PROJEKT INTERMEDIALNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT INTERMEDIALNY"

Transkrypt

1 PROJEKT INTERMEDIALNY WARSZAWA, DNIA 24 MAJA 2011 ROKU

2 PROJEKT INTERMEDIALNY PLAYMAKERS Projekt intermedialny PLAYMAKERS to przedsięwzięcie mające na celu: stworzenie telewizyjnej platformy internetowej dedykowanej grupie osób zainteresowanych szeroko rozumianą cyberkulturą (w tym sportami elektronicznymi) oraz skomercjalizowanie dotychczas niezagospodarowanego rynku materiałów audiowizualnych w internecie. Przedsięwzięcie ma charakter innowacyjny w skali Europy i polega na stworzeniu przedsiębiorstwa, które zajmie pozycję lidera na rynku szeroko rozumianych usług telewizyjnych emitowanych za pośrednictwem internetu, przy zastosowaniu nowatorskiego podejścia do emisji, dystrybucji i komercjalizacji kontentu wideo, w tym wiązania z nimi treści reklamowych. Obecnie spółka realizuje ten cel poprzez produkcję i emisję najwyższej jakości materiałów audiowizualnych (również w technologii 3D) we współpracy z wiodącymi dziennikarzami branżowymi oraz partnerami technologicznymi i medialnymi. Prowadzone działania marketingowe tworzą wokół tych programów lojalną społecznośd użytkowników najbardziej dynamicznej grupy odbiorców treści o dochodach znacznie przekraczającej średnie wartości. W kolejnych etapach spółka stworzy własną zdecentralizowaną platformę emisyjną i dystrybucyjną, która umożliwi nie tylko poszerzenie zakresu produkowanych programów (w tym organizację i komercjalizację rynku sportów elektronicznych w Polsce), ale również komercjalizację materiałów audiowizualnych emitowanych w internecie nie tylko przez spółkę, ale również osoby trzecie (broker reklam wideo). Zwieoczeniem powyższych działao będzie stworzenie cyberkulturowego telewizyjnego kanału tematycznego na cyfrowym multipleksie. Przy zachowaniu tylko obecnych źródeł przychodów, skumulowany przychód PLAYMAKERS w okresie siedmiu lat przekroczy 35 mln zł, przy zysku netto wynoszącym około 15 mln zł. Skuteczna realizacja prezentowanej strategii rozwoju i pozyskanie nowych źródeł przychodu pozwoli zwiększyd te parametry nawet kilkukrotnie. Projekt przewiduje obecnie dwie zasadnicze fazy finansowania udziałowego: 1. finansowanie zalążkowe: a) pre-ipo w kwocie ok. 0,2 mln zł [05/2011] depozyt konwertowany na akcje oraz b) emisja prywatna na rynku NewConnect w kwocie ok. 0,5 mln zł [07/2011], pozyskane od wybranych inwestorów finansowych, mające na celu rozwinięcie produkcji i emisji pakietu formatów telewizyjnych w internecie, poszerzenie redakcji oraz budowę platformy emisyjnej i dystrybucyjnej, a także uruchomienie działao w zakresie organizacji rynku sportów elektronicznych i komercjalizacji rynku kontentu wideo w internecie; 2. finansowanie docelowe w kwocie ok. 1,5-2,5 mln zł, pozyskane w horyzoncie około 6 miesięcy od debiutu giełdowego, w wyniku emisji prywatnej na rynku NewConnect, które pozwoli na osiągnięcie docelowej skali przedsięwzięcia i jego trwałej rentowności. W horyzoncie od 2 do 3 lat, po osiągnięciu pełnej rentowności i stabilności, spółka planuje pozyskanie docelowego inwestora branżowego. Niniejszy dokument przedstawia szczegółowy model działania oraz możliwości inwestycji w projekt intermedialny PLAYMAKERS na etapie fazy pre-ipo finansowania zalążkowego. Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 2 z 30

3 CZY WIESZ, ŻE? Przychody ze sprzedaży najpopularniejszych gier przekraczają na świecie nawet 1 mld USD za jeden tytuł; w historii kina tylko 7 hollywoodzkich produkcji może pochwalid się takimi przychodami! Promocje gier wyglądają dziś jak premiery najlepszych filmów i książek; premiera polskiej gry Wiedźmin 2 odbyła się tuż przed północą w 6 galeriach handlowych w Polsce i towarzyszyły jej liczne atrakcje i niespodzianki oraz ogromne zainteresowanie graczy i mediów! Turnieje gier komputerowych organizowane są na świecie w profesjonalne ligi; w eliminacjach największych turniejów uczestniczą setki tysięcy graczy z prawie 100 krajów, a nagrody liczone są w setkach tysięcy USD; w World Cyber Games udział wzięło ponad 1 milion graczy! PLAYMAKERS przygotowuje relacje z największych międzynarodowych festiwali cyberkulturowych, które mają byd transmitowane również w kanałach otwartych telewizji publicznych! Już pierwsze odcinki GameStory wyemitowane przez PLAYMAKERS miały oglądalnośd porównywalną z istniejącym od 10 lat stworzonym przez Cyfrę+ telewizyjnym blokiem tematycznym Hyper poświęconym grom komputerowym! Według raportu PwC polski rynek reklamy w internecie wart był w 2010 roku prawie 1,6 mld zł, przy wzroście aż o 17 proc.; sam segment reklamy wideo, który komercjalizuje PLAYMAKERS, rośnie w imponującym tempie przekraczającym 150 proc. rocznie; w bieżącym roku domy mediowe prognozują jeszcze bardziej dynamiczne wzrosty! Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 3 z 30

4 PRZEDMIOT I ETAPY DZIAŁALNOŚCI PROJEKTU PLAYMAKERS PLAYMAKERS koncentruje się aktualnie na produkcji zaawansowanych materiałów audiowizualnych (również w technologii 3D) tzw. kontentu wideo premium do emisji w sieci internet. Powyższe materiały mają przeważnie formę cyklicznych programów TV prowadzonych przez znanych dziennikarzy branżowych, łączących treści fabularne i animowane, dopasowanych w stylistyce i długości do użytkowników poszczególnych serwisów wideo w internecie. Oferta programowa PlayMakersTV obejmuje obecnie pięd bloków tematycznych: NET, GA- ME, POP, TECH i BIZ. W swoich obecnych działaniach PLAYMAKERS uwzględnia fakt, iż w czasie korzystania z sieci internauci korzystają z różnych form oglądania programów wideo, przy czym dla dużej części z nich internet jest głównym źródłem takich materiałów. W większości jest to bowiem nowe pokolenie, urodzone już w świecie komputerów, komórek, youtube, googlowania, tweetowania i bycia na fejsie. To właśnie pokolenie cyfrowych tubylców będzie decydowało już za chwilę o dominującym sposobie konsumowania mediów i korzystania z czasu wolnego. Dlatego PLAYMAKERS dociera do swoich odbiorców w miejscach (serwisach) i sposobie (sied, mobilne aplikacje, telefony smartphone, tablety, docelowo konsole do gier i najnowszej generacji telewizory z dostępem do internetu) dla nich najbardziej odpowiednich. Sied emisyjna programów PLAYMAKERS już dziś tworzona jest przez topowe serwisy w swoich kategoriach tematycznych (m.in. Agora, Wirtualna Polska, uznane serwisy growe). Emisja przez sprawdzone serwisy pozwala na zbudowanie w krótkim czasie i przy stosunkowo niewielkich nakładach na działania marketingowe bardzo dużego wstępnego zasięgu technicznego (porównywalnego z platformami satelitarnymi i sieciami kablowymi dostarczającymi programy TV). Dodatkowym argumentem przemawiającym za formułą wstępnej rozproszonej dystrybucji programów w oparciu o współpracę z partnerami medialnymi jest budowa zasięgu brandu PlayMakersTV w kontekście pozycjonowania w największych wyszukiwarkach (Google, Bing) poprzez stworzenie systemu powiązao pomiędzy emitowanym materiałem, a siecią partnerów o wysokich notowaniach w rankingu Google (w tym przede wszystkim serwisami Agory i Wirtualnej Polski). Oprócz opracowania formatów telewizyjnych dla już produkowanych lub emitowanych programów, spółka rozpoczęła pracę nad kolejnymi pięcioma formatami, co jeszcze w pierwszej połowie 2011 roku pozwoli emitowad PLAYMAKERS aż 13 stałych, niezależnych, cyklicznych programów TV w internecie. Szczegółową ofertę programową, zapowiedzi nowych materiałów oraz już wyemitowane odcinki znajdą Paostwo na stronie Niezależnie od już prowadzonej produkcji i emisji programów, spółka zakooczyła tworzenie projektu oraz wersji beta własnej internetowej platformy emisyjnej. Powyższe działania stanowią etap 1. strategii rozwoju spółki, mającej na celu uzyskanie pozycji lidera w produkcji i komercjalizacji usług telewizyjnych w internecie. Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 4 z 30

5 Działając w segmencie tematyki cyberkulturowej, PLAYMAKERS chce wypromowad w etapie 2. własną internetową platformę emisyjną (której projekt oraz wersja beta zostały już stworzone), aby mied dodatkowo możliwośd kontrolowania procesu nadawania programów TV z własnej inicjatywy do określonych odbiorców oraz dad możliwośd osadzania kontentu wideo w hobbystycznych blogach. Działania takie mają wzmacniad więzi ze społecznością odbiorców oraz zwiększad możliwości dystrybucyjne (również w kontekście komercjalizacji treści). Z platformą emisyjną będzie łączyła się platforma dystrybucji materiałów audiowizualnych umożliwiająca ich komercjalizację, która będzie miała charakter serwisu B2B kierowanego do branży medialnej i finansowej. W etapie 3., po uzyskaniu masy krytycznej dzięki własnym produkcjom i platformie emisyjnej oraz budowie marki PlayMakersTV, spółka równolegle podejmie działania mające na celu: dalsze poszerzenie oferty programowej, w tym przede wszystkim zorganizowanie i zagwarantowanie sobie praw do rynku sportów elektronicznych w Polsce (turnieje gier komputerowych), którego wartośd na świecie liczona jest w setkach milionów dolarów, a w Polsce pozostaje praktycznie nierozwinięty, włącznie z brakiem jakichkolwiek rozwiązao systemowych i komercyjnych oraz główną fazę komercjalizacji kontentu audiowizualnego nadawanego w internecie również przez osoby trzecie, w tym zakooczenie prac nad uruchomieniem własnego, nowatorskiego wideo ad-serwera oraz stworzenie lub współpracę z brokerem reklamy wideo w internecie. Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 5 z 30

6 Etap 4., stanowiący zwieoczenie prac nad poszerzeniem zakresu produkcji i komercjalizacji kontentu, polega na stworzeniu przez PLAYMAKERS z wybranym partnerem medialnym rozbudowanego bloku tematycznego poświęconego tematyce cyber- i techno kulturowej, emitowanego w cyfrowej telewizji naziemnej w standardzie DVB-T (multipleks cyfrowy). Blok ten zostanie docelowo przekształcony w pełnowymiarowy telewizyjny kanał tematyczny. Możliwości produkcyjne niezbędne do rozpoczęcia realizacji tego etapu spółka osiągnie na początku 2012 roku. Obecnie pozyskiwane środki finansowe zostaną przeznaczone na: dalszą rozbudowę zdolności produkcyjnych oraz emisję i marketing programów (zakooczenie etapu Q2), stworzenie własnej platformy emisji internetowej oraz platformy dystrybucji cyfrowej (etap Q3) oraz przeprowadzenie niezbędnych analiz rozwojowych oraz przygotowanie i uruchomienie inwestycji związanych z organizacją rynku sportów elektronicznych w Polsce oraz komercjalizacją rynku reklamy wideo w internecie (etap Q4). Do realizacji etapów 3. i 4. PLAYMAKERS już w obecnej fazie prowadzi zaawansowaną akwizycję potencjalnych partnerów (dostawca usług streamingowych, broker reklam wideo, federacja sportów elektronicznych oraz grupa medialna posiadająca miejsce na cyfrowym multipleksie do wykorzystania na blok lub kanał tematyczny). PLAYMAKERS pod względem jakości produkowanego kontentu zajmuje obecnie pozycję lidera materiałów audiowizualnych w zakresie cyber- i technokultury emitowanych w internecie. Utrzymanie działalności w tym zakresie, poparte rozwojem własnej internetowej platformy emisyjnej oraz platformy dystrybucji cyfrowej pozwoli osiągnąd estymowane w niniejszym dokumencie parametry przychodowe (skumulowany przychód w okresie siedmiu lat przekraczający 35 mln zł, przy zysku netto wynoszącym około 15 mln zł). Tym niemniej największy potencjał przychodowy spółki określają działania realizowane w etapach 3. i 4., dla których obecne działania stanowid mają jedynie bazą niezbędną do przekroczenia masy krytycznej produkowanego i emitowanego kontentu wideo oraz pozycji marki PlayMakersTV. Komercjalizacja rynku sportów elektronicznych w Polsce oraz rynku materiałów audiowizualnych emitowanych w internecie przez osoby trzecie (przy szacowanym udziale PLAYMAKERS w tym rynku na docelowym poziomie 20 proc.), uzupełnione o uruchomienie bloku tematycznego w ramach telewizyjnego kanału tematycznego na cyfrowym multipleksie, pozwolą powyższe prognozy zwiększyd nawet kilkukrotnie. Należy przy tym podkreślid, iż w punktu widzenia zagospodarowania powyższych rynków kluczowy jest czynnik czasu, w związku z obecną niewielką ich penetracją przez konkurencję, umożliwiającą stosunkowo szybką budowę zasięgu i marki przy ograniczonych nakładach kapitałowych. Szczegółowe założenia projektu PLAYMAKERS oraz jego zespół, kompetencje i aktywa zostały opisane w kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu. Uzasadnienie przyjętej ścieżki rozwoju, oparte o analizę wybranych sektorów docelowych (cyber- i technokultura, gry elektroniczne, rynek reklamy wideo w internecie oraz telewizyjne kanały tematyczne) znajduje się w sekcji systematyzującej otoczenie rynkowe przedsięwzięcia. Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 6 z 30

7 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU PLAYMAKERS 1. Produkcja, we współpracy z wiodącymi dziennikarzami branżowymi, najwyższej jakości programów telewizyjnych (w tym materiałów wykonanych w technologii 3D), przeznaczonych do emisji przede wszystkim w internecie, dedykowanych grupie osób zainteresowanych elektroniczną rozrywką oraz cyber- i technokulturą. 2. Stworzenie szczegółowych modeli biznesowych związanych z poszczególnymi etapami dystrybucji produkowanych treści: stworzenie zdecentralizowanego modelu dystrybucji programów spółka jest na etapie tworzenia sieci emisyjnej w oparciu o współpracę z wiodącymi portalami tematycznymi (Grupa Agora, Grupa Wirtualna Polska, Grupa Axel Springer, Iplex), pozwalającej na dostarczanie użytkownikom treści produkowanych w jakości HD; wokół prezentowanych treści rozwijane są mechanizmy społecznościowe, wykorzystujące również telefonię mobilną i tablety, celem szybszego pozyskania użytkowników dla tworzonego w etapie 4. projektu wiodącego kanału tematycznego oraz budowy na jego bazie silnego brandu medialnego; sprzedaż programów do telewizji otwartych spółka prowadzi negocjacje z kilkoma stacjami telewizyjnymi bazując na zainteresowaniu tematyką cyber- i techno kulturową; umowy mają dotyczyd sprzedaży praw do emisji wybranych programów i formatów; sprzedaż programów do platform emisji mobile / broadband spółka rozpoczęła etap negocjacji z jednym z pierwszych na rynku polskim dostawców cyfrowej telewizji kablowej oraz z jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych; umowy mają dotyczyd sprzedaży bloków programowych; współpraca z operatorem telewizji mobilnej w standardzie DVB-H w związku z uzyskaniem przez spółkę Info-TV-FM koncesji na utworzenie minimum 16 kanałów, w ramach projektu zakładane są działania zmierzające do utworzenia kanału tematycznego w ramach powstającej telewizji mobilnej; produkcja i sprzedaż programów z myślą o najnowszej generacji terminalach telewizyjnych spółka zakłada realizację programów oraz wdrożenie dedykowanej technologii pozwalającej na emisję treści w ramach telewizorów najnowszej generacji (m.in. Samsung InternetTV, Sony Bravia, Panasonic) oraz programów dedykowanych usłudze PlayStationNetwork w technologii 3D; Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 7 z 30

8 współpraca z operatorami cyfrowej telewizji naziemnej w standardzie DVB-T spółka prowadzi zaawansowane rozmowy na temat stworzenia cyber- i technokulturowego bloku tematycznego dla właściciela kanału na multipleksie cyfrowym, docelowo rozwijanego w pierwszy kanał tematyczny o tematyce cyber- i technokulturowej. 3. Organizacja i komercjalizacja rynku sportów elektronicznych w Polsce we współpracy z tworzoną federacją sportów elektronicznych, gwarantująca prawa transmisyjne i komercyjne do tego przedsięwzięcia dla PLAYMAKERS. 4. Stworzenie nowatorskiego modelu komercjalizacji rynku materiałów audiowizualnych emitowanych w internecie, również przez osoby trzecie. System ten oparty jest o tworzone platformy emisyjne i dystrybucyjne oraz autorskie oprogramowanie wideo adserwera umożliwiające automatyczne brandowanie kontentu wideo i wiązanie go ze sprofilowanymi materiałami reklamowymi (breaki reklamowe, belki reklamowe, kampanie odsłonowe, reklamy holograficzne). Opracowany model przewiduje również komercjalizację materiałów audiowizualnych opartą o ściśle sprofilowane działania sponsoringowe, product placement czy advertorialowe (produkty dedykowane i na zlecenie). Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 8 z 30

9 ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 9 z 30

10 OFERTA PROGRAMOWA BLOKI TEMATYCZNE Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 10 z 30

11 OFERTA PROGRAMOWA PROGRAMY blok tematyczny: GAME Tytuł Prowadzący Tematyka Częstotliwośd Szczegóły GameStory Piotr Maokowski Historia elektronicznej rozrywki 15 min / dwutygodnik E-Sporter Kuba Klawiter Sporty elektroniczne 15 min / dwutygodnik Faktogram Michał Zdancewicz Najświeższe informacje ze świata gier 12 min / tygodnik blok tematyczny: NET Tytuł Prowadzący Tematyka Częstotliwośd Szczegóły Przeglądarka Mikołaj Szymiec Przegląd wydarzeo z internetu 10 min / tygodnik NetXpress Natalia Pötner Wiadomości ze świata WWW 7 min / tygodnik blok tematyczny: BIZ Tytuł Prowadzący Tematyka Częstotliwośd Szczegóły GameBiz Barbara Strzyżewska Raport z branży elektronicznej rozrywki 10 min / tygodnik NewConnector Michał Faber Relacje z rynku NewConnect 10 min / tygodnik GamesBreakers Zygmunt Miłoszewski Kulturowy wymiar gier komputerowych 15 min / miesięcznik blok tematyczny: TECH Tytuł Prowadzący Tematyka Częstotliwośd Szczegóły Fenomen Marek Ścibior Analiza technokulturowej współczesności 12 min / dwutygodnik Technostruktura Karol Jałochowski Współczesny świat w naukowych ramach 15 min / miesięcznik Futuroskop Edwin Bendyk Prognoza zmian cywilizacyjnych w XXI w. 12 min / miesięcznik blok tematyczny: POP Tytuł Prowadzący Tematyka Częstotliwośd Szczegóły Toplister Anna Drzazga Informacje kulturalne na weekend 10 min / tygodnik Kontroler Małgorzata Kosik Zabawa przy konsoli do gier z całą rodziną 15 min / dwutygodnik Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 11 z 30

12 PLAN MARKETINGOWY Spółka PLAYMAKERS zakłada daleko idącą decentralizację emisji własnych treści poprzez wytworzenie szerokiego zasięgu technicznego we współpracy z portalami horyzontalnymi, serwisami specjalistycznymi i najbardziej opiniotwórczymi blogerami branżowymi. W tym celu zostaną podpisane umowy emisyjne gwarantujące osiągnięcie zakładanych wskaźników zasięgu technicznego. Plan marketingowy zakłada cross-promocję poszczególnych formatów TV oraz autopromocję przy wykorzystaniu możliwości emisyjnych pozyskanych partnerów. Każdy z produkowanych przez PLAYMAKERS formatów TV będzie posiadał swoją własną strategię wiązania grup społecznościowych. Dodatkowym elementem strategii marketingowej jest promocja osób prowadzących programy TV. Zakłada się stworzenie własnego systemu kreowania gwiazd (ekspertów), których wizerunki w serwisach społecznościowych oraz serwisach dedykowanych danym programom TV będą kumulacyjnie wzmacniały działania marki. PLAYMAKERS podejmuje w szczególności działania zmierzające do plasowania swoich prowadzących jako ekspertów branżowych w mediach tradycyjnych. Należy tutaj zaznaczyd, że większośd pozyskanych współpracowników już posiada taki status i może byd traktowana jako walor podnoszący pozytywne postrzeganie marki PLAYMAKERS. PLAYMAKERS planuje współorganizację branżowej konferencji dla marketerów pod roboczym tytułem GameBiz oraz wydanie raportu na wyżej wymieniony temat. Realizacja powyższych celów, wraz z promocją oferty handlowej wśród domów mediowych, zostanie uzupełniona przez działania pozycjonujące w internecie poszczególne formaty TV i ich prowadzących. W kolejnych kwartałach, po pozyskaniu obydwu faz finansowania zalążkowego, prowadzona będzie kampania wizerunkowa w internecie za pośrednictwem witryn emitujących produkcje PLAYMAKERS oraz komplementarnych treściowo sieci tematycznych. Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 12 z 30

13 PLAN MARKETINGOWY: CASE STUDY PROGRAM GAMESTORY" Start emisji programu: dnia 5 maja 2011 roku, Bardzo dobry odbiór w mediach oraz ze strony widzów, Emisja w największych polskich portalach (w tym m.in. w Grupie Agora i Grupie Wirtualna Polska), Emisja zrealizowana w najnowszej technologii (HD z możliwością oglądania także w urządzeniach mobilnych telefony smartphone i tablety), Uruchomiony dedykowany serwis internetowy, Uruchomiony dedykowany profil społecznościowy, Działania PR w ramach promocji marki GameStory, Oglądalnośd odcinka pilotowego: ponad widzów/tydzieo. Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 13 z 30

14 PROFILE ZAŁOŻYCIELI Bogusław Białoskórski * 72+ Prezes Zarządu PlayMakers S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellooskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z projektami medialnymi i internetowymi (Radio Flash / Radio Blue dyrektor naczelny); założyciel i współwłaściciel agencji interaktywnej ZIA - realizacja pionierskich zleceo dla ING Bank Śląski i TVP *pierwszy bankowy serwis WAP / pierwsze licytacja on-line B2B / system zliczania GRP on-line TVP]. W latach freelancer - doradztwo intermedialne (m.in. prace nad Polskim Kinem Familijnym Waldemara Dzikiego). Krzysztof Augustyn * 76+ Wiceprezes Zarządu PlayMakers S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie Studia na wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada bogate doświadczenie z zakresu zarządzania projektami internetowymi. Wdrożył największy w Polsce serwis o tematyce rozrywkowej z zakresu gier komputerowych w ramach portalu Wirtualna Polska oraz nadzorował projekt oraz wdrożenie pionierskiego projektu streamingu wideo w technologii High Definition. Rozpoczynał swą karierę zawodowa w roku 1993 tworząc gry komputerowe na platformy 8-bitowe. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu technologii internetowych. Od 2007 roku pracował jako koordynator jednego z największych serwisów internetowych z sektora rozrywkowego (www.gry.wp.pl), zarządzając wieloosobowym zespołem oraz realizując strategie rozwojowe. Maria Górecka-Warhoł * 57+ Wiceprezes Zarządu PlayMakers S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej, dawnej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Mediator gospodarczy. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem ( Dyrektor Biura Reklamy TVP, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający RMB Polska, członek Zarządu i Dyrektor Generalny Point-s Polska sp. z o.o.). Posiada szeroką wiedzę ekspercką z obszaru zintegrowanej komunikacji marketingowej, prowadzenia negocjacji handlowych, zarządzania budżetami marketingowymi oraz formułowania strategii przedsiębiorstw. Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 14 z 30

15 WŁADZE SPÓŁKI PLAYMAKERS S.A. W ORGANIZACJI W WARSZAWIE Wszelkie prawa zastrzeżone, (c)2010 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 15 z 30

16 PROFILE KLUCZOWYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW Piotr Maokowski Rola w projekcie: prowadzący i scenarzysta programu GameStory Autor książki o historii gier wideo Cyfrowe Marzenia. Organizator festiwalu filmu grozy. Redaktor w pierwszych polskich pismach związanych z tematyką gier komputerowych Secret Service oraz Reset. Marek Ścibior Rola w projekcie: scenarzysta programu Fenomen Wieloletni redaktor Polityki odpowiedzialny za rozwój serwisu internetowego i multimediów. Były dziennikarz Gazety Wyborczej. Zygmunt Miłoszewski Rola w projekcie: prowadzący i współscenarzysta programu GamesBreakers Stały felietonista Newsweeka. Autor aktualnie ekranizowanych dwóch poczytnych powieści kryminalnych. Olaf Szewczyk Rola w projekcie: stały komentator programu GamesBreakers Stały felietonista Przekroju. Wcześniej związany z Dziennikiem Gazetą Prawną, gdzie pisywał dla dodatku Kultura. Specjalizuje się w tematyce gier komputerowych. Edwin Bendyk Rola w projekcie: prowadzący i scenarzysta programu Futuroskop Stały felietonista Polityki. Autor nagrodzonego przez Press bloga dziennikarskiego. Szef Instytutu Badao nad Przyszłością Collegium Civitas. Karol Jałochowski Rola w projekcie: współscenarzysta i prowadzący program Technostruktura Dziennikarz naukowy Polityki. Autor licznych wideo-wywiadów z noblistami. Filip Kowalik Rola w projekcie: współscenarzysta i stały komentator programu GameBiz Dziennikarz Forbesa. Ekspert medialnych i energetycznych rynków światowych. Małgorzata Kosik Rola w projekcie: prowadząca program Kontroler Piosenkarka, prezenterka telewizyjna i aktorka niezawodowa. Prowadziła programy między innymi w TVP, Polsat i TV4. Marcin Rotkiewicz Rola w projekcie: współscenarzysta i prowadzący program Technostruktura Dziennikarz naukowy Polityki. Stypendysta MIT dla najlepszych dziennikarzy naukowych. Wszelkie prawa zastrzeżone (c)2011 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 16 z 30

17 Piotr Karnaszewski Rola w projekcie: stały komentator w programie GameBiz Dziennikarz Forbesa. Komentator w biznesowych programach telewizyjnych. Dr Mirosław Filiciak Rola w projekcie: stały komentator/ekspert programów GamesBreakers, GameStory i GameBiz Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada internet i gry komputerowe. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej pełni funkcję kierownika Centrum Badao nad Kulturą Popularną, które zrealizowało badania i na ich podstawie opracowało raport Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo młodych Polaków w kulturze nowatorski, etnograficzny opis codzienności młodych ludzi dorastających w świecie cyfrowych technologii. Prowadzi zajęcia z zakresu nowych mediów, popkultury i kultury audiowizualnej. Dr Dominik Batorski Rola w projekcie: stały komentator/ekspert programu Fenomen Socjolog. Adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Rady Monitoringu Społecznego, przygotowującej cykl badao Diagnoza Społeczna. Stworzył moduł Diagnozy poświęcony uwarunkowaniom, sposobom i konsekwencjom korzystania z nowych technologii. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (lata 2006 i 2007). Członek Ośrodka Badao Politycznych w Instytucie Studiów Społecznych UW. Michał Faber Rola w projekcie: prowadzący program NewConnector Prowadzi biznes.net - społecznościowy portal dla profesjonalistów służący do zarządzania kontaktami, nawiązywania dobrych relacji i rozwoju zawodowego. Specjalizuje się w rozwoju biznesu w zakresie marketingu i sprzedaży. Kuba Klawiter Rola w projekcie: organizacja produkcji oraz prowadzący program E-Sporter Prezenter radiowy i telewizyjny. Pracował w młodzieżowym radiu Kiss FM. Prowadził m.in. program Big Brother 5 w telewizji TV. Wszelkie prawa zastrzeżone (c)2011 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 17 z 30

18 KOMPETENCJE PRODUKCYJNE / POSTPRODUKCYJNE Spółka posiada kompetencje oraz zaplecze technologiczne pozwalające na realizacje m.in.: produkcji oprawy programów telewizyjnych, produkcji wirtualnej scenografii, organizacji produkcji oraz produkcji najwyższej jakości programów telewizyjnych, w tym również w technologiach HD oraz 3D, produkcji animacji 3D, projektowania i produkcji serwisów internetowych, tak w wersjach tradycyjnych, jak również mobilnych, produkcji aplikacji dedykowanych, także na urządzenia mobilne. Rafał Pietrowicz Koordynator produkcji audiowizualnej Wieloletni producent audiowizualny, koordynator i producent między innymi oprawy wizualnej telewizji internetowej Wirtualnej Polski. Twórca i koordynator produkcji wirtualnych scenografii do wszystkich programów PlayMakersTV. Wszelkie prawa zastrzeżone (c)2011 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 18 z 30

19 OTOCZENIE BIZNESOWE PROJEKTU PLAYMAKERS Spółka prowadzi działalnośd w najbardziej innowacyjnej części biznesu elektronicznej rozrywki, o stale zwiększającej się dynamice wzrostu. Segment Technologie-Media-Telekomunikacja na całym świecie należy do awangardy tak pod względem ilości obrotu, jak jakości świadczonych usług, stanowiąc jednocześnie mózg i krwioobieg światowej gospodarki. Znaczące kompetencje zespołu PLAYMAKERS będą odgrywały kluczową rolę w nasilającym się również na polskim rynku procesie konwergencji mediów, technologii i systemów telekomunikacyjnych. Dla PLAYMAKERS w rozwijanym przedsięwzięciu najważniejsze są czynniki wspierające w postaci wzrastających obrotów we wszystkich poniższych segmentach. Komputery, gadżety i internet Cały świat żyje nowymi gadżetami, takimi jak ipody, iphone y i ipady. Niezwykle dynamicznie rozwija się szerokopasmowy (w tym światłowodowy) oraz mobilny dostęp do internetu (perspektywa wdrożenia w krótkim czasie ultraszybkiego dostępu opartego o technologie LTE). Nieuchronnie postępuje również proces digitalizacji treści cyfrowych i ich dystrybucji w postaci plików cyfrowych (np. audiobooki, serwisy video on demand, tabletyzacja czytelnictwa, platformy dystrybucyjne gier Steam i Gog). Dokonuje się również publiczny proces cyfryzacji nadawania telewizji. Przy jednoczesnej fragmentaryzacji programów telewizyjnych można zaryzykowad twierdzenie, że prawie każda grupa społeczna (hobbystyczna) będzie posiadad swój telewizyjny kanał tematyczny, bo takowy serwis internetowy już ma lub za chwilę mied będzie. Elektroniczna rozrywka Dzięki takim urządzeniom jak nowoczesne kontrolery ruchu (Nintendo Wii, PlayStation Move, Microsoft Kinect) oraz grom całkowicie nowego typu (jak np. Guitar Hero, której przychód ze sprzedaży przekroczył miliard dolarów) świat gier wyszedł z niszy nastolatków i komputerowych geeków i stał się centrum wspólnej domowej rozrywki. Na rynku gier przeglądarkowych, jak podaje Alawar Entertainment, gry tego typy szybko zyskują popularnośd, bo charakteryzują się prostymi zasadami i tym, że nie trzeba poświęcid im wiele czasu. Jeśli chodzi o segment wiekowy, to najczęściej w gry casual w naszym kraju grają osoby po trzydziestce (36 proc. użytkowników). Aż 26 proc. to osoby, które mają ponad 50 lat. Najszybciej rośnie udział dorosłych w przedziale wiekowym lat, maleje wśród młodzieży (14-19 lat). Polskojęzyczni użytkownicy aż w ponad połowie przypadków wybierają gry polegające na odkrywaniu ukrytych obiektów. 18 proc. to gry na czas. Wszelkie prawa zastrzeżone (c)2011 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 19 z 30

20 Wzrost czasu poświęcanego na korzystanie z uroków elektronicznej rozrywki domowej i włączenie się do grupy użytkowników młodych wykształconych kobiet z dużych średnich miast rokuje wyjątkowo dobrze dla producentów gier i elektronicznych gadżetów, ale także produkcji urozmaiconych programów TV o tej tematyce. Rynek gier sprzedawanych on-line został wyceniony na około 23,5 mld dolarów. Z kolei analitycy z DFC Intelligence, firmy zajmującej się badaniem stanu finansowego branży, prognozują, że same dochody ze sprzedaży gier wideo w 2015 roku osiągną sumę aż 70 mld dol. Wideo w Internecie Internauci oglądają w Internecie coraz więcej materiałów wideo. I nie są to już tylko filmy oglądane legalnie płatnie lub po obejrzeniu reklam lub uczestnictwie w quizach sponsorów seansu. Internauci poszukują coraz lepszych produkcji wideo o charakterze telewizyjnym. Na ich zapotrzebowanie mają odpowiedzied programy produkowane i emitowane przez PLAY- MAKERS. Odbywa się to już za pomocą współpracujących portali, ale również na istniejącej w wersji beta platformie i serwisach konkretnych programów, czego przykładem jest Wszelkie prawa zastrzeżone (c)2011 PlayMakers S.A. w organizacji / Krzysztof Augustyn / Bogusław Białoskórski Strona 20 z 30

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Portal Filmowy STOPKLATKA marketing@stopklatka.pl 2010 1 Stopklatka.pl - wiodący portal filmowy najdłużej istniejący polski portal filmowy od sierpnia 1996 roku wysoka

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-05-15 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r.

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA z siedzibą w Szczecinie Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE STOPKLATKA SA ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2011 R. STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 maja 2011 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2011 R. STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 maja 2011 roku jednostkowy ZA STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Szczecinie Szczecin, 13 maja 2011 roku SPIS TREŚCI 1. LIST DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny za okres

Raport okresowy kwartalny za okres Raport okresowy kwartalny za okres 01.04.2011 30.06.2011 I. Informacje o emitencie Nazwa Emitenta: Nicolas Games S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Katowice Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2016 R.

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2016 R. RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2016 R. Zarząd Stopklatka S.A. ( Spółka, Emitent ) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14 lutego 2013 roku 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura Akcjonariatu... 4 1.2 Skład Zarządu... 4 1.3 Skład

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna ZA OKRES OD 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gliwice, czerwiec 2013 r. Strona 1 1. Podstawowe dane o Spółce 1.1 Dane spółki Nazwa firmy: KCSP

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA 16.03.2015

KONFERENCJA PRASOWA 16.03.2015 KONFERENCJA PRASOWA 16.03.2015 O SPÓŁCE LIDER RYNKU LICZNE SUKCESY SZEROKIE KOMPETEN- CJE NOWE TYTUŁY Jedno z najnowocześniejszych studiów deweloperskich w Europie i największa firma produkującą gry na

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za I kwartał 2011 roku

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za I kwartał 2011 roku Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za I kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA I KWARTAŁ 2011... 3 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

W październiku br. na rynku NewConnect pojawiło się siedem nowych spółek.

W październiku br. na rynku NewConnect pojawiło się siedem nowych spółek. W październiku na NewConnect pojawiło się siedem nowych spółek. W październiku br. na rynku NewConnect pojawiło się siedem nowych spółek. Poltronic SA: wejście na NewConnect 1 października 2010; był to

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Zarząd Nowoczesnej Firmy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Wrocław, 12 listopada 2012 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games SA

Raport kwartalny spółki Macro Games SA Raport kwartalny spółki Macro Games SA za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r.

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r. OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY III KWARTAŁ 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Yureco S.A. niniejszym przekazuje Państwu raport kwartalny obejmujący

Bardziej szczegółowo

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r.

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.1. Dane spółki...

Bardziej szczegółowo

T-Bull S.A. Made by gamers for gamers. STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata Wrocław, 19 września 2017 r.

T-Bull S.A. Made by gamers for gamers. STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata Wrocław, 19 września 2017 r. T-Bull S.A. Made by gamers for gamers STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata 2017 2022 Wrocław, 19 września 2017 r. 1 7 60 265 lat doświadczenia w branży gier mobilnych -osobowy zespół pasjonatów gier milionów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku (od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.) spółki Suntech SA z siedzibą w Warszawie opublikowano: 10 maja 2011 r. drogą raportu EBI 1 RAPORT KWARTALNY SUNTECH S.A. 01.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013 2013-02-12 www.digate.pl Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości

Bardziej szczegółowo

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 1 R O K Rybnik, 6 czerwca 2012 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA. 4 1. Wprowadzenie 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU 2013-02-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA KIM JESTEŚMY? Firma Bild Presse Polska to znany i ceniony przedsiębiorca na rynku mediowym, dostarczający niezawodne systemy informatyczne, ale także wyjątkowe podejście

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor Wyniki w 3 kwartale 22 77 r. Prezentacja dla inwestor Prezentacja dla inwestorów listopad 27 r. SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY 3 2 Przychody 16% 13% Reklama 3 2 Koszty operacyjne 6% % 2 1 Sprzedaż egz.

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Za okres od r. do r. III kwartał 2011 roku

Raport Kwartalny Za okres od r. do r. III kwartał 2011 roku Raport Kwartalny Za okres od 01.07.2011 r. do 30.09.2011 r. III kwartał 2011 roku NEMEX S.A. ul. Cienista 34 05-077 Warszawa NIP 952-20- 11-467 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Komentarz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ASSETUS S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU. Assetus S.A. Drewnowska 48, Łódź

ASSETUS S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU. Assetus S.A. Drewnowska 48, Łódź ASSETUS S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU Assetus S.A. Drewnowska 48, 91-002 Łódź www.assetus.pl 1 SPIS TREŚCI I. DANE EMITENTA. 3 II. STRUKTURA AKCJONARIATU....4 III. JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r.

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. PIERWSZY KWARTAŁ 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Działania budujące wartość ACTION 3. Osiągnięcia spółek Grupy ACTION 4. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Call Center Tools S.A.

Call Center Tools S.A. Prezentacja IPO Call Center Tools S.A. Debiut na rynku NewConnect 04.07.2011 r. Wprowadzenie Wyspecjalizowany podmiot o dużym potencjale wzrostu, który działa na dynamicznym rynku Call & Contact Centers

Bardziej szczegółowo

IAB AdEx 2011 Full-Year

IAB AdEx 2011 Full-Year IAB AdEx 2011 Full-Year Warszawa, 23 marca 2012 1 AdEx 2011 Full-Year podsumowanie Tendencja wzrostowa na rynku reklamy on-line wciąż się utrzymuje według badania IAB AdEx przeprowadzonego przez PwC, wydatki

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Co robimy? Internauta szuka rozwiązań finansowych Bank walczy o bazę klientów Udostępniamy narzędzia do porównania oferty banków Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Nasza idea Comperia.plto

Bardziej szczegółowo

GRUPA CD PROJEKT PIERWSZE PÓŁROCZE ADAM KICIŃSKI Prezes Zarządu. PIOTR NIELUBOWICZ Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

GRUPA CD PROJEKT PIERWSZE PÓŁROCZE ADAM KICIŃSKI Prezes Zarządu. PIOTR NIELUBOWICZ Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych GRUPA CD PROJEKT PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ADAM KICIŃSKI Prezes Zarządu PIOTR NIELUBOWICZ Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ADAM BADOWSKI Członek Zarządu, Szef Studia CD PROJEKT RED AGENDA Wiedźmin 3 w liczbach

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń - czerwiec 2012 Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. I PÓŁROCZE 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Realizacja prognozy finansowej 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o Spółce

Podstawowe dane o Spółce Podstawowe dane o Spółce Nazwa i adres: Wydawnictwo Górnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30 NIP: 954 00 06 146 REGON: 272143728 KRS: 0000117339 Obsługa bankowa:

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu października 2011 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu października 2011 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 24 30 października 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 24.10 Puls Biznesu: TP chce mieć swoją iplę EURO 2012 ma być kołem zamachowym przyszłorocznych działań

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne. Projekt dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki

Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne. Projekt dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne Projekt dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki 1 Charakterystyka i cele projektu Projekt ma na celu utworzenie parku technologicznego, który stanie się Centrum

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 15 MAJA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 15 MAJA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 15 MAJA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za I kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY MOBINI S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU. (tj. za okres od dnia 01 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.)

RAPORT OKRESOWY MOBINI S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU. (tj. za okres od dnia 01 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.) RAPORT OKRESOWY MOBINI S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (tj. za okres od dnia 01 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.) WARSZAWA, 16.08.2011 Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 RAPORT JEDNOSTKOWY SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o spółce. 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2012 Polski rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU

KIERUNKI ROZWOJU KIERUNKI ROZWOJU 2017-2019 AGENDA 1. Rynek gier wideo Struktura rynku gier wideo w 2017 roku Rozwój rynku na przestrzeni lat 2. Prezentacja Spółki Mocne strony CI Games 3. Kierunki rozwoju Sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Chcemy Wam opowiedzieć o.

Chcemy Wam opowiedzieć o. Chcemy Wam opowiedzieć o. Naszej agencji Naszych wybranych projektach Naszych Klientach Naszej ofercie Kontakcie do nas Nasza agencja Good One PR jest agencją Public Rela ons należącą do Good One Group.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 30 LIPCA 2010

DEBIUT NA NEWCONNECT 30 LIPCA 2010 DEBIUT NA NEWCONNECT 30 LIPCA 2010 AGENDA FIRMA Profil Władze Akcjonariat OFERTA Zakres działalności FINANSE Wyniki finansowe Prognozy finansowe ROZWÓJ Newconnect Program inwestycyjny PROFIL Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2012 R.

RAPORT KWARTALNY jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2012 R. jednostkowy ZA STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie Warszawa, 14 maja 2012 roku SPIS TREŚCI 1. LIST DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników finansowych za III kwartał 2014

Podsumowanie wyników finansowych za III kwartał 2014 Podsumowanie wyników finansowych za III kwartał 2014 Warszawa, 17 listopada 2014 r. Struktura właścicielska Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze * Pan Zygmunt Solorz-Żak

Bardziej szczegółowo

Zarząd DIGITAL AVENUE SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2012 roku.

Zarząd DIGITAL AVENUE SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2012 roku. Raport miesięczny za grudzień 2012 roku Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku jednostkowy ZA LOYD SA Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI: I JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu kwietnia 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu kwietnia 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 9 15 kwietnia 2012 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 10.04 Rzeczpospolita: Iplex liczy na szybki rozwój rynku Oferujący filmy w Internecie serwis Iplex przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2012 R. STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 12 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2012 R. STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 12 listopada 2012 roku jednostkowy ZA STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie Warszawa, 12 listopada 2012 roku SPIS TREŚCI 1. LIST DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU

Bardziej szczegółowo

GRUPA CD PROJEKT PREZENTACJA WYNIKOWA 3Q 2016

GRUPA CD PROJEKT PREZENTACJA WYNIKOWA 3Q 2016 GRUPA CD PROJEKT PREZENTACJA WYNIKOWA 3Q 2016 ADAM KICIŃSKI Prezes Zarządu PIOTR NIELUBOWICZ Wiceprezes Zarządu ds. finansowych WYNIKI FINANSOWE GRUPA CD PROJEKT - RACHUNEK WYNIKÓW 2015 Q3* 2016 Q3 zmiana

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Nazwa i adres firmy LEGIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBORNICKA 330 60-689 POZNAŃ Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 01.01.2014-31.12.2014 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Morizon SA. Prezentacja do raportu rocznego 2015

Morizon SA. Prezentacja do raportu rocznego 2015 Morizon SA Prezentacja do raportu rocznego 2015 Grupa Morizon Największy w Polsce niezależny wydawca specjalistycznych serwisów nieruchomościowych 3 mln wizyt miesięcznie Do Grupy należą m.in. Morizon.pl,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 lipca 2 sierpnia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 lipca 2 sierpnia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 27 lipca 2 sierpnia 2015 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 29.07 Parkiet: Łatwiej o oszczędności niż rozwój Autor: ziu Wyniki Orange Polska za II

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Raport za I kwartał 2013

Raport za I kwartał 2013 Raport za I kwartał 2013 Radom, 2013-05-14 INFORMACJE OGÓLNE Firma: Forma prawna Siedziba: Adres: MERIT INVEST Spółka Akcyjna Radom, Polska ul. Słowackiego 83, 26-600 Radom Telefon/Fax: (+48 48) 384-68-10

Bardziej szczegółowo