Ostry zespół wieńcowy i zawał serca - wczoraj i dziś. Maciej Lesiak I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ostry zespół wieńcowy i zawał serca - wczoraj i dziś. Maciej Lesiak I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu"

Transkrypt

1 Ostry zespół wieńcowy i zawał serca - wczoraj i dziś Maciej Lesiak I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2 Choroba Niedokrwienna Serca Choruje ok osób w Polsce Powszechne występowanie licznych czynników ryzyka Roczna śmiertelność 2-4%

3 Postaci kliniczne ChNS 1 mln. Polaków Pęknięta blaszka STEMI 50 tys. Polaków AP stabilna AP niestabilna NSTEMI STEMI NSTEMI STEMI ASA Statyny Beta blokery ACEI PCI CABG

4 Czynniki Ryzyka Czynniki dziedziczne Zaburzenia gosp. Lipidowej (cholesterol) Palenie tytoniu Otyłość, brak ruchu Choroby współistniejące nadciśnienie cukrzyca miażdżyca obwodowa

5 Od kiedy wiemy, że cholesterol szkodzi? zmiany miażdżycowe w tętnicach opisane w XVIII wieku przez Brunnera i vol Hallera w 1843 roku Vogel wykazał, iż zasadniczym składnikiem blaszek miażdżycowych jest cholesterol

6 Arch Intern Med Stężenie cholesterolu w surowicy CHOL [mg/ml].

7 Zwężenie przeciętnej średnicy naczyń krwionośnych (mm/rok) Związek między rozwojem miażdżycy tętnic i LDL 0,05 0,04 0,03 Dane z badań nad rozwojem miażdżycy tętnic PLAC REGRESS LCAS CCAIT PLAC 0,02 REVERSAL (P) CCAIT MARS MAAS 0,01 MARS REGRESS placebo 0 LCAS REVERSAL (A) MAAS statyna -0, ,8 2,0 2,3 2,6 2,8 3,1 3,3 3,3 3,8 4,1 4,4 4,6 (A)=atorwastatyna, (P)=prawastatyna mg/dl mmol/l O Keefe JH et al., JACC 2004; 43: LDL

8 % pacjentów ze zdarzeniem wieńcowym Korzyści wynikające z intensywnego leczenia obniżającego stężenie lipidów S-Rx CARE-PL LIPID-PL TNT-10A CARE-Rx HPS-PL LIPID-Rx TNT-80A HPS-Rx WOSCOPS-Rx ASCOT-Rx POSCH-Rx ASCOT-PL AFCAPS-Rx POSCH-PL 4S-PL WOSCOPS-PL LRC-Rx AFCAPS-PL Cholesterol LDL LRC-PL Badania dotyczące prewencji pierwotnej Badania dotyczące prewencji wtórnej Badania HPS dotyczące stosowania statyn badania nieobejmujące statyn (mg/dl) 1,3 1,8 2,3 2,8 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 (mmol/l) Ballantyne CM. Am J Cardiol O Keefe JH et al, JACC 2004

9 Im niżej, tym lepiej Ryzyko względne 3,7 choroby wieńcowej (skala logarytmiczna) 2,9 2,2 1, mg/dl 30% ryzyko choroby wieńcowej 1,3 1, LDL-C (mg/dl) Grundy SM et al. Circulation 2004;110:

10 Zalecenia ATP III Update lipiec 2004 Docelowe wartości LDL-cholesterolu u osób bardzo wysokiego ryzyka - opcjonalny cel leczenia LDL < 70 mg/dl obecność choroby sercowo-naczyniowej z mnogimi ryzyka (zwłaszcza z cukrzycą) osoby z zespołem metabolicznym czynnikami obecność choroby sercowo-naczyniowej z poważnymi i nadal źle kontrolowanymi czynnikami ryzyka (chory nadal palący papierosy) osoby po ostrych zespołach wieńcowych

11 Ryzyko ChNS w % Ryzyko całkowite (%) wystąpienia ChNS w okresie 10 lat, dla stałej wartości LDL-C = 130 mg/dl 20 Mężczyzna lat 50 lat + Nadciśnienie + Papierosy JAMA 2001;285:2486

12 Objawy ChNS Dławica piersiowa stabilna (wysiłkowa)

13 Cel Terapii Stabilnej ChNS Dławica Niedokrwienie Miażdżyca

14 2 cm 2 = 1/ m 2

15 Źródła cholesterolu: synteza i absorpcja wątroba synteza* (~800 mg/d) Cholesterol z żółcią (~1000 mg/d) Cholesterol w diecie (~ mg/d) Absorpcja (~700 mg/d) jelito Wydalane z kałem (~700 mg/day)

16 Jak działają leki obniżające poziom cholesterolu? wątroba synteza* (~800 mg/d) Cholesterol z żółcią (~1000 mg/d) Cholesterol w diecie (~ mg/d) Absorpcja (~700 mg/d) Wydalane z kałem (~700 mg/day) jelito Ezetimib hamuje wchłanianie Statyny hamują syntezę w wątrobie

17 Objawy ChNS Ostry Zespół Wieńcowy - OZW Niestabilna blaszka miażdżycowa z obecnością skrzeplin

18 OZW = miażdżyca + skrzeplina

19 Ostre Zespoły Wieńcowe - OZW całkowite zatrzymanie przepływu krwi przepływ krwi znacznie upośledzony skrzeplina uniesienie odcinka ST w ekg brak uniesienia odcinka ST

20 całkowite zatrzymanie przepływu krwi przepływ krwi znacznie upośledzony uniesienie odcinka ST w ekg brak uniesienia odcinka ST

21 całkowite zatrzymanie przepływu krwi przepływ krwi znacznie upośledzony uniesienie odcinka ST w ekg brak uniesienia odcinka ST

22 Reperfuzja

23 Podsumowanie 23 badań randomizowanych porównujących fibrynolizę z pierwotną PCI (n=7739) Keeley et al. Lancet 2003;361:13

24 Angioplastyka pierwotna najlepsze leczenie zawału serca

25 Angioplastyka pierwotna najlepsze leczenie zawału serca

26 p.wskazania do TT 20% 25 SK 32 % TIMI 3 t-pa 54 % Spontaniczna reperfuzja 10-15% 36

27 100 Pierwotna PCI 99 Brak bezwzgl. p.wskazań TIMI Bez zbędnego leczenia pacjentów z samoistną reperfuzją

28 1000 Zastosowanie pierwotnej PCI zamiast fibrynolizy pozwala uniknąć: >50 zgonów >60 dorzutów zawału >15 krwawień do OUN > 120 nieodwracalnych incydentów

29 STEMI algorytm postępowania Szpital z możliwością PCI Szpital bez możliwości PCI 2 godziny PCI pierwotna możliwość PCI < 2h brak możliwości PCI < 2h fibrynoliza 12 godzin PCI ratunkowa nieskuteczna skuteczna 24 godziny koronarografia Eur Heart J 2008; 29:

30 250 km Strefa fibrynolizy Strefa strategii inwazyjnej Strefa mieszana 2001 POZNAŃ 300 km Wielkopolski Program leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych KALISZ

31 Powiat poznański POZNAŃ Populacja ok szpitali referenc. 2 ośrodki inwazyjne W roku 2002 tylko 34 pacjentów z STEMI leczono fibrynolitycznie Ośrodki nieinwazyjne Ośrodki inwazyjne

32 Organizacja Programu Czas od wystąpienia objawów < 12h STEMI Podejrzenie STEMI Ośrodek inwazyjny Ośrodek referenc. potwierdzenie STEMI

33 Przeżycie odległe po STEMI doświadczenia wielkopolskie 1,00 Skumul. proporcja przeżywających Kaplana-Meiera Pierw. PTCA Kumulowana prop. przeżywających 0,95 0,90 0,85 0,80 p < 0,0001 Actylise Streptokinaza Nie lecz. fibr. 0, miesiące Czas ( miesiące )

34 Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Województwo śląskie Śmiertelność 6-cio miesięczna a sposób leczenia 30,9% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29,4% 18,8% 8,6% 8,5% 3,4% STEMI NSTEMI UA 17,7% 16,1% 4,8% 6,0% Leczenie zachowawcze Tromboliza Leczenie inwazyjne (koronarografia) M. Gierlotka, L. Poloński

35 Europejski projekt (2009) zwiększenie udziału pierwotnej PCI w leczeniu zawału serca do > 70% chorych z STEMI osiągnięcie liczby > 600 zabiegów pierwotnej PCI / milion mieszkańców w większości krajów europejskich zwiększenie liczby ośrodków kardiologii inwazyjnej z dyżurem 24 / 7

36 Primary PCI for STEMI in Europe In Poland 710 primary PCI/million (2008) Widimsky et al. EHJ, November 19, 2009

37 Liczba angioplastyk pierwotnych na milion mieszkańców w krajach Europy 710 rok 2008

38 Koronarografie Koronarografie /mln /mln

39 PCI PCI /mln /mln

40 Liczba wszystkich zabiegów angioplastyki wieńcowej na milion mieszkańców w krajach Europy 2570

41 PCI w ostrym zawale serca (STEMI i NSTEMI)

42 Primary PCI Zone 2001 Poznan District 2002 Kalisz Region 2006 Pila Region 2007 Leszno Region Konin Region POZNAŃ Gniezno

43 Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS Etap II sierpień 2007 grudzień 2008 N = STEMI Leczenie reperfuzyjne - 74% Leczenie reperfuzyjne 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 50% 60% 50% PCI 40% 30% 74% 40% 30% 72% Tromboliza 20% 20% 10% 10% 0% STEMI 0% 2% STEMI

44 Zawał Serca Co może uratować chorego? Szybke wezwanie pomocy i transport do ośrodka kardiologii inwazyjnej z dyżurem 24h / 7 dni w tygodniu wczesne przygotowanie lekami

45 W Europie tylko 51% pacjentów z zawałem serca trafia do szpitala specjalistycznym transportem medycznym

46 Objawy zawału serca Diagnostyka przedszpitalna zespół ratowniczy lekarz I kontaktu decyzja pacjenta karetka transport prywatny Szpital z możliwością PCI Szpital bez możliwości PCI

47 oraz Zawałcz o Swoje Serce Z A W A L C Z O S W O J E S E R C E Kampania społeczna Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

48 Eberswald, rok 1929 Nagroda Nobla 1956 r. Werner Forssmann (zdjęcie z 1970 r.)

49 Cleveland 1958 Mason Sones (zdjęcie z 1982 r.)

50 Zurych Andreas Gruentzig, (zdjęcie z 1978 r.)

51 Zurych Andreas Gruentzig Zurych

52 Podsumowanie Skuteczne leczenie pacjentów z OZW Wczesne rozpoznanie Szybkie podanie odpowiednich dawek leków przeciwpłytkowych i przeciwkrzepliwych Szybka reperfuzja (udrożnienie naczynia) angioplastyka pierwotna

53 Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego 10 maja 2010

120 minut dla życia zdążyć sercu na ratunek

120 minut dla życia zdążyć sercu na ratunek 120 minut dla życia zdążyć sercu na ratunek Zawartość Zawartość...1 Wstęp...2 Co to jest miażdżyca?...2 Co to jest zawał serca?...3 Co to jest angioplastyka wieńcowa w zawale serca?...4 Postępowanie i

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji

Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji ROZDZIAŁ 12 Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji R o z d z i a ł 12 Chirurgiczne z a s a d y Leigh Neumayer i Daniel Vargo Przedoperacyjne przygotowanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale. Inicjator akcji:

Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale. Inicjator akcji: Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale Inicjator akcji: spis treści Wstęp 5 Co to jest zawał serca? 7 ABC... Czyli jak zapobiegać kolejnym zawałom serca 13 Udane życie seksualne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa?

Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa? Nasze forum kardiolodzy i kardiochirurdzy razem/cardiac surgery and cardiology Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa?

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A ISSN 2084 4441 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Redaktor

Bardziej szczegółowo

Początki telemedycyny w województwie kujawsko-pomorskim

Początki telemedycyny w województwie kujawsko-pomorskim Początki telemedycyny w województwie kujawsko-pomorskim Grzegorz Grześk Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UMK Śmiertelność w ZMS bez reperfuzji farmakologicznej/inwazyjnej

Bardziej szczegółowo

Rosnąca ilość informacji możliwych do uzyskania

Rosnąca ilość informacji możliwych do uzyskania TK I MR SERCA niezbędna jakość diagnostyki obrazowej w kardiologii Od kilku lat obserwujemy szczególnie intensywny rozwój metod diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1 Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC Jerry P. Nolan a, *, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent d, Leo L. Bossaert e, Charles Deakin f, Rudolph W. Koster g, Jonathan Wyllie h, Bernd Böttiger

Bardziej szczegółowo

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia?

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? Spis treści: Alarm dla serca! Co to jest miażdżyca, zawał serca i udar mózgu? 3 Jakie są objawy zawału serca i udaru mózgu? 4 Co robić jeśli

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Kardiologia Polska 2013; 71, supl. III: 27 118 DOI: 10.5603/KP.2013.0177 ISSN 0022 9032 Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

Witamy w Programie EuroAction

Witamy w Programie EuroAction Dbając o swoje serce Witamy w Programie EuroAction EuroAction to program, który ma na celu pomóc Panu(i) oraz Państwa partnerom i bliskim krewnym ograniczyć ryzyko kolejnych przypadków chorób serca w rodzinie.

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW

JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW KLINIKA WAD NABYTYCH SERCA INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE? PORADNIK DLA PACJENTÓW Prof. dr hab. med. Janina Stępińska Lek. Ewa Poniatowska

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo

Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo I INTENSYWNA OPIEKA ANESTEZJOLOGIA Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo Analiza pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia przyjmowanych na oddział intensywnej terapii

Bardziej szczegółowo

Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE

Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia

Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia Wojciech Drygas 1, Anna Jegier 2 1 Zakład Medycyny Zapobiegawczej 2 Samodzielna Pracownia Medycyny Sportowej Katedra Medycyny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9 KPMG w polsce Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób

Bardziej szczegółowo

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione)

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Urszula Cisoń-Apanasewicz Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Proces pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu studium indywidualnego przypadku

Proces pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu studium indywidualnego przypadku Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne 2012, Tom 1, Numer 2, Strony 76-82 Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne THE JOURNAL OF NEUROLOGICAL AND NEUROSURGICAL NURSING eissn 2299-0321

Bardziej szczegółowo

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Kłosiewicz-Latoszek Artykuły poglądowe L. Otyłość / jako review problem papers społeczny, zdrowotny i leczniczy 339 Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Obesity as a social, medical and

Bardziej szczegółowo

Farmacja. Opieka. przyszłości. praktyczna. Straszyć czy zachęcać Jak mobilizować pacjenta do kontaktu z lekarzem

Farmacja. Opieka. przyszłości. praktyczna. Straszyć czy zachęcać Jak mobilizować pacjenta do kontaktu z lekarzem PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 1-2 (72) Styczeń-Luty 2014 Cena: 6,70 zł psychologia Straszyć czy zachęcać Jak mobilizować pacjenta

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki Tomasz Zdrojewski, Alicja Kowalisko 5, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski, Wiktor Januszko 1, Michał Kąkol, Piotr Bandosz, Małgorzata Wasilewska 3, Arkadiusz Szalewski 4, Alicja Gasińska 1,

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia Waldemar Machała Intensywna Terapia. Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe. Intensywna terapia w neurochirurgii. Wykład nr 3 Intensywna Terapia II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo