Spis treści. Przedmowa Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15"

Transkrypt

1 Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń Rozdział 1. Podstawy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Regulacje prawne (Stanisław Borkowski) Historia i rola ubezpieczeń Zasady działania ubezpieczeń Regulacje prawne i systemowe Rozdział 2. Struktura i zasady działania towarzystw ubezpieczeniowych (Mirosława Matejuk) Struktura zakładu ubezpieczeń Funkcje działów zakładu ubezpieczeń Rozdział 3. Rodzaje ubezpieczeń. Rynek polski na tle rozwiązań stosowanych zagranicą (Stanisław Borkowski) Rodzaje ubezpieczeń Produkty ubezpieczeniowe Rynek polski a zagraniczny Rozdział 4. Charakter i funkcje ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń społecznych (Arkadiusz Lipka) Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia komercyjne Rola towarzystw ubezpieczeniowych w systemie finansowym państwa 47 Rozdział 5. zagadnienia prawne w ubezpieczeniach osobowych (Piotr Daniluk) Prawne podstawy zawierania umów ubezpieczeniowych Dokumentacja medyczna Rozdział 6. Umowa ubezpieczenia na życie (Agnieszka Polak) Strony umowy w ubezpieczeniach na życie Ogólne warunki ubezpieczenia... 58

2 6 Spis treści 6.3. Charakterystyka grupowych ubezpieczeń na życie Indywidualne ubezpieczenia na życie Rozdział 7. zagadnienia aktuarialne w ubezpieczeniach na życie (Piotr Szlenk) Wstęp Proces tworzenia produktu Ustalanie założeń do wyliczeń aktuarialnych Składki ubezpieczeniowe Rezerwy ubezpieczeniowe Ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym Część II. Ryzyko ubezpieczeniowe Rozdział 1. Prawo do ubezpieczenia a prawo do oceny ryzyka. Evidence Based Underwriting (Arkadiusz Lipka) Prawo do ubezpieczenia a prawo do oceny ryzyka Evidence Based Underwriting Rozdział 2. Organizacja i uczestnicy procesu oceny ryzyka (Zuzanna Guzel) Ryzyko w ubezpieczeniach a zadania underwritingu Procedura oceny ryzyka: strategia, standardy, efektywność kosztowa, kolejne etapy procesu Społeczna percepcja ubezpieczycieli Rozdział 3. zasady oceny ryzyka w ubezpieczeniach na życie (Arkadiusz Lipka) Rozdział 4. Ryzyko medyczne (Anna Świecka, Zuzanna Guzel) Pozyskiwanie informacji od ubezpieczanego Badania medyczne Medycyna Ubezpieczeniowa Czynniki ryzyka Podejmowanie decyzji o warunkach ubezpieczenia Wykluczenia z ochrony ubezpieczeniowej Rozdział 5. Ryzyko niemedyczne (Zuzanna Guzel) Ryzyko zawodowe Underwriting finansowy

3 Spis treści 7 Rozdział 6. Proces oceny ryzyka w ubezpieczeniach zdrowotnych (Piotr Kostrzewski) Specyfika underwritingu w ubezpieczeniach zdrowotnych Metody ograniczania ryzyka w ubezpieczeniach zdrowotnych Zasady ogólne oceny ryzyka w ubezpieczeniach zdrowotnych Rozdział 7. Ocena ryzyka w ubezpieczeniach zdrowotnych praktyczne aspekty (Jerzy Lech) Przykłady oceny ryzyka w ubezpieczeniach zdrowotnych w przypadkach często występujących chorób (schorzeń) Systemy wspomagania decyzji underwriterskich Zasady występowania o dokumentację medyczną przed zawarciem ubezpieczenia/przed autoryzacją świadczenia medycznego Część III. Wiedza medyczna w praktyce ubezpieczeniowej Rozdział 1. Diagnostyka w ubezpieczeniach na życie (Tomasz Ameljańczyk) Cel pozyskiwania danych medycznych w ubezpieczeniach komercyjnych Źródła informacji o klientach Rozdział 2. Formularze i kwestionariusze do oceny ryzyka (Piotr Daniluk) Rodzaje dokumentów Formy i metody pozyskiwania informacji Rozdział 3. Dokumentacja medyczna w działalności ubezpieczeniowej (Tadeusz M. Zielonka) Kwestionariusz medyczny Prawne aspekty udostępnienia danych medycznych objętych tajemnicą Etyczne aspekty ujawnienia danych medycznych objętych tajemnicą lekarską Wewnętrzny obieg dokumentacji medycznej Rozdział 4. Etyczno-prawne aspekty pracy lekarzy dla potrzeb ubezpieczeniowych (Tadeusz M. Zielonka) Metodyka pracy lekarza w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego Obowiązki lekarza w fazie likwidacji roszczeń Rola konsultanta medycznego w towarzystwie ubezpieczeniowym Rozdział 5. Standardy obsługi klientów towarzystw ubezpieczeniowych w placówkach medycznych (Mirosława Matejuk) Cele i zakres badań ubezpieczeniowych

4 8 Spis treści 5.2. Rodzaje placówek medycznych i zasady współpracy z ubezpieczycielami Badanie lekarskie dla celów ubezpieczeniowych Jakość usług świadczonych przez placówki medyczne Rozdział 6 Ocena wysokości uszczerbku na zdrowiu (Ryszard Domański) Nazewnictwo i definicje Korzystanie z tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NNW Rozdział 7 Niezdolność do pracy (Arkadiusz Lipka) Definicje i podejścia do problemu niezdolności do pracy (lub niesprawności) Niepełnosprawność i niezdolność do pracy w systemie ubezpieczeń społecznych Niezdolność do pracy w ubezpieczeniach komercyjnych Rozdział 8. Niepełnosprawność (Leszek Suchcicki) Postrzeganie niepełnosprawności Sytuacja w Polsce w odniesieniu do niepełnosprawności Skale niepełnosprawności Rola i zadania lekarza orzecznika w orzekaniu niepełnosprawności Część IV. Ubezpieczenia zdrowotne Rozdział 1. Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce (Marek Gorajek) Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych Podział ubezpieczeń zdrowotnych Umowa ubezpieczenia w ubezpieczeniach zdrowotnych Ambulatoryjne produkty ubezpieczeń zdrowotnych Szpitalne produkty ubezpieczeń zdrowotnych Inne produkty ubezpieczeń zdrowotnych Rozdział 2. Systemy i ekonomika opieki zdrowotnej (Dorota M. Fal) Klasyczny model funkcjonowania rynku Sposoby finansowania usług medycznych Źródła finansowania na rynku zdrowia na świecie Ubezpieczenia prywatne Sposoby zwalczania hazardu moralnego Rozdział 3. Rynek prywatnych usług medycznych w Polsce i na świecie (Marek Gorajek) Trendy, wydarzenia i perspektywy na światowym i polskim rynku medycznym

5 Spis treści Rynek medyczny wydatki prywatne i publiczne, abonamenty, ubezpieczenia Rozdział 4. Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. Przykładowe typy ochrony i rozwiązania systemowe stosowane w Europie (Piotr Frątczak) Ewolucja w sposobie pokrywania kosztów usług medycznych Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne (DUZ) DUZ na tle publicznych systemów ubezpieczeniowych Podsumowanie Rozdział 5. Współpraca towarzystw ubezpieczeniowych z dostawcami usług medycznych w ubezpieczeniach zdrowotnych (Piotr Kostrzewski) Sieć medyczna ubezpieczyciela Kontraktowanie usług medycznych Kontrola kosztów Część V. Likwidacja szkód Rozdział 1. Udział lekarzy w procesie likwidacji szkód w różnych produktach ubezpieczeniowych (Waldemar Truszkiewicz) Zasady pracy lekarza orzecznika Odwołania od ustaleń towarzystwa ubezpieczeniowego w procesie likwidacji Lekarz jako biegły sądowy Następstwa szkody na osobie w kontekście ubezpieczeń OC Podsumowanie Rozdział 2. Dokumentacja medyczna w procesie likwidacji szkód (Waldemar Truszkiewicz) Dokumentacja z udzielenia pierwszej pomocy Dokumentacja z leczenia poszkodowanego po wypadku w szpitalu Dokumentacja z leczenia poszkodowanego w poradniach rejonowych, prywatnych gabinetach lekarskich, przychodniach specjalistycznych Zaświadczenia lekarskie Dokumentacja przygotowywana przez lekarza orzecznika współpracującego z towarzystwem ubezpieczeniowym Dokumentacja na temat przyczyny zgonu Podsumowanie

6 10 Spis treści Rozdział 3. Proces wypłaty świadczeń w ubezpieczeniach na życie (Agnieszka Polak) Wypłata świadczeń w ubezpieczeniach na życie Zespół realizujący wypłaty świadczeń Organizacja procesu zgłaszania roszczeń i wypłaty świadczeń Główne etapy procesu Rozdział 4. Wyłudzenia świadczeń z tytułu umów ubezpieczenia na życie. Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego (Mirosława Matejuk) Oszustwa ubezpieczeniowe źródła problemu i skala zjawiska Prawne aspekty przestępstwa oszustwa ubezpieczeniowego Przestępstwa w ubezpieczeniach na życie Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej Rozdział 5. Systemy rekompensujące następstwa błędów medycznych (Piotr Daniluk) Ubezpieczenia OC placówek medycznych Rodzaje ubezpieczeń Typy roszczeń pacjentów Systemy kompensacyjne w innych krajach Część VI. Załączniki... Załącznik 1. PTMU Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku... Załącznik 2. Prezentacje przypadków ubezpieczeniowych... Załącznik 3. Słowniczek pojęć ubezpieczeniowych... Bibliografia... Informacja o Autorach...

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Anna Piechota Uniwersytet Łódzki MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Wprowadzenie System zdrowotny (system ochrony zdrowia, soz) według definicji World Health Organizations (WHO)

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE

OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE Aleksandra Wojnarowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie procesu oceny ryzyka (underwritingu)

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń Warszawa, 24 czerwca 2014 r. Strona 1 z 13 Wstęp W toku prac nad przyjęciem Rekomendacji U, dotyczącej zagadnień

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ Konrad Buczkowski Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich wiadomości ubezpieczeniowe Numer specjalny 4/2013 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich REDAKTOR: Dorota M. Fal Czasopismo wydawane od 1947 r. ISSN 0137-7264

Bardziej szczegółowo

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce RAPID REVIEW Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce Wersja 1.0 Kraków 2006 Pod redakcją: Krzysztofa Łandy Autorzy: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Zarządzanie jakością w placówce medycznej Arkadiusz Trela Zarządzanie jakością w placówce medycznej Zarządzanie jakością w placówce medycznej Certyfikacja systemów zarządzania, akredytacja ministra zdrowia UOV19 Wydanie II uaktualnione Cena: 89

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

Razem jesteśmy silniejsi

Razem jesteśmy silniejsi Razem jesteśmy silniejsi PRzejRzystOŚĆ I WYKORzystanie MOŻLIWOŚCI Clarity and Opportunity Kluczowym elementem w komunikacji AIG jest dokładne określenie akceptowanego poziomu ryzyka. W tej broszurze wskazujemy

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

O ubezpieczeniach na życie

O ubezpieczeniach na życie O ubezpieczeniach na życie 1 Spis treści Zarys historyczny 3 Mądry Polak po szkodzie 4 Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku ubezpieczeń na życie 6 Rodzaje i charakterystyka produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Temat : Ubezpieczenia na życie

Wykład 4. Temat : Ubezpieczenia na życie Wykład 4 Temat : Ubezpieczenia na życie Na poprzednim wykładzie omawiałem ubezpieczenia obowiązkowe, obecnie zajmiemy się kolejną, równie specyficzną formą ubezpieczenia jaką jest ubezpieczenie na życie.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów: Koordynacja społecznych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech i innych państwach

Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów: Koordynacja społecznych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech i innych państwach Prof. Hans-Georg Petersen Uniwersytet Poczdamski Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych (DIW Berlin), Członek Niemiecko-Francuskiej Rady Doradców Ekonomicznych Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów:

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI raport 2013 PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI ROZBROIĆ BOMBĘ DEMOGRAFICZNĄ Jak zaspokoić rosnący popyt na świadczenia przy coraz niższych wpływach ze składek? BEZ KOLEJEK Czy możliwy jest łatwiejszy dostęp do

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo