SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ 1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ 1)"

Transkrypt

1 dla rozwoju Mazowsza PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych kalendarzy i kartek świątecznych. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych kalendarzy na rok 2013 oraz kartek świątecznych (RPO WM) realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych. Każdy projekt materiału promocyjnego musi być dostosowany do formy/założenia/przeznaczenia wyodrębnionego szczegółowo w specyfikacji. II. WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH I WYKONANIE 1.1 Projekt kalendarzy Projekt kalendarzy Zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie zdjęć/ilustracji przekazanych przez Zamawiającego (od kilku do kilkudziesięciu fotografii). Zdjęcia i ilustracje będą przedstawiać obiekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach RPO WM (np. mosty, drogi, budynki) i/lub prezentować będą działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez MJWPU. Po zawarciu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i przedstawienia minimum trzech różnych linii graficznych (layout ów) każdego z kalendarzy. Zaprojektowane linie graficzne mogą zawierać połączenie różnych technik, elementów, rozwiązań graficznych, np. zdjęcia i/lub grafiki i/lub rysunki. Wybrany layout będzie podlegał modyfikacjom aż do uzyskania ostatecznej akceptacji ze strony Zamawiającego. Na tej podstawie Wykonawca dokona adaptacji layoutu głównego i dostosuje projekt do formy i przeznaczenia pozostałych kalendarzy. Każdy z projektów musi być wykonany zgodnie z zaakceptowaną wcześniej linią graficzną oraz uzyskać musi akceptację Zamawiającego, która będzie warunkiem do rozpoczęcia produkcji. 1

2 1.2 Projekt kartek świątecznych Projekt kartek świątecznych Zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie materiałów własnych Wykonawcy np. zdjęcia, rysunki, grafiki świąteczne, zimowe, symbole związane ze świętami etc. Po zawarciu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i przedstawienia minimum trzech różnych projektów kartek świątecznych oraz minimum trzech wersji życzeń świątecznych. Projekt może stanowić połączenie różnych technik/ elementów/ rozwiązań graficznych, np. zdjęcia i/lub grafiki i/lub rysunki. Wybrany projekt będzie podlegał modyfikacjom aż do uzyskania ostatecznej akceptacji ze strony Zamawiającego, która będzie warunkiem do rozpoczęcia produkcji. 1.3 UWAGA! Projekt kartek świątecznych oraz kalendarzy musi być autorski, wyjątek stanowią jedynie kalendarze w oprawie z ekoskóry. Wszystkie kalendarze powinny posiadać spójną linię graficzną, dostosowaną do formy/ rozmiaru/ przeznaczenia każdego z kalendarzy. Wstępny pomysł graficzny to przedstawienie przez Wykonawcę projektów realizowanych/ zrealizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach RPO WM (np. projekty o charakterze industrialnym). Założenia w SOPZ są minimalne. Dostarczone przez Wykonawcę materiały promocyjne muszą być wysokiej jakości: trwałe, estetyczne i funkcjonalne. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prac objętych zamówieniem w terminie od dnia zawarcia umowy nie później niż do dnia 17 grudnia 2012 r. Po zawarciu umowy Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego wstępny harmonogram prac, sporządzony przez Wykonawcę z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego. 3. WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA NAZW I NADRUKÓW 3.1 Ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo RPO WM, to do stosowania będzie: 2

3 3.2 W przypadku małych powierzchni zadruku dopuszczalna będzie poniższa wersja minimalna: lub 3.3 Ilekroć będzie mowa o formułce to do zastosowania będzie: Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego ; 3.4 Ilekroć będzie mowa o haśle to do umieszczenia na materiale będzie: dla rozwoju Mazowsza ; 3.5 Ilekroć będzie mowa o egz. bezpł. to do umieszczenia na materiale będzie: egzemplarz bezpłatny, opcjonalnie wersje skrócone: egz. bezpłatny, bądź egz. bezpł. ; 3.6 Ilekroć będzie mowa o www to do umieszczenia na materiale będzie: ; 3.7 UWAGA! Wytyczne odnośnie logotypów oraz informacji zamieszczonych na materiałach promocyjnych mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany w zapisach nie będą miały wpływu na zmianę istotnych warunków zamówienia oraz na poziom oferowanych cen. 4. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTAW 4.1 Wszystkie materiały muszą mieć uregulowane kwestie majątkowych praw autorskich, które będą przekazane Zamawiający bez ograniczeń. 4.2 Pakowanie winno być wykonane w taki sposób, aby maksymalnie zabezpieczyć materiały promocyjne przed ich ewentualnym zniszczeniem. Wykonawca winien zastosować pakowanie adekwatne do materiału promocyjnego oraz środka transportu np. zabezpieczenie przez osobne 3

4 opakowanie, przegródki, wypełniacze itp. Towar uszkodzony lub z wadami zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt do ponownego wykonania. Każda paczka z materiałami promocyjnymi dostarczona do Zamawiającego powinna być zapakowana opcjonalnie: w szary papier, karton lub pudełko oraz oklejona taśmą. Musi również posiadać etykietę z opisem nazwą materiału promocyjnego, ilością w paczce oraz rokiem produkcji. Niewłaściwie oznakowane paczki nie zostaną przyjęte i będą podlegały zwrotowi towaru na koszt Wykonawcy. 4.3 Wykonawca zaproponuje sposób pakowania materiałów promocyjnych (ilość w paczce zbiorczej), natomiast Zamawiający potwierdzi ostatecznie jego prawidłowość. Paczki zbiorcze nie mogą być cięższe niż 10 kg. 4.4 Założenia dotyczące pakowania mogą ulec zmianie. Na temat wszelkich zmian Wykonawca zostanie powiadomiony przed dokonaniem dostawy. 4.5 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę i rozładunek materiałów promocyjnych w siedzibie Zamawiającego znajdującej się przy ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie (03-301) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4.6 W przypadku, gdy Zamawiający podczas weryfikacji jakościowej oraz ilościowej stwierdzi wady w dostarczonym przedmiocie, w co najmniej 20% otwartej paczki, całość towaru zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca na własny koszt odbierze wadliwy towar, uzupełni braki i dostarczy całość towaru wolnego od wad ponownie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4.7 W przypadku stwierdzenia usterek, w tym błędów w logotypach i zamieszczonych treściach, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt odebrać wadliwe materiały i dostarczyć nowe wolne od wad. 4.8 Oznakowanie logotypami (nadruk, grawerowanie itp. techniki oznakowania) winno być dostosowane do materiału na jakim będzie wykonane i musi spełniać warunek: czytelności, nieścieralności oraz trwałości w połączeniu z materiałem promocyjnym. 4.9 Każdy projekt materiału promocyjnego musi być przekazany Zamawiającemu w plikach otwartych i w plikach pdf na nośniku CD i/lub DVD w terminie nie później niż 7 dni od dnia dostarczenia wszystkich prawidłowo wykonanych materiałów promocyjnych. 5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5.1 Kalendarzyki listkowe 1 OPIS Kalendarzyk listkowy kalendarz z zaokrąglonymi rogami; uszlachetnienia: obustronnie folia matowa 1+1, dwustronnie lakier UV wybiórczo 1+1; projekt autorski z użyciem zdjęć i/lub grafik i/lub rysunków dotyczących programu RPO WM; kalendarium z zaznaczeniem świąt; wykrojnik, sztancowanie. Projekt/studio DTP/3x korekta/proof w standardzie UGRA FOGRA do akceptacji z całości. w celu archiwizacji; 4

5 2 MATERIAŁ papier: kreda matowa 350 g/m 2, uszlachetnienia: obustronnie folia matowa 1+1, dwustronnie lakier UV wybiórczo WYMIARY MINIMALNE 85 mm x wysokość 55 mm, zaokrąglone rogi 4 MINIMALNA obligatoryjna treść nadruku: logo RPO WM, hasło, adres, formułka; czytelna prezentacja logotypów 5 KOLOR / TECHNOLOGIA 4+4, CMYK 6 PROJEKT przygotowanie minimum 3 projektów graficznych 8 PAKOWANIE Banderolowanie po 100 szt.; dodatkowo pakowanie w kartony zbiorcze z etykietą zawierającą opis tj. nazwę przedmiotu, ilość oraz rok produkcji. 9 ILOŚĆ 5000 szt. 5.2 Kalendarze plakatowe B2 wraz z tubami 1 OPIS Kalendarz plakatowy B2 wraz z tubą projekt autorski z użyciem zdjęć i/lub grafik i/lub rysunków dotyczących programu RPO WM; kalendarium z zaznaczeniem świąt; dwie kolorowe listwy (po krótszym boku) z zawieszką kolor dopasowany do projektu; konfekcjonowanie kalendarzy w tuby. Projekt do akceptacji ostateczna wersja projektu w formie proof a w standardzie UGRA FOGRA; 3 x korekta. w celu archiwizacji, proof w standardzie UGRA FOGRA do akceptacji z całości. 2 MATERIAŁ papier: kreda matowa 250 g/m 2, uszlachetnienia: lakier błyszczący punktowy 1+0, listwy (po krótszym boku): kolorowe, metalowe z zawieszką 3 WYMIARY B2 (minimum 480 x 680 mm po obcięciu) 4 MINIMALNA 5 KOLOR / TECHNOLOGIA obligatoryjna treść nadruku: logo RPO WM, hasło, adres www, formułka; czytelna prezentacja logotypów 4+0, CMYK 6 PROJEKT przygotowanie minimum 3 projektów graficznych 8 PAKOWANIE 500 szt. kalendarzy zapakowanych w tubę z plastikowymi kapslami zamykającymi (1 szt. w tubie); pozostałe 500 szt. kalendarzy zapakowane w tzw. bezpieczne paczki. opakowanie powinno chronić kalendarze przed zgnieceniem i zniszczeniem (szczególne zabezpieczenie rogów). 9 ILOŚĆ kalendarze: 1000 szt., tuby: 500 szt. 5.3 Kalendarze trójdzielne z kopertą 1 OPIS Kalendarz trójdzielny z kopertą projekt autorski z użyciem zdjęć i/lub grafik i/lub rysunków 5

6 dotyczących programu RPO WM; otwór/zawieszka służąca do powieszenia kalendarza na ścianie; okienko na folii do zaznaczania bieżącego dnia; kalendarium w co najmniej 2 językach (polski, angielski), zaznaczenie: świąt, imienin, numerów tygodni w roku; Trzy kalendaria kalendarium środkowe musi się wyróżniać od kalendarium poprzedzającego i następnego; główka kaszerowana na tekturę (główka wypukła), plecki przyklejone do główki; biała koperta z paskiem klejącym; konfekcjonowanie kalendarzy do kopert. 3x korekta dostarczona do Zamawiającego w formie papierowej w celu archiwizacji, proof w standardzie UGRA FOGRA do akceptacji z części graficznej oraz części kalendarium 4 strony. 2 MATERIAŁ główka: kaszerowana na tekturę (główka wypukła), papier karton min. 300 g/m 2, uszlachetnienia folia matowa 1+0 oraz lakier wybiórczy UV 1+0; plecki: papier tektura jednostronnie kredowana biała 350 g/m 2, bigowanie x 3 po złożeniu główka kalendarza znajduje się na wierzchu; kalendarium: papier offset minimum 80 g/m 2, 12 kartek x 3 komplety + tekturowa podkładka pod każdym kalendarium, kalendaria przyklejane do plecków; inne: opaska z przesuwanym okienkiem (folia, gumka) do zaznaczania bieżącego dnia; koperta: karton jednostronnie powlekany, gramatura nie mniej niż 200 g/m 2. 3 WYMIARY główka: szerokość min. 310 do max. 340 mm, wysokość min. 200 do max. 230 mm; plecki: 3x format główki; kalendarium: szerokość min. 295 do max. 310 mm, wysokość 155 min. do max. 170 mm 4 MINIMALNA 5 KOLOR / TECHNOLOGIA obligatoryjna treść nadruku: logo RPO WM, hasło, adres www, formułka; czytelna prezentacja logotypów. główka i plecki: CMYK, 4+0; kalendaria: minimum 2 kolory pantone, przy czym środkowe kalendarium zróżnicowane w stosunku do pozostałych; koperta: bez zadruku. 6 PROJEKT przygotowanie minimum 3 projektów graficznych 8 PAKOWANIE Każdy kalendarz zapakowany w białą kopertę z paskiem klejącym koperty pozostają niezaklejone; dodatkowo pakowanie w kartony zbiorcze z etykietą zawierającą opis tj. nazwę przedmiotu, ilość oraz rok produkcji. koperta powinna być usztywniona, odporna na rozdarcia oraz powinna chronić kalendarz przed zgnieceniem i zniszczeniem. 9 ILOŚĆ kalendarze 1000 szt. + koperty 1000 szt. 5.4 Kalendarze zamocowane na twardej podstawie z kartkami samoprzylepnymi i znacznikami 1 OPIS Kalendarzy zamocowany na twardej podstawie z kartkami samoprzylepnymi i znacznikami kalendarz w formie oprawy twardej, składającej się z 3 części po złożeniu ścianek powstaje trójkąt o długiej podstawie. Na pionowej ściance znajduje się kalendarz, natomiast do podstawy 6

7 2 MINIMALNA przymocowane są karteczki samoprzylepne w dwóch formatach oraz kolorowe znaczniki w pięciu kolorach. Okładka: wykonana jak w przy twardej oprawie z wyklejką, folia matowa 1+1 oraz lakier wybiórczy błyszczący 1+0, format minimum: 210 x 190 x 110 mm do indywidualnego zadruku: okładka kolor 4+0 CMYK, wyklejka kolor 4+0 CMYK. Kalendarz: 3 miesiące na jednej stronie miesiąc główny duży, miesiąc poprzedzający niewielki oraz miesiąc kolejny niewielki, objętość: minimum 12 kartek, kalendarium w min. 2 językach polskim i angielskim, zaznaczone imieniny oraz święta, format minimum: 205 x 100 mm, zadruk: 4+0 CMYK. Znaczniki: samoprzylepne, minimum 5 kolorów x 20 szt., minimalny format 10 x 40 mm. Bloczki: kartki samoprzylepne, dwa formaty: minimum 100 x 75 mm oraz minimum 50 x 75 mm, objętość kartek w bloczkach: minimum po 50 szt. zadruk: 4+0 CMYK. Projekt/studio DTP/3x korekta/proof w standardzie UGRA FOGRA do akceptacji ze stron w pełnym kolorze. w celu archiwizacji. projekt autorski z użyciem zdjęć i/lub grafik i/lub rysunków dotyczących programu RPO WM; minimalna obligatoryjna treść nadruku: logo RPO WM, hasło, adres www, formułka, hasło logotypy oraz wszystkie elementy nadrukowane powinny być czytelne, wyraźne i trwałe. maksymalna powierzchnia zadruku wynikająca z możliwości technologicznych 3 POWIERZCHNIA 4 PROJEKT przygotowanie minimum 3 projektów graficznych 5 TRANSPORT do siedziby Zamawiającego ul. Jagiellońska 74 w Warszawie 6 PAKOWANIE pakowanie w kartony zbiorcze z etykietą zawierającą opis tj. nazwę przedmiotu, ilość oraz rok produkcji. 7 ILOŚĆ 1000 szt. 8 PRZYKŁAD GRAFICZNY* * zamieszczone powyżej zdjęcie jest jedynie przykładem graficznym i nie stanowi obligatoryjnego wzoru. 7

8 5.5 Kalendarze A5 w oprawie z ekoskóry 1 OPIS Kalendarz książkowy A5 w oprawie z ekoskóry oprawa twarda wykonana z ekoskóry z przeszyciami, kolorystyka i oprawa do ustalenia z Zamawiającym Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego, tłoczenie na I i IV okładce, tasiemka, wkładka: dwustronna kartka np. przed kalendarzem (np. z tekstem dotyczącym programu RPO WM, prezentacją projektów promocyjnych itd.), kalendarium: układ: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce) druk min. dwukolorowy (kolorystyka dobrana do projektu), papier biały lub chamois offset min. 70 g/m 2, kalendarium w minimum w dwóch językach: polskim i angielskim, zaznaczone święta, imieniny, numeracja dni tygodnia, miejsce na ważne kontakty/skorowidz teleadresowy, skrócone kalendarium całoroczne, bogata cześć informacyjna np. numery kierunkowe, ważne telefony etc. (min. 10 stron), registry (12 miesięcy), wykończenie perforacja narożników, blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka (kolor do ustalenia z Zamawiającym). Projekt do akceptacji ostateczna wersja projektu w formie proof a w standardzie UGRA FOGRA. Proof wykonany z projektu graficznego tj. wyklejki, wkładki. 3 x korekta. w celu archiwizacji. 2 MATERIAŁ okładka: ekoskóra; wyklejki: papier offset min. 120 g/m 2 ; środki: papier offset min. 70 g/m 2 ; wkładka: papier kreda matowa min. 150 g/m 2 3 WYMIARY Format okładki: A5 (minimum 148 x 210 mm) Format środka: A5 (minimum 142 x 203 mm) 4 MINIMALNA obligatoryjna treść nadruku: logo RPO WM, hasło, formułka; czytelna prezentacja logotypów 5 KOLOR / TECHNOLOGIA okładka: tłoczenie na I i IV okładce; środki: 2+2, pantone dobrane kolorystycznie do projektu; wkładka reklamowa: 4+4, CMYK wyklejka okładek: PROJEKT przygotowanie minimum 3 projektów graficznych 8 PAKOWANIE pakowanie w kartony zbiorcze po max 20 szt. z etykietą zawierającą opis tj. nazwę przedmiotu oraz ilość i rok produkcji. 9 ILOŚĆ 1000 szt. 8

9 5.6 kalendarze A4 w oprawie z ekoskóry 1 OPIS Kalendarz książkowy A4 w oprawie z ekoskóry Elegancka oprawa twarda imitująca skórę naturalną z przeszyciami, kolorystyka i oprawa do ustalenia z Zamawiającym Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego, tłoczenie na I i IV okładce, tasiemka, wkładka: dwustronna kartka np. przed kalendarzem (np. z tekstem dotyczącym programu RPO WM, prezentacją projektów promocyjnych itd.), złocenie lub srebrzenie boków (grzbiety kartek), kalendarium: układ: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce) druk min. dwukolorowy (kolorystyka dobrana do projektu), papier biały lub chamois offset min. 100 g/m 2, kalendarium w minimum w dwóch językach: polskim i angielskim, zaznaczone święta, imieniny, numeracja dni tygodnia, miejsce na ważne kontakty/skorowidz teleadresowy, skrócone kalendarium całoroczne, bogata cześć informacyjna np. numery kierunkowe, ważne telefony etc. (min. 10 stron), registry (12 miesięcy), wykończenie perforacja narożników, blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka (kolor do ustalenia). Projekt do akceptacji ostateczna wersja projektu w formie proof a w standardzie UGRA FOGRA. Proof wykonany z projektu graficznego tj. wyklejki, wkładki. 3 x korekta. w celu archiwizacji; 2 MATERIAŁ okładka: ekoskóra wysokiej jakości z przeszyciami imitująca skórę naturalną; wyklejki: papier offset min. 140 g/m 2 ; środki: papier offset biały lub chamois min. 100 g/m 2 ; wkładka: papier kreda matowa min. 150 g/m 2 3 WYMIARY Format okładki: A4 (minimum 210 x 270 mm) Format środka: A5 (minimum 207 x 260 mm) 4 MINIMALNA obligatoryjna treść nadruku: logo RPO WM, hasło, formułka; 5 KOLOR / TECHNOLOGIA czytelna prezentacja logotypów okładka: tłoczenie na I i IV okładce; środki: minimum 2+2, pantone dobrane kolorystycznie do projektu; wkładka reklamowa: 4+4, CMYK wyklejka okładek: PROJEKT przygotowanie minimum 3 projektów graficznych 8 PAKOWANIE pakowanie w kartony zbiorcze po max 20 szt. z etykietą zawierającą opis tj. nazwę przedmiotu oraz ilość i rok produkcji. 9 ILOŚĆ 500 szt. 9

10 5.7 Kartki świąteczne z kopertą 1 OPIS Kartka świąteczna z kopertą Projekt kartki opracowany zostanie z materiałów Wykonawcy (np. zdjęcia/rysunki/grafiki świąteczne, zimowe, symbole związane ze świętami etc.), które mają uregulowane majątkowe prawa autorskie; w komplecie koperta ozdobna, samoprzylepna wzór musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Projekt/studio DTP/3x korekta/proof w standardzie UGRA FOGRA do akceptacji z całej kartki. w celu archiwizacji; Projekt kartki z użyciem zdjęć/ rysunków dotyczących programu RPO WM. Uregulowane majątkowe prawa autorskie przechodzące bez ograniczeń na MJWPU możliwość wykorzystania rysunków/ zdjęć w przyszłości do innych działań promocyjnych. 2 MATERIAŁ papier kartki: kreda matowa minimum 250 g/m 2, papier koperty: ozdobny do akceptacji Zamawiającego, minimum 100 g/m 2 (kolorystyka papieru ozdobnego pasująca do projektu kartki); uszlachetnienia kartki: folia matowa 1+0, lakier UV błyszczący wybiórczo WYMIARY kartka: 290 x 145 mm format po rozłożeniu, 1x bigowany do formatu 145 x 145 mm; koperta: dopasowana do formatu kartki 4 MINIMALNA 5 KOLOR / TECHNOLOGIA obligatoryjna treść nadruku: logo RPO WM, hasło, adres formułka; czytelna prezentacja logotypów kartka: 4+4, CMYK, koperta: bez zadruku. 6 PROJEKT przygotowanie minimum 3 projektów graficznych do wyboru Zamawiającego; przygotowanie minimum 3 wersji życzeń świątecznych do wyboru Zamawiającego. 8 PAKOWANIE Koperty oraz kartki pakowane osobno w kartony zbiorcze z etykietą zawierającą opis tj. nazwę przedmiotu, ilość oraz rok produkcji. 9 ILOŚĆ kartki: 1000 szt.; koperty: 1000 szt. 10

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla Mazowieckiej Jednostki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dotyczący wykonania i dostawy materiałów promocyjnych kalendarzy na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promujących Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Mazowieckim dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w ramach PO PT.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok

Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok Kalendarz dzienny 503 D A5 o wymiarach 145 x 205 mm* w ilości 140 szt.: ilość stron: min. 364, kalendarium (nazwy dni i miesięcy) w 5 językach: polski,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kalendarz wieloplakatowy na rok 2015 Nakład: 400 sztuk Ilość plansz: 13 z okładką a) format: szerokość 500 mm x 700 mm (+/- 10 mm). b) nadruk: pełen

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką) Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych Płocka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 1. KALENDARZ DZIENNY 213 szt. rozmiar: 145 x 205 mm (+/-2 mm), papier: chamois lub równoważny pod względem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2)

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część A

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część A dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Wykonanie i dostarczenie kalendarzy promocyjnych na 2014 rok w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! Czas realizacji: 1-3 dni robocze w zależności od nakładu K04 K05

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! Czas realizacji: 1-3 dni robocze w zależności od nakładu K04 K05 DRUK CYFROWY [ kalendarzyki ] listkowe PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! K01 format 85x55 mm druk kolorowy dwustronny papier: kreda 350 g zaokrąglone narożniki opcjonalnie: folia błysk lub mat dwustronnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Usługa druku wydawnictw: broszur i podręcznika dla wnioskodawców oraz innych materiałów

Bardziej szczegółowo

Zał.1 Opis kalendarzy. A. Kalendarz książkowy A4 (500 szt.) RPO WiM

Zał.1 Opis kalendarzy. A. Kalendarz książkowy A4 (500 szt.) RPO WiM Zał.1 Opis kalendarzy A. Kalendarz książkowy A4 (500 szt.) RPO WiM Blok kalendarium: wymiary: 210 x 260 mm, papier: chamois, tydzień na dwóch stronach 6 kolumn (sobota i niedziela w jednej kolumnie), granatowo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dotyczący wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! format po złożeniu 220x155 mm. podstawa karton 250 g. (czarny, czerwony) K05. spirala biała

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! format po złożeniu 220x155 mm. podstawa karton 250 g. (czarny, czerwony) K05. spirala biała 201 5 DRUK CYFROWY [ kalendarzyki ] listkowe PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! K01 format 85x55 mm druk kolorowy dwustronny papier: kreda 350 g zaokrąglone narożniki opcjonalnie: folia błysk lub mat

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Opis przedmiotu zamówienia kalendarze DOA-IV.272.58.2011 Załącznik do SIWZ dot. Części III Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi / KSOW LP. Kalendarze Przykładowe zdjęcie LICZBA SZTUK 1. Wykonanie kalendarza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZP/WIS/D-332-26/12 Załącznik nr 2B do SIWZ dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Koszty przygotowania matrycy do tłoczenia (do 36cm 2) i ustawienia maszyny - jednorazowo 100 zł netto Tłoczenie na okładce... 1,00 zł netto/ szt.

Koszty przygotowania matrycy do tłoczenia (do 36cm 2) i ustawienia maszyny - jednorazowo 100 zł netto Tłoczenie na okładce... 1,00 zł netto/ szt. Format A5 145 mm x 05 mm objętość: 368 stron papier: offset biały 70 g/m kolor tasiemki: burgund 4 języki (pol., ang., niem., ros.) jeden dzień na stronie (z wyjątkiem sobót i niedziel) druk dwukolorowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 na wykonanie, skompletowanie i dostarczenie na adresy wskazane przez Zamawiającego kalendarzy plakatowych, kalendarzy trójdzielnych

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E WO-ZP.2320.31.2015 Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych NA D O S T A W Ę K A L E N D A R

Bardziej szczegółowo

OFERTA KALENDARZE 2016

OFERTA KALENDARZE 2016 OFERTA 2016 Pragniemy zaproponować Państwu wysokiej jakości kalendarze reklamowe - w różnych wielkościach (jednodzielne, trójdzielne, plakatowe, wieloplanszowe, planery, biurkowe, listkowe) oraz szeroki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. I.

Bardziej szczegółowo

OFERTA KALENDARZE 2015

OFERTA KALENDARZE 2015 OFERTA 2015 Pragniemy zaproponować Państwu wysokiej jakości kalendarze reklamowe - w różnych wielkościach (jednodzielne, trójdzielne, plakatowe, wieloplanszowe, planery, biurkowe, listkowe) oraz szeroki

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE FIRMOWE TRÓJDZIELNE niskie nakłady min 5szt

KALENDARZE FIRMOWE TRÓJDZIELNE niskie nakłady min 5szt KALENDARZE KALENDARZE FIRMOWE TRÓJDZIELNE niskie nakłady min 5szt wymiar całkowity szer.310mm długość 830mm opaska z przesuwnym okienkiem Główka kalendarza wypukła: *pełen kolor z projektem indywidualnym

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.272.85.2015.MON Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OP-IV.272.272.85.2015.MON Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OP-IV.272.272.85.2015.MON Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie i druk kalendarzy na 2016 rok w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Nr referencyjny: PRO-MAT/2015/TK Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Schavemaker Invest Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

Kalendarze trójdzielne

Kalendarze trójdzielne KALENDARZE 2013 Kalendarze trójdzielne Płaski Format kalendarza - 310x680mm Plecki w neutralnym szarym kolorze Główka reklamowa: Format - 310x200mm Płaski Plus Format kalendarza - 310x755mm Plecki w neutralnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZP/WIS/D -335-88/10 Załącznik nr 2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji Załącznik nr 1 do zaproszenia 1. Teczka z gumką Teczka z gumką teczka na dokumenty A4 2 bigowa grzbiet 5mm 3 skrzydła teczka z nacięciem na wizytówkę wg projektu Zamawiającego kolory: CMYK+folia mat+lakieruv

Bardziej szczegółowo

Trójdzielne. Plakatowe. Spiralowane. EKO Jednoplanszowe. Parafialne 16 str. Podkłady na biurko. Biurkowe STANDARD

Trójdzielne. Plakatowe. Spiralowane. EKO Jednoplanszowe. Parafialne 16 str. Podkłady na biurko. Biurkowe STANDARD Trójdzielne Czterodzielne Jednodzielne 3 15 ekonomiczny 1 2 Plakatowe 3 4 LUX-1 20 LUX-2 do notowania MAX STANDARD MAX 29 Spiralowane EKO Jednoplanszowe 38 37 Parafialne 16 str. 45 Podkłady na biurko 43

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Usługę druku

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Usługę druku Numer sprawy OA-3331 24/09 ZMIENIONY Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Usługę druku I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY PO KL Parametry

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część C

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część C Dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do SIWZ. Województwo Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34 OFERTA CENOWA

Formularz nr 1 do SIWZ. Województwo Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34 OFERTA CENOWA Formularz nr 1 do SIWZ Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy Województwo Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34 OFERTA CENOWA W odpowiedzi na ogłoszenie o rozpoczęciu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Ogłoszenia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania oraz wykonania druku czterech wydań biuletynu Lubelski Informator

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia kalendarze

Opis przedmiotu zamówienia kalendarze Załącznik nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I DOA.IV- 33210-12 /10 Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi / KSOW Opis przedmiotu zamówienia kalendarze LP. Kalendarze Przykładowe zdjęcie LICZBA SZTUK 1. Wykonanie kalendarza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr../.. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie graficzne i wydanie kalendarzy na rok 2016 oraz plakatów na potrzeby realizacji projektu LIFE13

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Gadżety Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie L.P. Nazwa Opis ilość 1. Długopis Długopis metalowy Ø 11 mm Materiał: aluminium Wymiary: 145 mm x 11 mm; kolor długopisu:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. załącznik nr 4 ZP/258/039/U/06 CZĘŚĆ I 1. BROSZURY ZSZYWANE (CPV 78114100-0)

FORMULARZ CENOWY. załącznik nr 4 ZP/258/039/U/06 CZĘŚĆ I 1. BROSZURY ZSZYWANE (CPV 78114100-0) załącznik nr 4 ZP/258/039/U/06 FORMULARZ CENOWY Lp CZĘŚĆ I 1. BROSZURY ZSZYWANE (CPV 78114100-0) 1. Rodzaj druku spełniający warunki jakości i trwałości druku offsetowego. W kolumnie 6 należy sprecyzować

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych, zwanych dalej artykułami, wraz

Bardziej szczegółowo

Rabka-Zdrój 05.11.2013 r. Nr postępowania: 05/2013/POKL/8.1.1.

Rabka-Zdrój 05.11.2013 r. Nr postępowania: 05/2013/POKL/8.1.1. Rabka-Zdrój 05.11.2013 r. Nr postępowania: 05/2013/POKL/8.1.1. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pt.: Przekształcanie Przedsiębiorstw w Inteligentne Organizacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rabka-Zdrój 17.12.2012 r. Nr postępowania: 04/2013/POKL/8.1.1. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

główka: 29,50 x 25,50 cm główka wypukła wykonana z papieru ozdobnego Plecki wykonane z opalizującego papieru ozdobnego

główka: 29,50 x 25,50 cm główka wypukła wykonana z papieru ozdobnego Plecki wykonane z opalizującego papieru ozdobnego 1. KALENDARZE trójdzielne z zegarem: 29,5 x 84,50 cm główka: 29,50 x 25,50 cm główka wypukła wykonana z papieru ozdobnego Plecki wykonane z opalizującego papieru ozdobnego główka: 4 x 0 INDYWIDUALNY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na 2012 rok z logo:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na 2012 rok z logo: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi. Pytanie 2: Dotyczy zapisu w SIWZ w Rozdziale 3 ust. 8 - Dyplomy okolicznościowe. Proszę o informację czy druk 4/0 czy 4/4.

Pytania i odpowiedzi. Pytanie 2: Dotyczy zapisu w SIWZ w Rozdziale 3 ust. 8 - Dyplomy okolicznościowe. Proszę o informację czy druk 4/0 czy 4/4. GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ~~2- L. dz /2014 Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.3.2014 Gdynia, dnia 27 stycznia 2014 roku. Pytania i odpowiedzi Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot

Bardziej szczegółowo

W ramach współpracy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nw. przedmiotów zamówienia:

W ramach współpracy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nw. przedmiotów zamówienia: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00 695 Warszawa (NIP: 701 007 37 77, REGON: 141032404) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do SIWZ. Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

Formularz nr 1 do SIWZ. Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy Formularz nr 1 do SIWZ Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy Województwo Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34 OFERTA CENOWA W odpowiedzi na ogłoszenie o rozpoczęciu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE 2015. tel. 507 549 020 biuro@dkprint.pl www.dkprint.pl

KALENDARZE 2015. tel. 507 549 020 biuro@dkprint.pl www.dkprint.pl E 2015 tel. 507 549 020 biuro@dkprint.pl www.dkprint.pl GŁÓWKA I PLECKI KALENDARZA drukowane wg indywidualnego projektu Klienta. KALENDARZ GŁÓWKA tektura lita: CAŁOŚĆ WYPUKŁA 310 x 210 mm 1,9 mm 310 x

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Wykonanie i dostawa a) artykułów promocyjnych dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli b) artykułów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Mazowieckie Centra Talentu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I FORMULARZ OFERTOWY 1. Przedmiot zamówienia: Wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020

WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 Załącznik nr 1 I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kalendarzy dla RPO WO 2014-2020, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. II. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/25/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/25/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/25/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie i dostawę kalendarzy w ramach działań sektora

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE KSIĄŻKOWE. Standardowe Adaptiv Łączone Drukowane OPRAWY DODATKI MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

KALENDARZE KSIĄŻKOWE. Standardowe Adaptiv Łączone Drukowane OPRAWY DODATKI MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE KALENDARZE KSIĄŻKOWE OPRA Y Standardowe Adaptiv Łączone Drukowane OPRAWY DODATKI MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE Wzornik opraw w komplecie z katalogiem STANDARDOWE Blisko 100 kolorów opraw dostępnych w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-03-26 14:07 Łódź: Zaprojektowanie i wydrukowanie ulotek, kalendarzy i notesów Numer ogłoszenia: 42667-2015; data zamieszczenia: 26.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Cennik kalendarzy na rok 2013

Cennik kalendarzy na rok 2013 Drukarnia Cennik kalendarzy na rok 2013 TRÓJDZIELNE DUŻE TRÓJDZIELNE MAŁE DWUDZIELNE Z GŁÓWKĄ WYPUKŁĄ EXCLUSIVE WIELOPLANSZOWE BIURKOWE PLAKATOWE TRÓJDZIELNE DUŻE TRÓJDZIELNE MAŁE wymiar 40 x 85 cm wymiar

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. www.nongravity.com. NON GRAVITY Sp. z o.o. ul. Lustrzana 12 01-342 Warszawa tel. +48 22 532 26 06. info@nongravity.com

KALENDARZE. www.nongravity.com. NON GRAVITY Sp. z o.o. ul. Lustrzana 12 01-342 Warszawa tel. +48 22 532 26 06. info@nongravity.com NON GRAVITY Sp. z o.o. ul. Lustrzana 12 01-342 Warszawa tel. +48 22 532 26 06 info@nongravity.com Produkty prezentowane w katalogu mogą odbiegać od oryginału, w związku z tym prosimy nie traktować zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Dostępne formaty: A5 dzienny. A4 dzienny. A4 tygodniowy

Dostępne formaty: A5 dzienny. A4 dzienny. A4 tygodniowy A5 dzienny Dostępne formaty: Format: 142 x 204 mm Ilość stron: 352 (1 dzień na stronie) Kalendarium: PL - GB - D - RUS, numeracja tygodni, imieniny i święta Kalendarze skrócone na lata 2012, 2013 i 2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/WST LT-PL-RU/ /2011 zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie

UMOWA NR CPE/WST LT-PL-RU/ /2011 zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie Strona1 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR CPE/WST LT-PL-RU/ /2011 zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Biuletyn Funduszy europejskich dla rozwoju Mazowsza RPO WM 2007-2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Biuletyn Funduszy europejskich dla rozwoju Mazowsza RPO WM 2007-2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Biuletyn Funduszy europejskich dla rozwoju Mazowsza RPO WM 2007-2013 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania oraz wydania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.7.2016 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia 1. Cel i przedmiot zamówienia W związku z realizacją Zadania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 17.10.2013 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 17.10.2013 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 17.10.2013 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 70/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania

Bardziej szczegółowo

(07.16_KAL.POWER/RPO) załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(07.16_KAL.POWER/RPO) załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Promocji i Informacji 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl (07.16_KAL.POWER/RPO) załącznik nr

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKOWE. Obszycie okładki. Oprawa indywidualna

KSIĄŻKOWE. Obszycie okładki. Oprawa indywidualna KSIĄŻKOWE Oferujemy Państwu funkcjonalne i praktyczne, a zarazem eleganckie kalendarze książkowe w okleinach skóropodobnych. Każdy z nich dostępny jest w intrygujących wzorach, bogatych kolorach i wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

www.x14.pl Studio Reklamy X14 E-mail: info@x14.pl lub biuro@x14.pl Tel: 796 141333 lub 731 993377

www.x14.pl Studio Reklamy X14 E-mail: info@x14.pl lub biuro@x14.pl Tel: 796 141333 lub 731 993377 www.x14.pl Studio Reklamy X14 E-mail: info@x14.pl lub biuro@x14.pl Tel: 796 141333 lub 731 993377 Cennik ważny na dzień 01.09.2014 Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT Kalendarze listkowe

Bardziej szczegółowo

7,10 2,90 8,10 6,90. Gadżety z kalendarzem

7,10 2,90 8,10 6,90. Gadżety z kalendarzem Kalendarze indywidualne Gadżety z kalendarzem 7,10 2,90 PUDEŁKO Z KARTECZKAMI pudełko z nadrukiem kalendarza ( kolor 1+0, nadruk na trzech bokach), karteczki z indywidualnym nadrukiem (1+0). NOTES MAGNETYCZNY

Bardziej szczegółowo

GreenHouse ul. Głubczycka 29, 48-130 Kietrz tel. 77 / 485 42 51 e-mail: drukarnia@ghouse.pl. kalendarze 2013. Strona 1

GreenHouse ul. Głubczycka 29, 48-130 Kietrz tel. 77 / 485 42 51 e-mail: drukarnia@ghouse.pl. kalendarze 2013. Strona 1 GreenHouse ul. Głubczycka 29, 48-130 Kietrz tel. 77 / 485 42 51 e-mail: drukarnia@ghouse.pl Strona 1 195 300 x 800 mm 155 43 155 43 155 43 800 3 kalendaria w 2 kolorach (czarny + czerwony) 3 językowe (PL,

Bardziej szczegółowo

OFERTA KALENDARZY na rok 2016

OFERTA KALENDARZY na rok 2016 nd 2016 OFERTA KALENDARZY na rok 2016 alenda ze p aka owe Kalendarz plakatowy dzięki dużej powierzchni oraz eleganckiemu wykończeniu w listwy jest jednym z najbardziej eleganckich rozwiązań wśród kalendarzy.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu

Szczegółowy opis asortymentu Część I Artykuły papiernicze załącznik nr 1a do SIWZ Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I. Lp. Przedmiot zamówienia Dane techniczne Ilość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I. Lp. Przedmiot zamówienia Dane techniczne Ilość Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I Załącznik nr 1A do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia Dane techniczne Ilość 1. Kalendarz książkowy Format: 143 x 203 mm (A5), (tolerancja wymiarowa +/- 5 mm) Objętość:

Bardziej szczegółowo

ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Nr sprawy ZP/4/COP/2010 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa Ilość / szt. Parametry wymagane Parametry oferowane 1. Torba papierowa 2 000 szt. Torba papierowa w rozmiarze:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Marka EkoLublin 2 części

Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Marka EkoLublin 2 części Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Marka EkoLublin 2 części I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zdjęcie (wzór) Wymiar (+/-3%)

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zdjęcie (wzór) Wymiar (+/-3%) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lp. Nazwa asortymentu Ilość 1. Czajniczek i filiżanka w kartoniku 100 szt. Wymiar (+/-3%) Filiżanka poj.180-250 ml Czajniczek - poj. 250-350

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zamawiający przekaże Wykonawcy (do dostosowania do potrzeb przedmiotu umowy):

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zamawiający przekaże Wykonawcy (do dostosowania do potrzeb przedmiotu umowy): Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI OGÓLNE: Zamawiający przekaże Wykonawcy (do dostosowania do potrzeb przedmiotu umowy): -pliki z logotypami, -podstawową grafikę programu,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa materiałów promujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wykonanie i dostawa materiałów promujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wykonanie i dostawa materiałów promujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Warunki realizacji 2014-2020 1. Warunkiem podpisania umowy będzie przesłanie do Zamawiającego cen jednostkowych poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZP/WIS/U-332-16/13 Załącznik nr 2.2 do SIWZ Człowiek najlepsza inwestycja Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I ZAMÓWIENIA Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie projektów graficznych, druk oraz dostaw

I ZAMÓWIENIA Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie projektów graficznych, druk oraz dostaw CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie projektów graficznych, druk oraz dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych w zakresie Działania 2.3 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. INFORMACJE OGÓLNE Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie graficzne oraz produkcja 2.000 kompletów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.lublin.pl/wup/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.lublin.pl/wup/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.lublin.pl/wup/index.php?kat=200 Lublin: Wykonanie i dostawę materiałów informacyjnych, publikacji,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 1. Lp. Przedmiot zamówienia Dane techniczne ilość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 1. Lp. Przedmiot zamówienia Dane techniczne ilość Postępowanie nr ZP-5/2009 Załącznik nr 3 A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 1 Lp. Przedmiot zamówienia Dane techniczne ilość 1. Kalendarz ksiąŝkowy Format kalendarium: 20,9 x 27

Bardziej szczegółowo

200 szt. d) Sposób zapakowania: Pendrivy pakowane w kartony zbiorcze po 50 szt. Wykonawca dostarczy pendrivy do

200 szt. d) Sposób zapakowania: Pendrivy pakowane w kartony zbiorcze po 50 szt. Wykonawca dostarczy pendrivy do Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia: Pendrive USB w formacie karty kredytowej Wielkość karty kredytowej : 85 mm x 54 mm x 3 mm - tolerancja +/- 3 mm b) Pojemność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany Część II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na konferencję

Bardziej szczegółowo

Kalendarz książkowy A5 przeszywany, 352 str., dzienny, okładka matowa skóropodobna, mapy

Kalendarz książkowy A5 przeszywany, 352 str., dzienny, okładka matowa skóropodobna, mapy l.p. symbol kat. nazwa kalendarza wymiar ilość sztuk cena netto za szt. Książkowy A5 przeszywany HIT 2011! 1. KP01 - KP06 Kalendarz książkowy A5 przeszywany, 352 str., dzienny, okładka matowa skóropodobna,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na: Wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: Kobiecy kapitał.

ZAPYTANIE OFERTOWE. na: Wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: Kobiecy kapitał. Białystok, dnia 17.06.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: Kobiecy kapitał. 1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

A) Barbara Smolenska " Fryderyk Chopin i jego muzyka"

A) Barbara Smolenska  Fryderyk Chopin i jego muzyka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę polegającą na wydrukowaniu 9 tytułów książek znajdujących się w planie wydawniczym Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina z podziałem na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie artykułów informacyjnopromocyjnych na potrzeby projektu pn.

Bardziej szczegółowo

akceptacji przez Zamawiającego naniesieniu zmian. Zlecenie przez Zamawiającego korekty językowej nie wpłynie na wydłużenie terminów realizacji zawartych w powyższym harmonogramie. Korekta językowa będzie

Bardziej szczegółowo

Kalendarze trójdzielne

Kalendarze trójdzielne KALENDARZE let's start year Kalendarze trójdzielne Trójdzielne standard Wymiary kalendarza: 320 x 810 mm Główka kalendarza: Wymiary: 320 x 210 mm Druk: 4/0 full kolor CMYK Przy kaszerowanej główce pokrywamy

Bardziej szczegółowo

do przetargu nieograniczonego pn.

do przetargu nieograniczonego pn. Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, skład, korekta tekstu, wykonanie i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE 2014. www.ulotkidruk.pl CENNIK DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO. wszystkie ceny netto należy doliczyć 23% VAT

KALENDARZE 2014. www.ulotkidruk.pl CENNIK DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO. wszystkie ceny netto należy doliczyć 23% VAT E 2014 CENNIK DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO www.ulotkidruk.pl wszystkie ceny netto należy doliczyć 23% VAT JEDNODZIELNY LUX GŁÓWKA I PLECKI A 310 2014 210 GŁÓWKA CAŁOŚĆ 210 60 drukowane wg indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B

Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostarczenie pendrivów USB: Długość 60 mm, szerokość 27 mm, wysokość 12,6 mm. b) Pojemność

Bardziej szczegółowo

Oprawa i druk publikacji

Oprawa i druk publikacji Załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przygotowanie do druku, oprawa, druk oraz dostawa do Zamawiającego publikacji na potrzeby Krajowego Ośrodka EFS dotyczy raportu z badania metaanalizy

Bardziej szczegółowo

DŁUGOPISY: 1. Czy jest określony wzór długopisu, jeśli tak, czy można otrzymać jego zdjęcie? Nie ma określonego wzoru długopisu. Korpus srebrny.

DŁUGOPISY: 1. Czy jest określony wzór długopisu, jeśli tak, czy można otrzymać jego zdjęcie? Nie ma określonego wzoru długopisu. Korpus srebrny. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa Warszawa, dnia 07.03.20087 r. WIPW/ZP/D-335-18/08 Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

do przetargu nieograniczonego pn.

do przetargu nieograniczonego pn. Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE NR 1 I 2 do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, skład, korekta tekstu, wykonanie i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/IPN/18/2012 Zał. nr 1a do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Opracowanie graficzne i wydruk 2 zeszytów naukowych (z zakresu badań środowiskowych oraz chemii) z numerami ISBN zapewnionym przez

Bardziej szczegółowo