AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami"

Transkrypt

1 AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami

2 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem Software dotyczące zawartych w nim treści według stanu na dzień jego publikacji. Firma AdRem Software zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. Na podstawie niniejszego dokumentu firma AdRem Software nie udziela żadnych gwarancji ani jawnych, ani dorozumianych. Firma AdRem Software zachęca czytelników do osobistego wypróbowania i oceny wszystkich opisanych tutaj produktów. AdRem Software, logo AdRem Software, AdRem sfconsole, AdRem Server Manager oraz AdRem NetCrunch są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy AdRem Software sp. z o.o. Nazwy wszelkich innych wymienionych w tym podręczniku produktów i marek są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm i zostają niniejszym uznane. AdRem Software, sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a Kraków Polska tel.: faks: Witryna internetowa:

3 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 5 OPIS PROGRAMU... 5 Edycje programu AdRem NetCrunch 6.x... 5 Przykłady zastosowania NetCrunch Premiun XE... 6 Nowe funkcje programu AdRem NetCrunch 6.x... 6 Nowa architektura programu... 6 Lista nowych funkcji programu NetCrunch Lista nowych funkcji programu NetCrunch INSTALACJA WYMAGANIA SYSTEMOWE INSTALACJA PROGRAMU NETCRUNCH Instalacja Serwera NetCrunch Instalacja konsoli administracyjnej na maszynie zdalnej INSTALACJA I KORZYSTANIE Z LICENCJI AKTUALIZACJA PROGRAMU NETCRUNCH Z WERSJI 6.0 DO URUCHOMIENIE PROGRAMU URUCHOMIENIE I ZATRZYMYWANIE SERWERA NETCRUNCH URUCHOMIENIE KONSOLI ADMINISTRACYJNEJ Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie Korzystanie z brokera połączeń NetCrunch WYKRYWANIE STRUKTURY SIECI TWORZENIE ATLASU SIECI Automatyczne wykrywanie sieci Opcje dodatkowe dostępne w zaawansowanym trybie wykrywania sieci SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE WYKRYWANIA SIECI O RÓŻNEJ WIELKOŚCI Wykrywanie małej i średniej wielkości sieci Wykrywanie sieci w trybie zaawansowanym KREATOR KONFIGURACJI ATLASU SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA KONFIGURACJI ATLASU ZMIANA OPTYMALIZACJI MONITOROWANIA ORAZ LISTY WĘZŁÓW WYKLUCZONYCH Z OPTYMALIZACJI INDEKS

4

5 Wstęp Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla administratorów sieci oraz innych specjalistów zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą sieciowa. Pokaże on, jak zainstalować oprogramowanie AdRem NetCrunch i natychmiast przystąpić do korzystania z udostępnionych w nim funkcji. Zasadniczym przeznaczeniem programu jest monitorowanie infrastruktury sieciowej z wykorzystaniem mechanizmów wizualizacji sieci, wykrywania usterek, powiadamiania o nich oraz raportowania. Opis programu Edycje programu AdRem NetCrunch 6.x Edycje programu AdRem NetCrunch 6.x są dedykowane do monitorowania sieci o różnych wielkościach i różnorodności. Program jest dostępny w następujących edycjach: Premium z przeznaczeniem do monitorowania większych sieci zawierających bardziej zróżnicowane środowisko. Ta edycja programu zawiera rozszerzone funkcjonalności monitorowania. Premium XE z przeznaczeniem do monitorowania większych sieci zawierających bardziej zróżnicowane środowisko. Jest to najbardziej zaawansowana edycja programu, zawierająca wszystkie dostępne funkcjonalności, przeznaczona do profesjonalnego zarządzania monitorowaniem sieciami. Edycja Premium posiada szereg udoskonaleń funkcjonalności przydatnych w monitorowaniu sieci, takich jak wizualizacja topologii fizycznej sieci, tworzenie wirtualnych liczników wydajnościowych, tworzenie własnych raportów trendów, zarządzanie zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową oraz Konsolę administracyjną AdRem NetCrunch przeznaczoną do instalowania na maszynach zdalnych, kompletna obsługa wersji 3 protokołu SNMP czy opcja wyboru wiodącej usługi sieciowej. Edycja Premium XE posiada wszystkie funkcje dostępne w edycji Premium, a ponadto zawiera funkcje dodatkowe, które znacznie zwiększają skalowalność programu oraz umożliwiają one skutecznie monitorowanie środowisk informatycznych zawierających maksymalnie kilka tysięcy węzłów. Monitorowanie w oparciu o priorytety (przy użyciu ustawianych przez użytkownika hierarchii węzłów). Optymalizacja działania programu pod kątem systemów o wysokiej wydajności, wstrzymywanie alertów w oparciu o ustawianą przez użytkownika hierarchię monitorowania węzłów. Ponieważ SLA (Service Level Agreements) staje się coraz bardziej wymagający w zakresie niezawodności funkcjonowania sieci, administratorzy potrzebują narzędzi, które pozwolą na identyfikowanie problemów zanim staną się one przyczyną uszkodzeń i utraty kontroli nad siecią. Wersja Premium XE może być zintegrowana z innym aplikacjami poprzez automatyczny eksport danych. Program obsługuje automatyczny harmonogram eksportu danych do zewnętrznych baz danych, co pozwala na efektywniejsze śledzenie statystyk 5

6 AdRem NetCrunch 6.x monitorowania w połączeniu z systemami typu helpdesk czy standardami analizy stosowanymi w różnych sektorach gospodarki. Przykłady zastosowania NetCrunch Premiun XE Osoby odpowiedzialne za niezawodne funkcjonowanie sieci potrzebują narzędzi, które umożliwią im efektywne monitorowanie wydajności sieci, skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami, szczególnie w odniesieniu do krytycznych urządzeń sieciowych. Poniżej zostały przedstawione przykłady zastosowania wersji Premium XE w sieciach, posiadających różną specyfikę: Sieć zawierająca ponad 600 węzłów przeznaczonych do monitorowania ich dostępności. Sieć zawierająca ponad 600 usług sieciowych przeznaczonych do monitorowania. Sieć zawierająca ponad 100 serwerów, ruterów przeznaczonych do monitorowania ich wydajności. Sieci zawierające podsieci. Sieci zawierające serwery zewnętrzne podłączone do WAN. Sieci zawierające przełączniki CISCO i Nortel. Sieci zawierające MS SQL, Exchange monitorowanie wydajności oraz trendów. Sieci wymagające kompleksowej analizy oraz aktywnego monitorowania trendów. Opis Premium Premium XE Ilość monitorowanych węzłów Limit do i więcej Zarządzanie listą profili użytkowników Zarządzanie Serwerem NetCrunch z maszyny zdalnej: Korzystanie z dostępu przez WWW Dystrybucja Konsoli administracyjnej NetCrunch, jako oddzielnego pliku instalacyjnego w pakiecie programu Uwaga Porównanie funkcjonalności poszczególnych edycji programu znajduje się w dokumencie Porównanie edycji programu NetCrunch 6, dostępnym na stronie Nowe funkcje programu AdRem NetCrunch 6.x Nowa architektura programu AdRem NetCrunch stanowi kompletną aplikację przeznaczoną do zarządzania monitorowaniem sieci zawierających do kilku tysięcy węzłów. W celu poprawy zarządzania 6

7 Wstęp monitorowaniem sieci NetCrunch 6 został zaprojektowany jako aplikacja klient/serwer. Nowa architektura programu pozwala na sprawne monitorowanie różnorodnej infrastruktury sieciowej, jej wizualizację, wykorzystanie precyzyjnego mechanizmu alertowania oraz tworzenia raportów dostosowanych do potrzeb użytkownika. Nowa architektura programu pozwala na połączenie do Serwera NetCrunch wielu konsoli administracyjnych jednocześnie. Konsole mogą być zainstalowane niezależnie na zdalnych maszynach wybranych przez użytkownika. Ponadto, na jednej maszynie możliwe jest jednoczesne uruchomienie wielu konsoli i połączenie każdej z nich do odrębnego Serwera NetCrunch. Tego rodzaju konfiguracja pozwala na monitorowanie większych sieci korporacyjnych, które składają się z oddziałów zlokalizowanych w różnych regionach geograficznych, z jednego, wybranego przez użytkownika miejsca. Każdy Serwer AdRem NetCrunch może zostać wykorzystany do monitorowania odrębnego oddziału, z uwzględnieniem jego specyfiki. Poza możliwością zdalnego połączenia do Serwera NetCrunch, na każdej maszynie, gdzie jest on zainstalowany użytkownik ma możliwość korzystania z Konsoli administracyjnej AdRem NetCrunch, gdyż tylko ona zapewnia pełne zarządzanie monitorowaniem. Edycje programu AdRem NetCrunch 6.x zawierają następujące komponenty: Serwer AdRem NetCrunch zawiera wszystkie komponenty programu, to znaczy: Konsola administracyjna AdRem NetCrunch AdRem NetCrunch serwer dostępu przez WWW Broker połączeń AdRem NetCrunch oraz bazę danych dla przechowywania wszystkich danych utworzonego atlasu monitorowanej sieci. Serwer AdRem NetCrunch może być instalowany na maszynie z uruchomionym systemem operacyjnym Windows. Możliwe jest zainstalowanie dowolnej ilości serwerów, zależnie od potrzeb związanych z monitorowaniem. Do każdego serwera AdRem NetCrunch może podłączyć się równocześnie wielu użytkowników, zarówno poprzez Dostęp przez WWW jak również Konsolę administracyjną AdRem NetCrunch. W celu nawiązania połączenia przez konsolę administracyjną do serwera NetCrunch, jest używany Broker połączeń AdRem NetCrunch. Ponadto, każdy Serwer AdRem NetCrunch posiada indywidualne dane uwierzytelnienia, które są podawane przez użytkownika podczas procesu jego instalacji. W celu podłączenia do określonego serwera NetCrunch, wszystkie konsole administracyjne korzystają z tych samych danych uwierzytelnienia. W ten sposób, możliwe jest jednoczesne zarządzanie monitorowaniem w tym samym atlasie z wielu miejsc. Konsola administracyjna AdRem NetCrunch stanowi Główny Interfejs Użytkownika programu AdRem NetCrunch. Umożliwia zarządzanie wszystkimi zadaniami związanymi z monitorowaniem sieci. Jest ona instalowana automatycznie razem z Serwerem NetCrunch oraz dostarczana jako oddzielny plik instalacyjny, umożliwiający jej zainstalowanie na dowolnie wybranej przez użytkownika maszynie zdalnej z systemem operacyjnym Windows. Konsola administracyjna AdRem NetCrunch jest również wyposażona w Broker połączeń AdRem NetCrunch, który umożliwia nawiązanie podłączenia do wielu serwerów NetCrunch zainstalowanych w 7

8 AdRem NetCrunch 6.x sieci korporacyjnej. Po weryfikacji danych uwierzytelnienia przez brokera połączeń, Konsola administracyjna NetCrunch jest bezpośrednio podłączona do serwera NetCrunch. Użytkownik ma możliwość jednoczesnego otwarcia wielu okien konsoli administracyjnej, gdzie każda z nich jest podłączona do innego serwera NetCrunch. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie na stronie 20. Broker połączeń AdRem NetCrunch jest to aplikacja służąca do podłączenia do Serwera NetCrunch, zarządzania listą połączeń do serwerów NetCrunch oraz odbierania powiadomień na pulpicie, bez względu na to, czy podłączenie do serwera jest nawiązywane lokalnie czy ze zdalnej maszyny Windows. Broker połączeń NetCrunch nie jest używany w celu podłączenia do Serwera NetCrunch przez przeglądarkę internetową (Dostęp przez WWW). Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie na stronie 20. AdRem NetCrunch serwer dostępu przez WWW umożliwia podłączenie do serwera NetCrunch poprzez standardową przeglądarkę internetową z dowolnej maszyny zdalnej. Jest instalowany automatycznie wraz z Serwerem NetCrunch. Nie wymaga innej instalacji. Program AdRem NetCrunch są dystrybuowany w dwóch oddzielnych plikach instalacyjnych: NCServer6Premium.exe jest to plik instalacyjny serwera AdRem NetCrunch. Zawiera wszystkie komponenty programu. Może być w pełni zarządzany zarówno z lokalnej maszyny Windows, na której został zainstalowany jak również z maszyny zdalnej, na której zainstalowano Konsolę administracji NetCrunch. Do serwera NetCrunch możliwe jest równoczesne podłączenie wielu Konsol administracyjnych NetCrunch, zainstalowanych odrębnie na zdalnych maszynach Windows. Ponadto, do serwera NetCrunch można się również podłączyć wykorzystując przeglądarkę internetową z dowolnej maszyny zdalnej. NCConsole6Premium.exe jest to plik instalacyjny Konsoli administracyjnej AdRem NetCrunch. Konsola stanowi Główny Interfejs Użytkownika programu AdRem NetCrunch. Wraz z konsolą jest automatycznie instalowany Broker połączeń AdRem NetCrunch. Dzięki temu możliwe jest zainstalowanie konsoli na dowolnej maszynie zdalnej z systemem Windows, a po podłączeniu do serwera NetCrunch, pełne zarządzanie monitorowaniem sieci. Uwagi Konsola administracyjna NetCrunch nie wykonuje żadnych zadań związanych z monitorowaniem sieci. Wszystkie zadania są wykonywane przez Serwer NetCrunch, do którego Konsola administracyjna NetCrunch się łączy w celu zarządzania programem. Ilość równoczesnych podłączeń do Serwera NetCrunch jest określona w Licencji zdalnego dostępu. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Instalacja i korzystanie z licencji na stornie 16. Lista nowych funkcji programu NetCrunch Nowa architektura programu 8

9 Wstęp Klient/serwer. 2. Serwer bazy danych zdarzeń Baza danych zdarzeń do 128 GB. Szybsze tworzenie kopii zapasowych atlasu. 3. Usprawniony dostęp przez WWW Szybszy interfejs użytkownika (GUI) dzięki zastosowaniu technologii AJAX, interakcje serwer przeglądarka funkcjonują asynchronicznie bez konieczności przeładowywania GUI strony internetowej dostępu do programu. Udoskonalone menu kontekstowe w zakresie zarządzania alertami na węźle dodano: Wyczyść trwające alerty, Przeglądaj zdarzenia niepotwierdzone oraz Potwierdź przyjęcie wszystkich. Dodana opcja zapamiętywania danych logowania na zdalnym komputerze. Dodana opcja multiselekcji w tabelach okna Dziennik zdarzeń oraz w Notatki. Możliwość jednoczesnego otwarcia wielu okien Stan dla wybranych węzłów. Możliwość otwarcia okna Dziennik zdarzeń, jako osobnego lub zagnieżdżonego. Usprawniony wybór okresu: dnia, miesiąca oraz roku. Poprawione grupowanie kolumn. Możliwość korzystania z okien: Przeglądarka trendów NetCrunch oraz Dane SNMP dla węzła. 4. Kompilator MIB Ulepszona obsługa SNMP. Szybsze przeglądanie bazy MIB-ów. Możliwość przenoszenia MIB-ów użytkownika do oddzielnego pliku. Importowanie/eksportowanie skompilowanych MIB-ów. Mniejsza baza danych MIB-ów z zawartymi źródłami. Liczba modułów MIB: Inne udoskonalenia Nowa możliwość inwentaryzowania zasobów maszyn z systemem Windows. Możliwość zarządzania harmonogramem automatycznego wykonywania audytów na maszynach z systemem Windows. Możliwość importowania/eksportowania definicji widoków oraz możliwość tworzenia nowych w oparciu o te dane. Poprawiona prezentacja informacji SNMP dla wybranego węzła. Możliwość tworzenia raportów rocznych. 9

10 AdRem NetCrunch 6.x Nowy sposób tworzenia niestandardowych szablonów raportów na w oparciu o widoki atlasu (raporty arkusza danych). Nowe funkcjonalności mogą być dodawane w formie modułów. Bardziej stabilna praca programu i większa skalowalność zastosowania. Poprawione wskaźniki wychyłowe. Możliwość udostępniania niestandardowego układu (wyglądu) map w atlasie innym użytkownikom podłączonym zdalnie do Serwera NetCrunch przy użyciu Konsoli administracyjnej NetCrunch (wyłącznie edycje Premium i Premium XE). Lista nowych funkcji programu NetCrunch Udoskonalony kreator wykrywania sieci Uproszczona i bardziej intuitywna procedura konfigurowania procesu wykrywania sieci. Możliwość wykrywania sieci sąsiednich, odległych do 30 przeskoków (mostów) od maszyny z zainstalowanym Serwerem NetCrunch. Użytkownik ma możliwość wyboru zakresu wykrywania sieci sąsiednich. 2. Nowy pulpit informacyjny (dashboard) Prezentuje najważniejsze informacje dotyczące monitorowanej oraz pozwala na szybką konfigurację najważniejszych parametrów związanych z w monitorowaniem sieci. Pulpit informacyjny: umożliwia zmianę właściwości atlasu sieci, konfigurację atlasu sieci (np. obszary monitorowania, optymalizacja monitorowania, domyślne dane logowania, profil administratora, itd.), zawiera panel prezentujący liczbę monitorowanych usług sieciowych wraz z ich aktualnym statusem (np. ok, nie odpowiada, ostrzeżenie), prezentuje listę zdarzeń wygenerowanych w czasie ostatnich 12 godzin wraz z ich rangą (np. krytyczna, ostrzeżenie), przedstawia monitorowane węzły podzielone na odrębne listy według: problemów monitorowania lista przedstawia węzły wraz z liczbą zdarzeń wygenerowanych na nich w ciągu ostatnich 24 godzin oraz ich rangą, średniego czasu odpowiedzi usług zawiera węzły posiadające najdłuższy średni czas odpowiedzi usług sieciowych, które są na nich monitorowane, wykorzystania procesora lista zawiera węzły z największym wykorzystaniem procesora, wykorzystania pamięci zawiera węzły z największym wykorzystaniem pamięci, przestrzeni dyskowej lista przedstawia węzły w monitorowanej sieci, które posiadają najmniejszą ilość wolnej przestrzeni dyskowej. 10

11 W przypadku karty Podsumowanie dla wybranej mapy, dodatkowo są przedstawiane informacje dotyczące: rodzaju i aktualnego statusu mapy poprzez ikonę oraz jej kolor, nazwy mapy umieszczonej w nagłówku karty, podziału węzłów mapy według rodzaju systemu operacyjnego oraz aktualnych statusów węzłów, Wstęp skonfigurowanych zdarzeń i raportów w przypadku wyboru zasady monitowania. 3. Usprawnione okno Dziennika Zdarzeń możliwość grupowania zdarzeń według czasu ich wystąpienia w monitorowanej sieci, panel podglądu zdarzenia może być umieszczony z lewej, prawej strony lub na dole okna. 4. Usprawniony dostęp przez WWW podręcznik użytkownika programu dostępny bezpośrednio z menu okna dostępu przez WWW, możliwość szybkiego wylogowania link umieszczony po prawej stronie okna dostępu przez WWW. 5. Udoskonalony wykresy i wskaźniki wychyłowe nowe opcje wyboru kolorów (HSB, RGB i HEX), dla wskaźników wychyłowych: prezentacja aktualnej wartości w postaci cyfrowej, nowe szablony kolorów, możliwość wyróżnienia wybranego koloru na skali wskaźnika. 6. Inne udoskonalenia nowe opcje filtru okna Mapy atlasu oraz czytelna sygnalizacja jego włączenia, nowe podpowiedzi dostępne w kolumnach Interfejsy, Usługi i Monitory oraz na karcie Szczegóły. 11

12

13 Instalacja Wymagania systemowe Instalacja programu Serwer NetCrunch, zalecana jest na oddzielnym komputerze służącym do tego celu. Wymagania systemu zależne są od liczby monitorowanych węzłów. W przypadku monitorowania sieci powyżej 500 węzłów komputer powinien spełniać wymagania zalecane. Nie zaleca się instalowania Serwera NetCrunch na maszynach z systemem Windows XP lub Vista SP1, ponieważ ograniczają one liczbę równoczesnych, pół otwartych (niekompletnych), wychodzących prób połączeń (SYN) z użyciem protokołu TCP. Więcej informacji na ten temat zawarto pod adresem: Serwer NetCrunch może być zainstalowany na maszynie z systemem Windows Vista SP2 lub Windows 7, ale dla celów testowania lub demonstracji. Zaleca się jednak instalowanie Serwera NetCrunch na maszynie z serwerowym systemem operacyjnym Windows. Komponent Minimum Zalecane Procesor Core 2 Duo Xeon Dual Core Ilość RAM 2 GB 4 GB Serwer NetCrunch 6 Premium Wolna przestrzeń na dysku System operacyjny 5 GB 15 GB Windows 2003 SP2 x32 Windows 2008 x32/x64 lub Windows 2003 SP2 x32/x64 Serwer NetCrunch 6 Premium XE Procesor Xeon Dual Xeon Quad Ilość RAM 2 GB 4 GB Wolna przestrzeń na dysku 10 GB 25 GB 2 HDD (dane, kopia zapasowa) System operacyjny Windows 2003 SP2 x32 Windows 2008 x64 13

14 AdRem NetCrunch 6.x Konsola administracyjna NetCrunch 6.x Konsola dostępu przez WWW Procesor Intel Core Solo 1.33 GHz Ilość RAM 1 GB 2 GB Wolna przestrzeń na dysku System operacyjny Monitor Przeglądarka internetowa 2 GB 4 GB Windows XP SP3 1280x1024 True Color Inne wymagania Adobe Flash 9 Intel Core 2 Duo 2.6 GHz Windows 7 lub Vista SP2 1920x1200 True Color Firefox 3, Safari 4, Opera 9, Internet Explorer 8 Uwaga Niektóre wersje typu desktop systemu operacyjnego Microsoft Windows włącznie z: Windows XP SP 2, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows Vista SP1, ograniczają liczbę równoczesnych, pół otwartych (niekompletnych), wychodzących prób połączeń (SYN) z użyciem protokołu TCP do 10. Limit ten miał spowodować spowolnienie rozprzestrzeniania się niektórych wirusów, które rozprzestrzeniając się próbowały nawiązać połączenie na wysokich numerach portów IP. Wprowadzenie limitu połączeń powoduje, że funkcjonalność oprogramowań dedykowanych do monitorowania sieci (jak np. NetCrunch), może zostać znacznie ograniczona powodując spowolnienie monitorowania sieci oraz znaczne opóźnienia w połączeniach do bazy danych zdarzeń. Dodatek serwisowy (SP 2) dla Windows Vista usuwa opisany limit połączeń. Więcej informacji zamieszczono na stronie Instalacja programu NetCrunch Instalacja Serwera NetCrunch Podczas instalacji Serwera NetCrunch, użytkownik mam możliwość wyboru lokalizacji, gdzie program zostanie zainstalowany oraz odrębnej lokalizacji dla zapisu danych tworzonego atlasu sieci. Po utworzeniu atlasu sieci mogą być tworzone kopie zapasowe w dowolnie wybranej przez użytkownika lokalizacji. Po pomyślnym zainstalowaniu programu Serwer AdRem NetCrunch, zostaną uruchomione następuję usługi: AdRem NetCrunch zaawansowany serwer SQL umożliwia zbieranie danych, wykonywanie procesów oraz kontrolowany dostęp do danych programu. AdRem NetCrunch serwer powiadomień umożliwia funkcjonowanie usług powiadamiania programu. 14

15 Wstęp AdRem NetCrunch serwer umożliwia monitorowanie sieci, przechowywanie trendów oraz zapewnia komunikację programu. AdRem NetCrunch harmonogram zadań umożliwia wykonywanie różnych zadań związanych z zarządzaniem danymi programu. AdRem NetCrunch uaktualnianie danych umożliwia uaktualnianie plików używanych przez program. AdRem NetCrunch ochrona serwera zapewnia ochronę pracy serwera AdRem NetCrunch. AdRem NetCrunch serwer dostępu przez WWW umożliwia zdalny dostęp do programu. Ta usługa (w przeciwieństwie do poprzednich), jest uruchamiana przy pierwszym podłączeniu do programu z maszyny zdalnej przy użyciu przeglądarki internetowej. Serwer AdRem NetCruch zawiera wszystkie komponenty programu, dlatego może być zarządzany lokalnie, na maszynie, gdzie został zainstalowany. Serwer AdRem NetCunch jest zarządzany poprzez Konsolę administracyjną AdRem NetCrunch. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Uruchomienie konsoli administracyjnej na stronie 19. W celu podłączenia do serwera NetCrunch korzysta się z następujących portów: domyślny port przeznaczony do podłączenia Konsoli Administracyjnej NetCrunch do serwera. Program umożliwia zmianę tego portu w oknie Opcje. Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik użytkownika programu NetCrunch wykorzystywany do podłączenia programu do bazy danych zdarzeń. Ten port jest przydzielony na stałe i nie podlega zmianie. Wyszczególnione porty są automatycznie konfigurowane podczas instalacji serwera NetCrunch. Są również tworzone odpowiednie reguły dla podłączeń przychodzących zapory systemu Windows. Jeżeli użytkownik w dowolnym czasie zmieni port 12007, wówczas konieczne jest również ręczne skonfigurowanie zapory systemu, co jest konieczne w sytuacji, gdy korzysta się z Konsoli Administracyjnej NetCrunch zainstalowanej na maszynie zdalnej. Uwagi Przedstawione usługi są uruchomione przez cały czas, co oznacza, że sieć jest monitorowana przez program, bez względu na to, czy Konsola administracyjna AdRem NetCrunch jest uruchomiona czy też nie. W celu monitorowania systemów Novell NetWare, na maszynie z zainstalowanym serwerem NetCrunch należy zainstalować Novell Client odpowiedni dla danego systemu operacyjnego Windows. Więcej informacji na temat wyboru odpowiedniej wersji Novell Client można uzyskać w dokumentacji dostępnej na stronach internetowych firmy Novell. Podczas procesu instalacji Serwera NetCrunch, jest sprawdzana dostępność aktualizacji programu. W przypadku wykrycia nowszej wersji, zostanie wyświetlone stosowane powiadomienie. Podczas instalacji, jest również sprawdzana dostępność Licencji produktu oraz Licencji zdalnego dostępu, które użytkownik zakupił. W przypadku przeprowadzania uaktualnienia programu, zakupione przez użytkownika nowe licencje zostaną automatycznie zainstalowane. W przypadku instalowania aktualizacji programu, wypuszczonej po upłynięciu daty ważności aktualnej umowy licencyjnej, posiadanej przez użytkownika, Serwer NetCrunch zostanie zainstalowany w wersji testowej. 15

16 AdRem NetCrunch 6.x Użytkownik ma możliwość instalacji wielu Serwerów NetCrunch, zależnie od potrzeb monitorowania sieci. W takiej sytuacji jednak, niezbędne jest zakupienie stosownych licencji. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Instalacja konsoli administracyjnej na maszynie zdalnej Konsola administracyjna NetCrunch stanowi interfejs użytkownika służący do zarządzania wszystkimi zadaniami związanymi z monitorowaniem sieci. Jest ona dostarczana jako odrębny plik instalacyjny, który zawiera również Brokera połączeń AdRem NetCrunch. Dlatego konsola może być zainstalowana na dowolnej zdalnej maszynie z systemem Windows, odrębnie od Serwera NetCrunch. Konsola umożliwia zarządzanie Serwerem NetCrunch ze zdalnej maszyny, na której została zainstalowana. Podczas instalacji konsoli jest jedynie wymagane podanie lokalizacji, gdzie powinna zostać zainstalowana. Uwagi Konsola administracyjna NetCrunch nie wykonuje żadnych zadań związanych z monitorowaniem sieci. Wszystkie zadania są wykonywane przez Serwer NetCrunch, do którego Konsola administracyjna NetCrunch się łączy w celu zarządzania programem. W celu nawiązania połączenia Konsoli administracyjnej NetCrunch i weryfikacji hasła jest używany Broker połączeń AdRem NetCrunch. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie na stronie 20. Niektóre z funkcjonalności dostępnych z Konsoli administracyjnej NetCrunch uruchomionej na maszynie lokalnej zainstalowanego Serwera NetCrunch nie są dostępne z konsoli uruchomionej na zdalnej maszynie. Więcej informacji na temat tych różnic zawiera rozdział Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie na stronie 20. Instalacja i korzystanie z licencji AdRem Software umożliwia pobranie programu NetCrunch w celu jego przetestowania w ograniczonym czasie. Wszystkie funkcjonalności programu w okresie testowym są dostępne. Zarówno podczas okresu testowego, jak i po jego zakończeniu użytkownik może zakupić i zainstalować licencje. Jednak po zakończeniu okresu testowego, jest dostępny jedynie atlas demonstracyjny. Natomiast utworzone w okresie testowym atlasy oraz ich dane będą dostępne po zainstalowaniu licencji. Pierwsza licencja musi być zainstalowana ręcznie. Natomiast kolejne licencje oraz uaktualnienia programu mogą być instalowanie zarówno ręcznie jak i automatycznie. Program jest dystrybuowany z dwoma rodzajami licencji: Licencja programu pozwala na uaktualnianie wersji programu oraz przejście z wersji testowej do pełnej. Każda licencja programu pozwala na zainstalowanie i korzystanie z jednego Serwera NetCrunch. Ponadto, określa maksymalną liczbę monitorowanych węzłów w sieci. 16

17 Wstęp Licencja zdalnego dostępu określa ilość równoczesnych podłączeń do określonego Serwera NetCrunch. Jest ona stowarzyszona z Serwerem NetCrunch i instalowana na maszynie, gdzie został on zainstalowany. Program korzysta z tej licencji zarówno w przypadku podłączeń do Serwera NetCrunch przez przeglądarkę internetową (Dostęp przez Web), jak również przez Konsole administracyjne NetCrunch. Pierwsza Konsola administracyjna NetCrunch uruchomiona na maszynie z zainstalowanym Serwerem NetCrunch i podłączona do tego serwera, nie wykorzystuje Licencji zdalnego dostępu. Natomiast każde kolejne podłączenie konsol, zarówno zdalne jak i lokalne, do Serwera NetCrunch wykorzystuje Licencję zdalnego dostępu. Ponadto, każde podłączenie do Serwera NetCrunch przez przeglądarkę internetową wykorzystuje Licencję zdalnego dostępu. Po dokonaniu zakupu licencji, zostanie przesłany do użytkownika z potwierdzeniem zakupu, stosownym linkiem oraz danymi logowania do portalu MyAdrem.com. Po zalogowaniu użytkownik ma możliwość pobrania zarówno pliku instalacyjnego programu jak również plików licencyjnych. W celu wyjścia z testowego okresu używania programu, zarówno przed jak i po jego zakończeniu, wystarczy ręcznie zainstalować zakupioną licencję. Ponowna instalacja programu nie jest wymagana. W przypadku instalowania licencji po raz pierwszy, należy pamiętać, aby wpierw zainstalować licencję programu a dopiero w drugiej kolejności licencję zdalnego dostępu. W celu ręcznej instalacji licencji, należy pobrać pliki *.als oraz Activate.key i zapisać je w tym samym folderze na dysku lokalnym. Instalacja licencji może zostać przeprowadzona w dowolnym momencie w oknie Opcje, a po zakończeniu okresu testowanego, poprzez wybór linku Zainstaluj licencję w oknie startowym programu. Uwagi Po zainstalowaniu licencji wszystkie atlasy utworzone w programie w okresie testowym będą dostępne. Wyjście z testowego okresu używania programu nie wymaga ponownej instalacji programu. Konieczne jest jedynie ręczne zainstalowanie zakupionej licencji. Pobrane pliki licencyjne muszą zostać zapisane w tym samym folderze na dysku dostępnym z Konsoli administracyjnej NetCrunch, przy użyciu której jest instalowana licencja. Licencje są instalowane na maszynie z zainstalowanym Serwerem NetCrunch, bez względu na to, czy do jej instalacji korzysta się z Konsoli administracyjnej NetCrunch uruchomionej zdalnie czy lokalnie. Podczas pierwszej instalacji licencji należy pamiętać, aby wpierw zainstalować licencję programu a dopiero w drugiej kolejności licencję zdalnego dostępu. Szczegółowe informacje na temat korzystania z Licencji programu oraz Licencji zdalnego dostępu znajdują się na stronie 17

18 AdRem NetCrunch 6.x Aktualizacja programu NetCrunch z wersji 6.0 do 6.5 Aktualizacja programu NetCrunch z wersji 6.0 do wersji 6.5 polega na zainstalowaniu na tej samej maszynie Serwera NetCrunch 6.5. Wszystkie atlasy sieci, które utworzono w wersji 6.0 programu NetCrunch są dostępne w wersji 6.5. Uwaga NetCrunch 5.3 może być aktualizowany wyłącznie do wersji

19 Uruchomienie programu Poniższy rozdział pokazuje, jak uruchomić program NetCrunch. Uruchomienie i zatrzymywanie serwera NetCrunch Po przeprowadzeniu procesu instalacji, Serwer NetCrunch jest uruchomiony. Oznacza to, że wszystkie usługi zostają automatycznie uruchomione na maszynie z zainstalowanym Serwerem NetCrunch. Serwer NetCrunch wykonuje wszystkie zadania związane z monitorowaniem sieci. Dlatego sieć jest monitorowana wówczas, gdy Serwer NetCrunch jest uruchomiony, bez względu na to, czy Konsola administracyjna NetCrunch jest uruchomiona czy też nie. W celu zatrzymania pracy Serwera NetCrunch należy wybrać z menu systemu Windows Start Wszystkie programy AdRem NetCrunch 6 Zatrzymaj Serwer NetCrunch systemu Windows. Zatrzymanie Serwera NetCrunch powoduje, że sieć nie jest monitorowana. W tym przypadku również Konsola administracyjna NetCrunch nie może nawiązać połączenia do serwera bez względu na to, czy jest uruchamiana lokalnie czy zdalnie. W celu wznowienia monitorowania sieci należy uruchomić Serwer NetCrunch, wybierając z menu systemu Windows Start Wszystkie programy AdRem NetCrunch 6 Uruchom Serwer NetCrunch. Uruchomienie konsoli administracyjnej W celu zarządzania procesem monitorowania sieci oraz prezentacji atlasu korzysta się Konsoli administracyjnej NetCrunch. Bezpośrednio po zakończeniu instalacji Serwera NetCrunch możliwe jest uruchomienie Konsoli administracyjnej NetCrunch lokalnie, poprzez wybór opcji Uruchom konsolę administracyjną programu NetCrunch na końcu procesu instalacji. Konsola administracyjna NetCrunch może być uruchomiona poprzez wybór ikony konsoli z menu w Start Wszystkie programy AdRem NetCrunch 6 Konsola administracyjna NetCrunch. Podłączenie konsoli do Serwera NetCrunch zapewnia Brokera połączeń AdRem NetCrunch. Jest on instalowany wraz Serwerem NetCrunch oraz Konsolą Administracyjną w przypadku jej instalacji na maszynie zdalnej. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Korzystanie z brokera połączeń NetCrunch na stronie 21. Uwagi Podczas pierwszego uruchomienia konsoli, otwarte zostaje okno Podłącz do serwera NetCrunch, w którym należy podać nazwę lub adres IP maszyny gdzie zainstalowany jest Serwer NetCrunch oraz port, na którym jest uruchomiony. Domyślnie pole Hasło powinno zostać puste. Jeśli użytkownik 19

20 AdRem NetCrunch 6.x podał hasło do serwera NetCrunch w oknie Opcje, wówczas należy to hasło podać w oknie Podłącz do serwerze NetCrunch. Konsola administracyjna NetCrunch jest również dostarczana w jako odrębny plik instalacyjny. Umożliwia to instalowanie konsoli na dowolnie wybranych maszynach z systemem Windows oraz zdalne podłączenie do Serwera NetCrunch. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie na stronie 20. W celu podłączenia do Serwera NetCrunch z użyciem Konsoli administracyjnej NetCrunch oraz przeglądarki internetowej wykorzystuje się Licencję zdalnego dostępu. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie na stronie 20. Połączenia mogą zostać ustanowione między tymi samymi wersjami językowymi Konsoli administracyjnej NetCrunch i Serwera NetCrunch. Korzystanie z konsoli administracyjnej zainstalowanej na zdalnej maszynie Przed instalacją Konsoli Administracyjnej NetCrunch na zdalnej maszynie, należy się upewnić, że jest skonfigurowana zapora systemu Windows na maszynie z zainstalowanym Serwerem NetCrunch jest skonfigurowana dla połączeń przychodzących portu, który jest aktualnie używany do podłączenia konsoli do serwera. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Instalacja Serwera NetCrunch na stronie 14. Konsola administracyjna AdRem NetCrunch stanowi interfejs użytkownika, umożliwiający zarządzanie wszystkimi zadaniami zawiązanymi z monitorowaniem sieci. Konsola jest dystrybuowana i instalowana automatycznie razem z Serwerem NetCrunch oraz oddzielnie, jako odrębny plik instalacyjny, co umożliwia jej zainstalowanie na maszynie zdalnej. Wraz z Konsolą administracyjną AdRem NetCrunch jest instalowany automatycznie Broker połączeń AdRem NetCrunch, który odpowiada za podłączenie do Serwera NetCrunch. Dlatego Konsola administracyjna AdRem NetCrunch może być instalowana na wielu maszynach systemu Windows, a po podłączeniu do Serwera NetCrunch możliwe jest zdalne nim zarządzanie. Podczas pierwszego uruchomienia konsoli zainstalowanej na maszynie zdalnej, otwarte zostaje okno Podłącz do serwera NetCrunch, w którym należy podać nazwę lub adres IP maszyny gdzie zainstalowany jest Serwer NetCrunch oraz port, na którym jest uruchomiony. Domyślnie pole Hasło powinno zostać puste. Jeśli użytkownik podał hasło do serwera NetCrunch w oknie Opcje, wówczas należy to hasło podać w oknie Podłącz do serwera NetCrunch. Między funkcjonalnościami konsoli uruchamianej lokalnie na maszynie z zainstalowanym Serwerem NetCrunch, a uruchamianej na maszynie zdalnej są niewielkie różnice. Zadania, które w odróżnieniu od konsoli uruchamianej zdalnie, można wykonać z konsoli uruchomionej na maszynie lokalnej z zainstalowanym Serwerem NetCrunch, są przedstawione na poniższej liście. Wybór pliku klucza, certyfikatu oraz certyfikatu głównego podczas konfigurowanie dostępu przez WWW z zastosowaniem SSL. Eksport trendów. 20

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo