WYMAGANIA PROGRAMOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA PROGRAMOWE"

Transkrypt

1 Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. WYMAGANIA PROGRAMOWE DOPUSZCZAJĄCA zna niewiele podstawowych słów i wyrażeń popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie zna część wprowadzonych struktur gramatycznych popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań rozumie polecenia nauczyciela, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje II ETAP EDUKACYJNY npp JĘZYK ANGIELSKI Discover English 1 Wymagania ogólne DOSTATECZNA zna część wprowadzonych słów i wyrażeń popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych popełnia sporo błędów leksykalnogramatycznych w trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie DOBRA zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne popełnia nieliczne błędy leksykalnogramatyczne rozumie polecenia nauczyciela poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie BARDZO DOBRA zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia poprawnie je zapisuje i wymawia zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne popełnia sporadyczne błędy leksykalnogramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić rozumie wszystkie polecenia nauczyciela poprawnie rozwiązuje wszystkie zadania na czytanie i słuchanie potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi CELUJĄCA Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą wykraczającą poza te kryteria. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się umiejętnościami wykraczającymi poza te kryteria. 69 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

2 NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA zadania na czytanie Tworzenie wypowiedzi Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. przekazuje niewielką część istotnych informacji wypowiedzi nie są płynne i są bardzo krótkie wypowiedzi są w dużym stopniu nielogiczne i niespójne stosuje wąski zakres słownictwa i struktur liczne błędy czasami zakłócają komunikację przekazuje część istotnych informacji wypowiedzi nie są zbyt płynne i są dość krótkie wypowiedzi są częściowo nielogiczne i niespójne stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi popełnia sporo błędów, które nie zakłócają komunikacji przekazuje wszystkie istotne informacje wypowiedzi są zwykle płynne i mają odpowiednią długość wypowiedzi są logiczne i zwykle spójne stosuje szerokie słownictwo i struktury popełnia nieliczne błędy przekazuje wszystkie informacje wypowiedzi są płynne i mają odpowiednią długość wypowiedzi są logiczne i spójne stosuje bogate słownictwo i struktury popełnia sporadyczne błędy Reagowanie na wypowiedzi Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. czasami reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego zadaje najprostsze pytania, które wprowadzono w podręczniku i czasami odpowiada na nie zwykle reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego odpowiada na większość pytań oraz zadaje niektóre z nich zwykle poprawnie reaguje na wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego zadaje pytania i odpowiada na nie poprawnie reaguje na wszystkie pytania i wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego samodzielnie zadaje pytania i wyczerpująco odpowiada na nie Przetwarzanie wypowiedzi Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. zapisuje niewielką część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego zapisuje część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego zapisuje lub przekazuje ustnie większość informacji z tekstu słuchanego lub czytanego zapisuje lub przekazuje ustnie wszystkie informacje z tekstu słuchanego lub czytanego Inne kryteria nie okazuje zainteresowania przedmiotem nie jest aktywny na lekcji okazuje zainteresowanie przedmiotem rzadko jest aktywny na lekcji czasami okazuje zainteresowanie przedmiotem czasami jest aktywny na lekcji okazuje zainteresowanie przedmiotem jest aktywny na lekcji zwykle jest okazuje duże zainteresowanie przedmiotem jest bardzo aktywny na lekcji kryteria jak dla oceny bardzo dobrej plus: wykonuje zadania dodatkowe 70 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

3 NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA zwykle nie jest przygotowany do zajęć zwykle nie odrabia pracy domowej często nie jest przygotowany do zajęć często nie odrabia pracy domowej zwykle jest przygotowany do zajęć zwykle odrabia pracę domową przygotowany do zajęć regularnie odrabia pracę domową jest zawsze przygotowany do zajęć regularnie odrabia pracę domową bierze udział w pozaszkolnych konkursach językowych samodzielnie doskonali swoje umiejętności językowe samodzielnie szuka dodatkowych informacji (np. w słowniku) pomaga innym uczniom Wymagania szczegółowe Rozdział Starter Znajomość środków językowych Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów (50% - 69%) z rozdziału Starter, w liczby, kolory, nazwy prostych przedmiotów, nazwy państw i narodowości. form gramatycznych. Częściowo poprawnie (popełniając jednak błędy) stosuje poznane czasownik to be (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów (70%-89%) z rozdziału Starter, w liczby, kolory, nazwy prostych przedmiotów, nazwy państw i narodowości. form gramatycznych. W większości poprawnie (popełniając nieliczne błędy) stosuje poznane czasownik to be (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (ponad 90%) z rozdziału Starter, w liczby, kolory, nazwy prostych przedmiotów, nazwy państw i narodowości. form gramatycznych. Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych, czasownik to be (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie 71 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

4 Rozdział Starter odpowiedzi) liczba mnoga rzeczowników (w tym formy typu matches i cities) zaimki osobowe (w mianowniku) i przymiotniki dzierżawcze zaimki wskazujące (this, that, these, those) odpowiedzi) liczba mnoga rzeczowników (w tym formy typu matches i cities) zaimki osobowe (w mianowniku) i przymiotniki dzierżawcze zaimki wskazujące (this, that, these, those) odpowiedzi) liczba mnoga rzeczowników (w tym formy typu matches i cities) zaimki osobowe (w mianowniku) i przymiotniki dzierżawcze zaimki wskazujące (this, that, these, those) Słuchanie i czytanie Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na W większości poprawnie rozwiązuje zadania na Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie rozwiązuje zadania na Mówienie Poprawnie podaje imię i nazwisko swojej ulubionej gwiazdy (np. piosenkarza). Mówi, z jakiego kraju pochodzi. Poprawnie mówi, ile ma lat i z jakiego kraju pochodzi. Krótko i poprawnie opowiada o swojej ulubionej gwieździe (np. piosenkarzu). Poprawnie zadaje proste pytania (np. o wiek, pochodzenie) i odpowiada na nie. opowiada o swojej ulubionej gwieździe (np. piosenkarzu). zadaje proste pytania (np. o wiek, pochodzenie). Samodzielnie odpowiada na nie. Znajomość środków językowych Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów (50% - 69%) z rozdziału 1, w przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny, przedmioty zabierane na plażę, nazwy członków rodziny, przymiotniki opisujące kolor włosów i oczu. Rozdział 1: People Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów (70%-89%) z rozdziału 1, w przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny, przedmioty zabierane na plażę, nazwy członków rodziny, przymiotniki opisujące kolor włosów i oczu. Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (ponad 90%) z rozdziału 1, w przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny, przedmioty zabierane na plażę, nazwy członków rodziny, przymiotniki opisujące kolor włosów i oczu. 72 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

5 Słuchanie i czytanie Mówienie Pisanie form gramatycznych. Częściowo poprawnie (popełniając jednak błędy) stosuje poznane czasownik have got (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi) forma dopełniacza saksońskiego ('s) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na Układa proste częściowo poprawne zdania, by powiedzieć, co ma a czego nie ma postać na zdjęciu. Na podstawie informacji w podręczniku krótko i częściowo poprawnie opisuje znaną osobę (np. wygląd, ulubione przedmioty). Używa czasowników is oraz has got. Częściowo poprawnie pyta rozmówcę o przedmioty, które posiada oraz o członków rodziny i ich wygląd zewnętrzny. Odpowiada na część pytań tego typu. Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Częściowo poprawnie opisuje jedną ze znanych osób przedstawionych w podręczniku/ wybraną przez siebie. Wzoruje się na modelu w podręczniku. Używa czasowników is oraz has got. Rozdział 1: People form gramatycznych. W większości poprawnie (popełniając nieliczne błędy) stosuje poznane czasownik have got (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi) forma dopełniacza saksońskiego ('s) W większości poprawnie rozwiązuje zadania na W większości poprawnie, krótko opisuje zdjęcie: przedmioty, które mają oraz których nie mają osoby na nim. Dość samodzielnie i w większości poprawnie opisuje swoją ulubioną gwiazdę filmową lub muzyczną (np. wygląd, rodzina, ulubiony kolor). Używa czasowników is oraz has got. W większości poprawnie pyta rozmówcę o przedmioty, które posiada oraz o członków rodziny i ich wygląd zewnętrzny. Odpowiada na pytania tego typu. Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. W większości poprawnie opisuje wybraną przez siebie znaną osobę. Wzoruje się na modelu w podręczniku. Używa czasowników is oraz has got. form gramatycznych. Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych, czasownik have got (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi) forma dopełniacza saksońskiego ('s) Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie rozwiązuje zadania na opisuje zdjęcie: przedmioty, które mają oraz których nie mają osoby na nim. wyczerpująco opisuje swoją ulubioną gwiazdę filmową lub muzyczną (np. wygląd, rodzina, ulubiony kolor). Używa czasowników is oraz has got. pyta rozmówcę o przedmioty, które posiada oraz o członków rodziny i ich wygląd zewnętrzny. Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie odpowiada na pytania tego typu. zapisuje i przekazuje ustnie wszystkie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie opisuje wybraną przez siebie znaną osobę. Wzoruje się na modelu w podręczniku. Używa czasowników is oraz has got. 73 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

6 Rozdział 2: Homes Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów (50% - 69%) z rozdziału 2, w nazwy pomieszczeń w domu, nazwy mebli, czasowniki używane w poleceniach. Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów (70%-89%) z rozdziału 2, w nazwy pomieszczeń w domu, nazwy mebli, czasowniki używane w poleceniach. Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (ponad 90%) z rozdziału 2, w nazwy pomieszczeń w domu, nazwy mebli, czasowniki używane w poleceniach. Znajomość środków językowych form gramatycznych. Częściowo poprawnie (popełniając jednak błędy) stosuje poznane konstrukcja there is/are (krótkie odpowiedzi, formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym z przedimkiem nieokreślonymi i słowami some/any) przyimki miejsca tryb rozkazujący form gramatycznych. W większości poprawnie (popełniając nieliczne błędy) stosuje poznane konstrukcja there is/are (krótkie odpowiedzi, formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym z przedimkiem nieokreślonymi i słowami some/any) przyimki miejsca tryb rozkazujący form gramatycznych. Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych, konstrukcja there is/are (krótkie odpowiedzi, formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym z przedimkiem nieokreślonymi i słowami some/any) przyimki miejsca tryb rozkazujący Słuchanie i czytanie Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na W większości poprawnie rozwiązuje zadania na Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie rozwiązuje zadania na Mówienie Poprawnie nazywa pomieszczenia w domu. Częściowo poprawnie mówi, jakie meble i urządzenia znajdują się w różnych pomieszczeniach. Układa pojedyncze w większości poprawne zdania, by opisać położenie przedmiotów. Wzorując się na tekstach w podręczniku, częściowo poprawnie opisuje (swój) dom. Częściowo poprawnie pyta rozmówcę o jego dom. Odpowiada na część pytań tego typu. Poprawnie nazywa pomieszczenia w domu. Krótko i w większości poprawnie opisuje miejsca, wskazując meble i urządzenia, które się tam znajdują lub których tam nie ma. Poprawnie opisuje położenie przedmiotów. Poprawnie, samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje (swój) dom. Poprawnie pyta rozmówcę o jego dom (np. pomieszczenia, ich wyposażenie). Poprawnie odpowiada na pytania tego typu. Poprawnie i swobodnie nazywa pomieszczenia w domu. wyczerpująco opisuje miejsca, wskazując meble i urządzenia, które się tam znajdują lub których tam nie ma. dokładnie opisuje położenie przedmiotów. wyczerpująco opisuje (swój) dom. 74 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

7 Rozdział 2: Homes Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. pyta rozmówcę o jego dom (np. pomieszczenia, ich wyposażenie). Swobodnie, samodzielnie, w pełni poprawnie odpowiada na pytania tego typu. zapisuje i przekazuje ustnie wszystkie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Pisanie Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko, częściowo poprawnie opisuje swój dom i jego wyposażenie. Wzorując się na tekstach w podręczniku, w większości poprawnie opisuje swój dom i jego wyposażenie. Wzorując się na tekstach w podręczniku, swobodnie, samodzielnie, w pełni poprawnie i wyczerpująco opisuje swój dom i jego wyposażenie. 75 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

8 Znajomość środków językowych Słuchanie i czytanie Mówienie Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów (50% - 69%) z rozdziału 3, w nazwy zwierząt, nazwy czynności, nazwy części ciała, proste przymiotniki. form gramatycznych. Częściowo poprawnie (popełniając jednak błędy) stosuje poznane czasownik can wyrażający umiejętności (wszystkie formy) czasownik can w pytaniach o pozwolenie nieregularne formy liczby mnogiej: np. teeth, feet itp. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na Częściowo poprawnie mówi, które z podanych w podręczniku zdań dotyczących umiejętności są prawdziwe. Krótko i poprawnie opisuje (swoje ulubione) zwierzę (np. wygląd, umiejętności używając czasownika can/can t). Wzorując się na pytaniach w podręczniku, w większości poprawnie pyta rozmówcę o zwierzęta (np. o ich wygląd zewnętrzny i umiejętności). Odpowiada w większości poprawnie na część pytań tego typu. Często są to odpowiedzi yes/no. Rozdział 3: Animals Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów (70%-89%) z rozdziału 3, w nazwy zwierząt, nazwy czynności, nazwy części ciała, proste przymiotniki. form gramatycznych. W większości poprawnie (popełniając nieliczne błędy) stosuje poznane czasownik can wyrażający umiejętności (wszystkie formy) czasownik can w pytaniach o pozwolenie nieregularne formy liczby mnogiej: np. teeth, feet itp. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na W większości poprawnie mówi, które z podanych w podręczniku zdań dotyczących umiejętności są prawdziwe. W większości poprawia zdania nieprawdziwe. Poprawnie i dość samodzielnie opisuje (swoje ulubione) zwierzę (np. kraj pochodzenia, wygląd, umiejętności używając czasownika can/can t). Używa odpowiednich czasowników. Poprawnie pyta rozmówcę o zwierzęta (np. o ich wygląd zewnętrzny, umiejętności i cechy). Poprawnie odpowiada na pytania tego typu. Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (ponad 90%) z rozdziału 3, w nazwy zwierząt, nazwy czynności, nazwy części ciała, proste przymiotniki. form gramatycznych. Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych, czasownik can wyrażający umiejętności (wszystkie formy) czasownik can w pytaniach o pozwolenie nieregularne formy liczby mnogiej: np. teeth, feet itp. Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie rozwiązuje zadania na Samodzielnie, swobodnie, w pełni poprawnie mówi, które z podanych w podręczniku zdań dotyczących umiejętności są prawdziwe. Poprawia zdania nieprawdziwe. Samodzielnie, swobodnie, w pełni poprawnie i wyczerpująco opisuje (swoje ulubione) zwierzę (np. kraj pochodzenia, wygląd, używając czasownika can/can t). Używa odpowiednich czasowników. Samodzielnie, swobodnie, w pełni poprawnie pyta rozmówcę o zwierzęta (np. o ich wygląd 76 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

9 Rozdział 3: Animals Poprawnie lecz z lekkim wahaniem prosi o pozwolenie w typowych sytuacjach (pytania z can); udziela lub odmawia pozwolenia. Zadaje poprawne i proste pytania o umiejętności; poprawnie odpowiada na pytania tego typu. Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Poprawnie prosi o pozwolenie w wielu sytuacjach; udziela lub odmawia pozwolenia, stosując większość poznanych wyrażeń. Zadaje poprawne pytania o umiejętności; poprawnie odpowiada na pytania tego typu. Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. zewnętrzny, umiejętności i cechy). Samodzielnie, swobodnie, w pełni poprawnie odpowiada na pytania tego typu. Samodzielnie, swobodnie, w pełni poprawnie prosi o pozwolenie w wielu sytuacjach; grzecznie udziela lub odmawia pozwolenia, stosując poznane wyrażenia i bogate słownictwo. zadaje pytania o umiejętności; swobodnie i poprawnie odpowiada na pytania tego typu. zapisuje i przekazuje ustnie wszystkie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Pisanie Częściowo poprawnie i krótko opisuje wybrane zwierzę. Używa czasowników to be, have got, can. W większości poprawnie i samodzielnie opisuje wybrane zwierzę. Używa czasowników to be, have got, can. Swobodnie, samodzielnie, w pełni poprawnie i wyczerpująco opisuje zwierzęta oraz swoje ulubione zwierzę. Używa czasowników to be, have got, can. 77 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

10 Znajomość środków językowych Słuchanie i czytanie Mówienie Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów (50% - 69%) z rozdziału 4, w nazwy codziennych czynności, nazwy środków transportu, nazwy potraw i posiłków, podawanie godziny. form gramatycznych. Częściowo poprawnie (popełniając jednak błędy) stosuje poznane czas Present Simple (wszystkie formy), w tym formy 3. osoby liczby pojedynczej czasowników o nieregularnej pisowni przyimki to, past i słowo o'clock z godzinami przyimek by ze środkami transportu oraz wyrażenie on foot Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na Częściowo poprawnie opisuje swoją drogę do szkoły. Podaje środek transportu oraz czynności, które wykonuje. Wzorując się na tekstach w podręczniku, częściowo poprawnie lecz krótko opisuje swój typowy dzień i posiłki. Odpowiada poprawnie na niektóre pytania dotyczące posiłków. Pyta o godziny What time is it? W większości Rozdział 4: My life Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów (70%-89%) z rozdziału 4, w nazwy codziennych czynności, nazwy środków transportu, nazwy potraw i posiłków, podawanie godziny. form gramatycznych. W większości poprawnie (popełniając nieliczne błędy) stosuje poznane czas Present Simple (wszystkie formy), w tym formy 3. osoby liczby pojedynczej czasowników o nieregularnej pisowni przyimki to, past i słowo o'clock z godzinami przyimek by ze środkami transportu oraz wyrażenie on foot W większości poprawnie rozwiązuje zadania na W większości poprawnie opisuje drogę do szkoły swoją i kolegi lub koleżanki. Podaje środki transportu oraz czynności, które wykonują. Samodzielnie, dość wyczerpująco i w większości poprawnie opisuje swój typowy dzień i posiłki. Odpowiada poprawnie na większość pytań dotyczących posiłków. Pyta o godziny, np. What time is it? What time does it open? Poprawnie odpowiada na pytania Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (ponad 90%) z rozdziału 4, w nazwy codziennych czynności, nazwy środków transportu, nazwy potraw i posiłków, podawanie godziny. form gramatycznych. Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych, czas Present Simple (wszystkie formy), w tym formy 3. osoby liczby pojedynczej czasowników o nieregularnej pisowni przyimki to, past i słowo o'clock z godzinami przyimek by ze środkami transportu oraz wyrażenie on foot Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie rozwiązuje zadania na Samodzielnie, swobodnie i w pełni poprawnie opisuje drogę do szkoły swoją i kolegi lub koleżanki. Podaje środki transportu oraz czynności, które wykonują. Samodzielnie, swobodnie, w pełni poprawnie i wyczerpująco/ szczegółowo opisuje swój typowy dzień i posiłki. Swobodnie, samodzielnie i dość dokładnie odpowiada na wszystkie pytania dotyczące 78 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

11 Rozdział 4: My life poprawnie odpowiada na pytania tego typu. W większości poprawnie podaje godziny (wszystkie formy). Częściowo poprawnie, krótko i z trudnością mówi czy jego dzień jest podobny do tego przedstawionego na obrazkach w podręczniku. Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. tego typu. Poprawnie podaje godziny (wszystkie formy). W większości poprawnie z lekkim wahaniem mówi czy jego dzień jest podobny do tego przedstawionego na obrazkach w podręczniku. Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. posiłków. Samodzielnie, swobodnie i w pełni poprawnie pyta o godziny, np. What time is it? What time does it open? Odpowiada na pytania tego typu. Samodzielnie, swobodnie i w pełni poprawnie podaje godziny (wszystkie formy). zapisuje i przekazuje ustnie wszystkie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. mówi, czy jego dzień jest podobny do tego przedstawionego na obrazkach w podręczniku. Podaje konkretny przykład czynności, którą wykonuje o określonej porze. Pisanie Częściowo poprawnie pisze, jakiego środku transportu używa, by dostać się do szkoły. Poprawnie pisze, o której godzinie spożywa posiłki. Samodzielnie i częściowo poprawnie opisuje swoją drogę do szkoły: wymienia środek transportu i mówi, co robi w czasie podróży. Samodzielnie i częściowo poprawnie opisuje swoje posiłki. Samodzielnie, swobodnie i w pełni poprawnie opisuje swoją drogę do szkoły: wymienia środek transportu i mówi, co robi w czasie podróży. Samodzielnie, swobodnie i w pełni poprawnie opisuje swoje posiłki. 79 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

12 Znajomość środków językowych Słuchanie i czytanie Mówienie Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów (50% - 69%) z rozdziału 5, w nazwy sportów, nazwy pór roku i dnia, czasowniki go i play z nazwami sportów. form gramatycznych. Częściowo poprawnie (popełniając jednak błędy) stosuje poznane przyimki in, on, at z wyrażeniami czasu zaimki pytające: who, what, where, when czasowniki like, love, hate + -ing (wszystkie formy) zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia konstrukcje: let's + czasownik, how about + -ing Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na Poprawnie nazywa sporty i bardzo krótko częściowo poprawnie je opisuje. Częściowo poprawnie mówi proste zdania, by opisać czynności, które lubi lub których nie lubi. Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko i częściowo poprawnie opisuje wymyślony przez siebie obóz młodzieżowy. Poprawnie zadaje pytania o dane osobowe (np. imię, pochodzenie, ulubione rzeczy). Krótko i poprawnie odpowiada na większość pytań tego Rozdział 5: Sport Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów (70%-89%) z rozdziału 5, w nazwy sportów, nazwy pór roku i dnia, czasowniki go i play z nazwami sportów. form gramatycznych. W większości poprawnie (popełniając nieliczne błędy) stosuje poznane przyimki in, on, at z wyrażeniami czasu zaimki pytające: who, what, where, when czasowniki like, love, hate + -ing (wszystkie formy) zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia konstrukcje: let's + czasownik, how about + -ing W większości poprawnie rozwiązuje zadania na Poprawnie nazywa sporty i w większości poprawnie je opisuje. Samodzielnie i w większości poprawnie podaje czynności, które lubi oraz których nie lubi wykonywać. W większości poprawnie ale krótko opisuje upodobania swoich kolegów i koleżanek. Dość samodzielnie i w większości poprawnie opisuje wymyślony przez siebie obóz młodzieżowy. Przedstawia oferowane zajęcia. Poprawnie zadaje różne pytania o dane osobowe Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (ponad 90%) z rozdziału 5, w nazwy sportów, nazwy pór roku i dnia, czasowniki go i play z nazwami sportów. form gramatycznych. Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych, przyimki in, on, at z wyrażeniami czasu zaimki pytające: who, what, where, when czasowniki like, love, hate + -ing (wszystkie formy) zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia konstrukcje: let's + czasownik, how about + -ing Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie rozwiązuje zadania na nazywa sporty i je opisuje. podaje czynności, które lubi oraz których nie lubi wykonywać. Wyczerpująco opisuje upodobania swoich kolegów i koleżanek. wyczerpująco opisuje wymyślony przez siebie obóz młodzieżowy. Przedstawia oferowane zajęcia wykorzystując bogate słownictwo. 80 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

13 Pisanie typu. Na podstawie informacji w podręczniku poprawnie lecz z lekkim wahaniem zadaje pytania sportowcom i krótko na nie odpowiada. Częściowo poprawnie pyta kolegów i koleżanki o ich upodobania. Odpowiada yes/no. Częściowo poprawnie pyta kolegę lub koleżankę o ulubione sporty i odpowiada na pytania. Składa proste poprawne propozycje, wzorując się na pomysłach z podręcznika. Zwykle poprawnie reaguje na propozycje. Uzupełnia tabelę niektórymi poprawnymi danymi sportowca na podstawie opisu przygotowanego przez kolegę lub koleżankę. Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Częściowo poprawnie uzupełnia profil sportowca. Układa proste częściowo poprawne zdania dotyczące upodobań swoich kolegów i koleżanek. Przygotowuje plakat obozu sportowego: podaje jego nazwę oraz nazwy sportów. Rozdział 5: Sport (np. imię, pochodzenie, ulubione rzeczy). Odpowiada na pytania tego typu. Na podstawie informacji w podręczniku poprawnie zadaje pytania sportowcom i krótko na nie odpowiada. W większości poprawnie pyta kolegów i koleżanki o ich upodobania. Odpowiada na pytania, stosując poznane czasowniki (love, like, hate). W większości poprawnie pyta kolegę lub koleżankę o ulubione sporty i odpowiada na pytania. Składa różne poprawne propozycje, stosując większość poznanych wyrażeń. Poprawne reaguje na propozycje, akceptując lub odrzucając je. Poprawnie uzupełnia tabelę większością danych sportowca na podstawie opisu przygotowanego przez kolegę lub koleżankę. Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. W większości poprawnie uzupełnia profil sportowca. Układa w większości poprawne zdania dotyczące upodobań swoich kolegów i koleżanek. Przygotowuje poprawny pod wzgl Edem językowym plakat obozu sportowego: podaje jego nazwę oraz nazwy sportów. Poprawnie zadaje różne pytania o dane osobowe (np. imię, pochodzenie, ulubione rzeczy). Wyczerpująco odpowiada na pytania tego typu. Na podstawie informacji w podręczniku oraz własnych pomysłów poprawnie zadaje pytania sportowcom i odpowiada na nie. pyta kolegów i koleżanki o ich upodobania. Wyczerpująco odpowiada na pytania tego typu, stosując wszystkie poznane czasowniki (love, like, hate). pyta kolegę lub koleżankę o ulubione sporty i odpowiada na pytania. Przekazuje uzyskane informacje. Składa różne propozycje, stosując wszystkie poznane wyrażenia i poprawny język. Odpowiednio i w pełni poprawnie reaguje na propozycje, akceptując lub odrzucając je. Uzupełnia tabelę poprawnie wszystkimi danymi sportowca na podstawie opisu przygotowanego przez kolegę lub koleżankę. zapisuje i przekazuje ustnie wszystkie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. uzupełnia profil sportowca. wyczerpująco opisuje upodobania swoich kolegów i koleżanek. Samodzielnie przygotowuje plakat obozu sportowego z jego poprawnym i obszernym opisem. 81 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

14 Znajomość środków językowych Słuchanie i czytanie Mówienie Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów (50% - 69%) z rozdziału 6, w nazwy miejsc w mieście, nazwy ubrań, podawanie kierunków. form gramatycznych. Częściowo poprawnie (popełniając jednak błędy) stosuje poznane czas Present Continuous (wszystkie formy), w tym czasowniki z nieregularną pisownią z końcówką -ing przyimki używane przy opisywaniu położenia i drogi, np. on the left/right, go past itp. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na Krótko, częściowo poprawnie opisuje czynności i osoby przedstawione na obrazkach w podręczniku. Częściowo poprawnie lecz krótko opisuje (swój) strój. Wzorując się na tekstach w podręczniku, częściowo poprawnie i krótko opisuje wybraną przez siebie postać (szpiega lub detektywa). Układa bardzo proste zdania, częściowo poprawne, by opisać wydarzenia na obrazkach w Rozdział 6: Detectives Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów (70%-89%) z rozdziału 6, w nazwy miejsc w mieście, nazwy ubrań, podawanie kierunków. form gramatycznych. W większości poprawnie (popełniając nieliczne błędy) stosuje poznane czas Present Continuous (wszystkie formy), w tym czasowniki z nieregularną pisownią z końcówką -ing przyimki używane przy opisywaniu położenia i drogi, np. on the left/right, go past itp. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na Samodzielnie i w większości poprawnie opisuje czynności i osoby przedstawione na obrazkach w podręczniku. W większości poprawnie zadaje pytania i odpowiada na nie. W większości poprawnie opisuje (swój) strój. Samodzielnie, dość wyczerpująco i w większości poprawnie opisuje wybraną przez siebie postać (szpiega lub detektywa). Układa zdania, w większości poprawne, by opisać wydarzenia na obrazkach w podręczniku. Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (ponad 90%) z rozdziału 6, w nazwy miejsc w mieście, nazwy ubrań, podawanie kierunków. form gramatycznych. Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych, czas Present Continuous (wszystkie formy), w tym czasowniki z nieregularną pisownią z końcówką -ing przyimki używane przy opisywaniu położenia i drogi, np. on the left/right, go past itp. Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie rozwiązuje zadania na wyczerpująco opisuje czynności i osoby przedstawione na obrazkach w podręczniku stosując bogate słownictwo. Swobodnie, samodzielnie, w pełni poprawnie zadaje pytania i odpowiada na nie. wyczerpująco opisuje (swój) strój. Na podstawie przygotowanych przez siebie informacji swobodnie, samodzielnie, w pełni 82 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

15 Pisanie podręczniku. Mówi, częściowo poprawnie, które zakończenie historyjki podoba mu się bardziej. Częściowo poprawnie pyta o drogę do różnych miejsc. Krótko odpowiada, mówiąc, gdzie się znajdują (np. on the left). Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Częściowo poprawnie opisuje ubrania, które mają na sobie osoby na obrazku. Na podstawie informacji z podręcznika, układa proste częściowo poprawne zdania, opisujące detektywa lub szpiega. Rozdział 6: Detectives W większości poprawnie i krótko opisuje to zakończenie historyjki, które podoba mu się bardziej. W większości poprawnie i samodzielnie pyta o drogę do różnych miejsc. Samodzielnie odpowiada, podając wskazówki, jak do nich dojść. Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. W większości poprawnie, dość wyczerpująco opisuje ubrania, które mają na sobie osoby na obrazku. Na podstawie informacji z podręcznika/ lub zgromadzonych samodzielnie układa w większości poprane zdania, opisujące detektywa lub szpiega. poprawnie i wyczerpująco opisuje wybraną przez siebie postać (szpiega lub detektywa). Swobodnie, samodzielnie, w pełni poprawnie opisuje wydarzenia na obrazku w podręczniku oraz to zakończenie historyjki, które podoba mu się bardziej; wyjaśnia swój wybór. stosuje poznane wyrażenia, by zapytać drogę do różnych miejsc. Samodzielnie odpowiada na nie, podając wskazówki, jak do nich dojść. zapisuje i przekazuje ustnie wszystkie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. wyczerpująco opisuje ludzi na obrazku, np. ubrania, które mają na sobie oraz ich położenie na rysunku. Na podstawie zgromadzonych przez siebie informacji, swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie opisuje detektywa lub szpiega. 83 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

16 Znajomość środków językowych Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów (50% - 69%) z rozdziału 7, w nazwy miesięcy, liczebniki porządkowe 1-31, słowa opisujące pogodę. form gramatycznych. Częściowo poprawnie (popełniając jednak błędy) stosuje poznane przyimek in i on z datami przysłówki częstotliwości, w tym z czasownikiem to be Rozdział 7: Celebrations Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów (70%-89%) z rozdziału 7, w nazwy miesięcy, liczebniki porządkowe 1-31, słowa opisujące pogodę. form gramatycznych. W większości poprawnie (popełniając nieliczne błędy) stosuje poznane przyimek in i on z datami przysłówki częstotliwości, w tym z czasownikiem to be Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (ponad 90%) z rozdziału 7, w nazwy miesięcy, liczebniki porządkowe 1-31, słowa opisujące pogodę. form gramatycznych. Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych, przyimek in i on z datami przysłówki częstotliwości, w tym z czasownikiem to be Słuchanie i czytanie Mówienie Wskazuje na różnice w zastosowaniu oraz na różnice w formach czasów: Present Simple oraz Present Continuous, ale ma duże problemy z prawidłowym zastosowaniem podanej pary czasów w tekście czy wypowiedzi. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na Częściowo poprawnie uzupełnia zdania dotyczące urodzin odpowiednimi przysłówkami częstotliwości. Krótko i częściowo poprawnie opisuje urodziny swojego kolegi lub koleżanki. Popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi i wzorując się na tekstach w podręczniku krótko opisuje swoje ulubione Wskazuje na różnice w zastosowaniu oraz na różnice w formach czasów: Present Simple oraz Present Continuous; w większości przypadków prawidłowo stosuje formy podanej pary czasów w tekście czy wypowiedzi. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na Dość wyczerpująco i w większości poprawnie opisuje urodziny swoje oraz swojego kolegi lub koleżanki. W większości poprawnie stosuje poznane przysłówki częstotliwości. Popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi dość samodzielnie opisuje swoje ulubione święto (np. data, typowe czynności, stroje, pogoda). Swobodnie wskazuje na różnice w zastosowaniu czasów: Present Simple oraz Present Continuous; nie ma żadnych problemów z prawidłowym zastosowaniem podanej pary czasów w tekście czy wypowiedzi. Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie rozwiązuje zadania na wyczerpująco opisuje urodziny swoje oraz swojego kolegi lub koleżanki. W pełni poprawnie stosuje poznane przysłówki częstotliwości. W sposób płynny i zrozumiały nie popełniając większych błędów samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje ulubione święto (np. data, typowe czynności, stroje, pogoda). 84 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

17 Pisanie święto. W większości poprawnie podaje datę (swoich) urodzin oraz kiedy jeździ na wakacje. Wymaga pomocy nauczyciela. Podaje w jakich miesiącach obchodzi się różne święta. Częściowo poprawnie odczytuje daty typu: dzień + miesiąc. Wymaga pomocy nauczyciela. Częściowo poprawnie odpowiada na większość pytań dotyczących obchodów (swoich) urodzin. Częściowo poprawnie pyta o pogodę w różnych miejscach oraz opisuje niektóre typy pogody używając podstawowych słów. Popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi opisuje podstawowe wydarzenia na zdjęciach w podręczniku. Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Pisze, częściowo poprawnie, kiedy jego kolega lub koleżanka ma urodziny. Bardzo krótko i częściowo poprawnie opisuje swoje ulubione święto. Rozdział 7: Celebrations Poprawnie podaje datę (swoich) urodzin oraz kiedy jeździ na wakacje. Podaje daty, kiedy obchodzi się różne święta. W większości poprawnie odczytuje daty typu: dzień + miesiąc. Dość wyczerpująco i poprawnie odpowiada na pytania dotyczące (swoich) urodzin i innych świąt. W większości poprawnie pyta o pogodę w różnych miejscach. Opisuje większość poznanych typów pogody wykorzystując wyrażenia poznane na lekcji. Popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi opisuje wydarzenia na zdjęciach w podręczniku. Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Samodzielnie i w większości poprawnie opisuje urodziny swojego kolegi lub swojej koleżanki. Samodzielnie pisze fragment pamiętnika z opisem swojego ulubionego święta. Popełnia jednak drobne błędy leksykalno-gramatyczne. podaje datę swoich urodzin oraz urodzin innych osób oraz kiedy jeździ na wakacje. Podaje daty, kiedy obchodzi się różne święta. Swobodnie i w pełni poprawnie odczytuje daty typu: dzień + miesiąc. wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące (swoich) urodzin i innych świąt. pyta o pogodę w różnych miejscach. Opisuje wszystkie poznane typy pogody wykorzystując poznane wyrażenia i bogate słownictwo. W sposób płynny, zrozumiały i poprawny dokładnie opisuje wydarzenia na zdjęciach w podręczniku. zapisuje i przekazuje ustnie wszystkie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. opisuje urodziny swojego kolegi lub swojej koleżanki. pisze fragment pamiętnika z opisem swojego ulubionego święta. 85 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

18 Znajomość środków językowych Słuchanie i czytanie Mówienie Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów (50% - 69%) z rozdziału 8, w przedmioty szkolne, czasowniki regularne, nazwy uczuć. form gramatycznych. Częściowo poprawnie (popełniając jednak błędy) stosuje poznane czasownik to be w czasie przeszłym (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi), wyrażenia używane z czasem przeszłym, czas Past Simple (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi) z czasownikami regularnymi. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na Popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi i wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje lub odpowiada na pytania dotyczące jego/jej szkoły. Wzorując się na pytaniach w podręczniku, częściowo poprawnie pyta kolegę lub koleżankę o czynności z przeszłości stosując czasownik to be. Krótko odpowiada na pytania tego typu. Częściowo poprawnie pyta o samopoczucie i Rozdział 8: School Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów (70%-89%) z rozdziału 8, w przedmioty szkolne, czasowniki regularne, nazwy uczuć. form gramatycznych. W większości poprawnie (popełniając nieliczne błędy) stosuje poznane czasownik to be w czasie przeszłym (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi), wyrażenia używane z czasem przeszłym, czas Past Simple (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi) z czasownikami regularnymi. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na Popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje swoją szkołę lub odpowiada na pytania dotyczące jego/jej szkoły. W większości poprawnie pyta kolegę lub koleżankę o czynności z przeszłości, stosując czasownik to be oraz czasowniki regularne. Poprawnie odpowiada na pytania tego typu. W większości poprawnie pyta o samopoczucie i Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (ponad 90%) z rozdziału 8, w przedmioty szkolne, czasowniki regularne, nazwy uczuć. form gramatycznych. Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych, czasownik to be w czasie przeszłym (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi), wyrażenia używane z czasem przeszłym, czas Past Simple (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi) z czasownikami regularnymi. Swobodnie, samodzielnie i w pełni poprawnie rozwiązuje zadania na W sposób płynny, zrozumiały i poprawny dokładnie opisuje swoją szkołę lub odpowiada na pytania dotyczące jego/jej szkoły. Samodzielnie pyta kolegę lub koleżankę o czynności z przeszłości, stosując czasownik to be oraz czasowniki regularne. Swobodnie i w pełni poprawnie odpowiada na pytania tego typu. W sposób płynny, zrozumiały i poprawny pyta o samopoczucie i odpowiada na pytania tego typu, stosując wszystkie poznane słowa. W sposób 86 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

19 Pisanie odpowiada na pytania tego typu, stosując część poznanych słów. Częściowo poprawnie opisuje swoje samopoczucie. Częściowo poprawnie pyta kolegę lub koleżankę o wydarzenia z przeszłości. Częściowo poprawnie mówi, co robił w przeszłości, stosując czasowniki regularne. Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Bardzo krótko, częściowo poprawnie opisuje, co robił on, jego kolega lub koleżanka w czasie ostatniego weekendu. Bardzo krótko, częściowo poprawnie opisuje swoją szkołę. Rozdział 8: School odpowiada na pytania tego typu, stosując większość poznanych słów. W większości poprawnie opisuje swoje samopoczucie. W większości poprawnie pyta kolegę lub koleżankę o wydarzenia z przeszłości. W większości poprawnie i samodzielnie mówi, co robił w przeszłości, stosując większość poznanych czasowników regularnych. Poprawnie zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Samodzielnie i w większości poprawnie opisuje, co robił on, jego kolega lub koleżanka w czasie ostatniego weekendu. Samodzielnie i w większości poprawnie opisuje swoją szkołę. płynny, zrozumiały i poprawny opisuje swoje samopoczucie. Swobodnie i w pełni poprawnie pyta kolegę lub koleżankę, co robili w przeszłości. W sposób płynny, zrozumiały i poprawny odpowiada na pytania tego typu, stosując różne czasowniki regularne. W sposób płynny i zrozumiały nie popełniając błędów mówi, co robił w przeszłości, stosując wszystkie poznane czasowniki regularne. zapisuje i przekazuje ustnie wszystkie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. wyczerpująco opisuje, co robił on, jego kolega lub koleżanka w czasie ostatniego weekendu. wyczerpująco opisuje swoją szkołę. 87 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

20 Uszczegółowienie wymagań z zakresu czterech umiejętności językowych Czytanie Słuchanie nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie uchwycić jego ogólny sens, potrafi znaleźć tylko niektóre z potrzebnych informacji, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny i ma problem z określeniem intencji autora; popełnia liczne błędy przy wykonywaniu prostych zadań sprawdzających bardziej szczegółowe rozumienie tekstu typu: np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań czasami potrafi uzasadnić swoją decyzję; czasami rozpoznaje różne rodzaje tekstów; czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów; technika czytania czyta popełniając liczne błędy; czasami zgłasza się do czytania podczas lekcji; potrafi zrozumieć ogólny sens niektórych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku; nie rozumie całego tekstu i nie jest w stanie zawsze uchwycić jego ogólny sens; nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi na nie odpowiednio zareagować; nie zawsze rozpoznaje uczucia i reakcje oraz intencje mówiącego; nie zawsze rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych; na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania sprawdzające np. rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami popełnia błędy przy wyborze właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst sytuacyjny, czasami ma problem z określeniem intencji autora; czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie tekstu typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, choć przeważnie potrafi uzasadnić swoją decyzję; rozpoznaje różne rodzaje tekstów; przeważnie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów; technika czytania czyta popełniając nieliczne błędy; podczas lekcji raczej chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania; potrafi zrozumieć ogólny sens większości różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku; rozumie większość poleceń nauczyciela i zazwyczaj potrafi prawidłowo na nie zareagować; samodzielnie wydaje proste polecenia. zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje oraz intencje mówiącego; zazwyczaj rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych; na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań sprawdzających np. czyta dla przyjemności teksty zawarte w podręczniku i czasami czyta dla przyjemności teksty dodatkowe, np.: instrukcje do gier, czasopisma anglojęzyczne, książki w uproszonych wersjach; rozumie przeczytane teksty potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, określa intencje autora; na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające różnego typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań i potrafi uzasadnić swoją decyzję; zawsze z łatwością rozpoznaje różne rodzaje tekstów; zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów; technika czytania czyta swobodnie i prawidłowo; podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania; z łatwością potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku; rozumie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować; samodzielnie je wydaje; z łatwością potrafi rozpoznać uczucia i reakcje oraz intencje mówiącego; z łatwością zawsze rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych; na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać wszystkie zadania sprawdzające np. typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie 88 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

21 Mówienie Pisanie typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami popełnia przy tym błędy i nie zawsze jest w stanie uzasadnić swój wybór; mało aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania, ma problemy z koncentracją przy wykonywaniu zadań ze słuchu; uczeń mówi z wyraźnym wahaniem, raczej niespójnie i niepełnymi zdaniami; posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz; dysponuje ograniczonym słownictwem, które wystarcza do w miarę poprawnej interakcji w zakresie opisanym w rozkładzie materiału; wypowiada się tylko na wybrane zagadnienia opisane w rozkładzie materiału; w zadaniach komunikacyjnych jest rzadko aktywny, często ułatwia sobie pracę, posługując się językiem ojczystym; rzadko wypowiada się podczas lekcji, zapytany popełnia dużo błędów językowych; pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane, nie zawsze na temat; stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur językowych; wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczno-leksykalne, które niekiedy zakłócają przekaz; tekst nie jest spójny, zawiera liczne błędy w pisowni i interpunkcji; wykonuje prace domowe/ projektowe etc., które zawierają błędy; typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami zazwyczaj potrafi uzasadnić swoją decyzję; rozróżnia większość dźwięków; przeważnie aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania; mówi z lekkim wahaniem, dość spójnie, w miarę poprawnym językiem; potrafi mówić z lekkim zawahaniem, dość spójnie, w miarę poprawnym językiem na tematy określone w rozkładzie materiału; dysponuje słownictwem wystarczającym do dość swobodnej, poprawnej interakcji w zakresie opisanym w rozkładzie materiału; można go zazwyczaj zrozumieć; potrafi włączyć się do rozmowy; w zadaniach komunikacyjnych jest raczej aktywny; na ogół w naturalny sposób chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy; prace pisemne są dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące; pisząc, wykorzystuje szeroki zasób środków gramatyczno-leksykalnych; wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, które na ogół nie zakłócają przekazu; pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami w pisowni i interpunkcji; wykonuje przeważnie prawidłowo pisemne prace projektowe/ prace domowe etc.; odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami uczeń potrafi uzasadnić swój wybór; rozróżnia dźwięki i intonację; aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania; dość swobodnie i chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dokładność językową; potrafi dość płynnie, poprawnie i bez zahamowań mówić na tematy określone w rozkładzie materiału; dysponuje pełnym zakresem słownictwa opisanym w rozkładzie materiału; ma prawidłową wymowę i można go łatwo zrozumieć; naturalnie potrafi włączyć się do rozmowy; w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze aktywny i zaangażowany; w sposób naturalny i spontaniczny bardzo chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy; wyczerpująco i poprawnie wykonuje prace pisemne na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału; pisząc, wykorzystuje bardzo bogaty zasób środków gramatyczno-leksykalnych; potrafi w spójny sposób zorganizować swoją wypowiedź; wypowiedzi nie zawierają błędów gramatyczno-leksykalnych; popełnia nieliczne, mało znaczące błędy w pisowni i interpunkcji; chętnie i zawsze prawidłowo wykonuje pisemne prace projektowe/ prace domowe etc.; 89 Wymagania programowe 2012 [1] II etap edukacyjny

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII OCENA CELUJĄCA Uczeń: opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą; a ponadto: swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie

Bardziej szczegółowo

Hot Spot 1. Kryteria oceniania.

Hot Spot 1. Kryteria oceniania. Hot Spot. Kryteria iania. Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy z łatwością buduje spójne zdania

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Niewielka ilość słownictwa uniemożliwia mu komunikację,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI Wymagania edukacyjne według podziału na sprawności językowe. Skala ocen BARDZO DOSTATEC DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTA TEC Gramatyka i słownictwo. - uczeń

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV VI szkoły podstawowej (Zgodny z nową podstawą programową) Przedmiotowy system oceniania dla klas IV - VI opracowany został na podstawie programu:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE z języka angielskiego dla kl. IV-VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE z języka angielskiego dla kl. IV-VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie PRZEDMIOTOWE OCENIANIE z języka angielskiego dla kl. IV-VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie 1 Wymagania związanie z przygotowaniem ucznia do zajęć 2 Wymagania edukacyjne (wiadomości, umiejetności na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Uczeń otrzymuje ę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ę dopuszczającą, czyli nie potrafi wykonać: - zadań o elementarnym stopniu trudności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - INFORMATYKA KLASA 2 LUB 4

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - INFORMATYKA KLASA 2 LUB 4 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - INFORMATYKA KLASA 2 LUB 4 Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: English for Information Technology 1 (Wyd. PEARSON)

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI Przedmiotowe zasady iania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE TREŚCI PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEWIDZIANE DLA KLASY 4 Słownictwo: alfabet, żywność, kolory,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE TREŚCI PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEWIDZIANE DLA KLASY 5 Słownictwo: członkowie rodziny, przymiotniki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 5

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 5 Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 5 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 6

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 6 Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 6 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie podstawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEWIDZIANE DLA KLASY 5

TREŚCI PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEWIDZIANE DLA KLASY 5 TREŚCI PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEWIDZIANE DLA KLASY 5 Słownictwo: członkowie rodziny, przymiotniki, pomieszczenia w domu, zwierzęta domowe i dzikie zwierzęta oraz ich części ciała, przybory

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI 1. Ocenie podlegają: a) gramatyka i słownictwo b) mówienie i wymowa c) słuchanie d) czytanie e) pisanie i pisownia f) prace domowe g) aktywność

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PZO z języka angielskiego opracowane zostały na podstawie Programu Nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE TREŚCI PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 6 Słownictwo: ubrania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Klasy IV b oraz V VI Język angielski Klaudia Czerniak

Przedmiotowy system oceniania Klasy IV b oraz V VI Język angielski Klaudia Czerniak Przedmiotowy system oceniania Klasy IV b oraz V VI Język angielski Klaudia Czerniak 1. Uwzględnione zostały następujące obszary wiedzy i umiejętności ucznia: Ponadto, ocenie podlegają : Sprawdziany wiadomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: English Class Etap edukacyjny: II Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA ZAKRES LEKSYKALNY Dane personalne Kolory Liczby 1-100

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny - klasy IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny - klasy IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny - klasy IV-VI Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Magdalena Goździejewska Anna Misaczek-Wąsowicz Spis treści: Klasa 4 podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I - III w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I - III w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I - III w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera Obowiązujące podręczniki: Klasa I Bugs World 1 Klasa II Bugs World 2 Klasa III Bugs World

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego w klasach IV - VI

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego w klasach IV - VI Skala 4 2 Szczegółowe kryteria iania z języka angielskiego w klasach IV - VI Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału oraz zna niektóre,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH ORAZ ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH ORAZ ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH ORAZ ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA: 1. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach to podręcznik i zeszyt

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

Kontrakt z uczniami język angielski

Kontrakt z uczniami język angielski Kontrakt z uczniami język angielski 1. Ocenianie jest procesem planowanym, systematycznym i jawnym. 2. Każdy uczeń iany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 3. Przyrost wiedzy i umiejętności iany jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach - ie będą podlegać następujące formy wypowiedzi: a) odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich lekcji) b) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W HAJNÓWCE Podstawa prawna opracowania przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV PODRĘCZNIK : Junior Explorer 4 Zakres tematyczny/ słownictwa : -członkowie rodziny - przymiotniki określające charakter - wygląd zewnętrzny - przedmioty codziennego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/16

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/16 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu: 1)bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z: 1) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. Język angielski. Kl. VI. Podręcznik: Discover English 3.Wydawnictwo Pearson. Kryteria ogólne.

Kryteria oceniania. Język angielski. Kl. VI. Podręcznik: Discover English 3.Wydawnictwo Pearson. Kryteria ogólne. Kryteria oceniania. Język angielski. Kl. VI. Podręcznik: Discover English 3.Wydawnictwo Pearson. Kryteria ogólne. POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI 1. Cele oceniania bieżącego: systematyczne sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów poinformowanie ucznia o rozwoju poszczególnych umiejętności i stopniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo