Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorobek naukowy Publikacje książkowe"

Transkrypt

1 Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione i uzupełnione 1998 III wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2000 IV wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2001 V wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2002 VI wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2004 VII wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2004 VIII wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2006 IX wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2006 X wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2008 XI wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2009 XII wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2010 XIII wydanie - uaktualnione i uzupełnione 2012 [współautor: M. Szczepański], Warszawski Zbiór Pism. Postępowanie cywilne. Wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i dyskietką, red. A. Zieliński, Warszawa 1998 r. tom 2 a 857 stron tom 2 b 639 stron II wydanie uaktualnione i uzupełnione 2000 tom 2 a 965 stron tom 2 b 687 stron III wydanie uaktualnione i uzupełnione 2008 tom 2 a aktualnie 2 tomy Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, Warszawa 1999 r. II wydanie przejrzane i uzupełnione 1999 III wydanie uaktualnione i uzupełnione 2001 / w druku / IV wydanie uaktualnione i uzupełnione 2002 (Tytuł rekomendowany przez Naczelną Radę Adwokacką) V wydanie (komentarz do nowej ustawy z r.) 2006 VI wydanie uaktualnione i uzupełnione 2007 VII wydanie uaktualnione i uzupełnione 2010 VIII wydanie uaktualnione i uzupełnione 2013 [współautor: K. Flagą-Gieruszyńska], Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński. Tom I (art s. 1390) Tom II (art s. 1485) II - wydanie Tomu I (art s.1505) III wydanie, jednotomowe, uaktualnione i uzupełnione IV wydanie uaktualnione i uzupełnione V - wydanie uaktualnione i uzupełnione VI - wydanie uaktualnione i uzupełnione VII wydanie uaktualnione i uzupełnione Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa Międzynarodowe przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Warszawa Prawo sądowe, Warszawa

2 Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, Warszawa II wydanie uaktualnione III wydanie uaktualnione Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich, Warszawa Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, 2011, II wydanie uaktualnione. Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód, Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami, II wydanie 2014r. Wyroki sądu II instancji w postępowaniu cywilnym, Warszawa Wybrane pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami, Warszawa Odpowiedzialność odszkodowawcza opiekuna, Palestra 1975, Nr 4. Spis kosztów i jego wiążący charakter dla sądu procesowego, Palestra 1977, Nr 8-9. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1978 r., II CZ 120/77, Palestra 1978, Nr 9. Sytuacja prawna opiekuna w postępowaniu cywilnym, Nowe Prawo 1978, Nr 7-8. Zakres działania sądu opiekuńczego w sprawach dotyczących opieki, Palestra 1978, Nr Kryteria powołania opiekuna, Nowe Prawo 1978, Nr Prawne powody ustanawiania opieki, Nowe Prawo 1979, Nr 10. Stanowisko prawne opiekuna jako przedstawiciela ustawowego na tle zdolności do czynności prawnych pupila, Palestra 1981, Nr 1. Zdolność do dokonywania czynności procesowych przez osobę poddaną opiece, Palestra 1981, Nr 6-7. Zarys instytucji konkubinatu, Palestra 1983, Nr 12. Piecza nad majątkiem osoby poddanej opiece, Palestra 1985, Nr 1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 1983 r., II CR 160/83, Nowe Prawo 1984, Nr 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata i zespołu adwokackiego, Palestra 1986, Nr 9. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1986 r., III CZP 58/86, Palestra 1988, Nr 4. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 1984 r., SA/Po 137/84, Nowe Prawo 1988, Nr 9. Jeszcze o odpowiedzialności odszkodowawczej adwokata i zespołu adwokackiego, Palestra 1988, Nr 10. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1988 r., III ARN 14/88, Nowe Prawo, 1989, Nr 7-8. Uzyskanie przez opiekuna zezwolenia sądu opiekuńczego w ważniejszych sprawach, Palestra 1989, Nr Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 1988 r., III CZP 104/86, Palestra 1989, Nr Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 1989 r., SA/Po 1415/88 i SA/Po 175/89, Palestra 1990, Nr Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 1989 r., II ARN 11/89, Nowe Prawo 1990, Nr 7-9. Składniki majątku wspólnego małżonków w reżimie wspólności ustawowej, Nowe Prawo 1990, Nr Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1989 r., III CZP 68/89, Palestra 1991, Nr 5-7. Jeszcze o rozliczeniach majątkowych między konkubentami, Przegląd Sądowy 1991, Nr 1-2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 1990 r., II CR 405/90, Palestra 1991, Nr 8-9. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 1991 r., A-I CZ 14/91 (OSA Nr 1, poz. 1), OSA 1992, Nr 2. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lutego 1992 r., I ACZ 7/91, OSA 1992, Nr 5. 2

3 Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 1991 r., ACZ 117/91, Palestra 1992, Nr 3-4. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 października 1991, OSA 1992, Nr 6. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 1993 r., S.A.-P 2684/93, Palestra 1993, Nr 7-8. W sprawie postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, PS 1993, Nr 6. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia , S.A.-P 207/93, Palestra 1993, Nr Glosa do orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 maja 1993 r., III AUz 30/93, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego 1994, Nr 1. Załącznik do protokołu posiedzenia sądu (art. 161 k.p.c.), PS,1994, Nr 3. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków. Zagadnienia wybrane, Palestra 1994, Nr Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 XI 1993 r., III ARN 68/93, Palestra 1994, Nr Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 1993 r., S.A.-P 562/93, PS 1994, Nr 7-8. Odpowiedź na pytanie prawne, Palestra 1994, Nr 12. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 1994 r., S.A.-P 883/94, Palestra 1994, Nr 12. Odpowiedź na pytanie prawne, Palestra 1995, Nr 3-4. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1994 r., III CZP 53/94, Palestra 1995, Nr 3-4. Charakter prawny przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności oraz jego skutki prawne, PS 1995, Nr 3. Zwrot kosztów postępowania nieprocesowego, Palestra 1995, Nr 7-8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1995 r., III CZP 4/95, Palestra 1995, Nr 7-8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1994 r., I PRN 61/94, PS 1995, Nr 7-8. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11 stycznia 1995 r., III ARN 75/94, Palestra 1995, Nr Rozstrzyganie o kosztach postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Palestra 1995, Nr Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1995 r., III CZP 8/95, Palestra 1996, Nr 1-2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 października 1994 r., III CZP 126/94, PS 1996, Nr 1. Zakres stosowania przepisów postępowania cywilnego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, PS 1996, Nr 2. Poprawki Senatu do Kodeksu postępowania cywilnego. Większość do zaakceptowania, Rzeczpospolita" z r. Odsetki od kosztów sądowych, Rzeczpospolita" z r. Apelacja według noweli k.p.c., Palestra 1996, Nr 3-4. Kasacja jako środek odwoławczy w znowelizowanym k.p.c., Palestra 1996, Nr 5-6. Kodeks postępowania cywilnego po nowelizacji w 1996 r., Palestra 1996, Nr 7-8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1995 r., III UZP 15/95, Palestra 1996, Nr Radcowie adwokaci. Nowelizacja nie do końca przemyślana, Rzeczpospolita" z r. Sędzia (i adwokat) jak żona Cezara, Rzeczpospolita" z r. Prawo w przyszłej Konstytucji, Rzeczpospolita" z r. Odpowiedź na pytanie prawne, Palestra 1996, Nr

4 Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 sierpnia 1995 r., I ACz 232/95, Palestra 1997, Nr 1-2. Samorząd adwokacki i radcowski nadal pod kuratelą, Rzeczpospolita" z r. Legislacyjny skandal, Rzeczpospolita" z r. Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzyciela w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Rejent 1997, Nr 7 i Nr 8. Wyrok wstępny a kasacja, Palestra 1997, Nr 7-8. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1997 r., I CZ 22/96, Palestra 1997, Nr Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1996 r., I CKU 45/96, Palestra 1998, Nr 1-2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1997 r., II CKN 63/97, Palestra 1998, Nr 1-2. (Reforma sądownictwa). Tak dla uproszczonych procedur, nie dla osłabienia gwarancji procesowych. "Rzeczpospolita" z r. (Radcowie prawni). Konieczność wyboru. "Rzeczpospolita" z r. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1997, I CKN 106/97, Palestra 1998, Nr 5-6. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1997 r., II CKN 106/97, Palestra 1998, Nr 5-6. Zakres stosowania przepisów k.p.c. w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Palestra 1998, Nr 7-8. (Nie trzeba czekać na reformę). Można szybciej już dzisiaj. "Rzeczpospolita" z r. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 825/97, Palestra 1998, Nr Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1998 r., III CZ 154/97, Palestra 1999, Nr 3-4. Granice prawomocności wyroku rozwodowego w wypadku jego zaskarżenia, PS 1999, Nr 5. Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Na pierwszy rzut oka nieszczególny. "Rzeczpospolita" z r. Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. A jednak nieszczególny. "Rzeczpospolita" z r. Odpowiedź na pytanie prawne, Palestra 1999, Nr 7-8. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1998 r., III CZP 133/98, Palestra 1999, Nr Odpowiedź na pytanie prawne, Palestra 1999, Nr Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1998 r., II CKN 687/98, Palestra 1999, Nr 11. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1998 r., II CKN 341/98, Palestra 1999, Nr , Nr 1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 1999 r., I CKN 120/99, PS 1999, Nr Zmiany w systemie zwyczajnych środków odwoławczych w KPC, MoP 2000 r., Nr 8. Pozew o eksmisję, MoP 2000 r., Nr 9. Teoretyczne i praktyczne aspekty dowodu z opinii psychiatrycznej w postępowaniu cywilnym. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2000 r., tom 9, supl. 1(9). Sporządzanie kasacji cywilnej po nowelizacji KPC, MoP 2001 r., Nr 1. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 marca 2000 r. ( SA/Sz 2306/99 ), Palestra 2001, Nr 1-2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z r., V CZ 59/00 OSNCI 2000, Nr 1, poz. 13, MoP 4

5 2001, Nr 7, s Glosa do uchwały SN z r., III CZP 34/00, MoP 2001, Nr 8, s Wymagania formalne kasacji w świetle orzecznictwa ( tez ) Sądu Najwyższego. Cz. I, MoP 2001, Nr 10. Wymagania formalne kasacji w świetle orzecznictwa ( tez ) Sądu najwyższego. Cz. II. MoP 2001, Nr 11. Glosa do uchwały SN z dnia 23 listopada 2000 r. II CZP 40/00, MoP 2001, Nr 16, s. 842 Glosa do postanowienia SN z r. II CZ 139/99 MoP 2001, Nr 18/2001 Glosa do wyroku SN z dnia 1 czerwca 2000 r. (I CKN 64/00, PS 2001, Nr Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia r. (III CZP 19/01), MoP 2002, Nr 1, s. 38 Zwyczajne środki zaskarżenia (odwoławcze) w postępowaniu nieprocesowym, MoP 2002, Nr 2, s. 57 Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2000 r. (I CKN 572/98), PS 2002, Nr 3, s. 133 Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, MoP 2002, Nr 8, s. 5 Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia r. (IV CKN 172/01), MoP 2002, Nr 9, s. 34 Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2001 r. (II CZ 146/00), PS 2002, Nr 7-8, s. 202 Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia r. (IV CZ 163/01), MoP 2002r., Nr 17, s Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z r. ( III CZ 36/01), Radca Prawny 2002, Nr 2, s. 116 Uwagi do projektu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, MoP 2003, Nr 5, s. 215 Glosa do postanowienia Sadu Najwyższego z r. ( II CK 134/02), MoP 2003, Nr 10, s. 34. Przepisy o pełnomocnikach procesowych po nowelizacji KPC, MoP 2004, Nr 17, s. 779 Wielka Encyklopedia prawa. Warszawa 2005 ( 13 haseł ) Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z r., III CZP 23/05, MoP 2006, Nr 19, s Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2006r., III ZS 2/05, Palestra 2006, Nr 11-12, s Nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, MoP 2006, Nr 20, Nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wybrane problemy, MoP 2006, Nr 8, Glosa do uchwały SN z r., III CZP 83/06, OSP 2007, Nr 9, poz Glosa do uchwały SN z r., III CZP 130/06, OSP 2007, Nr 12, poz Postępowanie w sprawach o separację na zgodny wniosek małżonków, [w:] W trosce o rodzinę. Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej, Warszawa Komentarz do uchwały SN (7) z r. III CZP 154/07, Mop 2008, Nr 21, s Zasada formalizmu procesowego w nowelizacjach Kodeksu postępowania cywilnego. Zagadnienia wybrane, [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Szczecin Niechorze Najnowsze zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego, MoP 2010, Nr 7, s. 370 Zakaz wznowienia postępowania upadłościowego a Konstytucja RP, [w:] Ius et remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego x dnia 18 czerwca 2010 (V CZ 38/10), OSP 2011, Nr 2, s. 89 Nowelizacja sprzeczna z Konstytucja, MoP 2011, Nr 12, s. 657 Rola, kompetencje i obowiązki przewodniczącego sadu pierwszej instancji, [w:] Aurea praxis, aurea theoria - Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa Recenzja 5

6 Recenzja książki F. Prusak, W. Świda: Prawo karne skarbowe, PWN Warszawa 1989, Wojskowy Przegląd Prawniczy, 1990, Nr 3. Recenzja: Kodeks Postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I, II, III, wydanie 3 pod redakcją Kazimierza Piaseckiego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Recenzja: M. Nazar: Własność lokali. Podstawowe zagadnienia cywilno-prawne. Zbiór przepisów, Palestra 1995, Nr 5-6. Recenzja: Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Korzana: Komornicy jako organy egzekucyjne w nowych warunkach ustrojowych, Palestra 1995, Nr 1-2. Recenzja: Feliks Prusak: Ustawa o zobowiązaniach podatkowych z komentarzem, Palestra 1995, Nr 1-2. Recenzja: N. Nazar: Rozliczenia majątkowe konkubentów, Palestra 1994, Nr 12. Recenzja: Feliks Prusak: Prawo celne z komentarzem, Palestra 1994, Nr 11. Recenzja: K. Korzan: Koszty postępowania cywilnego a nakłady państwa na utrzymanie wymiaru sprawiedliwości, PS 1994, Nr 7-8. Recenzja monografii B. Bladowski: Przesłanki dopuszczalności rewizji cywilnej, Palestra 1983, Nr 12. Recenzja monografii: Andrzej Szlęzak: Stosunki majątkowe między konkubentami, Palestra 1993, Nr 11. 6

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Maciej Gutowski - publikacje

Maciej Gutowski - publikacje Maciej Gutowski - publikacje Komentarze; redakcja: 1. Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-449 1, redaktor: M. Gutowski, CH Beck, Warszawa 2016, ss. 1-1944. 2. Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Postanowienie z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Przewodniczący: Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (spr.). Sędziowie SN: Iwona Koper, Zbigniew Kwaśniewski. Protokolant: Bożena Nowicka. Sąd

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Joanny

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jerzego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 48/07 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2007 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Marian Kocon Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r., III CZP 118/06

Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r., III CZP 118/06 Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r., III CZP 118/06 Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Antoni Górski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 11: 1. INTERES PRAWNY DO ZASKARŻENIA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. 2011 r. 1. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 201 211 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym.

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Kazimierz Postulski WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Tezy wykładu: 1. Cel, kierunki i zakres proponowanych zmian 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Ârodki zaskar enia. w post powaniu cywilnym. Komentarz do art. 367 424 12 KPC. Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Ârodki zaskar enia. w post powaniu cywilnym. Komentarz do art. 367 424 12 KPC. Agnieszka Góra-Błaszczykowska Agnieszka Góra-Błaszczykowska Ârodki zaskar enia w post powaniu cywilnym Komentarz do art. 367 424 12 KPC KOMENTARZE & LINIA ORZECZNICZA KOMENTARZE & LINIA ORZECZNICZA Agnieszka Góra-Błaszczykowska Ârodki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CZ 53/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Robert Rynkun-Werner Wydanie 1 Warszawa 2011 Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt III CZP 100/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 stycznia 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa Gminy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski. Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 19/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2015 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KOMENTARZ Marek Andrzejewski, Henryk Dolecki, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Adam Olejniczak, Tomasz Sokołowski, Anna Sylwestrzak, Andrzej Zielonacki KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY pod redakcją Henryka Doleckiego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne.

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne. Marta Witoszyńska Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi KONSPEKT WYKŁADU Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO NA SZKOLENIE ORGANIZOWANE W SŁOKU W DNIACH 27-29 LISTOPADA 2009r. PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Pozaorzecznicza działalność sądu w roku 2010

Pozaorzecznicza działalność sądu w roku 2010 Pozaorzecznicza działalność sądu w roku 2010 Wykaz publikacji naukowych w 2010 roku przedstawia się następująco: Sędziowie Sędzia WSA dr Wojciech Stachurski Dostępność i działalność urzędów państwowych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09

Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09 Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09 W razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce, odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w art. 299 k.s.h. ponoszą osoby będące członkami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Sygn. akt IV CSK 429/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 marca 2010 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka w sprawie z wniosku B. G. przy

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA. Wydawnictwo C.H. Beck

Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA. Wydawnictwo C.H. Beck Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA Wydawnictwo C.H. Beck EGZAMIN KOMORNICZY CZĘŚĆ PISEMNA W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: A. Malinowski EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r., III CZP 106/06

Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r., III CZP 106/06 Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r., III CZP 106/06 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca) Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Decyzja w przedmiocie przyznania odszkodowania za szkodę spowodowaną wydaniem nieważnej decyzji administracyjnej i stwierdzeniem jej nieważności (art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające........................... 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 27 czerwca 2008 r., III CZP 51/08

Uchwała z dnia 27 czerwca 2008 r., III CZP 51/08 Uchwała z dnia 27 czerwca 2008 r., III CZP 51/08 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Zbigniew Strus (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "O.P."

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 10: 1. DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

Magdalena Dyląg Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI 2. WYDANIE. Wydawnictwo C.H.Beck

Magdalena Dyląg Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI 2. WYDANIE. Wydawnictwo C.H.Beck Magdalena Dyląg Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI 2. WYDANIE Wydawnictwo C.H.Beck EGZAMIN KOMORNICZY ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: Z. Kapiński

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH RODZINNYCH lutego 2008 Jastrzębia Góra

P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH RODZINNYCH lutego 2008 Jastrzębia Góra KCSK 1410-106/ 07 P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH RODZINNYCH 27 29 lutego 2008 Jastrzębia Góra WYBRANE ZAGADNIENIA KPC, DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM RODZINNYM I OPIEKUŃCZYM

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Krzysztof Ślebzak

Wykaz publikacji. Krzysztof Ślebzak Krzysztof Ślebzak Wykaz publikacji Monografie i komentarze: 1. Współautor: AIDS w prawie pracy i prawie socjalnym, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, współautor: A. Kijowski, red. A.J. Schwarz 2. Współautor:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak

Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak Monografie i opracowania monograficzne 1. Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu, Poznań 1980. 2. Transakcje kompensacyjne w handlu międzynarodowym. Studium cywilnoprawne,

Bardziej szczegółowo

Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy. Aplikacje Prawnicze. Marcin Kołakowski. 2. wydanie. C.H.Beck. Korzystaj w trakcie

Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy. Aplikacje Prawnicze. Marcin Kołakowski. 2. wydanie. C.H.Beck. Korzystaj w trakcie Aplikacje Prawnicze Akta, kazusy Marcin Kołakowski Apelacje cywilne Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy 2. wydanie Korzystaj w trakcie przygotowań do kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck Apelacje cywilne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski Prawo Cywilne sędzia Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony semestr piąty ( klasa III) Dział I. PRAWO 1. Prawo i systemy prawne normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych system

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 października 1997 r. II UKN 284/97

Wyrok z dnia 3 października 1997 r. II UKN 284/97 Wyrok z dnia 3 października 1997 r. II UKN 284/97 1. Małżonek wykonujący czynności administracyjno-biurowe w indywidualnej kancelarii adwokackiej współmałżonka nie jest osobą współpracującą z nim w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 322/13. Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 322/13. Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 322/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 marca 2014 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 15/11. Dnia 6 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 15/11. Dnia 6 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 15/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 września 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSA Jolanta Frańczak w sprawie z powództwa S.

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE WPROWADZENIE (konstrukcja umowy, jej elementy, oznaczenie stron, wybrane klauzule umowne) Konspekt

UMOWY CYWILNOPRAWNE WPROWADZENIE (konstrukcja umowy, jej elementy, oznaczenie stron, wybrane klauzule umowne) Konspekt dr Grzegorz Gorczyński PRAWO CYWILNE UMOWY CYWILNOPRAWNE WPROWADZENIE (konstrukcja umowy, jej elementy, oznaczenie stron, wybrane klauzule umowne) Konspekt I. Krótkie repetytorium nt. zasady swobody umów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu

Bardziej szczegółowo

POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH w oparciu o projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym radca prawny Leszek Koziorowski adwokat Aleksander Woźnicki GESSEL Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 4 Publiczne bazy orzeczeń Cz. 1 Serwis Sądu Najwyższego Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego i Centralna Baza Orzeczeń

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 73/08

Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 73/08 Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 73/08 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Sylwii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW k.c. k.k. k.k.w. Konstytucja RP k.p. k.p.a. k.p.c. k.r. k.r.o. p.a.s.c. p.p.m. p.p.r. pr. spółdz. p.u.n. p.w.k.c. Źródła prawa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka i systemy ich ochrony

Prawa człowieka i systemy ich ochrony Prawa człowieka i systemy ich ochrony Środki ochrony praw i wolności w Konstytucji RP Prawa człowieka i systemy ich ochrony SNP(Z) IV rok, semestr zimowy 2015/2016 Ochrona praw i wolności jednostki ogół

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZ 6/15 Sąd Najwyższy w składzie: POSTANOWIENIE Dnia 26 lutego 2015 r.. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 48/10. Dnia 16 września 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 48/10. Dnia 16 września 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 48/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 września 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Jędrejek Rozliczanie wydatków i nakładów w postępowaniu w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków. Zeszyty Prawnicze 9/2, 147-161

Grzegorz Jędrejek Rozliczanie wydatków i nakładów w postępowaniu w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków. Zeszyty Prawnicze 9/2, 147-161 Grzegorz Jędrejek Rozliczanie wydatków i nakładów w postępowaniu w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków Zeszyty Prawnicze 9/2, 147-161 2009 Zeszyty Prawnicze UKSW 9.2 (2009) Grzegorz Jędrejek

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Podręczniki Prawnicze Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński 6. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

W publikacji zamieszczono kompletny zbiór wzorów pism procesowych oraz zbiór przepisów obejmujący całość aktów prawnych z zakresu dziedziczenia.

W publikacji zamieszczono kompletny zbiór wzorów pism procesowych oraz zbiór przepisów obejmujący całość aktów prawnych z zakresu dziedziczenia. Opis Książka stanowi kompleksowy zbiór zagadnień odnoszących się do spadku. Autorzy w przystępny sposób opisują, jak prawidłowo sporządzić testament, przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

Bardziej szczegółowo

Skarga kasacyjna w post powaniu cywilnym

Skarga kasacyjna w post powaniu cywilnym Lidia Bagiƒska Skarga kasacyjna w post powaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus 2. wydanie PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Lidia Bagiƒska Skarga kasacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo