Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 1 2015 2"

Transkrypt

1 Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Profil państwa We wskaźniku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2015 uzyskała na poziomie 3 0,38 i zajęła 23 na liście 28 państw członkowskich. Poprawiła ona ogólny poziom cyfryzacji, osiągnęła lepsze i w zakresie głównych aspektów i większości poszczególnych współczynników. 81 na 100 osób decyduje się na mobilne usługi szerokopasmowe (5 w ). Dostępność stacjonarnej łączności szerokopasmowej jest niska (26 w ) i zaledwie 60 proc. gospodarstw domowych posiada abonament na stacjonarne połącze z internetem (23 w ). Coraz więj Polaków korzysta z internetu (63 proc.), roś też liczba osób posiadających podstawowe umiejętności cyfrowe (46 proc.), jednak i te nadal są poniżej średj unijnej. odnosi najlepsze rezultaty w 1 Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (ang. Digital Economy and Society Index, DESI) to złożony wskaźnik opracowany przez Komisję Europejską (DG CNECT) w lu dokonania ony rozwoju krajów Unii na drodze do gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Zagregowano w nim zestaw odpowiednich współczynników pogrupowanych wokół 5 aspektów: łączności, kapitału ludzkiego, korzystania z internetu, integracji technologii cyfrowych i cyfrowych usług publicznych. Więj informacji na temat tego wskaźnika można znaleźć na stro 2 DESI 2015 został zbudowany ze współczynników z roku kalendarzowego 2014 (chyba że dane z tego roku kalendarzowego są dostępne w takich przypadkach wykorzystano najnowsze dane sprzed 2014). 3 Skala ów waha się od 0 do 1, im wyższy, tym lepszy jest poziom cyfryzacji danego kraju.

2 zakresie cyfrowych usług publicznych. Odsetek aktywnych użytkowników administracji elektronicznej pozostaje jednak na niskim poziomie: 21 proc. użytkowników internetu odsyłało wypełnione formularze organom administracji publicznej (21 w ). zajmuje 7 w zakresie udostępniania otwartych danych. Wciąż jednak znajduje się w grupie krajów o niskim poziomie cyfryzacji 4, osiągając w j średni. DESI ,38 0,38 0,47 DESI ,36 0,34 0,44 4 Według DESI 2015 r. grupa krajów o niskim poziomie cyfryzacji obejmuje Bułgarię, Chorwację, Cypr, Grecję, Polskę, Rumunię, Słowenię, Słowację, Węgry i Włochy. DESI 2015 profil państwa Strona 2 z 9

3 1 Łączność 1 Łączność DESI ,46 0,45 0,55 DESI ,42 0,39 0,51 W zakresie łączności i Polski uległy poprawie w porównaniu z poprzednim rokiem. Osiągając ogólny na poziomie 0,46, kraj ten znajduje się obec na cu 21 wśród państw. 1a1 Zasięg stacjonarnej łączności szerokopasmowej % gospodarstw domowych 1a2 Wykorzysta stacjonarnej łączności szerokopasmowej % gospodarstw domowych 1b1 Wykorzysta mobilnej łączności szerokopasmowej Liczba abonentów na 100 osób 1b2 Widmo % dolowej harmonizacji widma na szczeblu 1c1 Zasięg sieci dostępu nowej generacji % wszystkich gospodarstw domowych 1c2 Abonament na szybką łączność szerokopasmową % abonamentów >= 30 Mb/s wśród abonamentów na stacjonarną łączność szerokopasmową 1d1 Cena stacjonarnej łączności szerokopasmowej % jednostkowego dochodu brutto wydany na najtańszy abonament na odrębne stacjonarne łącze szerokopasmowe (im wartość jest niższa, tym lepiej) poziom poziom poziom 88 % 60 % % 49 % 39 % 1,8 % % % % % % 22 2,1 % % % % % 8 22 % 22 1,3 % Mimo że osiąga słabe i pod względem zasięgu i wykorzystania stacjonarnej łączności szerokopasmowej, należy ona do krajów przodujących w zakresie wykorzystania usług mobilnej łączności szerokopasmowej. Rozbieżność między wskaźnikami wykorzystania tych dwóch rodzajów łączy wzrosła w porównaniu z ostatnim rokiem, a Polacy częściej wybierają rozwiązania mobilne. Ceny stacjonarnej łączności szerokopasmowej (w odsieniu do jednostkowego dochodu brutto) są powyżej średj europejskiej i może to częściowo wyjaśniać niski poziom jej wykorzystania. Jeśli chodzi o zasięg stacjonarnej łączności szerokopasmowej, w grudniu 2013 r. posiadała stosunkowo niski jego poziom (88 proc. gospodarstw domowych w stosunku do średj unijnej wynosząj 97 proc. gospodarstw domowych). Choć Komisja Europejska zachęcała Polskę do przyspieszenia wysiłków w lu zwiększenia zasięgu stacjonarnej łączności szerokopasmowej w swoich zaleniach dla poszczególnych krajów na rok 2014, zdołała tego dokonać i pozostaje trzecim od końca państwem europejskim pod tym względem. Wysoki poziom wykorzystania mobilnych usług szerokopasmowych wskazuje, że wśród polskich obywateli istje popyt na szybki internet i że należy dokonać poprawy po stro podaży (sieci telefonii komórkowej czwartej generacji (LTE) w 2013 r. DESI 2015 profil państwa Strona 3 z 9

4 były dostępne jedy dla 55 proc. ogółu społeczeństwa). Poprawa dostępności łączności szerokopasmowej może mieć pozytywny wpływ na całą gospodarkę. Podczas gdy udział zharmonizowanego widma jest stosunkowo wysoki w porównaniu ze średnią ( 6 na 28 państw członkowskich), a nawet znacz wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim, wskaźniki dotyczą zasięgu sieci dostępu nowej generacji oraz ny stacjonarnej łączności szerokopasmowej są nadal na zmien niskim poziomie. Zasięg szybkich łączy szerokopasmowych (o przepustowości co najmj 30 Mb/s) musi zostać poprawiony, gdyż obecny jego poziom stanowi utrud dla polskiej gospodarki. DESI 2015 profil państwa Strona 4 z 9

5 2 Kapitał ludzki 2 Kapitał ludzki DESI ,43 0,42 0,54 DESI ,41 0,38 0,52 Osiągając 0,43 w zakresie kapitału ludzkiego (umiejętności cyfrowe), plasuje się nadal na 22 cu w rankingu państw, choć jest to co lepszy niż w poprzednim roku (0,41). 2a1 Użytkownicy internetu % osób 2a2 Podstawowe umiejętności cyfrowe % osób 2b1 Specjaliści w dziedzi ICT % zatrudnionych osób 2b2 Absolwenci kierunków ścisłych Liczba absolwentów kierunków ścisłych na 1000 osób (w wieku lat) poziom poziom poziom 63 % % % 46 % 2 % % 22 2 % % 22 2,8 % Rozwija umiejętności cyfrowych na wysokim poziomie w społeczeństwie pomaga w pozyskiwaniu inwestycji w dziedzi ICT, jak rówż daje obywatelom możliwość aktywnego korzystania z internetu. Odsetek użytkowników internetu wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak wciąż utrzymuje się na 23 pozycji w rankingu unijnym. Odsetek osób o co najmj podstawowych umiejętnościach cyfrowych rówż wzrósł, lecz nadal jest poniżej średj. Niski poziom korzystania z internetu i umiejętności cyfrowych może rówż częściowo tłumaczyć stosunkowo niskie wykorzysta stacjonarnej łączności szerokopasmowej w Pols. Wiele pozostaje także do zrobienia w zakresie kształnia i zatrudniania specjalistów w dziedzi ICT. Jeśli chodzi o odsetek specjalistów w tej dziedzi wśród osób zatrudnionych, zajmuje dopiero 22 w. Mimo że posiada więj absolwentów kierunków ścisłych niż większość krajów w Europie, wciąż udaje jej się wykorzystać tej przewagi w lu zwiększenia odsetka specjalistów w dziedzi ICT. DESI 2015 profil państwa Strona 5 z 9

6 3 Korzysta z internetu 3 Korzysta z internetu DESI ,36 0,38 0,41 DESI ,33 0,33 0,39 Jeśli chodzi o korzysta z usług internetowych, Polski to 0,36 (wzrost z 0,33 w poprzednim roku), przez co zajmuje ona 23 wśród państw Unii. 3a1 Wiadomości 3a2 Muzyka, filmy i gry 3a3 Wideo na żąda (VoD) % gospodarstw domowych posiadających telewizor 3a4 IPTV % gospodarstw domowych posiadających telewizor 3b1 Połączenia wideo 3b2 Sieci społecznościowe 3c1 Bankowość 3c2 Zakupy % osób, które korzystały z internetu w ciągu ostatgo roku (w wieku lat) poziom poziom poziom 71 % 41 % 41 % 2 % 41 % 55 % 49 % 49 % % % 9 41 % 25 2 % % % % % % % 9 39 % % % % % % W Pols jest coraz więj osób angażujących się w działania w internecie. Śledze wiadomości przez internet (na poziomie 71 proc. użytkowników internetu) oraz korzysta z połączeń wideo (41 proc.) jest bardziej rozpowszechnione niż rok temu. Z drugiej strony zmieniła się ilość osób korzystających z zasobów muzyki, filmów i gier (41 proc.), z portali społecznościowych (55 proc.) i bankowości internetowej (49 proc.). Odbiór treści audiowizualnych za pomocą łączy szerokopasmowych (czyli za pośrednictwem usługi wideo na żąda ) wyniosła 41 proc. i jest wyższa niż średnia ( 9). osiąga bardzo słabe i w zakresie korzystania z zasobów muzyki, filmów i gier ( 25) oraz z sieci społecznościowych ( 24). Jako że odsetek użytkowników internetu dokonujących zakupów w internecie uległ zmia, nadal jedy 49 proc. Polaków kupuje towary lub usługi w internecie i tylko wielka ich część (11 proc.) kupuje produkty z innych krajów. Aby stać się bardziej konkurencyjną gospodarką cyfrową, będzie musiała zmotywować obywateli do dalszych działań w internecie, poważ konsumenci na rynku DESI 2015 profil państwa Strona 6 z 9

7 krajowym są istotnym czynnikiem warunkującym powodze przedsiębiorstw cyfrowych. Łatwiejszy dostęp do internetu i wspiera rozwijania umiejętności informatycznych to kluczowe elementy zbędne do zwiększenia poziomu korzystania z internetu. DESI 2015 profil państwa Strona 7 z 9

8 4 Integracja technologii cyfrowych 4 Integracja technologii cyfrowych DESI ,21 0,27 0,33 DESI ,19 0,23 0,3 W przypadku integracji technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa osiąga 0,21 (wzrost z 0,19 w poprzednim roku) i zajmuje 26. Mimo wielkiego wzrostu w stosunku do ubiegłego roku, jest to najsłabszy współczynnik, jaki osiąga, zarówno pod względem u, jak rówż ca wśród innych państw członkowskich. 4a1 Wymiana informacji drogą elektroniczną 4a2 RFID 4a3 Media społecznościowe 4a4 Faktury elektroniczne 4a5 Usługi w chmurze 4b1 Sprzedaż online prowadzona przez MŚP % MŚP (z pominięciem sektora finansowego, 10+ 4b2 Obrotów w handlu elektronicznym % obrotów MŚP (z pominięciem sektora finansowego, b3 Transgraniczna sprzedaż online % MŚP (z pominięciem sektora finansowego, 10+ poziom poziom poziom 22 % 2,8 % 8,1 % 3,5 % 9,3 % 3,3 % % % - 5,6 % ,3 % ,3 % % - 3,8 % % % - 11 % % - 8,8 % 27 6,5 % Cyfryzacja polskich przedsiębiorstw przebiega powoli. plasuje się poniżej średj unijnej w zakresie wszystkich istotnych wskaźników, choć poczyniono wielkie postępy. Poziomy korzystania z chmury ( 27) oraz sprzedaży transgranicznej ( 27) są szczegól niskie w porównaniu z innymi państwami członkowskimi. Z pozytywnych zmian należy odnotować, że od zeszłego roku wzrosła liczba przedsiębiorstw wymieniających informacje drogą elektroniczną przez internet (22 proc.), wykorzystujących media społecznościowe (8,1 proc.) i prowadzących sprzedaż przez internet (9,3 proc.). Niemj jednak polskie przedsiębiorstwa będą musiały rozwijać się szybciej, aby dogonić swoich europejskich konkurentów i w pełni wykorzystać potencjał technologii cyfrowych do zwiększania wydajności. DESI 2015 profil państwa Strona 8 z 9

9 5 Cyfrowe usługi publiczne 5 Cyfrowe usługi publiczne DESI ,43 0,34 0,47 DESI ,4 0,33 0,45 Z iem 0,43 plasuje się na 14 pozycji wśród krajów, co stanowi poprawę w odsieniu do poprzedgo roku zarówno w zakresie u, jak i ca. Ogól rzecz biorąc, jest to rówż współczynnik DESI, w którym wypada najlepiej pod względem u i ca. 5a1 Użytkownicy administracji elektronicznej % osób odsyłających wypełnione formularze wśród użytkowników internetu w zeszłym roku 5a2 Uprzednio wypełnione formularze Wynik (0-100) 5a3 Wykorzysta usług online Wynik (0-100) 5a4 Otwarte dane Wynik (0-700) 5b1 Wymiana danych medycznych % lekarzy rodzinnych 5b2 e-repty % lekarzy rodzinnych poziom poziom poziom 21 % % 4,4 % % % 22 4,4 % % % % Nowoczesne usługi publiczne oferowane przez internet są skutecznym narzędziem zmjszania wydatków publicznych, a także poprawy wydajności przez przedsiębiorstwa, obywateli i samą administrację publiczną. osiąga stosunkowo dobre i w zakresie cyfrowych usług publicznych i zdołała w których obszarach je poprawić. Odsetek użytkowników administracji elektronicznej komunikujących się z administracją publiczną poprzez wypełnione formularze wzrósł do 21 proc.; podob poziom udostępniania uprzednio wypełnionych formularzy oraz wykorzysta usług online zwiększył się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednak wymiana danych medycznych i odsetek e-rept utrzymały się na stosunkowo niskim poziomie. Jest zatem jeszcze wiele do zrobienia, w szczególności w zakresie e-zdrowia. DESI 2015 profil państwa Strona 9 z 9

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki Report Polska Internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

G. e-commerce - Janusz Klink

G. e-commerce - Janusz Klink G. e-commerce - Janusz Klink 1. Wprowadzenie W dokumencie pt. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych, w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

e-europa: Europejczycy w sieci

e-europa: Europejczycy w sieci e-europa: Europejczycy w sieci TNS 2012 1 W marcu 2010 r. Komisja Europejska ogłosiła swoją strategię Europa 2020, aby przygotować gospodarkę państw unijnych na wyzwania kolejnej dekady. Wśród siedmiu

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2013 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2013 2 Praca pod redakcją Violetty Szymanek Zespół redakcyjny: Violetta Szymanek i Monika Pieniek Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r.

Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r. Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r. WKŁAD KOMISJI W DYSKUSJĘ NA TEMAT GOSPODARKI CYFROWEJ, KTÓRA ODBĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2014 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2014 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy dr Małgorzata Kieżel Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2008 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Polska w UE. Bilans dziesięciolecia

Polska w UE. Bilans dziesięciolecia Polska w UE Bilans dziesięciolecia Wstęp Bilans 1 maja 2014 roku przypada dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chyba nikt dekadę temu nie miał wątpliwości, że był to historyczny

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej + Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 212 r. 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Przedmiot analizy... 3 2. Pakietyzacja usług...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo