BIULETYN INFORM ACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORM ACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORM ACYJNY Nr 1/2009 Szanowni Panowie! Szanowne Panie! Serdecznie zapraszamy do przeczytania pierwszego numeru Biuletynu Informacyjnego, którego celem jest zapoznanie Państwa z projektem ISO dla Obszarów Metropolitalnych. Planujemy wydanie 8 numerów, które będą się ukazywały co 2 miesiące. Biuletyn będzie rozsyłany w formie elektronicznej i dostępny na stronie W tym numerze znajdą Państwo podstawowe informacje o projekcie, realizujących go partnerach, istocie i celach projektu oraz korzyściach dla beneficjentów, a także artykuły dotyczące ISO i wdrożenia nowoczesnego systemu zarządzania w urzędach. W następnych numerach chcemy, przede wszystkim, przybliżyć Czytelnikom zagadnienia związane z zarządzaniem i jakością w aspekcie samorządów, opublikujemy przykłady dobrych praktyk oraz sprawdzone w praktyce rozwiązania. W najbliższym (październikowym) numerze między innymi artykuł o zarządzaniu prof. dr. hab. Marka Bugdola. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Prosimy o uwagi i sugestie na adres: O NAS SPIS TREŚCI Realizatorzy projektu str. 2 O PROJEKCIE Główna idea, zakres, rezultaty str. 2 Główne zalety projektu, etapy, wdrożenie SZJ str. 3 Przebieg wdrożenia, program badań społecznych str. 4 Wdrożenie usprawnień komunikacyjnych, szkolenia str. 5 BENEFICJENCI PROJEKTU str. 5 Z PRASY Nowoczesny system zarządzania w samorządach str. 6 Związek Powiatów Polskich pomoże w uzyskaniu ISO str. 8 Sposób na system zarządzania jakością str. 9 Związek Powiatów Polskich; Warszawa, Plac Defilad 1, Biuro Projektu: Nowy Sącz 1, skr. pocztowa 119 MADE.pl Małopolska Agencja Doradczo Edukacyjna sp. z o.o.; Kraków, ul. Ariańska 8/14, Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON; Warszawa, ul. Mehoffera 66c lok. 9,

2 ISO dla Obszarów Metropolitalnych O NAS O PROJEKCIE Projekt jest realizowany przez Partnerstwo: Związek Powiatów Polskich, MADE.pl Małopolska Agencja Doradczo Edukacyjna Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON. Związek Powiatów Polskich lider, skupia ponad 300 powiatów i miast na prawach powiatu. Związek realizował szereg projektów ukierunkowanych na rozwój samorządu lokalnego: Sieć internetowa jednostek samorządu terytorialnego, Platforma e-dialog w ramach IW EQUAL, SELP, Polski sołtys w Unii Europejskiej, Polski rolnik w Unii Europejskiej, Model Partnerstwa Lokalnego, Projekt Programu Rozwoju Instytucjonalnego, Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej COGI- TO w ramach IW EQUAL, Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne, II Europejska Konferencja Samorządowych Specjalistów ds. Energii, Ranking Powiatów i Gmin, Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym, Liga Inicjatyw Powiatowych. Więcej na MADE.pl Małopolska Agencja Doradczo Edukacyjna Sp. z o.o. jedyna organizacja w Polsce rekomendowana przez 10 jednostek certyfikacyjnych w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania wg norm ISO. Doświadczenie MADE.pl to 180 wdrożonych i certyfikowanych systemów zarządzania, przeszkolonych osób i 140 przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc z funduszy europejskich. MADE.pl była akredytowanym wykonawcą w programach doradczych refinansowanych ze środków UE: PHARE 2000, PHARE 2002, SPO WKP 2.1, RPO. Za osiągnięcia na polu doradztwa jakościowego w 2003 r. uzyskała przez TÜV Rheinland Polska tytuł Konsultant Roku oraz Nagrodę Srebrny TÜV Partner w 2006 r. Więcej na Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON stowarzyszenie mającr na celu upowszechnianie i realizowanie badań społecznych jako metody opisu wielowymiarowej rzeczywistości i rozwiązywania problemów społecznych. Jego zapleczem jest doświadczony zespół socjologów wywodzący się z Wojskowego Biura Badań Socjologicznych MON mający w swoim dorobku wiele projektów badawczych (m.in. Warunki wielonarodowej współpracy wojskowej Wielonarodowy Korpus Północ Wschód w Szczecinie, Percepcja wojska w społeczeństwie, ESPRIT DE CORPS Świadomość moralna żołnierzy zawodowych WP, Leader Development in Natural Context, Chicago 2006). Więcej na Współpraca w takim gronie pozwoli wypracować rozwiązania o charakterze innowacyjnym i kompleksowym, a jednocześnie mocno osadzonym w rzeczywistości. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego. Priorytet V Dobrze rządzenie. Działanie 5.2, Poddziałanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do 20 jednostek samorządu terytorialnego 1100 pracowników urzędów gmin i powiatów z województw: małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Projekt bazuje na doświadczeniach polskich jednostek samorządu terytorialnego stosujących skutecznie systemy jakości. Dzięki temu uczestnicy Projektu uzyskają rozwiązania sprawdzone w praktyce i dostosowane do specyfiki urzędów samorządowych. Modernizacja i profesjonalizacja działań administracji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, wzmacnia obraz urzędu samorządowego jako instytucji pełniącej służbę publiczną, powoduje wzrost zaufania i wiarygodności w oczach mieszkańców oraz inwestorów. Główna idea Samorząd terytorialny jako nowoczesna organizacja, identyfikująca i spełniająca potrzeby społeczności lokalnych, na najwyższym, europejskim poziomie. Zakres Gruntowne, oparte na wiedzy, wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008 uwzględniającego specyfikę jednostek samorządu terytorialnego. Certyfikacja systemu w renomowanej jednostce certyfikacyjnej. Wdrożenie profesjonalnych metod badań zadowolenia klienta i definiowania jego potrzeb. Wdrożenie usprawnień komunikacyjnych w gminie i powiecie. Szkolenia psychologiczne oparte na wcześniejszej analizie zatorów komunikacyjnych. Rezultaty 1. Poprawa sprawności organizacyjnej (funkcjonalnej) w urzędach samorządowych. 2. Wzrost zadowolenia z jakości obsługi mieszkańców oraz klientów urzędów samorządowych objętych projektem. 3. Poprawa komunikacji interpersonalnej w urzędzie. 4. Prestiżowy certyfikat ISO 9001:2008 dla każdego urzędu uczestniczącego w projekcie. 5. Certyfikowane szkolenia dla pełnomocników i auditorów systemu zarządzania. 2

3 BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/ Poprawa komunikacji ze społecznością lokalną dzięki Arożeniu internetowych metod badania zadowolenia i monitorowania potrzeb. 7. Nabycie wiedzy przez pracowników urzędów w zakresie wymagań Normy ISO 9001 i umiejętności praktycznego zastosowania zapisów systemowych jako komplementarnych do przepisów prawa samorządowego. Główne zalety projektu Praktyczny! Ekonomiczny! Profesjonalny! Innowacyjny! Prestiżowy! Praktyczny, bo dostosowany do potrzeb i specyfiki samorządowej. Dobry system w urzędzie uwzględnia specyfikę organizacyjną i społeczną funkcjonowania samorządu i wspomaga realizację zadań samorządowych. Projekt obejmuje najbardziej kluczowe dla efektywnego funkcjonowania samorządów obszary. Idea projektu powstała w wyniku rozmów z samorządowcami na temat głównych bolączek jednostek administracji samorządowej. Konsultacje przy wdrażaniu Systemu Zarządzania są prowadzone przez specjalistów praktyków o bogatym doświadczeniu, którzy wdrożyli i doskonalą systemy zarządzania w swoich macierzystych jednostkach. Dzięki wykorzystaniu doświadczenia samorządowców, specjalistów zakresie stosowania i doskonalenia systemu uzyskają Państwo sprawdzone w praktyce rozwiązania. Ekonomiczny, bo refinansowany ze środków Unii Europejskiej w 97,5%! Refinansowanie obejmuje nie tylko wdrożenie, ale także certyfikację systemu zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008! Dodatkowo refinansowaniem objęto szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz szeroki program badań społecznych. Profesjonalny. Podstawą skuteczności projektu jest zaangażowanie pracowników samorządowych, którzy aktywnie uczestnicząc we wdrażaniu systemu jakości, identyfikują się z celami jego uruchamiania. Dzięki wprowadzeniu dni konsultacji otwartych, każdy pracownik będzie miał możliwość indywidualnych, nielimitowanych spotkań z ekspertami. Nasi specjaliści pomogą rozwiązać wszystkie problemy związane z wdrażanym systemem i wypracować optymalne rozwiązania. Ponadto wszyscy pracownicy urzędu zostaną przeszkoleni z praktycznych zastosowań systemu zarządzania jakością w codziennej pracy. W projekcie pracują specjaliści z zakresu systemów zarządzania, badań społecznych i komunika- wprowadzeniu dni konsultacji otwartych, każdy pracownik będzie miał możliwość indywidualnych, nielimitowanych spotkań z ekspertami. Nasi specjaliści pomogą rozwiązać wszystkie problemy związane z wdrażanym systemem i wypracować optymalne rozwiązania. Ponadto wszyscy pracownicy urzędu zostaną przeszkoleni z praktycznych zastosowań systemu zarządzania jakością w codziennej pracy. cji interpersonalnej. Rozwiązania komunikacyjne będą W projekcie opracowane pracują specjaliści przez z zakresu wybitnych systemów psychologów zarządzania, badań społecznych Uniwersytetu i komunikacji interpersonalnej. Jagiellońskiego. Rozwiązania komunikacyjne Innowacyjny, będą opracowane bo obejmuje: przez wybitnych psychologów społecznych Nowoczesne Uniwersytetu badania Jagiellońskiego. fokusowe stosowane dotychczas przez największe koncerny, w celu poznania oczekiwań klientów urzędów samorządo- Innowacyjny, bo obejmuje: Nowoczesne badania fokusowe stosowane dotychczas przez wych. największe koncerny, w celu poznania oczekiwań klientów urzędów samorządowych. oprogramowania do bezpośredniego Wdrożenie badania Wdrożenie zadowolenia oprogramowania do klientów bezpośredniego oraz badania zado- internetowe. wolenia klientów oraz badania internetowe. Klient Badanie System Zarządzania Jakością Usprawnienie komunikacji wewnętrznej Badania i analizy pośrednie Prestiżowy, bo jest to pierwszy w Polsce projekt Prestiżowy, bo jest to pierwszy w Polsce projekt wdrożeniowy dla samorządów wdrożeniowy podejmujący wdrożenie dla samorządów w ujęciu metropolitalnym podejmujący o tak wdrożenie szerokim spektrum w ujęciu badawczo-rozwojowym. metropolitalnym o tak szerokim spektrum badawczo-rozwojowym. Etapy Projekt składa się z 3 komplementarnych części Wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001: Opracowania i wdrożenia profesjonalnych metod badania zadowolenia klienta JST. 3. Usprawnienia komunikacji wewnętrznej urzędu. Badanie Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 jest międzynarodowym narzędziem wspomagającym efektywne zarządzanie organizacją. Stosuje go z powodzeniem ponad milion organizacji na całym świecie, a liczba użytkowników lawinowo wzrasta. System Zarządzania Jakością jest także skutecznym modelem zarządzania stosowanym powszechnie przez samorządy krajów Unii Europejskiej. Doświadczenia samorządów brytyjskich, holenderskich, włoskich wskazują, że zastosowanie Systemu przynosi niemal natychmiastowe korzyści, wśród których jako najważniejsze wymienia się: Uzyskanie wyższego stopnia wiarygodności i skuteczności zarządzania wobec wyborców, instytucji krajowych i unijnych. Poprawa wizerunku organizacji pracy całego urzędu w oczach obywateli. Klient 3

4 ISO dla Obszarów Metropolitalnych Wzrost zadowolenia i zaufania mieszkańców do realizowanych usług i procesów. Uzyskanie wyższej sprawności funkcjonowania Lepsze dopasowanie jakości usług do wymagań i oczekiwań klientów. Skrócenie czasu trwania i oczekiwania przez klienta na zrealizowanie usługi. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej potwierdzają przeprowadzone w Polsce badania 57 urzędów stosujących System Zarządzania Jakością. Wymieniają one następujące korzyści główne: poprawa jakości obsługi klientów (84%) poprawa wizerunku urzędu i jego władz (47,4%) ISO dla Obszarów Metropolitalnych lepsza organizacja pracy (42%) większe możliwości kontroli spraw w toku (26,3%) Biorąc prostsze pod uwagę procedury międzynarodowe postępowania i krajowe trendy (21%). można zakładać, że w niedługim czasie jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do opracowania i stosowania procedur zarządzania jakością. Przebieg wdrożenia Przebieg wdrożenia AUDIT WSTĘPNY PROJEKTOWANIE I WDROŻENIE SZKOLENIA KONSULTACJE WDROŻENIE WERYFIKACJA I DOSKONALENIE AUDITY WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA KORYGUJĄCE ANALIZA DANYCH CERTYFIKACJA SZJ RAPORT DOKUMENTACJA PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU CERTYFIKAT ISO Biorąc pod uwagę międzynarodowe i krajowe trendy można zakładać, że w niedługim czasie jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do opracowania i stosowania procedur zarządzania jakością. Program badań społecznych Każda zmiana ma u podstawy wiedzę, a wiedza najczęściej intuicyjna powinna być zweryfikowana naukowo, choćby po to, by przekonać do niej innych. Prowadzone w trakcie projektu badania społeczne mają przed sobą kilka celów. Pierwszym jest wsparcie programu wdrażania ISO w gminach i powiatach. Prowadzenie wywiadów z klientami, czyli ekspertami od jakości świadczonych usług, wskaże wyraźnie, jakie pola i dziedziny funkcjonowania JST wymagają szczegółowej analizy i usprawnienia procesów zarządzania jakością. Badania kwestionariuszowe realizowane będą dwukrotnie w każdej jednostce samorządowej. Zaletą badań ilościowych jest porównywalność wyników pomiędzy poszczególnymi jednostkami oraz porównywanie z własnymi wynikami z poszczególnych lat, co umożliwi tworzenie trendów czasowych narzędzi pozwalającego na analizę zmian i przewidywania następstw podejmowanych decyzji. Dla zrekompensowania, z natury powierzchownych badań kwestionariuszowych, prowadzone będą zogniskowane wywiady grupowe (fokusy), które jako narzędzie badań jakościowych pogłębiają zdobytą uprzednio wiedzę, przybliżają odczucia klientów i pracowników, pozwalają zidentyfikować prawdziwe potrzeby i oczekiwania. Dzięki analizie wyników fokusów możliwe będzie stworzenie strategii dostosowywania działań wydziałów obsługi klienta do rzeczywistego zapotrzebowania klientów. Badania takie przeprowadzone wśród pracowników urzędów gmin i powiatów w analogiczny sposób ustrzegą kierownictwo przed niepotrzebnymi lub szkodliwymi decyzjami i zracjonalizują podejmowane siły i środki na poprawę satysfakcji pracowników. Wszystkie badania zakończone będą raportami, które podsumują podejmowane działania i w klarowny sposób przedstawią wyniki. Drugim celem jest wdrożenie metod badania satysfakcji klientów i pracowników do funkcjonowania JST. Ustanowienie procedur systematycznych badań społecznych da urzędom narzędzie zdobywania informacji niezbędnych do skutecznego funkcjonowania i kształtowania zadowolenia mieszkańców. Poznawanie potrzeb klientów i pracowników jest kluczowym elementem zarządzania jakością i realizowanie badań społecznych szybko rekompensuje zaangażowanie w nie. 4 7

5 BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/2009 W trakcie realizacji projektu gminy i powiaty nie będą ponosić w związku z badaniami żadnych kosztów, a na zakończenie otrzymają zestaw narzędzi i procedur do realizacji badań we własnym zakresie. Zbiór narzędzi badawczych obejmuje kwestionariusze i ankiety, scenariusze zogniskowanych wywiadów grupowych, także programy komputerowe pozwalające realizować badania drogą elektroniczną i internetową. W ramach wdrożenia metod prowadzonych będzie szereg konsultacji dostosowujących narzędzia i procedury do lokalnych warunków każdej jednostki samorządowej i przygotowujących pracowników do samodzielnej koordynacji badań już po zakończeniu projektu. Przekazane procedury i narzędzia badawcze ułatwią w przyszłości prowadzenie własnych badań na potrzeby JST. Wiedza na temat dobrych i złych stron funkcjonowania JST. Wiedza na temat prowadzenia badań, umiejętności ich realizowania. Podniesienie świadomości potrzeby prowadzenia badań satysfakcji, postawa pro badawcza. Świadomość wpływu wprowadzanych norm na zadowolenie pracowników i klientów. Wdrożenie usprawnień komunikacyjnych Nawet najlepsze rozwiązania organizacyjne nie spełnią swej funkcji, jeśli ludzie, dla których zostały stworzone nie będą potrafili skutecznie komunikować się. Z tego powodu projekt obejmuje zdefiniowanie wąskich gardeł komunikacyjnych w urzędzie oraz działania zaradcze oparte na wcześniejszych obserwacjach i analizie potrzeb. Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń obejmujących swoim zakresem komunikację interpersonalną, asertywność, zarządzania czasem i rozwiązywanie konfliktów. Systemy zarządzania stosują rozwiązania organizacyjne oparte o do-świadczenia ponad miliona organizacji. Każdy system jest inny. Jeżeli jest racjonalny pomaga w pracy, jeśli nie przeszkadza. Szkolenia Kompleksowym szkoleniem zostaną objęci pracownicy urzędu, w podziale na grupy: A. kadra kierownicza, B. pracownicy wykonawczy, C. pełnomocnicy. Szkolenia będą odbywały się w godzinach pracy. Dla kadry kierowniczej i pracowników wykonawczych szkolenia będą prowadzone w sali urzędu. Dla pełnomocników będą miały formę wyjazdową i będą realizowane w atrakcyjnych ośrodkach. Konsultacje to jednodniowe spotkania pracowników urzędu z konsultantami-praktykami. Beneficjenci projektu Województwo ŁÓDZKIE 1. Starostwo Powiatowe w Brzezinach Brzeziny, ul. Sienkiewicza Urząd Gminy Nowosolna Łódź, Rynek Nowosolna 1 3. Urząd Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska Starostwo Powiatowe w Łęczycy Łęczyca, al. Kościuszki 1 5. Urząd Miejski w Łowiczu Łowicz, Stary Rynek 1 6. Urząd Gminy Łowicz Łowicz, ul. Długa 12 Województwo MAŁOPOLSKIE 7. Starostwo Powiatowe w Limanowej Limanowa, ul. Józefa Marka 9 8. Starostwo Powiatowe w Myślenicach Myślenice, ul. M. Reja Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu Olkusz, Rynek Starostwo Powiatowe w Bochni Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego Urząd Gminy Mszana Dolna Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6 Województwo MAZOWIECKIE 12. Starostwo Powiatowe w Pułtusku Pułtusk, ul. Białowiejska Starostwo Powiatowe w Lipsku Lipsko, Rynek Urząd Gminy w Mochowie Mochowo, Mochowo Urząd Gminy Rościszewo Rościszewo, ul. Armii Krajowej Urząd Gminy Gozdowo Gozdowo, ul. Krystyna Gozdowy 19 Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE 17. Starostwo Powiatowe w Kielcach Kielce, al. IX Wieków Kielc Starostwo Powiatowe w Opatowie Opatów, ul. Sienkiewicza Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie Jędrzejów, ul. 11 Listopada Starostwo Powiatowe w Końskich Końskie, ul. Staszica 2 5

6 ISO dla Obszarów Metropolitalnych Nowoczesny system zarządzania w samorządach Wielu samorządowców doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wdrożenie ISO 9001:2008 sprawi, że ich urząd będzie nowoczesny i przyjazny interesantom. Jednocześnie wielu rozumie, że bez wprowadzenia tych zmian trudno im będzie przekonać do siebie mieszkańców, choćby przy okazji kolejnych wyborów samorządowych. ALICJA WEJNER Minęło pół roku od momentu, kiedy 15 listopada 2008 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała normę ISO 9001:2008. Jest ona obecnie używana przez prawie milion organizacji w 170 krajach. Związek Powiatów Polskich zamierza przyczynić się do zwiększenia tej grupy o jednostki samorządu terytorialnego, firmując realizację projektu, którego celem jest właśnie wdrażanie ISO 9001:2008. W pierwszej kolejności projekt realizowany będzie w czterech województwach: małopolskim, łódzkim, mazowieckim i świętokrzyskim. Następnie projekt obejmie cały kraj. Wymagania systemu Norma ISO 9001:2008 (PN-ISO 9001:2009) zastępuje normę PN-ISO 9001:2001. W języku polskim została wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny w lutym 2009 r. Nie jest ona normą techniczną i dlatego nie zawiera wymagań, dotyczących usług. Zawiera natomiast wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością. Wymagania te pozwalają wdrażać standardy zarządzania jakością zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, jak i w administracji publicznej. Norma generalnie ukierunkowana jest na zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta. Celem natomiast jest coraz lepsze spełnianie tychże wymagań i ciągłe doskonalenie się w tym zakresie. Szczególne znaczenie ma to w urzędach administracji publicznej, zwłaszcza w jednostkach samorządu terytorialnego. Ideałem Jest, żeby interesant nie czuł się w urzędzie jak uciążliwy petent, lecz traktowany był podmiotowo. Jakość w urzędach Nowa rzeczywistość wymusza podnoszenie jakości w każdej sferze, także w administracji. Wydaje się, wręcz, że ta właśnie jakość świadczonych usług oraz umiejętność sprostania podwyższonym wymaganiom ze strony interesantów była w ostatnich latach najistotniejszym wyzwaniem dla administracji. Ludzie bowiem wciąż będą chcieli więcej, wygodniej, szybciej i lepiej. A urzędnicy będą musieli za tym nadążać. Będziemy musieli sprostać coraz większym oczekiwaniom uważa Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich tym bardziej że administracja nie może odstawać od gospodarki. Wdrażane przez nas ISO będzie wzmocnione o poprawę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, czyli satysfakcję klienta mówi Mieczysław Łais, koordynator projektu. Chodzi nam więc nie tylko o pomoc urzędom w uporządkowaniu dokumentacji oraz wypracowaniu i wdrożeniu określonych procedur. Będziemy starali się pójść nieco dalej, koncentrując się na interesantach oraz ich zadowoleniu z funkcjonowania urzędu, nie zapominając jednocześnie o relacjach między urzędnikami i sposobach zażegnywania rozmaitych konfliktów pomiędzy nimi oraz między nimi i interesantami. Konieczna nowoczesność Aby administracja nie hamowała rozwoju gospodarczego, musi być nowocześnie zorganizowana. Jeżeli mówimy o nowoczesnej i innowacyjnej gospodarce, to administracja też musi być i nowoczesna, i innowacyjna. Zauważam ogromy postęp i zmianę stosunku władz samorządowych do kwestii Jakości mówi Marek Wójcik. Oni sami wychodzą z rozmaitymi propozycjami w tym zakresie. Doskonale bowiem rozumieją, że przed tym nie można się bronić. Dla wielu samorządowców takie pojęcia, jak zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem, e-administracja, przejrzyste procedury oraz ułatwienia w kontaktach pomiędzy mieszkańcem, podmiotem gospodarczym a administracją są w tej chwili absolutnie oczywiste. Podejmując się realizacji projektu w ramach Związku Powiatów Polskich, nie będziemy więc nikogo uszczęśliwiać na siłę. Będzie 6

7 BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/2009 dokładnie odwrotnie. Wychodzimy naprzeciw potrzebom samorządów terytorialnych. Wielu samorządowców doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wdrożenie ISO 9001:2008 sprawi, że ich urząd będzie nowoczesny i przyjazny interesantom. Jednocześnie wielu rozumie, że bez wprowadzenia tych zmian trudno im będzie przekonać do siebie mieszkańców, choćby przy okazji kolejnych wyborów samorządowych. To jest dobry sposób, żeby wygrywać wybory żartuje Marek Wójcik. Jeśli starosta wdroży w powiecie ISO, to jakby powiedział pracuję nad poprawieniem jakości i robię to z myślą o swoich mieszkańcach, którzy są odbiorcami moich usług; traktuję ich samych oraz ich potrzeby poważnie i zależy mi na tym, żeby było im wygodnie. Systemy podnoszenia jakości są najlepszym sposobem, żeby określić, w którym miejscu jest dany urząd oraz jak daleko mu do ideału. Wdrożenie systemów Jakości jest więc doskonałą metodą na to, żeby ludzie z zewnątrz, profesjonaliści patrzący na urząd z boku podpowiedzieli, gdzie trzeba dokonać korekt i co zrobić, żeby ten ideał osiągnąć. Ludzie wiedzą, że to jest już potrzebne i bez tego nie da się funkcjonować w nowoczesnym świecie. Istnieje tylko kwestia kiedy i jak. Wdrażanie projektu Nie jest sztuką zrobić coś za swoje pieniądze podkreślą Marek Wójcik. Sztuką jest osiągnąć zamierzony cel za pieniądze zewnętrzne. I taki właśnie jest projekt Związku Powiatów Polskich: za pieniądze zewnętrzne wdrażać będziemy systemy jakości w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaangażowanie finansowe samorządów będzie właściwie żadne. Wkładem własnym (niefinansowym) urzędu będzie refundacja części wynagrodzenia pracownika urzędu pełnomocnika do spraw wdrażania tego systemu jakości. Osoba ta będzie uczestniczyła we wdrażaniu ISO, ale też będzie je kreowała i nim kierowała. Później zaś będzie odpowiedzialna za przestrzeganie wdrożonych zasad. Ale też, kształcąc się w tym zakresie, zdobędzie ona nowe uprawnienia i niemalże nowy zawód. Pełnomocnik taki będzie w każdym urzędzie. Oprócz pełnomocnika w każdym samorządzie będą wyszkoleni audytorzy wewnętrzni (jako etatowi pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych od wewnątrz będą pilnować przestrzegania zasad ISO), a działaniami szkoleniowymi objęci będą niemal wszyscy pracownicy (więcej: pl, KORZYŚCI Z ISO Efektywne wdrożenie i przestrzeganie zasad jakości ISO 9001:2008 oznacza rozwój. Wspomaga bowiem proces ciągłego doskonalenia instytucji oraz zwiększanie motywacji kadry pracowniczej. Sposobem jest tu podnoszenie poziomu zadowolenia klienta. Nie bez znaczenia są także swoiste efekty uboczne tego wdrożenia. Są to m.in. obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji, bardziej efektywne zarządzaniem ryzykiem oraz wzrost konkurencyjności. ZASADY JAKOŚCI Do głównych wymagań normy ISO 9001:2008 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacja i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów). Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w powołanej normie i uwzględniają osiem zasad jakości: zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów); przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju); zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie); podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów); systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami); ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów); rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji); wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości). Gazeta Prawna nr 107; Tygodnik Prawa Administracyjnego, D3 7

8 ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA, NADZÓR ISO dla Obszarów Metropolitalnych ZARZĄDZANIE URZĘDEM Związek Powiatów Polskich pomoże w uzyskaniu ISO Samorządy z województw małopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego mogą wziąć udział w projekcie ISO dla Obszarów Metropolitalnych, którego celem jest zwiększenie grupy gmin i powiatów oferujących usługi na najwyższym poziomie. Jednym z ważniejszych wyznaczników dobrej pracy urzędników jest poziom zadowolenia klienta i ciągłe dążenie do jego zwiększania. Szczególne znaczenie ma to w urzędach administracji publicznej, a zwłaszcza w jednostkach samorządu terytorialnego. Dlatego Związek Powiatów Polskich (dalej: ZPP) zaangażował się w realizację, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (dalej: UE), projektu ISO dla Obszarów Metropolitalnych. W pierwszej kolejności projekt będzie realizowany w 4 województwach: 1) małopolskim, 2) mazowieckim, 3) łódzkim, 4) świętokrzyskim. ISO, wdrażane w ramach projektu ZPP, nie ograniczy się do uporządkowania dokumentacji oraz wypracowania i wdrożenia procedur, zgodnie z zapisami normy. Zostanie ono wzmocnione o poprawę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. To właśnie koncentracja na satysfakcji interesanta oraz jego zadowoleniu z funkcjonowania urzędu jest jednym z większych atutów projektu. Równie ważne są tu także relacje między urzędnikami oraz sposoby zażegnywania rozmaitych konfliktów pomiędzy nimi oraz między nimi i interesantami. Wyzwania przed administracją publiczną Przez długie lata urząd administracji publicznej kojarzony był ze skomplikowanymi procedurami, niejasnym trybem podejmowania decyzji oraz opieszałością i niekompetencją urzędników. Nowa rzeczywistość wymusza jednak podnoszenie jakości w każdej sferze, także w administracji. Będziemy musieli sprostać coraz większym oczekiwaniom, tym bardziej że administracja publiczna nie może odstawać od dynamicznych przemian, np. w gospodarce uważa Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich. Coraz większy jest poziom zrozumienia decydentów samorządowych dla potrzeby wprowadzania rozwiązań zmierzających do podniesienia jakości świadczonych usług. Samorządowcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wdrożenie dobrego systemu zarządzania sprawi, że ich urząd będzie nowoczesny i bardziej przyjazny interesantom. Zaangażowanie samorządów Systemy zarządzania jakością oraz procedura ich wdrażania to doskonała metoda na to, żeby profesjonaliści patrzący na urząd z zewnątrz podpowiedzieli, co trzeba zrobić, żeby możliwie jak najbardziej zbliżyć instytucje do ideału. Takie właśnie jest zamierzenie Związku Powiatów Polskich: za pieniądze zewnętrzne, w tym przypadku z UE, wdrażać systemy jakości w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaangażowanie finansowe samorządów biorących udział w projekcie będzie niewielkie. Wkładem własnym (niefinansowym) urzędu będzie refundacja części wynagrodzenia pracownika urzędu pełnomocnika ds. wdrażania tego systemu jakości. Osoba ta będzie uczestniczyła we wdrażaniu ISO, zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe, później zaś będzie odpowiedzialna za przestrzeganie wprowadzonych zasad. Oprócz pełnomocnika, w każdym samorządzie będą wyszkoleni audytorzy wewnętrzni (jako etatowi pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych od wewnątrz będą pilnować przestrzegania zasad ISO), a działaniami szkoleniowymi objęci będą niemal wszyscy pracownicy. Więcej na stronie internetowej Alicja Wejner Projekt ISO dla Obszarów Metropolitalnych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Partnerstwo: Związek Powiatów Polskich (lider), MADE.pl Małopolska Agencja Doradczo-Edukacyjna Sp z o.o. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON. Gazeta Samorządu i Administracji nr 13/2009, s

9 ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA, NADZÓR BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/2009 ZARZĄDZANIE URZĘDEM Sposób na system zarządzania jakością Wdrażany w urzędach samorządowych pod szyldem Związku Powiatów Polskich system zarządzania ISO nie ograniczy się do uporządkowania dokumentacji i wprowadzenia procedur postępowania. Będzie wzmocniony o dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego z samorządów poprawę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Związek Powiatów Polskich (dalej: ZPP) wspólnie z samorządami gminnymi i powiatowymi z województw: małopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego będzie wdrażał w ramach pilotażowego projektu ISO dla Obszarów Metropolitalnych międzynarodową normę zarządzania jakością ISO. Projekt jest skierowany do 1100 pracowników, zatrudnionych w 20. urzędach gmin i powiatów. Realizacja projektu rozpocznie się w sierpniu 2009 r., a zakończy jesienią 2010 r. System dostosowany do urzędu Każda społeczność lokalna ma swoją specyfikę, dlatego poszczególne urzędy administracji publicznej różnią się między sobą. Jeśli więc wdrażanie w wielu urzędach systemu zarządzania jakością ma się okazać skuteczne, konieczne jest indywidualne podejście do każdego z nich. Z tego powodu ISO nie będzie wdrożeniem zbiorowym. Każdy urząd będzie miał swojego konsultanta i wyposażony zostanie w specjalnie dla niego opracowany na podstawie badań dedykowany system zarządzania. Badania satysfakcji klienta przeprowadzimy dwukrotnie mówi Mariusz Wachowicz ze Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Badań Społecznych Omikron. Przed wdrożeniem ISO określimy stan wyjściowy w urzędzie. Będziemy czekać na ludzi, którzy wychodzą właśnie z urzędu, i zapytamy, czy są zadowoleni ze sposobu, w jaki ich obsłużono. Dodatkową zaletą badań ilościowych będzie możliwość porównania wyników pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządowymi oraz porównywalność wyników tegorocznych z wynikami z poszczególnych lat. To zaś pozwoli stworzyć trendy czasowe narzędzie umożliwiające analizę zmian i przewidywanie następstw podejmowanych decyzji. Badania jakościowe natomiast pogłębią zdobytą wiedzę oraz przybliżą odczucia klientów i pracowników, a także pozwolą zidentyfikować ich prawdziwe potrzeby i oczekiwania. Możliwe też będzie stworzenie strategii dostosowywania działań wydziałów obsługi klienta do rzeczywistego zapotrzebowania klientów. Badania satysfakcji zostaną przeprowadzone także wśród pracowników urzędów. Międzynarodowe standardy zarządzania jakością Skoro już uda się, na podstawie badań, sformułować odpowiedź na pytanie podstawowe czego oczekują interesanci, to pozostaje już tylko tak zorganizować pracę urzędu, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Najskuteczniejszym narzędziem, stosowanym powszechnie przez samorządy krajów Unii Europejskiej, jest zbudowanie, wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością opartego na międzynarodowych standardach. Jest to przede wszystkim norma ISO 9001:2008 i właśnie ona będzie wdrażana we współpracy z ZPP. Projekt w 97,5% refinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, obejmując: wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008, szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz program badań społecznych. Zaangażowane w projekt samorządy poniosą jedynie koszty części wynagrodzenia pełnomocnika ds. wdrożenia ISO. Alicja Wejner Projekt jest realizowany przez Partnerstwo: ZPP (lider), MADE.pl Małopolska Agencja Doradczo-Edukacyjna Sp z o.o. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gazeta Samorządu i Administracji nr 14/2009, s

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Biuletynem Informacyjnym Naszego projektu Przede Wszystkim Jakość.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Biuletynem Informacyjnym Naszego projektu Przede Wszystkim Jakość. 1 Nr1/2012 Biuletyn informacyjny projektu: Przede Wszystkim Jakość poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników Szanowni

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2/POKL/5.2.1/2010 Innowacyjna i sprawna administracja jest dynamicznym projektem opartym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Informator o projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, marzec 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku Sprawne i skuteczne wykonywanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego zależy w

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH Wstęp Urzędy są organizacjami

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r.

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 5 do opisu produktu finalnego PUBLIKACJE PRASOWE Opracowanie: Biuro Projektu Katowice, październik 2014 r. PUBLIKACJE PRASOWE W ramach działao upowszechniających, mających na celu przekazanie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne, czyli jak zarządzać sprawniej?

Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne, czyli jak zarządzać sprawniej? Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne, czyli jak zarządzać sprawniej? Magdalena Sroga Małgorzata Brennek PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r.

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Główne obszary wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w PO WER

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w powiecie płockim zmiany dla teraźniejszości i przyszłości. Okres realizacji od r. do r

Usługi publiczne w powiecie płockim zmiany dla teraźniejszości i przyszłości. Okres realizacji od r. do r Usługi publiczne w powiecie płockim zmiany dla teraźniejszości i przyszłości Okres realizacji od 02.01.2013r. do 31.12.2014r Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan komunikacji w ramach projektu CAF Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik CAF 5 Plan komunikacji w ramach projektu CAF WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest określenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13 Zamawiający - Związek Powiatów

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Miasta Ostrołęki

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Miasta Ostrołęki Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Miasta Ostrołęki Ostrołęka, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 1, Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie.3 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych 2012 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 2 WPROWADZENIE... 3 1. PROJEKT USPRAWNIENIA PROCEDUR KONSULTACJI SPOŁECZNYCH... 3 2. PROPONOWANY

Bardziej szczegółowo

Projekt Standardy współpracy

Projekt Standardy współpracy Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych 152 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze wykształcony i wykwalifikowany personel. 2. Sprawny i skuteczny system zarządzania kadrą. 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY?

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? JAKI JEST CEL REWIZJI 2015? W czasach nieustannych wyzwań natury gospodarczej, technologicznej i środowiskowej, firmy muszą stale

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej euro Żnin, dnia 20 grudnia 2010r. OR.3431-57 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. INFORMACJA O PROJEKCIE Tytuł projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. INFORMACJA O PROJEKCIE Tytuł projektu ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Gmina Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna tel. (022) 789-01-20, fax. (22) 789-01-20 w. 300, www.wiazowna.pl, urzad@wiazowna.pl II. Tryb postępowania: zapytanie

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Radomszczańskiego za rok 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Radomszczańskiego za rok 2016 .',.. ON.1712.3.2017 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Radomszczańskiego za rok 2016 (rok, za który składane jest oświadczenie) Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Dzierżoniowa

Urząd Miasta Dzierżoniowa Projekt Program doskonalenia jakościusług publicznychw urzędachdolnego DolnegoŚląska imałopolskiz wykorzystaniemdoświadczeń UrzęduMiastaw Dzierżoniowie Wanda Ostrowska Urząd Miasta Dzierżoniowa Program

Bardziej szczegółowo

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły podstawą oferty wspomagania - na podstawie ogólnopolskich doświadczeń.

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły podstawą oferty wspomagania - na podstawie ogólnopolskich doświadczeń. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły podstawą oferty wspomagania - na podstawie ogólnopolskich doświadczeń. O nowym modelu doskonalenia nauczycieli Podstawową zmianą, jaką wprowadza nowy model, jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14marca 2012 rok Proces certyfikacji Niezbędna część produktu innowacyjnego Certyfikacja jako narzędzie włączania produktu

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o. o.

Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o. o. Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o.o., z dniem 1 grudnia 2013 r. rozpoczął realizację dwóch projektów doradczo-szkoleniowych pt.: Klimatyczne uzdrowiska oraz Czas na ekologiczny hotel. Projekty są

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo