SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promujących Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Mazowieckim dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w ramach PO PT. Strona 1 z 5

2 1. ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Punktu Informacyjnego, to do stosowania będzie: 2. W przypadku małych powierzchni zadruku dopuszczalna będzie poniŝsza wersja minimalna: 3. ilekroć będzie mowa o formułce to do zastosowania będzie: Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budŝetu państwa. ilekroć będzie mowa o egz. bezpł. to do umieszczenia na materiale będzie: egzemplarz bezpłatny, opcjonalnie wersje skrócone: egz. bezpłatny, bądź egz. bezpł. ; ilekroć będzie mowa o www to do umieszczenia na materiale będzie: UWAGA! Wytyczne SOPZ odnośnie logotypów oraz informacji zamieszczonych na materiałach promocyjnych mogą ulec zmianie. Nowe zapisy nie wpłyną na zmianę istotnych warunków zamówienia oraz na poziom oferowanych cen. Wszystkie materiały/produkcje muszą mieć uregulowane kwestie majątkowych praw autorskich, które będą przekazane bez ograniczeń na MJWPU; 1. kaŝdy materiał promocyjny musi być zaakceptowany przez Zamawiającego; 2. wykonawca kaŝdorazowo przedstawi Zamawiającemu: próbkę (wzór) materiału promocyjnego zgodną z załoŝeniami SOPZ, a następnie min. 2 szt. próbek z wykonanym nadrukiem/oznakowaniem do akceptu Zamawiającego. Jedna z próbek pozostanie w siedzibie Zamawiającego jako wzór do weryfikacji materiałów promocyjnych, drugą zaś Wykonawca odbierze na swój koszt jako wzór do realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość powtórnego wyboru próbki (wzoru zgodnego z zapisami SOPZ) w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę wzory materiałów promocyjnych nie spełnią oczekiwań Zamawiającego. Zamawiający informuje, iŝ nie zwraca Wykonawcy próbek (wzorów) materiałów promocyjnych. 3. kaŝdy zaakceptowany projekt zostanie przekazany Wydziałowi Informacji i Szkoleń Beneficjentów MJWPU na nośnikach CD/DVD (1szt.) celem archiwizacji. Wykonawca zarchiwizuje pliki w formie otwartej (jakość produkcyjna) oraz w formie PDF-ów. Przekazanie Strona 2 z 5

3 nośników CD/DVD nastąpi nie później niŝ w ciągu 7 dni roboczych od dnia przyjęcia wykonanych prac; 4. pakowanie powinno być wykonane przez Wykonawcę w taki sposób, aby maksymalnie zabezpieczyć materiały promocyjne przed ich ewentualnym zniszczeniem. Wykonawca powinien zastosować pakowanie adekwatne do transportowanego materiału promocyjnego oraz uŝytego środka transportu np. osobne opakowanie, przegródki, wypełniacze itp. towar, który zostanie dostarczony z wadami będzie zwrócony Wykonawcy na jego koszt do ponownego wykonania; 5. kaŝda paczka dostarczona do Zamawiającego z materiałami promocyjnymi powinna być zapakowana opcjonalnie w: papier/karton/pudełko, oklejona taśmą, z etykietą zawierającą opis nazwę materiału promocyjnego, rok produkcjioraz ilość w paczce. Niewłaściwie oznakowane paczki nie zostaną przyjęte przez Zamawiającego i będą powodem do zwrotu towaru na koszt Wykonawcy; 6. Wykonawca zaproponuje sposób pakowania materiałów promocyjnych (ilość w paczce zbiorczej), natomiast Zamawiający potwierdzi ostatecznie jego prawidłowość; 7. paczki zbiorcze nie mogą być cięŝsze niŝ 10 kg; 8. załoŝenia dotyczące pakowania mogą ulec zmianie. Na temat wszelkich zmian Wykonawca zostanie powiadomiony przed wykonaniem zamówienia. 9. Wykonawca musi zapewnić dostarczenie i rozładunek materiałów promocyjnych w siedzibie Zamawiającego we wskazanym miejscu; 10. w przypadku, gdy Zamawiający podczas weryfikacji jakościowej oraz ilościowej stwierdzi wady w dostarczonym towarze w co najmniej 20% otwartej paczki (paczki wybierane losowo) całość towaru zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca zweryfikuje, jaka część nakładu jest wadliwa, uzupełni braki i dostarczy Zamawiającemu towar wolny od wad; 11. w przypadku stwierdzenia usterek, w tym błędów w logotypach i zamieszczonych treściach, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt odebrać wadliwe materiały i dostarczyć nowe prawidłowe wolne od wad; 12. oznakowanie materiałów promocyjnych (nadruk, grawerowanie itp. techniki oznakowania) musi być dostosowane do materiału na jakim będzie wykonane oraz musi być czytelne i trwałe; GADśETY PROMOCYJNE Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promujących Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Mazowieckim dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w ramach PO PT. KaŜdy projekt musi być dostosowany do formy/załoŝenia/ przeznaczenia wyodrębnionego szczegółowo w niniejszej specyfikacji. Zamawiający zaznacza, iŝ wymagania/parametry zawarte w SOPZ są minimalne. Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prac objętych zamówieniem w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wstępny harmonogram prac, który będzie obejmował wszystkie etapy i przedmioty zamówienia. 1. Specyfikacja techniczna na dostawę pendrive co najmniej 8 GB Symbol CPV Artykuły informacyjne i promocyjne Strona 3 z 5

4 Lp. Cecha Wymagane parametry 1 Opis Pendrive o pojemności co najmniej 8 GB, pracujący w interfejsie USB 2.0, zgodny równieŝ wersją1.1. Współpracujący z systemami: Windows ME/2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OS 10.x i nowszymi, Linuxem 2.6 i nowszymi. Kolor pendrive: metalowy Gwarancja minimum na 12 miesięcy. 2 Minimalna treść nadruku 1 strona: logo Punktu Informacyjnego, 2 strona: egz. bezpł.,adresy www 3 Powierzchnia nadruku maksymalna powierzchnia nadruku wynikająca z technologii. nadrukowane elementy muszą być czytelne, wyraźne i trwałe 4 Kolor nadruku/technologia nadruku jednostronnie: 1 kolor, tampondruk lub grawerunek laserowy. technologia, powierzchnia nadruku oraz przedmiot powinny być tak dobrane, aby nadruk był czytelny, wyraźny i trwały. 5 Projekt Przygotowanie wizualizacji do akceptacji 6 Dostawa do siedziby MJWPU 7 Pakowanie KaŜdy pendrive pakowany pojedynczo a następnie pakowanie w karton zbiorczy, zaopatrzony w etykietę z nazwą przedmiotu, ilością, rokiem produkcji. 8 Ilość 1000 sztuk 9 Przykład graficzny * zamieszczone powyŝej zdjęcie jest jedynie przykładem graficznym i nie stanowi obligatoryjnego wzoru. 2. Specyfikacja techniczna na dostawę piłek do Ŝonglowania zośka Symbol CPV Artykuły informacyjne i promocyjne LP. CECHA WYMAGANE PARAMETRY 1 OPIS Piłka do Ŝonglowania zośka 2 MATERIAŁ 3 MINIMALNE WYMIARY 4 MINIMALNA TREŚĆ NADRUKU Piłka wykonana z trwałego materiału. materiał: skóra ekologiczna, szyta mocnymi nićmi, wypełniona sypkim naturalnym granulatem, dobrze trzymająca na bucie, po upadku nie toczy się ani nie odbija od powierzchni. - 2 panele kolor piłki: niebiesko-biały wymiar: średnica ok 70mm, waga ok 100gram 1 strona (biała): pełne logo Punktu Informacyjnego, egz. bezpł., 2 strona (niebieska): adresy www Strona 4 z 5

5 5 POWIERZCHNIA NADRUKU 6 KOLOR NADRUKU/ TECHNOLOGIA NADRUKU maksymalna powierzchnia nadruku wynikająca z technologii. nadrukowane elementy muszą być czytelne, wyraźne i trwałe sitodruk lub tampondruk, dwustronnie: 1 strona: czarno-białe 2 strona: czarno-biały 7 PROJEKT przygotowanie wizualizacji do akceptacji 8 TRANSPORT do siedziby MJWPU w Warszawie 9 PAKOWANIE w kartony zbiorcze po maksimum 100 sztuk. Na kaŝdym kartonie naklejona etykieta z nazwą przedmiotu, rokiem produkcji oraz ilością w kartonie. 10 ILOŚĆ 3000 szt. 11 PRZYKŁAD GRAFICZNY* * zamieszczone powyŝej zdjęcie jest jedynie przykładem graficznym i nie stanowi obligatoryjnego wzoru. Strona 5 z 5

1. ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Punktu Informacyjnego, to do stosowania będzie:

1. ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Punktu Informacyjnego, to do stosowania będzie: WZP/WIS/U-332-31/12 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2 do siwz WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDśETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany Część II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na konferencję

Bardziej szczegółowo

200 szt. d) Sposób zapakowania: Pendrivy pakowane w kartony zbiorcze po 50 szt. Wykonawca dostarczy pendrivy do

200 szt. d) Sposób zapakowania: Pendrivy pakowane w kartony zbiorcze po 50 szt. Wykonawca dostarczy pendrivy do Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia: Pendrive USB w formacie karty kredytowej Wielkość karty kredytowej : 85 mm x 54 mm x 3 mm - tolerancja +/- 3 mm b) Pojemność

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Załącznik nr 3a do SIWZ WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 1. Wszystkie oferowane Produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w SIWZ, oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 40/2010 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMAGANIA OGÓLNE RNWK 042.2.2014-74 Swarzędz, dnia 05.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla zadania Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie artykułów informacyjnopromocyjnych na potrzeby projektu pn.

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu - Zakres zamówienia.

2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu - Zakres zamówienia. Załącznik 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie projektów graficznych, druk, oprawę, dostawę do siedziby Zamawiającego oraz dystrybucję materiałów informacyjno - promocyjnych w zakresie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 27/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Zamawiający: Minister Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA I. Część ogólna I części zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promujących Priorytet II Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

CPV: 22.46.20.00-6 I.

CPV: 22.46.20.00-6 I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie oraz dostawę artykułów reklamowych dla Ministerstwa Środowiska promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz fundusze Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Usługa kompleksowej organizacji stoiska oraz trzech ekspozycji dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Brukseli

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia DE-WZP-JC-321-7/13 Warszawa, 2013-02-21 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie A. Część ogólna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.2.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Promocja głównych osi regionu lubelskiego na przykładzie współpracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy:

UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy: UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10, reprezentowaną przez: zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES Strona1 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny opis i zakres przedmiotu zamówienia. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5) Termin

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Informacje ogólne Przedmiotem projektu jest zastosowanie działań edukacyjno- informacyjnych oraz promocyjnych zmierzających do rozwoju Śląskiego Klastra

Bardziej szczegółowo