OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyt studyjno szkoleniowych wspierających proces wdrażania Programu na lata Każda wizyta stanowi osobny projekt związany z poznaniem przykładów dobrych praktyk w zakresie: organizacji grup producentów, stosowanych technologii produkcji, sprzedaży bezpośredniej oraz działań dla zachowania dziedzictwa kulturowego. Szczególnie istotnym jest poznanie roli LGD w kreowaniu działań dla podniesienia wiedzy oraz umiejętności związanych z innowacyjnością na obszarach wiejskich oraz przygotowaniem projektów w zakresie przedsiębiorczości. Część nr 1 Zorganizowanie wizyty studyjno-szkoleniowej nr 1 do Danii Projekt nr 1 Poprawa efektywności gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą na przykładzie rolnictwa w Danii stosowane instrumenty. Miejsce realizacji wyjazdu Dania 1. Warunki ogólne: Liczba uczestników wyjazdu 30 osób; Proponowany termin realizacji wyjazdu: października 2013 roku Zalecany czas trwania wyjazdu projekt rozpoczyna się w niedzielę, natomiast kończy w piątek (6 dni); Podróż nie może odbywać się w godzinach nocnych; Miejsce rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu Lublin; Środek transportu podróż z Polski do miejsca, w którym rozpocznie się wizyta odbywa się samolotem, przelot zapewniony przez wykonawcę, który pokrywa jego całkowity koszt. Wykonawca zapewnia autokar z Lublina na lotnisko oraz z powrotem do Lublina, a także za granicą po wylądowaniu na lotnisku przez cały okres trwania pobytu; Wykonawca ma zapewnić co najmniej dwie osoby: tłumacza dobrze władającego językiem urzędowym kraju objętego projektem oraz pilota/opiekuna merytorycznego. W przypadku pilota/opiekuna merytorycznego wymagana odpowiednia wiedza i doświadczenie zgodne z tematyką wyjazdu; 1

2 Zamawiający zajmuje się rekrutacją uczestników wizyt studyjno-szkoleniowych. 2. Zakres tematyczny: Poznanie systemu chowu bydła mlecznego i trzody chlewnej, sposoby organizowania się i działalności rolników. Relacje: rolnik doradztwo przetwórstwo handel. Organizacja sprzedaży produktów. Poziom rozwoju gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą a wysokość dochodów rolników. Efekty: poznanie przykładów dobrych praktyk, wpływ na wysokość dochodów rolników. 3. Wymogi w stosunku do Wykonawcy: Podczas całego wyjazdu zostaną zapewnione noclegi dla uczestników. Każda rezerwacja po 6 pokoi jednoosobowych oraz po 12 pokoi dwuosobowych; Noclegi w hotelach kategorii, co najmniej *** (trzy gwiazdkowy), z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju; Uczestnicy wyjazdu winni być zakwaterowani w jednym obiekcie; Ubezpieczenie uczestników wyjazdu standardowe; Zapewnienie wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja wraz z napojami do posiłków, obiad składający się z dwóch dań oraz deseru); Przygotowanie i realizacja programu merytorycznego; Przekazanie uczestnikom w pierwszym dniu trwania wyjazdu harmonogramu oraz konspektu zawierającego opis poszczególnych elementów realizowanej wizyty; Zapewnienie biletów wstępu, wejściówek związanych z zakresem tematycznym wyjazdu; Zapewnienie transportu podczas realizacji wszystkich punktów programu; Zapewnienie wyżywienia wraz z noclegami dla kierowcy, opiekuna merytorycznego oraz pilota. 4. Wymogi techniczne dotyczące autokaru: Autokar wyposażony w klimatyzację, nagłośnienie, wc; Aktualne badanie techniczne; 2

3 Siedzenia odchylane, stoliki. 5. Obligatoryjne punkty programu wyjazdu: Spotkania z przedstawicielami rolników, organizacje rolników; Spotkania z władzami regionalnymi związane z zakresem tematycznym wyjazdu; Wizyty, w co najmniej dwu fermach. Czas przejazdu między fermami nie dłuższy niż 2 godziny; Wizyty w zakładach przetwórczych z zakresu produkcji zwierzęcej; Wizyty w organizacjach rolniczych, np. izbach rolniczych. Rola samorządu zawodowego rolników. Część nr 2 Zorganizowanie wizyty studyjno-szkoleniowej nr 2 do Holandii Projekt nr 2 Systemy doradztwa dla rolników i mieszkańców wsi przedsiębiorczość na wsi na przykładzie rolnictwa w Holandii. Miejsce realizacji wyjazdu Holandia prowincja Geldria 1. Warunki ogólne: Liczba uczestników wyjazdu 30 osób; Proponowany termin realizacji wyjazdu: 3-17 listopada 2013 r. Zalecany czas trwania wyjazdu projekt rozpoczyna się w niedzielę, natomiast kończy w piątek (6 dni); Podróż nie może odbywać się w godzinach nocnych; Miejsce rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu Lublin; Środek transportu - podróż z Polski do miejsca, w którym rozpocznie się wizyta odbywa się samolotem, przelot zapewniony przez wykonawcę, który pokrywa jego całkowity koszt. Wykonawca zapewnia autokar z Lublina na lotnisko oraz z powrotem do Lublina, a także za granicą po wylądowaniu na lotnisku przez cały okres trwania pobytu; Wykonawca ma zapewnić co najmniej dwie osoby: tłumacza dobrze władającego językiem urzędowym kraju objętego projektem oraz pilota/opiekuna merytorycznego. 3

4 W przypadku pilota/opiekuna merytorycznego wymagana odpowiednia wiedza i doświadczenie zgodne z tematyką wyjazdu; Zamawiający zajmuje się rekrutacją uczestników wizyt studyjno-szkoleniowych. 2. Zakres tematyczny: Działalność organizacji świadczących pomoc dla mieszkańców wsi, rolników i ich zrzeszeń w zakresie rolnictwa, rozwoju przedsiębiorczości marketingu i sprzedaży produktów rolniczych. Konsolidacja grup producentów. Efekty: poznanie przykładów dobrych praktyk w zakresie wpływu doradztwa na decyzje biznesowe oraz poznanie systemu doradztwa rolniczego. 3. Wymogi w stosunku do Wykonawcy: Podczas całego wyjazdu zostaną zapewnione noclegi dla uczestników wyjazdu. Każda rezerwacja po 6 pokoi jednoosobowych oraz po 12 pokoi dwuosobowych; Noclegi w hotelach kategorii, co najmniej *** (trzy gwiazdkowy), z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju; Uczestnicy wyjazdu winni być zakwaterowani w jednym obiekcie; Ubezpieczenie uczestników wyjazdu - standardowe; Zapewnienie wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja wraz z napojami do posiłków, obiad składający się z dwóch dań oraz deseru); Przygotowanie i realizacja programu merytorycznego; Przekazanie uczestnikom w pierwszym dniu trwania wyjazdu harmonogramu oraz konspektu zawierającego opis poszczególnych elementów realizowanej wizyty; Zapewnienie biletów wstępu, wejściówek związanych z zakresem tematycznym wyjazdu; Zapewnienie transportu podczas realizacji wszystkich punktów programu; Zapewnienie wyżywienia wraz z noclegami dla kierowcy, opiekuna merytorycznego oraz pilota. 4. Wymogi techniczne dotyczące autokaru: Autokar wyposażony w klimatyzację, nagłośnienie, wc; Aktualne badanie techniczne; Siedzenia odchylane, stoliki. 4

5 5. Obligatoryjne punkty programu wyjazdu: Spotkania z przedstawicielami rolników, organizacje rolników; Wizyta w samorządzie rolniczym i jego rola (odpowiednik Izby Rolniczej); Spotkania z władzami regionalnymi związane z zakresem tematycznym wyjazdu. Relacje: rolnik doradztwo przetwórstwo sprzedaż produktu; Wizyty w gospodarstwach rolnych; Wizyty w zakładach przetwórczych z zakresu produkcji roślinnej / zwierzęcej, ogrodniczej; Wizyta w firmie świadczącej doradztwo dla rolników; Wizyta u producenta sera; Wizyta na Uniwersytecie Rolniczym w Wageningen. Część nr 3 Zorganizowanie wizyty studyjno-szkoleniowej nr 3 do Hiszpanii Projekt nr 3 Instrumenty wspierające przedsiębiorczość na wsi stosowane przez Lokalne Grupy Działania na przykładzie rozwiązań w Hiszpanii. Miejsce realizacji wyjazdu Hiszpania 1. Warunki ogólne: Liczba uczestników wyjazdu 30 osób; Proponowany termin wyjazdu: września 2013 r. Zalecany czas trwania wyjazdu projekt rozpoczyna się w niedzielę, natomiast kończy w piątek (6 dni); Podróż nie może odbywać się w godzinach nocnych; Miejsce rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu Lublin; Środek transportu podróż z Polski do miejsca, w którym rozpocznie się wizyta odbywa się samolotem, przelot zapewniony przez wykonawcę, który pokrywa jego całkowity 5

6 koszt. Wykonawca zapewnia autokar z Lublina na lotnisko oraz z powrotem do Lublina, a także za granicą po wylądowaniu na lotnisku przez cały okres trwania pobytu; Wykonawca ma zapewnić co najmniej dwie osoby: tłumacza dobrze władającego językiem urzędowym kraju objętego projektem oraz pilota/opiekuna merytorycznego. W przypadku pilota/opiekuna merytorycznego wymagana odpowiednia wiedza i doświadczenie zgodne z tematyką wyjazdu; Zamawiający zajmuje się rekrutacją uczestników wizyt studyjno-szkoleniowych. 2. Zakres tematyczny: Poznanie przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, poprawy jakości produktów lokalnych, organizacji sprzedaży produktów. Efekty: poznanie przykładów dobrych praktyk. Wpływ zrealizowanych projektów na wzrost dochodów oraz jakość życia mieszkańców na terenach wiejskich. 3. Wymogi w stosunku do Wykonawcy: Podczas całego wyjazdu zostaną zapewnione noclegi dla uczestników wyjazdu. Każda rezerwacja po 6 pokoi jednoosobowych oraz po 12 pokoi dwuosobowych; Noclegi w hotelach kategorii, co najmniej *** (trzy gwiazdkowy), z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju; Uczestnicy wyjazdu winni być zakwaterowani w jednym obiekcie; Ubezpieczenie uczestników wyjazdu - standardowe; Zapewnienie wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja wraz z napojami do posiłków, obiad składający się z dwóch dań oraz deseru); Przygotowanie i realizacja programu merytorycznego; Przekazanie uczestnikom w pierwszym dniu trwania wyjazdu harmonogramu oraz konspektu zawierającego opis poszczególnych elementów realizowanej wizyty; Zapewnienie biletów wstępu, wejściówek związanych z zakresem tematycznym wyjazdu; Zapewnienie transportu podczas realizacji wszystkich punktów programu; Zapewnienie wyżywienia wraz z noclegami dla kierowcy, opiekuna merytorycznego oraz pilota. 6

7 4. Wymogi techniczne dotyczące autokaru: Autokar wyposażony klimatyzację, nagłośnienie, wc; Aktualne badanie techniczne; Siedzenia odchylane, stoliki. 5. Obligatoryjne punkty programu wyjazdu: Zapoznanie się z działalnością Lokalnych Grup Działania, w tym zarządzaniem LGD, oceną wniosków na etapie zawarcia umów, rozliczaniem projektów - wizyty w LGD. Sposoby i zasady pozyskiwania wsparcia ze środków Unii Europejskiej; Wizytacje projektów realizowanych w ramach programu LEADER. Miejscowa kultura i tradycja. Przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i różnicowania działalności nierolniczej, innowacyjność projektów (min. dwa w LGD). Spotkania z władzami regionalnymi wdrażającymi program LEADER; Projekty sieciujące realizowane przez regionalną lub krajową sieć obszarów wiejskich. Część nr 4 Zorganizowanie wizyty studyjno-szkoleniowej nr 4 do Anglii Projekt nr 4 Instrumenty wsparcia przez Lokalne Grupy Działania lokalnych społeczności w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów, w tym przyrodniczych i kulturowych. Miejsce realizacji wyjazdu Anglia 1. Warunki ogólne: Liczba uczestników wyjazdu 30 osób; Proponowany termin wyjazdu: 1-14 września 2013 r. Projekt rozpoczyna się w niedzielę, natomiast kończy w piątek (6 dni); Podróż nie może odbywać się w godzinach nocnych; Miejsce rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu szkoleniowego Lublin; 7

8 Środek transportu podróż z Polski do miejsca, w którym rozpocznie się wizyta odbywa się samolotem, przelot zapewniony przez wykonawcę, który pokrywa jego całkowity koszt. Wykonawca zapewnia autokar z Lublina na lotnisko oraz z powrotem do Lublina, a także za granicą po wylądowaniu na lotnisku przez cały okres trwania pobytu; Wykonawca ma zapewnić co najmniej dwie osoby: tłumacza dobrze władającego językiem urzędowym kraju objętego projektem oraz pilota/opiekuna merytorycznego. W przypadku pilota/opiekuna merytorycznego wymagana odpowiednia wiedza i doświadczenie zgodne z tematyką wyjazdu; Zamawiający zajmuje się rekrutacją uczestników wizyt studyjno-szkoleniowych. 2. Zakres tematyczny: Poznanie przykładów dobrych praktyk w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych dla poprawy jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich. Efekty: poznanie przykładów dobrych praktyk. Wpływ zrealizowanych projektów na wzrost dochodów oraz jakość życia mieszkańców na terenach wiejskich. 3. Wymogi w stosunku do Wykonawcy Podczas całego wyjazdu zostaną zapewnione noclegi dla uczestników wyjazdu. Każda rezerwacja po 6 pokoi jednoosobowych oraz po 12 pokoi dwuosobowych; Noclegi w hotelach kategorii, co najmniej *** (trzy gwiazdkowy), z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju; Uczestnicy wyjazdu winni być zakwaterowani w jednym obiekcie; Ubezpieczenie uczestników wyjazdu - standardowe; Zapewnienie wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja wraz z napojami do posiłków, obiad składający się z dwóch dań oraz deseru); Przygotowanie i realizacja programu merytorycznego; Przekazanie uczestnikom w pierwszym dniu trwania wyjazdu harmonogramu oraz konspektu zawierającego opis poszczególnych elementów realizowanej wizyty; Zapewnienie biletów wstępu, wejściówek związanych z zakresem tematycznym wyjazdu; Zapewnienie transportu podczas realizacji wszystkich punktów programu; 8

9 Zapewnienie wyżywienia wraz z noclegami dla kierowcy, opiekuna merytorycznego oraz pilota. 4. Wymogi techniczne dotyczące autokaru: Autokar wyposażony klimatyzację, nagłośnienie, wc; Aktualne badanie techniczne; Siedzenia odchylane, stoliki. 5. Obligatoryjne punkty programu wyjazdu: Zapoznanie się z działalnością Lokalnych Grup Działania, w tym zarządzaniem LGD, oceną wniosków na etapie zawarcia umów, rozliczaniem projektów (prezentacje merytoryczne) - wizyty w LGD. Sposoby i zasady pozyskiwania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Wizytacje projektów realizowanych w ramach programu LEADER. Miejscowa kultura i tradycja. Przykłady dobrych praktyk w zakresie wykorzystania lokalnych walorów na przedsiębiorczość, innowacyjność projektów (min. dwa w LGD); Spotkania z władzami regionalnymi wdrażającymi program LEADER; Projekty sieciujące realizowane przez regionalną lub krajową sieć obszarów wiejskich. Część nr 5 Zorganizowanie wizyty studyjno-szkoleniowej nr 5 do Francji Projekt nr 5 Poprawa efektywności gospodarstw rolniczych prowadzących produkcję roślinną na przykładzie rolników we Francji stosowane instrumenty. Miejsce realizacji wyjazdu Francja 1. Warunki ogólne: Liczba uczestników wyjazdu 30 osób; Proponowany termin wyjazdu: 1-18 października 2013 r. Projekt rozpoczyna się w niedzielę, natomiast kończy w piątek (6 dni); Podróż nie może odbywać się w godzinach nocnych; Miejsce rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu Lublin; 9

10 Środek transportu - podróż z Polski do miejsca, w którym rozpocznie się wizyta odbywa się samolotem, przelot zapewniony przez wykonawcę, który pokrywa jego całkowity koszt. Wykonawca zapewnia autokar z Lublina na lotnisko oraz z powrotem do Lublina, a także za granicą po wylądowaniu na lotnisku przez cały okres trwania pobytu; Wykonawca ma zapewnić co najmniej dwie osoby: tłumacza dobrze władającego językiem urzędowym kraju objętego projektem oraz pilota/opiekuna merytorycznego. W przypadku pilota/opiekuna merytorycznego wymagana odpowiednia wiedza i doświadczenie zgodne z tematyką wyjazdu; Zamawiający zajmuje się rekrutacją uczestników wizyt studyjno-szkoleniowych. 2. Zakres tematyczny: Poznanie technologii i organizacji produkcji, stosowanie innowacyjnych metod (w tym ekologicznych); Sposoby organizowania i działalności rolników; Organizacja sprzedaży produktu; Relacje: rolnik doradztwo przetwórstwo handel; Efekty: poznanie przykładów dobrych praktyk, wpływ na wysokość dochodów rolników. 3. Wymogi w stosunku do Wykonawcy: Podczas całego wyjazdu zostaną zapewnione noclegi dla uczestników wyjazdu. Każda rezerwacja po 6 pokoi jednoosobowych oraz po 12 pokoi dwuosobowych; Noclegi w hotelach kategorii, co najmniej *** (trzy gwiazdkowy), z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju; Uczestnicy wyjazdu winni być zakwaterowani w jednym obiekcie; Ubezpieczenie uczestników wyjazdu - standardowe; Zapewnienie wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja wraz z napojami do posiłków, obiad składający się z dwóch dań oraz deseru); Przygotowanie i realizacja programu merytorycznego; Przekazanie uczestnikom w pierwszym dniu trwania wyjazdu harmonogramu wraz z opisem przedsięwzięć, które będą realizowane; 10

11 Zapewnienie biletów wstępu, wejściówek związanych z zakresem tematycznym wyjazdu; Zapewnienie transportu podczas realizacji wszystkich punktów programu; Zapewnienie wyżywienia wraz z noclegami dla kierowcy, opiekuna merytorycznego oraz pilota. 4. Wymogi techniczne dotyczące autokaru: Autokar wyposażony w klimatyzację, nagłośnienie, wc; Aktualne badanie techniczne; Siedzenia odchylane, stoliki. 5. Obligatoryjne punkty programu wyjazdu: Spotkania z władzami regionalnymi związane z zakresem tematycznym wyjazdu; Wizyty w organizacjach rolniczych, np. izbach rolniczych. Rola samorządu zawodowego rolników; Spotkania z przedstawicielami rolników, organizacji branżowej rolników; Wizyty w co najmniej dwu gospodarstwach rolnych. Czas dojazdu między farmami nie dłuższy niż 2 godziny; Wizyty w zakładach przetwórczych z zakresu produkcji roślinnej; Zapoznanie się z warunkami sprzedaży bezpośredniej gospodarstwa, targowiska, kiermasze. Część nr 6 Zorganizowanie wizyty studyjno-szkoleniowej nr 6 Polaka Województwo Lubelskie Projekt nr 6 Praktyczne aspekty wykorzystania środków PROW w kontekście standardów zrównoważonego rolnictwa na przykładzie województwa lubelskiego. Miejsce realizacji wyjazdu Województwo Lubelskie 1. Warunki ogólne: 11

12 Liczba uczestników wyjazdu 50 osób; Termin wyjazdu: 22 listopada 2013 r.; Czas trwania wyjazdu jeden dzień, projekt rozpoczyna się około godziny 8.00, natomiast kończy około godziny 21.00; Miejsce rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu Lublin; Środek transportu - autokar, przejazd zapewniony przez wykonawcę, który pokrywa jego całkowity koszt. Wykonawca zapewnia autokar z Lublina przez cały okres trwania wyjazdu; Zapewnienie wymaganych wejściówek związanych z zakresem tematycznym wyjazdu; Wykonawca ma zapewnić co najmniej dwie osoby: posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie zgodne z tematyką wyjazdu władające biegle językiem angielskim; Zamawiający zajmuje się rekrutacją uczestników wizyt studyjno-szkoleniowych. 2. Zakres tematyczny: Produkcja energii odnawialnej. System powiązań firma rolnik odbiorca energii; Wykorzystanie środków PROW w gospodarstwach rolnych. Efekty gospodarcze i środowiskowe; Wykorzystanie środków PROW w zakładach przetwórczych; Zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego; Efekty: zaprezentowanie Województwa Lubelskiego jako innowacyjnego regionu wykorzystującego środki Programu w obszarze rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich. 3. Wymogi w stosunku do Wykonawcy: Ubezpieczenie uczestników wyjazdu - standardowe; Zapewnienie wyżywienia (obiad łącznie z napojami do posiłku składający się z dwóch dań oraz deseru, kolacja wraz z napojami); Przygotowanie i realizacja programu merytorycznego; Przekazanie uczestnikom konspektu z opisem przedsięwzięć, które będą realizowane w języku polskim i angielskim; 12

13 Zapewnienie niezbędnych wejściówek związanych z zakresem tematycznym wyjazdu; Zapewnienie transportu podczas realizacji wszystkich punktów programu; 4. Wymogi techniczne dotyczące autokaru: Autokar wyposażony w klimatyzację, nagłośnienie, wc; Aktualne badanie techniczne; Siedzenia odchylane, stoliki. 5. Obligatoryjne punkty programu wyjazdu: Wizyta w biogazowni w Piaskach; Wizyta w Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie; Wizyta w gospodarstwie rolnym, w którym zrealizowano projekt ze środków PROW ; Wizyta w Zamościu - rola miasta dla zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ośrodka stymulującego rozwój wsi; Kolacja z elementami regionalnymi. Część nr 7 Zorganizowanie wizyty studyjno-szkoleniowej nr 7 Polaka Województwo Podlaskie Projekt nr 7 Przedsiębiorczość na wsi, na przykładzie rozwiązań stosowanych w Województwie Podlaskim Wpływ systemów sprzedaży bezpośredniej na poprawę jakości życia mieszkańców wsi. Miejsce realizacji wyjazdu Województwo Podlaskie 1. Warunki ogólne: Liczba uczestników wyjazdu 30 osób; Termin wyjazdu: listopada 2013 r. 13

14 Czas trwania wyjazdu dwa dni, projekt rozpoczyna się seminarium wprowadzającym w Lublinie; Miejsce rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu Lublin; Miejsce docelowe: Województwo Podlaskie; Środek transportu - autokar, przejazd zapewniony przez wykonawcę, który pokrywa jego całkowity koszt. Wykonawca zapewnia autokar z Lublina przez cały okres trwania wyjazdu; Zapewnienie wymaganych wejściówek związanych z zakresem tematycznym wyjazdu; Wykonawca ma zapewnić osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie zgodne z tematyką wyjazdu; Zamawiający zajmuje się rekrutacją uczestników wizyt studyjno-szkoleniowych. 2. Zakres tematyczny: Zakłady prowadzące działalność regionalną, lokalną i ograniczoną (MOL); Sprzedaż bezpośrednia, ogólne wymagania, bariery w sprzedaży bezpośredniej; Możliwości technologiczne dla małego przedsiębiorstwa; Gorszczyzna wieś korycińskiego sera sposób wytwarzania, sprzedaż bezpośrednia; Rolnicze zrzeszenia branżowe zrzeszenie producentów mleka na terenie Województwa Podlaskiego; Produkty wytworzone przez rolników i przetwórców na bazie lokalnego surowca i lokalnej tradycji jako alternatywne źródła dochodu dla rolników; Efekty: poznanie przykładów dobrych praktyk, wpływ na wysokość dochodów rolników. 3. Wymogi w stosunku do Wykonawcy: Ubezpieczenie uczestników wyjazdu - standardowe; Zapewnienie wyżywienia (obiad, kolacja wraz z napojami do posiłków, obiad składający się z dwóch dań oraz deseru pierwszy dzień wyjazdu), (śniadanie, obiad, kolacja wraz z napojami do posiłków, obiad składający się z dwóch dań oraz deseru drugi dzień wyjazdu); Przygotowanie i realizacja programu merytorycznego; Przekazanie uczestnikom konspektu z opisem przedsięwzięć, które będą realizowane; 14

15 Zapewnienie niezbędnych wejściówek związanych z zakresem tematycznym wyjazdu; Zapewnienie transportu podczas realizacji wszystkich punktów programu; 4. Wymogi techniczne dotyczące autokaru: Autokar wyposażony w klimatyzację, nagłośnienie, wc; Aktualne badanie techniczne; Siedzenia odchylane, stoliki. 5. Obligatoryjne punkty programu wyjazdu: Wyjazd studyjny rozpoczęty seminarium wprowadzającym w Katedrze Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Program merytoryczny seminarium zgodny z tematyką wyjazdu. Czas trwania seminarium: min. 4 godziny. Podczas seminarium zapewniony serwis kawowy; Wizyty w gospodarstwach rolnych zajmujących się sprzedażą bezpośrednią; Gorszczyzna wieś korycińskiego sera sposób wytwarzania, sprzedaż bezpośrednia wizyta w gospodarstwie wytwarzającym ser koryciński; Wizyta w Stowarzyszeniu Macierzanka Producenci sera podpuszczkowego Wiżajny i Rutka Tartak; 15

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych w jednym z następujących państw członkowskich UE: Francja, Portugalia,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 26.04.2013 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 26.04.2013 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 26.04.2013 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120A-23/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia I. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt w jednym z następujących państw członkowskich UE: Finlandia,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata 2014 2020 Piechowice 30.03.2015 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

"MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA PRZETWÓRSTWA W RAMACH PROW 2014-2020"

MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA PRZETWÓRSTWA W RAMACH PROW 2014-2020 "MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA PRZETWÓRSTWA W RAMACH PROW 2014-2020" Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich o to bardzo ważny element gospodarki narodowej szczególnie w kontekście

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20

Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Konferencja Regionalna w Krakowie, 10.02.2015 r. Pogram

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników

Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników Europejski Fundusz Rolny Europa inwestująca w obszary wiejskie. SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ SZKOLENIA Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników Szkolenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO Załącznik nr 5 do Wytycznych STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO 1 Standard pilotażowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 I. - SPIS TREŚCI I. - SPIS TREŚCI... 2 II. - Wstęp... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska 24; 04-110 Warszawa sekretariat@orke.eu +48.516.818.546

Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska 24; 04-110 Warszawa sekretariat@orke.eu +48.516.818.546 Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska 24; 04-110 Warszawa sekretariat@orke.eu +48.516.818.546 Fundacja - Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich, jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO 1 Standard usługi pilotażowej doradczo-szkoleniowej w

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi organizacji i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Poznao, 03.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności w ramach projektu pn. Regionalny

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji listopad 2010 Pomoc w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ I USŁUGI W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

KONKURENCYJNOŚĆ I USŁUGI W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 705 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 89 KONKURENCYJNOŚĆ I USŁUGI W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

Leader Newsletter nr 3/2011

Leader Newsletter nr 3/2011 Leader Newsletter nr 3/2011 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 2 Spis treści: Strona 1. Zapraszamy na szkolenia. 3 2. Pamiętniki agroturystyki. 4 3. Wizyta studyjna we Francji.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Strona1 Zaproszenie do składania ofert Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w

Bardziej szczegółowo