e-europa: Europejczycy w sieci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-europa: Europejczycy w sieci"

Transkrypt

1 e-europa: Europejczycy w sieci TNS

2 W marcu 2010 r. Komisja Europejska ogłosiła swoją strategię Europa 2020, aby przygotować gospodarkę państw unijnych na wyzwania kolejnej dekady. Wśród siedmiu inicjatyw strategii znalazło się rozwijanie e-gospodarki poprzez wzmacnianie dostępności szybkiego Internetu w UE. Instytucje unijne są przekonane, że połączenie wszystkich Europejczyków to niezbędny krok w kierunku innowacyjnego, trwałego i niewykluczającego wzrostu. Można więc zapytać, w którym miejscu znajdujemy się obecnie? Ilu Europejczyków jest podłączonych do Internetu? Ilu posiada telefon komórkowy? Czy mogą uzyskać dostęp do Internetu za pośrednictwem swojego telefonu? Jaka jest dynamika wzrostu tych wskaźników w ostatnim czasie? Informacja na temat wzrostu Od połowy lat 90. XX wieku, gdy Internet został po raz pierwszy udostępniony ogółowi społeczeństwa, jego rozwój wydaje się nie napotykać barier. Obecnie Internet stał się już w Europie elementem codziennego życia: jesienią 2012 r. nieco ponad 7 na 10 Europejczyków posiadało w domu dostęp do Internetu (71%). W 25 państwach członkowskich UE bezwzględna większość Europejczyków posiadała dostęp do sieci w domu, przy czym udział tej grupy przekraczał 90% w Danii (94%), w Szwecji (93%) i w Holandii (92%). Z kolei Rumunia (48%) i Portugalia (47%) są jedynymi wyjątkami jednak nawet w tych państwach niemal połowa ludności posiada w domu dostęp do Internetu. W ostatnich kilku latach posiadanie dostępu do Internetu w domu stało się znacznie bardziej powszechne, a odległości między państwami europejskimi znacznie zmalały: wiosną 2006r. 48% Europejczyków miało w domu dostęp do Internetu (różnica +23 punkty procentowe między rokiem 2006 a 2012). W poszczególnych krajach wskaźnik ten wahał się od 86% (w Holandii) do zaledwie 11% (w Bułgarii). W tym sześcioletnim okresie udział osób posiadających łącze internetowe w domu wzrósł w każdym kraju europejskim, najbardziej na Słowacji (o +48 punktów procentowych, do 69%), w Bułgarii (+47 p.p., do 58%) i na Łotwie (+45 p.p., do 72%). Imponujący wynik odnotowano w Rumunii (+32 p.p. do 48%). Należy pamiętać, że wiosną 2006 r. Rumunia i Bułgaria nie były jeszcze państwami członkowskimi UE, a ich przystąpienie do UE mogło przyczynić się do tych postępów. Oczywiście wzrosty są mniej spektakularne w przypadku państw, w których penetracja Internetu była już wysoka wiosną 2006 r., czyli takich jak Niemcy (+17), Dania (+17), Szwecja (+14) i Holandia (+6). TNS

3 Informacja na temat wzrostu (c.d.): Mimo iż od wiosny 2006 r. zmniejszyły się znaczące różnice między poszczególnymi krajami, to jednak nadal się utrzymują. Badania pokazują, że znacznie poważniejsze rozbieżności widać wtedy, gdy przyjrzymy się zmiennym społeczno-demograficznym. O ile ponad 8 na 10 Europejczyków w wieku poniżej 55 lat posiada w domu połączenie z Internetem, to już w grupie osób w wieku 55 lat i więcej wskaźnik ten spada do 49% (a zaledwie 21% wśród Europejczyków w wieku 75 i więcej lat ma w domu łącze internetowe). Istnieją także znaczące różnice między respondentami, którzy przerwali naukę szkolną przed ukończeniem 16. roku życia (39%) a tymi, którzy kontynuowali ją po ukończeniu 19 lat (87%). Wydaje się, że istotnym czynnikiem mogą być tutaj kwestie finansowe dostęp do Internetu w domu ma 58% Europejczyków mających często kłopoty z opłacaniem bieżących rachunków, natomiast w przypadku osób, które prawie nigdy nie mają tego problemu, odsetek ten wynosi 75%. Think Wnioski dla biznesu: Obecnie wiele osób posiada niemal automatyczny odruch (przypominają się tu psy Pawłowa) zaglądania do Internetu, gdy słyszą o marce, firmie, a nawet o restauracji, muzeum czy zabytku. Globalna pajęczyna całkowicie zmieniła sposób, w jaki ludzie się uczą, bawią, pracują, kontaktują ze sobą i konsumują. Ogólnie rzecz biorąc, firmy europejskie przystosowały się do tej nowej sytuacji, aczkolwiek w przypadku niektórych z nich wydaje się, że traktują one Internet jako coś przeznaczonego głównie dla osób młodych, a tym samym niezbyt odpowiedniego dla swoich docelowych konsumentów szczególnie w przypadku, gdy kierują swoją ofertę głównie do konsumentów dojrzałych. Mimo to należy zauważyć, że Internet upowszechnia się we wszystkich grupach społecznych. Mniej niż jedna czwarta Europejczyków w wieku 75 i więcej lat posiada obecnie w domu dostęp do Internetu, ale ta liczba wzrośnie bardzo znacząco w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Osoby, które korzystały z Internetu od samego początku, stają się coraz starsze. W związku z tym wszystkie firmy powinny aktywnie funkcjonować w Internecie jest to niezbędne narzędzie reklamy i sprzedaży produktów i usług oraz budowania powiązania z aktualnymi oraz potencjalnymi klientami, szczególnie w sieciach społecznościowych. TNS

4 Think Wnioski dla biznesu (c.d.): Wskaźnik liczby osób podłączonych do Internetu nie jest równie wysoki we wszystkich państwach członkowskich UE, to jednak różnice między krajami maleją, a udział respondentów mających w domu dostęp do Internetu rośnie. Między poszczególnymi państwami UE oraz między grupami społecznodemograficznymi nadal utrzymują się rozbieżności jest to czynnik, który firmy powinny mieć na uwadze. Rozwijanie serwisu internetowego będzie miało inny skutek w Danii niż w Portugalii czy Rumunii, gdzie grupa osób mających w domu dostęp do Internetu jest zgoła odmienna. Jeżeli z kolei grupami docelowymi są kategorie o stosunkowo niskim wskaźniku dostępu do Internetu, internetowa kampania komunikacyjna powinna być tylko uzupełnieniem kampanii wykorzystujących bardziej tradycyjne środki przekazu. Jeżeli chodzi o komunikację, Internet okazuje się potrzebny, lecz sam w sobie nie jest wystarczający. Warto również, aby opisywane tu wyniki zostały wzięte pod uwagę przez rządy państw europejskich. Przykładowo, rządy powinny rozwijać e-usługi, aby ułatwić realizowanie procedur administracyjnych. Dla wielu osób, zwłaszcza w młodym pokoleniu, dostępność tego typu usług będzie korzystna. Jednak aby wszystkim obywatelom (a zwłaszcza osobom starszym i słabszym) zapewnić dostęp i możliwość korzystania z takich usług, powinny być one na obecnym etapie uzupełnieniem tradycyjnego kontaktu drogą pocztową lub telefoniczną. TNS

5 Pyt.: Które z następujących dóbr Pan(i) posiada? Odp.: Dostęp do Internetu w domu Wiosna 2006 Jesień 2012 Źródło: Standardowe badanie Eurobarometr EB65 wiosna 2006 i EB78 jesień Badanie zrealizowane przez TNS na zlecenie Komisji Europejskiej. TNS

6 Nadal nie wszyscy Europejczycy posiadają w domu dostęp do Internetu, natomiast w całej Unii Europejskiej bardzo rozpowszechniły się telefony komórkowe. Większość obywateli posiada telefon komórkowy dotyczy to zarówno wszystkich państw UE, jak i wszystkich grup społeczno-demograficznych. Informacja na temat wzrostu Być połączonym oznacza tyle, co mieć możliwość kontaktu. O ile Internet nadal wprowadza rewolucję w sferach takich jak kultura, informacja, zachowania zakupowe i wiele innych, to telefony komórkowe zmieniły sposób komunikowania się ludzi między sobą. Kiedyś pierwszym zadawanym przez telefon pytaniem było Co porabiasz?. Dzisiaj pytamy: Gdzie jesteś?. Bardzo niewielu obywateli opiera się tej tendencji w każdym państwie UE i w każdej grupie społeczno-demograficznej niemal wszyscy posiadają już telefon komórkowy. Jesienią 2012 r. ponad 9 na 10 Europejczyków miało własny telefon komórkowy (91%). Nawet w Bułgarii (83%), Portugalii (84%) i Rumunii (84%), gdzie posiadanie osobistego telefonu komórkowego jest najmniej rozpowszechnione, wskaźnik ten przekracza 80%. Z kolei w Finlandii (98%), na Łotwie (97%) i w Luksemburgu (97%) niemal 100% obywateli posiada telefon komórkowy. A co z telefonią stacjonarną? Pozostała w tyle tylko 69% Europejczyków posiada obecnie telefon stacjonarny w swoim gospodarstwie domowym. Już wiosną 2005 r. duży procent Europejczyków posiadał własny telefon komórkowy (78%). Logiczne jest więc, że wzrosty na poziomie całej UE (+13 punktów procentowych między wiosną 2005 r. a jesienią 2012r.) oraz na poziomie poszczególnych państw są mniej spektakularne niż w przypadku upowszechniania się domowego dostępu do Internetu (aczkolwiek w przypadku Internetu punktem odniesienia jest wiosna 2006 r.). Udział obywateli posiadających własny telefon komórkowy zwiększył się o 25 lub więcej punktów procentowych na Łotwie (+25 p.p. między wiosną 2005 r. a jesienią 2012 r.), w Polsce (+31) oraz w dwóch państwach członkowskich o najkrótszym unijnym stażu w Rumunii (+37) i Bułgarii (+39). TNS

7 Informacje na temat wzrostu (c.d.) Posiadanie własnego telefonu komórkowego jest nie tylko szeroko rozpowszechnione w całej Unii Europejskiej i we wszystkich jej państwach członkowskich, ale także w poszczególnych grupach społecznodemograficznych. Niemal wszyscy obywatele w wieku poniżej 55 lat posiadają telefon komórkowy, a nawet wśród osób w wieku 75 i więcej lat, którzy najrzadziej posiadają telefon komórkowy, ma go ponad połowa (56%). Pozostałe kategorie, w których własny telefon komórkowy jest mniej rozpowszechnione to osoby, które przerwały naukę szkolną przed ukończeniem 16 r.ż. (78%), emeryci (78%) oraz osoby nigdy nie korzystające z Internetu (76%). W przypadku domowego dostępu do Internetu nadal obserwujemy nierówności w obrębie UE, natomiast okazuje się, że korzystanie z osobistego telefonu komórkowego całkowicie się już zdemokratyzowało. Think Wnioski dla biznesu: Niemal powszechna obecność telefonów komórkowych stanowi poważną zmianę w codziennym życiu Europejczyków w porównaniu z okresem sprzed 20 lat i ma ważne implikacje w wielu obszarach. Fakt ten niesie znaczące konsekwencje dla europejskiego biznesu: produkty i usługi związane z telefonami komórkowymi stały się zyskownym segmentem biznesowym, lecz panuje tu silna konkurencja. Można również mówić o potężnych skutkach dla strategii marketingowych i konsumenckich: firmy europejskie pragnące dotrzeć do konsumentów muszą brać pod uwagę fakt, że niemal wszyscy Europejczycy posiadają obecnie telefon komórkowy. Dla firm ważne jest jednak znalezienie odpowiedniej strategii marketingu bezpośredniego. Z jednej strony, dzięki telefonom komórkowym do większości mieszkańców Europy można dotrzeć w bardzo bezpośredni sposób. Z drugiej jednak strony, należy unikać narzucania się, zwłaszcza że może to potencjalnie przynieść negatywne skutki dla renomy firm i marek. Wspomniane fakty mają również swoje konsekwencje w przypadku badań opinii publicznej. Badacze muszą obecnie pamiętać, że reprezentatywna próba w sondażu telefonicznym powinna uwzględniać także wywiady realizowane przez telefon komórkowy. Ponieważ więcej osób posiada obecnie telefon komórkowy niż stacjonarny, sondaż telefoniczny bazujący wyłącznie na numerach stacjonarnych nie obejmie całej badanej zbiorowości. TNS

8 Pyt.: Czy posiada Pan(i) własny telefon komórkowy? Tak Nie W środku: wiosna 2005 Na zewnątrz: jesień 2012 Źródło: Standardowe badanie Eurobarometr EB63 wiosna 2005 i EB78 jesień Badanie zrealizowane przez TNS na zlecenie Komisji Europejskiej. TNS

9 Większość Europejczyków posiada w domu dostęp do Internetu, a jeszcze większa grupa korzysta z własnego telefonu komórkowego. A ile osób posiada dostęp do Internetu wszędzie, za pośrednictwem swojego telefonu komórkowego? Informacje na temat wzrostu W grudniu 2011 r. ponad jedna trzecia Europejczyków posiadających własny telefon komórkowy miała możliwość połączenia się za jego pośrednictwem z Internetem (35%). Dla tych osób otworzyła się dzięki temu zupełnie nowa gama możliwości. Poza tradycyjnym korzystaniem z Internetu, czyli np. surfowanie czy udziałem w sieciach społecznościowych, ludzie mogą obecnie korzystać z telefonu komórkowego po to, aby za pośrednictwem e-biletu skorzystać z komunikacji miejskiej czy wejść na koncert, kupować usługi i produkty na odległość, a nawet płacić za drobne zakupy w sklepie. Obecnie wiele rzeczy można już załatwić wyłącznie za pośrednictwem telefonu komórkowego, dzięki czemu określenie smartfon, czyli inteligentny telefon wydaje się w pełni zasłużone. Różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi UE są w tym przypadku dość istotne. Ponad połowa osób posiadających własny telefon komórkowy może za jego pomocą łączyć się z Internetem w Danii (53%), Finlandii (54%), Słowenii (57%), Wielkiej Brytanii (58%) i Szwecji (63%), natomiast możliwość tę ma mniej niż jedna piąta posiadaczy telefonów komórkowych w Rumunii (18%), we Włoszech (17%), w Portugalii (16%) i Bułgarii (13%). Pojawiają się także dość istotne różnice między grupami społeczno-demograficznymi. Co ciekawe, głównym czynnikiem nie są tu bynajmniej pieniądze. Mimo iż smartfony bywają kosztowne, nie ma uderzających różnic między Europejczykami, którzy często mają trudności z opłacaniem swoich comiesięcznych rachunków (28%) a tymi, którzy niemal nigdy nie doświadczają podobnych problemów (38%). Pod tym względem znacznie większe znaczenie ma wiek i poziom wykształcenia: wspomniana możliwość połączenia się z Internetem przez telefon komórkowy jest dostępna dla 55% osób w wieku lat, 47% w wieku lat oraz 45% osób kontynuujących naukę po ukończeniu 19 r.ż. Odpowiedni wskaźnik dla osób w wieku lat wynosi 11%, dla osób mających 75 i więcej lat 5%, a 13% dla tych, którzy ukończyli edukację przed swoimi 16. urodzinami. TNS

