Podstawowe dane o Spółce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe dane o Spółce"

Transkrypt

1 Podstawowe dane o Spółce Nazwa i adres: Wydawnictwo Górnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice, ul. Kościuszki 30 NIP: REGON: KRS: Obsługa bankowa: Bank MILLENNIUM, ING Bank Śląski SA Spółka Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o. zarejestrowana została 29 kwietnia 1994 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem ,00 złotych, który w 1996 r. podniesiono do wysokości ,00 złotych. Główną przesłanką i celem powołania Spółki była poprawa komunikowania się wewnątrz środowiska górniczego, jak też pomiędzy tym środowiskiem a szeroko rozumianym otoczeniem. Potrzeba rzeczowej informacji i promocja zmian w sektorze górniczym zaowocowała wydawaniem tygodnika Trybuna Górnicza. 17 stycznia 2001 r. Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o. przejęło Spółkę Wiadomości Górnicze sp. z o.o., na skutek czego kapitał zakładowy podwyższony został o kwotę ,00 złotych i wynosi ,00 złotych. Kapitał zakładowy Spółki składa się z 222 udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy. Udziałowcami Spółki są w zdecydowanej części podmioty gospodarcze sektora węgla kamiennego. Głównym udziałowcem jest Kompania Węglowa SA, do której należą 162 udziały, co stanowi 73 % głosów. Z kolei 60 udziałów objętych jest w równej części przez pozostałych 6 udziałowców. Podział udziałów kształtuje się następująco: 1. Kompania Węglowa SA 162 udziały 2. Jastrzębska Spółka Węglowa SA 10 udziałów 3. Katowicki Holding Węglowy SA 10 udziałów 4. Główny Instytut Górnictwa 10 udziałów 5. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 10 udziałów 6. Centrala Zbytu Węgla WĘGLOZBYT SA 10 udziałów 7. Instytut Techniki Górniczej KOMAG 10 udziałów 1

2 Przedmiot działalności Spółki Spółka finansuje się wyłącznie kapitałem własnym. Główny obszar aktywności Spółki związany jest z działalnością wydawniczą i obejmuje: PKD Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. Spółka oferuje na rynek następujące podstawowe produkty: Trybuna Górnicza tygodnik środowiska górniczego, Wiadomości Górnicze miesięcznik naukowo-techniczny poruszający problematykę techniki, ekonomiki i organizacji w górnictwie, Budownictwo Górnicze i Tunelowe kwartalnik naukowo-techniczny prezentujący zagadnienia budowy i wykorzystania górniczych obiektów podziemnych, infrastruktury i obiektów komunikacyjnych, Karbo kwartalnik poświęcony tematyce chemicznej przeróbki węgla, koksownictwa oraz użytkowania i przetwórstwa węgla, portal tematyczny przedstawia informacje dotyczące nie tylko górnictwa, ale także jego naukowego i technologicznego zaplecza oraz informacje o energetyce, koksownictwie, hutnictwie, wortal przedstawia informacje na temat węgla, technologii spalania, układów CO i CWU, programów ograniczania niskich emisji. Pozostały przedmiot działalności to: PKD Z produkcja artykułów piśmiennych. PKD Z drukowanie gazet. PKD Z pozostałe drukowanie. PKD Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku. PKD Z introligatorstwo i podobne usługi. PKD Z reprodukcja zapisanych nośników informacji. PKD Z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. PKD Z sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. PKD Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. PKD Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. PKD Z wydawanie książek. PKD Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych). PKD Z wydawanie gazet. PKD Z pozostała działalność wydawnicza. PKD Z działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. PKD Z działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania. PKD Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. 2

3 PKD Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. PKD Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. PKD Z działalność związana z projekcją filmów. PKD Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. PKD Z nadawanie programów radiofonicznych. PKD Z nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych. PKD Z działalność związana z oprogramowaniem. PKD Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. PKD Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. PKD Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. PKD Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. PKD Z działalność portali internetowych. PKD Z działalność agencji informacyjnych. PKD Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. PKD Z działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat. PKD Z działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. PKD Z pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne. PKD Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. PKD Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. PKD Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. PKD Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. PKD Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. PKD Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. PKD B pozostałe badania i analizy techniczne. PKD Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. PKD Z działalność agencji reklamowych. PKD A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji. PKD B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych. PKD C pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). PKD D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach. PKD Z badanie rynku i opinii publicznej. PKD Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. PKD Z działalność fotograficzna. PKD Z działalność związana z tłumaczeniami. PKD Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 3

4 PKD Z działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. PKD Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. PKD Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura. PKD Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. PKD Z kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. PKD A technika. PKD B zasadnicze szkoły zawodowe. PKD Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. PKD Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej. PKD A nauka języków obcych. PKD B. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. PKD Z działalność wspomagająca edukację. PKD Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. PKD Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. PKD Z artystyczna i literacka działalność twórcza. PKD Z działalność obiektów kulturalnych. PKD Z działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. PKD Z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. PKD Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Struktura organizacyjna Zatrudnienie w zakładach produkcji podstawowej na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco: 4

5 Zarząd 1 osoba, Biuro Zarządu 3 osoby, Redakcja Trybuny Górniczej, Portalu Nettg.pl i Wortali Tematycznych 10 osób, Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych 2 osoby, Dział Marketingu i Rozwoju 4 osób. 5

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

Obecna treść 6 Statutu:

Obecna treść 6 Statutu: Na podstawie 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku ze zmianą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 127/2013

RAPORT BIEŻĄCY 127/2013 Warszawa, 7 listopada 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY 127/2013 Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT

FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Fundacja Fundacja Europomost, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: - Szczepana Boguckiego zwanego dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2015 godz. 12:23:59 Numer KRS: 0000126288

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2015 godz. 12:23:59 Numer KRS: 0000126288 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2015 godz. 12:23:59 Numer KRS: 0000126288 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając

Bardziej szczegółowo

I. PORZĄDEK OBRAD. Warszawa, dnia 08 czerwca 2011 roku

I. PORZĄDEK OBRAD. Warszawa, dnia 08 czerwca 2011 roku Warszawa, dnia 08 czerwca 2011 roku W związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki, złożonymi w trybie art. 401 1 ustawy kodeks spółek handlowych, dotyczącymi dokonania zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

, 4.Adres strony internetowej

, 4.Adres strony internetowej W A/6.0/443/202 Strona z 9 WA/6.0/443/202 Nr pisma wnioskodawcy: Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o statucie ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO l.informaga o sporządzeniu lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE. WSiP S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 czerwca 2008 roku.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE. WSiP S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 czerwca 2008 roku. SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: WSiP S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 czerwca 2008 roku. Liczba

Bardziej szczegółowo

STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Adform Group Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Adform Group S.A. 3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.)

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) 1 1. Firma Spółki brzmi: HORTICO Spółka Akcyjna.-------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu HORTICO S.A.,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Stopklatka S.A. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Stopklatka S.A. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego UCHWAŁA NR 1 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: UNITED Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: UNITED S.A. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 8 / 2008

Raport bieżący nr 8 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-06 Skrócona nazwa emitenta GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO S.A. Temat Zwołanie Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ART NEW MEDIA S.A. zwołanego na dzień 18 listopada 2010 roku, godzina 12.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ART NEW MEDIA S.A. zwołanego na dzień 18 listopada 2010 roku, godzina 12. y uchwał Spółki ART NEW MEDIA S.A. zwołanego na dzień 18 listopada 2010 roku, godzina 12.00 Spółki Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Działając

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo