KONFERENCJA ZAKUPY ENERGII W EUROPIE (CENTRALNEJ) INAUGURACJA UTWORZENIA BIURA E&C W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA ZAKUPY ENERGII W EUROPIE (CENTRALNEJ) INAUGURACJA UTWORZENIA BIURA E&C W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 KONFERENCJA ZAKUPY ENERGII W EUROPIE (CENTRALNEJ) INAUGURACJA UTWORZENIA BIURA E&C W WARSZAWIE 16 maja 2013 roku

2 Zaproszenie na Konferencj Zakupy Energii w Europie (Centralnej) oraz Inauguracj utworzenia Biura E&C w Warszawie Data 16 maja 2013 roku Miejsce Hotel Novotel Warszawa Centrum Wprowadzenie Rynki energii w Europie Centralnej przeszły w ostatnim latach gwałtowną przemianę. Kupcy energii w tej części Europy zauważyli zwiększony wybór sprzedawców. Pojawiła się również możliwość zawierania kontraktów na cenę zmienną, które doprowadziły do rozwinięcia bardziej zaawansowanych strategii zarządzania ryzykiem. Podczas konferencji E&C wraz z zaproszonymi prelegentami odniesie się do tego rozwoju. Osobom profesjonalnie zajmującym się zakupem energii dajemy możliwość aktualizacji wiedzy nt. rodzimych rynków w konfrontacji z innymi rynkami w Europie. Międzynarodowi kupcy energii mogą odkryć nowe możliwości zarządzania ich portfolio energetycznym w regionie Europy Centralnej. Wraz z tą konferencją E&C świętuje utworzenie swojego biura w Warszawie. Klienci w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech będą obsługiwani przez E&C Central Europe. Po konferencji zapraszamy Państwa na uroczystość utworzenia nowej spółki i koktajl z towarzyszeniem muzyki na żywo. 3

