THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO. WWW.EECC.EU"

Transkrypt

1

2 THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO.

3 1. Historia Co by było, gdybyśmy utworzyli wysokiej klasy serwis doradczy w dziedzinie zakupu energii? Takie rozważania zimą 2005 roku prowadzili Luc De Leersnyder oraz Benedict De Meulemeester. Z pomocą Patricka Debusseré a, w kwietniu tego roku założona została firma E&C bvba. Na początku E&C działała na rzecz dużych odbiorców gazu i energii elektrycznej (których wydatki na energię mieściły się w przedziale od minimum 500 tys. EUR i sięgały setek mln EUR w ciągu roku). Liczba klientów przypadająca na poszczególnych konsultantów jest limitowana, co gwarantuje, że E&C wykazuje stałą gotowość do świadczenia usług oraz odznacza się proaktywnym podejściem. W czasie pierwszych lat działalności E&C ceny energii dosłownie eksplodowały. Cena 1 baryłki ropy naftowej osiągnęła koszt blisko 150 USD. Ceny energii elektrycznej w wielu krajach wzrosły do prawie 100 EUR/MWh, a cena gazu przekroczyła 40 EUR/MWh. Zakup energii już dłużej nie mógł ograniczać się jedynie do wyboru sprzedawcy i sprawdzania poprawności wystawianych faktur. Od tego czasu, najważniejszym wyznacznikiem cen stał się wybór pomiędzy ceną stałą a zmienną. I jeżeli klient zdecyduje się dokonać zakupu, zasadnicze znaczenie będzie miał moment kiedy kupi. Sprzedawcy energii opracowali bardziej zaawansowane produkty, które pomagają klientom zabezpieczyć się przed ryzykiem. E&C pomaga swoim klientom negocjować i wdrażać właśnie takie skomplikowane produkty i kontrakty. Duzi odbiorcy energii poszukują rozwiązań pozwalających chronić ich interesy przed niestabilnością cen. Już na samym początku, E&C stwierdziła, że próby prognozowania cen na rynkach energii będą nieskuteczne i opracowała swoje własne podejście, pozwalające na bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem. Zamiast próbować odgadnąć rzeczy nieprzewidywalne, firma E&C chroni interesy swoich klientów za pomocą innowacyjnych strategii, pozwalających na rozłożenie w czasie decyzji związanych z ustalaniem cen. Nasze motto brzmi następująco: Pogoda jest nieprzewidywalna. Rynki energii również. Trudno przewidzieć kiedy spadnie deszcz, dlatego też zarządzanie ryzykiem zapewnia Państwu ciągłą ochronę w postaci parasola. W miarę, jak nasza działalność rozszerzała się, nasi klienci prosili nas o zapewnienie im pomocy przy zakupie energii w innych krajach. Ekspansja międzynarodowa rozpoczęła się wraz z negocjacjami pierwszych kontraktów we Francji oraz w Wielkiej Brytanii. Obecnie E&C świadczy swoim klientom usługi związane z zarządzaniem ryzykiem i dostarczaniem wiedzy o rynku energii na całym świecie. W naszych biurach zlokalizowanych w Kortrijk, Heerlen, Paryżu, Barcelonie, Frankfurcie, Londynie, Warszawie i Nowym Jorku możemy służyć klientom doradztwem w zakresie zawierania kontraktów i prowadzenia kontroli i monitorowaniu kosztów energii na terenie Belgii, Holandii, Luksemburga, Francji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier, Skandynawii, Krajów Nadbałtyckich i Stanach Zjednoczonych. Z kolei we Włoszech naszym partnerem, który pomaga nam negocjować kontrakty i sprawdzać faktury jest firma Energysaving. Nasza aplikacja epoint, oparta na programie Microsoft SharePoint, jest niezbędnym narzędziem umożliwiającym nam zarządzanie danymi przy tak międzynarodowej działalności. Czym zajmuje si E&C? E&C jest międzynarodową firmą doradczą działającą w obszarze zakupu energii. Doradzamy naszym klientom w obszarze energii elektrycznej, gazu ziemnego, produktów naftowych oraz praw związanych z ochroną środowiska naturalnego, takich jak prawa do emisji CO2. Skupiamy się na procesie zakupowym, na aspekcie oszczędności na cenie energii, nie zaś na zużyciu i jego redukcji. Nasza rola polega na świadczeniu usług doradczych dla nabywców energii. Nie jesteśmy dostawcami, handlowcami ani brokerami, dlatego w sposób całkowicie niezależny możemy dużym odbiorcom służyć radą w zakresie dokonywania jak najlepszych wyborów przy zakupie energii. Historia 3

4 Członkowie Zarządu firmy E&C, od lewej do prawej: Luc De Leersnyder, Prezes Zarządu / Liselore Vanpachtenbeke, Dyrektor ds. Finansów oraz Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej / Bartosz Palusiński, Dyrektor Operacyjny E&C Central Europe / Kobe Cannaerts, Dyrektor Zarządzający E&C USA / Wojciech Nowotnik, Dyrektor Zarządzający E&C Central Europe / Benedict De Meulemeester, Dyrektor Zarządzający 4 Członkowie Zarzadu firmy E&C

