AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami"

Transkrypt

1 AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami

2 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem Software dotyczące zawartych w nim treści według stanu na dzień jego publikacji. Firma AdRem Software zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. Na podstawie niniejszego dokumentu firma AdRem Software nie udziela żadnych gwarancji ani jawnych, ani dorozumianych. Firma AdRem Software zachęca czytelników do osobistego wypróbowania i oceny wszystkich opisanych tutaj produktów. AdRem Software, logo AdRem Software, AdRem sfconsole, AdRem Server Manager oraz AdRem NetCrunch są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy AdRem Software sp. z o.o. Nazwy wszelkich innych wymienionych w tym podręczniku produktów i marek są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm i zostają niniejszym uznane. AdRem Software, sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a Kraków Polska tel.: faks: Witryna internetowa:

3 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 5 OPIS PROGRAMU... 5 Edycje programu AdRem NetCrunch 6.x... 5 Przykłady zastosowania NetCrunch Premiun XE... 6 Nowe funkcje programu AdRem NetCrunch 6.x... 6 Nowa architektura programu... 6 Lista nowych funkcji programu NetCrunch Lista nowych funkcji programu NetCrunch INSTALACJA WYMAGANIA SYSTEMOWE INSTALACJA PROGRAMU NETCRUNCH Instalacja Serwera NetCrunch Instalacja konsoli administracyjnej na maszynie zdalnej INSTALACJA I KORZYSTANIE Z LICENCJI AKTUALIZACJA PROGRAMU NETCRUNCH Z WERSJI 6.0 DO URUCHOMIENIE PROGRAMU URUCHOMIENIE I ZATRZYMYWANIE SERWERA NETCRUNCH URUCHOMIENIE KONSOLI ADMINISTRACYJNEJ Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie Korzystanie z brokera połączeń NetCrunch WYKRYWANIE STRUKTURY SIECI TWORZENIE ATLASU SIECI Automatyczne wykrywanie sieci Opcje dodatkowe dostępne w zaawansowanym trybie wykrywania sieci SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE WYKRYWANIA SIECI O RÓŻNEJ WIELKOŚCI Wykrywanie małej i średniej wielkości sieci Wykrywanie sieci w trybie zaawansowanym KREATOR KONFIGURACJI ATLASU SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA KONFIGURACJI ATLASU ZMIANA OPTYMALIZACJI MONITOROWANIA ORAZ LISTY WĘZŁÓW WYKLUCZONYCH Z OPTYMALIZACJI INDEKS

4

5 Wstęp Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla administratorów sieci oraz innych specjalistów zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą sieciowa. Pokaże on, jak zainstalować oprogramowanie AdRem NetCrunch i natychmiast przystąpić do korzystania z udostępnionych w nim funkcji. Zasadniczym przeznaczeniem programu jest monitorowanie infrastruktury sieciowej z wykorzystaniem mechanizmów wizualizacji sieci, wykrywania usterek, powiadamiania o nich oraz raportowania. Opis programu Edycje programu AdRem NetCrunch 6.x Edycje programu AdRem NetCrunch 6.x są dedykowane do monitorowania sieci o różnych wielkościach i różnorodności. Program jest dostępny w następujących edycjach: Premium z przeznaczeniem do monitorowania większych sieci zawierających bardziej zróżnicowane środowisko. Ta edycja programu zawiera rozszerzone funkcjonalności monitorowania. Premium XE z przeznaczeniem do monitorowania większych sieci zawierających bardziej zróżnicowane środowisko. Jest to najbardziej zaawansowana edycja programu, zawierająca wszystkie dostępne funkcjonalności, przeznaczona do profesjonalnego zarządzania monitorowaniem sieciami. Edycja Premium posiada szereg udoskonaleń funkcjonalności przydatnych w monitorowaniu sieci, takich jak wizualizacja topologii fizycznej sieci, tworzenie wirtualnych liczników wydajnościowych, tworzenie własnych raportów trendów, zarządzanie zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową oraz Konsolę administracyjną AdRem NetCrunch przeznaczoną do instalowania na maszynach zdalnych, kompletna obsługa wersji 3 protokołu SNMP czy opcja wyboru wiodącej usługi sieciowej. Edycja Premium XE posiada wszystkie funkcje dostępne w edycji Premium, a ponadto zawiera funkcje dodatkowe, które znacznie zwiększają skalowalność programu oraz umożliwiają one skutecznie monitorowanie środowisk informatycznych zawierających maksymalnie kilka tysięcy węzłów. Monitorowanie w oparciu o priorytety (przy użyciu ustawianych przez użytkownika hierarchii węzłów). Optymalizacja działania programu pod kątem systemów o wysokiej wydajności, wstrzymywanie alertów w oparciu o ustawianą przez użytkownika hierarchię monitorowania węzłów. Ponieważ SLA (Service Level Agreements) staje się coraz bardziej wymagający w zakresie niezawodności funkcjonowania sieci, administratorzy potrzebują narzędzi, które pozwolą na identyfikowanie problemów zanim staną się one przyczyną uszkodzeń i utraty kontroli nad siecią. Wersja Premium XE może być zintegrowana z innym aplikacjami poprzez automatyczny eksport danych. Program obsługuje automatyczny harmonogram eksportu danych do zewnętrznych baz danych, co pozwala na efektywniejsze śledzenie statystyk 5

6 AdRem NetCrunch 6.x monitorowania w połączeniu z systemami typu helpdesk czy standardami analizy stosowanymi w różnych sektorach gospodarki. Przykłady zastosowania NetCrunch Premiun XE Osoby odpowiedzialne za niezawodne funkcjonowanie sieci potrzebują narzędzi, które umożliwią im efektywne monitorowanie wydajności sieci, skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami, szczególnie w odniesieniu do krytycznych urządzeń sieciowych. Poniżej zostały przedstawione przykłady zastosowania wersji Premium XE w sieciach, posiadających różną specyfikę: Sieć zawierająca ponad 600 węzłów przeznaczonych do monitorowania ich dostępności. Sieć zawierająca ponad 600 usług sieciowych przeznaczonych do monitorowania. Sieć zawierająca ponad 100 serwerów, ruterów przeznaczonych do monitorowania ich wydajności. Sieci zawierające podsieci. Sieci zawierające serwery zewnętrzne podłączone do WAN. Sieci zawierające przełączniki CISCO i Nortel. Sieci zawierające MS SQL, Exchange monitorowanie wydajności oraz trendów. Sieci wymagające kompleksowej analizy oraz aktywnego monitorowania trendów. Opis Premium Premium XE Ilość monitorowanych węzłów Limit do i więcej Zarządzanie listą profili użytkowników Zarządzanie Serwerem NetCrunch z maszyny zdalnej: Korzystanie z dostępu przez WWW Dystrybucja Konsoli administracyjnej NetCrunch, jako oddzielnego pliku instalacyjnego w pakiecie programu Uwaga Porównanie funkcjonalności poszczególnych edycji programu znajduje się w dokumencie Porównanie edycji programu NetCrunch 6, dostępnym na stronie Nowe funkcje programu AdRem NetCrunch 6.x Nowa architektura programu AdRem NetCrunch stanowi kompletną aplikację przeznaczoną do zarządzania monitorowaniem sieci zawierających do kilku tysięcy węzłów. W celu poprawy zarządzania 6

7 Wstęp monitorowaniem sieci NetCrunch 6 został zaprojektowany jako aplikacja klient/serwer. Nowa architektura programu pozwala na sprawne monitorowanie różnorodnej infrastruktury sieciowej, jej wizualizację, wykorzystanie precyzyjnego mechanizmu alertowania oraz tworzenia raportów dostosowanych do potrzeb użytkownika. Nowa architektura programu pozwala na połączenie do Serwera NetCrunch wielu konsoli administracyjnych jednocześnie. Konsole mogą być zainstalowane niezależnie na zdalnych maszynach wybranych przez użytkownika. Ponadto, na jednej maszynie możliwe jest jednoczesne uruchomienie wielu konsoli i połączenie każdej z nich do odrębnego Serwera NetCrunch. Tego rodzaju konfiguracja pozwala na monitorowanie większych sieci korporacyjnych, które składają się z oddziałów zlokalizowanych w różnych regionach geograficznych, z jednego, wybranego przez użytkownika miejsca. Każdy Serwer AdRem NetCrunch może zostać wykorzystany do monitorowania odrębnego oddziału, z uwzględnieniem jego specyfiki. Poza możliwością zdalnego połączenia do Serwera NetCrunch, na każdej maszynie, gdzie jest on zainstalowany użytkownik ma możliwość korzystania z Konsoli administracyjnej AdRem NetCrunch, gdyż tylko ona zapewnia pełne zarządzanie monitorowaniem. Edycje programu AdRem NetCrunch 6.x zawierają następujące komponenty: Serwer AdRem NetCrunch zawiera wszystkie komponenty programu, to znaczy: Konsola administracyjna AdRem NetCrunch AdRem NetCrunch serwer dostępu przez WWW Broker połączeń AdRem NetCrunch oraz bazę danych dla przechowywania wszystkich danych utworzonego atlasu monitorowanej sieci. Serwer AdRem NetCrunch może być instalowany na maszynie z uruchomionym systemem operacyjnym Windows. Możliwe jest zainstalowanie dowolnej ilości serwerów, zależnie od potrzeb związanych z monitorowaniem. Do każdego serwera AdRem NetCrunch może podłączyć się równocześnie wielu użytkowników, zarówno poprzez Dostęp przez WWW jak również Konsolę administracyjną AdRem NetCrunch. W celu nawiązania połączenia przez konsolę administracyjną do serwera NetCrunch, jest używany Broker połączeń AdRem NetCrunch. Ponadto, każdy Serwer AdRem NetCrunch posiada indywidualne dane uwierzytelnienia, które są podawane przez użytkownika podczas procesu jego instalacji. W celu podłączenia do określonego serwera NetCrunch, wszystkie konsole administracyjne korzystają z tych samych danych uwierzytelnienia. W ten sposób, możliwe jest jednoczesne zarządzanie monitorowaniem w tym samym atlasie z wielu miejsc. Konsola administracyjna AdRem NetCrunch stanowi Główny Interfejs Użytkownika programu AdRem NetCrunch. Umożliwia zarządzanie wszystkimi zadaniami związanymi z monitorowaniem sieci. Jest ona instalowana automatycznie razem z Serwerem NetCrunch oraz dostarczana jako oddzielny plik instalacyjny, umożliwiający jej zainstalowanie na dowolnie wybranej przez użytkownika maszynie zdalnej z systemem operacyjnym Windows. Konsola administracyjna AdRem NetCrunch jest również wyposażona w Broker połączeń AdRem NetCrunch, który umożliwia nawiązanie podłączenia do wielu serwerów NetCrunch zainstalowanych w 7

8 AdRem NetCrunch 6.x sieci korporacyjnej. Po weryfikacji danych uwierzytelnienia przez brokera połączeń, Konsola administracyjna NetCrunch jest bezpośrednio podłączona do serwera NetCrunch. Użytkownik ma możliwość jednoczesnego otwarcia wielu okien konsoli administracyjnej, gdzie każda z nich jest podłączona do innego serwera NetCrunch. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie na stronie 20. Broker połączeń AdRem NetCrunch jest to aplikacja służąca do podłączenia do Serwera NetCrunch, zarządzania listą połączeń do serwerów NetCrunch oraz odbierania powiadomień na pulpicie, bez względu na to, czy podłączenie do serwera jest nawiązywane lokalnie czy ze zdalnej maszyny Windows. Broker połączeń NetCrunch nie jest używany w celu podłączenia do Serwera NetCrunch przez przeglądarkę internetową (Dostęp przez WWW). Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie na stronie 20. AdRem NetCrunch serwer dostępu przez WWW umożliwia podłączenie do serwera NetCrunch poprzez standardową przeglądarkę internetową z dowolnej maszyny zdalnej. Jest instalowany automatycznie wraz z Serwerem NetCrunch. Nie wymaga innej instalacji. Program AdRem NetCrunch są dystrybuowany w dwóch oddzielnych plikach instalacyjnych: NCServer6Premium.exe jest to plik instalacyjny serwera AdRem NetCrunch. Zawiera wszystkie komponenty programu. Może być w pełni zarządzany zarówno z lokalnej maszyny Windows, na której został zainstalowany jak również z maszyny zdalnej, na której zainstalowano Konsolę administracji NetCrunch. Do serwera NetCrunch możliwe jest równoczesne podłączenie wielu Konsol administracyjnych NetCrunch, zainstalowanych odrębnie na zdalnych maszynach Windows. Ponadto, do serwera NetCrunch można się również podłączyć wykorzystując przeglądarkę internetową z dowolnej maszyny zdalnej. NCConsole6Premium.exe jest to plik instalacyjny Konsoli administracyjnej AdRem NetCrunch. Konsola stanowi Główny Interfejs Użytkownika programu AdRem NetCrunch. Wraz z konsolą jest automatycznie instalowany Broker połączeń AdRem NetCrunch. Dzięki temu możliwe jest zainstalowanie konsoli na dowolnej maszynie zdalnej z systemem Windows, a po podłączeniu do serwera NetCrunch, pełne zarządzanie monitorowaniem sieci. Uwagi Konsola administracyjna NetCrunch nie wykonuje żadnych zadań związanych z monitorowaniem sieci. Wszystkie zadania są wykonywane przez Serwer NetCrunch, do którego Konsola administracyjna NetCrunch się łączy w celu zarządzania programem. Ilość równoczesnych podłączeń do Serwera NetCrunch jest określona w Licencji zdalnego dostępu. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Instalacja i korzystanie z licencji na stornie 16. Lista nowych funkcji programu NetCrunch Nowa architektura programu 8

9 Wstęp Klient/serwer. 2. Serwer bazy danych zdarzeń Baza danych zdarzeń do 128 GB. Szybsze tworzenie kopii zapasowych atlasu. 3. Usprawniony dostęp przez WWW Szybszy interfejs użytkownika (GUI) dzięki zastosowaniu technologii AJAX, interakcje serwer przeglądarka funkcjonują asynchronicznie bez konieczności przeładowywania GUI strony internetowej dostępu do programu. Udoskonalone menu kontekstowe w zakresie zarządzania alertami na węźle dodano: Wyczyść trwające alerty, Przeglądaj zdarzenia niepotwierdzone oraz Potwierdź przyjęcie wszystkich. Dodana opcja zapamiętywania danych logowania na zdalnym komputerze. Dodana opcja multiselekcji w tabelach okna Dziennik zdarzeń oraz w Notatki. Możliwość jednoczesnego otwarcia wielu okien Stan dla wybranych węzłów. Możliwość otwarcia okna Dziennik zdarzeń, jako osobnego lub zagnieżdżonego. Usprawniony wybór okresu: dnia, miesiąca oraz roku. Poprawione grupowanie kolumn. Możliwość korzystania z okien: Przeglądarka trendów NetCrunch oraz Dane SNMP dla węzła. 4. Kompilator MIB Ulepszona obsługa SNMP. Szybsze przeglądanie bazy MIB-ów. Możliwość przenoszenia MIB-ów użytkownika do oddzielnego pliku. Importowanie/eksportowanie skompilowanych MIB-ów. Mniejsza baza danych MIB-ów z zawartymi źródłami. Liczba modułów MIB: Inne udoskonalenia Nowa możliwość inwentaryzowania zasobów maszyn z systemem Windows. Możliwość zarządzania harmonogramem automatycznego wykonywania audytów na maszynach z systemem Windows. Możliwość importowania/eksportowania definicji widoków oraz możliwość tworzenia nowych w oparciu o te dane. Poprawiona prezentacja informacji SNMP dla wybranego węzła. Możliwość tworzenia raportów rocznych. 9

10 AdRem NetCrunch 6.x Nowy sposób tworzenia niestandardowych szablonów raportów na w oparciu o widoki atlasu (raporty arkusza danych). Nowe funkcjonalności mogą być dodawane w formie modułów. Bardziej stabilna praca programu i większa skalowalność zastosowania. Poprawione wskaźniki wychyłowe. Możliwość udostępniania niestandardowego układu (wyglądu) map w atlasie innym użytkownikom podłączonym zdalnie do Serwera NetCrunch przy użyciu Konsoli administracyjnej NetCrunch (wyłącznie edycje Premium i Premium XE). Lista nowych funkcji programu NetCrunch Udoskonalony kreator wykrywania sieci Uproszczona i bardziej intuitywna procedura konfigurowania procesu wykrywania sieci. Możliwość wykrywania sieci sąsiednich, odległych do 30 przeskoków (mostów) od maszyny z zainstalowanym Serwerem NetCrunch. Użytkownik ma możliwość wyboru zakresu wykrywania sieci sąsiednich. 2. Nowy pulpit informacyjny (dashboard) Prezentuje najważniejsze informacje dotyczące monitorowanej oraz pozwala na szybką konfigurację najważniejszych parametrów związanych z w monitorowaniem sieci. Pulpit informacyjny: umożliwia zmianę właściwości atlasu sieci, konfigurację atlasu sieci (np. obszary monitorowania, optymalizacja monitorowania, domyślne dane logowania, profil administratora, itd.), zawiera panel prezentujący liczbę monitorowanych usług sieciowych wraz z ich aktualnym statusem (np. ok, nie odpowiada, ostrzeżenie), prezentuje listę zdarzeń wygenerowanych w czasie ostatnich 12 godzin wraz z ich rangą (np. krytyczna, ostrzeżenie), przedstawia monitorowane węzły podzielone na odrębne listy według: problemów monitorowania lista przedstawia węzły wraz z liczbą zdarzeń wygenerowanych na nich w ciągu ostatnich 24 godzin oraz ich rangą, średniego czasu odpowiedzi usług zawiera węzły posiadające najdłuższy średni czas odpowiedzi usług sieciowych, które są na nich monitorowane, wykorzystania procesora lista zawiera węzły z największym wykorzystaniem procesora, wykorzystania pamięci zawiera węzły z największym wykorzystaniem pamięci, przestrzeni dyskowej lista przedstawia węzły w monitorowanej sieci, które posiadają najmniejszą ilość wolnej przestrzeni dyskowej. 10

11 W przypadku karty Podsumowanie dla wybranej mapy, dodatkowo są przedstawiane informacje dotyczące: rodzaju i aktualnego statusu mapy poprzez ikonę oraz jej kolor, nazwy mapy umieszczonej w nagłówku karty, podziału węzłów mapy według rodzaju systemu operacyjnego oraz aktualnych statusów węzłów, Wstęp skonfigurowanych zdarzeń i raportów w przypadku wyboru zasady monitowania. 3. Usprawnione okno Dziennika Zdarzeń możliwość grupowania zdarzeń według czasu ich wystąpienia w monitorowanej sieci, panel podglądu zdarzenia może być umieszczony z lewej, prawej strony lub na dole okna. 4. Usprawniony dostęp przez WWW podręcznik użytkownika programu dostępny bezpośrednio z menu okna dostępu przez WWW, możliwość szybkiego wylogowania link umieszczony po prawej stronie okna dostępu przez WWW. 5. Udoskonalony wykresy i wskaźniki wychyłowe nowe opcje wyboru kolorów (HSB, RGB i HEX), dla wskaźników wychyłowych: prezentacja aktualnej wartości w postaci cyfrowej, nowe szablony kolorów, możliwość wyróżnienia wybranego koloru na skali wskaźnika. 6. Inne udoskonalenia nowe opcje filtru okna Mapy atlasu oraz czytelna sygnalizacja jego włączenia, nowe podpowiedzi dostępne w kolumnach Interfejsy, Usługi i Monitory oraz na karcie Szczegóły. 11

12

13 Instalacja Wymagania systemowe Instalacja programu Serwer NetCrunch, zalecana jest na oddzielnym komputerze służącym do tego celu. Wymagania systemu zależne są od liczby monitorowanych węzłów. W przypadku monitorowania sieci powyżej 500 węzłów komputer powinien spełniać wymagania zalecane. Nie zaleca się instalowania Serwera NetCrunch na maszynach z systemem Windows XP lub Vista SP1, ponieważ ograniczają one liczbę równoczesnych, pół otwartych (niekompletnych), wychodzących prób połączeń (SYN) z użyciem protokołu TCP. Więcej informacji na ten temat zawarto pod adresem: Serwer NetCrunch może być zainstalowany na maszynie z systemem Windows Vista SP2 lub Windows 7, ale dla celów testowania lub demonstracji. Zaleca się jednak instalowanie Serwera NetCrunch na maszynie z serwerowym systemem operacyjnym Windows. Komponent Minimum Zalecane Procesor Core 2 Duo Xeon Dual Core Ilość RAM 2 GB 4 GB Serwer NetCrunch 6 Premium Wolna przestrzeń na dysku System operacyjny 5 GB 15 GB Windows 2003 SP2 x32 Windows 2008 x32/x64 lub Windows 2003 SP2 x32/x64 Serwer NetCrunch 6 Premium XE Procesor Xeon Dual Xeon Quad Ilość RAM 2 GB 4 GB Wolna przestrzeń na dysku 10 GB 25 GB 2 HDD (dane, kopia zapasowa) System operacyjny Windows 2003 SP2 x32 Windows 2008 x64 13

14 AdRem NetCrunch 6.x Konsola administracyjna NetCrunch 6.x Konsola dostępu przez WWW Procesor Intel Core Solo 1.33 GHz Ilość RAM 1 GB 2 GB Wolna przestrzeń na dysku System operacyjny Monitor Przeglądarka internetowa 2 GB 4 GB Windows XP SP3 1280x1024 True Color Inne wymagania Adobe Flash 9 Intel Core 2 Duo 2.6 GHz Windows 7 lub Vista SP2 1920x1200 True Color Firefox 3, Safari 4, Opera 9, Internet Explorer 8 Uwaga Niektóre wersje typu desktop systemu operacyjnego Microsoft Windows włącznie z: Windows XP SP 2, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows Vista SP1, ograniczają liczbę równoczesnych, pół otwartych (niekompletnych), wychodzących prób połączeń (SYN) z użyciem protokołu TCP do 10. Limit ten miał spowodować spowolnienie rozprzestrzeniania się niektórych wirusów, które rozprzestrzeniając się próbowały nawiązać połączenie na wysokich numerach portów IP. Wprowadzenie limitu połączeń powoduje, że funkcjonalność oprogramowań dedykowanych do monitorowania sieci (jak np. NetCrunch), może zostać znacznie ograniczona powodując spowolnienie monitorowania sieci oraz znaczne opóźnienia w połączeniach do bazy danych zdarzeń. Dodatek serwisowy (SP 2) dla Windows Vista usuwa opisany limit połączeń. Więcej informacji zamieszczono na stronie Instalacja programu NetCrunch Instalacja Serwera NetCrunch Podczas instalacji Serwera NetCrunch, użytkownik mam możliwość wyboru lokalizacji, gdzie program zostanie zainstalowany oraz odrębnej lokalizacji dla zapisu danych tworzonego atlasu sieci. Po utworzeniu atlasu sieci mogą być tworzone kopie zapasowe w dowolnie wybranej przez użytkownika lokalizacji. Po pomyślnym zainstalowaniu programu Serwer AdRem NetCrunch, zostaną uruchomione następuję usługi: AdRem NetCrunch zaawansowany serwer SQL umożliwia zbieranie danych, wykonywanie procesów oraz kontrolowany dostęp do danych programu. AdRem NetCrunch serwer powiadomień umożliwia funkcjonowanie usług powiadamiania programu. 14

15 Wstęp AdRem NetCrunch serwer umożliwia monitorowanie sieci, przechowywanie trendów oraz zapewnia komunikację programu. AdRem NetCrunch harmonogram zadań umożliwia wykonywanie różnych zadań związanych z zarządzaniem danymi programu. AdRem NetCrunch uaktualnianie danych umożliwia uaktualnianie plików używanych przez program. AdRem NetCrunch ochrona serwera zapewnia ochronę pracy serwera AdRem NetCrunch. AdRem NetCrunch serwer dostępu przez WWW umożliwia zdalny dostęp do programu. Ta usługa (w przeciwieństwie do poprzednich), jest uruchamiana przy pierwszym podłączeniu do programu z maszyny zdalnej przy użyciu przeglądarki internetowej. Serwer AdRem NetCruch zawiera wszystkie komponenty programu, dlatego może być zarządzany lokalnie, na maszynie, gdzie został zainstalowany. Serwer AdRem NetCunch jest zarządzany poprzez Konsolę administracyjną AdRem NetCrunch. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Uruchomienie konsoli administracyjnej na stronie 19. W celu podłączenia do serwera NetCrunch korzysta się z następujących portów: domyślny port przeznaczony do podłączenia Konsoli Administracyjnej NetCrunch do serwera. Program umożliwia zmianę tego portu w oknie Opcje. Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik użytkownika programu NetCrunch wykorzystywany do podłączenia programu do bazy danych zdarzeń. Ten port jest przydzielony na stałe i nie podlega zmianie. Wyszczególnione porty są automatycznie konfigurowane podczas instalacji serwera NetCrunch. Są również tworzone odpowiednie reguły dla podłączeń przychodzących zapory systemu Windows. Jeżeli użytkownik w dowolnym czasie zmieni port 12007, wówczas konieczne jest również ręczne skonfigurowanie zapory systemu, co jest konieczne w sytuacji, gdy korzysta się z Konsoli Administracyjnej NetCrunch zainstalowanej na maszynie zdalnej. Uwagi Przedstawione usługi są uruchomione przez cały czas, co oznacza, że sieć jest monitorowana przez program, bez względu na to, czy Konsola administracyjna AdRem NetCrunch jest uruchomiona czy też nie. W celu monitorowania systemów Novell NetWare, na maszynie z zainstalowanym serwerem NetCrunch należy zainstalować Novell Client odpowiedni dla danego systemu operacyjnego Windows. Więcej informacji na temat wyboru odpowiedniej wersji Novell Client można uzyskać w dokumentacji dostępnej na stronach internetowych firmy Novell. Podczas procesu instalacji Serwera NetCrunch, jest sprawdzana dostępność aktualizacji programu. W przypadku wykrycia nowszej wersji, zostanie wyświetlone stosowane powiadomienie. Podczas instalacji, jest również sprawdzana dostępność Licencji produktu oraz Licencji zdalnego dostępu, które użytkownik zakupił. W przypadku przeprowadzania uaktualnienia programu, zakupione przez użytkownika nowe licencje zostaną automatycznie zainstalowane. W przypadku instalowania aktualizacji programu, wypuszczonej po upłynięciu daty ważności aktualnej umowy licencyjnej, posiadanej przez użytkownika, Serwer NetCrunch zostanie zainstalowany w wersji testowej. 15

16 AdRem NetCrunch 6.x Użytkownik ma możliwość instalacji wielu Serwerów NetCrunch, zależnie od potrzeb monitorowania sieci. W takiej sytuacji jednak, niezbędne jest zakupienie stosownych licencji. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Instalacja konsoli administracyjnej na maszynie zdalnej Konsola administracyjna NetCrunch stanowi interfejs użytkownika służący do zarządzania wszystkimi zadaniami związanymi z monitorowaniem sieci. Jest ona dostarczana jako odrębny plik instalacyjny, który zawiera również Brokera połączeń AdRem NetCrunch. Dlatego konsola może być zainstalowana na dowolnej zdalnej maszynie z systemem Windows, odrębnie od Serwera NetCrunch. Konsola umożliwia zarządzanie Serwerem NetCrunch ze zdalnej maszyny, na której została zainstalowana. Podczas instalacji konsoli jest jedynie wymagane podanie lokalizacji, gdzie powinna zostać zainstalowana. Uwagi Konsola administracyjna NetCrunch nie wykonuje żadnych zadań związanych z monitorowaniem sieci. Wszystkie zadania są wykonywane przez Serwer NetCrunch, do którego Konsola administracyjna NetCrunch się łączy w celu zarządzania programem. W celu nawiązania połączenia Konsoli administracyjnej NetCrunch i weryfikacji hasła jest używany Broker połączeń AdRem NetCrunch. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie na stronie 20. Niektóre z funkcjonalności dostępnych z Konsoli administracyjnej NetCrunch uruchomionej na maszynie lokalnej zainstalowanego Serwera NetCrunch nie są dostępne z konsoli uruchomionej na zdalnej maszynie. Więcej informacji na temat tych różnic zawiera rozdział Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie na stronie 20. Instalacja i korzystanie z licencji AdRem Software umożliwia pobranie programu NetCrunch w celu jego przetestowania w ograniczonym czasie. Wszystkie funkcjonalności programu w okresie testowym są dostępne. Zarówno podczas okresu testowego, jak i po jego zakończeniu użytkownik może zakupić i zainstalować licencje. Jednak po zakończeniu okresu testowego, jest dostępny jedynie atlas demonstracyjny. Natomiast utworzone w okresie testowym atlasy oraz ich dane będą dostępne po zainstalowaniu licencji. Pierwsza licencja musi być zainstalowana ręcznie. Natomiast kolejne licencje oraz uaktualnienia programu mogą być instalowanie zarówno ręcznie jak i automatycznie. Program jest dystrybuowany z dwoma rodzajami licencji: Licencja programu pozwala na uaktualnianie wersji programu oraz przejście z wersji testowej do pełnej. Każda licencja programu pozwala na zainstalowanie i korzystanie z jednego Serwera NetCrunch. Ponadto, określa maksymalną liczbę monitorowanych węzłów w sieci. 16

17 Wstęp Licencja zdalnego dostępu określa ilość równoczesnych podłączeń do określonego Serwera NetCrunch. Jest ona stowarzyszona z Serwerem NetCrunch i instalowana na maszynie, gdzie został on zainstalowany. Program korzysta z tej licencji zarówno w przypadku podłączeń do Serwera NetCrunch przez przeglądarkę internetową (Dostęp przez Web), jak również przez Konsole administracyjne NetCrunch. Pierwsza Konsola administracyjna NetCrunch uruchomiona na maszynie z zainstalowanym Serwerem NetCrunch i podłączona do tego serwera, nie wykorzystuje Licencji zdalnego dostępu. Natomiast każde kolejne podłączenie konsol, zarówno zdalne jak i lokalne, do Serwera NetCrunch wykorzystuje Licencję zdalnego dostępu. Ponadto, każde podłączenie do Serwera NetCrunch przez przeglądarkę internetową wykorzystuje Licencję zdalnego dostępu. Po dokonaniu zakupu licencji, zostanie przesłany do użytkownika z potwierdzeniem zakupu, stosownym linkiem oraz danymi logowania do portalu MyAdrem.com. Po zalogowaniu użytkownik ma możliwość pobrania zarówno pliku instalacyjnego programu jak również plików licencyjnych. W celu wyjścia z testowego okresu używania programu, zarówno przed jak i po jego zakończeniu, wystarczy ręcznie zainstalować zakupioną licencję. Ponowna instalacja programu nie jest wymagana. W przypadku instalowania licencji po raz pierwszy, należy pamiętać, aby wpierw zainstalować licencję programu a dopiero w drugiej kolejności licencję zdalnego dostępu. W celu ręcznej instalacji licencji, należy pobrać pliki *.als oraz Activate.key i zapisać je w tym samym folderze na dysku lokalnym. Instalacja licencji może zostać przeprowadzona w dowolnym momencie w oknie Opcje, a po zakończeniu okresu testowanego, poprzez wybór linku Zainstaluj licencję w oknie startowym programu. Uwagi Po zainstalowaniu licencji wszystkie atlasy utworzone w programie w okresie testowym będą dostępne. Wyjście z testowego okresu używania programu nie wymaga ponownej instalacji programu. Konieczne jest jedynie ręczne zainstalowanie zakupionej licencji. Pobrane pliki licencyjne muszą zostać zapisane w tym samym folderze na dysku dostępnym z Konsoli administracyjnej NetCrunch, przy użyciu której jest instalowana licencja. Licencje są instalowane na maszynie z zainstalowanym Serwerem NetCrunch, bez względu na to, czy do jej instalacji korzysta się z Konsoli administracyjnej NetCrunch uruchomionej zdalnie czy lokalnie. Podczas pierwszej instalacji licencji należy pamiętać, aby wpierw zainstalować licencję programu a dopiero w drugiej kolejności licencję zdalnego dostępu. Szczegółowe informacje na temat korzystania z Licencji programu oraz Licencji zdalnego dostępu znajdują się na stronie 17

18 AdRem NetCrunch 6.x Aktualizacja programu NetCrunch z wersji 6.0 do 6.5 Aktualizacja programu NetCrunch z wersji 6.0 do wersji 6.5 polega na zainstalowaniu na tej samej maszynie Serwera NetCrunch 6.5. Wszystkie atlasy sieci, które utworzono w wersji 6.0 programu NetCrunch są dostępne w wersji 6.5. Uwaga NetCrunch 5.3 może być aktualizowany wyłącznie do wersji

19 Uruchomienie programu Poniższy rozdział pokazuje, jak uruchomić program NetCrunch. Uruchomienie i zatrzymywanie serwera NetCrunch Po przeprowadzeniu procesu instalacji, Serwer NetCrunch jest uruchomiony. Oznacza to, że wszystkie usługi zostają automatycznie uruchomione na maszynie z zainstalowanym Serwerem NetCrunch. Serwer NetCrunch wykonuje wszystkie zadania związane z monitorowaniem sieci. Dlatego sieć jest monitorowana wówczas, gdy Serwer NetCrunch jest uruchomiony, bez względu na to, czy Konsola administracyjna NetCrunch jest uruchomiona czy też nie. W celu zatrzymania pracy Serwera NetCrunch należy wybrać z menu systemu Windows Start Wszystkie programy AdRem NetCrunch 6 Zatrzymaj Serwer NetCrunch systemu Windows. Zatrzymanie Serwera NetCrunch powoduje, że sieć nie jest monitorowana. W tym przypadku również Konsola administracyjna NetCrunch nie może nawiązać połączenia do serwera bez względu na to, czy jest uruchamiana lokalnie czy zdalnie. W celu wznowienia monitorowania sieci należy uruchomić Serwer NetCrunch, wybierając z menu systemu Windows Start Wszystkie programy AdRem NetCrunch 6 Uruchom Serwer NetCrunch. Uruchomienie konsoli administracyjnej W celu zarządzania procesem monitorowania sieci oraz prezentacji atlasu korzysta się Konsoli administracyjnej NetCrunch. Bezpośrednio po zakończeniu instalacji Serwera NetCrunch możliwe jest uruchomienie Konsoli administracyjnej NetCrunch lokalnie, poprzez wybór opcji Uruchom konsolę administracyjną programu NetCrunch na końcu procesu instalacji. Konsola administracyjna NetCrunch może być uruchomiona poprzez wybór ikony konsoli z menu w Start Wszystkie programy AdRem NetCrunch 6 Konsola administracyjna NetCrunch. Podłączenie konsoli do Serwera NetCrunch zapewnia Brokera połączeń AdRem NetCrunch. Jest on instalowany wraz Serwerem NetCrunch oraz Konsolą Administracyjną w przypadku jej instalacji na maszynie zdalnej. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Korzystanie z brokera połączeń NetCrunch na stronie 21. Uwagi Podczas pierwszego uruchomienia konsoli, otwarte zostaje okno Podłącz do serwera NetCrunch, w którym należy podać nazwę lub adres IP maszyny gdzie zainstalowany jest Serwer NetCrunch oraz port, na którym jest uruchomiony. Domyślnie pole Hasło powinno zostać puste. Jeśli użytkownik 19

20 AdRem NetCrunch 6.x podał hasło do serwera NetCrunch w oknie Opcje, wówczas należy to hasło podać w oknie Podłącz do serwerze NetCrunch. Konsola administracyjna NetCrunch jest również dostarczana w jako odrębny plik instalacyjny. Umożliwia to instalowanie konsoli na dowolnie wybranych maszynach z systemem Windows oraz zdalne podłączenie do Serwera NetCrunch. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie na stronie 20. W celu podłączenia do Serwera NetCrunch z użyciem Konsoli administracyjnej NetCrunch oraz przeglądarki internetowej wykorzystuje się Licencję zdalnego dostępu. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie na stronie 20. Połączenia mogą zostać ustanowione między tymi samymi wersjami językowymi Konsoli administracyjnej NetCrunch i Serwera NetCrunch. Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie Przed instalacją Konsoli Administracyjnej NetCrunch na zdalnej maszynie, należy się upewnić, że jest skonfigurowana zapora systemu Windows na maszynie z zainstalowanym Serwerem NetCrunch jest skonfigurowana dla połączeń przychodzących portu, który jest aktualnie używany do podłączenia konsoli do serwera. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Instalacja Serwera NetCrunch na stronie 14. Konsola administracyjna AdRem NetCrunch stanowi interfejs użytkownika, umożliwiający zarządzanie wszystkimi zadaniami zawiązanymi z monitorowaniem sieci. Konsola jest dystrybuowana i instalowana automatycznie razem z Serwerem NetCrunch oraz oddzielnie, jako odrębny plik instalacyjny, co umożliwia jej zainstalowanie na maszynie zdalnej. Wraz z Konsolą administracyjną AdRem NetCrunch jest instalowany automatycznie Broker połączeń AdRem NetCrunch, który odpowiada za podłączenie do Serwera NetCrunch. Dlatego Konsola administracyjna AdRem NetCrunch może być instalowana na wielu maszynach systemu Windows, a po podłączeniu do Serwera NetCrunch możliwe jest zdalne nim zarządzanie. Podczas pierwszego uruchomienia konsoli zainstalowanej na maszynie zdalnej, otwarte zostaje okno Podłącz do serwera NetCrunch, w którym należy podać nazwę lub adres IP maszyny gdzie zainstalowany jest Serwer NetCrunch oraz port, na którym jest uruchomiony. Domyślnie pole Hasło powinno zostać puste. Jeśli użytkownik podał hasło do serwera NetCrunch w oknie Opcje, wówczas należy to hasło podać w oknie Podłącz do serwera NetCrunch. Między funkcjonalnościami konsoli uruchamianej lokalnie na maszynie z zainstalowanym Serwerem NetCrunch, a uruchamianej na maszynie zdalnej są niewielkie różnice. Zadania, które w odróżnieniu od konsoli uruchamianej zdalnie, można wykonać z konsoli uruchomionej na maszynie lokalnej z zainstalowanym Serwerem NetCrunch, są przedstawione na poniższej liście. Wybór pliku klucza, certyfikatu oraz certyfikatu głównego podczas konfigurowanie dostępu przez WWW z zastosowaniem SSL. Eksport trendów. 20

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem Software dotyczące

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika dla edycji Premium oraz Premium XE. Wersja 6.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika dla edycji Premium oraz Premium XE. Wersja 6.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Podręcznik użytkownika dla edycji Premium oraz Premium XE System monitorowania i zarządzania sieciami 2010 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

NetCrunch 6. AdRem. Network Monitoring Server. Dokumentuj. Monitoruj. Zarządzaj

NetCrunch 6. AdRem. Network Monitoring Server. Dokumentuj. Monitoruj. Zarządzaj AdRem NetCrunch 6 Network Monitoring Server Monitorowanie zróżnicowanych środowisk sieciowych. Pełna informacja o kluczowych aplikacjach, serwerach oraz urządzeniach. Dokumentuj Wykrywanie i automatyczne

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika Logowanie do aplikacji TETA Web Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 O tym dokumencie... 2 1.2 Przyjęte oznaczenia... 2 1.3 Cel i zakres systemu... 2 1.4 Instalacja wtyczki Silverlight...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Xesar. Pierwsze kroki

Xesar. Pierwsze kroki Xesar Pierwsze kroki Wymagania systemowe Xesar Komputer PC; min. 1,2 GHz lub szybszy Minimum 8 GB RAM (dla wersji 64-bit, z czego 4 GB dostępne dla systemu Xesar) 2x interfejs USB 2.0 do połączenia ze

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA Panda Security oferuje trzy sposoby dystrybucji oprogramowania na stacje końcowe: - Lokalne pobranie pliku instalacyjnego z portalu zarządzającego - Generacja instalacyjnego

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji.

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Na początek pobierz i uruchom plik instalacyjny. Link do tego pliku znajduje się w e-mailu potwierdzającym wraz z otrzymaną licencją. Plik ten należy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem).

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem). 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

enova Instalacja wersji demo

enova Instalacja wersji demo enova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania...3 2. Instalacja enova demo na Windows XP...4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej...14 4. Blokada bazy danych....17 Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

podstawowa obsługa panelu administracyjnego

podstawowa obsługa panelu administracyjnego podstawowa obsługa panelu administracyjnego Poniższy dokument opisuje podstawowe czynności i operacje jakie należy wykonać, aby poprawnie zalogować się i administrować środowiskiem maszyn wirtualnych usługi

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Część 1 Pierwsze kroki

Część 1 Pierwsze kroki Spis treści Część 1 Pierwsze kroki... 3 Instalacja... 4 Konfiguracja pulpitu... 7 Podstawowa konfiguracja... 10 Pierwsze kroki z Kleosem... 12 Pierwsza sprawa... 16 2 3 Część 1 Pierwsze kroki Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo