1. ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Punktu Informacyjnego, to do stosowania będzie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Punktu Informacyjnego, to do stosowania będzie:"

Transkrypt

1 WZP/WIS/U /12 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budŝetu państwa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczy kampanii internetowej Zacznij od Punktu Informacyjnego promującej Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Mazowieckim dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w ramach PO PT. 1. ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Punktu Informacyjnego, to do stosowania będzie: 2. W przypadku małych powierzchni zadruku dopuszczalna będzie poniŝsza wersja minimalna: 1

2 3. ilekroć będzie mowa o formułce to do zastosowania będzie: Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budŝetu państwa. UWAGA! Wytyczne SOPZ odnośnie logotypów mogą ulec zmianie. Nowe zapisy nie wpłyną na zmianę istotnych warunków zamówienia oraz na poziom oferowanych cen. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii internetowej w tym zaprojektowanie i wykonanie warstwy graficznej, broszury informacyjnej oraz gadŝetu. Symbole CPV: Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi prowadzenia kampanii reklamowych, Artykuły informacyjne i promocyjne, Drukowane ksiąŝki, broszury i ulotki. II. ZAŁOśENIA ZAMÓWIENIA: Celem kampanii reklamowej Zacznij od Punktu Informacyjnego jest zwrócenie uwagi, poinformowanie/przypomnienie grupie docelowej - beneficjentom o istnieniu i działalności Sieci PIFE w województwie mazowieckim. Wyodrębnienie komunikatu z szumu medialnego wymaga od nas niestandardowego, specyficznego podejścia do tematu kampanii. Istotą kreacji będzie obrazowe zestawienie wizerunków fikcyjnych osób zakłopotanych, zagubionych w stercie dokumentów, formalności, procedur, pomysłów oraz osób oferujących pomoc super-konsultantów, którzy dzięki swoim kompetencjom i wiedzy wyprowadziły z tego gąszczu dokumentów beneficjenta. Obrazowo tworzymy prosty przekaz: punktem zwrotnym w planach bohatera, elementem otrzymania pomocy jest kontakt z superkonsultantem Sieci PIFE. 2

3 W szeregu kreacji flash oraz video (dopuszczane są animowane formy reklamowe) pokaŝemy osoby pochylone nad skomplikowaną dokumentacją i wnioskami. Wszystkie te osoby będą zadawały sobie to samo pytanie: Od czego mam zacząć? Odpowiedź na powyŝsze pytanie pojawi się przy wizerunku osoby uśmiechniętej, schludnej, profesjonalnej animowanej na tle budynku z logotypem Sieci PIFE Zacznij od Punktu Informacyjnego Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania w kreacji elementów oraz ilustracji utrzymanych w barwnej, zabawnej, konwencji doskonale wpisującej się w idee kampanii oraz metody komunikacji w nowych mediach. III. WYKONAWCA ZOBLIGOWANY JEST DO: Parametry kampanii powinny być zgodne z wynikami najnowszych badań Megapanel PBI Gemius oraz statystykami udostępnianymi przez portale internetowe. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie powinno zostać wykonane w okresie od momentu zawarcia umowy do 7 grudnia 2012 r. w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą. Czas trwania kampanii max 8 tygodni z moŝliwością skrócenia czasu jej trwania przy jednoczesnym zachowaniu intensywności (liczby odsłon) oraz zasięgu po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Serwis informacyjny (2 z 4 wymienionych) (interia.pl, wp.pl, gazeta.pl, onet.pl) - Poprzez reklamę display Double billboard 750x200 zapewnienie odsłon formy reklamowej double billboard z targetowaniem na województwo mazowieckie. Goldenline.pl -Poprzez reklamę display Double billboard 750x200 + linki tekstowe w serwisie goldenline.pl zapewnienie odsłon formy reklamowej double billboard 750x200, target: wśród uŝytkowników z województwa mazowieckiego. Facebook.com 3

