na rynku pocztowym zyski są w e-handlu Prezentacja wyników finansowych Grupy Poczty Polskiej za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eksp@nsja na rynku pocztowym zyski są w e-handlu Prezentacja wyników finansowych Grupy Poczty Polskiej za 2013 rok"

Transkrypt

1 na rynku pocztowym zyski są w e-handlu Prezentacja wyników finansowych Grupy Poczty Polskiej za 2013 rok 17 czerwca 2014r.

2 Kluczowe osiągnięcia Grupy Poczty Polskiej w 2013 roku Poczta blisko Klientów pełna oferta Grupy PP w przyjaznych placówkach E-usługi pocztowe, czyli Poczta na biurku i w kieszeni Poczta na plusie modernizacja Spółki. Realizacja strategii, która efektywnie zmienia Pocztę Pomimo negatywnych trendów rynkowych Grupa Poczty Polskiej od 4 lat utrzymuje dodatnie wyniki finansowe przy korzystnym wskaźniku ROE O ponad 160 mln zł niższe koszty działalności Grupy Poczty Polskiej przy równoczesnych inwestycjach w kapitał ludzki 2

3 1 Sytuacja na rynku Najważniejsze zmiany w otoczeniu rynkowym E-substytucja perspektywa malejącego rynku listowego (tradycyjnej korespondencji) i rynku usług finansowych (gł. przekazy gotówkowe) -4% średnioroczny spadek wartości rynku listowego w Polsce prognoza do 2018 r. Liberalizacja rynku usług pocztowych - pełne otwarcie polskiego rynku od 1 stycznia 2013 r., Poczta Polska jako operator wyznaczony do 2015 roku Rozwój e-commerce i rynku KEP(usług paczkowych, ekspresowych i kurierskich) Wzrost rynku e-commerce +24% w Polsce (2013 r.) + ok.6% Wzrost rynku paczkowo-kurierskiego (KEP) w Polsce (2013r.) 3

4 2 Sytuacja finansowa Wizja Poczty Polskiej Poczta Polska to skutecznie konkurująca i rentowna Grupa kapitałowa, która jest : liderem na polskim rynku pocztowym istotnym graczem na rynku usług finansowych firmą o rosnących udziałach w rynku kurierskim i usług logistycznych liderem rynku usług logistyki gotówki Poczta Polska buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o: powszechną i dochodową sieć placówek w pełni wykorzystywaną infrastrukturę logistyczną rozpoznawalną i cieszącą się wysokim zaufaniem społecznym markę przyjazną i sprawną obsługę klientów, którzy nie czekają w kolejkach przejrzyste i uczciwe działania oparte na najlepszych praktykach ładu korporacyjnego przywództwo, będące na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej motorem zmian i kreowania nowej jakości w obszarze funkcjonowania Grupy Poczta Polska dostrzega swoją szansę w upublicznieniu poprzez giełdę, które daje możliwość pozyskiwania kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju oraz motywację do ciągłego doskonalenia i zwiększenia transparentności działania. Poczta Polska będzie atrakcyjnym aktywem dla inwestorów ceniących stabilne inwestycje. 4

5 2 Sytuacja finansowa Celem Poczty Polskiej jest utrzymanie stabilnej kondycji finansowej przy równoczesnym zwiększaniu inwestycji w kapitał ludzki INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI w milionach PLN 250 W 2013 roku inwestycje w kapitał ludzki wzrosły dwukrotnie Inwestycje w kapitał ludzki (inflacyjna regulacja wynagrodzeń) Szkolenia, inwestycje rozwojowe w pracowników 5

6 4 Sytuacja finansowa oraz unowocześnieniu infrastruktury pocztowej Rok 2013 był przełomowy w wydatkach na rozwój. Poczta Polska skutecznie realizuje zakładane plany inwestycyjne. W kolejnych latach Spółka planuje dalszy wzrost inwestycji. NAKŁADY INWESTYCYJNE w milionach PLN W roku 2013 Poczta przeznaczyła 250 mln zł na kluczowe inwestycje: LOGISTYKA rozwój floty samochodowej +32% 250 INFORMATYZACJA rozwój systemów informatycznych, zakup sprzętu SIEĆ SPRZEDAŻY rewitalizacja sieci placówek, wdrażanie Pocztowych Stref Finansowych INWESTYCJE KAPITAŁOWE Poczta Polska planuje przeznaczyć w latach na inwestycje (w tym inwestycje kapitałowe) ponad 1,3 mld zł. 6

7 2 Sytuacja finansowa Poczta Polska kontynuuje skutecznie realizowany proces restrukturyzacji i zachowuje dyscyplinę kosztową KOSZTY OGÓŁEM w milionach PLN % % Poczta systematycznie obniża koszty funkcjonowania głównie w obszarach: USŁUG OBCYCH optymalizacja procesów ZUŻYCIA MATERIAŁÓW działania oszczędnościowe W wyniku zachodzących zmian biznesowych, procesowych oraz postępującej automatyzacji nastąpiła zmiana w strukturze potrzeb zasobowych - od 2012 roku do kwietnia 2014 roku zatrudnienie zmniejszyło się o blisko 12 tys. etatów, głównie w efekcie realizacji Programu Dobrowolnych Odejść. Poczta Polska od trzech lat nie przeprowadza zwolnień grupowych. 7

8 2 Sytuacja finansowa W ujęciu porównywalnym poprawa najważniejszych parametrów finansowych Grupy Poczty Polskiej w milionach PLN Ujęcie Porównywalne¹ Ujęcie Księgowe ² / ² 2013/2012 Przychody ,4% ,4% Koszty ,0% ,5% Wynik brutto Wynik netto³ ,7% ,9% ,1% ,0% Rentowność sprzedaży brutto 3,1% 2,4% +0,7p.p. 1,5% 2,4% -0,9p.p. ROE netto 9,1% 8,6% +0,5p.p. 3,2% 8,6% -5,4p.p. ¹ ujęcie porównywalne: wyłączenie z wyników Poczty Polskiej 2013 r. inwestycji w kapitał ludzki ² dane porównywalne po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmian zasad rachunkowości ³ w ujęciu porównywalnym dla wyniku netto za 2013 r. zaprezentowano wartość szacowaną 8

9 4 Sytuacja finansowa oraz Poczty Polskiej Na wyniki Poczty Polskiej oraz Grupy Poczty Polskiej należy patrzeć w ujęciu porównywalnym - różnica między ujęciem księgowym a porównywalnym wynika z inwestycji w kapitał ludzki w milionach PLN Ujęcie Porównywalne¹ ² 2013/2012 Ujęcie Księgowe ² 2013/2012 Przychody ,5% ,5% Koszty ,5% ,8% Wynik biznesowy Wynik brutto Wynik netto² ,4% ,7% ,4% ,8% ,9% ,4% Rentowność sprzedaży brutto 2,8% 1,8% 1,0p.p. 1,1% 1,8% -0,7p.p. Wynik biznesowy wynik finansowy brutto po wyłączeniu skutków zdarzeń incydentalnych (jednorazowych tzw. one-off), np. sprzedaży nieruchomości i inwestycji w nieruchomości. ¹ ujęcie porównywalne: wyłączenie z wyników 2013 r. inwestycji w kapitał ludzki ² w ujęciu porównywalnym dla wyniku netto za 2013 r. zaprezentowano wartość szacowaną 9

10 3 Realizacja strategii Poczta Polska wykorzystała swój potencjał w pierwszym roku działania na w pełni uwolnionym rynku pocztowym. Spółka zmienia ofertę, kierując się potrzebami klientów Aktywna walkao klientów na rynku tradycyjnej korespondencji Poczta Polska w Internecie (envelo, elektroniczny nadawca, cyfrowe awizo, epo) Dynamiczny wzrost przesyłki paletowej Nowa oferta paczkowa dla e-handlu 10

11 3 Realizacja strategii Uruchomiła ponad 100 placówek nowego typu z pełną ofertą Grupy 11

12 3 Realizacja strategii Poczta Polska wystartowała także z najnowocześniejszą w Europie platformą cyfrowych usług pocztowych Zrealizowane doręczona w formie tradycyjnej Kartka wysyłana ze smartfona i tabletu Platforma eusług W trakcie realizacji Neokartka mobilna Neoznaczek i Neolist Neokartka www Rejestracjaspółki KoncepcjaeUsług Neofaktura Neorachunki Neofaktura Faktura elektroniczna Neorachunki skrzynka odbiorcza, dzięki którejużytkownik może odbierać, przeglądać i archiwizować zasubskrybowane neofaktury elist szyfrowany list elektroniczny Poczta Hybrydowa List wysyłany elektronicznie i doręczany w formie papierowej List Skanowany i Masowe skanowanie Dokumentów skanowanie zawartości przesyłki nadanej w formie papierowej lub dokumentów i udostępnienie ich obrazu w formie elektronicznej eumowa podpisywanie elektronicznych dokumentów z poświadczeniem zapewniającym moc prawną epodpis cyfrowy stempel pocztowy 12

13 3 Realizacja strategii Pomimo wzrostu konkurencyjności Poczta Polska utrzymuje stabilną pozycję na rynku korespondencji tradycyjnej W 2013 r. Poczta Polska wygrała prawie 2 tys. przetargów o wartości ponad 2,1 mld zł. Kontrakty m.in. z: PGNiG, NBP, czy ZUS, ale także z wiodącymi firmami z sektora bankowego, telekomunikacyjnego i energetyki Przychody z usług listowych i reklamowych w milionach PLN -4% Trend na rynku pocztowym Kompensacja tendencji spadkowych innymi usługami Usługi Listowe 2013 tradycyjne inicjatywy produktowe 13

14 3 Realizacja strategii Firma jednocześnie zapewnia coraz wyższy standard terminowości, co jest jednym z kluczowych czynników sukcesu na konkurencyjnym rynku pocztowym Paczki pocztowe zwykłe (%) Przesyłki polecone (%) 95,70 98,11 97,76 99,43 95,76 87,58 87,21 88,71 87,84 84,17 90,15 86,62 92,42 88,89 80,29 80,49 Źródło: Poczta Polska 14

15 3 Realizacja strategii Usługi bankowo-ubezpieczeniowe stają się coraz ważniejszym elementem wyniku Grupy Poczty Polskiej Rozwój sieci sprzedaży usług finansowych w placówkach Poczty Polskiej Na koniec 2013 roku liczba Pocztowych Kont Nestor i Pocztowych Kont Standard wyniosła 840 tys., co oznacza przyrost o 113 tys. sztuk/r. Osiągnięty zysk netto na poziomie 36 mln zł był drugim najwyższym wynikiem w 24-letniej historii Banku. Unowocześnienie tradycyjnej oferty usług finansowych Dynamiczne działania w obszarze ubezpieczeń, budowa sieci ponad 8,5 tys. agentów Bank Pocztowy 29% 37% Cel: Wzrost udziału Banku Pocztowego w wyniku finansowym brutto Grupy Kapitałowej Pozostałe Spółki 71% 63% Wyniki jednostkowe Spółek bez wyłączeń konsolidacyjnych 15

16 4 Nowa odsłona na rynku paczek Poczta Polska dzięki modyfikacji i elastyczności oferty oraz zapewnieniu elektronicznej komunikacji z Klientami osiąga istotny wzrost sprzedaży na rynku paczek i w logistyce 58% wzrost wolumenów usługi kurierskiej Pocztex (2013/2012) O prawie 90 % wyższe wolumeny przesyłki paletowej (2013/2012) WOLUMEN USŁUG PACZKOWYCH w milionach sztuk 38,7 +2% 39,4 +11% 43,8 Uproszczenie oferty: Paczka 24, Paczka 48, Pocztex Ekspres 24 i Pocztex Kurier 48 gwarancja terminu dostawy i bezpłatna polisa Mobilny kontakt z klientem (powiadamianie za pomocą SMS i ) Odprawianie paczek przez Internet (elektroniczny nadawca) Śledzenie paczek przez Internet 16

17 4 Nowa odsłona na rynku paczek Szansą na rozwój zarówno dla usług paczkowych, jak i innych obszarów działalności Grupy Poczty Polskiej jest e-commerce Wartość rynku ecommerce w Polsce (mld zł) Rosnąca mobilność konsumentów 5,0 8,1 11,0 11,6 15,5 17,7 21, Możliwość dotarcia zarówno do sprzedających, jak i kupujących 14,8 mln Polaków robi zakupy przez Internet Ponad 40 tys. podmiotów prowadzi sprzedaż w Internecie 17

18 4 Nowa odsłona na rynku paczek dlatego właśnie Poczta Polska tworzy ofertę parasolową, która dziś na polskim rynku jest nowością dla Klienta Klienci skorzystają z pełnej oferty Grupy Poczty Polskiej Im więcej usług w koszyku, tym mniejszy koszt jednostkowy Paczka, polisa, kredyt i cyfrowe usługi pocztowe w jednym 18

19 4 Nowa odsłona na rynku paczek https://ecommerce.poczta-polska.pl 19

20 20

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR Spis treści 1. Misja 6 7. Usługi pozarozliczeniowe 41 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR 41 3. List Prezesa Zarządu 10 7.2 Faktury elektroniczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015 Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 215-217 Warszawa, 2 lutego 215 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r.

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku 2013 +56% wzrost przychodów do niespełna 400mln zł

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo