M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r."

Transkrypt

1 UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone poręczeniem (poręczenie za dług przyszły) 4. Skutki poręczenia (zakres odpowiedzialności poręczyciela). Wielość poręczeń. 5. Ograniczenie odpowiedzialności poręczyciela 6. Skutki realizacji poręczenia (subrogacja) 7. Szczególne przypadki poręczeń (banki, Skarb Państwa, spółki) ŻRÓDŁA PRAWA Art Kodeksu cywilnego Art. 71, 77a, 79, 79a, 79b, 80, 84, 87 Prawa Bankowego Art. 15 KSH Ustawa z r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz ze zm.) Rozp. RM z r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji (Dz.U. Nr 77, poz. 650) LITERATURA: M. Bączyk, Poręczenie za dług przyszły, NP 1979, Nr 7-8, M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r., PB 1998, Nr 2, I. Bieńko, Poręczenie cywilne a poręczenie wekslowe, Rej. 2001, Nr 4, E. Drozd, Z problematyki wielości poręczycieli w świetle kodeksu cywilnego, NP 1971, Nr 1, M. Frańczuk, Specyfika prawna poręczeń bliskich krewnych, TPP 2001, Nr 3, M. Frańczuk, Obowiązywanie zasady swobody umów a możliwości kształtowania treści umowy poręczenia w warunkach rzeczywistej nierówności stron kontraktu, [w:] Ustawowe ograniczenia swobody umów, red. B. Gnela, Warszawa 2010,

2 R. Gołąb, Problematyka powstania oraz kształtowania się odpowiedzialności poręczyciela wekslowego, Acta UWr 2006, Nr 300, J. Górecki, Poręczenie w prawie prywatnym międzynarodowym, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 9, red. M. Pazdan, Katowice 2011, J. Górecki, Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013, J. Górecki, Poręczenie, w: Kodeks cywilny. Komentarz, T. II, Zobowiązania, red. K. Osajda, Warszawa 2013, s , I. Hyb, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2008 r. (I CSK 212/08), TPP 2010, Nr 2, A. Karnicka-Kawczyńska, J. Kawczyński, Poręczenie jako forma zabezpieczenia długu, Prawo Spółek 1998, Nr 10 J. Krzyżewski, Poręczenie długu wobec banku, PB 1998, Nr 2, E. Łętowska, Charakter przejęcia długu i poręczenia w kodeksie cywilnym, RPEiS 1967, Nr 2, P. Machnikowski, Umowa o zwolnienie poręczyciela z obowiązku świadczenia. Praktyka, MoP 2008, Nr 9, P. Malinowski, Zabezpieczenie spłaty kredytu poręczeniem za przyszły dług kredytowy, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2011, T. 9, P. Mikłaszewicz, Zobowiązanie del credere a umowa o świadczenie przez osobę trzecią i poręczenie problematyka kauzalności i akcesoryjności czynności prawnych, KPP 2005, z. 4, A. Ohanowicz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1969 r. (II CR 429/69), OSPiKA 1971, Nr 1, poz. 4 J. Panowicz-Lipska, Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, MoP 1998, Nr 4, W. Popiołek, Skarb Państwa jako poręczyciel dłużnika wobec którego przyjęto układ w postępowaniu układowym, Rej. 1997, Nr 12, Z. Radwański, Poręczenie. Komentarz do przepisów kodeksu cywilnego, Warszawa 1994, Z. Radwański, Poręczenie, [w:] System Prawa Prywatnego, t. VIII, Warszawa 2011 A. Rychter, Czy bank jest zobowiązany poinformować poręczyciela o wypowiedzeniu umowy kredytowej?, PB 2006, Nr 2,

3 L. Siwik, Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako poręczyciel jej zobowiązań, PPH 2007, Nr 10, A. Stangret-Smoczyńska, Odwołanie bezterminowego poręczenia za dług przyszły, Acta UWr 2009, Nr 308, J.A. Strzępka, Zabezpieczenie przez spółkę dominującą zobowiązań zaciągniętych przez spółkę zależną, cz. I, Prawo Spółek 2002, Nr 12, R. Szostak, Poręczenia i gwarancje wadialne (na tle zamówień publicznych), PS 1999, Nr 1, A. Szpunar, Zabezpieczenie osobiste wierzytelności, KPP 1992, z. 1-4, A. Szpunar, Poręczenie wekslowe, PiP 1992, Nr 8, A. Szpunar, O zasadzie akcesoryjności poręczenia, Pal. 1992, Nr 11-12, A. Szpunar, Odpowiedzialność kilku poręczycieli, Rej. 1993, Nr 12, A. Szpunar, Forma umowy poręczenia, Rej. 1994, Nr 7-8, A. Szpunar, Poręczenie za dług przyszły, PPH 1996, Nr 11, A. Szpunar, Uwagi o realizacji odpowiedzialności poręczyciela, Rej. 1996, Nr 11, A. Szpunar, Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, Sopot 1997, A. Szpunar, Poręczenie w nowym prawie bankowym, Rej. 1998, Nr 6, A. Szpunar, Kilka uwag o poręczeniu wekslowym, PS 1998, Nr 10, A. Szpunar, O roszczeniu zwrotnym poręczyciela, [w:] Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego, Warszawa 2000, R. Trzaskowski, Poręczenie. Analiza instytucji i perspektywa kodyfikacyjna, Warszawa 2012, C. Zieliński, Jeszcze w kwestii odpowiedzialności poręczycieli, NP 1971, Nr 12. ORZECZNICTWO: orz. SN z 26 sierpnia 1969 r., II CR 429/69, OSPiKA 1971, Nr 1, poz. 4, z glosą A. Ohanowicza wyr. SN z r., IV PR 162/75, OSNCPiUS 1976, Nr 6, poz. 147 oraz glosy do niego M. Bączyka, OSPiKA 1978, Nr 1, poz. 15, M.H. Kozińskiego, PiP 1978, Nr 4, s. 168 i n., M. Piekarskiego, PiP 1978, Nr 8-9, s. 258 i n.,

4 wyr. SN z r., I CR 339/76, OSP 1978, Nr 3, poz. 49 z glosą M. Piekarskiego wyr. SN z r., III CZP 69/85, OSN 1987, Nr 1, poz. 3 uchw. SN z r., III CZP 58/89, OSNC 1990, Nr 6, poz. 83 uchw. SN z r., III CZP 85/96, OSP 1997, Nr 7-8, poz. 139 wyr. SN z r., III CKU 87/97, Prok. i Pr. 1998, Nr 6, s. 18 wyr. SN z r., II CKN 767/98, Legalis wyr. SN z r., V CKN 228/00, Legalis uchw. SN z r. III CZP 43/03, OSN 2004, Nr 10, poz. 151 wyr. SN z r., II CK 84/02, Legalis wyr. SN z r., V CK 827/04, PB 2006, Nr 3, s. 4 wyr. SN z r., V CK 301/05, MoP 2005, Nr 23, s z glosą M. Bączyka, PB 2007, Nr 1, s. 36 i n. wyr. SN z r., I CSK 327/06, Legalis wyr. SN z r., II CSK 136/07, Legalis wyr. SN z r., II CSK 407/07, MoP 2008, Nr 3, s. 115 wyr. z r., IV CSK 39/08, Legalis z glosą P. Chańko, MoP 2012, Nr 22, s i n. wyr. SN z r., I CSK 204/08, BSN 2009, Nr 3 wyr. SA w Katowicach z r., V ACa 339/09, OSA w Katowicach 2010, Nr 1, poz. 6 wyr. SN z r., V CSK 215/09, Legalis z aprobującą glosą A. Stangret- Smoczyńskiej, Monitor Prawa Bankowego 2012, Nr 2, s. 24 i n. wyr. SN z r., IV CSK 558/09, OSNC 2010, Nr 12, poz. 168 wyr. SN z r., V CSK 454/09, Legalis wyr. SN z r., III CZP 10/12, OSNC 2012, Nr 10, poz. 117 wyr. SN z r., IV CSK 451/11, OSNC 2013, Nr 2, poz. 20 wyr. SN z r., IV CSK 123/12, MPB 2013, nr 10, s. 43

5 UMOWA POŻYCZKI 1. Charakter prawny 2. Przedmiot pożyczki 3. Skutki zawarcia umowy pożyczki 4. Termin zwrotu pożyczki 5. Oprocentowanie pożyczki 6. Pożyczka a kredyt 7. Kredyt konsumencki ŻRÓDŁA PRAWA: Art KC Art. 78 Prawa Bankowego Ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) LITERATURA: A.Janiak, Umowa pożyczki bakowej, Prawo Bankowe 2002, nr 5 A. Lengiewicz, Co zapisać w umowie pożyczki, RP z 22 lutego 2013 r., s. D11 E. Niezbecka, Umowa pożyczki bankowej, MoP 1999, nr 6 A.Szpunar, O umowie pożyczki, PiP 1992, z. 12

WYKAZ SKRÓTÓW k.c. k.k. k.k.w. Konstytucja RP k.p. k.p.a. k.p.c. k.r. k.r.o. p.a.s.c. p.p.m. p.p.r. pr. spółdz. p.u.n. p.w.k.c. Źródła prawa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ALEKSANDER RACZYŃSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Michał Kuliński REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Teorie osób prawnych... 5 3. Pojęcie osoby prawnej w prawie

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Anna ubiñska-bujak

Redakcja: Anna ubiñska-bujak Propozycja cytowania: W. Popio³ek, Akcja prawo podmiotowe, Warszawa 2010 Redakcja: Anna ubiñska-bujak Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Prawo wekslowe. z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 282) Czarnecki/Bagińska 1

1. Prawo wekslowe. z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 282) Czarnecki/Bagińska 1 z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 282) (zm.: Dz.U. 2006, Nr 73, poz. 501; 2012, poz. 1529) Literatura: W. Andrychiewicz, Prawo wekslowe zagraniczne, Warszawa 1903; I. Baca-Chmura, Wekslowa

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Małgorzata Dumkiewicz

WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Małgorzata Dumkiewicz WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Małgorzata Dumkiewicz Warszawa 2011 Książkę dedykuję mojej mamie Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 13 Rozdział I Udział w spółce z o.o.

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA K. Gromek Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 4. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Prawo zobowiązań umowy nienazwane

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 Prawo zobowiązań umowy nienazwane Pod redakcją Wojciecha J. Katnera SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Bardziej szczegółowo

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych Andrzej Zieliƒski Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Andrzej

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Umowne zakazy przelewu wierzytelności (Pacta de non cedendo) w obrocie krajowym i międzynarodowym ARTUR KRZYKOWSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: P.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań

Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań Zeszyty Naukowe nr 776 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Aneta Kaźmierczyk Katedra Prawa Monika Szaraniec Katedra Prawa Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Krótkie Komentarze Becka Jaromir Miaskowski Krzysztof Niezgoda Piotr Skawiński Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa członka konsorcjum jako wadium w postępowaniu o uzyskanie przez konsorcjum zamówienia publicznego

Gwarancja ubezpieczeniowa członka konsorcjum jako wadium w postępowaniu o uzyskanie przez konsorcjum zamówienia publicznego Gwarancja ubezpieczeniowa członka konsorcjum Eugeniusz Kowalewski Władysław Wojciech Mogilski Gwarancja ubezpieczeniowa członka konsorcjum jako wadium w postępowaniu o uzyskanie przez konsorcjum zamówienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE Przemysław Bryłowski, Małgorzata Dumkiewicz Agnieszka Goldiszewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak Grzegorz Kozieł,

Bardziej szczegółowo

Lexis Nexis Polska Sp. z o.o.

Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Joanna Ołówek Opracowanie redakcyjne: Joanna Ołówek Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Copyright by Lexis Nexis Polska

Bardziej szczegółowo

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych. Mirosław Nesterowicz. Wydanie 1

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych. Mirosław Nesterowicz. Wydanie 1 Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Mirosław Nesterowicz Wydanie 1 Warszawa 2012 Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Bojarska, Joanna Tchorek Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIX Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy......................... 1

Bardziej szczegółowo

Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek

Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek Propozycja cytowania: P. Zapadka, Us³ugi bankowoœci inwestycyjnej, Warszawa 2012 Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE

BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Mirosław Nesterowicz Wydanie 2 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 15 Rozdział 1 Zasady prawa spadkowego 17 1.1. Otwarcie spadku 18 1.2. Zasady dziedziczenia 21 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich

Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Andrzej Zieliñski C. H. BECK Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Polecamy nasze publikacje z serii Prawo S¹dowe: K. Sadowski,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Katarzyna Bugalska Nr albumu 264269 TEMAT PRACY: Autonomia woli stron a ograniczenia wynikające z zasady swobody umów w stosunkach cywilnoprawnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo handlowe

Polskie prawo handlowe Polskie prawo handlowe Jerzy Ciszewski Marcin Glicz Bartłomiej Gliniecki Marek Machnij Rafał Morek Anna St pieƒ-sporek Krzysztof Trzciƒski Emilia Wieczorek Arkadiusz Wowerka pod redakcjà Jerzego Ciszewskiego

Bardziej szczegółowo

Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym

Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym Jacek Górecki Wydanie 1 Warszawa 2013 Opracowanie redakcyjne: Agnieszka Zagozda Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak Sygn. akt IV CSK 216/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 października 2009 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI W UMOWIE FAKTORINGU. Przemysław Katner

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI W UMOWIE FAKTORINGU. Przemysław Katner PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI W UMOWIE FAKTORINGU Przemysław Katner Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Wstęp / 17 Rozdział I Faktoring zagadnienia wstępne / 21 1. Rys historyczny / 21 1.1. Faktoring

Bardziej szczegółowo