4 - Zapewnienie kliknięć uŝytkowników z grupy docelowej w reklamę w serwisie facebook.com. - Uruchomienia, prowadzenia oraz bieŝącej obsługi (moderacja, animacja, kreacja grafik) fanpage nawiązującego do tematyki kampanii oraz aplikacji konkursowej w oparciu o mechanizmy społecznościowe serwisu facebook.com. Przykładowy konkurs moŝe polegać na jak najszybszym ułoŝeniu przez uŝytkownika np. układanki typu puzzle ze statycznego obrazu lub klipu video nawiązującego do kampanii (moŝliwe jest zastosowanie innego mechanizmu konkursowego w aplikacji w ramach załoŝonego budŝetu). Po rozwiązaniu kaŝdy uczestnik w specjalnie przygotowanym formularzu jest zobowiązany podać: imię i nazwisko, dane do kontaktu (telefon lub mail w celu przekazania informacji dotyczących czasu i miejsca odbioru nagrody), z rozwijanej listy miejsce wyboru, w którym chce odebrać nagrodę (Główny Punkt Informacyjny w Warszawie MJWPU, Lokalny Punkt Informacyjny w Ciechanowie, Lokalny Punkt Informacyjny w Ostrołęce, Lokalny Punkt Informacyjny w Płocku, Lokalny Punkt Informacyjny Radomiu, Lokalny Punkt Informacyjny w Siedlcach). Na potrzeby konkursu Wykonawca przygotuje regulamin konkursu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, które zostaną ustalone po podpisaniu umowy. Opis nagrody w ramach konkursu (pendrive co najmniej 8 GB) Lp. Cecha Wymagane parametry 1 Opis Pendrive o pojemności co najmniej 8 GB, pracujący w interfejsie USB 2.0, zgodny równieŝ z wersją 1.1. Współpracujący z systemami: Windows ME/2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OS 10.x i nowszymi, Linuxem 2.6 i nowszymi. Wykonany z gumy w formie bransolety Kolor pendrive: niebieski lub granatowy lub połączenie tych kolorów. Gwarancja minimum na 12 miesięcy. 2 Minimalna treść 1 strona: logo Punktu Informacyjnego, egz. bezpł. + logo nadruku Mazowsze, unii europejskiej 3 Powierzchnia nadruku maksymalna powierzchnia nadruku wynikająca z technologii. Uwaga: nadrukowane elementy muszą być czytelne, wyraźne i trwałe 4 Kolor nadruku/technologia nadruku jednostronnie: 1 kolor, tampondruk lub grawerunek laserowy. Uwaga: technologia, powierzchnia nadruku oraz przedmiot powinny być tak dobrane, aby nadruk był czytelny, wyraźny i trwały. 5 Projekt Przygotowanie wizualizacji do akceptacji 4

5 6 Dostawa do siedziby MJWPU ul. Jagiellońska 74, Warszawa 7 Pakowanie KaŜdy pendrive pakowany pojedynczo a następnie pakowanie w karton zbiorczy, zaopatrzony w etykietę z nazwą przedmiotu, ilością, rokiem produkcji oraz dopiskiem konkurs. 8 Ilość 700 sztuk 9 Przykład graficzny *Uwaga: zamieszczone powyŝej zdjęcie jest jedynie przykładem graficznym i nie stanowi obligatoryjnego wzoru. Landing page kampanii - Projekt, przygotowania, uruchomienia oraz hostingu strony landing page kampanii reklamowej Zacznij od punktu informacyjnego! Strona będzie promowała samą instytucję PIFE oraz 3 sposoby kontaktu z PIFE podział na kanały kontaktu (telefon, mail, kontakt osobisty), strona będzie zawierała interaktwyną mapę PIFE w województwie mazowieckim, dane kontaktowe oraz odnośnik do strony (funpage). - Kreacja max 10 animowanych form reklamowych w technologii flash wg zaakceptowanego projektu głównego w tym: billboard 750x100 pixeli, doublebillboard 750x200 pixeli, banner 900x50 pixeli, rectangle 300x250, rectangle 220x220. IV. KREACJA Kreacja dla wszystkich niŝej wymienionych elementów będzie spójna i odpowiadała tematyce akcji zgodnie z jej załoŝeniami: - przygotowanie Double bilboard 750x200 i landing page, - przygotowanie banneru o wymiarach 217x98x24 BPP, - przygotowanie funpage na facebook, - ulotka informacyjna A5 czterostronicowa. V. RAPOTROWANIE Wykonawca jest zobowiązany do: - przygotowania raportu końcowego zawierającego zbiorcze dane z całego okresu trwania akcji, 5

6 Minimalne wymagania raportu końcowego dotyczą osiągniętych wskaźników efektywności kampanii takich jak: całkowity zasięg całej kampanii, liczbę odsłon dla poszczególnych działań, serwisów. Raport naleŝy przedstawić w formie pisemnej i elektronicznej najpóźniej do 7 grudnia 2012 r. VI. HOSTING Obejmuje okres od momentu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego potwierdzającego wykonanie, wdroŝenie i uruchomienie kampanii do dnia jej zakończenia. 1. Usługę dostępną na publicznym adresie IP 2. Zabezpieczenie serwera poprzez środki ochrony fizycznej i logicznej w tym: -ochronę przed nieautoryzowanym i nieuprawnionym dostępem do serwera, - ochronę przed wirusami, robakami internetowymi i innymi formami ataku, - stosowanie silnych haseł dostępu, - moŝliwość stosowania połączeń szyfrowanych, - fizyczną ochronę serwera przed nieuprawnionym dostępem osób z zewnątrz. VII. WYMAGANIA GWARANCYJNE 1. Wykonawca zagwarantuje dostępność kampanii na poziomie co najmniej 99% w całym okresie hostingowym. 2. Wykonawca musi podjąć naprawę awarii uniemoŝliwiającej prawidłowe działanie narzędzi wykorzystywanych w kampanii gdy portale nie publikują prawidłowo umieszczanych treści, grafik, źle działają poszczególne elementy, zawiera wirusy spyware y, trojany, zawiera inne błędy utrudniające odczytanie stron najpóźniej w ciągu godziny w dniu roboczym i w ciągu 6 godzin w dniu wolnym od pracy, licząc od skutecznego poinformowania o awarii (faks, potwierdzenie otrzymania poczty elektronicznej, pisemnego zgłoszenia) i usunąć awarię w ciągu 12 godzin. 3. Wykonawca musi podjąć naprawę awarii uniemoŝliwiającej prawidłowe działanie narzędzi wykorzystywanych w kampanii dla pozostałych awarii oraz wykrytych błędów nie wymienionych w pkt. 2 w ciągu 72 godzin, przy czym Wykonawca opracuje w ciągu 24 godzin tymczasowe rozwiązanie zapewniające realizację danej funkcjonalności. VIII. BROSZURA INFORMACYJNA 6

7 Uzupełnieniem kampanii internetowej będzie broszura informacyjna, do której wkład merytoryczny przygotuje Zamawiający w ustalonym z Wykonawcą terminie, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do opracowania graficznego, druku i dostawy broszur informacyjnych promujących Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Mazowieckim dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w ramach PO PT na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych. Grafika i opracowanie broszury ma być spójne z załoŝeniami i kreacją pozostałych elementów kampanii. IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, DRUK I DOSTAWĘ BROSZUR INFORMACYJNYCH Lp. Cecha Wymagane parametry 1 Liczba stron 4 2 Wymiary A5 (148x210mm) pionowo 3 Kolor CMYK, okładka, środek Nakład 4000 szt. 5 Nadruk Treść nadruku: - okładki - projekt, a w nim wkomponowane wg zasad stosowania znaku Punkt Informacyjny logo Punktu Informacyjnego i hasło, formułka; egz. bezpł., oraz zdjęcia z uregulowanym prawem własności, - środki - treść zgodnie z materiałem przekazanym przez zamawiającego, zdjęcia, wykresy. 6 Materiał Papier ekologiczny obustronnie powlekany: okładka min. 150g, środki min. 120g Uszlachetnienia: okładka folia matowa 1+0, lakier wybiórczy Ilustracja graficzna 8 Projekt/studio DTP/druk Po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawia projekty layoutu do wyboru: min. 3 róŝne projekty całej broszury Elementy ilustracyjne będą stanowić max. 30% objętości. Projekt autorski - skład - minimum trzykrotna korekta Wykonawcy - naniesienie ew. korekt Zamawiającego - redakcja tekstów stylistyczna i techniczna, - 1 proof wybiórczy UGRA FOGRA B2 do akceptu (materiał ustalony z Zamawiającym) wraz ze złoŝoną impozycją kolorową; - druk z blach CTP 9 Pakowanie i dostawa 10 Dostawa do siedziby MJWPU ul. Jagiellońska 74, Warszawa Pakowanie po 100 sztuk z opisem w formie białej kartki przyklejonej stabilnie do kaŝdego opakowania, 7

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz promocja portalu internetowego o tematyce kulturalnej Zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 września 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 września 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1204/09 WYROK z dnia 24 września 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Kuciak Emil Kuriata Luiza Łamejko Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POKL.03.01.02-00-001/12,

POKL.03.01.02-00-001/12, Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 22.04.2014.ZK.ORE_II dotyczące przygotowania i realizacji kursów e-learning w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą

Bardziej szczegółowo