dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz budŝetu województwa mazowieckiego Człowiek najlepsza inwestycja Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa dotycząca wykonania strony internetowej fan.mazowia.eu prezentującej kampanie informacyjno-promocyjne Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych oraz hosting, obsługa techniczna i redakcyjna serwisu. I. Przedmiot i cele zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie interaktywnej strony internetowej fan.mazowia.eu i utrzymanie do końca 2012 roku. Celem udzielenia zamówienia jest przedstawienie za pomocą strony www, działań informacyjnopromocyjnych Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych (MJWPU) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent regionalny) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Strona fan.mazowia.eu ma zwiększyć świadomość i wiedzę internautów o tym, jak fundusze europejskie przyczyniły się do rozwoju społeczno-kulturalnego oraz gospodarczego Mazowsza. Skuteczność przekazu w dotarciu do szerokiej rzeszy odbiorców ma być wykazywana w okresowych raportach z monitoringu wejść na stronę oraz w oparciu o liczbę stałych uŝytkowników. Formuła serwisu fan.mazowia.eu ma odbiegać od wyglądu i funkcjonalności oficjalnego, urzędowego serwisu Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych (www.mazowia.eu), musi jednak zawierać elementy łączące oba serwisy. Strona musi być interaktywna, posiadać nowoczesny design, rozbudowaną warstwę graficzną, prosty i dynamiczny interfejs oraz ciekawy kontent, obejmujący m.in. materiały z kampanii informacyjnopromocyjnych prowadzonych przez MJWPU, zapowiedzi wydawnicze, informacje o organizowanych eventach, konkursach, itp. Strona 1 z 5

2 II. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia III. Przewidywane etapy prac: 1. Wykonanie 3 projektów graficznych przez Wykonawcę i ich prezentacja w MJWPU do wyboru przez Zamawiającego. 2. Opracowanie strony www. 3. Przeniesienie informacji z dotychczasowego serwisu do nowego i opracowanie graficzne przeniesionego materiału zgodnie z layoutem nowej strony informacje do przeniesienia ze strony mazowia.eu na stronę fan.mazowia.eu obejmują m.in.: zawartość zakładek: promocja w części RPO WM: promocja w części PO KL: serial Unia serc : odnośnik do strony gry Mazowsze. Pogoń w czasie itp. 4. Wprowadzenie informacji o obecnych i nowych kampaniach informacyjnych, których nie było na portalu 5. Wykonanie strony, uruchomienie serwisu. 6. Przekazanie strony www. 7. Przekazanie praw autorskich, licencji do stworzonej strony. 8. Monitoring aktywności na stronie. Przekazywanie okresowych raportów o aktywności na stronie (tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych). 9. Obsługa redakcyjna, obsługa techniczna, hosting do końca 2012 roku. 10. Po zakończeniu współpracy Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu na nośnikach cyfrowych wszystkie elementy strony. 11. Na Ŝyczenie Zamawiającego Wykonawca bezpłatnie pomoŝe przenieść stronę na wskazany przez Zamawiającego serwer po zakończeniu współpracy. IV. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: - przygotowanie 3 projektów serwisu (grafika, funkcjonalność, rozwiązania techniczne) do wyboru Zamawiającego maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy, - wykonanie, uruchomienie i wdroŝenie strony internetowej maksymalnie 30 dni od dnia wybrania przez Zamawiającego projektu. V. Charakterystyka strony 1. Strona typu portfolio flash lub wizytówki, z łatwym dodawaniem zdjęć, filmów i plików do stworzonego szablonu. Strona musi mieć opcję udostępniania plików na portale społecznościowe oraz na . Strona 2 z 5

3 2. Oznakowanie strony: a) wszystkie fragmenty serwisu zawierające informacje nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego muszą zawierać logo RPO WM, hasło RPO WM i informację o źródłach finansowania: - logo RPO WM w kolorze: - hasło RPO WM: dla rozwoju Mazowsza - informacja o źródłach finansowania: Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budŝetu województwa mazowieckiego, b) wszystkie fragmenty serwisu zawierające informacje nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki muszą zawierać logo PO KL, hasło PO KL i informację o źródłach finansowania: - logo PO KL w kolorze: - hasło PO KL: człowiek najlepsza inwestycja - informacja o źródłach finansowania: Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, c) strona główna oraz wszystkie fragmenty serwisu zawierające zarówno informacje nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, jak i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki muszą zawierać logo Narodowej Strategii Spójności, hasło RPO WM i hasło PO KL, informację o źródłach finansowania z RPO WM, informację o źródłach finansowania z PO KL - logo NSS w kolorze: d) strona główna oraz wszystkie fragmenty serwisu muszą zawierać logo MJWPU: Strona 3 z 5

4 VI. Obsługa graficzna, kreacja redakcyjna W ramach obsługi redaktorskiej przewidujemy minimalnie miesięcznie: - prace informatyczne 10 godzin, - prace graficzne 20 godzin w skali miesiąca, - redagowanie 10 godzin w skali miesiąca, - wprowadzanie bieŝących informacji na stronę funpage serwisu fan.mazowia.eu, - wprowadzanie poprawek i edycja strony na bieŝąco, - w przypadku wprowadzenia nowej kampanii/ nowego działania promocyjnego obróbka graficzna i redaktorska oraz wprowadzanie na stronę danych przesłanych przez MJWPU musi nastąpić do 7 dni od otrzymania zlecenia. VII. Hosting Hosting obejmuje okres od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie, wdroŝenie i uruchomienie serwisu do dnia , w tym: 1. Serwer dedykowany w redundantnej infrastrukturze. 2. Usługę dostępną na publicznym adresie IP. 3. Strona działająca pod subdomeną fan.mazowia.eu (subdomena udostępniona przez Zamawiającego). 4. Nielimitowany transfer ruchu. 5. Automatyczna archiwizacja 1 raz dziennie wraz z udostępnieniem plików. 6. Zabezpieczenie serwera poprzez środki ochrony fizycznej i logicznej w tym: - ochronę przed nieautoryzowanym i nieuprawnionym dostępem do serwera, - ochronę przed wirusami, robakami internetowymi i innymi formami ataku, - stosowanie silnych haseł dostępu, - moŝliwość stosowania połączeń szyfrowanych, - fizyczną ochronę serwera poprzez zabezpieczenie przed utratą zasilania, - fizyczną ochronę serwera przed nieuprawnionym dostępem osób z zewnątrz. VIII. Obsługa techniczna 1. Quality of Service na poziomie minimum 99% rocznie, w całym okresie hostingowym. 2. Średni czas ładowania strony nie moŝe być dłuŝszy niŝ 15 sekund, jednocześnie dla 60 wywołań jednorazowych. 3. Poprawność działania serwisu min. dla 20 tys. uŝytkowników, 50 tys. odwiedzin w skali tygodnia. 4. W przypadku problemów z funkcjonowaniem portalu (po otrzymaniu aktualizacji dostarczonych przez producenta systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Zamawiającego) Wykonawca w ramach gwarancji będzie dokonywał niezbędnych modyfikacji w oprogramowaniu serwisu. Strona 4 z 5

5 5. Usunięcie awarii najpóźniej w 1 godzinę w dniu roboczym i 6 godzin w dniu wolnym od pracy, od skutecznego poinformowania o awarii (faks, potwierdzenie otrzymania poczty elektronicznej, pisemnego zgłoszenia). IX. Wymagania gwarancyjne 1. Wykonawca zagwarantuje dostępność serwisu na poziomie co najmniej 99% rocznie w całym okresie hostingowym. 2. Wykonawca zagwarantuje zgodność informacji publikowanych na stronach z treścią materiałów przekazanych przez Zamawiającego. 3. Wykonawca musi podjąć naprawę awarii uniemoŝliwiającej prawidłowe działanie Serwisu gdy portal nie publikuje prawidłowo umieszczanych treści, grafik, źle działają poszczególne elementy, aplety, zawiera wirusy spyware y, trojany, zawiera inne błędy utrudniające odczytanie stron najpóźniej w ciągu godziny w dniu roboczym i w ciągu 6 godzin w dniu wolnym od pracy, licząc od skutecznego poinformowania o awarii (faks, potwierdzenie otrzymania poczty elektronicznej, pisemnego zgłoszenia) i usunąć awarię w ciągu 12 godzin. 4. Wykonawca musi podjąć naprawę awarii uniemoŝliwiającej prawidłowe działanie Serwisu dla pozostałych awarii oraz wykrytych błędów oprogramowania w ciągu 72 godzin, przy czym Wykonawca opracuje w ciągu 24 godzin tymczasowe rozwiązanie zapewniające realizację danej funkcjonalności. Strona 5 z 5

1. ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Punktu Informacyjnego, to do stosowania będzie:

1. ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Punktu Informacyjnego, to do stosowania będzie: WZP/WIS/U-332-31/12 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa dotycząca wykonania, uruchomienia, obsługi technicznej gier i quizów internetowych umieszczonych na stworzonej do tego celu stronie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

POKL.03.01.02-00-001/12,

POKL.03.01.02-00-001/12, Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 22.04.2014.ZK.ORE_II dotyczące przygotowania i realizacji kursów e-learning w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz promocja portalu internetowego o tematyce kulturalnej Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo