SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ 1)"

Transkrypt

1 dla rozwoju Mazowsza PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych kalendarzy i kartek świątecznych. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych kalendarzy na rok 2013 oraz kartek świątecznych (RPO WM) realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych. Każdy projekt materiału promocyjnego musi być dostosowany do formy/założenia/przeznaczenia wyodrębnionego szczegółowo w specyfikacji. II. WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH I WYKONANIE 1.1 Projekt kalendarzy Projekt kalendarzy Zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie zdjęć/ilustracji przekazanych przez Zamawiającego (od kilku do kilkudziesięciu fotografii). Zdjęcia i ilustracje będą przedstawiać obiekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach RPO WM (np. mosty, drogi, budynki) i/lub prezentować będą działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez MJWPU. Po zawarciu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i przedstawienia minimum trzech różnych linii graficznych (layout ów) każdego z kalendarzy. Zaprojektowane linie graficzne mogą zawierać połączenie różnych technik, elementów, rozwiązań graficznych, np. zdjęcia i/lub grafiki i/lub rysunki. Wybrany layout będzie podlegał modyfikacjom aż do uzyskania ostatecznej akceptacji ze strony Zamawiającego. Na tej podstawie Wykonawca dokona adaptacji layoutu głównego i dostosuje projekt do formy i przeznaczenia pozostałych kalendarzy. Każdy z projektów musi być wykonany zgodnie z zaakceptowaną wcześniej linią graficzną oraz uzyskać musi akceptację Zamawiającego, która będzie warunkiem do rozpoczęcia produkcji. 1

2 1.2 Projekt kartek świątecznych Projekt kartek świątecznych Zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie materiałów własnych Wykonawcy np. zdjęcia, rysunki, grafiki świąteczne, zimowe, symbole związane ze świętami etc. Po zawarciu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i przedstawienia minimum trzech różnych projektów kartek świątecznych oraz minimum trzech wersji życzeń świątecznych. Projekt może stanowić połączenie różnych technik/ elementów/ rozwiązań graficznych, np. zdjęcia i/lub grafiki i/lub rysunki. Wybrany projekt będzie podlegał modyfikacjom aż do uzyskania ostatecznej akceptacji ze strony Zamawiającego, która będzie warunkiem do rozpoczęcia produkcji. 1.3 UWAGA! Projekt kartek świątecznych oraz kalendarzy musi być autorski, wyjątek stanowią jedynie kalendarze w oprawie z ekoskóry. Wszystkie kalendarze powinny posiadać spójną linię graficzną, dostosowaną do formy/ rozmiaru/ przeznaczenia każdego z kalendarzy. Wstępny pomysł graficzny to przedstawienie przez Wykonawcę projektów realizowanych/ zrealizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach RPO WM (np. projekty o charakterze industrialnym). Założenia w SOPZ są minimalne. Dostarczone przez Wykonawcę materiały promocyjne muszą być wysokiej jakości: trwałe, estetyczne i funkcjonalne. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prac objętych zamówieniem w terminie od dnia zawarcia umowy nie później niż do dnia 17 grudnia 2012 r. Po zawarciu umowy Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego wstępny harmonogram prac, sporządzony przez Wykonawcę z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego. 3. WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA NAZW I NADRUKÓW 3.1 Ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo RPO WM, to do stosowania będzie: 2

3 3.2 W przypadku małych powierzchni zadruku dopuszczalna będzie poniższa wersja minimalna: lub 3.3 Ilekroć będzie mowa o formułce to do zastosowania będzie: Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego ; 3.4 Ilekroć będzie mowa o haśle to do umieszczenia na materiale będzie: dla rozwoju Mazowsza ; 3.5 Ilekroć będzie mowa o egz. bezpł. to do umieszczenia na materiale będzie: egzemplarz bezpłatny, opcjonalnie wersje skrócone: egz. bezpłatny, bądź egz. bezpł. ; 3.6 Ilekroć będzie mowa o www to do umieszczenia na materiale będzie: ; 3.7 UWAGA! Wytyczne odnośnie logotypów oraz informacji zamieszczonych na materiałach promocyjnych mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany w zapisach nie będą miały wpływu na zmianę istotnych warunków zamówienia oraz na poziom oferowanych cen. 4. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTAW 4.1 Wszystkie materiały muszą mieć uregulowane kwestie majątkowych praw autorskich, które będą przekazane Zamawiający bez ograniczeń. 4.2 Pakowanie winno być wykonane w taki sposób, aby maksymalnie zabezpieczyć materiały promocyjne przed ich ewentualnym zniszczeniem. Wykonawca winien zastosować pakowanie adekwatne do materiału promocyjnego oraz środka transportu np. zabezpieczenie przez osobne 3

4 opakowanie, przegródki, wypełniacze itp. Towar uszkodzony lub z wadami zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt do ponownego wykonania. Każda paczka z materiałami promocyjnymi dostarczona do Zamawiającego powinna być zapakowana opcjonalnie: w szary papier, karton lub pudełko oraz oklejona taśmą. Musi również posiadać etykietę z opisem nazwą materiału promocyjnego, ilością w paczce oraz rokiem produkcji. Niewłaściwie oznakowane paczki nie zostaną przyjęte i będą podlegały zwrotowi towaru na koszt Wykonawcy. 4.3 Wykonawca zaproponuje sposób pakowania materiałów promocyjnych (ilość w paczce zbiorczej), natomiast Zamawiający potwierdzi ostatecznie jego prawidłowość. Paczki zbiorcze nie mogą być cięższe niż 10 kg. 4.4 Założenia dotyczące pakowania mogą ulec zmianie. Na temat wszelkich zmian Wykonawca zostanie powiadomiony przed dokonaniem dostawy. 4.5 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę i rozładunek materiałów promocyjnych w siedzibie Zamawiającego znajdującej się przy ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie (03-301) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4.6 W przypadku, gdy Zamawiający podczas weryfikacji jakościowej oraz ilościowej stwierdzi wady w dostarczonym przedmiocie, w co najmniej 20% otwartej paczki, całość towaru zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca na własny koszt odbierze wadliwy towar, uzupełni braki i dostarczy całość towaru wolnego od wad ponownie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4.7 W przypadku stwierdzenia usterek, w tym błędów w logotypach i zamieszczonych treściach, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt odebrać wadliwe materiały i dostarczyć nowe wolne od wad. 4.8 Oznakowanie logotypami (nadruk, grawerowanie itp. techniki oznakowania) winno być dostosowane do materiału na jakim będzie wykonane i musi spełniać warunek: czytelności, nieścieralności oraz trwałości w połączeniu z materiałem promocyjnym. 4.9 Każdy projekt materiału promocyjnego musi być przekazany Zamawiającemu w plikach otwartych i w plikach pdf na nośniku CD i/lub DVD w terminie nie później niż 7 dni od dnia dostarczenia wszystkich prawidłowo wykonanych materiałów promocyjnych. 5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5.1 Kalendarzyki listkowe 1 OPIS Kalendarzyk listkowy kalendarz z zaokrąglonymi rogami; uszlachetnienia: obustronnie folia matowa 1+1, dwustronnie lakier UV wybiórczo 1+1; projekt autorski z użyciem zdjęć i/lub grafik i/lub rysunków dotyczących programu RPO WM; kalendarium z zaznaczeniem świąt; wykrojnik, sztancowanie. Projekt/studio DTP/3x korekta/proof w standardzie UGRA FOGRA do akceptacji z całości. w celu archiwizacji; 4

5 2 MATERIAŁ papier: kreda matowa 350 g/m 2, uszlachetnienia: obustronnie folia matowa 1+1, dwustronnie lakier UV wybiórczo WYMIARY MINIMALNE 85 mm x wysokość 55 mm, zaokrąglone rogi 4 MINIMALNA obligatoryjna treść nadruku: logo RPO WM, hasło, adres, formułka; czytelna prezentacja logotypów 5 KOLOR / TECHNOLOGIA 4+4, CMYK 6 PROJEKT przygotowanie minimum 3 projektów graficznych 8 PAKOWANIE Banderolowanie po 100 szt.; dodatkowo pakowanie w kartony zbiorcze z etykietą zawierającą opis tj. nazwę przedmiotu, ilość oraz rok produkcji. 9 ILOŚĆ 5000 szt. 5.2 Kalendarze plakatowe B2 wraz z tubami 1 OPIS Kalendarz plakatowy B2 wraz z tubą projekt autorski z użyciem zdjęć i/lub grafik i/lub rysunków dotyczących programu RPO WM; kalendarium z zaznaczeniem świąt; dwie kolorowe listwy (po krótszym boku) z zawieszką kolor dopasowany do projektu; konfekcjonowanie kalendarzy w tuby. Projekt do akceptacji ostateczna wersja projektu w formie proof a w standardzie UGRA FOGRA; 3 x korekta. w celu archiwizacji, proof w standardzie UGRA FOGRA do akceptacji z całości. 2 MATERIAŁ papier: kreda matowa 250 g/m 2, uszlachetnienia: lakier błyszczący punktowy 1+0, listwy (po krótszym boku): kolorowe, metalowe z zawieszką 3 WYMIARY B2 (minimum 480 x 680 mm po obcięciu) 4 MINIMALNA 5 KOLOR / TECHNOLOGIA obligatoryjna treść nadruku: logo RPO WM, hasło, adres www, formułka; czytelna prezentacja logotypów 4+0, CMYK 6 PROJEKT przygotowanie minimum 3 projektów graficznych 8 PAKOWANIE 500 szt. kalendarzy zapakowanych w tubę z plastikowymi kapslami zamykającymi (1 szt. w tubie); pozostałe 500 szt. kalendarzy zapakowane w tzw. bezpieczne paczki. opakowanie powinno chronić kalendarze przed zgnieceniem i zniszczeniem (szczególne zabezpieczenie rogów). 9 ILOŚĆ kalendarze: 1000 szt., tuby: 500 szt. 5.3 Kalendarze trójdzielne z kopertą 1 OPIS Kalendarz trójdzielny z kopertą projekt autorski z użyciem zdjęć i/lub grafik i/lub rysunków 5

6 dotyczących programu RPO WM; otwór/zawieszka służąca do powieszenia kalendarza na ścianie; okienko na folii do zaznaczania bieżącego dnia; kalendarium w co najmniej 2 językach (polski, angielski), zaznaczenie: świąt, imienin, numerów tygodni w roku; Trzy kalendaria kalendarium środkowe musi się wyróżniać od kalendarium poprzedzającego i następnego; główka kaszerowana na tekturę (główka wypukła), plecki przyklejone do główki; biała koperta z paskiem klejącym; konfekcjonowanie kalendarzy do kopert. 3x korekta dostarczona do Zamawiającego w formie papierowej w celu archiwizacji, proof w standardzie UGRA FOGRA do akceptacji z części graficznej oraz części kalendarium 4 strony. 2 MATERIAŁ główka: kaszerowana na tekturę (główka wypukła), papier karton min. 300 g/m 2, uszlachetnienia folia matowa 1+0 oraz lakier wybiórczy UV 1+0; plecki: papier tektura jednostronnie kredowana biała 350 g/m 2, bigowanie x 3 po złożeniu główka kalendarza znajduje się na wierzchu; kalendarium: papier offset minimum 80 g/m 2, 12 kartek x 3 komplety + tekturowa podkładka pod każdym kalendarium, kalendaria przyklejane do plecków; inne: opaska z przesuwanym okienkiem (folia, gumka) do zaznaczania bieżącego dnia; koperta: karton jednostronnie powlekany, gramatura nie mniej niż 200 g/m 2. 3 WYMIARY główka: szerokość min. 310 do max. 340 mm, wysokość min. 200 do max. 230 mm; plecki: 3x format główki; kalendarium: szerokość min. 295 do max. 310 mm, wysokość 155 min. do max. 170 mm 4 MINIMALNA 5 KOLOR / TECHNOLOGIA obligatoryjna treść nadruku: logo RPO WM, hasło, adres www, formułka; czytelna prezentacja logotypów. główka i plecki: CMYK, 4+0; kalendaria: minimum 2 kolory pantone, przy czym środkowe kalendarium zróżnicowane w stosunku do pozostałych; koperta: bez zadruku. 6 PROJEKT przygotowanie minimum 3 projektów graficznych 8 PAKOWANIE Każdy kalendarz zapakowany w białą kopertę z paskiem klejącym koperty pozostają niezaklejone; dodatkowo pakowanie w kartony zbiorcze z etykietą zawierającą opis tj. nazwę przedmiotu, ilość oraz rok produkcji. koperta powinna być usztywniona, odporna na rozdarcia oraz powinna chronić kalendarz przed zgnieceniem i zniszczeniem. 9 ILOŚĆ kalendarze 1000 szt. + koperty 1000 szt. 5.4 Kalendarze zamocowane na twardej podstawie z kartkami samoprzylepnymi i znacznikami 1 OPIS Kalendarzy zamocowany na twardej podstawie z kartkami samoprzylepnymi i znacznikami kalendarz w formie oprawy twardej, składającej się z 3 części po złożeniu ścianek powstaje trójkąt o długiej podstawie. Na pionowej ściance znajduje się kalendarz, natomiast do podstawy 6

7 2 MINIMALNA przymocowane są karteczki samoprzylepne w dwóch formatach oraz kolorowe znaczniki w pięciu kolorach. Okładka: wykonana jak w przy twardej oprawie z wyklejką, folia matowa 1+1 oraz lakier wybiórczy błyszczący 1+0, format minimum: 210 x 190 x 110 mm do indywidualnego zadruku: okładka kolor 4+0 CMYK, wyklejka kolor 4+0 CMYK. Kalendarz: 3 miesiące na jednej stronie miesiąc główny duży, miesiąc poprzedzający niewielki oraz miesiąc kolejny niewielki, objętość: minimum 12 kartek, kalendarium w min. 2 językach polskim i angielskim, zaznaczone imieniny oraz święta, format minimum: 205 x 100 mm, zadruk: 4+0 CMYK. Znaczniki: samoprzylepne, minimum 5 kolorów x 20 szt., minimalny format 10 x 40 mm. Bloczki: kartki samoprzylepne, dwa formaty: minimum 100 x 75 mm oraz minimum 50 x 75 mm, objętość kartek w bloczkach: minimum po 50 szt. zadruk: 4+0 CMYK. Projekt/studio DTP/3x korekta/proof w standardzie UGRA FOGRA do akceptacji ze stron w pełnym kolorze. w celu archiwizacji. projekt autorski z użyciem zdjęć i/lub grafik i/lub rysunków dotyczących programu RPO WM; minimalna obligatoryjna treść nadruku: logo RPO WM, hasło, adres www, formułka, hasło logotypy oraz wszystkie elementy nadrukowane powinny być czytelne, wyraźne i trwałe. maksymalna powierzchnia zadruku wynikająca z możliwości technologicznych 3 POWIERZCHNIA 4 PROJEKT przygotowanie minimum 3 projektów graficznych 5 TRANSPORT do siedziby Zamawiającego ul. Jagiellońska 74 w Warszawie 6 PAKOWANIE pakowanie w kartony zbiorcze z etykietą zawierającą opis tj. nazwę przedmiotu, ilość oraz rok produkcji. 7 ILOŚĆ 1000 szt. 8 PRZYKŁAD GRAFICZNY* * zamieszczone powyżej zdjęcie jest jedynie przykładem graficznym i nie stanowi obligatoryjnego wzoru. 7

8 5.5 Kalendarze A5 w oprawie z ekoskóry 1 OPIS Kalendarz książkowy A5 w oprawie z ekoskóry oprawa twarda wykonana z ekoskóry z przeszyciami, kolorystyka i oprawa do ustalenia z Zamawiającym Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego, tłoczenie na I i IV okładce, tasiemka, wkładka: dwustronna kartka np. przed kalendarzem (np. z tekstem dotyczącym programu RPO WM, prezentacją projektów promocyjnych itd.), kalendarium: układ: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce) druk min. dwukolorowy (kolorystyka dobrana do projektu), papier biały lub chamois offset min. 70 g/m 2, kalendarium w minimum w dwóch językach: polskim i angielskim, zaznaczone święta, imieniny, numeracja dni tygodnia, miejsce na ważne kontakty/skorowidz teleadresowy, skrócone kalendarium całoroczne, bogata cześć informacyjna np. numery kierunkowe, ważne telefony etc. (min. 10 stron), registry (12 miesięcy), wykończenie perforacja narożników, blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka (kolor do ustalenia z Zamawiającym). Projekt do akceptacji ostateczna wersja projektu w formie proof a w standardzie UGRA FOGRA. Proof wykonany z projektu graficznego tj. wyklejki, wkładki. 3 x korekta. w celu archiwizacji. 2 MATERIAŁ okładka: ekoskóra; wyklejki: papier offset min. 120 g/m 2 ; środki: papier offset min. 70 g/m 2 ; wkładka: papier kreda matowa min. 150 g/m 2 3 WYMIARY Format okładki: A5 (minimum 148 x 210 mm) Format środka: A5 (minimum 142 x 203 mm) 4 MINIMALNA obligatoryjna treść nadruku: logo RPO WM, hasło, formułka; czytelna prezentacja logotypów 5 KOLOR / TECHNOLOGIA okładka: tłoczenie na I i IV okładce; środki: 2+2, pantone dobrane kolorystycznie do projektu; wkładka reklamowa: 4+4, CMYK wyklejka okładek: PROJEKT przygotowanie minimum 3 projektów graficznych 8 PAKOWANIE pakowanie w kartony zbiorcze po max 20 szt. z etykietą zawierającą opis tj. nazwę przedmiotu oraz ilość i rok produkcji. 9 ILOŚĆ 1000 szt. 8

9 5.6 kalendarze A4 w oprawie z ekoskóry 1 OPIS Kalendarz książkowy A4 w oprawie z ekoskóry Elegancka oprawa twarda imitująca skórę naturalną z przeszyciami, kolorystyka i oprawa do ustalenia z Zamawiającym Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego, tłoczenie na I i IV okładce, tasiemka, wkładka: dwustronna kartka np. przed kalendarzem (np. z tekstem dotyczącym programu RPO WM, prezentacją projektów promocyjnych itd.), złocenie lub srebrzenie boków (grzbiety kartek), kalendarium: układ: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce) druk min. dwukolorowy (kolorystyka dobrana do projektu), papier biały lub chamois offset min. 100 g/m 2, kalendarium w minimum w dwóch językach: polskim i angielskim, zaznaczone święta, imieniny, numeracja dni tygodnia, miejsce na ważne kontakty/skorowidz teleadresowy, skrócone kalendarium całoroczne, bogata cześć informacyjna np. numery kierunkowe, ważne telefony etc. (min. 10 stron), registry (12 miesięcy), wykończenie perforacja narożników, blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka (kolor do ustalenia). Projekt do akceptacji ostateczna wersja projektu w formie proof a w standardzie UGRA FOGRA. Proof wykonany z projektu graficznego tj. wyklejki, wkładki. 3 x korekta. w celu archiwizacji; 2 MATERIAŁ okładka: ekoskóra wysokiej jakości z przeszyciami imitująca skórę naturalną; wyklejki: papier offset min. 140 g/m 2 ; środki: papier offset biały lub chamois min. 100 g/m 2 ; wkładka: papier kreda matowa min. 150 g/m 2 3 WYMIARY Format okładki: A4 (minimum 210 x 270 mm) Format środka: A5 (minimum 207 x 260 mm) 4 MINIMALNA obligatoryjna treść nadruku: logo RPO WM, hasło, formułka; 5 KOLOR / TECHNOLOGIA czytelna prezentacja logotypów okładka: tłoczenie na I i IV okładce; środki: minimum 2+2, pantone dobrane kolorystycznie do projektu; wkładka reklamowa: 4+4, CMYK wyklejka okładek: PROJEKT przygotowanie minimum 3 projektów graficznych 8 PAKOWANIE pakowanie w kartony zbiorcze po max 20 szt. z etykietą zawierającą opis tj. nazwę przedmiotu oraz ilość i rok produkcji. 9 ILOŚĆ 500 szt. 9

10 5.7 Kartki świąteczne z kopertą 1 OPIS Kartka świąteczna z kopertą Projekt kartki opracowany zostanie z materiałów Wykonawcy (np. zdjęcia/rysunki/grafiki świąteczne, zimowe, symbole związane ze świętami etc.), które mają uregulowane majątkowe prawa autorskie; w komplecie koperta ozdobna, samoprzylepna wzór musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Projekt/studio DTP/3x korekta/proof w standardzie UGRA FOGRA do akceptacji z całej kartki. w celu archiwizacji; Projekt kartki z użyciem zdjęć/ rysunków dotyczących programu RPO WM. Uregulowane majątkowe prawa autorskie przechodzące bez ograniczeń na MJWPU możliwość wykorzystania rysunków/ zdjęć w przyszłości do innych działań promocyjnych. 2 MATERIAŁ papier kartki: kreda matowa minimum 250 g/m 2, papier koperty: ozdobny do akceptacji Zamawiającego, minimum 100 g/m 2 (kolorystyka papieru ozdobnego pasująca do projektu kartki); uszlachetnienia kartki: folia matowa 1+0, lakier UV błyszczący wybiórczo WYMIARY kartka: 290 x 145 mm format po rozłożeniu, 1x bigowany do formatu 145 x 145 mm; koperta: dopasowana do formatu kartki 4 MINIMALNA 5 KOLOR / TECHNOLOGIA obligatoryjna treść nadruku: logo RPO WM, hasło, adres formułka; czytelna prezentacja logotypów kartka: 4+4, CMYK, koperta: bez zadruku. 6 PROJEKT przygotowanie minimum 3 projektów graficznych do wyboru Zamawiającego; przygotowanie minimum 3 wersji życzeń świątecznych do wyboru Zamawiającego. 8 PAKOWANIE Koperty oraz kartki pakowane osobno w kartony zbiorcze z etykietą zawierającą opis tj. nazwę przedmiotu, ilość oraz rok produkcji. 9 ILOŚĆ kartki: 1000 szt.; koperty: 1000 szt. 10

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla Mazowieckiej Jednostki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dotyczący wykonania i dostawy materiałów promocyjnych kalendarzy na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promujących Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Mazowieckim dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w ramach PO PT.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ 2)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ 2) Człowiek najlepsza inwestycja WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITŁ LUDZKI 2007-2013 ORAZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dotyczący wykonania i dostawy albumu Perły Mazowsza III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok

Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok Kalendarz dzienny 503 D A5 o wymiarach 145 x 205 mm* w ilości 140 szt.: ilość stron: min. 364, kalendarium (nazwy dni i miesięcy) w 5 językach: polski,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na korektę projektu albumu pt. Perły Mazowsza III (wydanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kalendarz wieloplakatowy na rok 2015 Nakład: 400 sztuk Ilość plansz: 13 z okładką a) format: szerokość 500 mm x 700 mm (+/- 10 mm). b) nadruk: pełen

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką) Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych Płocka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 1. KALENDARZ DZIENNY 213 szt. rozmiar: 145 x 205 mm (+/-2 mm), papier: chamois lub równoważny pod względem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej

Bardziej szczegółowo

Kalendarze trójdzielne

Kalendarze trójdzielne Kalendarze trójdzielne Kalendarze z indywidualną główką Kalendarze posiadają wypukłą główkę, na której wykonywana jest indywidualna grafika. 25 szt. 18,90 zł 50 szt. 14,90 zł 100 szt. 11,90 zł 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2)

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy na 2018 rok w ramach KSOW PROW

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy na 2018 rok w ramach KSOW PROW Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy na 2018 rok w ramach KSOW PROW 2014-2020. Termin dostawy kalendarzy: 1. Kalendarz książkowy(1) i biuwar (2): do 29 września

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KALENDARZY FIRMOWYCH NA ROK 2017 DLA GK PSE Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część A

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część A dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Wykonanie i dostarczenie kalendarzy promocyjnych na 2014 rok w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Kalendarze EKONOMICZNE

Kalendarze EKONOMICZNE Kalendarze EKONOMICZNE Jednodzielny ekonomiczny: Format: 310 x 460 mm Główka płaska Papier karton 300g, główka i plecki drukowane w całości Kolorystyka: 4+0 CMYK Kalendarium trzyjęzyczne (PL, EN, D) Uszlachetnienie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! Czas realizacji: 1-3 dni robocze w zależności od nakładu K04 K05

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! Czas realizacji: 1-3 dni robocze w zależności od nakładu K04 K05 DRUK CYFROWY [ kalendarzyki ] listkowe PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! K01 format 85x55 mm druk kolorowy dwustronny papier: kreda 350 g zaokrąglone narożniki opcjonalnie: folia błysk lub mat dwustronnie

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Departament Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów graficznych, wydruk i dostarczenie kalendarzy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Usługa druku wydawnictw: broszur i podręcznika dla wnioskodawców oraz innych materiałów

Bardziej szczegółowo

Zał.1 Opis kalendarzy. A. Kalendarz książkowy A4 (500 szt.) RPO WiM

Zał.1 Opis kalendarzy. A. Kalendarz książkowy A4 (500 szt.) RPO WiM Zał.1 Opis kalendarzy A. Kalendarz książkowy A4 (500 szt.) RPO WiM Blok kalendarium: wymiary: 210 x 260 mm, papier: chamois, tydzień na dwóch stronach 6 kolumn (sobota i niedziela w jednej kolumnie), granatowo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dotyczący wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! format po złożeniu 220x155 mm. podstawa karton 250 g. (czarny, czerwony) K05. spirala biała

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! format po złożeniu 220x155 mm. podstawa karton 250 g. (czarny, czerwony) K05. spirala biała 201 5 DRUK CYFROWY [ kalendarzyki ] listkowe PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! K01 format 85x55 mm druk kolorowy dwustronny papier: kreda 350 g zaokrąglone narożniki opcjonalnie: folia błysk lub mat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA KALENDARZY ZUT NA 2018 ROK

SPECYFIKACJA KALENDARZY ZUT NA 2018 ROK SPECYFIKACJA KALENDARZY ZUT NA 2018 ROK Załącznik nr 1 1) Kalendarz A4 tygodniowy Format: 205 X 285 mm (+/- 5 mm) Objętość: min. 144 strony Papier: biały lub chamois 70-90g/m2, wyklejki papier offset 120-140g/m2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Druk kalendarzy na 2017 rok dla WFOŚiGW w Łodzi oraz kopert, pudełek i toreb papierowych do pakowania kalendarzy - zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego w wersji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianach z dn r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianach z dn r. Załącznik nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) Lp. 1 2 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianach z dn. 16.08.2011r. Kalendarz trójdzielny wieloplanszowy: WYMIAR KALENDARZA: zbliŝony do 32 (+/- 2cm)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ A)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ A) WZP/WIS/U-335-59/11 Załącznik nr 2A do SIWZ dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZP/WIS/D-332-26/12 Załącznik nr 2B do SIWZ dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Opis przedmiotu zamówienia kalendarze DOA-IV.272.58.2011 Załącznik do SIWZ dot. Części III Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi / KSOW LP. Kalendarze Przykładowe zdjęcie LICZBA SZTUK 1. Wykonanie kalendarza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzory oznaczeń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzory oznaczeń Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzory oznaczeń I część zamówienia KALENDARZE NA 2012 ROK PROMUJĄCE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Koszty przygotowania matrycy do tłoczenia (do 36cm 2) i ustawienia maszyny - jednorazowo 100 zł netto Tłoczenie na okładce... 1,00 zł netto/ szt.

Koszty przygotowania matrycy do tłoczenia (do 36cm 2) i ustawienia maszyny - jednorazowo 100 zł netto Tłoczenie na okładce... 1,00 zł netto/ szt. Format A5 145 mm x 05 mm objętość: 368 stron papier: offset biały 70 g/m kolor tasiemki: burgund 4 języki (pol., ang., niem., ros.) jeden dzień na stronie (z wyjątkiem sobót i niedziel) druk dwukolorowy

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E WO-ZP.2320.31.2015 Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych NA D O S T A W Ę K A L E N D A R

Bardziej szczegółowo

CENNIK. kalendarzy autorskich. kalendarze. Projekt i produkcja TRÓJDZIELNE JEDNODZIELNE CZTERODZIELNE BIURKOWE

CENNIK. kalendarzy autorskich. kalendarze. Projekt i produkcja TRÓJDZIELNE JEDNODZIELNE CZTERODZIELNE BIURKOWE CENNIK kalendarzy autorskich TRÓJDZIELNE JEDNODZIELNE CZTERODZIELNE BIURKOWE BIUWARY WIELOPLANSZOWE PLAKATOWE LISTKOWE kalendarze 2017 Projekt i produkcja KALENDARZE TRÓJDZIELNE Z GŁÓWKĄ WYPUKŁĄ - format

Bardziej szczegółowo

OFERTA KALENDARZE 2016

OFERTA KALENDARZE 2016 OFERTA 2016 Pragniemy zaproponować Państwu wysokiej jakości kalendarze reklamowe - w różnych wielkościach (jednodzielne, trójdzielne, plakatowe, wieloplanszowe, planery, biurkowe, listkowe) oraz szeroki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 na wykonanie, skompletowanie i dostarczenie na adresy wskazane przez Zamawiającego kalendarzy plakatowych, kalendarzy trójdzielnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Kalendarz książkowy A5 400 szt.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu Znak sprawy: PR/D/BU/093/15 1) okładka kalendarza projekt w uzgodnieniu z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

OFERTA KALENDARZE 2015

OFERTA KALENDARZE 2015 OFERTA 2015 Pragniemy zaproponować Państwu wysokiej jakości kalendarze reklamowe - w różnych wielkościach (jednodzielne, trójdzielne, plakatowe, wieloplanszowe, planery, biurkowe, listkowe) oraz szeroki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. I.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej dla Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE FIRMOWE TRÓJDZIELNE niskie nakłady min 5szt

KALENDARZE FIRMOWE TRÓJDZIELNE niskie nakłady min 5szt KALENDARZE KALENDARZE FIRMOWE TRÓJDZIELNE niskie nakłady min 5szt wymiar całkowity szer.310mm długość 830mm opaska z przesuwnym okienkiem Główka kalendarza wypukła: *pełen kolor z projektem indywidualnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Nr referencyjny: PRO-MAT/2015/TK Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Schavemaker Invest Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.272.85.2015.MON Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OP-IV.272.272.85.2015.MON Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OP-IV.272.272.85.2015.MON Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie i druk kalendarzy na 2016 rok w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZP/WIS/D -335-88/10 Załącznik nr 2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa opis Liczba sztuk 1 Kalendarz Format: A4

przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa opis Liczba sztuk 1 Kalendarz Format: A4 Załącznik 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa opis Liczba sztuk 1 Kalendarz Format: A4 Rok 2013 formatu A4 Układ tygodniowy (tydzień na dwóch stronach) Okładka: sztywna, ze skóry ekologicznej,

Bardziej szczegółowo

Kalendarze trójdzielne

Kalendarze trójdzielne KALENDARZE 2013 Kalendarze trójdzielne Płaski Format kalendarza - 310x680mm Plecki w neutralnym szarym kolorze Główka reklamowa: Format - 310x200mm Płaski Plus Format kalendarza - 310x755mm Plecki w neutralnym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji Załącznik nr 1 do zaproszenia 1. Teczka z gumką Teczka z gumką teczka na dokumenty A4 2 bigowa grzbiet 5mm 3 skrzydła teczka z nacięciem na wizytówkę wg projektu Zamawiającego kolory: CMYK+folia mat+lakieruv

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, druk i dostawa materiałów informacyjnych PO RYBY 2014-2020. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kalendarze trójdzielne

Kalendarze trójdzielne Kalendarze trójdzielne 25 szt. 18,90 zł 50 szt. 14,90 zł 100 szt. 11,90 zł 200 szt. 9,50 zł 300 szt. 8,50 zł 500 szt. 7,50 zł 1000 szt. 5,90 zł 295 x 705 mm 295 x 210 mm,, 295 x 495 mm, karton 300g, kolor

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Druk kalendarzy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Druk kalendarzy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 12.07.2016 09:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwsz.com.pl Wałbrzych: Druk kalendarzy Numer ogłoszenia: 130349-2016;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Trójdzielne. Plakatowe. Spiralowane. EKO Jednoplanszowe. Parafialne 16 str. Podkłady na biurko. Biurkowe STANDARD

Trójdzielne. Plakatowe. Spiralowane. EKO Jednoplanszowe. Parafialne 16 str. Podkłady na biurko. Biurkowe STANDARD Trójdzielne Czterodzielne Jednodzielne 3 15 ekonomiczny 1 2 Plakatowe 3 4 LUX-1 20 LUX-2 do notowania MAX STANDARD MAX 29 Spiralowane EKO Jednoplanszowe 38 37 Parafialne 16 str. 45 Podkłady na biurko 43

Bardziej szczegółowo

Usługa wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. CZĘŚĆ I

Usługa wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. CZĘŚĆ I Załącznik nr 1 Usługa wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. CZĘŚĆ I Gazeta EKofakty Przedmiotem zamówienia jest druk offsetowy Gazety

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Usługę druku

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Usługę druku Numer sprawy OA-3331 24/09 ZMIENIONY Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Usługę druku I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY PO KL Parametry

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część C

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część C Dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Ogłoszenia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania oraz wykonania druku czterech wydań biuletynu Lubelski Informator

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr../.. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie graficzne i wydanie kalendarzy na rok 2016 oraz plakatów na potrzeby realizacji projektu LIFE13

Bardziej szczegółowo

Kalendarze SPIRALOWANE

Kalendarze SPIRALOWANE Kalendarze SPIRALOWANE A4 (210x297mm) A3 (297x420mm) A2 (420x597mm) Ilość kart: 1+12 1+6 B2 (480x680mm) Spirala z zawieszką: Kolor czarny, biały, srebrny Kolory niestandardowe Uszlachetnienie: Folia błysk

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY 1. FOLDERY, PAPIER FIRMOWY, ULOTKI, ZAPROSZENIA, WIZYTÓWKI, KOPERTY ETC. (CPV )

FORMULARZ CENOWY 1. FOLDERY, PAPIER FIRMOWY, ULOTKI, ZAPROSZENIA, WIZYTÓWKI, KOPERTY ETC. (CPV ) Załącznik nr 4 ZP/39/039/U/07 FORMULARZ CENOWY 1. FOLDERY, PAPIER FIRMOWY, ULOTKI, ZAPROSZENIA, WIZYTÓWKI, KOPERTY ETC. (CPV 78200000-9) 1. Rodzaj druku spełniający warunki jakości i trwałości druku offsetowego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 Lp. Materiał Opis Gramatura papieru (g) Rodzaj papieru/ podłoża Kolor Rodzaj druku Wymiary (mm) Uwagi Nakład (szt.) Informacje dodatkowe 1 ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia kalendarze

Opis przedmiotu zamówienia kalendarze Załącznik nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I DOA.IV- 33210-12 /10 Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi / KSOW Opis przedmiotu zamówienia kalendarze LP. Kalendarze Przykładowe zdjęcie LICZBA SZTUK 1. Wykonanie kalendarza

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do SIWZ. Województwo Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34 OFERTA CENOWA

Formularz nr 1 do SIWZ. Województwo Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34 OFERTA CENOWA Formularz nr 1 do SIWZ Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy Województwo Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34 OFERTA CENOWA W odpowiedzi na ogłoszenie o rozpoczęciu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OP-ZP.272.3.00078.2015.AG Zał. nr 3 do siwz/zał. nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (sopz) Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania wraz z opracowaniem projektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/22/2 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych i konferencyjnych dla Instytutu Łączności

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE REKLAMOWE 2017

KALENDARZE REKLAMOWE 2017 KALENDARZE REKLAMOWE 2017 Największy wybór, najniższe ceny Trójdzielne Jednodzielne Książkowe Plakatowe Wieloplanszowe Spiralowane Biurkowe Biuwary Inne... KALENDARZ TRÓJDZIELNY LUX strona 1 format: uszlachetnienie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji Załącznik nr 1 do zaproszenia Teczka z rączką z ecoskóry z tłoczeniem Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji Teczka z rączką z ecoskóry Teczka z rączką Format A4, wymiary 26/37/5 Teczka wykonana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. załącznik nr 4 ZP/258/039/U/06 CZĘŚĆ I 1. BROSZURY ZSZYWANE (CPV 78114100-0)

FORMULARZ CENOWY. załącznik nr 4 ZP/258/039/U/06 CZĘŚĆ I 1. BROSZURY ZSZYWANE (CPV 78114100-0) załącznik nr 4 ZP/258/039/U/06 FORMULARZ CENOWY Lp CZĘŚĆ I 1. BROSZURY ZSZYWANE (CPV 78114100-0) 1. Rodzaj druku spełniający warunki jakości i trwałości druku offsetowego. W kolumnie 6 należy sprecyzować

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia OP-IV.272.127.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ Opis zamówienia Wzory nadruków będą ustalane indywidualnie na każdy przedmiot zamówienia po rozstrzygnięciu przetargu z Wykonawcą. Wykonawca dołączy wzory materiałów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ JEDNODZIELNY LUX LUX PŁASKI,, LUX SPIRALOWANY, LUX Z ZEGAREM 308 x 480 mm Główka: lux płaski g. płaska, drukowana w całości z pleckami lux wypukły g. wypukła, tektura lita 1,9 mm oklejana papierem

Bardziej szczegółowo

CENNIK - KALENDARZE KSIĄŻKOWE na 2018 rok OPRAWA INDYWIDUALNA DRUKOWANA

CENNIK - KALENDARZE KSIĄŻKOWE na 2018 rok OPRAWA INDYWIDUALNA DRUKOWANA CENNIK - KALENDARZE KSIĄŻKOWE na 2018 rok OPRAWA INDYWIDUALNA DRUKOWANA Uszlachetnienie / zabezpieczenie okładki: - folia błyszcząca w cenie - folia matowa w cenie - folia strukturalna opcja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dystrybucję wydawnictw materiałów informacyjno promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wydanych w roku 2009 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zapytania ofertowego. 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie ul. Saperska Olsztyn.

Załącznik do zapytania ofertowego. 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie ul. Saperska Olsztyn. Jm Ilość Cena jedn. Wartość Załącznik do zapytania ofertowego DANE WYKONAWCY: Nazwa (firma)/ imię nazwisko... Adres siedziby:... NIP (przedsiębiorca):... e-mail/faks... 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

główka: 29,50 x 25,50 cm główka wypukła wykonana z papieru ozdobnego Plecki wykonane z opalizującego papieru ozdobnego

główka: 29,50 x 25,50 cm główka wypukła wykonana z papieru ozdobnego Plecki wykonane z opalizującego papieru ozdobnego 1. KALENDARZE trójdzielne z zegarem: 29,5 x 84,50 cm główka: 29,50 x 25,50 cm główka wypukła wykonana z papieru ozdobnego Plecki wykonane z opalizującego papieru ozdobnego główka: 4 x 0 INDYWIDUALNY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Szlak rowerowy Śladami nadbużańskich tajemnic

Szlak rowerowy Śladami nadbużańskich tajemnic Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa materiałów informacyjno promocyjnych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej oraz projektu pt. Szlak Rowerowy Śladami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych, zwanych dalej artykułami, wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Gadżety Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie L.P. Nazwa Opis ilość 1. Długopis Długopis metalowy Ø 11 mm Materiał: aluminium Wymiary: 145 mm x 11 mm; kolor długopisu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na 2012 rok z logo:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na 2012 rok z logo: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Rabka-Zdrój 05.11.2013 r. Nr postępowania: 05/2013/POKL/8.1.1.

Rabka-Zdrój 05.11.2013 r. Nr postępowania: 05/2013/POKL/8.1.1. Rabka-Zdrój 05.11.2013 r. Nr postępowania: 05/2013/POKL/8.1.1. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pt.: Przekształcanie Przedsiębiorstw w Inteligentne Organizacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rabka-Zdrój 17.12.2012 r. Nr postępowania: 04/2013/POKL/8.1.1. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Biuletyn Naturalnie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - nakład 4000 szt. (cztery wydania po 1000 sztuk w ciągu roku kwartalnie); - format A4; - objętość: jedno wydanie -

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do SIWZ. Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

Formularz nr 1 do SIWZ. Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy Formularz nr 1 do SIWZ Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy Województwo Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34 OFERTA CENOWA W odpowiedzi na ogłoszenie o rozpoczęciu

Bardziej szczegółowo

Kubek ceramiczny o pojemności 300 ml

Kubek ceramiczny o pojemności 300 ml Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ i do umowy nr.. z dnia Nazwa przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE 2015. tel. 507 549 020 biuro@dkprint.pl www.dkprint.pl

KALENDARZE 2015. tel. 507 549 020 biuro@dkprint.pl www.dkprint.pl E 2015 tel. 507 549 020 biuro@dkprint.pl www.dkprint.pl GŁÓWKA I PLECKI KALENDARZA drukowane wg indywidualnego projektu Klienta. KALENDARZ GŁÓWKA tektura lita: CAŁOŚĆ WYPUKŁA 310 x 210 mm 1,9 mm 310 x

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE KSIĄŻKOWE A5D I A6T

KALENDARZE KSIĄŻKOWE A5D I A6T Oferujemy Państwu funkcjonalne i praktyczne, a zarazem eleganckie kalendarze książkowe w okleinach skóropodobnych. Każdy z nich dostępny jest w intrygujących wzorach, bogatych kolorach i wyjątkowych fakturach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Wykonanie i dostawa a) artykułów promocyjnych dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli b) artykułów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Mazowieckie Centra Talentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 1.1. Kalendarz notesowy Terminarz (tydzień na dwóch stronach) 1. Ilość: 1000 egzemplarzy. 2. Wymiary: 90cm x 160cm, zawartość ok. 128 stron.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 284444-2013 z dnia 2013-07-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące elementy: 1.Kalendarze książkowe (formatu

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi. Pytanie 2: Dotyczy zapisu w SIWZ w Rozdziale 3 ust. 8 - Dyplomy okolicznościowe. Proszę o informację czy druk 4/0 czy 4/4.

Pytania i odpowiedzi. Pytanie 2: Dotyczy zapisu w SIWZ w Rozdziale 3 ust. 8 - Dyplomy okolicznościowe. Proszę o informację czy druk 4/0 czy 4/4. GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ~~2- L. dz /2014 Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.3.2014 Gdynia, dnia 27 stycznia 2014 roku. Pytania i odpowiedzi Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020

WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 Załącznik nr 1 I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kalendarzy dla RPO WO 2014-2020, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. II. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/25/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/25/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/25/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie i dostawę kalendarzy w ramach działań sektora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I FORMULARZ OFERTOWY 1. Przedmiot zamówienia: Wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

W ramach współpracy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nw. przedmiotów zamówienia:

W ramach współpracy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nw. przedmiotów zamówienia: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00 695 Warszawa (NIP: 701 007 37 77, REGON: 141032404) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Załącznik nr 1 część II do SIWZ Lp Nazwa artykułu 1. Koperty C4 2. Koperty C5 3. Teczki A4 (z gumką) Liczba (szt.) Razem 1500 szt. (1200 szt. P1; 300 szt. P2) Razem

Bardziej szczegółowo

UMOWA MARKETINGOWA nr... Zawarta dnia.. roku w Krakowie między:

UMOWA MARKETINGOWA nr... Zawarta dnia.. roku w Krakowie między: UMOWA MARKETINGOWA nr... Zawarta dnia.. roku w Krakowie między: Grupą Hoteli WAM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. INFORMACJE OGÓLNE Przedmiotem zamówienia jest dodruk 2000 kompletów gry edukacyjnej ze zmianami graficznymi,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.7.2016 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia 1. Cel i przedmiot zamówienia W związku z realizacją Zadania

Bardziej szczegółowo