3 Program Sesja przedpołudniowa Aktualne trendy na rynkach energii w Europie (Centralnej) 9:00 9:30 Rejestracja uczestników 9:30-9:45 Wprowadzenie: Luc De Leersnyder, Prezes Zarządu E&C 9:45-10:30 Liberalizacja rynków energii w Europie (Centralnej), Patrick Heather, Starszy Pracownik Naukowy w Oksfordzkim Instytucie ds. Studiów Energetycznych Poprzez swoje dyrektywy Unia Europejska jest siłą napędową liberalizacji europejskiego gazu ziemnego i energii elektrycznej. Mimo to dyrektywy nie spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem przez państwa członkowskie. Liberalizacja rynków przebiega w zróżnicowanym tempie. Patrick Heather dokona przeglądu wydarzeń wszystkich zakątków Europy. W Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech w ostatnim czasie można było zaobserwować kilka ciekawych wydarzeń. Kraje te są coraz bardziej zintegrowane z europejskim rynkiem gazu i energii elektrycznej. W rezultacie ceny na rynku detalicznym coraz częściej odzwierciedlają sytuację na rynku hurtowym. Stwarza to nowe ryzyko oraz możliwości dla kupców energii. 10:30-11:00 Analiza europejskiego rynku hurtowego, Bartosz Palusiński, Dyrektor Operacyjny E&C Central Europe Na dojrzałych rynkach ceny dla klientów końcowych zależą od poziomu cen na rynkach hurtowych. Dobry dostęp do informacji nt. rozwoju na międzynarodowych rynkach gazu ziemnego i energii elektrycznej istotnie wpływa na sukces przy zakupach energii. Bartosz Palusiński dokona przekrojowej analizy aktualnych trendów na europejskich rynkach ze szczególnym uwzględnieniem Europy Centralnej. Przedstawimy rynki gas-to-gas (takie jak: NBP, ZEE, TTF, NCG, GPL, CEGH), które mają coraz większy wpływ na ceny gazu w Europie Centralnej. Zaprezentujemy Państwu aktualną sytuację dotyczącą rozwoju na europejskich giełdach energii i szczególnie skoncentrujemy się na TGE (Polska), PXE (Czechy i Słowacja) oraz HUPX (Węgry). Analiza uwzględnia również węgiel, prawa emisji, ropę naftową, które mają znaczący wpływ na ceny energii elektrycznej i gazu. 11:00-11:20 Przerwa kawowa 11:20-11:40 Era obfitości energii? Benedict De Meulemeester, Dyrektor Zarządzający E&C Odkąd ceny energii w latach eksplodowały, teorie nt. szczytu produkcji ropy naftowej, gazu, węgla czy energii elektrycznej stały się coraz bardziej atrakcyjne. Konsumenci zostali przekonani, iż rezerwy paliw kopalnych kończą się. Dokonywali oni transakcji zakupu energii i gazu z punktu widzenia tego niedoboru, co dodatkowo podkreślano wizją wpływu zużycia energii na środowisko naturalne. Szybki wzrost gospodarczy wschodzących gospodarek, stworzył wrażenie nieograniczonego wzrostu popytu, co wzmocniło obawy ustawicznej inflacji cen energii. Jednak technologiczna ewolucja spowodowała wzrost wydobycia i produkcji paliw kopalnych. Polityka klimatyczna i ekonomiczny wpływ wzrostu cen spowodowały spowolnienie a w Europie wręcz recesję. Czy wkraczamy w erę obfitości energetycznej? To pytanie ma kluczowe znaczenie dla Europy Centralnej, gdzie jest szczególna obawa zależności energetycznych. 11:40-12:20 Rozwój wydobycia gazu łupkowego w Polsce, Grzegorz Pytel, Ekspert ws. energetycznych Instytutu Sobieskiego Wraz z budową gazociągu Nord Stream i umożliwieniem dostaw rosyjskiego gazu bezpośrednio do Niemiec, rozwinęło się bardzo silne poczucie bezpieczeństwa energetycznego przez polski rząd i opinię publiczną. Począwszy od 2008 roku, zmiany w USA wykazały, że produkcja gazu łupkowego może szybko zmniejszyć zależność od importu tego surowca. Tak szybko jak Polska zdała sobie sprawę z posiadania znacznych złóż gazu łupkowego, położono duży nacisk na rozwój w tym obszarze. Oczekuje się, że Polska stanie się pierwszym europejskim krajem, który rozpocznie wydobycie gazu łupkowego. Czy sprawi to, że Polska stanie się drugą Norwegią? Czy Polska obejmie przywództwo na drodze do zwiększenia niezależności energetycznej Europy? Czy też będą to tylko niespełnione ambicje ze względu na trudności z geologicznym położeniem i regulacjami prawnymi? Czy Polska będzie zmierzać do katastrofy ekologicznej w skutek stosowania metody szczelinowania gazu łupkowego? Prezentacja ta pozwoli kupcom energii na dokonanie własnej oceny sytuacji oraz potencjalnego wpływu na rozwój polskiej produkcji gazu łupkowego. 12:20 12:40 Dyskusja panelowa Podczas dyskusji uczestnicy będą mieli szansę zadać pytanie prelegentom z przedpołudniowej sesji. 12:40-14:00 Przerwa obiadowa 4 5

4 Program Sesja popołudniowa Doświadczenia z kupowania energii w Europie (Centralnej) 14:00-14:30 Najważniejsze tematy zakupu energii, wywiad z Benedictem De Meulemeester, Dyrektorem Zarządzającym E&C Liberalizacja rynku energii nie przynosi dużych oszczędności dzięki twardym negocjacjom, co zakładało wielu kupców energii. Zamiast tego przynosi ekspozycję na zmienne rynki surowców. W celu ochrony swoich firm przed zmiennością na rynkach, profesjonaliści ds. zarządzania zakupami energii powinni opracować i wdrożyć zaawansowane narzędzia do zarządzania ryzykiem i analizy rynku. Kontrakty za energię stały się skomplikowanymi umowami określającymi elastyczne zasady kontraktowania transz i wolumenu. A wraz z rozpoczęciem się kryzysu finansowego negocjacje kontraktów często kończą się dyskusją dotyczącą warunków płatniczych. Profesjonalne zakupy energii zmuszone zajmować się taką zwiększoną złożonością kontraktów, rozwijają się w różnych krajach europejskich w różnym tempie. Benedict De Meulemeester na podstawie doświadczeń w doradztwie przy zakupie energii od Norwegii po Portugalię oraz od Irlandii po Polskę, odpowie na pytania dotyczące obecnych praktyk zakupowych. 14:30-15:15 Paneuropejskie zakupy energii, Kobe Cannaerts, Dyrektor Operacyjny E&C Wiele międzynarodowych firm wprowadza scentralizowane procesy zakupowe, aby szukać oszczędności poprzez synergię, efektywność kosztową, koncentrację zasobów i profesjonalizm. W przypadku zakupów energii możliwości potencjalnych oszczędności poprzez połączenie wolumenów z różnych krajów są ograniczone. Jednak kontrakty gazowe uwzględniające wiele krajów mają istotne korzyści w zakresie elastyczności wolumenów i efektywności procesów zakupu. Nawet w przypadku rynku energii elektrycznej, gdzie wdrażenie kontraków uwzględniających zakłady w różnych krajach jest dużo większym wyzwaniem, paneuropejska lub globalna strategia zakupu energii ma wymierne korzyści w przypadku zarządzania ryzykiem. Opierając się na kilku analizach przypadku, Kobe Cannaerts wprowadzi nas w tajniki paneuropejskich zakupów energii. 15:15-15:40 Przerwa kawowa 15:40-16:30 Kupowanie energii w Polsce i na pozostałych rynkach Europy Centralnej, Bartosz Palusiński, Dyrektor Operacyjny E&C Central Europe W przeszłości, energia elektryczna w Polsce była sprzedawana przez znaczną liczbę lokalnych sprzedawców. Na tak rozdrobnionym rynku konkurencja pojawiła się w wolnym tempie. Mimo to, dzięki notowaniom na giełdzie TGE, polski rynek hurtowy ma teraz dość dobrze funkcjonujący i transparenty wskaźnik cenowy. Dzięki temu uczyniono ważny krok do rozwoju umów zakupu energii elektrycznej, które pozwalają odbiorcom na zarządzanie ryzykiem w tym obszarze. Ostatnia zmiana na polskim rynku gazu zwiększyła konkurencję oraz umożliwia zawieranie bardziej elastycznych umów. Bartosz Palusiński przedstawi strukturę i możliwości polskiego rynku energii. Dokona porównania rynku energii w Polsce do sytuacji w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, gdzie rynki rozwinęły się szybciej i coraz bardziej są zintegrowane z rynkiem Francja-Benelux-Niemcy poprzez EEX, jako dominujący wskaźnik dla energii elektrycznej oraz TTF dla gazu. 16:30-17:15 Analiza Przypadku: Będąc Kupcem Energii na Europę Centralną w międzynarodowej firmie, Tomasz Telega, Corporate Non Production Commodity Buyer w Firmie Faurecia Faurecia to szósta na świecie i trzecia w Europie największa firma z branży automotive pracowników projektuje i produkuje fotele samochodowe, technologie kontroli emisji, systemy wewnętrzne i zewnętrzne w 320 zakładach rozmieszczonych w 34 krajach. Tomasz Telega odpowiada za zakup energii dla zakładów Faurecia w Ameryce Płn. i Europie Centralnej. W swojej prezentacji przedstawi konkretne wyzwania, z którymi zmierzył się wdrażając proces zarządzania energii zdefiniowany na poziomie grupy, w odniesieniu do Europy Centralnej. Jego pozycja w firmie o szerokiej obecności na arenie międzynarodowej umożliwia dobry przegląd możliwości na różnych rynkach. 17:15-17:45 Dyskusja panelowa Podczas dyskusji uczestnicy będą mieli szansę zadać pytanie prelegentom z popołudniowej sesji. 18:00 - Przyjęcie inaugurujące z udziałem Pana Luca Strybol, Attaché Ekonomicznego i Handlowego Flandrii, oprawa muzyczna 6 7

5 THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO. Prelegenci Luc De Leersnyder jeden z założycieli i obecny Prezes Zarządu E&C. Po rozpoczęciu kariery zawodowej w firmach produkcyjnych, Luc pracował jako Konsultant ds. Zasobów Ludzkich. W 2003 roku został Dyrektorem Sprzedaży w firmie usług doradztwa przy zakupie energii, gdzie poznał Benedicta De Meulemeester, z którym w 2005 roku utworzył E&C. Patrick Heather jest niezależnym konsultantem oraz Starszym Pracownikiem Naukowym Oksfordzkiego Instytutu dla Studiów Energetycznych (OIES). Patrick posiada szerokie doświadczenie w zakupie energii dla takich organizacji jak IPE, MeesPierson (Fortis), Powergen (E-On) i BG. W OIES, Patrick opublikował takie materiały jak Europejskie kontynentalne terminale gazowe: czy odpowiadają założonym celom, Lekcje płynące z europejskiego kryzysu gazowego w lutym 2012 czy Ewolucja i funkcjonowanie rynku obrotu gazu w Wielkiej Brytanii. Bartosz Palusiński jest Dyrektorem Operacyjnym w E&C Central Europe. Odpowiada za usługi doradztwa w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Poprzednio pracował jako Regionalny Kierownik ds. Zakupu Energii w Tesco oraz jako Inżynier Projektu w Nestlé. Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu strategii zarządzania ryzykiem i zakupach energii na rynkach gazu i energii elektrycznej w Europie Centralnej. Benedict De Meulemeester jest jednym z założycieli i jednocześnie obecnym Dyrektorem Zarządzającym E&C. Posiada szerokie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii zarządzania ryzykiem jak również negocjacji kontraktów energetycznych na terenie Europy. Jest autorem licznych tekstów na blogu energytics. Aktualnie pracuje nad publikacją zatytułowaną Przemiany na rynku gazu, która ukaże się jesienią 2013 roku. Grzegorz Pytel jest Ekspertem ws. energetycznych Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Jest znanym niezależnym ekspertem w zakresie rozwoju gazu łupkowego i opublikował lub jest cytowany w publikacjach The Economist, Gaz Łupkowy w Europie, The Aspen Review czy Rzeczpospolita. Kobe Cannaerts jest Dyrektorem Operacyjnym E&C. Odpowiada za działania konsultingowe E&C w całej Europie. Posiada bogate doświadczenie we wspieraniu międzynarodowych klientów i jest równocześnie najbardziej doświadczonym konsultantem E&C w zakresie paneuropejskich kontraktów energetycznych. Tomasz Telega jest absolwentem Stosunków Międzynarodowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Dołączył do Faurecia w 2003 roku jako Kupiec w Dziale Zakupów. W latach pracował na stanowisku kupca korporacyjnego w Niemczech, gdzie odpowiadał za zakup energii. Od 2006 roku odpowiada za restrukturyzację Działu Zakupów Nieprodukcyjnych w Faurecia w Polsce. Od 2011 roku odpowiada za zakupy energii na rynkach Europy Centralnej, USA i Kanady. 9

6 Kwestie organizacyjne Termin czwartek, 16 maja 2013 roku, początek o godzinie 9:00 Miejsce Hotel Novotel Warszawa Centrum, Warszawa, ul. Marszałkowska 94/98, Polska, tel.: , fax: , Koszt Brak opłaty za udział, konferencja jak i inauguracja odbywają się na koszt E&C i jej partnerów. Informujemy, że E&C wynegocjowała dla uczestników preferencyjne stawki za pobyt w hotelu. Mogą Państwo dokonać rezerwacji w hotelu Novotel Warszawa Centrum za cenę 398,52 PLN/noc w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem. Przy kursie 4,1505 odpowiada to stawce 96,02 EUR/noc. W trakcie rezerwacji proszę poinformować, że są Państwo uczestnikiem konferencji E&C, aby skorzystać z preferencyjnej stawki. W przypadku jakichkolwiek niedogodności prosimy o kontakt pod numerem Parking Hotel dysponuje parkingiem. Materiały Wszystkie materiały dotyczące konferencji będą dostępne na naszej stronie internetowej, do której login otrzymają Państwo w trakcie konferencji. Język Niektóre prezentacje będą w języku angielskim, niektóre po polsku. Zapewniamy tłumaczenie. Wszystkie materiały będą dostępne w obu językach. Inne informacje Prosimy o kontakt pod numerem (w języku angielskim) lub (w języku polskim) lub mailowo: Firma E&C E&C jest międzynarodową firmą doradczą w zakresie zakupu energii. Oferujemy usługi w zakresie zarządzania danymi, negocjacji, zarządzania ryzykiem, analizy rynku, kontroli wydatków i zarządzania portfolio energetycznym dla średnich i dużych odbiorców przemysłowych w Belgii, Holandii, Luksemburgu, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wspólnie z naszymi partnerami firmą Utilyx i EnergySaving wspieramy klientów w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Włoszech. Wraz z utworzeniem spółki zależnej E&C Central Europe Sp. z.o.o. możemy zaoferować naszym klientom lepszą dostępność oraz wiedzę o lokalnych rynkach energii w Europie Centralnej. Dowiedz się więcej o E&C: Strona internetowa Blog Kanał Youtube THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO. 10

7 Rejestracja Tak, wezmę udział w konferencji Imię i Nazwisko Firma Stanowisko Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych przez E&C na liście uczestników oraz udostępnienie listy pozostałym uczestnikom. Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych na liście uczestników a jedynie na podanie stanowiska i nazwy firmy. Podpis Prosimy o przesłanie: Fax Adres E&C Central Europe Sp. z.o.o. - ul. Górczewska 242/ Warszawa - POLSKA lub E&C bvba Spinnerijkaai Kortrijk BELGIA lub prosimy o na adres: w celu potwierdzenia uczestnictwa. 12

8 Organizację tej konferencji zawdzięczamy firmom:

THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO. WWW.EECC.EU

THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO. WWW.EECC.EU THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO. WWW.EECC.EU 1. Historia Co by było, gdybyśmy utworzyli wysokiej klasy serwis doradczy w dziedzinie zakupu energii? Takie rozważania zimą 2005 roku prowadzili

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. PGNiG 2012

Raport Roczny. PGNiG 2012 Raport Roczny Raport Roczny W poniższym dokumencie stosuje się następujące terminy: lub Spółka dla spółki matki Grupy Kapitałowej, tj. dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Grupa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011 Zrównoważony rozwój w RWE Polska Strategia zrównoważonego rozwoju stanowi integralną część strategii biznesowej RWE Polska. Zarząd RWE Polska zatwierdza kierunek działań strategicznych oraz otrzymuje roczne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7 Eko Marketing Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania Dla województwa zachodniopomorskiego Bogdan Kępka 2010 1 Spis treści Wstęp... 4 1. Analiza rynku IT... 7 1.1. Obraz rynku w skali światowej...

Bardziej szczegółowo

business magazine Po czym poznać, że Twoja firma potrzebuje doradztwa strategicznego Działalność eksportowa motorem rozwoju firmy

business magazine Po czym poznać, że Twoja firma potrzebuje doradztwa strategicznego Działalność eksportowa motorem rozwoju firmy ConQuest 1 business magazine kwartalnik biznesowy wiosna 2014 Po czym poznać, że Twoja firma potrzebuje doradztwa strategicznego Działalność eksportowa motorem rozwoju firmy Rozmowa z ekspertem - polski

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Gazowa (r)ewolucja w polsce

Gazowa (r)ewolucja w polsce Gazowa (r)ewolucja w polsce Materiał opracowany w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii PKN ORLEN SA w oparciu o raport CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Ekonomiczny potencjał produkcji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

V Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2009 Czysta Energia Europy 9 grudnia 2009 r., Muzeum Gazownictwa, Warszawa Raport

V Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2009 Czysta Energia Europy 9 grudnia 2009 r., Muzeum Gazownictwa, Warszawa Raport V Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2009 Czysta Energia Europy 9 grudnia 2009 r., Muzeum Gazownictwa, Warszawa Raport W dniu 9 grudnia 2009 roku w Warszawie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2010 RWE Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa T +48 22 821 41 31 F +48 22 821 33 29 RAPORT 2010 01 SPIS TREŚCI Prezes Zarządu RWE Polska o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk WERSJA KONFERENCYJNA Raport dla EURELECTRIC, ESPU oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Autorzy raportu Janusz Słobosz i Radosław Ziomko,

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering polska EnerGIA magazyn NR 11 (25) listopad 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jarosław Dominiak inwestorzy indywidualni są ważni Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering wydarzenia spis

Bardziej szczegółowo

Bezcenne Wiosenne spotkania CXO

Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław marzec czerwiec 2010 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom?

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? 15.1.2008 C 10/59 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? (2008/C 10/17) Dnia 16 lutego 2007 r. Europejski

Bardziej szczegółowo

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013 MICHAEL PAGE Plan działania w obszarze HR wspólny cel strategiczny, różne priorytety regionalne ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawę gazu do Unii Europejskiej

Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawę gazu do Unii Europejskiej Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawę gazu do Unii Europejskiej Robert Zajdler, Tomasz Hara, Jan Staniłko T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Raport końcowy Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce?

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? 2015-03-05 RAPORT E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Atomowe. porozumienie. Dzień Inwestora Indywidualnego. Tauron awansuje w rankingach. Renesans węgla. Nr 10 (48) Październik 2012

Atomowe. porozumienie. Dzień Inwestora Indywidualnego. Tauron awansuje w rankingach. Renesans węgla. Nr 10 (48) Październik 2012 Nr 10 (48) Październik 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 strategia Dzień Inwestora Indywidualnego wydarzenia Atomowe BIZNES Tauron awansuje w rankingach porozumienie raport Renesans węgla wydarzenia

Bardziej szczegółowo