10 Think Wnioski dla biznesu: Znaczna grupa Europejczyków jest w stanie uzyskać dostęp do Internetu za pomocą swojego telefonu komórkowego obecnie jest to wprawdzie mniejszość, ale udział tej grupy osób będzie rósł w przyszłości. Ponieważ upowszechnienie się telefonów komórkowych osiągnęło już niemal swój maksymalny pułap, wielka zmiana będzie najpewniej polegała na przejściu od tradycyjnych telefonów komórkowych do smartfonów. Do tego należy dodać nowe umowy, które użytkownicy telefonii komórkowej będą podpisywać, aby uzyskać możliwość korzystania z Internetu za pośrednictwem smartfona. Zmiany te w pierwszej kolejności wpłyną na działalność firm z branży telefonii komórkowej. Sama możliwość korzystania z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego również stanowi dużą szansę marketingową. Marketerzy mogą obecnie docierać ze swoimi kampaniami reklamowymi i marketingowymi do konsumentów niemal w każdym miejscu oczywiście pod warunkiem, że wezmą pod uwagę specyfikę tego medium, ponieważ osoba siedząca wygodnie na kanapie ma inną koncentrację uwagi niż ktoś, kto przegląda treści na ekranie swojego telefonu, będąc w drodze i w ruchu. Oznacza to, że reklamy będą musiały być krótkie i naprawdę przemawiające do odbiorcy. Warto, aby firmy europejskie rozważyły także możliwość budowania współpracy partnerskiej z internetowymi sieciami społecznościowymi dla wielu osób media społecznościowe są jednym z głównych powodów łączenia się z Internetem za pośrednictwem telefonu komórkowego. Różnice w grupach społeczno-demograficznych są ważnym sygnałem dla rządów państw europejskich. Dzięki niwelowaniu nierówności między różnymi grupami obywateli różniącymi się pod względem mobilnego dostępu do Internetu można promować równość w społeczeństwie. Ponadto istnieją możliwości opracowywania aplikacji na smartfony, które będą sygnalizować rzeczywisty postęp społeczny, np. usługi e-administracji czy możliwości dokonywania płatności mobilnych. Nawet na niektórych rynkach wschodzących ludzie już mogą płacić w supermarketach za pomocą swojego telefonu komórkowego szczególnie dotyczy to Afryki, gdzie usługi mobilnego Internetu od dawna są uważane za jedną z najlepszych możliwości osiągania wzrostu i rozwoju. Co ciekawe, umożliwienie głosowania za pomocą telefonu komórkowego może wywrzeć ogromny wpływ na frekwencję wyborczą w przyszłości. TNS

11 Pyt.: Czy w ramach swojego abonamentu komórkowego ma Pan(i) możliwość dostępu do Internetu w celu odtwarzania lub pobierania treści audio/wideo, wysyłania i otrzymywania i? Odp.: Tak Jesień 2009 Jesień 2011 Źródło: Standardowe badanie Eurobarometr EB72 jesień 2009 oraz EB76 jesień Badanie zrealizowane przez TNS na zlecenie Komisji Europejskiej. TNS