5 2. Dziel się. Myśl. Działaj. Zarządzanie danymi. Doradztwo. Zarządzanie portfelem energetycznym. Zakup energii zaczyna się od zarządzania danymi. Następnym etapem jest wybór najlepszego sposobu działania. Proces kończy się na podejmowaniu decyzji. E&C może zapewnić Państwu pomoc na każdym etapie procesu. Dziel sie. Każdy proces doradczy zaczyna się od pozyskania danych i przeprowadzenia ich analizy. Korzystając z technologii SharePoint firmy Microsoft możemy dzielić się danymi w zakresie zakupu energii: kontraktami, plikami transakcji, plikami budżetowymi, raportami w sprawie analiz notowań giełdowych, informacjami rynkowymi, danymi zużycia, raportami na temat praw do emisji CO2 itp. E&C opracowała opartą na programie SharePoint aplikację epoint, tj. portal zawierający foldery dokumentów bazowych oraz strony zawierające panele instrumentów umożliwiających zarządzanie wszystkimi aspektami Państwa portfela energetycznego. Jest to główne narzędzie sprawozdawcze, którym posługują się dedykowani Państwu konsultanci. Na stronę epoint zaglądać będą Państwo przy spotkaniu z konsultantem i za każdym razem, gdy będą Państwo podejmować decyzję. Jest to narzędzie przydatne również przy sporządzaniu wykresów oraz tabel na potrzeby Państwa raportów wewnętrznych. Nawet jeżeli nie korzystają Państwo z naszych usług doradczych (jeszcze), aplikacja epoint może wspierać Państwa wewnętrzne procesy zarządzania zakupem energii. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na naszej stronie internetowej epoint.eecc.eu. Mysl. Jaki jest najlepszy dla Państwa sposób zakupu energii? to jest główne pytanie, jakim kierujemy się przy oferowaniu usług E&C. Nasz proces rozpoczyna się od analizy strategicznej: jaki jest wpływ niestabilności rynku energii na końcowy wynik finansowy Państwa Firmy? Dzięki zbudowaniu strategii otrzymują Państwo konkretne i indywidualne dla Państwa rekomendacje zarządzania ryzykiem w Państwa Firmie. Wspólnie z Państwem negocjujemy kontrakty, które pozwalają nam zrealizować ustaloną strategię. Przeprowadzane przez nas analizy rynkowe pozwalają nam na wskazanie dobrych momentów do zakupu (i odsprzedaży) na rynku transakcji terminowych. Ponadto pomagamy Państwu w tworzeniu plików budżetowych i kontroli faktur. Rozważając sposób zakupu energii przez Państwa, możemy zapewnić, że żadne ryzyko lub jakakolwiek okazja nie przejdzie w sposób niezauważony. Działaj. Jeżeli poszukują Państwo partnera, któremu będą chcieli Państwo zlecić przeprowadzenie procesu decyzyjnego w sprawie zakupu energii, E&C może podjąć się tego zadania dla Państwa. Niezależnie od tego, czy będą Państwo potrzebować naszej pomocy do kontaktu ze sprzedawcą w chwili podjęcia przez Państwa decyzji o zakupie, czy też powierzą nam cały proces decyzyjny, zawsze wypracujemy odpowiedni model zarządzania Państwa portfelem energetycznym. Nasi konsultanci zarządzający portfelami zawsze działają zgodnie z opracowaną strategią zarządzania ryzykiem i każde działanie jest natychmiast dokumentowane na Państwa profilu w aplikacji epoint. Dlatego wyniki naszych działań są rzeczywiste i pozbawione nadmiernego podejmowania ryzyka. 5

