przepisach ustawy. Natomiast studenci na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie ordynacji leków w ramach kształcenia zawodowego. Artykuł 15a ust. 8 ustawy zawiera upoważnienie dla ministra zdrowia do wydania przepisów wykonawczych, które będą regulowały, w zakresie wynikającym z ustawy, między innymi wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także wykaz badań diagnostycznych, jak również wzór, sposób i tryb wystawiania recept oraz sposób zaopatrywania się w ich druki, sposób realizacji recept oraz sposób kontroli ich wystawiania i realizacji. Konsekwencje zmian Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadza będące następstwem zmian nowe regulacje w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisy art. 32 w nowym brzmieniu włączają pielęgniarkę i położną ubezpieczenia zdrowotnego do grona osób uprawnionych do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Znowelizowany art. 40 rozszerza wykaz osób uprawionych do wydawania zleceń lub recept na zaopatrzenie w wyroby medyczne o pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego i położną ubezpieczenia zdrowotnego. Pielęgniarce i położnej ubezpieczenia zdrowotnego przyznano również uprawnienie do wystawiania recept osobom uprawnionym, o których mowa w art ustawy (tj. osobom o szczególnych uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej). Ponadto w art. 188 dodano pielęgniarkę i położną do grupy podmiotów, których dane osobowe będzie mógł przetwarzać Narodowy Fundusz Zdrowia. Dodatkowo w ustawie z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych rozszerzony został katalog osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne o pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego i położną ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarkę i położną, z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania albo umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Nowe przepisy umożliwiają również wystawianie recept pro auctore i pro familia pielęgniarkom i położnym analogiczne jak w przypadku lekarzy i felczerów. W uzasadnieniu do wprowadzonych zmian podkreślono, że ich głównym celem jest ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych, w tym możliwości ordynacji lub kontynuacji terapii lekiem, środkiem spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także uzyskania wyrobu medycznego lub skierowania na badania diagnostyczne bez konieczności odbycia wizyty lekarskiej. Na przykładzie cukrzycy i chorób układu krążenia (łącznie) szacuje się, że rocznie udzielanych jest ok. 32 mln porad lekarskich podstawowej opieki zdrowotnej, udzielonych w miejscu udzielania Przyznanie nowych uprawnień będzie dotyczyć szacunkowo ok. 120 tys. pielęgniarek i położnych. świadczeń pacjentom w związku z leczeniem cukrzycy i/lub chorób układu krążenia, oraz ok. 500 tys. porad udzielonych w domach pacjentów w związku z leczeniem 10 listopad 2014

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. wydanie specjalne

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. wydanie specjalne ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ wydanie specjalne Numer specjalny 14 maj lipiec 2014 ISSN 2353-2580 OPIEKA TRANSGRANICZNA, ŚWIADCZENIA W RAMACH EKUZ, KONTRAKTY NFZ Turystyka medyczna Polscy świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 3 (64) ISSN 2353-2580

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 3 (64) ISSN 2353-2580 Archiwum online: zpm.wip.pl ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ MARZEC 2015 Numer 3 (64) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J TEMAT NUMERU

Bardziej szczegółowo

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 9 (70) ISSN 2353-2580

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 9 (70) ISSN 2353-2580 Archiwum online: zpm.wip.pl ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ WRZESIEŃ 2015 Numer 9 (70) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J TEMAT NUMERU

Bardziej szczegółowo

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 8 (69) ISSN 2353-2580

Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 8 (69) ISSN 2353-2580 Archiwum online: zpm.wip.pl ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ SIERPIEŃ 2015 Numer 8 (69) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J TEMAT NUMERU

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ ZARZĄDZANIE

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ ZARZĄDZANIE Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ CZERWIEC 2015 Numer 6 (67) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Do końca maja 2015 roku

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689)

do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2504 Warszawa, 18 czerwca 2014 r.

Druk nr 2504 Warszawa, 18 czerwca 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-59-14 Druk nr 2504 Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty.

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. W ostatnim okresie, w związku z wejściem w życie pod koniec grudnia 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz konieczności

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. CZERWIEC 2014 Numer 6 (55) ISSN 2353-2580

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. CZERWIEC 2014 Numer 6 (55) ISSN 2353-2580 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ CZERWIEC 2014 Numer 6 (55) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Temat numeru Podmiot leczniczy powinien

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Dokumentacja medyczna w praktyce. 15 najczęstszych problemów

Ochrona zdrowia. Dokumentacja medyczna w praktyce. 15 najczęstszych problemów Ochrona zdrowia Dokumentacja medyczna w praktyce 15 najczęstszych problemów AUTORZY: Piotr Glen - administrator bezpieczeństwa informacji Dorota Kaczmarczyk - aplikantka radcowska Agnieszka Sieńko - radca

Bardziej szczegółowo

za leczenie nieubezpieczonych pacjentów

za leczenie nieubezpieczonych pacjentów Odzyskaj pieniądze za leczenie Odzyskaj nieubezpieczonych pacjentów pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów Praktyczne wskazówki Jak zakłady opieki zdrowotnej mogą uzyskać zwrot środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej pacjentów z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w ZOZ

Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej pacjentów z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w ZOZ www.serwiszoz.pl Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej pacjentów z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w ZOZ Udostępnianie dokumentacji i danych pacjentów W jaki sposób przechowywać i archiwizować

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r.

Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r. Technologie IT w ochronie zdrowia Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r. Niezbędnik menedżera 1BV05 AUTORZY: Krzysztof Macha - ekspert Pracodawców RP, dyrektor Kliniki

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość!

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość! ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ PAŹDZIERNIK 2014 Numer 10 (59) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Nowość! DYŻUR TELEFONICZNY STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny poradnik pacjenta

Wakacyjny poradnik pacjenta Wakacyjny poradnik pacjenta Pamiętaj jako pacjent masz prawo do: świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i udzielanych z należytą starannością; uzyskiwania wszelkich informacji o swoim

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna

Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna Omówienie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Rozdział 4 Art. 31. 1. Ubezpieczonym przysługują następujące

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego W dn. 25.03.2011 Sejm uchwalił Ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny poradnik pacjenta

Wakacyjny poradnik pacjenta Wakacyjny poradnik pacjenta PARTNER: Pamiętaj jako pacjent m świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i udzielanych z należytą starannością; uzyskiwania wszelkich informacji o swoim stanie

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania:

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: Kraków, 20 lutego 2012 r. Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: 1. Czy przy każdym leku przepisanym na Rp. dla IB ma być

Bardziej szczegółowo

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r.

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Analiza prawna Pakietu Onkologicznego Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Podstawy ustawowe to 3 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o: konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.98.21.94 -j.t. ustawa 1974.06.26 Kodeks pracy.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie UMOWA Nr /2013 pomiędzy: zawarta w dniu. 2013 roku Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Organy Szpitala

Rozdział 2 Organy Szpitala Załącznik do uchwały Nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA w ŚWIECIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Co się dzieje ze skierowaniem?

Co się dzieje ze skierowaniem? Leczenie uzdrowiskowe to coś i dla ducha i dla ciała. Może mieć ono formę terapii w szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium lub przychodni uzdrowiskowej (leczenie ambulatoryjne). A wszystko to w najatrakcyjniejszych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku.

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. 1. Olfen Uno 0,15 Dicloratio Uno 0,15 Ten sam producent, ta sama cena i limit. Czy w komunikacie do NFZ zaznaczamy jako zamiennik,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Styczeń 2015 issn 2391-5781 nr 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Aktualności, Orzecznictwo, Studia przypadków, Opracowania Organizacja ochrony danych po nowelizacji Nowe zadania i pozycja ABI w organizacji Ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu Załącznik do Zarządzenia nr 40/2015 Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2015 r. Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Parzymiechach w dniu. 2012r. pomiędzy: Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Terapii Uzależnień sp. z o.o. w Parzymiechach, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

LC) Beata Małecka Libera. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, października 2014 roku. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Pani.

LC) Beata Małecka Libera. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, października 2014 roku. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Pani. kwietnia Rzecznik Praw Dziecka 1 Przewodnicząca Beata Małecka Libera ZSS/500 Z/20 14/EK RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, października 2014 roku Marek Michalak Pani jednakowej, wystandaryzowanej profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Autorzy: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Szpitalna 1,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1435 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

A. 1, 5 B. 2, 5 C. 3, 5 D. 3, 4 E. 1, 4

A. 1, 5 B. 2, 5 C. 3, 5 D. 3, 4 E. 1, 4 TEST REFUNDACYJNY Poniżej zamieszczamy test szkoleniowy dla lekarzy wystawiających recepty refundowane, opracowany na podstawie przepisów obowiązujących w dniu 10 maja 2012 roku. Odpowiedzi wraz z podaniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Joanna Nowak-Kubiak Bożena Łukasik 2. wydanie Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...9 Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 12 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w Polsce 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucyjna ochrona zdrowia Prawo do ochrony zdrowia gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska Zasady prawne w opiece długoterminowej Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Łodzi (ptp.lodz@gmail.com) Łódź, 14 czerwca 2010 r. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące wzmacnianiu, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia najważniejsze aspekty

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia najważniejsze aspekty Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia najważniejsze aspekty TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE PRZEPISÓW O EDM listy oczekujących 1 stycznia 2015 r. Zwolnienia 1 stycznia 2016 Recepty 1 sierpnia 2016 Skierowania,

Bardziej szczegółowo

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

6) dostosowania treści okołooperacyjnej karty kontrolnej w zakresie trybów operacji do

6) dostosowania treści okołooperacyjnej karty kontrolnej w zakresie trybów operacji do Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR LV/1391/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 20 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR LV/1391/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR LV/1391/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Podłoże i cele Częściowe odciążenie systemu publicznego przesunięcie części popytu na świadczenia na sektor

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r.

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY Warszawa, 28.09.2015 r.. INFORMACJA PORÓWNAWCZA dot. zestawienia treści obecnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta. Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta. Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek PRAWA PACJENTA Prawa pacjenta są zbiorem praw przysługujących pacjentowi z tytułu

Bardziej szczegółowo

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do:

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: GRUPA OSÓB UPRAWNIONYCH Inwalidzi wojenni (kod uprawnienia na recepcie IB) ZAKRES UPRAWNIEŃ środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r.

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r. Projekt, 07.03.2014 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Opis procedury generowania recept

Opis procedury generowania recept Dokumentacja programu e Zoz Generowanie recept na leki gotowe lub recepturowe Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-09-31 1. Wstęp W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Recept na leki gotowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

(lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera) (dotyczy lekarza i lekarza dentysty ) oraz...,...,...,

(lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera) (dotyczy lekarza i lekarza dentysty ) oraz...,...,..., Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. UMOWA Nr... upoważniająca do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

Olsztyn, dnia 8 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia 8 lipca 2011 r. Pani Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie P/11/137 LOL - 4101-03 - 02/2011

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Sektora Zdrowia

Informatyzacja Sektora Zdrowia Informatyzacja Sektora Zdrowia Główne aspekty Marcin Kędzierski Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Po co informatyzować jeśli dzisiaj skoro.? Świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. Dz.U.2009.140.1146 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA

dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA NOWE USTAWODAWSTWO I. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej II. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą Autorzy:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2568 UCHWAŁA NR XLV/858/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie nr 1.:

Odpowiedź na pytanie nr 1.: Odpowiedź na pytanie nr 1.: Czy farmaceuta zamieniając lek na tańszy odpowiednik musi sprawdzać, czy podmieniany lek ma te same wskazania, co lek zapisany na recepcie? Osoba realizująca receptę i dokonująca

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2014 Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka Warszawa, 20.01.2014 Katedra Protetyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, paw.

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. wydanie specjalne

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. wydanie specjalne ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ wydanie specjalne Numer specjalny 13 luty kwiecień 2014 ISSN 2353-2580 JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA, STANDARDY I NORMY MEDYCZNE, AKREDYTACJA MINISTRA ZDROWIA Placówki będą konkurować

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego możliwości i problemy Autor: mgr Andrzej Śliwczyński Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie i w Łodzi w zakresie marketingu i marketingu farmaceutycznego Wstęp

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku dr Katarzyna Trzpioła Rozliczanie kosztów ponoszonych na przełomie roku może przysparzać

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA Co pacjent powinien wiedzieć e- WUŚ Od stycznia 2013 roku działa system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy e- WUŚ. Przychodząc do szpitala, przychodni,

Bardziej szczegółowo

BŁĘDÓW W AKTACH OSOBOWYCH

BŁĘDÓW W AKTACH OSOBOWYCH ZARZĄDZANIE PERSONELEM BŁĘDÓW W AKTACH OSOBOWYCH Jak się ich pozbyć w w w.kadr yonline.pl Kierownik Centrum Wydawniczego Personel Beata Rudnicka Redaktorzy Jarosław Cichoń, Szymon Sokolik Korekta Zespół

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Druk: Drukarnia RESPRINT

W NUMERZE. Druk: Drukarnia RESPRINT W Y D A W C A: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 35-083 Rzeszów, ul. Rymanowska 3 tel. (17) 77 88 483, fax (17) 77 88 484 www.oipip.rzeszow.pl W NUMERZE Redaguje Zespół w składzie: - PREZYDIUM ORPIP

Bardziej szczegółowo

Negocjacje KLRwP w Ministerstwie Zdrowia. Szanowni Lekarze Rodzinni,

Negocjacje KLRwP w Ministerstwie Zdrowia. Szanowni Lekarze Rodzinni, Negocjacje KLRwP w Ministerstwie Zdrowia. Szanowni Lekarze Rodzinni, Koleżanki, Koledzy, Minister Zdrowia zapowiedział w marcu zmiany, ale do jesieni nie były znane żadne szczegóły przyszłości, w której

Bardziej szczegółowo

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl Analiza danych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 204 ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES USŁUGI UMAWIANIE WIZYT I BADAŃ

ZAKRES USŁUGI UMAWIANIE WIZYT I BADAŃ PRZEWODNIK PACJENTA BARDZO MIŁO JEST NAM POWITAĆ PAŃSTWA W GRONIE PACJENTÓW GRUPY LUX MED. JESTEŚMY LIDEREM RYNKU PRYWATNYCH USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE I CZĘŚCIĄ BUPA CZOŁOWEJ MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY DZIAŁAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30%

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30% Kraków 15.10.2012 r. Pytania z zebrań kwartalnych Wrzesień 2012 r. 1. Jak zrealizować recepty z uprawnieniem dodatkowym ZK w następujących przypadkach: Rp. Lacipil 4 Vivacor 6,25 30%? Lek Lacipil 4 należy

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Grupy pacjentów uprzywilejowanych Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo