Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1

2 Ogromny kapitał intelektualny, doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra to atuty Górnego Śląska. Poprzez działania jakie przewidzieliśmy w projekcie (rsptt) w woj. śląskim pragniemy promować ideę kreatywności i innowacyjności jako wartość dodaną, która przedkłada się na dobrą markę naszego regionu.

3 Czy nasz region jest innowacyjny?

4 _ TEMAT Rapid Prototyping (Szybkie Wykonywanie Prototypów) określenie zbioru metod służących do szybkiej, precyzyjnej i powtarzalnej produkcji elementów w technologii addytywnej (np. z wykorzystaniem stereolitografii lub drukowania przestrzennego), zwykle przy sterowaniu komputerowym. Pierwsze rozwiązania typu rapid prototyping stały się dostępne w latach 80. XX wieku.

5 _ DANE PODSTAWOWE Numer projektu POKL /08 Czas realizacji projektu Program Operacyjny Priorytet Działanie Poddziałanie Kapitał Ludzki PO KL VIII Regionalne Kadry Gospodarki 8.2 Transfer wiedzy Wsparcie dla współpracy sfery nauki przedsiębiorstw Instytucja pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

6 Struktura kierunków zwiększania innowacyjności 1 Innowacyjność organizacji jest pochodną zgromadzonego w niej kapitału intelektualnego (wiedzy dla niej użytecznej) oraz umiejętności jego wykorzystania w praktyce. Jak dowodzą badania 2, efektywne zarządzanie wiedzą jest silnie, dodatnio sprzężone z innowacyjnością przedsiębiorstwa. Istnieje więc funkcyjna zależność pomiędzy posiadaną wiedzą a innowacją. Im większa wiedza pozostaje w dyspozycji przedsiębiorstwa, tym silniejsze jest jego dążenie do zmian. Im szerszy jest z kolei zakres innowacji, tym bardziej nasila się w nim tendencja do dążenia do zmian. 1.Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata , Ministerstwo Gospodarki, Warszawa s.60 2.A.Leszczyńska, Zarządzanie wiedzą a innowacyjność przedsiębiorstwa raport z badań, Przegląd Organizacji, 7 8/07 3.www.proinno-europe.eu Dynamiczny wskaźnik innowacyjności. Metoda badania innowacyjności K.W. Szałkiewicz, A. Skonieczek, Olsztyn 2010 W. M. Grudzewski, I. Hejduk, Projektowanie systemów zarządzania, Wyd. Difin, Warszawa 2001, s. 378.

7 Struktura kierunków zwiększania innowacyjności Dane European Innovation Scoreboard 2009, - marzec Polska, została zaliczona do grupy krajów doganiających - catching up Countires; poziom innowacyjności znajduje się poniżej średniej dla wszystkich krajów objętych badaniem, natomiast znacząco rośnie; silne strony naszego kraju zostały powiązane zasobami ludzkimi, inwestycjami przedsiębiorstw oraz wynikami gospodarczymi; poprawy wymagają powiązania powiązań między sektorem publicznym a prywatnym, przywiązywaniem większej wagi do ochrony własności intelektualnej oraz koniecznością zwiększenia liczby innowacyjnych przedsiębiorstw; raport zwraca uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat, istotnie zwiększył się poziom finansowania, w tym wsparcie publiczne, działalności innowacyjnej;

8 Struktura kierunków zwiększania innowacyjności Czynnikiem warunkującym konkurencyjność przedsiębiorstw są innowacje, cechuje je : interdyscyplinarny charakter, złożoność, wielowariantowość tworzenia, kompleksowość rozwiązań, przyśpieszenie tempa rozwoju oraz uniwersalność zastosowań. Konkurencyjność oparta na innowacyjności daje szansę na uzyskanie największej i najdłużej trwającej przewagi na rynku 4

9 _CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU Naszym celem jest skuteczne wspieranie środowisk biznesowych i naukowych w naszym regionie. Nasze działania pomogą w rozpropagowaniu informacji na temat ofert Jednostek B+R wśród przedsiębiorców jak również szerokiej gamy odbiorców projektu. Poprzez skuteczną promocję rozwiązań, wiedzy, informacji o pracach badawczych realizujemy takie działania jak: _ podniesienie świadomości wśród przedsiębiorstw w zakresie wyników prac B+R prowadzonych przez jednostki naukowe i zwiększenie dostępu do ofert /www.rsptt.pl wyszukaj Ofertę!/ _promocja dobrych praktyk współpracy środowisk naukowo-biznesowych /Wystawa Materiałowy BOOM!, Biuletyn RSPTT liczne artykuły/ _identyfikacja potrzeb w zakresie technologii przedsiębiorstw poprzez przeprowadzaną diagnozę potrzeb technologicznych /wizyty w przedsiębiorstwach i JBR, opracowanie wyników wizyt dla Klienta Projektu/ _innowacyjność wizualna /Wystawa Materiałowy BOOM!, Biuletyn Sieci RSPTT/

10 _ WYNIKI PROJEKTU KONFERENCJA Nowe zastosowania włókien i włóknin. Włókno niejedno ma imię SEMINARIUM Obniżenie kosztów i usprawnienie produkcji wyrobów metalowych SEMINARIUM Zastosowanie technologii telefonii IP w sektorze MŚP KONFERENCJA Materiałowy BOOM + I Wystawa + I Wernisaż SEMINARIUM Tajemnice włókien węglowych SEMINARIUM W jakim kierunku zmierzamy? Światowe trendy w rozwoju innowacyjnych produktów, technologii i usług SEMINARIUM Innowacyjne materiały szansą rozwoju firm produkcyjnych Wystawa Materiałowy BOOM

11 _ WYNIKI PROJEKTU KONFERENCJA Efektywniejsze Zarządzanie Firmą Nowe Narzędzia Informatyczne Wystawa Materiałowy BOOM SEMINARIUM Innowacyjne zastosowania interaktywnych wizualizacji 3D w sektorze publicznym i prywatnym Katowice Wernisaż, Wystawa Materiałowy BOOM SEMINARIUM Innowacyjność kluczem do rozwoju firmy i pozyskania środków ` pomocowych UE w latach SEMINARIUM Sterowniki programowalne jako usprawnienie procesów w MŚP

12 _ WYNIKI PROJEKTU KONFERENCJA Nowoczesne rozwiązania informatyczne szansą poprawy świadczenia usług medycznych KONFERENCJA Technologie zmieniające świat na lepsze SEMINARIUM Tworzywa sztuczne-nowoczesne technologie w aspekcie obniżenia kosztów produkcji SEMINARIUM Nowe technologie w budownictwie materiały kompozytowe KONFERENCJA Tworzywa sztuczne korzyści płynące ze współpracy z uczelniami wyższymi oraz z działań w sieci SEMINARIUM Źródła finansowania działalności innowacyjnej w MŚP

13 _ WYNIKI PROJEKTU

14 _ WYNIKI PROJEKTU

15 _ZAPROSZENIE SZCZEGÓŁY KOŃCZĄCA PROJEKT W MAJU 2011 KONFERENCJA

16 W roku 2009 Projekt rsptt w województwie śląskim był objęty patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009

17 _DANE KONTAKTOWE Menedżer Projektu MONIKA STAWOWCZYK - SOWORKA Biuro Projektu: ŁUKASZ SZOJDA MONIKA KONARZEWSKA

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny biznes szansą regionu

Innowacyjny biznes szansą regionu Innowacyjny biznes szansą regionu Projekt Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny 2 Bogdan Mazurek LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny (umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588) Projekt okładki: Monika Piasecka Skład i łamanie tekstu: Jadwiga Poczyczyńska Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Znaczenie i rozwój klastrów w województwie łódzkim

Znaczenie i rozwój klastrów w województwie łódzkim Piotr Kinas * Znaczenie i rozwój klastrów w województwie łódzkim Wstęp Zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w gospodarce światowej, stworzyły nowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. W celu dalszego

Bardziej szczegółowo

EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI

EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI Innowacje ORGANIZACYJNE s.11 Innowacje MARKETINGOWE s.31 Innowacje PROCESOWE s.49 Innowacje TECHNOLOGICZNE s.73 (właściciel) Spis treści Specyfika

Bardziej szczegółowo

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny Ekspertyza naukowa dr inż. Artur Paździor Politechnika Lubelska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Agencje rozwoju regionalnego (ARR)

Agencje rozwoju regionalnego (ARR) Agencje rozwoju regionalnego (ARR) W Polsce działa obecnie około 60 agencji rozwoju regionalnego i lokalnego, które wspomagają przedsiębiorców i lokalną społeczność. Impulsem do ich powstania były przemiany

Bardziej szczegółowo

euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw

euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw maj (151) 2014 ISSN 1505-781X euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw www.een.org.pl Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów Projekt Ekologia w biznesie

Bardziej szczegółowo

mgr Marzena Walasik Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

mgr Marzena Walasik Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu Modelowa platforma technologiczna współpracy jednostki badawczej z sektorem przedsiębiorstw mgr Marzena Walasik Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu Wprowadzenie Jednym

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE CO JEST CO?

INNOWACJE CO JEST CO? INNOWACJE CO JEST CO? Gdańsk 2006 1 2 INNOWACJE CO JEST CO? POMORSKIE STUDIA REGIONALNE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk 2006 3 WYDAWCA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Departament

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

DZIAŁANIA NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI PL0800173 DZIAŁANIA NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI STANISŁAW SOJA Ministerstwo Gospodarki i Pracy - Warszawa Jak zapewnić zrównoważony wzrost gospodarczy i poprawić konkurencyjność gospodarki, tworząc

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE w sieci. Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Wrzesień 2007 Numer 5. www.dolnyslask-innowacje.

INNOWACJE w sieci. Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Wrzesień 2007 Numer 5. www.dolnyslask-innowacje. Internetowy System KReowania Aktywnoś ci w innowacji zdolnego Ś l ą ska Wrzesień 2007 Numer 5 www.dolnyslask-innowacje.pl W tym numerze: Wspólnotowa Wiedzy i Innowacji klaster IT na Dolnym Śląsku Strategia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.02.13 14:39:22 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr

Bardziej szczegółowo