12 Precyzyjne plany służące osiąganiu wzrostu Wzrost w biznesie Korzystaj z Internetu na potrzeby strategii reklamowych i marketingowych, nie zapominając jednak o mediach tradycyjnych Wiele badań pokazuje, że media tradycyjne powoli tracą na znaczeniu, natomiast Internet notuje nieustanny wzrost. Choć jednak dobrze jest być na bieżąco, nie należy zapominać o mediach tradycyjnych w strategiach komunikacyjnych. Aby dotrzeć do całego społeczeństwa, kampanie elektroniczne powinny stanowić uzupełnienie kampanii opartych na bardziej tradycyjnych środkach przekazu. Dostosowuj komunikację do różnych mediów, za pomocą których ludzie łączą się z Internetem Firmy europejskie muszą dostosować swoją komunikację do internautów. Komunikacja w mediach cyfrowych musi uwzględniać te media, którymi ludzie posługują się po to, aby uzyskać dostęp do Internetu: oczywiście są to komputery, ale także telewizory, smartfony i tablety. Kampanie komunikacyjne z aplikacjami interaktywnymi i dotykowymi mogą być dobrym sposobem uwodzenia potencjalnych klientów. Korzystaj z sieci społecznościowych, aby wszędzie być z konsumentami Posiadanie witryny internetowej to element niezbędny, ale nie wystarczający. Firmy powinny być również obecne i aktywne w internetowych sieciach społecznościowych, tworząc i wzmacniając relacje z konsumentami. Ponieważ coraz więcej osób łączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu komórkowego, jest to nowoczesna i innowacyjna metoda jeszcze większego zbliżenia się do klientów. TNS

13 Precyzyjne plany służące osiąganiu wzrostu Wzrost w sektorze publicznym Poszerzaj dostęp do szybkiego Internetu dla wszystkich Europejczyków Zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu we wszystkich miejscach jest jednym z celów strategii Europa 2020 przyjętej przez Komisję Europejską. Osiągnięcie tego celu przyczyni się do niwelowania nierówności wśród obywateli UE, a jednocześnie udowodni, że UE jest w stanie osiągać postawione cele. Niezbędne będą szczególne wysiłki w przypadku państw, które plasują się na końcu europejskiego peletonu. Rozwijaj e-usługi, ale pamiętaj, że niektórzy Europejczycy nie są jeszcze gotowi, aby z nich korzystać Coraz więcej Europejczyków korzysta z Internetu. Oznacza to, że rządy państw europejskich powinny opracować usługi elektroniczne (e-usługi), które ułatwią realizację procedur administracyjnych. Należy jednak pamiętać, że Internet nie może być jedynym kanałem dostępu do tych usług w przeciwnym razie niektóre osoby nie będą w stanie z nich skorzystać. Prowadź szkolenia dla tych Europejczyków, którzy nie są jeszcze zaznajomieni z nowymi technologiami Internet stał się już niezbędnym elementem codziennego życia i czasem trudno jest pamiętać, jak świat wyglądał wcześniej. Jednak dla niektórych grup społeczeństwa, zwłaszcza dla osób starszych, komputery i Internet to nadal nieznany świat. Rządy państw europejskich powinny zapewniać szkolenia dla tych Europejczyków, którzy nie są obeznani z tymi narzędziami: należy zapewnić, aby wszyscy obywatele mogli uzyskać dostęp do tych samych usług. E-głosowanie/ głosowanie przez telefon komórkowy: skuteczne narzędzia do zwalczania niskiej frekwencji wyborczej? Rządy oraz instytucje państw europejskich powinny także rozwijać systemy e-wyborów, na przykład z wykorzystaniem telefonów komórkowych. W czasach, kiedy rośnie liczna osób niemających zaufania do instytucji i kiedy z wyborów na wybory maleje frekwencja (zwłaszcza wśród najmłodszych wyborców), może to być skuteczny sposób na zachęcenie obywateli do udziału w wyborach. TNS

Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne?

Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne? Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne? TNS 2012 1 Obecny kryzys finansowy w Europie wpływa na codzienne życie milionów Europejczyków - rośnie bezrobocie,

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/07/2009 ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Eurobarometr ( 71 PE/Komisja) Badanie standardowe: Styczeń - luty 2009 r. Pierwsze wyniki: Średnia

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie w UE: czy Europejczycy potrafią oszczędzać?

Oszczędzanie w UE: czy Europejczycy potrafią oszczędzać? Oszczędzanie w UE: czy Europejczycy potrafią oszczędzać? TNS 2012 1 Istnieje wiele powodów by oszczędzać pieniądze: od zabezpieczania się na wypadek niespodziewanych wydatków, poprzez oszczędności na emeryturę,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego

Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego Żyjemy w czasach, w których konsument odruchowo sięga po telefon, kiedy czegoś chce albo potrzebuje. opublikowany kwiecień 2015 Chce

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU Monika Mikowska N Patroni medialni Partner social media SPONSOR RAPORTU Diagnoza stanu obecnego polskiego mobile commerce. Polscy dostawcy oprogramowania m commerce. Polskie case studies. Wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo Informacja o badaniu Internet jest obecny w niemal każdym aspekcie życia współczesnego człowieka. Zawiera nie tylko bezmiar przydatnych informacji, ale również umożliwia łatwiejszą komunikację. Jednakże

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji SEKCJA MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/09/2008. WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH? Media społecznościowe szybko doganiają pocztę emailową, która nadal jest podstawowym sposobem przekazywania wiadomości i informacji online. Facebook ma ponad 1 miliard użytkowników, ponad 55 milionów wiadomości

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Strona 1/5 Autorzy dorocznego raportu Cisco VNI Forecast szacują, że liczba urządzeń i połączeń internetowych ulegnie w latach

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wyższy od europejskiej średniej, pierwszy raz od Q4 11 Po dwupunktowym spadku w Q4 15 wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 1 2015 2

Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 1 2015 2 Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 1 2015 2 Profil państwa We wskaźniku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2015 uzyskała na poziomie 3 0,38 i zajęła 23 na liście 28 państw

Bardziej szczegółowo

Zakupy online. i konwersja. Performance Marketing od pierwszego do ostatniego kliknięcia. tradedoubler.com

Zakupy online. i konwersja. Performance Marketing od pierwszego do ostatniego kliknięcia. tradedoubler.com Zakupy online i konwersja Performance Marketing od pierwszego do ostatniego kliknięcia Europejscy klienci sięgają po kanały marketingu efektywnościowego (Performance Marketing) po raz pierwszy, gdy poszukują

Bardziej szczegółowo

Standardowy Eurobarometr 76. OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Jesień 2011 RAPORT KRAJOWY POLSKA

Standardowy Eurobarometr 76. OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Jesień 2011 RAPORT KRAJOWY POLSKA Standardowy Eurobarometr 76 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Jesień 2011 RAPORT KRAJOWY POLSKA Badanie zamówione i koordynowane przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej.

Bardziej szczegółowo

Kazar zwiększył sprzedaż. o ponad 1600%!

Kazar zwiększył sprzedaż. o ponad 1600%! zwiększył sprzedaż o ponad 1600%! O to marka prezentująca modę i trendy na światowym poziomie. Kolekcje obuwia marki są wyjątkowe i stanowią idealne dopełnienie współczesnego aktywnego stylu życia kobiety

Bardziej szczegółowo

Płatne treści w Internecie

Płatne treści w Internecie Warszawa, 8/11/2012 Press release Płatne treści w Internecie Polscy internauci często kupują w Internecie chętnie płacą za dodatki do telefonów komórkowych czy gry online. Uważają jednak, że skoro dostęp

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Specjalna sesja TNS Polska i Millward Brown Marketing Summit, Kraków, 7 czerwca 2016

Specjalna sesja TNS Polska i Millward Brown Marketing Summit, Kraków, 7 czerwca 2016 Specjalna sesja TNS Polska i Millward Brown Marketing Summit, Kraków, 7 czerwca 2016 Marketing, technologie i zmieniający się media mix TRENDY W MEDIACH CYFROWYCH I TRADYCYJNYCH Kuba Antoszewski / Millward

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja Romów w 11 państwach członkowskich UE Wyniki badania w skrócie

Sytuacja Romów w 11 państwach członkowskich UE Wyniki badania w skrócie MEMO / 23 maja 2012 r. Sytuacja Romów w 11 państwach członkowskich UE Wyniki badania w skrócie W sprawozdaniu Sytuacja Romów w 11 państwach członkowskich UE zaprezentowano pierwsze najważniejsze wyniki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

i zakupy na żądanie Urządzenia mobilne

i zakupy na żądanie Urządzenia mobilne Urządzenia mobilne i zakupy na żądanie W jaki sposób marketing efektywnościowy zmienia sposób podejmowania decyzji o zakupie przy pomocy urządzeń mobilnych? tradedoubler.com Kanały marketingu efektywnościowego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych Urządzenia hybrydowe zagrażają dominacji laptopów biznesowych w Europie Mimo że tablety miały zrewolucjonizować pracę mobilną,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych Urządzenia hybrydowe zagrażają dominacji laptopów biznesowych w Europie Mimo że tablety miały zrewolucjonizować pracę mobilną,

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R.

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. 27/03/2009 Eurobarometr Standard (EB 71): styczeń-luty 2009 r. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dostępność IT w polskich przedsiębiorstwach

Dostępność IT w polskich przedsiębiorstwach Dostępność IT w polskich przedsiębiorstwach 2017 Executive Summary 2 2017 Dostępność IT w polskich przedsiębiorstwach https://www.veeam.com/pl Dostępność IT w polskich przedsiębiorstwach Jeszcze nigdy

Bardziej szczegółowo

Czy chcemy kupować w niedzielę?

Czy chcemy kupować w niedzielę? Informacja o badaniu Zakaz handlu w niedzielę i święta jest często dyskutowanym tematem na polskiej scenie politycznej. Politycy spierają się co do jego zasadności przywołując wiele argumentów. Co na ten

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Bankowość Internetowa - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Metodologia Metoda Prezentowane dane pochodzą z Audytu Bankowości Detalicznej. Badanie realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce. dr Dominik Batorski, ICM UW

Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce. dr Dominik Batorski, ICM UW Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce dr Dominik Batorski, ICM UW Plan wystąpienia Wykluczenie cyfrowe co to jest? dlaczego jest to zjawisko ważne? kogo dotyczy? jakie są powody wykluczenia? co się robi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16 Czerwiec TNS Czerwiec K.037/ Informacja o badaniu W czerwcu roku TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pytania dotyczyły

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Trudne numery? Czy pamiętamy swój numer PESEL i kod PIN?

Trudne numery? Czy pamiętamy swój numer PESEL i kod PIN? Informacja o badaniu Czy Polacy pamiętają ważne numery jak PESEL czy PIN karty płatniczej? Czy bez problemu potrafią je sobie przypomnieć czy też w razie potrzeby muszą spojrzeć do dowodu/notatek? Poniższy

Bardziej szczegółowo

FutureBuy 2017 Oferta zakupu raportu GfK Polonia. GfK 2016 Oferta zakupu Future Buy 2017

FutureBuy 2017 Oferta zakupu raportu GfK Polonia. GfK 2016 Oferta zakupu Future Buy 2017 FutureBuy 2017 Oferta zakupu raportu GfK Polonia 1 20 krajów USA Holandia Indonezja Kanada Francja Indje Meksyk Niemcy Japonia Brazylia Polska Korea Południowa 11 kategorii FMCG Produkty do sprzątania

Bardziej szczegółowo

O pożytku z opozycji. O pożytku z opozycji. TNS Październik 2016 K.061/16

O pożytku z opozycji. O pożytku z opozycji. TNS Październik 2016 K.061/16 Informacja o badaniu Ważnym elementem ustroju demokratycznego jest istnienie i swobodne działanie opozycji. Uwaga mediów w ostatnich miesiącach skupia się przede wszystkim na działaniu rządu, bo on jest

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Czerwiec K.046/ Informacja o badaniu W czerwcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy

Bardziej szczegółowo

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii mobilnych w kierunku grupy urządzeń zwanych smartfonami, a dodatkowo wiele prognoz na 2012 koncentruje

Bardziej szczegółowo

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Press release Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Warszawa, Polska, 23 października 2012 r.: W 2011 roku 29 proc. usług turystycznych zostało

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków Czerwiec 2017 K.026/17

Preferencje partyjne Polaków Czerwiec 2017 K.026/17 Preferencje partyjne Polaków Czerwiec 2017 K.026/17 Informacje o badaniu Na początku czerwca 2017 roku Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska), w swoim cyklicznym, comiesięcznym badaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

mieszkańców województw Polski Wschodniej diagnoza obecnej sytuacji

mieszkańców województw Polski Wschodniej diagnoza obecnej sytuacji 2011 Wykluczenie cyfrowe mieszkańców województw Polski Wschodniej diagnoza obecnej sytuacji Paweł Zakrzewski Warszawa, 1 lipca 2011 Źródło: Prezentacja pt. Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce, dr Dominik

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI REGIONY W KRAJU 1 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU Z ROZBICIEM NA REGIONY Poniższa analiza regionalna jest oparta na badaniach Eurobarometru zleconych przez Parlament Europejski.

Bardziej szczegółowo

Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2)

Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2) Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 14 lutego 2013 r. Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2) DOKUMENT TEMATYCZNY SKUPIAJĄCY SIĘ NA

Bardziej szczegółowo

Rynek sprzętu IT w Rumunii :30:22

Rynek sprzętu IT w Rumunii :30:22 Rynek sprzętu IT w Rumunii 2016-06-14 09:30:22 2 Wartość całego rynku sprzętu IT osiągnęła w 2015r. poziom 2,3 mld EUR, zbliżając się tym samym do wartości z roku 2008, przed kryzysem gospodarczym. Rynek

Bardziej szczegółowo

PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA

PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA WSTĘP W Internecie można kupić praktycznie wszystko - książki, płyty z muzyką i filmami, bilety lotnicze i wycieczki zagraniczne, także

Bardziej szczegółowo

Cyfrowi obywatele W Polsce jest ponad 22 mln Internautów, ok. 60 proc. populacji Kiedy dzieci są w domu: 93,6%!!! 99,3% w grupie wiekowej 16-24,

Cyfrowi obywatele W Polsce jest ponad 22 mln Internautów, ok. 60 proc. populacji Kiedy dzieci są w domu: 93,6%!!! 99,3% w grupie wiekowej 16-24, Cyfrowi obywatele W Polsce jest ponad 22 mln Internautów, ok. 60 proc. populacji Największy skok dokonał się w ostatnich latach, w 2007 Internautów było tylko 11 mln. 71% gospodarstw domowych ma komputer

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

IAB AdEx 2011 Full-Year

IAB AdEx 2011 Full-Year IAB AdEx 2011 Full-Year Warszawa, 23 marca 2012 1 AdEx 2011 Full-Year podsumowanie Tendencja wzrostowa na rynku reklamy on-line wciąż się utrzymuje według badania IAB AdEx przeprowadzonego przez PwC, wydatki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Mobilny konsument w Polsce i na świecie

Mobilny konsument w Polsce i na świecie - jego możliwości, oczekiwania i obawy Andrzej Olękiewicz TNS Polska Standardem będą 3-4 ekrany w domu. Liczba ekranów w domu (%): 3 6 19 36 36 Wybrane kombinacje ekranów: Lap+TV ~ 20% Lap+TV+PC ~ 20%

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

FutureBuy 2017 Oferta zakupu raportu GfK Polonia. GfK 2017 Oferta zakupu raportu Future Buy

FutureBuy 2017 Oferta zakupu raportu GfK Polonia. GfK 2017 Oferta zakupu raportu Future Buy FutureBuy 2017 Oferta zakupu raportu GfK Polonia 1 20 krajów USA Holandia Indonezja Kanada Francja Indje Meksyk Niemcy Japonia Brazylia Polska Korea Południowa 11 kategorii FMCG Produkty do sprzątania

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Rola Internetu, szczególnie mobilnego, istotnie wzrosła w

Bardziej szczegółowo

8 marca 2013 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i nierówność kobiet w sytuacji kryzysu

8 marca 2013 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i nierówność kobiet w sytuacji kryzysu Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 26 lutego 2013 r. 8 marca 2013 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i nierówność kobiet w

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Sondaż powyborczy WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014 r.

Sondaż powyborczy WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014 r. Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Sondaż powyborczy 2014 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014 r. PODSUMOWANIE ANALITYCZNE Zasięg: Populacja:

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Marzec K.024/ Informacja o badaniu W marcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro.

Bardziej szczegółowo

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA RAPORT mgenerator.pl 2014 HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA AUTOR mgenerator.pl.. BADANIA praktycy.com PARTNER STRATEGICZNY Piotr Krawiec Prezes

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2011 BS/156/2011 SPOŁECZNY ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE

Warszawa, grudzień 2011 BS/156/2011 SPOŁECZNY ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Warszawa, grudzień 2011 BS/156/2011 SPOŁECZNY ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013 POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Polacy o OFE. Polacy o OFE. TNS Czerwiec 2014 K.043/14

Polacy o OFE. Polacy o OFE. TNS Czerwiec 2014 K.043/14 Informacja o badaniu Do 31 lipca 2014 roku Polacy muszą zdecydować, czy chcą, by ich składki emerytalne były odkładane częściowo do ZUS i częściowo do OFE czy tylko do ZUS. W maju TNS Polska zapytał Polaków

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 WYRAŹNY POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU! Wśród Polaków widać wyraźną poprawę nastrojów. W trzecim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia

Bardziej szczegółowo

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 R A P O R T Z B A D A N I A I L O Ś C I O W E G O D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 Badanie przeprowadzone zostało dla firmy SMEbusiness.pl przez instytut MillwardBrown w listopadzie 2014r. Badanie ilościowe

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Opinia Polaków dotycząca umowy TTIP

Opinia Polaków dotycząca umowy TTIP Raport TNS Polska dla Ambasady Brytyjskiej w Warszawie Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 3 Globalizacja 7 4 Podsumowanie i wnioski 5 Transatlantyckie Partnerstwo w zakresie Handlu i Inwestycji 12

Bardziej szczegółowo

Strategie sprzedaży na rynkach zagranicznych

Strategie sprzedaży na rynkach zagranicznych Strategie sprzedaży na rynkach zagranicznych Nagroda Emerging Market Champions Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Strategie sprzedaży na rynkach zagranicznych, badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Polacy kupują w internecie. Tesco i Alma najbardziej rozpoznawalne

Polacy kupują w internecie. Tesco i Alma najbardziej rozpoznawalne Polacy kupują w internecie. Tesco i Alma najbardziej rozpoznawalne data aktualizacji: 2016.07.08 Niemal połowa polskich internautów robi zakupy online, przy czym prawie co czwarty z nich decyduje się na

Bardziej szczegółowo

Walka z terroryzmem w oczach Polaków i Europejczyków

Walka z terroryzmem w oczach Polaków i Europejczyków Informacja o badaniu W ogólnoeuropejskim badaniu Eurobarometr, przeprowadzanym regularnie przez TNS na zlecenie Komisji Europejskiej, w kwietniu 2016 r. poruszane zostały sprawy związane z oczekiwaniami

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

2013 Global report. Polska. w porównaniu ze światem. 2013 Global Report- Polska w porównaniu ze światem Public Ericsson 2013-10-09 Page 1

2013 Global report. Polska. w porównaniu ze światem. 2013 Global Report- Polska w porównaniu ze światem Public Ericsson 2013-10-09 Page 1 2013 Global report Polska w porównaniu ze światem 2013 Global Report- Polska w porównaniu ze światem Public Ericsson 2013-10-09 Page 1 Consumerlab Coroczne badania 100000 RESPONDENTÓW REPREZENTUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie prof. dr hab. Andrzej Sznajder Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu www.andrzejsznajder.eu Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie Trendy nowej konsumpcji 7 trendów w konsumpcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo