Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorobek naukowy Publikacje książkowe"

Transkrypt

1 Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione i uzupełnione 1998 III wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2000 IV wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2001 V wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2002 VI wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2004 VII wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2004 VIII wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2006 IX wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2006 X wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2008 XI wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2009 XII wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2010 XIII wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2012 [współautor: M. Szczepański], Warszawski Zbiór Pism. Postępowanie cywilne. Wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i dyskietką, red. A. Zieliński, Warszawa 1998 r. tom 2 a 857 stron tom 2 b 639 stron II wydanie uaktualnione i uzupełnione 2000 tom 2 a 965 stron tom 2 b 687 stron III wydanie uaktualnione i uzupełnione 2008 tom 2 a aktualnie 2 tomy Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, Warszawa 1999 r. II wydanie przejrzane i uzupełnione 1999 III wydanie uaktualnione i uzupełnione 2001 / w druku / IV wydanie uaktualnione i uzupełnione 2002 (Tytuł rekomendowany przez Naczelną Radę Adwokacką) V wydanie (komentarz do nowej ustawy z r.) 2006 VI wydanie uaktualnione i uzupełnione 2007 VII wydanie uaktualnione i uzupełnione 2010 VIII wydanie uaktualnione i uzupełnione 2013 [współautor: K. Flagą-Gieruszyńska], Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński. Tom I (art s. 1390) Tom II (art s. 1485) II - wydanie Tomu I (art s.1505) III wydanie, jednotomowe, uaktualnione i uzupełnione IV wydanie uaktualnione i uzupełnione V - wydanie uaktualnione i uzupełnione VI - wydanie uaktualnione i uzupełnione VII wydanie uaktualnione i uzupełnione Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa Międzynarodowe przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Warszawa Prawo sądowe, Warszawa

2 Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, Warszawa II wydanie uaktualnione III wydanie uaktualnione Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich, Warszawa Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, 2011, II wydanie uaktualnione. Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód, Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami, II wydanie 2014r. Wyroki sądu II instancji w postępowaniu cywilnym, Warszawa Wybrane pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami, Warszawa Odpowiedzialność odszkodowawcza opiekuna, Palestra 1975, Nr 4. Spis kosztów i jego wiążący charakter dla sądu procesowego, Palestra 1977, Nr 8-9. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1978 r., II CZ 120/77, Palestra 1978, Nr 9. Sytuacja prawna opiekuna w postępowaniu cywilnym, Nowe Prawo 1978, Nr 7-8. Zakres działania sądu opiekuńczego w sprawach dotyczących opieki, Palestra 1978, Nr Kryteria powołania opiekuna, Nowe Prawo 1978, Nr Prawne powody ustanawiania opieki, Nowe Prawo 1979, Nr 10. Stanowisko prawne opiekuna jako przedstawiciela ustawowego na tle zdolności do czynności prawnych pupila, Palestra 1981, Nr 1. Zdolność do dokonywania czynności procesowych przez osobę poddaną opiece, Palestra 1981, Nr 6-7. Zarys instytucji konkubinatu, Palestra 1983, Nr 12. Piecza nad majątkiem osoby poddanej opiece, Palestra 1985, Nr 1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 1983 r., II CR 160/83, Nowe Prawo 1984, Nr 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata i zespołu adwokackiego, Palestra 1986, Nr 9. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1986 r., III CZP 58/86, Palestra 1988, Nr 4. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 1984 r., SA/Po 137/84, Nowe Prawo 1988, Nr 9. Jeszcze o odpowiedzialności odszkodowawczej adwokata i zespołu adwokackiego, Palestra 1988, Nr 10. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1988 r., III ARN 14/88, Nowe Prawo, 1989, Nr 7-8. Uzyskanie przez opiekuna zezwolenia sądu opiekuńczego w ważniejszych sprawach, Palestra 1989, Nr Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 1988 r., III CZP 104/86, Palestra 1989, Nr Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 1989 r., SA/Po 1415/88 i SA/Po 175/89, Palestra 1990, Nr Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 1989 r., II ARN 11/89, Nowe Prawo 1990, Nr 7-9. Składniki majątku wspólnego małżonków w reżimie wspólności ustawowej, Nowe Prawo 1990, Nr Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1989 r., III CZP 68/89, Palestra 1991, Nr 5-7. Jeszcze o rozliczeniach majątkowych między konkubentami, Przegląd Sądowy 1991, Nr 1-2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 1990 r., II CR 405/90, Palestra 1991, Nr 8-9. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 1991 r., A-I CZ 14/91 (OSA Nr 1, poz. 1), OSA 1992, Nr 2. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lutego 1992 r., I ACZ 7/91, OSA 1992, Nr 5. 2

3 Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 1991 r., ACZ 117/91, Palestra 1992, Nr 3-4. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 października 1991, OSA 1992, Nr 6. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 1993 r., S.A.-P 2684/93, Palestra 1993, Nr 7-8. W sprawie postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, PS 1993, Nr 6. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia , S.A.-P 207/93, Palestra 1993, Nr Glosa do orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 maja 1993 r., III AUz 30/93, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego 1994, Nr 1. Załącznik do protokołu posiedzenia sądu (art. 161 k.p.c.), PS,1994, Nr 3. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków. Zagadnienia wybrane, Palestra 1994, Nr Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 XI 1993 r., III ARN 68/93, Palestra 1994, Nr Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 1993 r., S.A.-P 562/93, PS 1994, Nr 7-8. Odpowiedź na pytanie prawne, Palestra 1994, Nr 12. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 1994 r., S.A.-P 883/94, Palestra 1994, Nr 12. Odpowiedź na pytanie prawne, Palestra 1995, Nr 3-4. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1994 r., III CZP 53/94, Palestra 1995, Nr 3-4. Charakter prawny przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności oraz jego skutki prawne, PS 1995, Nr 3. Zwrot kosztów postępowania nieprocesowego, Palestra 1995, Nr 7-8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1995 r., III CZP 4/95, Palestra 1995, Nr 7-8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1994 r., I PRN 61/94, PS 1995, Nr 7-8. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11 stycznia 1995 r., III ARN 75/94, Palestra 1995, Nr Rozstrzyganie o kosztach postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Palestra 1995, Nr Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1995 r., III CZP 8/95, Palestra 1996, Nr 1-2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 października 1994 r., III CZP 126/94, PS 1996, Nr 1. Zakres stosowania przepisów postępowania cywilnego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, PS 1996, Nr 2. Poprawki Senatu do Kodeksu postępowania cywilnego. Większość do zaakceptowania, Rzeczpospolita" z r. Odsetki od kosztów sądowych, Rzeczpospolita" z r. Apelacja według noweli k.p.c., Palestra 1996, Nr 3-4. Kasacja jako środek odwoławczy w znowelizowanym k.p.c., Palestra 1996, Nr 5-6. Kodeks postępowania cywilnego po nowelizacji w 1996 r., Palestra 1996, Nr 7-8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1995 r., III UZP 15/95, Palestra 1996, Nr Radcowie adwokaci. Nowelizacja nie do końca przemyślana, Rzeczpospolita" z r. Sędzia (i adwokat) jak żona Cezara, Rzeczpospolita" z r. Prawo w przyszłej Konstytucji, Rzeczpospolita" z r. Odpowiedź na pytanie prawne, Palestra 1996, Nr

4 Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 sierpnia 1995 r., I ACz 232/95, Palestra 1997, Nr 1-2. Samorząd adwokacki i radcowski nadal pod kuratelą, Rzeczpospolita" z r. Legislacyjny skandal, Rzeczpospolita" z r. Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzyciela w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Rejent 1997, Nr 7 i Nr 8. Wyrok wstępny a kasacja, Palestra 1997, Nr 7-8. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1997 r., I CZ 22/96, Palestra 1997, Nr Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1996 r., I CKU 45/96, Palestra 1998, Nr 1-2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1997 r., II CKN 63/97, Palestra 1998, Nr 1-2. (Reforma sądownictwa). Tak dla uproszczonych procedur, nie dla osłabienia gwarancji procesowych. "Rzeczpospolita" z r. (Radcowie prawni). Konieczność wyboru. "Rzeczpospolita" z r. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1997, I CKN 106/97, Palestra 1998, Nr 5-6. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1997 r., II CKN 106/97, Palestra 1998, Nr 5-6. Zakres stosowania przepisów k.p.c. w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Palestra 1998, Nr 7-8. (Nie trzeba czekać na reformę). Można szybciej już dzisiaj. "Rzeczpospolita" z r. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 825/97, Palestra 1998, Nr Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1998 r., III CZ 154/97, Palestra 1999, Nr 3-4. Granice prawomocności wyroku rozwodowego w wypadku jego zaskarżenia, PS 1999, Nr 5. Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Na pierwszy rzut oka nieszczególny. "Rzeczpospolita" z r. Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. A jednak nieszczególny. "Rzeczpospolita" z r. Odpowiedź na pytanie prawne, Palestra 1999, Nr 7-8. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1998 r., III CZP 133/98, Palestra 1999, Nr Odpowiedź na pytanie prawne, Palestra 1999, Nr Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1998 r., II CKN 687/98, Palestra 1999, Nr 11. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1998 r., II CKN 341/98, Palestra 1999, Nr , Nr 1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 1999 r., I CKN 120/99, PS 1999, Nr Zmiany w systemie zwyczajnych środków odwoławczych w KPC, MoP 2000 r., Nr 8. Pozew o eksmisję, MoP 2000 r., Nr 9. Teoretyczne i praktyczne aspekty dowodu z opinii psychiatrycznej w postępowaniu cywilnym. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2000 r., tom 9, supl. 1(9). Sporządzanie kasacji cywilnej po nowelizacji KPC, MoP 2001 r., Nr 1. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 marca 2000 r. ( SA/Sz 2306/99 ), Palestra 2001, Nr 1-2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z r., V CZ 59/00 OSNCI 2000, Nr 1, poz. 13, MoP 4

5 2001, Nr 7, s Glosa do uchwały SN z r., III CZP 34/00, MoP 2001, Nr 8, s Wymagania formalne kasacji w świetle orzecznictwa ( tez ) Sądu Najwyższego. Cz. I, MoP 2001, Nr 10. Wymagania formalne kasacji w świetle orzecznictwa ( tez ) Sądu najwyższego. Cz. II. MoP 2001, Nr 11. Glosa do uchwały SN z dnia 23 listopada 2000 r. II CZP 40/00, MoP 2001, Nr 16, s. 842 Glosa do postanowienia SN z r. II CZ 139/99 MoP 2001, Nr 18/2001 Glosa do wyroku SN z dnia 1 czerwca 2000 r. (I CKN 64/00, PS 2001, Nr Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia r. (III CZP 19/01), MoP 2002, Nr 1, s. 38 Zwyczajne środki zaskarżenia (odwoławcze) w postępowaniu nieprocesowym, MoP 2002, Nr 2, s. 57 Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2000 r. (I CKN 572/98), PS 2002, Nr 3, s. 133 Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, MoP 2002, Nr 8, s. 5 Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia r. (IV CKN 172/01), MoP 2002, Nr 9, s. 34 Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2001 r. (II CZ 146/00), PS 2002, Nr 7-8, s. 202 Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia r. (IV CZ 163/01), MoP 2002r., Nr 17, s Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z r. ( III CZ 36/01), Radca Prawny 2002, Nr 2, s. 116 Uwagi do projektu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, MoP 2003, Nr 5, s. 215 Glosa do postanowienia Sadu Najwyższego z r. ( II CK 134/02), MoP 2003, Nr 10, s. 34. Przepisy o pełnomocnikach procesowych po nowelizacji KPC, MoP 2004, Nr 17, s. 779 Wielka Encyklopedia prawa. Warszawa 2005 ( 13 haseł ) Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z r., III CZP 23/05, MoP 2006, Nr 19, s Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2006r., III ZS 2/05, Palestra 2006, Nr 11-12, s Nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, MoP 2006, Nr 20, Nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wybrane problemy, MoP 2006, Nr 8, Glosa do uchwały SN z r., III CZP 83/06, OSP 2007, Nr 9, poz Glosa do uchwały SN z r., III CZP 130/06, OSP 2007, Nr 12, poz Postępowanie w sprawach o separację na zgodny wniosek małżonków, [w:] W trosce o rodzinę. Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej, Warszawa Komentarz do uchwały SN (7) z r. III CZP 154/07, Mop 2008, Nr 21, s Zasada formalizmu procesowego w nowelizacjach Kodeksu postępowania cywilnego. Zagadnienia wybrane, [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Szczecin Niechorze Najnowsze zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego, MoP 2010, Nr 7, s. 370 Zakaz wznowienia postępowania upadłościowego a Konstytucja RP, [w:] Ius et remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego x dnia 18 czerwca 2010 (V CZ 38/10), OSP 2011, Nr 2, s. 89 Nowelizacja sprzeczna z Konstytucja, MoP 2011, Nr 12, s. 657 Rola, kompetencje i obowiązki przewodniczącego sadu pierwszej instancji, [w:] Aurea praxis, aurea theoria - Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa Recenzja 5

6 Recenzja książki F. Prusak, W. Świda: Prawo karne skarbowe, PWN Warszawa 1989, Wojskowy Przegląd Prawniczy, 1990, Nr 3. Recenzja: Kodeks Postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I, II, III, wydanie 3 pod redakcją Kazimierza Piaseckiego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Recenzja: M. Nazar: Własność lokali. Podstawowe zagadnienia cywilno-prawne. Zbiór przepisów, Palestra 1995, Nr 5-6. Recenzja: Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Korzana: Komornicy jako organy egzekucyjne w nowych warunkach ustrojowych, Palestra 1995, Nr 1-2. Recenzja: Feliks Prusak: Ustawa o zobowiązaniach podatkowych z komentarzem, Palestra 1995, Nr 1-2. Recenzja: N. Nazar: Rozliczenia majątkowe konkubentów, Palestra 1994, Nr 12. Recenzja: Feliks Prusak: Prawo celne z komentarzem, Palestra 1994, Nr 11. Recenzja: K. Korzan: Koszty postępowania cywilnego a nakłady państwa na utrzymanie wymiaru sprawiedliwości, PS 1994, Nr 7-8. Recenzja monografii B. Bladowski: Przesłanki dopuszczalności rewizji cywilnej, Palestra 1983, Nr 12. Recenzja monografii: Andrzej Szlęzak: Stosunki majątkowe między konkubentami, Palestra 1993, Nr 11. 6

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA K. Gromek Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 4. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

marzec kwiecień 3 4/2009

marzec kwiecień 3 4/2009 marzec kwiecień 3 4/2009 marzec kwiecień 3 4/ 2009 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LIV nr 615 616 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski PROCES KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYDANIE redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski Monika Klejnowska Czesław Paweł Kłak Maciej Rogalski Zbigniew Sobolewski Piotr Krzysztof Sowiński Warszawa 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

marzec-kwiecieƒ 3 4/2006

marzec-kwiecieƒ 3 4/2006 marzec-kwiecieƒ 3 4/2006 marzec kwiecień 3 4/ 2006 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LI nr 579 580 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec sierpień 7 8/ 2006 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LI nr 583 584 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz 5. wydanie K.T. Boratyńska A. Górski A. Sakowicz A. Ważny KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C.H.BECK Kodeks postępowania karnego KOMENTARZE KOMPAKTOWE Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. Wyjątek od reguły z art. 394, że zażalenie przysługuje w stosunku do postanowień sądu pierwszej instancji,

ZAŻALENIE. Wyjątek od reguły z art. 394, że zażalenie przysługuje w stosunku do postanowień sądu pierwszej instancji, ZAŻALENIE Środek odwoławczy > co do zasady ( podobnie jak apelacja) od orzeczeń s. pierwszej instancji > ale w art. 394 1 wprowadzono katalog postanowień sądu drugiej instancji zaskarżalnych zażaleniem

Bardziej szczegółowo

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 3/2013 BIULETYN SĄDU NAJWYŻSZEGO Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego Tom XLVIII SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Redakcja Maciej Bernatt Jakub Królikowski Michał Ziółkowski Warszawa 2013 Redaktor

Bardziej szczegółowo

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych. Mirosław Nesterowicz. Wydanie 1

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych. Mirosław Nesterowicz. Wydanie 1 Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Mirosław Nesterowicz Wydanie 1 Warszawa 2012 Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Bojarska, Joanna Tchorek Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

Dowód z opinii biegłego w prawie polskim

Dowód z opinii biegłego w prawie polskim Dowód z opinii biegłego w prawie polskim Adw. Dr Karol Pachnik 7 listopada 2011 roku Wykład KDZ ORA w Warszawie Plan wykładu Normatywne pojęcie biegłego w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu cywilnym,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

Skierowanie stron do mediacji przez sąd

Skierowanie stron do mediacji przez sąd Tomasz Strumiłło doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikant radcowski Skierowanie stron do mediacji przez sąd I. Wprowadzenie Regulacja instytucji mediacji w sprawach

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

Biegli sądowi w Polsce

Biegli sądowi w Polsce Barbara Grabowska, Artur Pietryka, Marcin Wolny Współpraca naukowa: dr Adam Bodnar Warszawa, kwiecień 2014 r. 1 2 SPIS TREŚCI Tezy... 3 Wstęp... 4 Metodologia Raportu... 5 1.Aktualny stan prawny... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Sprawa gospodarcza Ustawodawca zastrzegł zastosowanie rygorystycznej odrębnej procedury do określonej kategorii spraw noszących miano spraw gospodarczych. Obowiązujące przepisy posługują

Bardziej szczegółowo

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków zagadnienia wybrane

Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków zagadnienia wybrane PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDUKACJA NR 1 KRAKÓW 2005 Piotr Kasprzyk I Katedra Prawa Cywilnego Katolicki Uniwersytet Lubelski Stosunki majątkowe między małżonkami

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO Marcin Krajewski Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 23 Rozdział I Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem OC...

Bardziej szczegółowo

3 Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej

3 Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej numer 6 (20) 2013 Spis treści artykuły Tomasz Sroka 3 Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej Krzysztof Szczucki 18 Wykładnia

Bardziej szczegółowo

roszczeń deliktowych

roszczeń deliktowych Jednorazowe Przedawnienie odszkodowanie roszczeń z ubezpieczenia deliktowych wypadkowego Przemysław Sobolewski Michał Warciński Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym Jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE

BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Mirosław Nesterowicz Wydanie 2 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo