PROJEKT INTERMEDIALNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT INTERMEDIALNY"

Transkrypt

1 PROJEKT INTERMEDIALNY WARSZAWA, DNIA 24 MAJA 2011 ROKU

2 PROJEKT INTERMEDIALNY PLAYMAKERS Projekt intermedialny PLAYMAKERS to przedsięwzięcie mające na celu: stworzenie telewizyjnej platformy internetowej dedykowanej grupie osób zainteresowanych szeroko rozumianą cyberkulturą (w tym sportami elektronicznymi) oraz skomercjalizowanie dotychczas niezagospodarowanego rynku materiałów audiowizualnych w internecie. Przedsięwzięcie ma charakter innowacyjny w skali Europy i polega na stworzeniu przedsiębiorstwa, które zajmie pozycję lidera na rynku szeroko rozumianych usług telewizyjnych emitowanych za pośrednictwem internetu, przy zastosowaniu nowatorskiego podejścia do emisji, dystrybucji i komercjalizacji kontentu wideo, w tym wiązania z nimi treści reklamowych. Obecnie spółka realizuje ten cel poprzez produkcję i emisję najwyższej jakości materiałów audiowizualnych (również w technologii 3D) we współpracy z wiodącymi dziennikarzami branżowymi oraz partnerami technologicznymi i medialnymi. Prowadzone działania marketingowe tworzą wokół tych programów lojalną społecznośd użytkowników najbardziej dynamicznej grupy odbiorców treści o dochodach znacznie przekraczającej średnie wartości. W kolejnych etapach spółka stworzy własną zdecentralizowaną platformę emisyjną i dystrybucyjną, która umożliwi nie tylko poszerzenie zakresu produkowanych programów (w tym organizację i komercjalizację rynku sportów elektronicznych w Polsce), ale również komercjalizację materiałów audiowizualnych emitowanych w internecie nie tylko przez spółkę, ale również osoby trzecie (broker reklam wideo). Zwieoczeniem powyższych działao będzie stworzenie cyberkulturowego telewizyjnego kanału tematycznego na cyfrowym multipleksie. Przy zachowaniu tylko obecnych źródeł przychodów, skumulowany przychód PLAYMAKERS w okresie siedmiu lat przekroczy 35 mln zł, przy zysku netto wynoszącym około 15 mln zł. Skuteczna realizacja prezentowanej strategii rozwoju i pozyskanie nowych źródeł przychodu pozwoli zwiększyd te parametry nawet kilkukrotnie. Projekt przewiduje obecnie dwie zasadnicze fazy finansowania udziałowego: 1. finansowanie zalążkowe: a) pre-ipo w kwocie ok. 0,2 mln zł [05/2011] depozyt konwertowany na akcje oraz b) emisja prywatna na rynku NewConnect w kwocie ok. 0,5 mln zł [07/2011], pozyskane od wybranych inwestorów finansowych, mające na celu rozwinięcie produkcji i emisji pakietu formatów telewizyjnych w internecie, poszerzenie redakcji oraz budowę platformy emisyjnej i dystrybucyjnej, a także uruchomienie działao w zakresie organizacji rynku sportów elektronicznych i komercjalizacji rynku kontentu wideo w internecie; 2. finansowanie docelowe w kwocie ok. 1,5-2,5 mln zł, pozyskane w horyzoncie około 6 miesięcy od debiutu giełdowego, w wyniku emisji prywatnej na rynku NewConnect, które pozwoli na osiągnięcie docelowej skali przedsięwzięcia i jego trwałej rentowności. W horyzoncie od 2 do 3 lat, po osiągnięciu pełnej rentowności i stabilności, spółka planuje pozyskanie docelowego inwestora branżowego. Niniejszy dokument przedstawia szczegółowy model działania oraz możliwości inwestycji w projekt intermedialny PLAYMAKERS na etapie fazy pre-ipo finansowania zalążkowego. Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 2 z 30

3 CZY WIESZ, ŻE? Przychody ze sprzedaży najpopularniejszych gier przekraczają na świecie nawet 1 mld USD za jeden tytuł; w historii kina tylko 7 hollywoodzkich produkcji może pochwalid się takimi przychodami! Promocje gier wyglądają dziś jak premiery najlepszych filmów i książek; premiera polskiej gry Wiedźmin 2 odbyła się tuż przed północą w 6 galeriach handlowych w Polsce i towarzyszyły jej liczne atrakcje i niespodzianki oraz ogromne zainteresowanie graczy i mediów! Turnieje gier komputerowych organizowane są na świecie w profesjonalne ligi; w eliminacjach największych turniejów uczestniczą setki tysięcy graczy z prawie 100 krajów, a nagrody liczone są w setkach tysięcy USD; w World Cyber Games udział wzięło ponad 1 milion graczy! PLAYMAKERS przygotowuje relacje z największych międzynarodowych festiwali cyberkulturowych, które mają byd transmitowane również w kanałach otwartych telewizji publicznych! Już pierwsze odcinki GameStory wyemitowane przez PLAYMAKERS miały oglądalnośd porównywalną z istniejącym od 10 lat stworzonym przez Cyfrę+ telewizyjnym blokiem tematycznym Hyper poświęconym grom komputerowym! Według raportu PwC polski rynek reklamy w internecie wart był w 2010 roku prawie 1,6 mld zł, przy wzroście aż o 17 proc.; sam segment reklamy wideo, który komercjalizuje PLAYMAKERS, rośnie w imponującym tempie przekraczającym 150 proc. rocznie; w bieżącym roku domy mediowe prognozują jeszcze bardziej dynamiczne wzrosty! Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 3 z 30

4 PRZEDMIOT I ETAPY DZIAŁALNOŚCI PROJEKTU PLAYMAKERS PLAYMAKERS koncentruje się aktualnie na produkcji zaawansowanych materiałów audiowizualnych (również w technologii 3D) tzw. kontentu wideo premium do emisji w sieci internet. Powyższe materiały mają przeważnie formę cyklicznych programów TV prowadzonych przez znanych dziennikarzy branżowych, łączących treści fabularne i animowane, dopasowanych w stylistyce i długości do użytkowników poszczególnych serwisów wideo w internecie. Oferta programowa PlayMakersTV obejmuje obecnie pięd bloków tematycznych: NET, GA- ME, POP, TECH i BIZ. W swoich obecnych działaniach PLAYMAKERS uwzględnia fakt, iż w czasie korzystania z sieci internauci korzystają z różnych form oglądania programów wideo, przy czym dla dużej części z nich internet jest głównym źródłem takich materiałów. W większości jest to bowiem nowe pokolenie, urodzone już w świecie komputerów, komórek, youtube, googlowania, tweetowania i bycia na fejsie. To właśnie pokolenie cyfrowych tubylców będzie decydowało już za chwilę o dominującym sposobie konsumowania mediów i korzystania z czasu wolnego. Dlatego PLAYMAKERS dociera do swoich odbiorców w miejscach (serwisach) i sposobie (sied, mobilne aplikacje, telefony smartphone, tablety, docelowo konsole do gier i najnowszej generacji telewizory z dostępem do internetu) dla nich najbardziej odpowiednich. Sied emisyjna programów PLAYMAKERS już dziś tworzona jest przez topowe serwisy w swoich kategoriach tematycznych (m.in. Agora, Wirtualna Polska, uznane serwisy growe). Emisja przez sprawdzone serwisy pozwala na zbudowanie w krótkim czasie i przy stosunkowo niewielkich nakładach na działania marketingowe bardzo dużego wstępnego zasięgu technicznego (porównywalnego z platformami satelitarnymi i sieciami kablowymi dostarczającymi programy TV). Dodatkowym argumentem przemawiającym za formułą wstępnej rozproszonej dystrybucji programów w oparciu o współpracę z partnerami medialnymi jest budowa zasięgu brandu PlayMakersTV w kontekście pozycjonowania w największych wyszukiwarkach (Google, Bing) poprzez stworzenie systemu powiązao pomiędzy emitowanym materiałem, a siecią partnerów o wysokich notowaniach w rankingu Google (w tym przede wszystkim serwisami Agory i Wirtualnej Polski). Oprócz opracowania formatów telewizyjnych dla już produkowanych lub emitowanych programów, spółka rozpoczęła pracę nad kolejnymi pięcioma formatami, co jeszcze w pierwszej połowie 2011 roku pozwoli emitowad PLAYMAKERS aż 13 stałych, niezależnych, cyklicznych programów TV w internecie. Szczegółową ofertę programową, zapowiedzi nowych materiałów oraz już wyemitowane odcinki znajdą Paostwo na stronie Niezależnie od już prowadzonej produkcji i emisji programów, spółka zakooczyła tworzenie projektu oraz wersji beta własnej internetowej platformy emisyjnej. Powyższe działania stanowią etap 1. strategii rozwoju spółki, mającej na celu uzyskanie pozycji lidera w produkcji i komercjalizacji usług telewizyjnych w internecie. Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 4 z 30

5 Działając w segmencie tematyki cyberkulturowej, PLAYMAKERS chce wypromowad w etapie 2. własną internetową platformę emisyjną (której projekt oraz wersja beta zostały już stworzone), aby mied dodatkowo możliwośd kontrolowania procesu nadawania programów TV z własnej inicjatywy do określonych odbiorców oraz dad możliwośd osadzania kontentu wideo w hobbystycznych blogach. Działania takie mają wzmacniad więzi ze społecznością odbiorców oraz zwiększad możliwości dystrybucyjne (również w kontekście komercjalizacji treści). Z platformą emisyjną będzie łączyła się platforma dystrybucji materiałów audiowizualnych umożliwiająca ich komercjalizację, która będzie miała charakter serwisu B2B kierowanego do branży medialnej i finansowej. W etapie 3., po uzyskaniu masy krytycznej dzięki własnym produkcjom i platformie emisyjnej oraz budowie marki PlayMakersTV, spółka równolegle podejmie działania mające na celu: dalsze poszerzenie oferty programowej, w tym przede wszystkim zorganizowanie i zagwarantowanie sobie praw do rynku sportów elektronicznych w Polsce (turnieje gier komputerowych), którego wartośd na świecie liczona jest w setkach milionów dolarów, a w Polsce pozostaje praktycznie nierozwinięty, włącznie z brakiem jakichkolwiek rozwiązao systemowych i komercyjnych oraz główną fazę komercjalizacji kontentu audiowizualnego nadawanego w internecie również przez osoby trzecie, w tym zakooczenie prac nad uruchomieniem własnego, nowatorskiego wideo ad-serwera oraz stworzenie lub współpracę z brokerem reklamy wideo w internecie. Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 5 z 30

6 Etap 4., stanowiący zwieoczenie prac nad poszerzeniem zakresu produkcji i komercjalizacji kontentu, polega na stworzeniu przez PLAYMAKERS z wybranym partnerem medialnym rozbudowanego bloku tematycznego poświęconego tematyce cyber- i techno kulturowej, emitowanego w cyfrowej telewizji naziemnej w standardzie DVB-T (multipleks cyfrowy). Blok ten zostanie docelowo przekształcony w pełnowymiarowy telewizyjny kanał tematyczny. Możliwości produkcyjne niezbędne do rozpoczęcia realizacji tego etapu spółka osiągnie na początku 2012 roku. Obecnie pozyskiwane środki finansowe zostaną przeznaczone na: dalszą rozbudowę zdolności produkcyjnych oraz emisję i marketing programów (zakooczenie etapu Q2), stworzenie własnej platformy emisji internetowej oraz platformy dystrybucji cyfrowej (etap Q3) oraz przeprowadzenie niezbędnych analiz rozwojowych oraz przygotowanie i uruchomienie inwestycji związanych z organizacją rynku sportów elektronicznych w Polsce oraz komercjalizacją rynku reklamy wideo w internecie (etap Q4). Do realizacji etapów 3. i 4. PLAYMAKERS już w obecnej fazie prowadzi zaawansowaną akwizycję potencjalnych partnerów (dostawca usług streamingowych, broker reklam wideo, federacja sportów elektronicznych oraz grupa medialna posiadająca miejsce na cyfrowym multipleksie do wykorzystania na blok lub kanał tematyczny). PLAYMAKERS pod względem jakości produkowanego kontentu zajmuje obecnie pozycję lidera materiałów audiowizualnych w zakresie cyber- i technokultury emitowanych w internecie. Utrzymanie działalności w tym zakresie, poparte rozwojem własnej internetowej platformy emisyjnej oraz platformy dystrybucji cyfrowej pozwoli osiągnąd estymowane w niniejszym dokumencie parametry przychodowe (skumulowany przychód w okresie siedmiu lat przekraczający 35 mln zł, przy zysku netto wynoszącym około 15 mln zł). Tym niemniej największy potencjał przychodowy spółki określają działania realizowane w etapach 3. i 4., dla których obecne działania stanowid mają jedynie bazą niezbędną do przekroczenia masy krytycznej produkowanego i emitowanego kontentu wideo oraz pozycji marki PlayMakersTV. Komercjalizacja rynku sportów elektronicznych w Polsce oraz rynku materiałów audiowizualnych emitowanych w internecie przez osoby trzecie (przy szacowanym udziale PLAYMAKERS w tym rynku na docelowym poziomie 20 proc.), uzupełnione o uruchomienie bloku tematycznego w ramach telewizyjnego kanału tematycznego na cyfrowym multipleksie, pozwolą powyższe prognozy zwiększyd nawet kilkukrotnie. Należy przy tym podkreślid, iż w punktu widzenia zagospodarowania powyższych rynków kluczowy jest czynnik czasu, w związku z obecną niewielką ich penetracją przez konkurencję, umożliwiającą stosunkowo szybką budowę zasięgu i marki przy ograniczonych nakładach kapitałowych. Szczegółowe założenia projektu PLAYMAKERS oraz jego zespół, kompetencje i aktywa zostały opisane w kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu. Uzasadnienie przyjętej ścieżki rozwoju, oparte o analizę wybranych sektorów docelowych (cyber- i technokultura, gry elektroniczne, rynek reklamy wideo w internecie oraz telewizyjne kanały tematyczne) znajduje się w sekcji systematyzującej otoczenie rynkowe przedsięwzięcia. Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 6 z 30

7 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU PLAYMAKERS 1. Produkcja, we współpracy z wiodącymi dziennikarzami branżowymi, najwyższej jakości programów telewizyjnych (w tym materiałów wykonanych w technologii 3D), przeznaczonych do emisji przede wszystkim w internecie, dedykowanych grupie osób zainteresowanych elektroniczną rozrywką oraz cyber- i technokulturą. 2. Stworzenie szczegółowych modeli biznesowych związanych z poszczególnymi etapami dystrybucji produkowanych treści: stworzenie zdecentralizowanego modelu dystrybucji programów spółka jest na etapie tworzenia sieci emisyjnej w oparciu o współpracę z wiodącymi portalami tematycznymi (Grupa Agora, Grupa Wirtualna Polska, Grupa Axel Springer, Iplex), pozwalającej na dostarczanie użytkownikom treści produkowanych w jakości HD; wokół prezentowanych treści rozwijane są mechanizmy społecznościowe, wykorzystujące również telefonię mobilną i tablety, celem szybszego pozyskania użytkowników dla tworzonego w etapie 4. projektu wiodącego kanału tematycznego oraz budowy na jego bazie silnego brandu medialnego; sprzedaż programów do telewizji otwartych spółka prowadzi negocjacje z kilkoma stacjami telewizyjnymi bazując na zainteresowaniu tematyką cyber- i techno kulturową; umowy mają dotyczyd sprzedaży praw do emisji wybranych programów i formatów; sprzedaż programów do platform emisji mobile / broadband spółka rozpoczęła etap negocjacji z jednym z pierwszych na rynku polskim dostawców cyfrowej telewizji kablowej oraz z jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych; umowy mają dotyczyd sprzedaży bloków programowych; współpraca z operatorem telewizji mobilnej w standardzie DVB-H w związku z uzyskaniem przez spółkę Info-TV-FM koncesji na utworzenie minimum 16 kanałów, w ramach projektu zakładane są działania zmierzające do utworzenia kanału tematycznego w ramach powstającej telewizji mobilnej; produkcja i sprzedaż programów z myślą o najnowszej generacji terminalach telewizyjnych spółka zakłada realizację programów oraz wdrożenie dedykowanej technologii pozwalającej na emisję treści w ramach telewizorów najnowszej generacji (m.in. Samsung InternetTV, Sony Bravia, Panasonic) oraz programów dedykowanych usłudze PlayStationNetwork w technologii 3D; Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 7 z 30

8 współpraca z operatorami cyfrowej telewizji naziemnej w standardzie DVB-T spółka prowadzi zaawansowane rozmowy na temat stworzenia cyber- i technokulturowego bloku tematycznego dla właściciela kanału na multipleksie cyfrowym, docelowo rozwijanego w pierwszy kanał tematyczny o tematyce cyber- i technokulturowej. 3. Organizacja i komercjalizacja rynku sportów elektronicznych w Polsce we współpracy z tworzoną federacją sportów elektronicznych, gwarantująca prawa transmisyjne i komercyjne do tego przedsięwzięcia dla PLAYMAKERS. 4. Stworzenie nowatorskiego modelu komercjalizacji rynku materiałów audiowizualnych emitowanych w internecie, również przez osoby trzecie. System ten oparty jest o tworzone platformy emisyjne i dystrybucyjne oraz autorskie oprogramowanie wideo adserwera umożliwiające automatyczne brandowanie kontentu wideo i wiązanie go ze sprofilowanymi materiałami reklamowymi (breaki reklamowe, belki reklamowe, kampanie odsłonowe, reklamy holograficzne). Opracowany model przewiduje również komercjalizację materiałów audiowizualnych opartą o ściśle sprofilowane działania sponsoringowe, product placement czy advertorialowe (produkty dedykowane i na zlecenie). Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 8 z 30

9 ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 9 z 30

10 OFERTA PROGRAMOWA BLOKI TEMATYCZNE Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 10 z 30

11 OFERTA PROGRAMOWA PROGRAMY blok tematyczny: GAME Tytuł Prowadzący Tematyka Częstotliwośd Szczegóły GameStory Piotr Maokowski Historia elektronicznej rozrywki 15 min / dwutygodnik E-Sporter Kuba Klawiter Sporty elektroniczne 15 min / dwutygodnik Faktogram Michał Zdancewicz Najświeższe informacje ze świata gier 12 min / tygodnik blok tematyczny: NET Tytuł Prowadzący Tematyka Częstotliwośd Szczegóły Przeglądarka Mikołaj Szymiec Przegląd wydarzeo z internetu 10 min / tygodnik NetXpress Natalia Pötner Wiadomości ze świata WWW 7 min / tygodnik blok tematyczny: BIZ Tytuł Prowadzący Tematyka Częstotliwośd Szczegóły GameBiz Barbara Strzyżewska Raport z branży elektronicznej rozrywki 10 min / tygodnik NewConnector Michał Faber Relacje z rynku NewConnect 10 min / tygodnik GamesBreakers Zygmunt Miłoszewski Kulturowy wymiar gier komputerowych 15 min / miesięcznik blok tematyczny: TECH Tytuł Prowadzący Tematyka Częstotliwośd Szczegóły Fenomen Marek Ścibior Analiza technokulturowej współczesności 12 min / dwutygodnik Technostruktura Karol Jałochowski Współczesny świat w naukowych ramach 15 min / miesięcznik Futuroskop Edwin Bendyk Prognoza zmian cywilizacyjnych w XXI w. 12 min / miesięcznik blok tematyczny: POP Tytuł Prowadzący Tematyka Częstotliwośd Szczegóły Toplister Anna Drzazga Informacje kulturalne na weekend 10 min / tygodnik Kontroler Małgorzata Kosik Zabawa przy konsoli do gier z całą rodziną 15 min / dwutygodnik Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 11 z 30

12 PLAN MARKETINGOWY Spółka PLAYMAKERS zakłada daleko idącą decentralizację emisji własnych treści poprzez wytworzenie szerokiego zasięgu technicznego we współpracy z portalami horyzontalnymi, serwisami specjalistycznymi i najbardziej opiniotwórczymi blogerami branżowymi. W tym celu zostaną podpisane umowy emisyjne gwarantujące osiągnięcie zakładanych wskaźników zasięgu technicznego. Plan marketingowy zakłada cross-promocję poszczególnych formatów TV oraz autopromocję przy wykorzystaniu możliwości emisyjnych pozyskanych partnerów. Każdy z produkowanych przez PLAYMAKERS formatów TV będzie posiadał swoją własną strategię wiązania grup społecznościowych. Dodatkowym elementem strategii marketingowej jest promocja osób prowadzących programy TV. Zakłada się stworzenie własnego systemu kreowania gwiazd (ekspertów), których wizerunki w serwisach społecznościowych oraz serwisach dedykowanych danym programom TV będą kumulacyjnie wzmacniały działania marki. PLAYMAKERS podejmuje w szczególności działania zmierzające do plasowania swoich prowadzących jako ekspertów branżowych w mediach tradycyjnych. Należy tutaj zaznaczyd, że większośd pozyskanych współpracowników już posiada taki status i może byd traktowana jako walor podnoszący pozytywne postrzeganie marki PLAYMAKERS. PLAYMAKERS planuje współorganizację branżowej konferencji dla marketerów pod roboczym tytułem GameBiz oraz wydanie raportu na wyżej wymieniony temat. Realizacja powyższych celów, wraz z promocją oferty handlowej wśród domów mediowych, zostanie uzupełniona przez działania pozycjonujące w internecie poszczególne formaty TV i ich prowadzących. W kolejnych kwartałach, po pozyskaniu obydwu faz finansowania zalążkowego, prowadzona będzie kampania wizerunkowa w internecie za pośrednictwem witryn emitujących produkcje PLAYMAKERS oraz komplementarnych treściowo sieci tematycznych. Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 12 z 30

13 PLAN MARKETINGOWY: CASE STUDY PROGRAM GAMESTORY" Start emisji programu: dnia 5 maja 2011 roku, Bardzo dobry odbiór w mediach oraz ze strony widzów, Emisja w największych polskich portalach (w tym m.in. w Grupie Agora i Grupie Wirtualna Polska), Emisja zrealizowana w najnowszej technologii (HD z możliwością oglądania także w urządzeniach mobilnych telefony smartphone i tablety), Uruchomiony dedykowany serwis internetowy, Uruchomiony dedykowany profil społecznościowy, Działania PR w ramach promocji marki GameStory, Oglądalnośd odcinka pilotowego: ponad widzów/tydzieo. Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 13 z 30

14 PROFILE ZAŁOŻYCIELI Bogusław Białoskórski * 72+ Prezes Zarządu PlayMakers S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellooskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z projektami medialnymi i internetowymi (Radio Flash / Radio Blue dyrektor naczelny); założyciel i współwłaściciel agencji interaktywnej ZIA - realizacja pionierskich zleceo dla ING Bank Śląski i TVP *pierwszy bankowy serwis WAP / pierwsze licytacja on-line B2B / system zliczania GRP on-line TVP]. W latach freelancer - doradztwo intermedialne (m.in. prace nad Polskim Kinem Familijnym Waldemara Dzikiego). Krzysztof Augustyn * 76+ Wiceprezes Zarządu PlayMakers S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie Studia na wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada bogate doświadczenie z zakresu zarządzania projektami internetowymi. Wdrożył największy w Polsce serwis o tematyce rozrywkowej z zakresu gier komputerowych w ramach portalu Wirtualna Polska oraz nadzorował projekt oraz wdrożenie pionierskiego projektu streamingu wideo w technologii High Definition. Rozpoczynał swą karierę zawodowa w roku 1993 tworząc gry komputerowe na platformy 8-bitowe. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu technologii internetowych. Od 2007 roku pracował jako koordynator jednego z największych serwisów internetowych z sektora rozrywkowego (www.gry.wp.pl), zarządzając wieloosobowym zespołem oraz realizując strategie rozwojowe. Maria Górecka-Warhoł * 57+ Wiceprezes Zarządu PlayMakers S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej, dawnej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Mediator gospodarczy. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem ( Dyrektor Biura Reklamy TVP, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający RMB Polska, członek Zarządu i Dyrektor Generalny Point-s Polska sp. z o.o.). Posiada szeroką wiedzę ekspercką z obszaru zintegrowanej komunikacji marketingowej, prowadzenia negocjacji handlowych, zarządzania budżetami marketingowymi oraz formułowania strategii przedsiębiorstw. Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 14 z 30

15 WŁADZE SPÓŁKI PLAYMAKERS S.A. W ORGANIZACJI W WARSZAWIE Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 15 z 30

16 PROFILE KLUCZOWYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW Piotr Maokowski Rola w projekcie: prowadzący i scenarzysta programu GameStory Autor książki o historii gier wideo Cyfrowe Marzenia. Organizator festiwalu filmu grozy. Redaktor w pierwszych polskich pismach związanych z tematyką gier komputerowych Secret Service oraz Reset. Marek Ścibior Rola w projekcie: scenarzysta programu Fenomen Wieloletni redaktor Polityki odpowiedzialny za rozwój serwisu internetowego i multimediów. Były dziennikarz Gazety Wyborczej. Zygmunt Miłoszewski Rola w projekcie: prowadzący i współscenarzysta programu GamesBreakers Stały felietonista Newsweeka. Autor aktualnie ekranizowanych dwóch poczytnych powieści kryminalnych. Olaf Szewczyk Rola w projekcie: stały komentator programu GamesBreakers Stały felietonista Przekroju. Wcześniej związany z Dziennikiem Gazetą Prawną, gdzie pisywał dla dodatku Kultura. Specjalizuje się w tematyce gier komputerowych. Edwin Bendyk Rola w projekcie: prowadzący i scenarzysta programu Futuroskop Stały felietonista Polityki. Autor nagrodzonego przez Press bloga dziennikarskiego. Szef Instytutu Badao nad Przyszłością Collegium Civitas. Karol Jałochowski Rola w projekcie: współscenarzysta i prowadzący program Technostruktura Dziennikarz naukowy Polityki. Autor licznych wideo-wywiadów z noblistami. Filip Kowalik Rola w projekcie: współscenarzysta i stały komentator programu GameBiz Dziennikarz Forbesa. Ekspert medialnych i energetycznych rynków światowych. Małgorzata Kosik Rola w projekcie: prowadząca program Kontroler Piosenkarka, prezenterka telewizyjna i aktorka niezawodowa. Prowadziła programy między innymi w TVP, Polsat i TV4. Marcin Rotkiewicz Rola w projekcie: współscenarzysta i prowadzący program Technostruktura Dziennikarz naukowy Polityki. Stypendysta MIT dla najlepszych dziennikarzy naukowych. Wszelkie prawa zastrzeżone (c)2011 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 16 z 30

17 Piotr Karnaszewski Rola w projekcie: stały komentator w programie GameBiz Dziennikarz Forbesa. Komentator w biznesowych programach telewizyjnych. Dr Mirosław Filiciak Rola w projekcie: stały komentator/ekspert programów GamesBreakers, GameStory i GameBiz Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada internet i gry komputerowe. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej pełni funkcję kierownika Centrum Badao nad Kulturą Popularną, które zrealizowało badania i na ich podstawie opracowało raport Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo młodych Polaków w kulturze nowatorski, etnograficzny opis codzienności młodych ludzi dorastających w świecie cyfrowych technologii. Prowadzi zajęcia z zakresu nowych mediów, popkultury i kultury audiowizualnej. Dr Dominik Batorski Rola w projekcie: stały komentator/ekspert programu Fenomen Socjolog. Adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Rady Monitoringu Społecznego, przygotowującej cykl badao Diagnoza Społeczna. Stworzył moduł Diagnozy poświęcony uwarunkowaniom, sposobom i konsekwencjom korzystania z nowych technologii. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (lata 2006 i 2007). Członek Ośrodka Badao Politycznych w Instytucie Studiów Społecznych UW. Michał Faber Rola w projekcie: prowadzący program NewConnector Prowadzi biznes.net - społecznościowy portal dla profesjonalistów służący do zarządzania kontaktami, nawiązywania dobrych relacji i rozwoju zawodowego. Specjalizuje się w rozwoju biznesu w zakresie marketingu i sprzedaży. Kuba Klawiter Rola w projekcie: organizacja produkcji oraz prowadzący program E-Sporter Prezenter radiowy i telewizyjny. Pracował w młodzieżowym radiu Kiss FM. Prowadził m.in. program Big Brother 5 w telewizji TV. Wszelkie prawa zastrzeżone (c)2011 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 17 z 30

18 KOMPETENCJE PRODUKCYJNE / POSTPRODUKCYJNE Spółka posiada kompetencje oraz zaplecze technologiczne pozwalające na realizacje m.in.: produkcji oprawy programów telewizyjnych, produkcji wirtualnej scenografii, organizacji produkcji oraz produkcji najwyższej jakości programów telewizyjnych, w tym również w technologiach HD oraz 3D, produkcji animacji 3D, projektowania i produkcji serwisów internetowych, tak w wersjach tradycyjnych, jak również mobilnych, produkcji aplikacji dedykowanych, także na urządzenia mobilne. Rafał Pietrowicz Koordynator produkcji audiowizualnej Wieloletni producent audiowizualny, koordynator i producent między innymi oprawy wizualnej telewizji internetowej Wirtualnej Polski. Twórca i koordynator produkcji wirtualnych scenografii do wszystkich programów PlayMakersTV. Wszelkie prawa zastrzeżone (c)2011 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 18 z 30

19 OTOCZENIE BIZNESOWE PROJEKTU PLAYMAKERS Spółka prowadzi działalnośd w najbardziej innowacyjnej części biznesu elektronicznej rozrywki, o stale zwiększającej się dynamice wzrostu. Segment Technologie-Media-Telekomunikacja na całym świecie należy do awangardy tak pod względem ilości obrotu, jak jakości świadczonych usług, stanowiąc jednocześnie mózg i krwioobieg światowej gospodarki. Znaczące kompetencje zespołu PLAYMAKERS będą odgrywały kluczową rolę w nasilającym się również na polskim rynku procesie konwergencji mediów, technologii i systemów telekomunikacyjnych. Dla PLAYMAKERS w rozwijanym przedsięwzięciu najważniejsze są czynniki wspierające w postaci wzrastających obrotów we wszystkich poniższych segmentach. Komputery, gadżety i internet Cały świat żyje nowymi gadżetami, takimi jak ipody, iphone y i ipady. Niezwykle dynamicznie rozwija się szerokopasmowy (w tym światłowodowy) oraz mobilny dostęp do internetu (perspektywa wdrożenia w krótkim czasie ultraszybkiego dostępu opartego o technologie LTE). Nieuchronnie postępuje również proces digitalizacji treści cyfrowych i ich dystrybucji w postaci plików cyfrowych (np. audiobooki, serwisy video on demand, tabletyzacja czytelnictwa, platformy dystrybucyjne gier Steam i Gog). Dokonuje się również publiczny proces cyfryzacji nadawania telewizji. Przy jednoczesnej fragmentaryzacji programów telewizyjnych można zaryzykowad twierdzenie, że prawie każda grupa społeczna (hobbystyczna) będzie posiadad swój telewizyjny kanał tematyczny, bo takowy serwis internetowy już ma lub za chwilę mied będzie. Elektroniczna rozrywka Dzięki takim urządzeniom jak nowoczesne kontrolery ruchu (Nintendo Wii, PlayStation Move, Microsoft Kinect) oraz grom całkowicie nowego typu (jak np. Guitar Hero, której przychód ze sprzedaży przekroczył miliard dolarów) świat gier wyszedł z niszy nastolatków i komputerowych geeków i stał się centrum wspólnej domowej rozrywki. Na rynku gier przeglądarkowych, jak podaje Alawar Entertainment, gry tego typy szybko zyskują popularnośd, bo charakteryzują się prostymi zasadami i tym, że nie trzeba poświęcid im wiele czasu. Jeśli chodzi o segment wiekowy, to najczęściej w gry casual w naszym kraju grają osoby po trzydziestce (36 proc. użytkowników). Aż 26 proc. to osoby, które mają ponad 50 lat. Najszybciej rośnie udział dorosłych w przedziale wiekowym lat, maleje wśród młodzieży (14-19 lat). Polskojęzyczni użytkownicy aż w ponad połowie przypadków wybierają gry polegające na odkrywaniu ukrytych obiektów. 18 proc. to gry na czas. Wszelkie prawa zastrzeżone (c)2011 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 19 z 30

20 Wzrost czasu poświęcanego na korzystanie z uroków elektronicznej rozrywki domowej i włączenie się do grupy użytkowników młodych wykształconych kobiet z dużych średnich miast rokuje wyjątkowo dobrze dla producentów gier i elektronicznych gadżetów, ale także produkcji urozmaiconych programów TV o tej tematyce. Rynek gier sprzedawanych on-line został wyceniony na około 23,5 mld dolarów. Z kolei analitycy z DFC Intelligence, firmy zajmującej się badaniem stanu finansowego branży, prognozują, że same dochody ze sprzedaży gier wideo w 2015 roku osiągną sumę aż 70 mld dol. Wideo w Internecie Internauci oglądają w Internecie coraz więcej materiałów wideo. I nie są to już tylko filmy oglądane legalnie płatnie lub po obejrzeniu reklam lub uczestnictwie w quizach sponsorów seansu. Internauci poszukują coraz lepszych produkcji wideo o charakterze telewizyjnym. Na ich zapotrzebowanie mają odpowiedzied programy produkowane i emitowane przez PLAY- MAKERS. Odbywa się to już za pomocą współpracujących portali, ale również na istniejącej w wersji beta platformie i serwisach konkretnych programów, czego przykładem jest Wszelkie prawa zastrzeżone (c)2011 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 20 z 30

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 14 maja 2015 roku Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 15 maja 2014 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień 7

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. Warszawa, marzec 2013 roku IQ Partners S.A. Raport zawiera: Opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r.

Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r. Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r. I. Zasady rachunkowości Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta e- mail: Strona www: Socializer

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A 2013

I N F O R M A C J A 2013 INFORM A C J A 2013 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku 4 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 132/2014 Z DNIA 18 MARCA 2014 ROKU Na podstawie art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Analiza branży gier w Polsce i w Berlinie Berlin, styczeń 2014 1 Wydawca wersji polskiej: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie. 1.1. Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3.

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo