I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie Ostre zespoły wieńcowe patogeneza, podział, postępowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie Ostre zespoły wieńcowe patogeneza, podział, postępowanie"

Transkrypt

1 I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie Ostre zespoły wieńcowe patogeneza, podział, postępowanie Adam Rdzanek

2

3 Miażdżyca definicja miażdżyca przewlekła choroba, polegająca na obecności zmian zwyrodnieniowych w błonie środkowej i wewnętrznej ścian tętnic; gromadzenie złogów cholesterolu i jego związków doprowadza do zwężenia naczyń, zakrzepów oraz zaburzeń przepływu krwi przez naczynia tętnicze; choroba wykazuje tendencje do nasilania się wraz z wiekiem miażdżyca tętnic jest jedną z najważniejszych przyczyn rozwoju choroby wieńcowej, zawałów serca i udarów mózgu;

4 Czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy Modyfikowalne czynniki ryzyka Nadciśnienie tętnicze Hipercholesterolemia Otyłość Cukrzyca Palenie tytoniu Niemodyfikowalne czynniki Wiek Płeć Obciążenia rodzinne

5 Ukrwienie serca Tętnice wieńcowe Odchodzą bezpośrednio od opuszki aorty Zaopatrują mięsień sercowy w tlen i substancje odżywcze

6 Lewa tętnica wieńcowa koronarografia

7 Prawa tętnica wieńcowa koronarografia

8 Tętnice wieńcowe a objawy kliniczne choroby niedokrwiennej serca

9 Remodeling pozytywny światło tętnicy zmiana miażdżycowa W początkowym okresie rozwoju choroby blaszka miażdżycowa rośnie na zewnątrz naczynia Remodeling pozytywny Nie zawęża światła tętnicy i może nie powodować objawów klinicznych

10 Remodeling negatywny światło tętnicy zmiana miażdżycowa W późniejszym okresie choroby zmiana miażdżycowa zaczyna zawężać światło naczynia Remodeling negatywny zwężenia światła tętnicy prowadzi do upośledzenia przepływu krwi objawy niedokrwienia bóle dławicowe

11 Choroba niedokrwienna serca różne postacie kliniczne Stabilna choroba wieńcowa Przyczyny: Zwężenie ograniczające przepływ w tętnicy Objawy kliniczne: Bóle dławicowe w klatce piersiowej pojawiające się podczas wysiłku fizycznego

12 Pęknięcie blaszki miażdżycowej Komórki Aktywacja enzymów zapalne proteolitycznych Zakrzep X Pęknięcie blaszki Niszczenie czapeczki

13 Choroba niedokrwienna serca różne postacie kliniczne Stabilna ChNS Przyczyny: Ostry zespół wieńcowy (OZW) Pęknięcie blaszki miażdżycowej Skrzeplina w tętnicy wieńcowej Całkowite lub częściowe zamknięcie światła naczynia Objawy kliniczne: Ostry spoczynkowy ból w klatce piersiowej

14 Ostre zespoły wieńcowe Objawy kliniczne EKG Markery martwicy OZW Bez uniesienia ST Niestabilna choroba wieńcowa Z uniesieniem ST Zawał serca bez uniesienia ST Zawał serca z uniesieniem ST

15 Ostre zespoły wieńcowe zachorowalność w Polsce OZW z uniesieniem ST Ok. 50 tys hospitalizacji rocznie OZW bez uniesienia ST Ok tys rocznie Rużyłło W. 2005

16 OZW bez uniesienia ST

17 Diagnostyka OZW podstawowe elementy 1. Objawy kliniczne 2. Elektrokardiogram 3. Markery martwicy mięśnia sercowego

18 Objawy kliniczne Spoczynkowe, przedłużające się (>20 min) bóle w klatce piersiowej 80% Nowopojawiające się dolegliwości dławicowe w klasie co najmniej CCS III - Angina de novo Nasilenie dolegliwości wieńcowych co najmniej do klasy CCS III Angina crescendo

19 Nietypowe objawy kliniczne Bóle w nadbrzuszu, objawy dyspeptyczne Bóle opłucnowe Zasłabnięcia Zaburzenia rytmu Objawy nietypowe występują częściej U osób młodych (30-40 rż) U osób starszych (>75 rż) Chorych z cukrzycą

20 Diagnostyka Podstawowym narzędziem diagnostycznym jest standardowe 12 odprowadzeniowe EKG EKG powinno być wykonane jako pierwsze badanie u każdego pacjenta z bólem w klatce piersiowej BÓL w klatce piersiowej EKG

21 EKG u chorych z OZW bez uniesienia ST Obniżenie odcinka ST >1mm w co najmniej 2 sąsiednich odprowadzeniach Odwrócenie załamków T >1mm w odprowadzeniach z dominującym załamkiem R Przemijający blok odnogi Prawidłowy obraz EKG nie wyklucza możliwości istnienia ostrego zespołu wieńcowego!!!

22 EKG przykłady

23 EKG przykłady

24 Obecnie stosowane wskaźniki martwicy Troponina T Troponina I Izoenzym sercowy kinazy kreatynowej CK-MB Mioglobina Nowy wskaźnik martwicy Białko hfabp wiążące kwasy tłuszczowe -

25 Markery martwicy mięśnia sercowego Zdrowa komórka Martwica komórki Elementy szkieletu Enzymy etc.

26 Troponiny sercowe cardiac troponins ctni, ctnt Podwyższenie stężenia troponin sercowych jest czułym wskaźnikiem uszkodzenia mięśnia sercowego ctni, ctnt charakteryzują się zbliżoną wartością rokowniczą Wzrost stężenia wykrywany jest w 6-9 godzin od początku dolegliwości Podwyższone stężenie utrzymuje się: ctnt 7-10 dni (do 21 dni) ctni 5-7 dni

27 Troponiny Służą do stwierdzenia martwicy Nie są przydatne w monitorowaniu przebiegu zawału Ograniczone zastosowanie w diagnostyce dorzutu zawału zbyt długo utrzymujące się podwyższone wartości Możliwość wykrycia martwicy w okresie ok. 2 tygodni od wystąpienia incydentu niedokrwiennego

28 Troponiny kiedy i u kogo oznaczać Pacjenci z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego I Przy przyjęciu do szpitala II po godzinach

29 Kiedy jeszcze troponiny mogą być podwyższone Zastoinowa niewydolność serca Zatorowość płucna Zapalenie Uraz mięśnia sercowego mięśnia sercowego Toksyczne uszkodzenie mięśnia sercowego Stan po kardiowersji Zaawansowana niewydolność nerek

30 Kinaza kreatynowa (CK) Enzym cytoplazmatyczny Składa się z dwóch podjednostek: M mięśniowej B mózgowej Trzy izoenzymy: CK-BB; CK-MM; CK-MB Wzrost całkowitej aktywności CK niska specyficzność dla uszkodzenia miokardium W przypadku podejrzenia OZW zaleca się monitorowanie CK-MB

31 CK-MB dynamika zmian Początek wzrostu aktywności 6-10 godzin od wystąpienia dolegliwości bólowych Szczyt aktywności ok. 24 godzin po skutecznej reperfuzji ok godziny Podwyższona aktywność utrzymuje

32 Znaczenie CK-MB Monitorowanie przebiegu zawału serca Ocena skuteczności leczenia reperfuzyjnego wczesny szczyt, szybki spadek Wzrost CK-MB dość dobrze koreluje z wielkością obszaru uszkodzenia miokardium Wykrywanie poszerzania obszaru martwicy dorzut zawału

33 Mioglobina Może służyć jako wczesny marker zawału u osób z bólami w klatce piersiowej początek wzrostu stężenia w surowicy po 4-6 godzinach Niska specyficzność dla mięśnia sercowego Niska dodatnia wartość predykcyjna Wysoka ujemna wartość predykcyjna Badanie stężenia mioglobiny jest bardziej przydatne w wykluczeniu niż w

34 Jak optymalnie leczyć pacjenta z OZW bez uniesienia odcinka ST? Cele leczenia: Zmniejszenie śmiertelności Zmniejszenie częstości występowania poważnych incydentów niedokrwiennych Minimalizacja uszkodzenia mięśnia sercowego

35 Strategie postępowania Wczesna strategia inwazyjna: koronarografia i ewentualna rewaskularyzacja wykonywana w ciągu pierwszych 48 h hospitalizacji Wczesna strategia zachowawcza: Stabilizacja farmakologiczna koronarografia tylko, gdy: nawracająca dławica CCS 4 duża dynamiką zmian ST przy pełnej farmakoterapii Po uzyskaniu stabilizacji nieinwazyjne próby obciążeniowe

36 Badania oceniające skuteczność różnych strategii postępowania w OZW bez uniesienia ST TIMI III B MATE VANQWISH FRISC II TACTICS TIMI 18 RITA 3 VINO ELISA ICTUS ISAR - COOL

37 OZW bez uniesienia ST jak leczyć? Strategia zachowawcza Strategia inwazyjna Czy u wszystkich chorych?

38 To co jest dobre dla jednego, nie koniecznie musi być dobre dla wszystkich

39 Klasyfikacja Antmana Wiek > 65 lat Ciężkie objawy dławicy ( >2 epizodów w 24 h) Co najmniej 3 czynniki ryzyka w wywiadzie (uprzedni wywiad wieńcowy, cukrzyca, hipercholesterolemia, NT, palenie papierosów) >50% zwężenie t. wieńcowej w wywiadzie przyjmowanie ASA w czasie uprzednich 7 dni wzrost markerów martwicy miokardium obniżenie odcinka ST-T w EKG 0-2 pkt 3-4 pkt NISKIE ryzyko zgonu ŚREDNIE ryzyko zgonu 5-7 pkt WYSOKIE ryzyko zgonu

40 Wyniki badania TACTICS a skala Antmanna Częstość zgonu / zawału / rehospitalizacji 35 30,6 30 Strategia zachowawcza 25 20,3 19, , ,8 Strategia iwazyjna 12, NEJM 2001; 344: 1879

41 Wczesna strategia inwazyjna w grupie wysokiego ryzyka TAK Jednoczesna intensywna farmakoterapia! Kwas acetylosalicylowy Klopidogrel Heparyny Inhibitory GP IIb/IIIa Leki beta-adrenolityczne

42 Kwas acetylosalicylowy (ASA) Każdy pacjent z podejrzeniem OZW powinien otrzymać tabletkę kwasu acetylosalicylowego 300 mg W kolejnych dobach mg u wszystkich chorych bez przeciwwskazań Leczenie należy kontynuować bezterminowo!!! Zmniejsza śmiertelność w grupie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi!!!

43 Klopidogrel Badanie CURE zastosowanie łącznej terapii ASA i klopidogrelem prowadzi do zmniejszenia częstości występowania zgonu z przyczyn sercowo naczyniowych, zawału serca i udaru mózgu ASA ASA + KLOPIDOGREL P < 0,001

44 Klopidogrel jaka dawka? Dawka nasycająca 300 mg działanie przeciwpłytkowe >6 godzin od zastosowania Dawka nasycająca 600 mg hamowanie agregacji po 2 godzinach przełamanie oporności na klopidogrel?

45 Inhibitory GP IIb/IIIa Abciximab Tirofiban Eptifibatyd Leki stosowane we wlewie dożylnym W grupie pacjentów wysokiego ryzyka, u których planowana jest inwazyjna strategia leczenia

46 Heparyny Heparyny (LMWH) drobnocząsteczkowe Enoksapryna (Clexane) 30 mg iv bolus + 1mg/kg mc poskórnie co 12 godzin Heparyna (UFH) niefrakcjonowana 70 IU/kg bolus

47 Leki beta-adrenolityczne Metoprolol (Metocard) Bisoprolol (Concor, Bisocard) Karwedilol (Vivacor, Dilatrend) Działanie inotropowo i chronotropowo ujemne Efekt hipotensyjny Zmniejszają zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen Zmniejszają ryzyko występowania zaburzeń rytmu Zmniejszają śmiertelność!!!

48 Przezskórne interwencje wieńcowe Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaprezentowane

49 Strategia inwazyjna jak wcześnie? W grupie pacjentów wysokiego ryzyka wskazane jest wykonanie koronarografii w czasie pierwszych 48 godzin od początku dolegliwości Wykonanie koronarografii należy przyspieszyć jeżeli Niestabilność hemodynamiczna Niestabilność elektryczna Pacjent po CABG Wczesna dławica pozawałowa

50 Standardy ESC 2005 Pacjent z OZW bez uniesienia ST ASA, klopidogrel, UFH, beta adrenolityk, NTG Pacjenci wysokiego ryzyka Pacjenci niskiego ryzyka Strategia zachowawcza Wczesna strategia Natychmiastowa inwazyjna <48h strategia inwazyjna <2,5h + upstream GP IIb/IIIa Diagnostyka nieinwazyjna PCI + downstream GP IIb/IIIa (jeżeli konieczny) PCI w czasie trwania wlewu GPIIb/IIIa PCI Leczenie farmakologiczne

51 Przypadek kliniczny 48-letni mężczyzna, kierowca auotobusu dotychczas nie leczący się z żadnego powodu Palenie tytoniu Od ok. 2-3 tygodni bóle w klatce piersiowej w czasie wysiłków W dniu przyjęcia do szpitala epizod spoczynkowego bólu ok. 10 min

52 Przy przyjęciu Bez bólu w klatce piersiowej W badaniu przedmiotowym: RR 160/90mmHg; HR miarowe 65/min Otyłość: 98kg / 175cm wzrostu Bez cech zastoju nad polami płucnymi

53 EKG Troponina I przy przyjęciu: 0,02 ng/ml (n<0,1ng/ml)

54 Postępowanie Hospitalizacja w OIOK i monitorowanie Podstawowe badania biochemiczne Farmakoterapia: Aspiryna 300 mg Klopidogrel 300 mg Enalapril 5 mg Metocard 12,5 mg Enoksaparyna (Clexane) 30 mg iv mg sc. Markery martwicy Troponina, CK-MB po 6 godzinach TnI: 0,04 ng/ml (n<0,1ng/ml) CK-MB: 20U/l (n<24u/l) Chory niskiego ryzyka

55 Chory niskiego ryzyka Strategia zachowawcza Kontynuacja farmakoterapii stabilizacja kliniczna (pacjent bez bólów dławicowych) W 3 dobie test wysiłkowy: 6MET ból dławicowy Obniżenie ST >1mm V1-V4 W 4 dobie koronarografia

56 Koronarografia

57 Angioplastyka Angioplastyka z implantacją stentu

58 Przypadek kliniczny 52-letni mężczyzna z wcześniejszym wywiadem wysiłkowych dolegliwości dławicowych Od 2 dni nawracające bóle spoczynkowe, ostatni ból ok. 20 min na 2 godziny przed przyjęciem do szpitala Nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, palenie tytoniu Przy przyjęciu RR 150/90mmHg; HR 85/min Troponina 0,8 ng/ml (n<0,1)

59 EKG I V1 II V2 III avr avl avf V3 V4 V5 V6 Chory wysokiego ryzyka

60 Postępowanie Hospitalizacja w OIOK i monitorowanie Podstawowe badania biochemiczne Farmakoterapia: Aspiryna 300 mg Klopidogrel 300 mg Metocard 50 mg Enalapril 10 mg Heparyna niefrakcjonowana: 70 U/kg mc + wlew 15 U/kg/h pod kontrolą APTT Pomimo pełnej farmakoterapii po ok. 2 godzinach nawrót dolegliwości Koronarografia w trybie pilnym

61 95% zwężenie w gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej

62 Angioplastyka z implantacją stentu efekt zabiegu

63 Pacjent po OZW bez uniesienia ST Farmakoterapia Aspiryna 75 mg do końca życia Plavix 75 mg co najmniej 4 tyg jeżeli stent (do 9-12 miesięcy) Statyna Beta-adrenolityk ACE inhibitor

64 OZW z uniesieniem ST

65 Objawy kliniczne Dominującym objawem w większości przypadków jest silny spoczynkowy ból w klatce piersiowej Może on promieniować do żuchwy i ramion Uczucie duszności, niemiarowego bicia serca, nudności często występują w obrazie klinicznym

66 Objawy kliniczne U części pacjentów objawy nie są charakterystyczne lub nie występują wcale Dotyczy to przede wszystkim kobiet, osób w starszym wieku i chorych z cukrzycą Niecharakterystyczne dolegliwości gorsze

67 Diagnostyka Podstawowym narzędziem diagnostycznym jest standardowe 12 odprowadzeniowe EKG EKG powinno być wykonane jako pierwsze badanie u każdego pacjenta z bólem w klatce piersiowej BÓL w klatce piersiowej EKG

68 Zawał serca w EKG charakterystyczną cechą świeżego zawału serca w EKG jest obecność uniesienia odcinka ST uniesienie odcinka ST > 1 mm w stosunku do linii izoelektrycznej w co najmniej dwóch sąsiadujących ze sobą odprowadzeniach Świeży blok lewej odnogi pęczka Hisa

69 Zawał serca w EKG

70 Ustalenie lokalizacji zawału na podstawie zmian odcinka ST Uniesienie odcinka ST w odprowadzeniu II, III, avf Lokalizacja zawału V1 V4 Ściana przednia I, avl, V5 V6 Ściana boczna Ściana dolna

71 Jeżeli u pacjenta występuje typowy ból w klatce piersiowej W EKG obecny jest charakterystyczny obraz zawału serca NIE CZEKAJ NA ENZYMY!!! NATYCHMIAST ZACZNIJ LECZENIE!!!

72 Postępowanie w okresie przedszpitalnym Aspiryna 300 mg chory powinien rozpuścić ją w ustach Zwalczanie bólu morfina i.v. Tlenoterapia Nitrogliceryna i.v. Monitorowanie Jak najszybszy transport do szpitala

73 Stan bezpośredniego zagrożenia życia Ryzyko wystąpienia groźnych dla życia komorowych zaburzeń rytmu Największą śmiertelność w grupie pacjentów z zawałem serca obserwuje się w okresie przedszpitalnym Jest ona najczęściej związana z wystąpieniem migotania komór

74 A gdy pacjent już bezpiecznie dotrze do szpitala Podstawowym celem terapii pacjentów z zawałem serca jest szybkie i skuteczne przywrócenie przepływu krwi przez tętnicę wieńcową

75 Terapia reperfuzujna U każdego pacjenta z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST, u którego objawy trwają mniej niż 12 godzin powinno się rozważyć jak najszybsze zastosowanie leczenia reperfuzyjnego

76 Streptokinaza tpa tkankowy aktywator plazminogenu TNK-tPA - tenekteplaza Pobudzają konwersję plazminogenu w plazminę Powoduje to rozpuszczanie włókien fibryny w obrębie zakrzepu w tętnicy wieńcowej Przywrócenie drożności tętnicy

77 Skuteczność leczenia trombolitycznego maleje wraz z upływem czasu od początku dolegliwości Najlepsze rezultaty leczenia osiąga się u pacjentów u których lek trombolityczny został podany do 3 godziny od początku objawów

78 Jest szczególnie preferowane w sytuacji gdy: Dolegliwości bólowe trwają mniej niż 3 godziny Nie ma możliwości szybkiego (w czasie krótszym niż 90 minut) przetransportowania chorego do ośrodka wykonującego zabiegi

79 Zwiększone ryzyko poważnych krwawień, w tym krwawienia wewnątrzczaszkowego Przeciwwskazania bezwzględne: Wywiad krwawienia wewnątrzczaszkowego Udar niedokrwienny mózgu <3 miesięcy Podejrzenie rozwarstwienia aorty Czynne krwawienie lub skaza krwotoczna (z wyjątkiem krwawienia miesiączkowego) Poważny uraz głowy <3 miesięcy

80 Czas od początku objawów a skuteczność poszczególnych strategii reperfuzyjnych 3 godziny Fibrynoliza = Pierwotna PTCA Poniżej 12 godzin Pierwotna PTCA lepsza 3 godzin od początku dolegliwości fibrynoliza jest równie skuteczna jak pierwotna

81 Mechaniczne udrożnienie naczynia

82 Udowodniona skuteczność do 12 godziny bólu Powinna być wykonywana w ośrodkach posiadających doświadczenie Opóźnienie leczenia wynikające z transportu pacjenta do ośrodka wykonującego pierwotną angioplastykę nie powinno przekraczać 90 minut Jeżeli czas trwania dolegliwości jest krótszy niż 3 godziny a spodziewane opóźnienie wynikające z transportu wynosi więcej niż 90 minut fibrynoliza pozostaje preferowaną metodą leczenia

83 Ten typ leczenia reperfuzyjnego jest szczególnie preferowany w sytuacji gdy: Pacjent ze STEMI trafia do szpitala dysponującego pracownią kardiologii inwazyjnej pracującą w trybie 24 godzinnego dyżuru Gdy dolegliwości bólowe trwają powyżej 3 godzin Gdy istnieją przeciwwskazania do podania leku trombolitycznego Gdy pacjent znajduje się we wstrząsie kardiogennym

84 A może razem? Ułatwiona angioplastyka wieńcowa (Faciliated PCI) Leczenie trombolityczne i jednocześnie transport do ośrodka wykonującego pierwotną PCI? Jak dotąd nie udowodniona skuteczność. Badanie ASSENT-4 PCI zostało wstrzymane z powodu obserwowanej większej śmiertelności w grupie ułatwionej angioplastyki

85 Ocena skuteczności reperfuzji Przywrócenie prawidłowego przepływu przez tętnicę wieńcową widoczne w angiografii jako tzw. przepływ TIMI 3 Rezolucja uniesienia odcinka ST o co najmniej 50% (75%) Szybki wzrost, a następnie spadek poziomu wskaźników martwicy mięśnia sercowego

86

87 Farmakoterapia Leki przecipłytkowe Heparyny Leki beta-adrenolityczne ACE Inhibitory Statyny

88 ACE inhibitory Zmniejszają częstość występowania niewydolności lewej komory w grupie pacjentów po zawale serca Powinny być stosowane u wszystkich chorych bez przeciwskazań w pierwszych 24

89 Statyny Zmniejszają częstość występowania ponownych incydentów niedokrwiennych Powinny być stosowane u wszystkich chorych po zawale serca Nie ma dowodów potwierdzających korzyści z bardzo wczesnego podawania

90 56 letni mężczyzna Ból w klatce piersiowej od 5 godzin

91 Koronarografia u pacjenta z zawałem serca Lewa tętnica wieńcowa GPZ zamknięta Postępowanie Pierwotna PCI Aspiryna 300 mg Klopidogrel mg Heparyna niefrakcjonowana

92 Pierwotna angioplastyka wieńcowa Zakończony balonikiem cewnik w GPZ

93 Pierwotna angioplastyka wieńcowa Wynik końcowy Przywrócony przepływ przez pierwotnie zamkniętą tętnicę

94 Dalsze postępowanie Farmakoterapia Aspiryna 75 mg Klopidogrel 75 mg Metoprolol 25 mg Enalapril 5 mg Statyna? Jeżeli brak powikłań w OIOK godziny 5 doba wypis!!!

95 65-letnia kobieta ból w klatce piersiowej od 2 godzin Szpital bez dyżuru hemodynamicznego Brak przeciwwskazań do trombolizy Leczenie Szpital dysponujący 24h dyżurem hemodynamicznym Pierwotna PCI

96

97

98

99

100 Pacjent po OZW z uniesieniem ST Farmakoterapia Aspiryna Plavix 75 mg do końca życia 75 mg 4 tyg jeżeli stent? Statyna Beta-adrenolityk ACE inhibitor!!!!!!

101 Co robić żeby skutecznie leczyć zawał serca? Jak najwcześniej rozpoznać objawy Przetransportować do szpitala Jak najszybciej zastosować leczenie reperfuzyjne

102

103 pl

104 Ostre zespoły wieńcowe Objawy kliniczne EKG Markery martwicy OZW Bez uniesienia ST Niestabilna choroba wieńcowa Z uniesieniem ST Zawał serca non-q Zawał serca

OZW istotne elementy wywiadu chorobowego cd.

OZW istotne elementy wywiadu chorobowego cd. OZW istotne elementy wywiadu chorobowego cd. Jakość bólu charakter bólu; Jak można go określić, gdzie odczuwany jest dyskomfort? Promieniowanie Gdzie odczuwany jest ból? Gdzie ten ból bólu promieniuje?

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Zawał serca ból wieńcowy p30 min +CPK +Troponiny Zawał serca z p ST STEMI ( zamknięcie dużej tętnicy wieńcowej) Z wytworzeniem załamka Q Zawał serca bez pst NSTEMI Zamknięcie

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. 0 Grupa odbiorcza 0 Dobór tematu 0 Bibliografia 0 Wytyczne ECS 0 Duży temat Take Home Messages

Słowo wstępne. 0 Grupa odbiorcza 0 Dobór tematu 0 Bibliografia 0 Wytyczne ECS 0 Duży temat Take Home Messages Słowo wstępne 0 Grupa odbiorcza 0 Dobór tematu 0 Bibliografia 0 Wytyczne ECS 0 Duży temat Take Home Messages Plan prezentacji Choroba niedokrwienna serca - definicja ChNS jest szerokim pojęciem, obejmującym

Bardziej szczegółowo

5 Terapia. 5.1 Strategie terapeutyczne. 5 Terapia

5 Terapia. 5.1 Strategie terapeutyczne. 5 Terapia 5.1 Strategie terapeutyczne Standardy ESC obejmują najważniejsze zalecenia dotyczące NSTE-ACS w praktycznym stopniowanym schemacie. Podkreślają jednocześnie, że szczególne sytuacje wymagają odstępstw od

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Opolski. Doświadczenia polskie w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi

Grzegorz Opolski. Doświadczenia polskie w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi Doświadczenia polskie w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie Docelowy model leczenia OZW zasady systemu system

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku)

Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku) T. XXXIII Zeszyty Naukowe WSHE 2011 r. Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku) LECZENIE INWAZYJNE PACJENTÓW Z OSTRYM ZAWAŁEM SERCA Z UTRZYMUJĄCYM SIĘ UNIESIENIEM

Bardziej szczegółowo

Kardiomiopatia tako - tsubo w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla

Kardiomiopatia tako - tsubo w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla Kardiomiopatia tako - tsubo w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla Jarosław Szponar *, Anna Krajewska *, Magdalena Majewska *, Piotr Danielewicz *, Grzegorz Drelich *, Jakub Drozd **, Michał Tomaszewski **,

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA OPERACYJNEGO U CHORYCH KARDIOLOGICZNYCH Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi Jak ocenić ryzyko i zakwalifikować chorego

Bardziej szczegółowo

Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca Choroba niedokrwienna serca II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Definicja zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH

POSTĘPOWANIE ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH POSTĘPOWANIE ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH Krystyna Ziółkowska Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Ratownictwa Medycznego Cel: próba odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Definicja. Choroba niedokrwienna serca. Podział choroby wieńcowej. Epidemiologia 2015-04-23

Definicja. Choroba niedokrwienna serca. Podział choroby wieńcowej. Epidemiologia 2015-04-23 Definicja Choroba niedokrwienna serca II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWKRZEPLIWE. Dr n. med. Karolina Supeł

LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWKRZEPLIWE. Dr n. med. Karolina Supeł LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWKRZEPLIWE Dr n. med. Karolina Supeł Skale oceny ryzyka stosowane do określenia optymalnego czasu prowadzenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej PRECISE-DAPT DAPT OCENIANE

Bardziej szczegółowo

Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST. Dr med. Włodzimierz Koniarek

Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST. Dr med. Włodzimierz Koniarek Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST. Dr med. Włodzimierz Koniarek Definicja Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia ST (NSTE-ACS) Zespół kliniczny, przebiegający najczęściej pod postacią ostrego

Bardziej szczegółowo

Prof. Hanna Szwed. Chory ze stabilną chorobą wieńcową - jak rozpoznać, - czy zawsze test obciążeniowy, ale jaki?

Prof. Hanna Szwed. Chory ze stabilną chorobą wieńcową - jak rozpoznać, - czy zawsze test obciążeniowy, ale jaki? Prof. Hanna Szwed Chory ze stabilną chorobą wieńcową - jak rozpoznać, - czy zawsze test obciążeniowy, ale jaki? Warszawa, 2015 Rozpoznanie stabilnej choroby wieńcowej i ocena ryzyka Etap 1 Kliniczna ocena

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze

Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze Choroba niedokrwienna serca zapotrzebowanie na O2 > moŝliwości podaŝy O2 niedotlenienie upośledzenie czynności mięśnia sercowego przemijające trwałe

Bardziej szczegółowo

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Janina Stępińska Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytut Kardiologii, Warszawa o Abott Potencjalny konflikt interesów

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: ostry zespół wieńcowy, - zawał mięśnia serca bez uniesienia odcinka ST - NSTEMI

Słowa kluczowe: ostry zespół wieńcowy, - zawał mięśnia serca bez uniesienia odcinka ST - NSTEMI 33 FA R M AC J A W S P Ó Ł C Z E S N A 2011; 4: 33-39 Akademia Medycyny OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT Otrzymano/Submitted: 17.03.2011 Zaakceptowano/Accepted: 20.03.2011 Ostre zespoły wieńcowe Część I Zawał

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Uwaga: Niniejsze zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka sercowo naczyniowego w praktyce Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Ocena ryzyka sercowo naczyniowego w praktyce Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu Ocena ryzyka sercowo naczyniowego w praktyce Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu 2018-03-15 Czym jest ryzyko sercowo naczyniowe? Ryzyko sercowo-naczyniowe to

Bardziej szczegółowo

Opracował : Norbert Kaczmarek Robert Pietryszyn 2010

Opracował : Norbert Kaczmarek Robert Pietryszyn 2010 OZW - postępowanie przedszpitalne. Doświadczenia własne - Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze. Opracował : Norbert Kaczmarek Robert Pietryszyn 2010 OZW Definicja....... Ostre zespoły wieńcowe ( OZW )

Bardziej szczegółowo

Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach

Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach Andrzej Budaj Przewodniczący komisji Wytycznych i Szkolenia PTK Kierownik Kliniki Kardiologii CMKP,

Bardziej szczegółowo

W Polsce na chorobę niedokrwienną serca zapada rocznie od 80 do 100 tys. osób

W Polsce na chorobę niedokrwienną serca zapada rocznie od 80 do 100 tys. osób W Polsce na chorobę niedokrwienną serca zapada rocznie od 80 do 100 tys. osób Choroba niedokrwienna serca jest przyczyną ponad 40% wszystkich zgonów zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet Struktura zgonów

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESC Universal definition of myocardial infarction

Wytyczne ESC Universal definition of myocardial infarction Wytyczne ESC 2012 Universal definition of myocardial infarction 2012 - Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of) I K AT E D R A I K L I N I K A K A R

Bardziej szczegółowo

Przyczyny hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Przyczyny kardiologiczne

Przyczyny hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Przyczyny kardiologiczne Najczęstsze przyczyny hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych JACEK LACH III KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII II WYDZ. LEKARSKIEGO WUM Przyczyny hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze przyczyny hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych

Najczęstsze przyczyny hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych Najczęstsze przyczyny hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych JACEK LACH III KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII II WYDZ. LEKARSKIEGO WUM Przyczyny hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa i zawał serca.

Choroba wieńcowa i zawał serca. Choroba wieńcowa i zawał serca. Dr Dariusz Andrzej Tomczak Specjalista II stopnia chorób wewnętrznych Choroby serca i naczyń 1 O czym będziemy mówić? Budowa układu wieńcowego Funkcje układu wieńcowego.

Bardziej szczegółowo

Świeży zawał mięśnia sercowego.

Świeży zawał mięśnia sercowego. Świeży zawał mięśnia sercowego. Każda komórka ludzkiego organizmu włączając w to komórki mięśnia sercowego (kardiomiocyty) potrzebują tlenu do normalnego funkcjonowania. Jednak czynność komórek zaczyna

Bardziej szczegółowo

Ostry zespół wieńcowy i zawał serca - wczoraj i dziś. Maciej Lesiak I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Ostry zespół wieńcowy i zawał serca - wczoraj i dziś. Maciej Lesiak I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Ostry zespół wieńcowy i zawał serca - wczoraj i dziś Maciej Lesiak I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Choroba Niedokrwienna Serca Choruje ok. 1 000 000 osób w Polsce Powszechne występowanie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia po zawale serca - co lekarz, a co pacjent powinien prof. Jarosław Kaźmierczak

Zagrożenia po zawale serca - co lekarz, a co pacjent powinien prof. Jarosław Kaźmierczak Zagrożenia po zawale serca - co lekarz, a co pacjent powinien prof. Jarosław Kaźmierczak Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii Przyczyny zgonów w Polsce Choroby serca i udary, cukrzyca Nowotwory

Bardziej szczegółowo

Ostre Zespoły Wieńcowe jak walczyć o pacjenta? Maciej Lesiak, I Klinika Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Ostre Zespoły Wieńcowe jak walczyć o pacjenta? Maciej Lesiak, I Klinika Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Ostre Zespoły Wieńcowe jak walczyć o pacjenta? Maciej Lesiak, I Klinika Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Ostre Zespoły Wieńcowe - OZW całkowite zatrzymanie przepływu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW III i IV ROKU STUDIÓW

PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW III i IV ROKU STUDIÓW PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW III i IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU Ostre zespoły wieńcowe NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Holter. odprowadzeń CM5, CS2, IS.

Holter. odprowadzeń CM5, CS2, IS. Norman Jefferis Jeff (1.1.1914-21.7.1983) amerykański biofizyk skonstruował urządzenie rejestrujące EKG przez 24 godziny, tzw. EKG. W zależności od typu aparatu sygnał EKG zapisywany jest z 2, 3, rzadziej

Bardziej szczegółowo

Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej

Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej Trudni chorzy na sali operacyjnej Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej Anna Dylczyk-Sommer Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdański Uniwersytet Medyczny Deklaruję brak

Bardziej szczegółowo

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe?

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? co można jeszcze poprawić? Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Porównanie liczby ppci/mln mieszkańców w 37 krajach (dane za 2007 i

Bardziej szczegółowo

Stabilna choroba wieńcowa

Stabilna choroba wieńcowa Stabilna choroba wieńcowa dr hab. med. prof. nadzw. Małgorzata Lelonek FESC Wytyczne ESC postępowania w stabilnej dławicy piersiowej 2013 www.ptkardio.pl 1 2 Epidemiologia Europa: 20-40 / 1 000 Około 5

Bardziej szczegółowo

Nitraty -nitrogliceryna

Nitraty -nitrogliceryna Nitraty -nitrogliceryna Poniżej wpis dotyczący nitrogliceryny. - jest trójazotanem glicerolu. Nitrogliceryna podawana w dożylnym wlewie: - zaczyna działać po 1-2 minutach od rozpoczęcia jej podawania,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kołacz II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie

Agnieszka Kołacz II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie Postępowanie okołooperacyjne u pacjentów ze stentami wieńcowymi Agnieszka Kołacz II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie Implantacja stentu 5% pacjentów poddawanych jest operacji

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych. wytyczne i praktyka

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych. wytyczne i praktyka Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych wytyczne i praktyka Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Śmiertelność Zmniejszenie śmiertelności w świeżym zawale serca w okresie 2003-2010 20%

Bardziej szczegółowo

Kardiomiopatia takotsubo. Jak duży problem u pacjenta z cukrzycą? Prezentacja przypadku.

Kardiomiopatia takotsubo. Jak duży problem u pacjenta z cukrzycą? Prezentacja przypadku. Małgorzata Zalewska-Adamiec Kardiomiopatia takotsubo. Jak duży problem u pacjenta z cukrzycą? Prezentacja przypadku. Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Kierownik Kliniki:

Bardziej szczegółowo

Zawał bez uniesienia ST -Postępowanie w ostrym okresie kiedy koronarografia i plastyka, jakie leki. Dominik Wretowski

Zawał bez uniesienia ST -Postępowanie w ostrym okresie kiedy koronarografia i plastyka, jakie leki. Dominik Wretowski Zawał bez uniesienia ST -Postępowanie w ostrym okresie kiedy koronarografia i plastyka, jakie leki Dominik Wretowski Postępowanie i agresywność leczenia w OZW-NSTEM powinny opierać się na wczesnej ocenie

Bardziej szczegółowo

Aktywność sportowa po zawale serca

Aktywność sportowa po zawale serca Aktywność sportowa po zawale serca Czy i jaki wysiłek fizyczny jest zalecany? O prozdrowotnych aspektach wysiłku fizycznego wiadomo już od dawna. Wysiłek fizyczny o charakterze aerobowym (dynamiczne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska EKG w stanach nagłych Dr hab. med. Marzenna Zielińska Co to jest EKG????? Układ bodźco-przewodzący serca (Wagner, 2006) Jakie patologie, jakie choroby możemy rozpoznać na podstawie EKG? zaburzenia rytmu

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu

Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu Zakład Medycyny Ratunkowej 02-005 Warszawa ul. Lindleya 4 Kierownik Zakładu Dr n. med. Zenon Truszewski Sekretariat: +48225021323 E-mail: med_ratunkowa.wp.pl Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt

KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt Sprawność fizyczna (fitness) 1. Siła, moc i wytrzymałość mięśniowa (muscular fitness) 2. Szybkość 3. Wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Zbigniew Gugnowski GRK Giżycko 2014 Opracowano na podstawie: Wytycznych ESC dotyczących rozpoznania oraz

Bardziej szczegółowo

Interwencyjne Leczenie STEMI w Polsce w roku 2003 na Podstawie Bazy Danych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK Realizacja Programu Terapeutycznego NFZ

Interwencyjne Leczenie STEMI w Polsce w roku 2003 na Podstawie Bazy Danych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK Realizacja Programu Terapeutycznego NFZ Interwencyjne Leczenie STEMI w Polsce w roku 2003 na Podstawie Bazy Danych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK Realizacja Programu Terapeutycznego NFZ Adam Witkowski, Instytut Kardiologii w Warszawie Paweł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Wacław Karakuła Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii U.M. w Lublinie Kierownik Kliniki prof. Tomasz Zubilewicz Lublin, 27.02.2016 Zespół

Bardziej szczegółowo

Katowice, dn r.

Katowice, dn r. Katowice, dn. 22.10.2016 r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza med. Konrada Kaaza pt.: Ocena czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych hospitalizowanych z powodu

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leki przeciwpłytkowe (ASA, clopidogrel) Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfin, acenocumarol) Leki trombolityczne

Bardziej szczegółowo

OSTRY ZESPÓŁ WIEŃCOWY ORAZ STRATYFIKACJA RYZYKA

OSTRY ZESPÓŁ WIEŃCOWY ORAZ STRATYFIKACJA RYZYKA 9 OSTRY ZESPÓŁ WIEŃCOWY ORAZ STRATYFIKACJA RYZYKA Definicja, etiologia i epidemiologia Ostry zespół wieńcowy (ACS acute coronary syndrome) objawy kliniczne ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego; obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

Stany nadkrzepliwości (trombofilie)

Stany nadkrzepliwości (trombofilie) Stany nadkrzepliwości (trombofilie) DEFINICJA I ETIOPATOGENEZA Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do zakrzepicy żylnej lub (rzadko) tętniczej, związana z nieprawidłowościami hematologicznymi.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w OZW wytyczne z roku 2012, których nadal nie znamy

Postępowanie w OZW wytyczne z roku 2012, których nadal nie znamy rat. med. Adam Stępka Wojewódzka Stacja atownictwa Medycznego w Łodzi Postępowanie w OZW wytyczne z roku 2012, których nadal nie znamy Praca recenzowana Ostre zespoły wieńcowe (ang. acute coronary syndrome

Bardziej szczegółowo

Prewencja wtórna po zawale mięśnia serca w Małopolsce czy dobrze i skutecznie leczymy? Piotr Jankowski

Prewencja wtórna po zawale mięśnia serca w Małopolsce czy dobrze i skutecznie leczymy? Piotr Jankowski Prewencja wtórna po zawale mięśnia serca w Małopolsce czy dobrze i skutecznie leczymy? Piotr Jankowski I Klinika Kardiologii i El. Int. oraz Nad. Tęt. IK CMUJ Kraków piotrjankowski@interia.pl Gdańsk, 24

Bardziej szczegółowo

Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski Ostre zespoły wieńcowe Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 28, 65-90

Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski Ostre zespoły wieńcowe Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 28, 65-90 Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski Ostre zespoły wieńcowe 2004 Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 28, 65-90 2007 Ostre Zespoły Wieńcowe 2004 65 Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski / Katedra

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy doktorskiej. Lek. Krzysztofa Myrdy. W przedstawionej mi do recenzji rozprawie doktorskiej lek. Krzysztof Myrdy próbuje

Ocena rozprawy doktorskiej. Lek. Krzysztofa Myrdy. W przedstawionej mi do recenzji rozprawie doktorskiej lek. Krzysztof Myrdy próbuje Dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Instytut Kardiologii, II Klinika Kardiologii Ul. Kopernika 17,31-501 Kraków Tel.: 1242471 81, Fax: 124247184 E-mail: jacek.legutko@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak Zaburzenia rytmu serca Monika Panek-Rosak załamek P depolaryzacja przedsionków QRS depolaryzacja komór załamek T repolaryzacja komór QRS < 0,12 sek PR < 0,2 sek ROZPOZNAWANIE ZAPISU EKG NA MONITORZE 1.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XVII Indeks wybranych skrótów występujących w monografii... XIX

Przedmowa... XVII Indeks wybranych skrótów występujących w monografii... XIX Spis treści Przedmowa.................................................................................. XVII Indeks wybranych skrótów występujących w monografii................ XIX Część I Wprowadzenie..................................................................................

Bardziej szczegółowo

W powyższym wykazie brakuje: Podania dożylnie amin presyjnych Podania leków przeciwpłytkowych poza aspiryną i przeciwzakrzepowych (heparyna) Zasady

W powyższym wykazie brakuje: Podania dożylnie amin presyjnych Podania leków przeciwpłytkowych poza aspiryną i przeciwzakrzepowych (heparyna) Zasady Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Krajowego Nadzoru Specjalistycznego dotyczące standardów postępowania zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem zawału

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w Ostrych Zespołach Wieńcowych

Postępowanie w Ostrych Zespołach Wieńcowych Postępowanie w Ostrych Zespołach Wieńcowych Rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2009 Mikołaj Kosek Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja

Bardziej szczegółowo

Przewlekła choroba wieńcowa u chorego z cukrzycą typu 2 Miażdżyca uogólniona i inne problemy

Przewlekła choroba wieńcowa u chorego z cukrzycą typu 2 Miażdżyca uogólniona i inne problemy Przewlekła choroba wieńcowa u chorego z cukrzycą typu 2 Miażdżyca uogólniona i inne problemy Jolanta B. Prokop Katedra i Klinika Kardiologii USK Białystok (prezentacja przypadków) Kardiodiabetogia Poznań

Bardziej szczegółowo

XXX lecie Inwazyjnego Leczenia Zawału Serca. ,,Czas to życie

XXX lecie Inwazyjnego Leczenia Zawału Serca. ,,Czas to życie XXX lecie Inwazyjnego Leczenia Zawału Serca,,Czas to życie Mariusz Gąsior III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Opóźnienia czasowe -> Krytyczny moment leczenia

Bardziej szczegółowo

10. Zmiany elektrokardiograficzne

10. Zmiany elektrokardiograficzne 10. Zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowyh 309 Zanim zaczniesz, przejrzyj streszczenie tego rozdziału na s. 340 342. zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowych

Bardziej szczegółowo

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Nieinwazyjne badanie diagnostyczne układu krążenia stanowią podstawową metodę, wykorzystywaną w rozpoznawaniu jak i monitorowaniu

Bardziej szczegółowo

Stany zagrożenia życia w przebiegu nadciśnienia tętniczego

Stany zagrożenia życia w przebiegu nadciśnienia tętniczego Stany zagrożenia życia w przebiegu nadciśnienia tętniczego Nadciśnienie tętnicze Źródło: Wytyczne ESH/ESC dot postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2013 Stratyfikacja łącznego ryzyka sercowo-naczyniowego

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa omdleń

Diagnostyka różnicowa omdleń Diagnostyka różnicowa omdleń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Omdlenie - definicja Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę?

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Piotr Ponikowski Klinika Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Ośrodek Chorób Serca Szpitala Wojskowego we Wrocławiu Niewydolność

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACC/AHA dla STEMI

Wytyczne ACC/AHA dla STEMI Wytyczne ACC/AHA dla STEMI Podsumowanie wytyczne ACC/AHA postępowania z pacjentami z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Podsumowanie wytyczne ACC/AHA postępowania z pacjentami z zawałem serca

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń Omdlenie - definicja Diagnostyka różnicowa omdleń Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie ilości tlenu dostarczonego

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks III Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Uwaga: Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka dla pacjenta są wynikiem zakończenia procedury

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków Aleksandra Jarecka Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie Kierownik Kliniki - prof. dr hab. Piotr

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Jak wspomniano we wcześniejszych artykułach cyklu, strategia postępowania w migotaniu przedsionków (AF) polega albo na kontroli częstości rytmu komór i zapobieganiu

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 731 Poz. 66 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

120 minut dla życia zdążyć sercu na ratunek

120 minut dla życia zdążyć sercu na ratunek 120 minut dla życia zdążyć sercu na ratunek Zawartość Zawartość...1 Wstęp...2 Co to jest miażdżyca?...2 Co to jest zawał serca?...3 Co to jest angioplastyka wieńcowa w zawale serca?...4 Postępowanie i

Bardziej szczegółowo

Farmakoterapia prewencyjna czy warto stosować. Jadwiga Rogało-Szewczyk GRK 2014-09-17

Farmakoterapia prewencyjna czy warto stosować. Jadwiga Rogało-Szewczyk GRK 2014-09-17 Farmakoterapia prewencyjna czy warto stosować Jadwiga Rogało-Szewczyk GRK 2014-09-17 Farmakoterapia prewencyjna Jest obok zmiany stylu życia podstawową metodą prewencji chorób sercowonaczyniowych (ChSN)

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji. lek. Janusz Śledź

Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji. lek. Janusz Śledź Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji lek. Janusz Śledź Kwalifikacja do EPS i ablacji Wnikliwa ocena EKG w czasie arytmii i w czasie rytmu zatokowego Badanie echokardiograficzne EKG m.

Bardziej szczegółowo

Co po zawale? Opieka skoordynowana

Co po zawale? Opieka skoordynowana Co po zawale? Opieka skoordynowana Piotr Jankowski Komisja Promocji Zdrowia Polskie Towarzystwo Kardiologiczne piotrjankowski@interia.pl Warszawa, 25 X 2016 r. Częstość instruowania o postępowaniu w razie

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa - rosnący problem współczesnej kardiologii

Choroba wieńcowa - rosnący problem współczesnej kardiologii Choroba wieńcowa - rosnący problem współczesnej kardiologii Choroby układu sercowo - naczyniowego stanowią przyczynę około połowy wszystkich zgonów w Polsce. W 2001 r. z powodu choroby wieńcowej zmarło

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PAWEŁ MONCZNIK, RAFAŁ DRWIŁA, TOMASZ DAROCHA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII KSS IM. JANA PAWŁA II HISTORIA KONTRAPULSACJI 1958 - Harken i Britwell

Bardziej szczegółowo

Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych.

Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych. Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych. Opracowanie na podstawie danych z 25 Pracowni Echokardiograficznych w Polsce posiadających akredytację Sekcji

Bardziej szczegółowo

Ostre zespoły wieńcowe: Zawał serca z uniesieniem odcinka ST. Dr n. med. Karolina Supeł Dr n. med. Małgorzata Dzięcioł

Ostre zespoły wieńcowe: Zawał serca z uniesieniem odcinka ST. Dr n. med. Karolina Supeł Dr n. med. Małgorzata Dzięcioł Ostre zespoły wieńcowe: Zawał serca z uniesieniem odcinka ST Dr n. med. Karolina Supeł Dr n. med. Małgorzata Dzięcioł Ostre zespoły wieńcowe (OZW) są konsekwencją nagłego zaburzenia równowagi między zapotrzebowaniem

Bardziej szczegółowo

Nowe leki w terapii niewydolności serca.

Nowe leki w terapii niewydolności serca. Nowe leki w terapii niewydolności serca. Michał Ciurzyński Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem A. Leczenie sildenafilem pacjentów

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI REJESTR OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH PL-ACS

OGÓLNOPOLSKI REJESTR OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH PL-ACS OGÓLNOPOLSKI REJESTR OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH PL-ACS Identyfikator Szpitala: _ Nazwa Szpitala: PESEL: Data urodzenia (rrrr/mm/dd): / / Płeć: Mężczyzna Kobieta Dane podstawowe: Numer historii choroby:

Bardziej szczegółowo

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27 Polfa Warszawa S.A. dziękuje Pani doc. dr hab. Idalii Cybulskiej wieloletniemu lekarzowi Instytutu Kardiologii w Aninie za pomoc w opracowaniu niniejszego materiału. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa,

Bardziej szczegółowo