6 3. Dlaczego potrzebuja Panstwo E&C? Rynki gazu ziemnego i energii elektrycznej w Europie zostały zliberalizowane. Zasadniczo oznacza to, że jako odbiorcy energii, mają Państwo prawo wybrać swojego sprzedawcę. Firma doradcza w zakresie zakupu energii, taka jak E&C, może pomóc Państwu odnieść sukces przy negocjowaniu kontraktów. Sukces negocjacyjny nie wiąże się tylko i wyłącznie z ceną. Na wolnym rynku negocjowane są pomiędzy stronami takie warunki dostaw jak deklaracja planowanego zużycia energii lub sposób regulowania zobowiązań. Dzięki E&C sprzedawcy zaoferują Państwu usługi dodatkowe, np. w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany cen. Ponadto, mając pomoc ze strony E&C mogą Państwo wykorzystać jak najlepiej możliwości rynku w zakresie wszystkich pozostałych warunków kontraktowych. Ponieważ rynki są zliberalizowane, firmy energetyczne zostały podzielone na różne segmenty. Dobrze znany jest podział pomiędzy wolnorynkowymi działaniami sprzedawców energii, a regulowanymi działaniami Operatorów Sieci Przesyłowych i Dystrybucyjnych. Natomiast w ramach wolnego rynku energii, mniej znany lecz równie ważny jest podział na sprzedaż detaliczną i hurtową. Po uwolnieniu rynków energii szybko powstały miejsca, w których pomiędzy producentami, a sprzedawcami odbywa się obrót energią. Energia elektryczna w Europie kontynentalnej może zostać zakupiona na giełdach, np. EEX, APXENDEX, POWERNEXT, OMIP/OMEL, TGE, PXE lub HUPX. Handel gazem ziemnym odbywa się w tzw. centrach logistyczno-handlowych jak NBP, ZEE, TTF, PEG, NCG, GPL, CEGH lub PSV. Rynki te funkcjonują w podobny sposób jak rynki finansowe. Każdego dnia, w każdej godzinie i minucie, ceny energii elektrycznej oraz gazu ziemnego zmieniają się w rytm skomplikowanych zasad rządzących podażą i popytem.rynki energii często są bardzo niestabilne ze względu na ograniczenia w zakresie zdolności magazynowania, poprzez ciągłe związanie gospodarki energetycznej z szerszymi trendami makroekonomicznymi, przez globalny charakter tych rynków oraz wpływ decyzji politycznych. Są one także całkowicie nieprzewidywalne. W każdym momencie trzęsienie ziemi, konflikt zbrojny, recesja, awaria techniczna na ważnym polu gazowym lub jakiekolwiek inne nieprzewidywalne zdarzenie może całkowicie zmienić warunki podaży i popytu, a w konsekwencji spowodować ostry wzrost lub spadek cen. THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO. 6

7 Rynek konkurencyjny na szeroka skale regulator regulator producent producent producent producent sprzedaz hurtowa broker giełda bank sprzedawca sprzedawca sprzedawca sprzedawca sprzedaz detaliczna operator Sieci Przesyłowej operator Sieci Dystrybucyjnej klient rynek konkurencyjny rynek monopolistyczny z regulowanymi taryfami Państwa sprzedawca energii stanowi punkt łączący z tymi zmiennymi i nieprzewidywalnymi rynkami hurtowej sprzedaży energii. Zazwyczaj kupuje on energię na giełdzie, na rynku hurtowym i tworzy produkt, który Państwo kupują na rynku detalicznym. Jednak sprzedawca nie ponosi ryzyka zmienności cen na giełdzie. Przenosi on ryzyko zmienności cen giełdowych na Państwa i kiedy oferuje ceny stałe, ich poziom zależy od poziomu cen na rynku hurtowym obowiązujących w momencie zawierania transakcji. Wybór pomiędzy ceną zmienną a stałą oraz moment ustalenia cen jest niezwykle ważny. Moment dokonywania zakupu w ciągu roku jest dużo ważniejszy od samego przetargu na najbardziej konkurencyjnego sprzedawcę energii. To właśnie ten moment zakupu w dużej mierze zaważy o sukcesie lub porażce budżetu na energię w Państwa Firmie. To jest powód, dla którego współpraca z E&C może stanowić dla Państwa nieocenioną wartość dodaną. Nasze dogłębne zrozumienie sposobu funkcjonowania rynków energii pomoże Państwu dokonywać prawidłowych wyborów. Co nie oznacza, że będziemy próbować przewidywać rzeczy nieprzewidywalne. Będziemy się skłaniać ku stworzeniu strategii ściśle dopasowanej do Państwa potrzeb. Pomoże to zminimalizować ryzyko przekroczenia budżetu, co mogłoby szkodliwie oddziaływać na wynik fi nansowy Państwa Firmy. Państwa portal epoint zagwarantuje, że zawsze będą Państwo dysponowali wszystkimi informacjami niezbędnymi do podjęcia właściwych decyzji w każdym czasie. Dedykowany dla Państwa konsultant E&C będzie przewodnikiem zarówno wtedy, gdy ceny na rynku energii będą niskie jak i wtedy, gdy będą wysokie. Zagwarantuje on, że w każdej sytuacji będą mogli Państwo podjąć możliwie jak najlepsze decyzje. Tworzenie budżetu na tak zmienny i nieprzewidywalny wydatek jakim jest energia stanowi następne wyzwanie. E&C pomoże Państwu w opracowaniu praktyk controllingowych, tworzeniu budżetów, sprawdzaniu faktur i wydatków w porównaniu do budżetu, a także w monitorowaniu ilości zużywanej energii. Jeżeli Państwa wydatki na energię przekraczają 500 tys. EUR rocznie, proponujemy przyjęcie dla tej kategorii kosztowej najlepszej praktyki zakupowej. E&C posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pomóc Państwu osiągnąć te najlepsze praktyki zakupowe. Współpracując z E&C, mogą Państwo mieć pewność, że żadne ryzyko ani żadna okazja na rynkach energii nie przejdzie w sposób niezauważony. 7

8 4. Nasze usługi 4.1. epoint Nasza aplikacja epoint, sporządzona w programie SharePoint, zapewnia Państwu dostęp do: Folderów plików gromadzących wszelkie informacje na temat portfela energetycznego Państwa Firmy, takie jak: umowy, faktury, dane zużycia, pliki transakcyjne, arkusze kalkulacyjne zawierające analizy ofert itp. Informacji rynkowych. Narzędzi zarządzania ryzykiem: obliczeń budget at risk, tj. budżetu zagrożonego ryzykiem, minimalnych oraz maksymalnych poziomów dokonywania zakupów. Polowań na okazje : obliczeń percentyli. Rejestracji kliknięć transakcyjnych oraz monitorowania wyników. Narzędzi służących do przygotowania i kontroli budżetu. eraportów w formie przygotowanej do pobrania i wydruku. Podsumowań w zakresie zarządzania. Danych zarządczych. Codziennych aktualizacji. Wszystkie dane są w 100% współdzielone i przygotowane do pobrania Moduły epoint tresc sa dostepne tylko kontrahent Biblioteka zawierająca kontrakty dla wszystkich Państwa lokalizacji Graficzna prezentacja Państwa sytuacji kontraktowej zawieranie transakcji ( Klikanie ) zarzadzanie ryzykiem Biblioteka zawierająca potwierdzenia wszystkich Państwa transakcji (kliknięć) Wykresy wyników zawartych transakcji (kliknięć) Wykresy polowań na okazje Monitorowanie funkcji stop loss dla budżetu zagrożonego ryzykiem (Budget-at-risk) Monitorowanie maksymalnych i minimalnych poziomów dokonywania zakupów Gdy zakupią Państwo również moduł kontrahent Gdy kupią Państwo również moduły kontrahent i zawieranie transakcji kontroler Biblioteka zawierająca faktury dla wszystkich Państwa lokalizacji Wykresy monitorujące budżety, kontrola faktur i ilości zużycia Gdy zakupią Państwo również moduł kontrahent 8 Nasze usługi

9 Tryby epoint strona internetowa epoint strona internetowa epoint wraz z przetwarzaniem danych strona internetowa epoint wraz ze zbieraniem danych po stronie E&C Udostępnienie infrastruktury dla Państwa Udostępnienie Państwu bibliotek szablonów, arkuszy i skoroszytów w formacie Excela Udostępnienie infrastruktury dla Państwa Udostępnienie Państwu bibliotek szablonów, arkuszy i skoroszytów w formacie Excela Wprowadzanie danych przeznaczonych dla Państwa Udostępnienie infrastruktury dla Państwa Udostępnienie Państwu bibliotek szablonów, arkuszy i skoroszytów w formacie Excela Śledzenie wszystkich danych (kontrakty, informacje o transakcjach, faktury) Wprowadzanie danych przeznaczonych dla Państwa po stronie Klienta Ładowanie i wprowadzanie wszystkich informacji Ładowanie wszystkich informacji Podpisanie pełnomocnictwa pozwalającego na uzyskanie przez nas danych od Państwa sprzedawcy i dystrybutora (-ów) 4.2. Usługi doradcze firmy E&C s Nasi konsultanci pomagają w zakupie energii, świadcząc usługi w następujących dziedzinach: Zarzadzanie ryzykiem Analizujemy wpływ zmienności rynku energii na końcowy wynik finansowy Państwa firmy. Z tą analizą przystępujemy do organizacji spotkania ze wszystkimi interesariuszami budżetu na energię w Państwa Firmie. W wyniku takiego spotkania powstaje raport, który zawiera kluczowe zasady zarządzania ryzykiem zakupu energii u Państwa: tj. graniczny poziom strat (poziom stop loss ), minimalne i maksymalne wartości procentowe planowanego zużycia, horyzonty czasowe zawieranych kontraktów, zasady narzędzia polowanie na okazje, zakresy odpowiedzialności itp. Poprzez wdrożenie tych zasad do Państwa profilu w epoint, czynniki ryzyka są monitorowane w sposób ciągły strategia stop loss click click click click taktyka "nie kupuj jak spada" strategia polowan na okazje srednia cena rynkowa cena zawartej transakcji (cena klikniecia ) click Nasze usługi 9

10 Negocjowanie kontraktów Nawet najbardziej doświadczeni specjaliści w dziedzinie zakupów negocjują kontrakty tylko raz lub dwa razy w roku. Nasi konsultanci robią to na co dzień. E&C posiadając bogate doświadczenie oferuje doradztwo w zakresie zawierania kontraktów na zakup energii: od sporządzenia dokumentacji przetargowej, organizacji przetargu, analizy ofert, poprzez fazę negocjacji, aż po końcową selekcję proponowanych kontraktów. Poprzez przygotowanie całości materiałów od A do Z i bieżące dzielenie się wszystkimi posiadanymi informacjami, gwarantujemy pełen komfort przy podejmowaniu decyzji odnośnie zakupu energii. Nasi konsultanci kierują się naszym autorskim i unikatowym kodeksem postępowania ze sprzedawcami i dostawcami, co gwarantuje, że Państwa długofalowe interesy na rynku energii nie będą zagrożone Analizy rynkowe Działania w zakresie podjęcia decyzji dotyczącej dokonania zakupu (lub odsprzedaży) zaczynają się od uzyskania informacji rynkowych. Państwo, co oczywiste, uzyskają dostęp do naszego dobrze znanego bloga energytics oraz do naszego kanału energytics zamieszczonego w serwisie YouTube. Ponadto będą Państwo otrzymywać codzienne i comiesięczne raporty analiz rynkowych. Informacje te będą stanowić podstawę dla szczegółowych prezentacji, które Państwa dedykowany konsultant będzie przedstawiał na wszystkich spotkaniach kwartalnych. A także, co jest szczególnie ważne, w każdym momencie, a przede wszystkim w dniu, w którym będą Państwo chcieli podjąć działanie, Państwa konsultant E&C będzie do dyspozycji pod numerem telefonu i pomoże Państwu przeprowadzić zakup lub odsprzedaż energii. Chca Panstwo dowiedziec sie wiecej na temat punktu widzenia E&C o rynkach energii? W tym celu prosimy odwiedzić stronę internetową lub 10 Nasze usługi

11 Controlling Controlling energii oznacza dużo więcej poza samą kontrolą faktur. E&C pomoże w Państwa wewnętrznych procesach budżetowych. Faktury sprawdzane są nie tylko pod kątem błędów, kontrolujemy również koszty w stosunku do budżetu. Monitorujemy ponadto, czy ilość zużytej przez Państwa energii jest zgodna ze zobowiązaniami kontraktowymi. informacje na temat portfolio budzety faktury decyzje dotyczace zakupu budzetowanie controlling finansowy koszt rzeczywisty koszt budzetu 4.3. Zarzadzanie portfelem energetycznym Rynki obrotu energią są skomplikowane i wymagające. Powierzenie decyzji w sprawie dokonywania zakupów transz specjalistom, takim jak konsultanci E&C, generuje dwa rodzaje korzyści: Przyczynia się to do redukcji czasu poświęconego na zarządzanie procesami zakupu energii. Dzięki specjalistycznemu doświadczeniu możemy uzyskiwać lepsze rezultaty. Obarczenie procesu zarządzania portfelem zbyt wieloma celami może skończyć się katastrofą, ponieważ klient i osoba zarządzająca portfelem energetycznym jest skoncentrowana wyłącznie na dzieleniu się zyskiem. E&C rozpoczyna od zarządzania ryzykiem. Obok osoby zarządzającej portfelem energetycznym w Państwa Firmie, pracuje nasz konsultant, którego zadaniem jest utrzymanie kontroli nad realizacją strategii. Przejrzystość naszego procesu zarządzania danymi oraz naszych usług doradczych gwarantuje, że Państwo zawsze będą zachowywać kontrolę nad sposobem, w jaki dokonujemy zakupu energii dla Państwa. W ten sposób tworzymy bezpieczne środowisko dla osoby zarządzającej portfelem energetycznym, pozwalające skoncentrować się na poszukiwaniu okazji. Jasne i transparentne ustalenia między nami powodują, że nie spieramy się z Państwem w kwestii naszego wynagrodzenia w oparciu o wyniki. Zarządzanie portfelem energetycznym nie jest łatwym zadaniem. Stanowi ono wynik końcowy dobrze przemyślanego podejścia do procesu zakupu energii. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się jak w sprawdzony i uczciwy sposób zarządzać portfelem energetycznym, zapraszamy do umówienia spotkania z przedstawicielem E&C. Nasze usługi 11

12 5. Filozofia korporacyjna firmy E&C Niezależnie od tego, w którym kraju będą Państwo z nami współpracowali, przekonają się Państwo, że konsultanci E&C pracują zawsze w taki sam sposób. Wszyscy zostali przeszkoleni do pracy w sposób zgodny z filozofią E&C. Doradztwo to nie oznacza przedstawiania kolorowych prezentacji. Konsultanci mogą dostarczać dla Państwa Firmy wymierne wyniki, jeżeli tylko będą dysponować prawidłową wiedzą i jeżeli relacje pomiędzy nimi a Klientami oparte będą na wzajemnym zaufaniu. Aby wzbudzić takie zaufanie, konsultanci firmy E&C stosują następujące zasady: expert s professio nonempo p transpar indepen discr k n o w l e d g e ills alism pportunistic behavior erment easantness ncy ence ood behavior tion Konsultant z ramienia E&C będzie starał się zdobyć zaufanie w zakresie podejmowanych przez Państwa decyzji dotyczących zakupu energii. Dlatego też wybierając konsultanta dla Państwa kierujemy się jego eksperckimi umiejętnościami (Expert skills) w zakresie rynków energii. Kompetencje te są stale pogłębiane. Zadaniem konsultanta jest postępowanie nie tylko w profesjonalny (Professionalism), lecz także w przyjazny sposób. Praca z tą osobą ma przebiegać w przyjemnej atmosferze. W pierwszej kolejności nasi konsultanci będą myśleli o Państwa fakturach, a dopiero później o naszym wynagrodzeniu (Non-opportunistic behavior). Konsultanci angażują się w podejmowanie decyzji (Empowerment), aby zrobić wszystko, co możliwe w celu przekazania Państwu słusznej rady. W ramach przejrzystości (Transparency), która jest matką zaufania, dzielimy się wszystkimi informacjami z obliczeniami matematycznymi włącznie. Nasza organizacja jest całkowicie niezależna (Independence). Wykazujemy właściwe zachowanie (Good Behavior) a w naszych codziennych praktykach uwzględniamy aspekty społeczne i środowiskowe. Współpraca z dużymi firmami nauczyła nas natomiast, w jaki sposób zachowywać dyskrecję (Discretion) w zakresie przetwarzania Państwa danych i współpracy. 12 Filozofia korporacyjna firmy E&C

13 6. Biura firmy E&C E&C bvba (Centrala i oddział obsługujący Luksemburg i Belgię) Spinnerijkaai Kortrijk BELGIA E&C Central Europe Sp. z o.o. (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, Chorwacja) Chmielna Business Center ul. Chmielna 132/134 lok Warszawa POLSKA Budynek Sky Tower Ul. Gwiaździsta 66 lok. 14.B Wrocław POLSKA E&C America Inc. (Stany Zjednoczone) 1177 Avenue of the Americas, 7th fl oor New York, NY STANY ZJEDNOCZONE E&C Deutschland GmbH (Niemcy, Austria i Szwajcaria) Lyoner Strasse Frankfurt NIEMCY E&C France s.a.r.l. (Francję) 75 Rue de Lourmel Paris FRANCJĘ E&C Nederland B.V. (Holandia) Nieuw Eyckholt 294K 6419 DJ Heerlen HOLANDIA E&C Consultants Hispania S.L. (Hiszpania i Barcelona Business Center C/Llull, Barcelona HISZPANIA Negocenter Paseo de la Castellana Pl Madrid HISZPANIA E&C London Ltd. (Wielka Brytania i Irlandia) Westwood House Annie Med Lane, South Cave HU15 2HG WIELKA BRYTANIA EnergySaving (Włochy) Via Lecco, Monza WŁOCHY Biura firmy E&C 13

14 7. Praca w firmie E&C Firma E&C nieustannie rozwija swoją działalność związaną z doradztwem. Często poszukujemy nowych pracowników w celu wzmocnienia naszego zespołu. Dla naszego serwisu epoint poszukujemy operatorów systemu i operatorów przetwarzania danych. Ze względu na naszą działalność doradczą i zarządzanie portfelami energetycznymi poszukujemy młodszych i starszych konsultantów jak również administratorów danych W przypadku zainteresowania pracą w naszej firmie prosimy o sprawdzenie zakładki Jobs na naszej stronie i przesłanie swojego CV. Oferujemy ciekawą pracę w interesującym świecie rynków energetycznych. Wynagrodzenia uzyskiwane w naszej firmie korelują ze standardami właściwymi dla energetyki i rosną wraz z osiągnięciami naszych pracowników. Nasi najlepsi pracownicy mają możliwość rozwoju swojej kariery zawodowej w kierunku osiągnięcia stanowiska Dyrektora lub Wspólnika. 14 Praca w firmie E&C

15 THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO.

16

KONFERENCJA ZAKUPY ENERGII W EUROPIE (CENTRALNEJ) INAUGURACJA UTWORZENIA BIURA E&C W WARSZAWIE

KONFERENCJA ZAKUPY ENERGII W EUROPIE (CENTRALNEJ) INAUGURACJA UTWORZENIA BIURA E&C W WARSZAWIE KONFERENCJA ZAKUPY ENERGII W EUROPIE (CENTRALNEJ) INAUGURACJA UTWORZENIA BIURA E&C W WARSZAWIE 16 maja 2013 roku Zaproszenie na Konferencj Zakupy Energii w Europie (Centralnej) oraz Inauguracj utworzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZY ZAKUPIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB GAZU ZIEMNEGO

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZY ZAKUPIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB GAZU ZIEMNEGO ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZY ZAKUPIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB GAZU ZIEMNEGO Więcej na stronie: www.rclab.com/energia Risk Coach Lab to niezależni doradcy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym na rynku energii

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie Janusz Moroz Członek Zarządu RWE Polska 17. listopada 2011 RWE company name 17.11.2011 PAGE 1 Barometr Rynku Energii RWE narzędzie

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce Power RING 2009, Dec 2009 2 Ostatnia lekcja z prywatyzacji. 1. Wejście PGE SA na Giełdę

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Warianty sesji szkoleniowo-doradczych dla firm w promocji Wykorzystaj budżet na 2015 zorganizuj szkolenie w 2016

Warianty sesji szkoleniowo-doradczych dla firm w promocji Wykorzystaj budżet na 2015 zorganizuj szkolenie w 2016 Warianty sesji szkoleniowo-doradczych dla firm w promocji Wykorzystaj budżet na 2015 zorganizuj szkolenie w 2016 Wariant Długość dnia szkoleniowego Maksymalna liczba osób w grupie Cena podstawowa za dzień

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

HC-CARGO z bliska. Your Expert in Parts

HC-CARGO z bliska. Your Expert in Parts Your Expert in Parts Your Expert in Parts HC-CARGO z bliska Nasi specjaliści Nasi pracownicy chętnie zaoferują Wam wszechstronną pomoc. W firmie HC-CARGO znajdziecie odpowiedzi na niemal wszystkie pytania

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja aplikacji

Prezentacja aplikacji Prezentacja aplikacji Kto tworzy Navigatora? Doświadczeni doradcy inwestycyjni i analitycy od 8 lat oceniający rynki funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie, Niezależna finansowo i kapitałowo firma,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Bezpieczeństwo dostaw gazu HES II Bezpieczeństwo dostaw gazu Marek Foltynowicz Listopad 2006 1 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r.

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Polski rynek gazu - cechy. Jak dotąd większość polskiego rynku gazu objęta jest regulacją, prawie wszyscy

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE:

ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE: ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE: 1997-2016-2030 TARGI ENERGII Panel: Rynek energii elektrycznej zadania odbiorców końcowych, operatorów systemu i przedsiębiorstw energetycznych:

Bardziej szczegółowo

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Przyglądając się rynkowi farmaceutycznemu w Polsce możemy zauważyć, że jest to jedna z lepiej zwymiarowanych i opisanych

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie efektywności użytkowania energii w obiektach naszych klientów poprzez zastosowanie ekonomicznie dochodowych

Bardziej szczegółowo

Rynek sprzętu medycznego w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek sprzętu medycznego w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1900 Baza danych producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego w Polsce Sprawdź w raporcie Jakie są prognozy rozwoju rynku sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Kompleksowe kompendium wiedzy Fakty i argumenty regulacje prawne dane liczbowe kontekst kulturowy

Bardziej szczegółowo

IFX TO NAJLEPSZE USŁUGI NA RYNKU

IFX TO NAJLEPSZE USŁUGI NA RYNKU O IFX IFX jest jedną z czołowych firm konsultingowych specjalizujących się w obszarze rynku walutowego. Jesteśmy dynamicznym zespołem o globalnym zasięgu, a z naszych usług korzysta rosnąca liczba klientów

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Rola Internetu, szczególnie mobilnego, istotnie wzrosła w

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2. Warszawa, 23.06.2010 Alpiq Energy SE Oddział w Polsce

Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2. Warszawa, 23.06.2010 Alpiq Energy SE Oddział w Polsce Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 Warszawa, 23.06.2010 Alpiq Energy SE Oddział w Polsce Zagadnienia 1. Prezentacja firmy Alpiq 2. Ogólne wytyczne dla uczestników systemu ETS 1. Analiza sytuacji Klienta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Aktywny Portfel Funduszy Kwki AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski - Dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie. Warszawa 5.09.2014

Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie. Warszawa 5.09.2014 Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie Warszawa 5.09.2014 1 HANDEL ZAGRANICZNY SKUTECZNIE I BEZPIECZNIE Ryzyko handlowe Ryzyko polityczne Ryzyko walutowe Ryzyko kredytowe Ryzyko stopy

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów OTC w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek produktów OTC w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie są największe i najbardziej aktywne firmy na rynku? Co biorą pod uwagę konsumenci podczas zakupu

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek produktów dla dzieci w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2019 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego z segmentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres RAPORT ROCZNY z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2016-31.12.2016 Opole, dnia 31 maja 2017 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim 1.DM Consus S.A. Dom Maklerski Consus S.A. Doświadczenie Grupy Consus dot. rynku carbon, Licencja Domu Maklerskiego efekt zmian regulacji,

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 Analiza regionalna Prognozy rozwoju na lata

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 Analiza regionalna Prognozy rozwoju na lata Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 Analiza regionalna 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Jacy są najważniejsi dostawcy usług internetowych, operatorzy

Bardziej szczegółowo

Infolinia dla Partnerów Handlowych IBM PartnerWorld Contact Services.

Infolinia dla Partnerów Handlowych IBM PartnerWorld Contact Services. Infolinia dla Partnerów Handlowych IBM PartnerWorld Contact Services. W czym możemy pomóc? ibm.com/partnerworld ibm.com/partnerworld Serwis PartnerWorld Contact Services (PWCS) stanowi pojedynczy punkt

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2015 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2015 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: marzec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie są wydatki branży kosmetycznej na aktywność reklamową? Jakie nowe strategie biznesowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

D&B Data Manager. Proces zarządzania Twoimi danymi na jednej platformie internetowej

D&B Data Manager. Proces zarządzania Twoimi danymi na jednej platformie internetowej D&B Data Manager Proces zarządzania Twoimi danymi na jednej platformie internetowej Czym jest D&B Data Manager : D&B Data Manager jest zabezpieczoną platformą online, która zapewnia naszym klientom możliwość

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I SPEDYCJA NISSIN LOGISTICS POLAND

TRANSPORT I SPEDYCJA NISSIN LOGISTICS POLAND TRANSPORT I SPEDYCJA KIM JESTEŚMY- CO OFERUJEMY? JEST MIĘDZYNARODOWYM OPERATOREM ŚWIADCZĄCYM KOMPLEKSOWE USŁUGI LOGISTYCZNE. POSIADAMY BIURA NA CAŁYM ŚWIECIE PONAD 100 ODDZIAŁÓW W 23 PAŃSTWACH. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland FL - Companies engaged in online activities PL A Czy Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż internetową

Bardziej szczegółowo

Upatruj w ryzyku szansę na sukces

Upatruj w ryzyku szansę na sukces Ewa Wolder Gdańsk, 06.06.2013 r. 1. Specyfika funkcjonowania hurtowego rynku energii elektrycznej 2. Dlaczego ryzyko może być szansą na sukces? 3. Kto to jest trader? Co wyróżnia tradera? Czy właśnie Ciebie

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja i zarządzanie kosztami mediów energetycznych dla Polskiej Grupy Uzdrowisk

Optymalizacja i zarządzanie kosztami mediów energetycznych dla Polskiej Grupy Uzdrowisk Optymalizacja i zarządzanie kosztami mediów energetycznych dla Polskiej Grupy Uzdrowisk Prowadzący: Marek Piekarowicz Dyrektor Polska Grupa Uzdrowisk Bogdan Plata Prezes INNPACT Wałbrzych: 2015-05-21 POLSKA

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2020 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE PłaceRachunki Sp. z o.o. ul. Misjonarzy Oblatów 11 40-129 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Leszek Prachniak Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych e-mail:leszek.prachniak@tge.pl 1 Kto może zostać Członkiem Giełdy? Członkami Giełdy mogą być podmioty określone

Bardziej szczegółowo

Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q1 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie są wydatki branży kosmetycznej na aktywność reklamową?

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo energetyczne i odbiorca wrażliwy - - okiem regulatora rynku energii

Ubóstwo energetyczne i odbiorca wrażliwy - - okiem regulatora rynku energii Ubóstwo energetyczne i odbiorca wrażliwy - - okiem regulatora rynku energii Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Urząd Regulacji Energetyki Warszawa, dnia 10 września 2010 r. Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce Prognozy rozwoju na lata Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie są największe hurtownie na rynku szpitalnym w Polsce?

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Liberalizacja rynku gazu w Polsce stan obecny i perspektywy Warsztaty dla uczestników rynku gazu 16 października 2014 r. Warszawa, 2014 Stan obecny Rynek gazu w Polsce struktura rynku Odbiorcy końcowi:

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

Młody inwestor na giełdzie

Młody inwestor na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie mgr Jarosław Kilon Uniwersytet w Białymstoku 22 kwietnia 2010 r. Giełda Różne rodzaje giełd Źródła: pzmolsztyn.pl, gieldapiotrkow.pl. Giełda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku 12 sierpnia 2016 r. Wyniki segmentów PiW i OiM pod presją cen paliw. Znaczący udział Dystrybucji w EBITDA. Kontrybucja segmentów na EBITDA GK PGNiG EBITDA

Bardziej szczegółowo

Rynek leków onkologicznych w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek leków onkologicznych w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak będzie rozwijał się rynek

Bardziej szczegółowo

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe?

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A. POWER RING 2007 w stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

2013 Barometr flotowy. Polska

2013 Barometr flotowy. Polska 2013 Barometr flotowy Polska Platforma ekspercka dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się flotami: Czym jest CVO? administratorów flot, specjalistów ds. zakupów, producentów, firm leasingowych, doradców,

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY KONSULTINGOWEJ. Hormon wzrostu dla Państwa Biznesu!

PRZEDWSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY KONSULTINGOWEJ. Hormon wzrostu dla Państwa Biznesu! PRZEDWSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY KONSULTINGOWEJ Hormon wzrostu dla Państwa Biznesu! SCHEMAT OFERTY 1. ISTOTA OFERTY 2. INFORMACJE O SPÓŁCE 3. OFEROWANE USŁUGI 4. KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY 5. SCHEMAT WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A.

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. Jeden z pierwszych domów maklerskich, działający na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Rynek dermokosmetyków w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek dermokosmetyków w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: październik 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość i struktura rynku dermokosmetyków w Polsce? Które produkty generują największą

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY CZAS TRWANIA:

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r.

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r. Masz pytania dotyczące elektronicznych kontroli podatkowych? Zapytaj naszych specjalistów: tel.: 22 417 93 01 e-kontrole@sage.com www.sage.com.pl/e-kontrole Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008 Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta Warszawa 06.06.2008 Agenda wystąpienia Zachowania Sprzedawców Energii w obliczu deregulacji; Różne wizje postawy konkurencyjnej w

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo