THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO. WWW.EECC.EU"

Transkrypt

1

2 THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO.

3 1. Historia Co by było, gdybyśmy utworzyli wysokiej klasy serwis doradczy w dziedzinie zakupu energii? Takie rozważania zimą 2005 roku prowadzili Luc De Leersnyder oraz Benedict De Meulemeester. Z pomocą Patricka Debusseré a, w kwietniu tego roku założona została firma E&C bvba. Na początku E&C działała na rzecz dużych odbiorców gazu i energii elektrycznej (których wydatki na energię mieściły się w przedziale od minimum 500 tys. EUR i sięgały setek mln EUR w ciągu roku). Liczba klientów przypadająca na poszczególnych konsultantów jest limitowana, co gwarantuje, że E&C wykazuje stałą gotowość do świadczenia usług oraz odznacza się proaktywnym podejściem. W czasie pierwszych lat działalności E&C ceny energii dosłownie eksplodowały. Cena 1 baryłki ropy naftowej osiągnęła koszt blisko 150 USD. Ceny energii elektrycznej w wielu krajach wzrosły do prawie 100 EUR/MWh, a cena gazu przekroczyła 40 EUR/MWh. Zakup energii już dłużej nie mógł ograniczać się jedynie do wyboru sprzedawcy i sprawdzania poprawności wystawianych faktur. Od tego czasu, najważniejszym wyznacznikiem cen stał się wybór pomiędzy ceną stałą a zmienną. I jeżeli klient zdecyduje się dokonać zakupu, zasadnicze znaczenie będzie miał moment kiedy kupi. Sprzedawcy energii opracowali bardziej zaawansowane produkty, które pomagają klientom zabezpieczyć się przed ryzykiem. E&C pomaga swoim klientom negocjować i wdrażać właśnie takie skomplikowane produkty i kontrakty. Duzi odbiorcy energii poszukują rozwiązań pozwalających chronić ich interesy przed niestabilnością cen. Już na samym początku, E&C stwierdziła, że próby prognozowania cen na rynkach energii będą nieskuteczne i opracowała swoje własne podejście, pozwalające na bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem. Zamiast próbować odgadnąć rzeczy nieprzewidywalne, firma E&C chroni interesy swoich klientów za pomocą innowacyjnych strategii, pozwalających na rozłożenie w czasie decyzji związanych z ustalaniem cen. Nasze motto brzmi następująco: Pogoda jest nieprzewidywalna. Rynki energii również. Trudno przewidzieć kiedy spadnie deszcz, dlatego też zarządzanie ryzykiem zapewnia Państwu ciągłą ochronę w postaci parasola. W miarę, jak nasza działalność rozszerzała się, nasi klienci prosili nas o zapewnienie im pomocy przy zakupie energii w innych krajach. Ekspansja międzynarodowa rozpoczęła się wraz z negocjacjami pierwszych kontraktów we Francji oraz w Wielkiej Brytanii. Obecnie E&C świadczy swoim klientom usługi związane z zarządzaniem ryzykiem i dostarczaniem wiedzy o rynku energii na całym świecie. W naszych biurach zlokalizowanych w Kortrijk, Heerlen, Paryżu, Barcelonie, Frankfurcie, Londynie, Warszawie i Nowym Jorku możemy służyć klientom doradztwem w zakresie zawierania kontraktów i prowadzenia kontroli i monitorowaniu kosztów energii na terenie Belgii, Holandii, Luksemburga, Francji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier, Skandynawii, Krajów Nadbałtyckich i Stanach Zjednoczonych. Z kolei we Włoszech naszym partnerem, który pomaga nam negocjować kontrakty i sprawdzać faktury jest firma Energysaving. Nasza aplikacja epoint, oparta na programie Microsoft SharePoint, jest niezbędnym narzędziem umożliwiającym nam zarządzanie danymi przy tak międzynarodowej działalności. Czym zajmuje si E&C? E&C jest międzynarodową firmą doradczą działającą w obszarze zakupu energii. Doradzamy naszym klientom w obszarze energii elektrycznej, gazu ziemnego, produktów naftowych oraz praw związanych z ochroną środowiska naturalnego, takich jak prawa do emisji CO2. Skupiamy się na procesie zakupowym, na aspekcie oszczędności na cenie energii, nie zaś na zużyciu i jego redukcji. Nasza rola polega na świadczeniu usług doradczych dla nabywców energii. Nie jesteśmy dostawcami, handlowcami ani brokerami, dlatego w sposób całkowicie niezależny możemy dużym odbiorcom służyć radą w zakresie dokonywania jak najlepszych wyborów przy zakupie energii. Historia 3

4 Członkowie Zarządu firmy E&C, od lewej do prawej: Luc De Leersnyder, Prezes Zarządu / Liselore Vanpachtenbeke, Dyrektor ds. Finansów oraz Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej / Bartosz Palusiński, Dyrektor Operacyjny E&C Central Europe / Kobe Cannaerts, Dyrektor Zarządzający E&C USA / Wojciech Nowotnik, Dyrektor Zarządzający E&C Central Europe / Benedict De Meulemeester, Dyrektor Zarządzający 4 Członkowie Zarzadu firmy E&C

5 2. Dziel się. Myśl. Działaj. Zarządzanie danymi. Doradztwo. Zarządzanie portfelem energetycznym. Zakup energii zaczyna się od zarządzania danymi. Następnym etapem jest wybór najlepszego sposobu działania. Proces kończy się na podejmowaniu decyzji. E&C może zapewnić Państwu pomoc na każdym etapie procesu. Dziel sie. Każdy proces doradczy zaczyna się od pozyskania danych i przeprowadzenia ich analizy. Korzystając z technologii SharePoint firmy Microsoft możemy dzielić się danymi w zakresie zakupu energii: kontraktami, plikami transakcji, plikami budżetowymi, raportami w sprawie analiz notowań giełdowych, informacjami rynkowymi, danymi zużycia, raportami na temat praw do emisji CO2 itp. E&C opracowała opartą na programie SharePoint aplikację epoint, tj. portal zawierający foldery dokumentów bazowych oraz strony zawierające panele instrumentów umożliwiających zarządzanie wszystkimi aspektami Państwa portfela energetycznego. Jest to główne narzędzie sprawozdawcze, którym posługują się dedykowani Państwu konsultanci. Na stronę epoint zaglądać będą Państwo przy spotkaniu z konsultantem i za każdym razem, gdy będą Państwo podejmować decyzję. Jest to narzędzie przydatne również przy sporządzaniu wykresów oraz tabel na potrzeby Państwa raportów wewnętrznych. Nawet jeżeli nie korzystają Państwo z naszych usług doradczych (jeszcze), aplikacja epoint może wspierać Państwa wewnętrzne procesy zarządzania zakupem energii. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na naszej stronie internetowej epoint.eecc.eu. Mysl. Jaki jest najlepszy dla Państwa sposób zakupu energii? to jest główne pytanie, jakim kierujemy się przy oferowaniu usług E&C. Nasz proces rozpoczyna się od analizy strategicznej: jaki jest wpływ niestabilności rynku energii na końcowy wynik finansowy Państwa Firmy? Dzięki zbudowaniu strategii otrzymują Państwo konkretne i indywidualne dla Państwa rekomendacje zarządzania ryzykiem w Państwa Firmie. Wspólnie z Państwem negocjujemy kontrakty, które pozwalają nam zrealizować ustaloną strategię. Przeprowadzane przez nas analizy rynkowe pozwalają nam na wskazanie dobrych momentów do zakupu (i odsprzedaży) na rynku transakcji terminowych. Ponadto pomagamy Państwu w tworzeniu plików budżetowych i kontroli faktur. Rozważając sposób zakupu energii przez Państwa, możemy zapewnić, że żadne ryzyko lub jakakolwiek okazja nie przejdzie w sposób niezauważony. Działaj. Jeżeli poszukują Państwo partnera, któremu będą chcieli Państwo zlecić przeprowadzenie procesu decyzyjnego w sprawie zakupu energii, E&C może podjąć się tego zadania dla Państwa. Niezależnie od tego, czy będą Państwo potrzebować naszej pomocy do kontaktu ze sprzedawcą w chwili podjęcia przez Państwa decyzji o zakupie, czy też powierzą nam cały proces decyzyjny, zawsze wypracujemy odpowiedni model zarządzania Państwa portfelem energetycznym. Nasi konsultanci zarządzający portfelami zawsze działają zgodnie z opracowaną strategią zarządzania ryzykiem i każde działanie jest natychmiast dokumentowane na Państwa profilu w aplikacji epoint. Dlatego wyniki naszych działań są rzeczywiste i pozbawione nadmiernego podejmowania ryzyka. 5

6 3. Dlaczego potrzebuja Panstwo E&C? Rynki gazu ziemnego i energii elektrycznej w Europie zostały zliberalizowane. Zasadniczo oznacza to, że jako odbiorcy energii, mają Państwo prawo wybrać swojego sprzedawcę. Firma doradcza w zakresie zakupu energii, taka jak E&C, może pomóc Państwu odnieść sukces przy negocjowaniu kontraktów. Sukces negocjacyjny nie wiąże się tylko i wyłącznie z ceną. Na wolnym rynku negocjowane są pomiędzy stronami takie warunki dostaw jak deklaracja planowanego zużycia energii lub sposób regulowania zobowiązań. Dzięki E&C sprzedawcy zaoferują Państwu usługi dodatkowe, np. w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany cen. Ponadto, mając pomoc ze strony E&C mogą Państwo wykorzystać jak najlepiej możliwości rynku w zakresie wszystkich pozostałych warunków kontraktowych. Ponieważ rynki są zliberalizowane, firmy energetyczne zostały podzielone na różne segmenty. Dobrze znany jest podział pomiędzy wolnorynkowymi działaniami sprzedawców energii, a regulowanymi działaniami Operatorów Sieci Przesyłowych i Dystrybucyjnych. Natomiast w ramach wolnego rynku energii, mniej znany lecz równie ważny jest podział na sprzedaż detaliczną i hurtową. Po uwolnieniu rynków energii szybko powstały miejsca, w których pomiędzy producentami, a sprzedawcami odbywa się obrót energią. Energia elektryczna w Europie kontynentalnej może zostać zakupiona na giełdach, np. EEX, APXENDEX, POWERNEXT, OMIP/OMEL, TGE, PXE lub HUPX. Handel gazem ziemnym odbywa się w tzw. centrach logistyczno-handlowych jak NBP, ZEE, TTF, PEG, NCG, GPL, CEGH lub PSV. Rynki te funkcjonują w podobny sposób jak rynki finansowe. Każdego dnia, w każdej godzinie i minucie, ceny energii elektrycznej oraz gazu ziemnego zmieniają się w rytm skomplikowanych zasad rządzących podażą i popytem.rynki energii często są bardzo niestabilne ze względu na ograniczenia w zakresie zdolności magazynowania, poprzez ciągłe związanie gospodarki energetycznej z szerszymi trendami makroekonomicznymi, przez globalny charakter tych rynków oraz wpływ decyzji politycznych. Są one także całkowicie nieprzewidywalne. W każdym momencie trzęsienie ziemi, konflikt zbrojny, recesja, awaria techniczna na ważnym polu gazowym lub jakiekolwiek inne nieprzewidywalne zdarzenie może całkowicie zmienić warunki podaży i popytu, a w konsekwencji spowodować ostry wzrost lub spadek cen. THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO. 6

7 Rynek konkurencyjny na szeroka skale regulator regulator producent producent producent producent sprzedaz hurtowa broker giełda bank sprzedawca sprzedawca sprzedawca sprzedawca sprzedaz detaliczna operator Sieci Przesyłowej operator Sieci Dystrybucyjnej klient rynek konkurencyjny rynek monopolistyczny z regulowanymi taryfami Państwa sprzedawca energii stanowi punkt łączący z tymi zmiennymi i nieprzewidywalnymi rynkami hurtowej sprzedaży energii. Zazwyczaj kupuje on energię na giełdzie, na rynku hurtowym i tworzy produkt, który Państwo kupują na rynku detalicznym. Jednak sprzedawca nie ponosi ryzyka zmienności cen na giełdzie. Przenosi on ryzyko zmienności cen giełdowych na Państwa i kiedy oferuje ceny stałe, ich poziom zależy od poziomu cen na rynku hurtowym obowiązujących w momencie zawierania transakcji. Wybór pomiędzy ceną zmienną a stałą oraz moment ustalenia cen jest niezwykle ważny. Moment dokonywania zakupu w ciągu roku jest dużo ważniejszy od samego przetargu na najbardziej konkurencyjnego sprzedawcę energii. To właśnie ten moment zakupu w dużej mierze zaważy o sukcesie lub porażce budżetu na energię w Państwa Firmie. To jest powód, dla którego współpraca z E&C może stanowić dla Państwa nieocenioną wartość dodaną. Nasze dogłębne zrozumienie sposobu funkcjonowania rynków energii pomoże Państwu dokonywać prawidłowych wyborów. Co nie oznacza, że będziemy próbować przewidywać rzeczy nieprzewidywalne. Będziemy się skłaniać ku stworzeniu strategii ściśle dopasowanej do Państwa potrzeb. Pomoże to zminimalizować ryzyko przekroczenia budżetu, co mogłoby szkodliwie oddziaływać na wynik fi nansowy Państwa Firmy. Państwa portal epoint zagwarantuje, że zawsze będą Państwo dysponowali wszystkimi informacjami niezbędnymi do podjęcia właściwych decyzji w każdym czasie. Dedykowany dla Państwa konsultant E&C będzie przewodnikiem zarówno wtedy, gdy ceny na rynku energii będą niskie jak i wtedy, gdy będą wysokie. Zagwarantuje on, że w każdej sytuacji będą mogli Państwo podjąć możliwie jak najlepsze decyzje. Tworzenie budżetu na tak zmienny i nieprzewidywalny wydatek jakim jest energia stanowi następne wyzwanie. E&C pomoże Państwu w opracowaniu praktyk controllingowych, tworzeniu budżetów, sprawdzaniu faktur i wydatków w porównaniu do budżetu, a także w monitorowaniu ilości zużywanej energii. Jeżeli Państwa wydatki na energię przekraczają 500 tys. EUR rocznie, proponujemy przyjęcie dla tej kategorii kosztowej najlepszej praktyki zakupowej. E&C posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pomóc Państwu osiągnąć te najlepsze praktyki zakupowe. Współpracując z E&C, mogą Państwo mieć pewność, że żadne ryzyko ani żadna okazja na rynkach energii nie przejdzie w sposób niezauważony. 7

8 4. Nasze usługi 4.1. epoint Nasza aplikacja epoint, sporządzona w programie SharePoint, zapewnia Państwu dostęp do: Folderów plików gromadzących wszelkie informacje na temat portfela energetycznego Państwa Firmy, takie jak: umowy, faktury, dane zużycia, pliki transakcyjne, arkusze kalkulacyjne zawierające analizy ofert itp. Informacji rynkowych. Narzędzi zarządzania ryzykiem: obliczeń budget at risk, tj. budżetu zagrożonego ryzykiem, minimalnych oraz maksymalnych poziomów dokonywania zakupów. Polowań na okazje : obliczeń percentyli. Rejestracji kliknięć transakcyjnych oraz monitorowania wyników. Narzędzi służących do przygotowania i kontroli budżetu. eraportów w formie przygotowanej do pobrania i wydruku. Podsumowań w zakresie zarządzania. Danych zarządczych. Codziennych aktualizacji. Wszystkie dane są w 100% współdzielone i przygotowane do pobrania Moduły epoint tresc sa dostepne tylko kontrahent Biblioteka zawierająca kontrakty dla wszystkich Państwa lokalizacji Graficzna prezentacja Państwa sytuacji kontraktowej zawieranie transakcji ( Klikanie ) zarzadzanie ryzykiem Biblioteka zawierająca potwierdzenia wszystkich Państwa transakcji (kliknięć) Wykresy wyników zawartych transakcji (kliknięć) Wykresy polowań na okazje Monitorowanie funkcji stop loss dla budżetu zagrożonego ryzykiem (Budget-at-risk) Monitorowanie maksymalnych i minimalnych poziomów dokonywania zakupów Gdy zakupią Państwo również moduł kontrahent Gdy kupią Państwo również moduły kontrahent i zawieranie transakcji kontroler Biblioteka zawierająca faktury dla wszystkich Państwa lokalizacji Wykresy monitorujące budżety, kontrola faktur i ilości zużycia Gdy zakupią Państwo również moduł kontrahent 8 Nasze usługi

9 Tryby epoint strona internetowa epoint strona internetowa epoint wraz z przetwarzaniem danych strona internetowa epoint wraz ze zbieraniem danych po stronie E&C Udostępnienie infrastruktury dla Państwa Udostępnienie Państwu bibliotek szablonów, arkuszy i skoroszytów w formacie Excela Udostępnienie infrastruktury dla Państwa Udostępnienie Państwu bibliotek szablonów, arkuszy i skoroszytów w formacie Excela Wprowadzanie danych przeznaczonych dla Państwa Udostępnienie infrastruktury dla Państwa Udostępnienie Państwu bibliotek szablonów, arkuszy i skoroszytów w formacie Excela Śledzenie wszystkich danych (kontrakty, informacje o transakcjach, faktury) Wprowadzanie danych przeznaczonych dla Państwa po stronie Klienta Ładowanie i wprowadzanie wszystkich informacji Ładowanie wszystkich informacji Podpisanie pełnomocnictwa pozwalającego na uzyskanie przez nas danych od Państwa sprzedawcy i dystrybutora (-ów) 4.2. Usługi doradcze firmy E&C s Nasi konsultanci pomagają w zakupie energii, świadcząc usługi w następujących dziedzinach: Zarzadzanie ryzykiem Analizujemy wpływ zmienności rynku energii na końcowy wynik finansowy Państwa firmy. Z tą analizą przystępujemy do organizacji spotkania ze wszystkimi interesariuszami budżetu na energię w Państwa Firmie. W wyniku takiego spotkania powstaje raport, który zawiera kluczowe zasady zarządzania ryzykiem zakupu energii u Państwa: tj. graniczny poziom strat (poziom stop loss ), minimalne i maksymalne wartości procentowe planowanego zużycia, horyzonty czasowe zawieranych kontraktów, zasady narzędzia polowanie na okazje, zakresy odpowiedzialności itp. Poprzez wdrożenie tych zasad do Państwa profilu w epoint, czynniki ryzyka są monitorowane w sposób ciągły strategia stop loss click click click click taktyka "nie kupuj jak spada" strategia polowan na okazje srednia cena rynkowa cena zawartej transakcji (cena klikniecia ) click Nasze usługi 9

10 Negocjowanie kontraktów Nawet najbardziej doświadczeni specjaliści w dziedzinie zakupów negocjują kontrakty tylko raz lub dwa razy w roku. Nasi konsultanci robią to na co dzień. E&C posiadając bogate doświadczenie oferuje doradztwo w zakresie zawierania kontraktów na zakup energii: od sporządzenia dokumentacji przetargowej, organizacji przetargu, analizy ofert, poprzez fazę negocjacji, aż po końcową selekcję proponowanych kontraktów. Poprzez przygotowanie całości materiałów od A do Z i bieżące dzielenie się wszystkimi posiadanymi informacjami, gwarantujemy pełen komfort przy podejmowaniu decyzji odnośnie zakupu energii. Nasi konsultanci kierują się naszym autorskim i unikatowym kodeksem postępowania ze sprzedawcami i dostawcami, co gwarantuje, że Państwa długofalowe interesy na rynku energii nie będą zagrożone Analizy rynkowe Działania w zakresie podjęcia decyzji dotyczącej dokonania zakupu (lub odsprzedaży) zaczynają się od uzyskania informacji rynkowych. Państwo, co oczywiste, uzyskają dostęp do naszego dobrze znanego bloga energytics oraz do naszego kanału energytics zamieszczonego w serwisie YouTube. Ponadto będą Państwo otrzymywać codzienne i comiesięczne raporty analiz rynkowych. Informacje te będą stanowić podstawę dla szczegółowych prezentacji, które Państwa dedykowany konsultant będzie przedstawiał na wszystkich spotkaniach kwartalnych. A także, co jest szczególnie ważne, w każdym momencie, a przede wszystkim w dniu, w którym będą Państwo chcieli podjąć działanie, Państwa konsultant E&C będzie do dyspozycji pod numerem telefonu i pomoże Państwu przeprowadzić zakup lub odsprzedaż energii. Chca Panstwo dowiedziec sie wiecej na temat punktu widzenia E&C o rynkach energii? W tym celu prosimy odwiedzić stronę internetową lub 10 Nasze usługi

11 Controlling Controlling energii oznacza dużo więcej poza samą kontrolą faktur. E&C pomoże w Państwa wewnętrznych procesach budżetowych. Faktury sprawdzane są nie tylko pod kątem błędów, kontrolujemy również koszty w stosunku do budżetu. Monitorujemy ponadto, czy ilość zużytej przez Państwa energii jest zgodna ze zobowiązaniami kontraktowymi. informacje na temat portfolio budzety faktury decyzje dotyczace zakupu budzetowanie controlling finansowy koszt rzeczywisty koszt budzetu 4.3. Zarzadzanie portfelem energetycznym Rynki obrotu energią są skomplikowane i wymagające. Powierzenie decyzji w sprawie dokonywania zakupów transz specjalistom, takim jak konsultanci E&C, generuje dwa rodzaje korzyści: Przyczynia się to do redukcji czasu poświęconego na zarządzanie procesami zakupu energii. Dzięki specjalistycznemu doświadczeniu możemy uzyskiwać lepsze rezultaty. Obarczenie procesu zarządzania portfelem zbyt wieloma celami może skończyć się katastrofą, ponieważ klient i osoba zarządzająca portfelem energetycznym jest skoncentrowana wyłącznie na dzieleniu się zyskiem. E&C rozpoczyna od zarządzania ryzykiem. Obok osoby zarządzającej portfelem energetycznym w Państwa Firmie, pracuje nasz konsultant, którego zadaniem jest utrzymanie kontroli nad realizacją strategii. Przejrzystość naszego procesu zarządzania danymi oraz naszych usług doradczych gwarantuje, że Państwo zawsze będą zachowywać kontrolę nad sposobem, w jaki dokonujemy zakupu energii dla Państwa. W ten sposób tworzymy bezpieczne środowisko dla osoby zarządzającej portfelem energetycznym, pozwalające skoncentrować się na poszukiwaniu okazji. Jasne i transparentne ustalenia między nami powodują, że nie spieramy się z Państwem w kwestii naszego wynagrodzenia w oparciu o wyniki. Zarządzanie portfelem energetycznym nie jest łatwym zadaniem. Stanowi ono wynik końcowy dobrze przemyślanego podejścia do procesu zakupu energii. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się jak w sprawdzony i uczciwy sposób zarządzać portfelem energetycznym, zapraszamy do umówienia spotkania z przedstawicielem E&C. Nasze usługi 11

12 5. Filozofia korporacyjna firmy E&C Niezależnie od tego, w którym kraju będą Państwo z nami współpracowali, przekonają się Państwo, że konsultanci E&C pracują zawsze w taki sam sposób. Wszyscy zostali przeszkoleni do pracy w sposób zgodny z filozofią E&C. Doradztwo to nie oznacza przedstawiania kolorowych prezentacji. Konsultanci mogą dostarczać dla Państwa Firmy wymierne wyniki, jeżeli tylko będą dysponować prawidłową wiedzą i jeżeli relacje pomiędzy nimi a Klientami oparte będą na wzajemnym zaufaniu. Aby wzbudzić takie zaufanie, konsultanci firmy E&C stosują następujące zasady: expert s professio nonempo p transpar indepen discr k n o w l e d g e ills alism pportunistic behavior erment easantness ncy ence ood behavior tion Konsultant z ramienia E&C będzie starał się zdobyć zaufanie w zakresie podejmowanych przez Państwa decyzji dotyczących zakupu energii. Dlatego też wybierając konsultanta dla Państwa kierujemy się jego eksperckimi umiejętnościami (Expert skills) w zakresie rynków energii. Kompetencje te są stale pogłębiane. Zadaniem konsultanta jest postępowanie nie tylko w profesjonalny (Professionalism), lecz także w przyjazny sposób. Praca z tą osobą ma przebiegać w przyjemnej atmosferze. W pierwszej kolejności nasi konsultanci będą myśleli o Państwa fakturach, a dopiero później o naszym wynagrodzeniu (Non-opportunistic behavior). Konsultanci angażują się w podejmowanie decyzji (Empowerment), aby zrobić wszystko, co możliwe w celu przekazania Państwu słusznej rady. W ramach przejrzystości (Transparency), która jest matką zaufania, dzielimy się wszystkimi informacjami z obliczeniami matematycznymi włącznie. Nasza organizacja jest całkowicie niezależna (Independence). Wykazujemy właściwe zachowanie (Good Behavior) a w naszych codziennych praktykach uwzględniamy aspekty społeczne i środowiskowe. Współpraca z dużymi firmami nauczyła nas natomiast, w jaki sposób zachowywać dyskrecję (Discretion) w zakresie przetwarzania Państwa danych i współpracy. 12 Filozofia korporacyjna firmy E&C

13 6. Biura firmy E&C E&C bvba (Centrala i oddział obsługujący Luksemburg i Belgię) Spinnerijkaai Kortrijk BELGIA E&C Central Europe Sp. z o.o. (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, Chorwacja) Chmielna Business Center ul. Chmielna 132/134 lok Warszawa POLSKA Budynek Sky Tower Ul. Gwiaździsta 66 lok. 14.B Wrocław POLSKA E&C America Inc. (Stany Zjednoczone) 1177 Avenue of the Americas, 7th fl oor New York, NY STANY ZJEDNOCZONE E&C Deutschland GmbH (Niemcy, Austria i Szwajcaria) Lyoner Strasse Frankfurt NIEMCY E&C France s.a.r.l. (Francję) 75 Rue de Lourmel Paris FRANCJĘ E&C Nederland B.V. (Holandia) Nieuw Eyckholt 294K 6419 DJ Heerlen HOLANDIA E&C Consultants Hispania S.L. (Hiszpania i Barcelona Business Center C/Llull, Barcelona HISZPANIA Negocenter Paseo de la Castellana Pl Madrid HISZPANIA E&C London Ltd. (Wielka Brytania i Irlandia) Westwood House Annie Med Lane, South Cave HU15 2HG WIELKA BRYTANIA EnergySaving (Włochy) Via Lecco, Monza WŁOCHY Biura firmy E&C 13

14 7. Praca w firmie E&C Firma E&C nieustannie rozwija swoją działalność związaną z doradztwem. Często poszukujemy nowych pracowników w celu wzmocnienia naszego zespołu. Dla naszego serwisu epoint poszukujemy operatorów systemu i operatorów przetwarzania danych. Ze względu na naszą działalność doradczą i zarządzanie portfelami energetycznymi poszukujemy młodszych i starszych konsultantów jak również administratorów danych W przypadku zainteresowania pracą w naszej firmie prosimy o sprawdzenie zakładki Jobs na naszej stronie i przesłanie swojego CV. Oferujemy ciekawą pracę w interesującym świecie rynków energetycznych. Wynagrodzenia uzyskiwane w naszej firmie korelują ze standardami właściwymi dla energetyki i rosną wraz z osiągnięciami naszych pracowników. Nasi najlepsi pracownicy mają możliwość rozwoju swojej kariery zawodowej w kierunku osiągnięcia stanowiska Dyrektora lub Wspólnika. 14 Praca w firmie E&C

15 THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO.

16

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Razem jesteśmy silniejsi

Razem jesteśmy silniejsi Razem jesteśmy silniejsi PRzejRzystOŚĆ I WYKORzystanie MOŻLIWOŚCI Clarity and Opportunity Kluczowym elementem w komunikacji AIG jest dokładne określenie akceptowanego poziomu ryzyka. W tej broszurze wskazujemy

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo