CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397."

Transkrypt

1 dr hab. Daniel Eryk Lach LL.M. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI I. Monografie 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss II. Komentarze (współautorstwo) 1. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, Warszawa 2010, 2. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz pod redakcją B. Gudowskiej, J. Strusińskiej-Żukowskiej, Warszawa Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz pod redakcją M. Gersdorf i B. Gudowskiej, Warszawa Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz pod redakcją B. Gudowskiej i K Ślebzaka, Warszawa 2013 III. Podręczniki i pomoce naukowe (współautorstwo) 1. Prawo pracy, Warszawa 2007, 2008, 2010, 2. Prawo pracy. Kazusy, Warszawa IV. Artykuły

2 1. Ubezpieczenie chorobowe w Niemczech i Austrii jako realizacja ubezpieczeniowego modelu zabezpieczenia społecznego w zakresie ochrony zdrowia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 10/2001, s Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne na tle rozwiązań przyjętych w systemach wybranych państw, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2002, s Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, część 1 - Monitor Prawa Pracy nr 1/2005, s , część 2 - Monitor Prawa Pracy nr 2/2005, s Roszczenia regresowe przysługujące NFZ, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2005, s Stosunki prawne między instytucją ubezpieczenia zdrowotnego a świadczeniodawcami w Niemczech i w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2005, s Nowe formy zatrudnienia o zabezpieczenie społeczne w zakresie ochrony zdrowia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2006, s Zasada powszechności ubezpieczenia zdrowotnego a założenia aksjologiczne ubezpieczeń społecznych, Państwo i Prawo nr 7/2006, s Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, Prawo i Medycyna nr 3/2006, s Ameryka w Europie Health Maintenance Organizations (HMO) część 1, Prawo i Medycyna nr 4/2006, s , część 2, Prawo i Medycyna nr 1/2007 s Reforma systemu ochrony zdrowia w Holandii system regulowanej konkurencji, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 3/2007, s Spełnianie świadczeń zdrowotnych na terytorium UE kolejki a turystyka zdrowotna, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2007, s Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniu zdrowotnym, Państwo i Prawo nr 5/2007, s Powszechność ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech idea Bürgerversicherung a finansowanie systemu, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 1/2008, s Problem odpłatności za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne, Studia i analizy Sądu Najwyższego, t. 2, s

3 15. Nabór do pracy w samorządzie terytorialnym a zasada równego traktowania w zatrudnieniu (współautor: S. Samol) [w:] M. Stec (red.), Stosunki pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2008, s Powiernicza technika realizacji zabezpieczenia społecznego (na przykładzie ubezpieczenia zdrowotnego), Państwo i Prawo nr 3/2009, s Problematyka dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium UE w świetle orzecznictwa ETS [w:] A.M. Świątkowski (red.), Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7-9 maja 2009 r., C.H.Beck 2009, s Pojęcie zabezpieczenia społecznego a przedmiot prawa socjalnego [w:] Z. Niedbała, M. Skąpski (red.), Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, Poznań 2009, s Koszyk świadczeń gwarantowanych w systemie opieki zdrowotnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 12/2009, s Beendigung des Arbeitsverhältnisses (nach polnischem Recht), Deutsch- Polnische Juristen-Zeitschrift, Sonderausgabe 2009, ISSN , s Charakterystyka zatrudnienia w samorządzie terytorialnym na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych z 2008 r. (współautor: S. Samol) [w:] B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, Poznań 2010, s Prawna problematyka zwrotu kosztów świadczeń nabytych poza systemem opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i ETS), Studia i analizy Sądu Najwyższego, t. 5, s Nowe przepisy dot. koordynacji systemów opieki zdrowotnej w UE [w:] Niedbała Z. (red.), Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, Warszawa 2010, s Wszechstronność a specjalizacja - kilka uwag o rozdziale ubezpieczenia chorobowego i zdrowotnego [w:] Ubezpieczenia chorobowe, Iwonicz Zdrój 2010, s

4 25. Nabycie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 11/2010, s Kilka uwag na marginesie reformy ubezpieczenia emerytalnego [w:] L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.) Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011, s Prawny paradygmat opieki zdrowotnej a stosunek ubezpieczenia zdrowotnego i jego charakter prawny [w:] Współczesne zagadnienia prawa pracy i prawa socjalnego. Księga Jubileuszowa z okazji 70-tych urodzin Profesora Herberta Szurgacza, Wrocław Transgraniczna opieka zdrowotna pomiędzy harmonizacją a ujednoliceniem, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 11/ Zasada równości a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej aspekcie finansowym w kontekście składek na ubezpieczenie zdrowotne [w:] Z. Niedbała (red.) Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, Warszawa Polnisches kollektives Arbeitsrecht, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift Nr 2/2011, ISSN Kilka uwag na temat pojęcia kwalifikacji zawodowych w kontekście renty z tytułu niezdolności do pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 1/ Praca tymczasowa stosowanie art k.p. w odniesieniu do zatrudnienia tymczasowego (analiza do sprawy I UZP 6/11), Biuletyn Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, nr 1/ Powstanie prawa do zasiłku pogrzebowego śmierć małżonka pozostającego w separacji (notatka do sprawy I UZP 8/11), Biuletyn Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, nr 3/ Wynagrodzenie niewypłacone pracownikowi a składka na ubezpieczenie emerytalne, Przegląd Ekonomiczny, nr 6, Komercjalizacja SPZOZ-ów a obowiązki władzy publicznej w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, część 1 - Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 9/2012, część 1 - Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 10/ Zur grenzüberschreitenden Erbringung von Gesundheitsleistungen [w:] U. Becker, B. von Maydell, H. Szurgacz (wyd.) Die Realisierung der 3

5 Arbeitnehmerfreizügigkeit im Verhältnis zwischen Deutschland und Polen aus arbeits- und sozialrechtlicher Sicht, Studien aus dem Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, Band 56, Baden-Baden 2012 V. Glosy 1. Glosa do uchwały SN z dnia r., II UZP 2/05, Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa nr 2/2006, s Glosa do wyroku ETS (wielka izba) z dnia 16 maja 2006 r., C-372/04, Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa nr 4/2006, s Glosa do wyroku SN z dnia r., III CSK 141/06, Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa nr 3/2007, s Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 września 2006 r., I ACa 755/06, Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa nr 2/2008, s

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS PiZS 5_2014.qxd 2014-05-14 17:39 Page 1 Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska,

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Daniel Eryk Lach

ZASADA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Daniel Eryk Lach ZASADA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Daniel Eryk Lach Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Pojęcie i treść konstytucyjnej zasady równego dostępu do świadczeń

Bardziej szczegółowo

System ubezpieczeń społecznych

System ubezpieczeń społecznych System ubezpieczeń społecznych Dr Karolina Stopka 1system Zabezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne jako: idea, instytucja stanowiąca kolejną fazę rozwojową, istniejący stan rzeczy. 2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ALEKSANDER RACZYŃSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Michał Kuliński REGULACJE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY Karol Łapiński Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Rozwój instytucji umowy o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Gdynia 2009 Recenzent: prof. dr hab. Urszula Jackowiak Opracowanie techniczne: Ewelina Bemke Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE NA TLE ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W SYSTEMACH WYBRANYCH PAŃSTW

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE NA TLE ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W SYSTEMACH WYBRANYCH PAŃSTW RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIV zeszyt 4 2002 DANIEL ERYK LACH DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE NA TLE ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W SYSTEMACH WYBRANYCH PAŃSTW I. WPROWADZENIE System powszechnego

Bardziej szczegółowo

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ POWSTAŁYCH ZE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH WYBRANE ZAGADNIENIA

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ POWSTAŁYCH ZE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH WYBRANE ZAGADNIENIA Lucyna Sroka* DOCHODZENIE ROSZCZEŃ POWSTAŁYCH ZE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH WYBRANE ZAGADNIENIA Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości dochodzenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego. Paweł Bucoń

Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego. Paweł Bucoń Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego Paweł Bucoń Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego Paweł Bucoń Warszawa 2008 Redaktor prowadzący: Izabela Ratusińska

Bardziej szczegółowo

bezzusu.pl WYCIĄG Z PRZEPISÓW

bezzusu.pl WYCIĄG Z PRZEPISÓW bezzusu.pl WYCIĄG Z PRZEPISÓW Nowe rozporządzenia weszły w życie dnia 1 maja 2010 r. Od tego czasu wszystkie krajowe instytucje i organy zaczęły stosować nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska

Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na rozliczenia międzynarodowe w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego na przykładzie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 5 Issue 1 (2014) 67-75 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl FINANSOWANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Streszczenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Systemy ubezpieczeń społecznych między

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE MARCIN ORLICKI

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE MARCIN ORLICKI UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE MARCIN ORLICKI Warszawa 2011 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów 15 Wstęp 19 Rozdział 1 Proces kształtowania się ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce i innych państwach 25 1.1.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Anna Piechota Uniwersytet Łódzki MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Wprowadzenie System zdrowotny (system ochrony zdrowia, soz) według definicji World Health Organizations (WHO)

Bardziej szczegółowo

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK DETERMINANTY I IMPLIKACJE

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK DETERMINANTY I IMPLIKACJE PRACA NA WŁASNY RACHUNEK DETERMINANTY I IMPLIKACJE ELŻBIETA redakcja naukowa KRYŃSKA Warszawa 2007 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE 13 Tomasz Duraj Rozdział I PRAWNA PERSPEKTYWA PRACY NA WŁASNY RACHUNEK 19 1.

Bardziej szczegółowo

LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2)

LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2) LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2) L.p. Autor, tytuł Rok... jeśli chcesz się rozwieść : poradnik prawny dla kobiet Przygotowała U. Nowakowska i M. Jabłońska... jeśli jesteś ofiarą gwałtu : poradnik prawny dla

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2004R0883 PL 28.06.2012 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz 5. wydanie K.T. Boratyńska A. Górski A. Sakowicz A. Ważny KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C.H.BECK Kodeks postępowania karnego KOMENTARZE KOMPAKTOWE Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski PROCES KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYDANIE redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski Monika Klejnowska Czesław Paweł Kłak Maciej Rogalski Zbigniew Sobolewski Piotr Krzysztof Sowiński Warszawa 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny ZUS OFE Zabezpieczenie indywidualne 2015-01-12 Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła społeczeństwo na trzy grupy Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ubezpieczenia społeczne I Filar czyli zreformowany ZUS Urodzeni

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r. Plan spotkania Tematyka zajęć Rekomendowana literatura Organizacja spotkań Warunki zaliczenia Przydatne informacje Zarys tematyki spotkań

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo